Uudistusten vuosi. Strategian kiteytys ja brändilupaus. Uusi yritystunnus ja nimenmuutos. Suomen Messut Osuuskunta. Hallituksen toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistusten vuosi. Strategian kiteytys ja brändilupaus. Uusi yritystunnus ja nimenmuutos. Suomen Messut Osuuskunta. Hallituksen toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 1 (8) Uudistusten vuosi Suomen Messut Osuuskunnalle vuosi 2013 oli taloudellisesti heikko. Tärkeimmät tulokseen vaikuttavat tekijät olivat yleinen taloustilanne sekä edellisvuotta heikompi näyttelyohjelma niin emoyhtiön kuin tytäryhtiöidenkin osalta, mikä johti liikevaihdon ja kannattavuuden selvään laskuun. Kysynnän lasku kohdistui erityisesti jälkimmäiselle vuosipuoliskolle, joka oli arvioituakin heikompi. Toisaalta kertomusvuotta leimasivat suuret uudistukset, joilla pohjustettiin pitkän aikavälin kannattavuutta. Muutoksia toteutettiin hyvin monella saralla: uudistamalla strategiaa, remontoimalla tiloja sekä kehittämällä organisaatiota ja tietojärjestelmiä. Strategian kiteytys ja brändilupaus Messukeskuksen missiona on edistää suomalaista hyvinvointia mahdollistamalla tuloksekkaita kohtaamisia. Visiossaan Messukeskus on tuloksellisin, sosiaalisin ja elämyksellisin kohtaamismedia nyt ja tulevaisuudessa. Jo edellisvuonna aloitettu strategiatyö kiteytettiin kolmeen ydintavoitteeseen. Kilpailukyky on Messukeskuksessa tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta, pyrkimystä olla loistava tapahtumanjärjestäjä ja tapahtumapaikka. Asiakaskeskeisyyttä vaalitaan olemalla aloitteellisia, alan parhaita osaajia ja tekemällä asiat helpoksi asiakkaille. Toiminnassa tukeudutaan myönteiseen tekemisen meininkiin ja yhdessä onnistumisen ilmapiiriin. Messukeskuksen strategia tiivistyi uudistumisen myötä yhteen sanaan: kohtaamismedia. Messukeskus on kaikkien aistien media, joka herättää uusia oivalluksia tarjoamalla ihmisille kohtaamisia, elämyksiä ja näkökulmia tulevaisuuteen. Tästä syntyi Messukeskuksen uusi brändilupaus: Oikeita kohtaamisia. Aitoja elämyksiä. Kosketus tulevaisuuteen. Uusi yritystunnus ja nimenmuutos Voimakkaan strategiatyön myötä syntyi tarve uudistaa Messukeskuksen brändi myös visuaalisesti. Uuden ilmeen hiomisessa tehtiin yhteistyötä viestintätoimisto Milttonin kanssa. Messukeskuksen uusi, yhteisöllisesti tuotettu yritystunnus kuvaa messuvieraiden yksilöllisiä kokemuksia ja sitä nostetta ja energiaa, joka kohtaamisissa syntyy. Messuilla virtaa energia ja syntyy uusia, yllättäviä ideoita ja kohtaamisia. Tästä lähtökohdasta sai ideansa yritystunnuksen ylöspäin kasvava sinipunainen spiraali, messupöhinä. Tunnukseen voivat lisätä oman kädenjälkensä kaikki Messukeskuksen ystävät piirrossovelluksella, joka on pysyvästi esillä Messukeskuksen tiloissa. Samalla jämäköitettiin yrityksen nimeä. Kaikessa viestinnässä siirryttiin käyttämään tunnistettavaa lyhyttä perusnimeä Messukeskus. Sillä viitataan tapahtumapaikkaan, tapahtumia järjestävään tahoon ja koko kohtaamismedian brändiin. Yritystunnus ja nimenmuutos julkistettiin syyskuussa Habitare-messujen avautuessa.

2 2 (8) Kaupparekisterinimenä säilyy jatkossakin Suomen Messut Osuuskunta. Tilojen saneeraus ja ravintolatarjonnan laajentaminen Messukeskus toteutti kertomusvuoden aikana ennennäkemättömän laajan saneerauksen sisätiloissaan. Investoinnin suuruus oli 11 miljoonaa euroa. Messukeskuksen sydämessä monipuolisia palveluja tarjoava aulatila, Galleria, saneerattiin kokonaisuudessaan. Täydellisessä muodonmuutoksessa uusittiin pintamateriaalit, värit, valaistus, opasteet ja kalusteet. Pysäköintitalon puoleinen pohjoinen sisäänkäynti laajeni. Samalla esteettömyys koheni, sillä Galleriaan rakennettiin uudet liukuportaat ja hissi. Kasvojenkohotus ylsi myös kongressisiiven puolelle, jossa uudistettiin aulatilat ja pääkokoussali. Uudistusten myötä myös ravintolamaailma monipuolistui, ja Messukeskukseen avattiin viisi kokonaan uutta ravintolaa. Tarjonta uudistettiin yhteistyössä Messukeskuksen ravintolapalveluista vastaavan Fazerin kanssa. Lisäksi Messukeskus sai modernin ja pohjoismaisittainkin ainutlaatuisen näyttävän mainos- ja opastenäyttöjärjestelmän. Näytöt palvelevat Messukeskuksen miljoonaa vuosittaista kävijää joustavasti ja tarjoavat uusia näkyvyysmahdollisuuksia näytteilleasettajille ja kumppaneille. Organisaatiouudistus Vuoden alussa vahvistettiin myyntiä ja asiakaspalvelua sekä avattiin uusia mahdollisuuksia kiinteistön ja tapahtumien puitteiden kehittämiseen. Organisaatiomuutos oli jatkoa edellisvuonna käynnistetylle kehittämiselle. Kokous- ja tapahtumamyynti siirtyi samaan yksikköön muiden myyntipalvelujen kanssa, jotta asiakkaille voitaisiin tarjota aiempaa kokonaisvaltaisempaa palvelua. Kaikki asiakaspalvelut keskitettiin yhteen Asiakaspalveluyksikköön. Uusi Tuotanto ja kiinteistö -yksikkö laajeni kattamaan Messukeskuksen hallipalvelut, kiinteistönhoidon ja rakennuspalvelun. Kansainvälisten tapahtumien myynti siirtyi osaksi tuotekehitystiimiä. Järjestelmäuudistukset ja verkkokauppa Vuoden kuluessa uudistettiin myös palvelukanavia ja tietojärjestelmiä voimakkaasti. Uusi, koko konsernissa käyttöönotettu toiminnanohjausjärjestelmä yhdisti samaan ketjuun koko operatiivisen toiminnan asiakkaista tilauksiin, tilavarauksiin ja laskutukseen. Verkkopalveluissa uudistettiin Messukeskuksen internetsivujen ilme ja sisältö. HR-toiminnossa otettiin käyttöön uusi henkilöstöhallintojärjestelmä. Vuoden lopussa avattiin kokonaan uutena palvelukanavana verkkokauppa. Aloitusvaiheessa verkkokauppa palvelee messuvieraita lippukauppana, mutta palvelutarjonnan laajentamista suunnitellaan.

3 3 (8) Vastuullisuus Messu-, kokous- ja kongressitoiminnalla on merkittävä taloudellinen vaikutus pääkaupunkiseudulle. Messukeskus luo toiminnallaan työpaikkoja ja sillä on merkittävä välillinen vaikutus mm. pääkaupunkiseudun hotellien, ravintoloiden ja joukkoliikenteen työllisyyteen. Messukeskus tuottaa kaikki palvelunsa ekologisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Ympäristöä arvostavaan toimintaan kuuluu myös asiakkaiden ja messuvieraiden opastaminen ekologisesti kestävään toimintaan, esimerkiksi kierrätykseen ja julkisen liikenteen käyttöön. Messukeskuksen energiankulutus on pidetty kurissa suurista tilainvestoinneista huolimatta. Energiansäästötalkoissa hyödynnetään tehokkaasti uusinta talotekniikkaa. Galleriaan rakennettiin remontointivaiheessa uusi lämmön talteenottojärjestelmä. Lisäksi hallien ilmanvaihtokoneiden ohjausjärjestelmiä kehitettiin niin, että sisäilma mukautuu joustavasti hallin käyttötarkoitukseen. Vuosi 2013 numeroina Messukeskuksessa vieraili vuonna 2013 yhteensä kävijää messuilla, kokouksissa, kongresseissa ja muissa tapahtumissa (edellisvuonna kävijää). Eniten kävijöitä keräsivät Helsingin Kirjamessut rinnakkaistapahtumineen ( kävijää), Matka Nordic Travel Fair yhdessä Caravan-messujen kanssa ( kävijää) ja Vene Båt -messut ( kävijää). Eri alojen messuja järjestettiin 100 (95). Näyttelypinta-alaa varattiin Suomen Messujen järjestämissä tapahtumissa m2 (edellisvuonna m2). Näytteilleasettajia oli omissa ja vierastapahtumissa yhteensä (edellisvuonna ). Kokouksia, kongresseja ja yritysjuhlia Messukeskuksessa järjestettiin 1368 (edellisvuonna 1631). Omistajat Suomen Messut Osuuskunta on jäsentensä omistama. Osuuskunnan muodostavat 200 jäsentä, joukossa yrityksiä, Helsingin kaupunki ja Suomen Messusäätiö. Taloudellinen kehitys Liikevaihto ja tulos

4 4 (8) Suomen Messut konsernin muodostavat Suomen Messut Osuuskunta ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Standiman Oy, Suomen Videoviestintä SVV Oy, Expomark Oy, Helsingin Messut Oy ja Kiinteistö Oy Wanha Satama sekä osakkuusyhtiö Adforum Ab (50 %). Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 53,1 (vuonna ,2;vuonna ,8) milj. euroa, laskua edellisvuodesta oli 11,9 prosenttia. Näyttelytoiminnan liikevaihdon lasku oli 1,7 prosenttia ja kongressi- ja kokoustoiminnan 15,8 prosenttia, teknisten palveluiden 10,7 ja vuokraustoiminnan liikevaihto laski 6,2 prosenttia. Tytäryhtiöistä Suomen Videoviestinnän liikevaihto laski 42,7 prosenttia, Expomarkin 52,0 prosenttia ja Helsingin Messujen liikevaihto laski 0,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui pääosin edellisvuotta heikommasta näyttelyohjelmasta niin emoyhtiön kuin tytäryhtiöidenkin osalta. Kokoustoiminnan osalta kysynnän lasku kohdistui erityisesti jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. Toiminnan kulut olivat 54,6 (54,2; 49,7) milj. euroa, josta suunnitelman mukaisten poistojen osuus oli 9,8 (9,5; 8,4) milj. euroa. Toteutetusta säästöohjelmasta huolimatta kulut eivät joustaneet liikevaihdon laskun myötä ja lisäksi tulosta rasitti osakkuusyhtiö Adforumin heikosta tuloskehityksestä aiheutuva erä. Tulosta rasittivat myös investointeihin, 0,9 milj. euroa, ja identiteettiuudistukseen, 0,2 milj. euroa, liittyvät kertaluontoiset erät. Konsernin liiketulos heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna ja oli -1,5 (6,1; 3,2) milj. euroa. Liikevaihtoon suhteutettu liiketulos oli -2,8 (10,1; 6,0) prosenttia. Tappio ennen satunnaisia eriä ja veroja oli -1,8 (5,7; 2,8) milj. euroa. Rahoitus Liiketoiminnan rahavirta oli 9,3 (13,6; 11,3) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -15,9 (-4,8; -23,4) milj. euroa. Elokuussa nostettiin 10 miljoonan euron 5-vuotinen laina konsernin investointien rahoittamiseksi ja velkarahoitusrakenteen pidentämiseksi. Korollisia velkoja tilikauden lopussa oli 21,8 milj. euroa (16,2; 22,6). Taseen loppusumma oli 114,6 (111,2; 116,3) milj. euroa. Tilinpäätöksen mukainen omavaraisuusaste on 72,9 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 74,6 (71,6) prosenttia. Verot Konsernin verot olivat 0,001 (1,2; 0,069) milj.euroa. Investoinnit Konsernin investoinnit olivat yhteensä 15,4 (5,0, 23,3) milj. euroa eli 29,1 (8,3; 44,1) prosenttia liikevaihdosta. Galleria-alueen uudistamisinvestointi ja pohjoisen sisäänkäynnin laajentamisinvestointi olivat yhteensä 11,1 milj. euroa ja kongressisiiven uudistamisinvestointi 0,6 milj. euroa. Tietojärjestelmäinvestoinnit olivat 1,2 milj. euroa. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tytäryhtiö Standiman Oy sulautettiin emoyhtiöön Henkilökunta siirtyi emoyhtiön palvelukseen vanhoina työtekijöinä ja omaisuuserät siirrettiin emoyhtiölle tase-arvoilla. Joulukuussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tammikuussa. Neuvottelut johtivat 16 henkilön vähentämiseen konsernissa.

5 5 (8) Näkymät vuodelle 2014 Kuluvana vuonna konsernin liikevaihto nousee edellisvuoteen verrattuna paremmasta näyttelyohjelmasta johtuen. Kannattavuus paranee edellisvuoteen verrattuna. Kustannusrakenteen keventämiseksi on käynnistetty säästöohjelma. Investoinnit keskittyvät tietojärjestelmäinvestointeihin. Riskit ja epävarmuustekijät Suomen Messut -konsernin liiketoiminta on herkkää suhdannevaihteluille. Messutoiminnan menestyksellisyys perustuu yritysten halukkuuteen käyttää messumediaa markkinoinnissaan. Merkittävä osa kokoustoiminnan tilaisuuksista liittyy näyttelytapahtumiin, jonka lisäksi teknisten palveluiden ja vuoraustoiminnan tuotot vaihtelevat näyttelyohjelman myötä. Suomen Messujen messusalkku sisältää useiden eri toimialojen näyttelyitä, mikä lieventää yhden toimialan mahdollisten suhdannevaihteluiden vaikutusta. Henkilö- ja omaisuusriskejä torjutaan järjestelmällisellä riskienhallinnalla. Riskien taloudellisilta vaikutuksilta on suojauduttu omaisuus- ja keskeytysvakuutuksin. Velkaantumisaste nousee investointihankkeiden rahoituksen myötä 31,0 prosenttiin, ja korkomenojen osuus liikevaihdosta on suurimmillaan 0,7 prosenttia. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 251,2 (240,5; 231,6) kokopäiväistä työntekijää ja 26,0 (28,8; 25,1) osa-aikaista työntekijää. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 12,8 (12,6; 11,3) milj. euroa. Hallinto Hallintoneuvosto puheenjohtaja Jussi Pajunen ylipormestari varapuheenjohtaja Kuisma Niemelä Jukka Alho Kimmo Alkio Anne Berner Tuija Brax Antti Herlin Jyri Häkämies Timo Jaatinen Kari Jordan fil.maist. dipl.ins. hallituksen puheenjohtaja kansanedustaja hallituksen puheenjohtaja

6 6 (8) Olli Koski Tapio Kuula Matti Kähkönen Timo Lappalainen Matti Lievonen Veli-Matti Mattila Jukka Moisio Sam Nieminen Juhani Pekkala Jussi Pesonen Sari Sarkomaa Sakari Tamminen Jaana Tuominen Jorma Turunen Mika Vehviläinen Ben Zyskowicz pääekonomisti kansanedustaja konsernijohtaja kansanedustaja Osuuskuntakokous valitsi kokouksessaan osuuskunnan sääntöjen mukaan erovuorossa olleiden tilalle Tieto Oyj:n Kimmo Alkion ja Oy Vallila Interior Ab:n hallituksen puheenjohtaja Anne Bernerin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi sekä eroa pyytäneiden Mikko Pukkisen ja Osku Pajamäen tilalle EK:n Jyri Häkämies jäljellä olevaksi toimikaudeksi (2014) ja SAK:n Elinkeinoasioiden päällikkö, pääekonomisti Olli Koski jäljellä olevaksi toimikaudeksi (2015). Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenelle maksettava palkkio on 750 /kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella 750 suuruinen kuukausikorvaus. Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 jäsentä. jäsenet ovat: puheenjohtaja Keijo Suila varapuheenjohtaja Matti Halmesmäki Juha Rantanen Hannu Syrjänen Maarit Toivanen-Koivisto hallituksen puheenjohtaja

7 7 (8) Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan hallituksen jäseneksi alkaen erovuorossa olleen Keijo Suilan tilalle konsernijohtaja Jaana Tuomisen. Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsenelle maksettava palkkio on /kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden ohella suuruinen kuukausikorvaus. Johtoryhmä Christer Haglund, Mikko Horppu, myyntijohtaja Veronica Krabbe, asiakaspalvelujohtaja Maria Mroue, markkinointi- ja viestintäjohtaja Sami Pilkkikangas, talousjohtaja Mika Vakkilainen, johtaja, tuotanto ja kiinteistö Tilintarkastajat Varsinainen tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Suojelija Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Tiedot jäsenten ja osuuksien yhteenlasketuista määristä Osuuskuntaan kuului jäsentä, joiden yhteenlaskettu osuuksien määrä oli osuutta. ehdotus Suomen Messut Osuuskunnan voiton käytöksi Voiton käyttö Aikaisempien tilikausien voitto 7 771,78 Tilikauden voitto ,81 Osuuskuntakokouksen käytettävissä oleva määrä osuuskunnan sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin ,03 Tästä määrästä ehdotetaan: osuuskorkoa maksettavaksi 6 % osuusmaksuille ,60

8 8 (8) käyttörahastoon siirrettäväksi 0,00 jolloin voittovarojen tilille jää jäljelle , ,03

Hallituksen toimintakertomus 2014

Hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Messut Osuuskunta 1 (7) Hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Messut -konsernin liiketulos nousi 4,2 miljoonaan euroon ja liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu

Lisätiedot

Kohtaamisia. Suomen Messujen vuosikertomus The Finnish Fair Corporation Annual Report. Getting together

Kohtaamisia. Suomen Messujen vuosikertomus The Finnish Fair Corporation Annual Report. Getting together Kohtaamisia Suomen Messujen vuosikertomus The Finnish Fair Corporation Annual Report Getting together 2012 Helsingin supervuosi Habitare oli osa virallista World Design Capital -ohjelmaa. Messut mediassa

Lisätiedot

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin 1 (3) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2010 KELLO 10 Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin Vuosi 2009 Itella konsernin liikevaihto oli 1 819,7

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 4

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 4 Vuosikertomus 2014 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisältö Vuosi 2014 lyhyesti 6 Avainluvut 6 Liiketoiminnat 8 Hallinto 12 Hallitus 12 Hallintoneuvosto 13 Johtoryhmä 13 Hallituksen toimintakertomus 14 Tilinpäätös

Lisätiedot

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava POSTI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 KELLO 10.00 (EET) Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava Posti Group Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Loka-joulukuu

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

KESKON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 Kannattavuus ja tase pysyivät vahvoina, kertaluonteiset erät rasittivat tulosta

KESKON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 Kannattavuus ja tase pysyivät vahvoina, kertaluonteiset erät rasittivat tulosta KESKO KESKO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1-31.12. KESKON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Kannattavuus ja tase pysyivät vahvoina, kertaluonteiset erät rasittivat tulosta Taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin

Lisätiedot

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSIKERTOMUS 2012 Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSI 2012 OLI RESTELILLE KOHTUULLINEN HUOLIMATTA LOPPU VUODEN VAIKEASTA YLEISESTÄ TALOUS- JA MARKKINA- TILANTEESTA. RESTELIN TOIMINNASSA

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18

Tunnusluvut 2010 2014 11. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13. Konsernin laaja tuloslaskelma 15. Konsernin tase 16. Konsernin rahavirtalaskelma 18 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 1 Avainluvut 11 Tunnusluvut 2010 2014 11 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 13 Konsernin tilinpäätös 15 Konsernin laaja tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Hallinto Henkilöstö Ympäristö Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Näkymät vuodelle 2014

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Julkaistu: 2014-02-20 12:00:02 CET Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätöstiedote NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Vuosi 2013 oli vaikea, sekä liikevaihto että tulos heikkenivät selvästi Nurminen

Lisätiedot

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28.

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28. VUOSIKERTOMUS 2011 II Zeeland. Vuosikertomus 2011 Sisältö. Vuosi 2011 lyhyesti. Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 1

Sisältö. Tilinpäätös 1 Tilinpäätös 2014 Sisältö Tilinpäätös 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 Toimintaympäristö 2014 1 Nimenmuutos 2 Organisaatiouudistus 3 Toiminnan tehostamisohjelma 4 Liikevaihto ja tulos 2014

Lisätiedot

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Julkaistu: 2014-08-26 07:59:33 CEST Zeeland Oyj Yhtiötiedote ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Helsinki, 2014-08-26 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAMMIKUU KESÄKUU 2014

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004. Casting Future Solutions

Vuosikertomus 2004. Casting Future Solutions Vuosikertomus 2004 Casting Future Solutions Componenta Oyj Vuosikertomus 2004 Componenta lyhyesti Componenta lyhyesti Componenta on sitoutunut jatkuvaan laadun parantamiseen koko toiminnassaan. Tuotannon

Lisätiedot

Laskevat volyymit heikensivät Itellan vuoden 2013 tulosta

Laskevat volyymit heikensivät Itellan vuoden 2013 tulosta ITELLA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 KELLO 10.00 (EET) Laskevat volyymit heikensivät Itellan vuoden 2013 tulosta Itella Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2013 Loka-joulukuu 2013 Itella-konsernin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3)

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 3.9.2014 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.5.2014 31.7.2014 (Q3) Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 38,1 milj. euroa (33,0 milj. euroa). Yritysostojen vaikutus 5,1

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 42 / 108 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 43 Konsernitilinpäätös (IFRS) Konsernitase... 52 Konsernin tuloslaskelma... 53 Konsernin laaja tuloslaskelma... 54

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 1 (45) :n tilinpäätöstiedote 25.2.2014 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) Yhteenveto kk 10 12 /2013 kk 10 12/ 2012 Muutos kk 1 12 /2013 kk 1 12/ 2012 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

panostaja OYj:N HAllITuKsEN TOImINTAKERTOmus

panostaja OYj:N HAllITuKsEN TOImINTAKERTOmus panostaja OYj:N HAllITuKsEN TOImINTAKERTOmus hallituksen ToImINTakErTomuS 1 konsernin TaLouDELLINEN kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 154,8 milj. euroa (137,0 milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI 24 %, TULOS POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

LIIKEVAIHTO KASVOI 24 %, TULOS POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.3.2010 klo 12.00 LIIKEVAIHTO KASVOI 24 %, TULOS POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 - Liikevaihto 32,3 (26,0) milj.

Lisätiedot

TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KOLMEENTOISTA KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI VUODEN 2013 AIKANA

TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KOLMEENTOISTA KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI VUODEN 2013 AIKANA Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 28.2.2013 klo 15.00 TIIMARIN UUSI MYYMÄLÄKONSEPTI TOTEUTETTU KOLMEENTOISTA KAUPPAKESKUSMYYMÄLÄÄN JA SEN LEVITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI VUODEN 2013 AIKANA NELJÄS

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot