Tutkimusraportti. TAMMENLEHVÄN PERINNELIITTO Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista. Joulukuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusraportti. TAMMENLEHVÄN PERINNELIITTO Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista. Joulukuu 2012"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti TAMMENLEHVÄN PERINNELIITTO Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista Joulukuu 2012 Juho Rahkonen Tutkimuspäällikkö, yhteiskuntatieteiden tohtori

2 Tammenlehvän perinneliitto Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista (11) Suomalaiset toivovat Veteraanipäivälle näkyvämpää asemaa Kuvio 1. Suomalaisten enemmistö toivoo Kansalliselle veteraanipäivälle nykyistä näkyvämpää asemaa. Yli Minkälaiseksi arvioi nykyisen työnantajan tulevaisuudennäkymät puolet on myös sitä mieltä, että Veteraanipäivästä voisi kehittää uuden suomalaisen kansanjuhlan, esimerkiksi kiitospäivän. Lokakuu /JRA/mpe Hyvät Ei osaa sanoa/ ei vastausta n=vastanneet Tiedot käyvät ilmi Tammenlehvän 44 Perinneliiton teettämästä mielipidetutkimuksesta, jonka to- Erittäin hyvät 46 teutti Taloustutkimus Oy. Tutkimusta varten haastateltiin tuhatta henkilöä loka-marraskuussa Tutkimus tehtiin henkilökohtaisina käyntihaastatteluina osana Taloustutkimuksen kuukausittaista Omnibus-tutkimuskierrosta. Vastaajat edustavat 15 vuotta täyttäneitä manner-suomen asukkaita. Tulosten virhemarginaali on noin ±3 prosenttiyksikköä Peräti 90 prosenttia suomalaisista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä: Veteraanien perintö muistuttaa meitä sankaruudesta, joka on osa suomalaisuutta. Täysin samaa mieltä siitä on kaksi kolmannesta. Tutkimus osoittaa, että veteraani-sanan merkitykseen yhdistetään hallitsevalla tavalla sota; 42 harvemmalle vastaajalle Huonot tulee mieleen veteraani-sanasta ensisijaisesti vanhus. Etenkin nuorim- 46 mat, alle 25-vuotiaat vastaajat mainitsevat sodan, kun taas vuotiailla sota ei ole niin hallitseva mielleyhtymä Vastanneet IT-työn tulevaisuus ERTO 274 Miehet, n=485 Naiset, n= Tutkittaessa Erittäin huonot veteraaniteemaa vastaajan ikä on merkittävä tekijä. Tulokset voi tiivistää niin, et- 5 tä nuorten asennoituminen veteraaneihin on kunnioittavaa ja arvostavaa. Tutkimuksen mukaan se, että vastaajalla on elossa olevia veteraani-/lottasukulaisia, vaikuttaa mielipiteisiin jonkin verran positiiviseen suuntaan, mutta vaikutus ei ole kovin suuri. Tämä viittaa siihen, että vaikka entistä harvemmalla on omakohtainen sidos veteraaneihin, heidän perintönsä elää kansakunnan kulttuurisessa muistissa ja tuskin hälvenee merkittävästi lähivuosina. Kuvio 2. Tutkimuksessa kysyttiin myös erilaisten juhlapäivien tunnettuutta. Vaikka Kansallisen veteraanipäivän tuntee varsin moni, 70 prosenttia, eräiden muiden veteraaniteemaan liittyvien juhlapäivien tunnettuus on vielä parempi. Esimerkiksi Kaatuneitten muistopäivän tuntee 85 prosenttia. Tutkimus osoittaa, että nuorista yhtä moni kuin keski-ikäisistäkin olisi valmis osallistumaan veteraanijuhlien viettoon nykyistä aktiivisemmin, jos siihen löytyisi uusia mahdollisuuksia. Tämä on keskeinen havainto: jos veteraaniteemaa ja sen juhlistamista pystytään uudistamaan ja päivittämään nykyajan vaatimusten mukaiseksi, myös nuoria voidaan saada mukaan. Tutkimuksen perusteella nuorten arvo- ja asennepohja antavat siihen valmiudet. 295 Lisätietoja: Kimmo Kajaste, maakuntaneuvos, Kansallisen veteraanipäivän uudistamistyöryhmän puheenjohtaja, hallituksen jäsen, Tammenlehvän perinneliitto, puh Pertti Suominen, eversti, toiminnanjohtaja, Tammenlehvän perinneliitto, puh

3 Tammenlehvän perinneliitto Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista (11) Kuvio 1. Mitä sana veteraani tuo mieleen? Viisi yleisintä vastausta Tutkimus aloitettiin avoimella kysymyksellä, jotta vastaajat pääsivät kertomaan näkemyksistään puhtaalta pöydältä. Sanaa sota ei mainittu, vaan kysyttiin ainoastaan, mitä sana veteraani tuo ihmisille mieleen. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta (62 prosenttia) kuvaili veteraaneja sotaan liittyvillä käsitteillä. Kaukana sen takana toiseksi yleisimpänä tulee kuvaus veteraaneista vanhuksina tai vanhoina/iäkkäinä ihmisinä. Vain 13 prosenttia mainitsee spontaaneissa vastauksissa sen, että sanasta veteraani tulee mieleen oma isä tai isoisä. Tämä viittaa siihen, että omakohtainen suhde veteraaneihin on useimmilla jo jäänyt historiaan, mutta veteraaniperinteen vaalimista se ei estä: he elävät myös nuorten ikäpolvien muistoissa.

4 Tammenlehvän perinneliitto Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista (11) Kuvio 2 Miten suomalaiset viettävät itsenäisyyspäivää Lähes puolet suomalaisista (46 prosenttia) ilmoittaa viettävänsä itsenäisyyspäivää ja ottavansa samalla huomioon veteraaniteeman. Loput 54 prosenttia jakautuvat niihin, jotka eivät vietä itsenäisyyspäivää tai viettävät sitä ottamatta huomioon veteraaniteemaa. Tutkimukseen vastanneista vajaalla neljäsosalla (23 prosenttia) on vielä elossa olevia veteraani- tai lottasukulaisia. Heistä yli puolet juhlii itsenäisyyspäivää ottamalla huomioon veteraaniteeman. Kolmen suurimman puolueen kannattajat eroavat selvästi muiden puolueiden kannattajista itsenäisyyspäivän viettämistottumuksillaan. Perussuomalaisten kannattajista joka kolmas ilmoittaa, ettei vietä itsenäisyyspäivää. Samoissa lukemissa ovat vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. Vain nukkuvien puolueessa eli niissä, jotka eivät ilmoita puoluekantaansa, itsenäisyyspäivää vietetään vielä vähemmän. Kokoomuksen kannattajat ovat kaikkein innokkaimpia viettämään itsenäisyyspäivää heistä vain 14 prosenttia ilmoittaa, ettei vietä sitä. Itsenäisyyspäivän vietto ja veteraaniteeman huomioon ottaminen on paljolti ikäpolvikysymys: alle 25-vuotiaista 31 prosenttia ilmoittaa sekä viettävänsä itsenäisyyspäivää että ottavansa

5 Tammenlehvän perinneliitto Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista (11) huomioon veteraaniteeman, kun yli 65-vuotiaista näin tekee kaksinkertainen määrä, 63 prosenttia. Yleensä suomalaista yhteiskuntaa on totuttu hahmottamaan siten, että Uuttamaata ja etenkin pääkaupunkiseutua on pidetty maallistuneempana, modernimpana ja arvoiltaan liberaalimpana kuin muuta Suomea, joka taas on nähty konservatiivisempana, enemmän Suomen ja suomalaisuuden erityispiirteitä ja kansallisia näkökohtia korostavana. Monella arvo- ja asennemittarilla tämä pitääkin paikkansa ja myös silloin, jos katsotaan vaikkapa kirkkoon kuulumis- ja avioerotilastoja. Uusimaa ei kuitenkaan veteraaniteemaan liittyvissä kysymyksissä juuri eroa muista maakunnista. Tulotaso vaikuttaa varsin suoraviivaisesti siihen, miten itsenäisyyspäivää vietetään. Pienituloisimmista vastaajista, joiden kotitalouden bruttotulot ovat alle euroa vuodessa, vain 33 prosenttia ilmoittaa viettävänsä itsenäisyyspäivää veteraaniteema huomioon ottaen. Yli euroa vuodessa ansaitsevista näin tekee 64 prosenttia. Sen sijaan keskimmäisissä tuloluokissa ei ole kovin suuria eroja, vaan euroa vuodessa tienaavista prosenttia viettää itsenäisyyspäivää veteraaniteeman kera. Kun katsotaan tutkimukseen vastanneiden taustatietoja, huomataan että selittävin muuttuja on ikä. Monet tulokset selittyvät paljolti sillä, minkä ikäisestä henkilöstä on kysymys.

6 Tammenlehvän perinneliitto Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista (11) Kuvio 3. Vastaajien suhtautuminen käytännöllisiin veteraanipäivää koskeviin ehdotuksiin Tutkimuksessa mukana olleet kahdeksan väittämää jakautuivat kahteen osaan: toisaalta kysyttiin vastaajien kantaa yleisiin arvopohjaisiin veteraaneja koskeviin väittämiin, ja toisaalta pyydettiin kertomaan kanta käytännönläheisiin ehdotuksiin, jotka liittyvät veteraanipäivän kehittämiseen. Tulokset antavat vahvan pohjan sille, että Kansallisen veteraanipäivän näkyvyyttä ja merkitystä lisättäisiin Suomessa: tälle on selvästi kansalaisten tuki, mikä tulee vahvistetuksi kautta koko tutkimuksen: Yli 60 prosenttia suomalaisista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kansallisen veteraanipäivän tulisi olla nykyistä näkyvämpi ja paremmin huomattu. Eniten veteraanipäivän näkyvyyden lisäämistä kannattavat vuotiaat, joista 70 prosenttia on vähintään jokseenkin samaa mieltä; alle 25-vuotiaissakin osuus on yli puolet.

7 Tammenlehvän perinneliitto Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista (11) Kuvio 4. Vastaajien suhtautuminen arvopohjaisiin veteraaneja koskeviin väittämiin Veteraanien perintö muistuttaa meitä sankaruudesta, joka on osa suomalaisuutta Veteraanipäivän juhlinta osoittaa tervettä ylpeyttä omasta historiasta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Liian monet pitävät nykyisin itsenäisyyttä itsestäänselvyytenä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Veteraaniteema on lähinnä historiaa eikä sellaisenaan juhlapäivän arvoinen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tutkimuksessa oli neljä arvopohjaista veteraaniväittämää, joista kolme oli luonteeltaan positiivisia ja yksi negatiivinen. Kaikkein eniten kannatusta sai väittämä veteraanien perintö muistuttaa meitä sankaruudesta, joka on osa suomalaisuutta. Peräti 90 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä. Kaikkein vahvimmin väittämään yhtyvät vuotiaat sekä yli 65-vuotiaat, joista jopa 71 prosenttia on väittämästä täysin samaa mieltä. Tässä kysymyksessä nuorimmat eli alle 25- vuotiaat eroavat hieman muista väestöstä, mutta heistäkin yli puolet (51 prosenttia) on väittämästä täysin samaa mieltä. Väittämä veteraaniteema on lähinnä historiaa eikä sellaisenaan juhlapäivän arvoinen ei saanut mainittavaa kannatusta missään ikäryhmässä.

8 Tammenlehvän perinneliitto Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista (11) Kuvio 5. Täysin samaa mieltä väittämästä: Veteraanipäivän juhlinta osoittaa tervettä ylpeyttä omasta historiasta Kaikista suomalaisista yli puolet on täysin samaa mieltä siitä, että Veteraanipäivän juhlinta osoittaa tervettä ylpeyttä omasta historiasta. Alueelliset erot ovat kuitenkin huomattavat: Kaikkein vahvimmin tähän väittämään yhtyvät eteläisellä ja keskisellä Pohjanmaalla asuvat, kun taas Hämeessä ja muualla Lounais-Suomessa ollaan selvästi varautuneempia tämän arvopohjaisen väittämän suhteen. Ikä vaikuttaa tämänkin kysymyksen vastauksiin, mutta ei suoraviivaisesti: Yli 65-vuotiaista täysin samaa mieltä tästä väittämästä on 63 prosenttia ja alle 25-vuotiaista 51 prosenttia. Alhaisimmillaan luku on nuorten aikuisten eli vuotiaiden keskuudessa. Heistä 44 prosenttia on täysin samaa mieltä, mikä on sekin sinänsä korkea luku. Monissa veteraaniteemaan liittyvissä väittämissä ikä näyttää muodostavan eräänlaisen j- käyrän: aivan nuorimmassa ikäryhmässä mielipiteet ovat varsin myönteisiä, mutta nuorten aikuisten ja varhaiskeski-iässä olevien kohdalla myönteisyys hieman laskee. Yli 50-vuotiaisiin mentäessä myönteisyys kohoaa jälleen entistä korkeammalle. Ilmeisesti kotona opitut asenteet ovat varsin myönteisiä, ja omaa elämää rakentaessa ja itsenäistyessä vanhemmista asenteet hieman notkahtavat, noustakseen sitten jälleen korkealle tasolle.

9 Tammenlehvän perinneliitto Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista (11) Kuvio 6. Mitä mieltä väittämästä: Veteraanipäivästä voisi kehittää uuden suomalaisen kansanjuhlan, esimerkiksi yleisen kiitospäivän 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Kuvio 7. Mitä mieltä väittämästä: Voisin itse osallistua veteraanipäivän viettoon nykyistä aktiivisemmin, jos siihen löytyisi uusia mahdollisuuksia

10 Tammenlehvän perinneliitto Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista (11) Ajatus Veteraanipäivän muuttamisesta kiitospäivän tapaiseksi uudeksi kansanjuhlaksi saa koko kansalta varsin myönteisen vastaanoton. Aikaisemmin havaittu lievä notkahdus vuotiaiden kohdalla näkyy tässäkin kysymyksessä. Toisin kuin ehkä voisi kuvitella, ehdotus ei saa erityisen paljon kannatusta vanhimmassa ikäryhmässä, vaan keski-ikäisissä. Myöskään oma osallistumisaktiivisuus ei ole korkeimmillaan iäkkäimmillä, vaan vuotiailla. Nuorten valmius omaan osallistumiseen ei ole sen alhaisempi kuin vanhempienkaan. Kuvio 8. Miten hyvin veteraaniteemaan liitettävissä olevia juhlapäiviä tunnetaan? (Tunteneiden %-osuus)

11 Tammenlehvän perinneliitto Suomalaisten mielipiteet veteraaniasioista (11) Juhlapäivistä parhaiten tunnetaan Kaatuneitten muistopäivä: vain 15 prosenttia kansalaisista ei tunne sitä, ja nuorista alle 25-vuotiaistakin sen tuntee jopa kolme neljästä, vaikka nuorilla juhlapäivien tuntemus on muuten selvästi vähäisempää kuin vanhemmilla ikäluokilla. Vanhimmissa ikäluokissa (yli 50-vuotiaissa) Puolustusvoimain lippujuhlapäivä on tunnetuin sen tunnettuus lähentelee sataa prosenttia, mutta kyseinen juhla on jostain syystä nuorimmille varsin tuntematon, mikä laskee sen sijoitusta koko väestön keskuudessa. Lähes kaikkien juhlapäivien tunnettuus lisääntyy iän mukana, mutta vähiten tunnetuimman (Vainojen uhrien muistopäivän) kohdalla tilanne onkin yllättäen päinvastainen: nuoret ja keski-ikäiset tuntevat sen jopa hieman paremmin kuin vanhat.

Jyväskylä 27.4.2013 Riksomfattande huvudfest. Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte

Jyväskylä 27.4.2013 Riksomfattande huvudfest. Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte Ministeri vetoaa sotaveteraanit käyttäkää kuntoutusta ja palveluita (sivu 3) N:o 1/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Helmikuun 20. päivänä 2013 Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään Jyväskylässä

Lisätiedot

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Lähiruokaa, kiitos! mutta Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Sisältö YHTEENVETO..................... Vahva tuki kotimaiselle ruoalle............ Kuvio......................... Kuvio..........................

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2015

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2015 Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 20 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220002 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 0200 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 SYKSY 2003 KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometer PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SYKSY 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG KANSALLINEN

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS

TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS EVAn arvo- ja asennetutkimus 2010 Ilkka Haavisto www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 21 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007

Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto. Kevät 2007 Työmarkkinapoliittinen mielipideilmasto Kevät ,, Työmarkkinailmastotutkimus SISÄLLYS TYÖMARKKINAPOLIITTINEN MIELIPIDEILMASTO KEVÄT... Tarvitaanko ammatillista järjestäytymistä?... Järjestäytyminen on kansalaisten

Lisätiedot

M I K K O G R Ö N L U N D

M I K K O G R Ö N L U N D KIRJAILIJOIDEN TALOUDELLINEN ASEMA SUOMESSA 25 M I K K O G R Ö N L U N D T O U K O K U U 2 6 Sisällys Tiivistelmä 3 1 Tutkimuksen tarkoitus ja taustat... 6 2 Vastausaste sekä vastaajajoukon taustatiedot

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö ..009 Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 009 Toukokuu 009 Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

Televisionkatselun sosiaalinen eriytyminen ja yhteiskunnalliset seuraukset nyky-suomessa

Televisionkatselun sosiaalinen eriytyminen ja yhteiskunnalliset seuraukset nyky-suomessa artikkelit Televisionkatselun sosiaalinen eriytyminen ja yhteiskunnalliset seuraukset nyky-suomessa Semi Purhonen Johdanto Televisionkatselusta on tehty ihmis- ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta valtava

Lisätiedot

JOHDANTO. 1 Kimmo Elo ja Lauri Rapeli: Suomalaisten politiikkatietämys, Oikeusministeriön julkaisu 2008:6.

JOHDANTO. 1 Kimmo Elo ja Lauri Rapeli: Suomalaisten politiikkatietämys, Oikeusministeriön julkaisu 2008:6. 1 JOHDANTO Opetushallitus myönsi 13.3.2009 erityisavustuksen Työväen Akatemian hankkeeseen Kansalaisuuteen kasvatus kansanopistoissa, kolmen toimijan näkökulma. Hankkeen lähtökohtana oli yhtäältä vapaan

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Sijoittajien informaation käyttö ja sijoituskäyttäytyminen

Sijoittajien informaation käyttö ja sijoituskäyttäytyminen Sijoittajien informaation käyttö ja sijoituskäyttäytyminen Mika Vaihekoski Lauri Vaittinen 8.5.2001 Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tutkimusraportin kopiointi ilman lupaa muihin kuin opetustarkoitukseen

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä ASUMINEN Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.)

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista tutkimus Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Hyvinvointia myös kulttuurija

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot