(21) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.2.2012 1(21) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin."

Transkriptio

1 (21) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. - Liikevaihto 83,2 (80,9) miljoonaa euroa, kasvua 2,8 %. - Liiketulos 11,8 (10,4) miljoonaa euroa eli 14,2 % liikevaihdosta. - Tilikauden tulos 10,2 (10,0) miljoonaa euroa. - Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,61 (0,60) euroa. - Liiketoiminnan nettorahavirta 11,7 (16,6) miljoonaa euroa. - Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2011 jaetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta. - Liikevaihto 18,1 (23,1) miljoonaa euroa, laskua 21,4 %. - Liiketulos 2,3 (3,4) miljoonaa euroa eli 12,9 % liikevaihdosta. - Tilikauden tulos 2,0 (2,1) miljoonaa euroa. - Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,12 (0,13) euroa. - Liiketoiminnan nettorahavirta 5,4 (6,7) miljoonaa euroa. Asiakasteollisuuksien arvioidaan kasvavan kaikissa Okmeticin päätuoteryhmissä myös vuonna 2012, mutta kasvuennusteet ovat toistaiseksi maltillisia. Vuoden 2011 puolivälissä alkanut puolijohdeteollisuuden matalasuhdanne jatkuu vielä ensimmäisellä neljänneksellä, minkä jälkeen kysynnän odotetaan taas vilkastuvan. Anturikiekkojen kysynnän kehityksen arvioidaan vuonna 2012 olevan jonkin verran puolijohdekiekkojen kysyntää vakaampaa. Anturikiekkojen kasvuennuste kuluvalle vuodelle on myös hieman puolijohdekiekkoja korkeampi. Teknologiamyynti painottuu solar-kiteiden myyntiin ja on luonteeltaan melko tasaista läpi vuoden. Koko vuoden 2012 liikevaihdon ja -tuloksen arvioidaan ylittävän vuoden 2011 tason, vaikka ne jäävät vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä suhdannesyistä alle vertailukauden tason. Kannattavuus säilyi vahvana myös loppuvuonna. Liikevoittoprosentti oli viimeisellä neljänneksellä 12,9 % ja koko tilikaudella 14,2 %. Luvut ylittävät yhtiön pitkän aikavälin tavoitetasot selvästi ja ovat korkeaa tasoa komponentti- ja materiaalipohjaisessa liiketoiminnassa. Hyvän kannattavuuden takana oli anturikiekkojen läpi vuoden vahvana jatkunut kysyntä, joustava, osin sopimusvalmistukseen perustuva toimitusketju sekä onnistunut kiinteiden kustannusten hallinta. Puolijohdeteollisuuden vauhti hiljeni edelleen loppuvuonna, ja viimeinen vuosineljännes jäi ennakoidusti vuoden vaisuimmaksi. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyi polypiin myyntiä, ja vertailukelpoinen myynnin lasku viimeisellä neljänneksellä oli noin 15 %.

2 2(21) Yhtiö julkisti huhtikuussa merkittävän, noin 30 miljoonan euron investointiohjelman Vantaan tuotantolaitoksen SOI-kiekkojen tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi. Kuukausi kuukaudelta kivunneissa SOI-kiekkojen tuotantovolyymeissa yllettiin vielä joulukuussa uudelle ennätystasolle. Kasvava kapasiteetti sekä muut panostukset vaativiin anturikiekkoihin tukevat yhtiön strategiaa, jossa kasvua haetaan nopeasti kehittyvistä MEMS-sovelluksista. Okmetic on markkinoiden johtava kiekkotoimittaja tällä mielenkiintoisella sektorilla. Yhtiö kasvatti markkinaosuuksiaan myös vuoden 2011 jälkipuoliskolla, vaikka kokonaismarkkinan kehitys hidastui ja kääntyi ajoin negatiiviseksi. Alkuvuosi 2012 on vielä jatkoa puolijohdeteollisuuden hitaammalle kysynnälle asiakkaiden tasatessa varastojaan. Yhtiön näkemyksen mukaan kysyntä lähtee kuitenkin jälleen liikkeelle toisella vuosineljänneksellä ja voimistuu vuoden jälkipuoliskolla. Koko toimialaa koskevat ennusteet ovat varovaisia. Okmeticille tärkeistä asiakasalueista MEMS-sovellukset sekä erillis- ja tehopuolijohteet kasvavat kuitenkin kokonaismarkkinaa nopeammin. Teknologiamyynti keskittyy palvelemaan aurinkokennoteollisuutta. Tällä alueella koettiin voimakkaan, noin 40 % volyymikasvun vuosi. Vuoden 2011 aikana tehtyjen asennusten arvioidaan ylittäneen 25 GW:n tason. Kasvua vauhditti läpi koko arvoketjun romahtanut hintataso, kun nopeasti kasvanut ylikapasiteetti johti varastojen purkuun. Markkinan odotetaan paranevan loppuvuoden 2012 aikana, kun varastotilanne tasapainottuu ja vahva loppukysyntä säilynee. Okmeticin etuna osin haastavassa markkinatilanteessa ovat pitkäaikaiset asiakassopimukset euroa Liikevaihto Käyttökate Liiketulos % liikevaihdosta 12,9 14,9 14,2 12,9 0,3 Tilikauden tulos Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,12 0,13 0,61 0,60-0,03 Liiketoiminnan nettorahavirta Nettovelka Omavaraisuusaste, % 78,9 76,6 78,9 76,6 78,9 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana Asiakasteollisuudet anturi-, puolijohde- ja aurinkokennoteollisuus Anturiteollisuus Vuonna 2011 anturiteollisuuden myynnin arvo kasvoi eri arvioiden mukaan noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Anturimyynnin kehitykseen on vaikuttanut mikroantureiden lisääntyvä

3 3(21) käyttö monissa kuluttajaelektroniikan tuotteissa. Anturiteollisuuden myynnin arvon arvioidaan vuonna 2012 kasvavan prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Määrällisesti anturitoimitukset nousevat selvästi uuteen ennätykseen vuonna Anturiteollisuuden myynnin arvolle ennustetaan prosentin vuosittaista kasvua lähivuosien ajalle. (IHS isuppli, Yole, Semico) Anturisegmentin sisällä on eräitä piipohjaisia mikroelektromekaanisia (MEMS) tuotteita, joiden myynnin kasvu on muita nopeampaa. Erityisen voimakkaasti vuonna 2011 kasvoivat gyroskooppien toimitusmäärät, kasvua vuoden aikana tuli yli 40 prosenttia (IHS isuppli). Myös paine- ja kiihtyvyysantureiden, mikrofonien sekä mikromekaanisten suodattimien kysyntä nousi. Muun muassa näiden tuotteiden valmistuksessa käytetään enenevissä määrin silicon-on-insulator (SOI) -teknologiaa. SOI-kiekkojen tarjoamisessa anturiteollisuudelle Okmetic kuuluu edelläkävijöihin. Puolijohdeteollisuus Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä puolijohdeteollisuuden Yhdysvaltojen dollarimääräinen myynti taantui hieman sekä vuodentakaiseen tasoon että vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Vuoden 2011 myynti oli 299,5 miljardia Yhdysvaltojen dollaria (kasvua 0,4 %) (SIA). Vuoden 2011 puolivälissä alkanut myynnin kasvun hiipuminen on tasaantunut, ja varastotasojen käännyttyä laskuun alan ennustetaan palaavan selkeälle kasvu-uralle vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla (IHS isuppli, Gartner, Morningstar). Puolijohdemarkkinoiden kokonaiskysyntään merkittävästi vaikuttavien DRAM-muistipiirien kysynnän odotetaan edelleen laskevan (IHS isuppli). Okmeticille oleellisessa markkinassa, mm. autoelektroniikan puolijohteissa, näkymät ovat myönteiset ja koko markkinalle ennustetaan 2,2-4,5 prosentin kasvua vuonna 2012 (WSTS, Gartner, VLSI research). Tehopuolijohteiden kasvunopeuden arvioidaan ylittävän puolijohdemarkkinoiden keskiarvon hienoisesti vuoden 2012 aikana (IMS). Puolijohteiden kasvussa avainasemassa on joukko kasvavia sovelluksia kuten älypuhelimia ja tablettitietokoneita (IC Insights, Gartner). Lähivuosina puolijohteiden kysynnän kasvuarviot asettuvat 4,8-6,0 prosentin välille (IDC, RNCOS). Aurinkokennoteollisuus Aurinkoenergian käyttö sähköntuotantoon jatkoi nopeaa laajenemista vuoden 2011 aikana. Alan kysyntä vaihteli vuoden aikana voimakkaasti ylituotannon ja kansainvälisen rahoituskriisin vaikutuksesta. Kysynnän vaihtelu aiheutti merkittävää varastotasojen nousua ja hintojen laskua läpi koko alan toimitusketjun. Vuoden lopussa voimakkaasti kiihtyneen kysynnän vauhdittamana koko vuoden markkinan ennakoidaan ylittäneen 25 GW:n tason (IHS isuppli, IMS Research). Ylituotannon odotetaan jatkuvan vuoden 2012 alkupuolella ja markkinan paranevan asteittain laskevien varastotasojen ja edelleen kasvavien markkinoiden myötä. Piikiekkomarkkina SEMI:ssä toimivan piikiekkotoimittajien ryhmän SMG:n (SEMI Silicon Manufacturing Group) vuoden 2012 helmikuussa julkaiseman tilaston mukaan koko piikiekkoteollisuuden

4 4(21) kiekkotoimitusten pinta-ala kalenterivuonna 2011 laski kolme prosenttia vuoden 2010 toimitusten pinta-alasta. Teknologiakehityksen myötä tapahtuva markkinan siirtyminen isompiin kiekkokokoihin oli keskimääräistä voimakkaampaa. Vuodelle 2012 ennustetaan edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosentin kasvua. Okmeticin keskeiset asiakasalueet piikiekkomarkkinassa Okmetic hakee strategiansa mukaisesti koko piikiekkomarkkinasta erikoisalueita, joissa kasvu on markkinan keskikasvua suurempaa ja joissa yhtiöllä on erikoisosaamista. Okmetic toimittaa etupäässä 150 mm ja 200 mm kiekkoja. Anturi/MEMS -teollisuus on Okmeticin keskeinen kasvualue. MEMS-markkina kasvaa kannettavien kuluttajatuotteiden, autojen elektroniikan sekä teollisuuden prosessikontrolloinnin lisääntyessä. Puolijohdemarkkinasta Okmeticin kasvualueita ovat erillis- ja tehopuolijohteet. Näillä kiekkomarkkinoilla kasvualueita ovat mm. uusiutuvan energian tuotannossa käytettävät komponentit, autoissa lisääntyvä elektroniikka, kannettavat kuluttajatuotteet, lääke- ja hyvinvointiteollisuuden kehittyvät sovellukset sekä teollisuusprosessien kontrollointi. Vuonna 2011 Okmeticin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,8 (48,8) prosenttia ja oli 83,2 (80,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui anturikiekkojen myynnin ja aurinkokennoteollisuudelle suuntautuvan myynnin kasvusta. Yhtiön markkinaosuus vahvistui yhtiölle tärkeissä tuoteryhmissä. Myynti asiakaspohjaisesti Anturikiekot 54 % 41 % 46 % 43 % 41 % Puolijohdekiekot 30 % 40 % 35 % 42 % 31 % Teknologia 16 % 18 % 19 % 15 % 28 % Anturikiekkojen myynti kasvoi vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Anturikiekoissa erityisen myönteistä oli strategisesti tärkeiden SOI-kiekkojen tuotantomäärien nousu. Antureiden käytön ja niiden vaatimustason uskotaan yhä kasvavan. Anturisovellukset lisääntyvät autoteollisuudessa sekä varsinkin kulutuselektroniikan tuotteissa kuten älypuhelimissa, kameroissa, pelikonsoleissa ja muissa kannettavissa laitteissa. Puolijohdekiekkojen myynti laski vuoden 2011 toisella puoliskolla yleisen markkinatilanteen johdosta. Markkinan kasvuodotukset ovat tällä hetkellä maltillisia. Teknologiamyynti kasvoi vuonna 2011 ja sen liikevaihto muodostui pääosin solar-kiteiden toimituksista.

5 5(21) Myynti markkina-alueittain Pohjois-Amerikka 43 % 41 % 37 % 43 % 37 % Eurooppa 31 % 22 % 30 % 25 % 33 % Aasia 27 % 37 % 33 % 32 % 30 % Vuonna 2011 Okmeticin myynti kasvoi Euroopassa ja Aasiassa, mutta laski Pohjois-Amerikassa. Tammi-joulukuu Okmeticin tammi-joulukuun liiketulos oli 11,8 (10,4) miljoonaa euroa eli 14,2 (12,9) prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 10,2 (10,0) miljoonaa euroa. Tilikauden 2011 verokulut olivat 1,1 miljoonaa euroa (vuonna 2010 verotuloa 0,1 miljoonaa euroa). Laskennallisiin veroihin sisältyy 0,3 miljoonaa euroa saamista ulkomaisen tytäryhtiön vahvistetuista tappioista. Emoyhtiön vahvistetuista tappioista muodostuneet verosaamiset käytettiin loppuun tilikauden 2011 aikana. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,61 (0,60) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,58) euroa. Loka-joulukuu Okmeticin loka-joulukuun liiketulos oli 2,3 (3,4) miljoonaa euroa eli 12,9 (14,9) prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 2,0 (2,1) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,13) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,12) euroa. Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2011 oli 11,7 (16,6) miljoonaa euroa. Vuoden 2011 liiketoiminnan rahavirtaa heikensi 6,8 (0,2) miljoonaa euroa toimintaan sitoutuneen käyttöpääoman kasvu. Tämä johtui tavanomaisten nettokäyttöpääomaerien muutoksista. Yhtiöllä oli lainaa 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. Rahavaroja oli vuoden 2011 lopussa 11,3 (14,0) miljoonaa euroa. Vuoden 2010 lopussa yhtiöllä oli lisäksi korkorahastosijoituksia 5,0 miljoonaa euroa. Yhtiön rahavarat ylittivät korolliset velat 10,3 miljoonalla eurolla ( rahavarat 18,0 milj. euroa korollisia velkoja suuremmat). Oman pääoman tuotto oli 17,2 (18,6) prosenttia. Yhtiön omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 78,9 (76,6) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,68 (3,49) euroa. Vuoden 2011 bruttoinvestoinnit olivat 12,0 (2,2) miljoonaa euroa.

6 6(21) Investoinnit liittyivät pääosin hallituksen huhtikuussa hyväksymään SOI-kiekkojen tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Vantaan tehdasta laajentamalla. Vuosien aikana toteutettava noin 30 miljoonan euron investointiohjelma käsittää tehtaan laajennusosan sekä erilaisia tuotantolaitteita. Laajennusosan rakentaminen alkoi elokuussa. Tämä investointi, yhdessä aiemmin päätettyjen SOI-laiteinvestointien kanssa, yli kolminkertaistaa Vantaan tehtaan SOI-kiekkojen tuotantokapasiteetin ja mahdollistaa markkina-aseman kasvattamisen SOI-kiekoissa. Okmetic osti alkuvuodesta norjalaiselta NorSun-yhtiöltä kymmenen Vantaan tuotantolaitoksella sijaitsevaa kiteenkasvatusuunia. Uunit ovat peräisin vuonna 2006 tehdystä järjestelystä, jossa NorSun sijoitti uunit Vantaan tuotantolaitokseen. Investoinnin kokonaisarvo oli 3,3 miljoonaa euroa. Investoinnin myötä yhtiön oma kiteenkasvatuskapasiteetti kasvoi merkittävästi. Hankittuja uuneja käytetään solar-kiteiden valmistukseen sekä piikiekkojen omaan tuotantoon ja sopimusvalmistukseen tarvittavaan kiteenkasvatukseen. Okmetic turvasi näin tuotantokapasiteettinsa riittävyyden lähivuosien tarpeisiin. Tuotekehitysprojektien kustannukset olivat 2,4 (2,1) miljoonaa euroa vuonna Kustannusten osuus oli 2,9 (2,6) prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu. Vuonna 2011 Okmeticin tuotekehitys suuntautui etupäässä SOI-kiekkoihin ja kiteenkasvatukseen. Näiden alueiden lisäksi kaikkien tuotantolinjojen prosesseja pyrittiin kehittämään edelleen. SOI-kiekoissa keskityttiin tuotantokapasiteetin laajentamisen lisäksi suorituskyvyn ja tuottavuuden parantamiseen sekä SOI-tuoteperheen edelleen kehittämiseen. Kidepuolella Okmetic pyrki parantamaan kiteenkasvatusprosessin tuottavuutta ja suorituskykyä sekä laajentamaan myös korkearesistiivisten tuotteiden portfoliota ottamalla FZ-materiaalit mukaan valikoimaan. Strategista tutkimustyötä tehtiin useissa hankkeissa asiakkaiden, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Okmetic osallistui vuonna 2011 kansallisiin Tekesin rahoittamiin ja kansainvälisiin EU-rahoitteisiin teknologiahankkeisiin sekä kansallisen ja kansainvälisen MEMS Roadmapin laadintaan. MEMS Roadmapin tarkoituksena on koordinoida MEMS:n pidemmän aikavälin T&K-panostusta. Tutkimus- ja tuotekehitystyöllä Okmetic vahvistaa teknologista osaamistaan ja kilpailukykyään. Toiminta suuntautuu sekä uusien tuotteiden kehittämiseen että nykyisten tuotteiden ominaisuuksien ja tuotantoprosessin suorituskyvyn parantamiseen. Okmetic tekee tiivistä yhteistyötä myös laite- ja materiaalivalmistajien kanssa etenkin uusia laitteita hankittaessa optimaalisen laitekannan varmistamiseksi. Henkilöstön merkitys Okmeticin menestyksen tekijänä on tunnistettu yhtiön strategiassa, ja sitä on korostettu yhtiön arvoissa sekä henkilöstö- ja laatupolitiikassa.

7 7(21) Vuonna 2011 Okmeticin henkilömäärä oli keskimäärin 363 (2010: 345 ja 2009: 337). Konsernin henkilöstöstä 312 työskenteli vuoden lopussa Suomessa, 34 Yhdysvalloissa, kolme Japanissa ja yksi Hongkongissa. Henkilöstöstä 26 (27) prosenttia oli naisia ja 74 (73) prosenttia miehiä. Toimihenkilöiden osuus henkilöstöstä oli 36 (36) prosenttia ja työntekijöiden 64 (64) prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 43 (42) vuotta ja työsuhteen keskimääräinen kesto 10,9 (10,3) vuotta. Henkilökunnan palkkaus perustuu kaikissa henkilöstöryhmissä tehtävien vaativuuteen. Vuonna 2011 palkkojen ja palkkioiden määrä oli 20,7 miljoonaa euroa (2010: 19,8 ja 2009: 15,9 milj. euroa) sisältäen osakepalkkiojärjestelmien kulut 1,2 (1,3) miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiössä sovelletaan Teknologiateollisuuden työehtosopimuksia. Okmeticin kaikki henkilöstöryhmät ovat kannustavan palkkauksen piirissä. Työntekijöiden tuotantolisän tavoitteet asetetaan kuukausittain ja saavutetun tuloksen perusteella ansaittu lisä maksetaan kuukausittain. Toimihenkilöiden tulospalkkaus perustuu asetettuihin konsernitason tavoitteisiin. Tavoitteiden saavuttamisesta maksetaan palkkio osuutena laskennallisesta vuosiansiosta. Osuus vuosiansiosta on tehtävästä riippuen enintään prosenttia. Okmetic tunnistaa toimintaansa liittyvät ympäristöriskit. Riskejä hallitaan sekä koko yhtiön kattavan toiminnan että yksittäisten prosessien puitteissa. Ekologisesti kestävä toiminta tukee Okmeticin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Ympäristöriskien ehkäisemiseksi toteutettavat toimenpiteet on integroitu Okmeticin toimintaprosesseihin. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti ympäristönäkökohdat huomioidaan tuotteiden ja toiminnan kehittämisessä. Ennaltaehkäisevä suunnittelu on tärkeä osa ympäristöriskien hallintaa. Okmetic seuraa ympäristölainsäädännön kehittymistä sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla ja mukauttaa toimintansa asetusten vaatimuksiin. Vuoden 2011 aikana otettiin käyttöön uusi lakiseurantasovellus, jonka avulla jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön seuraaminen ja lakikirjaston ylläpito on selkeää ja tehokasta. Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön (REACH) vaatimusten täyttämisestä on huolehdittu asianmukaisesti ja kaikki Okmeticin tuotteet täyttävät RoHS-direktiivissä asetetut vaatimukset. Okmeticin ympäristöohjelman päätavoitteena vuonna 2011 oli rakentaa ja sertifioida ympäristöjärjestelmä epi-kiekkoja tuottavalle tehtaalle Yhdysvalloissa. Toiminnalle myönnettiin ISO standardin mukainen sertifikaatti kesäkuussa Okmeticilla on nyt molemmilla tehtailla ISO 9001:2008-, TS 16949:2009- ja ISO 14001:2004- laatu- ja ympäristösertifikaatit. Ympäristönäkökohdat on huomioitu yhtiön tehtailla jo rakennusvaiheessa. Okmetic edellyttää tärkeimmiltä alihankkijoiltaan ja toimittajiltaan ISO ja ISO sertifiointia. Energian kulutus sekä veden ja pääraaka-aineiden käyttö on arvioitu merkittäviksi ympäristötekijöiksi. Toiminnassa pyritään näiden mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Jätteiden ja materiaalien kierrätykseen panostetaan. Vantaan tehtaalla ympäristöohjelmassa oli tavoitteena kaatopaikkajätteen vähentäminen nollaan. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2011.

8 8(21) Vuonna 2011 Okmeticissa ei tapahtunut yhtään vakavaksi luokiteltua ympäristöpoikkeamaa. Okmeticin ympäristönhallinnan menettelyjen todettiin vastaavan kansainvälisten asiakasyritysten korkeaa vaatimustasoa. Päästökauppajärjestelmä ei koske yhtiön toimipaikkoja. Keskeiset ympäristönsuojeluun liittyvät tunnusluvut vuodelta 2011 ovat Vantaan tehtaan osalta seuraavat: Energian kulutus (GWh): sähkö 32,9 (34,2), kaukolämpö 2,7 (3,1). Veden kulutus (tm3): vesi 560 (558), jätevesi 474 (477). Jätemäärät (tn): vaarallinen jäte 264 (187), kaatopaikkajäte 0 (170), hyötykäytetty jäte 299 (244). Okmeticin liiketoiminnot ovat alttiina riskeille, jotka saattavat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Okmeticin piikiekkojen myynti on suunnattu elektroniikkateollisuudessa antureiden ja puolijohteiden valmistajille. Puolijohdekiekkojen kysyntä on suhdanneherkkää ja alan markkinatilanteen vaihtelut saattavat olla nopeita ja voimakkaita. Anturikiekkojen kysyntä on vakaampaa. Antureiden yleistyminen kulutuselektroniikan sovelluksissa saattaa kuitenkin jatkossa kasvattaa tämänkin markkinan alttiutta suhdannevaihteluille. Teknologiamyynti on pääosin kidemyyntiä, johon vaikuttavat lähinnä aurinkokennoteollisuuden suhdanteet. Okmeticin osuus maailman piikiekkomarkkinoista on noin prosentti, ja markkinahinnat vaikuttavat voimakkaasti yhtiön tuotteiden hintakehitykseen. Yhtiöllä on vain omissa erikoistuotteissaan merkittävää hinnoitteluvoimaa. Muiden kiekkojen hinnoittelu perustuu pitkälti maailmanmarkkinahintaan. Okmetic toimii kansainvälisesti, ja yhtiön liiketoimintaan liittyy siksi valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä, jotka muodostuvat ostojen ja myyntien rahavirroista. Merkittävä osa myynnistä tapahtuu Yhdysvaltojen dollareissa. Japanin jeni on toinen merkittävä kauppavaluutta. Suojauksista huolimatta yhtiö on alttiina valuuttakurssien vaihtelulle. Okmeticin tuotannossa käytetään runsaasti sähköenergiaa. Suojauksista huolimatta yhtiö altistuu sähkön hintavaihteluille. Okmetic Oyj:n täysin maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,00 euroa. Osakepääoma jakautuu osakkeeseen. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksissa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

9 9(21) Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeita, kpl Osuus, % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,6 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,7 Valtion eläkerahasto ,5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,8 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,7 Okmetic Management Oy ,3 Etra-Invest Oy Ab ,3 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap ,1 Okmetic Oyj ,7 Sijoitusrahasto Aktia Secura ,4 Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt osakkeet ,3 Muut ,5 Yhteensä ,0 Osakkeenomistajat ryhmittäin Osakkeita, kpl Osuus, % Yritykset ,9 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,8 Julkisyhteisöt ,9 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,9 Kotitaloudet ,2 Ulkomaiset sijoittajat ja hallintarekisteröidyt ,3 Yhteensä ,0

10 10(21) Osakkeenomistuksen jakautuminen Osakkeita, kpl Omistajien lukumäärä %-osuus omistajista 16,8 Osakemäärä, kpl % osakekannasta 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Yhteensä , ,0 Osakkeiden vaihto oli 10,9 (14,0) miljoonaa kappaletta, mikä on 63,1 (81,4) prosenttia osakkeiden määrän kauden painotetusta keskiarvosta 17,3 (17,2) miljoonaa. Tilikauden alin noteeraus oli 3,50 (2,98) euroa, ylin 6,65 (5,70) euroa ja keskiarvo 5,48 (4,22) euroa. Kauden päätöskurssi oli 4,92 (5,29) euroa. Koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 85,1 (91,5) miljoonaa euroa. Okmetic noteerataan NASDAQ OMX:n Helsinki Oy:n Small Cap -ryhmässä tunnuksella OKM1V. Pörssin kansainvälisessä toimialaluokituksessa (ICB) Okmetic Oyj luokitellaan teknologiateollisuudeksi. Yhtiön kotisivut ovat osoitteessa: Yhtiön hallitus päätti yhtiön hallussa olleen oman osakkeen luovuttamisesta osana yhtiön johtoryhmän osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jonka perustamisesta yhtiö on antanut pörssitiedotteen Kaikki annettavat osakkeet suunnattiin yhtiön johtoryhmän jäsenille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakepalkkio-ohjelman palkkiot maksettiin Okmeticin osakkeina ja verot kattavana rahaosuutena. Yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksen mukaisesti Okmetic Oyj luovutti hallituksen jäsenille 2011 vuosipalkkion maksuna yhteensä osaketta Okmetic Oyj:n hallitus ilmoitti päätöksestään luovuttaa maksutta yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta Okmeticin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluvalle johtoryhmän jäsenelle ansaintajaksolta 2010 maksettavan palkkion osakeosuutena. Hallitus päätti hallituksella olevan valtuutuksen perusteella hankkia enintään yhtiön osaketta. Hankinnat alkoivat ja päättyivät Osakkeita hankittiin kappaletta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia Okmeticin kaikista osakkeista ja äänistä. Omat osakkeet hankittiin yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla ja hankinta alensi yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa ,32 euroa. Osakkeet hankittiin suunnatusti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken hintaan. Ostettujen osakkeiden keskihinnaksi muodostui 4,76 euroa.

11 11(21) Hankittuja osakkeita voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Vuoden lopussa Okmeticin hallussa oli omaa osaketta, mikä vastaa noin 1,7 prosenttia Okmeticin kaikista osakkeista ja äänistä. Okmeticin hallitus hyväksyi yhtiön päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet huhtikuussa. Yhtiön tavoittelema liikevaihdon orgaaninen kasvu on vähintään 10 prosenttia vuositasolla ja liiketulos yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Aikaisemmissa pitkän aikavälin taloudellisissa tavoitteissa yhtiön tavoittelema liikevaihdon orgaaninen kasvu oli vähintään 6 prosenttia vuositasolla ja liiketulos yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Samalla luovuttiin muista erikseen määritellyistä pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista, joita olivat 50 prosentin omavaraisuusaste ja tasainen vuotuinen osingonmaksu. Okmeticin hallitus päätti marraskuussa saamansa valtuutuksen puitteissa jakaa lisäosinkona 0,15 euroa osakkeelta (yhteensä ,60 euroa). Osingon maksupäivä oli Okmetic avasi syksyllä yhtiölle tärkeää, Japanin ulkopuolista Aasian markkinaa palvelevan myyntitoimiston Hongkongiin. Konserniin kuulunut yhtiö Kiinteistö Oy Piitalot on sulautunut Okmetic Oyj:hin ja sen varat ja velat ovat tässä yhteydessä siirtyneet Okmetic Oyj:lle. Helsingin hovioikeus antoi tammikuussa päätöksen, jossa se piti Helsingin käräjäoikeuden toimitusjohtaja Kai Seikulle antaman vapauttavan päätöksen ennallaan ja hylkäsi syyttäjän kanteen sisäpiiritiedon tuottamuksellisesta väärinkäytöstä. Syyte liittyi Seikun toimintaan hänen edellisen työnantajansa HKScan Oyj:n palveluksessa. Yhtiön hallitukseen kuuluivat vuoden 2011 aikana Henri Österlund puheenjohtajana, Esa Lager varapuheenjohtajana saakka, Tapani Järvinen varapuheenjohtajana alkaen sekä hallituksen jäseninä Hannu Martola, Mervi Paulasto-Kröckel alkaen ja Pekka Salmi. Okmetic Oyj:n toimitusjohtajana toimii Kai Seikku ja toimitusjohtajan sijaisena, johtaja, asiakkaat ja markkinat Mikko Montonen. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi asiakkaista ja markkinoista vastaava johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Mikko Montonen, teknologiaprojekteista vastaava johtaja Petri Antola, talous-, IT- ja viestintäjohtaja Juha Jaatinen, toimitusketjusta (supply chain) vastaava johtaja Jaakko Montonen, strategisen tutkimuksen johtaja Markku Tilli, henkilöstö-, laatu- ja ympäristöjohtaja Markus Virtanen ja tuotteista vastaava johtaja Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen.

12 12(21) Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen. Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 26,5 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Okmetic Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Okmetic Oyj jakaa vuodelta 2011 osinkoa 0,28 euroa osaketta kohti eli rekisteriin merkittyjen osakkeen perustella yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu (IAS 34) Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Okmetic on tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2010 kuitenkin siten, että Okmetic on ottanut käyttöön seuraavat uudet tai muutetut standardit ja tulkinnat: IAS 24 (uudistettu), Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä IAS 32 (muutos), Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla IFRIC 14 (muutos), Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut IFRS-standardeihin tehdyt parannukset, (Improvements to IFRSs, toukokuu 2010) Edellä mainittujen standardien ja tulkintojen käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin. Okmetic on soveltanut IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa jälkeen tehtyihin sähkön hankintahintaa suojaaviin johdannaissopimuksiin. Rahavirran suojauksiksi määritettyjen johdannaisten käyvän arvon muutosten tehokas osuus kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman suojausrahastossa. Kertyneet käyvän arvon muutokset kirjataan omasta pääomasta tulokseen samoille kausille, jolloin suojattavat rahavirrat vaikuttavat tulokseen. Suojauksen tehoton osuus kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Okmetic on muuttanut vuoden 2011 alusta lukien valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutosten ja niiden realisoituneiden voittojen ja tappioiden esittämispaikkaa tuloslaskelmassa. Uuden käytännön mukaisesti valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutokset ja niiden realisoituneet voitot ja tappiot esitetään rahoitustuottojen ja kulujen erissä. Aikaisemmin nämä erät esitettiin liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa. Laadintaperiaatteen muutoksesta on kerrottu julkaistussa osavuosikatsauksessa.

13 13(21) euroa Liikevaihto Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Bruttokate Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut Liiketulos Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset Muuntoerot Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä Tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Laimentamaton osakekohtainen tilikauden tulos, euroa 0,12 0,13 0,61 0,60 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tilikauden tulos, euroa 0,12 0,12 0,59 0, euroa Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut saamiset

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 25.10.2011 1(16) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. - Liikevaihto 21,3 (21,6) miljoonaa euroa, laskua 1,7 %. - Liiketulos 4,0 (3,7) miljoonaa

Lisätiedot

7.8.2008 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

7.8.2008 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 7.8.2008 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan.

Lisätiedot

30.10.2007 1(15) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007

30.10.2007 1(15) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 30.10.2007 1(15) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan.

Lisätiedot

23.10.2014 1(19) OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2014 KLO 8.00

23.10.2014 1(19) OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2014 KLO 8.00 23.10.2014 1(19) OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2014 KLO 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014: VAHVA KOLMAS VUOSINELJÄNNES ANTURIKIEKKOJEN HYVÄN MENEKIN MYÖTÄ Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut

Lisätiedot

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2011 KLO 11.00 OKMETIC OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2010

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2011 KLO 11.00 OKMETIC OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2010 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2011 KLO 11.00 OKMETIC OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2010 Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Tammi-joulukuu

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Yhtiökokous 7.4.2010 Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Toimitusjohtajan katsaus 7.4.2010 Okmetic lyhyesti Okmetic vuonna 2009 Tilinpäätös 2009 Näkymät vuodelle 2010 2 / Kai Seikku / 7.4.2010 Okmetic

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

28.4.2009 1(17) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009

28.4.2009 1(17) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009 28.4.2009 1(17) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

10.02.2011 1(19) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

10.02.2011 1(19) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 10.02.2011 1(19) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Tammi-joulukuu 2010: - Liikevaihto 80,9 (54,4) miljoonaa euroa, kasvua 48,8 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

31.7.2009 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009

31.7.2009 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009 31.7.2009 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Yhtiökokous 12.4.2012 Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Toimitusjohtajan katsaus 12.4.2012 Okmetic lyhyesti Markkinat 2011 Okmeticin vuosi 2011 Tilinpäätös 2011 Näkymät vuodelle 2012 2 Räätälöityjä piikiekkoja

Lisätiedot

(16) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

(16) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 24.10.2012 1(16) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. - Liikevaihto 21,0 (21,3) miljoonaa euroa, laskua 1,1 %. - Liiketulos 3,0 (4,0) miljoonaa

Lisätiedot

30.10.2008 1(18) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008

30.10.2008 1(18) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008 30.10.2008 1(18) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS

(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2008 1(16) OKMETICIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan.

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

11.2.2009 1(22) OKMETICIN TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2008

11.2.2009 1(22) OKMETICIN TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2008 11.2.2009 1(22) OKMETICIN TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2008 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 26.7.2011 1(17) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. - Liikevaihto 21,7 (19,7) miljoonaa euroa, kasvua 10,5 %. - Liiketulos 2,6 (2,5) miljoonaa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

2(16) euroa

2(16) euroa 28.7.2010 1(16) - Liikevaihto 19,7 (2Q2009: 13,5) miljoonaa euroa, kasvua 45,4 %. - Liiketulos 2,5 (2Q2009: 0,7) miljoonaa euroa. - Tilikauden tulos 3,0 (2Q2009: 0,1) miljoonaa euroa. - Osakekohtainen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 29.2.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

Yhtiökokous 14.4.2015. Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Yhtiökokous 14.4.2015. Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Yhtiökokous 14.4.2015 Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku Sisältö Okmetic lyhyesti Markkinat Tilinpäätös 2014 Näkymät vuodelle 2015 2 / Yhtiökokous 14.4.2015 Räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. 27.4.2011 1(18) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. - Liikevaihto 22,1 (16,5) miljoonaa euroa, kasvua 33,5 %. - Liiketulos 2,8 (0,8) miljoonaa

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot