Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012"

Transkriptio

1 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu Myönteistä kehitystä tuotannossa kolmannella vuosineljänneksellä Runsaina jatkuneet sateet ovat pitkittäneet vesienhallinnan haasteita ja vaikuttaneet liuospitoisuuksiin Keskeiset tapahtumat Heinä syyskuu - Nikkelin tuotanto tonnia ja sinkin tuotanto tonnia; tuotanto kasvoi vuoden toiseen vuosineljännekseen verrattuna - Metallien talteenottolaitoksen toiminta jatkui tasaisena suurimman osan kolmannesta vuosineljänneksestä - Myönteinen kehitys laitteistojen käytettävyydessä ja käyttöasteissa jatkui - Runsaina jatkuneet sateet ovat pitkittäneet vesienhallinnan haasteita ja vaikuttaneet liuospitoisuuksiin; toimenpiteet vesitaseen parantamiseksi käynnissä - Tuotantosuunnitelmaa menestyksekkäästi muutettu 3-4 kuukaudeksi syyskuun alusta lähtien; painopiste primäärikasojen purussa - Liikevaihto 44,8 miljoonaa euroa - Liiketappio -4,3 miljoonaa euroa Tammi syyskuu - Nikkelin tuotanto tonnia ja sinkin tuotanto tonnia - Liikevaihto 117,3 miljoonaa euroa - Liiketappio -26,6 miljoonaa euroa Tuotantoennuste Kuten Talvivaaran tuotantopäivityksessä todettiin, Yhtiö ennakoi loka-joulukuun tuotannon kasvavan heinä-syyskuussa saavutettuun tasoon verrattuna. Haastavan vesitaseen vuoksi Yhtiö pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että se saavuttaisi koko vuoden tuotantoennusteensa, noin tonnia nikkeliä. Tunnusluvut Milj. euroa Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Vuosi Liikevaihto 44,8 60,6 117,3 164,7 231,2 Liikevoitto/tappio -4,3 5,5-26,6 16,0 30,9 % liikevaihdosta -9,6% 9,1% -22,7% 9,7% 13,4% Kauden voitto/tappio -12,1-3,4-44,5-8,9-5,2 Osakekohtainen tulos, EUR -0,05-0,02-0,16-0,05-0,04 Omavaraisuusaste 28,0% 28,7% 28,0% 28,7% 27,9% Korolliset nettovelat 514,6 410,2 514,6 410,2 455,7 Velkaantumisaste 140,6% 128,1% 140,6% 128,1% 141,3% Investoinnit 32,5 22,0 67,9 57,6 79,1 Rahavarat kauden lopussa 87,3 38,6 87,3 38,6 40,0 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa Kaikki tässä tiedotteessa ilmoitetut luvut ovat tilintarkastamattomia. Toimitusjohtaja Harri Natunen: Vuoden kolmannen neljänneksen aikana olemme jatkaneet suunnitelmallista työtämme tuotantotason asteittaiseksi nostamiseksi, prosessien vakauden ja käytettävyyden parantamiseksi sekä ympäristövaikutusten vähentämiseksi edelleen. Kaikilla näillä osa-alueilla kehitys on jatkunut myönteisenä,

2 mikä antaa meille runsaasti uskoa tulevaisuuteen. Heinäkuussa saavutimme ennätystason malmintuotannossa, vaikka kaivososasto louhi malmia ennakoitua kauempaa. Metallien talteenottolaitoksen toiminta jatkui tasaisena suurimman osan kolmannesta vuosineljänneksestä, ja keskimääräinen syöttövirtaus oli syyskuussa m 3 /h kuukauden loppupuolelle ajoittunut ennakoimaton seisokki pois lukien. Kolmannen neljänneksen aikana toimintamme ympäristövaikutukset vähenivät edelleen, mistä kertoo esimerkiksi se, että syyskuun aikana lähiseudun asukkaat eivät tehneet yhtään valitusta hajuhaitoista. Olen tyytyväinen raportoidessani myönteisestä kehityksestä, mutta samanaikaisesti vesienhallinnan haasteet ovat jatkuneet ja niillä on ollut vaikutusta metallintuotantoon. Historiallisen runsaat sateet ovat jatkuneet Sotkamon kaivoksella keväästä asti, ja kesäkuukausina sademäärä ylitti pitkän aikavälin keskiarvon prosentilla. Liuoskiertoon kertynyt ylimääräinen vesi on laimentanut kiertoliuoksen metallipitoisuuksia, ja liuotuskasoihin kertynyt ylimääräinen vesi on vaikuttanut metallien liukenemiseen myös heikentämällä ilmastuksen tehokkuutta. Olemme käynnistäneet toimenpiteet vesienhallinnan parantamiseksi ja metallien liukenemisen edistämiseksi, joihin kuuluvat esimerkiksi käänteisosmoosiin perustuvan vesienpuhdistusteknologian käyttöönotto, primäärikasojen purkamisen nopeuttaminen sekä uusien primäärikasojen rakenteeseen liittyvä kehitystyö. Näiden toimenpiteiden tuloksena odotamme metallipitoisuuksien nousevan maltillisesti loppuvuoden aikana, mutta ylimääräisen veden vaikutuksia ei kuitenkaan todennäköisesti saada kokonaan poistetuiksi ennen vuodenvaihdetta. Ennakoimme vuoden viimeisen neljänneksen tuotannon kasvavan heinä-syyskuussa saavutettuun tasoon verrattuna, mutta vesienhallinnan haasteista johtuen pidämme epätodennäköisenä, että saavuttaisimme koko vuoden tuotantoennusteemme, noin tonnia nikkeliä. Koska vesitilanne on haasteellinen ja ylimääräistä vettä on väliaikaisesti varastoitu avolouhokseen, päätimme myös muuttaa lyhyen aikavälin tuotantosuunnitelmaamme 3-4 kuukaudeksi syyskuusta alkaen. Muutetun tuotantosuunnitelman ajaksi uuden malmin tuotanto keskeytetään, ja keskitymme primäärikasan purkuun ja avolouhoksen tyhjentämiseen vedestä. Tähän asti tuotantosuunnitelman toteutus on edennyt hyvin, ja ennakoimme saavuttavamme noin 20 miljoonan euron säästöt neljännen vuosineljänneksen ja vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kolmannen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseemme vaikutti nikkelin hinnan lasku Lontoon metallipörssissä alimmalle tasolleen sitten vuoden 2009 puolivälin elokuun keskihinnan jäädessä noin Yhdysvaltain dollariin tonnilta. Vaikka hinta elpyikin hieman vuosineljänneksen loppua kohti, tulevien kuukausien markkinanäkymät ovat edelleen varovaiset ja epävarmat. Varmistaaksemme Talvivaaran taloudellisen liikkumavaran tässä markkinaympäristössä keskitymme tuotantosuunnitelmamme väliaikaisen muutoksen tuottamien kustannussäästöjen saavuttamiseen sekä kaikkien lisärahoitusvaihtoehtojen arvioimiseen. Kuten aiemmin tällä viikolla ja julkaistuissa tiedotteissamme kerroimme, havaittiin kaivoksen kipsisakka-altaassa vuoto, jonka paikallistaminen, tukkiminen ja sen aiheuttamien ympäristövaikutusten minimoiminen on työllistänyt sekä omaa että urakoitsijoidemme organisaatioita ympärivuorokautisesti vuodon havaitsemisesta lähtien. Tämän tiedotteen julkaisemiseen mennessä olemme onnistuneet löytämään vauriokohdan ja merkittävästi vähentämään vuotoa, mutta työ altaan korjaamiseksi jatkuu edelleen. Olemme myös rakentaneet ja rakennamme lisää suojapatoja, joiden avulla veden pääsy kaivosalueen ulkopuolelle on kyetty suurimmalta osalta estämään. Kiitän lämpimästi sekä omaa että urakoitsijoidemme henkilöstöä heidän väsymättömästä työstään tilanteen korjaamiseksi, ja toivotan heille edelleen jaksamista, kun jatkamme työtämme ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja tuotannon normalisoimiseksi. Lisätietoja: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh Harri Natunen, toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde, varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Suora internetlähetys ja puhelinkokous pidetään alkaen klo Suomen aikaa. Tammi-syyskuun osavuosikatsausta koskeva yhdistetty internetlähetys ja puhelinkokous pidetään alkaen klo Suomen aikaa. Tilaisuus on englanninkielinen. Internetlähetystä voi seurata osoitteessa: 1108_q3/ 2(21)

3 Henkilöt, jotka eivät pääse osallistumaan tilaisuuteen, voivat esittää johdolle kysymyksiä puhelimitse esityksen jälkeen. PUHELINYHTEYDET OSALLISTUMISTA VARTEN Puhelinkokouksen numero Suomessa: Puhelinkokouksen numero Isossa-Britanniassa: +44 (0) Puhelinkokouksen numero Yhdysvalloissa: Tunnus: Internetlähetyksen tallenteen voi katsoa myös Talvivaaran www-osoitteesta pian tilaisuuden jälkeen. 3(21)

4 4(21) Taloudellinen katsaus Heinä-syyskuu Liikevaihto ja taloudellinen tulos Talvivaaran heinä-syyskuun liikevaihto nikkeli- ja kobolttitoimituksista Norilsk Nickelille ja sinkkitoimituksista Nyrstarille oli yhteensä 44,8 miljoonaa euroa (heinä-syyskuu : 60,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 33,9% vuoden toiseen neljännekseen verrattuna pääasiassa nikkelitoimitusten lisäännyttyä 34,5% ja nikkelin hinnan noustua hieman. Nikkeliä toimitettiin heinä-syyskuussa yhteensä tonnia, kobolttia 97 tonnia ja sinkkiä tonnia. Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos vuoden kolmannella neljänneksellä oli 10,4 miljoonaa euroa, mikä oli 56,5% vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Lasku johtui lyhyen aikavälin tuotantosuunnitelman muutoksesta ja uuden malmin tuotannon väliaikaisesta keskeyttämisestä syyskuusta alkaen. Koska uutta malmia ei syyskuun aikana kasattu, keskeneräisten tuotteiden varasto kasvoi vähemmän heinä-syyskuussa kuin normaalin toiminnan aikana. Katsauskauden liiketappio oli -4,3 miljoonaa euroa (heinä syyskuu : voittoa 5,5 miljoonaa), ja liiketappiomarginaali oli -9,6% (heinä syyskuu : 9,1%). Materiaali- ja palvelukulut katsauskaudella olivat yhteensä -29,3 miljoonaa euroa (heinä-syyskuu : -29,1 milj. euroa) ja liiketoiminnan muut kulut olivat -13,9 miljoonaa euroa (heinä-syyskuu : -12,3 milj. euroa). Edelliseen neljännekseen verrattuna materiaali- ja palvelukulut sekä liiketoiminnan muut kulut pienenivät 11,0%, mikä on suurimmaksi osaksi seurausta metallien talteenottolaitoksen toiminnan tehostumisesta. Katsauskauden tappio oli -12,1 miljoonaa euroa (heinä-syyskuu : -3,4 miljoonaa euroa). Tase ja rahoitus Heinä-syyskuun investoinnit olivat 32,5 miljoonaa euroa (heinä-syyskuu : 22,0 miljoonaa euroa). Investoinnit liittyivät lähinnä sekundäärikasan pohjarakenteisiin, sekundääriliuotukseen sekä uraanin talteenottolaitoksen rakentamiseen. Talvivaara sai heinä-syyskuussa Camecolta 14,0 miljoonaa euroa ennakkomaksuja uraanin talteenottolaitoksen rakentamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Talvivaaran taloudellisen liikkumavaran ja riittävän rahoitusaseman takaamiseksi Yhtiö on arvioinut erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, mukaan lukien vieras pääoma, vaihtovelkakirjat, rojaltit sekä oma pääoma. Virallisia päätöksiä ei tässä vaiheessa ole tehty, ja Yhtiön hallitus jatkaa rahoitusvaihtoehtojen arvioimista. Tammi-syyskuu Liikevaihto ja taloudellinen tulos Talvivaaran tammi syyskuun liikevaihto nikkeli- ja kobolttitoimituksista Norilsk Nickelille ja sinkkitoimituksista Nyrstarille oli yhteensä 117,3 miljoonaa euroa (tammi syyskuu : 164,7 miljoonaa euroa). Liikevaihto pieneni 28,8% vuoden vertailukaudesta pääasiassa nikkelin matalamman hinnan vuoksi. Nikkeliä toimitettiin tammisyyskuussa yhteensä tonnia, sinkkiä tonnia ja kobolttia 285 tonnia (tammi-syyskuu : tonnia nikkeliä, tonnia sinkkiä ja 266 tonnia kobolttia). Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 4,0 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu : 2,6 miljoonaa euroa) ja koostuivat lähinnä vakuutuskorvauksista sekä biologisten hyödykkeiden arvonmuutoksesta. Materiaali- ja palvelukulut tammi syyskuussa olivat yhteensä -97,8 miljoonaa euroa (tammi syyskuu : -97,3 milj. euroa) ja liiketoiminnan muut kulut olivat -47,8 miljoonaa euroa (tammi syyskuu : -42,6 milj. euroa). Suurimmat kuluerät olivat tuotantokemikaalit, ulkoiset palvelut, sähkö ja huolto. Henkilöstökulut olivat -20,7 miljoonaa euroa (tammi syyskuu : -19,1 milj. euroa). Kulujen kasvu johtui työntekijöiden määrän kasvusta. Tammi-syyskuun liiketappio oli -26,6 miljoonaa euroa (tammi syyskuu : voitto 16,0 miljoonaa euroa). Katsauskauden liikevoittomarginaali oli -22,7%, ja marginaali oli parempi kuin tammi-heinäkuun -30,8%.

5 Liikevoittomarginaalin muutokseen vaikuttivat pääasiassa hieman aiempaa parempi mutta edelleen haasteellinen nikkelin hinta sekä lisääntyneet nikkelitoimitukset. Katsauskauden rahoitustuotot olivat 2,1 miljoonaa euroa (tammi syyskuu : 1,0 milj. euroa) ja koostuivat pääasiassa valuuttakurssivoitoista. Rahoituskulut olivat -34,1 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu : -27,8 miljoonaa euroa) ja koostuivat pääasiassa lainojen koroista ja muista rahoituskustannuksista. Katsauskauden tappio oli -44,5 miljoonaa euroa (tammi syyskuu : -8,9 milj. euroa). Tappioon vaikuttivat haasteellinen nikkelin hinta, korkeat huoltokustannukset sekä ennakoitua pienemmät tuotetoimitukset. Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (tammi-syyskuu : -0,05 euroa). Yhtiön laaja tulos tammi syyskuussa oli yhteensä -44,5 miljoonaa euroa (tammi syyskuu : -16,3 milj. euroa). Vertailukaudella laajaan tulokseen sisältyi suojausrahaston arvon pienentyminen suojattujen myyntien toteuduttua. Tase Tammi syyskuun investoinnit olivat 67,9 miljoonaa euroa (tammi syyskuu : 57,6 miljoonaa euroa). Investoinnit liittyivät lähinnä uraanin talteenottolaitoksen rakentamiseen, sekundääriliuotuksen maanrakennustöihin sekä sekundäärikasan pohjarakenteisiin. Lisäksi tehtiin merkittäviä investointeja ympäristötekniikkaan poistoveden laadun parantamiseksi, hajuhaittojen poistamiseksi ja kaivostoiminnan aiheuttaman pölyämisen vähentämiseksi. Konsernin taseessa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 793,4 miljoonaa euroa (31.12.: 762,0 miljoonaa euroa). Konsernin vaihto-omaisuus oli yhteensä 301,9 miljoonaa euroa (31.12.: 240,4 miljoonaa euroa). Vaihto-omaisuuden kasvu johtuu tuotannon ylösajosta ja sen aiheuttamasta lisäyksestä kasatun malmin määrässä. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon. Myös väliaikainen tuotantosuunnitelman muutos vaikuttaa vaihto-omaisuuden määrään vuoden toisella puoliskolla. Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa yhteensä 52,9 miljoonaa euroa (31.12.: 64,0 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat suunnilleen samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä metallien talteenottolaitoksella syyskuun lopussa sattuneen ennakoimattoman seisokin vuoksi. Kauden lopussa rahavarat olivat 87,3 miljoonaa euroa (31.12.: 40,0 miljoonaa euroa). Oman pääoman osuus taseen omassa pääomassa ja veloissa oli syyskuun lopussa 366,1 miljoonaa euroa (31.12.: 322,6 miljoonaa euroa). Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä järjestetyssä osakeannissa laskettiin liikkeeseen uutta osaketta. Annin tuotto transaktiomenojen jälkeen oli 81,5 miljoonaa euroa. Lisäksi omaan pääomaan kirjattiin 2,8 miljoonaa euroa hybridilainan korkomenoja. Tammi syyskuussa Yhtiön 2007A-optio-oikeuksilla merkittiin ja maksettiin yhteensä uutta osaketta. Merkinnän kokonaistuotot, yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, kirjattiin omaan pääomaan. Lainojen määrä kasvoi 495,7 miljoonasta eurosta ,9 miljoonaan euroon Lainojen määrään tammi syyskuussa vaikuttivat 110 miljoonan euron vakuudettoman velkakirjalainan liikkeeseenlasku, 20 miljoonan euron nosto luottolimiitistä, 8,5 miljoonan euron yritystodistusten takaisinmaksu ja vuonna 2013 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan osittainen takaisinosto 8 miljoonan euron nimellisarvosta. Ennakkomaksut kasvoivat 18,2 miljoonalla eurolla joulukuun lopun 247,3 miljoonasta eurosta syyskuun lopun 265,5 miljoonaan euroon. Talvivaaralle maksettiin tammi syyskuussa yhteensä 22,3 miljoonaa euroa ennakkomaksuja Camecon kanssa solmitun uraanin myynti- ja ostosopimuksen perusteella. Ennakkomaksu Nyrstarilta pieneni 4,1 miljoonalla eurolla sinkkitoimitusten seurauksena. Oma pääoma ja velat olivat syyskuun lopussa yhteensä 1 309,5 miljoonaa euroa ( : 1 156,7 miljoonaa euroa). Rahoitus Talvivaaran 130 miljoonan euron luottolimiittisopimusta muutettiin kesäkuussa siten, että luottolimiitin uusi korkomarginaali on 4,00% kesäkuuhun 2013 asti. Sen jälkeen korkomarginaali on 1,75 3,00% Yhtiön velkaantuneisuusasteen mukaan. 5(21)

6 Luottolimiitistä oli nostettu 70 miljoonaa euroa. Nosto on raportoitu lyhytaikaisena velkana, koska eräät luottolimiittiin liittyvät kovenanttivaatimuksen eivät täyttyneet kolmannella vuosineljänneksellä. Pankit ovat antaneet hyväksyntänsä kovenanttivaatimusten rikkoutumiselle katsauskauden jälkeen. Huhti- ja toukokuussa Talvivaara osti takaisin Yhtiön toukokuussa 2013 erääntyvää senioristatuksista vakuudetonta velkakirjalainaa 8 miljoonan euron nimellisarvosta. Jäljelle jäävien velkakirjalainojen yhteenlaskettu nimellisarvo on 76,9 miljoonaa euroa. Maaliskuussa Talvivaara laski liikkeeseen 110 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Viiden vuoden lainan emissiokurssi on 100%, lainasta maksetaan 9,75% kuponkikorkoa ja se on maksettavissa takaisin kolmen vuoden kuluttua. Laina myytiin suomalaisille ja ulkomaalaisille institutionaalisille sekä yksityisille sijoittajille. Lainan tuotot maksettiin ja velkakirjat listattiin NASDAQ OMX Helsingissä huhtikuussa. Helmikuussa Talvivaara laski liikkeeseen uutta osaketta, jotka edustavat noin 10 % Yhtiön osakekannasta. Osakeannin tuotot olivat 82,6 miljoonaa euroa ennen palkkioita ja kuluja ja 81,5 miljoonaa euroa kulujen jälkeen. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi osakeannin maaliskuussa, ja uudet osakkeet rekisteröitiin Kaupparekisteriin. Valuuttaoptio-ohjelma Talvivaaralla on valuuttaoptio-ohjelma, johon sisältyy dollarimääräisiä optioita kolmen kuukauden aikavälillä lokakuusta joulukuuhun. Kuukausittainen velvoite on 5,0 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja suojaus 5,0 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Ohjelmalla suojattu euro/dollarisuhteen vaihteluväli on 1,1500 1,3750. Tuotantokatsaus Metallien talteenotto Talvivaaran nikkelin tuotanto heinä syyskuussa oli tonnia (heinä syyskuu : tonnia) ja sinkin tuotanto tonnia (heinä syyskuu : tonnia), mikä on selvästi enemmän kuin edellisen neljänneksen tuotanto tonnia nikkeliä ja 6,686 tonnia sinkkiä. Tammi syyskuussa Yhtiön nikkelin tuotanto oli tonnia (tammi syyskuu : tonnia) ja sinkin tuotanto tonnia (tammi-syyskuu : tonnia). Metallien talteenottolaitoksen toiminta jatkui tasaisena suurimman osan kolmannesta vuosineljänneksestä. Poikkeamat tasaisesta toiminnasta liittyivät kahteen lyhyeen sähkökatkokseen heinäkuun lopussa sekä ennakoimattomaan kahdeksan päivän seisokkiin syyskuun lopussa. Ennakoimaton seisokki aiheutui ongelmista rikkivedyn tuotannon uudelleenkäynnistämisessä suunnitellun neljän tunnin seisokin jälkeen, jonka aikana tehtiin putkiliitoksia avolouhokseen kertyneen veden poistamiseksi. Kiertoliuoksen syöttövirtaus metallien talteenottolaitokseen kehittyi myönteisesti vuosineljänneksen aikana, ja keskimääräinen syöttövirtaus oli syyskuussa m 3 /h ennakoimaton seisokki pois lukien. Biokasaliuotus ja vesienhallinta Kolmannella vuosineljänneksellä jatkuneet historiallisen runsaat sateet ovat pitkittäneet vesienhallinnan haasteita Sotkamon kaivoksella. Tammi-syyskuussa sademäärä alueella oli 710 mm, mikä ylittää 489 mm:n pitkän aikavälin keskiarvon 45 prosentilla. Suurimman osan kevät- ja kesäkuukausista sademäärä ylitti pitkän aikavälin keskiarvon prosentilla. Liuoskiertoon kertynyt ylimääräinen vesi on edelleen laimentanut kiertoliuoksen metallipitoisuuksia. Kolmannen vuosineljänneksen aikana keskimääräinen nikkelipitoisuus metallien talteenottoon pumpatussa liuoksessa oli 1,5 1,6 g/l verrattuna hieman alle 2 g/l tasoon vuoden alussa. Talvivaara on ryhtynyt aktiivisiin toimiin vesitaseen hallinnan parantamiseksi ja metallien liukenemisen edistämiseksi. Kahden käänteisosmoosiin perustuvan vedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen saatiin lähes päätökseen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Laitosten odotetaan edelleen edistävän vesienhallintaa, sillä ne mahdollistavat puhdistettujen prosessivesien kierrätyksen lisäämisen ja vastaavasti raakaveden oton vähentämisen. Kolmas käänteisosmoosilaitteisto asennetaan ensi keväänä. Liuotuskasoihin kertynyt ylimääräinen vesi on vaikuttanut metallien liukenemiseen myös heikentämällä ilmastuksen tehokkuutta. Talvivaara on ryhtynyt toimiin ilmastuksen tehostamiseksi nopeuttamalla primäärikasojen purkua ja parantamalla vesitaseen hallintaa, mikä mahdollistaa ajan kuluessa kierrossa olevan 6(21)

7 veden määrän vähentämisen. Yhtiö tekee myös uusien primäärikasojen rakenteeseen liittyvää kehitystyötä optimaalisen ilmastustehokkuuden saavuttamiseksi. Sateiden seurauksena noin 1,7 Mm 3 ylimääräistä vettä on kertynyt kaivosalueelle ja varastoitu väliaikaisesti avolouhokseen. Vesien pumppaus louhoksesta aloitettiin syyskuussa kipsisakka-altaan laajennuksen valmistuttua, ja louhoksen tyhjennyksen odotetaan kestävän 2-3 kuukautta. Malmintuotanto Kaivososasto louhi kolmannen vuosineljänneksen aikana malmia ennakoitua kauempaa Kuusilammen esiintymän eteläpäästä, koska avolouhokseen kertynyt vesi esti kaivossuunnitelman mukaisen louhinnan. Tästä huolimatta malmin louhinta ja murskaus saavutti heinäkuussa 1,5 miljoonan tonnin ennätystason, ja murskauspiirin käytettävyys lähenteli täyden tuotannon vaatimia tasoja. Heinä-syyskuussa louhittiin ja kasattiin yhteensä 2,6 miljoonaa tonnia malmia (heinä-syyskuu : 3,0 milj. tonnia). Sivukiveä louhittiin 1,5 miljoonaa tonnia (heinä-syyskuu : 4,5 milj. tonnia). Yhtiö on aiemmin ilmoitetun mukaisesti päättänyt väliaikaisesti keskeyttää uuden malmin tuotannon 3 4 kuukaudeksi syyskuun alusta lähtien vallitsevasta vesitilanteesta johtuen. Malmin tuotannon keskeytyksellä ei ole henkilöstövaikutuksia. Lyhyen aikavälin tuotantosuunnitelman muutos etenee suunnitellusti. Tuotannon tunnusluvut Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 7(21) Vuosi Louhinta Malmintuotanto milj. tonnia 2,6 3,0 8,7 7,9 11,1 Sivukivituotanto milj. tonnia 1,5 4,5 4,1 15,0 17,0 Malminkäsittely Kasattu malmi milj. tonnia 2,6 3,0 8,7 7,9 11,1 Biokasaliuotus Malmia liuotuskasalla milj. tonnia 44,3 32,2 44,3 32,2 35,6 Metallien talteenotto Nikkeli, metallisisältö tonnia Sinkki, metallisisältö tonnia Kestävä kehitys, turvallisuus ja lupaprosessit Turvallisuus Turvallinen työympäristö ja turvalliset työmenetelmät ovat Talvivaaran toiminnassa etusijalla. Maaliskuun lopulla työntekijän menehtymiseen johtaneen valitettavan onnettomuuden jälkeen Yhtiö on toteuttanut useita ennaltaehkäiseviä työturvallisuusparannuksia prosesseissaan ja toimintatavoissaan. Metallien talteenottolaitoksella ei ole ollut yhtään poissaoloon johtavaa tapaturmaa toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Talvivaara jatkaa ponnistelujaan työturvallisuuden parantamiseksi ja Yhtiön turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Kolmannen vuosineljänneksen lopulla Talvivaaran henkilökunnan työtapaturmatiheys oli 13,2 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden laskettuna viimeiseltä 12 kuukaudelta (30.9.: 13,9 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden). Ympäristö Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten jatkuva vähentäminen on yksi Talvivaaran toiminnan painopisteistä. Toisella neljänneksellä Yhtiö julkisti yli 13 miljoonan euron investoinnit ympäristötekniikkaan, joita ollaan parhaillaan toteuttamassa. Uusilla tekniikoilla kaivoksen poistoveden laatu paranee, hajut ympäristöön vähenevät ja kaivostoiminnan aiheuttama pölyäminen vähenee.

8 Rikkivedyn aiheuttama hajupäästöongelma on pääosin ratkaistu. Lähiseudun asukkaiden hajua koskevat valitukset ovat vähentyneet huomattavasti eikä syyskuussa ollut yhtään valitusta. Pölypäästöjen vähentämiseksi otettiin seulahallissa heinäkuussa käyttöön uusi pölynpoistojärjestelmä. Jatkuvan parantamisen periaatettaan noudattaen Talvivaara tutkii useita teknisiä ratkaisuja vähentääkseen pölyämistä edelleen. Prosessiparannusten ja prosessiveden tehostetun kierrätyksen ansiosta sulfaatti- ja natriumpäästöt läheisiin järviin ovat jo pienentyneet merkittävästi. Vähentääkseen edelleen päästöjä vesistöihin Talvivaara investoi käänteisosmoositeknologiaan perustuvaan vedenpuhdistusjärjestelmään, joka suunnitelmien mukaan otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Talvivaara avasi tammikuussa uuden blogisivuston parantaakseen ympäristöviestintänsä ajantasaisuutta ja avoimmuutta erityisesti lähiseudun asukkaiden ja muiden sidosryhmien suuntaan. Suomenkielisellä blogisivustolla voi tutustua ympäristötietoihin ja uutisiin blogikirjoitusten muodossa. Sivuston tarkoitus on antaa paikallisesti tärkeää tietoa helppolukuisessa ja tiivistetyssä muodossa. Lupaprosessit Tammikuussa Talvivaara sai Euroopan komissiolta uraanin talteenottoprosessia koskevan Euratomin perustamissopimuksen mukaisen myönteisen lausunnon. Lausunnossaan komissio katsoo, että uraanin talteenotto Talvivaaran kaivoksella vastaa Euratomin perustamissopimuksen tavoitteita ja saattaa lisätä ydinpolttoaineen toimitusvarmuutta EU:ssa. Maaliskuussa Talvivaara sai myös Suomen hallitukselta ydinenergialain mukaisen luvan uraanin talteenottoon nykyisen toimintansa sivutuotteena. Lupa on voimassa kaivoksen koko toiminta-ajan mutta enintään vuoden 2054 loppuun asti. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti Talvivaaralle huhtikuussa, että Yhtiön uraanin talteenoton ympäristöluvan käsittely ja Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan tarkistus tehdään samanaikaisesti. Aiemmin lupapäätöksiä odotettiin vuoden loppuun mennessä, mutta lupaviranomaiset ovat ilmoittaneet hakemusten käsittelyn viivästyvän. Nyt lupapäätösten odotetaan lykkääntyvän tammikuun lopulle tai helmikuulle Talvivaara toimii nykyisen ympäristöluvan puitteissa päivitysprosessin valmistumiseen saakka, eikä Yhtiö ennakoi viivästymisellä olevan merkittävää vaikutusta sen tuotantoon tai taloudellisiin tuloksiin. Talvivaaran tavoitteena on aloittaa uraanin talteenotto heti, kun kaikki tarvittavat luvat on saatu. Talvivaaran kaivoksen mahdolliseen laajentumiseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistettiin ympäristövaikutusten arviointiohjelman valmistuttua vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitu suunniteltu tuotannon laajentaminen tonniin nikkeliä vuodessa sekä nikkelisulfidin jalostaminen LME-laatuiseksi nikkelimetalliksi. Talvivaara arvioi jättävänsä ympäristölupahakemuksen tuotannon laajentamiseksi vuonna 2013 arviointimenettelyn päätyttyä. Liiketoiminnan kehittäminen Uraanin tuotanto Talvivaara valmistelee uraanin talteenottoa Yhtiön nykyisen toiminnan sivutuotteena. Uraania esiintyy luonnostaan pieninä pitoisuuksina Talvivaaran kaivosalueella, ja sitä liukenee päätuotteiden ohella prosessiliuokseen. Uraanin tuotantomääräksi arvioidaan noin 350 tonnia (n paunaa) uraania vuodessa, mikä vastaa noin 410 tonnia ( paunaa) uraanirikastetta (UO 4 ). Kaikki Talvivaaran tuottama uraani myydään pitkäaikaisen sopimuksen mukaisesti Camecolle. Saatuaan elokuussa rakennusluvan Talvivaara aloitti uraanin talteenottolaitoksen rakennustyöt, joiden odotetaan valmistuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Uraanin tuotantoon liittyvä lupaprosessi on parhaillaan käynnissä. Uraanin tuotantoon tarvitaan vielä ympäristölupa ja kemikaaliviranomaisten hyväksyntä. Ympäristölupapäätös saataneen tammikuun lopussa tai helmikuussa 2013 kaivoksen pääluvan päivityksen yhteydessä. Tuotannon laajentaminen Operation Overlord Talvivaara jatkoi katsauskaudella tuotantokapasiteetin lisäämiseen liittyviä tutkimuksia, joissa suunnitellaan nikkelin vuosituotannon kasvattamista yli tonniin. Tutkimuksissa keskityttiin erityisesti käynnissä olevaan ympäristövaikutusten arviointiprosessiin. Alustavat tekniset selvitykset perustuvat nikkelin vuosituotannon 8(21)

9 kaksinkertaistamiseen noin tonniin. Eri prosessivaihtoehtojen kartoittaminen jatkuu edelleen, mutta tässä vaiheessa näyttää jokseenkin todennäköiseltä, että merkittävä osa laajennetusta tuotannosta olisi LMElaatuista nikkelimetallia, eli nykyisen nikkelituotteen jatkojalostus tulisi osaksi Talvivaaran tuotantoprosessia. Tuotannon laajentamiseen liittyviä investointipäätöksiä ei ole vielä tehty. Niitä odotetaan aikaisintaan vuonna Energiastrategia Talvivaaran energiastrategian tavoitteena on varmistaa kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen energian saanti ja energiaomavaraisuus pitkällä aikavälillä. Talvivaaran sähköntarve tällä hetkellä on noin 45 megawattia, ja tarve moninkertaistuu, jos Yhtiö toteuttaa suunnitellun tuotannon laajentamisen ja alkaa jalostaa nikkeliä LMElaatuiseksi metalliksi. Tammi maaliskuussa Talvivaara kasvatti teho-osuuttaan Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeessa 10 megawatista noin 60 megawattiin. Lisäksi Yhtiö tutkii tuulivoiman, bioenergian ja tuotantoprosessissa syntyvän energian hyödyntämistä kaivosalueella. Varsinainen yhtiökokous Talvivaaran varsinainen yhtiökokous pidettiin Sotkamossa. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa: - Osinkoa ei makseta tilivuodelta. - Hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle ovat: hallituksen päätoiminen puheenjohtaja euroa, hallituksen varapuheenjohtaja euroa, hallituksen valiokuntien ja komiteoiden puheenjohtajat euroa ja muut ei-työsuhteiset hallituksen jäsenet euroa. - Hallituksen jäsenmäärä on kahdeksan ja hallituksen jäseniksi uudelle toimikaudelle valittiin Edward Haslam, Eileen Carr, D. Graham Titcombe, Tapani Järvinen ja Pekka Perä, ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Stuart Murray, Michael Rawlinson ja Kirsi Sormunen. - Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan ja tilintarkastajaksi tilikaudelle valittiin KHTyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. - Hallitus valtuutettiin päättämään enintään Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa saakka ja korvaa varsinaisen yhtiökokouksen antaman osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen. - Hallitus valtuutettiin päättämään enintään Yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet voidaan luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajille omistuksen suhteessa tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, ja valtuutus on voimassa saakka. Riskienhallinta ja tärkeimmät riskit Riskien hallintaa koskevan hyvän hallinnointitavan mukaisesti Talvivaaralla on käynnissä jatkuva, hallituksen hyväksymä prosessi riskien tunnistamiseksi, niiden vaikutuksien mittaamiseksi tiettyjen oletusten pohjalta sekä riskien hallitsemiseen tarvittaviin ennakoiviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi. Talvivaaran toimintaan vaikuttavat erilaiset kaivosalan yleiset riskit, kuten Talvivaaran mineraaliesiintymien tuotannolliseen kehittämiseen liittyvät riskit, arviot varannoista ja resursseista, infrastruktuuririskit ja hyödykehintojen volatiliteetti. Riskejä liittyy myös vastapuoliin, valuuttojen vaihtokursseihin, johtamis- ja valvontajärjestelmiin, edellisten tilikausien tappioihin ja epävarmuuksiin Talvivaara-konsernin tulevasta kannattavuudesta, riippuvuuteen avainhenkilöistä, lakien, säännösten ja niihin liittyvien kustannusten vaikutuksiin, ympäristövahinkoihin sekä Talvivaaran kaivospiiriin ja toiminnan vaatimiin lupiin. Tärkeimmät lyhyen aikavälin riskit koskevat Talvivaarassa parhaillaan toteutettavaa toiminnan ylösajoa. Yhtiö on osoittanut, että sen kaikki tuotantoprosessit toimivat teollisessa mittakaavassa. Ylösajon nopeuteen voi silti liittyä riskitekijöitä, kuten puutteita tuotantolaitteiden luotettavuudessa ja kestävyydessä sekä epävarmuus metallien liukenemisnopeudesta ja lopullisista saanneista biokasaliuotuksessa. Lisäksi Talvivaaralla saattaa olla tuotantoon tai tuotannon ylösajoon liittyviä riskejä, jotka eivät ole tällä hetkellä tiedossa tai joihin Yhtiö ei voi vaikuttaa. 9(21)

10 10(21) Nikkelin markkinahinta on historiallisesti vaihdellut merkittävästi, ja Talvivaara odottaa volatiliteetin jatkuvan edelleen. Tähän vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan tasapainossa tapahtuvat muutokset, makroekonomiset tekijät ja valuuttakurssien vaihtelut. Koska noin 90% Talvivaaran liikevaihdosta on tällä hetkellä peräisin nikkelin myynnistä, nikkelin hintamuutoksilla on välitön ja merkittävä vaikutus Yhtiön taloudelliseen tulokseen ja liiketoimintaan. Helmikuusta 2010 lähtien Talvivaaralla ei ole ollut suojauksia metallien hintojen vaihteluja vastaan. Täysi tai lähes täysi alttius nikkelin hinnan muutoksille on Talvivaaran strategian mukaista, sillä Yhtiön näkemyksen mukaan Talvivaaran kaivos voi täydessä mittakaavassa toimiessaan toimia kannattavasti alhaistenkin raaka-ainehintojen kausina. Talvivaaran liikevaihto muodostuu lähes pelkästään Yhdysvaltain dollareina, kun taas Yhtiön kustannukset ovat euromääräisiä. Euron mahdollinen vahvistuminen dollariin nähden voi haitata Yhtiön liiketoimintaa ja heikentää sen taloudellista tilannetta olennaisesti. Talvivaara suojautuu dollarin kurssimuutoksilta tapauskohtaisesti. Tavoitteena on rajoittaa dollarin heikentymisen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia kulloinkin perustellulla tavalla. Mikäli Talvivaara ei pysty tuottamaan riittäviä määriä myytäviä tuotteita, erityisesti nikkeliä, tai mikäli tuotantokustannukset nousevat odottamattomasti tai mikäli hyödykehinnat tai valuuttakurssit muuttuvat äkillisesti ja merkittävästi, Yhtiölle saattaa aiheutua likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskejä. Talvivaara pyrkii pienentämään likviditeettiriskiä seuraamalla tarkasti maksuvalmiuttaan. Tavoitteena on havaita mahdollisesti uhkaavat epäedulliset muutokset hyvissä ajoin ja saada riittävästi aikaa tarvittavan luoton tai muun rahoituksen hankkimiseen kohtuullisin ehdoin. Talvivaara pyrkii myös pitämään pitkäaikaisten velkojen maturiteettiprofiilin tasapainossa jälleenvakuutusriskien vähentämiseksi. Henkilöstö ja johto Konsernin henkilöstömäärä oli 551 työntekijää (heinä-syyskuu : 446). Heinä-syyskuun henkilöstökulut olivat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa (heinä-syyskuu : 4,9 miljoonaa euroa). Vuoden alusta syyskuun loppuun henkilöstökulut olivat yhteensä 17,1 miljoonaa euroa (tammi-syyskuu : 16,2 miljoonaa euroa). Harri Natunen nimitettiin Talvivaaran toimitusjohtajaksi huhtikuussa. Nimittämisensä jälkeen toimitusjohtaja Natunen muodosti yhdistetyn johtoryhmän, johon kuuluvat seuraavat jäsenet: Harri Natunen, toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde, varatoimitusjohtaja ja rahoitus- ja talousjohtaja Pekka Erkinheimo, kaupallinen johtaja Kari Vyhtinen, investointijohtaja Eeva Ruokonen, kestävän kehityksen johtaja Maija Kaski, henkilöstöjohtaja Mikko Korteniemi, metallituotannon johtaja (biokasaliuotus ja metallien talteenotto) Jari Voutilainen, kaivostoiminnan johtaja (kaivostoiminta ja materiaalinkäsittely). Osakkeet ja osakkeenomistajat Liikkeelle laskettujen, Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon rekisteröityjen osakkeiden määrä oli yhteensä Kun otetaan huomioon merkittäväksi tarjotun 85 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, merkittäväksi tarjotun 225 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, vuoden 2007 optio-ohjelman sekä vuoden aikana rekisteröityjen osakemerkintöjen vaikutukset, Yhtiön koko valtuutettu osakemäärä oli Osakkeiden merkintäaika 2007A-optioilla alkoi ja päättyi Määräaikaan mennessä Talvivaaran Kaivosyhtiön uusia osakkeita oli 2007A-optio-oikeuksilla merkitty yhteensä kappaletta. Merkintäajan umpeuduttua 2007A-optio-oikeuksista oli käyttämättä kappaletta ja ne raukesivat. Osakkeiden merkintäaika 2007B-optioilla alkoi 1.4. ja päättyy B-optio-oikeuksien perusteella ei merkitty uusia Talvivaaran osakkeita tammi-syyskuussa, ja optio-oikeuksista on vielä käyttämättä kappaletta. Yhteensä 250 avaintyöntekijälle on myönnetty kappaletta 2007C-optiooikeuksia, joiden merkintäaika alkoi 1.4. ja päättyy C-optio-oikeuksista on käyttämättä kappaletta.

11 11(21) Helmikuussa Talvivaara laski liikkeeseen uutta osaketta. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen koskien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavaa osakeantia. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin Lisäksi hallitus on pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt myöntää enintään uuden osakkeen merkitsemiseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia, jotta osakeannista aiheutuva vuonna 2013 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukainen vaihtohinnan oikaisu voidaan toteuttaa. Vaihdon yhteydessä liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärä on kappaletta. Lisäksi osakeannista aiheutuvasta oikaisusta vuonna 2015 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan vaihtohintaan johtuen vaihdon yhteydessä liikkeelle laskettavien osakkeiden enimmäismäärä on kappaletta. Seuraavat osakkaat omistivat yli viisi prosenttia Talvivaaran osakkeista ja äänioikeudesta: Pekka Perä (20,8%), Solidium (8,9%), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (8,7%) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (6,2%). Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Kuparituotannon aloittaminen Talvivaara alkoi tuottaa myytäviä määriä kuparisulfidia lokakuussa. Tuotetta myydään toistaiseksi spotmarkkinoilla. Kipsisakka-altaan vuoto Talvivaaran Sotkamon kaivoksen kipsisakka-altaassa sunnuntaiaamuna havaittu vuoto paikannettiin keskiviikkona pinta-alaltaan noin 60 hehtaarin suuruisen altaan keskiosasta. Vuodon tukkiminen aloitettiin paikantamisen jälkeen, ja tämän tiedotteen julkaisemiseen mennessä olemme onnistuneet merkittävästi vähentämään vuotoa. Varotoimenpiteenä Talvivaaran metallien talteenottolaitos ajettiin alas vuodon havaitsemisen jälkeen. Yhtiö valmistelee metallien talteenottolaitoksen käynnistystä, ja arvioi käynnistävänsä metallien talteenoton viikonloppuun mennessä. Seisakin aikana Talvivaara teki käänteisosmoosilaitosten kytkennät tehtaan liuoskiertoon ja järjestelyt, joiden avulla metallitehtaan liuoskierrot voidaan pitää täysin erillisinä vaurioituneesta kipisisakka-altaasta. Tehtaan tuotanto ei näin ollen aiheuta lisärasitusta korjaustoimenpiteiden kohteena olevan kipsisakka-altaan osalle, eikä se vaikuta korjaustoimenpiteisiin tai niiden aikatauluun. Lyhyen aikavälin näkymät Toiminnalliset näkymät Yhtiö on aiemmin ilmoitetun mukaisesti päättänyt väliaikaisesti keskeyttää uuden malmin tuotannon 3 4 kuukaudeksi syyskuun alusta lähtien vallitsevasta vesitilanteesta johtuen. Lyhyen aikavälin tuotantosuunnitelman muutos etenee suunnitellusti, ja Talvivaara ennakoi saavuttavansa noin 20 miljoonan euron kustannussäästöt neljännen vuosineljänneksen ja vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tuotantosuunnitelman muutoksen ei odoteta vaikuttavan metallien tuotantoon loppuvuoden aikana. Koska liuotuskasoissa on tällä hetkellä suuri nikkeli-inventaario ja liuotusprosessi kestää kokonaisuudessaan useita vuosia, vaikutuksen vuoden 2013 metallien tuotantoon ennakoidaan myös olevan vähäinen. Talvivaara ennakoi kiertoliuoksen metallipitoisuuksien nousevan maltillisesti loppuvuoden aikana ylimääräisen veden biokasaliuotukselle aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi tehtävien toimenpiteiden ansiosta. Vaikutuksia ei kuitenkaan todennäköisesti saada kokonaan poistetuiksi ennen vuodenvaihdetta. Niinpä Talvivaara ennakoi loppuvuoden tuotantonsa kasvavan heinä-syyskuussa saavutettuun tasoon verrattuna. Yhtiö pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että se saavuttaisi koko vuoden tuotantoennusteensa, noin tonnia nikkeliä. Talvivaara odottaa julkaisevansa vuoden 2013 tuotantoennusteensa Lontoossa pidettävän Talvivaaran pääomamarkkinapäivän yhteydessä. Lisätietoja tilaisuudesta ja sen videolähetyksestä julkistetaan Yhtiön verkkosivuilla noin viikkoa ennen tilaisuutta.

12 12(21) Markkinanäkymät Nikkelin hinta pysyi alhaisena lähes koko kolmannen vuosineljänneksen ajan. Elokuun keskimääräinen hinta Lontoon metallipörssissä, 15,700 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, oli alhaisin kuukausikeskiarvo sitten vuoden 2009 puolivälin. Vaikka nikkelin hinta hieman palautuikin vuosineljänneksen lopulla, lyhyen aikavälin ennakoitavuus on heikko ja hintavolatiliteetin odotetaan pysyvän suurena. Talvivaara arvioi nikkelin kysyntä- ja tarjontatekijöiden tukevan nikkelin hinnan myönteistä kehitystä pidemmällä aikavälillä. Tähän vaikuttavat muun muassa koko nikkeliteollisuuden tuotannon kasvavat rajakustannukset sekä investointien puute uusiin merkittäviin nikkelihankkeisiin, jotka voisivat seuraavien muutaman vuoden jälkeen korvata tuotannosta poistuvaa kapasiteettia. Talvivaara uskoo edelleen, että pidemmällä aikavälillä nikkelin hinnan kestävä tukitaso on noin Yhdysvaltain dollaria tonnilta Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Hallitus

13 13(21) KONSERNIN TULOSLASKELMA Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintarkastamaton tamaton tamaton tamaton (kaikki luvut EUR '000) 7-9 /12 7-9/11 1-9/12 1-9/11 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/tappio(-) Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot/kulut (-) (netto) Voitto/tappio(-) ennen veroja Tuloverot Kauden voitto/tappio(-) Jakautuminen: Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyrityksen omistajille kuuluva osakekohtainen voitto/tappio(-) ( /osake) Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu -0,05-0,02-0,16-0,05 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton (kaikki luvut EUR '000) 7-9/12 7-9/11 1-9/12 1-9/11 Kauden voitto/tappio(-) Muut laajan tuloksen erät verovaikutuksella oikaistuna Rahavirran suojaukset Muut laajan tuloksen erät verovaikutuksella oikaistuna Laaja tulos yhteensä Jakautuminen: Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille

14 14(21) KONSERNIN TASE Tilintarkastamaton Tilintarkastettu Tilintarkastamaton (kaikki luvut EUR '000) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Biologiset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Johdannaisinstrumentit Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Suojausrahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Lainat Saadut ennakkomaksut Varaukset Lyhytaikaiset velat Lainat Saadut ennakkomaksut Ostovelat Muut velat Johdannaisinstrumentit Velat yhteensä Velat ja oma pääoma yht

15 15(21) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Sijoitetun vapaan oman Kertyneet Määräysvallattomien Oma (kaikki luvut EUR Osake- Osake- Ylikurssi- Suojaus- pääoman Muut voitto- omistajien pääoma '000) pääoma anti rahasto rahasto rahasto rahastot varat Yht. osuus yht Kauden tulos Muut laajan tuloksen erät - Rahavirtojen suojaukset Kauden laaja tulos Liiketoimet omistajien kanssa Toteutetut osakeoptiot Vakuudeton senioristatuksinen vaihtovelkakirjalaina, erääntyy Tytäryhtiön osakkeiden hankinta Perpetuaali pääomalaina Johdon kannustinjärjestelmä Vakuudeton senioristatuksinen vaihtovelkakirjalaina, erääntyy 2015, oman pääoman komponentti Henkilöstön osakeoptio-ohjelma - työsuorituksen arvo Omistajien pääomasijoitukset ja varojen jakaminen omistajille yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Kauden tulos Muut laajan tuloksen erät - Rahavirtojen suojaukset Kauden laaja tulos Liiketoimet omistajien kanssa Toteutetut osakeoptiot Vakuudeton senioristatuksinen vaihtovelkakirjalaina, erääntyy Perpetuaali pääomalaina Osakeanti Johdon kannustinjärjestelmä Henkilöstön osakeoptio-ohjelma - työsuorituksen arvo

16 16(21) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintarkas- Tilintarkastamaton tamaton tamaton tamaton (kaikki luvut EUR '000) 7-9/12 7-9/11 1-9/12 1-9/11 Liiketoiminnan rahavirrat Kauden voitto/tappio(-) Oikaisut Verot Poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa Korkotuotot Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahavarojen käyvän arvon lisäykset/vähennykset (-) Korkokulut Käyttöpääoman muutos Muiden saamisten vähennys(+)/lisäys(-) Vaihto-omaisuuden vähennys(+)/lisäys (-) Ostovelkojen ja muiden velkojen vähennys(-)/lisäys(+) Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja muut rahoitusmenot Korko- ja muut rahoitustuotot Liiketoiminnan nettorahavirrat Investointien rahavirrat Tytäryhtiön hankinta, saadut nettovarat Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta Biologisten hyödykkeiden hankinta Aineettomien hyödykkeiden hankinta Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Biologisten hyödykkeiden myynti Aineettomien hyödykkeiden myynti Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen hankinta Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen myynti Investointien nettorahavirrat Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut transaktiomenoilla vähennettynä Toteutetut osakeoptiot Korollisten lainojen nostot Perpetuaali pääomalaina Saadut ennakkomaksut Korollisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen nettorahavirrat Rahavarojen nettolisäys/vähennys(-) Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa

17 17(21) LIITETIEDOT 1. Laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Koneet ja Keskeneräiset Maa-alueet ja Muut aineelliset (kaikki luvut EUR '000) laitteet omat työt rakennukset hyödykkeet Yht. Bruttokirjanpitoarvo Lisäykset Vähennykset Siirrot Bruttokirjanpitoarvo Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot Vähennykset Kauden poistot Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Myyntisaamiset (kaikki luvut EUR '000) Nikkeli-kobolttisulfidi Sinkkisulfidi Myyntisaamiset yht Vaihto-omaisuus (kaikki luvut EUR '000) Raaka-aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä

18 18(21) 5. Lainat ja pääomalainat (kaikki luvut EUR '000) Pitkäaikaiset Pääomalainat Investointi- ja käyttöpääomalaina Joukkovelkakirjalaina er Luottolimiitti Vakuudeton senioristatuksinen vaihtovelkakirjalaina, erääntyy Vakuudeton senioristatuksinen vaihtovelkakirjalaina, erääntyy Rahoitusleasingvelat Muut lainat Lyhytaikaiset Investointi- ja käyttöpääomalaina Vakuudeton senioristatuksinen vaihtovelkakirjalaina, erääntyy Yritystodistukset Luottolimiitti Rahoitusleasingvelat Lainat yhteensä Ennakkomaksut (kaikki luvut EUR '000) Pitkäaikaiset Ennakkomaksu sinkkituotteesta Ennakkomaksu uraanituotteesta Lyhytaikaiset Ennakkomaksu sinkkituotteesta Ennakkomaksut yhteensä Muutokset osakkeiden lukumäärässä Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2007A Suunnattu anti

19 19(21) 8. Ehdolliset velat ja sitoumukset (kaikki luvut EUR '000) Ei purettavissa oleviin vuokrasopimuksiin perustuvat vähimmäisvuokrat ovat seuraavat: Yhden vuoden kuluessa Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa Yli 5 vuoden kuluttua Investointisitoumukset Konsernilla oli investointisitoumuksia yhteensä EUR 22,8 miljoonaa (31.12.: EUR 14,5 miljoonaa), jotka liittyivät pääasiallisesti Talvivaaran kaivoksen valmiiksi saattamiseen ja toimintavarmuuden parantamiseen sekä tuotantokapasiteetin laajentamiseen. Sitoumukset koskevat uusien käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa. Konsernin tunnusluvut Liikevaihto EUR ' Liikevoitto (tappio) EUR ' Liikevoitto/-tappioprosentti -9,6 % 9,1 % -22,7 % 9,7 % 13,4 % Voitto (tappio) ennen veroja EUR ' Kauden voitto (tappio) EUR ' Oman pääoman tuotto -3,3 % -1,1 % -12,9 % -2,5 % -1,5 % Omavaraisuusaste 28,0 % 28,7 % 28,0 % 28,7 % 27,9 % Korolliset nettovelat EUR ' Velkaantumisaste 140,6 % 128,1 % 140,6 % 128,1 % 141,3 % Sijoitetun pääoman tuotto 0,0 % 0,9 % -1,2 % 2,3 % 4,0 % Investoinnit EUR ' Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet EUR ' Johdannaisinstrumentit EUR ' Lainat EUR ' Rahavarat EUR '

20 20(21) Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos EUR -0,05-0,02-0,16-0,05-0,04 Oma pääoma/osake EUR 1,34 1,25 1,34 1,25 1,25 Osakkeen kurssikehitys Lontoon pörssissä Keskikurssi 1 EUR 1,84 3,95 2,83 5,19 4,22 GBP 1,46 3,44 2,30 4,56 3,66 Alin kurssi 1 EUR 1,50 2,89 1,50 2,87 2,25 GBP 1,22 2,52 1,22 2,52 1,95 Ylin kurssi 1 EUR 2,16 5,24 4,42 7,09 7,17 GBP 1,76 4,57 3,59 6,22 6,22 Kurssi kauden lopussa 2 EUR 1,91 2,91 1,91 2,91 2,39 GBP 1,52 2,52 1,52 2,52 2,00 Muutos kauden aikana -11,1 % -45,8 % -23,8 % -57,7 % -66,4 % Hinta/voittosuhde neg. neg. neg. neg. neg. Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa 3 EUR ' GBP ' Osakkeiden vaihdon kehitys Osakkeiden vaihto 1000 osaketta Osuus osakkeiden painotetusta keskiarvosta 4,8 % 6,4 % 30,1 % 17,1 % 27,6 % Osakkeen kurssikehitys Helsingin pörssissä Keskikurssi EUR 1,82 3,87 2,73 5,46 4,33 Alin kurssi EUR 1,55 2,97 1,55 2,97 2,27 Ylin kurssi EUR 2,17 5,11 4,35 7,34 7,34 Kurssi kauden lopussa EUR 1,90 2,97 1,90 2,97 2,49 Muutos kauden aikana -10,6 % -42,4 % -24,0 % -58,0 % -64,8 % Hinta/voittosuhde neg. neg. neg. neg. neg. Osakekannan markkina-arvo EUR ' kauden lopussa Osakkeiden vaihdon kehitys Osakkeiden vaihto 1000 osaketta Osuus osakkeiden painotetusta keskiarvosta 12,2 % 14,0 % 55,7 % 47,6 % 77,7 % Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Laimennettu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ) Osakekurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Euroopan keskuspankin kauden aikana julkaisemista EUR/GBP valuuttakursseista. 2) Osakekurssi on laskettu käyttämällä Euroopan keskuspankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP valuuttakurssia. 3) Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa on laskettu käyttämällä Euroopan keskuspankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP valuuttakurssia.

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2012

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2012 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.8.2012 Tuotanto kehittynyt tasaisesti metallien talteenoton käynnistyttyä uudelleen huhtikuussa Tuotantoseisokki ja nikkelin hinnan lasku heikensivät

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 15.8.2013 Keskeiset tapahtumat Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Nikkelin heikko hintakehitys ja vesitaseen haasteet

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 T AL VI VAARANKAI VOS OS AKE YHI T ÖOY J OS AVUOS I KAT S AUST AMMI -KE S ÄKUU2010 Osavuosikatsaus 25.8.2010 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 Huhti kesäkuun keskeiset tapahtumat

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 1(20) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 24.4.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Rahoitusjärjestelyt turvaamaan tuotannon jatkuva ylösajo Toiminnallinen

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot