SAXO PRIVATBANK A/S?PANKIN RUOTSIN SIVUKONTTORIN YLEISET EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAXO PRIVATBANK A/S?PANKIN RUOTSIN SIVUKONTTORIN YLEISET EHDOT"

Transkriptio

1 SAXO PRIVATBANK A/S:N ASIAKKAISIIN SOVELLETTAVAT YLEISET LIIKETOIMINTAEHDOT Saxo Privatbank A/S (Rahoitustarkastuksen tunnus/y-tunnus 1187) (Saxo Privatbank) on rahoitustoiminnasta annetun lain nojalla toimiluvan saanut luottolaitos, jota valvoo Tanskan rahoitusmarkkinoiden valvonnasta vastaava rahoitustarkastus (Finanstilsynet), Århusgade 110, DK-2100 Kööpenhamina Ø. Saxo Privatbankn kaupankäyntijärjestelmää (järjestelmä) valvoo Tanskan kuluttaja-asiamies. Saxo Privatbank on Saxo Bank A/S:n tytäryhtiö. Saxo Privatbanken voi ottaa yhteyttä soittamalla numeroon: tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: com. Yhteydenotto- ja asiointikielenä Saxo Privatbankn kanssa voi käyttää tanskaa tai englantia. Yleiset liiketoimintaehdot (ehdot) käsittävät yleiset liiketoimintaehdot, kaupankäynnin ehdot ja säilytysehdot, ja niitä sovelletaan kaikkiin Saxo Privatbankn ja asiakkaan välisiin suhteisiin, ellei muusta ole sovittu kirjallisesti. kaikkia viikonpäiviä lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita tai pyhäpäiviä, muun muassa itsenäisyyspäivää, helatorstain jälkeistä perjantaita, jouluaattoa ja uudenvuoden aattoa. Perusvaluutalla tarkoitetaan sitä valuuttaa, jossa asiakkaan tili on avattu. Sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on Tanskassa, käytetään Tanskan kruunuja (DKK), sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on Ruotsissa, käytetään Ruotsin kruunuja (SEK), sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on Norjassa, käytetään Norjan kruunuja (NOK), sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on jossakin EU-maassa, käytetään euroja (EUR) ja sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on Islannissa, käytetään Islannin kruunuja (ISK). Ehdoilla tarkoitetaan yleisiä liiketoimintaehtoja, jotka muodostuvat yleisistä liiketoimintaehdoista, kaupankäynnin ehdoista ja säilytysehdoista. Pörssipäivällä tarkoitetaan kaikkia niitä päiviä, joina asianomainen säännelty markkina on avoinna kaupankäynnille. Corporate Action -käsitteen merkitys käy ilmi kaupankäynnin ehtojen kohdasta 15. Ehdot koskevat kaikkia Saxo Privatbankn asiakkaita. Ehtoja täydentävät muut sellaiset sopimukset, joita asiakas tekee Saxo Privatbankn kanssa (sopimukset ja jokainen sopimus). Sopimukset voivat muodostua muun muassa talletussopimuksista, antolainaussopimuksista, luottosopimuksista, eläkesopimuksista ja/tai johdannaiskauppasopimuksista. Sopimukset edellyttävät tilin ja säilytystilin avaamista. Ehdot ovat aina asiakkaan saatavilla Saxo Privatbankn kotisivulla www. saxoprivatbank.dk. Saxo Privatbank tarjoaa kaupankäyntiä tietyillä tanskalaisilla ja ulkomaisilla arvopapereilla, muun muassa osakkeilla ja obligaatioilla, sekä tietyillä muilla arvopapereilla arvopaperien kaupasta annetun lain (asetus nro 959, annettu 11. elokuuta 2010 myöhempine muutoksineen) 2 :n nojalla. Asiakas voi tietyssä määrin käydä myös johdannais- ja valuuttakauppaa. Arvopaperit, joilla asiakas voi käydä kauppaa, käyvät milloin tahansa ilmi Saxo Privatbankn kotisivulta Maksupalvelulaissa (25. toukokuuta 2009 annettu laki nro 385 myöhempine muutoksineen) tehdään poikkeus sellaisten asiakkaiden osalta, jotka ovat juridisia henkilöitä tai yrityksiä (yritysasiakkaat), siinä määrin kuin lain nojalla on mahdollista. Asiakas voi milloin tahansa asiakassuhteen aikana pyytää paperimuotoisen tai muussa pysyvästi tallennetussa muodossa olevan asiakastietolomakkeen luovuttamista. Yleiset liiketoimintaehdot 1 MÄÄRITELMÄT Ehdoissa määritellyt alla olevat termit tarkoittavat seuraavaa, ellei asiayhteydestä käy ilmi muuta: Sopimuksella tai sopimuksilla tarkoitetaan asiakkaan Saxo Privatbankn kanssa tekemiä sopimuksia, muun muassa talletussopimuksia, antolainaussopimuksia, luottosopimuksia, eläkesopimuksia ja/tai johdannaiskauppasopimuksia. Pankkipäivällä tarkoitetaan päiviä, jolloin Saxo Privatbank on avoinna, eli Säilytysehdoilla tarkoitetaan ehtoja, jotka käyvät ilmi ehtoihin sisältyvästä kohdasta säilytysehdot. Yritysasiakkailla tarkoitetaan asiakkaita, jotka ovat juridisia henkilöitä tai yrityksiä. Kuluttajansuojalaki tarkoittaa tietyistä kuluttajasopimuksista 9. kesäkuuta 2004 annettua lakia nro 451 myöhempine muutoksineen. Talletussuojarahastolla tarkoitetaan sijoittajia ja tallettajia suojaavaa Tanskan talletussuojarahastoa. Yleisillä liiketoimintaehdoilla tarkoitetaan ehtoja, jotka käyvät ilmi ehtoihin sisältyvästä kohdasta yleiset liiketoimintaehdot. Global Webtrader tarkoittaa Saxo Privatbankn Global Webtrader -kaupankäyntipaikkaa, jossa asiakas voi muun muassa käydä kauppaa johdannaisilla, kun Saxo Privatbank ja asiakas ovat tehneet johdannaiskauppasopimuksen. Kaupankäynnin ehdoilla tarkoitetaan ehtoja, jotka käyvät ilmi ehtoihin sisältyvästä kohdasta kaupankäynnin ehdot. Sijoittajansuojaa koskeva asetus tarkoittaa 30. syyskuuta 2009 sijoittajansuojasta arvopaperikaupan yhteydessä annettua asetusta nro 964 myöhempine muutoksineen. Rajahinnan merkitys käy ilmi kaupankäyntisääntöjen kohdasta NASDAQ OMX tarkoittaa NASDAQ OMX Nordic. Ei-ammattimaisilla asiakkailla tarkoitetaan asiakkaita, jotka ovat fyysisiä henkilöitä. Saxo Privatbank tarkoittaa Saxo Privatbank A/S. Kaupankäyntijärjestelmällä tarkoitetaan Saxo Privatbankn kaupankäyntijärjestelmää. SAXO E*BANK A/S, Danmark, Sverige filial Box Tukholma Puh: fi.saxoebank.com SAXO E*BANK A/S, Danmark, Sverige filial rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin numerolla SAXO E*BANK A/S -yhtiön ruotsalainen sivukonttori, jonka rekisteröity osoite on Philip Heymans Allé 5, 2900 Hellerup ja tanskalainen rekisterinumero

2 VP tarkoittaa VP Securities A/S. jos Saxo Privatbank on velvollinen niin tekemään. VP-konto tarkoittaa VP:ssä olevaa tiliä, jonka Saxo Privatbank avaa asiakkaalle Saxo Privatbankn toimiessa tilinpitäjäpankkina. 2 RISKIN TUNNUSTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN Asiakas tunnustaa, hyväksyy ja ymmärtää, että (1) arvopapereilla ja valuutalla tapahtuvaan kaupankäyntiin voi liittyä huomattavia riskejä, että (ii) arvopapereilla ja valuutalla tapahtuvan kaupankäynnin yhteydessä syntyvät voitot ja tappiot riippuvat arvopaperin, kohteena olevan hyödykkeen tai valuutan arvon vaihteluista, että (iii) historiallinen tuotto ei ole ilman muuta tae tulevasta ja että kaikki Saxo Privatbankssa käytävä arvopaperi- ja valuuttakauppa tapahtuu näin ollen asiakkaan laskuun ja riskillä. 3 ASIAKASTIEDOT Saxo Privatbankssä tapahtuvan tilin ja säilytystilin avaamisen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja henkilö- tai yritystunnuksensa. Henkilötunnusta käyttävien asiakkaiden tulee dokumentoida nimensä, osoitteensa ja henkilötunnuksensa esittämällä jäljennös julkisen viranomaisen myöntämästä kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Yritystunnusta käyttävien asiakkaiden tulee dokumentoida nimensä, osoitteensa ja yritystunnuksensa Tanskan kaupparekisterin (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) antamalla rekisteriotteella tai muulla vastaavalla todistuksella. Saxo Privatbank voi voimassa olevan lainsäädännön nojalla muun muassa vaatia asiakasta selostamaan, minkälaista tietoa ja kokemusta hänellä on arvopaperisijoittamisesta. Saxo Privatbank pitää jatkuvasti päivittyvää rekisteriä asiakkaan omistamista arvopapereista ja suorittamista kaupoista, jotta tiedot ovat asiakkaan saatavilla ja jotta Saxo Privatbank voi täyttää lainsäädännölliset vaatimukset, muun muassa ilmoitusvelvollisuutensa veroviranomaisille. Tiliä avattaessa asiakkaan tulee ilmoittaa avioliiton, avoliiton tai konsernisuhteiden kautta tai muulla tavalla syntyneistä sidonnaisuuksistaan Saxo Privatbankn muihin asiakkaisiin. Jos asiakkaan tapauksessa syntyy Saxo PrivatbankN kanssa tapahtuneen asiakassuhteen solmimisen jälkeen sellainen sidonnaisuus tai jos sellainen sidonnaisuus lakkaa, asiasta tulee välittömästi ilmoittaa Saxo Privatbanklle. Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Saxo Privatbank voi välittää asiakastietoja edelleen kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä Saxo Privatbankn asiakasta koskevien sopimusvelvoitteittensa täyttämiseksi esimerkiksi arvopaperikaupan ja maksupalvelujen yhteydessä ja että Saxo Privatbank voi välittää asiakastietoja muille EU:n ulkopuolisille Saxo Privatbankn yksiköille säilytykseen ja tietojen käsittelyyn liittyvien tehtävien yhteydessä. Nämä yksiköt ovat velvollisia noudattamaan tietojen siirtämisestä annettuja eurooppalaisia standardeja. Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Saxo Privatbank saa jatkuvasti välittää Saxo Bank A/S:lle kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat asiakkaan ja Saxo Privatbanken välisiä sitoumuksia, muun muassa tietoja, joita asiakas tai muut tahot ovat antaneet tai antavat vastaisuudessa. Näitä edelleen välitettyjä tietoja saadaan käyttää hallinnollisiin tarkoituksiin, riskinhallintaan ja rahoituspalvelujen myyntiin ja palveluja koskevaan neuvontaan sekä rahoituspalvelujen markkinointiin asiakkaalle. Tällaiset yhteydenotot voivat tapahtua kirjeitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse. Asiakas antaa myös suostumuksensa siihen, että Saxo Privatbank voi ottaa kirjeitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse yhteyttä asiakkaaseen asioissa, joissa on kyse rahoituspalvelujen myynnistä ja niitä koskevasta neuvonnasta sekä rahoituspalvelujen markkinoinnista asiakkaalle. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa tällainen suostumuksensa kokonaan tai osittain. Jos asiakas laiminlyö velvollisuuksiaan Saxo Privatbanka kohtaan, asiasta voidaan raportoida luottotietoyrityksille ja/tai maksuhäiriörekistereille voimassa olevien säännösten mukaisesti. Saxo Privatbankn hallitusta, työntekijöitä, alihankkijoita ja tilintarkastajia, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi asiakkaita koskeviin tietoihin, sitoo vaitiolovelvollisuus kaikkien tietoonsa mahdollisesti tulevien asiakassuhteeseen liittyvien seikkojen osalta. 3.2 TIEDONSAANTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Asiakkaalla on Tanskan henkilötietolain (31. toukokuuta 2000 annettu laki nro 429 myöhempine muutoksineen) oikeus saada tietoa siitä, mitä asiakastietoja Saxo Privatbank käsittelee. Saxo Privatbank voi periä maksun tätä asiaa koskevasta kirjallisesta informaatiosta. 3.3 VIRHEELLISET HENKILÖTIEDOT Saxo Privatbank on päivittäisessä yhteydessä Tanskan väestörekisterikeskukseen saa sieltä ajantasaisia tietoja esimerkiksi silloin, kun asiakkaan osoite muuttuu. Maksupalvelujen yhteydessä Saxo Privatbank hankkii tietoja rahalaitoksista ja muualta varmistaakseen maksupalvelujen oikean suorittamisen ja pystyäkseen laatimaan tiliotteita, maksuyhteenvetoja ja vastaavia. Mahdollisen luottoluokituksen tekemistä varten Saxo Privatbank hankkii asiakasta koskevia tietoja luottotietoyrityksiltä ja maksuhäiriörekistereiltä. Saxo Privatbank hyödyntää voimassa olevan lainsäädännön nojalla asiakkaan yhteystietoja lähettääkseen tietoa uusista tuotteista, kampanjoista ja vastaavista. 3.1 ASIAKASTA KOSKEVIEN TIETOJEN EDELLEEN VÄLITTÄMINEN Saxo Privatbank välittää asiakastietoja edelleen kolmansille osapuolille ainoastaan, jos asiakas on antanut siihen etukäteen kirjallisen suostumuksensa tai jos Saxo Privatbank on muilta osin oikeutettu siihen tanskalaisen ja eurooppalaisen lainsäädännön ja muiden sitovien kansainvälisten säännösten nojalla. Saxo Privatbank välittää muun muassa tietoja julkisille viranomaisille, Jos Saxo Privatbank huomaa tai jos sille huomautetaan, että asiakasta koskevat rekisteröidyt tiedot ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia, tiedot korjataan tai poistetaan välittömästi. Jos tietoja on välitetty edelleen muille, asiasta ilmoitetaan tietojen vastaanottajille. Jos tiedot ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia, Saxo Privatbank vaatii kyseiseltä asiakkaalta tietojen toteen näyttämistä asianmukaisella dokumentaatiolla täydennettynä. 3.4 VASTALAUSEET JA VALITUKSET Asiakas voi milloin tahansa esittää vastalauseensa asiakasta koskevien tietojen käsittelystä. Jos vastalause on oikeutettu, kyseiset tiedot poistetaan käsiteltävistä tiedoista. Vastaavasti asiakas voi pyytää virheellisten tietojen päivittämistä. Asiakas voi tehdä valituksen Saxo Privatbankn suorittamasta asiakastietojen käsittelystä Tanskan tietosuojavirastolle (Datatilsynet), 4 ASIAKASLUOKITTELU Rahoitusvälineiden markkinoista 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan

3 Parlamentin ja Neuvoston direktiivin 2004/39/EY (MiFID) ja direktiivin täytäntöön panevan arvopaperikauppaan liittyvästä sijoittajansuojasta annetun asetuksen mukaisesti (30. syyskuuta 2009 sijoittajansuojasta arvopaperikaupan yhteydessä annettu asetus nro 964 (sijoittajansuojaasetus) myöhempine muutoksineen) Saxo Privatbank luokittelee asiakkaansa kolmeen eri ryhmään: Hyväksyttävät vastapuolet, ammattimaiset asiakkaat ja ei-ammattimaiset asiakkaat. Saxo Privatbank tarjoaa eritasoista suojaa kuhunkin ryhmään kuuluville asiakkaille. Ei-ammattimaisten asiakkaitten suoja on suurin, kun taas ammattimaisia asiakkaita ja hyväksyttäviä vastapuolia pidetään kokeneempina, valistuneempina ja itsenäisempinä sekä kykenevinä arvioimaan mahdollisia riskejä. Tämän vuoksi heidän suojansa on rajoitetumpi tai sitä ei ole lainkaan. Saxo Privatbank antaa asiakkailleen mahdollisuuden pyytää uudelleenluokittelua, jolloin suojelun tasoa voidaan pienentää tai suurentaa. Kun asiakas pyytää toisenlaista luokittelua (joko yleisellä tai tuotetasolla), hänen tulee täyttää tietyt määrälliset ja laadulliset kriteerit, jotka käyvät ilmi sijoittajansuoja-asetuksesta. Saxo Privatbank arvioi asiakkaan pyynnön perusteella asiakkaan ammattitaitoa, kokemusta ja tietämystä saadakseen odotettavissa olevien liiketapahtumien tai palvelujen muotoa ajatellen kohtuullisen varmuuden siitä, että asiakas kykenee tekemään omia sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. Ellei asiakas täytä edellä mainittuja kriteereitä, Saxo Privatbank pidättää itselleen oikeuden olla luokittelematta asiakasta uudelleen tämän pyyntöä vastaavalla tavalla. 5 KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄMINEN 5.1 TEKNISET VAATIMUKSET Asiakkaan tietoteknisille laitteille, käyttökaupankäyntijärjestelmälle, Internetyhteyksille ym. asetettavat kulloisetkin tekniset vaatimukset käyvät ilmi Saxo Privatbankn kotisivulta 5.2 KÄYTTÄJÄTUNNUS SEKÄ SISÄÄNKIRJAUTUMIS- JA KAUPANKÄYNTISALASANA Avatessaan tiliä ja säilytystiliä asiakas saa käyttäjätunnuksen sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan. Käyttäjätunnus sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanat ovat henkilökohtaisia, ja asiakas vastaa itse niiden säilyttämisestä sopivassa ja turvallisessa paikassa niin, ettei kaupankäyntijärjestelmä joudu alttiiksi väärinkäytöksille. Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän anna muille mahdollisuutta käyttää käyttäjätunnustaan tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaansa tai säilytä muuten salasanojaan niin, että niiden salasanaominaisuudet tai kytkökset Saxo Privatbankn palveluihin käyvät ilmi. Asiakkaan sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanat eivät saa olla identtiset. Asiakkaan tietokoneeseen (tai muuhun päätteeseen) ei saa asentaa kiinteää yhteydenottotoimintoa, joka sisältää kyseiset salasanat. Asiakas on itse vastuussa siitä, että selaimesta poistetaan toiminto, joka tallentaa salasanatietoja ja antaa asiakkaalle siten mahdollisuuden kirjautua kaupankäyntijärjestelmään näppäilemättä salasanoja. Asiakkaan katsotaan suostuneen maksutapahtumaan tai arvopapereiden myyntiin tai ostoon, kun asiakas hyväksyy tapahtuman tai arvopaperin oston tai myynnin kaupankäyntijärjestelmässä käyttämällä painiketta Tee toimeksianto. 5.3 KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELMÄN KÄYTÖN ESTO Asiakkaan tulee kaupankäyntijärjestelmään kirjautuessaan käyttää käyttäjätunnustaan sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaansa. Asiakkaan pääsy kaupankäyntijärjestelmään estetään automaattisesti, jos asiakas on näppäillyt käyttäjätunnuksen ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan väärin kolme kertaa. Saxo Privatbank ilmoittaa jäljempänä olevan 12 kohdan mukaisesti estosta ja sen syistä asiakkaalle ennen estoa tai, ellei tämä ole mahdollisesta, välittömästi sen jälkeen lukuun ottamatta tilanteita, joissa siitä aiheutuu turvallisuusriski. Jos asiakas huomaa kaupankäyntijärjestelmää käytettävän oikeudettomasti tai epäilee, että kolmas osapuoli on väärin perustein saanut tietoonsa käyttäjätunnuksen sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan, asiakkaan tulee mahdollisimman nopeasti ilmoittaa asiasta Saxo Privatbanklle kaupankäyntijärjestelmän käytön estämiseksi. Ilmoituksen voi tehdä pankkipäivinä klo puhelimitse numeroon ja klo numeroon Ilmoituksen voi lisäksi tehdä lähettämällä sähköposti osoitteeseen saxoprivatbank.com. Asiakas voi tämän jälkeen tilata uuden käyttäjätunnuksen sekä uuden sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan. Asiakas voi 18 kuukauden ajan ilmoituksesta pyytää Saxo Privatbanklta dokumentaatiota käytön estoa koskevasta pyynnöstään ja sen ajankohdasta. Saxo Privatbank voi milloin tahansa muuttaa käyttäjätunnusta sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaa. Niitä muutetaan nimenomaan väärinkäytösepäilyjen yhteydessä, ja asiasta ilmoitetaan viipymättä asiakkaalle. Asiakkaalla on aina mahdollisuus estää kaupankäyntijärjestelmän käyttö ottamalla yhteyttä Saxo Privatbanken. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse tai sähköpostilla, kuten edellä on selostettu. Esto estää mahdollisuuden päästä sisään kaupankäyntijärjestelmään. Esto ei vaikuta kaupankäyntijärjestelmässä ennen eston käyttöönottoa tehtyihin avoinna oleviin toimeksiantoihin ja positioihin, ellei asiakas suoraan pyydä sitä. Asiakas on velvollinen ottamaan kantaa omiin positioihinsa. 5.4 TOIMEKSIANTOJEN PERUUTTAMINEN Maksutapahtumaan tai arvopapereiden myyntiin tai ostoon liittyvä toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun asiakas hyväksyy tapahtuman tai arvopaperin oston tai myynnin kaupankäyntijärjestelmässä käyttämällä painiketta Tee toimeksianto. Jos asiakas on antanut maksutapahtumaan liittyvän toimeksiannon, jota asiakas myöhemmin katuu, asiakkaalla on mahdollisuus lähettää pyyntö tilauksen mitätöimiseksi siihen hetkeen asti, jolloin toimeksianto on pantu täytäntöön. Asiakas on tietoinen siitä, ettei Saxo Privatbank ole velvollinen mitätöimään toimeksiantoa. Tilauksen mitätöintiä koskeva pyyntö voidaan tehdä Saxo Privatbanklle kaupankäyntijärjestelmän kautta tai puhelimitse. Asiakas ei voi pitää toimeksiantoa mitätöitynä, ennen kuin asiakas on vastaanottanut Saxo Privatbanklta asiaa koskevan vahvistuksen sähköpostina. Jos asiakas on tehnyt arvopaperien ostamista tai myymistä koskevan toimeksiannon, asiakas voi peruuttaa toimeksiannon kaupankäyntijärjestelmässä poistamalla sen kaupankäyntijärjestelmän kohdassa yhteenveto avoinna olevista toimeksiannoista. Asiakas ei voi kuitenkaan pitää toimeksiantoa mitätöitynä, ennen kuin asiakas on vastaanottanut Saxo Privatbanklta asiaa koskevan vahvistuksen sähköpostina. 5.5 VASTALAUSEET Jos asiakas, joka on fyysinen henkilö (ei-ammattimainen asiakas) huomaa, että rahansiirto on oikeudettomasti tai virheellisesti toteutettu, asiakkaan tulee esittää asian johdosta vastalause mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 13 kuukauden kuluessa siitä, kun Saxo Privatbank on veloittanut tai hyvittänyt rahansiirron. Jos yritysasiakas huomaa, että rahansiirto on oikeudettomasti tai virheellisesti toteutettu, asiakkaan tulee esittää asian johdosta vastalause mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 1 kuukauden kuluessa siitä, kun Saxo Privatbank on veloittanut tai hyvittänyt rahansiirron. Ellei asiakas esitä vastalausetta ennen edellä mainittujen määräaikojen

4 umpeutumista, asiakas menettää oikeutensa esittää vastalause Saxo Privatbanklle. 5.6 SAXO PRIVATBANKN VASTUU Kun maksu suoritetaan asiakkaan tililtä, Saxo Privatbank on vastuussa sellaisista välittömistä tappioista, joita aiheutuu maksun suorittamatta jättämisestä tai maksun puutteellisesta suorittamisesta. Kun maksu suoritetaan asiakkaan tilille, Saxo Privatbank on vastuussa sellaisista välittömistä tappioista, joita aiheutuu maksun suorittamatta jättämisestä tai maksun puutteellisesta suorittamisesta Saxo Privatbankn vastaanotettua summan. Saxo Privatbank ei ole vastuussa välillisistä tappioista. 5.7 EI-AMMATTIMAISTEN ASIAKKAIDEN VASTUU Kaupankäyntijärjestelmää käyttävien ei-ammattimaisten asiakkaiden kohdalla kaupankäyntijärjestelmän väärinkäytön tai muun oikeudettoman käytön yhteydessä sovelletaan seuraavia säännöksiä: (i) Asiakas vastaa enintään kruunulla tappioista, joita aiheuttaa kolmannen osapuolen oikeudeton kaupankäyntijärjestelmän käyttö silloin, kun kaupankäyntijärjestelmää on käytetty asiakkaan käyttäjätunnuksella, sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanalla. (ii) Jos Saxo Privatbank voi osoittaa toteen, että: asiakas tai joku, jolle asiakas on luovuttanut käyttäjätunnuksen ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan, on törkeän vastuuttomalla toiminnalla mahdollistanut kolmannen osapuolen oikeudettoman käytön, tai asiakas tai joku, jolle asiakas on luovuttanut käyttäjätunnuksen ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan, on jättänyt ilmoittamatta asiasta Saxo PrivatbankLLE mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asiakas on saanut tietää käyttäjätunnuksen ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan tulleen kolmannen osapuolen tietoon, tai oikeudettomaan käyttöön on syyllistynyt joku, jolle asiakas on ilmoittanut käyttäjätunnuksen ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan ilman, että asiantila kuuluu alla olevan kohdan (iii) piiriin, asiakas vastaa enintään kruunulla tappioista, joita kolmannen osapuolen oikeudeton kaupankäyntijärjestelmän käyttö aiheuttaa, ja (iii) asiakas vastaa tappioista ilman rahamääräistä ylärajaa, jos oikeudettomaan käyttöön on syyllistynyt joku, jolle asiakas on luovuttanut käyttäjätunnuksen ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan olosuhteissa, joissa asiakas tajusi tai joissa hänen olisi pitänyt tajuta, että luovutukseen liittyi ilmeinen väärinkäytösten riski. Asiakas ei ole vastuussa sellaisesta kaupankäyntijärjestelmän oikeudettomasta käytöstä, joka tapahtuu asiakkaan Saxo Privatbanklle tekemän ilmoituksen jälkeen. 5.8 YRITYSASIAKKAITTEN VASTUU Jos asiakas on yritysasiakas, asiakas hyväksyy sen, että hän käyttää kaupankäyntijärjestelmää, muun muassa Saxo Privatbankn tilejä ja säilytystilejä, ainoastaan liiketoiminnallisessa tarkoituksessa. Saxo Privatbank ei ole siihen asti, kun se on saanut ilmoituksen ja pyynnön estää sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan käyttö, vastuussa mistään tilien ja säilytystilien väärinkäytöstä siinä tapauksessa, että asiakkaan sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaa on käytetty. 6 KÄYTTÖOIKEUS JA VALTAKIRJA Asiakas voi käyttää ainoastaan niitä tilejä ja säilytystilejä, joihin asiakkaalle on annettu käyttöoikeus tai joihin asiakas on saanut valtakirjan. Jos asiakas haluaa antaa asiakkaan nimissä kolmannelle osapuolelle valtakirjan, jolla tämä voi käyttää tilejä ja tehdä sopimuksia Saxo Privatbankssa, valtakirja laaditaan käyttämällä erillistä valtakirjalomaketta. Myös tässä tilanteessa tulee käyttää käyttäjätunnusta sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaa. Valtakirjalla asiakas valtuuttaa valtakirjan saajan toimimaan kaikissa suhteissa samalla tavalla kuin jos toimijana olisi asiakas. Valtakirjaan ei voi tehdä rajoituksia. Jos asiaankuuluvaa käyttäjätunnusta ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaa on käytetty, asiakas vastaa kaikista valtuutettujen henkilöiden suorittamista toimista samalla tavalla kuin jos asiakas itse olisi käyttänyt tilejä ja säilytystilejä. 7 YHTEISTILIN OMISTAJAN KUOLEMA Kun yhteistilin omistaja tai valtakirjan antaja kuolee, SAXO-TRADE lähettää tilin sekä säilytystilin tiliotteen Skifteretten-tuomioistuimelle. Saxo Privatbank lähettää myös elossa olevalle yhteistilin omistajalle tai valtakirjan haltijalle ilmoituksen siitä, että yhteistili on suljettu. Tili ja säilytys avataan uudelleen, kun yhteistilin omistaja tai valtakirjan haltija on esittänyt Saxo Privatbanklle tuomioistuimen laatiman todistuksen. 8 ASIAKKAAN ANTAMAT VAKUUTUKSET JA SELVI- TYKSET Asiakas vakuuttaa ja selvittää, että asiakkaaseen ei sovelleta minkäänlaisia juridisia rajoituksia tai sellaista lakia tai säännöstä, joka estää asiakasta täyttämästä näitä ehtoja tai mitä tahansa sopimusta; asiakas on hankkinut kaikki tarvittavat suostumukset ja asiakas on valtuutettu toimimaan näiden ehtojen puitteissa (yritysasiakkaan tapauksessa yritysasiakas on saanut riittävät valtuudet ja välttämättömän yhtiöoikeudellisen tai muun valtuutuksen, joka täyttää asiakkaan organisatoriset ja yhtiöjärjestyksen mukaiset vaatimukset); sijoituksiin ja muihin varoihin, joita asiakas hankkii mihin tahansa ehtojen ja/tai sopimusten mukaiseen tarkoitukseen, ei missään vaiheessa kohdistu minkäänlaista kiinnitystä, pidätysoikeutta, panttia tai rasitusta, ja asiakas omistaa ne kokonaan. asiakas noudattaa rajoituksetta kaikkia lakeja, joiden alainen asiakas on, muun muassa kaikkia verolakeja ja -säännöksiä, valuuttamääräyksiä ja rekisteröintivaatimuksia, ja asiakkaan Saxo Privatbanklle ilmoittamat tiedot ovat täydellisiä ja täsmällisiä eivätkä ole miltään olennaisilta kohdilta harhaanjohtavia. Asiakas on vastuussa jokaisesta väärinkäytöksestä, jos asiakkaan sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaa on käytetty. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että ainoastaan ne henkilöt, jotka on valtuutettu allekirjoittamaan asiakkaan puolesta, käyvät kauppaa SAXO-TRADEn välityksellä. Jos asiakkaan työntekijöiden valtuutuksia muutetaan, asiasta on välittömästi ilmoitettava Saxo Privatbanklle. Edellä mainitut vakuutukset ja selvitykset katsotaan annetuiksi toistamiseen joka kerta, kun asiakas antaa asiakassuhteen kuluessa Saxo Privatbanklle ohjeita ja käyttää kaupankäyntijärjestelmää. 9 ASIAKKAAN TILILLE JA TILILTÄ TAPAHTUVAT

5 MAKSUT Kun asiakas suorittaa maksuja Saxo Privatbanklle, Saxo Privatbankn tulee saada riittävät tiedot lähettäjäpankista pystyäkseen tunnistamaan, miltä asiakkaalta ja mille tilille maksun tulee tapahtua. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Saxo Privatbank voi noudattaa alla mainittuja määräaikoja vain, jos Saxo Privatbank pystyy tunnistamaan asiakkaan ja sen tilin, jolle maksu on määrä rekisteröidä. Asiakkaan Saxo Privatbankssa oleville tileille ja tileiltä suoritettavien kaikkien maksujen tulee tapahtua elektronisina maksusuorituksina, joskin maksu voidaan suorittaa myös sekkinä. Saxo Privatbank ei maksa eikä vastaanota käteistä rahaa. Tilille ja tililtä voidaan suorittaa maksuja ainoastaan pankkipäivänä, ja siirrot, jotka tehdään muina päivinä kuin pankkipäivänä, suoritetaan siten vasta seuraavana pankkipäivänä. Arvopapereiden osinko ja tuotto maksetaan asiakkaan tilille. vastaavia viitekursseja, joihin tehdään kaupankäyntijärjestelmästä ilmenevä lisäys tai vähennys. 9.5 TILILLE JA TILILLE SUORITETTUJA MAKSUJA KOSKEVAT TIEDOT Asiakas hyväksyy sen, että tiedot, jotka Saxo Privatbankn on annettava asiakkaalle maksupalvelulain 53 :n 1 momentin nojalla sen jälkeen, kun maksu on veloitettu asiakkaan tililtä, ilmoitetaan asiakkaalle sähköisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä jäljempänä olevan kohdan 11 mukaisesti. Asiakas hyväksyy lisäksi sen, että tiedot, jotka Saxo Privatbankn on annettava asiakkaalle maksupalvelulain 54 :n 1 momentin nojalla sen jälkeen, kun maksu on hyvitetty asiakkaan tilille, ilmoitetaan asiakkaalle sähköisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä jäljempänä olevan kohdan 11 mukaisesti. Mikäli toiseen rahalaitokseen tarkoitettu rahansiirto on määrä toteuttaa samana pankkipäivänä, Saxo Privatbankn tulee saada asiakkaalta asiaa koskeva ohje klo mennessä. Maksuista, joiden määrä ylittää 1 miljoona Tanskan kruunua, tulee tehdä ilmoitus maksua edeltävänä pankkipäivänä klo mennessä. Asiakkaan tililtä suoritetut maksut hyvitetään vastaanottajapankin tilille viimeistään vastaanottamista seuraavan pankkipäivän päättyessä. Saxo Privatbank ei suorita maksuja ulkomaisiin pankkeihin. 9.1 ARVOPÄIVÄ Asiakkaan Saxo Privatbankssa olevalta tililtä suoritettavien maksujen yhteydessä arvopäivänä pidetään sitä pankkipäivää, jona summa veloitetaan asiakkaan tililtä. Tanskalaisilta rahalaitoksilta tapahtuvien maksujen yhteydessä arvopäivänä pidetään sitä pankkipäivää, jona Saxo Privatbank vastaanottaa summan, ja summa on asiakkaan käytettävissä välittömästi Saxo Privatbankn vastaanotettua sen, jos Saxo Privatbank vastaanottaa summan ennen klo Jos rahat vastaanotetaan pankkipäivän klo ja seuraavan pankkipäivän klo 8.00 välisenä aikana, asiakas voi odottaa summan olevan käytettävissä vasta seuraavana pankkipäivänä klo MAKSUIHIN LIITTYVÄT VARAUKSET Saxo Privatbank hyvittää säilytyksessä oleviin arvopapereihin liittyvät maksut asiakkaan tilille edellyttäen, että Saxo Privatbank vastaanottaa kyseisen summan. Ellei näin tapahdu, Saxo Privatbank on oikeutettu siirtämään asiakkaan tilille maksetut summat takaisin. Tätä varausta sovelletaan myös riippumatta siitä, onko summan tilille maksaminen nimenomaisesti mainittu tiliotteessa tai sitä koskevassa ilmoituksessa. 10 TILINYLITYS Jos asiakkaan tilillä tapahtuu perusteeton tilinylitys, Saxo Privatbank on oikeutettu mutta ei velvollinen minimoimaan tämän tilinylityksen, jollainen voi syntyä muun muassa valuutanvaihdon yhteydessä. Saxo Privatbank voi myös periä tilinylityskorkoa, mikäli asiakas ylittää tilinsä. Tilinylityskorko käy ilmi Saxo Privatbankn kotisivulta 11 KUITTAUS Jos asiakas ei maksa mitä tahansa summaa, jonka asiakas on velkaa Saxo Privatbanklle, Saxo Privatbank on oikeutettu ilman asiakkaalle tehtävää ennakkoilmoitusta vähentämään jokaisen Saxo Privatbankn saatavan asiakkaan tilille maksetuista summista. 12 KOMMUNIKOINTI ASIAKKAAN KANSSA Saxo Privatbank perustaa asiakastilin yhteydessä asiakkaan nimissä sähköisen kirjelaatikon. Saxo Privatbanklla on oikeus lähettää kaikki asiakkaalle tarkoitettu kirjeenvaihto tähän kirjelaatikkoon. Sähköiset kauppalaskut ovat saatavilla asiakkaan sähköisessä kirjelaatikossa mahdollisimman nopeasti kaupan toteutumisen jälkeen, joskin eiammattimaisten asiakkaiden kohdalla viimeistään ensimmäisenä pankkipäivänä kaupan toteutumisen jälkeen. Jos asiakas haluaa mieluummin saada kauppalaskut tavallisena kirjeenä, asiakkaan on ilmoitettava asiasta Saxo Privatbanklle kirjallisesti. Tästä maksettava palkkio käy ilmi Saxo Privatbankn kotisivulla löytyvästä kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Asiakkaan tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa Saxo Privatbanklle asiakkaalle sähköisesti tai tavallisena postina lähetetyissä kauppalaskuissa, tiliotteissa ym. olevista virheistä ja puutteista. Saxo Privatbank ei ole vastuussa tappioista, joilta olisi voitu välttyä, jos tämä ilmoitus olisi tehty viipymättä. 9.3 KORON LASKEMINEN JA KORONMAKSU Tilille suoritetuille maksuille lasketaan korkoa arvopäivästä alkaen, vrt. edellä oleva kohta 9.1., ja koronmaksu tapahtuu neljännesvuosittain taannehtivasti. 9.4 VALUUTANVAIHTO Asiakkaan Saxo Privatbankssa suorittaman valuutanvaihdon yhteydessä käytetään valuutanvaihdon hetkellä kaupankäyntijärjestelmästä ilmeneviä valuuttakursseja. Saxo Privatbank käyttää valuutanvaihdon yhteydessä Reutersin tai vastaavan ulkoisen palvelutarjoajan ilmoittamia viitekursseja 12.1 TILIOTTEET JA PUHELINKESKUSTELUJEN TALLENTAMINEN Asiakas hyväksyy sen, että kaupankäyntijärjestelmästä saatavat tilien ja säilytystilien tiliotteet ovat riittäviä todentamaan asiakkaalla Saxo Privatbankssa olevien tilien summat ja säilytystilillä olevat arvopaperit. Asiakas hyväksyy sen, että kaupankäyntijärjestelmästä saatavia tiliotteita voidaan esittää todisteina oikeudenkäynnissä ja että niille annetaan sama todistusarvo kuin allekirjoitetuille asiakirjoille. Lisäksi asiakas hyväksyy sen, että vastaanottamisen on katsottava lähtökohtaisesti tapahtuneen sillä hetkellä,

6 kun Saxo Privatbankn sähköpostijärjestelmä ja kaupankäyntijärjestelmä ovat rekisteröineet vastaanottamisen tai lähettämisen, ellei asiakas voi todistaa muuta. Asiakas näkee aina Internetin välityksellä kaupankäyntijärjestelmässä olevat päivitetyt tilit ja säilytystilit. Tiedon tileillä ja säilytystileillä olevista varoista voi saada kaupankäyntijärjestelmän kautta tai puhelimitse. Ottaessaan puhelimitse yhteyttä säilytystilejä ja tilejä koskevien tietojen saamiseksi asiakkaan on huomioitava, että jotkin erät eivät ehkä ole vielä siirtyneet tilille ja/tai säilytystilille. (i) kaikki asiakassuhteesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, esimerkiksi puhelimen, faksin ja kuriirin käytöstä aiheutuvat kulut sekä postikulut tapauksissa, joissa asiakas pyytää painetussa muodossa olevat jäljennökset sellaisista kauppalaskuista, tiliotteista jne., jotka Saxo Privatbank olisi voinut toimittaa sähköisesti edellä olevan kohdan 11 mukaisesti; (ii) kaikki sellaiset Saxo Privatbanklle aiheutuvat kulut, jotka johtuvat asiakkaan taholta tapahtuvasta velvollisuuksien laiminlyönnistä, muun muassa Saxo Privatbankn määrittämä palkkio maksumuistutusten lähettämisestä, juridisesta avusta ym.; Asiakas hyväksyy sen, että Saxo Privatbank voi tallentaa kaikki asiakkaan kanssa käydyt puhelinkeskustelut ja että Saxo Privatbank säilyttää tallennetun aineiston Saxo Privatbankn määrittelemän ajan. Tallenteita voidaan käyttää todisteena siitä, mitä on sovittu. 13 HINNAT YM. Hinnat, jotka asiakkaan on maksettava Saxo Privatbankn palveluista, käyvät ilmi Saxo Privatbankn hinnastosta. Hinnasto on koko ajan saatavilla Saxo Privatbankn kotisivulla 14 VÄLITYSPALKKIOT, MAKSUT JA KUSTANNUKSET Asiakas on velvollinen maksamaan Saxo Privatbanklle sen välityspalkkion ja ne maksut, jotka käyvät ilmi Saxo Privatbankn hinnastosta. Hinnasto on saatavilla Saxo Privatbankn kotisivulla ja se toimitetaan asiakkaalle pyynnöstä. Saxo Privatbanklla on oikeus muuttaa sellaisia välityspalkkioita ja maksuja ilman ennakkoilmoitusta, kun muutoksesta on hyötyä asiakkaalle tai kun muutosta voidaan perustella sellaisilla ulkopuolisilla tekijöillä, joihin Saxo Privatbank ei voi vaikuttaa. Tällaisia tekijöitä ovat: (i) sellaiset Saxo Privatbankn suhteessa vastapuoliin tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat Saxo Privatbankn kustannusrakenteeseen; ja/tai (ii) pörssien, maksujen selvityskeskusten, tietopalvelujen tai muiden ulkoisten palvelutarjoajien välityspalkkioissa ja maksuissa tapahtuvat muutokset, jotka Saxo Privatbank siirtää edelleen asiakkaalle. Saxo Privatbanklla on oikeus muuttaa välityspalkkioita ja maksuja kuukauden varoitusajalla, jos: (i) markkinaolosuhteet, muun muassa kilpailuolosuhteet, antavat aihetta muuttaa Saxo Privatbankn ehtoja; (ii) Saxo Privatbank haluaa muuttaa yleistä välityspalkkio ja palkkiorakennettaan ja hinnoitteluaan liiketaloudellisista syistä; ja/tai (iii) asiakkaan niissä olennaisissa olosuhteissa, jotka ovat luoneet perustan asiakaskohtaisille yksilöllisille ehdoille, on tapahtunut muutoksia. Tällaisten välityspalkkioiden ja maksujen lisäksi asiakas on velvollinen maksamaan kaikki voimassa olevat arvonlisäverot ja muut verot, säilytys- ja toimituspalkkiot, pörsseille ja maksujen selvityskeskuksille maksettavat ja kaikki muut palkkiot, joita Saxo Privatbank on velvollinen maksamaan sopimuksen ja/tai asiakkaan kanssa solmitun asiakassuhteen yhteydessä. Saxo Privatbank on tämän lisäksi oikeutettu vaatimaan, että asiakas maksaa seuraavat kulut erikseen: (iii) kaikki Saxo Privatbanklle julkisten viranomaisten tiedusteluihin vastaamisesta aiheutuvat kulut, muun muassa Saxo Privatbankn määrittämä palkkio tiliotteiden ja liitteiden lähettämisestä ja jäljennösten laatimisesta; (iv) arvopapereiden säilyttämiseen liittyvät hallinnointimaksut ja Saxo Privatbanklle pantin hankkimisesta aiheutuvat mahdolliset kulut, muun muassa mahdollinen vakuutusmaksun maksaminen; ja (v) kaikki Saxo Privatbanklle syntyvät kulut, jotka aiheutuvat asiakkaan pyytämien tilintarkastajien kommenttien tai raporttien hankkimisesta. Palkkioita peritään joko tosiasiallisia maksuja vastaavana kiinteänä summana tai suoritettua palvelua vastaavana prosenttiosuutena tai tuntiveloituksena. Tuntiveloituksen määrä käy ilmi hinnastosta. Laskentamenetelmiä on mahdollista yhdistellä. Saxo Privatbank pidättää itselleen oikeuden uusien palkkioiden käyttöönottoon. Saxo Privatbanklla on oikeus veloittaa välityspalkkioita, maksuja, provisioita, korkoja ym. erikseen joko kuukausittain tai neljännesvuosittain. 15 KOROT Saxo Privatbanklla on oikeus muuttaa korkoja ja/tai koronlaskennan summarajoja ilman ennakkoilmoitusta, kun muutoksesta on hyötyä asiakkaalle tai kun muutosta voidaan perustella sellaisilla ulkopuolisilla tekijöillä, joihin Saxo Privatbank ei voi vaikuttaa. Tällaisia tekijöitä ovat: (i) kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvat raha- tai luotonantopolitiikkaan liittyvät muutokset, jotka vaikuttavat yleiseen korkotasoon tavalla, jolla on merkitystä Saxo Privatbanklle; (ii) muut yleisessä korkotasossa muun muassa raha- ja obligaatiomarkkinoilla tapahtuvat muutokset, joilla on merkitystä Saxo Privatbanklle, tai iii) Saxo Privatbankn kustannusrakenteisiin vaikuttavat muutokset, joita tapahtuu suhteessa Saxo Privatbankn vastapuoliin. Saxo Privatbanklla on oikeus muuttaa yritysasiakkaisiin sovellettavaa korkoa yhden kuukauden ja ei-ammattimaisiin asiakkaisiin sovellettavaa korkoa kahden kuukauden varoitusajalla, jos: (i) markkinaolosuhteet, muun muassa kilpailuolosuhteet, antavat aihetta muuttaa Saxo Privatbankn ehtoja; (ii) Saxo Privatbank haluaa muuttaa yleistä korkorakennettaan ja hinnoitteluaan liiketaloudellisista syistä; (iii) asiakkaan niissä olennaisissa olosuhteissa, jotka ovat luoneet perustan asiakaskohtaisille yksilöllisille ehdoille, on tapahtunut muutoksia.

7 16 ETURISTIRIIDAT Saxo Privatbanklla, sen liikekumppaneilla tai muilla Saxo Privatbanken kytköksissä olevilla henkilöillä tai yhtiöillä saattaa olla intressi, suhde tai järjestely, jolla on olennaista merkitystä jokaiselle liiketapahtumalle tai toteutetulle sopimukselle. Asiakasta kehotetaan siinä yhteydessä tutustumaan Saxo Privatbankn soveltamiin eturistiriitoja koskeviin periaatteisiin, jotka ovat nähtävissä Saxo Privatbankn kotisivulla 17 YHTEISTYÖKUMPPANIT Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että Saxo Privatbank saa välitysprovisiota niiltä sijoitusrahastoilta, joiden tuotteilla asiakas käy kauppaa AutoInvestsovelluksen avulla. Provisio muodostuu: (i) uusmerkinnästä maksettavasta myyntiprovisiosta (ii) asiakkaan koko salkusta maksettavasta provisiosta. 18 KURSSITIEDOT, ANALYYSIT JA MUUT PALVELUT Saxo Privatbank tarjoaa kaupankäyntijärjestelmässään asiakkaan käytettäväksi tiettyjä taloustietoja kuten esimerkiksi talousuutisia, kurssitietoja, tiliotteita ja ulkoisten palveluntarjoajien laatimia analyysejä. Lisäpalveluja voidaan tarjota hinnastosta ilmenevää erityistä maksua vastaan. Asiakas hyväksyy sen, että edellä mainitut tiedot ja analyysit eivät ole sijoitusneuvontaa vaan kolmansien osapuolten keräämiä tietoja, joita asiakas itse päättää hankkia ja mahdollisesti käyttää sijoituspäätöksensä lähtökohtana. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, ettei Saxo Privatbank tutki tällaisten tietojen ja analyysien sisältöä, muun muassa niiden kattavuutta ja paikkansapitävyyttä, eikä Saxo Privatbanka voida pitää vastuullisena näissä tiedoissa tai analyyseissä esiintyvistä virheistä tai puutteista. Saxo Privatbank pidättää oikeuden ilman ennakkovaroitusta lopettaa kokonaan tai osittain tällaisten tietojen ja analyysien tarjoaminen asiakkaan käyttöön tai muuttaa tällaisten tietojen ja analyysien rakennetta REAALIAIKAISTEN TIETOJEN TILAUKSET Saxo Privatbank antaa asiakkaalle mahdollisuuden tilata reaaliaikaisia tietoja niin, että asiakas voi nähdä kaikkien NASDAQ OMX Nordicin (NASDAQ OMX) sekä niiden ulkomaisten arvopapereiden reaaliaikaiset kurssit, joilla asiakas voi käydä kauppaa Saxo Privatbankn välityksellä. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, ettei Saxo Privatbank ole vastuussa kaupankäyntijärjestelmässä näkyvien kurssien virheellisyydestä. Reaaliaikaisten tietojen tilaukset lasketaan kuukausittain etukäteen ja veloitetaan automaattisesti asiakkaan tililtä kunkin kuukauden lopussa. Asiakas on velvollinen maksamaan tekemänsä reaaliaikatietojen tilaukset sekä asettamaan tililleen niiden maksamiseen tarvittavat varat. Ellei tilillä ole kunkin kuukauden 8. päivä katetta asiakkaan tekemien reaaliaikaisten tietojen tilausten maksamiseen, Saxo Privatbank voi irtisanoa asiakkaan tällaisen tilauksen välittömästi. Reaaliaikaisten tietojen ja Snapshots-tietojen hinnat käyvät ilmi Saxo Privatbankn hinnastosta, joka on nähtävissä Saxo Privatbankn kotisivulla 19 TEKIJÄNOIKEUS Saxo Privatbankn kotisivulla esitettyjen kurssitietojen tekijänoikeudet kuuluvat Saxo Privatbanklle ja näitä tietoja lähettävälle asianomaiselle säännellylle markkinalle. Asiakkaalla ei ole lupaa kokonaan tai osittain kopioida, muuttaa, myydä tai muulla tavalla luovuttaa tai toistaa Saxo Privatbankn kotisivulta peräisin olevia kursseja. Saxo Privatbank julkaisee yhteistyössä ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa kurssikäyriä, markkinatietoja, analyysejä ym. Saxo Privatbankn kotisivulla. Asiakkaalla ei ole lupaa kokonaan tai osittain kopioida, muuttaa, myydä tai muulla tavalla luovuttaa tai toistaa näitä tietoja. 20 TOIMEKSIANNON PELKKÄ TOTEUTTAMINEN (EXECUTION ONLY) Saxo Privatbank ei tarjoa Saxo Privatbankn palveluihin liittyvää neuvontaa, muun muassa sijoitusneuvontaa. Saxo Privatbank tarjoaa pelkästään toimeksiannon toteuttamista (Execution only). Tämän seurauksena Saxo Privatbank ei ole velvollinen arvioimaan toimitetun tai tarjotun rahoitustuotteen tai annetun tai tarjotun palvelun tarkoituksenmukaisuutta, kun kysymyksessä ovat sellaiset yksinkertaiset rahoitustuotteet kuin osakkeet, obligaatiot ja sijoitusrahasto-osuudet. Tällöin asiakas ei kuulu sijoittajansuoja-asetuksen 16 ja 17 :n tarkoittaman suojan piiriin. Asiakkaan on kuitenkin oltava tietoinen siitä, ettei kaupankäyntiä monimutkaisilla rahoitusvälineillä kuten hinnanerosopimuksilla (CFD), optioilla, futuureilla ja muilla johdannaissopimuksilla voida harjoittaa ilman, että Saxo Privatbank antaa sijoitusneuvontaa mutta että Saxo Privatbank suorittaa sellaisissa tilanteissa sijoittajansuoja-asetuksen 17 :n mukaisen tarkoituksemukaisuustestin. Asiakkaalle tähdennetään, etteivät monimutkaiset rahoitusvälineet ole tarkoituksenmukaisia kohteita kaikille ei-ammattimaisille asiakkaille. Koska Saxo Privatbank ei tarjoa neuvontaa, muun muassa sijoitusneuvontaa, asiakasta kehotetaan yksilöllisten neuvojen saamiseksi kääntymään rahoituskonsulttinsa, tilintarkastajansa tai juristinsa puoleen Saxo Privatbankn asiakkaalle tarjoamien palvelujen taloudellisten riskien ja veroseuraamusten selvittämiseksi. 21 SAXO PRIVATBANKN VASTUU Ellei ehdoissa ole mainittu tai pakottavista säännöksistä johdu muuta, Saxo Privatbank voi kaupankäyntijärjestelmää väärin käytettäessä olla Tanskan lain yleisten säännösten mukaisesti vastuussa ainoastaan sellaisesta tappiosta, jonka voidaan katsoa syntyneen Saxo Privatbankn virheiden ja laiminlyöntien takia. Saxo Privatbank ei ole vastuussa minkään tyyppisistä toiminta- tai välillisistä tappioista menetetty aika ja voittomarginaalin pieneneminen mukaan lukien. Reaaliaikaisten tietojen tilauksista ja puhelimitse tapahtuvista hintatiedusteluista suoritettavaa maksua ei voi veloittaa eläketililtä. Ellei asiakas ole tilannut reaaliaikaisia tietoja, asiakas voi sen sijaan tiedustella kursseja puhelimitse tai kaupankäyntijärjestelmän kautta (Snapshots). Saxo Privatbank ei ole vastuussa tappioista, joita aiheuttavat: Kaupankäyntijärjestelmään pääsyssä tapahtuvat keskeytykset Osto- tai myyntitoimeksiantojen viivästyminen, vääristyminen tai puutteellinen vastaanottaminen Kehnoista tai väärin kytketyistä puhelin- tai tietoyhteyksistä johtuva

8 tietojen vääristyminen Saxo Privatbankn palvelimen varattuna oleminen, minkä seurauksena joudutaan tekemään uusia tiedusteluja Viat, joita esiintyy tiedonsiirtoyhteyksissä tai jotka johtuvat kolmansien osapuolten tunkeutumisesta Saxo Privatbankn palvelimelle, tiedonsiirtoyhteyteen tai asiakkaan tietokoneeseen Asiakkaan tietokoneessa ilmenevät komplikaatiot Virushyökkäykset Verotukselliset seikat, koska Saxo Privatbank ei neuvo asiakasta verotukseen liittyvissä asioissa eikä myöskään tunne niitä Tappiot tai vahingot, jotka johtuvat arvopaperiin liittyvistä puutteellisista tai virheellisistä yhtiöoikeudellisista toimista (corporate actions) kuten osakkeiden jakamisista, rahaston koodin vaihtamisesta, mitätöimisestä ja lakkaamisesta, lunastustarjouksista, ilmaisosakkeista ja uusmerkinnöistä ym. Tappiot tai vahingot, jotka johtuvat kurssitiedoissa, analyysiaineistossa, historiallisissa kurssitiedoissa, asiakkaan säilytystilin ja tilien sisältöä koskevissa tiedoissa, eri tyyppisissä vahvistuksissa ja/tai asiakkaan muissa lisäpalveluissa olevista mahdollisista virheistä tai puutteista. 22 TOIMINTAHÄIRIÖT Saxo Privatbank pyrkii kotisivunsa välityksellä tiedottamaan kaupankäyntijärjestelmässä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Saxo Privatbank ei ole kuitenkaan velvollinen antamaan tällaisia tietoja eikä ole vastuussa annetuista tiedoista. 23 FORCE MAJEURE Saxo Privatbank ei ole vastuussa lainsäännöksistä, viranomaistoimista tai vastaavista, syttyneestä tai uhkaavasta sodasta, kapinasta, kansalaislevottomuuksista, terrorismista, sabotaasista, luonnonmullistuksista, lakoista, työsuluista sekä boikoteista ja saarroista johtuvista vahingoista riippumatta siitä, onko Saxo Privatbank itse selkkauksen osapuolena muun muassa siten, että selkkaus vaikuttaa Saxo Privatbankn toimintoihin vain osittain. 24 LAIMINLYÖNTI Asiakkaan katsotaan syyllistyvän laiminlyöntiin seuraavissa tapauksissa: selvitystilaan tai konkurssiin (tästä muodostavat poikkeuksen yhdistymistai uudelleenjärjestelytoimet, joihin on saatu Saxo Privatbankn kirjallinen ennakkohyväksyminen); (viii) jos asiakkaan omaisuus joutuu panttauksen, ulosmittauksen tai muiden sellaisten oikeustoimien kohteeksi, joiden vaikutuksia ei voida poistaa, korjata tai korvata seitsemän päivän kuluessa; (ix) jos pantin tai kiinnityksen muodossa asetettu vakuus voidaan realisoida suhteessa asiakkaaseen ja sellaisen pantin tai kiinnityksen haltija ryhtyy toimiin asetetun vakuuden realisoimiseksi; (x) jos asiakkaan (tai asiakkaan minkä tahansa tytäryhtiön, sisaryhtiön, konserniyhtiön tai osakkuusyhtiön) velka erääntyy maksettavaksi välittömästi tai sen voidaan julistaa erääntyneen maksettavasti ennen ilmoitettua erääntymispäivää asiakkaan (tai asiakkaan minkä tahansa tytäryhtiön, sisaryhtiön, konserniyhtiön tai osakkuusyhtiön) laiminlyönnin seurauksena tai asiakas (tai asiakkaan mikä tahansa tytäryhtiö, sisaryhtiö, konserniyhtiö tai osakkuusyhtiö) jättää velan maksamatta sen erääntymispäivänä. (xi) jos asiakas laiminlyö ehtojen ja minkä tahansa sopimuksen mukaisten velvoitteittensa täyttämisen; (xii) jos asiakkaan antama minkä tahansa muotoinen selvitys tai vakuus on tai siitä on tullut virheellinen; tai (xiii) jos valvova viranomainen pyytää Saxo Privatbanka tai asiakasta lopettamaan sopimuksen (tai sopimuksen minkä tahansa osan). 25 PERUUTTAMISOIKEUS Kuluttajansuojalaissa (9. kesäkuuta 2004 annettu laki nro 451 myöhempine muutoksineen) peruuttamisoikeudesta annettuja säännöksiä ei sovelleta sen kaltaisiin arvopapereita tai rahoituspalveluja koskeviin sopimuksiin, joita Saxo Privatbank tarjoaa, vrt. kuluttajansuojalain 17 :n 2 momentin 3 kohta. Asiakas voi milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa irtisanoa Saxo Privatbankn ja asiakkaan välisen asiakassuhteen, vrt. jäljempänä oleva kohta 27. Saxo Privatbank ei peri minkäänlaista erillistä palkkiota asiakastilin avaamisesta tai sulkemista lukuun ottamatta niitä Saxo Privatbankn kulloisiakin kaupankäyntikustannuksia ja muita hinnaston mukaisia kustannuksia, joita mahdollisten avoimien positioiden sulkemisesta aiheutuu. (i) jos asiakas jättää maksamatta jonkin maksun tai suorittamatta jonkin toimenpiteen, jota edellytetään ehtojen tai sopimuksen nojalla tai jota edellyttää Saxo Privatbank kohtuullisena pidettävän pyynnön puitteissa; (ii) jos asiakas jättää lähettämättä välttämättömät summat, joiden turvin Saxo Privatbank voi vastaanottaa minkä tahansa sopimuksen mukaisen toimituksen ensimmäisenä eräpäivänä; (iii) jos asiakas jättää hankkimatta välitettäväksi tarkoitettua varallisuutta tai jättää varallisuutta myymättä minkä tahansa sopimuksen mukaisesti ensimmäisenä eräpäivänä; Asiakkaalla on kuitenkin kuluttajansuojalain säännösten nojalla peruuttamisoikeus suhteessa tiettyihin sopimuksiin, ja asiakkaan peruuttamisoikeus ja sen koskevat ehdot käyvät näissä tilanteissa ilmi sopimuksista. 26 MUUTOKSET Saxo Privatbanklla on oikeus muuttaa ehtoja asiakkaan eduksi ilman ennakkoilmoitusta. Asiakkaan kannalta epäedullisia muutoksia voidaan tehdä milloin tahansa niin, että yritysasiakkaiden kohdalla ennakkoilmoitus on yksi kuukausi ja ei-ammattimaisten asiakkaiden kohdalla kaksi kuukautta. Saxo Privatbank ilmoittaa asiasta asiakkaalle edellä olevan kohdan 12 mukaisesti. (iv) jos asiakkaasta tehdään mikä tahansa ilmoitus, joka perustuu konkurssilakiin (23. lokakuuta 2007 annettu asetus nro 1259 myöhempine muutoksineen) tai mihin tahansa muuhun vastaavaan lakiin, jota tulee soveltaa asiakkaaseen tai yhtiökumppanuuden tapauksessa yhteen tai useampaan yhtiökumppaniin, tai jos on kyse yhtiöstä, yhtiöön nimitetään pesänselvittäjä, pesänhoitaja, omaisuudenhoitaja tai vastaava; (vi) jos asiakasta haetaan selvitystilaan tai konkurssiin; (vii) jos annetaan määräys tai tehdään päätös asiakkaan asettamisesta Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset, ellei asiakas ole ennen muutosten voimaantulopäivää ilmoittanut Saxo Privatbanklle, ettei asiakas voi hyväksyä muutoksia. Saxo Privatbanklla on oikeus mutta ei velvollisuutta pitää sellaista ilmoitusta irtisanomisena. 27 IRTISANOMINEN Asiakassuhde jatkuu, kunnes se irtisanotaan.

9 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa asiakassuhde välittömästi lähettämällä kirjallinen ilmoitus Saxo Privatbanklle. Saxo Privatbanklla on ei-ammattimaisten asiakkaiden kohdalla oikeus irtisanoa asiakassuhde kahden kuukauden irtisanomisajalla. Saxo Privatbanklla on yritysasiakkaiden kohdalla oikeus irtisanoa asiakassuhde yhden kuukauden irtisanomisajalla. Saxo Privatbank ilmoittaa irtisanomisesta asiakkaalle pysyvällä välineellä. Irtisanominen ei vaikuta jo syntyneisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Irtisanomisen yhteydessä Saxo Privatbank ja asiakas sitoutuvat saattamaan valmiiksi kaikki tehdyt tai keskeneräiset sopimukset. Tällaisten liiketapahtumien yhteydessä osapuolia sitovat edelleen sopimusten ehdot. Saxo Privatbanklla on oikeus vähentää kaikki velkasummat ennen mahdollisten kreditsaldojen siirtämistä asiakkaan tilille ja lykätä sellaista siirtoa, kunnes kaikki Saxo Privatbankn ja asiakkaan väliset sopimukset on saatettu päätökseen. Lisäksi Saxo Privatbanklla on oikeus vaatia, että asiakas maksaa asiakkaan sijoitusten siirrosta mahdollisesti aiheutuneet maksut. Irtisanominen tulee ei-ammattimaisten asiakkaiden tapauksessa tehdä paperimuotoisena tai muulla pysyvällä välineellä, ja sen tulee olla asiallisesti perusteltu. 28 VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET Jos asiakas haluaa tehdä valituksen Saxo Privatbanklle, se tulee lähettää kirjallisesti valituksista vastaavalle henkilölle, joka on Saxo Privatbankn Head of Compliance. Head of Compliancen yhteystiedot käyvät ilmi Saxo Privatbankn kotisivulta Saxo Privatbank on tämän jälkeen velvollinen käsittelemään valituksen nopeasti ja perusteellisesti. Ellei asiakas pääse tyydyttävään sopimukseen Saxo Privatbankn kanssa, asiakas voi tehdä valituksen Tanskan rahoituslaitosten asioita käsittelevälle valituslautakunnalle (Pengeinstitutankenævnet), Østerbrogade 64, 4, Postilokero 2690, DK-2100 Kööpenhamina Ø (www.pengeinstitutankenaevnet.dk). Valituslautakunnan käsiteltäväksi toimitetusta valituksesta peritään maksu. 29 TALLETUSTAKUURAHASTO (GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER) Saxo Privatbank on talletustakuurahaston (Garantifonden for indskydere og investorer) alainen. Talletustakuurahasto tarjoaa asiakkaille talletussuojan siinä tapauksessa, että Saxo Privatbankn maksut lakkautettaisiin tai että se joutuisi konkurssiin. Talletustakuurahaston antama suoja on: Nimellä rekisteröidyissä talletuksissa euroa vastaava summa tallettajaa kohti Eläketilit ja erityiset lasten säästötilit turvataan rajoituksetta. Tämän lisäksi korvataan tappiot niissä tapauksissa, joissa Saxo Privatbank ei voi konkurssin tai maksujen lakkauttamisen tapauksessa toimittaa asiakkaalle kuuluvia arvopapereita takaisin esimerkiksi normaalissa toiminnassa esiintyvän häiriön seurauksena. Näistä tappioista korvattava määrä on enintään euroa asiakasta kohti. 30 SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUO- MIOISTUIN Kaikkien Saxo Privatbankn kanssa tehtyjen sopimusten ja/tai ehtojen noudattamiseen tai tulkintaan liittyvien erimielisyyksien yhteydessä sovelletaan Tanskan lakia, ja ne viedään mahdollisuuksien mukaan Kööpenhaminassa toimivan meri- ja kauppaoikeuden (Sø- og Handelsretten) tai vaihtoehtoisesti Kööpenhaminan käräjäoikeuden käsiteltäviksi. KAUPANKÄYNNIN EHDOT Asiakkaan kaupankäynti tapahtuu niin, että (i) asiakas tekee kaupankäyntijärjestelmän kautta osto- tai myyntitarjouksen asianomaisella säännellyllä markkinalla, (ii) asiakas antaa Saxo Privatbankn toteuttaa toimeksiannon parhaalla mahdollisella tavalla, tai (iii) Saxo Privatbank tekee kaupankäyntisopimuksen toisen markkinatoimijan kanssa. Saxo Privatbanklla on oikeus toteuttaa arvopaperien ja valuutan osto- tai myyntitoimeksiannot joko kokonaan tai osittain. Saxo Privatbank pidättää itselleen oikeuden lisätä tai rajoittaa osto- tai myyntitoimeksiantojen kohteena mahdollisesti olevien arvopapereiden määrää. Asiakkaan toimeksianto voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain kyseisen säännellyn markkinan osto- ja myyntitarjousten määrästä riippuen. 2 TOIMEKSIANTOJEN TEKEMINEN Asiakkaalla on kaksi mahdollisuutta käydä kauppaa Saxo Privatbankn välityksellä: tehdä osto- tai myyntitoimeksianto kaupankäyntijärjestelmän kautta käyttäjätunnuksen sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan ilmoittamisen jälkeen, tai tehdä osto- tai myyntitoimeksianto Saxo Privatbanklle puhelimitse, jolloin ilmoitetaan tilin ja säilytystilin numero. Asiakas on tietoinen siitä, että puhelimitse tehtyjen toimeksiantojen yhteydessä asiakkaalla ei ole mahdollisuutta saada niitä tietoja ja palveluja, joihin tarjotaan pääsy kaupankäyntijärjestelmässä, vrt. yleisten liiketoimintaehtojen kohta 18. Lisäksi viitataan Saxo Privatbankn hinnastoon, joka on nähtävissä Saxo Privatbankn kotisivulla Käyttäessään toista edellä mainituista kaupankäyntimahdollisuuksista asiakas antaa Saxo Privatbanklle määräyksen toteuttaa ostoa tai myyntiä koskeva toimeksianto. Asiakas ei voi tehdä osto- tai myyntitoimeksiantoja Saxo Privatbanklle millään muulla tavalla. Mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen, ei-ammattimaisten asiakkaiden tapauksessa kuitenkin viimeistään ensimmäisenä tapahtuman jälkeisenä pankkipäivänä, asiakas vastaanottaa kaupan vahvistuksena sähköisen kauppalaskun, vrt. yleisten liiketoimintaehtojen kohta ARVOPAPEREIDEN OSTOTOIMEKSIANNOT Ellei asiakas ole tehnyt luottosopimusta, asiakkaalla tulee tietyn arvopaperin ostamiseksi olla toimeksiantoa tehdessään tilillään koko käteissumma, joka kattaa sekä kauppahinnan, maksimikoron rajapäivämäärään asti että kaikki kaupankäyntikustannukset. Saxo Privatbank voi oman valintansa mukaan jättää toimeksiannon kokonaan tai osittain toteuttamatta, mikäli tilillä ei ole kauppahetkellä riittävästä varoja sen toteuttamiseen. Toimeksiannon tekemisen jälkeen asiakkaan tililtä tehdään määrältään toimeksiantoa sekä välityspalkkiota vastaava katevaraus niin, että asiakkaan tilillä käytettävissä oleva summa pienenee. 1 SAXO PRIVATBANKN VÄLITYKSELLÄ KÄYTÄVÄ KAUPPA Saxo Privatbank pidättää voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti omistusoikeuden asiakkaan ostamiin arvopapereihin, kunnes lopullinen

10 maksu on suoritettu. Jos Saxo Privatbank tekee kaupan toisen markkinatoimijan kanssa kyseisen säännellyn markkinan ulkopuolella, asiakkaalle suoritetaan maksu Saxo Privatbank saavuttaman hinnan mukaan, ellei se ole markkinahinta. 2.2 ARVOPAPEREIDEN MYYNTITOIMEKSIANNOT Arvopaperia myytäessä arvopaperin on oltava asiakkaan säilytystilillä Saxo Privatbankssa. Ellei näin ole, toimeksiantoa ei toteuteta, ellei kyseistä arvopaperia ole hankittu Saxo Privatbankn välityksellä viimeistään kolme pankkipäivää ennen kyseistä arvopaperia koskevan myyntitoimeksiannon tekemistä niin, että arvopaperi on sellaisen myynnin arvopäivänä saatavissa asiakkaan säilytystilillä. Jos myyntitoimeksiantoon sisältyvistä arvopapereista ainoastaan osa on asiakkaan säilytystilillä, Saxo Privatbank voi toteuttaa toimeksiannon kokonaan tai osittain. Jos asiakas on tehnyt Saxo Privatbankssa käteislainoja ja osakelainoja koskevan sopimuksen, osakkaalla on mahdollisuus lainata osakkeita markkinoilla tapahtuvan edelleenmyynnin mahdollistamiseksi lyhyeksi myynnin yhteydessä (short selling). Asiakkaalle tehdään siinä yhteydessä selväksi, että tiettyjen arvopapereiden lyhyeksi myynti voi olla lainsäädännön mukaan kiellettyä. 3 TOIMEKSIANTOJEN PERUUTTAMINEN Asiakas voi peruuttaa minkä tahansa toimeksiannon, jota ei ole vielä pantu täytäntöön. Asiakkaan tulee kuitenkin varautua tiettyyn käsittelyaikaan, ennen kuin Saxo Privatbank voi peruuttaa toimeksiannon.. Asiakas vastaa peruutuksen voimaantuloon asti täysin kaikista ennen peruuttamista annettujen ohjeiden mukaisesti suoritetuista toimista sekä myös peruutuksen mahdollisesti aiheuttamista tappioista. Asiakas ei voi kuitenkaan pitää tilausta peruutettuna, ennen kuin asiakas on vastaanottanut Saxo Privatbanklta asiaa koskevan vahvistuksen sähköpostina. 4 TOIMEKSIANTOJEN VOIMASSAOLOAIKA Tehdyt toimeksiannot ovat voimassa ainoastaan kyseisenä pankkipäivänä, ellei asiakas on ilmoittanut muuta. Tämä tarkoittaa, että säännellyn markkinan aukioloaikana tehdyt toimeksiannot ovat voimassa, kunnes tämä markkina sulkeutuu kyseisenä päivänä. Asiakkaalla on mahdollisuus pidentää sähköisesti tehdyn toimeksiannon voimassaoloaikaa enintään yhteen vuoteen. Saxo Privatbanklla on aina oikeus mutta ei velvollisuutta muuttaa asiakkaan toimeksiantoa kurssin osalta, mikäli asiakkaan ilmoittama hinta ylittää tai alittaa toimeksiannon hetkellä markkinoiden osto- tai myyntitarjoukset. Saxo Privatbank noudattaa Saxo Privatbankn jäsenpörssien kaupankäyntisäännöksiä. 7 KAUPPOJEN PERUUTTAMINEN Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että NASDAQ OMX voi poikkeuksellisissa tilanteissa peruuttaa kauppoja kaupankäyntijärjestelmässään esimerkiksi silloin, jos OMX arvioi siinä esiintyvän tiettyjä virheitä tai virheellisyyksiä. Jos OMX päättää peruuttaa kaupan, Saxo Privatbank palauttaa kyseiset arvopaperit ja varat. Tästä aiheutuvat kustannukset veloitetaan asiakkaalta. Saxo Privatbanklla on lisäksi oikeus mutta ei velvollisuutta peruuttaa asiakkaan kauppa, jos se on suoritettu säännellyllä markkinalla virheellisesti tai jos on muuten tehty kauppaa hinnoilla, jotka eivät vastaa senhetkistä markkinaarvoa. Tällainen kauppojen peruutus voidaan suorittaa kyseisellä säännellyllä markkinoilla asetettujen hintojen ja kaupankäyntijärjestelmän hintojen virheellisyyden johdosta. 8 PUHELIMITSE TEHDYT TOIMEKSIANNOT (PUHE- LIMITSE TAPAHTUVA KAUPANKÄYNTI) Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että Saxo Privatbank ei anna minkäänlaista neuvontaa, muun muassa sijoitusneuvontaa, puhelimitse vastaanotettujen toimeksiantojen yhteydessä. Asiakas voi tehdä puhelimitse toimeksiannon Saxo Privatbankn meklarille. Asiakas saa siinä yhteydessä tietää kyseisen arvopaperin osto- tai myyntikurssin kyseisellä säännellyllä markkinalla, minkä jälkeen asiakas voi tehdä päätöksen toimeksiannon tekemisestä. Arvopaperin rahaksi muutettavuudesta tai muista seikoista riippuen toimeksiantoa ei voi joissakin tilanteissa tehdä tai toteuttaa. Jos toimeksiannon tekeminen aiheuttaa ongelmia, asiakas voi soittaa Saxo Privatbanklle Saxo Privatbankn aukioloaikoina eli kaikkina pankkipäivinä klo BEST EXECUTION Saxo Privatbank on arvopaperikauppiaiden toteuttamista toimeksiannoista annetun asetuksen (5. maaliskuuta 2007 annettu asetus nro 213 myöhempine muutoksineen) mukaan velvollinen ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin päästäkseen asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, mitä tulee hintaan, kustannuksiin, nopeuteen, toteutumisen ja selvityksen todennäköisyyteen, suuruuteen, luonteeseen ja muihin toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaisiin seikkoihin. Tässä yhteydessä viitataan Saxo Privatbankn soveltamiin toimeksiantojen toteuttamisperiaatteisiin, jotka ovat saatavilla osoitteessa www. saxoprivatbank.dk. 6 KAUPPOJEN SELVITYKSET Kaikki toimeksiannot, jotka lähetetään suoraan säännellyllä markkinalla tapahtuvaan kaupankäyntiin, toteutetaan kyseisen markkinan arvopaperikurssin mukaan. Puhelimitse tapahtuvassa kaupankäynnissä asiakkaan arvopaperisalkku päivittyy kaupankäyntijärjestelmässä seuraavana pankkipäivänä. Näin ollen toimeksiannon tekemisen yhteydessä ei varata rahaa tai arvopapereita. Tässä tilanteessa asiakas on velvollinen varmistamaan ennen toimeksiannon tekemistä, että tilillä on rahaa ja että säilytystilillä on arvopapereita, kun niitä on tarkoitus myydä. Toimeksiantojen tekeminen puhelimitse on mahdollista Saxo Privatbankn aukioloaikana eli kaikkina pankkipäivinä klo Asiakkaan on oltava tietoinen siitä, että Saxo Privatbankn aukioloaika ei ole sama kuin niiden säänneltyjen markkinoiden aukioloajat, joilla asiakas voi käydä kauppaa Saxo Privatbankn välityksellä. Toimeksiantoja voidaan kuitenkin tehdä ja toteuttaa kaupankäyntijärjestelmän kautta myös Saxo Privatbankn aukioloajan ulkopuolella. 9 KAUPANKÄYNNIN MUODOT Kaupankäynti Saxo Privatbankssa tapahtuu joko: (i) pörssikauppana, ii) Over the counter eli OTC-kauppana. Jos markkinalla käydään kauppaa Saxo Privatbankn osto- ja myyntitarjousten perusteella, asiakas saa maksun tämän kurssin mukaan. 9.1 PÖRSSIKAUPPA

11 Asiakas voi kaupankäyntijärjestelmän kautta käydä suoraan kauppaa tietyillä tanskalaisilla, ruotsalaisilla, suomalaisilla ja norjalaisilla arvopapereilla NASDAQ OMX Kööpenhaminan, NASDAQ OMX Tukholman, NASDAQ OMX Helsingin ja Oslon pörsseissä sekä OMX:n johdannaisilla valikoiduilla markkinoilla. Sitä kutsutaan pörssikaupaksi. Pörssikaupassa toimeksianto lähetetään automaattisesti edelleen kyseiselle säännellylle markkinalle. 9.2 MUU KUIN PÖRSSIKAUPPA Asiakas voi käydä kaupankäyntijärjestelmän kautta kauppaa amerikkalaisilla, hollantilaisilla, ranskalaisilla ja saksalaisilla arvopapereilla. Asiakas voi käydä kauppaa New Yorkin, NASDAQ- ja AMEX-pörsseissä sekä Frankfurtin pörsseissä noteeratuilla amerikkalaisilla, hollantilaisilla, ranskalaisilla ja saksalaisilla arvopapereilla. Jos asiakas tekee At market -toimeksiannon Amerikan markkinoilla, toimeksianto toteutetaan kokonaan, vaikka asiakkaan tilillä ei olisi katetta ja tili ylittyy. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei tiliä ylitetä, sekä kattamaan mahdollinen tilinylitys välittömästi. 9.2 OVER THE COUNTER (OTC-KAUPPA). Asiakas voi Saxo Privatbanklle antamansa erityisen ohjeen nojalla käydä kauppaa säännellyn markkinan ulkopuolella esimerkiksi Global Webtraderin välityksellä ja MFEX:n rahastoilla. 10 OMAAN LUKUUN TOIMIMINEN Valitsemastaan kaupankäynnin muodosta riippumatta asiakas saattaa joutua tilanteeseen, jossa Saxo Privatbank on tehnyt kaupan omaan lukuunsa (15. syyskuuta 1986 annettu laki nro 636 myöhempine muutoksineen). Se tarkoittaa, että Saxo Privatbank toimii kaupankäynnissä vastapuolena. 11 TOIMEKSIANTOTYYPIT Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että asiakas kantaa itse vastuun stop-toimeksiantojen käyttöön liittyvistä riskeistä. Asiakkaan tulee siten olla tietoinen riskeistä, joita aiheuttavat säännellyiltä markkinoilta saadut virheelliset tiedot kuten esimerkiksi virheelliset viimeiset kaupankäyntihinnat, kurssit, jotka eivät heijasta oikeaa markkinaarvoa, vähäisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen voimakkaat kurssivaihtelut ja kurssikeinotteluun perustuvat kaupat. Asiakas on vastuussa riskeistä, jotka liittyvät esimerkiksi arvopaperipörssien tiedotteisiin, yhtiön osakepääomassa tapahtuviin muutoksiin, osakkeiden jakamisiin ja vastaaviin osakkeen kurssiin mahdollisesti vaikuttaviin tapahtumiin, koska tavoitehinta ei muutu tässä yhteydessä automaattisesti. Edellä mainitut riskit voivat tarkoittaa, että stop-toimeksianto aktivoituu hinnan ollessa väärä niin, että asiakkaan osto- tai myyntitoimeksianto lähetetään säännellylle markkinalle kaupankäyntiä varten. Saxo Privatbank ei ole vastuussa sellaisista välittömistä tai välillisistä vahingoista ja tappioista, joita asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu stop-toimeksiantotoiminnon toiminnassa, saatavuudessa, luotettavuudessa tai muissa kuin edellä mainituissa tekijöissä ilmenevien virheiden tai puutteiden seurauksena RAJAHINTATOIMEKSIANNOT Rajahintatoimeksiannot ovat toimeksiantoja, joissa asiakas ilmoittaa kaupankäyntijärjestelmässä arvopapereita ostaessaan enimmäisostohinnan ja arvopapereita myydessään enimmäismyyntihinnan (rajahinnan). Rajahintatoimeksianto toteutetaan vasta, kun markkinahinta on sama kuin rajahinta. Tällöin markkinaliikkeet saattavat vaikuttaa siten, ettei toimeksiantoja toteuteta välittömästi. Rajatoimeksiannot lähetetään kaupankäyntijärjestelmän kautta suoraan markkinoille, jolloin rajatoimeksiannot myös julkaistaan siellä JÄÄVUORI-TOIMEKSIANTO Kaupankäyntijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tehdä toimeksiantoja seuraavilla tavoilla: 11.1 MARKKINATOIMEKSIANNOT Toimeksianto tehdään ja lähetetään suoraan säännellylle markkinalle STOP-TOIMEKSIANNOT Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä stop-toimeksiantoja. Stop-toimeksiantojen tekemisestä saa lisätietoa Saxo Privatbankn kotisivulla dk. Saxo Privatbank pidättää itselleen oikeuden päättää, mitä markkinoita ja arvopapereita stop-toimeksiannon on määrä käsittää. Ennen stop-toimeksiantotoiminnon käyttämistä asiakkaan tulee perehtyä toimintoon ja hyväksyä seuraavat toiminnon käyttöön liittyvät ehdot: Stop-toimeksiantojen yhteydessä tehdään osto- tai myyntitoimeksianto, joka lähetetään markkinoille vasta, kun siellä saavutetaan asiakkaan ilmoittama stop-hinta (josta käytetään myös nimitystä trigger-hinta eli tavoitehinta). Tämän jälkeen osto- tai myyntitoimeksianto aktivoidaan. Jos tavoitehinta saavutetaan ja asiakkaan toimeksianto siten aktivoituu, toimeksianto on aktiivinen ainoastaan kyseisen päivän ajan. Asiakkaalla on mahdollisuus valita, onko tavoitehintana oltava viimeinen kaupankäyntihinta vai osto- tai myyntitarjouksen paras hinta. Saxo Privatbank ei takaa osto- ja myyntitarjousten toteutumista, kun ne tehdään stop-toimeksiantotoiminnon avulla. Saxo Privatbank ei ole vastuussa virheistä tai puutteista, joita stop-toimeksiantotoiminnon yhteydessä voi syntyä ja joita ei voida pitää Saxo Privatbanksta johtuvina. Jäävuori-toimeksiannoissa (Iceberg-toimeksiannot) vain osa toimeksiannon kokonaismäärästä on markkinoilla muiden markkinatoimijoiden nähtävissä. Näkyvissä olevan määrän tulee olla vähintään 10 prosenttia toimeksiannon kokonaismäärästä. Jos asiakas haluaa ostaa esimerkiksi kpl osaketta, asiakas voi tehdä yhteensä osaketta käsittävän ostotoimeksiannon, josta ainoastaan 200 kpl näkyvät markkinoilla. Kun näkyvissä oleva määrä on ostettu, muiden markkinatoimijoiden nähtäväksi tulee 200 kpl lisää, kunnes koko ostotoimeksianto on toteutettu. Asiakas menettää markkinoilla kuitenkin aikaprioriteettinsa, sillä uusi näkyvissä oleva määrä joutuu kyseisen hinnan kohdalla jonon viimeiseksi. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että asiakas saattaa norjalaisiin arvopapereihin liittyvän kaupankäynnin yhteydessä joutua maksamaan jokaisesta kaupasta vähimmäisvälityspalkkion. 12 KAUPANKÄYNTI ULKOMAISILLA ARVOPAPEREIL- LA Ulkomaisilla arvopapereilla tapahtuvan kaupankäynnin yhteydessä asiakas voi itse päättää, tuleeko selvityksen tapahtua perusvaluutassa vai paikallisessa valuutassa. Ulkomaisten arvopapereiden ostotoimeksiantojen tekemisen yhteydessä asiakkaan tilillä tehdään katevaraus käteissummasta, joka määräytyy toimeksiannon tekemishetken valuuttakurssin sekä kaupankäyntikustannusten mukaan. Kun toimeksianto toteutetaan, kaupankäynti tapahtuu kaupankäyntijärjestelmästä kaupankäyntihetkellä ilmenevään valuuttakurssiin. Jos asiakkaan tilillä on riittävästi katetta, asiakkaalla on mahdollisuus tehdä

12 arvopaperia koskeva kauppaselvitys paikallisessa valuutassa. voi jättää merkintäoikeudet myymättä. Jos asiakkaan tilin saldo on ulkomaisten arvopapereiden oston toteutumisen jälkeen negatiivinen, asiakkaan tulee välittömästi tallettaa tilille varoja oston kattamiseksi. Myyntitoimeksiantojen toteuttamisen yhteydessä tuotto maksetaan asiakkaan tilille tai vaihdetaan perusvaluuttaan käyttämällä kaupankäyntihetken valuuttakurssia, joka käy ilmi kaupankäyntijärjestelmästä. Asiakas voi itse päättää, missä valuutassa selvitys tehdään. Saxo Privatbank ei ole vastuussa ulkomaisen osinkoveron palautuksen hakemisesta. Kyseinen osinkovero saattaa riippua siitä, onko asiakas toimittanut vero-olosuhteitaan selvittävät oikeat dokumentit, mikä on asiakkaan omalla vastuulla. 13 VALUUTTAKAUPPA Asiakas voi ostaa ja myydä valuuttaa Saxo Privatbankssa. Valuuttakaupat selvitetään kaupankäyntijärjestelmässä määritettyjen kurssien mukaan. Valuuttakauppaan sovelletaan samoja säännöksiä kuin arvopaperikauppaan. Valuuttaa voi vaihtaa Saxo Privatbankn kotisivulla ainoastaan Saxo Privatbankn aukioloaikana klo 9:00-17: KAUPANKÄYNTI OSITTAIN LUNASTETUILLA OB- LIGAATIOILLA Jos asiakas on myynyt erän obligaatioita, joista osa osoittautuu osittain lunastetuiksi, Saxo Privatbanklla on oikeus ostaa asiakkaan tiliin erän obligaatioita, jotka vastaavat osittain lunastettuja. Asiakkaan salkkuyhteenvetoa ei päivitetä osittain lunastetuilla obligaatioilla niinä päivinä, joina lunastettu määrä lasketaan ja kohdistetaan. Saxo Privatbank on velvollinen toimittamaan myydyn obligaatiosalkun vastapuolelle ilman osittain lunastettua osaa ja joutuu siten ostamaan lunastetut obligaatiot markkinoilta. Tämä osto tapahtuu asiakkaan lukuun, ja asiakas vastaanottaa tämän jälkeen summan osittaisen lunastuksen arvopäivänä. 15 CORPORATE ACTIONS (YHTIÖOIKEUDELLISET TOIMET) Saxo Privatbank ei ole vastuussa siitä, että asiakas saa tiedon osakkeiden jakamisista tai käänteisistä jakamisista, poistamisesta ja olemassaolon lakkaamisesta, rahaston koodin vaihtumisesta, lunastustarjouksista, ilmaisosakkeista ja uusmerkinnästä, muun muassa vaihtovelkakirjoista, joihin on etuoikeus nykyisillä osakkailla ja/tai joukkovelkakirjojen haltijoilla, sekä muista pörssissä noteerattujen yhtiöiden yhtiöoikeudellisista tapahtumista (Corporate Actions), joilla on vaikutusta asiakkaan arvopapereihin tai toimeksiantoihin. Yhtiöoikeudelliset toimet päivitetään kaupankäyntijärjestelmään mahdollisimman nopeasti. Asiakas on vastuussa tapahtumista, jotka toteutetaan jonkin yhtiöoikeudellisen toimen julkistamisen ja Saxo Privatbankn kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvan asianomaisen päivittämisen välisenä aikana. Saxo Privatbanklla on oikeus mutta ei velvollisuutta myydä mahdolliset merkintäoikeudet asiakkaan lukuun parhaaseen mahdolliseen hintaan. Saxo Privatbank ei ota vastuuta mahdollisesta myynnistä. Jos merkintäoikeuksien arvo on pienempi kuin myynnistä aiheutuvat kustannukset, Saxo Privatbank Ellei alkuperäisen rahastokoodin vaihtaminen uuteen rahastokoodiin onnistu, ylimenevät murto-osaiset osakkeet joko myydään parhaaseen mahdolliseen hintaan ja/tai niistä maksetaan käteisosinko. Jos murto-osaisten osakkeiden myynnistä tai maksetuista käteisosingoista saatu korvaus on pienempi kuin Saxo Privatbankn välityspalkkio, Saxo Privatbank voi jättää nämä toimenpiteet suorittamatta. Saxo Privatbanklla on oikeus periä maksu tai välityspalkkio yhtiöoikeudellisten toimien yhteydessä UUSMERKINTÄ Merkittäessä uusia osakkeita tai obligaatioita, muun muassa vaihtovelkakirjoja, joihin on etuoikeus nykyisillä osakkailla ja/tai joukkovelkakirjojen haltijoilla, asiakkaan tulee informoida Saxo Privatbanka osallistumisestaan uusmerkintään riittävän varhaisessa vaiheessa niin, että Saxo Privatbank voi merkitä osakkeet tai obligaatiot asiakkaan nimissä. Saxo Privatbank siirtää merkintäoikeudet asiakkaan säilytystilille, minkä jälkeen asiakas itse huolehtii haluamiensa merkintäoikeuksien myymisestä tai täydentämisestä. Ellei Saxo Privatbank ole ilmoitetun määräajan kuluessa saanut asiakkaan ohjeita ja/tai asiakas ei aseta varoja käytettäväksi merkintää varten, Saxo Privatbanklla on oikeus mutta ei velvollisuutta myydä merkintäoikeudet parhaaseen mahdolliseen hintaan asiakkaan lukuun. Saxo Privatbank ei ota vastuuta mahdollisesta myynnistä. Jos merkintäoikeuksien arvo on pienempi kuin mahdollisesta myynnistä aiheutuvat kustannukset, Saxo Privatbank voi jättää merkintäoikeudet myymättä. Merkintäajan päätyttyä VP poistaa käyttämättömät merkintäoikeudet ilmoittamatta siitä asiakkaalle. Asiakas on vastuussa siitä, että merkintäoikeudet joko myydään tai että tehdään uusmerkintä ja varmistaudutaan siitä, että asiakkaan tilillä on riittävästi varoja ILMAISOSAKKEET Jos yhtiö suorittaa ilmaisannin, Saxo Privatbank siirtää mahdollisimman suuren määrän ilmaisosakkeita asiakkaan säilytystilille VAIHTOVELKAKIRJAT Vaihtovelkakirjojen konvertoinnin yhteydessä Saxo Privatbank voi asettaa määräajan, jonka kuluessa Saxo Privatbanklle tulee ilmoittaa, onko vaihtovelkakirjat määrä vaihtaa osakkeiksi. Ellei asiakas ilmoita määräajan kuluessa Saxo Privatbanklle haluavansa vaihtaa vaihtovelkakirjat osakkeisiin, Saxo Privatbank lunastaa vaihtovelkakirjat niiden erääntyessä ja hyvittää tuoton asiakkaan tilille. SÄILYTYSTILIN EHDOT 1 SÄILYTYSTILIN AVAAMINEN Säilytystili avataan asiakassuhteen luomisen yhteydessä. 2 SÄILYTYSTILIN YHTEENVETO Asiakkaalla on milloin tahansa mahdollisuus saada säilytystiliään koskeva kokonaisyhteenveto.

13 Kunkin vuoden tammikuussa asiakas saa tiliotteen, josta käy ilmi edellisen vuoden joulukuun 31. päivänä säilytystilille rekisteröity omaisuus. 3 ARVOPAPEREIDEN SÄILYTTÄMINEN Saxo Privatbank pitää asiakkaan arvopapereista erityisiä rekistereitä ja tilejä. Asiakkaan säilytystilillä säilytettävät arvopaperit pidetään erillään Saxo Privatbankn omista arvopapereista. Saxo Privatbank takaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sen, että asiakkaan arvopaperiomaisuuden määrä on jatkuvasti ajan tasalla. 4 VP:SSÄ REKISTERÖIDYT TANSKALAISET ARVOPA- PERIT VP Securities A/S:ssä (VP, arvopaperikeskus) rekisteröityihin arvopapereihin sovelletaan seuraavia ehtoja: 4.1 YLEISTÄ VP:ssä rekisteröidään Tanskan rahoitustarkastuksen (Finanstilsynet) rekisteröitäviksi hyväksyttyjen tanskalaisten obligaatioiden, tanskalaisten osakkeiden ja muiden arvopapereiden liikkeellelaskut ja myynti sekä niihin liittyvät oikeudet. Rekisteröinti tapahtuu VP:ssä olevalla tilillä (VP-tili), jonka Saxo Privatbank avaa asiakkaalle Saxo Privatbankn toimiessa tilinpitäjäpankkina. Ellei muusta ole sovittu, VP-tilillä rekisteröidyistä muutoksista lähetetään ilmoitus voimassa olevien säännösten mukaisesti. 4.2 MUUTOSILMOITUS VP ei lähetä muutosilmoituksia seuraavissa tilanteissa: Obligaatioiden osittaisen lunastuksen ja erääntymisen yhteydessä. Kaupankäynnissä asiakkaan salkussa tapahtuvien muutoksen yhteydessä. Rahaston koodin vaihtamisen yhteydessä. 4.3 KOROT Obligaatioiden korot maksetaan eräpäivänä säilytystilin hoitotilille. 4.4 OSITTAINEN LUNASTUS Osittaisesta lunastuksesta saadut summat maksetaan eräpäivänä säilytystilin hoitotilille. Saxo Privatbanklla on oikeus ottaa osittain lunastetut obligaatiot pois asiakkaan arvopaperisalkusta niin, ettei asiakkaalla ole mahdollisuutta käyttää osittain lunastettuja obligaatioita. Jos asiakas myy obligaatioita, jotka lunastetaan osittain ennen kaupan arvopäivää, asiakas on velvollinen joko toimittamaan samaan sarjaan kuuluvia osittain lunastamattomia obligaatioita tai korvaamaan tappiot, joita asiakkaan kaupan toteuttaminen saattaa aiheuttaa. 4.5 OSINKO Aikaisintaan neljäntenä päivänä sen jälkeen, kun yhtiökokouksessa on tehty päätös osingon maksamisesta, tämä osinko maksetaan mahdollisen osinkoveron vähentämisen jälkeen säilytystilin hoitotilille. 4.6 ILMOITUS 4.7 ILMOITUKSEN DOKUMENTOINTI Saxo Privatbank edellyttää asiakkaan jokaisen VP-tilille tapahtuvan rekisteröintihakemuksen yhteydessä dokumentaatiota siitä, että ilmoitus on peräisin oikealta asianosaiselta, että liiketapahtuma voidaan rekisteröidä ja että oikeus on yhä voimassa. Saxo Privatbank voi tämän lisäksi vaatia, että Saxo Privatbanklle tulee toimittaa muita tarvittavia tietoja, ennen kuin rekisteröinti voi tapahtua. Ellei näitä tietoja ilmoiteta Saxo Privatbanklle, Saxo Privatbank voi evätä rekisteröintihakemuksen. Mahdollisen epäämisen yhteyteen liitetään perustelu. Ilmoittajalle luovutetaan pyynnöstä kirjallinen vahvistus, jossa ilmoitetaan ilmoituksen vastaanoton ajankohta. 4.8 ILMOITUKSEN VOIMAANTULON AJANKOHTA VP-tilille tehdyn rekisteröinnin ilmoittamisen jälkeen rekisteröinti tulee voimaan heti, kun VP on suorittanut rekisteröintiä koskevan lopullisen tarkastuksen. Saxo Privatbank lähettää asiakkaan rekisteröintihakemukset VP:lle, kun Saxo Privatbank on vastaanottanut ne. Saxo Privatbank vastaanottaa ilmoituksia NASDAQ OMX:n aukioloaikana. Tämän ajankohdan jälkeen vastaanotetut ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seuraavana pankkipäivänä. Ilmoituksia voi jättää ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tai lähettämällä kirjeen tai faksin. Faksilla toimitetut ilmoitukset tulee vahvistaa tavallisella kirjeellä viimeistään seuraavana pankkipäivänä. Saxo Privatbank ei ole velvollinen lähettämään rekisteröintiä edelleen VP:lle, ennen kuin Saxo Privatbank on vastaanottanut alkuperäisen ilmoituksen. 4.9 REKISTERÖINTI OMIIN NIMIIN Saxo Privatbank huolehtii Saxo Privatbankn välityksellä ostettujen ja VP:ssä rekisteröityjen osakkeiden rekisteröinnistä asiakkaan omiin nimiin, ellei näin ole jo tapahtunut. Rekisteröinti omiin nimiin tulee voimaan sinä päivänä, jona ne on rekisteröity VP:ssä. Ellei asiakas halua omiin nimiin tapahtuvaa rekisteröintiä, asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Saxo Privatbanklle. Kun omiin nimiin rekisteröidyt osakkeet siirrettään säilytystilille, omiin nimiin rekisteröintiä koskeva hakemus rekisteröidään, ellei asiakas ole pyytänyt muuta. Omiin nimiin rekisteröityjen osakkeiden ym. myynnin yhteydessä Saxo Privatbank:lla on valtuudet peruuttaa omiin nimiin rekisteröinti. Haltijaosakkeita ym. säilytystiliin siirrettäessä omiin nimiin tapahtuvaa rekisteröintiä koskeva hakemus rekisteröidään vain, jos asiakas pyytää sitä VP:SSÄ TAPAHTUVAN REKISTERÖINNIN PÄÄTTYMINEN Kun sähköistä arvopaperia ei enää rekisteröidä VP:ssä, asiasta lähetetään ilmoitus asiakkaalle ja mahdollisille oikeudenhaltijoille 5 ARVOPAPEREIDEN SÄILYTTÄMINEN YHTEISSÄILY- TYKSESSÄ Ilmoitus oikeuksista ja muista kuin osto- ja myyntitapahtumista annetaan asiakkaan tai oikeudenhaltijan pyynnöstä Saxo Privatbanklle. Asiakas antaa Saxo Privatbanklle valtakirjan asiakkaan säilytystilejä koskevien panttausten ja muiden ilmoitusten vastaanottamiseen. Ulkomaisiin arvopapereihin sovelletaan seuraavia säännöksiä: Ehdot hyväksyessään asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Saxo

14 Privatbanklla on lupa säilyttää asiakkaan arvopapereita yhteissäilytyksessä rahoitustoiminnasta annetun lain (23. syyskuuta 2010 annettu asetus nro 1125 myöhempine muutoksineen) 72 :n 3 momentin nojalla. Yhteissäilytys on säilytys, jossa useiden asiakkaiden arvopaperit rekisteröidään asianomaisessa selvitysyhteisössä tai omaisuudenhoitoyhtiössä Saxo Privatbankn eikä siis asiakkaan nimiin ilmoittamalla, että arvopaperit kuuluvat Saxo Privatbanklle. Tämän takia asiakas ei ole yksilöllisesti tai henkilökohtaisesti oikeutettu korvauksiin asianomaisen selvitysyhteisön mahdollisesti tekemistä virheistä. Saxo Privatbank pitää rekisteriä, jossa selkeästi ilmoitetaan yksittäisten asiakkaiden omistusoikeus rekisteröityihin arvopapereihin. Ulkomaisia arvopapereita säilytetään Saxo Privatbankn nimeämän ulkoisen ammattimaisen välittäjän tai omaisuudenhoitajan yhteissäilytyksissä, ja ulkoinen ammattimainen välittäjä tai omaisuudenhoitaja vastaa asiakkaalle kuuluvien koronmaksujen, tuottojen ja muiden oikeuksien perimisestä ja vastaanottamisesta. Saxo Privatbank ei vastaa millään tavalla ulkoisten ammattimaisten välittäjien tai omaisuudenhoitajien toimista tai laiminlyönneistä, eikä asiakas voi saattaa sitä vastuuseen tappioista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti tällaisista toimista tai laiminlyönneistä. Sekä asiakkaaseen että Saxo Privatbanken sovelletaan samoja voimassa olevia oikeussäännöksiä ja käytäntöjä kuin ulkoiseen ammattimaiseen välittäjään tai omaisuudenhoitajaan sekä tämän liiketoimintaehtoihin, ja asiakkaan oikeudet arvopapereihin saattavat tämän seurauksena vaihdella. Tämä tarkoittaa muun muassa, että Saxo Privatbanklla on oikeus antaa tietoja asiakkaan henkilöllisyydestä ja arvopaperisalkusta siinä määrin kuin kyseisen maan lainsäädäntö sitä edellyttää. VP on velvollinen korvaamaan tappiot, jotka johtuvat sen omista virheistä VP:n säilytystilejä koskevien oikeuksien rekisteröinnin, muuttamisen tai mitätöinnin tai tileiltä tapahtuvien maksujen yhteydessä, vaikka kyseessä on tahaton virhe. Saxo Privatbank on samoin velvollinen korvaamaan tappiot, jotka johtuvat sen omista raportointivirheistä VP:n säilytystilejä koskevien oikeuksien rekisteröinnin, muuttamisen tai mitätöinnin tai tileiltä tapahtuvien maksujen yhteydessä, vaikka kyseessä on tahaton virhe. Samasta virheestä johtuvista tappioista maksettava kokonaiskorvaus voi olla enintään 500 miljoonaa kruunua. Jos asiakas myötävaikuttaa tahallaan tai tahattomasti virheen syntymiseen, korvausta voidaan alentaa tai siitä luovutaan. Jos tanskalainen tilinpitäjäpankki, muun muassa Saxo Privatbank, ei kykene maksamaan edellä mainittua korvausta, muut VP:n kanssa sopimuksen tehneet tanskalaiset tilinpitäjäpankit vastaavat puuttuvasta summasta enintään 500 miljoonalla kruunulla osalta virhettä kohti. 9 LAINSÄÄDÄNTÖ VP:ssä rekisteröityjä arvopapereita koskevat tarkemmat säännökset käyvät ilmi arvopaperikaupasta annetusta laista sekä sen nojalla laadituista asetuksista. Ehdot ovat voimassa 1. tammikuuta 2011 alkaen Mikäli Saxo Privatbankn maksut lakkautetaan, se joutuu konkurssiin tai vastaavaan, yksittäinen asiakas on rekisteröidyn oikeutensa perusteella oikeutettu vaatimaan arvopapereittensa toimittamista pois yhteissäilytyksestä, ellei asiakkaan omistusoikeudesta ole jo siinä vaiheessa erimielisyyttä. Mikäli Saxo Privatbankn liikekumppanin maksut lakkautetaan tai se joutuu konkurssiin tai vastaavaan, Saxo Privatbank voi ottaa arvopaperit yhteissäilytyksestä niiden asiakkaiden puolesta, jotka Saxo Privatbank on rekisterin mukaan rekisteröinyt arvopapereitten omistajiksi. Ulkomaiset takausjärjestelyt kattavat yleensä koko yhteissäilytystilin eivätkä siten Saxo Privatbankn rekisterissä olevia yksittäisiä omistajia. 6 ULKOMAISTEN ARVOPAPEREITTEN OSINKO Kun ulkomaisesta säilytyspankista on saatu osinko, osinko hyvitetään asiakkaan tilille käyttämällä arvopäivänä sitä pankkipäivää, jona Saxo Privatbank on vastaanottanut osingon. Jos asiakas haluaa osingon maksettavaksi arvopaperin valuutassa, asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Saxo Privatbanklle niin, että asiakkaalle voidaan avata valuuttatili. 7 VALITUS Kaikki valitukset ratkaisuista, jotka koskevat oikeuksien rekisteröintiä, muuttamista tai poistamista tai Saxo Privatbankn taholta tapahtunutta ilmoituksen hylkäämistä, tulee toimittaa kirjallisesti arvopaperikeskusten valituslautakuntaan, (Klagenævnet for Værdipapircentraler), Helgeshøj Alle 61, 2630 Tåstrup, kuuden viikon kuluessa siitä, kun rekisteröinti VP:ssä on tapahtunut, tai viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun Saxo Privatbank on hylännyt ilmoituksen. Valituslautakunta voi erityistapauksissa käsitellä asioita, jotka on toimitettu sille edellä mainitun valituksen määräajan jälkeen. Valituksen lähettämisen yhteydessä tulee maksaa valitusmaksu. Valituksia koskevat tarkemmat säännökset käyvät ilmi Tanskan rahoitustarkastuksen (Finanstilsynet) antamasta arvopaperikeskusten valituslautakuntia koskevasta asetuksesta (11. maaliskuuta 1997 annettu asetus nro 206 myöhempine muutoksineen). 8 KORVAUS

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden. Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä maksupalvelulaiksi

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot