SRL:N RATSASTUSKOULUJEN LAATUPORTAAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SRL:N RATSASTUSKOULUJEN LAATUPORTAAT"

Transkriptio

1 SRL:N RATSASTUSKOULUJEN LAATUPORTAAT

2 SRL:N RATSASTUSKOULUJEN LAATUPORTAAT Tarkastaja: Päiväys: RATSASTUSKOULUN PERUSTIEDOT Koulun/tallin nimi ja yhteystiedot: Toiminnasta vastaava henkilö: Tarkastushetkellä toimineet opettajat: TASOJEN YLEISMÄÄRITELMÄT: Tallin täytettävä tasovaatimukset jokaisella osa-alueella. PERUSTASO: Hyvä, toimiva, asiallinen ja ammattimainen ratsastuskoulu TASO 2.: Matkalla Laatu-talliksi tai perustasoa jollakin/ joillakin osa-alueilla tasokkaampi ratsastuskoulu. LAATUTASO: Korkealaatuinen ratsastuskoulu jokaisella osa-alueella. Poikkeama Lyhyt kuvaus, miten vaatimus täyttyy tallissa/mistä asia voidaan todentaa. Esim. laatukäsikirja, tallin informaatiotaulu, koulutustodistukset, tarkastaja todennut/havainnointi (esim. kuntoisuusvaatimusten todennuksen yhteydessä). kirjataan sen tason alle, minkä talli täyttää. Tallin kokonaistaso määräytyy kuitenkin alimman todennustason mukaan, vaikka kyse olisi vain yhdestä osa-alueesta. Huom. näissä tilanteissa myös POIKKEAMAN laadinta mahdollinen, jos halutaan säilyttää jo saavutettu taso. Annetaan ehdotus asian kehittämisestä tallille. Kehittämisehdotus voi tähdätä seuraavan tason saavuttamiseen tai olla muu kehitysehdotus nykyisen tason kriteerien laadukkaammasta täyttämisestä. Mikäli talli on jo tietyllä tasolla, mutta vuositarkastuksessa havaitaan, että kriteeri ei täyty, kirjataan -kohtaan POIKKEAMA, josta laaditaan erillinen poikkeamaraportti ja tallin on saatettava asia kuntoon määräajassa ja raportoitava kirjallisesti asian korjaus SRL:n, jotta merkinkäyttöoikeus säilyy.

3 SISÄLLYS 1. YRITYSTOIMINTA 1.1. Henkilökunta ja työnjako 1.2.Sisäinen viestintä 1.3. Talouden seuranta 1.4. Toiminta 1.5. Laadun omavalvonta 1.6. Asiakatyytyväisyys ja palautteiden käsittely 1.7. Tietojen kirjaaminen 1.8. Uudet työntekijät 2. ASIAKASPALVELU 2.1. Asiakasrekisteri 2.2. Tiedottaminen 2.3. Varauskäytännöt 2.4. Ryhmäkoko 2.5. Talli-ilmapiiri 2.6. Asiakkaiden hevosmiestaitojen kehittäminen 2.7. Seuran toiminta 3. HENKILÖKUNTA 3.1. Henkilökunnan pätevyys 3.2. Ensiapu- ja hätätilannekoulutus 3.3. Henkilökunnan jatkokoulutus 3.4. Henkilökunnan asiakaspalveluhenkisyys ja työssäjaksaminen 3.5. SRL:n tapaamiset 4. HEVOSET JA VARUSTEET 4.1. Hevosten koulutus 4.2. Hevosten työskentely 4.3. Hevosten hoito ennen ja jälkeen ratsastustunnin 4.4. Hevosten varusteet ja varustehuone 5. HEVOSTEN HYVINVOINTI 5.1. Hevosten hoito 5.2. Terveydenhuolto 5.3. Hevosen sairastuminen 5.4. Vastuullisuus hevosten myynnissä 5.5. Kengitys 5.6. Rehut ja ruokinta 5.7. Ruokinta 5.8. Hevosten ulkoilu 5.9. Hevosten laiduntaminen 6. RATSASTUSALUEET 6.1. Kenttä 6.2. Maneesi 6.3. Kalusto 6.4. Maastot 7. TALLI JA PIHA-ALUEET 7.1. Talli ja rakenteet 7.2. Työkalut, tavarat ja tallirutiinit 7.3. Sosiaalitilat 7.4. Piha-alue 8. TARHAT, LAITUMET JA YMPÄRISTÖ 8.1. Tarhat ja aidat 8.2. Tarhojen siivous 8.3. Lantala ja lannan jatkokäsittely 8.4. Jätteet ja kierrätys 9. TURVALLISUUS 9.1. Turvallisuusasiakirjat 9.2. Riskien arviointi 9.3. Ensiapu 9.4. Paloturvallisuus 9.5. Henkilökunnan ensiapu- ja hätätilannekoulutus 9.6. Ratsastaja 10. RATSASTUSLEIRIT Majoitustilat Leirin koko Leiriohjelma Ruokailut leireillä 10.5 Turvallisuus leireillä Henkilökunta Turvallisuuden suunnittelu Asiakkaiden tiedot 3

4 YRITYSTOIMINTA 1.1. HENKILÖKUNTA JA TYÖNJAKO Jokaiselle toiminnolle on määritetty vastuuhenkilöt. Jokaiselle toiminnolle on määritetty vastuuhenkilöt. Jokaiselle toiminnolle on määritetty vastuuhenkilöt. Sairastapauksien varalle on suunnitelmat ja toimivat tuurauskäytännöt SISÄINEN VIESTINTÄ Päivittäin toiminnan lomassa. Päivittäin toiminnan lomassa. Henkilökunnan työvuorot, lomat, poissaolot ym. Kirjataan sovittuun paikkaan ja tieto henkilökunnan saatavilla. Tallilla pidetään henkilökunnalle säännöllisesti sisäiset palaverit, joissa ajankohtaisten asioiden käsittely ja toiminnan arviointi. Henkilökunnan työvuorot, lomat, poissaolot ym. Kirjataan sovittuun paikkaan ja tieto henkilökunnan saatavilla. Esim. tallilla pidetään henkilökuntapalaverit ennen kesän leirejä ja ennen syksyn uutta toimintakautta TALOUDEN SEURANTA - Yrityksessä laaditaan vuosittain budjetti ja tuloslaskelma. Yrityksessä laaditaan vuosittain budjetti. Tulosta seurataan vähintään 4 krt./v. 4

5 YRITYSTOIMINTA 1.4. TOIMINTA Ratsastuskoulun toiminta ja tarjottavat palvelut selkeästi määritelty. Tarvittava informaatio palveluista, hinnasto ja tallin yhteystiedot löytyvät tallin informaatiotaululta. Ratsastuskoulun toiminta ja tarjottavat palvelut selkeästi määritelty. Tarvittava informaatio palveluista, hinnasto ja tallin yhteystiedot löytyvät tallin informaatiotaululta ja/tai tallin verkkosivuilta. Tallilla laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma. Ratsastuskoulun toiminta ja tarjottavat palvelut selkeästi määritelty. Tarvittava informaatio palveluista, hinnasto ja tallin yhteystiedot löytyvät tallin informaatiotaululta ja/tai tallin verkkosivuilta LAADUN OMAVALVONTA - Laatukäsikirja tai liiketoimintasuunnitelma on tekeillä. Tallille on laadittu liiketoimintasuunnitelma. Esim. viimeisimmän päivityksen syy ja kuvaus? 1.6. ASIAKATYYTYVÄISYYS JA PALAUTTEIDEN KÄSITTELY Asiakaspalaute otetaan suullisesti vastaan. Hyvityskäytännöt sovitaan tapauskohtaisesti. Ei kirjattuja yhtenäisiä menettelytapoja. Asiakaspalaute otetaan suullisesti vastaan. Hyvityskäytännöt sovitaan tapauskohtaisesti. Ei kirjattuja yhtenäisiä menettelytapoja. Kirjallisen asiakaspalautteen antomahdollisuus, esim. palautelomakkeen kautta verkkosivuilla. Palautteisiin reagoidaan. Palautteen dokumentointi ja käsittely kuvattu laatukäsikirjassa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan vähintään kerran kahdessa vuodessa. 5

6 YRITYSTOIMINTA 1.7. TIETOJEN KIRJAAMINEN Tallilla pidetään lakisääteistä rehu- ja lääkintäkirjanpitoa. Tallilla on selkeät hevoskohtaiset ruokintaohjeet. Tallille on laadittu turvallisuussuunnitelma. Tallilla pidetään lakisääteistä rehu- ja lääkintäkirjanpitoa. Tallilla on selkeät hevoskohtaiset ruokintaohjeet. Tallille on laadittu turvallisuussuunnitelma. Tuntikirjanpito. Tallipäiväkirja tai vastaava käytäntö päivittäisten rutiinien ja poikkeamien kirjaamiseen. Kirjallisten tietojen hallinnan ja päivitysten vastuut selvillä. Tieto joka kuuluu henkilökunnalle, on helposti saatavilla ja työntekijät ovat tietoisia kirjausvastuista. Tallilla on pidetään lakisääteistä rehu- ja lääkintäkirjanpitoa. Tallilla on selkeät hevoskohtaiset ruokintaohjeet. Hevosilla on oma terveydenhuoltosuunnitelma. Tallille on laadittu turvallisuussuunnitelma. Tuntikirjanpito. Tallipäiväkirja tai vastaava käytäntö päivittäisten rutiinien ja poikkeamien kirjaamiseen. Työvuorolista/tallipäiväkirja tai vastaava käytäntö työntekijöiden lomien, työvuorojen ym. tiedottamiseen henkilökunnalle. Kirjallisten tietojen hallinnan ja päivitysten vastuut selvillä. Tieto joka kuuluu henkilökunnalle, on helposti saatavilla ja työntekijät ovat tietoisia kirjausvastuista. Mistä mikäkin tieto löytyy ja kuka vastaa tietojen kirjaamisesta ja dokumenttien päivityksestä? 1.8. UUDET TYÖNTEKIJÄT - Uudet työntekijät perehdytetään. Uudet työntekijät perehdytetään. Perehdytykseen on laadittu suunnitelma. 6

7 ASIAKASPALVELU 2.1. ASIAKASREKISTERI Asiakkaiden ratsastusseuran jäsenyys tai Green Card tarkistetaan vakuutusturvan takia. Asiakasrekisteri, jossa yhteystiedot esim. lasten vanhemmille. Asiakkaiden ratsastusseuran jäsenyys tai Green Card tarkistetaan vakuutusturvan takia. Asiakasrekisteri, jossa yhteystiedot esim. lasten vanhemmille Asiakkaiden ratsastusseuran jäsenyys tai Green Card tarkistetaan vakuutusturvan takia. Asiakasrekisteri, jossa yhteystiedot esim. lasten vanhemmille. Terveystiedot näkyvät rekisteristä. (HUOM: TIETOSUOJA) 2.2. TIEDOTTAMINEN Tallin vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa ovat asiakkaan saatavilla esim. tallin infotaulun kautta. Ajankohtaisista tapahtumista tallilla ilmoitetaan esim. tallin infotaululla. Tallilla on verkkosivut joiden säännöllisestä päivityksestä huolehditaan. Tallin vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa ovat asiakkaan saatavilla tallin verkkosivujen ja tallilla esim. infotaulun kautta. Ajankohtaisista tapahtumista tallilla ilmoitetaan verkossa ja esim. tallin infotaululla. Tallilla on verkkosivut joiden säännöllisestä päivityksestä huolehditaan. Tallin vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa ovat asiakkaan saatavilla tallin verkkosivujen ja tallilla esim. infotaulun kautta. Tallin ajankohtaisesta ja tulevasta toiminnasta tiedotetaan asiakkaille, esim tapahtumakalenteri. 7

8 ASIAKASPALVELU 2.3. VARAUSKÄYTÄNNÖT Tuntien peruutusehdot ilmoitettu kirjallisesti tallin ilmoitustaululla ja/tai yrityksen verkkosivuilla. Varausten vastaanottoon on yhtenäiset käytännöt. Perutuutusehdot ilmoitettu kirjallisesti yrityksen verkkosivuilla ja/tai tallin ilmoitustaululla. Varausten vastaanottoon on yhtenäiset käytännöt. Perutuutusehdot ilmoitettu kirjallisesti yrityksen verkkosivuilla ja/tai tallin ilmoitustaululla RYHMÄKOKO Max 9 ratsastajaa/ryhmä. Max. 8 ratsastajaa/ ryhmä Max. 8 ratsastajaa/ ryhmä. Mahdollisuus ratsastukseen pienryhmässä, max. 4-6 /ryhmä. 8

9 ASIAKASPALVELU 2.5. TALLI-ILMAPIIRI Tallilla pidetään tärkeänä asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä ja vaalitaan hyvää talli-ilmapiiriä. esim. asiakastyytyväisyystutkimusten avulla ASIAKKAIDEN HEVOSTAITOJEN KEHITTÄMINEN Talli panostaa hevostaitojen kehittämiseen; tallilla mahdollisuus laittaa hevonen itse kuntoon ja saada tarvittaessa opastusta hevosen hoidossa. Tallissa on henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa, kun asiakkaat laittavat hevosia kuntoon SEURAN TOIMINTA Koululla voi suorittaa SRL:n hevostaito- ja ratsastusmerkkejä. Koululla voi suorittaa SRL:n hevostaito- ja ratsastusmerkkejä. Koululla voi suorittaa SRL:n hevostaito- ja ratsastusmerkkejä. Ratsastuskoulu tekee yhteistyötä ratsastusseuran kanssa esim. tarjoamalla edullisempaa tuntihintaa seuran jäsenille. 9

10 3. HENKILÖKUNTA 3.1. HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYS Ratsastuksen opetuksesta 60% on ratsastuksen ohjaajan tai -opettajan pitämää. Hevostenhoitajat päteviä. Ratsastustunneista 60% on ratsastuksenopettajan pitämää. Tuuraajat on tehtäväänsä perehdytettyjä ja tuuraajakurssin (tai muun koulutuksen) käyneitä. Hevostenhoitajat päteviä. Ratsastustunneista vähintään 80% on ratsastuksenopettajan tai master -ratsastuksenopettajan pitämiä. Muusta opetuksesta vastaa vähintään ratsastuksenohjaaja. (poikkeuksena äkilliset sairastapaukset ym.) Hevosten hoitajat (vastuuhoitaja) tehtävään koulutettuja ja/tai ammattioppineita. Koulutus/työssäoppiminen/työkokemus 3.2. ENSIAPU- JA HÄTÄTILANNEKOULUTUS Kaikilla ratsastusta opettavilla voimassa oleva EA1-koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään kerran vuodessa koko henkilökunnalle. Kaikilla ratsastusta opettavilla voimassa oleva EA2-koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään kerran vuodessa koko henkilökunnalle. Koko henkilökunnalla on voimassa oleva EA2 koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään 2 kertaa vuodessa koko henkilökunnalle HENKILÖKUNNAN JATKOKOULUTUS Ei päivitysvaatimusta henkilökunnan ammattiosaamisen kehittämiseksi Jatkokoulutusta ammattiosaamisen kehittämiseen järjestetään opetushenkilökunnalle joka vuosi. Jatkokoulutusta ammattiosaamisen kehittämiseen järjestetään koko henkilökunnalle joka vuosi. Koulutukset ym. on kirjattu esim. turvallisuussuunnitelman/laatukäsikirjan yhteyteen. 10

11 HENKILÖKUNTA 3.4. HENKILÖKUNNAN ASIAKASPALVELUHENKISYYS JA TYÖSSÄJAKSAMINEN. Henkilökunta osaa asiakaspalvelun perusteet. Henkilökunta osaa asiakaspalvelun perusteet. Asiakaspalvelutyön vaatimukset ja käytännöt käydään läpi työhönotossa. Henkilökunta osaa toimia asiakaspalvelussa ja on motivoitunutta. Asiakaspalvelutyön vaatimukset ja käytännöt käydään läpi työhönotossa. Henkilökunnalla on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää asiakaspalveluosaamistaan esim. Palvelua sydämellä koulutus tai vastaava asiakaspalvelukoulutus. Henkilökunnan jaksamiseen ja hyvinvointiin kiinnitetään yrityksessä huomioita. Henkilökunnalle järjestetään virkistyspäivät/- ilta vähintään kerran vuodessa. Esim. Asiakastyytyväisyystutkimusten kautta, henkilökunnan palavereissa/kehityskeskusteluissa. Henkilöstön pysyyys yksi työhyvinvoinnin mittari SRL:N TAPAAMISET - - SRL:n järjestämiin tallikohtaamisiin osallistutaan. (väh. 1 hlö yrityksestä mukana/vuosi) 11

12 4. HEVOSET JA VARUSTEET 4.1. HEVOSTEN KOULUTUS Tallilla käytössä tehtäväänsä soveltuvia, koulutettuja hevosia. Hevoset ovat soveltuvia opetuskäyttöön. Vähintään helppo B-tasoisia ratsuhevosia 50% opetushevosista. Muut opetushevoset ovat vähintään helppo C-tasoisia ratsuhevosia. Hevoset ovat soveltuvia opetuskäyttöön. Hevosten koulutustaso on 30 % hevosista vähintään helppo A-tasolla, muut hevoset vähintään helppo B-tasoisia ratsuhevosia. Koulutustaso voidaan tarvittaessa määritellä merkkisuorituksista. Henkilökunta (tai muu kokenut ratsastaja) läpiratsastaa ja jatkokouluttaa opetushevosia säännöllisesti HEVOSTEN TYÖSKENTELY Hevonen voi työskennellä 3 tuntia yhtäjaksoisesti/päivä. Max. 4 tuntia/päivä. Hevosen tuntikäyttö on maksimissaan 17 tuntia/ viikko. Hevosen tuntikäyttö on maksimissaan 15 tuntia/ viikko. 5-6 vuotiaita nuoria hevosia käytetään opetuksessa harkinnan mukaan ja sopivilla ratsastajilla. Alle 5-vuotiaita hevosia ei käytetä opetuksessa. Hevosten soveltuvuus asiakasryhmien mukaan (alkeiskurssi, vaativan tason ratsastajat, kouluratsastus, esteratsastus ym.) 12

13 4. HEVOSET JA VARUSTEET 4.3. HEVOSTEN HOITO ENNEN JA JÄLKEEN RATSASTUSTUNNIN Tallilla on hevoskohtaiset hoito-ohjeet ja varustelistat. Tallilla on kirjalliset varusteiden hoito-ohjeet asiakkaille. Ohjeet esim. infotaululla, varustehuoneessa, karsinan ovessa. Tallissa on henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa, kun asiakkaat laittavat hevosia kuntoon. Tallilla on hevoskohtaiset hoito-ohjeet ja varustelistat. Tallilla on kirjalliset varusteiden hoito-ohjeet asiakkaille. Ohjeet esim. infotaululla, varustehuoneessa, karsinan ovessa. Tallissa on henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa, kun asiakkaat laittavat hevosia kuntoon. Tallilla on hevoskohtaiset hoito-ohjeet ja varustelistat. Tallilla on kirjalliset varusteiden hoito-ohjeet asiakkaille. Ohjeet esim. infotaululla, varustehuoneessa, karsinan ovessa. Tallissa on henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa, kun asiakkaat laittavat hevosia kuntoon. Asiakas tunnistaa tallin henkilökunnan pukeutumisesta tai vastaavasta merkistä HEVOSTEN VARUSTEET JA VARUSTEHUONE Hevoskohtaisesti nimetyt ehjät perusvarusteet. Siisti ja asiallinen varustehuone. Hevoskohtaiset nimetyt siistit ja hyvin hoidetut perusvarusteet. Siisti ja asiallinen varustehuone. Tallissa kuiva huone/tila varusteiden huoltoa ja kuivatusta varten. Varustehuoneessa nimetyt paikat hevosten varusteille. Hevoskohtaiset nimetyt laadukkaat ja hyvin hoidetut perusvarusteet. Saatavilla myös koulu- tai estesatuloita tai muun erikoistuneen lajin varusteita. Turvajalustimet kuuluvat varusteisiin. Siisti ja asiallinen merkitty varustehuone. Tallissa kuiva huone/ tila varusteiden huoltoa ja kuivatusta varten. Varustehuoneessa nimetyt paikat hevosten varusteille. Henkilökunta tarkistaa varusteiden kunnon ja siisteyden säännöllisesti. 13

14 5. HEVOSTEN HYVINVOINTI 5.1. HEVOSTEN HOITO Selkeät rutiinit ja niiden nouttaminen. Muutostilanteissa huolehditaan, että koko henkilökunta on tietoinen uusista menettelyistä. Selkeät rutiinit ja niiden nouttaminen. Muutostilanteissa huolehditaan, että koko henkilökunta on tietoinen uusista menettelyistä. Selkeät rutiinit ja niiden nouttaminen. Muutostilanteissa huolehditaan, että koko henkilökunta on tietoinen uusista menettelyistä. Jos tallilla on hevostenhoitajakäytäntö hoitajilla hoitomerkki tai muu todistus hevosmiestaidoista. Tallilla pidetään päiväkirjaa johon kirjataan poikkeamat rutiineissa, hevosissa, ym. Päiväkirjan kirjausvastuut selkeät. Esim. muutoksista tieto myös tallin infotaululla TERVEYDENHUOLTO Hevosen perusterveydenhoidosta huolehditaan säännöllisesti. Lääkintäkirjanpito. Perusterveydenhuollosta pidetään huolta ja kirjaa. Lääkintäkirjanpito. Laatutallilla on oma eläinlääkäri, joka tuntee hevoset ja tallin.tallilla on eläinlääkärin ohjeiden mukaan tehty terveydenhuoltosuunnitelma (madotukset, rokotukset, hampaiden hoito ym. perusterveydenhoito). Hevosten lääkintäkirjanpito on ajan tasalla. Tilava, valoisa ja asiallinen tila eläinlääkärin työskentelyyn ja tallilla suoritettaviin operaatioihin. Asianmukaiset säilytystilat lääkkeille (mm.jääkaappi) HEVOSEN SAIRASTUMINEN Epäiltäessä hevosen sairastuneen asianmukainen hoito järjestetään välittömästi. Eläinlääkärien yhteystiedot löytyvät sovitulta paikalta. Päivystävät eläinlääkärit tallin ilmoitustaululla tai vastuuhenkilön tiedossa. Epäiltäessä hevosen sairastuneen asianmukainen hoito järjestetään välittömästi. Eläinlääkärien yhteystiedot löytyvät sovitulta paikalta. Päivystävät eläinlääkärit tallin ilmoitustaululla tai vastuuhenkilön tiedossa. Epäiltäessä hevosen sairastuneen asianmukainen hoito järjestetään välittömästi. Eläinlääkärien yhteystiedot löytyvät sovitulta paikalta. Päivystävät eläinlääkärit tallin ilmoitustaululla tai vastuuhenkilön tiedossa. 14

15 5. HEVOSTEN HYVINVOINTI 5.4. VASTUULLISUUS HEVOSTEN MYYNNISSÄ - - Jos opetushevonen ei sovellu tuntitoimintaan ja se myydään eteenpäin, laatutallissa kannetaan vastuuta siitä, että hevonen pääsee sopivalle ja riittävän taitavalle uudelle omistajalle KENGITYS Hevosten kaviot huolletaan säännöllisesti Hevosten kaviot huolletaan säännöllisesti Kengityksestä vastaa sama/samat ammattitaitoiset ja pätevät kengittäjät. Tilava, valoisa, rauhallinen ja tasapohjainen kengitystila. 15

16 5.6. RUOKINTA Rehukirjanpito. Rehun hankinta rekisteröityneiltä rehualan toimijoilta. Hevoskohtaiset selkeät ruokintaohjeet. Rehukirjanpito. Rehun hankinta rekisteröityneiltä rehualan toimijoilta. Hevoskohtaiset selkeät ruokintaohjeet. Hevoset ruokitaan 3-4 kertaa päivässä. Tallilla on ajan tasalla oleva rehukirjanpito. Rehun hankinta rekisteröityneiltä rehualan toimijoilta. Hevoskohtaiset selkeät ruokintaohjeet REHUN LAATU JA VARASTOINTI Ruokinnassa käytetään hyvälaatuisia rehuja. Aistinvarainen arviointi. Rehun varastointiin oltava tallilla asianmukaiset tilat. Ruokinnassa käytetään hyvälaatuisia rehuja. Rehun varastointiin oltava tallilla asianmukaiset tilat. Ruokinnassa käytetään laadukkaita rehuja. Heinästä on tehty analyysi, jota käytetään apuna ruokinnan suunnittelussa. Rehun varastointiin oltava tallilla katetut tilat. 16

17 5.8. HEVOSTEN ULKOILU Opetushevoset ulkoilevat päivittäin. Opetushevoset ulkoilevat päivittäin laumassa tai pienissä ryhmissä, ellei erityistä syytä tarhata yksin HEVOSEN LAIDUNTAMINEN Jos hevoset laiduntavat laitumen kunnosta riippuen huolehditaan riittävästä lisäruokinnasta. Puhdas juomavesi koko ajan saatavilla ja tarkastus päivittäin. Hevoset tarkistetaan laitumella päivittäin. Hevosilla on mahdollisuus laitumella oloon. Hevoset tarkistetaan laitumella päivittäin. Laitumen kunnosta riippuen huolehditaan riittävästä lisäruokinnasta. Puhdas juomavesi koko ajan saatavilla ja tarkastus päivittäin. Hevosilla on kesällä mahdollisuus vähintään 2 viikkoa kestävään laitumella oloon. Hevoset tarkistetaan laitumella päivittäin. Laitumen kunnosta riippuen huolehditaan riittävästä lisäruokinnasta. Puhdas juomavesi koko ajan saatavilla ja tarkastus päivittäin. Jos oma laidun, kuvaus viljelykierrosta/ laitumien uudistamisesta. 17

18 6. RATSASTUSALUEET 6.1. KENTTÄ Aidattu, valaistu kenttä väh. 20x40m Aidattu ja valaistu, vähintään 20x40m kenttä. Pohja on hyvin hoidettu. Tallilla on oma lanauskalusto tai voimassa oleva sopimus pohjan hoidosta tai kaluston lainauksesta. Kenttä on siististi aidattu vähintään 20x60m hyväpohjainen, hyvin hoidettu ja valaistu sekä tarvittaessa kasteltu. Tallilla on oma lanauskalusto tai voimassa oleva sopimus pohjan hoidosta tai kaluston lainauksesta. Ratsastusalue vähintään 20 x 40 m/ ryhmä. (Poikkeuksena alkeis- tai ponitunnit). Ratsastuskoulun tuntien aikana ratsastusalueella ei ole muita ratsukoita MANEESI Maneesi ei ole pakollinen Maneesi ei ole pakollinen Maneesi on hyvin valaistu, väh. 20x40m, pohja hyvin hoidettu. Säännöllinen pohjan hoito ja kastelu tarvittaessa. Ratsastusalue vähintään 20 x 40 m (Poikkeuksena alkeis- tai ponitunnit). 18

19 6. RATSASTUSALUEET 6.3. KALUSTO Käytettävä estekalusto tai kouluaidat ovat ehjät. Käytettävä estekalusto tai kouluaidat ovat ehjät. Tallilla on hyvät kouluaidat tai riittävä estekalusto tai maastoreittejä, joihin luvat MAASTOT Jos tallilla on maastoreittejä, reitteihin on luvat ja isojen vilkkaiden teiden läheisyyttä ja ylitystä pyritään välttämään. Jos tallilla on maastoreittejä, reitteihin on luvat ja isojen vilkkaiden teiden läheisyyttä ja ylitystä pyritään välttämään. Jos tallilla on maastoreittejä, reitteihin on luvat ja isojen vilkkaiden teiden läheisyyttä ja ylitystä pyritään välttämään. 19

20 7. TALLI JA PIHA-ALUEET 7.1 TALLI JA RAKENTEET Toimiva tallirakennus. Turvalliset ja helposti puhtaanapidettävät karsinat ja materiaalit. Tallissa on riittävä ilmanvaihto (aistinvarainen tarkistus). Riittävä valaistus. Toimiva ja siisti talli. Turvalliset ja helposti puhtaanapidettävät karsinat ja materiaalit. Talli täyttää tulevat kokomääräykset (2014) tai niistä on valmis suunnitelma. Tallissa on riittävä ilmanvaihto (aistinvarainen tarkistus). Riittävä valaistus. Toimiva, siisti ja viihtyisä talli. Talli täyttää täysin tulevat kokomääräykset (Tallin sisäkorkeus vähintään 1,5xsäkäkorkeus, kuitenkin vähint. 2,2m.) Tallissa on huolehdittu toimivasta ilmanvaihdosta. Ilmanlaatu on mitattu. Talli on hyvin valaistu. Turvalliset ja helposti puhtaanapidettävät karsinat ja materiaalit. Talli pestään ja desinfioidaan vähintään kerran vuodessa. Tallilla hevosia ei pidetä pilttuissa. Kaksirivikarsinatalleissa käytävän leveys vähintään 2,5m TYÖKALUT, TAVARAT JA TALLIRUTIINIT Tavaroille, varusteille, rehuille ja puhtaanapidon työkaluille omat paikat, joissa ne pidetään. Ehjät ja toimivat työkalut. Tavaroille, varusteille, rehuille ja puhtaanapidon työkaluille omat paikat, joissa ne pidetään. Ehjät ja toimivat työkalut. Tavaroille, varusteille, rehuille ja puhtaanapidon työkaluille omat paikat katon alla, joissa ne pidetään. Ehjät ja hyvän työergonomian mahdollistavat työkalut. Talli on nykyaikainen ja työergonomia on huomioitu jo suunnittelussa. Tallirutiinit on mahdollista suorittaa tehokkaasti ja työergonomisesti. (reitit lantalaan, kuivikevarastoon, rehuvarastoon hyvät, etäisyydet minimoitu, esim. kaikki saman katon alla) 20

21 7. TALLI JA PIHA-ALUEET 7.3. SOSIAALITILAT WC WC Tallissa on merkityt asialliset ja siistit ja lämpimät sosiaalitilat asiakkaille. WC. Lukittavat varustelokerot asiakkaille PIHA-ALUE Tallille on opaste. Pihalla opasteet merkityille parkkipaikoille. Tallille on opaste. Pihalla opasteet merkityille parkkipaikoille. Piha on siisti, koneiden ja laitteiden säilytys varastorakennuksissa, tms. Tallin edusta on valaistu. Tallille on opaste. Piha-alue siisti ja hoidettu, selkeitä opasteita. Pihalla on huolehdittu hyvin valaistuksesta sekä tarvittaessa liukkauden estosta. Koneiden ja laitteiden säilytys varastorakennuksissa tms. 21

22 8. TARHAT, LAITUMET JA YMPÄRISTÖ 8.1. TARHAT JA AIDAT Tarhojen ja laidunten aidat ehjiä. Tarhat ovat siistejä ja aidat ehjiä. Laidunten aidan ehjät. Tarhat ovat hyväpohjaisia. Tarhojen ja laidunten aidat ovat ehjiä ja siistejä. Tarhat eivät sijaitse vesistöjen tai valta-ojien välittömässä läheisyydessä TARHOJEN SIIVOUS Kerran vuodessa (esim. kevätsiivous) Muutaman kerran vuodessa. Tarhat siivotaan säännöllisesti. Kuuluu kuukausittaisiin rutiineihin. 22

23 8. TARHAT, LAITUMET JA YMPÄRISTÖ 8.3. LANTALA JA LANNAN JATKOKÄSITTELY Lakisääteisen vaatimukset täyttävä lantala. Tallilla on lakisääteisen vaatimukset täyttävä siisti lantala. Tallilla on siisti katettu lantala. Lantalan kapasiteetti on riittävä ja säännöllisesti tyhjennyksestä huolehditaan. Lanta hyödynnetään tilalla/jatkokäsitellään/ toimitetaan hyödynnettäväksi. Sopimukset ovat voimassa. Lantalan ympäristö on siisti JÄTTEET JA KIERRÄTYS Siistit sekajäteroska-astiat. Tallilla on sekajäteroska-astiat sekä lisäksi lasin ja metallin kierrätystä. Jätteiden kierrätyksestä huolehditaan. Tallissa on erilliset jäteastiat eri jätejakeille (metalli, lasi, muovi, paperi, kartonki, sekajäte). Jätevesien puhdistuksesta on huolehdittu. Tallilla on oma jätevesien puhdistamo tai jätevedet johdetaan viemäriverkostoon. Suositus: Rehupaalien muovit toimitetaan keräykseen (mm. 4H järjestää tempaustyyppisesti) tai energiajätteeksi asianmukaisiin polttolaitoksiin. 23

24 9. TURVALLISUUS 9.1. TURVALLISUUSASIAKIRJAT Lakisääteinen turvallisuusasiakirja laadittu. Onnettomuuskirjanpitoa pidetään. Turvallisuusasiakirja on ja päivitetään 2 kertaa vuodessa. Onnettomuuskirjanpitoa pidetään. Turvallisuusasiakirja on ja sitä päivitetään 4 kertaa vuodessa. Onnettomuuksien kirjaamisten vastuut sovittu. Onnettomuuskirjanpito analysoidaan vähintään kerran vuodessa RISKIEN ARVIOINTI - Turvallisuusasiakirjassa on käyty läpi tallin eri palvelut ja toiminnot (tunnit, leirit, maastot ym.) ja niihin kohdistuvat riskit on määritelty ja arvoiduille riskeille on laadittu hallintasuunnitelma. Turvallisuusasiakirjassa on käyty läpi tallin eri palvelut ja toiminnot (tunnit, leirit, maastot ym.) ja niihin kohdistuvat riskit on määritelty ja arvoiduille riskeille on laadittu hallintasuunnitelma ENSIAPU EA- laukku tallissa/maneesissa ja se on merkitty selkeästi. Hätänumero ja toimintaohjeet hätätilanteessa sekä tallin osoite ja ajo-ohjeet löytyvät tallista keskeiseltä paikalta. EA- varusteet ovat sekä tallissa että maneesissa ja ne on merkitty selkeästi. Hätänumero ja toimintaohjeet hätätilanteessa sekä tallin osoite ja ajo-ohjeet löytyvät tallista keskeiseltä paikalta. EA -varusteet ovat sekä tallissa että maneesissa. EA- varusteet on merkitty selkeästi ja ne tarkistetaan ja päivitetään 4 kertaa vuodessa. Hätänumero ja toimintaohjeet hätätilanteessa sekä tallin osoite ja ajo-ohjeet löytyvät tallista keskeiseltä paikalta. 24

25 9. TURVALLISUUS 9.4. PALOTURVALLISUUS Palotarkastus suoritetaan vuosittain, palosammuttimet huollettu, poistumistiet merkitty. Palotarkastus suoritetaan vuosittain, palosammuttimet huollettu, poistumistiet merkitty. Talli on selkeä ja paloturvallinen. (ei ylimääräistä tavaraa käytävillä tms.) Palotarkastus suoritetaan vuosittain, palosammuttimet on huollettu ja poistumistiet merkitty valotauluin. Talli on selkeä ja paloturvallinen. (ei ylimääräistä tavaraa käytävillä tms.) Tallissa on palovaroitin ja hälytysjärjestelmä HENKILÖKUNNAN ENSIAPU- JA HÄTÄTILANNEKOULUTUS Kaikilla ratsastusta opettavilla voimassa oleva EA1-koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään kerran vuodessa koko henkilökunnalle. Kaikilla ratsastusta opettavilla voimassa oleva EA2-koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään kerran vuodessa koko henkilökunnalle. Koko henkilökunnalla on voimassa oleva EA2 koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään 2 kertaa vuodessa koko henkilökunnalle RATSASTAJA Tallilla on asiakasrekisteri. Kypärä pakollinen ratsastettaessa. Tallilla on asiakasrekisteri. Kypärä pakollinen ratsastettaessa. Tallilla on asiakasrekisteri, josta selviää mm. ratsastajan seuran jäsenyys tai Green Card. Asiakkaiden opastuksesta huolehditaan, kirjalliset toimintaohjeet tallilla käyttäytymiseen, hevosten hoitoon, ym. Kypärä pakollinen ratsastettaessa. Asianmukaiset ratsastusvarusteet. Tallilla kiinnitetään huomiota ratsastajien liikunnallisuuteen esim. tarjoamalla alkuverryttelymahdollisuus tai opastamalla muuhun liikuntaan. 25

26 10. RATSASTUSLEIRIT MAJOITUSTILAT Leiriläisten yöpymistilat asialliset. Leiriläisten yöpymistilat ovat siistit ja asialliset. Majoitustilat kuuluvat kansallisen Majoitustilojen luokitusjärjestelmän (Malo) -piiriin, eli tilat on luokiteltu tai muuten todennettu laadukkaiksi LEIRIN KOKO Leiriläisiä enintään 1,5 kertaa hevosten määrä. Leiriläisiä enintään 1,5 kertaa hevosten määrä. Leirillä ratsastusryhmien koko maksimissaan 6 henkeä. 26

27 10. RATSASTUSLEIRIT LEIRIOHJELMA Kirjallinen leiriohjelma aikatauluineen on laadittu. Leiriläisiä enintään 1,5 kertaa hevosten määrä. Kirjallinen leiriohjelma aikatauluineen on laadittu. Leirillä on ratsastuksen lisäksi myös muuta järjestettyä ohjelmaa RUOKAILUT LEIREILLÄ Ruoanvalmistajilla on hygienipassi. Erityisruokavaliot huomioidaan. Ruoanvalmistajilla on hygienipassi. Erityisruokavaliot huomioidaan. Ruoanvalmistajilla on hygienipassi. Erityisruokavaliot huomioidaan. Ruokailu toimivassa ja asianmukaisessa ruokailuun tarkoitetussa tilassa. 27

28 10.5. HENKILÖKUNTA Leirillä on tarpeeksi henkilökuntaa. Aikuisen vastuuhenkilön tulee olla koko leirin ajan välittömässä läheisyydessä. Leirillä on tarpeeksi henkilökuntaa. Aikuisen vastuuhenkilön tulee olla koko leirin ajan välittömässä läheisyydessä. Leirillä on tarpeeksi henkilökuntaa. Leiriläisillä on koko ajan käytettävissä ohjaaja tai isonen. Lisäksi aikuisen vastuuhenkilön tulee olla koko leirin ajan välittömässä läheisyydessä TURVALLISUUDEN SUUNNITTELU Turvallisuusasiakirjassa käyty läpi leiriin liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Turvallisuusasiakirjassa käyty läpi leiriin liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Turvallisuusasiakirjassa leirit on käyty erikseen läpi ja asiakirja päivitetty ennen leirejä ASIAKKAIDEN TIEDOT Alaikäisten huoltajien yhteystiedot kirjallisena. Erityisruokavaliot ja allergiat tiedossa kirjallisena. Alaikäisten huoltajien yhteystiedot kirjallisena. Erityisruokavaliot ja allergiat tiedossa kirjallisena. Alaikäisten huoltajien yhteystiedot kirjallisena. Erityisruokavaliot ja allergiat tiedossa kirjallisena. 28

29 POIKKEAMARAPORTTI Päiväys: Poikkeaman numero: Kriteerin numero: Koulun/tallin nimi ja yhteystiedot: Toiminnasta vastaava henkilö: Poikkeaman kuvaus: Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen ja raportointi neuvojalle viimeistään (pvm. ja vastuuhenkilö) Korjaavien toimenpiteiden kuvaus: Neuvojan hyväksyntä: Päiväys: 29

30 30

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. Yrityksen perustiedot: Nimi: MaJatalli Oy Osoite: MaJatalli, Pyhällöntie 321, 21430 Yliskulma Puhelinnumero: 040 7718 991 Sähköposti: majatalli@elisanet.fi 2. Yrityksen toimenkuva:

Lisätiedot

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle?

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle? Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Hevosopiston Kesäleirit

Hevosopiston Kesäleirit Hevosopiston Kesäleirit 2013 HEVOSOPISTON RATSASTUSKOULU Hevosopiston ratsastuskoulu on SRL:n hyväksymä ja valvoma. Ratsastuskoulu tarjoaa loistavat harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille ja -tasoisille

Lisätiedot

TURVALLISUUS ASIAKIRJA. Tolkinkylän Ratsastuskoulu Oy

TURVALLISUUS ASIAKIRJA. Tolkinkylän Ratsastuskoulu Oy TURVALLISUUS ASIAKIRJA Tolkinkylän Ratsastuskoulu Oy Päivitetty 1.11.2016 Johdanto Tähän asiakirjaan on koottu keskeisiä asioita turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi Tolkinkylän Ratsastuskoululla.

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin)

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin) Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Tmi Hirnuva Hevonen TURVALLISUUSOHJEET

Tmi Hirnuva Hevonen TURVALLISUUSOHJEET Tmi Hirnuva Hevonen TURVALLISUUSOHJEET 2012 Sisällysluettelo 1. Yrityksen tiedot...1 2. Asiakkaat ja asiakasryhmät...1 Asiakasmäärät toiminnoissa ja mahdolliset rajoitukset...1 Toiminta olosuhteiden muuttuessa...2

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

PIENI HEVOSTAITO-OPAS

PIENI HEVOSTAITO-OPAS PIENI HEVOSTAITO-OPAS HEVONEN Hevosia on erikokoisia, erinäköisiä ja erivärisiä. TALLI Hevoset asuvat tallissa. Jokaisella hevosella on tallissa oma karsinansa. Hevoset ovat päivisin ulkona tarhassa. Tallialueeseen

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 21. 22.9.2013 Leiri alkaa lauantaina 21.9. klo 9:15 ja loppuu sunnuntaina 22.9. klo 15:00 mennessä. Eerikkilän urheilukeskuksen osoite on Urheiluopistontie 138,

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys broilereiden suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016

NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016 NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016 Ratsastuskurssit Vko 26 alkeiskurssi 27.6-1.7.2016 Opettaja Heidi Kivi HINTA 195 Tehoalkeet: Onko nyt aika nousta ratsaille? Hyvä startti esimerkiksi

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Taustaa Hevosopisto Oy erilaisia hevostalouden kehittämishankkeita v. 1995 lähtien, mm. hevosreittityö yhteistyössä eri

Lisätiedot

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board ETJ-SEMINAARI 08.11.2007 ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board JÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEN VAIHEET EROANALYYSI ( YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Hevostilan ympäristömääräykset

Hevostilan ympäristömääräykset Hevostilan ympäristömääräykset Talli-ilta 11.6.2013 Keski-Uudenmaan hevostilallisille ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Lannan käsittely ja varastointi (1/2) Tallilla on

Lisätiedot

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Hevostalouden perustutkinto 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä ja opinnäyte vähintään Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus

Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Lihanautatilan ja emolehmätilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon

Lisätiedot

Ajankohtaista kudoslaitosten valvonnassa

Ajankohtaista kudoslaitosten valvonnassa Ajankohtaista kudoslaitosten valvonnassa Anu Puomila, ylitarkastaja Luvat ja tarkastukset yksikkö Toimijoiden valvonta prosessi Kudoslaitospäivä 21.9.2016 Fimean Luvat ja tarkastukset -yksikkö 2015 yksikössä

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon toimijoilta

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA Turvallisuusasiakirja Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen SISÄLTÖ: 1 Lomaxi...3 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 3 Toimintojen käsitteiden määrittely...3

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/268/2016 23.2.2016 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen laatu

Lisätiedot

Hepovaaran leirit ja hevoslomat 2017

Hepovaaran leirit ja hevoslomat 2017 Hepovaaran leirit ja hevoslomat 2017 Perinteisten leiriemme lisäksi meillä on nyt Hepovaarassa nuorille ja aikuisille uutena viikonlopun mittaiset hevoslomat ja jo viime kesästä tuttu Mindfulness- teemaleiri.

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä 1. Lapsi yksilönä ja ryhmässä (keskustellaan mm. alla olevista asioista) - millainen lapsi on luonteeltaan - miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja omaa tahtoa - miten ilmaisee suuttumusta / pettymyksiä -

Lisätiedot

RUOKINNAN AUTOMATISOINTI

RUOKINNAN AUTOMATISOINTI Suomen Hippos Oy JALOSTUSPÄIVÄT 12.2.2009 RUOKINNAN AUTOMATISOINTI Mty Aktiivitalli Maiju Paukku ja Fredrika Nyberg Lappeenranta 12.2.2009 1 Mty Aktiivitalli Perustettu syksyllä 2005 Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut

Mukava olo. Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Mukava olo Lihanautakasvattamon rakenneratkaisut Tilavaatimukset Karsinaratkaisut lämmin- ja kylmäkasvattamoissa Ryhmittelyn merkitys Tautivastustus Eläinten siirrot Tilavaatimukset Ritiläpalkki Kiinteäpohjainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS JATKUVAAHOITOA ANTAVASTA SOSIAALIHUOLLON TOIMIVAYKSIKÖSTÄ Terveydensuojelulaki 13 1 mom. 4. kohta Mitä ilmoitus koskee:

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS. www.islo.fi. ISLO/LPH/Rekry_INFO/MRiekki

LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS. www.islo.fi. ISLO/LPH/Rekry_INFO/MRiekki LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO LPH - KOULUTUS www.islo.fi 1 OTTEITA LIIKUNTAPAIKKA- ALAN ARVOPERUSTA Liikuntapaikoilla, niiden rakentamisella ja hoitamisella on tärkeä YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS.

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus Laboratorioprosessin i laatu; mistä elementeistä laatu koostuu Labquality-päivät 5.2.2010 Oili Liimatainen PSHP Laboratoriokeskus Laadussa huomioitava Preanalytiikka Analytiikka Postanalytiikka Kansainvälisiin

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla

Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla Liite 9.6.2008 65. vuosikerta Numero 2 Sivut 8 9 Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla Hanna Lensu, Maaseudun Tulevaisuus Keijo Viertoman ja Tiina Tuomisen tilan 30 vuotta vanhan mullinavetan

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV

Ylöjärven Ilves. Seurakysely joulukuu Flamo JV Ylöjärven Ilves Seurakysely Flamo JV Organisaatio Seuramme organisaatio on kuvattu selkeästi Jäsenistö tuntee seuran organisaation Hallituksen jäsenillä on selkeät Junioritoiminnan ja vastuualueet (esim.

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Minkkejä Hillereitä Sinikettuja Hopeakettuja Muita Yhteensä turkiseläimiä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS TURKISELÄIMET Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi

EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet. EU-avustajat, Rauno Tammi EU-eläinpalkkiot ja kansalliset kotieläintuet EU-avustajat, 21.3.2016 Rauno Tammi Eläinpalkkioiden rekisteriilmoitukset Rekisteröintisäädökset osana tukiehtoja Ilmoitusajat EIVÄT ole muuttuneet Nauta,

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä Maankäyttösopimus 1 (5) Sopimus oikeudesta käyttää yleistä aluetta liikkuvaan kioskitoimintaan 1 Osapuolet Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla,

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2016

Tietosuojakysely 2016 Tietosuojakysely 2016 Yksityinen terveydenhuolto Kansaneläkelaitos Tietosuojavaltuutetun toimisto Sisällys Tietosuojakysely 2016 tulokset yksityinen terveydenhuolto... 2 Yleistä... 2 Tietosuojavastaavat...

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

LIITE 9 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 9 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 9 TARJOUSKIRJE Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot