SKR. Suomen Kulttuurirahasto. - eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen inen kulttuurin tukija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKR. Suomen Kulttuurirahasto. - eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen inen kulttuurin tukija"

Transkriptio

1 SKR Suomen Kulttuurirahasto - eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen inen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääs ääntömääräinen tarkoitus on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen.

2 Maakuntarahastot Maakuntarahastot - 17 maakunnallista vaikuttajaa Tukevat ja edistävät t oman maakuntansa tiede-,, taide ja muuta kulttuurityötä jakamalla vuosittain apurahoja ja palkintoja. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat tai siellä tehtävä työ kaikilla kulttuurielämän n aloilla. Apurahapää äätökset tekee oman maakunnan kulttuuria monipuolisesti edustava hoitokunta oman harkintansa mukaisesti nimikkorahastojen ohjesää ääntöjä noudattaen. Voivat järjestj rjestää omaa kulttuuritoimintaa, esim. luentoja, seminaareja ja kursseja.

3 Maakuntarahastot Maakuntarahastot ja perustamisvuodet 1. Etelä-Karjalan rahasto Etelä-Pohjanmaan rahasto 1959; Etelä-Savon rahasto Hämeen rahasto Kainuun rahasto 1954; Keski-Pohjanmaan rahasto 1959; Keski-Suomen rahasto Kymenlaakson rahasto Lapin rahasto 1954; Pirkanmaan rahasto Pohjois-Karjalan rahasto Pohjois-Pohjanmaan Pohjanmaan rahasto 1954; Pohjois-Savon rahasto Päijät-Hämeen rahasto Satakunnan rahasto Uudenmaan rahasto Varsinais-Suomen rahasto 1964

4 Profiilit Etelä- ja Keski-Pohjanmaan seutukuntien 9- luokkalaisten nuorten harrastuneisuudesta ja harrastusja palvelutoiveista. (Teija Strand 2008) - Etelä- ja Keski-Pohjanmaan rahastojen "Nuorten aktiivisuus ja odotukset kulttuuripalveluista ja kulttuurin harrastamisesta" - tutkimushankkeen (2007) jatkohanke - kaikkiaan keväällä 2007 tehtyyn kyselyyn vastasi 2930 nuorta - Seutukuntien profiilit: Eteläiset seinänaapurit, Järviseutu, Kaustisen seutukunta, Kokkolan seutukunta, Kuusiokunnat, Kyrönmaa, Seinäjoen seutukunta, Suupohja, Vaasan seutukunta, (Kristiinankaupunki)

5 - profiileista ilmenee lyhyesti seutukunnan 9-luokkalaisten nuorten tämänhetkinen harrastuneisuus sekä tarkemmin tyytyväisyys palveluihin, harrastamiseen liittyvät toiveet ja mahdolliset muut seutukunnan kohdalla tärkeäksi nousseet asiat - profiilien kautta pyritään myös muodostamaan tarkennettu kuvaus siitä, miten eri seutukunnat eroavat toisistaan ja miltä osin ne toisaalta muistuttavat toisiaan - profiilien toivotaan tukevan harrastustoiminnan ja palveluiden kehittämistä.

6 Yhteenvetoa / Eteläiset seinänaapurit Eteläisten seinänaapurien nuoret harrastavat musiikkia, teatteria ja tanssia yhtä paljon kuin tutkimukseen osallistuneet nuoret keskimäärin: musiikkia harrastetaan jonkin verran, mutta esimerkiksi teatteria varsin vähän. Yksilö- ja joukkueurheilua he harrastavat muutoin yhtä paljon kuin nuoret keskimäärin, mutta lähes päivittäin joukkueurheiluksi laskettava harrastaminen on vähäisempää kuin muiden nuorten; samoin on Kuusiokunnissa. Toisaalta joukkueurheilusta on erilaisten syiden vuoksi myös luovuttu eniten. Tuunaamista tai muita käsitöitä Eteläisten seinänaapurien seutukunnan nuoret taas harrastavat suhteessa muuhun harrastamiseensa keskimääräistä enemmän. Noin kolmasosa seutukunnan nuorista on tyytymättömiä kotiseutunsa harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, samoin kuin kyselyyn osallistuneet nuoret keskimäärin. Noin viidesosa pitää mahdollisuuksia riittävinä, samoin kuin kyselyyn vastanneet nuoret keskimäärin. Yleisimmät toiveet liittyivät ehdottomasti tanssiin ja moottoriurheiluun. Jonkin verran toivottiin lisää myös erilaisia harrastustiloja tai -halleja. Lisäksi erilaiset, joukkueurheiluun liittyvät harrastusmuodot, kuten erilaiset palloja mailapelit olivat haluttuja. Erilaiset kontakti- ja itämaiset lajit olivat myös verraten melko haluttuja.

7 Yhteenvetoa / Järviseutu Järviseudun nuoret harrastavat musiikkia verraten paljon. Ainoastaan Kokkolassa ja Kaustisella sitä harrastetaan yhtä paljon. Teatteria ja tanssia Järviseudun nuoret taas harrastavat yhtä paljon kuin kyselyyn osallistuneet nuoret keskimäärin. Joukkue- ja yksilöurheilun suhteen Järviseudun nuoret ovat myös yhtä aktiivisia kuin nuoret keskimäärin. Noin kolmasosa seutukunnan nuorista on tyytymättömiä kotiseutunsa harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, samoin kuin kyselyyn osallistuneet nuoret keskimäärin. Noin viidesosa pitää mahdollisuuksia riittävinä, samoin kuin kyselyyn vastanneet nuoret keskimäärin. Suurimpina toiveryhminä Järviseudun nuorten vastauksista erottuivat selkeästi tanssi- ja moottoriurheiluharrastukset. Myös erilaiset musiikilliset harrastukset olivat haluttuja. Lisäksi erilaiset joukkueurheiluun liittyvät harrastustoiveet olivat melko yleisiä ja eniten nuoret ilmoittivatkin luopuneensa juuri joukkueurheilusta. Järviseudun nuoret toivoivat myös verraten paljon erilaisia harrastustiloja ja -halleja.

8 Yhteenvetoa / Kuusiokunnat Kuusiokuntien nuoret harrastavat musiikkia ja teatteria lähes yhtä paljon kuin tutkimukseen osallistuneet nuoret keskimäärin. Tanssia Kuusiokunnissa harrastetaan eniten verrattuna muihin tarkastelun kohteina olleisiin Eteläja Keski-Pohjanmaan seutukuntiin. Yksilöurheilua Kuusiokuntien nuoret harrastavat yhtä paljon kuin muut nuoret keskimäärin, mutta joukkueurheilua lähes päivittäin keskimääräistä selvästi vähemmän. Noin kolmasosa nuorista on tyytymättömiä kotiseutunsa harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuuksiin. Noin viidesosa pitää mahdollisuuksia riittävinä. Lähes puolet on sitä mieltä, että voisi halutessaan vaikuttaa kotiseutunsa harrastusmahdollisuuksiin. Yleisimmät harrastustoiveet koskivat moottoriurheilua, tanssia, erilaisia musiikkiharrastuksia ja joukkueurheilua. Nämä olivat yleisimpiä toiveita myös muissa seutukunnissa. Nuorisotaloille nuoret toivoivat jonkin verran lisää erilaisia laitteita tai tiloja. Seutukunnassa oli luovuttu eniten joukkueurheilusta, samoin kuin lähes kaikissa muissakin seutukunnissa.

9 Yhteenvetoa / Kyrönmaa Kyrönmaalaiset nuoret harrastavat musiikkia ja teatteria lähes yhtä paljon kuin tutkimukseen osallistuneet nuoret keskimäärin. Tanssia kyrönmaalaiset harrastavat hiukan keskimääristä vähemmän. Yksilö- ja joukkueurheilua nuoret harrastavat yhtä paljon kuin muut nuoret keskimäärin. Kyrönmaalla kavereiden kanssa oleilun suosio oli keskimääräistä alhaisempi, alhaisempi se oli ainoastaan Kaustisella. Rentoutuminen oli kuitenkin kyrönmaalaisille (ja kuusiokuntalaisille) nuorille hieman tärkeämpää kuin muiden seutukuntien nuorille. Peräti 40 % nuorista on tyytymättömiä kotiseutunsa harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuuksiin ja vain 9 % pitää mahdollisuuksia riittävinä. Kuitenkin lähes puolet on sitä mieltä, että voisi halutessaan vaikuttaa kotiseutunsa harrastusmahdollisuuksiin. Yleisimmät harrastustoiveet koskivat ehdottomasti tanssia, josta oli myös jouduttu luopumaan suhteessa eniten. Lisäksi toivottiin lisää joukkueurheilua, moottoriurheilua ja musiikkiharrastusmahdollisuuksia. Nämä harrastukset olivat toivotuimpia myös muissa seutukunnissa. Nuorisotalolle toivottiin lisää pöytäpelejä ja muita laitteita tai tiloja.

10 Yhteenvetoa / Seinäjoen seutukunta Seinäjokelaiset nuoret harrastavat musiikkia ja tanssia yhtä paljon kuin tutkimukseen osallistuneet nuoret keskimäärin. Teatteria he harrastavat hiukan keskimääristä vähemmän. Yksilö- ja joukkueurheilua nuoret harrastavat yhtä paljon kuin muut nuoret keskimäärin. Seinäjoen nuoret ovat ystävien kanssa mieluiten suhteessa eniten ja Seinäjoen sekä Eteläisten seinänaapurien ja Vaasan seutukunnissa tehdään suhteessa vähiten mieluiten jotain luovaa itse. Seinäjoen seutukunnassa ja Vaasassa on suhteessa eniten niitä, jotka ilmoittavat, että eivät harrasta mitään. Vain viidesosa nuorista on tyytymättömiä kotiseutunsa harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuuksiin ja peräti yli 40 % pitää mahdollisuuksia riittävinä. Lähes puolet on myös sitä mieltä, että voisi halutessaan vaikuttaa kotiseutunsa harrastusmahdollisuuksiin. Yleisimmät harrastustoiveet koskivat tanssia ja moottoriurheilua, josta oli myös jouduttu luopumaan suhteessa eniten. Jonkin verran toivottiin lisää myös joukkueurheilua ja kontakti- ja itämaisia lajeja sekä erilaisia harrastamiseen liittyviä halleja ja tiloja ja nuorisotaloille lisää harrastuslaitteita (esim. pelilaitteita tai tietokoneita).

11 Yhteenvetoa / Suupohja Suupohjalaiset nuoret harrastavat musiikkia ja tanssia hiukan keskimääristä vähemmän. Teatteria he harrastavat keskimääräistä enemmän. Yksilöurheilua nuoret harrastavat lähes yhtä paljon kuin muut nuoret keskimäärin, mutta joukkueurheilua keskimääräistä vähemmän. Kuitenkin "vain" kolmasosa nuorista on tyytymättömiä kotiseutunsa harrastusja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Viidesosa pitää mahdollisuuksia riittävinä. 40 % on kuitenkin sitä mieltä, että voisi halutessaan vaikuttaa kotiseutunsa harrastusmahdollisuuksiin. Yleisimmät harrastustoiveet koskivat tanssia ja moottoriurheilua sekä joukkueurheilua. Ne olivat toivotuimpia lajeja myös useimmissa muissa seutukunnissa. Jonkin verran toivottiin lisää myös erilaisia kontakti- ja itämaisia lajeja sekä lisää erilaisia tiloja ja laitteita nuorisotalolle.

12 Yhteenvetoa / Vaasan seutukunta Vaasalaiset nuoret harrastavat musiikkia ja tanssia saman verran, kuin kyselyyn osallistuneet nuoret keskimäärin. Teatteria he harrastavat vähiten verrattuna muihin tarkastelun kohteina olevien seutukuntien nuoriin, mutta toisaalta 12 % vaasalaisista nuorista kuitenkin haluaisi harrastaa sitä. Yksilöurheilua vaasalaiset nuoret harrastavat hiukan vähemmän kuin muiden seutukuntien nuoret keskimäärin. Joukkueurheilua vaasalaiset nuoret harrastavat suhteessa hiukan keskimääräistä enemmän ja päivittäin joukkueurheilua harrastavia on Vaasassa suhteessa kaikkein eniten. Reilu viidesosa vaasalaisista nuorista on tyytymättömiä kotiseutunsa harrastusja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Noin neljäsosa pitää mahdollisuuksia riittävinä. Noin puolet nuorista on sitä mieltä, että voisi halutessaan vaikuttaa kotiseutunsa harrastusmahdollisuuksiin. Yleisimmät vaasalaisten nuorten harrastustoiveet koskivat musiikkia, joukkueurheilua ja moottoriurheilua. Musiikkia vaasalaiset nuoret toivoivat verraten paljon. Muutoin heidän harrastustoiveensa olivat samansuuntaisia kuin muidenkin seutukuntien nuorten toiveet. Myös vaasalaiset nuoret toivoivat lisää harrastustiloja- tai halleja.

13 Yhteenvetoa koko raportista Kokkolan seutukunnan nuoret harrastavat muihin seutukuntiin verraten eniten musiikkia, Kuusiokuntien nuoret tanssia ja Kaustisen nuoret teatteria. Vähiten musiikkia harrastetaan Eteläisten seinänaapurien ja Vaasan seutukunnissa, tanssia Suupohjalla ja Kyrönmaalla ja teatteria Vaasan seutukunnassa. Tanssi ja moottoriurheilu nousivat eniten lisää harrastusmahdollisuuksia kaipaaviksi lajeiksi kaikissa seutukunnissa. Lähes yhtä paljon toivottiin musiikin harrastusmahdollisuuksia ja muita erilaisia liikunnan harrastusmahdollisuuksia, kuten pallo- ja mailapelejä. Eteläisten seinänaapurien, Kaustisen ja Seinäjoen seutukunnissa toivottiin verraten paljon lisää myös erilaisia kontakti- ja itämaisia lajeja. Joissakin seutukunnissa toivottiin lisäksi jonkin verran erilaisia harrastustiloja tai -halleja, tosin vain vähän suhteessa muihin toiveisiin.

14 Yhteenvetoa koko raportista Kaustisen seutukunnan nuorten toiveissa oli erityisenä piirteenä ratsastusmahdollisuuksien lisäämiseen liittyneet toiveet. Ratsastus- tai agilitytoiminta oli myös seutukunnan toiseksi suurin ryhmä kysyttäessä harrastuksia, joista seutukunnan nuoret ovat joutuneet luopumaan, suurin ryhmä oli joukkueurheilu. Kuusiokuntien nuoret taas toivoivat verraten paljon lisää mahdollisuuksia harrastaa VPK:ta. Eniten kaikkien seutukuntien nuoret olivat ilmoittamansa mukaan luopuneet joukkueurheilun harrastamisesta. Yleisin harrastuksesta luopumisen syy oli harrastusmahdollisuuden puuttuminen tai sen liian kaukainen sijainti kotoa.

15 Yhteenvetoa koko raportista Harrastamisen syistä rentoutuminen oli kyrönmaalaisille ja kuusiokuntalaisille nuorille hieman tärkeämpää kuin muiden seutukuntien nuorille. Seinäjoen nuoret taas viettävät vapaaaikaansa mieluiten ystäviensä kanssa useammin kuin muiden seutukuntien nuoret. Eteläisten seinänaapurien, Seinäjoen ja Vaasan seutukunnissa tehdään suhteessa vähiten mieluiten jotain luovaa itse. Seinäjoen ja Vaasan seutukunnissa on myös suhteessa eniten niitä, jotka ilmoittavat, että eivät harrasta mitään. Kyrönmaan ja Kaustisen seutukuntien nuoret ovat kaikkein tyytymättömimpiä harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuuksiinsa. Kyrönmaalla mahdollisuuksia liian vähäisinä pitävien osuus oli noin 42 % ja Kaustisilla noin 40 %. Tyytyväisimpiä harrastusmahdollisuuksiin oltiin Seinäjoen seutukunnassa (noin 28 % nuorista oli tätä mieltä). Myös Kokkolan ja Vaasan seutukunnissa melko suuri osa nuorista piti mahdollisuuksia riittävinä (noin 24 % nuorista molemmissa seutukunnissa)

16 Yhteenvetoa koko raportista Pessimistisimmin harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiinsa vaikuttamiseen suhtautuivat Järviseudun seutukunnan nuoret (noin 27 % oli sitä mieltä, että ei voisi halutessaan vaikuttaa).

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet Jaana Lähteenmaa Teija Strand Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista tutkimus Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Hyvinvointia myös kulttuurija

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2 Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lisätiedot

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni Lapsen ääni 2011 Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni 1 Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni kyselyitä vuodesta 2001 alkaen. Vuonna 2011 kysely toteutettiin nettikyselynä lokakuun

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys KIRSTI AHLQVIST MINNA SANTAVUORI PEKKA MUSTONEN ILMO MASSA ARJA RYTKÖNEN TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

tuottaa hyviä tietoja seksuaalisuudesta?

tuottaa hyviä tietoja seksuaalisuudesta? 108 Koulun seksuaalikasvatus 2000-luvun Suomessa 5 Millainen opetus tuottaa hyviä tietoja seksuaalisuudesta? Vuonna 2006 tehdyssä opettajakyselyssä ja saman vuoden seksuaaliterveystietokilpailussa käytettiin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen.

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Kontulan kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio Joensuu 9.11.20 Anne Vänttinen Projektitutkija Josek Oy, Protek-hanke SISÄLLYS 1 Asiakaskyselyn toteutus... 1 2 Yritysten taustatiedot... 1 3 Kunnari-toiminnan

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..."

Pauli Rautiainen EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA... Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta Työpapereita

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä 1/2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot