KUNNANHALLITUS 17/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 17/2014"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski Risto jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Otava Antti jäsen Suominen Päivi varapuheenjohtaja Poissa Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Raita-aho Voitto Kaskimäki Veijo Vainionpää Hanna kunnanjohtaja, esteellinen 251 ajan kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston II varapj, esteellinen 247 ajan kunnansihteeri, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA SEKÄ ÄÄNESTYSPAIKKOJEN AUKIOLOAJAT 4 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA 8 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA 10 LAUSUNTOPYYNTÖ TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN 12 A. LAMMINMÄKI OY:N LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN JATKUMINEN 15 KARHUSAAREN LÄHTEEN VESIOSUUSKUNNAN INVESTOINTIAVUSTUSPYYNTÖ 18 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN VALITUS LUODETKEIDAS OY:N, LOUKASKEITAAN TURVETUOTANNON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 20 KIINTEISTÖ OY KARVIAN VUORATALOJEN LAINOJEN KORKOVAPAUDEN JATKAMINEN VUOTEEN 2016 SAAKKA 23 KARVIAN KUNNAN 150-VUOTISJUHLA 24 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN 25 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT VUONNA MUUT ASIAT 29 ILMOITUSASIAT 30 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 36

3 Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Pekka Tähtinen sekä aluepelastuspäällikkö Risto Rajala olivat kutsuttuna keskustelemassa VPK:n yksikönjohtajan varallaolosta ennen kokouksen alkua. Läsnä oli myös Karvian VPK:n edustajina Jyrki Koivumäki, Marko Lähdekorpi, Jaakko Kallioniemi sekä Jori Louhisuo. Yksikönjohtajan varallaolo on päättymässä Karvian kunta olisi halukas jatkamaan toimintaa omalla kustannuksellaan, mutta pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan tämä ei ole mahdollista tehtyjen sopimusten puitteissa. Neuvotteluita jatketaan ensi vuoden alussa kunnanjohtajan, Tähtisen ja Rajalan toimesta. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 242 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 243 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Niemenmaa sekä Antti Otava.

4 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA SEKÄ ÄÄNESTYSPAIKKOJEN AUKIOLOAJAT KH 244 Oikeusministeriö on lähettänyt kunnanhallitukselle kirjeen OM 27/51/2014 koskien seuraavia eduskuntavaaleja. Edellä mainittu kirje on oikeusministeriön pyynnön mukaisesti saatettu keskusvaalilautakunnan tietoon ja se on myös luettavissa oikeusministeriön vaalisivuilla Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Ulkomailla ennakkoäänestyksen ajanjakso on , suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin päätettävä kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä määrättävä ennakkoäänestyspaikkoina olevat sosiaalihuollon toimintayksiköt. (Vaalilaki 9 1 mom. kohdat 1 ja 3) Kunnanhallituksen on myös hyvissä ajoin määrättävä äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat. (Vaalilaki 9 3 mom.) Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Edellä mainituista ennakkoäänestyspaikkoja ovat suoraan lain nojalla muut paitsi kunnanhallituksen päätöksellä erikseen määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettuna aikana kello 9 20 välillä. Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää yleisen ennakkoäänestyspaikan päivittäisistä aukioloajoista, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen. Hyväksi havaittu käytäntö on, että ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna kello 20 saakka. Vaalilain 9 :n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän (VAT) pohjatietojärjestelmä, merkitään Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan

5 yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi käyntiosoite aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut Väestörekisterikeskuksen määräämät tiedot. Karvian kunta on yksi äänestysalue. Vaalipäivän äänestyksessä käytetään paperisen vaaliluettelon rinnalla jo useissa vaaleissa käytössä ollutta sähköistä äänioikeustietojärjestelmää, mikä nopeuttaa tarkistuslaskennassa ja tietojen antamisessa keskusvaalilautakunnalle. Paperiseen vaaliluetteloon tehdyt merkinnät ovat kuitenkin viralliset. Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT). Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on Väestörekisterikeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti merkittävä pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina klo 12. Samassa määräajassa kunnan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava myös siitä, että pohjatietojärjestelmään merkitään keskusvaalilautakunnan voimassa olevat yhteystiedot. Tietojen on oltava lopullisesti siinä muodossa kuin niitä käytetään vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on kunnalla. Vaalien monista käytännön järjestelyistä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta, joka on valittu koko vaalikaudeksi. Keskusvaalilautakunnan keskeisimmät tehtävät eduskuntavaaleissa ovat vaalien valmistavista toimenpiteistä huolehtiminen ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että kunnanhallituksen määräämässä ennakkoäänestyspaikassa on ennakkoäänestystä varten asianmukainen ennakkoäänestystila ja tarvittava kalusto. Keskusvaalilautakunnan on myös tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Liitteet: Oikeusministeriön kirje ; OM 27/51/2014 Kuntaliiton yleiskirje ; 14/80/2014

6 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka sijaitsee kunnantalolla, osoite Kylä-Karviantie 17, Karvia. Kunnantalolla paikaksi määrätään lautakuntien kokoushuone. Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka Iltaruskon palvelukeskus, osoite Iltaruskonkatu 7, Karvia sekä Palvelukoti Syreeni. Iltaruskonkatu 3, Karvia Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ovat keskiviikko tiistai (ajalla ), ja päivittäiset aukioloajat: keskiviikko perjantai lauantai sunnuntai klo ja maanantai tiistai klo Vaalipäivän äänestyspaikaksi määrätään: Kunnantalon valtuustosali, osoite Kylä-Karviantie 17, Karvia. Vaalipäivänä paperisen vaaliluettelon ohella merkinnät tehdään vaalilautakunnan toimesta sähköiseen äänioikeustietojärjestelmään. Paperiseen vaaliluetteloon tehdyt merkinnät ovat kuitenkin viralliset. Kunnanhallituksen päättämät eduskuntavaalien äänestyspaikkojen tiedot tulee merkitä Oikeusministeriön päiväämän kirjeen ja asiaan liittyvien Väestörekisterikeskuksen ohjeiden mukaisesti oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) klo 12 mennessä. Samassa määräajassa tulee pohjatietoihin viedä myös keskusvaalilautakunnan voimassa olevat yhteystiedot. Keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia vaalien käytännön järjestelyistä ja siitä, että kunnanhallituksen määräämässä ennakkoäänestyspaikassa on ennakkoäänestystä varten asianmukainen ennakkoäänestystila ja tarvittava kalusto. Keskusvaalilautakunnan tulee tiedottaa hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. PÄÄTÖS:

7 Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti, että Karvian kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka sijaitsee kunnantalolla, osoite Kylä-Karviantie 17, Karvia. Kunnantalolla paikaksi määrättiin lautakuntien kokoushuone. Karvian kunnassa sellaiset laitokset, joissa on ennakkoäänestyspaikka Iltaruskon palvelukeskus, osoite Iltaruskonkatu 7, Karvia sekä Palvelukoti Syreeni. Iltaruskonkatu 3, Karvia Yleisen ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ovat keskiviikko tiistai (ajalla ), ja päivittäiset aukioloajat: keskiviikko perjantai lauantai sunnuntai klo ja maanantai tiistai klo Kotiäänestystä voi henkilö itse tai hänen asiamiehensä pyytää viimeistään tiistaina klo mennessä. Vaalipäivän äänestyspaikaksi määrätään: Kunnantalon valtuustosali, osoite Kylä-Karviantie 17, Karvia. Vaalipäivänä paperisen vaaliluettelon ohella merkinnät tehdään vaalilautakunnan toimesta sähköiseen äänioikeustietojärjestelmään. Paperiseen vaaliluetteloon tehdyt merkinnät ovat kuitenkin viralliset. Kunnanhallituksen päättämät eduskuntavaalien äänestyspaikkojen tiedot tulee merkitä Oikeusministeriön päiväämän kirjeen ja asiaan liittyvien Väestörekisterikeskuksen ohjeiden mukaisesti oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) klo 12 mennessä. Samassa määräajassa tulee pohjatietoihin viedä myös keskusvaalilautakunnan voimassa olevat yhteystiedot. Keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia vaalien käytännön järjestelyistä ja siitä, että kunnanhallituksen määräämässä ennakkoäänestyspaikassa on ennakkoäänestystä varten asianmukainen ennakkoäänestystila ja tarvittava kalusto. Keskusvaalilautakunnan tulee tiedottaa hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

8 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA KH 245 Eduskuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona alkaen. Mainonnan aloittamisen ajankohta ja kuntien käyttöön varaamat mainospaikat on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten tietoon. Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Vaalimainonnasta on kuitenkin muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Kukin kunta ratkaisee vaalimainospaikkojen maksullisuuden. Maksullisuuteen vaikuttavat kustannusten suuruus, aiemmin omaksuttu käytäntö ja sen sujuvuus, palvelun taso, mainoskehikkojen laatu, kuka huolehtii vaalimainoskehikkojen pystytyksestä ja purkamisesta ja kuka vastaa mainosten liimaamisesta ja kiinnittämisestä. Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää vaalien ulkomainonnasta aikaisemman käytännön mukaisesti seuraavaa: Keskustassa vaalimainokset saadaan asettaa kirkonkylän koulun pallokentän pohjoispäähän pystytettäviin taulupohjin. Mainonta saadaan aloittaa keskiviikkona Aloittamisajankohtaa suositellaan noudatettavaksi myös hajaasutusalueella. Kunnanhallitus päättää lisäksi, ettei vaalimainospaikoista peritä maksua. Vaalimainosten laittajien tulee vaalien jälkeen huolehtia mainosten asianmukaisesta poistamisesta.

9 PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti vaalien ulkomainonnasta aikaisemman käytännön mukaisesti seuraavaa: Keskustassa vaalimainokset saadaan asettaa Kirkonkylän koulun pallokentän pohjoispäähän pystytettäviin taulupohjin. Mainonta saadaan aloittaa keskiviikkona Aloittamisajankohtaa suositellaan noudatettavaksi myös hajaasutusalueella. Kunnanhallitus päätti lisäksi, ettei vaalimainospaikoista peritä maksua. Vaalimainosten laittajien tulee vaalien jälkeen huolehtia mainosten asianmukaisesta poistamisesta.

10 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA KH 246 Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain 15 ). Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 ). Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus asettaa äänestysaluetta varten vaalilautakunnan ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä sekä kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus asetti äänestysaluetta varten vaalilautakunnan ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä sekä kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan.

11 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Valinnat muutoksineen ovat seuraavat: Vaalilautakunta Varsinaiset jäsenet: Anne Aho, pj. Antti Havunen, vpj. Sirpa Sievi-Korte, jäsen Tarja Hietikko, jäsen Oiva Honkanen, jäsen Varajäsenet: (kutsujärjestyksessä) Pentti Koskela Anne-Mari Kontiainen Arto Mattila Maria Välimäki Kari Aalto Vaalitoimikunta Varsinaiset jäsenet: Pentti Koskela, pj. Marita Hietakoivisto, vpj. Toivo Hannukainen, jäsen Varajäsenet: (kutsujärjestyksessä) Rauno Hautaluoma Sirkka Mäkinen Kaija Ohrankämmen Sakari Mäki-Korte

12 LAUSUNTOPYYNTÖ TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN KH Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Satakunnan maakunnan kunnille seuraavansisältöisen kyselyn ja lausuntopyynnön taksilupien määrän vahvistamista varten. Taksiliikennelain 19 :n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuoden 2015 taksilupien enimmäismääräksi Satakunnan maakunnan kunnissa. Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. ELYkeskuksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Taksilupien enimmäismäärät tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua. Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä on myös määrättävä, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Taksiliikennettä harjoitettaessa on noudatettava taksiliikennelaissa säädettyjä laatuvaatimuksia, joihin kuuluvat mm. vahvistettujen ajovuorojen ajamisvelvoite, liikenteeseen käytettävän auton asianmukainen kunto ja varustus, asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen sekä vaitiolovelvollisuuden noudattaminen asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi. Lisäksi ELY-keskus tarkistaa kerran vuodessa, että taksiluvan haltija täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa. Kunnan kuljetuspalveluja koskevan viimeisimmän tarjouskilpailun osalta pyydetään kohteittain tiedot saatujen tarjousten keskimäärästä. Kunnat valvovat ostamansa liikenteen hoitoa sopimusehtojen nojalla. ELY-keskus pyytää kuntaa ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kantaa taksiliikenteen laatutasoon alueellaan.

13 Karvian taksikiintiö on 8, joista kahdeksan (8) on henkilöautoja yksi (1) esteetön auto. Kuntaa pyydetään täyttämään oheinen taksipalvelujen riittävyyttä sekä laatua kuvaava lomake ja palauttamaan se lausuntonsa mukana Varsinais-Suomen ELYkeskukselle mennessä. Karvian opetustoimen kuljetuksista ei synny lisätarpeita taksiluville. PoSasta saadun selvityksen mukaan toteutettaessa vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita, ei kuljetuspalveluiden määrässä tai laadussa ole ollut ongelmia Karviassa. Koulutoimenjohtajalta saadun selvityksen mukaisesti koulukuljetusten ostoliikenteessä on ollut laatuongelmia yhden liikennöitsijän osalta liittyen aikatauluihin ja kalustoon. Liikennöitsijää on kehotettu korjaamaan puutteet välittömästi. Karvian kunnan strategian mukaisesti kunnan voimavaroja tullaan suuntaamaan kotona asumisen tukemiseen. Tämä tulee lisäämään kuljetuspalveluiden tarvetta tulevaisuudessa. Liitteet: lausuntopyyntö VARELY/2063/2014 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus toteaa, että taksilupien nykyinen kiintiö on riittävä myös esteettömän kaluston osalta. Kunnanhallitus toteaa että kunnan ostoliikenteen osalta on ollut laatuongelmia yhden liikennöitsijän osalta koulukuljetuksissa. Muilta osin laatupuutteita ei ole tullut tietoon. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus toteaa, että taksilupien nykyinen kiintiö on riittävä myös esteettömän kaluston osalta. Kunnanhallitus toteaa että kunnan ostoliikenteen osalta on ollut laatuongelmia yhden liikennöitsijän osalta koulukuljetuksissa. Muilta osin laatupuutteita ei ole tullut tietoon. Kunnanhallitus edellyttää, että koulukuljetuskalustossa on riittävät tilat koulukuljetukseen oikeutetuille ja kaluston tulee olla kuljetussopimuksen mukaista. KH 247 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen, jolla se on vahvistanut taksilupien määrän Satakunnan maakunnassa. Kuntakohtaisiin perusteluihin on kirjattu Karvian osalta seuraavaa: Karvian kunnan taksilupien enimmäismäärä on yhdeksän (9). Kyseisestä lupakiintiöstä kahdeksan (8) lupaa on henkilöautolle ja yksi (1) esteettömälle ajoneuvolle. Karvian kunnan taksilupien enimmäismäärä on sama kuin edellisenä

14 vuonna. Karvian kunnan taksin kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa taksiliikennelain 20 :n tarkoittamissa tiedoissa ei ole tapahtunut merkittävää. muutosta. Karvian kunnan lausunnon mukaan taksilupien määrä on riittävä. Päätöksen liitteenä on taulukko taksilupien enimmäismääristä kunnittain. Karvian kunnan kiintiö vuodelle 2015 on päätöksen mukaan kahdeksan (8) henkilöautoa ja yksi (1) esteetön, yhteensä yhdeksän (9). Liitteet: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös , VARELY/2063/2014 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vahvistetut taksilupien enimmäismäärät vuodelle Karvian kunnan kiintiö vuodelle 2015 on päätöksen mukaan kahdeksan (8) henkilöautoa ja yksi (1) esteetön, yhteensä yhdeksän (9). PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi vahvistetut taksilupien enimmäismäärät vuodelle Karvian kunnan kiintiö vuodelle 2015 on päätöksen mukaan kahdeksan (8) henkilöautoa ja yksi (1) esteetön, yhteensä yhdeksän (9).

15 A. LAMMINMÄKI OY:N LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN JATKUMINEN KH Karvian kunnalle on saapunut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje dnro PIRELY/2383/2014 koskien A.Lamminmäki Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen nro muutosesityksen kuulemista. Sopimusmuutosta haetaan matkustajamäärien vähennyttä siten, että reitti on tullut liikennöitsijälle kannattamattomaksi. Pirkanmaan ELY-keskus pyytää kannanottoa siitä, miten esitetyt muutokset vaikuttavat eri väestöryhmien jokapäiväisiin liikkumismahdollisuuksiin, miten muutettu sopimus vastaa kysyntää ja haittaavatko muutokset muuta PSA-liikennettä. Siinä tapauksessa, mikäli esityksiin sisältyy vuorojen lakkauttamisia, kantaa pyydetään vuorojen tarpeellisuuteen, lähinnä mitä peruspalveluyhteyttä lakkautettavaksi esitetty vuoro palvelee ja onko vuorolle olemassa olevaa korvaavaa liikennettä tai miten ja millaisin liikennejärjestelyin korvaava vuoro voidaan järjestää. Lakkautettava vuoro kulkee välillä Parkano Karvia Sarvela. Kannanotto pyydetään toimittamaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle viimeistään mennessä osoitteella: sähköisesti: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse: Liitteet: Pirkanmaan ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue PL Tampere Pirkanmaan ELY-keskuksen kirje dnro PIRELY/2383/2014 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan seuraava: lakkautettava vuoro koskee myös kunnan sisäistä liikennettä väleillä Kirkonkylä-Sarvela sekä Kirkonkylä- Tuulenkylä ja siksi mahdollistaa kaikkien kunnan keskustassa sijaitsevien peruspalveluiden käyttämistä. Vuoro on mahdollistanut myös karvialaisten lukiossa käymisen Parkanossa. Mikäli kyseessä olevat joukkoliikenteen vuorot lakkautetaan, ei tälle välille jäisi enää lainkaan julkista liikennettä. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan kyseisillä reiteillä tulisi olla vähintään yksi vuoropari käytön mukaan järkevimpänä ajankohtana. Koska reitti on tullut liikennöitsijälle kannattamattomaksi, tulisi Pirkanmaan ELY-Keskuksen ja Varsinais-Suomen ELY-

16 keskuksen tehdä yhteistyötä julkisen liikenteen turvaamiseksi välillä Sarvela- Parkano. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti antaa lausuntonaan seuraava: lakkautettava vuoro koskee myös kunnan sisäistä liikennettä väleillä Kirkonkylä-Sarvela sekä Kirkonkylä-Tuulenkylä ja siksi mahdollistaa kaikkien kunnan keskustassa sijaitsevien peruspalveluiden käyttämistä. Vuoro on mahdollistanut myös karvialaisten lukiossa käymisen Parkanossa. Vuoro on myös karvialaisten ainoa julkisen liikenteen yhteys junaliikenteen pääradalle. Mikäli kyseessä olevat joukkoliikenteen vuorot lakkautetaan, ei tälle välille jäisi enää lainkaan julkista liikennettä. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan kyseisillä reiteillä tulisi olla vähintään yksi vuoropari käytön mukaan järkevimpänä ajankohtana. Koska reitti on tullut liikennöitsijälle kannattamattomaksi, tulisi Pirkanmaan ELY-Keskuksen ja Varsinais- Suomen ELY-keskuksen tehdä yhteistyötä julkisen liikenteen turvaamiseksi välillä Sarvela-Parkano. KH 248 Pirkanmaan ELY-keskus on antanut Karvian kunnalle tiedon, että reitin mukainen Parkano-Karvia- Sarvela vuoropari jatkaa koulupäivinä myös ensi vuoden puolella A. Lamminmäki Oy:n liikennöimänä. Reitistä oli toimitettu kilpailutus ajalle A. Lamminmäki Oy oli kilpailutuksen ainut tarjoaja. Liitteenä olevan alustavan aikataulun mukaan auto liikennöi koulupäivinä seuraavasti: Sarvela, Myllytie L Karvia Karvian Neste / MH toimipiste Parkano, matkahuolto Parkano, matkahuolto Karvia Myllytie L Liitteet: Pirkanmaan ELY-keskuksen lähettämä ilmoitus ja alustava aikataulu karttoineen KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmoituksen liikennöinnin jatkumisesta välillä Parkano-Karvia-Sarvela koulupäivinä ajalla

17 PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmoituksen liikennöinnin jatkumisesta välillä Parkano-Karvia-Sarvela koulupäivinä ajalla

18 KARHUSAAREN LÄHTEEN VESIOSUUSKUNNAN INVESTOINTIAVUSTUSPYYNTÖ KH 249 Karhusaaren lähteen vesiosuuskunta on toimittanut kunnalle avustusanomuksen investoinneistaan, jotka käsittävät paineenkorotusaseman rakentamisen, Lähteen kaivojen ja niiden ympäristön kunnostuksen, korottamisen ja suoja-aidan rakentamisen kaivojen ympärille. Hakemuksen mukaan toimenpiteet ovat olleet välttämättömiä vesiosuuskunnan toimintavarmuudelle ja laadukkaan veden toimittamiselle talouksille. ELY-keskus on myöntänyt vesiosuuskunnalle 6.696,00 euron avustuksen. Vesiosuuskunta hakee avustuksen jälkeen jääneiden kustannusten osalle kunnan avustusta. Kustannuserittely: Paineenkorotusaseman rakentaminen Lähteen kaivot ja aitaus Suunnittelukustannukset Yhteensä ,02 e 4.674,33 e 100,00 e ,35 e Vähennetään ELY keskuksen avustus ,00 e Jäljelle jääneet kustannukset ,35 e 20 %:n osuus edellä mainitusta summasta on 5.869,87 euroa. Liitteet: Avustushakemus Kunnan talousarviossa vuodelle 2014 on ollut varattuna 5000 euron määräraha vesiosuuskunnille myönnettäviä avustuksia varten. KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus myöntää Karhusaaren Lähteen vesiosuuskunnalle 20 %:n osuuden kustannuksista eli 5.869,87 euroa aiemman käytännön mukaisesti. Talousarvion kohta: MUU HALLINTO, Avustukset vesiosuuskunnille, PÄÄTÖS: Veijo Kaskimäki poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo

19 Kunnanhallitus myönsi Karhusaaren Lähteen vesiosuuskunnalle 20 %:n osuuden kustannuksista eli 5.869,87 euroa aiemman käytännön mukaisesti. Talousarvion kohta: MUU HALLINTO, Avustukset vesiosuuskunnille, 4741.

20 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN VALITUS LUODETKEIDAS OY:N, LOUKASKEITAAN TURVETUOTANNON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA KH Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Karvian kunnan lausuntoa Luodetkeidas Oy:n Loukaskeitaan turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta mennessä. Suomijärven kylätaajamasta n. 3 km:n päässä Rannankylän suuntaan sijaitsee Loukaskeitaan alue, jolla sijaitsevalle Luodetkeidas Oy:n turvetuotantoalueelle haetaan ympäristölupaa. Alue on ollut jyrsinturvetuotannossa vuodesta 1989 saakka. Luodetkeidas Oy:llä on vuokrasopimusten nojalla hallussaan noin 60 ha alue turvetuotantoon, alueeseen sisältyvät myös jo käytöstä poistuneet auma-alueet, altaat sekä tiestöä ja reunakaistoja ym. Alueella arvioidaan olevan tuotantoaikaa enää alle kymmeneksi vuodeksi. Lähinnä kiintoaineen erotukseen ja ravinteiden poistoon rakennetaan alueen pohjoispuolelle pintavalutuskenttä. Poistuvat tuotantoalueen vedet ohjautuvat Ojajokeen ja sieltä Suomijärveen, josta Suomijoen kautta Karvian jokeen ja Pohjanlahteen. Kuulutus pidetään nähtävänä Karvian kunnan ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla sekä Liitteet: Lausuntopyyntö ESAVI/324/04.08/2011 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus edellyttää, ettei turvetuotannolla ole haitallisia vaikutuksia hiljattain kunnostetun Suomijärven tilaan eikä muihinkaan alueen vesistöihin. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus edellytti, ettei turvetuotannolla ole haitallisia vaikutuksia hiljattain kunnostetun Suomijärven tilaan eikä muihinkaan alueen vesistöihin. KH 250 Vaasan hallinto-oikeus on lähettänyt Karvian kunnalle tiedoksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valituksen Luodetkeidas Oy:n lupahakemuksesta ja antaa tilaisuuden kirjallisen vastineen antamiseen asiasta.

21 Vaatimuksessaan Varsinais-Suomen ELY-keskus vaatii, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä Loukaskeitaan ympäristölupa kumotaan ja palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Vaatimuksen perustelut Luonnossuojelulain 65 :n mukaisesti on Natura-arvioissa selvitettävä asianmukaisesti hankkeen vaikutus luontoarvoihin sekä selvitettävä myös yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa. ELY-keskus katsoo, että laadittu selvitys ei ole ollut asianmukainen. Aivan kuten aluehallintovirastokin katsoo perusteluissaan, niin kyseessä oli luontoarvoja koskeva kartoitus, ei hankkeen vaikutuksista tehty luonnonsuojelulain tarkoittama asianmukainen arvio. Yhteisvaikutuksia ei myöskään ole lainkaan käsitelty tai ne on sivuutettu hyvin kevyesti. Arvion perusteella ei ole riittävällä varmuudella olemassa tietoa hankkeen vaikutuksista Suomijärven Natura-alueen luonnonarvoihin. ELY-keskus toistaa Natura-arviosta antamassaan lausunnossa jo esitetyn, että varovaisuusperiaatetta on noudatettava, jos ei ole varmuutta siitä, etteivät hankkeen vaikutukset yhdessä muiden hankkeiden vaikutusten kanssa ole merkittäviä. Tästä huolimatta aluehallintovirasto on antanut hankkeelle ympäristöluvan. Hallituksen esityksessä (HE 79/1996) luonnonsuojelulaista todetaan tältä osin seuraavaa: Arviointi on tehtävä asianmukaisella tavalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hankkeen tai suunnitelman vaikutukset luonnon suojelualueeseen arvioidaan hyväksyttävällä menetelmällä, ja että tulokset käyvät selvästi ilmi asiakirjoista. Alueellisen ympäristökeskuksen (nykyään ELY) ja aluetta hallitsevan viranomaisen lausunnolle on luonnollisesti annettava huomattava painoarvo Naturaalueen heikentymistä koskevassa arvioinnissa. Asian ratkaiseminen on kuitenkin asianomaisen viranomaisen itsensä harkinnassa. Mikäli päätöksellä rikotaan edellä mainittua oikeusohjetta, se muodostaa valitusperusteen. Aluehallintoviraston on perustellut päätöstään sillä, että seuraavan yhdeksän vuoden aikana poistuu tuotannosta yhteensä 280 hehtaaria tuotantoaluetta. Sillä, että yhteisvaikutuksen määrä mahdollisesti pienenee tulevaisuudessa, ei voi perustella lupapäätöstä, jota tehtäessä pitää luonnonsuojelulain, luontodirektiivin ja EU:n tuomioistuimen mukaan olla vakuuttavasti selvitettynä se, ettei hankkeella ole yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittävää vaikutusta Natura-alueen luontoarvoihin. Yhteenvetona ELY-keskus toteaa, että valituksenalainen lupapäätös ei perustu riittävään selvitykseen siitä, etteikö hankkeella yhdessä muiden hankkeiden kanssa olisi merkittävää vaikutusta Suomijärven Natura-alueen luontoarvoihin. Varsinais- Suomen ELY-keskus katsoo edellä esitetyin perusteluin, että aluehallintoviraston päätös on perusteeton, koska siinä ei ole riittävällä tavalla noudatettu luonnonsuojelulain (erityisesti 65 ja 66 ), luontodirektiivin (erityisesti artikla 6.3 ja 6.4) ja lintudirektiivin säädöksiä eikä yhteisöoikeudessa hyväksyttyä

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2015

KUNNANHALLITUS 2/2015 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai 9.2.2015 klo 18.00 20.33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2013

KUNNANHALLITUS 14/2013 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18.30-22.42, tauko klo 21.33.-21.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2013

KUNNANHALLITUS 3/2013 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai 4.3.2013 klo 18.00-22.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.6.2012 kello 18.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen,

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, OIKEUSMINISTERIÖ 1.10.2014 OM 27/51/2014 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaaltietojärjestelmän

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden kunnantalo,

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 26.6.2012 klo 17.00-18.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot