Yrittäjäpolvenvaihdoskoulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjäpolvenvaihdoskoulutus"

Transkriptio

1 Yrittäjäpolvenvaihdoskoulutus II jakso Liikeidean täsmentäminen Tornio

2 Kertausta Mistä lähdettiin orientaatioissa liikkeelle? Onko selkeä kuva koulutuskokonaisuudesta? Onko tehtävät ymmärretty ja ehditty tehdä? Hyviä kirjavinkkejä? Välähdyksiä kirjoista muille jaettavaksi? Kuulumisia ensimmäisestä workshopista?

3 Hiljaisten kirjurien kertomaa Workshopit&tiedottaminen. Odotimme, että tieto tulee sähköpostilla missä ja milloin? Menivät vähän ohi. Pienessä porukassa workshop toimi paremmin. Henkilöihin ehdittiin keskittyä paremmin. Kehonkoostumusmittaus, verenpaine, verensokeri, kolesteroli, elintapojen kartoitusta. Herätti kiinnostusta omaa kehoa ja hyvinvointia kohtaan jaksaminen ja yrittäjän jaksaminen. Haastetta pitää olla mutta ei liikaa. Button oli liikaa mukavuusalueella, teki tuttua ja turvallista, vaihtoi tallia ja on taas uusien haasteiden edestä. Hankkeesta tiedottaminen, onko kaikki halukkaat tässä hankkeessa nyt matkassa? Mukana avoimin mielin, haluaa syvempää ja uutta tietoa, mitä omissa opinnoissa ei ole tullut. Kuka tekee ja mitäkin? Teoriaa ja hengennostatusta? Tavoitteiden kertaus. Konkreettisen tavoitteen luonti? Kenelle tehtävät ovat? Tehtävät ovat kiinnostavia ja ne avautuu, kun niitä alkaa tekemään. Kirjojen lukeminen yksi kirja aloitettu lukemaan. Lyytinen & Piha: Yritä edes. Orientaatio oli hyvä. Nyt kaipaan opiskelijakontakteja.

4 Valmennusjakson sisältö Yrittäjäasenteen vahvistaminen Liikeidean kiteyttäminen Sun jutusta mun jutuksi eli mitä yrittäjäpolvenvaihdos tarkoittaa käytännössä Yritysmuodot ja niiden vertailu Yrityksen valmistaminen yrittäjäpolvenvaihdokseen Asiakkuusajattelu

5 Tavoitteena jakson jälkeen Yrittäjyys = vaihtoehto muiden joukossa itsensä työllistämiseksi Oman yrittäjäpersoonan vahvistuminen Liikeidean täsmentämisen tärkeys Yritysmuotojen erot ja liiketoiminnan aloittamisen ydinalueet Yrittäjäpolvenvaihdoksen keskeiset piirteet tiedossa Asiakkaat keskiössä!

6 Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalo SWOT - minä jatkajayrittäjänä/ -minä aloittavana yrittäjänä/ -minä yrittäjyyskasvattajana

7 SWOT:n jalostaminen Start Stop Continue

8 Start, stop, continue Start: Asennoituminen yrittäjäksi ei enää vötkyilyä!! Armollisuus itselle Suhdeverkostojen luominen Toimiva organisaatio asian ympärille Asiakkaiden hurmaamisen aloittaminen Delegointi ja asioiden jakaminen, kaikkea ei tarvitse tehdä itse! Stop: Stressaaminen turhasta (mutta säilytä kuitenkin pieni kutina) Kaikista naruista yhtä aikaa vetäminen Itsensä vähättely Yrittäjyyden irrallisuus Continue: Kouluttautumninen jatkuva uuden oppiminen Tavoitteiden asettaminen Jatkaa ja jalostaa oppimismahdollisuuksia

9 VERKOSTOT Tunnetuki Hätäapu Rohkaisu Käytännön apu Neuvot Kumppanuus Tukiverkostot Suosittelemme oman verkostokartan piirtämistä!

10 Liikeidean kiteyttäminen Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalo

11 Yrittäjäpolvenvaihdos ei voi onnistua, jos itse liiketoiminnan ydin ei ole terve ja liikeidea kantava - tutkija Raimo Immonen

12 Liikeidea: toiminnan punainen lanka, joka perustuu omaan osaamiseen ja antaa mahdollisuuden jatkuvaan, kannattavaan liiketoimintaan MITÄ? MITEN? KENELLE? MILLÄ FIILIKSELLÄ?

13 Yritysmuodot ja niiden vertailu

14 YRITYSMUODOT Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi, ammatinharjoittaja, liikkeenharjoittaja) Henkilöyhtiöt (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) Yksityinen osakeyhtiö Osuuskunta

15 TOIMINIMI Yksityinen elinkeinon harjoittaja, ei erillinen oikeushenkilö Nopea ja yksinkertaisin tapa aloittaa yritystoiminta Päätöksenteko ja vastuu kuuluu yrittäjälle itselleen Elinkeinon harjoittaja omistaa henkilökohtaisesti liikkeensä tai ammattiinsa kuuluvan omaisuuden Vastaa koko omaisuudellaan yrityksensä veloista Yksityisliikkeen velat ja varat pidettävä erillään yrittäjän yksityisistä varoista ja veloista Voi palkata työntekijöitä Sopii myös sivutoimiseen yrittäjyyteen

16 HENKILÖYHTIÖT Osakkaina luonnolliset henkilöt tai toinen oikeushenkilö ( esim. osakeyhtiö), vähintään 2 yhtiömiestä Henkilöyhtiön jäsenet sijoittavat yhtiöön panoksena joko rahaa, rahan arvoista omaisuutta tai muun panoksen (työpanos), ei määriteltyä vähimmäisrajaa Vastuunalainen YM tekee päätökset ja vastaa sitoumuksista ja yhtiön velvoitteista henkilökohtaisesti Yhtiömiehet nostavat rahaa yksityisottoina kuten toiminimessä Mikäli yhtiösopimuksessa ei ole edellytetty valittavaksi tilintarkastajaa ja rajat eivät ylity, tilintarkastajan valinta ei ole pakollista

17 AVOIN YHTIÖ Perustajana useampi henkilö tai oikeushenkilö Vaatii perustamissopimuksen Yhtiömiehet (osakkaat) ovat tasavertaisia Kaikki yhtiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista koko omaisuudellaan Yhtiömiehet päättävät yhdessä asioista, mikäli yhtiösopimuksessa ei ole toisin sovittu

18 KOMMANDIITTIYHTIÖ Yksi tai useampi vastuunalainen yhtiömies, lisäksi ainakin yksi äänetön yhtiömies Vastuunalaiset yhtiömiehet tekevät päätökset ja äänettömät yhtiömiehet sijoittavat vain rahapanoksen Yhtiösopimuksessa on määritetty äänettömän YM asema yhtiössä Äänettömällä YM ei ole oikeutta osallistua päätöksentekoon, vastuu vain sijoittamansa pääoman osuudella Äänetön YM saa vain sijoittamalleen rahapanokselle vuosittain määrätyn koron, mikäli yritys tuottaa voittoa Yleinen perheyhtiön yhtiömuoto

19 OSAKEYHTIÖ Perustamiseen vaaditaan vähintään yksi henkilö tai yhteisö, toiminimen lisäksi ainoa yritysmuoto, jonka voi perustaa vain yksi henkilö Osakkaat vastaavat yhtiön sitoumuksista vain sijoittamansa pääoman osuudella Vähimmäisosakepääoma 2500 Osakepääoma jaetaan osakkeisiin, joiden perusteella äänioikeus jaetaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen, joka valitsee toimitusjohtajan vastaamaan yhtiön juoksevista asioista 51% :n omistuksella päätetään yhtiön toiminnasta Mikäli yhtiöjärjestys ei edellytä tilintarkastajaa ja vähimmäisrajat eivät täyty, tilintarkastajaa ei tarvitse valita (tilintarkastuslaki, pienyhtiön rajat)

20 OSAKEYHTIÖN RAKENNE Yhtiökokous Hallitus Johtoryhmä Toimitusjohtaja Tilintarkastaja Operatiivinen toiminta

21 Yritysmuodon vaikutuksista tilinpäätöksen tulkintaan Toiminimi ja Osakeyhtiö mitä viivan alla? Osakeyhtiössä maksetaan palkkaa yrittäjälle, syntyy tulosta pienentävä kuluerä Verotus määräytyy yhteisöverokannan mukaan (26%) Kyseessä on kaksi eri verosubjektia (yritys ja yrittäjä) Tilikauden tulos = nettomääräinen tulos Toiminimiyrityksessä Ei palkkaa yksityisotto merkitään taseeseen, ei pienennä tulosta kuluerän muodossa Yritys ja yrittäjä, verotus yhdessä Tilikauden tulos = näkyvissä yrittäjän palkkamäärä

22 Perustamismuodollisuuksista Yksityinen elinkeinonharjoittaja (liikkeenharjoittaja, ammatinharjoittaja) Perustamisilmoitus Y-lomakkeella Henkilöyhtiöt Perustamisasiakirja: Yhtiösopimus Perustamisilmoitus Y-lomakkeella Osakeyhtiö Perustamisasiakirjat: Perustamissopimus, yhtiöjärjestys Perustamisilmoitus Y-lomakkeella Toiminta: osakeyhtiölain mukaiset kokoukset vuosittain

23 Tilintarkastus Pienyrityksen rajat: Yhteisöt, joilla kahtena peräkkäisenä tilikautena täyttyy enintään yksi seuraavista tilinpäätöksen eristä voivat päättää olla valitsematta tilintarkastajaa edellyttäen, että yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä Taseen loppusumma yli 100T Liikevaihto yli 200 T Palveluksessa keskimäärin yli 3 henkilöä

24 Mikä yritysmuoto sopisi juuri minulle ja miksi? - katso liitteenä oleva taulukko yritysmuotojen vertailuista

25 Yritysmuodoista nousseita kysymyksiä Miksi päiväkodit ovat usein avoimia yhtiötä? Avoimessa yhtiössä ei ole mitään hyvää. Päätös ja vastuu yhtiökumppanin teoista ja päätöksistä. KY: vastuukysymykset, äänettömän yhtiömiehen olemassaolo, sijoittajan rooli. Toiminimi: yrittäjä on itse vastuussa kaikista toimista. Osakeyhtiön vastuukysymykset. Kannattaa muistaa, että pienissä yrityksissä rahoittaja vaatii usein henkilökohtaista takausta. Pohdittava, kenellä on allekirjoitusoikeus yhtiössä?

26 Yrittäjäpolvenvaihdoksen monet muodot

27 Sukupolvenvaihdoksesta 90% on tunnetta ja 10% juridiikkaa

28 Ja tiistaina jatkettiin Mitä jäi mieleen eilisestä? Millä ajatuksilla tähän aamuun?

29 Mitä ajatuksia eilisestä? Tuli kartoitettua, millainen yrittäjä itse olisin. Itsensä tunnistaminen jäi parhaiten mieleen. Positiivisin mielin tähän aamuun. On mielenkiintoista kuulla, miten valmiita liiketoimintasuunnitelmia siellä oli. Ruokaa ei tarvitsisi olla niin paljon =) Hyvillä mielin eilisestä. Parasta antia oli kuulla muiden suunnitelmia. Rohkaistuu myös itse kehittämään omia suunnitelmia. Tämän päivän suhteen kaikki käy. Muiden oikeita suunnitelmia kiva kuulla. Kovasti seurasin opettajana, millaisia menetelmiä käytätte. Tänään pikkuisen painaa tekemättömät työt takaraivossa. Yksityiskohta: osakeyhtiöissä pääoman verotus 26 % ja muissa henkilöyhtiöissä 28 %. Hyvällä mielin tähän aamuun. Omasta esitelmästä sain palautetta, se oli parasta. Hämmästyin miten paljon ehditte kirjoittaa palautetta. Monennäköisiä konsteja pohtia näitä asioita, muut miettivät näköjään samoja asioita. Kommandiittiyhtiöiden asiat ja yksityiskohdat. Lueskelin kaikki saamani palautelaput, säilytän ne pahan päivän varalle, niihin on kiva palata myöhemmin. Hyvä tietää yritysmuodoista enemmän. Niistä pitäisi keskustella vielä toisen kanssa tarkemmin. Oppi tuntemaan toisia osallistuja enemmän. Ja hiiri sai vauhtia

30 Näkökulmia vaihdostilanteeseen Yrittäjäpolvenvaihdos = omistaja vaihtuu Tarkasti suunniteltu prosessi vs. yllättävä tilanne, esimerkiksi kuolemantapauksen jälkeen? Löytyykö jatkaja perheestä? Suvusta? Yrityksen henkilöstöstä? Täysin ulkopuolelta? Ostetaanko koko omistus? Vai ostetaanko pelkkä liiketoiminta (koneet, laitteet, kalusto, varasto, sopimuskanta, liikearvo eli goodwill yms.)? Miten ostetaan? Käypään hintaan, lahjaluonteisena kauppana, vai täyslahjana eli vastikkeettomana luovutuksena?

31 Perheyritysten liiton tutkimus v Perheyritysten mukaan suurimmat haasteet sukupolvenvaihdoksissa ovat verotus sopivan jatkajan valitseminen rahoitusprosessi Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen avaintekijöitä on pitkä suunnitteluaika oikea hinnoittelu

32 Lähtötilanne Luopujan elämäntilanne Ypv:n aloitus tarpeeksi ajoissa Oma elämäntilanne Ei muita isoja projekteja samaan aikaan Yrityksellä ei suvantovaihetta Jatkajan tausta Luopujan ja jatkajan välinen luottamussuhde

33 Jatkaja perheen sisältä vai ulkopuolelta? Johtajuus? Keskustelu? Luottamus? Palaute? Kontaktin luominen henkilöstöön? Tuki? Henkilöstön hyväksyntä? Kulttuuritausta? Kuusisto, Maria-Elina: Pienten ja keskisuurten yritysten spv-prosessin aikaisen johtajuuden siirron kriittiset tekijät. Diplomityö. TKK 2007.

34 Treeni: Mitä haasteita voi liittyä siihen, tuleeko jatkaja perheen sisältä vai ulkopuolelta?

35

36

37

38

39 Onnistunut sukupolvenvaihdos = onnistunut johtajuuden siirto Edellyttää aitoa halua molemmilta osapuolilta Jatkajan oman johtajuuden kirkastaminen on johtajuuden lunastamisen elinehto Luopujan osoittama henkinen tuki on merkittävä asia Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

40 Yrittäjäpolvenvaihdos prosessina LUOPUJA JATKAJA HENKILÖSTÖ Millaisia vaiheita/käsiteltäviä asioita prosessiin kuuluu? Millaisia vaiheita/käsiteltäviä asioita prosessiin kuuluu? Millaisia vaiheita/käsiteltäviä asioita prosessiin kuuluu? Millainen aikajärjestys näillä vaiheilla voisi olla? Millainen aikajärjestys näillä vaiheilla voisi olla? Millainen aikajärjestys näillä vaiheilla voisi olla? Millaisia tuntemuksia voi esiintyä eri vaiheissa? Millaisia tuntemuksia voi esiintyä eri vaiheissa? Millaisia tuntemuksia voi esiintyä eri vaiheissa?

41 HUOMIOITAVAT SIDOSRYHMÄT

42 Treeni Kirjoittakaa tehtävänanto ylös Mitä vaiheita/käsiteltäviä asioita voisi olla? Missä aikajärjestyksessä? Millaisia tuntemuksia voi esiintyä? Valitkaa ryhmälle sopiva tila, mielellään muualta kuin tästä huoneesta Kirjatkaa ryhmän ajatuksia paperille ranskalaisin viivoin Aikaa 40 min., sitten paluu Liiketilaan

43 Olipa kerran. Yritys, jonka henkilöstö kuuli, että heidän pomonsa on luopumassa yrityksestään Siitä alkoivat sipinät ja supinat yrityksen käytävillä. Mitähän henkilöstö tuumi?

44 TIETO Shokki > kuka, mitä, miksi? Muutoksen pelko / toivo T ODOTUS Mielikuvien luominen Epävarmuus > pelko oman työpaikan säilymisestä Vaihtoehtojen miettiminen Kieltäminen Kateus Myönteiset ja kielteiset ajatukset U N TOTEUTUS Hyväksyminen/vastustaminen Näyttämisen halu Motivaatio (ylös ja alas) Kärsimättömyys Uuden ja vanhan vertailu Äärikäyttäytyminen (mustamaalaus/mielistely E T E SOPEUTUMINEN Tilanteen haltuunotto, ratkaisun teko (jää/lähtee) Helpotus, työrauha T

45 Entä mitä ajatteli itse luopuja? Luopujayrittäjä, jonka päässä oli pikku hiljaa kytenyt ajatus yrityksen myynnistä, päätti lähteä kirjastoon etsimään tietoa yrityspolvenvaihdoksesta. Kun hän oli liiketalouden kirjojen äärellä, samaan opukseen oli tarttumassa toinenkin käsi: yrittäjyydestä kiinnostunut, potentiaalinen jatkaja. Luopuja ja jatkaja lähtivät yhdessä kahville pohtimaan prosessia kumpikin omasta näkökulmastaan

46 -Pohdinta -Hinta -Peruste (pakko, harkittu) LUOPUJA PÄÄTÖS LUOPUMISESTA JATKAJA -Etsintä -Briefing -Sovittaminen (sisältä vs. ulkoa) -Luottamus LUOPUJA - Tunteiden käsitteleminen LIIKETOIMINNAN SIIRTÄMINEN -Muutos + / - -Henkilöstö! YT! -Jatkajan johtajuus -Rahoitus -Tiedotus -Yht.työkumppanit ASIAKKAAT

47 A I K A R E S U R S S I T JATKAJA INTO HALU JATKAA Suuri luova palo, motivaatio OMA LTS VISIO TAVOITTEET ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ onnistuminen YRITYKSEN HINTA sovittelu RAHOITUS stressi Hyvä fiilis, usko PAPERIT LUVAT VEROTUS tutustumisvaihe KOHDEYRITYS tavoite ESI SOPIMUS JA SALASSA PITO itseluottamus epäröinti, mietintähetki päätös YRITYS TOIMINTA JATKUU KAUPPA KIRJAT realismi OMA OSAAMI NEN Epävarmuus, kriittisyys, realismi TOIMINTA EDELLYTYKSET, ALKUTIEDOT LUOPUJA SIIRTYY MENTORIKSI KOKO HENKILÖSTÖLLE Pomo, päätös Onnistumisen paine, jännitys A S I A N T U N T I J A V E R K O S T O T JEE! Onnistuminen!

48 Onnistunut johtajuuden siirto VALMISTELUVAIHE JAETUN JOHTAJUUDEN VAIHE ITSENÄISEN LIIKETOIMINNAN VAIHE Luopujan luopumisprosessi Henkilöstön luopujasta luopumisprosessi Henkilöstön uuden johtajan hyväksymisprosessi Jatkajan johtajuuden lunastamisprosessi Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

49 Valmisteluvaihe / luopuja Painopistealueet Nykytilan analysointi Henkilökunnan valmistaminen Viestintäsuunnitelman teko Osapuolten tutustuminen Konkreettiset teot Keskustele läheisten kanssa Tarkista motiivit Tutustuta osapuolet Tunnista oma johtamistyylisi Tunnista yrityksesi organisaatiokulttuuri Arvioi henkilöstönäkökulmat Valmistaudu henkilökunnan motivointiin ja muutostunteiden käsittelyyn Suunnittele ulkoisten sidosryhmien huomiointi Laatikaa yhteiset pelisäännöt Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

50 Valmisteluvaiheessa / jatkaja Painopistealueet Yrityskulttuuriin perehtyminen Aktiivinen tiedon keruu Suhteen luominen henkilöstöön Viestinnän tukeminen Konkreettiset teot Tutustu kulttuuriin ja johtajuuteen Luo suhteita henkilökuntaan Kerää tietoa yrityksen toiminnasta ja toimintaympäristöstä Auta luopujaa tärkeissä valmisteluvaiheen tehtävissä Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

51 Valmisteluvaiheessa Painopistealueet molemmille Suunnittelu: pelisäännöt ja aikataulu Viestintä: henkilöstö ja ulkoiset sidosryhmät Nykytilan tunnistaminen ja tunnustaminen: johtajuus ja yrityskulttuuri Muutosmotivaation luonti Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

52 Viestintäsuunnitelma valmisteluvaiheessa Sisäinen viestintä Pääkohderyhmä henkilöstö Päävastuu luopuja Viestintäkanavat Ypv-palaverit, viikkopalaverit, tiedotteet Viestien aiheet Ypv:stä kertominen ja suunnitelmat; etenemisestä kertominen Ulkoinen viestintä Pääkohderyhmät asiakkaat, rahoittajat, toimittajat, kumppanit Päävastuu luopuja Viestintäkanavat Mediatiedotteet, sidosryhmäpalaverit, verkkosivut Viestien aiheet Ypv:stä tiedottaminen, tutustuttaminen jatkajaan Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

53 Case-esimerkki - mainostoimisto X - tarina - kauppahinta: e/kk viiden vuoden ajan

54 Välitehtävät Oppimissopimus ja esimotorola (jos et vielä ole tehnyt niitä) Oman kehittämisprojektin työstäminen eteenpäin Mentorin tapaaminen ja lyhyt ajatuspaperi siitä Yksi ohjauskeskustelu puhelimitse ennen helmikuun jaksoa (tammikuussa, Heidi/Tarja/Päivi ottaa yhteyttä)

55 Muut palautukset Workshopit jos siihen liittyy tehtäviä, ne palautetaan ko. ohjaajalle hänen ohjeistuksensa mukaan Kirjat reflektioessee/-t palautetaan oman oppilaitoksen vastuuhenkilölle KTAMK: Jukka Auraneva RAMK: Anitta Ruoskanen LAO: Anne Ruotsalainen

56 Seuraava oppimisjakso klo 9 16 Rovaniemellä Tarkemmista paikkatiedoista ilmoitetaan myöhemmin Valmentajat Päivi ja Tarja Teemana Liiketoimintalähtöinen tarkastelu Muistathan Moodlen: kirjaudu ja tutustu! Janne toimittaa ohjeet. Jos riemullisia haasteita Moodlen kanssa, Janne auttaa.

57 Haluamista voi ja sitä kannattaa opetella 1. Päätä mitä haluat 2. Halua sitä tarpeeksi kovasti 3. Usko, että pystyt sen saavuttamaan 4. Etene askel kerrallaan 5. Näe itsesi tilanteessa, jossa olet jo saavuttanut tavoitteesi -Onnistujan Päivyri s. 151/2009

58 Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalo Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta lähipäivien aikana! Good job. Tunnelmallista joulun odotusta, t. Heidi ja Päivi

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

YRITYSMUODOT JA YRITTÄJYYS

YRITYSMUODOT JA YRITTÄJYYS Jarmo Kulhelm 1 YRITYSMUODOT JA YRITTÄJYYS Suomessa vallitsee elinkeinonvapaus, joka tarkoittaa jokaisen Suomen kansalaisen periaatteellista oikeutta harjoittaa vapaasti elinkeinoa tai ammattia (poikkeuksena

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Kaija Kess Asianajaja, varatuomari

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Kaija Kess Asianajaja, varatuomari HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Kaija Kess Asianajaja, varatuomari Sisältö: Yritysmuodot Yksityisliike Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

Yritysmuodon valintaan

Yritysmuodon valintaan Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä Sisällysluettelo Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä...3 Ei valmista patenttiratkaisua...3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä...3 Henkilöluku...3

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

Y H T I ÖSOPIMUS START UP RAHASTO JOENSUU KY

Y H T I ÖSOPIMUS START UP RAHASTO JOENSUU KY Y H T I ÖSOPIMUS START UP RAHASTO JOENSUU KY 1. OSAPUOLET 1.1 Vastuunalainen yhtiömies [Hallinnointiyhtiö], y-tunnus [ ] 1.2 Äänettömät yhtiömiehet Äänetön yhtiömies Y-tunnus Joensuun kaupunki 2. YHTIÖN

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä

Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä Jan Sten Train Station Tampere, 27.9.2012 1 Johtajuuden muutokset Yleiskuva johtajuuden ja omistajuuden muutosprosesseista Muutosprosessien keskeisimmät

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Kemi 17.2.2010 Jan Sten, Train Station

Kemi 17.2.2010 Jan Sten, Train Station Kemi 17.2.2010 Jan Sten, Train Station 12.2.2010 Train Station 1 Esityksen sisältö Suunnittelun merkitys Vaihdoksen osapuolet Milloin jatkaja on valmis? Luopujayrittäjän tulevaisuuden suunnittelu Miksi

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

Itsensä johtaminen. Menestyminen yrittäjänä vaatii tervettä järkeä ja luovaa hulluutta - ei vuoroperään, vaan yhtä aikaa. S. Hölttä, Siilinjärvi

Itsensä johtaminen. Menestyminen yrittäjänä vaatii tervettä järkeä ja luovaa hulluutta - ei vuoroperään, vaan yhtä aikaa. S. Hölttä, Siilinjärvi Itsensä johtaminen Menestyminen yrittäjänä vaatii tervettä järkeä ja luovaa hulluutta - ei vuoroperään, vaan yhtä aikaa. S. Hölttä, Siilinjärvi Yrittäjäpolvenvaihdoskoulutus Orientaatio 5.11.2009 Tornio

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 24.2.2009 1 Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä OTSIKKO Alaotsikko Työssäoppiminen Yrittäjänä TOY malli Lyhyesti Terhi Leppä IKATA: Yrittäjäksi kasvamisen polku Sisäinen yrittäjyys Siirtymisvaihe Ulkoinen yrittäjyys Kantava teema Sisällä polttelee ja

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013

Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Omistajanvaihdosilta Akaa 26.11.2013 Yrityskaupan prosessi Pirkanmaan Yritysvälitys Oy Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet

Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet Reilun Pelin työkalupakki: Suunnittelun välineet Tavoitteet Tämä diaesitys kannustaa jäsentämään suunnitelmia toteuttamiskelpoisiksi. Välineiden käytön tavoitteena on luoda yhteinen näkemys etenemisestä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun seudun uusyrityskeskus on yhteistyöyritystemme ja kuntien yhdessä ylläpitämä täysin maksuton ja ehdottoman luottamuksellinen neuvontapalvelu uusien ja vasta perustettujen

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö. Hanna Rautava-Nurmi

Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö. Hanna Rautava-Nurmi Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö Hanna Rautava-Nurmi Innovatiivinen pedagoginen ratkaisu Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö 1996 1997 1998-2000 2001 2002 2004 2005 1996, Yrityskiihdyttämö

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

Yrittäjyyden muodot Yhtiömuodot Yrityksen perustaminen. Timo Pihlajamäki Työelämään ja koulutukseen valmistava koulutus

Yrittäjyyden muodot Yhtiömuodot Yrityksen perustaminen. Timo Pihlajamäki Työelämään ja koulutukseen valmistava koulutus Yrittäjyyden muodot Yhtiömuodot Yrityksen perustaminen Yrittäjyyden muotoja 1/2 Yksinyrittäjät: itsensä työllistävät yksinyrittäjät, ryhmä on kasvussa kaksi ryhmää: toinen ryhmä alusta saakka perustaa

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö, jossa 1 vastuunalainen ja 1 äänetön yhtiömies. Kommandiittiyhtiö, jossa 2 vastuunalaista yhtiömiestä ja 1 äänetön yhtiömies

Kommandiittiyhtiö, jossa 1 vastuunalainen ja 1 äänetön yhtiömies. Kommandiittiyhtiö, jossa 2 vastuunalaista yhtiömiestä ja 1 äänetön yhtiömies Yritystulkki 10: YHTIÖSOPIMUKSIA Sivu 1 (10) 14.5.2008 YHTIÖSOPIMUSMALLEJA Seuraavassa on yhtiösopimusmalleja eri yhtiömuodoille. Sopimusmalleja voidaan täydentää suoraan lomakepohjaan, ja tulostaa sen

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä 2 Yleistä Finnverasta Omistusjärjestelyjen yleisyys ja tavallisimmat ongelmat Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Esimerkkejä

Lisätiedot

AJANKOHTAISET LAKIASIAT

AJANKOHTAISET LAKIASIAT AJANKOHTAISET LAKIASIAT Varatuomari Kari Lehto Pellervo-Seura Pellervon Päivä 11.4. MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET OSUUSTOIMINNAN KANNALTA EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI OSAKEYHTIÖLAKI TILINTARKASTUSLAKI EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI

Lisätiedot

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Marjut Vierimaa Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishankkeen ohjausryhmän kokous 25.1.2010, MMM Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Miksi perustaa avoin yhtiö? Hanssi Laajajärvi

Miksi perustaa avoin yhtiö? Hanssi Laajajärvi Miksi perustaa avoin yhtiö? Hanssi Laajajärvi Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2016 Tiivistelmä Päiväys 27.4.2016 Tekijä(t) Hanssi Laajajärvi Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Mikko Raussi YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ajanko Ajank ht h ais t t ais a t juridiikas juridiik t as a t ja verotuksesta Va V r a a r tuomari a Marja Blomqvist Blomqvis

Ajanko Ajank ht h ais t t ais a t juridiikas juridiik t as a t ja verotuksesta Va V r a a r tuomari a Marja Blomqvist Blomqvis Ajankohtaista juridiikasta ja verotuksesta Varatuomari Marja Blomqvist Kuluttajariitalautakunta 19.3.2013 Bordercollien pentu s. 25.2.11, myyty 29.4.11 1000 eurolla Lopetettu 26.5.11 perinnöllisen TNS

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

YRITTÄJYYS METSÄTALOUDESSA

YRITTÄJYYS METSÄTALOUDESSA YRITTÄJYYS METSÄTALOUDESSA 3. Suomalais-venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi 19.10.2011 Majvik, Kirkkonummi, MMT Vanhempi tutkija Yrittäjyys Yrittäjyys on hyvin monimuotoinen ilmiö Yrittäjään liitettäviä

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT kasvaa ja kehittyy Kokkola 24.1.2013 Päivän agenda Asialista: Teemu Korpiaho: Vuosi 2012, tulos ja tapahtumat, näkymät vuodelle 2013 (15min) Jyrki Veijola: Laatu

Lisätiedot