KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA Toteuttamisosa Rahoitusosa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1

2 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin telekopio Lisätietoja puheenjohtaja Simo Salmelin Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä, johtaja Pasi Mäkinen Keski-Suomen TE-keskus, johtaja Risto Palokangas Keski-Suomen ympäristökeskus, tiejohtaja Seppo Kosonen Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri, maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen liitto, suunnittelujohtaja Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto, Julkaisija Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä Sepänkatu 4, JYVÄSKYLÄ puhelin /vaihde Julkaisun avainsanat Aluekehitys Rakennerahastot Strategia Verkostot ISSN ISSN (pdf) Painos: 500 kpl Ulkoasu ja taitto: Mainostoimisto PTV-Team Oy Painopaikka: Saarijärven Offset Oy 2

3 SISÄLLYS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA ESIPUHE 1. Maakunnan kehittämisen strategiat ja tavoitteet ohjelmakaudella Yritystoiminnan kehittäminen Osaamisen vahvistaminen Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Maatalouden rakenteen ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen Infrastruktuurin kehittäminen Hyvinvoinnin palvelurakenteen ja alan liiketoiminnan kehittäminen Kulttuuri ja maakunnan vetovoimaisuus Ylimaakunnallinen yhteistyö Rahoitusosa LIITTEET: Ohjelmien tavoitetiedot vuonna Hankeraportointi viranomaisittain vuosilta Osaamisen painopisteet ohjelmittain Ohjelmasopimus EU:n tavoite 1 - ja 2 -ohjelmien toteuttamisesta Keski-Suomen tiepiirin toiminnassa Ohjelmasopimus EU:n tavoite 1 - ja 2 -ohjelmien toteuttamisesta Keski-Suomen ympäristökeskuksen toiminnassa vuonna 2005 Keski-Suomen tavoite 1 ohjelman rahoitus vuonna 2005 Keski-Suomen tavoite 2 ohjelman rahoitus vuonna

4 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä on tänään 9. maaliskuuta 2004 hyväksynyt maakunnan yhteistyöasiakirjat tavoite 1- ja 2 ohjelmille vuodelle 2005 sekä niiden sisältöä ohjaavat toteuttamissuunnitelmat. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy allekirjoituksin yllä mainitut asiakirjat. 4

5 ESIPUHE Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi lokakuussa 2003 Keski-Suomen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman. Toteuttamissuunnitelmalla linjattiin yksityiskohtaisesti maakunnan alueen kehittämisvarojen käyttöä, sekä EU-osarahoitteisten hankkeiden että kansallisesti rahoitettavien hankkeiden osalta. Toteuttamissuunnitelmassa kirjattiin toteutettavaksi yhteensä lähes 50 erillistä EU-osarahoitteista hanketta vuosina Nyt laadittu Keski-Suomen yhteistyöasiakirja 2005 pohjautuu pitkälti toteuttamissuunnitelman valmisteluun. Yhteistyöasiakirjan valmisteluun ovat olennaisena osana liittyneet maakunnassa toteutetut seututilaisuudet. Joulukuussa 2003 järjestettiin keskustelutilaisuudet maakunnan tulevista kehittämisnäkymistä kuntien ja kehittämisyhtiöiden edustajille. Tilaisuuksiin kutsuttiin mukaan myös alueviranomaisten edustajat. Tarkoituksena oli saada esiin seutujen suunnitelmat omista kärkihankkeistaan sekä valmiudet hankkeiden rahoitukseen sitoutumisesta. Seutukierrosten yhteydessä suoritetulla ennakoinnilla on pyritty siihen, että rahat riittävät kattamaan kullekin rahoittajalle tulevat hanke-esitykset. Resurssit ovat esityksiin nähden hyvin rajalliset. Tiedossa oleville suurille hankkeille on varattu toimivaltaiselle viranomaiselle erillinen hankerahoitus. Keski-Suomen maakunnan yhteistyöasiakirja on perinteisesti laadittu siten, että tulevan rahoituksen käyttökohteet on pyritty ennakoimaan tarkasti toteuttajien ja eri rahoittajaviranomaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa. Kehittämistyö on edennyt maakuntasuunnitelmassa linjatun seitsemän kehittämisteeman kautta. Nämä ovat yritystoiminnan kehittäminen, osaamisen vahvistaminen, työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy, maatalouden rakenteen ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen, infrastruktuurin kehittäminen, hyvinvoinnin palvelurakenteen ja alan liiketoiminnan kehittäminen sekä kulttuuri ja maakunnan vetovoimaisuus. Ympäristö- ja tasa-arvoarvioinnit sekä uutena erityinen yrittäjyysarviointi liittyvät myös yhteistyöasiakirjaan. Keski-Suomen visio uudistettiin vuoden 2002 lopulla hyväksytyssä maakuntasuunnitelmassa. Tämän mukaan Keski-Suomi on tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentavaksi elämänlaadun maakunta. Päämäärään pyritään EU-osarahoitteisilla hankkeilla siten, että Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnissa voimavarat kohdennetaan luonnonvaroja jalostaviin yritysverkostoihin ja muualla Keski-Suomessa alueellisesti erikoistumalla. Perusstrategioiden mukaisesti toimimalla parannetaan maakunnan alueen kilpailukykyä. Ulkopuolinen arvioija suoritti perusstrategioiden tuloksellisuuden arvioinnin vuoden 2003 aikana. Keski-Suomen tavoite 2 alueen kunnilta pyydettiin vuoden 2003 syksyllä arviot ohjelman strategian tarkistustarpeista. Alueohjelmien yhteensovittaminen valtakunnallisen tavoite 3 ohjelman ja maaseutuohjelman kanssa on avainasemassa. Yhteistyöasiakirjan valmistelu on sujunut hyvässä yhteisymmärryksessä maakunnan eri hanketoimijoiden ja rahoittajien kanssa. Kiitän kaikkia yhteistyöasiakirjan valmisteluun osallistuneita sekä kutsun uudet ja vanhat ohjelmien toteuttajat mukaan työskentelemään maakunnan vision toteuttamiseksi. Anita Mikkonen Keski-Suomen liitto maakuntajohtaja yhteistyöryhmän sihteeristön puheenjohtaja 5

6 1. MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN STRATEGIAT JA TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA Luonnonvaroja jalostavien yritysverkostojen pohjoinen Keski-Suomi Keski-Suomen tavoite 1-ohjelman päämääränä vuonna 2006 on luonnonvaroja pitkälle jalostava, osaavien verkostojen pohjoinen Keski-Suomi. Kehittämistoiminnan tarkoituksena on kohdentaa käytettävissä olevat resurssit luonnonvaroja jalostaviin yritysverkostoihin niiden johdolla ja ehdoilla. Yritykset ovat keskeisiä EU-ohjelmien tuloksentekijöitä; yritysten kautta kehittämisvarat voidaan sijoittaa pitkäjänteisesti tulosta tuottaviin kohteisiin. Kehittämisen painopisteiksi on valittu kuusi ydinverkostoa: puu, energia, metalli, kivi ja elementtirakentaminen, matkailu sekä maatilatalous. Alan yrittäjät ovat määritelleet päämäärän vuoteen 2006, yritysverkoston strategiat markkinointiin, tuotekehitykseen, tuotantoon ja rahoitukseen liittyen sekä karkean investointiohjelman. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi kaikissa ydinverkostoissa ovat nousseet jalostusasteen selvä nostaminen, teknologisen tason parantaminen sekä työntekijöiden ja yrittäjien osaamisen vahvistaminen. Puussa päämääränä on, että pohjoinen Keski-Suomi on vuonna 2006 merkittävä ekologisen puurakentamisen osaamiskeskus EU:n alueella. Päämäärän saavuttamiseksi osaamista vahvistetaan, yritysten kilpailukykyä parannetaan mm. jalostusarvoa nostamalla, raaka-ainehuoltoa kehitetään, bioenergian hyödyntämistä lisätään sekä logistiikkaa ja infrastruktuuria kehitetään. Energia-alalla tavoitteena on saada alueen omat energiavarat tehokkaasti käyttöön. Kehittämistyö liittyy varsin tiiviisti puutoimialan kehittämiseen, sillä painopisteenä on puun ja metsähakkeen jalostaminen energiatuotteiksi. Metallissa kehittämisen tärkeimmät alueet ovat yritysten tuotantoteknologian tason nosto, yrittäjien ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja suunnittelu-, huolto- ja tuotekehityspalveluiden parantaminen. Kivessä ja elementtirakentamisessa painopisteinä ovat yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen mm. tuotekehitysinvestoinnein ja osaamisen kehittäminen. Kehittämistyön pohjaksi alueella tehdään rakennuskivivarojen kartoitus. Matkailussa päämääränä on kansainvälinen, luonnon ja maaseudun elämyksiä tarjoavien matkailukeskusten verkosto. Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen, yritysten kilpailukyvyn ja palvelujen laadun parantaminen, majoituskapasiteetin lisäys ja tason nosto, osaamisen vahvistaminen sekä infrastruktuurin kehittäminen ovat kehittämisen painopisteet. Maatilataloudessa päämääränä on erikoistuneiden tai monimuotoisten, tehokkaiden ja nykyaikaisten maatilojen pohjoinen Keski-Suomi. Tärkeää on alkutuotannon kilpailukyvyn parantaminen, maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja osaamisen vahvistaminen. Kilpailuetu- ja erikoistumisvalinnat maakunnan kehittäjinä Tavoite 2- ohjelman toteuttamisstrategian on alueelliseen kilpailuetuun perustuva erikoistuminen. Alueita ja yritysten kilpailukykyä sekä osaamista vahvistetaan investointien, verkostomaisen toiminnan ja koulutuksen avulla. Tavoitteena on löytää hankkeita, jotka parhaiten suuntaavat rahoitusresurssit EUtavoiteohjelmien strategisten valintojen mukaan. Suoritettavilla valinnolla voidaan ohjata koulutusta ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä osaamisen ja sen vahvistamisen vaatimusten mukaisesti. Yritysten kilpailuetutarkasteluissa perustana ovat tuotteet, palvelut ja asiakassuhteet, taloudellinen kasvupotentiaali, tuotanto- ja palveluprosessit sekä osaaminen ja innovatiivinen kehittämistoiminta. Kilpailuetu- ja erikoistumisvalinnat Kunta Valinta Hankasalmi Matkailu ja siihen liittyvät hyvinvointipalvelut Joutsa Puunjalostus ja bioenergia Jyväskylä Informaatio- ja hyvinvointiteknologia Jyväskylän mlk Lentokenttäympäristö ja siihen liittyvä yritystoiminta Jämsä Perhematkailu ja komposiittiteknologia Jämsänkoski PK-yritysten osaamisen vahvistaminen, yrittäjyys Keuruu Metalli, graafinen teollisuus ja muu ICT, matkailu- ja hyvinvointipalvelut Konnevesi Metsätalous ja maaseutuyrittäminen 6

7 Korpilahti Kuhmoinen Laukaa Leivonmäki Luhanka Multia Keuruun Muurame Petäjävesi Sumiainen Suolahti Toivakka Uurainen Äänekoski Muovituotannon kehittäminen Puuteknologia ja uudet innovaatioalat Peurunka keskus Suon ja turpeen uusi liiketoiminta ja yritysverkostot Luonnon hyödyntäminen vetovoimatekijänä Luonto- ja kalastusmatkailu (osana seudun matkailu- ja hyvinvointipalveluita) Perheyrittäjyys, yrittäjyyskasvatus ja mekatroniikka Käsi- ja taitoteknologia Monialayrittäjyys maaseudun rakennemuutoksessa Hyvinvointiosaaminen Uusi Suojarinne Pk-yritystoiminnan kehittäminen Pienyrittäjyys sekä ympäristö ja asuminen Ympäristöasioiden ja osaamisen laatukaupunki Tavoitteiden asettaminen vuodelle 2005 Alueohjelmissa vuosina käynnistyneiden hankkeiden omien ilmoitusten mukaan maakuntaan olisi syntymässä noin uutta työpaikkaa ja yli uutta yritystä (Ks. Liite Ohjelmien tavoitetiedot vuonna ). Yritysten perustana ei aivan riitä toteuttamaan Keski-Suomen alueohjelmissa asetettuja tavoitteita, sitä vastoin uusien työpaikkojen osalta tavoitteet ylittyvät reilusti. On kuitenkin huomattava, että esitetyt lukumäärät ilmaisevat hankkeiden esityksiä tavoitteiksi ja, että useampivuotisten hankkeiden tulostiedot on kirjattu kokonaisuudessaan ensimmäiselle toimintavuodelle. Lopullisesti hankkeiden tulokset selviävät hankkeiden edetessä. Vuoden 2004 ohjelmien määrällinen tavoiteasettelu säilyy pitkälti samantasoisena kuin edellisvuonna. Maakunnan visio: Tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta Maakunnan missio: Keski-Suomessa luodaan hyvinvointia kannattavalla ja uudistuvalla yritystoiminnalla Tavoite 1 alueen strategia: Tavoite 2 alueen strategia: Panostaminen luonnonvaroja pitkälle jalostaviin yritysverkostoihin Kilpailuetuun perustuva alueellinen erikoistuminen inves tointien ja koulutuksen avulla Ohjelmien tavoitteet: Tavoite 1: Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelman koko ohjelmakauden tavoitteista on Keski-Suomeen kohdennettu 10 %. Tavoitteet ovat: Uudet työpaikat (miehet 600, naiset 400) Säilytetyt työpaikat (miehet 1 200, naiset 800) Uudet yritykset 100 (naisyritysten määrä 20) ESR- toimenpitein aloittaneet (miehet 2 400, naiset 2 200) Tavoite 2: Keski-Suomen tavoite 2 ohjelmassa on alueelle asetettu koko ohjelmakauden tavoitteina: Uusien yritysten lukumäärän nettokasvu on Työpaikkojen nettolisäys on IT-alan työpaikkojen nettolisäys on Tietoteollisuutta palvelevien koulutusalojen aloituspaikat kaksinkertaistetaan. Bkt- ja väestömäärätavoite kehittää maakunnasta entistä vetovoimaisemman. Vuoden 2005 rahoituspäätösten tavoiteasettelu on seuraava: Uudet yritykset 300 Uudet työpaikat joista uudet IT-alan työpaikat 400 Tietoteollisuutta palvelevat aloituspaikat 100 Tavoitteet toiminnoittain vuonna 2005: Yritystoiminnan kehittäminen Yritystoiminnan kehittäminen kattaa yritysmäärän lisäämistavoitteesta 65 % ja työpaikkojen lisäämistavoitteesta 60 %. Uusia yrityksiä perustetaan 200 Uusia työpaikkoja saadaan aikaan 700, joista IT-alan työpaikkoja 150 Osaamisen vahvistaminen Osaamisen vahvistaminen kattaa yritysmäärän lisäämistavoitteesta 30 %, työpaikkojen lisäämistavoitteesta 25 % ja IT-koulutusalojen aloituspaikkatavoitteesta 100 %. Uusia yrityksiä perustetaan 90 Uusia työpaikkoja saadaan aikaan 290, joista IT-alan työpaikkoja 250 Tietoteollisuutta palvelevien koulutusalojen aloituspaikat lisääntyvät 100:lla 7

8 Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy kattaa työpaikkojen lisäämistavoitteesta 10 %. Uusia työpaikkoja saadaan aikaan 120 Maatalouden rakenteiden kehittäminen Maaseudun monimuotoisen yrittäjyyden edistäminen ja pienyritysten kilpailukyvyn ja osaamisen kehittäminen Maaseudun ja kylien kehittäminen asumis- ja yritysympäristönä sekä yrittämisen voimavarana Elintarvikeketjun laatustrategian jatkaminen Nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentaminen maakuntaan Infrastruktuurin kehittäminen Infrastruktuurin kehittäminen kattaa yritysmäärän lisäämistavoitteesta 5 % ja työpaikkojen lisäämistavoitteesta 5 %. Uusia yrityksiä perustetaan 10 Uusia työpaikkoja saadaan aikaan 50 Hyvinvoinnin palvelurakenteen ja alan liiketoiminnan kehittäminen Uusia yrityksiä perustetaan 2 Alan liikevaihdon kasvu toimialalla 4 M Kulttuuri ja maakunnan vetovoimaisuus Uusia yrityksiä perustetaan 3 Uusia työpaikkoja saadaan 15 Ympäristö- ja tasa-arvoarviointi - Suoritettu prosessin osana Yrittäjyysarviointi - Suoritettu prosessin osana YVA-ryhmän antama Ympäristö- ja tasa-arvoarviointi Ympäristö- ja tasa-arvovaikutusten arvioinnin tehtävänä on vaikuttaa siihen, että suunnitelmat ja niitä toteuttavat hankkeet tuottaisivat positiivisia ympäristövaikutuksia ja edistäisivät tasa-arvon toteutumista. Ympäristövaikutukset voivat kohdistua alueen ekologiseen tilaan, ihmisten sosiaalisen ympäristön ja vuorovaikutuksen paranemiseen sekä kulttuurin näkymiseen ympäristössä ja luovassa toiminnassa. Hankkeiden tulee olla myös taloudellisesti mielekkäitä. Ympäristö- ja tasa-arvovaikutusten arviointiryhmä on saanut luonnoksen Keski-Suomen yhteistyöasiakirjasta vuodelle 2005 juuri ennen kuin se lähetettiin maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle. Aikaisemmin asiakirjaluonnokseen ei ole annettu palautetta. Tässä vaiheessa asiakirjasta voidaan todeta, että painopisteittäin kirjoitetut eri osat on käsitelty erilaisella tarkkuudella ja eri tavoin. Asiakirjasta on havaittavissa, että aikaisemmin mm. Toteuttamissuunnitelmassa ja Keski-Suomen yhteistyöasiakirjassa 2004 esitetyt arvioinnit on monelta osin otettu huomioon tätä asiakirjaa laadittaessa. Esimerkkinä tästä voidaan todeta, että asiakirjan alussa esitettävissä tavoitteissa esitetään työpaikkatavoitteet arvioituina miesten ja naisten työpaikkoina (tosin vain tavoite 1:n osalta). Koska tavoitteet eivät ole samansuuruiset eri sukupuolille, on maakunnan muulla rahoituksella ja toimenpiteillä vaikutettava työpaikkojen tasapuoliseen kehittämiseen. Tavoitteissa ei mainita lainkaan ympäristön parantamista ja tasa-arvoisuuden edistämistä. Koska arviointi on osa kehittämistointa, niin se tässäkin asiakirjassa esitetään kunkin painopisteosan yhteydessä. 2. YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Keski-Suomen kehittämisen yhtenä keskeisenä kehittämisalueena on yrittäjyyden edistäminen. Alueohjelmien (tavoite 1 ja 2) varoista yrittäjyyden edistämiseen käytetään kaikkiaan yli 40 %. Tavoitteena on synnyttää vuosittain pari sataa uutta yritystä ja noin 700 uutta työpaikkaa. Yrittäjyysideologian mukaisesti luodaan positiivista yrittäjämäistä henkeä paikkakuntakohtaisesti. Yritysten tukijärjestelmiä kehitetään mm. poistamalla päällekkäisyyksiä TE-keskuksen, Finnvera Oyj:n, Tekesin ja Finpron asiakkuushallinnassa. Keski-Suomen maakuntaohjelman mukaan strateginen painopiste vuonna 2005 on erityisesti yrittäjyyden edistäminen paikkakunnittain. Haasteena on positiivisten kokemusten jakaminen eri yhteisöjen kesken ja siten toinen toiselta oppiminen. Kokemusten jakamisen ja toinen toiselta oppimisen kautta paikkakunnasta ja siten maakunnasta kehittyy yrittäjyysmaakunta. Onnistumisista voimansa ammentavan kehittämis- ja yrittäjyyskulttuurin synnyttävät paikkakunnan aktiiviset ihmiset. Yrittäjyyden edistämiseksi ovat kaikki yrittäjyyteen vaikuttavat osapuolet tehneet ja allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. 8

9 Yrittäjyyden edistäminen tapahtuu usealla eri toimenpiteellä. Vuoden 2005 painopisteitä ovat: kasvuhakuisten pk-yritystoiminnan kehittäminen ja verkottuminen liiketoimintaosaamisen kehittäminen uuden yritystoiminnan aktivointi ja edistäminen yritysten kansainvälisyyden kehittäminen Y4 strategian toteuttaminen maaseutuelinkeinojen kehittäminen palveluyrittäjyyteen kannustaminen itsensä työllistäjänä Yrittäjyyden edistäminen ja toimivien yritysten kasvattaminen, sukupolvenvaihdokset, sosiaalinen yrittäjyys ovat maakunnan eri yritystoimintaan liittyvien toimijoiden yhteinen haaste. Visiona vuodelle 2005 voidaan pitää seuraavaa: pk-yritysten kasvu, kannattavuus, kilpailukyky ja kansainvälistyminen. Vuoden 2005 aikana hankkeiden yrittäjyysarviointi vakiinnutetaan ja kaikista merkittävistä hankkeista, myös muista kuin yrittäjyyshankkeista, tehdään arvio siitä mitä hankkeen toteuttaminen vaikuttaa yrittäjyyteen. Y4 arvioinnista pyritään saamaan valtakunnallinen toimintamalli. Vuoden 2005 keskeisimmät yrittäjyyttä edistävät hankkeet ovat: Trio, metalliteollisuuden kehittämishanke Sheet Metal Centre, ohutlevyosaamisen kehittämishanke Compstart, komposiittialan kehittämishanke PaperIT, paperinvalmistuksen hallinnan kehittämishanke WDL hankekokonaisuus, hyvinvointiteknologian kehittämishanke Matkailu- ja liikuntakeskus Keurusselän kehittäminen (osahankkeet tarkentuvat esiselvityksen yhteydessä) tukkuportaan kehittäminen käsi- ja pienteollisuudessa puutalorakentamisen verkoston kehittäminen alihankintaketjujen/järjestelmätoimittaja verkostojen kehittäminen Lisäksi maakunnassa on meneillään seuraavat yrittäjyyden edistämistä kehittävät toiminnalliset hankkeet/toimenpiteet: kehitysyhtiöverkoston vahvistaminen, yrittäjyys ylös yhteiskunnassa yhteistyöllä hankekokonaisuus sekä elinkeinoelämän toiveiden huomioon ottaminen maakuntakaavatyössä. YVA-ryhmän antama Ympäristö- ja tasa-arvoarviointi Ottaen huomioon maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman painotukset yritystoiminnan ja yrittäjyyden kehittämiseksi, niin tämä osa on kirjoitettu varsin suppeasti. Myönteisenä voidaan todeta siinä painotettavan yrittäjyyden edistämistä paikkakunnittain. Keskeisimmät yrittäjyyttä edistävät hankkeet luetellaan vain nimillä, jolloin niiden sisältöön perehtymättömät eivät saa käsitystä niiden alueellista, tasa-arvo eikä muistakaan vaikutuksista. Yritystoiminnan kehittämisessä tulisi tuoda esille kestävät ja eettiset arvot. Luetelluista hankkeista ei selviä, miten ne toteuttavat eri sukupuolten mahdollisuuksia. Uusien yritysten perustamista käsitellään myös luvussa 4. Uusia työpaikkoja syntyy asiakirjan mukaan eniten palvelualoille. Tässä luvussa ei tätä yritysalaa tuoda esille. Yritystoiminnassakin on ympäristöpositiivisuus tärkeä näkökulma. Y4-arviointiryhmän antama Yrittäjyysarviointi Yrittäjyyden edistämisen painopisteet ovat hyvät. Lisäyksenä painopisteisiin yrittäjyysarviointiryhmä esittää sosiaalisen pääoman kehittämistä yrittäjän kannalta sekä innovaatioketjun tukemista. Yrittämisen kehittämisessä tulisi kiinnittää entistä suurempi huomio oman alueen/kunnan olemassa olevaan yritystoimintaan ja yrittäjiin. Yrittämisen nälkää on kasvatettava kautta linjan. 3. OSAAMISEN VAHVISTAMINEN Yritykset luovat työpaikat tänään, teknologia ja osaaminen huomenna sekä tutkimus- ja kehitystoiminta ja innovaatiot ylihuomenna Toimintaympäristöanalyysi Osaamisen vahvistamisen kohdistuminen vuosina Maakuntasuunnitelman visio on Keski-Suomi on tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämän laadun maakunta. Tieto, taito ja yrittäjyys kartuttavat inhimillistä pääomaa ja kasvava yhteistyö sosiaalista pääomaa. Keski-Suomea kehitetään oppivana alueena. Tämä merkitsee maakunnan elinkeinoelämän, oppilaitosten ja osaamisorganisaatioiden, julkishallinnon ja yksilöiden tieto- 9

10 ja innovaatioverkostojen vahvistamista. Kilpailukykyä kasvatetaan opinhalua vahvistamalla ja yhteistä oppimista tukevia toimintatapoja kehittämällä. Osaamisen vahvistaminen perustuu prosesseihin, jonka osia ovat osaamisen tuottaminen, osaamisen välittäminen yksilöltä ja organisaatiolta toiselle ja osaamisen soveltaminen. Tavoitteena on, että aluekehitystyössä nämä prosessit muodostavat toisiaan täydentäviä kehittämisketjuja. Oppimisympäristöt ja tarvittava opetus tulee ulottaa maakunnan eri osiin. Tämä tarkoittaa mahdollisimman laajan, monipuolisen ja vaikuttavan osaamista vahvistavan oppimispaikkojen verkoston rakentamista. Osaamisen vahvistamiseen liittyvä kehittäminen ja aluekehityksen panostukset ovat ohjautuneet ja tulevat ohjautumaan aiemmissa yhteistyöasiakirjoissa ja maakuntaohjelmassa määritellyille painopistealueille. Määrittelyjen perustana on ollut työvoima-, koulutus- ja elinkeinorakenne ja sen muutostarpeet. Kehittämistyöllä on tähdätty koulutuksen uudistamiseen ja työelämäsuhteen vahvistamiseen sekä aikuiskoulutuksen kasvavan tarpeen tyydyttämiseen. Osaamisen vahvistamiseen liittyvä rahoitus on kohdentunut painopisteisiin ja toimijoille liitteen taulukoiden mukaisesti. Osaamiseen kohdistuva rahoitus on vuonna 2005 arviolta 14,0 M_. (EU+valtio). Pitkäjänteiset rahoituspäätökset sekä seutu- ja toimijalähtöiset kehittämisprosessit ohjaavat merkittävästi vuoden 2005 rahoituksen käyttöä. Näin ollen eri ohjelmien osaamisen vahvistamiseen kohdistuvan rahoituksen sidonta-aste on korkea, arviolta 60-70%. Painopisteet Osaamisen vahvistamisen vuoden 2005 linjausten perustana ovat MYAK 2004:n painopistekuvaukset, maakuntaohjelman linjaukset sekä näissä määritellyt merkittävät hankkeet. Määritellyillä painopistealueilla korostuvat erityisesti seuraavat haasteet: Teknologisen osaamisen vahvistaminen ja osaavan työvoiman turvaaminen Aikuiskoulutuksen vahvistaminen ja osaamistason nosto Kasvuyrityksiä tukevan liiketoiminnallisen ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen Kulttuurisen osaamisen ja luovan toiminnan vahvistaminen Yrittäjyyden ja siihen liittyvän osaamisen vahvistaminen kaikilla koulutustasoilla Verkostomaisen työskentelyn valmiuksien lisääminen Kansainvälistymistä tukevien valmiuksien lisääminen Erityisesti kiinnitetään huomio seudullisesti hankkeiden koordinointiin, alueelliseen vaikuttavuuteen, seutu- ja asiakaslähtöisyyteen sekä paikallisten toimijoiden ja yritysten suurempaan osallisuuteen. Edellä olevia toimenpiteitä tukemaan kehitetään osaamisen ja innovaatioiden siirtoa lisäävää yhteistoimintaa. Näin myös korkeakoulujen aluekehitysstrategiaa sekä osaamiskeskusohjelmaa jalkautetaan koko maakuntaan. Hankkeet muodostavat myös maakunnan koulutuksen tarjonnasta oleellisen osan. Koulutukseen osallistuu arviolta 5000 opiskelijaa. Toteutuksessa on tarpeen tehokas yhteistyö toimijoiden ja rahoittajien kesken. Osaamisja aluekeskusohjelmien vaikutusta seutujen osaamiseen ja kilpailukykyyn tulee kasvattaa edelleen. Rahoittajien linjauksia Keski-Suomen liitto Keski-Suomen liiton rahoituksessa ja hankkeissa painottuvat toimialatyön tukeminen, kuntien ja seutujen kilpailukyvyn vahvistaminen, koulutuksen työelämäsuhteen toimintatapojen kehittäminen, osaamisen vahvistamiseen liittyvä ennakointi sekä osaamisen ja innovaatioiden siirto. Toimialatyötä ja osaamista sen keskeisenä sisältönä kehitetään vuonna 2004 tehtävien arviointien perusteella. Toimialatyö käynnistyy luovalla toimialalla. Taitava Keski-Suomi -strategian mukainen kehitystyö jatkuu. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun aluestrategiatyö vahvistuu. Seutujen kehitystä vauhditetaan oppimispaikkaverkostoa kehittämällä sekä paikallisia koulutuksen yhteistyön malleja ja yrittäjyyttä vahvistamalla. Länsi-Suomen lääninhallitus Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoituksen kohdistumista ohjaa keskeisesti OPM:n painopisteet. Näitä ovat koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, työssä oppimisen edistäminen, opettajien ammattitaidon vahvistaminen, koulutuksen ja työelämän välisten suhteiden kehittäminen, koulutukseen hakeutumisen aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen sekä kulttuuristen hankkeiden edistäminen. Viimemainittuun liittyy myös luovan toimialan osaamisen vahvistaminen. Työvoiman ja työn kansainvälistyminen lisää tarpeita kehittää koulutusta ja kansainvälisiä yhteyksiä. Valtakunnan ja maakunnan tavoitteet aikuiskoulutuksen kehittämiseksi sekä aikuisväestön osaamistason nostamiseksi lisäävät koulutuksen tarpeita. Tutkintotavoitteisuus vahvistuu ja koulutuksen toteutuksessa tulisi korostua modulaarisuus. Aikuiskoulutuksessa tarvitaan menetelmiä koulutukseen tulevien aikuisten yksilöllisen osaamisen selvittämiseksi ja erilaisen oppimisen tukemiseksi. Lääninhallitus tukee erityisesti eri koulutusorganisaatioiden uudistumista sekä pitkäjänteisesti korkean osaamisen kasvua ja osaamiskeskusohjelman yrityslähtöistä toteuttamista. Uudistumisessa nousee esiin myös kaikilla koulutusasteilla yrittäjyyden ja siihen liittyvän osaamisen vahvistaminen. Keski-Suomen TE-keskus Työvoimahallinnon osalta kansallisin varoin toteu- 10

11 tettava koulutus on vahvistuvaa. Tästä syystä kansalliset linjaukset ohjaavat myös EU- hankkeiden syntyä ja toteutusta. Rahoituksen kohdistumisessa korostuu eri toimenpiteiden täydentävyys ja ennakoinnin osoittamat pullonkaula-alueet osaavaa työvoimaa turvattaessa. Yksilöllisen osaamisen kartoitukset ja uralla kehittymisen tukeminen ovat tärkeitä. Merkittävä kohderyhmä ovat maahanmuuttajat ja heidän osaamislähtöinen sopeuttaminen työelämään. Myös työvoimakoulutuksen sisällöt ja toimintatavat uudistuvat. Näihin uudistuksiin tarvitaan kehittämisen resursseja. Merkittävät yritys- ja toimialakohtaiset työvoimaan kohdistuvat muutokset tarvitsevat hankeresursseja jo nyt toteutettavan yhteishankintakoulutuksen lisäksi. Yritystoiminnan osaamislähtöisen kehittämisen merkitys kasvaa. Koulutusta suuntaa TE-keskuksen eri teknologiaohjelmat, ennakoinnin osoittamat kohteet, sukupolven ja omistajuuden vaihdokset sekä liiketoiminnallisen osaamisen vahvistamistarpeet. Uusien yritysten synnyttäminen on merkittävä haaste kasvuyitysten tukemisen ohella. Kehittämisessä korostuu niin ikää verkostomaisen toiminnan lisääntyminen ja palvelualan merkityksen kasvaminen. Yrityksille kohdistuvat TE-keskuksen palvelut vahvistuvat eri seuduilla. Samalla kehitetään toimintatapoja, jotka alentavat kynnystä erityisesti pienten yritysten koulutukseen osallistumiseen. Maaseudun rakennemuutokset kasvattavat yritysten osaamistarpeita maa - ja metsätalouden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen puolestaan kasvattaa tarpeita uusille toimialoille kohdistuvan tiedon ja taidon lisäämiseen. Koulutustasoa nostetaan ja näin tutkintotavoitteinen koulutus lisääntyy toimialalla. Erityisen tärkeäksi muodostuu liiketoiminnallinen ja tietotekninen osaaminen. Koulutuksen ja kehittämisen toteutuksessa korostuu yritystoiminnan päivittäiseen rytmiin ja pienen yrityksen kasvuun sopeutettu pitkäjänteinen osaamisen vahvistaminen. Toimintasuunnitelma ja ohjelmakohtaisia linjauksia Ohjelmakauden lopulla on erityisesti kiinnitettävä huomio eri ohjelmien ja vuotuisen kansallisen rahoituksen täydentävyyteen sekä alueelliseen kohdistumiseen. Eriasteinen ja eri tavoin toteutettava koulutus ja osaamiseen liittyvä kehittäminen on maakunnallinen ja seudullinen kokonaisuus. Tässä eri hankkeiden ja toimenpiteiden tulee täydentää tosiaan ja mahdollisia päällekkäisyyksiä tulee karsia. Asiakas- ja oppijalähtöisyys sen kaikissa muodoissaan korostuu ja vahvistuu. Toimenpiteiden yhteensovittamisessa tulee lisätä toimijoiden yhteistyötä sekä yhteishankkeita. Seudullisia tarkasteluja ja arviointeja vahvistetaan. Samoin korostuu kaikkien ohjelmien osalta vaatimus tehtyjen kehittämistoimien jatkuvuuden turvaamisesta ja niiden liittämisestä osaksi normaalia toimintaa. Osaamisen vahvistamisen osalta EU- rahoitus kohdistuu arviolta eri ohjelmille seuraavasti; tavoite 1- ohjelma 17 %, tavoite 2-ohjelma 43 % ja tavoite 3 ohjelma 40 %. Tavoite 1 -ohjelman osalta ovat alueen erityispiirteet huomioiva koulutus sekä koulutus- ja tutkintohakuisuus lisääntyneet. Uudet toimintatavat ja yrityslähtöisyys luovat edellytyksiä hanketoiminnan vahvistumiselle edelleenkin. Seudullinen yhteistyö, erilaisten oppimispaikkojen kehittäminen sekä kaikkien koulutusasteiden osallisuus hankkeissa korostuvat. Osaamislähtöistä kehittämistä on vahvistettava kilpailukyvyn kehittäjänä. Tavoite 2-ohjelman sidonta-aste erilaisiin kehittämisprosesseihin on korkea. Näin ollen painottuu toisaalta seudullisten hankekokonaisuuksien kohdistuminen kilpailuetuvalintoihin ja seudullisen osaamispohjan vahvistamiseen. Tarkoin kohdistettaville kasvua tukeville uusille avauksille on turvattava riittävä toteutusaika ja resursointi. Lisäksi on varmistettava aloitettujen uusien avainalojen kehityksen tuki (nanoteknologia, hyvinvointiteknologia, ympäristöteknologia). Toteuttajien yhteistyö vahvistuu ja samalla koulutuksellisten organisaatioiden rooli hankkeiden hallinnoijana tulisi muuttua enemmän palveluiden tarjoajaksi. Osaamiskeskus- ja aluekeskusohjelma ohjaavat merkittävästi osaamislähtöistä kehittämistä. Näiden ohjelmien maakunnallista ja seudullista vaikuttavuutta tulee lisätä. Tavoite 3-ohjelman hankkeiden ja rahoituksen täydentävä merkitys on suuri. Keski-Suomen osuus Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittamista hankkeista on korkea. Kyseiset kehittämisprosessit ovat maakunnalle tärkeitä jatkossakin. TE-keskuksen rahoituksesta merkittävä osa on oman tuotannon hankkeita. Tällä on ollut tarkoitus mahdollistaa palveluiden saatavuus pienille toimijoille ja kohderyhmille. Seudullisuutta on hyvä vahvistaa ja toimenpiteiden kirjoa lisätä em. oman tuotannon hankkeiden sisällä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että kaikessa EU-hanketyössä rakennetaan pysyvää osaamista, vahvistetaan paikallisia toimijoita ja maakunnan kilpailukykyistä osaamisen tarjontaa. Tavoite 3- ohjelman osalta korostuu erityisesti ESR- rahoituksen keskeiset toimintalinjaukset. Isot hankkeet ja uudet avaukset Keskeiset osaamisen vahvistamisen hankkeet ovat Teknisen osaamisen vahvistaminen ja turvaaminen maakunnassa ICT -maisteriohjelmien jatko Taitava Keski-Suomi ammatillisen osaamisen kehittäjänä Seudullisen oppimispaikkaverkoston kehittäminen 11

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2009-2010 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 29.9.2008 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26 Tulossuunnitelma 2008 4.11./ 1-26 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 1. TE-keskuksen toiminta-ajatus, visio ja arvot...2 2. Tavoitteiden toteutuminen vuonna...3 2.1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen...3

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme OPTIMI Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

9/04. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen.

9/04. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen Väliarvioinnin loppuraportti Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 10.10.2007 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 Maakuntavaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 1 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007-2010 Kuopio ISBN 952-5188-69-8 ISSN 1238-6383 2 3 Sisältö 1. JOHDANTO...6 1.1 Maakunnallinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot