(21) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8.2.2012 1(21) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin."

Transkriptio

1 (21) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. - Liikevaihto 83,2 (80,9) miljoonaa euroa, kasvua 2,8 %. - Liiketulos 11,8 (10,4) miljoonaa euroa eli 14,2 % liikevaihdosta. - Tilikauden tulos 10,2 (10,0) miljoonaa euroa. - Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,61 (0,60) euroa. - Liiketoiminnan nettorahavirta 11,7 (16,6) miljoonaa euroa. - Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2011 jaetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta. - Liikevaihto 18,1 (23,1) miljoonaa euroa, laskua 21,4 %. - Liiketulos 2,3 (3,4) miljoonaa euroa eli 12,9 % liikevaihdosta. - Tilikauden tulos 2,0 (2,1) miljoonaa euroa. - Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,12 (0,13) euroa. - Liiketoiminnan nettorahavirta 5,4 (6,7) miljoonaa euroa. Asiakasteollisuuksien arvioidaan kasvavan kaikissa Okmeticin päätuoteryhmissä myös vuonna 2012, mutta kasvuennusteet ovat toistaiseksi maltillisia. Vuoden 2011 puolivälissä alkanut puolijohdeteollisuuden matalasuhdanne jatkuu vielä ensimmäisellä neljänneksellä, minkä jälkeen kysynnän odotetaan taas vilkastuvan. Anturikiekkojen kysynnän kehityksen arvioidaan vuonna 2012 olevan jonkin verran puolijohdekiekkojen kysyntää vakaampaa. Anturikiekkojen kasvuennuste kuluvalle vuodelle on myös hieman puolijohdekiekkoja korkeampi. Teknologiamyynti painottuu solar-kiteiden myyntiin ja on luonteeltaan melko tasaista läpi vuoden. Koko vuoden 2012 liikevaihdon ja -tuloksen arvioidaan ylittävän vuoden 2011 tason, vaikka ne jäävät vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä suhdannesyistä alle vertailukauden tason. Kannattavuus säilyi vahvana myös loppuvuonna. Liikevoittoprosentti oli viimeisellä neljänneksellä 12,9 % ja koko tilikaudella 14,2 %. Luvut ylittävät yhtiön pitkän aikavälin tavoitetasot selvästi ja ovat korkeaa tasoa komponentti- ja materiaalipohjaisessa liiketoiminnassa. Hyvän kannattavuuden takana oli anturikiekkojen läpi vuoden vahvana jatkunut kysyntä, joustava, osin sopimusvalmistukseen perustuva toimitusketju sekä onnistunut kiinteiden kustannusten hallinta. Puolijohdeteollisuuden vauhti hiljeni edelleen loppuvuonna, ja viimeinen vuosineljännes jäi ennakoidusti vuoden vaisuimmaksi. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyi polypiin myyntiä, ja vertailukelpoinen myynnin lasku viimeisellä neljänneksellä oli noin 15 %.

2 2(21) Yhtiö julkisti huhtikuussa merkittävän, noin 30 miljoonan euron investointiohjelman Vantaan tuotantolaitoksen SOI-kiekkojen tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi. Kuukausi kuukaudelta kivunneissa SOI-kiekkojen tuotantovolyymeissa yllettiin vielä joulukuussa uudelle ennätystasolle. Kasvava kapasiteetti sekä muut panostukset vaativiin anturikiekkoihin tukevat yhtiön strategiaa, jossa kasvua haetaan nopeasti kehittyvistä MEMS-sovelluksista. Okmetic on markkinoiden johtava kiekkotoimittaja tällä mielenkiintoisella sektorilla. Yhtiö kasvatti markkinaosuuksiaan myös vuoden 2011 jälkipuoliskolla, vaikka kokonaismarkkinan kehitys hidastui ja kääntyi ajoin negatiiviseksi. Alkuvuosi 2012 on vielä jatkoa puolijohdeteollisuuden hitaammalle kysynnälle asiakkaiden tasatessa varastojaan. Yhtiön näkemyksen mukaan kysyntä lähtee kuitenkin jälleen liikkeelle toisella vuosineljänneksellä ja voimistuu vuoden jälkipuoliskolla. Koko toimialaa koskevat ennusteet ovat varovaisia. Okmeticille tärkeistä asiakasalueista MEMS-sovellukset sekä erillis- ja tehopuolijohteet kasvavat kuitenkin kokonaismarkkinaa nopeammin. Teknologiamyynti keskittyy palvelemaan aurinkokennoteollisuutta. Tällä alueella koettiin voimakkaan, noin 40 % volyymikasvun vuosi. Vuoden 2011 aikana tehtyjen asennusten arvioidaan ylittäneen 25 GW:n tason. Kasvua vauhditti läpi koko arvoketjun romahtanut hintataso, kun nopeasti kasvanut ylikapasiteetti johti varastojen purkuun. Markkinan odotetaan paranevan loppuvuoden 2012 aikana, kun varastotilanne tasapainottuu ja vahva loppukysyntä säilynee. Okmeticin etuna osin haastavassa markkinatilanteessa ovat pitkäaikaiset asiakassopimukset euroa Liikevaihto Käyttökate Liiketulos % liikevaihdosta 12,9 14,9 14,2 12,9 0,3 Tilikauden tulos Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,12 0,13 0,61 0,60-0,03 Liiketoiminnan nettorahavirta Nettovelka Omavaraisuusaste, % 78,9 76,6 78,9 76,6 78,9 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana Asiakasteollisuudet anturi-, puolijohde- ja aurinkokennoteollisuus Anturiteollisuus Vuonna 2011 anturiteollisuuden myynnin arvo kasvoi eri arvioiden mukaan noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Anturimyynnin kehitykseen on vaikuttanut mikroantureiden lisääntyvä

3 3(21) käyttö monissa kuluttajaelektroniikan tuotteissa. Anturiteollisuuden myynnin arvon arvioidaan vuonna 2012 kasvavan prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Määrällisesti anturitoimitukset nousevat selvästi uuteen ennätykseen vuonna Anturiteollisuuden myynnin arvolle ennustetaan prosentin vuosittaista kasvua lähivuosien ajalle. (IHS isuppli, Yole, Semico) Anturisegmentin sisällä on eräitä piipohjaisia mikroelektromekaanisia (MEMS) tuotteita, joiden myynnin kasvu on muita nopeampaa. Erityisen voimakkaasti vuonna 2011 kasvoivat gyroskooppien toimitusmäärät, kasvua vuoden aikana tuli yli 40 prosenttia (IHS isuppli). Myös paine- ja kiihtyvyysantureiden, mikrofonien sekä mikromekaanisten suodattimien kysyntä nousi. Muun muassa näiden tuotteiden valmistuksessa käytetään enenevissä määrin silicon-on-insulator (SOI) -teknologiaa. SOI-kiekkojen tarjoamisessa anturiteollisuudelle Okmetic kuuluu edelläkävijöihin. Puolijohdeteollisuus Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä puolijohdeteollisuuden Yhdysvaltojen dollarimääräinen myynti taantui hieman sekä vuodentakaiseen tasoon että vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Vuoden 2011 myynti oli 299,5 miljardia Yhdysvaltojen dollaria (kasvua 0,4 %) (SIA). Vuoden 2011 puolivälissä alkanut myynnin kasvun hiipuminen on tasaantunut, ja varastotasojen käännyttyä laskuun alan ennustetaan palaavan selkeälle kasvu-uralle vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla (IHS isuppli, Gartner, Morningstar). Puolijohdemarkkinoiden kokonaiskysyntään merkittävästi vaikuttavien DRAM-muistipiirien kysynnän odotetaan edelleen laskevan (IHS isuppli). Okmeticille oleellisessa markkinassa, mm. autoelektroniikan puolijohteissa, näkymät ovat myönteiset ja koko markkinalle ennustetaan 2,2-4,5 prosentin kasvua vuonna 2012 (WSTS, Gartner, VLSI research). Tehopuolijohteiden kasvunopeuden arvioidaan ylittävän puolijohdemarkkinoiden keskiarvon hienoisesti vuoden 2012 aikana (IMS). Puolijohteiden kasvussa avainasemassa on joukko kasvavia sovelluksia kuten älypuhelimia ja tablettitietokoneita (IC Insights, Gartner). Lähivuosina puolijohteiden kysynnän kasvuarviot asettuvat 4,8-6,0 prosentin välille (IDC, RNCOS). Aurinkokennoteollisuus Aurinkoenergian käyttö sähköntuotantoon jatkoi nopeaa laajenemista vuoden 2011 aikana. Alan kysyntä vaihteli vuoden aikana voimakkaasti ylituotannon ja kansainvälisen rahoituskriisin vaikutuksesta. Kysynnän vaihtelu aiheutti merkittävää varastotasojen nousua ja hintojen laskua läpi koko alan toimitusketjun. Vuoden lopussa voimakkaasti kiihtyneen kysynnän vauhdittamana koko vuoden markkinan ennakoidaan ylittäneen 25 GW:n tason (IHS isuppli, IMS Research). Ylituotannon odotetaan jatkuvan vuoden 2012 alkupuolella ja markkinan paranevan asteittain laskevien varastotasojen ja edelleen kasvavien markkinoiden myötä. Piikiekkomarkkina SEMI:ssä toimivan piikiekkotoimittajien ryhmän SMG:n (SEMI Silicon Manufacturing Group) vuoden 2012 helmikuussa julkaiseman tilaston mukaan koko piikiekkoteollisuuden

4 4(21) kiekkotoimitusten pinta-ala kalenterivuonna 2011 laski kolme prosenttia vuoden 2010 toimitusten pinta-alasta. Teknologiakehityksen myötä tapahtuva markkinan siirtyminen isompiin kiekkokokoihin oli keskimääräistä voimakkaampaa. Vuodelle 2012 ennustetaan edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosentin kasvua. Okmeticin keskeiset asiakasalueet piikiekkomarkkinassa Okmetic hakee strategiansa mukaisesti koko piikiekkomarkkinasta erikoisalueita, joissa kasvu on markkinan keskikasvua suurempaa ja joissa yhtiöllä on erikoisosaamista. Okmetic toimittaa etupäässä 150 mm ja 200 mm kiekkoja. Anturi/MEMS -teollisuus on Okmeticin keskeinen kasvualue. MEMS-markkina kasvaa kannettavien kuluttajatuotteiden, autojen elektroniikan sekä teollisuuden prosessikontrolloinnin lisääntyessä. Puolijohdemarkkinasta Okmeticin kasvualueita ovat erillis- ja tehopuolijohteet. Näillä kiekkomarkkinoilla kasvualueita ovat mm. uusiutuvan energian tuotannossa käytettävät komponentit, autoissa lisääntyvä elektroniikka, kannettavat kuluttajatuotteet, lääke- ja hyvinvointiteollisuuden kehittyvät sovellukset sekä teollisuusprosessien kontrollointi. Vuonna 2011 Okmeticin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,8 (48,8) prosenttia ja oli 83,2 (80,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui anturikiekkojen myynnin ja aurinkokennoteollisuudelle suuntautuvan myynnin kasvusta. Yhtiön markkinaosuus vahvistui yhtiölle tärkeissä tuoteryhmissä. Myynti asiakaspohjaisesti Anturikiekot 54 % 41 % 46 % 43 % 41 % Puolijohdekiekot 30 % 40 % 35 % 42 % 31 % Teknologia 16 % 18 % 19 % 15 % 28 % Anturikiekkojen myynti kasvoi vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Anturikiekoissa erityisen myönteistä oli strategisesti tärkeiden SOI-kiekkojen tuotantomäärien nousu. Antureiden käytön ja niiden vaatimustason uskotaan yhä kasvavan. Anturisovellukset lisääntyvät autoteollisuudessa sekä varsinkin kulutuselektroniikan tuotteissa kuten älypuhelimissa, kameroissa, pelikonsoleissa ja muissa kannettavissa laitteissa. Puolijohdekiekkojen myynti laski vuoden 2011 toisella puoliskolla yleisen markkinatilanteen johdosta. Markkinan kasvuodotukset ovat tällä hetkellä maltillisia. Teknologiamyynti kasvoi vuonna 2011 ja sen liikevaihto muodostui pääosin solar-kiteiden toimituksista.

5 5(21) Myynti markkina-alueittain Pohjois-Amerikka 43 % 41 % 37 % 43 % 37 % Eurooppa 31 % 22 % 30 % 25 % 33 % Aasia 27 % 37 % 33 % 32 % 30 % Vuonna 2011 Okmeticin myynti kasvoi Euroopassa ja Aasiassa, mutta laski Pohjois-Amerikassa. Tammi-joulukuu Okmeticin tammi-joulukuun liiketulos oli 11,8 (10,4) miljoonaa euroa eli 14,2 (12,9) prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 10,2 (10,0) miljoonaa euroa. Tilikauden 2011 verokulut olivat 1,1 miljoonaa euroa (vuonna 2010 verotuloa 0,1 miljoonaa euroa). Laskennallisiin veroihin sisältyy 0,3 miljoonaa euroa saamista ulkomaisen tytäryhtiön vahvistetuista tappioista. Emoyhtiön vahvistetuista tappioista muodostuneet verosaamiset käytettiin loppuun tilikauden 2011 aikana. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,61 (0,60) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,58) euroa. Loka-joulukuu Okmeticin loka-joulukuun liiketulos oli 2,3 (3,4) miljoonaa euroa eli 12,9 (14,9) prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 2,0 (2,1) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,13) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,12) euroa. Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2011 oli 11,7 (16,6) miljoonaa euroa. Vuoden 2011 liiketoiminnan rahavirtaa heikensi 6,8 (0,2) miljoonaa euroa toimintaan sitoutuneen käyttöpääoman kasvu. Tämä johtui tavanomaisten nettokäyttöpääomaerien muutoksista. Yhtiöllä oli lainaa 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. Rahavaroja oli vuoden 2011 lopussa 11,3 (14,0) miljoonaa euroa. Vuoden 2010 lopussa yhtiöllä oli lisäksi korkorahastosijoituksia 5,0 miljoonaa euroa. Yhtiön rahavarat ylittivät korolliset velat 10,3 miljoonalla eurolla ( rahavarat 18,0 milj. euroa korollisia velkoja suuremmat). Oman pääoman tuotto oli 17,2 (18,6) prosenttia. Yhtiön omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 78,9 (76,6) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,68 (3,49) euroa. Vuoden 2011 bruttoinvestoinnit olivat 12,0 (2,2) miljoonaa euroa.

6 6(21) Investoinnit liittyivät pääosin hallituksen huhtikuussa hyväksymään SOI-kiekkojen tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Vantaan tehdasta laajentamalla. Vuosien aikana toteutettava noin 30 miljoonan euron investointiohjelma käsittää tehtaan laajennusosan sekä erilaisia tuotantolaitteita. Laajennusosan rakentaminen alkoi elokuussa. Tämä investointi, yhdessä aiemmin päätettyjen SOI-laiteinvestointien kanssa, yli kolminkertaistaa Vantaan tehtaan SOI-kiekkojen tuotantokapasiteetin ja mahdollistaa markkina-aseman kasvattamisen SOI-kiekoissa. Okmetic osti alkuvuodesta norjalaiselta NorSun-yhtiöltä kymmenen Vantaan tuotantolaitoksella sijaitsevaa kiteenkasvatusuunia. Uunit ovat peräisin vuonna 2006 tehdystä järjestelystä, jossa NorSun sijoitti uunit Vantaan tuotantolaitokseen. Investoinnin kokonaisarvo oli 3,3 miljoonaa euroa. Investoinnin myötä yhtiön oma kiteenkasvatuskapasiteetti kasvoi merkittävästi. Hankittuja uuneja käytetään solar-kiteiden valmistukseen sekä piikiekkojen omaan tuotantoon ja sopimusvalmistukseen tarvittavaan kiteenkasvatukseen. Okmetic turvasi näin tuotantokapasiteettinsa riittävyyden lähivuosien tarpeisiin. Tuotekehitysprojektien kustannukset olivat 2,4 (2,1) miljoonaa euroa vuonna Kustannusten osuus oli 2,9 (2,6) prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu. Vuonna 2011 Okmeticin tuotekehitys suuntautui etupäässä SOI-kiekkoihin ja kiteenkasvatukseen. Näiden alueiden lisäksi kaikkien tuotantolinjojen prosesseja pyrittiin kehittämään edelleen. SOI-kiekoissa keskityttiin tuotantokapasiteetin laajentamisen lisäksi suorituskyvyn ja tuottavuuden parantamiseen sekä SOI-tuoteperheen edelleen kehittämiseen. Kidepuolella Okmetic pyrki parantamaan kiteenkasvatusprosessin tuottavuutta ja suorituskykyä sekä laajentamaan myös korkearesistiivisten tuotteiden portfoliota ottamalla FZ-materiaalit mukaan valikoimaan. Strategista tutkimustyötä tehtiin useissa hankkeissa asiakkaiden, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Okmetic osallistui vuonna 2011 kansallisiin Tekesin rahoittamiin ja kansainvälisiin EU-rahoitteisiin teknologiahankkeisiin sekä kansallisen ja kansainvälisen MEMS Roadmapin laadintaan. MEMS Roadmapin tarkoituksena on koordinoida MEMS:n pidemmän aikavälin T&K-panostusta. Tutkimus- ja tuotekehitystyöllä Okmetic vahvistaa teknologista osaamistaan ja kilpailukykyään. Toiminta suuntautuu sekä uusien tuotteiden kehittämiseen että nykyisten tuotteiden ominaisuuksien ja tuotantoprosessin suorituskyvyn parantamiseen. Okmetic tekee tiivistä yhteistyötä myös laite- ja materiaalivalmistajien kanssa etenkin uusia laitteita hankittaessa optimaalisen laitekannan varmistamiseksi. Henkilöstön merkitys Okmeticin menestyksen tekijänä on tunnistettu yhtiön strategiassa, ja sitä on korostettu yhtiön arvoissa sekä henkilöstö- ja laatupolitiikassa.

7 7(21) Vuonna 2011 Okmeticin henkilömäärä oli keskimäärin 363 (2010: 345 ja 2009: 337). Konsernin henkilöstöstä 312 työskenteli vuoden lopussa Suomessa, 34 Yhdysvalloissa, kolme Japanissa ja yksi Hongkongissa. Henkilöstöstä 26 (27) prosenttia oli naisia ja 74 (73) prosenttia miehiä. Toimihenkilöiden osuus henkilöstöstä oli 36 (36) prosenttia ja työntekijöiden 64 (64) prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 43 (42) vuotta ja työsuhteen keskimääräinen kesto 10,9 (10,3) vuotta. Henkilökunnan palkkaus perustuu kaikissa henkilöstöryhmissä tehtävien vaativuuteen. Vuonna 2011 palkkojen ja palkkioiden määrä oli 20,7 miljoonaa euroa (2010: 19,8 ja 2009: 15,9 milj. euroa) sisältäen osakepalkkiojärjestelmien kulut 1,2 (1,3) miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiössä sovelletaan Teknologiateollisuuden työehtosopimuksia. Okmeticin kaikki henkilöstöryhmät ovat kannustavan palkkauksen piirissä. Työntekijöiden tuotantolisän tavoitteet asetetaan kuukausittain ja saavutetun tuloksen perusteella ansaittu lisä maksetaan kuukausittain. Toimihenkilöiden tulospalkkaus perustuu asetettuihin konsernitason tavoitteisiin. Tavoitteiden saavuttamisesta maksetaan palkkio osuutena laskennallisesta vuosiansiosta. Osuus vuosiansiosta on tehtävästä riippuen enintään prosenttia. Okmetic tunnistaa toimintaansa liittyvät ympäristöriskit. Riskejä hallitaan sekä koko yhtiön kattavan toiminnan että yksittäisten prosessien puitteissa. Ekologisesti kestävä toiminta tukee Okmeticin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Ympäristöriskien ehkäisemiseksi toteutettavat toimenpiteet on integroitu Okmeticin toimintaprosesseihin. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti ympäristönäkökohdat huomioidaan tuotteiden ja toiminnan kehittämisessä. Ennaltaehkäisevä suunnittelu on tärkeä osa ympäristöriskien hallintaa. Okmetic seuraa ympäristölainsäädännön kehittymistä sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla ja mukauttaa toimintansa asetusten vaatimuksiin. Vuoden 2011 aikana otettiin käyttöön uusi lakiseurantasovellus, jonka avulla jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön seuraaminen ja lakikirjaston ylläpito on selkeää ja tehokasta. Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön (REACH) vaatimusten täyttämisestä on huolehdittu asianmukaisesti ja kaikki Okmeticin tuotteet täyttävät RoHS-direktiivissä asetetut vaatimukset. Okmeticin ympäristöohjelman päätavoitteena vuonna 2011 oli rakentaa ja sertifioida ympäristöjärjestelmä epi-kiekkoja tuottavalle tehtaalle Yhdysvalloissa. Toiminnalle myönnettiin ISO standardin mukainen sertifikaatti kesäkuussa Okmeticilla on nyt molemmilla tehtailla ISO 9001:2008-, TS 16949:2009- ja ISO 14001:2004- laatu- ja ympäristösertifikaatit. Ympäristönäkökohdat on huomioitu yhtiön tehtailla jo rakennusvaiheessa. Okmetic edellyttää tärkeimmiltä alihankkijoiltaan ja toimittajiltaan ISO ja ISO sertifiointia. Energian kulutus sekä veden ja pääraaka-aineiden käyttö on arvioitu merkittäviksi ympäristötekijöiksi. Toiminnassa pyritään näiden mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Jätteiden ja materiaalien kierrätykseen panostetaan. Vantaan tehtaalla ympäristöohjelmassa oli tavoitteena kaatopaikkajätteen vähentäminen nollaan. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2011.

8 8(21) Vuonna 2011 Okmeticissa ei tapahtunut yhtään vakavaksi luokiteltua ympäristöpoikkeamaa. Okmeticin ympäristönhallinnan menettelyjen todettiin vastaavan kansainvälisten asiakasyritysten korkeaa vaatimustasoa. Päästökauppajärjestelmä ei koske yhtiön toimipaikkoja. Keskeiset ympäristönsuojeluun liittyvät tunnusluvut vuodelta 2011 ovat Vantaan tehtaan osalta seuraavat: Energian kulutus (GWh): sähkö 32,9 (34,2), kaukolämpö 2,7 (3,1). Veden kulutus (tm3): vesi 560 (558), jätevesi 474 (477). Jätemäärät (tn): vaarallinen jäte 264 (187), kaatopaikkajäte 0 (170), hyötykäytetty jäte 299 (244). Okmeticin liiketoiminnot ovat alttiina riskeille, jotka saattavat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Okmeticin piikiekkojen myynti on suunnattu elektroniikkateollisuudessa antureiden ja puolijohteiden valmistajille. Puolijohdekiekkojen kysyntä on suhdanneherkkää ja alan markkinatilanteen vaihtelut saattavat olla nopeita ja voimakkaita. Anturikiekkojen kysyntä on vakaampaa. Antureiden yleistyminen kulutuselektroniikan sovelluksissa saattaa kuitenkin jatkossa kasvattaa tämänkin markkinan alttiutta suhdannevaihteluille. Teknologiamyynti on pääosin kidemyyntiä, johon vaikuttavat lähinnä aurinkokennoteollisuuden suhdanteet. Okmeticin osuus maailman piikiekkomarkkinoista on noin prosentti, ja markkinahinnat vaikuttavat voimakkaasti yhtiön tuotteiden hintakehitykseen. Yhtiöllä on vain omissa erikoistuotteissaan merkittävää hinnoitteluvoimaa. Muiden kiekkojen hinnoittelu perustuu pitkälti maailmanmarkkinahintaan. Okmetic toimii kansainvälisesti, ja yhtiön liiketoimintaan liittyy siksi valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä, jotka muodostuvat ostojen ja myyntien rahavirroista. Merkittävä osa myynnistä tapahtuu Yhdysvaltojen dollareissa. Japanin jeni on toinen merkittävä kauppavaluutta. Suojauksista huolimatta yhtiö on alttiina valuuttakurssien vaihtelulle. Okmeticin tuotannossa käytetään runsaasti sähköenergiaa. Suojauksista huolimatta yhtiö altistuu sähkön hintavaihteluille. Okmetic Oyj:n täysin maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,00 euroa. Osakepääoma jakautuu osakkeeseen. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksissa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

9 9(21) Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeita, kpl Osuus, % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,6 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,7 Valtion eläkerahasto ,5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,8 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,7 Okmetic Management Oy ,3 Etra-Invest Oy Ab ,3 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap ,1 Okmetic Oyj ,7 Sijoitusrahasto Aktia Secura ,4 Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt osakkeet ,3 Muut ,5 Yhteensä ,0 Osakkeenomistajat ryhmittäin Osakkeita, kpl Osuus, % Yritykset ,9 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,8 Julkisyhteisöt ,9 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,9 Kotitaloudet ,2 Ulkomaiset sijoittajat ja hallintarekisteröidyt ,3 Yhteensä ,0

10 10(21) Osakkeenomistuksen jakautuminen Osakkeita, kpl Omistajien lukumäärä %-osuus omistajista 16,8 Osakemäärä, kpl % osakekannasta 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Yhteensä , ,0 Osakkeiden vaihto oli 10,9 (14,0) miljoonaa kappaletta, mikä on 63,1 (81,4) prosenttia osakkeiden määrän kauden painotetusta keskiarvosta 17,3 (17,2) miljoonaa. Tilikauden alin noteeraus oli 3,50 (2,98) euroa, ylin 6,65 (5,70) euroa ja keskiarvo 5,48 (4,22) euroa. Kauden päätöskurssi oli 4,92 (5,29) euroa. Koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 85,1 (91,5) miljoonaa euroa. Okmetic noteerataan NASDAQ OMX:n Helsinki Oy:n Small Cap -ryhmässä tunnuksella OKM1V. Pörssin kansainvälisessä toimialaluokituksessa (ICB) Okmetic Oyj luokitellaan teknologiateollisuudeksi. Yhtiön kotisivut ovat osoitteessa: Yhtiön hallitus päätti yhtiön hallussa olleen oman osakkeen luovuttamisesta osana yhtiön johtoryhmän osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jonka perustamisesta yhtiö on antanut pörssitiedotteen Kaikki annettavat osakkeet suunnattiin yhtiön johtoryhmän jäsenille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakepalkkio-ohjelman palkkiot maksettiin Okmeticin osakkeina ja verot kattavana rahaosuutena. Yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksen mukaisesti Okmetic Oyj luovutti hallituksen jäsenille 2011 vuosipalkkion maksuna yhteensä osaketta Okmetic Oyj:n hallitus ilmoitti päätöksestään luovuttaa maksutta yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta Okmeticin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluvalle johtoryhmän jäsenelle ansaintajaksolta 2010 maksettavan palkkion osakeosuutena. Hallitus päätti hallituksella olevan valtuutuksen perusteella hankkia enintään yhtiön osaketta. Hankinnat alkoivat ja päättyivät Osakkeita hankittiin kappaletta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia Okmeticin kaikista osakkeista ja äänistä. Omat osakkeet hankittiin yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla ja hankinta alensi yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa ,32 euroa. Osakkeet hankittiin suunnatusti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken hintaan. Ostettujen osakkeiden keskihinnaksi muodostui 4,76 euroa.

11 11(21) Hankittuja osakkeita voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Vuoden lopussa Okmeticin hallussa oli omaa osaketta, mikä vastaa noin 1,7 prosenttia Okmeticin kaikista osakkeista ja äänistä. Okmeticin hallitus hyväksyi yhtiön päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet huhtikuussa. Yhtiön tavoittelema liikevaihdon orgaaninen kasvu on vähintään 10 prosenttia vuositasolla ja liiketulos yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Aikaisemmissa pitkän aikavälin taloudellisissa tavoitteissa yhtiön tavoittelema liikevaihdon orgaaninen kasvu oli vähintään 6 prosenttia vuositasolla ja liiketulos yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Samalla luovuttiin muista erikseen määritellyistä pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista, joita olivat 50 prosentin omavaraisuusaste ja tasainen vuotuinen osingonmaksu. Okmeticin hallitus päätti marraskuussa saamansa valtuutuksen puitteissa jakaa lisäosinkona 0,15 euroa osakkeelta (yhteensä ,60 euroa). Osingon maksupäivä oli Okmetic avasi syksyllä yhtiölle tärkeää, Japanin ulkopuolista Aasian markkinaa palvelevan myyntitoimiston Hongkongiin. Konserniin kuulunut yhtiö Kiinteistö Oy Piitalot on sulautunut Okmetic Oyj:hin ja sen varat ja velat ovat tässä yhteydessä siirtyneet Okmetic Oyj:lle. Helsingin hovioikeus antoi tammikuussa päätöksen, jossa se piti Helsingin käräjäoikeuden toimitusjohtaja Kai Seikulle antaman vapauttavan päätöksen ennallaan ja hylkäsi syyttäjän kanteen sisäpiiritiedon tuottamuksellisesta väärinkäytöstä. Syyte liittyi Seikun toimintaan hänen edellisen työnantajansa HKScan Oyj:n palveluksessa. Yhtiön hallitukseen kuuluivat vuoden 2011 aikana Henri Österlund puheenjohtajana, Esa Lager varapuheenjohtajana saakka, Tapani Järvinen varapuheenjohtajana alkaen sekä hallituksen jäseninä Hannu Martola, Mervi Paulasto-Kröckel alkaen ja Pekka Salmi. Okmetic Oyj:n toimitusjohtajana toimii Kai Seikku ja toimitusjohtajan sijaisena, johtaja, asiakkaat ja markkinat Mikko Montonen. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi asiakkaista ja markkinoista vastaava johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Mikko Montonen, teknologiaprojekteista vastaava johtaja Petri Antola, talous-, IT- ja viestintäjohtaja Juha Jaatinen, toimitusketjusta (supply chain) vastaava johtaja Jaakko Montonen, strategisen tutkimuksen johtaja Markku Tilli, henkilöstö-, laatu- ja ympäristöjohtaja Markus Virtanen ja tuotteista vastaava johtaja Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen.

12 12(21) Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen. Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 26,5 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Okmetic Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Okmetic Oyj jakaa vuodelta 2011 osinkoa 0,28 euroa osaketta kohti eli rekisteriin merkittyjen osakkeen perustella yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu (IAS 34) Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Okmetic on tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2010 kuitenkin siten, että Okmetic on ottanut käyttöön seuraavat uudet tai muutetut standardit ja tulkinnat: IAS 24 (uudistettu), Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä IAS 32 (muutos), Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla IFRIC 14 (muutos), Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut IFRS-standardeihin tehdyt parannukset, (Improvements to IFRSs, toukokuu 2010) Edellä mainittujen standardien ja tulkintojen käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin. Okmetic on soveltanut IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa jälkeen tehtyihin sähkön hankintahintaa suojaaviin johdannaissopimuksiin. Rahavirran suojauksiksi määritettyjen johdannaisten käyvän arvon muutosten tehokas osuus kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman suojausrahastossa. Kertyneet käyvän arvon muutokset kirjataan omasta pääomasta tulokseen samoille kausille, jolloin suojattavat rahavirrat vaikuttavat tulokseen. Suojauksen tehoton osuus kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Okmetic on muuttanut vuoden 2011 alusta lukien valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutosten ja niiden realisoituneiden voittojen ja tappioiden esittämispaikkaa tuloslaskelmassa. Uuden käytännön mukaisesti valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutokset ja niiden realisoituneet voitot ja tappiot esitetään rahoitustuottojen ja kulujen erissä. Aikaisemmin nämä erät esitettiin liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa. Laadintaperiaatteen muutoksesta on kerrottu julkaistussa osavuosikatsauksessa.

13 13(21) euroa Liikevaihto Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Bruttokate Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut Liiketulos Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset Muuntoerot Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä Tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Laimentamaton osakekohtainen tilikauden tulos, euroa 0,12 0,13 0,61 0,60 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tilikauden tulos, euroa 0,12 0,12 0,59 0, euroa Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut saamiset

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Tietoja henkilöstöstä 8 Viiden vuoden lukusarjat 9 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 11 Tunnuslukujen

Lisätiedot

11.02.2010 1(19) 1.10.- 31.12.08

11.02.2010 1(19) 1.10.- 31.12.08 11.02.2010 1(19) Tilikauden liikevaihto oli 54,4 miljoonaa euroa (67,9 milj. euroa)ja tilikauden tulos oli -0,5 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa). Osakekohtainen tilikauden tulos oli -0,03 euroa (0,34

Lisätiedot

Take it Higher. Vuosikertomus 2012

Take it Higher. Vuosikertomus 2012 Take it Higher 2012 Vuosikertomus 2012 Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy piikiteitä ja teknologiaosaamistaan aurinkokennoteollisuudelle.

Lisätiedot

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan Vuosikertomus 2009 Take it higher Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan aurinkokennoteollisuudelle.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Tilinpäätös 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2011... 5 Taloudellinen tulos... 7 Tutkimus ja tuotekehitys... 13 Henkilöstö... 14 Yritysvastuu... 15 Segmentit...

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa.

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa. Vuosikertomus 2011 Tietoja osakkeenomistajille TALOUDELLISET JULKAISUT Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2012 seuraavasti: - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta torstaina 26.4.2012

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA MARKKINAOSUUS MATKAPUHELINLA- TUREISSA PARANI LIIKETULOS YHÄ EPÄTYYDYTTÄVÄ

LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA MARKKINAOSUUS MATKAPUHELINLA- TUREISSA PARANI LIIKETULOS YHÄ EPÄTYYDYTTÄVÄ LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA MARKKINAOSUUS MATKAPUHELINLA- TUREISSA PARANI LIIKETULOS YHÄ EPÄTYYDYTTÄVÄ Loka-joulukuu 2010: -Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 80,7 milj. euroon (62,7 milj. euroa loka-joulukuussa

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2011

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2011 Kemira Oyj Tilinpäätös 2011 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2011

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

Uponor jäi tavoitteista markkinoiden hiipuessa

Uponor jäi tavoitteista markkinoiden hiipuessa TILINPÄÄTÖS 2008 Uponorin tilinpäätöstiedote 1-12/2008 Uponor jäi tavoitteista markkinoiden hiipuessa Koko vuoden liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät rakennusalan kysynnän hiljennyttyä Q4 2008: liikevaihdon

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu. Vakaa kehitys jatkui

Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu. Vakaa kehitys jatkui Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu Vakaa kehitys jatkui ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2015 KLO 14:00 ETTEPLAN Q2: VAKAA KEHITYS JATKUI Katsauskausi huhti-kesäkuu 2015 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,5

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007

HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007 HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2007 * RAKENNEJÄRJESTELYJEN KULUT SUOMESSA SÖIVÄT LIIKEVOITON KASVUN VUODEN 2007 JÄLKIPUOLISKOLLA * ALKUVUODEN 2008 HAASTEENA ON SIANLIHAN VAIKEA MARKKINATILANNE

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 42 / 108 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 43 Konsernitilinpäätös (IFRS) Konsernitase... 52 Konsernin tuloslaskelma... 53 Konsernin laaja tuloslaskelma... 54

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui

Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 14.2.2014 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2013 Yhdysvaltain markkinoilla kasvu jatkui vahvana, Euroopassa kehitys hidastui Talotekniikka Pohjois-Amerikan kehitys jatkui loka-joulukuussa

Lisätiedot