Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Kaupunkirakennelautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja Keijo Voutilainen, varapuheenjohtaja Paavo Kankkunen, klo saakka, asiat 1-5, 10, 23 Jaakko Kosunen Sirpa Kulin Anne Paulo-Tuovinen Pekka Pollari Varpu Puskala Maija Svärd, klo saakka, asiat 1-10, 23 Sirpa Karjalainen, varajäsen Eero Wetzell Muut saapuvilla olleet Ilkka Raninen kaupunginhallituksen edustaja, klo saakka, asiat 1-3, 23 Jarmo Pirhonen palvelualuejohtaja, esittelijä Terhi Leppänen tiedottaja Tapio Räsänen suunnittelujohtaja, asiat 1-17, Ismo Heikkinen kaupungininsinööri Jari Kyllönen kiinteistöjohtaja, klo 17 saakka, asiat 1-7, 10, 23 Virpi Lindell kaavoitusarkkitehti, klo saakka, asiat 1-3, 10, 23 Anne Simonen-Ruuskanen henkilöstö- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Asiat

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Allekirjoitukset Iris Asikainen puheenjohtaja Anne Simonen-Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 9. lokakuuta 2013 Sirpa Kulin Pekka Pollari Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 14. lokakuuta 2013 Anne Simonen-Ruuskanen Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien , , osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin , 179, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien , 179 osalta liite A

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Talousarvio 2014 valmistelutilanne Huoltoasematontin (Rastaantie 1) ja lisäalueen vuokrasopimusten uusiminen Tukikohdan rakennuspaikan ( ) vuokraaminen Vuorisalon saaresta / Maljalahden Purjehdusklubi ry Alueen varaaminen Männistön kaupunginosan korttelista 10 (Untamonkatu) / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja -haltijoilta v Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä Valtuustoaloite / kevyen liikenteen väylän rakentaminen Etelä- Kuopion reuna-alueelle maantie 5490 Kurkimäki, Korpelantie - maantie * Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Hiltulanlahden 1. asemakaava / Hiltulanlahti sekä katu-, virkistys-, liikenne-, maa- ja metsätalous-, erityis- sekä vesialueita Poikkeaminen (ELY) / Kiinteistö Oy Kuopion Tukkukartano / Niirala Puutarhakadun ja Pohjolankadun nopeusrajoitus Keilanrinteenkadun, Kalliotörmänkadun, Vanhankallionkadun ja Paloniementien plv 0-60 katusuunnitelmaluonnoksien hyväksyminen nähtävillä oloa varten Tiedonanto / Lausunnon antaminen Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle / Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25 / työväentalon (Työnkulma) suojeleminen * Tiedonanto valmistelusta / Asemakaavan muutos / Kiinteimistö Oy Puijo-Aitta / Puijonlaakso Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Karttulan vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkoston toimintaalueen tarkistaminen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan toiminta-alueen tarkistaminen Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toimintaalueen tarkistaminen Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toimintaalueen tarkistaminen Vellikankaan vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Sivu

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Kymp tiedonannot Ylimääräinen asia / Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviomuutokset vuodelle 2013 Muutoksenhaku , 179 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje 67 65

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Varsinaisista jäsenistä kokouksesta oli poissa Markku Söderström. Hänen tilallaan kokouksessa oli läsnä varajäsen Sirpa Karjalainen. Lautakunta päätti ottaa käsiteltäväksi ylimääräisen asian (Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviomuutokset vuodelle 2013).

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Sirpa Kulin ja Pekka Pollari. Päätös Valittiin Sirpa Kulin ja Pekka Pollari.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Asianro 6310/ /2013 Talousarvio 2014 valmistelutilanne Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Johdon tukipalvelut kyp Vaikutusten arviointi Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan , klo Esitys Talousarvioesitystä ja sen vaikutuksia erityisesti kaupunkiympäristön palvelualueella käsitellään kokouksessa ja lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Valmistelija Anne Simonen-Ruuskanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin ylimääräinen asia nro 23.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Asianro 5463/ /2013 Huoltoasematontin (Rastaantie 1) ja lisäalueen vuokrasopimusten uusiminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Tontilla toimii Rastaantien Teboil, jonka vuokrasopimus on päättymässä Oy Teboil Ab on hakenut tontin vuokraukselle jatkoa. Tontin sijainti on merkitty oheisiin karttoihin.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 171 Kuopion kaupunki on vuokrannut tontin kaupunginhallituksen päätöksellä Suomen Petrooli Oy:lle (nyk. Oy Teboil Ab) väliseksi ajaksi. Tontin lisäalueeksi on vuokrattu teknisen lautakunnan päätöksellä noin 1420 m2:n suuruinen alue yleisestä alueesta (Peipposenrinteen kadut) ja kiinteistöstä (Rahusenrinne). Vuokrausta on jatkettu viiden vuoden välein, viimeksi kiinteistöasiamiehen päätöksellä väliseksi ajaksi. Lisäalue on vuokrattu asiakaspysäköintiä ja jakelutoimintaan liittyvien laitteiden sijoituspaikaksi. Lisäalueelle ei saa rakentaa pysyviä rakennuksia. Tontin pinta-ala on 4049 m2, jossa on rakennusoikeutta 1215 k- m2 (e=0.30) vahvistetun asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialuetta (AM). Lisäalue on voimassa olevien asemakaavojen mukaista katualuetta sekä kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitustie tie-, vieri-, suoja- ja näkemäalueineen (LT). Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on yksityisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PK). Tontille on rakennusrekisterin mukaan rakennettu 587 k-m2:n suuruinen valmistunut kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus sekä valmistunut 90 k-m2:n suuruinen kauppavarasto.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 171 Asemakaavoituksen mukaan alueelle ei olla lähiaikoina tekemässä kaavamuutosta eikä alueen vuokrauksen jatkolle ole estettä. Tontin ja lisäalueen vuokrasopimusten yhtenäinen vuokra-aika on alueen kehittämisen ja käytön kannalta tarkoituksenmukaista. Tontin vuokra on linjassa muiden kaupunkialueen huoltoasematonteista perittävien vuokrien kanssa. Vaikutusten arviointi Esitys Esityksellä ei ole merkittävää vaikutusta ilmastostrategiaan. Yritysvaikutuksiltaan esitys on positiivinen. Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että Oy Teboil Ab:n vuokrasopimus tontista uusitaan seuraavin ehdoin: 1. Vuokra-aika on Vuosivuokra on euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1871 (joulukuu 2012). 3. Muut ehdot ovat tavanomaisia yritystontin vuokrausehtoja. Lisäksi esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että tontin lisäalueeksi vuokratun alueen vuokrasopimusta uusitaan seuraavin ehdoin: 1. Vuokra-aika päättyy Kaupungilla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli kaupunki tarvitsee aluetta asemakaavan mukaiseen käyttöön. 2. Vuosivuokra on 3000 euroa sidottuna elinkustannusindeksi pistelukuun 1871 (joulukuu 2012) Valmistelija Pirkko Laaksonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Asianro 7156/ /2013 Tukikohdan rakennuspaikan ( ) vuokraaminen Vuorisalon saaresta / Maljalahden Purjehdusklubi ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungilla on omistuksessa Etelä-Kallavedellä merkittävä saari- ja vesialueomaisuus. Saaristo on pääasiassa yleisessä virkistyskäytössä, mutta joiltakin saarilta on vuokrattu yksityisille ihmisille myös huvilatontteja. Osa pienimmistä saarista on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla. Yleistä virkistyskäyttöä varten kaupunki on rakentanut saaristoon kalamajaja rantautumispaikkaverkoston, mikä palvelee vesillä liikkuvia veneilijöitä, melojia ja kalastajia. Talvella alueella liikkuu mm. kalastajia, moottorikelkkailijoita sekä hiihtäjiä. Virkistysalueverkoston avulla pyritään kannustamaan ihmisiä liikkumaan luonnossa, että he pysyisivät virkeämpinä ja terveempinä ja käyttäisivät vähemmän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluita. Kysymyksessä on palvelutapauudistuksen mukainen toimintatapa kaupungin omistaman maa- ja vesialueomaisuuden monikäytöllisessä hyödyntämisessä. Liitteenä on kartta Etelä-Kallaveden rantautumispaikoista ja kalamajoista. Rantautumispaikkojen ja kalamajojen lisäksi saariston alueen virkistyskäyttöä on pyritty lisäämään vuokraamalla joitakin tukikohta-alueita virkistyskäyttöä edistäville yhdistyksille pääasiassa heidän jäsentensä käyttöön. Tukikohtien merkitys on viime vuosina kasvanut erityisesti veneilyä harrastavien yhdistysten keskuudessa, koska veneiden koko on kasvanut ja luonnonsatamina toimivien kaupungin rantautumispaikkojen käyttö on veneen suuren koon vuoksi rajoitettua. Suurin osa kaupungin rantautumispaikoista sijoittuu luonnonrannoille, mihin isoilla veneillä ei ole mahdollista rantautua. Yhdistysten tukikohtien avulla on mahdollistettu virkistyskäyttö myös suurille veneille, eikä kaupungin ole tarvinnut investoida kyseisten kohteiden rakennuksiin ja muihin rakenteisiin. Yhteisen tavoitteen vuoksi yhdistysten tukikohtien vuokrahinnat ovat olleet hyvin kohtuullisia verrattuna esim. kaupungin vuokraamien huvilapalstojen vuokriin; huvilapalstat ovat yksityiskäytössä. Tällä hetkellä tukikohtia on saaristosta vuokrattu seuraaville yhdistyksille:kuopion Pursiseura ry / Iivarinsalon saari, SMPS Kuopion Järvipelastajat ry / Iivarinsalon saari ry, Kallaveden kalastajat ry / Iso-Mietin saari, Pohjois-Savon Wanhat Laivat ry / Ahvensalon saari, Savo-Karjalan luontopiiri ry / Karhonsaari, Partiolippukunta Järvisissit ry / Luhastensalon saari.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 172 Yhdistysten tukikohtien sijainti saaristossa. Vuorisalon sijainti isoimmalla ympyrällä. Yleisesti arvioiden Kallaveden saariston virkistyskäyttö on tällä hetkellä verrattain vilkasta, mutta lisääkin kuopiolaisia mahtuu saaristoon virkistäytymään niin retkeilyn kuin kalastuksenkin pariin. Tukikohtien vuokraamisessa on useita etuja. Tukikohtien avulla saariston virkistyskäyttöä on saatu sekä lisättyä että keskitettyä ja muut alueet jäävät paremmin jokamiehen oikeudella liikkuvien käyttöön. Maljalahden Purjehdusklubi ry:n esitys Edellisten yhdistysten tukikohtien lisäksi Maljalahden Purjehdusklubi ry:lle on annettu ns. maa- ja vesialueen omistajan luvalla oikeus pitää järeää laituria ja nuotiopaikkaa Vuorisalon saaren rannassa vuodesta 2010 lähtien. Kyseinen alue sijoittuu yleiskaavan virkistysalueelle (VR). Yhdistyksen edustajat ovat tiedustelleet mahdollisuutta saada rakentaa saunan samalle alueelle. Saunan rakentaminen edellyttäisi alueen vuokraamista.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 172 Ote Vuorisalon yleiskaavasta Heidän esityksensä pohjalta on neuvoteltu maa-alueen vuokraamisesta yhdistykselle. Valmistelussa on tutkittu alueen käyttömahdollisuutta sekä yhdistyksen käyttöön että yleisenä virkistysalueena erillisen rantautumispaikan muodossa. Virkistysalueen pinta-ala on yhteensä n. 2,7 ha, mistä yhdistyksen käyttöön on suunniteltu varattavan n. 0,4 ha ja loput jää jokamiehenoikeudella käytettäväksi: aluetta on riittävästi molempiin tarpeisiin.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 172 Virkistysalueen asemapiirros, Karttaan on merkitty virkistysalueen keskeiset toiminnot, vuokra-alueen raja ja yleiskaavan virkistysalueen (VR) raja. Suunniteltu rantautumispaikka palvelisi hyvin koko ajan kasvavan Saaristokaupungin asukkaiden virkistystarpeita. Yhä useammalla perheellä on vene tai kanootti ja paikallinen melontaseura Kallan Melojat ry on rakentanut uuden kanoottivajan n. 40 kanootille Savolanniemen kärkeen. Kanoottivajasta on matkaa lähimmälle nykyiselle rantautumispaikalle (Selkä-Havukka) n. 1,5 km ja seuraavaksi lähimmälle rantautumispaikalle (Tuomaansalo) n. 5,5 km. Vuorisalon rantautumispaikka täydentäisi hyvin Etelä-Kallaveden rantautumispaikkaverkkoa Saaristokaupungin suunnassa. Talviaikaan kohde palvelee hiihtäjiä, moottorikelkkailijoita ja kalastajia. Vuokrasopimusneuvotteluissa on pyritty löytämään sellaisia elementtejä, että molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä ns. kumppanuussopimuksen muodossa. Myös joidenkin muiden yhdistysten sopimuksissa on vastaavia sopimuselementtejä. Sopimus pitää sisällään mm. seuraavia kumppanuuselementtejä: Vuokramies on velvollinen vuokraamaan saunaa myös muiden yhdistysten, yritysten ja yksityisten kansalaisten käyttöön kohtuuhintaista käyttökorvausta vastaan sekä määräämillään muilla kohtuullisilla ehdoilla.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 172 Samalle virkistysalueelle on varattu mahdollisuus yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitetun rantautumispaikan rakentamiseen. Vuokralainen ja rantautumispaikan käyttäjät käyttävät yhteistä kompostikäymälää. Rantautumispaikan siisteydestä ja kompostikäymälän huollosta vastaa vuokramies. Vuokrasopimuksen kumppanuuselementit on koottu esityslistan liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen kohtaa 14. Vuokrataso vastaa muiden vastaavien yhdistysten vuokrasopimusten vuokratasoa. Saunan rakentaminen yleiskaavan mukaiselle virkistysalueelle edellyttää joko poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Rakentamisen lupamenettelyä selvitetään parhaillaan strategisessa maankäytön suunnittelussa. Kumppanuussopimuksen valmistelussa ovat olleet mukana ulkoilu- ja virkistyspalveluiden palvelupäällikkö Hannu Pöllä ja strategisen maankäytön suunnittelun kaavoitusinsinööri Jukka Holopainen. Heidän puolestaan alue voidaan vuokrata, mutta maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakentamismahdollisuus tutkitaan viime kädessä erillisessä lupamenettelyssä. Esteitä tukikohdan vuokraamiselle Vuorisalon saaren rannasta Maljalahden Purjehdusklubi ry:lle ei ole olemassa. Tukikohdan vuokraaminen edistää saariston virkistyskäyttöä ja kuopiolaisten hyvinvointia. Vaikutusten arviointi Esitys Vuokrauspäätöksellä ei ole merkittävää vaikutusta ilmastostrategiaan tai yritysvaikutuksia. vuokraa Maljalahden Purjehdusklubi ry:lle tilan alueelta Vuorisalon saaresta n m2:n määräalan veneilyn tukikohta-alueeksi 450 euron vuotuista vuokraa vastaan vuosiksi Vuokrauksesta tehdään erillinen sopimus, missä on määritelty vuokrauksen muut ehdot: Vuokrasopimus on esityslistan liitteenä. Lisäksi kaupunkirakennelautakunta valtuuttaa Maljalahden Purjehdusklubi ry :n hakemaan rakentamisen edellyttämät luvat suoraan tällä päätöksellä. Luvat tulee hakea vuoden 2014 loppuun mennessä. Mikäli rakentamiseen tarvittavia lupia ei ole saatu vuoden 2015 loppuun mennessä, niin vuokrasopimus raukeaa. Liitteet /2013 Huvilapalstan sopimus Maljalahden Purjehdus Klubi ry /2013 Etelä-Kallaveden retkisatamat Valmistelija Seppo Jauhiainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Paavo Kankkunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Asianro 6689/ /2013 Alueen varaaminen Männistön kaupunginosan korttelista 10 (Untamonkatu) / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry on tehnyt tonttivaraushakemuksen kerrostalotontin varaamiseksi Männistöstä ns. Vanhustyön kampusalueelta. Varaushakemuksen kohteena oleva alue on eritetty oheisissa kartoissa. Yleissilmäyskartta sijainnista.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 173 Varattava alue esitettynä asemakaavakartalla Honkaharjunkatu "2: Untamonkatu Kullervonkatu Y Melankatu Varattava alue esitettynä kantakartalla. Hakemus 16 Untamonkatu Hakemuksen mukaan Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry anoo tonttivarausta muodostettavasta tontista, jolla olisi rakennusoikeutta k-m². Hakemuksen mukaan Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry on vuonna 1969 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia vanhusten sosiaalisen aseman ja asunto-olojen parantamiseksi sekä heidän fyysisen ja psyykkisen hyvinvointinsa edistämiseksi. Hakemuksen mukaan hakija omistaa ja ylläpitää vanhusväestölle tarkoitettuja vuokrataloja sekä Mäntylän ja Pyörön palvelukeskuksia. Vuoden 2012 lopussa

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 173 hakijan omistamissa kiinteistöissä oli 362 asuntoa sisältäen asuntopinta-alaa ,5 m². Lisäksi yhdistys omistaa hakemuksen mukaan koko osakekannan ASO asunnot Kuopion Seniorit Oy:stä, jonka omistuksessa on 52 asumisoikeuteen perustuvaa kotipalveluasuntoa. Hakemuksen mukaan varaushakemuksen kohteena olevalle alueelle suunniteltaisiin noin asuinneliömetrin suuruinen kerrostalo, jossa olisi noin 55 vanhuksille tarkoitettua asuntoa. Hakemuksen mukaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä Alueen varaaminen Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään alueen varaamista hakijalle hakemuksen mukaisesti. Hakijan esittämä hanke soveltuu alueelle. Varattavaksi esitettävä alue on osoitettu asemakaavassa asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-1). Varattavan alueen pinta-ala on noin m². Rakennusoikeutta alueella on k-m². Muodostettavan tontin pinta-ala tarkentuu tonttijaon ja lohkomisen tekemisen myötä. Viereisessä ns. Männistön koulun korttelissa on alkamassa rakennushanke, jossa kaupunginkin on tarkoitus olla mukana rakennusten tulevana vuokralaisena. Asuntojen rakentaminen ja asukasmäärän lisäys alueella tukee myös kaupungin alueelle järjestämien palvelujen toimintaa. Hankkeeseen on neuvotteluiden mukaan tarkoitus hakea ARA:n korkotukilainaa ja raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Näiden saaminen edesauttaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen toteutumista kaupunkiin, joten tontin varaaminen Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:lle on kannatettavaa. Aluetta esitetään varattavaksi saakka euron suuruista varausmaksua vastaan. Hankkeen käynnistyessä muodostettava tontti vuokrataan Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:lle ARA:n hyväksymiä tontinvuokrausehtoja noudattaen. Vaikutusten arviointi Ilmastovaikutuksiltaan esitys on ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen, koska rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta. Yritysvaikutuksiltaan esitys on positiivinen, koska hakijan tavoitteiden mukaisella rakentamisella on rakennusalan yrityksiä työllistävä vaikutus. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:lle varataan edellä valmistelutekstissä olevissa kartoissa tarkemmin osoitettu noin 3750 m²:n suuruinen alue Männistön kaupunginosan korttelista 10 seuraavin ehdoin: 1. Varaus on voimassa saakka, mikäli hakija maksaa varausmaksun eräpäivään mennessä. Muutoin varaus raukeaa. Varausmaksua ei hyvitetä tai palauteta. 2. Varausmaksu on euroa.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Ennen suunnittelun aloittamista on järjestettävä neuvottelu hankkeen kaupunkikuvallisista tavoitteista kaupunkiympäristön suunnittelupalveluiden ja alueellisen rakennusvalvontayksikön edustajien kanssa. Neuvottelun järjestämiseksi varaajan on otettava yhteys hallintosihteeri Hanna Ventoon, puh Hakijan on varausajan kuluessa ennen vuokrauspäätöksen ja vuokrasopimuksen tekemistä hyväksytettävä tonttia koskevat suunnitelmat kyseisessä neuvottelussa. Luonnossuunnitelmat on toimitettava kaupunkikuvatyöryhmän käsiteltäviksi. Valmistelija Jarkko Meriläinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Asianro 6291/ /2013 Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja - haltijoilta v Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että keskitetysti hoidettujen, tontinomistajille ja haltijoille kuuluvien katualueiden jalkakäytävien talvikunnossapitotöiden ja hiekanpoiston kustannukset peritään keskeisen kaupunkialueen koko kaava-alueella yhtenäisesti, lukuun ottamatta hajaasutusalueita. Toteutuneet kustannukset peritään kunnossapitolakiin perustuen kaikilta tontin omistajilta / haltijoilta riippumatta siitä onko katualueella jalkakäytävä vai ei. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat/haltijat saavat siten jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskevan laskun. Syntyneet kustannukset peritään kaupunginvaltuuston hyväksymällä laskutusperiaatteella puolet tontin pinta-alojen suhteessa ja puolet käytettyjen rakennusoikeuksien suhteessa kultakin tontinomistajalta ja -haltijalta. Keskitetyllä alueella talvikaudella muodostui yhteensä ,32 euron laskutuskustannus (alv 0 %). Laskennassa käytetään lukua ,66 euroa, joka on puolet kokonaiskustannuksista. Talvikauteen verrattuna kustannukset ovat nousseet useasta eri syystä. Taustalla on mm. yleisen kustannustason nousu. Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kustannuksiin on lisätty jalkakäytäviltä poissiirretyn lumen vastaanotosta aiheutuneet kustannukset sekä laskutukseen käytetyt atkkustannukset, joita aikaisemmin ei ole tässä yhteydessä peritty. Esimerkkitapauksen kustannus nousee 28 %. Tonttien kokonaispinta-ala on m 2 ja käytetty kokonaisrakennusala on m 2. Maksun periminen tapahtuu laskukaavalla tontin pinta-ala jaettuna kokonaisalalla m 2 kertaa ,66 euroa plus tontin käytetty rakennusoikeus jaettuna kokonaisrakennusalalla m 2 kertaa ,66 euroa. Esimerkiksi omakotitontin, jonka pinta-ala on 893 m 2 kokonaisrakennusala 242 m 2, hinta muodostuu seuraavasti: 893 m 2 jaettuna m 2 kertaa ,66 euroa plus 242 m 2 jaettuna m 2 kertaa ,66 euroa = 0, x ,66 euroa + 0, x ,66 euroa = 20,39 euroa + 15,55 euroa = 35,94 euroa. Edellisenä vuona vastaava maksu oli 27,94 euroa. Kustannusten perintää ja asiakkaiden jakautumista eri maksuluokkiin selostetaan kokouksessa.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 174 Vaikutusten arviointi Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi keskeisen kaupunkialueen tontinomistajilta ja -haltijoilta perittäväksi jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapidon kokonaiskustannukset ,32 euroa. Perittävä maksu on vähintään 10 euroa ja laskuissa noudatetaan vallinnutta tilannetta. Lisäksi laskutetaan arvonlisävero. Valmistelija Hannele Kauppinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Asianro 6794/ /2013 Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Asian esittely Savo-Pielisen jätelautakunnalla on vireillä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valinta. Uusi jätelaki edellyttää asiassa päätöksentekoa ja määrittelee, mitä edellytyksiä kuljetusjärjestelmän on täytettävä. Jätelautakunta on kokouksessaan päättänyt asettaa asiassa laaditun selvityksen nähtäville. Lautakunta on myös päättänyt pyytää lausunnot jätelautakuntaan kuuluvilta kunnilta. Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaisesti kaupungininsinööri huolehtii osaltaan kunnalle kuuluvista jätehuollon järjestämistehtävistä, joten hän on valmistellut kaupungin asiasta antaman lausunnon. Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa asiassa oman, ympäristösuojeluviranomaisen lausunnon. Jätelain mukaisia järjestämisvaihtoehtoja on kaksi; nykyisen kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen säilyttäminen tai siirtyminen kunnan järjestämään kuljetukseen määräajan jälkeen. Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa jokainen kotitalous solmii sako- ja umpikaivonlietteen kuljetussopimuksen yksityisen, jätehuoltorekisteriin merkityn kuljetusyrittäjän kanssa. Kunnan järjestämässä kuljetuksessa kotitaloudet tilaavat kuljetuksen kuntien jäteyhtiöltä, joka kilpailuttaa kuljetukset keskitetysti yksityisiltä kuljetusyrittäjiltä alueeltaan. Jätelain mukaan kuljetuspalveluja on oltava tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätelain mukaan ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kunnan järjestämä kuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämälle kuljetukselle on asetettu erityisiä lisäedellytyksiä, joiden on täytyttävä, jos tämä järjestelmä halutaan valita. Kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksentekoa varten on jätelautakunnan toimisto tehnyt selvityksen yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Selvityksessä on tarkasteltu kattavasti lietteiden jätehuollon nykytilaa, kotitalouksien asemaa, kuntien, viranomaisten ja jäteyhtiön toimintaa sekä vaikutuksia niin ympäristön kuin yritysten osalta. Selvitys ja lausuntopyyntö ovat tämän lausunnon liitteenä. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että jätelain mukaiset vaatimukset eivät täyty nykyisellään kaikilta osin sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa jätelautakunnan toiminta-alueella. Jätehuoltomääräysten noudattamisessa on selvityksen mukaan suuria puutteita. Lietekaivoja ei kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa tyhjennetä säännösten mukaisesti, eikä kaikkien kiinteistöjen lietekaivojen saamista tyhjennyksen piiriin ilman kohtuutonta työpanosta ole nykyjärjestelmässä mahdollista.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 175 Lausunto Kuopion kaupungin kanta on, että siirtyminen jätelain mukaiseen kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmään on jätelautakunnan alueella tarkoituksenmukaisinta. Hinnoittelu kunnan järjestämänä on tasapuolisempaa, valvonta tehokkaampaa ja kiinteistöt, joilla tyhjennyksiä ei ole hoidettu asianmukaisesti, saadaan kuljetusten piiriin. Kerättyjen lietteiden oikeasta käsittelystä voidaan tällöin myös varmistua. Vaikutusten arviointi Merkittävimpänä ympäristövaikutuksena voidaan pitää lietteiden ohjautumista epäasianmukaisiin paikkoihin, joista voi aiheutua ympäristöhaittoja. Kuljetusjärjestelmän valinnalla on merkittävä vaikutus kuljetusten aiheuttamiin päästöihin. Nämä ovat optimoidussa tilassa, jolla tarkoitetaan kunnan järjestämää lietteen kuljetusta, selvästi vähäisemmät kuin nykytilanteessa. Kuljetusten hiilijalanjälki on optimoidussa tilassa noin neljänneksen pienempi kuin nykytilanteessa. Kunnan kuljetusjärjestelmän valinnalla on myönteisiä vaikutuksia lietekuormitukseen jätevedenpuhdistamoilla sekä umpi- ja sakokaivojen tyhjennyspalveluja käyttävien kiinteistöjen ympäristön tilaan. Yritysvaikutuksia on arvioitu yrityksiin laaditun kyselyn avulla. Vastaajat ovat olleet lähes yksimielisiä siitä, että nykyinen jätekuljetuksen järjestelmä on toimiva. Vain pieni osa näkee muutostarvetta. Suuri osa on epävarmoja siitä, miten kuljetusjärjestelmän muutos loppujen lopuksi vaikuttaisi yritystoimintaan. Selvityksen mukaan siirtyminen kunnan järjestämään kuljetukseen heikentäisi niiden yritysten toimintaedellytyksiä, jotka eivät menesty jäteyhtiön järjestämässä kilpailutuksessa. Suurimmalla osalla yrityksiä lietteiden kuljetus ei ole kovin merkittävä osa työllisyydestä ja liikevaihdosta, jolloin yritykset jatkaisivat toimintaa muun liiketoiminnan avulla. Ne yritykset, jotka menestyisivät kilpailutuksessa, voisivat keskittyä kehittämään toimintaansa mm. investoimalla riittävän pitkien urakka-aikojen kautta. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lietekuljetusten määrä ja kysyntä voi lisääntyä merkittävästi, koska tyhjennyskohteiden ja -rytmien valvonta tehostuu. Esitys Esitän lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että edellä mainittu annetaan Kuopion kaupungin lausuntona sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä. Liitteet /2013 Lausuntopyyntö /2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmäselvitys Valmistelija Ismo Heikkinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 189 19.05.2014. 189 Asianro 3029/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 189 19.05.2014. 189 Asianro 3029/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 189 Asianro 3029/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / As Oy Kuopion Vuorikatu 14 / Kuopionlahti 5-8 tontti 2 (Vuorikatu 14) Kaupunkirakennelautakunta 26.2.2014

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUU- TOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUU- TOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUU- TOKSEN SELOSTUS 23-KELLONIEMI, FinnHEMS 29.6.2015 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.4.2014 HYVÄKSYMISKÄSITTELY:

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Poikkeaminen (LTK) / Kiinteistö Oy Kuopion Asemakatu 30-32 (Hotelli Cumulus) / Maljalahti 3-15-7 (Puijonkatu 32) Vs. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Aika 09.06.2015, klo 16:29-18:21 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 86 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 87 Pöytä kirjan tarkastus

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 Maankäyttölautakunta 03.12.2014 Aika 03.12.2014 klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kok.tila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot