Yrittäjäpolvenvaihdoskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjäpolvenvaihdoskoulutus"

Transkriptio

1 Yrittäjäpolvenvaihdoskoulutus II jakso Liikeidean täsmentäminen Tornio

2 Kertausta Mistä lähdettiin orientaatioissa liikkeelle? Onko selkeä kuva koulutuskokonaisuudesta? Onko tehtävät ymmärretty ja ehditty tehdä? Hyviä kirjavinkkejä? Välähdyksiä kirjoista muille jaettavaksi? Kuulumisia ensimmäisestä workshopista?

3 Hiljaisten kirjurien kertomaa Workshopit&tiedottaminen. Odotimme, että tieto tulee sähköpostilla missä ja milloin? Menivät vähän ohi. Pienessä porukassa workshop toimi paremmin. Henkilöihin ehdittiin keskittyä paremmin. Kehonkoostumusmittaus, verenpaine, verensokeri, kolesteroli, elintapojen kartoitusta. Herätti kiinnostusta omaa kehoa ja hyvinvointia kohtaan jaksaminen ja yrittäjän jaksaminen. Haastetta pitää olla mutta ei liikaa. Button oli liikaa mukavuusalueella, teki tuttua ja turvallista, vaihtoi tallia ja on taas uusien haasteiden edestä. Hankkeesta tiedottaminen, onko kaikki halukkaat tässä hankkeessa nyt matkassa? Mukana avoimin mielin, haluaa syvempää ja uutta tietoa, mitä omissa opinnoissa ei ole tullut. Kuka tekee ja mitäkin? Teoriaa ja hengennostatusta? Tavoitteiden kertaus. Konkreettisen tavoitteen luonti? Kenelle tehtävät ovat? Tehtävät ovat kiinnostavia ja ne avautuu, kun niitä alkaa tekemään. Kirjojen lukeminen yksi kirja aloitettu lukemaan. Lyytinen & Piha: Yritä edes. Orientaatio oli hyvä. Nyt kaipaan opiskelijakontakteja.

4 Valmennusjakson sisältö Yrittäjäasenteen vahvistaminen Liikeidean kiteyttäminen Sun jutusta mun jutuksi eli mitä yrittäjäpolvenvaihdos tarkoittaa käytännössä Yritysmuodot ja niiden vertailu Yrityksen valmistaminen yrittäjäpolvenvaihdokseen Asiakkuusajattelu

5 Tavoitteena jakson jälkeen Yrittäjyys = vaihtoehto muiden joukossa itsensä työllistämiseksi Oman yrittäjäpersoonan vahvistuminen Liikeidean täsmentämisen tärkeys Yritysmuotojen erot ja liiketoiminnan aloittamisen ydinalueet Yrittäjäpolvenvaihdoksen keskeiset piirteet tiedossa Asiakkaat keskiössä!

6 Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalo SWOT - minä jatkajayrittäjänä/ -minä aloittavana yrittäjänä/ -minä yrittäjyyskasvattajana

7 SWOT:n jalostaminen Start Stop Continue

8 Start, stop, continue Start: Asennoituminen yrittäjäksi ei enää vötkyilyä!! Armollisuus itselle Suhdeverkostojen luominen Toimiva organisaatio asian ympärille Asiakkaiden hurmaamisen aloittaminen Delegointi ja asioiden jakaminen, kaikkea ei tarvitse tehdä itse! Stop: Stressaaminen turhasta (mutta säilytä kuitenkin pieni kutina) Kaikista naruista yhtä aikaa vetäminen Itsensä vähättely Yrittäjyyden irrallisuus Continue: Kouluttautumninen jatkuva uuden oppiminen Tavoitteiden asettaminen Jatkaa ja jalostaa oppimismahdollisuuksia

9 VERKOSTOT Tunnetuki Hätäapu Rohkaisu Käytännön apu Neuvot Kumppanuus Tukiverkostot Suosittelemme oman verkostokartan piirtämistä!

10 Liikeidean kiteyttäminen Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalo

11 Yrittäjäpolvenvaihdos ei voi onnistua, jos itse liiketoiminnan ydin ei ole terve ja liikeidea kantava - tutkija Raimo Immonen

12 Liikeidea: toiminnan punainen lanka, joka perustuu omaan osaamiseen ja antaa mahdollisuuden jatkuvaan, kannattavaan liiketoimintaan MITÄ? MITEN? KENELLE? MILLÄ FIILIKSELLÄ?

13 Yritysmuodot ja niiden vertailu

14 YRITYSMUODOT Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi, ammatinharjoittaja, liikkeenharjoittaja) Henkilöyhtiöt (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) Yksityinen osakeyhtiö Osuuskunta

15 TOIMINIMI Yksityinen elinkeinon harjoittaja, ei erillinen oikeushenkilö Nopea ja yksinkertaisin tapa aloittaa yritystoiminta Päätöksenteko ja vastuu kuuluu yrittäjälle itselleen Elinkeinon harjoittaja omistaa henkilökohtaisesti liikkeensä tai ammattiinsa kuuluvan omaisuuden Vastaa koko omaisuudellaan yrityksensä veloista Yksityisliikkeen velat ja varat pidettävä erillään yrittäjän yksityisistä varoista ja veloista Voi palkata työntekijöitä Sopii myös sivutoimiseen yrittäjyyteen

16 HENKILÖYHTIÖT Osakkaina luonnolliset henkilöt tai toinen oikeushenkilö ( esim. osakeyhtiö), vähintään 2 yhtiömiestä Henkilöyhtiön jäsenet sijoittavat yhtiöön panoksena joko rahaa, rahan arvoista omaisuutta tai muun panoksen (työpanos), ei määriteltyä vähimmäisrajaa Vastuunalainen YM tekee päätökset ja vastaa sitoumuksista ja yhtiön velvoitteista henkilökohtaisesti Yhtiömiehet nostavat rahaa yksityisottoina kuten toiminimessä Mikäli yhtiösopimuksessa ei ole edellytetty valittavaksi tilintarkastajaa ja rajat eivät ylity, tilintarkastajan valinta ei ole pakollista

17 AVOIN YHTIÖ Perustajana useampi henkilö tai oikeushenkilö Vaatii perustamissopimuksen Yhtiömiehet (osakkaat) ovat tasavertaisia Kaikki yhtiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista koko omaisuudellaan Yhtiömiehet päättävät yhdessä asioista, mikäli yhtiösopimuksessa ei ole toisin sovittu

18 KOMMANDIITTIYHTIÖ Yksi tai useampi vastuunalainen yhtiömies, lisäksi ainakin yksi äänetön yhtiömies Vastuunalaiset yhtiömiehet tekevät päätökset ja äänettömät yhtiömiehet sijoittavat vain rahapanoksen Yhtiösopimuksessa on määritetty äänettömän YM asema yhtiössä Äänettömällä YM ei ole oikeutta osallistua päätöksentekoon, vastuu vain sijoittamansa pääoman osuudella Äänetön YM saa vain sijoittamalleen rahapanokselle vuosittain määrätyn koron, mikäli yritys tuottaa voittoa Yleinen perheyhtiön yhtiömuoto

19 OSAKEYHTIÖ Perustamiseen vaaditaan vähintään yksi henkilö tai yhteisö, toiminimen lisäksi ainoa yritysmuoto, jonka voi perustaa vain yksi henkilö Osakkaat vastaavat yhtiön sitoumuksista vain sijoittamansa pääoman osuudella Vähimmäisosakepääoma 2500 Osakepääoma jaetaan osakkeisiin, joiden perusteella äänioikeus jaetaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen, joka valitsee toimitusjohtajan vastaamaan yhtiön juoksevista asioista 51% :n omistuksella päätetään yhtiön toiminnasta Mikäli yhtiöjärjestys ei edellytä tilintarkastajaa ja vähimmäisrajat eivät täyty, tilintarkastajaa ei tarvitse valita (tilintarkastuslaki, pienyhtiön rajat)

20 OSAKEYHTIÖN RAKENNE Yhtiökokous Hallitus Johtoryhmä Toimitusjohtaja Tilintarkastaja Operatiivinen toiminta

21 Yritysmuodon vaikutuksista tilinpäätöksen tulkintaan Toiminimi ja Osakeyhtiö mitä viivan alla? Osakeyhtiössä maksetaan palkkaa yrittäjälle, syntyy tulosta pienentävä kuluerä Verotus määräytyy yhteisöverokannan mukaan (26%) Kyseessä on kaksi eri verosubjektia (yritys ja yrittäjä) Tilikauden tulos = nettomääräinen tulos Toiminimiyrityksessä Ei palkkaa yksityisotto merkitään taseeseen, ei pienennä tulosta kuluerän muodossa Yritys ja yrittäjä, verotus yhdessä Tilikauden tulos = näkyvissä yrittäjän palkkamäärä

22 Perustamismuodollisuuksista Yksityinen elinkeinonharjoittaja (liikkeenharjoittaja, ammatinharjoittaja) Perustamisilmoitus Y-lomakkeella Henkilöyhtiöt Perustamisasiakirja: Yhtiösopimus Perustamisilmoitus Y-lomakkeella Osakeyhtiö Perustamisasiakirjat: Perustamissopimus, yhtiöjärjestys Perustamisilmoitus Y-lomakkeella Toiminta: osakeyhtiölain mukaiset kokoukset vuosittain

23 Tilintarkastus Pienyrityksen rajat: Yhteisöt, joilla kahtena peräkkäisenä tilikautena täyttyy enintään yksi seuraavista tilinpäätöksen eristä voivat päättää olla valitsematta tilintarkastajaa edellyttäen, että yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä Taseen loppusumma yli 100T Liikevaihto yli 200 T Palveluksessa keskimäärin yli 3 henkilöä

24 Mikä yritysmuoto sopisi juuri minulle ja miksi? - katso liitteenä oleva taulukko yritysmuotojen vertailuista

25 Yritysmuodoista nousseita kysymyksiä Miksi päiväkodit ovat usein avoimia yhtiötä? Avoimessa yhtiössä ei ole mitään hyvää. Päätös ja vastuu yhtiökumppanin teoista ja päätöksistä. KY: vastuukysymykset, äänettömän yhtiömiehen olemassaolo, sijoittajan rooli. Toiminimi: yrittäjä on itse vastuussa kaikista toimista. Osakeyhtiön vastuukysymykset. Kannattaa muistaa, että pienissä yrityksissä rahoittaja vaatii usein henkilökohtaista takausta. Pohdittava, kenellä on allekirjoitusoikeus yhtiössä?

26 Yrittäjäpolvenvaihdoksen monet muodot

27 Sukupolvenvaihdoksesta 90% on tunnetta ja 10% juridiikkaa

28 Ja tiistaina jatkettiin Mitä jäi mieleen eilisestä? Millä ajatuksilla tähän aamuun?

29 Mitä ajatuksia eilisestä? Tuli kartoitettua, millainen yrittäjä itse olisin. Itsensä tunnistaminen jäi parhaiten mieleen. Positiivisin mielin tähän aamuun. On mielenkiintoista kuulla, miten valmiita liiketoimintasuunnitelmia siellä oli. Ruokaa ei tarvitsisi olla niin paljon =) Hyvillä mielin eilisestä. Parasta antia oli kuulla muiden suunnitelmia. Rohkaistuu myös itse kehittämään omia suunnitelmia. Tämän päivän suhteen kaikki käy. Muiden oikeita suunnitelmia kiva kuulla. Kovasti seurasin opettajana, millaisia menetelmiä käytätte. Tänään pikkuisen painaa tekemättömät työt takaraivossa. Yksityiskohta: osakeyhtiöissä pääoman verotus 26 % ja muissa henkilöyhtiöissä 28 %. Hyvällä mielin tähän aamuun. Omasta esitelmästä sain palautetta, se oli parasta. Hämmästyin miten paljon ehditte kirjoittaa palautetta. Monennäköisiä konsteja pohtia näitä asioita, muut miettivät näköjään samoja asioita. Kommandiittiyhtiöiden asiat ja yksityiskohdat. Lueskelin kaikki saamani palautelaput, säilytän ne pahan päivän varalle, niihin on kiva palata myöhemmin. Hyvä tietää yritysmuodoista enemmän. Niistä pitäisi keskustella vielä toisen kanssa tarkemmin. Oppi tuntemaan toisia osallistuja enemmän. Ja hiiri sai vauhtia

30 Näkökulmia vaihdostilanteeseen Yrittäjäpolvenvaihdos = omistaja vaihtuu Tarkasti suunniteltu prosessi vs. yllättävä tilanne, esimerkiksi kuolemantapauksen jälkeen? Löytyykö jatkaja perheestä? Suvusta? Yrityksen henkilöstöstä? Täysin ulkopuolelta? Ostetaanko koko omistus? Vai ostetaanko pelkkä liiketoiminta (koneet, laitteet, kalusto, varasto, sopimuskanta, liikearvo eli goodwill yms.)? Miten ostetaan? Käypään hintaan, lahjaluonteisena kauppana, vai täyslahjana eli vastikkeettomana luovutuksena?

31 Perheyritysten liiton tutkimus v Perheyritysten mukaan suurimmat haasteet sukupolvenvaihdoksissa ovat verotus sopivan jatkajan valitseminen rahoitusprosessi Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen avaintekijöitä on pitkä suunnitteluaika oikea hinnoittelu

32 Lähtötilanne Luopujan elämäntilanne Ypv:n aloitus tarpeeksi ajoissa Oma elämäntilanne Ei muita isoja projekteja samaan aikaan Yrityksellä ei suvantovaihetta Jatkajan tausta Luopujan ja jatkajan välinen luottamussuhde

33 Jatkaja perheen sisältä vai ulkopuolelta? Johtajuus? Keskustelu? Luottamus? Palaute? Kontaktin luominen henkilöstöön? Tuki? Henkilöstön hyväksyntä? Kulttuuritausta? Kuusisto, Maria-Elina: Pienten ja keskisuurten yritysten spv-prosessin aikaisen johtajuuden siirron kriittiset tekijät. Diplomityö. TKK 2007.

34 Treeni: Mitä haasteita voi liittyä siihen, tuleeko jatkaja perheen sisältä vai ulkopuolelta?

35

36

37

38

39 Onnistunut sukupolvenvaihdos = onnistunut johtajuuden siirto Edellyttää aitoa halua molemmilta osapuolilta Jatkajan oman johtajuuden kirkastaminen on johtajuuden lunastamisen elinehto Luopujan osoittama henkinen tuki on merkittävä asia Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

40 Yrittäjäpolvenvaihdos prosessina LUOPUJA JATKAJA HENKILÖSTÖ Millaisia vaiheita/käsiteltäviä asioita prosessiin kuuluu? Millaisia vaiheita/käsiteltäviä asioita prosessiin kuuluu? Millaisia vaiheita/käsiteltäviä asioita prosessiin kuuluu? Millainen aikajärjestys näillä vaiheilla voisi olla? Millainen aikajärjestys näillä vaiheilla voisi olla? Millainen aikajärjestys näillä vaiheilla voisi olla? Millaisia tuntemuksia voi esiintyä eri vaiheissa? Millaisia tuntemuksia voi esiintyä eri vaiheissa? Millaisia tuntemuksia voi esiintyä eri vaiheissa?

41 HUOMIOITAVAT SIDOSRYHMÄT

42 Treeni Kirjoittakaa tehtävänanto ylös Mitä vaiheita/käsiteltäviä asioita voisi olla? Missä aikajärjestyksessä? Millaisia tuntemuksia voi esiintyä? Valitkaa ryhmälle sopiva tila, mielellään muualta kuin tästä huoneesta Kirjatkaa ryhmän ajatuksia paperille ranskalaisin viivoin Aikaa 40 min., sitten paluu Liiketilaan

43 Olipa kerran. Yritys, jonka henkilöstö kuuli, että heidän pomonsa on luopumassa yrityksestään Siitä alkoivat sipinät ja supinat yrityksen käytävillä. Mitähän henkilöstö tuumi?

44 TIETO Shokki > kuka, mitä, miksi? Muutoksen pelko / toivo T ODOTUS Mielikuvien luominen Epävarmuus > pelko oman työpaikan säilymisestä Vaihtoehtojen miettiminen Kieltäminen Kateus Myönteiset ja kielteiset ajatukset U N TOTEUTUS Hyväksyminen/vastustaminen Näyttämisen halu Motivaatio (ylös ja alas) Kärsimättömyys Uuden ja vanhan vertailu Äärikäyttäytyminen (mustamaalaus/mielistely E T E SOPEUTUMINEN Tilanteen haltuunotto, ratkaisun teko (jää/lähtee) Helpotus, työrauha T

45 Entä mitä ajatteli itse luopuja? Luopujayrittäjä, jonka päässä oli pikku hiljaa kytenyt ajatus yrityksen myynnistä, päätti lähteä kirjastoon etsimään tietoa yrityspolvenvaihdoksesta. Kun hän oli liiketalouden kirjojen äärellä, samaan opukseen oli tarttumassa toinenkin käsi: yrittäjyydestä kiinnostunut, potentiaalinen jatkaja. Luopuja ja jatkaja lähtivät yhdessä kahville pohtimaan prosessia kumpikin omasta näkökulmastaan

46 -Pohdinta -Hinta -Peruste (pakko, harkittu) LUOPUJA PÄÄTÖS LUOPUMISESTA JATKAJA -Etsintä -Briefing -Sovittaminen (sisältä vs. ulkoa) -Luottamus LUOPUJA - Tunteiden käsitteleminen LIIKETOIMINNAN SIIRTÄMINEN -Muutos + / - -Henkilöstö! YT! -Jatkajan johtajuus -Rahoitus -Tiedotus -Yht.työkumppanit ASIAKKAAT

47 A I K A R E S U R S S I T JATKAJA INTO HALU JATKAA Suuri luova palo, motivaatio OMA LTS VISIO TAVOITTEET ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ onnistuminen YRITYKSEN HINTA sovittelu RAHOITUS stressi Hyvä fiilis, usko PAPERIT LUVAT VEROTUS tutustumisvaihe KOHDEYRITYS tavoite ESI SOPIMUS JA SALASSA PITO itseluottamus epäröinti, mietintähetki päätös YRITYS TOIMINTA JATKUU KAUPPA KIRJAT realismi OMA OSAAMI NEN Epävarmuus, kriittisyys, realismi TOIMINTA EDELLYTYKSET, ALKUTIEDOT LUOPUJA SIIRTYY MENTORIKSI KOKO HENKILÖSTÖLLE Pomo, päätös Onnistumisen paine, jännitys A S I A N T U N T I J A V E R K O S T O T JEE! Onnistuminen!

48 Onnistunut johtajuuden siirto VALMISTELUVAIHE JAETUN JOHTAJUUDEN VAIHE ITSENÄISEN LIIKETOIMINNAN VAIHE Luopujan luopumisprosessi Henkilöstön luopujasta luopumisprosessi Henkilöstön uuden johtajan hyväksymisprosessi Jatkajan johtajuuden lunastamisprosessi Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

49 Valmisteluvaihe / luopuja Painopistealueet Nykytilan analysointi Henkilökunnan valmistaminen Viestintäsuunnitelman teko Osapuolten tutustuminen Konkreettiset teot Keskustele läheisten kanssa Tarkista motiivit Tutustuta osapuolet Tunnista oma johtamistyylisi Tunnista yrityksesi organisaatiokulttuuri Arvioi henkilöstönäkökulmat Valmistaudu henkilökunnan motivointiin ja muutostunteiden käsittelyyn Suunnittele ulkoisten sidosryhmien huomiointi Laatikaa yhteiset pelisäännöt Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

50 Valmisteluvaiheessa / jatkaja Painopistealueet Yrityskulttuuriin perehtyminen Aktiivinen tiedon keruu Suhteen luominen henkilöstöön Viestinnän tukeminen Konkreettiset teot Tutustu kulttuuriin ja johtajuuteen Luo suhteita henkilökuntaan Kerää tietoa yrityksen toiminnasta ja toimintaympäristöstä Auta luopujaa tärkeissä valmisteluvaiheen tehtävissä Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

51 Valmisteluvaiheessa Painopistealueet molemmille Suunnittelu: pelisäännöt ja aikataulu Viestintä: henkilöstö ja ulkoiset sidosryhmät Nykytilan tunnistaminen ja tunnustaminen: johtajuus ja yrityskulttuuri Muutosmotivaation luonti Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

52 Viestintäsuunnitelma valmisteluvaiheessa Sisäinen viestintä Pääkohderyhmä henkilöstö Päävastuu luopuja Viestintäkanavat Ypv-palaverit, viikkopalaverit, tiedotteet Viestien aiheet Ypv:stä kertominen ja suunnitelmat; etenemisestä kertominen Ulkoinen viestintä Pääkohderyhmät asiakkaat, rahoittajat, toimittajat, kumppanit Päävastuu luopuja Viestintäkanavat Mediatiedotteet, sidosryhmäpalaverit, verkkosivut Viestien aiheet Ypv:stä tiedottaminen, tutustuttaminen jatkajaan Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

53 Case-esimerkki - mainostoimisto X - tarina - kauppahinta: e/kk viiden vuoden ajan

54 Välitehtävät Oppimissopimus ja esimotorola (jos et vielä ole tehnyt niitä) Oman kehittämisprojektin työstäminen eteenpäin Mentorin tapaaminen ja lyhyt ajatuspaperi siitä Yksi ohjauskeskustelu puhelimitse ennen helmikuun jaksoa (tammikuussa, Heidi/Tarja/Päivi ottaa yhteyttä)

55 Muut palautukset Workshopit jos siihen liittyy tehtäviä, ne palautetaan ko. ohjaajalle hänen ohjeistuksensa mukaan Kirjat reflektioessee/-t palautetaan oman oppilaitoksen vastuuhenkilölle KTAMK: Jukka Auraneva RAMK: Anitta Ruoskanen LAO: Anne Ruotsalainen

56 Seuraava oppimisjakso klo 9 16 Rovaniemellä Tarkemmista paikkatiedoista ilmoitetaan myöhemmin Valmentajat Päivi ja Tarja Teemana Liiketoimintalähtöinen tarkastelu Muistathan Moodlen: kirjaudu ja tutustu! Janne toimittaa ohjeet. Jos riemullisia haasteita Moodlen kanssa, Janne auttaa.

57 Haluamista voi ja sitä kannattaa opetella 1. Päätä mitä haluat 2. Halua sitä tarpeeksi kovasti 3. Usko, että pystyt sen saavuttamaan 4. Etene askel kerrallaan 5. Näe itsesi tilanteessa, jossa olet jo saavuttanut tavoitteesi -Onnistujan Päivyri s. 151/2009

58 Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalo Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta lähipäivien aikana! Good job. Tunnelmallista joulun odotusta, t. Heidi ja Päivi

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyysluokka oppilaan näkökulmasta MISSÄ OLEMME ONNISTUNEET? itse ja yhdessä tekeminen vastuu soittamaan oppiminen käytännönläheisyys yhdessä onnistuminen

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta Työkalupakki mallin esittelysivu esittelysivu Mihin asioihin tulisi ottaa kantaa Sisältö Muutoksen johtaminen Nykytila Toimenpiteet Suunnan Organisoituminen aloittaminen Rakenne Seuranta ja Strategia ja

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Ratkaiseva menestystekijä

Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Ratkaiseva menestystekijä K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\VUODEN 2008 PÄIVITYKSET\ELINKEINO-OHJELMA.doc 1 Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 25.1.2008 Näkökulma: Talous Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1. Yritystoiminnan suotuisa

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret Ramboll Management Consulting Käytännön asiat 2 Päivän agenda 3 Miksi me olemme täällä? Teematyön tavoitteiden ja toteutustavan kertaus. Esittely(CV:t) Kansainvälisten

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Riikka Pasanen Tuomas Nylund. Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4.

Riikka Pasanen Tuomas Nylund. Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. Riikka Pasanen Tuomas Nylund Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. Agenda 13.00-16.00 13.00 Kertaus viime kerrasta 13.30 Chat-palvelun käyttöönottoa ja kokemuksia. Missä mennään? Onnistumiskierros

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot