Open Access -pilotin loppuraportti 1/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Open Access -pilotin loppuraportti 1/2010"

Transkriptio

1 Open Access -pilotin loppuraportti 1/2010

2 Työryhmäraportti 1/ (32) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Open Access (OA) -pilottityöryhmä yhteistyössä Valokaapeliverkkojen vuokratuotteet (FTTH) -työryhmän kanssa Asiakirjan nimi Open Access -pilotin loppuraportti KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä Asiakirjan laji Työryhmäraportti Toimeksiantaja Viestintävirasto Tiivistelmä Tässä raportissa kuvataan Open Access -pilottityöryhmän ja FTTH-työryhmän näkemykset sekä suosituksia tasapuolinen pääsy -mallin toteuttamisesta keskittyen etenkin valokaapeliverkkojen erityiskysymyksiin. Tässä raportissa julkaistaan: Open Access -pilottityöryhmän laatima yksityiskohtaisempi kuvaus, analyysi ja suosituksia tasapuolisen mallin toteuttamisesta, Open Access -pilottien lyhyet kuvaukset sekä piloteista saadut kokemukset sekä FTTH-työryhmän laatimat suositukset tasapuolisen pääsyn palveluiden toteuttamisesta FTTH- ja FTTB-verkoissa. Työryhmien työhön on osallistunut 65 henkilöä 40 organisaatiosta: Klaus Nieminen (OA-pilottityöryhmän ja FTTH-työryhmän pj.) (Viestintävirasto), Heidi Kivekäs (OA-pilottityöryhmän siht. ja FTTH-työryhmän vt.siht.) (Viestintävirasto), Jarna Hälinen (FTTH-työryhmän siht.) (Viestintävirasto), Jyrki Aarnio (Lohjan Kuitua Oy), Markus Ahokangas (Pohjanmaan Puhelin Oy), Janne Ahola (Onninen Teletekno), Veijo Blom (Maxisat-Yhtiöt Oy), Andreas Ek (Dynamo Net Oy), Ulf Grindgärds (Pohjanmaan liitto), Kenneth Grönroos (TDC Oy), Ari Harjula (TeliaSonera Finland Oyj), Timo Heiskala (Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä), Timo Hopponen (Mikkelin Puhelin), Tauno Hovatta (STUL), Fredrik Husberg (TVkaista Oy), Matti Hätönen (K&K Active Oy), Heikki Ilo (TeliaSonera Finland Oyj), Jukka Kantinkoski (Elisa Oyj), Timo Kievari (Liikenne- ja viestintäministeriö), Sami Kilkkilä (Viestintävirasto), Jorma Kohonen (Verkko-osuuskunta Kajo), Pasi Kärkkäinen (Tietokartano Oy), Pekka Laakkonen (SW Television/Welho), Kaisa Laitinen (Liikenne- ja viestintäministeriö), Jukka-Pekka Laulajainen (VVT), Anne-Mari Leppinen (Suupohjan Seutuverkko Oy), Nalle Lindström (Nordic LAN & WAN Communication Oy), Petri Naukkarinen (Verkko-osuuskunta Kuuskaista/6NET), Seppo Nieminen (Digita Oy), Jari Nikko (Anvia), Sari Niskanen (Kainuun Puhelinosuuskunta), Kenneth Nylund (Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy), Krister Palmén (Elisa Oyj), Jukka Palonen (Suupohjan Seutuverkko Oy), Päivi Peltola-Ojala (Viestintävirasto), Tuija Riukulehto (Osuuskunta Keskikaista), Torsti Ruokoski (TeliaSonera Finland Oyj), Osmo Ruuska (TeliaSonera Finland Oyj), Antero Saarinen (Viestintävirasto), Sami Salmi (K&K Active Oy), Reijo Salminen (Mobile Open Access Systems M-OAS Oy), Antti Salonen (Elisa Oyj), Aatu Samppala (Suupohjan Seutuverkko Oy), Tuomas Seppälä (Digita Oy), Kreetta Simola (Liikenne- ja viestintäministeriö), Mika Sinkkonen (K&K Active Oy), Seppo Sirola (Net-S Oy), Anneli Siukola (TeliaSonera Finland Oyj), Kaj Söderman (Saaristoverkot Oy), Harri Taivassalo (Pohjanmaan Puhelin Oy), Tomas Tallkvist (Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy), Simo Tanner (Suomen Kuntaliitto), Jarmo Tervo (Mikkelin Puhelin), Hannu Tiainen (Blue Lake Communications Oy), Jussi Tiensuu (Forssan Seudun Puhelin), Tomi Tuhkanen (Mikkelin Puhelin), Jouni Tuomala (DNA Oy), Klaus Varis (DNA Oy), Tapio Venäläinen (K&K Active Oy), Jouko Viitanen (Finnet Focus Oy), Jari Virtanen (TeliaSonera Finland Oyj), Kimmo Vornanen (Elisa Oyj), Kari Vuorinen (Gridit Oy), Heikki Winberg (Espoon Taloyhtiöverkot) ja Pekka Ylinikkilä (Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy). Avainsanat tasapuolinen pääsy, open access, FTTH ja FTTB Sarjan nimi Viestintäviraston julkaisuja Kokonaissivumäärä 32 Jakaja Viestintävirasto Kieli suomi Hinta 7,50 Kustantaja Viestintävirasto Luottamuksellisuus julkinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti PL 313 Itämerenkatu 3 A HELSINKI HELSINKI Telekopio Kotisivu Y-tunnus

3 Työryhmäraportti 1/ (32) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TASAPUOLISEN PÄÄSYN MALLIN YLEISKUVAUS MÄÄRITELMÄT Internet-malli Internet-yhteyspalvelu Tasapuolisen pääsyn malli (Open Access -malli) Tasapuolisen pääsyn verkko (Open Access -verkko) Palvelu Palveluiden koostaja Palveluntarjoaja Provisiointi Verkkoliityntä Verkko-operaattori Verkkoriippumattomat palvelut Verkkoriippumaton palveluportaali TASAPUOLISEN PÄÄSYN PILOTOINTI FIONETS Pilotin kuvaus Pilottikokemukset NETIXOPEN Pilotin kuvaus Pilottikokemukset TASAPUOLISEN PÄÄSYN PALVELUMALLIT Ansaintalogiikka ja rahavirrat Vastuurajapinnat Palveluiden valinta ja provisiointi VERKKOSKENAARIOT TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS Palveluiden toteutus FTTH-verkossa Palveluiden toteutus FTTB-verkossa Työryhmän suositukset palveluntarjoajarajapinnan teknisestä verkkototeutuksesta TASAPUOLINEN PÄÄSY JA BITSTREAM LYHENNELUETTELO VIITTEET LIITTEET...29 LIITE 1: Pieni kyläverkko LIITE 2: Pienten verkkojen muodostama verkosto LIITE 3: Perinteisen teleyrityksen rakentama valokaapeliverkko... 30

4 Työryhmäraportti 1/ (32) 1 JOHDANTO Suomalaisten viestintämarkkinoiden jatkuva kehitys kohti erilaisten viestintäverkkojen hyödyntämistä ja moninaista viestintäpalvelujen tarjontaa luo tarpeen kehittää uusia, niin käyttäjä- kuin toimijalähtöisiä, viestintämarkkinoiden toimintamalleja. Esimerkiksi valokuiduilla toteutettujen tilaajayhteyksien määrä on kasvanut tasaisesti. Valokaapeliverkoissa palveluoperaattoreille tarjottavat vuokratuotteet eivät kuitenkaan ole vielä vakiintuneet, eikä alalle ole vielä muodostunut selkeitä käytäntöjä tai malleja palvelujen tarjontaan. Aiheeseen liittyvää määrittelytyötä on tehty muun muassa seuraavissa kahdessa Viestintäviraston työryhmässä: Valokaapeliverkkojen vuokratuotteet (FTTH) -työryhmä: Viestintävirasto perusti työryhmän teleyrityksiltä saatujen ehdotusten perusteella määrittelemään FTTHja FTTB-laajakaistaliittymien tarjonnassa sovellettavia käytäntöjä ja teknisiä rajapintoja. Open Access -pilottityöryhmä: Viestintävirasto perusti työryhmän syyskuussa 2008 määrittelemään ja testaamaan kansallista open access -mallia sekä raportoimaan tuloksista Liikenne- ja viestintäministeriön asettamalle Laajakaistan kehittämistyöryhmälle. Tehdyn työn tulokset julkaistaan kahdessa erillisessä raportissa. Ensimmäisessä raportissa julkaistaan tasapuolisen pääsyn mallin yleiskuvaus [1]. Raportissa kuvataan tasapuolisen pääsyn mallin pääperiaatteet sekä annetaan mallia koskevia soveltamisohjeita. Kuvaus on kirjoitettu tarkoituksella yleisellä tasolla, jotta se on sovellettavissa hyvinkin erilaisissa verkoissa ja palveluissa. Tämän loppuraportin tarkoituksena taas on tarkastella aihetta ja sen taustoja edellistä syvällisemmin keskittyen samalla etenkin valokaapeliverkkojen (FTTH, FTTB) erityiskysymyksiin. Tässä raportissa julkaistaan: Open Access -pilottityöryhmän laatima yksityiskohtaisempi kuvaus, analyysi ja suosituksia tasapuolisen mallin toteuttamisesta, Open Access -pilottien lyhyet kuvaukset sekä piloteista saadut kokemukset sekä FTTH-työryhmän laatimat suositukset tasapuolisen pääsyn palveluiden toteuttamisesta FTTH- ja FTTB-verkoissa. Alla esitetään lyhyt kuvaus eri lukujen tarkemmasta sisällöstä: Luku 2 Tasapuolisen pääsyn mallin yleiskuvaus: Tässä luvussa kuvataan lyhyesti Tasapuolisen pääsyn mallin pääperiaatteet. Luku 3 Määritelmät: Tässä luvussa avataan tarkemmin Tasapuolisen pääsyn mallin kannalta oleelliset määritelmät. Luku 4 Tasapuolisen pääsyn pilotointi: Tässä luvussa käydään läpi Tasapuolisen pääsyn mallin pilotointia ja pilotoinnin taustoja. Luku 5 FIONETS: Tässä luvussa kuvataan ensimmäinen pilottihanke sekä käydään läpi pilotista saatuja kokemuksia. Luku 6 NetixOpen: Tässä luvussa kuvataan toinen pilottihanke sekä käydään läpi pilotista saatuja kokemuksia. Luku 7 Tasapuolisen pääsyn Palvelumallit: Tässä luvussa käsitellään tarkemmin Tasapuolisen pääsyn mallin soveltamista ja erilaisia palvelumalleja sekä kuvataan Open Access -pilottityöryhmän näistä antamat suositukset. Luku 8 Verkkoskenaariot: Tässä luvussa esitellään 3 työryhmän tunnistamaan erilaista verkkoskenaariota sekä näiden Tasapuolisen pääsyn mallin soveltamiselle asettamia erityishaasteita. Luku 9 Tekninen verkkototeutus: Tässä luvussa kuvataan Tasapuolisen pääsyn mallin tekninen verkkototeutus FTTH- ja FTTB-verkoissa sekä FTTH-työryhmän L2-operaattorirajapinnasta antamat tarkemmat tekniset suositukset. Luku 10 Tasapuolinen pääsy ja bitstream: Tässä luvussa kuvataan lyhyesti bitstreampalvelun tarjontaa tasapuolisen pääsyn verkossa.

5 Työryhmäraportti 1/ (32) 2 TASAPUOLISEN PÄÄSYN MALLIN YLEISKUVAUS Tasapuolisen pääsyn malli on määritelty Viestintäviraston työryhmäraportissa Tasapuolinen pääsy - suomalainen Open Access -malli [1]. Mallin pääperiaatteet on esitetty lyhyesti myös tässä luvussa. Tasapuolisen pääsyn mallilla tarkoitetaan sitä, että verkossa toimivien palveluntarjoajien (PO) palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien asiakkaiden käytettävissä riippumatta esimerkiksi liittymän Internet-yhteyspalveluntarjoajasta. Toisin sanoen verkko-operaattori (VO) tarjoaa asiakkaille liittymää verkkoonsa, jonka kautta asiakkaan on mahdollista hankkia samanaikaisesti palveluita useilta eri palveluntarjoajilta. Asiaa kuvaavat seuraavat esimerkit: 1. Asiakas hankkii VO:lta verkkoliitynnän eli yhteyden VO:n verkkoon 2. Asiakas voi hankkia PO1:ltä kunnan etälääkäripalvelun ja PO2:lta IPTV-palvelun ilman, että asiakas hankkii itselleen Internet-yhteyttä. 3. Asiakas voi hankkia edellisten palveluiden lisäksi toisen IPTV-palvelun PO3:lta. 4. Asiakas voi hankkia edellisten palveluiden lisäksi Internet-yhteyden PO4:lta. Tasapuolisen pääsyn -mallissa verkko-operaattorin tarjoama verkkoliityntä erotetaan omaksi palvelukomponentikseen. Perinteisestä palveluiden toteutusmallista poiketen tasapuolisen pääsyn mallissa asiakkaalla on siis oletusarvoisesti asiakassuhde myös verkko-operaattoriin valitsemiensa palveluntarjoajien lisäksi. Varsinaiset palvelut toimitetaan asiakkaalle verkko-operaattorin tarjoaman verkkoliitynnän avulla, jolloin asiakkaat voivat valita haluamansa palvelut keneltä tahansa palveluntarjoajalta. Verkkooperaattori voi tarjota palveluntarjoajille liitynnän lisäksi myös muita lisäpalveluita. Palveluidentarjontaa, asiakkuussuhteita ja rahavirtoja on havainnollistettu kuvassa 1. Palvelut Asiakas Verkkoliityntä Palveluntarjoajat rahavirrat Liityntä ja muut mahdolliset tukkupalvelut Verkko-operaattori Kuva 1: Periaatekuva tarjotuista palveluista, asiakkuussuhteista ja rahavirroista. Tasapuolisen pääsyn mallin etuna on alan kilpailun siirtyminen tietyllä maantieteellisellä alueella viestintäverkoista viestintäpalveluihin. Mallin käyttöönotolla voidaan lisätä verkoissa olevaa palvelutarjontaa ja käyttäjien valinnanvaraa sekä vähentää päällekkäisiä verkkoinfrastruktuurin investointeja ja parantaa tukkuhintojen läpinäkyvyyttä.

6 Työryhmäraportti 1/ (32) 3 MÄÄRITELMÄT Tässä luvussa kuvataan raportissa käytetyt peruskäsitteet. Mallin rahavirtoja ja ansaintalogiikkaa käsitellään tarkemmin luvussa 7 Tasapuolisen pääsyn palvelumallit. 3.1 Internet-malli Internet-mallissa palvelut toimivat asiakkaan Internet-yhteyden yli, joten palveluntarjoajalla ei ole liiketoimintasuhdetta verkko-operaattoriin tai Internet-yhteyspalvelun tarjoajaan. Esimerkkejä tällaisista Internet-mallin mukaisista palveluista ovat Skype 1 ja Apple TV 2. Internet-mallissa palvelut toimivat niin sanotulla best effort -periaatteella, eli mallin mukaisesti toimiville palveluille ei taata toimivuutta tai laatua. Internet-mallissa palveluntarjoaja voi tarjota palveluitaan helposti kenelle tahansa. Malli on käytettävissä kaikissa verkkototeutuksissa ja se toimii parhaiten pientä kaistaa vaativille ja eireaaliaikaisille sovelluksille. Sekä palveluiden reaaliaikaisuus että niiden tarvitsema tiedonsiirtokapasiteetti lisäävät laatuongelmien todennäköisyyttä ja määrää. Huomioitavaa on, että koska Internet-malli on helppo palveluntarjoajien kannalta, tasapuolisen pääsyn mallin on tarjottava Internet-malliin nähden palveluntarjoajille selvää hyötyä, jotta palvelut kannattaa tuoda verkko-operaattorin verkkoon. 3.2 Internet-yhteyspalvelu Internet-yhteyspalvelulla tarkoitetaan yhteyttä asiakkaan päätelaitteelta julkiseen Internetiin. Internet-yhteyspalvelulla tarkoitetaan pelkkää yhteyttä ja sen ominaisuuksia (esim. kiinteä/dynaaminen IP-osoite), eikä se sisällä liittymän päällä tarjottavia liittymän tyypillisiä oheispalveluja kuten sähköpostipalvelua tai kotisivutilaa. 3.3 Tasapuolisen pääsyn malli (Open Access -malli) Tasapuolisen pääsyn mallilla tarkoitetaan sitä, että verkossa toimivien palveluntarjoajien palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien asiakkaiden käytettävissä riippumatta esimerkiksi liittymän Internetyhteyspalveluntarjoajasta. Toisin sanoen verkko-operaattori tarjoaa verkon asiakkaille liittymän, jonka kautta asiakkaan on mahdollista ostaa samanaikaisesti palveluita useilta eri palveluntarjoajilta. Tasapuolisen pääsyn mallin kannalta oleellista on etenkin edellä mainittu verkkoliitynnän erottaminen omaksi palvelukomponentikseen. Perinteisestä palveluiden toteutusmallista poiketen tasapuolisen pääsyn mallissa asiakkaalla voi olla asiakassuhde myös verkko-operaattoriin valitsemiensa palveluntarjoajien lisäksi. 3.4 Tasapuolisen pääsyn verkko (Open Access -verkko) Tasapuolisen pääsyn verkolla tarkoitetaan joko yksittäistä tasapuolisen pääsyn mallin mukaista alueellista verkkoa tai useamman tällaisen verkon muodostamaa kokonaisuutta

7 Työryhmäraportti 1/ (32) 3.5 Palvelu Tasapuolisen pääsyn verkossa tarjottavilla palvelulla tarkoitetaan tasapuolisen pääsyn verkkoon ja verkkoliityntöihin provisioitavia palveluja. Määritelmän ulkopuolelle on rajattu verkkoriippumattomat palvelut (ks. luku 3.11), joita tarjotaan Internet-yhteyden yli. Verrattuna Internet-yhteyden yli tarjottaviin palveluihin tasapuolisen pääsyn mallin etuja ovat mahdollisuus: pitää liikenne verkon sisällä, 3 tarjota tietylle palvelulle kunkin palvelun tarvitsema kapasiteetti erikseen, riippumatta käyttäjän Internet-yhteyden kapasiteetista, taata palveluille helpommin laatutakeita ja määritellä vastuusuhteet selkeästi. Työryhmän tunnistamista palveluista Internet-yhteys on ainoa, joka on pakko tarjota verkkoon "paikallisesti". Tällä tarkoitetaan siis palveluita, joita varten asiakkaalle provisioidaan verkkoon erillinen tiedonsiirtoyhteys sen sijaan, että asiakas käyttäisi ko. palveluita oman internetyhteytensä yli. Muita palveluita, joita voi olla järkevää tarjota suoraan tasapuolisen pääsyn verkossa, ovat esimerkiksi TV- ja puhelinpalvelut, erilaiset asiakasverkkojen yhdistämispalvelut, etälääkäripalvelu ja Supermatrix-konseptin 4 mukaiset palvelut. Paikallisella tarjonnalla (esim. NopolaNews 5 ) tarkoitetaan joko alueellista tai koko verkoston alueella toimivaa palvelua. Oleellista myös tämän määritelmän kannalta on se, että palveluita tarjotaan suljetussa verkossa, eikä Internet-yhteyden yli. 3.6 Palveluiden koostaja Tasapuolisen pääsyn mallissa palveluiden (ks. luku 3.5) ja verkkoriippumattomien palveluiden (luku 3.11) koostaminen (agregointi) on erotettu eri rooleihin, joita ovat palveluiden koostaja ja verkkoriippumattomien palveluiden koostaja (luku 3.12). Tästä roolijaosta huolimatta molempia palveluita on myös mahdollista paketoida ja yhdistää esimerkiksi yhteisen palveluportaalin alle. Palveluiden koostamisella tarkoitetaan palveluntarjoajille tarjottavia palveluita, joiden avulla palveluntarjoajat voivat markkinoida, myydä ja toimittaa palveluitaan eri liityntäverkkoihin. Palveluiden koostaja tarjoaa palveluntarjoajille vähintään yhtenäisen, verkkoriippumattoman ja mahdollisimman pitkälle automatisoidun tilaus- ja toimitusrajapinnan. Työryhmän näkemyksen mukaan palveluntarjoajille olisi syytä tarjota myös verkkoliityntä, jota kautta palveluntarjoajan palvelut saadaan levitettyä eri liityntäverkkoihin. Näiden palveluiden lisäksi palveluntarjoajille voidaan tarjota myös monia muita palvelutarjontaa ja markkinointia helpottavia lisäpalveluita, joita voivat olla esimerkiksi: keskitetty vikailmoituspalvelu, palvelutasosopimukset ja viankorjauspalvelut, paikka ja mainostila palveluportaalissa tai laskutuspalvelu. Tasapuolisen pääsyn malli ei ota kantaa siihen tarjoaako nämä palvelut verkko-operaattori vai ulkopuolinen palveluiden koostaja. Palveluntarjoajalla voi siis olla asiakkuussuhde verkkooperaattorin sijaan vain palveluiden koostajaan. Tavoitteena on lisäksi, että useamman kuin yhden palveluiden koostajan on mahdollista toimia yhtä aikaa tasapuolinen pääsy -periaatteella toimivassa verkossa. Asiakkaalle ei ole koskaan asiakkuussuhdetta palveluiden koostajaan vaan aina suoraan verkkooperaattoriin ja palveluntarjoajiin. Tasapuolisen pääsyn malli ei kuitenkaan estä sitä, että 3 Palveluja on mahdollista tarjota myös palveluntarjoajan omasta verkosta käsin, eli liikenne voi kiertää myös tämän verkon kautta. 4 Supermatrix, 5 NopolaNews,

8 Työryhmäraportti 1/ (32) palveluiden koostaja toimisi verkoissa myös itse palveluntarjoajana esim. jälleenmyymällä verkossa muiden palveluntuottajien palveluita. 3.7 Palveluntarjoaja Palveluntarjoajalla tarkoitetaan toimijaa, jolta asiakas hankkii palvelun, eli asiakkaalla on aina asiakkuussuhde palveluntarjoajaan. Mallissa palveluntarjoajana voi toimia varsinainen palvelun tuottaja tai palveluiden koostaja. 3.8 Provisiointi Provisioinnilla tarkoitetaan asiakkaiden verkkoliityntöjen sekä palvelujen aktivoimista, muuttamista ja passivointia. 3.9 Verkkoliityntä Verkkoliitynnällä tarkoitetaan verkko-operaattorin asiakkaille, palveluntarjoajille tai palvelun koostajille tarjoamaa yhteyttä hallinnoimaansa verkkoon. Verkkoliityntä sisältää sekä tilaajayhteyden että yhteydet tasapuolisen pääsyn verkossa. Verkkoliityntä on erotettu tasapuolisen pääsyn mallissa omaksi tuotteekseen, joka hinnoitellaan erikseen sen avulla käytettävistä palveluista. Verkkoliitynnän hinnoittelukriteerit ja hinnoittelu voivat olla erilaisia asiakkaille ja palveluntarjoajille. Asiaa on käsitelty tarkemmin luvussa Verkkoliitynnän määritelmä on teknologianeutraali ja liityntäverkko voi olla fyysiseltä yhteydeltään esimerkiksi kuitu-, kupari- tai koaksiaalikaapelia tai jopa langaton. Liityntä voi siis olla kiinteä, langaton tai mobiili. Tasapuolisen pääsyn verkon verkkototeutusta käsitellään tarkemmin luvussa 9 Tekninen verkkototeutus Verkko-operaattori Verkko-operaattorilla tarkoitetaan toimijaa, joka ylläpitää vähintään paikallista alueverkkoa sekä tarjoaa asiakkaille ja palveluntarjoajille verkkoliitynnän ja tähän oleellisesti liittyvät palvelut. Näillä palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi verkkoliityntöjen ja palveluiden provisiointia sekä alueverkon ylläpitoa ja viankorjausta. Huomioitavaa on, että tasapuolisen pääsyn mallissa verkko-operaattorin tarjoamiin palveluihin ei katsota kuuluvan Internet-yhteyttä vaan se on yksi verkossa tarjottavista palveluista Verkkoriippumattomat palvelut Verkkoriippumattomilla palveluilla tarkoitetaan asiakkaan Internet-yhteyden yli tarjottavia palveluita. Asiaa on käsitelty tarkemmin luvussa 3.1 Internet-malli Verkkoriippumaton palveluportaali Verkkoriippumattomalla palveluportaalilla tarkoitetaan verkkoriippumattomien palveluiden koostamista asiakkaiden käytettäväksi ja näiden palveluiden esittämistä asiakkaalle tarjottavassa palveluportaalissa. Verkkoriippumattomia palveluita ei tarvitse provisioida erikseen tasapuolisen pääsyn verkkoon eikä palveluntarjoajan tarvitse hankkia palveluiden tarjontaa varten omaa verkkoliittymäänsä. Muuten verkkoriippumattomien palveluiden tarjontaan pätevät samat periaatteet kuin luvussa 3.6 Palveluiden koostaja on esitetty.

9 Työryhmäraportti 1/ (32) 4 TASAPUOLISEN PÄÄSYN PILOTOINTI Viestintävirastossa pidetyn Open Access -työpajan perusteella Liikenne- ja viestintäministeriön Laajakaistan kehittämistyöryhmän alle päätettiin perustaa Open Access -pilottityöryhmä. Työryhmä ja sille perustettu Liiketoimintamallit -alatyöryhmä hahmottelivat syksyn 2008 aikana ehdotuksen tasapuolisen pääsyn mallin määritelmästä. Mallin jatkokehittämistä ja testaamista kahden pilotin (FIONETS ja NetixOpen) avulla jatkettiin vuoden 2009 aikana. Open Access -pilotin tarkoituksena oli määritellä ja testata suomalaiseen operaattorikenttään soveltuvia Open Access liiketoiminta- ja verkkototeutusratkaisuita. Pilottityöryhmän tarkoituksena oli valita pilottikohde tai kohteet ja sopia suositeltavista malleista, menettelytavoista ja prosesseista näissä pilottiverkoissa. Teknistä verkkototeutusta käsiteltiin Viestintäviraston FTTHtyöryhmässä sekä pilottikohteittain pilottiin osallistuvien yritysten kesken. Pilotteja sekä niistä saatuja kokemuksia käsitellään tarkemmin luvuissa 5 ja 6. Yhteenvetona näistä voidaan sanoa, että vaikka koko teleyrityskenttä osallistuikin kiitettävällä tavalla tasapuolisen pääsyn mallin määrittelyyn, suurimmat palveluntarjoajat eivät osallistuneet itse pilotteihin. Tämä vaikutti työryhmän mahdollisuuteen antaa tarkempia suosituksia, sillä parhaita käytäntöjä ei ehtinyt muodostua kaikkiin ratkaisua kaipaaviin kysymyksiin. Tämä on tilanne esimerkiksi tilaus- ja toimitusrajapintojen suhteen. Työryhmä näki selvän tarpeen tilaus- ja toimituskäytäntöjen ja -rajapintojen harmonisoinnille, mutta tavoitteen saavuttaminen vaatii pilotteja laajamittaisempaa osallistumista ja sitoutumista eri teleyrityksiltä. Työryhmän näkemyksen mukaan pilotoinnilla on kuitenkin saatu todettua mallin käyttökelpoisuus. Piloteissa saatiin hyviä kokemuksia etenkin tasapuolisen pääsyn mallin mukaisesta verkkoliitynnän erottamisesta omaksi tuotekomponentikseen. Muilta osin tarkemmassa ansaintalogiikassa sekä palveluiden tarjontamalleissa mukaan lukien edellä mainittu harmonisointi ja automatisointi on kuitenkin vielä kehitettävää.

10 Työryhmäraportti 1/ (32) 5 FIONETS FIONETS-verkoissa (www.fionets.fi) on tällä hetkellä yhteensä noin 3000 aktiivista käyttäjää ja liittymät on toteutettu pääasiassa valokuitutekniikalla. FIONETS-verkoista verkkomaksu ja palvelumaksu on erotettu tasapuolisen pääsyn mallin mukaisesti muissa kuin Valokaista Osk:n verkoissa, jossa kyseinen muutos on tarkoitus tehdä vuoden 2010 kuluessa. 5.1 Pilotin kuvaus Pilottiprojektiin ovat osallistuneet PPO, Anvia sekä FIONETS-verkot. Pilotin suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana lisäksi VTT. Pilotin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa open access malli FIONETS ry:n verkkoympäristöön. Pilotissa hyödynnetään PPO:n järjestelmää itsepalvelukäyttöliittymässä ja FIONETS:n Netadmin-järjestelmää verkon konfiguroinnissa. Pilotoitaviin palveluihin kuuluvat: Anvia; Internet ja TV-palvelu PPO; Internet ja TV-palvelu Kuuskaista; Internet, TV-palvelu ja tallentava valvontakamerapalvelu Pilottijärjestelmällä tavoitellaan tilannetta missä liityntäverkkoon ensimmäistä kertaa liittyvälle käyttäjälle tarjotaan selainpohjainen valikko, jonka kautta voidaan valita käytettävä palveluoperaattori ja käyttöön kytkettävät palvelut. Pilotissa ehdittiin vuoden 2009 loppuun mennessä toteuttaa ja testata portaalin ja palveluntarjoajien palveluiden automatisointia sekä palveluiden kytkentää testiasiakkaan näkökulmasta. Hanke jatkuukin vuoden 2010 aikana. Pilotin aikataulu on seuraava: Huhtikuu 2009: Tarjottavien palveluiden ja niihin liittyvien vaatimusten kartoittaminen Toukokuu 2009: Netadminin XML-rajapinnan kuvaaminen Kesäkuu 2009: Netadminin XML-rajapinnan kuvaaminen ja toteuttaminen, uuden palveluportaalin suunnittelu Heinäkuu 2009: Uuden palveluportaalin toteutus, FIONETS; asiakaspäätelaitteiden siirto Netadminin hallintaan alkaa Elo-syyskuu 2009: Uuden palveluportaalin toteutus ja testaus Lokakuu tammikuu 2010: Täydellisen testiympäristön rakentaminen, palveluiden välityksen testaus eri verkoissa ja eri päätelaitteilla Helmikuu 2010: Palveluiden tila- ja laskutustietojen välittäminen asiakkaan tiedoksi Maaliskuu 2010: Palveluiden tukitoimintojen siirtäminen www-pohjaisiksi Huhtikuu 2010: FIONETS-verkot ottavat järjestelmän käyttöön kaikissa verkoissa Palveluiden valinta on toteutettu pilotissa palveluportaalin avulla, johon asiakas kirjautuu sisään hänelle annetun käyttäjätunnuksen/salasanan avulla. Asiakas saa nämä tunnukset hankkiessaan valokuituliittymän. Samassa yhteydessä asiakas valitsee myös haluamansa internetyhteyspalvelun, jonka kautta hän pääsee käyttämään myös palveluportaalia. Palveluportaalissa asiakas voi hallita omia tietojaan sekä vaihtaa/tilata palveluja. Palvelun tilauksessa on kaksi toimintatapaa. Asiakas ohjataan automaattisesti oikeaan paikkaan palveluoperaattorin valinnan jälkeen 1. Asiakas tilaa palvelun, jonka tilausprosessi on integroitu suoraan netadminiin 2. Asiakas tilaa palvelun, jonka tilausprosessi on palveluntarjoajan omilla sivuilla Ensimmäisessä vaihtoehdossa tilausprosessi sekä palveluiden provisiointi hoidetaan automaattisesti Netadminin ja portaalin avulla. Kuuskaista on ottamassa käyttöön tämän vaihtoehdon.

11 Työryhmäraportti 1/ (32) Toisessa vaihtoehdossa asiakas ohjautuu palveluoperaattorin (Anvia/PPO) tilaussivulle XMLrajapintaa hyödyntäen. Tässä vaiheessa siirtyvät myös kaikki asiakkaan tiedot palveluoperaattorille automaattisesti. Asiakasta ei erikseen tunnisteta vaan tunnistuksessa luotetaan portaalin tunnistukseen. Asiakas etenee seuraavaksi palveluoperaattorin tilausprosessin mukaisesti, tilaa palvelun tai palvelut ja palautuu asiakasportaaliin. Palveluntarjoaja tarkistaa tilauksen manuaalisesti tai automaattisesti, Tämän jälkeen palveluntarjoaja lähettää netadminiin kytkentäpyynnön palvelun kytkemiseksi. Palvelu kytkeytyy netadminissa kytkentäpyynnön mukaisesti ilman muita tarkistuksia. Palveluntarjoaja saa kuittauksen kytkennästä. Netadminin sekä XML-rajapinnan avulla on mahdollista toteuttaa useita erilaisia malleja palveluntarjoajalle palvelun tarjoamisen ja kytkennän osalta. Valittu toimintatapa ei myöskään aseta teknisiä esteitä erilaisille palveluille. Tämä ei vaadi myöskään palveluntarjoajalta suuria investointeja tai jatkuvaa palveluiden hintojen, kuvauksien jne. päivittämistä ulkopuoliseen järjestelmään. Koko tilausprosessi ja palveluiden kuvaukset ovat palveluntarjoajan omassa järjestelmässä. Ansaintalogiikan osalta tarkempi palveluntarjonnan aiheuttamien kustannusten jako on vielä harkinnassa, Vuoden 2010 loppuun saakka verkossa on käytössä malli, jossa palveluntarjoajalta ei veloiteta mitään palveluiden tarjoamisesta FIONETS-verkoissa. Asiakasmäärien ja palveluntarjoajien lisääntyessä tarvetta veloittaa tiettyjä kustannuksia myös palveluntarjoajilta harkitaan kuitenkin uudestaan. Mahdollisissa ongelmatapauksissa asiakas voi tehdä vikailmoituksen suoraan portaalin kautta. Vikailmoitus ohjautuu tällöin netadminin tiketöinti-järjestelmän kautta kaikille asianosaisille. Vaihtoehtoisesti asiakkaalla on käytössä puhelinnumerot verkon ensimmäisen tason asiakaspalveluun ja palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Tekstiviestillä tehtävä vikailmoitus saadaan testaukseen kevään aikana. FIONETS-verkoissa verkon ylläpito ja palvelu ja tietoturvataso pidetään operaattoritasoisena. Ylläpidon osalta verkot ovat tiivistämässä yhteistyötään entisestään ja tässä tietysti keskeisimpänä työkaluna on netadmin-järjestelmä. 5.2 Pilottikokemukset Tasapuolisen mallin mukainen verkkoliittymän kustannusten (verkkomaksu) veloittaminen suoraan asiakkailta on otettu käyttöön syksyn ja vuodenvaihteen aikana. Muutoksesta saatu asiakaspalaute on ollut positiivista eli asia on ollut selkeämmin ymmärrettävissä. Näin on siten tarkoitus jatkaa myös jatkossa. Pilotin toteuttamista hidasti Netadminista alun perin puuttunut avoin rajapinta sekä Netadminin oman portaaliosan soveltumattomuus projektin vaatimuksiin. Projektia varten jouduttiinkin toteuttamaan oma portaali-ratkaisu. Portaaliin on kehitetty muun muassa tilausten ja vikailmoitusten tekomahdollisuus, joiden avulla pyritään selkiyttämään tilausprosessia ja vikailmoitusten tekoa myös asiakasnäkökulmasta. Tavoitteena on myös helpottaa tätä kautta asiakaspalvelukuormaa. Pilotissa havaittiin haasteita myös markkinoilla olevien asiakaspäätelaitteiden hallinnassa sekä keskitetyssä provisioinnissa. Keskitetyn hallinnan järjestäminen vaatikin aika paljon työtä. FIONETS-verkossa oli käytössä kahden valmistajan (Tilgin ja Inteno) päätelaitteita, joita haluttiin hallinnoida Netadminilla. Pilotissa tämä toteutettiin siten, että päätelaitteiden hallintaohjelmistoa päivitettiin siten, että sillä voidaan hallita myös muiden valmistajien päätelaitteita, jonka jälkeen hallintaohjelmisto vielä integrointiin Netadminiin. Saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että päätelaitteita on tarkoituksenmukaisinta hallita yhdellä keskitetyllä hallintajärjestelmällä.

12 Työryhmäraportti 1/ (32) 6 NETIXOPEN NetixOpen on Pietarsaaren Seudun Puhelimen (JNT) kehittämä tasapuolisen pääsyn konsepti. JNT kehitti konseptia TEKES:n rajoituksella välillä Hankkeen virallinen nimi oli Affärsmodell för Open Access. 6.1 Pilotin kuvaus Pilotin tavoitteena oli määritellä open access -liiketoimintamalli. Kehitetyn mallin tarkoituksena oli helpottaa palveluiden tarjontaa tasapuolisen pääsyn mallia soveltamissa verkoissa ja parantaa siten verkkojen kilpailukykyä niin käyttäjien kuin palveluntarjoajien näkykulmista. Projektissa on pyritty kehittämään ratkaisuja operaattoririippumattomaan verkkojen ja yhteyksien hallintaan ja seurantaan. Projektissa arvioitiin ja testattiin myös laajempimittaiseen käyttöön soveltuvia provisiontiratkaisuja. Pilottiin osallistui yhteensä 4 verkkoa, joissa on yhteensä noin 2500 FTTH-liittymää. Pilottiin osallistuneet verkot ovat: Andelslaget KrsNET Osuuskunta (www.krsnet.fi/), Bothnia Broadband Oy (www.bob.fi/), Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy (www.dynamonet.fi/) ja Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (http://www.jnt.fi/) Palveluita verkoissa tarjosivat seuraavat palveluntarjoajat: Anvia Oyj (www.anvia.fi/): laajakaista-, IPTV- ja puhelinpalvelut Pohjanmaan Puhelin Oy (www.ppo.fi/): laajakaista Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (http://www.jnt.fi/): laajakaista-, IPTV- ja puhelinpalvelut Pilotin aikana noin 150 asiakasta tilasi palveluita NetixOpenin kautta. Palveluita tilattiin yhteensä noin 200 kappaletta, joista suurimman osan tarjosi Pietarsaaren Seudun Puhelin. Pilottiini osallistui siis noin 6 prosenttia verkkojen asiakaskunnasta. Palvelut liitettiin verkkoihin Laajakaistayhteyksien operaattorirajapinnat -työryhmäraportissa [2] kuvatulla L2 VLAN-rajapinnalla. Liityntäpisteenä toimi Anvian laitetila Vaasassa, jonne kaikki verkot oli liitetty. Palvelut liitettiin NetixOpeniin 1 Gbit/s-yhteydellä. NetixOpen toimi verkoissa palveluiden koostajana, eli verkko-operaattoreilla ja palveluntarjoajilla ei ollut suoraa sopimussuhdetta keskenään. Tasapuolisen pääsyn mallin mukaisesti verkkoliityntä ja palvelut veloitettiin toisistaan riippumatta. Pilotissa verkko-operaattorit laskuttivat asiakkaalta verkkoliitynnästä ja palveluntarjoajat käytetyistä palveluista. NetixOpen laskutti sekä verkkooperaattoreita että palveluntarjoajia tarjotusta palveluiden koostamisesta (kuva 2). Kuva 2: NetixOpen-pilotin rahavirrat

LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN OPERAATTORIRAJAPINNAT 7/2004

LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN OPERAATTORIRAJAPINNAT 7/2004 LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN OPERAATTORIRAJAPINNAT 7/2004 Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Laajakaistayhteyksien operattorirajapinnat -työryhmä Asiakirjan nimi LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN OPERAATTORIRAJAPINNAT KUVAILULEHTI

Lisätiedot

3/2006 OPERAATTORIEN VÄLISET TOIMINTATAVAT LAAJAKAISTAPROSESSEISSA V3

3/2006 OPERAATTORIEN VÄLISET TOIMINTATAVAT LAAJAKAISTAPROSESSEISSA V3 3/2006 OPERAATTORIEN VÄLISET TOIMINTATAVAT LAAJAKAISTAPROSESSEISSA V3 7.3.2008 TYÖRYHMÄRAPORTTI 3/2006 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Prosessit-työryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 7.3.2008

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT Suomen Kiinteistöliitto ry ja Sähköinfo Oy Julkinen, huhtikuu 2003 Projektiryhmä Nimi: Tapio Raaska Jari Sassi Risto Riihimäki Jouni Paju Tehtävä: projektipäällikkö

Lisätiedot

SMS-, MMS- JA WAP-VELOITUS 10/2005

SMS-, MMS- JA WAP-VELOITUS 10/2005 SMS-, MMS- JA WAP-VELOITUS 10/2005 TYÖRYHMÄRAPORTTI 10/2005 1 (25) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät SMS-, MMS-, WAP-veloitus -työryhmä Asiakirjan nimi TYÖRYHMÄRAPORTTI 10/2005 SMS-, MMS-, WAP-VELOITUS

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti

Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti Pölpänet-verkkosuunnitelmahanke loppuraportti Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy Reijo Salminen, 2011 - 2-1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...- 2-2 Tiivistelmä...- 5-3 Alueverkkohankkeen alustavat valmistelut...-

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2003 /V Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa

1/2009. Veloituksen toteutus viestintäverkoissa 1/2009 Veloituksen toteutus viestintäverkoissa Työryhmäraportti 1/2009 1 (46) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Veloituksen toteutus viestintäverkoissa -työryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 25.2.2009

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA LAAJAKAISTAISET TIETOLIIKENNEYHTEYDET MAAKUNTAAN Etelä-Pohjanmaan liitto 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET KÄSITTEET JA LYHENTEET...4 2. KANSALLINEN LAAJAKAISTASTRATEGIA...6

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 1. Elisa Oyj...2 2. Finnet Liitto ry...6 3. Helsingin

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA

MONIPALVELULIITTYMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA MONIPALVELULIITTYMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET SUOMESSA Jukka Korpi-Tassi Opinnäytetyö Toukokuu 2008 Liiketalous JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) KORPI-TASSI, Jukka Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Viestintäviraston suosituksia

Viestintäviraston suosituksia 21.2.2005 MENETTELYTAVAT TILAAJAYHTEYK- SIEN, TILAAJAYHTEYDEN SIIRTO- KAPASITEETIN JA LAITETILOJEN VUOKRAUKSESSA Viestintäviraston suosituksia VIESTINTÄVIRASTO 304/2005 S SUOSITUS Viestintävirasto 304/2005

Lisätiedot

Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen

Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen Lautso Kari, Venäläinen Pirjo, Aalto-Setälä Ilkka Asiantuntijapalveluiden hankinnan kehittäminen tiivistelmä toimintatapasuosituksista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 33/2007 Lautso Kari, Venäläinen

Lisätiedot

YHTEISPALVELUN LAAJENTAMISHANKE. Yhteispalvelun etäpalveluprojektin loppuraportti

YHTEISPALVELUN LAAJENTAMISHANKE. Yhteispalvelun etäpalveluprojektin loppuraportti YHTEISPALVELUN LAAJENTAMISHANKE Yhteispalvelun etäpalveluprojektin loppuraportti 11.1.2010 TIIVISTELMÄ Yhteispalvelun etäpalveluprojekti asetettiin yhteispalvelun laajentamishankkeen valmisteluryhmän alaisuuteen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 29.2.2008 Tekijät

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot