Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Kaupunkirakennelautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja Keijo Voutilainen, varapuheenjohtaja Paavo Kankkunen, klo saakka, asiat 1-5, 10, 23 Jaakko Kosunen Sirpa Kulin Anne Paulo-Tuovinen Pekka Pollari Varpu Puskala Maija Svärd, klo saakka, asiat 1-10, 23 Sirpa Karjalainen, varajäsen Eero Wetzell Muut saapuvilla olleet Ilkka Raninen kaupunginhallituksen edustaja, klo saakka, asiat 1-3, 23 Jarmo Pirhonen palvelualuejohtaja, esittelijä Terhi Leppänen tiedottaja Tapio Räsänen suunnittelujohtaja, asiat 1-17, Ismo Heikkinen kaupungininsinööri Jari Kyllönen kiinteistöjohtaja, klo 17 saakka, asiat 1-7, 10, 23 Virpi Lindell kaavoitusarkkitehti, klo saakka, asiat 1-3, 10, 23 Anne Simonen-Ruuskanen henkilöstö- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Asiat

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Allekirjoitukset Iris Asikainen puheenjohtaja Anne Simonen-Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 9. lokakuuta 2013 Sirpa Kulin Pekka Pollari Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42), 14. lokakuuta 2013 Anne Simonen-Ruuskanen Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien , , osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin , 179, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien , 179 osalta liite A

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Talousarvio 2014 valmistelutilanne Huoltoasematontin (Rastaantie 1) ja lisäalueen vuokrasopimusten uusiminen Tukikohdan rakennuspaikan ( ) vuokraaminen Vuorisalon saaresta / Maljalahden Purjehdusklubi ry Alueen varaaminen Männistön kaupunginosan korttelista 10 (Untamonkatu) / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja -haltijoilta v Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä Valtuustoaloite / kevyen liikenteen väylän rakentaminen Etelä- Kuopion reuna-alueelle maantie 5490 Kurkimäki, Korpelantie - maantie * Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Hiltulanlahden 1. asemakaava / Hiltulanlahti sekä katu-, virkistys-, liikenne-, maa- ja metsätalous-, erityis- sekä vesialueita Poikkeaminen (ELY) / Kiinteistö Oy Kuopion Tukkukartano / Niirala Puutarhakadun ja Pohjolankadun nopeusrajoitus Keilanrinteenkadun, Kalliotörmänkadun, Vanhankallionkadun ja Paloniementien plv 0-60 katusuunnitelmaluonnoksien hyväksyminen nähtävillä oloa varten Tiedonanto / Lausunnon antaminen Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle / Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25 / työväentalon (Työnkulma) suojeleminen * Tiedonanto valmistelusta / Asemakaavan muutos / Kiinteimistö Oy Puijo-Aitta / Puijonlaakso Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Karttulan vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkoston toimintaalueen tarkistaminen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan toiminta-alueen tarkistaminen Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toimintaalueen tarkistaminen Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toimintaalueen tarkistaminen Vellikankaan vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Sivu

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Kymp tiedonannot Ylimääräinen asia / Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviomuutokset vuodelle 2013 Muutoksenhaku , 179 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje 67 65

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Varsinaisista jäsenistä kokouksesta oli poissa Markku Söderström. Hänen tilallaan kokouksessa oli läsnä varajäsen Sirpa Karjalainen. Lautakunta päätti ottaa käsiteltäväksi ylimääräisen asian (Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviomuutokset vuodelle 2013).

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Sirpa Kulin ja Pekka Pollari. Päätös Valittiin Sirpa Kulin ja Pekka Pollari.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Asianro 6310/ /2013 Talousarvio 2014 valmistelutilanne Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Johdon tukipalvelut kyp Vaikutusten arviointi Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan , klo Esitys Talousarvioesitystä ja sen vaikutuksia erityisesti kaupunkiympäristön palvelualueella käsitellään kokouksessa ja lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Valmistelija Anne Simonen-Ruuskanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin ylimääräinen asia nro 23.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Asianro 5463/ /2013 Huoltoasematontin (Rastaantie 1) ja lisäalueen vuokrasopimusten uusiminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Tontilla toimii Rastaantien Teboil, jonka vuokrasopimus on päättymässä Oy Teboil Ab on hakenut tontin vuokraukselle jatkoa. Tontin sijainti on merkitty oheisiin karttoihin.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 171 Kuopion kaupunki on vuokrannut tontin kaupunginhallituksen päätöksellä Suomen Petrooli Oy:lle (nyk. Oy Teboil Ab) väliseksi ajaksi. Tontin lisäalueeksi on vuokrattu teknisen lautakunnan päätöksellä noin 1420 m2:n suuruinen alue yleisestä alueesta (Peipposenrinteen kadut) ja kiinteistöstä (Rahusenrinne). Vuokrausta on jatkettu viiden vuoden välein, viimeksi kiinteistöasiamiehen päätöksellä väliseksi ajaksi. Lisäalue on vuokrattu asiakaspysäköintiä ja jakelutoimintaan liittyvien laitteiden sijoituspaikaksi. Lisäalueelle ei saa rakentaa pysyviä rakennuksia. Tontin pinta-ala on 4049 m2, jossa on rakennusoikeutta 1215 k- m2 (e=0.30) vahvistetun asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialuetta (AM). Lisäalue on voimassa olevien asemakaavojen mukaista katualuetta sekä kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitustie tie-, vieri-, suoja- ja näkemäalueineen (LT). Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on yksityisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PK). Tontille on rakennusrekisterin mukaan rakennettu 587 k-m2:n suuruinen valmistunut kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus sekä valmistunut 90 k-m2:n suuruinen kauppavarasto.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 171 Asemakaavoituksen mukaan alueelle ei olla lähiaikoina tekemässä kaavamuutosta eikä alueen vuokrauksen jatkolle ole estettä. Tontin ja lisäalueen vuokrasopimusten yhtenäinen vuokra-aika on alueen kehittämisen ja käytön kannalta tarkoituksenmukaista. Tontin vuokra on linjassa muiden kaupunkialueen huoltoasematonteista perittävien vuokrien kanssa. Vaikutusten arviointi Esitys Esityksellä ei ole merkittävää vaikutusta ilmastostrategiaan. Yritysvaikutuksiltaan esitys on positiivinen. Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että Oy Teboil Ab:n vuokrasopimus tontista uusitaan seuraavin ehdoin: 1. Vuokra-aika on Vuosivuokra on euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1871 (joulukuu 2012). 3. Muut ehdot ovat tavanomaisia yritystontin vuokrausehtoja. Lisäksi esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että tontin lisäalueeksi vuokratun alueen vuokrasopimusta uusitaan seuraavin ehdoin: 1. Vuokra-aika päättyy Kaupungilla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli kaupunki tarvitsee aluetta asemakaavan mukaiseen käyttöön. 2. Vuosivuokra on 3000 euroa sidottuna elinkustannusindeksi pistelukuun 1871 (joulukuu 2012) Valmistelija Pirkko Laaksonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Asianro 7156/ /2013 Tukikohdan rakennuspaikan ( ) vuokraaminen Vuorisalon saaresta / Maljalahden Purjehdusklubi ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungilla on omistuksessa Etelä-Kallavedellä merkittävä saari- ja vesialueomaisuus. Saaristo on pääasiassa yleisessä virkistyskäytössä, mutta joiltakin saarilta on vuokrattu yksityisille ihmisille myös huvilatontteja. Osa pienimmistä saarista on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla. Yleistä virkistyskäyttöä varten kaupunki on rakentanut saaristoon kalamajaja rantautumispaikkaverkoston, mikä palvelee vesillä liikkuvia veneilijöitä, melojia ja kalastajia. Talvella alueella liikkuu mm. kalastajia, moottorikelkkailijoita sekä hiihtäjiä. Virkistysalueverkoston avulla pyritään kannustamaan ihmisiä liikkumaan luonnossa, että he pysyisivät virkeämpinä ja terveempinä ja käyttäisivät vähemmän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluita. Kysymyksessä on palvelutapauudistuksen mukainen toimintatapa kaupungin omistaman maa- ja vesialueomaisuuden monikäytöllisessä hyödyntämisessä. Liitteenä on kartta Etelä-Kallaveden rantautumispaikoista ja kalamajoista. Rantautumispaikkojen ja kalamajojen lisäksi saariston alueen virkistyskäyttöä on pyritty lisäämään vuokraamalla joitakin tukikohta-alueita virkistyskäyttöä edistäville yhdistyksille pääasiassa heidän jäsentensä käyttöön. Tukikohtien merkitys on viime vuosina kasvanut erityisesti veneilyä harrastavien yhdistysten keskuudessa, koska veneiden koko on kasvanut ja luonnonsatamina toimivien kaupungin rantautumispaikkojen käyttö on veneen suuren koon vuoksi rajoitettua. Suurin osa kaupungin rantautumispaikoista sijoittuu luonnonrannoille, mihin isoilla veneillä ei ole mahdollista rantautua. Yhdistysten tukikohtien avulla on mahdollistettu virkistyskäyttö myös suurille veneille, eikä kaupungin ole tarvinnut investoida kyseisten kohteiden rakennuksiin ja muihin rakenteisiin. Yhteisen tavoitteen vuoksi yhdistysten tukikohtien vuokrahinnat ovat olleet hyvin kohtuullisia verrattuna esim. kaupungin vuokraamien huvilapalstojen vuokriin; huvilapalstat ovat yksityiskäytössä. Tällä hetkellä tukikohtia on saaristosta vuokrattu seuraaville yhdistyksille:kuopion Pursiseura ry / Iivarinsalon saari, SMPS Kuopion Järvipelastajat ry / Iivarinsalon saari ry, Kallaveden kalastajat ry / Iso-Mietin saari, Pohjois-Savon Wanhat Laivat ry / Ahvensalon saari, Savo-Karjalan luontopiiri ry / Karhonsaari, Partiolippukunta Järvisissit ry / Luhastensalon saari.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 172 Yhdistysten tukikohtien sijainti saaristossa. Vuorisalon sijainti isoimmalla ympyrällä. Yleisesti arvioiden Kallaveden saariston virkistyskäyttö on tällä hetkellä verrattain vilkasta, mutta lisääkin kuopiolaisia mahtuu saaristoon virkistäytymään niin retkeilyn kuin kalastuksenkin pariin. Tukikohtien vuokraamisessa on useita etuja. Tukikohtien avulla saariston virkistyskäyttöä on saatu sekä lisättyä että keskitettyä ja muut alueet jäävät paremmin jokamiehen oikeudella liikkuvien käyttöön. Maljalahden Purjehdusklubi ry:n esitys Edellisten yhdistysten tukikohtien lisäksi Maljalahden Purjehdusklubi ry:lle on annettu ns. maa- ja vesialueen omistajan luvalla oikeus pitää järeää laituria ja nuotiopaikkaa Vuorisalon saaren rannassa vuodesta 2010 lähtien. Kyseinen alue sijoittuu yleiskaavan virkistysalueelle (VR). Yhdistyksen edustajat ovat tiedustelleet mahdollisuutta saada rakentaa saunan samalle alueelle. Saunan rakentaminen edellyttäisi alueen vuokraamista.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 172 Ote Vuorisalon yleiskaavasta Heidän esityksensä pohjalta on neuvoteltu maa-alueen vuokraamisesta yhdistykselle. Valmistelussa on tutkittu alueen käyttömahdollisuutta sekä yhdistyksen käyttöön että yleisenä virkistysalueena erillisen rantautumispaikan muodossa. Virkistysalueen pinta-ala on yhteensä n. 2,7 ha, mistä yhdistyksen käyttöön on suunniteltu varattavan n. 0,4 ha ja loput jää jokamiehenoikeudella käytettäväksi: aluetta on riittävästi molempiin tarpeisiin.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 172 Virkistysalueen asemapiirros, Karttaan on merkitty virkistysalueen keskeiset toiminnot, vuokra-alueen raja ja yleiskaavan virkistysalueen (VR) raja. Suunniteltu rantautumispaikka palvelisi hyvin koko ajan kasvavan Saaristokaupungin asukkaiden virkistystarpeita. Yhä useammalla perheellä on vene tai kanootti ja paikallinen melontaseura Kallan Melojat ry on rakentanut uuden kanoottivajan n. 40 kanootille Savolanniemen kärkeen. Kanoottivajasta on matkaa lähimmälle nykyiselle rantautumispaikalle (Selkä-Havukka) n. 1,5 km ja seuraavaksi lähimmälle rantautumispaikalle (Tuomaansalo) n. 5,5 km. Vuorisalon rantautumispaikka täydentäisi hyvin Etelä-Kallaveden rantautumispaikkaverkkoa Saaristokaupungin suunnassa. Talviaikaan kohde palvelee hiihtäjiä, moottorikelkkailijoita ja kalastajia. Vuokrasopimusneuvotteluissa on pyritty löytämään sellaisia elementtejä, että molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä ns. kumppanuussopimuksen muodossa. Myös joidenkin muiden yhdistysten sopimuksissa on vastaavia sopimuselementtejä. Sopimus pitää sisällään mm. seuraavia kumppanuuselementtejä: Vuokramies on velvollinen vuokraamaan saunaa myös muiden yhdistysten, yritysten ja yksityisten kansalaisten käyttöön kohtuuhintaista käyttökorvausta vastaan sekä määräämillään muilla kohtuullisilla ehdoilla.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 172 Samalle virkistysalueelle on varattu mahdollisuus yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitetun rantautumispaikan rakentamiseen. Vuokralainen ja rantautumispaikan käyttäjät käyttävät yhteistä kompostikäymälää. Rantautumispaikan siisteydestä ja kompostikäymälän huollosta vastaa vuokramies. Vuokrasopimuksen kumppanuuselementit on koottu esityslistan liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen kohtaa 14. Vuokrataso vastaa muiden vastaavien yhdistysten vuokrasopimusten vuokratasoa. Saunan rakentaminen yleiskaavan mukaiselle virkistysalueelle edellyttää joko poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Rakentamisen lupamenettelyä selvitetään parhaillaan strategisessa maankäytön suunnittelussa. Kumppanuussopimuksen valmistelussa ovat olleet mukana ulkoilu- ja virkistyspalveluiden palvelupäällikkö Hannu Pöllä ja strategisen maankäytön suunnittelun kaavoitusinsinööri Jukka Holopainen. Heidän puolestaan alue voidaan vuokrata, mutta maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakentamismahdollisuus tutkitaan viime kädessä erillisessä lupamenettelyssä. Esteitä tukikohdan vuokraamiselle Vuorisalon saaren rannasta Maljalahden Purjehdusklubi ry:lle ei ole olemassa. Tukikohdan vuokraaminen edistää saariston virkistyskäyttöä ja kuopiolaisten hyvinvointia. Vaikutusten arviointi Esitys Vuokrauspäätöksellä ei ole merkittävää vaikutusta ilmastostrategiaan tai yritysvaikutuksia. vuokraa Maljalahden Purjehdusklubi ry:lle tilan alueelta Vuorisalon saaresta n m2:n määräalan veneilyn tukikohta-alueeksi 450 euron vuotuista vuokraa vastaan vuosiksi Vuokrauksesta tehdään erillinen sopimus, missä on määritelty vuokrauksen muut ehdot: Vuokrasopimus on esityslistan liitteenä. Lisäksi kaupunkirakennelautakunta valtuuttaa Maljalahden Purjehdusklubi ry :n hakemaan rakentamisen edellyttämät luvat suoraan tällä päätöksellä. Luvat tulee hakea vuoden 2014 loppuun mennessä. Mikäli rakentamiseen tarvittavia lupia ei ole saatu vuoden 2015 loppuun mennessä, niin vuokrasopimus raukeaa. Liitteet /2013 Huvilapalstan sopimus Maljalahden Purjehdus Klubi ry /2013 Etelä-Kallaveden retkisatamat Valmistelija Seppo Jauhiainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Paavo Kankkunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Asianro 6689/ /2013 Alueen varaaminen Männistön kaupunginosan korttelista 10 (Untamonkatu) / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry on tehnyt tonttivaraushakemuksen kerrostalotontin varaamiseksi Männistöstä ns. Vanhustyön kampusalueelta. Varaushakemuksen kohteena oleva alue on eritetty oheisissa kartoissa. Yleissilmäyskartta sijainnista.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 173 Varattava alue esitettynä asemakaavakartalla Honkaharjunkatu "2: Untamonkatu Kullervonkatu Y Melankatu Varattava alue esitettynä kantakartalla. Hakemus 16 Untamonkatu Hakemuksen mukaan Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry anoo tonttivarausta muodostettavasta tontista, jolla olisi rakennusoikeutta k-m². Hakemuksen mukaan Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry on vuonna 1969 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia vanhusten sosiaalisen aseman ja asunto-olojen parantamiseksi sekä heidän fyysisen ja psyykkisen hyvinvointinsa edistämiseksi. Hakemuksen mukaan hakija omistaa ja ylläpitää vanhusväestölle tarkoitettuja vuokrataloja sekä Mäntylän ja Pyörön palvelukeskuksia. Vuoden 2012 lopussa

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 173 hakijan omistamissa kiinteistöissä oli 362 asuntoa sisältäen asuntopinta-alaa ,5 m². Lisäksi yhdistys omistaa hakemuksen mukaan koko osakekannan ASO asunnot Kuopion Seniorit Oy:stä, jonka omistuksessa on 52 asumisoikeuteen perustuvaa kotipalveluasuntoa. Hakemuksen mukaan varaushakemuksen kohteena olevalle alueelle suunniteltaisiin noin asuinneliömetrin suuruinen kerrostalo, jossa olisi noin 55 vanhuksille tarkoitettua asuntoa. Hakemuksen mukaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä Alueen varaaminen Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään alueen varaamista hakijalle hakemuksen mukaisesti. Hakijan esittämä hanke soveltuu alueelle. Varattavaksi esitettävä alue on osoitettu asemakaavassa asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-1). Varattavan alueen pinta-ala on noin m². Rakennusoikeutta alueella on k-m². Muodostettavan tontin pinta-ala tarkentuu tonttijaon ja lohkomisen tekemisen myötä. Viereisessä ns. Männistön koulun korttelissa on alkamassa rakennushanke, jossa kaupunginkin on tarkoitus olla mukana rakennusten tulevana vuokralaisena. Asuntojen rakentaminen ja asukasmäärän lisäys alueella tukee myös kaupungin alueelle järjestämien palvelujen toimintaa. Hankkeeseen on neuvotteluiden mukaan tarkoitus hakea ARA:n korkotukilainaa ja raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Näiden saaminen edesauttaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen toteutumista kaupunkiin, joten tontin varaaminen Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:lle on kannatettavaa. Aluetta esitetään varattavaksi saakka euron suuruista varausmaksua vastaan. Hankkeen käynnistyessä muodostettava tontti vuokrataan Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:lle ARA:n hyväksymiä tontinvuokrausehtoja noudattaen. Vaikutusten arviointi Ilmastovaikutuksiltaan esitys on ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen, koska rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta. Yritysvaikutuksiltaan esitys on positiivinen, koska hakijan tavoitteiden mukaisella rakentamisella on rakennusalan yrityksiä työllistävä vaikutus. Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:lle varataan edellä valmistelutekstissä olevissa kartoissa tarkemmin osoitettu noin 3750 m²:n suuruinen alue Männistön kaupunginosan korttelista 10 seuraavin ehdoin: 1. Varaus on voimassa saakka, mikäli hakija maksaa varausmaksun eräpäivään mennessä. Muutoin varaus raukeaa. Varausmaksua ei hyvitetä tai palauteta. 2. Varausmaksu on euroa.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Ennen suunnittelun aloittamista on järjestettävä neuvottelu hankkeen kaupunkikuvallisista tavoitteista kaupunkiympäristön suunnittelupalveluiden ja alueellisen rakennusvalvontayksikön edustajien kanssa. Neuvottelun järjestämiseksi varaajan on otettava yhteys hallintosihteeri Hanna Ventoon, puh Hakijan on varausajan kuluessa ennen vuokrauspäätöksen ja vuokrasopimuksen tekemistä hyväksytettävä tonttia koskevat suunnitelmat kyseisessä neuvottelussa. Luonnossuunnitelmat on toimitettava kaupunkikuvatyöryhmän käsiteltäviksi. Valmistelija Jarkko Meriläinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Asianro 6291/ /2013 Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja - haltijoilta v Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että keskitetysti hoidettujen, tontinomistajille ja haltijoille kuuluvien katualueiden jalkakäytävien talvikunnossapitotöiden ja hiekanpoiston kustannukset peritään keskeisen kaupunkialueen koko kaava-alueella yhtenäisesti, lukuun ottamatta hajaasutusalueita. Toteutuneet kustannukset peritään kunnossapitolakiin perustuen kaikilta tontin omistajilta / haltijoilta riippumatta siitä onko katualueella jalkakäytävä vai ei. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat/haltijat saavat siten jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskevan laskun. Syntyneet kustannukset peritään kaupunginvaltuuston hyväksymällä laskutusperiaatteella puolet tontin pinta-alojen suhteessa ja puolet käytettyjen rakennusoikeuksien suhteessa kultakin tontinomistajalta ja -haltijalta. Keskitetyllä alueella talvikaudella muodostui yhteensä ,32 euron laskutuskustannus (alv 0 %). Laskennassa käytetään lukua ,66 euroa, joka on puolet kokonaiskustannuksista. Talvikauteen verrattuna kustannukset ovat nousseet useasta eri syystä. Taustalla on mm. yleisen kustannustason nousu. Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kustannuksiin on lisätty jalkakäytäviltä poissiirretyn lumen vastaanotosta aiheutuneet kustannukset sekä laskutukseen käytetyt atkkustannukset, joita aikaisemmin ei ole tässä yhteydessä peritty. Esimerkkitapauksen kustannus nousee 28 %. Tonttien kokonaispinta-ala on m 2 ja käytetty kokonaisrakennusala on m 2. Maksun periminen tapahtuu laskukaavalla tontin pinta-ala jaettuna kokonaisalalla m 2 kertaa ,66 euroa plus tontin käytetty rakennusoikeus jaettuna kokonaisrakennusalalla m 2 kertaa ,66 euroa. Esimerkiksi omakotitontin, jonka pinta-ala on 893 m 2 kokonaisrakennusala 242 m 2, hinta muodostuu seuraavasti: 893 m 2 jaettuna m 2 kertaa ,66 euroa plus 242 m 2 jaettuna m 2 kertaa ,66 euroa = 0, x ,66 euroa + 0, x ,66 euroa = 20,39 euroa + 15,55 euroa = 35,94 euroa. Edellisenä vuona vastaava maksu oli 27,94 euroa. Kustannusten perintää ja asiakkaiden jakautumista eri maksuluokkiin selostetaan kokouksessa.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 174 Vaikutusten arviointi Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi keskeisen kaupunkialueen tontinomistajilta ja -haltijoilta perittäväksi jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapidon kokonaiskustannukset ,32 euroa. Perittävä maksu on vähintään 10 euroa ja laskuissa noudatetaan vallinnutta tilannetta. Lisäksi laskutetaan arvonlisävero. Valmistelija Hannele Kauppinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) Asianro 6794/ /2013 Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Asian esittely Savo-Pielisen jätelautakunnalla on vireillä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valinta. Uusi jätelaki edellyttää asiassa päätöksentekoa ja määrittelee, mitä edellytyksiä kuljetusjärjestelmän on täytettävä. Jätelautakunta on kokouksessaan päättänyt asettaa asiassa laaditun selvityksen nähtäville. Lautakunta on myös päättänyt pyytää lausunnot jätelautakuntaan kuuluvilta kunnilta. Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaisesti kaupungininsinööri huolehtii osaltaan kunnalle kuuluvista jätehuollon järjestämistehtävistä, joten hän on valmistellut kaupungin asiasta antaman lausunnon. Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa asiassa oman, ympäristösuojeluviranomaisen lausunnon. Jätelain mukaisia järjestämisvaihtoehtoja on kaksi; nykyisen kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen säilyttäminen tai siirtyminen kunnan järjestämään kuljetukseen määräajan jälkeen. Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa jokainen kotitalous solmii sako- ja umpikaivonlietteen kuljetussopimuksen yksityisen, jätehuoltorekisteriin merkityn kuljetusyrittäjän kanssa. Kunnan järjestämässä kuljetuksessa kotitaloudet tilaavat kuljetuksen kuntien jäteyhtiöltä, joka kilpailuttaa kuljetukset keskitetysti yksityisiltä kuljetusyrittäjiltä alueeltaan. Jätelain mukaan kuljetuspalveluja on oltava tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätelain mukaan ensisijainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kunnan järjestämä kuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämälle kuljetukselle on asetettu erityisiä lisäedellytyksiä, joiden on täytyttävä, jos tämä järjestelmä halutaan valita. Kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksentekoa varten on jätelautakunnan toimisto tehnyt selvityksen yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Selvityksessä on tarkasteltu kattavasti lietteiden jätehuollon nykytilaa, kotitalouksien asemaa, kuntien, viranomaisten ja jäteyhtiön toimintaa sekä vaikutuksia niin ympäristön kuin yritysten osalta. Selvitys ja lausuntopyyntö ovat tämän lausunnon liitteenä. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että jätelain mukaiset vaatimukset eivät täyty nykyisellään kaikilta osin sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa jätelautakunnan toiminta-alueella. Jätehuoltomääräysten noudattamisessa on selvityksen mukaan suuria puutteita. Lietekaivoja ei kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa tyhjennetä säännösten mukaisesti, eikä kaikkien kiinteistöjen lietekaivojen saamista tyhjennyksen piiriin ilman kohtuutonta työpanosta ole nykyjärjestelmässä mahdollista.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (67) 175 Lausunto Kuopion kaupungin kanta on, että siirtyminen jätelain mukaiseen kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmään on jätelautakunnan alueella tarkoituksenmukaisinta. Hinnoittelu kunnan järjestämänä on tasapuolisempaa, valvonta tehokkaampaa ja kiinteistöt, joilla tyhjennyksiä ei ole hoidettu asianmukaisesti, saadaan kuljetusten piiriin. Kerättyjen lietteiden oikeasta käsittelystä voidaan tällöin myös varmistua. Vaikutusten arviointi Merkittävimpänä ympäristövaikutuksena voidaan pitää lietteiden ohjautumista epäasianmukaisiin paikkoihin, joista voi aiheutua ympäristöhaittoja. Kuljetusjärjestelmän valinnalla on merkittävä vaikutus kuljetusten aiheuttamiin päästöihin. Nämä ovat optimoidussa tilassa, jolla tarkoitetaan kunnan järjestämää lietteen kuljetusta, selvästi vähäisemmät kuin nykytilanteessa. Kuljetusten hiilijalanjälki on optimoidussa tilassa noin neljänneksen pienempi kuin nykytilanteessa. Kunnan kuljetusjärjestelmän valinnalla on myönteisiä vaikutuksia lietekuormitukseen jätevedenpuhdistamoilla sekä umpi- ja sakokaivojen tyhjennyspalveluja käyttävien kiinteistöjen ympäristön tilaan. Yritysvaikutuksia on arvioitu yrityksiin laaditun kyselyn avulla. Vastaajat ovat olleet lähes yksimielisiä siitä, että nykyinen jätekuljetuksen järjestelmä on toimiva. Vain pieni osa näkee muutostarvetta. Suuri osa on epävarmoja siitä, miten kuljetusjärjestelmän muutos loppujen lopuksi vaikuttaisi yritystoimintaan. Selvityksen mukaan siirtyminen kunnan järjestämään kuljetukseen heikentäisi niiden yritysten toimintaedellytyksiä, jotka eivät menesty jäteyhtiön järjestämässä kilpailutuksessa. Suurimmalla osalla yrityksiä lietteiden kuljetus ei ole kovin merkittävä osa työllisyydestä ja liikevaihdosta, jolloin yritykset jatkaisivat toimintaa muun liiketoiminnan avulla. Ne yritykset, jotka menestyisivät kilpailutuksessa, voisivat keskittyä kehittämään toimintaansa mm. investoimalla riittävän pitkien urakka-aikojen kautta. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lietekuljetusten määrä ja kysyntä voi lisääntyä merkittävästi, koska tyhjennyskohteiden ja -rytmien valvonta tehostuu. Esitys Esitän lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että edellä mainittu annetaan Kuopion kaupungin lausuntona sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä. Liitteet /2013 Lausuntopyyntö /2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmäselvitys Valmistelija Ismo Heikkinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7156/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7156/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) 172 Asianro 7156/10.00.02/2013 Tukikohdan rakennuspaikan ( 297-465-2-23 ) vuokraaminen Vuorisalon saaresta / Maljalahden Purjehdusklubi ry Kiinteistöjohtaja Jari

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1331/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1331/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 14 Asianro 1331/10.02.03/2012 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Hiltulanlahti 36-13...43 sekä katu-, virkistys-, liikenne-, maa- ja metsätalous-, erityis-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1112/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1112/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 11 Asianro 1112/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25 / Vahtivuori 2-6- 3 ja 4 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1621/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1621/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 9 Asianro 1621/10.02.03/2012 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Siikalahden liikennealueet ja korttelin 8-66 osa Kaupunginhallitus 7.10.2013 328: Kaupunkirakennelautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8060/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8060/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 234 Asianro 8060/10.03.00.01/2015 Poikkeaminen (LTK) / Kiinteistö Oy Kuopion Isabella / Särkiniemi 15-53-5 (Leväsentie 1) Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 180 Asianro 7093/10.00.02.00/2015 Tarjousten perusteella myytävät omakotitontit Julkulassa sekä Saaristokaupungin Lehtoniemessä ja Rautaniemessä Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 178 Asianro 7091/10.00.02.01/2015 Julkulan omakotitonttien luovuttaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Kaupungilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja / () Asianro /0.00.0.0/ Kaivannonlahden kerrostaloalueen tonttien suunnitteluvaraaminen valtion tukeman asuntotuotannon (ARA) toteuttamista varten Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3452/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3452/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 62 Asianro 3452/10.02.03/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Sorsasalon itäosa Va. suunnittelujohtajan sijainen Tanja Leppänen KT-suunnittelu Tiivistelmä:

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 171 Asianro 6532/10.00.02.00/2016 Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelia koskeva tontinluovutuskilpailu Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7543/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7543/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 98 20.5.2015 Kaupunginhallitus 188 1.6.2015 59 Asianro 7543/10.02.03/2013 Asemakaavan muutosehdotus / Kuopas / Puijonlaakso 12-6-1 (Samoilijantie)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6250/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6250/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 118 24.6.2015 250 Asianro 6250/10.02.03/2013 Asemakaavan muutosehdotus / Muotoiluakatemia / Väinölänniemi 1-20 Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.10.2014 Sivu 1 / 1 514/10.02.03/2014 126 Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 120322, 17. kaupunginosa Laajalahti Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1734/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1734/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) 212 Asianro 1734/10.02.03/2013 Asemakaavan muutosehdotus / Väinölänniemi 1-35-1 ja 1-36-1 (Sataman SOK) Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 155 13.08.2014. 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 155 Asianro 1298/08.00.00/2012 Niiralankadun katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Taustaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4890/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4890/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 105 Asianro 4890/10.00.02.01/2016 Saaristokaupungin Rautaniemessä sijaitsevien omakotitonttien luovutusehtojen muuttaminen Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8204/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8204/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 233 Asianro 8204/10.03.00.01/2015 Poikkeaminen (LTK) / Ukkokoti / Niirala 7-33-35 (Kalliokatu 2) Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE KOKKOLAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 30 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus Valmistelijat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 135 25.06.2014. 135 Asianro 4468/10.00.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 135 25.06.2014. 135 Asianro 4468/10.00.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 0/04 () 5 5.06.04 5 Asianro 4468/0.00.0.00/04 Kiinteistöjärjestelyt Tahkon alueen kortteleissa 5 ja 60 Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut 8..004

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 150 Asianro 4539/10.00.01/2014 Maa-alueiden ostaminen Savilahdesta Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Suomen valtio omistaa Savilahdessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1112/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1112/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (1) 199 Asianro 1112/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Kiinteistö Oy Kuopion Maaherrankatu 25 / Vahtivuori 2-6- 3 ja 4 Kaupunkirakennelautakunta 6.2.2013 11:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot