Lähellä-lehden kirjoittajaohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähellä-lehden kirjoittajaohje"

Transkriptio

1 Lähellä-lehden kirjoittajaohje Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa vaikuttamisja tukijärjestö. Liitto on perustettu vuonna 1991 ja se on valtakunnallinen ja kaksikielinen. Jäseninä on paikallisyhdistyksiä ja kannattajajäsenyhteisöjä. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry on olemassa, jotta omaishoitoperheiden asema paranee. on omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä ja kansalaisia varten. Liiton toiminnan tarkoitus pohjautuu liiton sääntöjen tarkoituspykälään (2 ): Liiton tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellaan. Liitolla on 70 paikallisyhdistystä, jotka käyttävät lehteä tiedotukseen. Liiton jäsenistä 82 % on naisia ja 17 % miehiä. Jäsenistä omaishoitajia on 77 %, entisiä omaishoitajia 14 %, ammatillisesti kiinnostuneita 4 % ja muista syistä liittyneitä 5 %. Alle 35-vuotiaita jäseniä on 2 %, vuotiaita 12 %, vuotiaita 33 %, vuotiaita 48 % ja yli 80-vuotiaita 5 %. Lähellä-lehti Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry. on julkaissut Lähellä-lehteä vuodesta Lähellä-lehti on A4-kokoinen kokonaan nelivärinen lehti. Lehti on tarkoitettu omaishoitajille, omaishoidon ammattilaisille, sidosryhmille (muun muassa yhdistykset, muut järjestöt, kunnat, seurakunnat) ja ilmoittajille. Lähellä-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, sivuja on 48-56, painos on kpl. Painos jakautuu seuraavasti: jäsenille kpl, terveydenhuoltoon, sosiaalitoimeen, seurakunnille, kirjastoihin, järjestöihin ja Kelan toimistoihin kpl. Loput kpl jaetaan liiton ja yhdistysten tilaisuuksissa ja messuilla. Lähellä-lehti on jäsenetu, sitä ei ole irtonumeromyynnissä. Sidosryhmät voivat tilata vuosikertoja jäsenmaksun hinnalla. Lehden teemat päätetään aina vuodeksi kerrallaan (neljä numeroa vuodessa). Lehden ilmestymisaikataulu ja tekstien sekä ilmoitusten deadlinet julkaistaan vuosittain liiton internetsivuilla. Tiedot voi pyytää myös toimitussihteeriltä. Lähellä-lehden ilmoitusmyynnin hoitaa TJM-Systems Oy. Lehti painetaan Forssan kirjapaino Oy:ssä Forssassa. Lehden taittaa nelihenkinen tiimi josta lehdelle päävastuullisiksi taittajiksi on nimetty Päivi Sillsten-Jokela ja Anita Ukkonen. Lähellä-lehden toimituksen muodostavat päätoimittaja Merja Salanko-Vuorela, vastaava toimittaja Tiina Kokko ja toimitussihteeri Juha Viitanen. Lähellä-lehdellä on liiton hallituksen nimeämä toimitusneuvosto, jonka puheenjohtajana on Pertti Rajala ja sihteerinä Juha Viitanen.

2 Lähellä-lehti julkaistaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Lähellä-lehti ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton Lähellä-lehti on Aikakauslehtien liiton jäsen. Lukijakunta Lähellä-lehden lukijoiden keski-ikä on 58 vuotta, naisia heistä on 88 %. Omaishoitajien osuus lukijoista on 76 %, muita lukijoita ovat alan ammattilaiset ja opiskelijat sekä messuilta ja eri tilaisuuksista lehden saaneita henkilöitä. Lähellä-lehti on tarkoitettu kaikentyyppisille omaishoitoasioista kiinnostuneille lukijoille ja lehden toimituksellisessa linjassa on huomioitu lukijakunnan monipuolisuus. Lukijoita kiinnostavat eniten henkilöhaastattelut, tukimuodot ja lakiasiat, ihmissuhdeasiat ja arki sekä lukijoiden kirjoitukset. Lehden hyödyllisyydessä lukijat painottavat lehden merkitystä ajankohtaisen tiedon tuojana sekä omaishoitotehtävässä että ammatissa. Alan ammattilaiset kertovat elämänkertojen avaavan heille tärkeitä näkökulmia omaishoidon arkeen. Tekstityön ohjeet Kirjoittajien on tekstien lainaamisessa noudatettava tekijänoikeuslakia. Tuotemerkkien käyttöä ja suoria lainauksia on vältettävä. Jos kirjoitus perustuu johonkin lähteeseen, lähde mainitaan (esim. Lähde: Stakes). Jutuissa käytetään varsinaisia lähdeviitteitä vain poikkeuksellisesti toimitukselta voi tarvittaessa pyytää lähdeluettelon. Asiantuntijakirjoituksissa mainitaan kirjoittajan taustayhteisö. Henkilöhaastatteluissa on aina oltava haastateltavan etu- ja sukunimi. Lapsista mainitaan yleensä vain etunimi. Henkilöitten nimet lihavoidaan ja kirjojen, tutkimusten ym. nimet kursivoidaan ensimmäistä kertaa leipätekstissä mainittaessa. Tekstit toimitetaan sähköisessä muodossa toimitukselle tallennettuna word- tai rtftiedostoiksi. Kuvien tason ja painolaadun on oltava hyvä. Paperikopiokuvat käyvät, suositeltavaa olisi sähköisten digitaalikuvien käyttö. Kuvan vaatimukset: jpg - korkea (tai muu vastaava kuvatiedosto) resoluutiokuva, koko vähintään 1500 kilotavua, mielellään enemmän. Teknisesti heikkolaatuisia kuvia emme julkaise. Jutun kirjoittava vastaa tekstinsä asiasisällöstä ja lupien pyytämisestä jutussa esiintyviltä henkilöiltä. Kirjoittajan on pyydettävä lupa jutun ja kuvien julkaisuun painetussa lehdessä ja liiton internetsivuilla julkaistavaan versioon. Kirjoittajalla on oikeus suoriin lainauksiin haastateltavaltansa, mutta sanottu ei saa olla yleisesti paheksuttavaa tai loukata ketään ulkopuolista. Jutun kirjoittajan tulee sopia jutun kohteen kanssa siitä, että jutun kohteella on mahdollisuus lukea hänen kirjoittamansa juttu. Toimituksella on editointioikeus juttuihin. Toimituksen editoimaa juttua ei enää välttämättä ajan puutteen vuoksi pystytä palauttamaan jutun kohteen luettavaksi.

3 Vanhemmilta on pyydettävä lupa lapsista otettujen kuvien julkaisemiseen. Yli 12-vuotiailta on pyydettävä heidän oma suostumuksensa. Kun lapsista otetaan kuvia, on vältettävä sitä, että kuvattava lapsi katsoo suoraan kameraan. Jutun kirjoittajan tulee kiinnittää erityistä huomiota tekstin kieliasuun. Kielen ja ilmaisun tulee olla hyvälaatuista. Ajatusviivaa (ns. repliikkiviiva) käytetään lainauksissa suoran esityksen merkkinä lainausmerkkien sijasta. Tarvittaessa toimitus muokkaa ja viimeistelee jutut. Valmiit jutut ja kuvat lähetetään sähköpostilla: Juttutyypit ja juttujen pituudet Toimitus antaa tapauskohtaisesti ja tarvittaessa (epäselvissä) tilanteissa tarkempia ohjeita artikkelien kirjoittajille. Kaikkiin juttuihin kirjoittajia pyydetään toimittamaan useita kuvia. Toimitus valitsee julkaistavat kuvat jutun tekijän toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Omaishoitajien haastattelut, 1-2 sivua, merkkiä, 1-3 kuvaa. Asiantuntijahaastattelu tai asiantuntijakirjoitus, 1-3 sivua, merkkiä, 1-3 kuvaa. Uutiset (vaikuttamistoiminta, lakimuutokset, yhdistysten uutisia ym.) kaksi sivua, enintään merkkiä, 1-2 kuvaa; yksi sivu enintään merkkiä. Kuvauksellinen juttu (matka, kunnan toiminta, projektijuttu, yhdistysjuttu), pitkä juttu kainaloineen 3 sivua, enintään merkkiä, 4 kuvaa; kaksi sivua, enintään merkkiä, 2 kuvaa; 1 sivu enintään merkkiä, yksi kuva. Ravitsemus, hoito, terveys, apuvälineet, ihmissuhteet, jaksaminen ym., pitkä juttu kainaloineen kaksi sivua enintään merkkiä, 1-2 kuvaa; yksi sivu enintään merkkiä, 1-2 kuvaa. Lähellä asioita ajassa, kaksi sivua enintään merkkiä, 1-3 kuvaa, yksi sivu enintään merkkiä. Hoidettavia koskevat jutut tai omaisena edelleen -tyyppiset jutut, yksi sivu, enintään merkkiä, 1 kuva. Ajankohtaista (lomat, kuntoutuskurssit, seminaarit ym.), kaksi sivua, enintään merkkiä. Pääkirjoitus, puheenjohtajan palsta, enintään merkkiä. Lakimies lähellä ja Lääkäri lähellä, enintään merkkiä. Kolumni, enintään merkkiä. Lukijalta, enintään merkkiä. Svensk resumé, kaksi sivua, enintään merkkiä, 2 kuvaa, yksi sivu enintään merkkiä, 1 kuva Ilmoitussivuja 8 16 sivua

4 Lähellä-lehden kirjoittajapalkkiot Henkilökunnan tekemistä jutuista ei makseta erillisiä palkkioita. Vaativa omaishoidon asiantuntijan kirjoittama artikkeli (aukeama tai kolme sivua) merkkiä plus kuvat, 400. Yhden sivun vastaava juttu merkkiä plus kuvat 200. Vaativa asiantuntijasta tms tehty haastattelu (aukeama) 5000 merkkiä plus kuvat 350. Lyhyemmistä sovitaan erikseen. Omaishoitajaperheestä tms. tehty haastattelu (aukeama) 5000 merkkiä plus kuvat 300. Lyhyemmistä sovitaan erikseen. Omaishoidon asiantuntemusta tai tiedonhakua vaativa asia-artikkeli, joka ei kuitenkaan vaadi varsinaista omaishoidon asiantuntijuutta artikkelin kirjoittajalta 200. Kirjoitus Nurkan takana -palstalle, kolumni, blogi tms (pituus vaihtelee, enintään puoli sivua, max merkkiä). Toimitus pidättää itselleen oikeuden määritellä artikkelista maksettavan palkkion. Aikaisemmin julkaistuista jutuista ja yleisönosastokirjoituksista (ja vastaavista) ei makseta palkkiota. Juttujärjestys Sivu 2 sisällys Sivu 3 pääkirjoitus ja apinalaatikko Sivut 4 11 pääjutut, usein omaishoitajajuttu tai uusia ajatuksia omaishoidosta, esimerkiksi Näkökulmia-sarja, lehden teeman mukaisia juttuja yms. Ennen keskiaukeamaa vaihtelevasti uutisia, hoitoa, ihmissuhteita, projekteja ym. käsitteleviä ykköstärkeysjärjestyksen juttuja sekä ilmoituksia. Keskellä lehteä ovat ajankohtaissivut. Ajankohtaista-sivuja edeltää puheenjohtajan palsta. Loppuosassa ovat muun muassa lääkäri, lakimies, Asioita ajassa, hoidettavia koskevat jutut, kolumnit, ruotsinnos sekä mahdollisesti yksi omaishoitajajuttu, Nurkan takana - palsta, Tästä en luovu -juttu ja lukijalta -tekstejä. Vakiona lehden lopussa on liiton hallituksen esittely ja henkilökunnan yhteystiedot, paikallisyhdistysten yhteystiedot sekä jäseneksi liittymiskuponki. Kolmas ja neljäs kansi on varattu ilmoituksille. Toimitusneuvosto Liiton hallitus nimeää vuoden ensimmäisessä kokouksessaan toimitusneuvoston vuodeksi kerrallaan. Toimitusneuvoston rooli on neuvoa-antava. Toimitusneuvosto päättää (pyytää) budjetin rajoissa toimitusneuvoston ja henkilökunnan ulkopuolisista kirjoittajista juttukohtaisesti.

5 Toimitusneuvosto päättää vuoden viimeisessä kokouksessaan lehden teemat seuraavaksi vuodeksi. Päätoimittaja Päätoimittaja vastaa lehden toimituksellisesta linjasta liiton hallituksen ohjeiden mukaisesti. Päätoimittajalla on oikeus valvoa, että lehden toimituksellinen linja on asianmukainen. Päätoimittajan vastuu ei poista jutun kirjoittajan vastuuta jutustaan. Vastaava toimittaja Vastaava toimittaja vastaa lehden ulko- ja kieliasusta sekä antaa lehden painoluvan. Toimitussihteeri Toimitussihteeri vastaa käytännön yhteyksistä kirjapainoon (materiaalin toimitus yms.), pyydetyn aineiston palauttamisesta, lehden toimittamisesta jutuissa esiintyville yms.

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Täyttä elämää yhdistyksessä 2014-2017

Täyttä elämää yhdistyksessä 2014-2017 1 Täyttä elämää yhdistyksessä 2014-2017 Vuonna 2015 eläkeikäisiä on enemmistö äänioikeutetuista, mieti sitä! 16.9.2014/ep 2 Osa 2 Varsinainen sisältöosa 3 Suuntaviivoja yhdistyksille vuosille 2014-2017

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito käsikirja

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito käsikirja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Käypä hoito käsikirja 1 SISÄLLYSLUETTELO Käypä hoito -toimituksen yhteystiedot... 5 Esipuhe... 7 A. YLEISTÄ... 9 1. Johdanto... 9 2. Erikoislääkäriyhdistysten ja Duodecimin

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2013 2 lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2 2013 Kuva: Anna-Maija Saastamoinen 6 Professori Petri Merja-Maarit Kinnunen

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen Sisällys 1. Luen sanomalehteä, joka on...?... 4 2. Etusivu on lehden näyteikkuna... 5 3. Kuva havainnollistaa tekstiä... 6

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Erityisvaatteet Kunnat ja omaishoito

lehti omaishoitajille ja läheisille Erityisvaatteet Kunnat ja omaishoito Lähellä 2012 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Erityisvaatteet Kunnat ja omaishoito Lähellä 3 2012 sisältö Mikkelissä Valot-projektissa pyritään selkeyttämään omaishoitajan roolia terveydenhuollossa.

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.

LÄÄKÄRILEHTI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI. 16 s Kirjoitusohjeet 2009:KANSI 5.12.2008 12:29 Sivu1 LÄÄKÄRILEHTI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI 2009 16 s Kirjoitusohjeet

Lisätiedot

YHDISTYSTIEDOTE 1/2011 2.2.2011

YHDISTYSTIEDOTE 1/2011 2.2.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf YHDISTYSTIEDOTE 1/2011 2.2.2011 (tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa) Uusi vuosi on jo pitkällä

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto OSOITE Ursa ry Raatimiehenkatu 3 A 2 00140 HELSINKI TOIMITUS Kai Hämäläinen Marko Lehtimäki Veikko Mäkelä TAITTO Veikko Mäkelä

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi OPINNÄYTETYÖOPAS Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto www.humak.fi 3 (21) SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN LUONNE 4 1.1 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet

Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 3/2002 VSK 57 3 Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet Vastaava päätoimittaja: TAITO PEKKARINEN (muut kuin lääketieteelliseen osioon liittyvät käsikirjoitukset).

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ 1 PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ KATSAUS SUOMEN AA:N PALVELURAKENTEESEEN JA PALVELUN PERIAATTEISIIN 2 MITÄ AA ON? AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa

Lisätiedot

TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista

TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista Muistilista 1/2012 1 / 8 TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista Sisällys: TTL:n jäsenyhdistysten hallitusten muistilista... 1 1. Muistilistan tavoite... 2 2. Liiton organisaatio... 2 2.1 Tietotekniikan

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

1 Lehtikurssi. Lehtikieli. Lehden kuvat. Taitto. Tutustumme lehdenteon perusteisiin ja teemme oman lehden. Sanomalehtien Liitto

1 Lehtikurssi. Lehtikieli. Lehden kuvat. Taitto. Tutustumme lehdenteon perusteisiin ja teemme oman lehden. Sanomalehtien Liitto 1 Lehtikurssi Tutustumme lehdenteon perusteisiin ja teemme oman lehden. Juttutyypeistä uutinen haastattelu taustajuttu reportaasi arvostelu artikkeli mielipidekirjoitus kolumni kommentti pääkirjoitus vastine

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kustannussopimuksen ABC

Kustannussopimuksen ABC Kustannussopimuksen ABC Kustannussopimuksen solmiminen Kustannussopimuksia solmitaan erilaisista teoksista ja erilaisissa tilanteissa: tekijä voi itse tarjota käsikirjoitustaan kustantajalle tai kustantaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2015 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja

Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja Syksy 2009 Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja Pionin lehti nro 2/2009 Sisältö 2/2009 3 Puheenjohtajan terveiset 4 Terveiset liitosta 6 Järjestötoiminnan merkityksestä PIONIn toimintaa: 7 PioniSANAISAT-runoryhmä

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 LÄÄKÄRILEHTI SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI PL 49, 00501 HELSINKI KÄYNTIOSOITE: MÄKELÄNKATU

Lisätiedot