Nätverk för närståendevård i Finland. The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nätverk för närståendevård i Finland. The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring"

Transkriptio

1 Nätverk för närståendevård i Finland The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

2 Verkoston tavoitteena on Edistää omaishoidon kehittämistä ja eri tahojen yhteistyötä sekä vaikuttaa eri tavoin omaishoidon parhaaksi. (verkoston säännöt)

3 TAUSTAA Perustettu vuonna 2005 Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton aloitteesta. Verkosto on Omaishoitajat ja Läheiset Liiton toimikunta, jolla on omat säännöt. Liitto vastaa (sihteeri ja talous) toistaiseksi hallinnosta. Verkostoon voivat kuulua jäsenyhteisöt ja tahot, jotka hyväksyvät verkoston toimintaperiaatteet ja tavoitteet. Verkostoon voivat kuulua jäsenyhteisöinä valtakunnalliset omaishoitoon tai siihen läheisesti liittyvällä alueella toimivat yhteisöt, järjestöt, säätiöt ja yhdistykset sekä alan tutkimuslaitokset. Etenkin alueellisten työryhmien toimintaan osallistuu monia ei-jäseniä.

4 Liiton toiminta-ajatus Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry on olemassa, jotta omaishoitoperheen asema paranee on omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä ja kansalaisia varten Liiton tarkoitus: Toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia

5 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry on olemassa, jotta omaishoitoperheen asema paranee on omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä ja kansalaisia varten Omaishoidon ohjausta ja neuvontaa Omaishoitajien etujen valvontaa Vertaistukea ja yhdistystoimintaa Kuntoutusta ja lomatoimintaa Kehittämishankkeita Koulutusta Julkaisutoimintaa Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hämeentie 105 A, Hki Neuvontapuhelin: (ma-to klo 9-15) Merja Kaivolainen

6 MIKSI VERKOSTO? Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden ja yhteisöjen muodostamana toimikuntana. Verkoston tavoitteena on edistää omaishoidon kehittämistä, eri tahojen yhteistyötä sekä vaikuttaa eri tavoin omaishoidon parhaaksi. (Vertaa NV = Neurologiset vammaisjärjestöt, perustettu edistämään yhteistoimintaa)

7 Suomen Omaishoidon verkoston jäsenet 2013 Aivoliitto ry Folkhälsans Förbund rf Kehitysvammaisten palvelusäätiö Kehitysvammaisten tukiliitto ry Muistiliitto ry Munuais- ja maksaliitto ry Omaisena edelleen ry Omaiset Mielenterveystyön tukena keskusliitto ry Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Suomen Parkinson-liitto ry Suomen Punainen Risti Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

8 HALLINNOSTA Vuosikokous (maaliskuun loppuun mennessä) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä työvaliokunnan seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi. Joka vuosi - toimintakertomus ja tilikertomus - toiminta- ja taloussuunnitelma - verkoston mahdolliset jäsenyydet muihin yhteisöihin - verkoston uudet jäsenet - lisäksi on hyväksytty jäsenyhteisöjen edustajat seuraavalle vuodelle. - tarvittaessa on valittu myös tarpeellisia työryhmiä Koko verkosto kokoontuu työvaliokunnan kutsusta vähintään kerran vuodessa (yleensä vuosikokous).

9 HALLINNOSTA Koko verkoston kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni (joko varsinainen edustaja tai varaedustaja). Verkoston operatiivisesta toiminnasta vastaa työvaliokunta yhdessä sihteerin (verkostokoordinaattori) kanssa.

10 HALLINNOSTA Puheenjohtajajärjestö on Muistiliitto, järjestöpäällikkö Anna Tamminen ja varapuheenjohtaja Kaarinan Johansson, Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Työvaliokunta Anna Tamminen, pj Kaarina Johansson, varapj Sisko Aalto, SPR Pia Hytönen, Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry Jonna Skand, Folkhälsan Tuija Kotiranta, Omaisena edelleen ry

11 Toiminnan painopistealueita: Vuosi 2009: alueellisten työryhmien tukeminen, arvioinnin kehittäminen Vuosi 2010: viestintä, vaikuttamistoiminta Vuosi 2011: vapaaehtoistoiminta, viestintä, vaikuttamistoiminta, alueellisten työryhmien tukeminen Vuosi 2012: Monimuotoinen omaishoitajuus Vuosi 2013: Omaishoitajan oikeudet Kaikki edellä mainittu on verkoston toimintaa, painopistealueet vain vaihtelevat vuosittain!

12 Historiaa Verkostokoordinaattori Maria Malmi Tampereen toimisto Verkostokoordinaattori Juha Viitanen alkaen, Helsingin toimisto Ray projektiavustus Kohdennettu RAY:n Ak avustus Toimintaa ilman avustusta 2005 ja 2008

13 Verkoston vaikuttamistoiminta aiemmin työryhmä, nyt kaikki jäsenyhteisöjen edustajat voivat osallistua koollekutsujana verkoston pj tai Omaishoitajat ja Läheiset Liiton toiminnanjohtaja seurataan lainsäädäntötyötä ja otetaan kantaa sekä annetaan lausuntoja, esim. kirje SOSTE:lle, eduskunta- ja kunnallisvaalit, vetoaminen hallitusohjelmaan yms järjestetään valtakunnallisia seminaareja

14 OMAISHOITAJA TYÖSSÄ -HÄIRIKKÖ VAI VOIMAVARA? -SEMINAARI OMAISHOIDON JA TYÖELÄMÄN YHTEENSOVITTAMISESTA Ohjelma: Seminaarin avaus ja tervetulosanat kansanedustaja Annika Saarikko, varapuheenjohtaja, Muistiliitto ry Suomen omaishoidon verkosto esittäytyy, verkostokoordinaattori Juha Viitanen, Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoidon eettinen näkökulma Kansallisen omaishoidon työryhmän asiantuntijasihteeri, toiminnanjohtaja, sosiaalineuvos Merja Salanko-Vuorela, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Joustaako työnantaja? Toimitusjohtaja Tuomas Mänttäri, Sosiaalialan työnantajat ry Työntekijä hoitovapaalla Miten työsopimuslakiin kirjattu hoitovapaa on toteutunut? Tutkimusprofessori Kaisa Kauppinen, Työterveyslaitos Employers for carers Englannin omaishoitajayställiset työnantajat, projektisuunnittelija Malla Heino, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Lamppu - kumppanuushanke Annastiina Vesterinen ja Kati Oinonen,Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoidon ja työelämän karusellissa, omaishoitaja, toimittaja Hanna Jensen Keskustelua päivän teemoista

15 Kansainvälinen yhteistyö Verkosto on jäsenenä Eurocarers verkostossa. Kansainvälisten asioiden yhteysjärjestönä toimii Folkhälsans Förbund rf (Jonna Skand). Verkoston edustaja osallistuu Eurocarersin kokoukseen myös vuonna Vuosikokous on toukokuussa Dublinissa, Irlannissa. Kokouksen yhteydessä on seminaareja ja työpajoja. Tämän vuoden aiheet ovat: How the CUT-BACKS are effecting Carers across Europe Eurocarers Conference: New Technologies for Carers Suomen Omaishoidon verkosto ja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry järjestävät Eurocarers-vuosikokouksen ja seminaarin Helsingissä vuonna 2014!

16 EUROCARERS (EuCa) Omaishoitajien yhteinen eurooppalainen ääni eurooppalainen kansalaisjärjestö, rekisteröity Luxemburgissa 2006 n. 66 jäsentä EU:n 27 jäsenvaltiosta + Ukrainasta, mukana omaishoitajajärjestöjä ja tutkimuslaitoksia linkki uutiskirjeeseen: lwww.omaishoitajat.fi/ajankohtaista /uusin-eurocarers-uutiskirje Tavoitteet: edistää omaishoitoa niin kansallisella kuin EU:n tasolla tukea uusien omaishoitojärjestöjen perustamista tuoda omaishoitajien ääntä kuuluviin EU:ssa vaikuttaa kansalliseen ja EU-tason politiikkaan levittää tietoa ja hyviä käytäntöjä omaishoitoon liittyvän tutkimusagendan valmistelu keskeisistä EU:n politiikkalinjauksista tiedottaminen Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

17 Alueelliset työryhmät Saivat alkunsa Oma osa projektissa Etsittiin (eri tietokannoista) omaishoidon parissa tavalla tai toisella työskenteleviä ja kutsuttiin heitä työkokouksiin eri puolilla Suomea. Jos paikalliset halusivat toimia yhdessä, sitä tuettiin ja tuetaan. Toimintaan voivat osallistua (ja osallistuukin) muutkin kuin verkoston varsinaisten jäsenyhteisöjen toimijat. Muita toimijoita alueellisissa työryhmissä: - muut järjestöt - kunnat ja kaupungit - seurakunnat - oppilaitokset

18 Alueelliset työryhmät Osallistujat voivat vaihdella, ryhmät voivat muuttua, syntyä, kuihtua, olla hiljaiselolla yms Ryhmiä nyt alun toistakymmentä Paikallinen yhdyshenkilö Kokoonnutaan tai pidetään yhteyttä koska halutaan, ei siksi että on pakko! Kaikki eivät voi/halua osallistua kaikkeen! Toimijoista/ryhmistä kartta nettisivuille 2012! Ryhmät voivat viestiä nettisivuilla

19 Alueellisten yhteistyöryhmien tukeminen puhelinkontaktit ja sähköinen yhteydenpito yhteistyöryhmien perustaminen uusille alueille kysynnän mukaan alueellisten työryhmien (alueryhmien) toimintaa vahvistettiin vuonna 2012 muun muassa järjestämällä kaksi koulutus- ja keskustelupäivää vuonna 2012 maantieteelliset näkökohdat huomioiden ensimmäinen koulutus- ja keskustelupäivä oli Helsingissä , toinen Varkaudessa

20 Esimerkkiohjelma Päivän avaus Esittäytyminen ja ajankohtaista Suomen omaishoidon verkostosta lyhyt tietoisku. Lamppu-hanke, työelämän ja omaishoitajuuden yhteensovittaminen. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry ja Pieksämäen Omaishoitajat ry Omaiset yhdessä omaisten puhelinryhmä Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry Vaikuttaminen kansalliseen omaishoidon ohjelmaan Alustus ja keskustelua. Ruokatauko Virtaa verkostoihin Työskennellään seuraavien teemojen parissa: -elävä verkosto -jaettu vastuu verkostossa -verkostotyöskentelyn punainen lanka Kahvit työskentelyn ohessa. Tunnelmakierros ja jatkosta sopiminen Päivän vetäjinä: Kehittämispäällikkö Mervi Janhunen, Pikassos Oy Verkostokoordinaattori Juha Viitanen, Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

21 Työryhmien toimintaesimerkkejä: vaalipaneeli ennen eduskunta- tai kuntavaaleja vapaaehtoistoimijoille koulutus- ja virkistyspäiviä järjestöjen kesken on tehty kouluttajavaihtoa asiantuntijoita on saatu toisesta järjestöstä ilman kuluja. omaishoitajien voimaantumisen tukemista taiteen keinoin Seminaaripäiviä, esim.: sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä käytäntöjä ja kehittämisen haasteita, omaishoitoperheille ns.ilon päivä Omaishoitoperheille hemmottelupäiviä, jossa mukana ammattiopisto (parturi-kampaajat, jalkahoitajat, lähihoitajat) iltapäivätanssit (pyörätuolit huomioitu) perheille virkistyspäiviä vammaisten lasten vanhemmille järjestöjen työntekijöiden ryhmä, joka on järjestänyt koulutusta ja työnohjausta itselleen ja taustayhteisöjensä edustajille tuettu lomaviikonloppu erityislasten vanhemmille, vanhemmat eivät useinkaan voi lähteä viikon pituiselle lomalle

22 Yhteyshenkilöiden kommentteja alueryhmien työstä - Työkokouksien sopiva aikaväli olisi 3-4 kokousta vuodessa. - Toisten toiminnasta tietoiseksi tulemisen koen tärkeäksi, koska projektit loppuvat ja uusia tulee tilalle. Työkokoukset olisi se paikka, jossa voisi päivittää toisten toiminnan muutokset yms. asiat. - Yhteistyö on ollut erittäin hyödyllistä ja myös mukavaa. - Lisää porukkaa mukaan ja toiminta-ajatus selväksi! - Näen tärkeänä olla yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

23 Yhteyshenkilöiden kommentteja alueryhmien työstä - Yhteistyössä keksimme ongelmiin paremmin ratkaisuja ja voimme yhdistää osaamisen ha voimavarat omaishoitoperheiden hyväksi. - Verkostoyhteistyö mahdollistaa työntekijöiden vertaistuen. - Oma näkökulma avartuu muiden ajatuksia kuuntelemalla.

24 Toimivia alueellisia työryhmiä: Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Jyväskylän seutu Kymenlaakso Lounais-Suomi Pohjois-Savo Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pääkaupunkiseutu Varkaus ja lähikunnat Ylä-Savo Ruotsinkielisiä: Vaasan seudulla on ruotsinkielistä alueryhmätoimintaa. Vastaavaa on suunniteltu myös Pääkaupunkiseudulle ja Turun seudulle.

25 Vuosi 2013 Teemana omaishoitajan oikeudet EU:n teemavuotta mukaillen. Verkosto pyrkii nostamaan esille omaishoitajan ja hoidettavan (omaishoidon) oikeudet. Järjestetään valtakunnallinen seminaari liittyen vuoden teemaan. Valmistellaan Eurocarers-kokousta vuodelle Pyritään kehittämään viestintää. Alueellisten työryhmien tukeminen eri tavoin. Vaikuttamistoiminta. Mahdollisesti kommentoidaan Kansallisen omaishoidon kehittämistyöryhmän toimintaa/ehdotuksia. Nettisivujen kehittäminen jatkuu. Materiaalituotantoa, esitteen uusiminen.

26 Resurssit ja talous Raha-automaattiyhdistys myönsi euroa verkoston toimintaan vuodelle 2013 ja option vuodelle Verkoston jäsenjärjestöt maksavat 50 euron suuruisen vuosimaksun. Verkosto maksaa Eurocarers vuosimaksun 250. Järjestöt osallistuvat rahoitukseen omien talousarvioidensa puitteissa kustantamalla edustajiensa matkakuluja sekä osan kokous- ja tiedotuskuluista. Verkosto saa fyysiset puitteet Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:ltä, jonka tilat ja taloushallinto ovat verkoston käytettävissä. Käytännön työstä vastaa osa-aikainen verkostokoordinaattori yhteistyössä työvaliokunnan kanssa.

27 Yhteenvetoa Verkosto on informaatiokanava, jossa kerätään, suodatetaan, välitetään ja tuotetaan omaishoitoa koskevaa tietoa myös muille kuin jäsenille. Vuosittainen valtakunnallinen seminaari. Tuetaan alueellista toimintaa (alueelliset työryhmät). Vaikutetaan antamalla yhteisiä kannanottoja ja lausuntoja. Osallistutaan kansainväliseen yhteistyöhön (Eurocarers).

28 Lisätietoja: Verkosto- ja tiedotuskoordinaattori Juha Viitanen Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hämeentie 105 A Helsinki

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA

ALUEVIISARI 1 /2014 - ALUETYÖ TIEDOTTAA - ALUETYÖ TIEDOTTAA Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n paikallisyhdistyksiin lähetetään kaksi ALUEVIISARI-tiedotetta vuonna 2014. Tässä ALUEVIISARISSA kerrotaan aluetyöstä, esitellään aluekohtaiset

Lisätiedot

Viisarin lopussa liitteinä on seminaariohjelmia ja AlueAvain esite syksyn ja alkutalven koulutuksista.

Viisarin lopussa liitteinä on seminaariohjelmia ja AlueAvain esite syksyn ja alkutalven koulutuksista. 1 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 12.10.2012 Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi VIISARI 2 /2012 ALUETYÖ TIEDOTTAA Viisarista 2/2012 löydät ajankohtaisia

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 19.2.2015 1 / 12 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Aurinko on tullut jälleen vuoden pimeimmän vaiheen jälkeen esiin. Auringon ja valon voima on ihmeellinen:

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 27.9.

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 27.9. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki www.omaishoitajat.fi etunimi.sukunimi@omaishoitajat.fi 27.9.2013 1 ALUEVIISARI 2 /2013, ALUETYÖ TIEDOTTAA Viisarista 2/2013 löydät ajankohtaisia

Lisätiedot

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta JULKAISIJAT Lakeuden Omaishoitajat ry, www.lakeudenomaishoitajat.fi Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry Kansikuva: Pohjois-Kymen Parkinson kerhon, Ulla-naistenpiiri suunnittelmassa kerhon joulujuhlaa. (Parkinson-postia 1/2014) 1 Johdanto 3 2 Järjestösuunnittelijat

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Lähellä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 2/2009 TEEMANA RAHA JA TALOUS OMAISHOITOPERHEESSÄ

Lähellä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 2/2009 TEEMANA RAHA JA TALOUS OMAISHOITOPERHEESSÄ Lähellä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 2/2009 TEEMANA RAHA JA TALOUS OMAISHOITOPERHEESSÄ SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS 2 / 2009 Omaishoito on suhdanteista riippumatonta - Erkki Liikanen. 4 12 Euroopan ytimessä

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Erityisvaatteet Kunnat ja omaishoito

lehti omaishoitajille ja läheisille Erityisvaatteet Kunnat ja omaishoito Lähellä 2012 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Erityisvaatteet Kunnat ja omaishoito Lähellä 3 2012 sisältö Mikkelissä Valot-projektissa pyritään selkeyttämään omaishoitajan roolia terveydenhuollossa.

Lisätiedot

Toimintakatsaus 2012 Me Itse ry

Toimintakatsaus 2012 Me Itse ry Toimintakatsaus 2012 Me Itse ry Me Itse on kehitysvammaisten henkilöiden valtakunnallinen yhdistys. Se on liike itsenäisen elämän puolesta. Yhdistyksen tehtävänä on edistää vammaisten kansalaisten osallisuutta

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 Omaishoitajien kattava tavoittaminen toimijaverkoston avulla LOPPURAPORTTI 5.7.2012 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry Projektivastaava Sikketiina Rönty

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sisällys KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY... 2 YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 HENKILÖSTÖ... 3 YHDISTYKSEN TOIMITILAT... 4 YHDISTYKSEN TALOUS...

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot