SAXO PRIVATBANK A/S?PANKIN RUOTSIN SIVUKONTTORIN YLEISET EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAXO PRIVATBANK A/S?PANKIN RUOTSIN SIVUKONTTORIN YLEISET EHDOT"

Transkriptio

1 SAXO PRIVATBANK A/S:N ASIAKKAISIIN SOVELLETTAVAT YLEISET LIIKETOIMINTAEHDOT Saxo Privatbank A/S (Rahoitustarkastuksen tunnus/y-tunnus 1187) (Saxo Privatbank) on rahoitustoiminnasta annetun lain nojalla toimiluvan saanut luottolaitos, jota valvoo Tanskan rahoitusmarkkinoiden valvonnasta vastaava rahoitustarkastus (Finanstilsynet), Århusgade 110, DK-2100 Kööpenhamina Ø. Saxo Privatbankn kaupankäyntijärjestelmää (järjestelmä) valvoo Tanskan kuluttaja-asiamies. Saxo Privatbank on Saxo Bank A/S:n tytäryhtiö. Saxo Privatbanken voi ottaa yhteyttä soittamalla numeroon: tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: com. Yhteydenotto- ja asiointikielenä Saxo Privatbankn kanssa voi käyttää tanskaa tai englantia. Yleiset liiketoimintaehdot (ehdot) käsittävät yleiset liiketoimintaehdot, kaupankäynnin ehdot ja säilytysehdot, ja niitä sovelletaan kaikkiin Saxo Privatbankn ja asiakkaan välisiin suhteisiin, ellei muusta ole sovittu kirjallisesti. kaikkia viikonpäiviä lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita tai pyhäpäiviä, muun muassa itsenäisyyspäivää, helatorstain jälkeistä perjantaita, jouluaattoa ja uudenvuoden aattoa. Perusvaluutalla tarkoitetaan sitä valuuttaa, jossa asiakkaan tili on avattu. Sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on Tanskassa, käytetään Tanskan kruunuja (DKK), sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on Ruotsissa, käytetään Ruotsin kruunuja (SEK), sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on Norjassa, käytetään Norjan kruunuja (NOK), sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on jossakin EU-maassa, käytetään euroja (EUR) ja sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat tai joiden kotipaikka on Islannissa, käytetään Islannin kruunuja (ISK). Ehdoilla tarkoitetaan yleisiä liiketoimintaehtoja, jotka muodostuvat yleisistä liiketoimintaehdoista, kaupankäynnin ehdoista ja säilytysehdoista. Pörssipäivällä tarkoitetaan kaikkia niitä päiviä, joina asianomainen säännelty markkina on avoinna kaupankäynnille. Corporate Action -käsitteen merkitys käy ilmi kaupankäynnin ehtojen kohdasta 15. Ehdot koskevat kaikkia Saxo Privatbankn asiakkaita. Ehtoja täydentävät muut sellaiset sopimukset, joita asiakas tekee Saxo Privatbankn kanssa (sopimukset ja jokainen sopimus). Sopimukset voivat muodostua muun muassa talletussopimuksista, antolainaussopimuksista, luottosopimuksista, eläkesopimuksista ja/tai johdannaiskauppasopimuksista. Sopimukset edellyttävät tilin ja säilytystilin avaamista. Ehdot ovat aina asiakkaan saatavilla Saxo Privatbankn kotisivulla www. saxoprivatbank.dk. Saxo Privatbank tarjoaa kaupankäyntiä tietyillä tanskalaisilla ja ulkomaisilla arvopapereilla, muun muassa osakkeilla ja obligaatioilla, sekä tietyillä muilla arvopapereilla arvopaperien kaupasta annetun lain (asetus nro 959, annettu 11. elokuuta 2010 myöhempine muutoksineen) 2 :n nojalla. Asiakas voi tietyssä määrin käydä myös johdannais- ja valuuttakauppaa. Arvopaperit, joilla asiakas voi käydä kauppaa, käyvät milloin tahansa ilmi Saxo Privatbankn kotisivulta Maksupalvelulaissa (25. toukokuuta 2009 annettu laki nro 385 myöhempine muutoksineen) tehdään poikkeus sellaisten asiakkaiden osalta, jotka ovat juridisia henkilöitä tai yrityksiä (yritysasiakkaat), siinä määrin kuin lain nojalla on mahdollista. Asiakas voi milloin tahansa asiakassuhteen aikana pyytää paperimuotoisen tai muussa pysyvästi tallennetussa muodossa olevan asiakastietolomakkeen luovuttamista. Yleiset liiketoimintaehdot 1 MÄÄRITELMÄT Ehdoissa määritellyt alla olevat termit tarkoittavat seuraavaa, ellei asiayhteydestä käy ilmi muuta: Sopimuksella tai sopimuksilla tarkoitetaan asiakkaan Saxo Privatbankn kanssa tekemiä sopimuksia, muun muassa talletussopimuksia, antolainaussopimuksia, luottosopimuksia, eläkesopimuksia ja/tai johdannaiskauppasopimuksia. Pankkipäivällä tarkoitetaan päiviä, jolloin Saxo Privatbank on avoinna, eli Säilytysehdoilla tarkoitetaan ehtoja, jotka käyvät ilmi ehtoihin sisältyvästä kohdasta säilytysehdot. Yritysasiakkailla tarkoitetaan asiakkaita, jotka ovat juridisia henkilöitä tai yrityksiä. Kuluttajansuojalaki tarkoittaa tietyistä kuluttajasopimuksista 9. kesäkuuta 2004 annettua lakia nro 451 myöhempine muutoksineen. Talletussuojarahastolla tarkoitetaan sijoittajia ja tallettajia suojaavaa Tanskan talletussuojarahastoa. Yleisillä liiketoimintaehdoilla tarkoitetaan ehtoja, jotka käyvät ilmi ehtoihin sisältyvästä kohdasta yleiset liiketoimintaehdot. Global Webtrader tarkoittaa Saxo Privatbankn Global Webtrader -kaupankäyntipaikkaa, jossa asiakas voi muun muassa käydä kauppaa johdannaisilla, kun Saxo Privatbank ja asiakas ovat tehneet johdannaiskauppasopimuksen. Kaupankäynnin ehdoilla tarkoitetaan ehtoja, jotka käyvät ilmi ehtoihin sisältyvästä kohdasta kaupankäynnin ehdot. Sijoittajansuojaa koskeva asetus tarkoittaa 30. syyskuuta 2009 sijoittajansuojasta arvopaperikaupan yhteydessä annettua asetusta nro 964 myöhempine muutoksineen. Rajahinnan merkitys käy ilmi kaupankäyntisääntöjen kohdasta NASDAQ OMX tarkoittaa NASDAQ OMX Nordic. Ei-ammattimaisilla asiakkailla tarkoitetaan asiakkaita, jotka ovat fyysisiä henkilöitä. Saxo Privatbank tarkoittaa Saxo Privatbank A/S. Kaupankäyntijärjestelmällä tarkoitetaan Saxo Privatbankn kaupankäyntijärjestelmää. SAXO E*BANK A/S, Danmark, Sverige filial Box Tukholma Puh: fi.saxoebank.com SAXO E*BANK A/S, Danmark, Sverige filial rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin numerolla SAXO E*BANK A/S -yhtiön ruotsalainen sivukonttori, jonka rekisteröity osoite on Philip Heymans Allé 5, 2900 Hellerup ja tanskalainen rekisterinumero

2 VP tarkoittaa VP Securities A/S. jos Saxo Privatbank on velvollinen niin tekemään. VP-konto tarkoittaa VP:ssä olevaa tiliä, jonka Saxo Privatbank avaa asiakkaalle Saxo Privatbankn toimiessa tilinpitäjäpankkina. 2 RISKIN TUNNUSTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN Asiakas tunnustaa, hyväksyy ja ymmärtää, että (1) arvopapereilla ja valuutalla tapahtuvaan kaupankäyntiin voi liittyä huomattavia riskejä, että (ii) arvopapereilla ja valuutalla tapahtuvan kaupankäynnin yhteydessä syntyvät voitot ja tappiot riippuvat arvopaperin, kohteena olevan hyödykkeen tai valuutan arvon vaihteluista, että (iii) historiallinen tuotto ei ole ilman muuta tae tulevasta ja että kaikki Saxo Privatbankssa käytävä arvopaperi- ja valuuttakauppa tapahtuu näin ollen asiakkaan laskuun ja riskillä. 3 ASIAKASTIEDOT Saxo Privatbankssä tapahtuvan tilin ja säilytystilin avaamisen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja henkilö- tai yritystunnuksensa. Henkilötunnusta käyttävien asiakkaiden tulee dokumentoida nimensä, osoitteensa ja henkilötunnuksensa esittämällä jäljennös julkisen viranomaisen myöntämästä kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Yritystunnusta käyttävien asiakkaiden tulee dokumentoida nimensä, osoitteensa ja yritystunnuksensa Tanskan kaupparekisterin (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) antamalla rekisteriotteella tai muulla vastaavalla todistuksella. Saxo Privatbank voi voimassa olevan lainsäädännön nojalla muun muassa vaatia asiakasta selostamaan, minkälaista tietoa ja kokemusta hänellä on arvopaperisijoittamisesta. Saxo Privatbank pitää jatkuvasti päivittyvää rekisteriä asiakkaan omistamista arvopapereista ja suorittamista kaupoista, jotta tiedot ovat asiakkaan saatavilla ja jotta Saxo Privatbank voi täyttää lainsäädännölliset vaatimukset, muun muassa ilmoitusvelvollisuutensa veroviranomaisille. Tiliä avattaessa asiakkaan tulee ilmoittaa avioliiton, avoliiton tai konsernisuhteiden kautta tai muulla tavalla syntyneistä sidonnaisuuksistaan Saxo Privatbankn muihin asiakkaisiin. Jos asiakkaan tapauksessa syntyy Saxo PrivatbankN kanssa tapahtuneen asiakassuhteen solmimisen jälkeen sellainen sidonnaisuus tai jos sellainen sidonnaisuus lakkaa, asiasta tulee välittömästi ilmoittaa Saxo Privatbanklle. Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Saxo Privatbank voi välittää asiakastietoja edelleen kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä Saxo Privatbankn asiakasta koskevien sopimusvelvoitteittensa täyttämiseksi esimerkiksi arvopaperikaupan ja maksupalvelujen yhteydessä ja että Saxo Privatbank voi välittää asiakastietoja muille EU:n ulkopuolisille Saxo Privatbankn yksiköille säilytykseen ja tietojen käsittelyyn liittyvien tehtävien yhteydessä. Nämä yksiköt ovat velvollisia noudattamaan tietojen siirtämisestä annettuja eurooppalaisia standardeja. Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Saxo Privatbank saa jatkuvasti välittää Saxo Bank A/S:lle kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat asiakkaan ja Saxo Privatbanken välisiä sitoumuksia, muun muassa tietoja, joita asiakas tai muut tahot ovat antaneet tai antavat vastaisuudessa. Näitä edelleen välitettyjä tietoja saadaan käyttää hallinnollisiin tarkoituksiin, riskinhallintaan ja rahoituspalvelujen myyntiin ja palveluja koskevaan neuvontaan sekä rahoituspalvelujen markkinointiin asiakkaalle. Tällaiset yhteydenotot voivat tapahtua kirjeitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse. Asiakas antaa myös suostumuksensa siihen, että Saxo Privatbank voi ottaa kirjeitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse yhteyttä asiakkaaseen asioissa, joissa on kyse rahoituspalvelujen myynnistä ja niitä koskevasta neuvonnasta sekä rahoituspalvelujen markkinoinnista asiakkaalle. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa tällainen suostumuksensa kokonaan tai osittain. Jos asiakas laiminlyö velvollisuuksiaan Saxo Privatbanka kohtaan, asiasta voidaan raportoida luottotietoyrityksille ja/tai maksuhäiriörekistereille voimassa olevien säännösten mukaisesti. Saxo Privatbankn hallitusta, työntekijöitä, alihankkijoita ja tilintarkastajia, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi asiakkaita koskeviin tietoihin, sitoo vaitiolovelvollisuus kaikkien tietoonsa mahdollisesti tulevien asiakassuhteeseen liittyvien seikkojen osalta. 3.2 TIEDONSAANTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Asiakkaalla on Tanskan henkilötietolain (31. toukokuuta 2000 annettu laki nro 429 myöhempine muutoksineen) oikeus saada tietoa siitä, mitä asiakastietoja Saxo Privatbank käsittelee. Saxo Privatbank voi periä maksun tätä asiaa koskevasta kirjallisesta informaatiosta. 3.3 VIRHEELLISET HENKILÖTIEDOT Saxo Privatbank on päivittäisessä yhteydessä Tanskan väestörekisterikeskukseen saa sieltä ajantasaisia tietoja esimerkiksi silloin, kun asiakkaan osoite muuttuu. Maksupalvelujen yhteydessä Saxo Privatbank hankkii tietoja rahalaitoksista ja muualta varmistaakseen maksupalvelujen oikean suorittamisen ja pystyäkseen laatimaan tiliotteita, maksuyhteenvetoja ja vastaavia. Mahdollisen luottoluokituksen tekemistä varten Saxo Privatbank hankkii asiakasta koskevia tietoja luottotietoyrityksiltä ja maksuhäiriörekistereiltä. Saxo Privatbank hyödyntää voimassa olevan lainsäädännön nojalla asiakkaan yhteystietoja lähettääkseen tietoa uusista tuotteista, kampanjoista ja vastaavista. 3.1 ASIAKASTA KOSKEVIEN TIETOJEN EDELLEEN VÄLITTÄMINEN Saxo Privatbank välittää asiakastietoja edelleen kolmansille osapuolille ainoastaan, jos asiakas on antanut siihen etukäteen kirjallisen suostumuksensa tai jos Saxo Privatbank on muilta osin oikeutettu siihen tanskalaisen ja eurooppalaisen lainsäädännön ja muiden sitovien kansainvälisten säännösten nojalla. Saxo Privatbank välittää muun muassa tietoja julkisille viranomaisille, Jos Saxo Privatbank huomaa tai jos sille huomautetaan, että asiakasta koskevat rekisteröidyt tiedot ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia, tiedot korjataan tai poistetaan välittömästi. Jos tietoja on välitetty edelleen muille, asiasta ilmoitetaan tietojen vastaanottajille. Jos tiedot ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia, Saxo Privatbank vaatii kyseiseltä asiakkaalta tietojen toteen näyttämistä asianmukaisella dokumentaatiolla täydennettynä. 3.4 VASTALAUSEET JA VALITUKSET Asiakas voi milloin tahansa esittää vastalauseensa asiakasta koskevien tietojen käsittelystä. Jos vastalause on oikeutettu, kyseiset tiedot poistetaan käsiteltävistä tiedoista. Vastaavasti asiakas voi pyytää virheellisten tietojen päivittämistä. Asiakas voi tehdä valituksen Saxo Privatbankn suorittamasta asiakastietojen käsittelystä Tanskan tietosuojavirastolle (Datatilsynet), 4 ASIAKASLUOKITTELU Rahoitusvälineiden markkinoista 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan

3 Parlamentin ja Neuvoston direktiivin 2004/39/EY (MiFID) ja direktiivin täytäntöön panevan arvopaperikauppaan liittyvästä sijoittajansuojasta annetun asetuksen mukaisesti (30. syyskuuta 2009 sijoittajansuojasta arvopaperikaupan yhteydessä annettu asetus nro 964 (sijoittajansuojaasetus) myöhempine muutoksineen) Saxo Privatbank luokittelee asiakkaansa kolmeen eri ryhmään: Hyväksyttävät vastapuolet, ammattimaiset asiakkaat ja ei-ammattimaiset asiakkaat. Saxo Privatbank tarjoaa eritasoista suojaa kuhunkin ryhmään kuuluville asiakkaille. Ei-ammattimaisten asiakkaitten suoja on suurin, kun taas ammattimaisia asiakkaita ja hyväksyttäviä vastapuolia pidetään kokeneempina, valistuneempina ja itsenäisempinä sekä kykenevinä arvioimaan mahdollisia riskejä. Tämän vuoksi heidän suojansa on rajoitetumpi tai sitä ei ole lainkaan. Saxo Privatbank antaa asiakkailleen mahdollisuuden pyytää uudelleenluokittelua, jolloin suojelun tasoa voidaan pienentää tai suurentaa. Kun asiakas pyytää toisenlaista luokittelua (joko yleisellä tai tuotetasolla), hänen tulee täyttää tietyt määrälliset ja laadulliset kriteerit, jotka käyvät ilmi sijoittajansuoja-asetuksesta. Saxo Privatbank arvioi asiakkaan pyynnön perusteella asiakkaan ammattitaitoa, kokemusta ja tietämystä saadakseen odotettavissa olevien liiketapahtumien tai palvelujen muotoa ajatellen kohtuullisen varmuuden siitä, että asiakas kykenee tekemään omia sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. Ellei asiakas täytä edellä mainittuja kriteereitä, Saxo Privatbank pidättää itselleen oikeuden olla luokittelematta asiakasta uudelleen tämän pyyntöä vastaavalla tavalla. 5 KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄMINEN 5.1 TEKNISET VAATIMUKSET Asiakkaan tietoteknisille laitteille, käyttökaupankäyntijärjestelmälle, Internetyhteyksille ym. asetettavat kulloisetkin tekniset vaatimukset käyvät ilmi Saxo Privatbankn kotisivulta 5.2 KÄYTTÄJÄTUNNUS SEKÄ SISÄÄNKIRJAUTUMIS- JA KAUPANKÄYNTISALASANA Avatessaan tiliä ja säilytystiliä asiakas saa käyttäjätunnuksen sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan. Käyttäjätunnus sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanat ovat henkilökohtaisia, ja asiakas vastaa itse niiden säilyttämisestä sopivassa ja turvallisessa paikassa niin, ettei kaupankäyntijärjestelmä joudu alttiiksi väärinkäytöksille. Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän anna muille mahdollisuutta käyttää käyttäjätunnustaan tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaansa tai säilytä muuten salasanojaan niin, että niiden salasanaominaisuudet tai kytkökset Saxo Privatbankn palveluihin käyvät ilmi. Asiakkaan sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanat eivät saa olla identtiset. Asiakkaan tietokoneeseen (tai muuhun päätteeseen) ei saa asentaa kiinteää yhteydenottotoimintoa, joka sisältää kyseiset salasanat. Asiakas on itse vastuussa siitä, että selaimesta poistetaan toiminto, joka tallentaa salasanatietoja ja antaa asiakkaalle siten mahdollisuuden kirjautua kaupankäyntijärjestelmään näppäilemättä salasanoja. Asiakkaan katsotaan suostuneen maksutapahtumaan tai arvopapereiden myyntiin tai ostoon, kun asiakas hyväksyy tapahtuman tai arvopaperin oston tai myynnin kaupankäyntijärjestelmässä käyttämällä painiketta Tee toimeksianto. 5.3 KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELMÄN KÄYTÖN ESTO Asiakkaan tulee kaupankäyntijärjestelmään kirjautuessaan käyttää käyttäjätunnustaan sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaansa. Asiakkaan pääsy kaupankäyntijärjestelmään estetään automaattisesti, jos asiakas on näppäillyt käyttäjätunnuksen ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan väärin kolme kertaa. Saxo Privatbank ilmoittaa jäljempänä olevan 12 kohdan mukaisesti estosta ja sen syistä asiakkaalle ennen estoa tai, ellei tämä ole mahdollisesta, välittömästi sen jälkeen lukuun ottamatta tilanteita, joissa siitä aiheutuu turvallisuusriski. Jos asiakas huomaa kaupankäyntijärjestelmää käytettävän oikeudettomasti tai epäilee, että kolmas osapuoli on väärin perustein saanut tietoonsa käyttäjätunnuksen sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan, asiakkaan tulee mahdollisimman nopeasti ilmoittaa asiasta Saxo Privatbanklle kaupankäyntijärjestelmän käytön estämiseksi. Ilmoituksen voi tehdä pankkipäivinä klo puhelimitse numeroon ja klo numeroon Ilmoituksen voi lisäksi tehdä lähettämällä sähköposti osoitteeseen saxoprivatbank.com. Asiakas voi tämän jälkeen tilata uuden käyttäjätunnuksen sekä uuden sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan. Asiakas voi 18 kuukauden ajan ilmoituksesta pyytää Saxo Privatbanklta dokumentaatiota käytön estoa koskevasta pyynnöstään ja sen ajankohdasta. Saxo Privatbank voi milloin tahansa muuttaa käyttäjätunnusta sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaa. Niitä muutetaan nimenomaan väärinkäytösepäilyjen yhteydessä, ja asiasta ilmoitetaan viipymättä asiakkaalle. Asiakkaalla on aina mahdollisuus estää kaupankäyntijärjestelmän käyttö ottamalla yhteyttä Saxo Privatbanken. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse tai sähköpostilla, kuten edellä on selostettu. Esto estää mahdollisuuden päästä sisään kaupankäyntijärjestelmään. Esto ei vaikuta kaupankäyntijärjestelmässä ennen eston käyttöönottoa tehtyihin avoinna oleviin toimeksiantoihin ja positioihin, ellei asiakas suoraan pyydä sitä. Asiakas on velvollinen ottamaan kantaa omiin positioihinsa. 5.4 TOIMEKSIANTOJEN PERUUTTAMINEN Maksutapahtumaan tai arvopapereiden myyntiin tai ostoon liittyvä toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun asiakas hyväksyy tapahtuman tai arvopaperin oston tai myynnin kaupankäyntijärjestelmässä käyttämällä painiketta Tee toimeksianto. Jos asiakas on antanut maksutapahtumaan liittyvän toimeksiannon, jota asiakas myöhemmin katuu, asiakkaalla on mahdollisuus lähettää pyyntö tilauksen mitätöimiseksi siihen hetkeen asti, jolloin toimeksianto on pantu täytäntöön. Asiakas on tietoinen siitä, ettei Saxo Privatbank ole velvollinen mitätöimään toimeksiantoa. Tilauksen mitätöintiä koskeva pyyntö voidaan tehdä Saxo Privatbanklle kaupankäyntijärjestelmän kautta tai puhelimitse. Asiakas ei voi pitää toimeksiantoa mitätöitynä, ennen kuin asiakas on vastaanottanut Saxo Privatbanklta asiaa koskevan vahvistuksen sähköpostina. Jos asiakas on tehnyt arvopaperien ostamista tai myymistä koskevan toimeksiannon, asiakas voi peruuttaa toimeksiannon kaupankäyntijärjestelmässä poistamalla sen kaupankäyntijärjestelmän kohdassa yhteenveto avoinna olevista toimeksiannoista. Asiakas ei voi kuitenkaan pitää toimeksiantoa mitätöitynä, ennen kuin asiakas on vastaanottanut Saxo Privatbanklta asiaa koskevan vahvistuksen sähköpostina. 5.5 VASTALAUSEET Jos asiakas, joka on fyysinen henkilö (ei-ammattimainen asiakas) huomaa, että rahansiirto on oikeudettomasti tai virheellisesti toteutettu, asiakkaan tulee esittää asian johdosta vastalause mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 13 kuukauden kuluessa siitä, kun Saxo Privatbank on veloittanut tai hyvittänyt rahansiirron. Jos yritysasiakas huomaa, että rahansiirto on oikeudettomasti tai virheellisesti toteutettu, asiakkaan tulee esittää asian johdosta vastalause mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 1 kuukauden kuluessa siitä, kun Saxo Privatbank on veloittanut tai hyvittänyt rahansiirron. Ellei asiakas esitä vastalausetta ennen edellä mainittujen määräaikojen

4 umpeutumista, asiakas menettää oikeutensa esittää vastalause Saxo Privatbanklle. 5.6 SAXO PRIVATBANKN VASTUU Kun maksu suoritetaan asiakkaan tililtä, Saxo Privatbank on vastuussa sellaisista välittömistä tappioista, joita aiheutuu maksun suorittamatta jättämisestä tai maksun puutteellisesta suorittamisesta. Kun maksu suoritetaan asiakkaan tilille, Saxo Privatbank on vastuussa sellaisista välittömistä tappioista, joita aiheutuu maksun suorittamatta jättämisestä tai maksun puutteellisesta suorittamisesta Saxo Privatbankn vastaanotettua summan. Saxo Privatbank ei ole vastuussa välillisistä tappioista. 5.7 EI-AMMATTIMAISTEN ASIAKKAIDEN VASTUU Kaupankäyntijärjestelmää käyttävien ei-ammattimaisten asiakkaiden kohdalla kaupankäyntijärjestelmän väärinkäytön tai muun oikeudettoman käytön yhteydessä sovelletaan seuraavia säännöksiä: (i) Asiakas vastaa enintään kruunulla tappioista, joita aiheuttaa kolmannen osapuolen oikeudeton kaupankäyntijärjestelmän käyttö silloin, kun kaupankäyntijärjestelmää on käytetty asiakkaan käyttäjätunnuksella, sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanalla. (ii) Jos Saxo Privatbank voi osoittaa toteen, että: asiakas tai joku, jolle asiakas on luovuttanut käyttäjätunnuksen ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan, on törkeän vastuuttomalla toiminnalla mahdollistanut kolmannen osapuolen oikeudettoman käytön, tai asiakas tai joku, jolle asiakas on luovuttanut käyttäjätunnuksen ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan, on jättänyt ilmoittamatta asiasta Saxo PrivatbankLLE mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asiakas on saanut tietää käyttäjätunnuksen ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan tulleen kolmannen osapuolen tietoon, tai oikeudettomaan käyttöön on syyllistynyt joku, jolle asiakas on ilmoittanut käyttäjätunnuksen ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan ilman, että asiantila kuuluu alla olevan kohdan (iii) piiriin, asiakas vastaa enintään kruunulla tappioista, joita kolmannen osapuolen oikeudeton kaupankäyntijärjestelmän käyttö aiheuttaa, ja (iii) asiakas vastaa tappioista ilman rahamääräistä ylärajaa, jos oikeudettomaan käyttöön on syyllistynyt joku, jolle asiakas on luovuttanut käyttäjätunnuksen ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan olosuhteissa, joissa asiakas tajusi tai joissa hänen olisi pitänyt tajuta, että luovutukseen liittyi ilmeinen väärinkäytösten riski. Asiakas ei ole vastuussa sellaisesta kaupankäyntijärjestelmän oikeudettomasta käytöstä, joka tapahtuu asiakkaan Saxo Privatbanklle tekemän ilmoituksen jälkeen. 5.8 YRITYSASIAKKAITTEN VASTUU Jos asiakas on yritysasiakas, asiakas hyväksyy sen, että hän käyttää kaupankäyntijärjestelmää, muun muassa Saxo Privatbankn tilejä ja säilytystilejä, ainoastaan liiketoiminnallisessa tarkoituksessa. Saxo Privatbank ei ole siihen asti, kun se on saanut ilmoituksen ja pyynnön estää sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanan käyttö, vastuussa mistään tilien ja säilytystilien väärinkäytöstä siinä tapauksessa, että asiakkaan sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaa on käytetty. 6 KÄYTTÖOIKEUS JA VALTAKIRJA Asiakas voi käyttää ainoastaan niitä tilejä ja säilytystilejä, joihin asiakkaalle on annettu käyttöoikeus tai joihin asiakas on saanut valtakirjan. Jos asiakas haluaa antaa asiakkaan nimissä kolmannelle osapuolelle valtakirjan, jolla tämä voi käyttää tilejä ja tehdä sopimuksia Saxo Privatbankssa, valtakirja laaditaan käyttämällä erillistä valtakirjalomaketta. Myös tässä tilanteessa tulee käyttää käyttäjätunnusta sekä sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaa. Valtakirjalla asiakas valtuuttaa valtakirjan saajan toimimaan kaikissa suhteissa samalla tavalla kuin jos toimijana olisi asiakas. Valtakirjaan ei voi tehdä rajoituksia. Jos asiaankuuluvaa käyttäjätunnusta ja/tai sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaa on käytetty, asiakas vastaa kaikista valtuutettujen henkilöiden suorittamista toimista samalla tavalla kuin jos asiakas itse olisi käyttänyt tilejä ja säilytystilejä. 7 YHTEISTILIN OMISTAJAN KUOLEMA Kun yhteistilin omistaja tai valtakirjan antaja kuolee, SAXO-TRADE lähettää tilin sekä säilytystilin tiliotteen Skifteretten-tuomioistuimelle. Saxo Privatbank lähettää myös elossa olevalle yhteistilin omistajalle tai valtakirjan haltijalle ilmoituksen siitä, että yhteistili on suljettu. Tili ja säilytys avataan uudelleen, kun yhteistilin omistaja tai valtakirjan haltija on esittänyt Saxo Privatbanklle tuomioistuimen laatiman todistuksen. 8 ASIAKKAAN ANTAMAT VAKUUTUKSET JA SELVI- TYKSET Asiakas vakuuttaa ja selvittää, että asiakkaaseen ei sovelleta minkäänlaisia juridisia rajoituksia tai sellaista lakia tai säännöstä, joka estää asiakasta täyttämästä näitä ehtoja tai mitä tahansa sopimusta; asiakas on hankkinut kaikki tarvittavat suostumukset ja asiakas on valtuutettu toimimaan näiden ehtojen puitteissa (yritysasiakkaan tapauksessa yritysasiakas on saanut riittävät valtuudet ja välttämättömän yhtiöoikeudellisen tai muun valtuutuksen, joka täyttää asiakkaan organisatoriset ja yhtiöjärjestyksen mukaiset vaatimukset); sijoituksiin ja muihin varoihin, joita asiakas hankkii mihin tahansa ehtojen ja/tai sopimusten mukaiseen tarkoitukseen, ei missään vaiheessa kohdistu minkäänlaista kiinnitystä, pidätysoikeutta, panttia tai rasitusta, ja asiakas omistaa ne kokonaan. asiakas noudattaa rajoituksetta kaikkia lakeja, joiden alainen asiakas on, muun muassa kaikkia verolakeja ja -säännöksiä, valuuttamääräyksiä ja rekisteröintivaatimuksia, ja asiakkaan Saxo Privatbanklle ilmoittamat tiedot ovat täydellisiä ja täsmällisiä eivätkä ole miltään olennaisilta kohdilta harhaanjohtavia. Asiakas on vastuussa jokaisesta väärinkäytöksestä, jos asiakkaan sisäänkirjautumis- ja kaupankäyntisalasanaa on käytetty. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että ainoastaan ne henkilöt, jotka on valtuutettu allekirjoittamaan asiakkaan puolesta, käyvät kauppaa SAXO-TRADEn välityksellä. Jos asiakkaan työntekijöiden valtuutuksia muutetaan, asiasta on välittömästi ilmoitettava Saxo Privatbanklle. Edellä mainitut vakuutukset ja selvitykset katsotaan annetuiksi toistamiseen joka kerta, kun asiakas antaa asiakassuhteen kuluessa Saxo Privatbanklle ohjeita ja käyttää kaupankäyntijärjestelmää. 9 ASIAKKAAN TILILLE JA TILILTÄ TAPAHTUVAT

5 MAKSUT Kun asiakas suorittaa maksuja Saxo Privatbanklle, Saxo Privatbankn tulee saada riittävät tiedot lähettäjäpankista pystyäkseen tunnistamaan, miltä asiakkaalta ja mille tilille maksun tulee tapahtua. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Saxo Privatbank voi noudattaa alla mainittuja määräaikoja vain, jos Saxo Privatbank pystyy tunnistamaan asiakkaan ja sen tilin, jolle maksu on määrä rekisteröidä. Asiakkaan Saxo Privatbankssa oleville tileille ja tileiltä suoritettavien kaikkien maksujen tulee tapahtua elektronisina maksusuorituksina, joskin maksu voidaan suorittaa myös sekkinä. Saxo Privatbank ei maksa eikä vastaanota käteistä rahaa. Tilille ja tililtä voidaan suorittaa maksuja ainoastaan pankkipäivänä, ja siirrot, jotka tehdään muina päivinä kuin pankkipäivänä, suoritetaan siten vasta seuraavana pankkipäivänä. Arvopapereiden osinko ja tuotto maksetaan asiakkaan tilille. vastaavia viitekursseja, joihin tehdään kaupankäyntijärjestelmästä ilmenevä lisäys tai vähennys. 9.5 TILILLE JA TILILLE SUORITETTUJA MAKSUJA KOSKEVAT TIEDOT Asiakas hyväksyy sen, että tiedot, jotka Saxo Privatbankn on annettava asiakkaalle maksupalvelulain 53 :n 1 momentin nojalla sen jälkeen, kun maksu on veloitettu asiakkaan tililtä, ilmoitetaan asiakkaalle sähköisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä jäljempänä olevan kohdan 11 mukaisesti. Asiakas hyväksyy lisäksi sen, että tiedot, jotka Saxo Privatbankn on annettava asiakkaalle maksupalvelulain 54 :n 1 momentin nojalla sen jälkeen, kun maksu on hyvitetty asiakkaan tilille, ilmoitetaan asiakkaalle sähköisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä jäljempänä olevan kohdan 11 mukaisesti. Mikäli toiseen rahalaitokseen tarkoitettu rahansiirto on määrä toteuttaa samana pankkipäivänä, Saxo Privatbankn tulee saada asiakkaalta asiaa koskeva ohje klo mennessä. Maksuista, joiden määrä ylittää 1 miljoona Tanskan kruunua, tulee tehdä ilmoitus maksua edeltävänä pankkipäivänä klo mennessä. Asiakkaan tililtä suoritetut maksut hyvitetään vastaanottajapankin tilille viimeistään vastaanottamista seuraavan pankkipäivän päättyessä. Saxo Privatbank ei suorita maksuja ulkomaisiin pankkeihin. 9.1 ARVOPÄIVÄ Asiakkaan Saxo Privatbankssa olevalta tililtä suoritettavien maksujen yhteydessä arvopäivänä pidetään sitä pankkipäivää, jona summa veloitetaan asiakkaan tililtä. Tanskalaisilta rahalaitoksilta tapahtuvien maksujen yhteydessä arvopäivänä pidetään sitä pankkipäivää, jona Saxo Privatbank vastaanottaa summan, ja summa on asiakkaan käytettävissä välittömästi Saxo Privatbankn vastaanotettua sen, jos Saxo Privatbank vastaanottaa summan ennen klo Jos rahat vastaanotetaan pankkipäivän klo ja seuraavan pankkipäivän klo 8.00 välisenä aikana, asiakas voi odottaa summan olevan käytettävissä vasta seuraavana pankkipäivänä klo MAKSUIHIN LIITTYVÄT VARAUKSET Saxo Privatbank hyvittää säilytyksessä oleviin arvopapereihin liittyvät maksut asiakkaan tilille edellyttäen, että Saxo Privatbank vastaanottaa kyseisen summan. Ellei näin tapahdu, Saxo Privatbank on oikeutettu siirtämään asiakkaan tilille maksetut summat takaisin. Tätä varausta sovelletaan myös riippumatta siitä, onko summan tilille maksaminen nimenomaisesti mainittu tiliotteessa tai sitä koskevassa ilmoituksessa. 10 TILINYLITYS Jos asiakkaan tilillä tapahtuu perusteeton tilinylitys, Saxo Privatbank on oikeutettu mutta ei velvollinen minimoimaan tämän tilinylityksen, jollainen voi syntyä muun muassa valuutanvaihdon yhteydessä. Saxo Privatbank voi myös periä tilinylityskorkoa, mikäli asiakas ylittää tilinsä. Tilinylityskorko käy ilmi Saxo Privatbankn kotisivulta 11 KUITTAUS Jos asiakas ei maksa mitä tahansa summaa, jonka asiakas on velkaa Saxo Privatbanklle, Saxo Privatbank on oikeutettu ilman asiakkaalle tehtävää ennakkoilmoitusta vähentämään jokaisen Saxo Privatbankn saatavan asiakkaan tilille maksetuista summista. 12 KOMMUNIKOINTI ASIAKKAAN KANSSA Saxo Privatbank perustaa asiakastilin yhteydessä asiakkaan nimissä sähköisen kirjelaatikon. Saxo Privatbanklla on oikeus lähettää kaikki asiakkaalle tarkoitettu kirjeenvaihto tähän kirjelaatikkoon. Sähköiset kauppalaskut ovat saatavilla asiakkaan sähköisessä kirjelaatikossa mahdollisimman nopeasti kaupan toteutumisen jälkeen, joskin eiammattimaisten asiakkaiden kohdalla viimeistään ensimmäisenä pankkipäivänä kaupan toteutumisen jälkeen. Jos asiakas haluaa mieluummin saada kauppalaskut tavallisena kirjeenä, asiakkaan on ilmoitettava asiasta Saxo Privatbanklle kirjallisesti. Tästä maksettava palkkio käy ilmi Saxo Privatbankn kotisivulla löytyvästä kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Asiakkaan tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa Saxo Privatbanklle asiakkaalle sähköisesti tai tavallisena postina lähetetyissä kauppalaskuissa, tiliotteissa ym. olevista virheistä ja puutteista. Saxo Privatbank ei ole vastuussa tappioista, joilta olisi voitu välttyä, jos tämä ilmoitus olisi tehty viipymättä. 9.3 KORON LASKEMINEN JA KORONMAKSU Tilille suoritetuille maksuille lasketaan korkoa arvopäivästä alkaen, vrt. edellä oleva kohta 9.1., ja koronmaksu tapahtuu neljännesvuosittain taannehtivasti. 9.4 VALUUTANVAIHTO Asiakkaan Saxo Privatbankssa suorittaman valuutanvaihdon yhteydessä käytetään valuutanvaihdon hetkellä kaupankäyntijärjestelmästä ilmeneviä valuuttakursseja. Saxo Privatbank käyttää valuutanvaihdon yhteydessä Reutersin tai vastaavan ulkoisen palvelutarjoajan ilmoittamia viitekursseja 12.1 TILIOTTEET JA PUHELINKESKUSTELUJEN TALLENTAMINEN Asiakas hyväksyy sen, että kaupankäyntijärjestelmästä saatavat tilien ja säilytystilien tiliotteet ovat riittäviä todentamaan asiakkaalla Saxo Privatbankssa olevien tilien summat ja säilytystilillä olevat arvopaperit. Asiakas hyväksyy sen, että kaupankäyntijärjestelmästä saatavia tiliotteita voidaan esittää todisteina oikeudenkäynnissä ja että niille annetaan sama todistusarvo kuin allekirjoitetuille asiakirjoille. Lisäksi asiakas hyväksyy sen, että vastaanottamisen on katsottava lähtökohtaisesti tapahtuneen sillä hetkellä,

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja.

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT 1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT Näitä sijoituspalveluiden yleisiä ehtoja sovelletaan Suomen Asuntohypopankki Oy:n Asiakkaalle tarjoamiin sijoituspalveluihin. Näitä

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO -KONSERNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa 1.3.2015

ELITE VARAINHOITO -KONSERNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa 1.3.2015 Voimassa 1.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN 7 1 ASIAKASSOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA 7 2 MÄÄRITELMÄT 7 Ammattimainen Asiakas 7 Arvopaperi 7 Arvopaperinvälittäjä 7 Asiakas

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. Palvelun yleiset ehdot... 5 3.1. Asiakassuhde... 5 3.2. Tarjottavat

Lisätiedot

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!

Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! = = = = = = = = = SEB GYLLENBERGIN ASIAKASSOPIMUS Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! Ohessa Teille SEB Gyllenbergin asiakassopimus allekirjoitettavaksi.

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ:N VISA-EHDOT

AKTIA PANKKI OYJ:N VISA-EHDOT 1 (10) Maksupääte on maksunsaajalla oleva laite tai järjestelmä, jolla maksukortin tiedot luetaan ja tarkistetaan maksettaessa ja joka toimittaa korttitapahtumat elektronisesti edelleen maksutililtä tai

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV04 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV04 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV04 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 1.9.2013 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) Sivu 1 (5) Voimassa 1.1.2012 lähtien Tietoa Resurs Bank AB Suomen sivuliikkeestä Resurs Bank AB on ruotsalainen pankkiosakeyhtiö, joka

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1 (7) S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T Liite asiakassopimukseen 1 SOPIJAPUOLET 1.1 1.2 Wallstreet Asset Management Oy Y-tunnus 2538288-5 on määritelty liitteessä

Lisätiedot

American Express tilihakemus Gold Card

American Express tilihakemus Gold Card tilihakemus Gold Card 521/JCP C08 M11299IA08 GC:FI 97 MGM www FYF FI Saan ensimmäisen vuoden ilman jäsenyys maksua, jon ka jälkeen veloitetaan jäsenyysmaksu 170. Liityn automaattisesti Membership Rewards

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot. Voimassa 15.11.2012

Tilin yleiset ehdot. Voimassa 15.11.2012 Tilin yleiset ehdot Voimassa 15.11.2012 Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja ne ovat osa tilisopimusta. Näiden ehtojen lisäksi yksityishenkilöiden tilisopimuksiin

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

YLEISET KORTTIEHDOT HENKILÖASIAKKAILLE Voimassa 01.05.2010

YLEISET KORTTIEHDOT HENKILÖASIAKKAILLE Voimassa 01.05.2010 YLEISET KORTTIEHDOT HENKILÖASIAKKAILLE Voimassa 01.05.2010 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen Korttien yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja korttien erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan korttien erityisiä

Lisätiedot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot 1. Soveltamisala Näitä K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien

Lisätiedot