SRL:N RATSASTUSKOULUJEN LAATUPORTAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SRL:N RATSASTUSKOULUJEN LAATUPORTAAT"

Transkriptio

1 SRL:N RATSASTUSKOULUJEN LAATUPORTAAT

2 SRL:N RATSASTUSKOULUJEN LAATUPORTAAT Tarkastaja: Päiväys: RATSASTUSKOULUN PERUSTIEDOT Koulun/tallin nimi ja yhteystiedot: Toiminnasta vastaava henkilö: Tarkastushetkellä toimineet opettajat: TASOJEN YLEISMÄÄRITELMÄT: Tallin täytettävä tasovaatimukset jokaisella osa-alueella. PERUSTASO: Hyvä, toimiva, asiallinen ja ammattimainen ratsastuskoulu TASO 2.: Matkalla Laatu-talliksi tai perustasoa jollakin/ joillakin osa-alueilla tasokkaampi ratsastuskoulu. LAATUTASO: Korkealaatuinen ratsastuskoulu jokaisella osa-alueella. Poikkeama Lyhyt kuvaus, miten vaatimus täyttyy tallissa/mistä asia voidaan todentaa. Esim. laatukäsikirja, tallin informaatiotaulu, koulutustodistukset, tarkastaja todennut/havainnointi (esim. kuntoisuusvaatimusten todennuksen yhteydessä). kirjataan sen tason alle, minkä talli täyttää. Tallin kokonaistaso määräytyy kuitenkin alimman todennustason mukaan, vaikka kyse olisi vain yhdestä osa-alueesta. Huom. näissä tilanteissa myös POIKKEAMAN laadinta mahdollinen, jos halutaan säilyttää jo saavutettu taso. Annetaan ehdotus asian kehittämisestä tallille. Kehittämisehdotus voi tähdätä seuraavan tason saavuttamiseen tai olla muu kehitysehdotus nykyisen tason kriteerien laadukkaammasta täyttämisestä. Mikäli talli on jo tietyllä tasolla, mutta vuositarkastuksessa havaitaan, että kriteeri ei täyty, kirjataan -kohtaan POIKKEAMA, josta laaditaan erillinen poikkeamaraportti ja tallin on saatettava asia kuntoon määräajassa ja raportoitava kirjallisesti asian korjaus SRL:n, jotta merkinkäyttöoikeus säilyy.

3 SISÄLLYS 1. YRITYSTOIMINTA 1.1. Henkilökunta ja työnjako 1.2.Sisäinen viestintä 1.3. Talouden seuranta 1.4. Toiminta 1.5. Laadun omavalvonta 1.6. Asiakatyytyväisyys ja palautteiden käsittely 1.7. Tietojen kirjaaminen 1.8. Uudet työntekijät 2. ASIAKASPALVELU 2.1. Asiakasrekisteri 2.2. Tiedottaminen 2.3. Varauskäytännöt 2.4. Ryhmäkoko 2.5. Talli-ilmapiiri 2.6. Asiakkaiden hevosmiestaitojen kehittäminen 2.7. Seuran toiminta 3. HENKILÖKUNTA 3.1. Henkilökunnan pätevyys 3.2. Ensiapu- ja hätätilannekoulutus 3.3. Henkilökunnan jatkokoulutus 3.4. Henkilökunnan asiakaspalveluhenkisyys ja työssäjaksaminen 3.5. SRL:n tapaamiset 4. HEVOSET JA VARUSTEET 4.1. Hevosten koulutus 4.2. Hevosten työskentely 4.3. Hevosten hoito ennen ja jälkeen ratsastustunnin 4.4. Hevosten varusteet ja varustehuone 5. HEVOSTEN HYVINVOINTI 5.1. Hevosten hoito 5.2. Terveydenhuolto 5.3. Hevosen sairastuminen 5.4. Vastuullisuus hevosten myynnissä 5.5. Kengitys 5.6. Rehut ja ruokinta 5.7. Ruokinta 5.8. Hevosten ulkoilu 5.9. Hevosten laiduntaminen 6. RATSASTUSALUEET 6.1. Kenttä 6.2. Maneesi 6.3. Kalusto 6.4. Maastot 7. TALLI JA PIHA-ALUEET 7.1. Talli ja rakenteet 7.2. Työkalut, tavarat ja tallirutiinit 7.3. Sosiaalitilat 7.4. Piha-alue 8. TARHAT, LAITUMET JA YMPÄRISTÖ 8.1. Tarhat ja aidat 8.2. Tarhojen siivous 8.3. Lantala ja lannan jatkokäsittely 8.4. Jätteet ja kierrätys 9. TURVALLISUUS 9.1. Turvallisuusasiakirjat 9.2. Riskien arviointi 9.3. Ensiapu 9.4. Paloturvallisuus 9.5. Henkilökunnan ensiapu- ja hätätilannekoulutus 9.6. Ratsastaja 10. RATSASTUSLEIRIT Majoitustilat Leirin koko Leiriohjelma Ruokailut leireillä 10.5 Turvallisuus leireillä Henkilökunta Turvallisuuden suunnittelu Asiakkaiden tiedot 3

4 YRITYSTOIMINTA 1.1. HENKILÖKUNTA JA TYÖNJAKO Jokaiselle toiminnolle on määritetty vastuuhenkilöt. Jokaiselle toiminnolle on määritetty vastuuhenkilöt. Jokaiselle toiminnolle on määritetty vastuuhenkilöt. Sairastapauksien varalle on suunnitelmat ja toimivat tuurauskäytännöt SISÄINEN VIESTINTÄ Päivittäin toiminnan lomassa. Päivittäin toiminnan lomassa. Henkilökunnan työvuorot, lomat, poissaolot ym. Kirjataan sovittuun paikkaan ja tieto henkilökunnan saatavilla. Tallilla pidetään henkilökunnalle säännöllisesti sisäiset palaverit, joissa ajankohtaisten asioiden käsittely ja toiminnan arviointi. Henkilökunnan työvuorot, lomat, poissaolot ym. Kirjataan sovittuun paikkaan ja tieto henkilökunnan saatavilla. Esim. tallilla pidetään henkilökuntapalaverit ennen kesän leirejä ja ennen syksyn uutta toimintakautta TALOUDEN SEURANTA - Yrityksessä laaditaan vuosittain budjetti ja tuloslaskelma. Yrityksessä laaditaan vuosittain budjetti. Tulosta seurataan vähintään 4 krt./v. 4

5 YRITYSTOIMINTA 1.4. TOIMINTA Ratsastuskoulun toiminta ja tarjottavat palvelut selkeästi määritelty. Tarvittava informaatio palveluista, hinnasto ja tallin yhteystiedot löytyvät tallin informaatiotaululta. Ratsastuskoulun toiminta ja tarjottavat palvelut selkeästi määritelty. Tarvittava informaatio palveluista, hinnasto ja tallin yhteystiedot löytyvät tallin informaatiotaululta ja/tai tallin verkkosivuilta. Tallilla laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma. Ratsastuskoulun toiminta ja tarjottavat palvelut selkeästi määritelty. Tarvittava informaatio palveluista, hinnasto ja tallin yhteystiedot löytyvät tallin informaatiotaululta ja/tai tallin verkkosivuilta LAADUN OMAVALVONTA - Laatukäsikirja tai liiketoimintasuunnitelma on tekeillä. Tallille on laadittu liiketoimintasuunnitelma. Esim. viimeisimmän päivityksen syy ja kuvaus? 1.6. ASIAKATYYTYVÄISYYS JA PALAUTTEIDEN KÄSITTELY Asiakaspalaute otetaan suullisesti vastaan. Hyvityskäytännöt sovitaan tapauskohtaisesti. Ei kirjattuja yhtenäisiä menettelytapoja. Asiakaspalaute otetaan suullisesti vastaan. Hyvityskäytännöt sovitaan tapauskohtaisesti. Ei kirjattuja yhtenäisiä menettelytapoja. Kirjallisen asiakaspalautteen antomahdollisuus, esim. palautelomakkeen kautta verkkosivuilla. Palautteisiin reagoidaan. Palautteen dokumentointi ja käsittely kuvattu laatukäsikirjassa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan vähintään kerran kahdessa vuodessa. 5

6 YRITYSTOIMINTA 1.7. TIETOJEN KIRJAAMINEN Tallilla pidetään lakisääteistä rehu- ja lääkintäkirjanpitoa. Tallilla on selkeät hevoskohtaiset ruokintaohjeet. Tallille on laadittu turvallisuussuunnitelma. Tallilla pidetään lakisääteistä rehu- ja lääkintäkirjanpitoa. Tallilla on selkeät hevoskohtaiset ruokintaohjeet. Tallille on laadittu turvallisuussuunnitelma. Tuntikirjanpito. Tallipäiväkirja tai vastaava käytäntö päivittäisten rutiinien ja poikkeamien kirjaamiseen. Kirjallisten tietojen hallinnan ja päivitysten vastuut selvillä. Tieto joka kuuluu henkilökunnalle, on helposti saatavilla ja työntekijät ovat tietoisia kirjausvastuista. Tallilla on pidetään lakisääteistä rehu- ja lääkintäkirjanpitoa. Tallilla on selkeät hevoskohtaiset ruokintaohjeet. Hevosilla on oma terveydenhuoltosuunnitelma. Tallille on laadittu turvallisuussuunnitelma. Tuntikirjanpito. Tallipäiväkirja tai vastaava käytäntö päivittäisten rutiinien ja poikkeamien kirjaamiseen. Työvuorolista/tallipäiväkirja tai vastaava käytäntö työntekijöiden lomien, työvuorojen ym. tiedottamiseen henkilökunnalle. Kirjallisten tietojen hallinnan ja päivitysten vastuut selvillä. Tieto joka kuuluu henkilökunnalle, on helposti saatavilla ja työntekijät ovat tietoisia kirjausvastuista. Mistä mikäkin tieto löytyy ja kuka vastaa tietojen kirjaamisesta ja dokumenttien päivityksestä? 1.8. UUDET TYÖNTEKIJÄT - Uudet työntekijät perehdytetään. Uudet työntekijät perehdytetään. Perehdytykseen on laadittu suunnitelma. 6

7 ASIAKASPALVELU 2.1. ASIAKASREKISTERI Asiakkaiden ratsastusseuran jäsenyys tai Green Card tarkistetaan vakuutusturvan takia. Asiakasrekisteri, jossa yhteystiedot esim. lasten vanhemmille. Asiakkaiden ratsastusseuran jäsenyys tai Green Card tarkistetaan vakuutusturvan takia. Asiakasrekisteri, jossa yhteystiedot esim. lasten vanhemmille Asiakkaiden ratsastusseuran jäsenyys tai Green Card tarkistetaan vakuutusturvan takia. Asiakasrekisteri, jossa yhteystiedot esim. lasten vanhemmille. Terveystiedot näkyvät rekisteristä. (HUOM: TIETOSUOJA) 2.2. TIEDOTTAMINEN Tallin vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa ovat asiakkaan saatavilla esim. tallin infotaulun kautta. Ajankohtaisista tapahtumista tallilla ilmoitetaan esim. tallin infotaululla. Tallilla on verkkosivut joiden säännöllisestä päivityksestä huolehditaan. Tallin vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa ovat asiakkaan saatavilla tallin verkkosivujen ja tallilla esim. infotaulun kautta. Ajankohtaisista tapahtumista tallilla ilmoitetaan verkossa ja esim. tallin infotaululla. Tallilla on verkkosivut joiden säännöllisestä päivityksestä huolehditaan. Tallin vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa ovat asiakkaan saatavilla tallin verkkosivujen ja tallilla esim. infotaulun kautta. Tallin ajankohtaisesta ja tulevasta toiminnasta tiedotetaan asiakkaille, esim tapahtumakalenteri. 7

8 ASIAKASPALVELU 2.3. VARAUSKÄYTÄNNÖT Tuntien peruutusehdot ilmoitettu kirjallisesti tallin ilmoitustaululla ja/tai yrityksen verkkosivuilla. Varausten vastaanottoon on yhtenäiset käytännöt. Perutuutusehdot ilmoitettu kirjallisesti yrityksen verkkosivuilla ja/tai tallin ilmoitustaululla. Varausten vastaanottoon on yhtenäiset käytännöt. Perutuutusehdot ilmoitettu kirjallisesti yrityksen verkkosivuilla ja/tai tallin ilmoitustaululla RYHMÄKOKO Max 9 ratsastajaa/ryhmä. Max. 8 ratsastajaa/ ryhmä Max. 8 ratsastajaa/ ryhmä. Mahdollisuus ratsastukseen pienryhmässä, max. 4-6 /ryhmä. 8

9 ASIAKASPALVELU 2.5. TALLI-ILMAPIIRI Tallilla pidetään tärkeänä asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä ja vaalitaan hyvää talli-ilmapiiriä. esim. asiakastyytyväisyystutkimusten avulla ASIAKKAIDEN HEVOSTAITOJEN KEHITTÄMINEN Talli panostaa hevostaitojen kehittämiseen; tallilla mahdollisuus laittaa hevonen itse kuntoon ja saada tarvittaessa opastusta hevosen hoidossa. Tallissa on henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa, kun asiakkaat laittavat hevosia kuntoon SEURAN TOIMINTA Koululla voi suorittaa SRL:n hevostaito- ja ratsastusmerkkejä. Koululla voi suorittaa SRL:n hevostaito- ja ratsastusmerkkejä. Koululla voi suorittaa SRL:n hevostaito- ja ratsastusmerkkejä. Ratsastuskoulu tekee yhteistyötä ratsastusseuran kanssa esim. tarjoamalla edullisempaa tuntihintaa seuran jäsenille. 9

10 3. HENKILÖKUNTA 3.1. HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYS Ratsastuksen opetuksesta 60% on ratsastuksen ohjaajan tai -opettajan pitämää. Hevostenhoitajat päteviä. Ratsastustunneista 60% on ratsastuksenopettajan pitämää. Tuuraajat on tehtäväänsä perehdytettyjä ja tuuraajakurssin (tai muun koulutuksen) käyneitä. Hevostenhoitajat päteviä. Ratsastustunneista vähintään 80% on ratsastuksenopettajan tai master -ratsastuksenopettajan pitämiä. Muusta opetuksesta vastaa vähintään ratsastuksenohjaaja. (poikkeuksena äkilliset sairastapaukset ym.) Hevosten hoitajat (vastuuhoitaja) tehtävään koulutettuja ja/tai ammattioppineita. Koulutus/työssäoppiminen/työkokemus 3.2. ENSIAPU- JA HÄTÄTILANNEKOULUTUS Kaikilla ratsastusta opettavilla voimassa oleva EA1-koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään kerran vuodessa koko henkilökunnalle. Kaikilla ratsastusta opettavilla voimassa oleva EA2-koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään kerran vuodessa koko henkilökunnalle. Koko henkilökunnalla on voimassa oleva EA2 koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään 2 kertaa vuodessa koko henkilökunnalle HENKILÖKUNNAN JATKOKOULUTUS Ei päivitysvaatimusta henkilökunnan ammattiosaamisen kehittämiseksi Jatkokoulutusta ammattiosaamisen kehittämiseen järjestetään opetushenkilökunnalle joka vuosi. Jatkokoulutusta ammattiosaamisen kehittämiseen järjestetään koko henkilökunnalle joka vuosi. Koulutukset ym. on kirjattu esim. turvallisuussuunnitelman/laatukäsikirjan yhteyteen. 10

11 HENKILÖKUNTA 3.4. HENKILÖKUNNAN ASIAKASPALVELUHENKISYYS JA TYÖSSÄJAKSAMINEN. Henkilökunta osaa asiakaspalvelun perusteet. Henkilökunta osaa asiakaspalvelun perusteet. Asiakaspalvelutyön vaatimukset ja käytännöt käydään läpi työhönotossa. Henkilökunta osaa toimia asiakaspalvelussa ja on motivoitunutta. Asiakaspalvelutyön vaatimukset ja käytännöt käydään läpi työhönotossa. Henkilökunnalla on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää asiakaspalveluosaamistaan esim. Palvelua sydämellä koulutus tai vastaava asiakaspalvelukoulutus. Henkilökunnan jaksamiseen ja hyvinvointiin kiinnitetään yrityksessä huomioita. Henkilökunnalle järjestetään virkistyspäivät/- ilta vähintään kerran vuodessa. Esim. Asiakastyytyväisyystutkimusten kautta, henkilökunnan palavereissa/kehityskeskusteluissa. Henkilöstön pysyyys yksi työhyvinvoinnin mittari SRL:N TAPAAMISET - - SRL:n järjestämiin tallikohtaamisiin osallistutaan. (väh. 1 hlö yrityksestä mukana/vuosi) 11

12 4. HEVOSET JA VARUSTEET 4.1. HEVOSTEN KOULUTUS Tallilla käytössä tehtäväänsä soveltuvia, koulutettuja hevosia. Hevoset ovat soveltuvia opetuskäyttöön. Vähintään helppo B-tasoisia ratsuhevosia 50% opetushevosista. Muut opetushevoset ovat vähintään helppo C-tasoisia ratsuhevosia. Hevoset ovat soveltuvia opetuskäyttöön. Hevosten koulutustaso on 30 % hevosista vähintään helppo A-tasolla, muut hevoset vähintään helppo B-tasoisia ratsuhevosia. Koulutustaso voidaan tarvittaessa määritellä merkkisuorituksista. Henkilökunta (tai muu kokenut ratsastaja) läpiratsastaa ja jatkokouluttaa opetushevosia säännöllisesti HEVOSTEN TYÖSKENTELY Hevonen voi työskennellä 3 tuntia yhtäjaksoisesti/päivä. Max. 4 tuntia/päivä. Hevosen tuntikäyttö on maksimissaan 17 tuntia/ viikko. Hevosen tuntikäyttö on maksimissaan 15 tuntia/ viikko. 5-6 vuotiaita nuoria hevosia käytetään opetuksessa harkinnan mukaan ja sopivilla ratsastajilla. Alle 5-vuotiaita hevosia ei käytetä opetuksessa. Hevosten soveltuvuus asiakasryhmien mukaan (alkeiskurssi, vaativan tason ratsastajat, kouluratsastus, esteratsastus ym.) 12

13 4. HEVOSET JA VARUSTEET 4.3. HEVOSTEN HOITO ENNEN JA JÄLKEEN RATSASTUSTUNNIN Tallilla on hevoskohtaiset hoito-ohjeet ja varustelistat. Tallilla on kirjalliset varusteiden hoito-ohjeet asiakkaille. Ohjeet esim. infotaululla, varustehuoneessa, karsinan ovessa. Tallissa on henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa, kun asiakkaat laittavat hevosia kuntoon. Tallilla on hevoskohtaiset hoito-ohjeet ja varustelistat. Tallilla on kirjalliset varusteiden hoito-ohjeet asiakkaille. Ohjeet esim. infotaululla, varustehuoneessa, karsinan ovessa. Tallissa on henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa, kun asiakkaat laittavat hevosia kuntoon. Tallilla on hevoskohtaiset hoito-ohjeet ja varustelistat. Tallilla on kirjalliset varusteiden hoito-ohjeet asiakkaille. Ohjeet esim. infotaululla, varustehuoneessa, karsinan ovessa. Tallissa on henkilökuntaa valvomassa ja opastamassa, kun asiakkaat laittavat hevosia kuntoon. Asiakas tunnistaa tallin henkilökunnan pukeutumisesta tai vastaavasta merkistä HEVOSTEN VARUSTEET JA VARUSTEHUONE Hevoskohtaisesti nimetyt ehjät perusvarusteet. Siisti ja asiallinen varustehuone. Hevoskohtaiset nimetyt siistit ja hyvin hoidetut perusvarusteet. Siisti ja asiallinen varustehuone. Tallissa kuiva huone/tila varusteiden huoltoa ja kuivatusta varten. Varustehuoneessa nimetyt paikat hevosten varusteille. Hevoskohtaiset nimetyt laadukkaat ja hyvin hoidetut perusvarusteet. Saatavilla myös koulu- tai estesatuloita tai muun erikoistuneen lajin varusteita. Turvajalustimet kuuluvat varusteisiin. Siisti ja asiallinen merkitty varustehuone. Tallissa kuiva huone/ tila varusteiden huoltoa ja kuivatusta varten. Varustehuoneessa nimetyt paikat hevosten varusteille. Henkilökunta tarkistaa varusteiden kunnon ja siisteyden säännöllisesti. 13

14 5. HEVOSTEN HYVINVOINTI 5.1. HEVOSTEN HOITO Selkeät rutiinit ja niiden nouttaminen. Muutostilanteissa huolehditaan, että koko henkilökunta on tietoinen uusista menettelyistä. Selkeät rutiinit ja niiden nouttaminen. Muutostilanteissa huolehditaan, että koko henkilökunta on tietoinen uusista menettelyistä. Selkeät rutiinit ja niiden nouttaminen. Muutostilanteissa huolehditaan, että koko henkilökunta on tietoinen uusista menettelyistä. Jos tallilla on hevostenhoitajakäytäntö hoitajilla hoitomerkki tai muu todistus hevosmiestaidoista. Tallilla pidetään päiväkirjaa johon kirjataan poikkeamat rutiineissa, hevosissa, ym. Päiväkirjan kirjausvastuut selkeät. Esim. muutoksista tieto myös tallin infotaululla TERVEYDENHUOLTO Hevosen perusterveydenhoidosta huolehditaan säännöllisesti. Lääkintäkirjanpito. Perusterveydenhuollosta pidetään huolta ja kirjaa. Lääkintäkirjanpito. Laatutallilla on oma eläinlääkäri, joka tuntee hevoset ja tallin.tallilla on eläinlääkärin ohjeiden mukaan tehty terveydenhuoltosuunnitelma (madotukset, rokotukset, hampaiden hoito ym. perusterveydenhoito). Hevosten lääkintäkirjanpito on ajan tasalla. Tilava, valoisa ja asiallinen tila eläinlääkärin työskentelyyn ja tallilla suoritettaviin operaatioihin. Asianmukaiset säilytystilat lääkkeille (mm.jääkaappi) HEVOSEN SAIRASTUMINEN Epäiltäessä hevosen sairastuneen asianmukainen hoito järjestetään välittömästi. Eläinlääkärien yhteystiedot löytyvät sovitulta paikalta. Päivystävät eläinlääkärit tallin ilmoitustaululla tai vastuuhenkilön tiedossa. Epäiltäessä hevosen sairastuneen asianmukainen hoito järjestetään välittömästi. Eläinlääkärien yhteystiedot löytyvät sovitulta paikalta. Päivystävät eläinlääkärit tallin ilmoitustaululla tai vastuuhenkilön tiedossa. Epäiltäessä hevosen sairastuneen asianmukainen hoito järjestetään välittömästi. Eläinlääkärien yhteystiedot löytyvät sovitulta paikalta. Päivystävät eläinlääkärit tallin ilmoitustaululla tai vastuuhenkilön tiedossa. 14

15 5. HEVOSTEN HYVINVOINTI 5.4. VASTUULLISUUS HEVOSTEN MYYNNISSÄ - - Jos opetushevonen ei sovellu tuntitoimintaan ja se myydään eteenpäin, laatutallissa kannetaan vastuuta siitä, että hevonen pääsee sopivalle ja riittävän taitavalle uudelle omistajalle KENGITYS Hevosten kaviot huolletaan säännöllisesti Hevosten kaviot huolletaan säännöllisesti Kengityksestä vastaa sama/samat ammattitaitoiset ja pätevät kengittäjät. Tilava, valoisa, rauhallinen ja tasapohjainen kengitystila. 15

16 5.6. RUOKINTA Rehukirjanpito. Rehun hankinta rekisteröityneiltä rehualan toimijoilta. Hevoskohtaiset selkeät ruokintaohjeet. Rehukirjanpito. Rehun hankinta rekisteröityneiltä rehualan toimijoilta. Hevoskohtaiset selkeät ruokintaohjeet. Hevoset ruokitaan 3-4 kertaa päivässä. Tallilla on ajan tasalla oleva rehukirjanpito. Rehun hankinta rekisteröityneiltä rehualan toimijoilta. Hevoskohtaiset selkeät ruokintaohjeet REHUN LAATU JA VARASTOINTI Ruokinnassa käytetään hyvälaatuisia rehuja. Aistinvarainen arviointi. Rehun varastointiin oltava tallilla asianmukaiset tilat. Ruokinnassa käytetään hyvälaatuisia rehuja. Rehun varastointiin oltava tallilla asianmukaiset tilat. Ruokinnassa käytetään laadukkaita rehuja. Heinästä on tehty analyysi, jota käytetään apuna ruokinnan suunnittelussa. Rehun varastointiin oltava tallilla katetut tilat. 16

17 5.8. HEVOSTEN ULKOILU Opetushevoset ulkoilevat päivittäin. Opetushevoset ulkoilevat päivittäin laumassa tai pienissä ryhmissä, ellei erityistä syytä tarhata yksin HEVOSEN LAIDUNTAMINEN Jos hevoset laiduntavat laitumen kunnosta riippuen huolehditaan riittävästä lisäruokinnasta. Puhdas juomavesi koko ajan saatavilla ja tarkastus päivittäin. Hevoset tarkistetaan laitumella päivittäin. Hevosilla on mahdollisuus laitumella oloon. Hevoset tarkistetaan laitumella päivittäin. Laitumen kunnosta riippuen huolehditaan riittävästä lisäruokinnasta. Puhdas juomavesi koko ajan saatavilla ja tarkastus päivittäin. Hevosilla on kesällä mahdollisuus vähintään 2 viikkoa kestävään laitumella oloon. Hevoset tarkistetaan laitumella päivittäin. Laitumen kunnosta riippuen huolehditaan riittävästä lisäruokinnasta. Puhdas juomavesi koko ajan saatavilla ja tarkastus päivittäin. Jos oma laidun, kuvaus viljelykierrosta/ laitumien uudistamisesta. 17

18 6. RATSASTUSALUEET 6.1. KENTTÄ Aidattu, valaistu kenttä väh. 20x40m Aidattu ja valaistu, vähintään 20x40m kenttä. Pohja on hyvin hoidettu. Tallilla on oma lanauskalusto tai voimassa oleva sopimus pohjan hoidosta tai kaluston lainauksesta. Kenttä on siististi aidattu vähintään 20x60m hyväpohjainen, hyvin hoidettu ja valaistu sekä tarvittaessa kasteltu. Tallilla on oma lanauskalusto tai voimassa oleva sopimus pohjan hoidosta tai kaluston lainauksesta. Ratsastusalue vähintään 20 x 40 m/ ryhmä. (Poikkeuksena alkeis- tai ponitunnit). Ratsastuskoulun tuntien aikana ratsastusalueella ei ole muita ratsukoita MANEESI Maneesi ei ole pakollinen Maneesi ei ole pakollinen Maneesi on hyvin valaistu, väh. 20x40m, pohja hyvin hoidettu. Säännöllinen pohjan hoito ja kastelu tarvittaessa. Ratsastusalue vähintään 20 x 40 m (Poikkeuksena alkeis- tai ponitunnit). 18

19 6. RATSASTUSALUEET 6.3. KALUSTO Käytettävä estekalusto tai kouluaidat ovat ehjät. Käytettävä estekalusto tai kouluaidat ovat ehjät. Tallilla on hyvät kouluaidat tai riittävä estekalusto tai maastoreittejä, joihin luvat MAASTOT Jos tallilla on maastoreittejä, reitteihin on luvat ja isojen vilkkaiden teiden läheisyyttä ja ylitystä pyritään välttämään. Jos tallilla on maastoreittejä, reitteihin on luvat ja isojen vilkkaiden teiden läheisyyttä ja ylitystä pyritään välttämään. Jos tallilla on maastoreittejä, reitteihin on luvat ja isojen vilkkaiden teiden läheisyyttä ja ylitystä pyritään välttämään. 19

20 7. TALLI JA PIHA-ALUEET 7.1 TALLI JA RAKENTEET Toimiva tallirakennus. Turvalliset ja helposti puhtaanapidettävät karsinat ja materiaalit. Tallissa on riittävä ilmanvaihto (aistinvarainen tarkistus). Riittävä valaistus. Toimiva ja siisti talli. Turvalliset ja helposti puhtaanapidettävät karsinat ja materiaalit. Talli täyttää tulevat kokomääräykset (2014) tai niistä on valmis suunnitelma. Tallissa on riittävä ilmanvaihto (aistinvarainen tarkistus). Riittävä valaistus. Toimiva, siisti ja viihtyisä talli. Talli täyttää täysin tulevat kokomääräykset (Tallin sisäkorkeus vähintään 1,5xsäkäkorkeus, kuitenkin vähint. 2,2m.) Tallissa on huolehdittu toimivasta ilmanvaihdosta. Ilmanlaatu on mitattu. Talli on hyvin valaistu. Turvalliset ja helposti puhtaanapidettävät karsinat ja materiaalit. Talli pestään ja desinfioidaan vähintään kerran vuodessa. Tallilla hevosia ei pidetä pilttuissa. Kaksirivikarsinatalleissa käytävän leveys vähintään 2,5m TYÖKALUT, TAVARAT JA TALLIRUTIINIT Tavaroille, varusteille, rehuille ja puhtaanapidon työkaluille omat paikat, joissa ne pidetään. Ehjät ja toimivat työkalut. Tavaroille, varusteille, rehuille ja puhtaanapidon työkaluille omat paikat, joissa ne pidetään. Ehjät ja toimivat työkalut. Tavaroille, varusteille, rehuille ja puhtaanapidon työkaluille omat paikat katon alla, joissa ne pidetään. Ehjät ja hyvän työergonomian mahdollistavat työkalut. Talli on nykyaikainen ja työergonomia on huomioitu jo suunnittelussa. Tallirutiinit on mahdollista suorittaa tehokkaasti ja työergonomisesti. (reitit lantalaan, kuivikevarastoon, rehuvarastoon hyvät, etäisyydet minimoitu, esim. kaikki saman katon alla) 20

21 7. TALLI JA PIHA-ALUEET 7.3. SOSIAALITILAT WC WC Tallissa on merkityt asialliset ja siistit ja lämpimät sosiaalitilat asiakkaille. WC. Lukittavat varustelokerot asiakkaille PIHA-ALUE Tallille on opaste. Pihalla opasteet merkityille parkkipaikoille. Tallille on opaste. Pihalla opasteet merkityille parkkipaikoille. Piha on siisti, koneiden ja laitteiden säilytys varastorakennuksissa, tms. Tallin edusta on valaistu. Tallille on opaste. Piha-alue siisti ja hoidettu, selkeitä opasteita. Pihalla on huolehdittu hyvin valaistuksesta sekä tarvittaessa liukkauden estosta. Koneiden ja laitteiden säilytys varastorakennuksissa tms. 21

22 8. TARHAT, LAITUMET JA YMPÄRISTÖ 8.1. TARHAT JA AIDAT Tarhojen ja laidunten aidat ehjiä. Tarhat ovat siistejä ja aidat ehjiä. Laidunten aidan ehjät. Tarhat ovat hyväpohjaisia. Tarhojen ja laidunten aidat ovat ehjiä ja siistejä. Tarhat eivät sijaitse vesistöjen tai valta-ojien välittömässä läheisyydessä TARHOJEN SIIVOUS Kerran vuodessa (esim. kevätsiivous) Muutaman kerran vuodessa. Tarhat siivotaan säännöllisesti. Kuuluu kuukausittaisiin rutiineihin. 22

23 8. TARHAT, LAITUMET JA YMPÄRISTÖ 8.3. LANTALA JA LANNAN JATKOKÄSITTELY Lakisääteisen vaatimukset täyttävä lantala. Tallilla on lakisääteisen vaatimukset täyttävä siisti lantala. Tallilla on siisti katettu lantala. Lantalan kapasiteetti on riittävä ja säännöllisesti tyhjennyksestä huolehditaan. Lanta hyödynnetään tilalla/jatkokäsitellään/ toimitetaan hyödynnettäväksi. Sopimukset ovat voimassa. Lantalan ympäristö on siisti JÄTTEET JA KIERRÄTYS Siistit sekajäteroska-astiat. Tallilla on sekajäteroska-astiat sekä lisäksi lasin ja metallin kierrätystä. Jätteiden kierrätyksestä huolehditaan. Tallissa on erilliset jäteastiat eri jätejakeille (metalli, lasi, muovi, paperi, kartonki, sekajäte). Jätevesien puhdistuksesta on huolehdittu. Tallilla on oma jätevesien puhdistamo tai jätevedet johdetaan viemäriverkostoon. Suositus: Rehupaalien muovit toimitetaan keräykseen (mm. 4H järjestää tempaustyyppisesti) tai energiajätteeksi asianmukaisiin polttolaitoksiin. 23

24 9. TURVALLISUUS 9.1. TURVALLISUUSASIAKIRJAT Lakisääteinen turvallisuusasiakirja laadittu. Onnettomuuskirjanpitoa pidetään. Turvallisuusasiakirja on ja päivitetään 2 kertaa vuodessa. Onnettomuuskirjanpitoa pidetään. Turvallisuusasiakirja on ja sitä päivitetään 4 kertaa vuodessa. Onnettomuuksien kirjaamisten vastuut sovittu. Onnettomuuskirjanpito analysoidaan vähintään kerran vuodessa RISKIEN ARVIOINTI - Turvallisuusasiakirjassa on käyty läpi tallin eri palvelut ja toiminnot (tunnit, leirit, maastot ym.) ja niihin kohdistuvat riskit on määritelty ja arvoiduille riskeille on laadittu hallintasuunnitelma. Turvallisuusasiakirjassa on käyty läpi tallin eri palvelut ja toiminnot (tunnit, leirit, maastot ym.) ja niihin kohdistuvat riskit on määritelty ja arvoiduille riskeille on laadittu hallintasuunnitelma ENSIAPU EA- laukku tallissa/maneesissa ja se on merkitty selkeästi. Hätänumero ja toimintaohjeet hätätilanteessa sekä tallin osoite ja ajo-ohjeet löytyvät tallista keskeiseltä paikalta. EA- varusteet ovat sekä tallissa että maneesissa ja ne on merkitty selkeästi. Hätänumero ja toimintaohjeet hätätilanteessa sekä tallin osoite ja ajo-ohjeet löytyvät tallista keskeiseltä paikalta. EA -varusteet ovat sekä tallissa että maneesissa. EA- varusteet on merkitty selkeästi ja ne tarkistetaan ja päivitetään 4 kertaa vuodessa. Hätänumero ja toimintaohjeet hätätilanteessa sekä tallin osoite ja ajo-ohjeet löytyvät tallista keskeiseltä paikalta. 24

25 9. TURVALLISUUS 9.4. PALOTURVALLISUUS Palotarkastus suoritetaan vuosittain, palosammuttimet huollettu, poistumistiet merkitty. Palotarkastus suoritetaan vuosittain, palosammuttimet huollettu, poistumistiet merkitty. Talli on selkeä ja paloturvallinen. (ei ylimääräistä tavaraa käytävillä tms.) Palotarkastus suoritetaan vuosittain, palosammuttimet on huollettu ja poistumistiet merkitty valotauluin. Talli on selkeä ja paloturvallinen. (ei ylimääräistä tavaraa käytävillä tms.) Tallissa on palovaroitin ja hälytysjärjestelmä HENKILÖKUNNAN ENSIAPU- JA HÄTÄTILANNEKOULUTUS Kaikilla ratsastusta opettavilla voimassa oleva EA1-koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään kerran vuodessa koko henkilökunnalle. Kaikilla ratsastusta opettavilla voimassa oleva EA2-koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään kerran vuodessa koko henkilökunnalle. Koko henkilökunnalla on voimassa oleva EA2 koulutus. Hätätilannekoulutus järjestetään 2 kertaa vuodessa koko henkilökunnalle RATSASTAJA Tallilla on asiakasrekisteri. Kypärä pakollinen ratsastettaessa. Tallilla on asiakasrekisteri. Kypärä pakollinen ratsastettaessa. Tallilla on asiakasrekisteri, josta selviää mm. ratsastajan seuran jäsenyys tai Green Card. Asiakkaiden opastuksesta huolehditaan, kirjalliset toimintaohjeet tallilla käyttäytymiseen, hevosten hoitoon, ym. Kypärä pakollinen ratsastettaessa. Asianmukaiset ratsastusvarusteet. Tallilla kiinnitetään huomiota ratsastajien liikunnallisuuteen esim. tarjoamalla alkuverryttelymahdollisuus tai opastamalla muuhun liikuntaan. 25

26 10. RATSASTUSLEIRIT MAJOITUSTILAT Leiriläisten yöpymistilat asialliset. Leiriläisten yöpymistilat ovat siistit ja asialliset. Majoitustilat kuuluvat kansallisen Majoitustilojen luokitusjärjestelmän (Malo) -piiriin, eli tilat on luokiteltu tai muuten todennettu laadukkaiksi LEIRIN KOKO Leiriläisiä enintään 1,5 kertaa hevosten määrä. Leiriläisiä enintään 1,5 kertaa hevosten määrä. Leirillä ratsastusryhmien koko maksimissaan 6 henkeä. 26

27 10. RATSASTUSLEIRIT LEIRIOHJELMA Kirjallinen leiriohjelma aikatauluineen on laadittu. Leiriläisiä enintään 1,5 kertaa hevosten määrä. Kirjallinen leiriohjelma aikatauluineen on laadittu. Leirillä on ratsastuksen lisäksi myös muuta järjestettyä ohjelmaa RUOKAILUT LEIREILLÄ Ruoanvalmistajilla on hygienipassi. Erityisruokavaliot huomioidaan. Ruoanvalmistajilla on hygienipassi. Erityisruokavaliot huomioidaan. Ruoanvalmistajilla on hygienipassi. Erityisruokavaliot huomioidaan. Ruokailu toimivassa ja asianmukaisessa ruokailuun tarkoitetussa tilassa. 27

28 10.5. HENKILÖKUNTA Leirillä on tarpeeksi henkilökuntaa. Aikuisen vastuuhenkilön tulee olla koko leirin ajan välittömässä läheisyydessä. Leirillä on tarpeeksi henkilökuntaa. Aikuisen vastuuhenkilön tulee olla koko leirin ajan välittömässä läheisyydessä. Leirillä on tarpeeksi henkilökuntaa. Leiriläisillä on koko ajan käytettävissä ohjaaja tai isonen. Lisäksi aikuisen vastuuhenkilön tulee olla koko leirin ajan välittömässä läheisyydessä TURVALLISUUDEN SUUNNITTELU Turvallisuusasiakirjassa käyty läpi leiriin liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Turvallisuusasiakirjassa käyty läpi leiriin liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Turvallisuusasiakirjassa leirit on käyty erikseen läpi ja asiakirja päivitetty ennen leirejä ASIAKKAIDEN TIEDOT Alaikäisten huoltajien yhteystiedot kirjallisena. Erityisruokavaliot ja allergiat tiedossa kirjallisena. Alaikäisten huoltajien yhteystiedot kirjallisena. Erityisruokavaliot ja allergiat tiedossa kirjallisena. Alaikäisten huoltajien yhteystiedot kirjallisena. Erityisruokavaliot ja allergiat tiedossa kirjallisena. 28

29 POIKKEAMARAPORTTI Päiväys: Poikkeaman numero: Kriteerin numero: Koulun/tallin nimi ja yhteystiedot: Toiminnasta vastaava henkilö: Poikkeaman kuvaus: Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen ja raportointi neuvojalle viimeistään (pvm. ja vastuuhenkilö) Korjaavien toimenpiteiden kuvaus: Neuvojan hyväksyntä: Päiväys: 29

30 30

SRL:N YKSITYISTALLIEN LAATUPORTAAT

SRL:N YKSITYISTALLIEN LAATUPORTAAT SRL:N YKSITYISTALLIEN LAATUPORTAAT SRL:N YKSITYISTALLIEN LAATUPORTAAT Tarkastaja: Päiväys: YKSITYISTALLIN PERUSTIEDOT Koulun/tallin nimi ja yhteystiedot: Toiminnasta vastaava henkilö: Tarkastushetkellä

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

RATSASTUSKOULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

RATSASTUSKOULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA RATSASTUSKOULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Case Ratsastuskoulu Kartanon Talli Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala, syksy 2014 Oma Allekirjoituksesi Ansa Immonen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli ohjeistus toimivaan tallitoimintaan

Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli ohjeistus toimivaan tallitoimintaan Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli ohjeistus toimivaan tallitoimintaan 1 Julkaisija: Suomen Ratsastajainliitto ry Kirjoittaja: Jenni Niittumäki Taustajoukoissa: Antti Heikkilä, Hannele Helander, Nina

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Muistilista ratsastusleirejä järjestävälle yrittäjälle

Muistilista ratsastusleirejä järjestävälle yrittäjälle Muistilista ratsastusleirejä järjestävälle yrittäjälle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ratsastuspalveluiden turvallisuutta. Aiemmin kuluttajapalveluiden turvallisuusasioiden valvonnasta

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. Yrityksen perustiedot: Nimi: MaJatalli Oy Osoite: MaJatalli, Pyhällöntie 321, 21430 Yliskulma Puhelinnumero: 040 7718 991 Sähköposti: majatalli@elisanet.fi 2. Yrityksen toimenkuva:

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE. Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET JA SUOSITUKSET HEVOSTEN HYVINVOINNILLE Valvontaeläinlääkäri (Oulun seutu) Maria Pohjolainen Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen

Lisätiedot

Turvallisuus Asiakirja. Talman Talli

Turvallisuus Asiakirja. Talman Talli Turvallisuus Asiakirja Talman Talli Päivitetty 01.01.2015 Sisällysluettelo Turvallisuudesta vastaava henkilö sivu 3 Työntekijät Asiakkaat Alueella käyttäytyminen / toimiminen sivu 4 Hevoset Rakennukset

Lisätiedot

Hevosopiston Kesäleirit

Hevosopiston Kesäleirit Hevosopiston Kesäleirit 2013 HEVOSOPISTON RATSASTUSKOULU Hevosopiston ratsastuskoulu on SRL:n hyväksymä ja valvoma. Ratsastuskoulu tarjoaa loistavat harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille ja -tasoisille

Lisätiedot

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle?

1. Jos hevosten pito on ammattimaista tai muuten laajamittaista, onko toiminnasta tehty kirjallinen ilmoitus lääninhallitukselle? Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun vaatimukset ja suositukset tallitoiminnalle. ProAgria Oulu, projektipäällikkö Heini Iinatti

Ympäristönsuojelun vaatimukset ja suositukset tallitoiminnalle. ProAgria Oulu, projektipäällikkö Heini Iinatti Ympäristönsuojelun vaatimukset ja suositukset tallitoiminnalle ProAgria Oulu, projektipäällikkö Heini Iinatti Hevostalouden ympäristökuormitus voi paikallisesti olla merkittävä Luvat ja ilmoitukset Hevostallin

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa

Lisätiedot

TURVALLISUUS ASIAKIRJA. Tolkinkylän Ratsastuskoulu Oy

TURVALLISUUS ASIAKIRJA. Tolkinkylän Ratsastuskoulu Oy TURVALLISUUS ASIAKIRJA Tolkinkylän Ratsastuskoulu Oy Päivitetty 1.11.2016 Johdanto Tähän asiakirjaan on koottu keskeisiä asioita turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi Tolkinkylän Ratsastuskoululla.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI Sivu 1 (6) Hyvinvoinnin palvelualue Valvonta- ja ohjaustiimi KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA PALVELUNTUOTTAJA: nimi: y-tunnus: ryhmän nimi: osoite:

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen lisääntymiskäyttäytyminen syömiskäyttäytyminen Muiden tarpeiden

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

Sikava-terveydenhuoltosuunnitelma

Sikava-terveydenhuoltosuunnitelma TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA (11.8.2011) Sivu 1 (5) Sikava-terveydenhuoltosuunnitelma Tuottajan nimi Tilatunnus Pitopaikkatunnus (täytettävä jos tilalla enemmän kuin yksi pitopaikka) Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Ratsastuksen ja hevosenhoidon yhteydessä sattuu silloin tällöin tapaturmia. Parasta tapaturmien torjuntaa on niiden ennaltaehkäisy.

Ratsastuksen ja hevosenhoidon yhteydessä sattuu silloin tällöin tapaturmia. Parasta tapaturmien torjuntaa on niiden ennaltaehkäisy. Talliturvallisuusohjelma Liite 1. OHJEITA TALLILLA LIIKKUJALLE Liite 2. TURVALLISUUSOHJEITA RATSASTAJALLE Vironmäen Ponitallin TALLITURVALLISUUSOHJELMA Ratsastuksen ja hevosenhoidon yhteydessä sattuu silloin

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2015 Rusko Riding Team ry.

TOIMINTALINJA 2015 Rusko Riding Team ry. TOIMINTALINJA 2015 Rusko Riding Team ry. - turvallisessa seurassa VISIO: Rusko Riding Team ry. (TeamRR) on aktiivinen ratsastusseura, joka palvelee niin yksityishevosten omistajia kuin ratsastuskoulun

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Tervetuloa järjestämään Penny & Friends -kilpailua 2017!

Tervetuloa järjestämään Penny & Friends -kilpailua 2017! Tervetuloa järjestämään Penny & Friends -kilpailua 2017! Uudessa kisamuodossa hyödynnetään Ratsastajainliiton merkkisuoritusten ratapohjia. Samalla oppilailla on mahdollisuus suorittaa hevostaito- ja ratsastusmerkkejä.

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

13.3.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hevostalouden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.2.7 Hevossiittolassa työskenteleminen 20 osp, valinnainen t.o. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin)

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän (enintään 5kg eläin) Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - ankat - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS ANKKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Käytännöntehtäviä hevostaidoista #hevostaidothaltuun

Käytännöntehtäviä hevostaidoista #hevostaidothaltuun Käytännöntehtäviä hevostaidoista #hevostaidothaltuun Tehtävät pohjautuvat hevostaitomerkkisuoritusten mini-, perushoito-, ja hoito I - merkkeihin. Jos käytännöntehtäviä suoritetaan osasuorituksina tallin

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

PIENI HEVOSTAITO-OPAS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 3

PIENI HEVOSTAITO-OPAS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 3 PIENI HEVOSTAITO-OPAS SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 3 TÄMÄN HEVOSTAITO-OPPAAN OMISTAA TALLI Hevoset asuvat tallissa. Jokaisella hevosella on tallissa oma karsinansa. Hevoset ovat päivisin ulkona tarhassa.

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Joukkueenjohtajan rooli ja tehtävät arvokisoissa

Joukkueenjohtajan rooli ja tehtävät arvokisoissa Joukkueenjohtajan rooli ja tehtävät arvokisoissa Joukkueenjohtajan tehtävät: Ennen matkaa: -Palaverit järjestelyistä (liitto, mj-valmentaja, mahdolliset tukihenkilöt) -Maajoukkue leirillä esittäytyminen,

Lisätiedot

OHJEITA RATSASTAJILLE

OHJEITA RATSASTAJILLE OHJEITA RATSASTAJILLE TALLILLE SAAPUMINEN Saavuthan tallille viimeistään 30 minuuttia ennen tunnin alkua. Maneesin vieressä on parkkipaikka, minne jätetään autot. Pihaan ei ajeta autoilla! Polkupyörän

Lisätiedot

Tmi Hirnuva Hevonen TURVALLISUUSOHJEET

Tmi Hirnuva Hevonen TURVALLISUUSOHJEET Tmi Hirnuva Hevonen TURVALLISUUSOHJEET 2012 Sisällysluettelo 1. Yrityksen tiedot...1 2. Asiakkaat ja asiakasryhmät...1 Asiakasmäärät toiminnoissa ja mahdolliset rajoitukset...1 Toiminta olosuhteiden muuttuessa...2

Lisätiedot

Hevostallien uudet määräykset sekä ideoita tallien ja pihattojen peruskorjaamiseen ja rakentamiseen. RKM Juhani Halonen Suomen Hevostietokeskus ry

Hevostallien uudet määräykset sekä ideoita tallien ja pihattojen peruskorjaamiseen ja rakentamiseen. RKM Juhani Halonen Suomen Hevostietokeskus ry Hevostallien uudet määräykset sekä ideoita tallien ja pihattojen peruskorjaamiseen ja rakentamiseen RKM Juhani Halonen Suomen Hevostietokeskus ry Mitä huomioitava tallin suunnittelussa? tallityypin valinta

Lisätiedot

NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016

NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016 NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016 Ratsastuskurssit Vko 26 alkeiskurssi 27.6-1.7.2016 Opettaja Heidi Kivi HINTA 195 Tehoalkeet: Onko nyt aika nousta ratsaille? Hyvä startti esimerkiksi

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

PIENI HEVOSTAITO-OPAS

PIENI HEVOSTAITO-OPAS PIENI HEVOSTAITO-OPAS HEVONEN Hevosia on erikokoisia, erinäköisiä ja erivärisiä. TALLI Hevoset asuvat tallissa. Jokaisella hevosella on tallissa oma karsinansa. Hevoset ovat päivisin ulkona tarhassa. Tallialueeseen

Lisätiedot

Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 2012-2013. 1. vuosi 2. vuosi - 6 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 2012-2013. 1. vuosi 2. vuosi - 6 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - 6 1 1 1,5 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Harjun oppimiskeskus lukuvuosi 00 (hevoskasvatus), yopohjainen Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov (sisältyy työssäoppimista vähintään 0 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäytteen, jonka laajuus on

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli ohjeistus toimivaan tallitoimintaan

Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli ohjeistus toimivaan tallitoimintaan Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli ohjeistus toimivaan tallitoimintaan 1 ALKUSANAT Ratsastusharrastus on kasvattanut suosiotaan tasaisesti viime vuosikymmenten ajan. Lajin suosio on saanut mukaansa koko

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Eläinten lukumäärä Eläimiä yhteensä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n

Lisätiedot

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Taustaa Hevosopisto Oy erilaisia hevostalouden kehittämishankkeita v. 1995 lähtien, mm. hevosreittityö yhteistyössä eri

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - avokanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA AVOKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Hevostalouden perustutkinto 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä ja opinnäyte vähintään Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1

Lisätiedot

Ekotehokkuuden Check List

Ekotehokkuuden Check List Ekotehokkuuden Check List Käyttötarkoitus: Työkalu ekotehokkuuden elementtien soveltuvuuden arviointiin ja käyttöönottoon 1(12) 1. Yleiset ympäristösuorituskyvyn tavoitteet a) Osapuolten (omistaja ja käyttäjä)

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. broilereita yhteensä Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. broilereita yhteensä Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

4. Ovatko tallin lattiamateriaalit sellaisia, etteivät hevonen ja ihminen liukastu niissä?

4. Ovatko tallin lattiamateriaalit sellaisia, etteivät hevonen ja ihminen liukastu niissä? Ekologinen talli Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

HEVOSEN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITTELU

HEVOSEN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITTELU HEVOSEN TERVEYDENHUOLLON SUUNNITTELU Yhteenveto HevosAgron järjestämien tiedotustilaisuuksien (17.9.2011 Oulussa ja 12.11.2011 Kuusamossa) eläinlääkäreiden Katja Hautalan ja Tanja Tenhosen luennoista.

Lisätiedot

1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ

1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ TURVALLISUUSASIAKIRJA RAUMAN RATSASTUSKESKUS 1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ Pia Marila! puh. 040 588 1251 Sini Marila! puh. 041 430 4675 Tehtävien määrittely Yleinen turvallisuuden

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl.

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, sikojen

Lisätiedot

HEPOLAN RATSUTALLIN ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 25.11.2009. Malli by Anne-Mari Näsi

HEPOLAN RATSUTALLIN ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 25.11.2009. Malli by Anne-Mari Näsi HEPOLAN RATSUTALLIN ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 25.11.2009 Malli by Anne-Mari Näsi Hepolan Ratsutalli Sivu 2 / 7 YHTEYSTIEDOT Toiminimi Y-tunnus Hepolan Ratsutalli 2223366-0 Yhteyshenkilö/ yrittäjä:

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys broilereiden suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - häkkikanala - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 1999/74/ETY

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE KEVÄINEN OPINTOREISSU 16. - 17.5.2013 MATKARAPORTTI

HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE KEVÄINEN OPINTOREISSU 16. - 17.5.2013 MATKARAPORTTI HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE KEVÄINEN OPINTOREISSU 16. - 17.5.2013 MATKARAPORTTI Hevoosella vaan koulutushanke järjesti keväisen opintoretken 16. - 17.5.2013. Matkalle lähti hankevetäjien (Susanna Hakkarainen

Lisätiedot

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 21. 22.9.2013 Leiri alkaa lauantaina 21.9. klo 9:15 ja loppuu sunnuntaina 22.9. klo 15:00 mennessä. Eerikkilän urheilukeskuksen osoite on Urheiluopistontie 138,

Lisätiedot

Monta houkuttelevaa hevosalan ammattia

Monta houkuttelevaa hevosalan ammattia Monta houkuttelevaa hevosalan ammattia Hevosharrastus on laadukas valinta. Se tarjoaa mahdollisuuden kilpailla, harrastaa, ylittää itsensä tai vain olla mukana kaikille kiinnostuneille. Hevosharrastuksen

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

KAIKILLE AVOIN RATSASTUSKOULU. Minkälainen voisi olla esteetön ratsastuskoulu? Suomen Ratsastajainliitto ry

KAIKILLE AVOIN RATSASTUSKOULU. Minkälainen voisi olla esteetön ratsastuskoulu? Suomen Ratsastajainliitto ry KAIKILLE AVOIN RATSASTUSKOULU Minkälainen voisi olla esteetön ratsastuskoulu? Suomen Ratsastajainliitto ry 6. Sisällysluettelo Yhteydenotto..... 3 Mitä tietoja tarvitaan?... 3 Tallille tulo... 4 Kulkutiet...

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus

Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 4.11.2017 Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus Kielo Kestinmäki Kuvat:Kielo Kestinmäki, Suomen Hippos kuvapankki ja SRL 1 Kuluttajapalveluiden

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

TUIKEN TALLIN. 320e LEIRI II. Veera Saarelan ESTELEIRI. 320e LEIRI III. Aikuisten ALKEISleiri. 320e LEIRI IV. Veera Saarelan ESTEVALKKULEIRI

TUIKEN TALLIN. 320e LEIRI II. Veera Saarelan ESTELEIRI. 320e LEIRI III. Aikuisten ALKEISleiri. 320e LEIRI IV. Veera Saarelan ESTEVALKKULEIRI TUIKEN TALLIN KESÄLOMALEIRIT 2014 LEIRI I 2.-6.6. YLEISLEIRI LEIRI II 9.-13.6 Veera Saarelan ESTELEIRI LEIRI III 16.-20.6 Aikuisten ALKEISleiri LEIRI IV 23.-27.6 Veera Saarelan ESTEVALKKULEIRI LEIRI V

Lisätiedot

PEREHDYTTÄMISKANSIO. Johdanto

PEREHDYTTÄMISKANSIO. Johdanto PEREHDYTTÄMISKANSIO Johdanto Tämä tuote on valmistettu Suomen Hiusyrittäjien jäsenten käyttöön. Jäsenyrittäjä, joka haluaa luoda yritykselleen perehdyttämiskansion, voi käyttää tätä sisällysluetteloa ja

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset koottuna Taina Mikkosen 25.2.2016(Evira) esityksestä 18.3.2016 EM Eviran ohjaukseen kuuluvat täydentävät ehdot Evira ohjeistaa sekä kirjoittaa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA SEPPOLAN RATSULA LAURA SEPPOLA 1.1.2006

TURVALLISUUSASIAKIRJA SEPPOLAN RATSULA LAURA SEPPOLA 1.1.2006 TURVALLISUUSASIAKIRJA SEPPOLAN RATSULA LAURA SEPPOLA 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ YRITYKSESTÄ 2. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ 3. TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMENKUVAT 4. OSALLISTUJAT

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA IMATRAN RATSASTAJAT RY

TURVALLISUUSASIAKIRJA IMATRAN RATSASTAJAT RY TURVALLISUUSASIAKIRJA IMATRAN RATSASTAJAT RY HYVÄKSYTTY 24.11.2006 PÄIVITETTY 7.3.2007, 4.3.2008, 23.9.2009, 31.1.2011, 30.4.2011, 8.11.2011 2.1.2012, 1.6.2012, 2.10.2012 15.1.2013, 16.4.2013, 3.9.2013

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

Hepovaaran leirit ja hevoslomat 2017

Hepovaaran leirit ja hevoslomat 2017 Hepovaaran leirit ja hevoslomat 2017 Perinteisten leiriemme lisäksi meillä on nyt Hepovaarassa nuorille ja aikuisille uutena viikonlopun mittaiset hevoslomat ja jo viime kesästä tuttu Mindfulness- teemaleiri.

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Kiinteistöön liittyvissä hätätapauksissa Palmian päivystys palvelee teitä 24h, puh

Kiinteistöön liittyvissä hätätapauksissa Palmian päivystys palvelee teitä 24h, puh TALOON PEREHDYTYS Osoite: Knutersintie 915 00890 Helsinki Puhelinnumero: 09 310 79784 Sähköposti: ostersundom.leirikeskus@hel.fi Kotisivut: ostersundom.munstadi.fi Facebook: ostersundominleirikeskus KOORDINAATIT:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Vastuuhenkilöt Turvallisuusasiakirja o Sari Pakula 0407150654 o Ari Tiainen 0405018518 TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEESSA 1. SOITA HÄTÄPUHELU NUMEROON 112 2. KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT 3. KERRO TALLIN TARKKA

Lisätiedot

OPAS LAATUTALLIN TOIMINNAN SUUNNITTELUUN, KEHITTÄMISEEN JA JOHTAMISEEN. - pohjautuu Suomen Ratsastajainliiton Laatutallikriteereihin

OPAS LAATUTALLIN TOIMINNAN SUUNNITTELUUN, KEHITTÄMISEEN JA JOHTAMISEEN. - pohjautuu Suomen Ratsastajainliiton Laatutallikriteereihin Suomen Ratsastajainliiton Laatutalli on korkein SRL:n tallijärjestelmän laatuluokitus. Laatutallit ovat toimintatavoiltaan edelläkävijöitä ja näyteikkunoita suomalaiselle ratsastusharrastukselle ja urheilulle.

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA, HEVOSTOIMINTA LAUKKI Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ratsastuskoulu Stall Långvikin tiloissa

TURVALLISUUSASIAKIRJA, HEVOSTOIMINTA LAUKKI Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ratsastuskoulu Stall Långvikin tiloissa TURVALLISUUSASIAKIRJA, HEVOSTOIMINTA LAUKKI Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ratsastuskoulu Stall Långvikin tiloissa Turvallisuusasiakirja on laadittu Kuluttajaviraston ohjeiden mukaisesti (Kuluttajaviraston

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä?

Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Pukeutumiseen ja työvaatteisiin liittyvät ohjeet: Mistä ohjeet löytyvät, noudatetaanko niitä? Elintarvikekuljetusten omavalvonta/arviointi sivu 1 (7) Omavalvonnan arviointilomake Elintarvikealan toimijan nimi: Osoite: Puhelinnumero: Arvioinnin päivämäärä ja osallistujat: Arviointiraportin laatija

Lisätiedot