Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003"

Transkriptio

1 Ta rjousesi te Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003 De bent u u rilainan Ii i kkeeseen las kija Sysmän Säästöpankki Korko: Laina-ai ka: Emissiokurssi: Lainan määrä: Merkin täa i ka : E n n a k kome r ki n t äa i ka : Merkintäpai kat: Järjestäjä : Verollinen 3,25 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti, efektiivinen tuotto on 3,25 % liikkeeseenlaskupäivänä mikäli emissiokurssi on 100 %) 5 vuotta ( ) Vaihtuva euroa Sysmän Säästöpankin konttorit Sysmän Säästöpankki Säästöpankki

2 SISÄLTÖ Tarjousesitteestä vastuussa olevat ,.., Hallituksen ja johtoryhmän vakuutus ,,,.,,.,..., ,..., Tiedot tilintarkastajista Tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset ja tarjousesitteen muiden tietojen tarkistaminen..... Lainaehdot...,,, ,..,....,.,.,.., I Muita tietoja merkitsijoille Tietoja liikkeeseenlaskijasta , ,..,,..,,,..,.,.,....,..,...., Tiedot liikkeeseenlaskijan hallinnosta Tiedot liikkeeseenlaskijan pääomasta Tiedot toimialasta ja siihen liittyvät seikat Tiedot varoista, vastuista, rahoitusasemasta ja tuloksesta Tiedot muista sitoumuksista , ,,,,,,.,......,...., Hallituksen selostus vuoden 2002 tilinpäätöksen laatimisen ja osavuosikatsauksen jälkeisistä pankin asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista ja tulevaisuuden näkymistä Debentuurilainan liikkeeseenlaskijan taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja Sysmän Säästöpankin osavuosikatsaus Sysmän Säästöpankin tilinpäätöstiedot tilikaudelta Sysmän Säästöpankin tilinpäätöstiedot tilikaudelta Sysmän Säästöpankin tilintarkastajan lausunto tilikaudelta Sivu Liikkeeseenlaskija: Järjestäjä: Sysmän Säästöpankki Sysmän Säästöpankki Sysmäntie SYSMÄ Tietoja tarjousesitteestä: Tämä tarjousesite on laadittu Suomen lakien mm. arvopaperimarkkinalain ( /495) ja valtionvarainministeriön tarjousesitteestä antaman asetuksen ( ) mukaisesti. Esitteessä mainittuihin asiakirjoihin voi tutustua liikkeeseenlaskijan pääkonttorissa. Merkitsijöiden tietoon saatetaan, että vuoden 2002 tilinpäätös on vahvistettu Sysmän Säästöpankin isäntien kevätkokouksessa Osavuosikatsausta ajalta ei ole vahvistettu ja se on tarkastettu yleisluonteisesti. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 14/272/2003 Sysmän Säästöpankin pääkonttorissa, osoitteessa Sysmäntie 38,19700 SYSMÄ. Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa esitteen tietojen oikeellisuudesta. Laina on merkitty Rahoitustarkastuksen pitämään luetteloon joukkovelkakirjalainoista. 2

3 Tarjousesitteestä vastuussa olevat Tarjousesitteestä vastaavat lainan liikkeeseenlaskija Sysmän Säästöpankki ja sen hallitus sekä johtoryhmä. Sysmän Säästöpankin hallitus Ole Silen, puheenjohtaja Raija Hänninen Aarno Ranta-Eskola Sysmän Säästöpankin johtoryhmä Tuomo Kemppainen, puheenjohtaja Eija Oksanen, talouspäällikkö Pentti Kuitunen, varapuheenjohtaja Raija Hörkkö Martti Tammelin Matti Virtanen, pankinjohtaja Soile Pusa-Mustonen, pankkilakimies, VT Liikkeeseenlaskijan hallitus on päättänyt tämän debentuurilainan liikkeeseenlaskemisesta kokouksessaan Hallituksen ja johtoryhmän vakuutus Vakuutamme, että tarjousesitteessä annetut tiedot vastaavat parhaan ymmärryksemme mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Sysrnässä lokakuun 2. päivänä 2003 Ole Silen Pentti Kuitunen Sysmän Säästöpankin hallitus Raija Hänninen Aarno Ranta-Eskola Raija Hörkkö Martti Tammelin Sysmän Säästöpankin johtoryhmä Tuomo Kemppainen Matti Virtanen Eija Oksanen Soile Pusa-Mustonen Tiedot Sysmän Säästöpankin tilinpäätöksen J tarkastaneesta tilintarkastajasta Pauli Hirviniemi, ekonomi, KHT Osoite: Vapaudenkatu 10 B 9, LAHTI Tilintarkastajan tilintarkastuskertomukset ja tarjousesitteen muiden tietojen tarkastaminen Tilintarkastuskertomukset esitetään tässä tarjousesitteessä vuosilta seuraavasti: - vuoden 2002 tilintarkastuskertomus tarjousesitteen sivulla 51 - vuoden 2001 tilintarkastuskertomus tarjousesitteen sivulla 77 - vuoden 2000 tilintarkastuskertomus tarjousesitteen sivulla 78 Tilintarkastajan lausunto - osavuosikatsauksesta 1.l tarjousesitteen sivulla 17 3

4 Sysmän Säästöpankin debentuurilaina Lainaehdot 1. Lainan määrä Sysmän Säästöpankki (jäljempänä "Liikkeeseenlaskija") laskee liikkeeseen velkakirjalain 5. luvun 34 $ssä tarkoitetun debentuurilainan (jäljempänä "Laina"), jonka nimellismäärä on enintään euroa. Lainan määrää on mahdollista korottaa enintään eurolla kokonaismäärältään euroon. Lainan valuutta on euro, eikä sitä ole mahdollista vaihtaa toiseksi valuutaksi. E 2. Merkintä Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainaa voi merkitä kaikissa Sysmän Säästöpankin konttoreissa. Merkintä alkaa kello 9.00 ja päättyy viimeistään merkintäpaikkojen sulkeutuessa. Ennakkomerkintä alkaa kello 9.00, josta alkaen otetaan vastaan merkintäsitoumuksia. Ennakkomerkintä päättyy merkintäpaikkojen sulkeutuessa. Merkintäsitoumusten perusteella tehdään merkinnät Merkintähinta sekä lainaehtojen mukainen liikkeeseenlaskupäivästä merkintäpäivään kertynyt korko on maksettava merkittäessä. Maksetusta merkinnästä annetaan merkintätodistus. Liikkeeseenlaskija päättää menettelytavoista mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa ja sillä on myös oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa tai korottaa lainan nimellismäärää enintään euroa. 3. Debentuurit Lainan määrästä Liikkeeseenlaskija antaa enintään kappaletta euron nimellisarvoista haltijalle asetettua debentuuria, Debentuureja voi merkitä seuraavan määräisinä: Littera A: 1 kpl Littera B: 5 kpl Littera C: 10 kpl Debentuurit päivätään ja ne numeroidaan juoksevasti. Debentuurit painetaan varmuuspainatuksella arvopaperipaperille ja varustetaan näköispainoksena tehdyllä Liikkeeseenlaskijan valtuuttaman kahden edustajan allekirjoituksella. Kuhunkin debentuuriin kuuluu viisi (5) maksulipuketta. Debentuurit luovutetaan asianmukaisesti kuitattua merkintätodistusta vastaan myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja aikana merkitsijälle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt. 4. Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on vaihtuva. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määritellä emissiokurssi tapauskohtaisesti vähintään euron suuruisille merkinnöille. 5. Laina-aika Laina-aika on viisi (5) vuotta. Lainan pääoma maksetaan takaisin nimellisarvostaan tasasuuruisina lyhennyserinä vuosittain , ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran Liikkeeseenlaskija pidättää itsellään oikeuden ostaa debentuureja takaisin ennen niiden eräpäivää. Liikkeeseenlaskija tai sen konserniin kuuluva yritys ei voi lunastaa debentuureja ennen laina-ajan päättymistä ilman rahoitustarkastuksen lupaa. 4

5 . 6. Korko Lainalle maksetaan 3,25 %:n nimelliskorkoa. Korko maksetaan jälkikäteen jäljellä olevalle nimellisarvolle, vuosittain 15.1 O., ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran Koronlaskuperusteena on todelliset päivätaodelliset päivät, poislukien kunkin korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien viimeinen päivä, jolloin korkojakson todellisten päivien lukumäärä jaetaan todellisten päivien lu kumäärällä. Korko lasketaan lainan liikkeeseenlaskupäivästä. 7. Maksut Lainan korko ja pääoma maksetaan debentuureihin liitettyjä maksulipukkeita vastaan Liikkeeseenlaskijan konttoreissa. Näissä ehdoissa mainitun maksulipukkeen haltija on oikeutettu maksulipuketta vastaan nostamaan siinä tarkoitetun koron ja kuoletuksen, vaikkei debentuuri olisikaan hänen hallussaan. I Lainalle ei kerry korkoa eräpäivän ja maksulipukkeen maksettavaksi esittämispäivän väliseltä ajalta. Mikäli maksupäivä ei ole pankkipäivä Suomessa, siirtyy maksu seuraavaan pankkipäivään. Maksun siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Mikäli maksulippua ei ole esitetty lunastettavaksi viiden (5) vuoden kuluessa siitä, kun maksulipuke lainaehtojen mukaisesti oli ensimmäisen kerran lunastettavissa, on oikeus maksun saantiin menetetty. 8. Maksulipukkeiden kuolettaminen Kadonneita tai turmeltuneita maksulipukkeita voidaan kuolettaa asiakirjain kuolettamisesta annetun lain ( /34) mukaisesti. 9. Lainaa koskevat ilmoitukset Tätä Lainaa koskevat ilmoitukset debentuurien haltijoille julkaistaan Itä-Hämeessä, LähiLehdessä ja Joutsan Seudussa ja näin julkaistun ilmoituksen katsotaan tulleen debentuurien haltijoiden tiedoksi julkaisu päivänä. 10. Ylivoimainen este Liikkeeseenlaskija ei vastaa debentuurin haltijaan nähden vahingosta, joka aiheutuu a) viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sodan uhasta, kapinasta tai kansalaislevottomuudesta; b) Liikkeeseenlaskijasta riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä posti- tai teleliikenteessä taikka sähkövirran saannissa; c) Liikkeeseenlaskijan toiminnon tai toimenpiteen viivästymisestä tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden johdosta; d) Liikkeeseenlaskijan toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutilanteesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta silloinkaan, kun se koskee vain osaa Liikkeeseenlaskijan toimihenkilöistä ja huolimatta siitä, onko Liikkeeseenlaskija siihen osallisena vai ei; tai e) muista näihin verrattavasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta Liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. II. Laina-asiakirjat Lainaa koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävissä toimistoaikana Liikkeeseenlaskijan pääkonttorissa Sysmässä, osoitteessa Sysmäntie Sovellettava laki ja oi keuspai kka Tähän Lainaan sovelletaan Suomen lakia. Lainasta johtuvat riidat ratkaistaan Heinolan käräjäoikeudessa. Kantaja, johon sovelletaan kuluttajia koskevaa lainsäädäntöä, saa nostaa kanteen myös asuinpaikkakuntansa alioikeudessa. 5

6 . 13. Vakuus Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla. 14. Velkojien kokous Liikkeeseenlaskijan hallituksella on oikeus kutsua koolle velkojienkokous päättämään Lainan ehtojen muuttamisesta tai muista jäljempänä mainituista seikoista. Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää kohdan 9 mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä tiedot siitä, miten velkakirjan haltijan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. L Velkojienkokous on pidettävä Sysmässä ja sen puheenjohtajan nimeää Liikkeeseenlaskijan hallitus. Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnäolevat henkilöt edustavat vähintään 75 % Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta kokousken alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan Liikkeeseenlaskijan hallituksen pyynnöstä lykätä uuteen velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua. Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnäolevat henkilöt edustavat vähintään 25 % Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. Liikkeeseenlaskijan edustajilla ja sen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus olla läsnä velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Lainan haltijoiden äänioikeus määräytyy velkakirjan pääomamäärän perusteella. Liikkeeseenlaskijalla ei ole äänioikeutta velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintää kahta kolmasosaa (U3) annetuista äänistä. Velkojienkokouksella on oikeus päättää joukkovelkakirjan haltijoita sitovasti: a) Lainan ehtojen muuttamisesta ja b) suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen Lainan ehdoista. Kaikkien velkakirjan haltijoiden suostumusta edellyttävät: a) Lainan pääoman jdtai koron alentaminen, b) laina-ajan pidentäminen, c) velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden muuttaminen tai d) velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen. Tällöin suostumus voidaan antaa velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Velkojienkokouksen päätökset sitovat tällöin kaikkia velkakirjan haltijoita riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä velkojienkokouksessa ja riippumatta siitä, onko velkojienkokouksen päätöksestä tehty merkintä heidän velkakirjoihinsa. Velkakirjojen haltijat ovat velvollisia viipymättä toimittamaan velkakirjat Liikkeeseenlaskijalle tai määräämälle, joka tekee velkakirjoihin merkinnän velkojienkokouksen päätö ksestä. 6

7 15. Muuta Liikkeeseenlaskijan hallitus päättää muista ehdoista tai toimenpiteistä, jotka liittyvät tämän Lainan ottamiseen, sekä lainateknisten menettelytapojen muutoksista ja Lainan hoitamiseen liittyvistä menettelytavoista.

8 Muita tietoja merkitsijöille Laina on debentuurilaina Tämä laina on velkakirjalain 34 $ssä tarkoitettu debentuurilaina. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin Sysmän Säästöpankin muilla sitoumuksilla. Sysmän Säästöpankki tai sen konserniin kuuluva yritys ei voi lunastaa debentuureja ennen laina-ajan päättymistä ilman rahoitustarkastuksen lupaa. Debentuureihin perustuvia saamisia ei voi käyttää vastasaamisen kuittaukseen. Merkintä- ja lunastuspaikat Merkintä- ja lunastuspaikkoina ovat Sysmän Säästöpankin kaikki konttorit. Lainan efektiivinen tuotto ja duraatio Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto on 3,25 % liikkeeseenlaskupäivänä 100 %:n emissiokurssilla. Jos emissiokurssi nousee niin efektiivinen tuotto laskee ja jos emissiokurssi laskee niin efektiivinen tuotto nousee. Lainan duraatio on 2,88 vuotta 100 %:n emissiokurssilla. Duraatio on lainan koron ja pääoman maksujen nykyarvoilla painotettu laina-ajan keskiarvo. Efektiivinen korkotuotto ja duraatio on laskettu arvopaperimarkkinoilla yleisesti käytetyllä nykyarvomenetelmällä. Efektiivinen korko: R = (kuponki korko-( nimellisarvo/l OO)t(A* ku pon ki korko/365))* (tod./dsr)/( (nimellisarvo/l OO)t(A* kupon ki korko1365)) jolloin A = päiviä korkoajan alusta selvityspäivään DSR = päiviä selvityspäivästä lainan lunastuspäivään Duraation (Macauley duration) laskentakaava on: DA= (V tri NV(kf t)*t)/nv(a) jolloin: DA = Omaisuuslajin A duraatio NV = Nykyarvo kft = Ajankohdan t kassavirta t = Aika NV(A) = Omaisuuslajin A nykyarvo Lainan takaisinmaksu Lainan pääomasta maksetaan vuosittain takaisin 20 % debentuuriin liitettyjä maksulipukkeita vastaan. Esimerkiksi euron nimellisarvoisesta debentuurilainasta maksetaan: lyhennys euroa euroa euroa euroa euroa jäljellä 800 euroa 600 euroa 400 euroa 200 euroa 0 euroa 8

9 Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on vaihtuva. Merkintäpal kkio Merkintäpalkkiota ei peritä. Vakuus Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla. Jälkimarkkinat Debentuurit voidaan myydä edelleen laina-aikana. Liikkeeseenlaskijan konttorit ottavat vastaan osto- ja myyntitarjouksia. Lainaa ei noteerata julkisesti. Merkintä- ja muut sitoumukset Ennakkomerkintä alkaa klo 9.00, josta alkaen otetaan vastaan merkintäsitoumuksia. Muita sitoumuksia ei ole annettu. Yli- tai alimerkintätilanteet Sysmän Säästöpankki päättää menettelytavoista mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa ja sillä on myös oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa tai korottaa nimellismäärää enintään euroa. Lainapääoman määrä ja käyttötapa Lainan tullessa kokonaan merkityksi, liikkeeseenlaskusta arvioidaan kertyvän euroa liikkeeseenlaskuun liittyvien ulkoisten kulujen ja palkkioiden vähentämisen jälkeen. Pääoma on tarkoitus käyttää kokonaan Sysmän Säästöpankin tavanomaisessa liiketoiminnassa. Debentuurilainan ja sille maksettavan koron verotus Suomessa Korkotulon Iähdeverotus koskee Suomessa yleisesti verovelvollisia luonollisia henkilöitä ja kotimaisia kuolinpesiä. Lainan merkintäajan alkaessa voimassaolevan lain mukainen vero on 29 prosenttia. Korkotulo, josta maksetaan Iähdeveroa, ei ole veronalaista tuloa tuloverotuksessa, eikä pääoma ole veronalaista varallisuutta. Korkotuloa, josta on maksettu Iähdeveroa, ja pääomaa ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. Näistä korkotuloista ei voida vähentää tuloverolain mukaan pääomatuloista vähennyskelpoisia korko- eikä muita menoja. Korkotulon lähdevero peritään koronmaksun yhteydessä ja sen perimisen hoitaa Liikkeellelaskija. Korko on verollista tuloa yhteisöille ja muille kuin yleishyödyllisille yhtymille. Jos debentuuri myydään laina-aikana, verotetaan saatu kertynyt korko (jälkimarkkinahyvitys) pääomatulona eikä Iähdeveronalaisena korkona. Myynnin tapahtuessa kotimaisen arvopaperivälittäjän välityksellä, arvopaperivälittäjä toimeenpanee koron ennakonpidätyksen. Tällöin korkoa ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. Debentuurin oston yhteydessä maksettu jälkimarkkinahyvitys voidaan vähentää pääomatuloista tai, jos sellaisia ei ole, ansiotulon verotuksessa tuloverolain säännösten mukaisesti. Mahdollinen myyntitappio voidaan vähentää myyntivuotena tai kolmena seuraavana vuotena saaduista myyntivoitoista. Mahdollinen myyntivoitto tai -tappio on ilmoitettava veroilmoitu ksessa. Nämä verotusta koskevat tiedot perustuvat voimassaolleeseen lainsäädäntöön. 9

10 Tietoja liikkeeseenlaskijasta Sysmän Säästöpankki Sysmän Säästöpankki (y-tunnus ) on perustettu vuonna 1880 ja merkitty kaupparekisteriin Pankin kotipaikka on Sysmän kunta ja osoite on Sysmäntie 38,19700 SYSMÄ, jossa asiakirjat ovat nähtävillä. Pankkiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Pankki harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetun lain ja säästöpankkilain mukaista luottolaitostoimintaa, siten kuin sääntöjen 2 $ssä säädetään. Hallinto Hallitus Ole Sii&n puheenjohtaja, ekonomi Osoite: Nordenlundintie, NUORAMOINEN Raija Hänninen projektisihteeri Osoite: Vääksyntie 217, SYSMÄ Aarno Ranta-Es kola maanviljelijä Osoite: Kukkolanmäentie 1, NIKKAROINEN Johtoryhmä Tuomo Kemppainen, toimitusjohtaja Eija Oksanen, talouspäällikkö Pentti Kuitunen varapuheenjohtaja, maanviljelijä Hirvensalmentie 22,19670 MIESKONMÄKI Raija Hörkkö sivistystoimenjohtaja Osoite: Hämeentie 12, SYSMÄ Martti Tammelin maanviljelijä Haukijärventie 33, TAMMIJÄRVI Matti Virtanen, pankinjohtaja, toimitusjohtajan varamies Soile Pusa-Mustonen, pankkilakimies, VT Osoite: Sysmän säästöpankki, Sysmäntie 38,19700 SYSMÄ Pääoma Sysmän Säästöpankin oma pääoma ja tilinpäätössiirtojen kertymä oli 3,3 miljoonaa euroa. Omaan pääomaan sisältyy Säästöpankkien Vakuusrahaston euron pääomasijoitus. Toimiala ja siihen liittyvät seikat Sysmän Säästöpankilla on toimilupa luottolaitostoimintaa varten. Pankin yhdessä muiden säästöpankkien kanssa omistaman ATK-palvelu yhtiön, Oy Samlink Ab:n, kanssa on sovittu keskeisten ATK-palveluiden tuottamisesta Sysmän Säästöpankille. Pankki harjoittaa vähittäispankkitoimintaa ja sen perusvalikoima koostuu tavanomaisista pankkipalveluista; maksujen välittämisestä, otto- ja antolainauksesta sekä sijoittamiseen ja säästämiseen tarkoitettujen tuotteiden tarjonnasta. Sysmän Säästöpankin talletukset ja luotot ovat vuodesta 1993 yli kolimikertaistuneet. Sysmän Säästöpankin talletukset ovat kasvaneet vuoden 1993 lopun 13,5 miljoonasta eurosta vuoden 2003 kesäkuun lopun 42,7 miljoonaan euroon, luotot yleisölle ja julkisyhteisöille ovat kasvaneet vastaavana ajankohtana 9,6 miljoonasta eurosta 37,4 miljoonaan euroon. Pankin asiakkaiden määrä on kasvanut noin asiakkaasta yli asiakkaaseen kesäkuun 2003 loppuun mennessä. Sysmän Säästöpankilla on kolme konttoria Sysmän, Hartolan ja Joutsan kuntien alueella. Pankki on Säästöpankkiliiton jäsenpankki. 10

11 . Sysmän Säästöpankilla on seuraavat tytäryhtiöt: Kiinteistö Oy Sysmän Säästökulma, Kiinteistö Oy Sysmän Vanhapankkitalo ja Hartolan Säästötalo Oy. Pankki ei ole minkään konsernin tytär- tai osakkuusyhtiö. Sysmän Säästöpankilla ei ole meneillään sellaisia oikeudenkäyntejä, jotka merkittävästi vaikuttaisivat pankin taloudelliseen asemaan. Tiedot varoista, veloista, vastuista, rahoitusasemasta ja tuloksesta Vuosien tilinpäätökset liitetietoineen ja osavuosikatsaus esitetään tässä tarjousesitteessä seuraavasti: - osavuosikatsaus 1.l tarjousesitteen sivuilla vuoden 2002 tilinpäätös liitetietoineen tarjousesitteen sivuilla vuoden 2001 tilinpäätös liitetietoineen tarjousesitteen sivuilla Vuoden 2001 tilinpäätöksen luvut on esitetty markkoina ja vuoden 2002 tilinpäätöksen luvut euroina. Sysmän Säästöpankin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut vuosilta esitetään sivulla 13. Tiedot muista sitoumuksista Jvk-lainat, tilanne Pankilla ei ole muita liikkeeseen laskettuja jvk-lainoja kuin alla kohdassa Muut lainat luetellut debentuurilainat Muut lainat Debentuurilaina , korko 430 %, laina-aika , liikkeellelaskettu nimellismaara euroa jäljellä euroa Debentuurilaina , korko 4,25 %, laina-aika , liikkeellelaskettu nimellismäärä 1.OOO.OOO euroa jäljellä euroa Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset Taseen ulkopuolisten vastuusitoumusten yhteismäärä oli 2,6 miljoonaa euroa, josta asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetuttuja sitoumu ksia oli 0,7 miljoonaa euroa ja asiakkaan hyväksi annettuja peruuttamattomia sitoumuksia 1,9 miljoonaa euroa. Muuta Sysmän Säästöpankilla ei ollut muita merkittäviä sijoitu ksia kuntien liikkeeseen laskemien instrumenttien, pankkien ja yritysten joukkovelkakirjalainojen sekä pankkeihin tehtyjen talletusten lisäksi. Merkittävinä muina sijoituksina on tällöin pidetty 10 %:n määrää pankin omista varoista per eli 415 tuhatta euroa. Tilinpäätöksen laatimista koskevia poikkeuslupia ei pankilla ole. Hallituksen selostus viimeisen tilinpäätöksen sekä osavuosikatsauksen jälkeisistä tapahtumista ja tulevaisuuden näkymistä Sysmän Säästöpankin edellinen tilikausi päättyi 31. päivänä joulukuuta Pankin hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen kokouksessaan , tilintarkastuskertomus on annettu ja tilinpäätös on myös julkistettu. Tilinpäätös on vahvistettu isäntien kevätkokouksessa, joka pidettiin Pankki on laatinut osavuosikatsauksen ajalta 1.l , jonka hallitus on hyväksynyt kokouksessaan Tilintarkastaja on antanut lausunnon Osavuosikatsaus on julkistettu. 11

12 Pankin perinteiset talletukset kasvoivat 8,O YO (3,2 milj. euroa) ja olivat kesäkuun lopussa 42,7 milj. euroa (12 kk kasvu 12,6 %). Luotot kasvoivat peräti 10,3 % ja olivat kesäkuun lopussa 37,4 milj. euroa (12 kk kasvu 18,6 %). Pankin tase kasvoi tammi-kesäkuun aikana 5,l milj. euroa ja oli kesäkuun lopussa 49,6 milj. euroa. Sysmän Säästöpankin ja sen konsernin tuloskehitys on ollut kohtuullinen alkuvuoden 2003 aikana. Konsernin liikevoitto ajalla oli 187 tuhatta euroa, joka on 22 tuhatta euroa (1 3,7 %) parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevoitto on vuositasolla 0,75 % taseesta. ' Konsernin tase kasvoi vertailukaudelta 11,3 % ja oli kesäkuun lopussa tuhatta euroa. Oma pääoma oli katsauskauden lopussa tuhatta euroa. Omaan pääomaan on sisällytetty Säästöpankkien Vakuusrahaston pääomasijoitus 170 tuhatta euroa. Pääomasijoitusta on lyhennetty alkuvuoden 2003 aikana 166 tuhatta euroa. Konsernin vakavaraisuus heikkeni hieman antolainauksen voimakkaasta kasvusta ja pääomasijoituksen lyhennyksestä johtuen. Vakavaraisuus oli kesäkuun lopussa 13,90 %, kun se vuotta aiemmin oli 15,70 % ja viimeisessä tilinpäätöksessä 15,27 %. Loppuvuoden aikana konsernin vakavaraisuuden ja tuloskehityksen ennakoidaan pysyvän kohtuullisena ja vuoden 2003 lopun vakavaraisuussuhdeluvun olevan kesäkuun 2003 lopun tasoa. Talletusten ja luottojen kasvun arvioidaan pienenevän vuoden loppua kohti. Luottotappiot jäänevät kuluvana vuonna alhaiselle tasolle. Loppuvuoden tulos säilynee alkuvuoden tasolla. Nyt päätetty debentuurilaina tarjotaan pankin asiakkaiden merkittäväksi. Näin pankki tarjoaa asiakkailleen lisävaihtoehdon sijoituspalvelutuotteiden valikoimaan. Laina vahvistaa samalla pankin vakavaraisuusasemaa liiketoimintavolyymien kasvaessa. Sysmässä, lokakuun 2. päivänä 2003 Ole Silen SYSMÄN SÄÄSTÖPANKIN HALLITUS Raija Hänninen Raija Hörkkö Pentti Kuitunen Aarno Ranta-Eskola Martti Tammelin. 12

13 1. Liikevaihto P W Konserni 2. Liikevoitto Pankki Konserni %osuwiiikevaihdoste Pakki Konserni 3. Voitto ennen Uiinpäätössktoja ja veroja Pankki Konserni 17,6 16, , ,6 25, ,s 9, ,6 13, %osuusliikevaihdosta Pankki Konserni 4. Oman pääoman tuotto (ROE), K Pankki Konserni 5. Koko pääoman tuotto (ROA), % Pankki Konserni 6. Omavaraisuusaste, K P W Konserni I 17,6 16,7 14,3 10,4 0,9 0,7 6,4 6,8 24,8 23, ,l 1,4 1,l 62 6,8 27,6 25,7 27,l 19,4 1,s 1,3 5,5 6,2 11,6 9,l 10,l 08 OJ 5s 6,7 16,6 13,6 18,s 12,9 1,o 0,9 5,7 6,7 Pankki Konserni 8. Vakav;uPkuut,% Pankki josta enskijahen toissiiainen 1,3 1,3 14,7 10,o ,5 15,O 10,o 5,O 1,6 1, ,o ,7 9,1 0,6 1,4 1, ,6 OJ Konserni jostaenskijahn toissiiinen 15,3 10,6 4,7 16,4 11,o 5,4 14,3 10,l 4,2 11,l 105 0,6 12,l 11,4 0,7 TUNNUSLUKUJENLASKENTAKAAVAT 1. Liikevaihto 2. Liikevoitto tai -tappio 3. Voitto tai tappio ennen tilinpäätöroilrtoja ja veroja 4. Oman pääoman tuotto (ROE), % 5. Koko pääoman tuotto (ROA), % 6. Omavarlisuusasie 7. Tuoito-kulu - suhde 8. Vakavaraisuus 13

14 SYSMÄN SÄÄSTÖPANKKI OSAVUOSIKATSAUS , konserni A#aldraita (5 369) Vakavarakuussuhde 13,90 % (1 $70 %) Liikevoitto 187 tuhatta euroa (165) ROE 8,22!4 (7,97 %) Varainhankinta tuhaita euroa (3 564) Luotot tuhatta eum (31 549) Tase tuhatta ewoa (44756) Om pääoma tuhatta ema (2398) Kuiu-Biotto-suhdeO,81 (Ola) Kocicem#ivakavaraisu ' us heiii hieman an- ~kaswstajapaaomdananlyheruiyksestajdihien VdraMlaicuus oli kesäkuun bpussa 13,90 96, kun se wotta aiemmin di 15,70 % ja Muneisessa lüinpaatoksesca 153 %. Pankki on iaskenut iiikkeeseen aiempina Wna de&mwiiainoja,joita di1200tuhattaeuroa(i600baiatea euroa). Llik~innankehftys SysmBnSäWöpidniiikmonfatkunutedelicennioden kd&isenaalkunioden aikanauuciaaskssuhteitaon sobriithi iähes 140. Pankin asiakasmaa.aon nyt yii Pankilia on yhteensakolmekonttoria;sysmä&joutsassajahartolassa Pankki on mukana pen#tamassa bukokuussa tobnintansa aloittaneita Nooa saastopankki OyAä ja Sprahactoyhfio -.. mtä. Konceminpahiekiksessaon15bimhenkaoa Pankki penispankkitoimntaaja tarjoaa acidd<ailieen nykyakaicb pankkipalveluja. Taoehiskacvu on myt pankin tavoitteet Kesäkuun... lopussa tdlebikset oiivat tuhatia ewoa,la- 12 kkm koml di 1z58 x. Pankin tuotevatikohnaan kuuluvat myös sprahactoyhtiön rahastot sekä Suomcytiööicien vakuutustuotteet Pankki tekee tnamhdntiyhteistyota Pohjolan ja Umarisen kanssa. Lwtooanto oli kesäkuun iopussa tuhatta euroa, ja kiot0n;tnnon nimelcen 12 Mcn kasvu oli 18,6 W. JärjestämäUÖmiä ja ndlakorkoisia saatavia pankiila oli ainoactaan 112 tuhatta euroa, mikä on 0,3 % luotonannosta. Edeiiiiwoden vastaavana ajankohtana näiden m&ä oii 49 tuhatta euroa. Pankiila ei ollut aikuvuoden aikana luob tappioita. Taloudellinen kehitys ja vakavaraisuus Sysmän f4wöpankin ja sen konsernin tulockehii on ollut kohhndlinen aikuwoden 2003 aikana Konsernin tiacevoitto ajaiia oli 187 tuhatta ema,joka on 22 tuhatta eum (13,7 %) parempi kuin edelüsen vuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevoitto on vuositasolb 0,75 % taseesta. Myönteinen kehitys phtui pääosin sgoitusten arvonalentumisten pienenemisestä. Konsernin tase kasvoi vertailukaudesta 11,3 K ja oli tuhatta euroa. Oma pääoma oli katcauskauden iopussa tuhattaeuroa Omaan pääonmm on sisäilytetty Säactopankkien Vakuusrahastoci pääomalaina 170 tuhatta eum Paaomalainaa on lyhennetty alkuvuoden aikana 166 tuhatta euroa. Pankin poistoero on 42 ja vapaaehtoiset varaukset tuhatta euroa. Säästöpankkien Vakuusahasto sysman säästöpankki kuuluu t%äsqxmkkien vdan# - rahastoon. valanis- tehtavena on saastopan#9en vakaan toimiman turvaaminen. Rahasto on velaton ja sälä on varoja 28,7 milj. eum Vapaaehtdsessa vakwsrahastossa säactopankki ei kuulu sellaiseen yhteicvachiujätjesblyyn. jossa se Mstaisi toisen säästöpankin veloista tai sitoumuksish Kehitysnäkymät loppuvuodelle Loppmioden aikana konsernin vakavaraisuuden ja tulosennakoidaan pysyvän kohtuullisena Tallehisten ja kiottojen kasvun arvioidaan pienenevan vuoden loppua W6. LwMappbt jäänevät kuknrana wonna alhaiselle tacolle. LoppMioden tulos säiiynee alkwuoden tasdla. Sysmän Säästöpankin konserni Sysmän Säästöpankin konserniin Sicaltyy pankin..., 63,O - %* omistama kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy saastolculma, jonka WokseUa ei oie merkiuävää v a i i konsembi tuld<ceen. 14

15 !z bdo & W 6! s ! '

16 % 15.70% 15m 10*04% 10,47% 1056% !2 14,17 1SsS Säästöpankki SYSW Joutsa Sysmantic 38 Lansitie SYSMÄ 19650JOUTSA Puh Puh HartoIa Keshistie oOHARTOLA Puh

17 LAUSUNTO. Olen tarkastanut Sysmän Saastöpankin konsernin osavuositiiinpäätökn ajaita U).O yleisluonteisesti. Suorittamani tarkasaiksen perusteella annan lausunnon osavuositilinmöhtä Lausuntonani esitgn, että osavuositilinpäätös, jokaosoittaa konsernin 0681t euron voittoa on laadittu kirjanpitolain ja Rahoitustarkastuksen sekä tilinpaiatöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten m m. OsavuositilinpiWös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavaila oikeat ja riittiiviit tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudeliisesta asemasta. Pauli Huviniemi 17

18 - HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomuksen sisältö Sysmän Säästöpankki ja sen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Sysmän Säästökulma muodostavat konsernin. Emoyhtiö omistaa 63 % tytäryhtiönsä osakkeista. Tytäryhtiön toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta muodostettaessa kokonaiskantystä konsernin toiminnasta ja sen vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on vähäinen. Tää syystä toimintakertomuksessa kuvataan pääosin pankin toimintoja. LIIKETOIMINTA Sysmän Säästöpankin liiketoiminnan kasvu saavutti tilikaudelle asetetut tavoitteet ja tuloskehitys oli odotusten mukainen. Pankin tase kasvoi vuoden 2002 aikana 8,6 %, ja tase oli vuoden lopussa 46,3 milj. euroa. TaUetusten kasvu oli 3,4 milj. euroa eli 9 3 %. Luotot kasvoivat 15,8 %ja olivat tilikauden päättyessä 33,9 milj. euroa. Pankki sai uusia asiakkaita vuoden aikana yti 300, ja pankin asiakasmäärä onkin jo lähes viisi ja puolituhatta. Asiakasmäärien kasw johtui maltillisesta hinnoittelusta ja hyvästä henkilökohtaisesta palvelusta, minkä vaikutus heijastui myös talietusten ja luottojen kasvussa. Säästöpankit+ Pohjola ja Suomi-yhtiöt sopivat sy.yuä 2002 monipuolisesta ja Laaja-alaisesta itsenäisten osapuolten yhteii pankki- ja vakuutustoiminnan alueilla. Osapuolet ovat sopineet Pohjolan vahinkovakuutus- ja rahastotuotteiden sekä Suomen henki-, eläke ja säästövakuutustuotteiden tarjonnasta säästöpankeissa ja yhteistoiminnan valmistelusta konttoriwrkostossa. Säästöpankit ja Pohjola perustivat marraskuussa yhdessä erityisesti säästöpankkien asiakkaille tarkoitetun rahastoyhtiön, jonka toiminta käynnistyy vuonna Lisäisi Säästöpankit, Pohjola ja Suomi-yhtiöt tulevat aloittamaan yhdessä uuden säästöpankkitoiminnan pääkaupunkiseudulla vuonna TULOS Sysmän Säästöpankin liikevoitto oli 473 tuhatta euroa (694 tuhatta euroa). Liikevoitto pieneni 221 tuhatta euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevoittoprosentiksi taseen vuosikeskiarvosta muodostui 1,1% (1,7 %). Pankin keskeiset tuloslaskelman erät ovat kehittyneet edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti: Tuloksen aiempaa vuotta heikompi kehitys johtui rahoituskatteen pienenemisen ja kulujen kasvun lisäksi arvopaperien arvojen alentumisesta. Rahoituskate pieneni 67 tuhannella eurolla tuhanteen euroon. Korkotuotot

19 vähenivät edellisvuoteen verrattuna 96 tuhatta euroa eli 4,3 %. Korkokulujen väheneminen edellisvuoteen verrattuna oli 29 tuhatta euroa eli 3,9 %. Yleinen korkotason lasku vaikutti enemmän luottojen korkoihin kuin ta(- letusten, josta aiheutui rahoituskatteen pieneneminen. 1 Muut tuotot pienenivät 3,2 % ja olivat kokonaismäärältään 550 tuhatta eum. Muita tuottoja pienensivät awopaperien noin 56 tuhannen euron epäkurantt-uskirjaukset. Oman pääoman ehtoisista sijoituksista saadut tuotot eli osingot, 24 tuhatta euroa ja liiketoiminnan muut tuotot, 254 tuhatta euroa, olivat edellisvuoden tasoa. Palkkiotuotot lisantyivät 11,2 %:Ua 328 tuhanteen euroon. Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä eiäke- ja sosiaalikuluista. Näiden kulujen kokonaismäärä oli 607 tuhatta euroa, mikä oli 14,6 prosenttia suurempi kuin edellisenä wnna, joka johtui henkilökunnan lisäyksestä. Hallintokulut ilman henkilöstökuluja kasvoivat 5,7 prosenttia 452 tuhanteen eumn. Muut kulut joiden kokonaismäärä oli 447 tuhatta euroa, kasvoivat edellisvuodesta 8,8 prpsenttia. Palkkiokulut 30 tuhatta euroa, ja suunnitelman mukaiset poistot, 97 tuhatta euroa, olivat edellisvuoden tasob. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 12,8 prosenttia 320 tuhanteen euroon. Näitä kuluja kasvattivat atk- ja markkinointikulut sekä kiinteistöomaisuuden vuosikorjaukset. Pankilla ei dlut Luo#o- tai takaustappioita. Aiempina vuosina kijatuista Luotto- ja takaustappioista saatiin tilikauden aikana palautukria viisi tuhatta euroa. TASE Yleisön talletukset Sysmän Säästöpankin tase kasvoi tilikauden aikana tu,,atta euroa ja oli vuoden lopussa tuhatta euroa. Talletuskasvu oli vuoden aikana tuhatta euroa eli 9 3 prosenttia. Yleisön talletuksia oli vuoden Lopussa tuhatta euroa. Käyttely- ja säästämistilit kasvoivat vuoden aikana tuhatta euroa eli 9,7% ja niitä oli vuoden vaihteessa tuhatta euroa. Sijoittamis- ja asuntosäästöpalkkiotilien kasvu oli 534 tuhatta euroa eli 8,8%ja niitä oli vuoden vaihteessa tuhatta euroa. Muu vieras pääoma ja sitoumukset Tilinpäätöksessä pankin vieras pääoma oli yhteensä tuhatta euroa, josta talletusten osuus oli 92,0%. Pankki on laskenut liikkeeseen aiempina vuosina debentuurilainoja, joita tilikauden päättyessä oli tuhatta euroa (1 792 tuhatta euroa). Velat Luottolaitoksille olivat 11 tuhatta euroa (8 tuhatta euroa). Velat valtion varoista välitetyistä lainoista olivat tuhatta euroa (1 231 tuhatta euroa). Muut vieraan pääoman erät muodostuvat lähinnä lyhytaikaisista maksujenvälitysenstä sekä tuottojen ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen siirtyvistä enstä. Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä oli tuhatta euroa, mikä on 229 tuhatta euroa pienempi kuin edellisen vuoden lopussa. 19

20 Luotonanto yleisölle Sysmän Säästöpankin luottokanta oli tilikauden lopussa tuhatta euroa. Luottojen nettolisäys oli tuhatta euroa eli 15,8 prosenttia. Luotonantoon sisältyvien valtion varoista välitettyjen Luottojen määrä oli tuhatta euroa (1 230 tuhatta euma). Luotonannon kehitykseen vaikuttivat asuntoluottojen voimakas kasvu, 25 %, tuhatta euroa sekä yritysten investointiluottojen kasvu 17 70,1456 tuhatta euroa. Järjestämättömien saamisten määrä säilyi edelleen hyvin maltillisella, 37 tuhannen euron tasolla. Järjestämättijmien saamisten yhteismäärä oli 0,1 prosenttia koko luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä. Kiinteistöt Pankin kiinteistöihin ja kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin sitoutunut pääoma oli tilinpäätöksessa tuhatta euroa (2 985 tuhatta euroa). Muussa kuin omassa käytössä olevaan kiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma pieneni verrattuna edelliseen tilikauteen ja oli määrältään tuhatta euroa, mikä on 4,l prosenttia pankin taseen 1oppusummasta.Tilikauden aikana pankki myi omistamiecisa kiinteistöyhteisöjen osakkeita 97 tuhannen euron kirjanpitoarvosta ja osti 31 tuhannetb eurolla. Muu sijoitustoiminta Muuhun kuin luotonantoon sijoitetut varat olivat sijoitettuna (ahinnä talletuksiin muihin Luottolaitoksiin, saamistodistuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Pankin sijoitukset saamistodistuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin olivat tilikauden Pattyessä 1455 tuhatta euroa, mikä on tuhatta euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talletukset muihin luottolaitoksiin, tuhatta euroa, olivat edellisvuoden tasoa. Pankki kirjasi tilikauden aikana sijoituksistaan vaihtuviin vastaaviin kuuluvissa osakkeissa ja osuuksissa arvonalennuksia 61 tuhatta euroa. Vaihtuvien vastaavien osakkeiden ja osuuksien yhteismäärä oli tilikauden päättyessä 93 tuhatta euroa (154 tuhatta euroa). Oma pääoma ja varaukset Oma pääoma nousi tuhanteen euroon. Säästöpankkien vakuusrahaston pääomalaina 336 tuhatta euroa (336 tuhatta euroa) on sisällytetty omaan pääomaan. Lainan korot 15 tuhatta euroa on kirjattu siirtyviin korkovelkoihin ja korkokuluihin. Luottotappiovarausta kasvatettiin tilikauden aikana 234 tuhannella eurolla (209 tuhatta euroa), minkä jälkeen varauksen määrä tilinpäätöksessä oli 3,5 prosenttia saamisista. VarauW on 470 tuhatta euroa siirrettynä vararahastoon. Poistoeroa purettiin 11 tuhannella eurolla. KONSERNITI LI N PÄÄTÖS Sysmän Säästöpankki muodostaa konsernin, johon kuuluvat emosäästöpankki ja sen 63 %:sti omistama Koy Sysmän Säästökulma. Pankin tytäryhtiöt Koy Sysmän Vanhapankkitalo ja Hartolan Säästötalo 4) on jätetty tilinpäätösperaatteiden mukaisesti konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle vuoden 2002 alusta. Tytäryhtiöiden vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on vähäinen. 20

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Eräjärven Säästöpankin, Hauhon Säästöpankin, Luopioisten Säästöpankin ja Längelmäen Säästöpankin konttorit

Eräjärven Säästöpankin, Hauhon Säästöpankin, Luopioisten Säästöpankin ja Längelmäen Säästöpankin konttorit Tarjousesite Debentuurilaina 1/2006 Liikkeeseenlaskijat: Korko: Emissiokurssi: Eräjärven Säästöpankki Hauhon Säästöpankki Luopioisten Säästöpankki Längelmäen Säästöpankki Verollinen 3,10 % kiinteä vuotuinen

Lisätiedot

Huittisten Säästöpankin Debentuurilaina I/2005

Huittisten Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 TARJOUSESITE Huittisten Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 5.000.000 euroa 1 Liikkeeseenlaskija: Huittisten Säästöpankki Lauttakylänkatu 5 32700 Huittinen y-tunnus 0132825-1 kotipaikka Huittinen puh.

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004 Tarjousesite Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina 1/2004 Debentuuri lainan I ii k keeseen las kija Padasjoen Säästöpankki Korko: Laina-aika E mi ss io ku rss i Lainan määrä Verollinen 3,15 % kiinteä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003

Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003 Tarjousesi te Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina Ii2003 Debentuuri lai nan Ii i kkeeseen las kija Padasjoen Säästöpankki Korko: Laina-ai ka Emissiokurssi Lainan määrä Verollinen 3,25 YO kiinteä nimelliskorko

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI. OSAVUOSIKATSAUS , konserni. Liiketoiminta. Riskiasema. Tulos ja taloudellinen asema

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI. OSAVUOSIKATSAUS , konserni. Liiketoiminta. Riskiasema. Tulos ja taloudellinen asema MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012, konserni Asiakkaita: 8 214(7 961) Vakavaraisuussuhde, %: Konserni 24,02 % (25,37 %), emoyhtiö 23,48 % (24,60 %) Liikevoitto (1 000 eur): Konserni

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina II/2004

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina II/2004 Tarjousesite Liedon Säästöpankin Debentuurilaina II/2004 Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Liedon Säästöpankki Korko: Verollinen 2,80 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Säästöpankkien debentuurilaina II/2004

Säästöpankkien debentuurilaina II/2004 Tarjousesite 10.5.2004 Säästöpankkien debentuurilaina II/2004 Debentuurilainan liikkeeseenlaskijat: Ikaalisten Säästöpankki Kortesjärven Säästöpankki Kuortaneen Säästöpankki Parkanon Säästöpankki Korko:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 TARJOUSESITTEEN TÄYDENNYS 1 29.8.2014 Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 19.5.2014 Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Kirkkotie 6 27100 EURAJOKI

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2004

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2004 Tarjousesite Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2004 Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Liedon Säästöpankki Korko: Verollinen 2,80 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin

Lisätiedot

Debentuurilaina I/2005

Debentuurilaina I/2005 Tarjousesite Lammin Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 Lainan kokonaismäärä enintään 2.000.000 euroa Nimelliskorko 3,00 % Emissiokurssi vaihtuva Tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin mukaan Laina-aika

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2003

Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2003 Tarjousesite Liedon Säästöpankin Debentuurilaina I/2003 Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Liedon Säästöpankki Korko: Verollinen 3,00 % kiinteä nimelliskorko (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

TARJOUSESITE. Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2005. 2.000.000 euroa

TARJOUSESITE. Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2005. 2.000.000 euroa TARJOUSESITE Padasjoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 2.000.000 euroa Liikkeeseenlaskija: Padasjoen Säästöpankki Keskustie 20 17500 Padasjoki y-tunnus 0151889-9 kotipaikka Padasjoki puh. (03) 522

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE

AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE AITO SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2016 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Verollinen 1,5 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2, 5 1 = Suomi 2 = English 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LAMMIN OSUUSPANKIN DEBEN- TUURILAINA 1/2005

LAMMIN OSUUSPANKIN DEBEN- TUURILAINA 1/2005 - 1 - TARJOUSESITE LAMMIN OSUUSPANKIN DEBEN- TUURILAINA 1/2005 Lainan kokonaismäärä enintään 2.000.000 euroa. Nimelliskorko 3,50 % Emissiokurssi on vaihtuva, lainan tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Vakavaraisuussuhde, %: 21,02 % (16,54 %) Liikevoitto (milj. eur): 10,2 (10,7) Varainhankinta (milj. eur): 1 480,7 (1 371,5) Koko luotonanto (milj.

Lisätiedot

Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004

Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004 . *., Tarjouses i te Lammin Säästöpankin Debentuurilaina 112004 Lainan kokonaismäärä enintään 2.500.000 euroa Nimelliskorko 3,15 % Emissiokurssi vaihtuva Tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2005 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta.

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta. 8.9.2009 1 (7) COMPONENTA OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT Hallituksen päätös pääomalainan liikkeeseenlaskusta Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 Osakeyhtiölain mukaisen pääomalainan tarjoamisesta yleisölle.

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Hyvä kasvu jatkuu Kausi lyhyesti Kotitalouksien luottokanta kasvoi 16,7 % 1 746,1 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Asuntolainojen myynti jatkui voimakkaana

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tarjousesite. Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Sysmän Säästöpankki

Tarjousesite. Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Sysmän Säästöpankki Tarjousesite Sysmän Säästöpankin Debentuurilaina I/2005 Debentuurilainan liikkeeseenlaskija Sysmän Säästöpankki Korko: Efektiivinen tuotto: 3,00 % kiinteä nimelliskorko Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 44 724 (45 051), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 18,5 % (18,1%), katsauskauden

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2004 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi Tilikauden voitto oli 3,4 miljoonaa euroa ( 2,3 milj. ). Asuntolainojen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004. Lainan kokonaismäärä enintään 2.600.000 euroa.

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004. Lainan kokonaismäärä enintään 2.600.000 euroa. TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 Lainan kokonaismäärä enintään 2.600.000 euroa. Nimelliskorko 2,30 %. Emissiokurssi vaihtuva, lainan tuotto vaihtelee merkintäpäivän emissiokurssin

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalaina on oman pääoman ehtoinen laina (Laina), joka on etuoikeusasemaltaan:

Vaihtovelkakirjalaina on oman pääoman ehtoinen laina (Laina), joka on etuoikeusasemaltaan: VSS BIOPOWER OY:N VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2017 EHDOT 1. Lainan liikkeeseenlaskija ja lainamäärä Tämän vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on VSS Biopower Oy (yritystunnus 2745345-6, kotipaikka Säkylä).

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot