BEV-uutisia 6/2009,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BEV-uutisia 6/2009, 6.7.2009"

Transkriptio

1 BEV-uutisia 6/2009, Tässä numerossa: Tässä numerossa Bioenergiasta elinvoimaa-klusteriohjelman kehittämispäällikkö Markku Paananen pohtii pääkirjoituspalstallaan talouskriisin vaikutuksia työllisyyteen ja mahdollisuutta taistella työttömyyttä vastaan tukityöllistämistoiminnan avulla. Tässä numeroissa bioenergiakasvona esittelemme teille Metsäkeskus Keski-Suomen bioenergianeuvoja Veli-Pekka Kauppisen. Kerromme myös lyhyesti kuulumisia Vapo Oy:n biopolttonestetehdas hankkeesta ja energiaturpeen tilanteesta sekä muiden uutisten lisäksi mm. Jyväskylän Innovation Oy:n henkilömuutoksista. Ja muistattehan, että voitte itse vaikuttaa uutiskirjeemme sisältöön lähettämällä meille tietoa tapahtumista, kuulumisia hankkeista tai muuta ajankohtaista informaatiota maakunnasta ja sen liepeiltä. Paanasen palsta: TUKITYÖLLISTÄMISELLÄ METSÄENERGIAA LIIKKEELLE Edellisestä talouskriisistä jäi Suomeen ja erityisesti Keski-Suomeen merkittävä määrä pitkäaikaistyöttömyyttä, joka muuttui ns. rakenteelliseksi työttömyydeksi. Olemme joutuneet maksamaan tästä menetetystä resurssista ison hinnan vajaan 20 vuoden aikana, joka on vaikuttanut eri kautta meihin kaikkiin, puhumattakaan millaisia inhimillisiä tragedioita ja kärsimystä se on aiheuttanut itse työttömäksi jääneille ihmisille. Työttömyysluvut ovat jälleen synkkenemässä. Käsittääkseni olemme saaneet maakuntaan jopa 5000 uutta työnhakijaa tämän taloustaantuman aikana ja pahinta odotetaan vasta syksyllä. Valtaosa tästä porukasta on hyvin työkykyistä ja ammattitaitoista sekä halukasta työntekoon. Joukossa on paljon nuoria, työuransa alussa olevia ihmisiä. Meidän on ponnisteltava kaikin keinoin, että 90 luvun kaltaista työttömyyskehitystä ei pääse enää tapahtumaan. Yhteistä maakunnallista talkoota peräänkuulutetaan. Keski-Suomen energialaitokset lisäävät voimakkaasti biopolttoaineiden käyttöä. Eri biomassat, erityisesti energiapuu, on saatava liikkeelle entistä paremmin. Tähän liittyy merkittäviä työllistämismahdollisuuksia. Kun vielä huoli metsien hoidon tason laskusta on kasvamassa, johon yhtenä aiheuttajana on varmasti metsänomistajien kaupunkilaistuminen, on varsin helppo päästä johtopäätökseen, että metsätöiden tarjonnalla voidaan helpottaa työttömyysongelmaa. Kun vientiin perustuva teollisuus on taantumassa, panostetaan työllistymiseen kotimaisilla palvelumarkkinoilla. Jyväskylän seudulla, Hankasalmella ja Toivakassa on työllistetty pitkäaikaistyöttömiä menestyksellisesti ns. OIVA projektin avustuksella. Toimintamallin juuret ovat Kinnulassa. Kyseessä on tukityöllistämistoiminta, jossa keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat kunnat, jotka toimivat työttömien työllistäjinä ja myyvät heidän työvoimapalveluitaan asiakkaille. Kunta saa TE-keskuksen työllistämistuen. Kunta ottaa vastuun työsuhteesta ja työn laadusta sekä työllistettävien koulutuksesta ja työnopastuksesta. Käytännössä toiminnan pyörittäminen tapahtuu projektin kautta. Työvoimapalvelua ostavalle asiakkaalle, joka voi olla yritys, yhteisö tai yksityinen henkilö, tämä merkitsee varsin edullista työvoimaa hyvin alhaisella riskillä ja joustavasti. Metsäalan työnantajien kanssa on käyty pohdiskelua, voisiko OIVA projektin avulla työllistää työttömiä metsänhoitotöissä, erityisesti energiapuun korjuuseen liittyen. Väliaikaisen työllistämisen tavoitteena olisi pitää työllistetyt kunnossa laman yli, mutta pitemmälle tähtäävänä tavoitteena olisi saada osa työllistetyistä jäämään alalle ja lähtemään kouluttautumaan metsäalan ammatteihin. Metsätalouden piiristä on löydettävissä varsin paljon sellaista työtä, joka ei edellytä pitkää kouluttautumista, joten väliaikainenkin työllistäminen on toteutettavissa. Erityisesti sellaiset kohteet, joissa konetyö ei ole mahdollista tai metsänomistaja ei halua sitä, olisivat tämän kannalta ensisijaisia. Edellytyksenä tosin on, että metsänomistajat tuovat metsänhoitotöitä markkinoille.

2 Keskusteluissa saadun kannatuksen myötä hankkeen valmistelua on päätetty jatkaa. Keskeisiä osa-alueita hankkeen valmistelemisessa ovat: toimintamallin laajentaminen koko maakuntaan, joka edellyttää päätöksiä kunnilta mukaan lähdöstä sekä yhteistyötä TE-keskuksen kanssa, metsätyömaiden mobilisointi, jossa metsäalan neuvontaorganisaatiot ovat avainasemassa, toiminnan organisointi, jossa luodaan ratkaisut työnjohdon ja työn laadun varmistuksen toteuttamiseen, kuljetusten järjestämiseen, työllistettyjen varustamiseen jne., jatkokoulutuksen ja metsäalan uraputkien organisointi, jossa oppilaitosten ja työnantajien yhteistyö on keskeistä, sekä toimintaa tukeva ja metsäalan työmahdollisuuksia esiintuova viestintä. Alustavien arvioiden mukaan taloudelliset edellytykset tämän tyyppiselle työllistämiselle ovat olemassa. Tärkeää on, että työllistämisessä on ammattimainen meininki. Risusavotta mentaliteetilla tavoitteita ei saavuteta. Paheneva työttömyystilanne vaatii nopeita ja päättäväisiä toimenpiteitä. Toivon, että asianomaiset tahot tarttuvat tähän mahdollisuuteen ja merkittävä määrä työttömiä saadaan työllistettyä. - Markku Paananen- Kesäkuun Bioenergiakasvot: Metsäkeskus Keski-Suomen bioenergianeuvoja Veli-Pekka Kauppinen Veli-Pekka Kauppinen on toiminut Metsäkeskus Keski-Suomen palveluksessa ja bioenergianeuvojana vuodesta Tätä ennen hän on toiminut mm. metsäsuunnittelijana ja pystymitantarkastus- ja koulutustyössä. Vuosien aika vaihtelevassa työssä on Kauppiselle tullut tutuiksi Keski-Suomen metsät, tiet sekä pienet kylät. Veli-Pekka Kauppinen on koulutukseltaan metsäinsinööri. Hän valmistui Ähtärin Tuomarniemen metsäopistosta vuonna Opiskelut eivät tosin tähän loppuneet. Olen opiskellut ja kehittänyt omaa osaamistani työn ohella. Alkuun työni oli juoksemista pannuhuoneesta toiseen. Tähän aikaan kiersin noin 60 kohdetta vuoden aikana. Näistä kohteista noin puolet olivat maatiloja ja puolet lämpöyrittäjä kohteita sekä isoja kiinteistöjä. Tiivis työ kesti noin 4-5 ensimmäistä vuotta Kauppinen toteaa hymyssä suin. Työ bioenergianeuvojana on monipuolista ja vaihtelevaa Vaihtelevaan ja monipuoliseen bioenergianeuvojan työhön kuuluu bioenergiahankkeet, energiavaralaskelmat, neuvonta ja koulutus. Tällä alalla on erittäin tärkeää pitää oma osaaminen ajan tasalla. Tiedonjako maamme bioenergianeuvojien kesken on tärkeää. Asioiden selvittäminen yhteistyössä on helpompaa ja nopea tiedon saanti parantaa myös asiakaspalvelua. Kauppinen painottaa. Veli-Pekka Kauppisen työnkuva on vuosien varrella muuttunut metsäsuunnittelupainotteisesta työstä energiapuu- ja energialaskelmapainotteisemmaksi. Alussa työni painottui metsäsuunnitelmien tekoon. Lainvalvontaa on ollut urani alkuaikana vain ensimmäisien 2-3 vuoden ajan. Viimeisten viiden vuoden aikana metsäsuunnitelmien tekoa on ollut huomattavasti vähemmän. Nykyään työni koostuu pääasiassa lämpöyrittäjäneuvonnasta sekä suunnitelmien ja kustannusarvioiden teosta, Kauppinen kuvailee työnkuvansa muutosta. Nykyistä työtään Veli-Pekka Kauppinen kuvailee lyhyesti: Työni lähtökohtana on käsitellä jokaista kohdetta tapauskohtaisesti ja asiakasnäkökulma huomioiden. Työssä erityisen tärkeää on asiakaslähtöinen toiminta ja toiminnan tavoitteena on tukea lämpöyrittäjiä ja antaa heille valmiudet itsenäiseen toimintaan. Tukea ja neuvoja kuitenkin pyritään aina antamaan, kun niitä tarvitaan. Bioenergianeuvojalta saatava ja metsäkeskuksen tarjoama lämpöyrittäjyys- ja kiinteistöneuvonta pyritään säilyttämään jatkuvana toimintana Kauppinen muistuttaa.

3 Kuvassa Veli-Pekka Kauppinen (oik.) työstää lämpöyrittäjäsuunnitelmaa Risto Heinäsen kanssa (kuva; V-P Kauppinen) Kuvassa Metsäkeskuksen bioenergianeuvoja Veli- Pekka Kauppinen (vas.), opiskelija Laura Vertainen ja Metsäkeskuksen sekä VTT:n edustaja Jyrki Raitila energiapuukorjuunäytöksessä Saarijärven Lannenvedellä (kuva; Laura Vertainen 2009) Palvelu metsäalan toimijoille Metsään palstat ja kokokansan Halkoliiteri Metsään Palstat palvelu on Metsäkeskuksien kehittämä palvelu metsätalouden toimijoille ja metsänomistajille. Kyseisen palvelun ajatuksen ns. isänä on ollut Pohjoiskarjalan Heikki Karppinen. Metsään palstat palvelu on ollut Metsäkeskus Keski-Suomen käytössä syksystä Veli-Pekka Kauppisen mukaan metsänomistajille ja metsäalan toimijoille toistaiseksi maksuton palvelu on lähtenyt hyvin liikkeelle: Metsään palstat palvelu on ollut käytössä vasta viime syksystä alkaen ja sitä on markkinoitu vielä toistaiseksi ainoastaan metsäsuunnitelmien teon yhteydessä. Tähän mennessä kiinnostusta on ollut ja kokemukset sekä palaute ovat olleet hyvää. Ensimmäisenä vuonna ei tavoitteeseen päästy, mutta tulos oli silti erittäin hyvä, % Internetiin laitetuista energiakohteista on jo myyty. Halkoliiteri palvelu on polttopuun myynnin ja oston kohtaamispaikka, jossa saa tietoa niin polttopuusta kuin puulla lämmittämisestäkin. Nyttemmin, palvelun käyttö ja suosio on kasvanut, ja se on levinnyt ympäri Suomen. Lähes puolet Suomesta kuuluu halkoliiterin käyttäjäalueeseen. Halkoliiterin Internet sivuilla käy viikoittain noin kävijää jotka selaavat sivuja pidempään. Todellisuudessa kävijöitä on huomattavasti enemmän, Kauppinen kommentoi. https://palstat.metsakeskus.fi/

4 Metsäkeskus toteuttaa hankkeita yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa Metsäkeskuksen hankkeita toteutetaan yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tällä hetkellä Metsäkeskuksella on meneillään yhteistyössä VTT:n kanssa Metsäenergian uudet mahdollisuudet ja niiden kehittäminen hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä metsäenergian käyttöä Keski-Suomessa. Hankkeessa tullaan myös tarkistamaan aikaisemmin tehtyjä metsäpotentiaali laskelmia. Kauppinen muistelee ja kuvailee aikaisemmin käynnissä olleita hankkeita: Metsäenergiaprojekteista Kesme 1 ja 2 ovat olleet merkittävimpiä metsäkeskuksen hankkeista. Energiapuupotentiaalilaskelmat 1995 ja 2005 tehtiin Kesme hankkeen töinä. Keski-Suomen metsät hyvässä kunnossa Keski-Suomen metsien energiapuuvarat ovat suuret ja metsät ovat hyvässä kunnossa. Veli-Pekka Kauppinen kommentoikin metsäalaa: Metsäalalla on pitkät perinteet, jotka vaikuttavat positiivisesti metsänhoitoon. Nykypäivän tilanne onkin metsänhoidon suhteen hyvä. Vaikka lama jyllää on sen seurauksena noussut esille myös hyvääkin: energiapuun arvostus on alkanut vähitellen nousta. Kuvissa energiapuunkorjuukoneita energiapuun korjuussa. Kuvat; Heikki Autio 2009 (vas.)ja Laura Vesterinen 2009 (oik.) Bioenergia nyt ja tulevaisuudessa Veli-Pekka Kauppinen pohtii bioenergia-alan nykytilannetta: Tämän päivän tilanne huomioiden, laman sekä pelletin hinnannousun että öljyn hinnanlaskun vaikutukset voidaan nähdä myös bioenergia-alan toiminnassa. Yrittäjät ovat jääneet seuraamaan tilannetta eivätkä tee suuria siirtoja. Päätösten tekoa pyritään siirtämään, mikäli se on suinkin mahdollista. Toiminnan keskittäminen muutamaksi vuodeksi johonkin tiettyyn teemaan olisi Kauppisen mielestä tällä hetkellä järkevää. Lämpölaitoshankkeisiin saatavat tuet kannattavat useimmiten vain investointeja ja rakentamista Kauppinen pohtii tulevaisuutta ja lämpölaitostoimintaa Tuista julkisesti puhuttaessa on tarkastelun kohteena useimmiten investoinnit ja rakentaminen. Lämpölaitokseen itseensä on mahdollista saada energiatukea, mutta itse verkostolle sitä ei saa, vaikka se onkin suuri osa kokonaisuutta. Veli-Pekka Kauppisen mielestä aluelämpölaitoksien laajennukseen sekä verkostolle tulisi tulevaisuudessa saada tukea.

5 Energiapuun laadulla on väliä Veli-Pekka Kauppisen mukaan aikaisemmin energiapuun laatuun ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Jotta laatua saataisiin parannettua, tulisi koko energiapuuntuotantoketjun ajatella samalla tavalla ja pyrkiä yhteiseen samaan tavoitteeseen. Näin olisi paremmat mahdollisuudet saada energiapuusta enemmän MWh talteen. Energiapuun arvostus on jo parantunut kantohinnan nousun ja saatavien tukien ansiosta, mutta kuitenkin sen arvoa ja sen tuomia mahdollisuuksia ei vielä riittävästi tiedosteta. Energiapuupuolella kaivataan vielä kehitystä koulutukseen ja asian eteenpäin viemiseen. Energiapuun arvostukseen vaikuttavaan hintaan voi heijastaa vaikutuksia myös uusien, suurien voimalaitoksien valmistuminen sekä niiden toiminta. Nähtäväksi kuitenkin jää millaisia muutoksia tulevaisuus tuo. Bioenergia-alalla kiinnostavia ja hyödyllisiä ilmiöitä Kauppinen uskoo, että tulevaisuudessa tullaan yhä enemmän hyödyntämään aurinkoenergiaa, kalliista laiteinvestoinnista huolimatta: Laitteistojen hinnat tulevat tulevaisuudessa laskemaan kysynnän kasvun seurauksena. Tulevaisuutta voi olla myös sähköntuotanto pienen kokoluokan hakekattiloilla. Laitekantaa on jo kehitetty, mutta laitteistot ovat suuria ja pienimmät ovat vielä häkäpönttöjä. Sähköntuotanto pienen kokoluokan hakekattiloilla toisi kaivattua omavaraisuutta kiinteistöille ja maatiloille. Biopolttonesteen tuottaminen puusta sekä turpeesta tulee olemaan tulevaisuutta Veli-Pekka Kauppisen mielestä biopolttonesteen tuottaminen puusta sekä turpeesta tulevat olemaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Lämmitys- ja liikennepolttoaineiden saantivarmuus tulee suunnitella ja toteuttaa hyvin, jotta mahdollisten kriisitilanteidenkin aikana polttoainetta olisi saatavilla. Erityisesti turvetta hyödynnettäessä tulee myös ympäristö asiat huomioida. Pelletin raaka-aineen saanti suoraan metsästä, toisi myös huoltovarmuutta polttoaineen saantiin. Uskon, että bioenergia ja energiapuumarkkinat ovat tulleet jäädäkseen, eikä ole mikään ohimenevä ilmiö. Kauppinen lisää lopuksi. Teksti: Tiina Vilkkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikkö; Kuvat: Veli-Pekka Kauppinen, Metsäkeskus Keski-Suomi, Heikki Autio, Laura Vertainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun bioenergia-alan opiskelija, Biopolttonestetehdas Itämeren alueelle - Metsäliitto ja Vapo yhteistyöhön Metsäliitto ja Vapo selvittävät biopolttonesteitä valmistavan tehtaan perustamista Itämeren alueelle. Vaihtoehtoisia paikkoja ovat Kemi, Äänekoski, Etelä-Ruotsin Jönköping sekä Viron Kunda, joilla aloitetaan ympäristövaikutusten arviointi. Lisäksi jatketaan muiden mahdollisten sijoituspaikkojen selvittämistä. Osapuolten mukaan investointipäätöksen aika on aikaisintaan vuoden 2010 aikana. Mikäli investointipäätös tehdään, osapuolet perustavat tasaomisteisen yhtiön jatkamaan valmistelua. Tehdas käyttää raaka-aineena erilaisia metsäenergiajakeita, turvetta metsäojitetuilta soilta sekä ruokohelpeä. Lopputuotteina syntyvät synteettiset biopolttonesteet ja -kaasut valmistetaan esimerkiksi kaasutukseen ja Fischer Troppsch -teknologioihin perustuvilla osaprosesseilla.

6 Metsäliitolla sekä Vapolla on merkittävät puu- ja turveraaka-ainevarat, joiden kustannustehokasta ja kestävän kehityksen mukaista käyttöä osapuolet haluavat yhteistyössä lisätä. Yhtiöiden mukaan Suomella on erinomaiset edellytykset olla edelläkävijä ruokahuoltoketjun ulkopuolella oleviin, kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvassa biopolttonesteiden liiketoiminnassa. Vapo Oy:n toimitusjohtajan Matti Hillin mukaan synteettiset polttonesteet ovat turpeen käytölle uusi mahdollisuus, jolla voidaan kestävän kehityksen mukaisesti parantaa energiaomavaraisuuttamme. Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Hilli, Vapo Oy, puh ja viestintäjohtaja Reijo Vatanen, Vapo Oy, puh Kotimaisella energiaturpeella on kysyntää Turve on tärkeä, kansallinen energiaresurssimme, jonka käyttö mahdollistaa muiden biopolttoaineiden, kuten puun ja peltoenergian kasvavan käytön. Kotimaisella energiaturpeella on hyvä kysyntä. Ja jotta kasvava kysyntä pystyttäisiin tyydyttämään ja varmistamaan polttoaineen riittävyys tulevilla kausilla, tulisi uusia tuotantoalueita saada lisää ja niiden luvitusta pitäisi nopeuttaa. Soiden järkevä hyödyntäminen ei ole ristiriidassa suojelun kanssa, sillä Suomen koko suoalasta vain pieni osuus on turvetuotannossa (alle prosentin verran). Vapo panostaa tänäkin vuonna turvetuotantoalueiden ympäristöratkaisuihin 3 miljoonan euron investoinneilla. Turpeen tuotanto alkoi ripeästi Tänä kesänä turpeen tuotanto on käynnistynyt ripeästi. Jorma Honkanen mukaan turpeen noston tavoitteesta on savutettu noin viidennes runsaan 20 terawattitunnin tavoitteesta. Kesä-heinäkuun tuotannon onnistumisella on suuri vaikutus tavoitteen saavuttamiseen. Vapo osti Fortumin turvetuotantosuot Vapo osti toukokuun lopulla Fortumin turvetuotantosuot. Fortumin turvesoiden kokonaispinta-ala on noin 600 hehtaaria ja ne sijaitsevat pääosin vuokra-alueilla Soinin, Karstulan, Saarijärven ja Petäjäveden kunnissa ja niiden. Vapolla on tänä vuonna tuotannossa hehtaaria suota, mikä on alle 0,5 prosenttia Suomen suoalasta. Lisätietoja: Jorma Honkanen, tuotantojohtaja, Vapo Oy, puh Henkilöstömuutoksia Jyväskylä Innovation Oy:ssä Jyväskylä Innovation Oy:n kehitysjohtaja Annimari Lehtomäki jäi alkaen kesälomalle, jonka jälkeen hän siirtyy viettämään äitiyslomaa. Energiateknologian kehitysjohtajan sijaisena jatkaa DI Mikko Ahonen. Ahonen on aloittanut Jyväskylä Innovation Oy:n palveluksessa alkaen ja hänet tavoittaa numerosta ja sähköpostitse Annimari Lehtomäen tavoittaa vanhasta tutusta numerosta ( ) ja sähköpostitse

7 Euroopan komissio on avannut verkkopalvelun yrityksille: Your Europe - Business -palvelu Euroopan komissio on avannut verkkopalvelun yrityksille, jotka suunnittelevat toimintansa laajentamista Euroopan markkinoille. Your Europe - Business palvelusta löytyy yrittäjille tietoa ja opastusta yrittäjyyteen, yritystoiminnan käynnistämiseen, rahoitukseen tai teollisoikeuksien suojaamiseen liittyvissä kysymyksissä EU:n jäsenvaltioissa. Palvelu on maksutonta ja saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä, myös suomeksi. Lisätietoja: osoitteesta: Tapahtumakalenteri Petäjäveden omakotitalonäyttelyyn Muistathan, että heinäkuussa järjestetään Petäjävedellä omakotinäyttely. Petäjävedelle rakennetaan 28 tontin omakotitalonäyttely. Alue sijaitsee aivan taajaman läheisyydessä ja lähellä kunnan palveluja. Matkaa Jyväskylään alueelta on vain noin 30 minuuttia. Omakotinäyttelyn teemana on kestävä kehitys ja paikalle odotetaan noin kävijää. Omakotinäyttelyä tukee Internetiin valmistuva virtuaalinäyttely, jonka löydät osoitteesta: ****************** WANTED: juttuvinkkejä, uutisia, tapahtumatietoja jne. Julkaisemme BEV -uutisissa mielellämme erilaisia alan uutisia. Erityisen toivottavia ovat Keski-Suomea ja keskisuomalaisia koskevat jutut ja tapahtumat. Myös valmiit tekstit ovat tervetulleita. Ota yhteyttä BEVuutisten toimittajaan Tiina Vilkkilään, puh (0) , sähköposti: Auriinkoiista jja llämmiintä kesää kaiikiilllle!

BEV-uutisia 5/2009, 29.5.2009

BEV-uutisia 5/2009, 29.5.2009 BEV-uutisia 5/2009, 29.5.2009 Tässä numerossa: Tässä uutiskirjeessämme Bioenergiasta elinvoimaa-klusteriohjelman kehittämispäällikkö Markku Paananen pohtii Metsät ja tulevaisuus -seminaarissa pitämäsään

Lisätiedot

BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008

BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008 1 BEV-uutisia 1/2008, 15.8.2008 Bioenergiasta elinvoimaa Keski-Suomeen!! Uuden rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistyminen toi uusia toimintatapoja elinkeinojen kehittämiseen. EU -rahoituksen vähentyminen

Lisätiedot

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010

bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 tiina toivonen (toim.) Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja jyväskylän seudun energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2010 JYväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

BEV -klusterista, päivää

BEV -klusterista, päivää BEV -klusterista, päivää Saksan puna-vihreä hallitus käynnisti 1991 voimakkaan uusiutuvan energian politiikan. Muun muassa aurinko- ja tuulisähkölle asetettiin merkittävät syöttötariffit. Aurinkosähkön

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

Neuvonnasta kuutioiksi ja euroiksi

Neuvonnasta kuutioiksi ja euroiksi Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 16.3.2010 nro 5 Metsähallitus panostaa puuenergian tuotantoon Sivu 2 Jari Kemppainen bioenergianeuvoja Kainuun metsäkeskus Kuolinpesän osakas

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 23.10.2013 nro 12 Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Sampo Jauhiainen Kainuun Lämpöhuolto Oy Kainuun Lämpöhuolto Oy on investoinut ja

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Sivulla 3 tietoa mm. yritysten elive-klinikasta ja syksyn yrittäjätreffeistä Sivulla 6 uusia työkaluja mm. ICT-alan yrityksille ja palvelutoimialan

Lisätiedot

Askeleita vastuullisuuteen

Askeleita vastuullisuuteen Marianne Ekonen Ritva Pyykkönen Juha Timonen Jaana Teriö Anne Törn Askeleita vastuullisuuteen Esimerkkejä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä pk-yrityksissä JYväskylän ammattikorkeakoulu Jamk.fi

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

TERÄSUUTISET. BE Group kasvattaa tuotantokapasiteettiaan. Työhyvinvointi luo laatua ja tuo tulosta. Yhteistyöstä rasvaa rattaisiin

TERÄSUUTISET. BE Group kasvattaa tuotantokapasiteettiaan. Työhyvinvointi luo laatua ja tuo tulosta. Yhteistyöstä rasvaa rattaisiin Juha Tamminen TERÄSUUTISET BE GROUP OY AB:N ASIAKASLEHTI 3/2008 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 17.-19.9.2008 Tervetuloa osastollemme A 802! BE Group kasvattaa tuotantokapasiteettiaan edelleen Työhyvinvointi

Lisätiedot

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 21.11.2007 Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma MTK-Kainuu Kainuussa toimii tällä hetkellä neljä

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 www.mustekolmio.fi YRITYSMAAILMA 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2014 6 Tukea AIKUISOPISKELIJALLE 24 JÄSENEDUT.FI Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta 26 MENTOROINTI Oppimismatka 32 minuuteen ANDERS PORTIN Pappi, maanviljelijä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään Metsä Pohjanmaa ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010 Teemanumero: Metsien hyödyntäminen ja puun käyttö Metsäkeskuksen uudet puhelinnumerot takakannessa pihkassa metsään 2 pääkirjoitus

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 1.2007. Puolassa laatu arvossaan. Botnian täyden palvelun sellusalkku. Markkinalähtöinen valkaisumuutos

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 1.2007. Puolassa laatu arvossaan. Botnian täyden palvelun sellusalkku. Markkinalähtöinen valkaisumuutos BOTNIAN ASIAKASLEHTI 1.2007 Puolassa laatu arvossaan Botnian täyden palvelun sellusalkku Markkinalähtöinen valkaisumuutos PÄÄKIRJOITUS Täyden palvelun tuotepaletti Botnia tarjoaa täyden palvelun selluvalikoiman

Lisätiedot

sysata sosiaalisia yrityksiä satakuntaan

sysata sosiaalisia yrityksiä satakuntaan sysata sosiaalisia yrityksiä satakuntaan 2009 2011 2 lukijalle Esipuhe Mitä ovat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset? Tämä julkaisu tarjoaa näkökulmia tähän kysymykseen käytännönläheisesti ja helppolukuisella

Lisätiedot