Yrittäjäpolvenvaihdoskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjäpolvenvaihdoskoulutus"

Transkriptio

1 Yrittäjäpolvenvaihdoskoulutus II jakso Liikeidean täsmentäminen Tornio

2 Kertausta Mistä lähdettiin orientaatioissa liikkeelle? Onko selkeä kuva koulutuskokonaisuudesta? Onko tehtävät ymmärretty ja ehditty tehdä? Hyviä kirjavinkkejä? Välähdyksiä kirjoista muille jaettavaksi? Kuulumisia ensimmäisestä workshopista?

3 Hiljaisten kirjurien kertomaa Workshopit&tiedottaminen. Odotimme, että tieto tulee sähköpostilla missä ja milloin? Menivät vähän ohi. Pienessä porukassa workshop toimi paremmin. Henkilöihin ehdittiin keskittyä paremmin. Kehonkoostumusmittaus, verenpaine, verensokeri, kolesteroli, elintapojen kartoitusta. Herätti kiinnostusta omaa kehoa ja hyvinvointia kohtaan jaksaminen ja yrittäjän jaksaminen. Haastetta pitää olla mutta ei liikaa. Button oli liikaa mukavuusalueella, teki tuttua ja turvallista, vaihtoi tallia ja on taas uusien haasteiden edestä. Hankkeesta tiedottaminen, onko kaikki halukkaat tässä hankkeessa nyt matkassa? Mukana avoimin mielin, haluaa syvempää ja uutta tietoa, mitä omissa opinnoissa ei ole tullut. Kuka tekee ja mitäkin? Teoriaa ja hengennostatusta? Tavoitteiden kertaus. Konkreettisen tavoitteen luonti? Kenelle tehtävät ovat? Tehtävät ovat kiinnostavia ja ne avautuu, kun niitä alkaa tekemään. Kirjojen lukeminen yksi kirja aloitettu lukemaan. Lyytinen & Piha: Yritä edes. Orientaatio oli hyvä. Nyt kaipaan opiskelijakontakteja.

4 Valmennusjakson sisältö Yrittäjäasenteen vahvistaminen Liikeidean kiteyttäminen Sun jutusta mun jutuksi eli mitä yrittäjäpolvenvaihdos tarkoittaa käytännössä Yritysmuodot ja niiden vertailu Yrityksen valmistaminen yrittäjäpolvenvaihdokseen Asiakkuusajattelu

5 Tavoitteena jakson jälkeen Yrittäjyys = vaihtoehto muiden joukossa itsensä työllistämiseksi Oman yrittäjäpersoonan vahvistuminen Liikeidean täsmentämisen tärkeys Yritysmuotojen erot ja liiketoiminnan aloittamisen ydinalueet Yrittäjäpolvenvaihdoksen keskeiset piirteet tiedossa Asiakkaat keskiössä!

6 Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalo SWOT - minä jatkajayrittäjänä/ -minä aloittavana yrittäjänä/ -minä yrittäjyyskasvattajana

7 SWOT:n jalostaminen Start Stop Continue

8 Start, stop, continue Start: Asennoituminen yrittäjäksi ei enää vötkyilyä!! Armollisuus itselle Suhdeverkostojen luominen Toimiva organisaatio asian ympärille Asiakkaiden hurmaamisen aloittaminen Delegointi ja asioiden jakaminen, kaikkea ei tarvitse tehdä itse! Stop: Stressaaminen turhasta (mutta säilytä kuitenkin pieni kutina) Kaikista naruista yhtä aikaa vetäminen Itsensä vähättely Yrittäjyyden irrallisuus Continue: Kouluttautumninen jatkuva uuden oppiminen Tavoitteiden asettaminen Jatkaa ja jalostaa oppimismahdollisuuksia

9 VERKOSTOT Tunnetuki Hätäapu Rohkaisu Käytännön apu Neuvot Kumppanuus Tukiverkostot Suosittelemme oman verkostokartan piirtämistä!

10 Liikeidean kiteyttäminen Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalo

11 Yrittäjäpolvenvaihdos ei voi onnistua, jos itse liiketoiminnan ydin ei ole terve ja liikeidea kantava - tutkija Raimo Immonen

12 Liikeidea: toiminnan punainen lanka, joka perustuu omaan osaamiseen ja antaa mahdollisuuden jatkuvaan, kannattavaan liiketoimintaan MITÄ? MITEN? KENELLE? MILLÄ FIILIKSELLÄ?

13 Yritysmuodot ja niiden vertailu

14 YRITYSMUODOT Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi, ammatinharjoittaja, liikkeenharjoittaja) Henkilöyhtiöt (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) Yksityinen osakeyhtiö Osuuskunta

15 TOIMINIMI Yksityinen elinkeinon harjoittaja, ei erillinen oikeushenkilö Nopea ja yksinkertaisin tapa aloittaa yritystoiminta Päätöksenteko ja vastuu kuuluu yrittäjälle itselleen Elinkeinon harjoittaja omistaa henkilökohtaisesti liikkeensä tai ammattiinsa kuuluvan omaisuuden Vastaa koko omaisuudellaan yrityksensä veloista Yksityisliikkeen velat ja varat pidettävä erillään yrittäjän yksityisistä varoista ja veloista Voi palkata työntekijöitä Sopii myös sivutoimiseen yrittäjyyteen

16 HENKILÖYHTIÖT Osakkaina luonnolliset henkilöt tai toinen oikeushenkilö ( esim. osakeyhtiö), vähintään 2 yhtiömiestä Henkilöyhtiön jäsenet sijoittavat yhtiöön panoksena joko rahaa, rahan arvoista omaisuutta tai muun panoksen (työpanos), ei määriteltyä vähimmäisrajaa Vastuunalainen YM tekee päätökset ja vastaa sitoumuksista ja yhtiön velvoitteista henkilökohtaisesti Yhtiömiehet nostavat rahaa yksityisottoina kuten toiminimessä Mikäli yhtiösopimuksessa ei ole edellytetty valittavaksi tilintarkastajaa ja rajat eivät ylity, tilintarkastajan valinta ei ole pakollista

17 AVOIN YHTIÖ Perustajana useampi henkilö tai oikeushenkilö Vaatii perustamissopimuksen Yhtiömiehet (osakkaat) ovat tasavertaisia Kaikki yhtiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista koko omaisuudellaan Yhtiömiehet päättävät yhdessä asioista, mikäli yhtiösopimuksessa ei ole toisin sovittu

18 KOMMANDIITTIYHTIÖ Yksi tai useampi vastuunalainen yhtiömies, lisäksi ainakin yksi äänetön yhtiömies Vastuunalaiset yhtiömiehet tekevät päätökset ja äänettömät yhtiömiehet sijoittavat vain rahapanoksen Yhtiösopimuksessa on määritetty äänettömän YM asema yhtiössä Äänettömällä YM ei ole oikeutta osallistua päätöksentekoon, vastuu vain sijoittamansa pääoman osuudella Äänetön YM saa vain sijoittamalleen rahapanokselle vuosittain määrätyn koron, mikäli yritys tuottaa voittoa Yleinen perheyhtiön yhtiömuoto

19 OSAKEYHTIÖ Perustamiseen vaaditaan vähintään yksi henkilö tai yhteisö, toiminimen lisäksi ainoa yritysmuoto, jonka voi perustaa vain yksi henkilö Osakkaat vastaavat yhtiön sitoumuksista vain sijoittamansa pääoman osuudella Vähimmäisosakepääoma 2500 Osakepääoma jaetaan osakkeisiin, joiden perusteella äänioikeus jaetaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen, joka valitsee toimitusjohtajan vastaamaan yhtiön juoksevista asioista 51% :n omistuksella päätetään yhtiön toiminnasta Mikäli yhtiöjärjestys ei edellytä tilintarkastajaa ja vähimmäisrajat eivät täyty, tilintarkastajaa ei tarvitse valita (tilintarkastuslaki, pienyhtiön rajat)

20 OSAKEYHTIÖN RAKENNE Yhtiökokous Hallitus Johtoryhmä Toimitusjohtaja Tilintarkastaja Operatiivinen toiminta

21 Yritysmuodon vaikutuksista tilinpäätöksen tulkintaan Toiminimi ja Osakeyhtiö mitä viivan alla? Osakeyhtiössä maksetaan palkkaa yrittäjälle, syntyy tulosta pienentävä kuluerä Verotus määräytyy yhteisöverokannan mukaan (26%) Kyseessä on kaksi eri verosubjektia (yritys ja yrittäjä) Tilikauden tulos = nettomääräinen tulos Toiminimiyrityksessä Ei palkkaa yksityisotto merkitään taseeseen, ei pienennä tulosta kuluerän muodossa Yritys ja yrittäjä, verotus yhdessä Tilikauden tulos = näkyvissä yrittäjän palkkamäärä

22 Perustamismuodollisuuksista Yksityinen elinkeinonharjoittaja (liikkeenharjoittaja, ammatinharjoittaja) Perustamisilmoitus Y-lomakkeella Henkilöyhtiöt Perustamisasiakirja: Yhtiösopimus Perustamisilmoitus Y-lomakkeella Osakeyhtiö Perustamisasiakirjat: Perustamissopimus, yhtiöjärjestys Perustamisilmoitus Y-lomakkeella Toiminta: osakeyhtiölain mukaiset kokoukset vuosittain

23 Tilintarkastus Pienyrityksen rajat: Yhteisöt, joilla kahtena peräkkäisenä tilikautena täyttyy enintään yksi seuraavista tilinpäätöksen eristä voivat päättää olla valitsematta tilintarkastajaa edellyttäen, että yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä Taseen loppusumma yli 100T Liikevaihto yli 200 T Palveluksessa keskimäärin yli 3 henkilöä

24 Mikä yritysmuoto sopisi juuri minulle ja miksi? - katso liitteenä oleva taulukko yritysmuotojen vertailuista

25 Yritysmuodoista nousseita kysymyksiä Miksi päiväkodit ovat usein avoimia yhtiötä? Avoimessa yhtiössä ei ole mitään hyvää. Päätös ja vastuu yhtiökumppanin teoista ja päätöksistä. KY: vastuukysymykset, äänettömän yhtiömiehen olemassaolo, sijoittajan rooli. Toiminimi: yrittäjä on itse vastuussa kaikista toimista. Osakeyhtiön vastuukysymykset. Kannattaa muistaa, että pienissä yrityksissä rahoittaja vaatii usein henkilökohtaista takausta. Pohdittava, kenellä on allekirjoitusoikeus yhtiössä?

26 Yrittäjäpolvenvaihdoksen monet muodot

27 Sukupolvenvaihdoksesta 90% on tunnetta ja 10% juridiikkaa

28 Ja tiistaina jatkettiin Mitä jäi mieleen eilisestä? Millä ajatuksilla tähän aamuun?

29 Mitä ajatuksia eilisestä? Tuli kartoitettua, millainen yrittäjä itse olisin. Itsensä tunnistaminen jäi parhaiten mieleen. Positiivisin mielin tähän aamuun. On mielenkiintoista kuulla, miten valmiita liiketoimintasuunnitelmia siellä oli. Ruokaa ei tarvitsisi olla niin paljon =) Hyvillä mielin eilisestä. Parasta antia oli kuulla muiden suunnitelmia. Rohkaistuu myös itse kehittämään omia suunnitelmia. Tämän päivän suhteen kaikki käy. Muiden oikeita suunnitelmia kiva kuulla. Kovasti seurasin opettajana, millaisia menetelmiä käytätte. Tänään pikkuisen painaa tekemättömät työt takaraivossa. Yksityiskohta: osakeyhtiöissä pääoman verotus 26 % ja muissa henkilöyhtiöissä 28 %. Hyvällä mielin tähän aamuun. Omasta esitelmästä sain palautetta, se oli parasta. Hämmästyin miten paljon ehditte kirjoittaa palautetta. Monennäköisiä konsteja pohtia näitä asioita, muut miettivät näköjään samoja asioita. Kommandiittiyhtiöiden asiat ja yksityiskohdat. Lueskelin kaikki saamani palautelaput, säilytän ne pahan päivän varalle, niihin on kiva palata myöhemmin. Hyvä tietää yritysmuodoista enemmän. Niistä pitäisi keskustella vielä toisen kanssa tarkemmin. Oppi tuntemaan toisia osallistuja enemmän. Ja hiiri sai vauhtia

30 Näkökulmia vaihdostilanteeseen Yrittäjäpolvenvaihdos = omistaja vaihtuu Tarkasti suunniteltu prosessi vs. yllättävä tilanne, esimerkiksi kuolemantapauksen jälkeen? Löytyykö jatkaja perheestä? Suvusta? Yrityksen henkilöstöstä? Täysin ulkopuolelta? Ostetaanko koko omistus? Vai ostetaanko pelkkä liiketoiminta (koneet, laitteet, kalusto, varasto, sopimuskanta, liikearvo eli goodwill yms.)? Miten ostetaan? Käypään hintaan, lahjaluonteisena kauppana, vai täyslahjana eli vastikkeettomana luovutuksena?

31 Perheyritysten liiton tutkimus v Perheyritysten mukaan suurimmat haasteet sukupolvenvaihdoksissa ovat verotus sopivan jatkajan valitseminen rahoitusprosessi Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen avaintekijöitä on pitkä suunnitteluaika oikea hinnoittelu

32 Lähtötilanne Luopujan elämäntilanne Ypv:n aloitus tarpeeksi ajoissa Oma elämäntilanne Ei muita isoja projekteja samaan aikaan Yrityksellä ei suvantovaihetta Jatkajan tausta Luopujan ja jatkajan välinen luottamussuhde

33 Jatkaja perheen sisältä vai ulkopuolelta? Johtajuus? Keskustelu? Luottamus? Palaute? Kontaktin luominen henkilöstöön? Tuki? Henkilöstön hyväksyntä? Kulttuuritausta? Kuusisto, Maria-Elina: Pienten ja keskisuurten yritysten spv-prosessin aikaisen johtajuuden siirron kriittiset tekijät. Diplomityö. TKK 2007.

34 Treeni: Mitä haasteita voi liittyä siihen, tuleeko jatkaja perheen sisältä vai ulkopuolelta?

35

36

37

38

39 Onnistunut sukupolvenvaihdos = onnistunut johtajuuden siirto Edellyttää aitoa halua molemmilta osapuolilta Jatkajan oman johtajuuden kirkastaminen on johtajuuden lunastamisen elinehto Luopujan osoittama henkinen tuki on merkittävä asia Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

40 Yrittäjäpolvenvaihdos prosessina LUOPUJA JATKAJA HENKILÖSTÖ Millaisia vaiheita/käsiteltäviä asioita prosessiin kuuluu? Millaisia vaiheita/käsiteltäviä asioita prosessiin kuuluu? Millaisia vaiheita/käsiteltäviä asioita prosessiin kuuluu? Millainen aikajärjestys näillä vaiheilla voisi olla? Millainen aikajärjestys näillä vaiheilla voisi olla? Millainen aikajärjestys näillä vaiheilla voisi olla? Millaisia tuntemuksia voi esiintyä eri vaiheissa? Millaisia tuntemuksia voi esiintyä eri vaiheissa? Millaisia tuntemuksia voi esiintyä eri vaiheissa?

41 HUOMIOITAVAT SIDOSRYHMÄT

42 Treeni Kirjoittakaa tehtävänanto ylös Mitä vaiheita/käsiteltäviä asioita voisi olla? Missä aikajärjestyksessä? Millaisia tuntemuksia voi esiintyä? Valitkaa ryhmälle sopiva tila, mielellään muualta kuin tästä huoneesta Kirjatkaa ryhmän ajatuksia paperille ranskalaisin viivoin Aikaa 40 min., sitten paluu Liiketilaan

43 Olipa kerran. Yritys, jonka henkilöstö kuuli, että heidän pomonsa on luopumassa yrityksestään Siitä alkoivat sipinät ja supinat yrityksen käytävillä. Mitähän henkilöstö tuumi?

44 TIETO Shokki > kuka, mitä, miksi? Muutoksen pelko / toivo T ODOTUS Mielikuvien luominen Epävarmuus > pelko oman työpaikan säilymisestä Vaihtoehtojen miettiminen Kieltäminen Kateus Myönteiset ja kielteiset ajatukset U N TOTEUTUS Hyväksyminen/vastustaminen Näyttämisen halu Motivaatio (ylös ja alas) Kärsimättömyys Uuden ja vanhan vertailu Äärikäyttäytyminen (mustamaalaus/mielistely E T E SOPEUTUMINEN Tilanteen haltuunotto, ratkaisun teko (jää/lähtee) Helpotus, työrauha T

45 Entä mitä ajatteli itse luopuja? Luopujayrittäjä, jonka päässä oli pikku hiljaa kytenyt ajatus yrityksen myynnistä, päätti lähteä kirjastoon etsimään tietoa yrityspolvenvaihdoksesta. Kun hän oli liiketalouden kirjojen äärellä, samaan opukseen oli tarttumassa toinenkin käsi: yrittäjyydestä kiinnostunut, potentiaalinen jatkaja. Luopuja ja jatkaja lähtivät yhdessä kahville pohtimaan prosessia kumpikin omasta näkökulmastaan

46 -Pohdinta -Hinta -Peruste (pakko, harkittu) LUOPUJA PÄÄTÖS LUOPUMISESTA JATKAJA -Etsintä -Briefing -Sovittaminen (sisältä vs. ulkoa) -Luottamus LUOPUJA - Tunteiden käsitteleminen LIIKETOIMINNAN SIIRTÄMINEN -Muutos + / - -Henkilöstö! YT! -Jatkajan johtajuus -Rahoitus -Tiedotus -Yht.työkumppanit ASIAKKAAT

47 A I K A R E S U R S S I T JATKAJA INTO HALU JATKAA Suuri luova palo, motivaatio OMA LTS VISIO TAVOITTEET ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ onnistuminen YRITYKSEN HINTA sovittelu RAHOITUS stressi Hyvä fiilis, usko PAPERIT LUVAT VEROTUS tutustumisvaihe KOHDEYRITYS tavoite ESI SOPIMUS JA SALASSA PITO itseluottamus epäröinti, mietintähetki päätös YRITYS TOIMINTA JATKUU KAUPPA KIRJAT realismi OMA OSAAMI NEN Epävarmuus, kriittisyys, realismi TOIMINTA EDELLYTYKSET, ALKUTIEDOT LUOPUJA SIIRTYY MENTORIKSI KOKO HENKILÖSTÖLLE Pomo, päätös Onnistumisen paine, jännitys A S I A N T U N T I J A V E R K O S T O T JEE! Onnistuminen!

48 Onnistunut johtajuuden siirto VALMISTELUVAIHE JAETUN JOHTAJUUDEN VAIHE ITSENÄISEN LIIKETOIMINNAN VAIHE Luopujan luopumisprosessi Henkilöstön luopujasta luopumisprosessi Henkilöstön uuden johtajan hyväksymisprosessi Jatkajan johtajuuden lunastamisprosessi Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

49 Valmisteluvaihe / luopuja Painopistealueet Nykytilan analysointi Henkilökunnan valmistaminen Viestintäsuunnitelman teko Osapuolten tutustuminen Konkreettiset teot Keskustele läheisten kanssa Tarkista motiivit Tutustuta osapuolet Tunnista oma johtamistyylisi Tunnista yrityksesi organisaatiokulttuuri Arvioi henkilöstönäkökulmat Valmistaudu henkilökunnan motivointiin ja muutostunteiden käsittelyyn Suunnittele ulkoisten sidosryhmien huomiointi Laatikaa yhteiset pelisäännöt Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

50 Valmisteluvaiheessa / jatkaja Painopistealueet Yrityskulttuuriin perehtyminen Aktiivinen tiedon keruu Suhteen luominen henkilöstöön Viestinnän tukeminen Konkreettiset teot Tutustu kulttuuriin ja johtajuuteen Luo suhteita henkilökuntaan Kerää tietoa yrityksen toiminnasta ja toimintaympäristöstä Auta luopujaa tärkeissä valmisteluvaiheen tehtävissä Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

51 Valmisteluvaiheessa Painopistealueet molemmille Suunnittelu: pelisäännöt ja aikataulu Viestintä: henkilöstö ja ulkoiset sidosryhmät Nykytilan tunnistaminen ja tunnustaminen: johtajuus ja yrityskulttuuri Muutosmotivaation luonti Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

52 Viestintäsuunnitelma valmisteluvaiheessa Sisäinen viestintä Pääkohderyhmä henkilöstö Päävastuu luopuja Viestintäkanavat Ypv-palaverit, viikkopalaverit, tiedotteet Viestien aiheet Ypv:stä kertominen ja suunnitelmat; etenemisestä kertominen Ulkoinen viestintä Pääkohderyhmät asiakkaat, rahoittajat, toimittajat, kumppanit Päävastuu luopuja Viestintäkanavat Mediatiedotteet, sidosryhmäpalaverit, verkkosivut Viestien aiheet Ypv:stä tiedottaminen, tutustuttaminen jatkajaan Kuusisto ja Kuusisto: Johtaja vaihtuu

53 Case-esimerkki - mainostoimisto X - tarina - kauppahinta: e/kk viiden vuoden ajan

54 Välitehtävät Oppimissopimus ja esimotorola (jos et vielä ole tehnyt niitä) Oman kehittämisprojektin työstäminen eteenpäin Mentorin tapaaminen ja lyhyt ajatuspaperi siitä Yksi ohjauskeskustelu puhelimitse ennen helmikuun jaksoa (tammikuussa, Heidi/Tarja/Päivi ottaa yhteyttä)

55 Muut palautukset Workshopit jos siihen liittyy tehtäviä, ne palautetaan ko. ohjaajalle hänen ohjeistuksensa mukaan Kirjat reflektioessee/-t palautetaan oman oppilaitoksen vastuuhenkilölle KTAMK: Jukka Auraneva RAMK: Anitta Ruoskanen LAO: Anne Ruotsalainen

56 Seuraava oppimisjakso klo 9 16 Rovaniemellä Tarkemmista paikkatiedoista ilmoitetaan myöhemmin Valmentajat Päivi ja Tarja Teemana Liiketoimintalähtöinen tarkastelu Muistathan Moodlen: kirjaudu ja tutustu! Janne toimittaa ohjeet. Jos riemullisia haasteita Moodlen kanssa, Janne auttaa.

57 Haluamista voi ja sitä kannattaa opetella 1. Päätä mitä haluat 2. Halua sitä tarpeeksi kovasti 3. Usko, että pystyt sen saavuttamaan 4. Etene askel kerrallaan 5. Näe itsesi tilanteessa, jossa olet jo saavuttanut tavoitteesi -Onnistujan Päivyri s. 151/2009

58 Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalo Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta lähipäivien aikana! Good job. Tunnelmallista joulun odotusta, t. Heidi ja Päivi

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Mikko Raussi YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning

YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 YRITYSIDEA... 4 2.1 Yritysidean syntyminen...

Lisätiedot

Eveliina Haukipuro YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN. Case-yrityksenä muotivaateliike

Eveliina Haukipuro YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN. Case-yrityksenä muotivaateliike Eveliina Haukipuro YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Case-yrityksenä muotivaateliike Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Joulukuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

1. Missä on bisneksen paikka?

1. Missä on bisneksen paikka? 1. Missä on bisneksen paikka? Yhteiskuntaoppi ja historia Integraatio: äidinkieli, psykologia, matematiikka Tässä jaksossa n Työsopimus n Freelancer n Liikeidea n Yritysmuoto n Verot Osio 1/1 Yhteiskuntaoppi

Lisätiedot

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennusalan

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Jukka Hänninen Kuljetus Tmi VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä Jukka Hänninen

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Autamme yritystäsi. kasvuun YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

Autamme yritystäsi. kasvuun YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS Autamme yritystäsi kasvuun YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 3/2015 YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODOT 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 4 2.2 Avoin yhtiö

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Logistiikan koulutusohjelma Forssa, kevät 2011 Jani Lahti OPINNÄYTETYÖ Logistiikan koulutusohjelma Forssa Työn nimi Kuljetusyrityksen perustaminen

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus

TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus Iri Nokelainen TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.5.2011 Tekijä(t) Iri Nokelainen

Lisätiedot

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa Entrepreneurship in Finnish Society Kandidaatintyö Saara Mikkola Henna Roikonen TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Employee Buy Out -käsikirja

Employee Buy Out -käsikirja 1 Employee Buy Out -käsikirja Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi 2000 Taitto: Osuuskunta Sataosaajat, Pori Paino: Yliopistopaino, 2000 Esipuhe Osuuskunta Sataosaajat

Lisätiedot