SRL:N RATSASTUSKOULUJEN LAATUPORTAAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SRL:N RATSASTUSKOULUJEN LAATUPORTAAT"

Transkriptio

1 SRL:N RATSASTUSKOULUJEN LAATUPORTAAT

2 SRL:N RATSASTUSKOULUJEN LAATUPORTAAT Tarkastaja: Päiväys: RATSASTUSKOULUN PERUSTIEDOT Koulun/tallin nimi ja yhteystiedot: Toiminnasta vastaava henkilö: Tarkastushetkellä toimineet opettajat: TASOJEN YLEISMÄÄRITELMÄT: Tallin täytettävä tasovaatimukset jokaisella osa-alueella. PERUSTASO: Hyvä, toimiva, asiallinen ja ammattimainen ratsastuskoulu TASO 2.: Matkalla Laatu-talliksi tai perustasoa jollakin/ joillakin osa-alueilla tasokkaampi ratsastuskoulu. LAATUTASO: Korkealaatuinen ratsastuskoulu jokaisella osa-alueella. Poikkeama Lyhyt kuvaus, miten vaatimus täyttyy tallissa/mistä asia voidaan todentaa. Esim. laatukäsikirja, tallin informaatiotaulu, koulutustodistukset, tarkastaja todennut/havainnointi (esim. kuntoisuusvaatimusten todennuksen yhteydessä). kirjataan sen tason alle, minkä talli täyttää. Tallin kokonaistaso määräytyy kuitenkin alimman todennustason mukaan, vaikka kyse olisi vain yhdestä osa-alueesta. Huom. näissä tilanteissa myös POIKKEAMAN laadinta mahdollinen, jos halutaan säilyttää jo saavutettu taso. Annetaan ehdotus asian kehittämisestä tallille. Kehittämisehdotus voi tähdätä seuraavan tason saavuttamiseen tai olla muu kehitysehdotus nykyisen tason kriteerien laadukkaammasta täyttämisestä. Mikäli talli on jo tietyllä tasolla, mutta vuositarkastuksessa havaitaan, että kriteeri ei täyty, kirjataan -kohtaan POIKKEAMA, josta laaditaan erillinen poikkeamaraportti ja tallin on saatettava asia kuntoon määräajassa ja raportoitava kirjallisesti asian korjaus SRL:n, jotta merkinkäyttöoikeus säilyy.

3 SISÄLLYS 1. YRITYSTOIMINTA 1.1. Henkilökunta ja työnjako 1.2.Sisäinen viestintä 1.3. Talouden seuranta 1.4. Toiminta 1.5. Laadun omavalvonta 1.6. Asiakatyytyväisyys ja palautteiden käsittely 1.7. Tietojen kirjaaminen 1.8. Uudet työntekijät 2. ASIAKASPALVELU 2.1. Asiakasrekisteri 2.2. Tiedottaminen 2.3. Varauskäytännöt 2.4. Ryhmäkoko 2.5. Talli-ilmapiiri 2.6. Asiakkaiden hevosmiestaitojen kehittäminen 2.7. Seuran toiminta 3. HENKILÖKUNTA 3.1. Henkilökunnan pätevyys 3.2. Ensiapu- ja hätätilannekoulutus 3.3. Henkilökunnan jatkokoulutus 3.4. Henkilökunnan asiakaspalveluhenkisyys ja työssäjaksaminen 3.5. SRL:n tapaamiset 4. HEVOSET JA VARUSTEET 4.1. Hevosten koulutus 4.2. Hevosten työskentely 4.3. Hevosten hoito ennen ja jälkeen ratsastustunnin 4.4. Hevosten varusteet ja varustehuone 5. HEVOSTEN HYVINVOINTI 5.1. Hevosten hoito 5.2. Terveydenhuolto 5.3. Hevosen sairastuminen 5.4. Vastuullisuus hevosten myynnissä 5.5. Kengitys 5.6. Rehut ja ruokinta 5.7. Ruokinta 5.8. Hevosten ulkoilu 5.9. Hevosten laiduntaminen 6. RATSASTUSALUEET 6.1. Kenttä 6.2. Maneesi 6.3. Kalusto 6.4. Maastot 7. TALLI JA PIHA-ALUEET 7.1. Talli ja rakenteet 7.2. Työkalut, tavarat ja tallirutiinit 7.3. Sosiaalitilat 7.4. Piha-alue 8. TARHAT, LAITUMET JA YMPÄRISTÖ 8.1. Tarhat ja aidat 8.2. Tarhojen siivous 8.3. Lantala ja lannan jatkokäsittely 8.4. Jätteet ja kierrätys 9. TURVALLISUUS 9.1. Turvallisuusasiakirjat 9.2. Riskien arviointi 9.3. Ensiapu 9.4. Paloturvallisuus 9.5. Henkilökunnan ensiapu- ja hätätilannekoulutus 9.6. Ratsastaja 10. RATSASTUSLEIRIT Majoitustilat Leirin koko Leiriohjelma Ruokailut leireillä 10.5 Turvallisuus leireillä Henkilökunta Turvallisuuden suunnittelu Asiakkaiden tiedot 3

4 YRITYSTOIMINTA 1.1. HENKILÖKUNTA JA TYÖNJAKO Jokaiselle toiminnolle on määritetty vastuuhenkilöt. Jokaiselle toiminnolle on määritetty vastuuhenkilöt. Jokaiselle toiminnolle on määritetty vastuuhenkilöt. Sairastapauksien varalle on suunnitelmat ja toimivat tuurauskäytännöt SISÄINEN VIESTINTÄ Päivittäin toiminnan lomassa. Päivittäin toiminnan lomassa. Henkilökunnan työvuorot, lomat, poissaolot ym. Kirjataan sovittuun paikkaan ja tieto henkilökunnan saatavilla. Tallilla pidetään henkilökunnalle säännöllisesti sisäiset palaverit, joissa ajankohtaisten asioiden käsittely ja toiminnan arviointi. Henkilökunnan työvuorot, lomat, poissaolot ym. Kirjataan sovittuun paikkaan ja tieto henkilökunnan saatavilla. Esim. tallilla pidetään henkilökuntapalaverit ennen kesän leirejä ja ennen syksyn uutta toimintakautta TALOUDEN SEURANTA - Yrityksessä laaditaan vuosittain budjetti ja tuloslaskelma. Yrityksessä laaditaan vuosittain budjetti. Tulosta seurataan vähintään 4 krt./v. 4

5 YRITYSTOIMINTA 1.4. TOIMINTA Ratsastuskoulun toiminta ja tarjottavat palvelut selkeästi määritelty. Tarvittava informaatio palveluista, hinnasto ja tallin yhteystiedot löytyvät tallin informaatiotaululta. Ratsastuskoulun toiminta ja tarjottavat palvelut selkeästi määritelty. Tarvittava informaatio palveluista, hinnasto ja tallin yhteystiedot löytyvät tallin informaatiotaululta ja/tai tallin verkkosivuilta. Tallilla laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma. Ratsastuskoulun toiminta ja tarjottavat palvelut selkeästi määritelty. Tarvittava informaatio palveluista, hinnasto ja tallin yhteystiedot löytyvät tallin informaatiotaululta ja/tai tallin verkkosivuilta LAADUN OMAVALVONTA - Laatukäsikirja tai liiketoimintasuunnitelma on tekeillä. Tallille on laadittu liiketoimintasuunnitelma. Esim. viimeisimmän päivityksen syy ja kuvaus? 1.6. ASIAKATYYTYVÄISYYS JA PALAUTTEIDEN KÄSITTELY Asiakaspalaute otetaan suullisesti vastaan. Hyvityskäytännöt sovitaan tapauskohtaisesti. Ei kirjattuja yhtenäisiä menettelytapoja. Asiakaspalaute otetaan suullisesti vastaan. Hyvityskäytännöt sovitaan tapauskohtaisesti. Ei kirjattuja yhtenäisiä menettelytapoja. Kirjallisen asiakaspalautteen antomahdollisuus, esim. palautelomakkeen kautta verkkosivuilla. Palautteisiin reagoidaan. Palautteen dokumentointi ja käsittely kuvattu laatukäsikirjassa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan vähintään kerran kahdessa vuodessa. 5

6 YRITYSTOIMINTA 1.7. TIETOJEN KIRJAAMINEN Tallilla pidetään lakisääteistä rehu- ja lääkintäkirjanpitoa. Tallilla on selkeät hevoskohtaiset ruokintaohjeet. Tallille on laadittu turvallisuussuunnitelma. Tallilla pidetään lakisääteistä rehu- ja lääkintäkirjanpitoa. Tallilla on selkeät hevoskohtaiset ruokintaohjeet. Tallille on laadittu turvallisuussuunnitelma. Tuntikirjanpito. Tallipäiväkirja tai vastaava käytäntö päivittäisten rutiinien ja poikkeamien kirjaamiseen. Kirjallisten tietojen hallinnan ja päivitysten vastuut selvillä. Tieto joka kuuluu henkilökunnalle, on helposti saatavilla ja työntekijät ovat tietoisia kirjausvastuista. Tallilla on pidetään lakisääteistä rehu- ja lääkintäkirjanpitoa. Tallilla on selkeät hevoskohtaiset ruokintaohjeet. Hevosilla on oma terveydenhuoltosuunnitelma. Tallille on laadittu turvallisuussuunnitelma. Tuntikirjanpito. Tallipäiväkirja tai vastaava käytäntö päivittäisten rutiinien ja poikkeamien kirjaamiseen. Työvuorolista/tallipäiväkirja tai vastaava käytäntö työntekijöiden lomien, työvuorojen ym. tiedottamiseen henkilökunnalle. Kirjallisten tietojen hallinnan ja päivitysten vastuut selvillä. Tieto joka kuuluu henkilökunnalle, on helposti saatavilla ja työntekijät ovat tietoisia kirjausvastuista. Mistä mikäkin tieto löytyy ja kuka vastaa tietojen kirjaamisesta ja dokumenttien päivityksestä? 1.8. UUDET TYÖNTEKIJÄT - Uudet työntekijät perehdytetään. Uudet työntekijät perehdytetään. Perehdytykseen on laadittu suunnitelma. 6

7 ASIAKASPALVELU 2.1. ASIAKASREKISTERI Asiakkaiden ratsastusseuran jäsenyys tai Green Card tarkistetaan vakuutusturvan takia. Asiakasrekisteri, jossa yhteystiedot esim. lasten vanhemmille. Asiakkaiden ratsastusseuran jäsenyys tai Green Card tarkistetaan vakuutusturvan takia. Asiakasrekisteri, jossa yhteystiedot esim. lasten vanhemmille Asiakkaiden ratsastusseuran jäsenyys tai Green Card tarkistetaan vakuutusturvan takia. Asiakasrekisteri, jossa yhteystiedot esim. lasten vanhemmille. Terveystiedot näkyvät rekisteristä. (HUOM: TIETOSUOJA) 2.2. TIEDOTTAMINEN Tallin vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa ovat asiakkaan saatavilla esim. tallin infotaulun kautta. Ajankohtaisista tapahtumista tallilla ilmoitetaan esim. tallin infotaululla. Tallilla on verkkosivut joiden säännöllisestä päivityksestä huolehditaan. Tallin vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa ovat asiakkaan saatavilla tallin verkkosivujen ja tallilla esim. infotaulun kautta. Ajankohtaisista tapahtumista tallilla ilmoitetaan verkossa ja esim. tallin infotaululla. Tallilla on verkkosivut joiden säännöllisestä päivityksestä huolehditaan. Tallin vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa ovat asiakkaan saatavilla tallin verkkosivujen ja tallilla esim. infotaulun kautta. Tallin ajankohtaisesta ja tulevasta toiminnasta tiedotetaan asiakkaille, esim tapahtumakalenteri. 7

8 ASIAKASPALVELU 2.3. VARAUSKÄYTÄNNÖT Tuntien peruutusehdot ilmoitettu kirjallisesti tallin ilmoitustaululla ja/tai yrityksen verkkosivuilla. Varausten vastaanottoon on yhtenäiset käytännöt. Perutuutusehdot ilmoitettu kirjallisesti yrityksen verkkosivuilla ja/tai tallin ilmoitustaululla. Varausten vastaanottoon on yhtenäiset käytännöt. Perutuutusehdot ilmoitettu kirjallisesti yrityksen verkkosivuilla ja/tai tallin ilmoitustaululla RYHMÄKOKO Max 9 ratsastajaa/ryhmä. Max. 8 ratsastajaa/ ryhmä Max. 8 ratsastajaa/ ryhmä. Mahdollisuus ratsastukseen pienryhmässä, max. 4-6 /ryhmä. 8

9 ASIAKASPALVELU 2.5. TALLI-ILMAPIIRI Tallilla pidetään tärkeänä asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä ja vaalitaan hyvää talli-ilmapiiriä. esim. asiakastyytyväisyystutkimusten avulla ASIAKKAIDEN HEVOSTAITOJEN KEHITTÄMINEN Talli panostaa hevostaitojen kehittämiseen; tallilla mahdollisuus laittaa hevonen itse kuntoon ja saada tarvittaessa opastusta hevosen hoidossa. Tallissa on henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa, kun asiakkaat laittavat hevosia kuntoon SEURAN TOIMINTA Koululla voi suorittaa SRL:n hevostaito- ja ratsastusmerkkejä. Koululla voi suorittaa SRL:n hevostaito- ja ratsastusmerkkejä. Koululla voi suorittaa SRL:n hevostaito- ja ratsastusmerkkejä. Ratsastuskoulu tekee yhteistyötä ratsastusseuran kanssa esim. tarjoamalla edullisempaa tuntihintaa seuran jäsenille. 9

10 3. HENKILÖKUNTA 3.1. HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYS Ratsastuksen opetuksesta 60% on ratsastuksen ohjaajan tai -opettajan pitämää. Hevostenhoitajat päteviä. Ratsastustunneista 60% on ratsastuksenopettajan pitämää. Tuuraajat on tehtäväänsä perehdytettyjä ja tuuraajakurssin (tai muun koulutuksen) käyneitä. Hevostenhoitajat päteviä. Ratsastustunneista vähintään 80% on ratsastuksenopettajan tai master -ratsastuksenopettajan pitämiä. Muusta opetuksesta vastaa vähintään ratsastuksenohjaaja. (poikkeuksena äkilliset sairastapaukset ym.) Hevosten hoitajat (vastuuhoitaja) tehtävään koulutettuja ja/tai ammattioppineita. Koulutus/työssäoppiminen/työkokemus 3.2. ENSIAPU- JA HÄTÄTILANNEKOULUTUS Kaikilla ratsastusta opettavilla voimassa oleva EA1-koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään kerran vuodessa koko henkilökunnalle. Kaikilla ratsastusta opettavilla voimassa oleva EA2-koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään kerran vuodessa koko henkilökunnalle. Koko henkilökunnalla on voimassa oleva EA2 koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään 2 kertaa vuodessa koko henkilökunnalle HENKILÖKUNNAN JATKOKOULUTUS Ei päivitysvaatimusta henkilökunnan ammattiosaamisen kehittämiseksi Jatkokoulutusta ammattiosaamisen kehittämiseen järjestetään opetushenkilökunnalle joka vuosi. Jatkokoulutusta ammattiosaamisen kehittämiseen järjestetään koko henkilökunnalle joka vuosi. Koulutukset ym. on kirjattu esim. turvallisuussuunnitelman/laatukäsikirjan yhteyteen. 10

11 HENKILÖKUNTA 3.4. HENKILÖKUNNAN ASIAKASPALVELUHENKISYYS JA TYÖSSÄJAKSAMINEN. Henkilökunta osaa asiakaspalvelun perusteet. Henkilökunta osaa asiakaspalvelun perusteet. Asiakaspalvelutyön vaatimukset ja käytännöt käydään läpi työhönotossa. Henkilökunta osaa toimia asiakaspalvelussa ja on motivoitunutta. Asiakaspalvelutyön vaatimukset ja käytännöt käydään läpi työhönotossa. Henkilökunnalla on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää asiakaspalveluosaamistaan esim. Palvelua sydämellä koulutus tai vastaava asiakaspalvelukoulutus. Henkilökunnan jaksamiseen ja hyvinvointiin kiinnitetään yrityksessä huomioita. Henkilökunnalle järjestetään virkistyspäivät/- ilta vähintään kerran vuodessa. Esim. Asiakastyytyväisyystutkimusten kautta, henkilökunnan palavereissa/kehityskeskusteluissa. Henkilöstön pysyyys yksi työhyvinvoinnin mittari SRL:N TAPAAMISET - - SRL:n järjestämiin tallikohtaamisiin osallistutaan. (väh. 1 hlö yrityksestä mukana/vuosi) 11

12 4. HEVOSET JA VARUSTEET 4.1. HEVOSTEN KOULUTUS Tallilla käytössä tehtäväänsä soveltuvia, koulutettuja hevosia. Hevoset ovat soveltuvia opetuskäyttöön. Vähintään helppo B-tasoisia ratsuhevosia 50% opetushevosista. Muut opetushevoset ovat vähintään helppo C-tasoisia ratsuhevosia. Hevoset ovat soveltuvia opetuskäyttöön. Hevosten koulutustaso on 30 % hevosista vähintään helppo A-tasolla, muut hevoset vähintään helppo B-tasoisia ratsuhevosia. Koulutustaso voidaan tarvittaessa määritellä merkkisuorituksista. Henkilökunta (tai muu kokenut ratsastaja) läpiratsastaa ja jatkokouluttaa opetushevosia säännöllisesti HEVOSTEN TYÖSKENTELY Hevonen voi työskennellä 3 tuntia yhtäjaksoisesti/päivä. Max. 4 tuntia/päivä. Hevosen tuntikäyttö on maksimissaan 17 tuntia/ viikko. Hevosen tuntikäyttö on maksimissaan 15 tuntia/ viikko. 5-6 vuotiaita nuoria hevosia käytetään opetuksessa harkinnan mukaan ja sopivilla ratsastajilla. Alle 5-vuotiaita hevosia ei käytetä opetuksessa. Hevosten soveltuvuus asiakasryhmien mukaan (alkeiskurssi, vaativan tason ratsastajat, kouluratsastus, esteratsastus ym.) 12

13 4. HEVOSET JA VARUSTEET 4.3. HEVOSTEN HOITO ENNEN JA JÄLKEEN RATSASTUSTUNNIN Tallilla on hevoskohtaiset hoito-ohjeet ja varustelistat. Tallilla on kirjalliset varusteiden hoito-ohjeet asiakkaille. Ohjeet esim. infotaululla, varustehuoneessa, karsinan ovessa. Tallissa on henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa, kun asiakkaat laittavat hevosia kuntoon. Tallilla on hevoskohtaiset hoito-ohjeet ja varustelistat. Tallilla on kirjalliset varusteiden hoito-ohjeet asiakkaille. Ohjeet esim. infotaululla, varustehuoneessa, karsinan ovessa. Tallissa on henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa, kun asiakkaat laittavat hevosia kuntoon. Tallilla on hevoskohtaiset hoito-ohjeet ja varustelistat. Tallilla on kirjalliset varusteiden hoito-ohjeet asiakkaille. Ohjeet esim. infotaululla, varustehuoneessa, karsinan ovessa. Tallissa on henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa, kun asiakkaat laittavat hevosia kuntoon. Asiakas tunnistaa tallin henkilökunnan pukeutumisesta tai vastaavasta merkistä HEVOSTEN VARUSTEET JA VARUSTEHUONE Hevoskohtaisesti nimetyt ehjät perusvarusteet. Siisti ja asiallinen varustehuone. Hevoskohtaiset nimetyt siistit ja hyvin hoidetut perusvarusteet. Siisti ja asiallinen varustehuone. Tallissa kuiva huone/tila varusteiden huoltoa ja kuivatusta varten. Varustehuoneessa nimetyt paikat hevosten varusteille. Hevoskohtaiset nimetyt laadukkaat ja hyvin hoidetut perusvarusteet. Saatavilla myös koulu- tai estesatuloita tai muun erikoistuneen lajin varusteita. Turvajalustimet kuuluvat varusteisiin. Siisti ja asiallinen merkitty varustehuone. Tallissa kuiva huone/ tila varusteiden huoltoa ja kuivatusta varten. Varustehuoneessa nimetyt paikat hevosten varusteille. Henkilökunta tarkistaa varusteiden kunnon ja siisteyden säännöllisesti. 13

14 5. HEVOSTEN HYVINVOINTI 5.1. HEVOSTEN HOITO Selkeät rutiinit ja niiden nouttaminen. Muutostilanteissa huolehditaan, että koko henkilökunta on tietoinen uusista menettelyistä. Selkeät rutiinit ja niiden nouttaminen. Muutostilanteissa huolehditaan, että koko henkilökunta on tietoinen uusista menettelyistä. Selkeät rutiinit ja niiden nouttaminen. Muutostilanteissa huolehditaan, että koko henkilökunta on tietoinen uusista menettelyistä. Jos tallilla on hevostenhoitajakäytäntö hoitajilla hoitomerkki tai muu todistus hevosmiestaidoista. Tallilla pidetään päiväkirjaa johon kirjataan poikkeamat rutiineissa, hevosissa, ym. Päiväkirjan kirjausvastuut selkeät. Esim. muutoksista tieto myös tallin infotaululla TERVEYDENHUOLTO Hevosen perusterveydenhoidosta huolehditaan säännöllisesti. Lääkintäkirjanpito. Perusterveydenhuollosta pidetään huolta ja kirjaa. Lääkintäkirjanpito. Laatutallilla on oma eläinlääkäri, joka tuntee hevoset ja tallin.tallilla on eläinlääkärin ohjeiden mukaan tehty terveydenhuoltosuunnitelma (madotukset, rokotukset, hampaiden hoito ym. perusterveydenhoito). Hevosten lääkintäkirjanpito on ajan tasalla. Tilava, valoisa ja asiallinen tila eläinlääkärin työskentelyyn ja tallilla suoritettaviin operaatioihin. Asianmukaiset säilytystilat lääkkeille (mm.jääkaappi) HEVOSEN SAIRASTUMINEN Epäiltäessä hevosen sairastuneen asianmukainen hoito järjestetään välittömästi. Eläinlääkärien yhteystiedot löytyvät sovitulta paikalta. Päivystävät eläinlääkärit tallin ilmoitustaululla tai vastuuhenkilön tiedossa. Epäiltäessä hevosen sairastuneen asianmukainen hoito järjestetään välittömästi. Eläinlääkärien yhteystiedot löytyvät sovitulta paikalta. Päivystävät eläinlääkärit tallin ilmoitustaululla tai vastuuhenkilön tiedossa. Epäiltäessä hevosen sairastuneen asianmukainen hoito järjestetään välittömästi. Eläinlääkärien yhteystiedot löytyvät sovitulta paikalta. Päivystävät eläinlääkärit tallin ilmoitustaululla tai vastuuhenkilön tiedossa. 14

15 5. HEVOSTEN HYVINVOINTI 5.4. VASTUULLISUUS HEVOSTEN MYYNNISSÄ - - Jos opetushevonen ei sovellu tuntitoimintaan ja se myydään eteenpäin, laatutallissa kannetaan vastuuta siitä, että hevonen pääsee sopivalle ja riittävän taitavalle uudelle omistajalle KENGITYS Hevosten kaviot huolletaan säännöllisesti Hevosten kaviot huolletaan säännöllisesti Kengityksestä vastaa sama/samat ammattitaitoiset ja pätevät kengittäjät. Tilava, valoisa, rauhallinen ja tasapohjainen kengitystila. 15

16 5.6. RUOKINTA Rehukirjanpito. Rehun hankinta rekisteröityneiltä rehualan toimijoilta. Hevoskohtaiset selkeät ruokintaohjeet. Rehukirjanpito. Rehun hankinta rekisteröityneiltä rehualan toimijoilta. Hevoskohtaiset selkeät ruokintaohjeet. Hevoset ruokitaan 3-4 kertaa päivässä. Tallilla on ajan tasalla oleva rehukirjanpito. Rehun hankinta rekisteröityneiltä rehualan toimijoilta. Hevoskohtaiset selkeät ruokintaohjeet REHUN LAATU JA VARASTOINTI Ruokinnassa käytetään hyvälaatuisia rehuja. Aistinvarainen arviointi. Rehun varastointiin oltava tallilla asianmukaiset tilat. Ruokinnassa käytetään hyvälaatuisia rehuja. Rehun varastointiin oltava tallilla asianmukaiset tilat. Ruokinnassa käytetään laadukkaita rehuja. Heinästä on tehty analyysi, jota käytetään apuna ruokinnan suunnittelussa. Rehun varastointiin oltava tallilla katetut tilat. 16

17 5.8. HEVOSTEN ULKOILU Opetushevoset ulkoilevat päivittäin. Opetushevoset ulkoilevat päivittäin laumassa tai pienissä ryhmissä, ellei erityistä syytä tarhata yksin HEVOSEN LAIDUNTAMINEN Jos hevoset laiduntavat laitumen kunnosta riippuen huolehditaan riittävästä lisäruokinnasta. Puhdas juomavesi koko ajan saatavilla ja tarkastus päivittäin. Hevoset tarkistetaan laitumella päivittäin. Hevosilla on mahdollisuus laitumella oloon. Hevoset tarkistetaan laitumella päivittäin. Laitumen kunnosta riippuen huolehditaan riittävästä lisäruokinnasta. Puhdas juomavesi koko ajan saatavilla ja tarkastus päivittäin. Hevosilla on kesällä mahdollisuus vähintään 2 viikkoa kestävään laitumella oloon. Hevoset tarkistetaan laitumella päivittäin. Laitumen kunnosta riippuen huolehditaan riittävästä lisäruokinnasta. Puhdas juomavesi koko ajan saatavilla ja tarkastus päivittäin. Jos oma laidun, kuvaus viljelykierrosta/ laitumien uudistamisesta. 17

18 6. RATSASTUSALUEET 6.1. KENTTÄ Aidattu, valaistu kenttä väh. 20x40m Aidattu ja valaistu, vähintään 20x40m kenttä. Pohja on hyvin hoidettu. Tallilla on oma lanauskalusto tai voimassa oleva sopimus pohjan hoidosta tai kaluston lainauksesta. Kenttä on siististi aidattu vähintään 20x60m hyväpohjainen, hyvin hoidettu ja valaistu sekä tarvittaessa kasteltu. Tallilla on oma lanauskalusto tai voimassa oleva sopimus pohjan hoidosta tai kaluston lainauksesta. Ratsastusalue vähintään 20 x 40 m/ ryhmä. (Poikkeuksena alkeis- tai ponitunnit). Ratsastuskoulun tuntien aikana ratsastusalueella ei ole muita ratsukoita MANEESI Maneesi ei ole pakollinen Maneesi ei ole pakollinen Maneesi on hyvin valaistu, väh. 20x40m, pohja hyvin hoidettu. Säännöllinen pohjan hoito ja kastelu tarvittaessa. Ratsastusalue vähintään 20 x 40 m (Poikkeuksena alkeis- tai ponitunnit). 18

19 6. RATSASTUSALUEET 6.3. KALUSTO Käytettävä estekalusto tai kouluaidat ovat ehjät. Käytettävä estekalusto tai kouluaidat ovat ehjät. Tallilla on hyvät kouluaidat tai riittävä estekalusto tai maastoreittejä, joihin luvat MAASTOT Jos tallilla on maastoreittejä, reitteihin on luvat ja isojen vilkkaiden teiden läheisyyttä ja ylitystä pyritään välttämään. Jos tallilla on maastoreittejä, reitteihin on luvat ja isojen vilkkaiden teiden läheisyyttä ja ylitystä pyritään välttämään. Jos tallilla on maastoreittejä, reitteihin on luvat ja isojen vilkkaiden teiden läheisyyttä ja ylitystä pyritään välttämään. 19

20 7. TALLI JA PIHA-ALUEET 7.1 TALLI JA RAKENTEET Toimiva tallirakennus. Turvalliset ja helposti puhtaanapidettävät karsinat ja materiaalit. Tallissa on riittävä ilmanvaihto (aistinvarainen tarkistus). Riittävä valaistus. Toimiva ja siisti talli. Turvalliset ja helposti puhtaanapidettävät karsinat ja materiaalit. Talli täyttää tulevat kokomääräykset (2014) tai niistä on valmis suunnitelma. Tallissa on riittävä ilmanvaihto (aistinvarainen tarkistus). Riittävä valaistus. Toimiva, siisti ja viihtyisä talli. Talli täyttää täysin tulevat kokomääräykset (Tallin sisäkorkeus vähintään 1,5xsäkäkorkeus, kuitenkin vähint. 2,2m.) Tallissa on huolehdittu toimivasta ilmanvaihdosta. Ilmanlaatu on mitattu. Talli on hyvin valaistu. Turvalliset ja helposti puhtaanapidettävät karsinat ja materiaalit. Talli pestään ja desinfioidaan vähintään kerran vuodessa. Tallilla hevosia ei pidetä pilttuissa. Kaksirivikarsinatalleissa käytävän leveys vähintään 2,5m TYÖKALUT, TAVARAT JA TALLIRUTIINIT Tavaroille, varusteille, rehuille ja puhtaanapidon työkaluille omat paikat, joissa ne pidetään. Ehjät ja toimivat työkalut. Tavaroille, varusteille, rehuille ja puhtaanapidon työkaluille omat paikat, joissa ne pidetään. Ehjät ja toimivat työkalut. Tavaroille, varusteille, rehuille ja puhtaanapidon työkaluille omat paikat katon alla, joissa ne pidetään. Ehjät ja hyvän työergonomian mahdollistavat työkalut. Talli on nykyaikainen ja työergonomia on huomioitu jo suunnittelussa. Tallirutiinit on mahdollista suorittaa tehokkaasti ja työergonomisesti. (reitit lantalaan, kuivikevarastoon, rehuvarastoon hyvät, etäisyydet minimoitu, esim. kaikki saman katon alla) 20

21 7. TALLI JA PIHA-ALUEET 7.3. SOSIAALITILAT WC WC Tallissa on merkityt asialliset ja siistit ja lämpimät sosiaalitilat asiakkaille. WC. Lukittavat varustelokerot asiakkaille PIHA-ALUE Tallille on opaste. Pihalla opasteet merkityille parkkipaikoille. Tallille on opaste. Pihalla opasteet merkityille parkkipaikoille. Piha on siisti, koneiden ja laitteiden säilytys varastorakennuksissa, tms. Tallin edusta on valaistu. Tallille on opaste. Piha-alue siisti ja hoidettu, selkeitä opasteita. Pihalla on huolehdittu hyvin valaistuksesta sekä tarvittaessa liukkauden estosta. Koneiden ja laitteiden säilytys varastorakennuksissa tms. 21

22 8. TARHAT, LAITUMET JA YMPÄRISTÖ 8.1. TARHAT JA AIDAT Tarhojen ja laidunten aidat ehjiä. Tarhat ovat siistejä ja aidat ehjiä. Laidunten aidan ehjät. Tarhat ovat hyväpohjaisia. Tarhojen ja laidunten aidat ovat ehjiä ja siistejä. Tarhat eivät sijaitse vesistöjen tai valta-ojien välittömässä läheisyydessä TARHOJEN SIIVOUS Kerran vuodessa (esim. kevätsiivous) Muutaman kerran vuodessa. Tarhat siivotaan säännöllisesti. Kuuluu kuukausittaisiin rutiineihin. 22

23 8. TARHAT, LAITUMET JA YMPÄRISTÖ 8.3. LANTALA JA LANNAN JATKOKÄSITTELY Lakisääteisen vaatimukset täyttävä lantala. Tallilla on lakisääteisen vaatimukset täyttävä siisti lantala. Tallilla on siisti katettu lantala. Lantalan kapasiteetti on riittävä ja säännöllisesti tyhjennyksestä huolehditaan. Lanta hyödynnetään tilalla/jatkokäsitellään/ toimitetaan hyödynnettäväksi. Sopimukset ovat voimassa. Lantalan ympäristö on siisti JÄTTEET JA KIERRÄTYS Siistit sekajäteroska-astiat. Tallilla on sekajäteroska-astiat sekä lisäksi lasin ja metallin kierrätystä. Jätteiden kierrätyksestä huolehditaan. Tallissa on erilliset jäteastiat eri jätejakeille (metalli, lasi, muovi, paperi, kartonki, sekajäte). Jätevesien puhdistuksesta on huolehdittu. Tallilla on oma jätevesien puhdistamo tai jätevedet johdetaan viemäriverkostoon. Suositus: Rehupaalien muovit toimitetaan keräykseen (mm. 4H järjestää tempaustyyppisesti) tai energiajätteeksi asianmukaisiin polttolaitoksiin. 23

24 9. TURVALLISUUS 9.1. TURVALLISUUSASIAKIRJAT Lakisääteinen turvallisuusasiakirja laadittu. Onnettomuuskirjanpitoa pidetään. Turvallisuusasiakirja on ja päivitetään 2 kertaa vuodessa. Onnettomuuskirjanpitoa pidetään. Turvallisuusasiakirja on ja sitä päivitetään 4 kertaa vuodessa. Onnettomuuksien kirjaamisten vastuut sovittu. Onnettomuuskirjanpito analysoidaan vähintään kerran vuodessa RISKIEN ARVIOINTI - Turvallisuusasiakirjassa on käyty läpi tallin eri palvelut ja toiminnot (tunnit, leirit, maastot ym.) ja niihin kohdistuvat riskit on määritelty ja arvoiduille riskeille on laadittu hallintasuunnitelma. Turvallisuusasiakirjassa on käyty läpi tallin eri palvelut ja toiminnot (tunnit, leirit, maastot ym.) ja niihin kohdistuvat riskit on määritelty ja arvoiduille riskeille on laadittu hallintasuunnitelma ENSIAPU EA- laukku tallissa/maneesissa ja se on merkitty selkeästi. Hätänumero ja toimintaohjeet hätätilanteessa sekä tallin osoite ja ajo-ohjeet löytyvät tallista keskeiseltä paikalta. EA- varusteet ovat sekä tallissa että maneesissa ja ne on merkitty selkeästi. Hätänumero ja toimintaohjeet hätätilanteessa sekä tallin osoite ja ajo-ohjeet löytyvät tallista keskeiseltä paikalta. EA -varusteet ovat sekä tallissa että maneesissa. EA- varusteet on merkitty selkeästi ja ne tarkistetaan ja päivitetään 4 kertaa vuodessa. Hätänumero ja toimintaohjeet hätätilanteessa sekä tallin osoite ja ajo-ohjeet löytyvät tallista keskeiseltä paikalta. 24

25 9. TURVALLISUUS 9.4. PALOTURVALLISUUS Palotarkastus suoritetaan vuosittain, palosammuttimet huollettu, poistumistiet merkitty. Palotarkastus suoritetaan vuosittain, palosammuttimet huollettu, poistumistiet merkitty. Talli on selkeä ja paloturvallinen. (ei ylimääräistä tavaraa käytävillä tms.) Palotarkastus suoritetaan vuosittain, palosammuttimet on huollettu ja poistumistiet merkitty valotauluin. Talli on selkeä ja paloturvallinen. (ei ylimääräistä tavaraa käytävillä tms.) Tallissa on palovaroitin ja hälytysjärjestelmä HENKILÖKUNNAN ENSIAPU- JA HÄTÄTILANNEKOULUTUS Kaikilla ratsastusta opettavilla voimassa oleva EA1-koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään kerran vuodessa koko henkilökunnalle. Kaikilla ratsastusta opettavilla voimassa oleva EA2-koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään kerran vuodessa koko henkilökunnalle. Koko henkilökunnalla on voimassa oleva EA2 koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään 2 kertaa vuodessa koko henkilökunnalle RATSASTAJA Tallilla on asiakasrekisteri. Kypärä pakollinen ratsastettaessa. Tallilla on asiakasrekisteri. Kypärä pakollinen ratsastettaessa. Tallilla on asiakasrekisteri, josta selviää mm. ratsastajan seuran jäsenyys tai Green Card. Asiakkaiden opastuksesta huolehditaan, kirjalliset toimintaohjeet tallilla käyttäytymiseen, hevosten hoitoon, ym. Kypärä pakollinen ratsastettaessa. Asianmukaiset ratsastusvarusteet. Tallilla kiinnitetään huomiota ratsastajien liikunnallisuuteen esim. tarjoamalla alkuverryttelymahdollisuus tai opastamalla muuhun liikuntaan. 25

26 10. RATSASTUSLEIRIT MAJOITUSTILAT Leiriläisten yöpymistilat asialliset. Leiriläisten yöpymistilat ovat siistit ja asialliset. Majoitustilat kuuluvat kansallisen Majoitustilojen luokitusjärjestelmän (Malo) -piiriin, eli tilat on luokiteltu tai muuten todennettu laadukkaiksi LEIRIN KOKO Leiriläisiä enintään 1,5 kertaa hevosten määrä. Leiriläisiä enintään 1,5 kertaa hevosten määrä. Leirillä ratsastusryhmien koko maksimissaan 6 henkeä. 26

27 10. RATSASTUSLEIRIT LEIRIOHJELMA Kirjallinen leiriohjelma aikatauluineen on laadittu. Leiriläisiä enintään 1,5 kertaa hevosten määrä. Kirjallinen leiriohjelma aikatauluineen on laadittu. Leirillä on ratsastuksen lisäksi myös muuta järjestettyä ohjelmaa RUOKAILUT LEIREILLÄ Ruoanvalmistajilla on hygienipassi. Erityisruokavaliot huomioidaan. Ruoanvalmistajilla on hygienipassi. Erityisruokavaliot huomioidaan. Ruoanvalmistajilla on hygienipassi. Erityisruokavaliot huomioidaan. Ruokailu toimivassa ja asianmukaisessa ruokailuun tarkoitetussa tilassa. 27

28 10.5. HENKILÖKUNTA Leirillä on tarpeeksi henkilökuntaa. Aikuisen vastuuhenkilön tulee olla koko leirin ajan välittömässä läheisyydessä. Leirillä on tarpeeksi henkilökuntaa. Aikuisen vastuuhenkilön tulee olla koko leirin ajan välittömässä läheisyydessä. Leirillä on tarpeeksi henkilökuntaa. Leiriläisillä on koko ajan käytettävissä ohjaaja tai isonen. Lisäksi aikuisen vastuuhenkilön tulee olla koko leirin ajan välittömässä läheisyydessä TURVALLISUUDEN SUUNNITTELU Turvallisuusasiakirjassa käyty läpi leiriin liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Turvallisuusasiakirjassa käyty läpi leiriin liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Turvallisuusasiakirjassa leirit on käyty erikseen läpi ja asiakirja päivitetty ennen leirejä ASIAKKAIDEN TIEDOT Alaikäisten huoltajien yhteystiedot kirjallisena. Erityisruokavaliot ja allergiat tiedossa kirjallisena. Alaikäisten huoltajien yhteystiedot kirjallisena. Erityisruokavaliot ja allergiat tiedossa kirjallisena. Alaikäisten huoltajien yhteystiedot kirjallisena. Erityisruokavaliot ja allergiat tiedossa kirjallisena. 28

29 POIKKEAMARAPORTTI Päiväys: Poikkeaman numero: Kriteerin numero: Koulun/tallin nimi ja yhteystiedot: Toiminnasta vastaava henkilö: Poikkeaman kuvaus: Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen ja raportointi neuvojalle viimeistään (pvm. ja vastuuhenkilö) Korjaavien toimenpiteiden kuvaus: Neuvojan hyväksyntä: Päiväys: 29

30 30

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET RATSASTUS- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2004 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-064-0 (nid.) ISBN 951-681-065-9 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2. 1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.3 Tallin jätevesien käsittely 2.4 Energian- ja vedenkulutus 3 LANTAHUOLTO

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja BRYNHILDR Ourajoentie 85, 12920 Topeno 044-322 6061 Janika Kiverä www.brynhildr.fi info@brynhildr.fi Y-tunnus 2424383-2 1 SISÄLLYS Sisällysluettelo 2 Liiteluettelo 3 1. Turvallisuudesta

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet.

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Kuluttajaturvallisuusvalvonta / 13.12.2011 Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Tarkastettavan kohteen taustatiedot Kohteen nimi (esim.

Lisätiedot

Ratsastavan lapsen. Vanhempainopas

Ratsastavan lapsen. Vanhempainopas Ratsastavan lapsen Vanhempainopas Ratsasta SRL:n jäsentallilla! Jäsentalleilla on koulutettu henkilökunta sekä asialliset ja turvalliset puitteet. Lisätietoa ja SRL:n jäsenratsastuskoulut ja-harrastetallit

Lisätiedot

Tarkistuslista: Johtaminen 1 / 2

Tarkistuslista: Johtaminen 1 / 2 Johtaminen Tarkistuslista: Johtaminen 1 / 2 Tarkistuslistan ovat läpikäyneet: Päiväys: Liiketoiminnan johtaminen Yrityksellä on kirjattuna pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma (strategia) ja sitä päivitetään

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA, HEVOSTOIMINTA LAUKKI Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ratsastuskoulu Stall Långvikin tiloissa

TURVALLISUUSASIAKIRJA, HEVOSTOIMINTA LAUKKI Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ratsastuskoulu Stall Långvikin tiloissa TURVALLISUUSASIAKIRJA, HEVOSTOIMINTA LAUKKI Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ratsastuskoulu Stall Långvikin tiloissa Turvallisuusasiakirja on laadittu Kuluttajaviraston ohjeiden mukaisesti (Kuluttajaviraston

Lisätiedot

1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ

1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ TURVALLISUUSASIAKIRJA RAUMAN RATSASTUSKESKUS 1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ Pia Marila! puh. 040 588 1251 Sini Marila! puh. 041 430 4675 Tehtävien määrittely Yleinen turvallisuuden

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

PEIKONPESÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015

PEIKONPESÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 PEIKONPESÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 17.3.2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2.1 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1.1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot... 3 2.1.2

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015

PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015 PÄIVÄKOTI HALIKOLON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2014-2015 12.3.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2.1 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1.1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot...

Lisätiedot

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että:

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että: Nouse ratsaille Hevonen liikenteessä Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Hidasta vauhtia ja anna ratsukolle aikaa siirtyä tien pientareelle Tarkkaile ratsastajan käsimerkkejä ja noudata niitä Ohita ratsukko

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Hevosenomistajan opas. www.hevoseni.fi

Hevosenomistajan opas. www.hevoseni.fi Hevosenomistajan opas www.hevoseni.fi Hevosenomistajan opas Hevosen hankkiminen ja omistaminen antaa iloa ja uusia ulottuvuuksia hevosharrastukseen rahassa mittaamattomia elämyksiä. Monelle oman hevosen

Lisätiedot

SATEENKAARI KODON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 PK TIITIÄINEN

SATEENKAARI KODON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 PK TIITIÄINEN SATEENKAARI KODON OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 PK TIITIÄINEN 6.3.2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2.1 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1.1 Palvelujen tuottajaa koskevat

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot

Johdanto Suunnittelu Toteutus Purkaminen. Lähteet

Johdanto Suunnittelu Toteutus Purkaminen. Lähteet Tehnyt: Maarit Kuikka, HAMK 2012 Sisällysluettelo Johdanto...3 Suunnittelu...5 Budjetointi...5 Lupa-asiat...6 Eläinten rekisteröinti ja muut vaatimukset sekä rajoitukset...7 Eläinten hankinta...8 Sopimukset...8

Lisätiedot

Hevostallin ympäristöopas 2009 www.nurmijarvi.fi

Hevostallin ympäristöopas 2009 www.nurmijarvi.fi Hevostalllliin ympäriistöopas 2009 www.nurmijarvi.fi 2 ISBN 978-952-99837-5-9 Yhteistyökumppanit : Nurmijärven kunta, Uudenmaan ympäristökeskus, Palomäen tila, Tuikun Talli, Vuonotalli Solsik- ke, Juhana

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Folkhälsan Sy ab Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot