Toimintaympäristömme tulevaisuussignaaleita ja niiden vaikutuksia yrityksiin Salo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaympäristömme tulevaisuussignaaleita ja niiden vaikutuksia yrityksiin Salo 5.6.2014"

Transkriptio

1 Toimintaympäristömme tulevaisuussignaaleita ja niiden vaikutuksia yrityksiin Salo Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

2 Sisältö Lyhyt johdatus tulevaisuusajatteluun Toimintaympäristömme muutoksia ja megatrendejä ja tulevaisuussignaaleja ja niistä kumpuavia liiketoimintamahdollisuuksia Johtopäätöksiä ja keskustelu

3 Miksi tehdä tulevaisuustyötä? Ilkka Niiniluoto (1999) Tiedon etsiminen on ihmisen peruspiirre Ihmiset ovat tulevaisuusorientoituneita Voidaan tehdä osuvia arvauksia siitä, mikä tulee olemaan mahdollista Niiden tukena perusteluja, jotka koskevat tietoa maailman nykyisestä tilasta, kehitystrendeistä ja ihmisten suhteellisen pysyvistä käyttäytymistaipumuksista Vaihtoehtoisten mahdollisten tulevaisuuksien kartoittaminen, niiden todennäköisyyden ja toivottavuuden arviointi Ei tulevaisuuden tietämistä vaan tulevaisuuden luotaamista Ihmiset tekevät tulevaisuutensa. Ennusteet voivat olla itseään toteuttavia tai itseään kumoavia

4 Mitä on tulevaisuudentutkimus? Tulevaisuudentutkimus on tulevaisuuden teemojen ja kehitysvaihtoehtojen - systemaattista, - monitieteistä - holistista - pitkän aikavälin - globaaliin tarkasteluun asemoitua - kriittistä luotaamista

5 tulevaisuudentutkimus = futures research, futures studies, futurology, prospective studies ennakointi = foresight Ennakointi on osa tulevaisuudentutkimusta Ennakoinnissa ja tulevaisuudentutkimuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: Laajempien kokonaisuuksien kartoitus ja käsittely (kompleksisuus ja holistisuus) Monitieteellinen lähestymistapa Pidemmän aikavälin tarkastelut Globaali kehitys Ennakoinnissa erityistavoitteena: Hyöty käytännön toiminnan sujumiseen ja turvaamiseen Monitoimijapohjaisuus

6 Menetelmistä Toimintaympäristöanalyysi Trendit Skenaariot Delfi/ Delfoi Tulevaisuusverstaat Mallinnus, simulaatiot, pelit Jne

7 Menetelmällinen kehitystyö Monitieteellisyys ja monimenetelmällisyys Määrällisten ja laadullisten menetelmien yhdistelmät ICT:n ja internetin hyväksikäyttö Sosiaalinen media Virtuaaliset ympäristöt Pelit Tiedonhallinta Osallistuminen

8 Tulevaisuussignaalien kirjo Megatrendit (vahva) Trendit (merkittävä) Heikot signaalit (heikko) Villit kortit/mustat joutsenet/ extreme events (yllätyksellinen) SirkkaHeinonen

9 Toimintaympäristömme nyt Kompleksisuus Elämisen järjestelmien monimutkaistuminen Kytkennällisyys ja globaalisuus Perhosefekti Nopea muutos Esim. jatkuva informaation siirto Eri ilmiöiden muutoksen nopeus vaihtelee

10 Talouden uudistuminen Kondratieffin aallot - talous uudistuu kriisien ja kasvun aaltoina Lähde: Allianz Global Investors Capital Market Analysis

11 Yleiset megatrendit (Linturi, Kuusi & Ahlqvist 2013) 1. Globalisaatio etenee: tietoliikenne, Internet, virtuaaliläsnäolo, tavaran ja energian siirto mm. konttiliikenne ja laajat sähkön siirtoverkot, henkilöliikenne, rajojen aukeaminen, pääomien ja osaamispääomien liike, työpaikkojen siirtyminen. 2. Väestön ja sen voimavarojen kehitys Suomessa ja EU:ssa: Väestön ikääntyminen, perhekoon pienentyminen, harmaat pantterit. Väestön terveys- ja koulutus (osaamis)taso paranevat Suomessa ja EU:ssa suhteellisesti vähemmän kuin muualla maailmassa. 3. Väestön ja sen voimavarojen kehitys muualla maailmassa: väestön kasvu suurin maiden välisin eroin, kiihtyvä suurkaupungistuminen. Väestön terveys- ja koulutus (osaamis)taso paranevat. 4. Maailman valtakeskusten muutokset, erityisesti Aasian ja BRIC-maiden ja N11- maiden vaikutusvallan kasvu. Alueellinen ja globaali hallinnollinen yhdentyminen. 5. Talouskasvun hiipuminen ja jatkuvat ulkomaankaupan epätasapainon ongelmat Suomessa ja EU-maissa. Aasian ja BRIC-maiden voimakas talouskasvu.

12 Yleiset megatrendit (Linturi, Kuusi & Ahlqvist 2013) 6. Maailman lisääntyvä eriarvoisuus ja elintasoerot, ruokaturva kasvava ongelma, tribalismi, terrorismi, ääriliikkeet, häiriökäyttäytyminen lisääntyvät 7. Ilmastonmuutos etenee, biodiversiteetti vähenee ja ympäristön laatu heikkenee maailman köyhimmillä alueilla. 8. Energian ja muiden rajallisen resurssien niukentuminen ja hinnan nousu 9. Arvomaailman kehitys, maailman kokeminen: monikulttuurisuus, elämyksellisyys, uskonnollisen kollektivismin ja yksilöllisyyden ristiriita kärjistyy, ympäristötietoisuus lisääntyy, teknologiapelot voimakkaita erityisesti geenitekniikkaan ja ydinteknologiaan liittyen 10. Tieteellisen ja teknisen tiedon yhdentyminen: luonnontieteiden yhdentyminen erityisesti nanoilmiöiden tasolla, teknologioiden yhdentyminen erityisesti tuotteisiin liitetyn älykkyyden kautta

13 Population Trends (UN 2008).

14 Percentage of the Elderly (Ages 65 and Over) by Countries, 2000 and Source: United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2004 Revision (New York: United Nations, 2005). Aging in Developing Countries

15 Percentage of Elderly (Ages 65 and Over) by Country, 2000 and Source: United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2004 Revision (New York: United Nations, 2005)

16 Aging & longevity hits Europe hard... Source: Prof. Wolfgang Lutz/Global Education Trend scenario, World Population Program, IIASA

17 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: Ikäluokka Ikäluokat yhteensä

18 Väestöllinen huoltosuhde (Tilastokeskus 2012)

19 Suomen sata uutta mahdollisuutta: radikaalit teknologiset ratkaisut (Risto Linturi, Osmo Kuusi ja Toni Ahlqvist 2013) Arvoluontiverkostot 1. Henkilöautoliikenteen automatisointi 2. Tavaraliikenteen automatisointi 3. Lähivalmistus ja teollisen rakenteen murros 4. Kaupan ja palveluiden virtualisoituminen 5. Lähiruoka ja funktionaalinen ravinto 6. Etäläsnäolo ja työkalujen kauko-ohjaus 7. Oppimisen ja opastuksen yksilöllistyminen 8. Toimintakyvyn säilyttämistä tukeva omatoiminen ja yksilöllinen terveydenhuolto 9. Toimintakyvyn lisääminen toimintakykynsä menettäneille

20 Suomen sata uutta mahdollisuutta: radikaalit teknologiset ratkaisut (Risto Linturi, Osmo Kuusi ja Toni Ahlqvist 2013) Arvoluontiverkostot 10. Tietoisuutta toimintaympäristöstä lisäävät välineet 11. Toiminnalliset materiaalit ja uudet materiaaliteknologiat 12. Tavaran älykkyyden toiminnalliset lisäarvot 13. Kestävän kehityksen energiateknologiat 14. Raaka-aineet maapallon hyödyntämättömiltä alueilta ja avaruudesta 15. Viihteen, kulttuurin ja vaikuttamisen osallistuvat muodot 16. Maanpuolustus ja terrorismin torjunta 17. Tilojen ja rakenteiden toiminnallistuminen 18. Itseorganisoituvat yhteisölliset toimintatavat 19. Identiteettien ja sosiaalisten rakenteiden virtualisoituminen 20. Demokratia, vapaus ja sosiaalinen koheesio

21 10 radikaalia teknologista ratkaisua (Risto Linturi, Osmo Kuusi ja Toni Ahlqvist 2013) Avoin data ja Big Data Vapaasti organisoituva etätyö ja netissä muodostuvat organisaatiot Laajennetun todellisuuden välineet Yhteistyön ja yhteiskunnan pelillistäminen Äärimmäisen tiheät, kvantti-ilmiöt huomiin ottavat prosessorit Oppimisen uudelleen organisointi Robottiauto Tauteja, fysiologisia tiloja ja organismien ominaisuuksia nopeasti ja halvalla tunnistavat biosirut tai biosensorit Tavaroiden 3D-tulostus Pilvilaskenta, massiivinen keskitetty data ja prosessointiteho

22 Mitä edellytetään koulutukselta ja osaamiselta? Työmarkkinat odottavat erikoistuneita moniosaajia, jotka pystyvät oppimaan uutta jatkuvassa muutoksessa, ovat joustavia, luovia, innovatiivisia yhteisöllisiä, sosiaalisia, kieli- ja kulttuuritaitoisia, yhdistävät työn ja oppimisen kehittämisen, tekevät välillä työtä ilman korvausta, eivät sairasta tai ole poissa muutenkaan, ovat työmarkkinoiden käytettävissä vähintään 60 vuotta, ovat huipputuottavia koko ajan ja parantavat tuottavuuttaan jatkuvasti. 22

23 Tulevaisuussignaaleja

24 Talous Tulevaisuussignaaleja (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Futures ) Tulevaisuuden työntekijät ansaitsevat saman verran joka puolella maailmaa. Terveysturismi kasvaa mittavasti (mene leikkaukseen Thaimaahan tai Intiaan). Staycation lähilomailu Tuoksumarkkinointi Slow hitauden orastava vallankumous Nokkela niukkuus (niukentumisen ympärille liiketoimintaa)

25 Talousalueet Aasian merkitys kasvaa maailmantaloudessa: Tästä on hyvinä esimerkkeinä 'Kiina-ilmiö sekä Intian taloudellisen roolin ja merkityksen viimeaikainen kasvu. Teollinen tuotanto on siirtymässä kovaa vauhtia Aasiaan ja perässä seuraavat tutkimus- ja kehitystoiminnot. Aasia vaurastuu ja esimerkiksi Kiina nousee lähivuosina EU:n ja USA:n rinnalle maailman kolmanneksi talousmahdiksi. Seuraavaksi Afrikka ja Etelä-Amerikka, Arktis ja Antarktis Globaalissa taloudessa talouskriisit ulottuvat kaikkialle.

26 Tulevaisuussignaaleja Energia Aurinkoenergian käytön kasvu Jätteillä tuotetaan energiaa: bakteereilla tuotettaan vetyä jätteistä Öljyn vientivarat loppuvat 2031 viiden suurimman tuottajan osalta. Fotosynteesissä tuotetaan suoraan energiaa ilman sen varastoimista kasveihin: hyötysuhde lähes 100% 10% sijasta Geotermiinen energia

27 Tulevaisuussignaaleja Ympäristö ja luonnonvarat Valtamerien pinta nousee useita metriä vuosisadan loppuun mennessä Jäättömät talvet tavallisia 2040-luvulla Pohjoisnavalla Ekoflaatio; niukentuminen nostaa elintärkeiden hyödykkeiden hintoja Biohajoavien materiaalien jokapäiväistyminen Keinoliha eri muodoissaan

28 Tulevaisuussignaaleja Hallinto ja politiikka Valtakeskus siirtyy USA:sta Aasiaan 2020-luvulla Irti terrorismista -vieroitushoito vähentää terrorismia. Yhä useammat organisaatiot osallistuvat rajoja ylittävien digitaalisten rahasiirtojen tarkkailuun. Öljyntuottajavaltioita uhkaa työttömyys, elleivät ne pysty monipuolistamaan talouttaan. Samalla ne voivat eristäytyä suojelemaan öljyvarojaan Asuinympäristöt Talouden taantumat näkyvät lähiössä palvelujen huononemisena. Kaupunkisuunnittelulla ei luoda vain terveitä ympäristöjä vaan terveitä ihmisiä. Autottomat megakaupungit

29 Tulevaisuussignaaleja Terveys ja lääketiede Sisäiset sensorit välittävät tietoa nettiin. Lääkärisi valvovat sinua läpi vuorokauden. Nanobootit korjaavat elimet sisältäpäin. Pelit parantavat mielenterveyttäsi! Etäsydänleikkaukset tee itse! Keinoihon kasvatus palovammapotilaille

30 Tulevaisuussignaaleja Tietoyhteiskunta Kännykkäsi kertoo, milloin olet rakastunut. Paikkatietojen perustella, tiedät myös millaisessa naapurustossa olet. Koko elämäsi tallentuu digitaaliseen muotoon. Mobiililaitteiden lisääntyminen auttaa ympäristötiedon keräämisessä Silmälasinäyttö kehittyy kolmiulotteiseksi Uudelleenkäytettävä tulostinpaperi

31 Tulevaisuussignaaleja Arvot ja elämäntavat Nuoret lukevat ja vanhat pelaavat videopelejä enemmän kuin aiemmin. Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa yli 100-vuotiaat ovat nopeimmin kasvava ikäryhmä. Neurotieteet ja virtuaalinen todellisuus auttavat ymmärtämään toisia ihmisiä paremmin. Alkoholin käyttö vähenee merkittävästi. Ilmastoradikalismi Diginatiivit Uussyrjäytyneisyys Downshifting vapaaehtoinen vaatimattomuus

32 Tulevaisuussignaaleja Tiede ja teknologia Telepaattinen viestintä aivojen välillä on mahdollista. Ihmiset lataavat ja tulostavat tuotteensa kuten auton osat, jalokivet ja keittiön altaan. Kunnolliset 3D tulostimet saatavilla joulumarkkinoilla Maan ulkopuolisesta elämästä saadaan todisteet puolesta tai vastaan seuraavan sukupolven aikana. Tietokoneet hakevat ratkaisut niille esitettyihin ongelmiin ilman ihmistä. Ääntä "hylkivät" materiaalit ("Acoustic Cloak") Robotit korvaavat ihmiset palveluammateissa

33 Tulevaisuussignaaleja Tekoäly korvaa palvelutyöntekijät. Globaali ruuantuotantoketju katkeaa. Globaali kylmeneminen, nopea pikku jääkausi. Kiinan luonnonympäristö ja vesivarat eivät kestä tuotannon ja kulutuksen kasvua, ja se eristäytyy uudelleen.

34 Tulevaisuussignaaleja Kaikki mitä sanot ja teet tallennetaan luvun lopulla näkymättömät nanovälineet tarjoavat saumatonta tiedonsiirtoa ja seurantaa kaikkien kesken kaikkialla. Ihmisillä on nanoimplantteja, jotka toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa kaikkialla läsnä olevan verkon kanssa. Kaikilla on oma IP-osoite. Koska nanotason säilytyskapasiteetti on lähes rajaton, kaikki keskustelut ja aktiviteetit tallennetaan ja ne ovat toistettavissa. Bioväkivalta/rikollisuus muodostaa yhä suuremman uhan teknologian tullessa helpommin saavutettavaksi. Nousevat tieteenalat (varsinkin genetiikka, nanoteknologia ja muut mikrotieteet) voivat tehdä tietä biohyökkäyksille. Bakteereita ja viruksia voidaan muokata tappaviksi tai vastustuskykyisiksi antibiooteille ja muille lääkkeille Auton ylivalta teillä on pian mennyttä. Tehokkaampi langaton kommunikaatio vähentää liikkumistarvetta, lentävät tavarankuljetusdronit korvaavat rekat and kotitalouksien omistamien autojen määrää vähennetään lainsäädäntöteitse Nämä ja muut kehityskulut voivat vähentää autojen dominanssia liikenteessä ja kulttuurisesti. Jos autojen määrä jatkaa kasvuaan nykytrendin mukaisesti, maailmassa on yli kolme miljardia autoa vuonna 2025.

35 Tulevaisuussignaaleja Ihmisten biolääketieteellinen ja geneettinen muokkaaminen on jo käynnissä. Ammatillinen osaaminen vanhentuu lähes samantien kun sitä hankitaan. Tarvitaan jatkuvaa päivittämistä ja ohjausta. Työmarkkinoiden ja työhön liittyvien teknologioiden nopeat muutokset vaativat lähes kaikkien työntekijöiden jatkuvaa työssä kouluttautumista, mikä tarkoittaa huomattavan osan työvoimasta olevan jatkuvasti uudelleenkoulutuksessa. Maailman kaupungistumisaste nousee 60 % vuoteen 2030 mennessä. Yhä suuremman väestömäärän asuttaminen pahentaa ympäristö- ja sosioekonomisia ongelmia. Epidemiat yleistyvät ahtaan asumisen ja huonon viemäröinnin ja hygienian vuoksi. Ilmaston lämpeneminen saattaa kiihtyä hiilidioksidipäästöjen kasvaessa ja hiiltä sitovien kasvien puuttuessa.

36 Futures Outlook 2013 Peliteolllisuuden merkitys kasvaa Virtual games could accelerate real economic growth. Games played on mobile devices are increasingly enticing players with discounts, coupons, and other real-world rewards. As players use their phones to pay for the games and make purchases, bypassing credit cards, bank accounts, and cash, the so-called virtual economy could grow from $3 billion in 2009 to $300 billion in the next 10 years, predicts Kiip co-founder Brian Wong. World Trends & Forecasts, Nov-Dec 2011, p. 6

37 Futures Outlook 2013 Kehittyvien maiden seksityöläiset brändäävät itsensä Sex workers in developed countries will become more responsible for their own branding. With more technologies available to them to work as independent entrepreneurs, sex workers will adopt retailing trends like collective discounts, online reviews, and strategic partnerships. By 2030, mainstream companies will increasingly invest in pornography (such as purchasing product placements) and even sponsor sex workers. Emily Empel, The Future of the Commercial Sex Industry, May-June 2012, p. 39 Johtamisen sisällöt muuttuvat merkittävästi Shake-ups in the C Suite : New corporate leaders with new skills are on the way. Corporate futures will be shaped by leaders adept in social networking, content management, data mining, and data meaning. Look for such job titles as Earned Media Officer, Chief Content Officer, Open-Source Manager, Chief Linguist, and Chief Data Scientist. Geoffrey Colon, Shakeups in the C Suite : Hail to the New Chiefs, World Trends & Forecasts, July-Aug 2012, pp. 6-7

38 Futures Outlook 2013 Liikennevälinenden hukkaenergian talteenotto Subways, trains, and diesel trucks will become future sources of energy, not just consumers. Since most of the stored energy that vehicles use is wasted as heat spilling out from tailpipes, engineers at BMW, Ford, GM, and other manufacturers are seeking systems to recover thermal energy. For example, a system under development at Dynalloy Inc. would recover heat from a car s exhaust system, generating enough power to run the car s audio or air-conditioning systems. Trains would generate even more recoverable waste energy, since they are operated continuously. World Trends & Forecasts, July-Aug 2012, pp. 7-8 Autot energian tuottajina Future cars may become producers of power rather than merely consumers. A scheme envisioned at the Technology University of Delft would use fuel cells of parked electric vehicles to convert biogas or hydrogen into more electricity. And the owners would be paid for the energy their vehicles produce. Tomorrow in Brief, Mar-Apr 2012, p. 2

39 Futures Outlook 2013 Supervahva hiilinanopaperi Buckypaper a smart, superlight material will increase energy efficiency. Industrial-grade carbon nanotubes are becoming more affordable. One promising use is Buckypaper, which appears flimsy but is 100 times stronger than steel per unit of weight. It can conduct electricity like copper and disperse heat like steel or brass. Tsvi Bisk, Unlimiting Energy s Growth, May-June 2012, p. 31

40 Futures Outlook 2013 Puhtaan veden saatavuus Peak water may become as big a problem as peak oil. As water tables around the world become depleted, and as growing populations demand more water for personal as well as agricultural use, supplies of sustainably managed water will continue to fall. The consequences could be dire for human health, as water-related diseases proliferate. Jerome C. Glenn, Updating the Global Scorecard: The 2011 State of the Future, Nov-Dec 2011, p. 27

41 Futures Outlook 2013 Vesien saastuminen jatkuu Water pollution from pesticide runoff will likely increase. As climate change alters the activity and spread of pests, more farmers in Europe will turn to pesticides to keep their croplands productive. The result may be a doubling of pesticide use by 2090 over the 1990 average, and streams in as much as 40% of Europe s land mass will suffer increased insecticide pollution, warns the Helmholtz Centre for Environmental Research. World Trends & Forecasts, May-June 2012, p. 13 Ihmiset luonnon vaalijoiksi? By 2100, humans will have become managers of the natural environment. As climate change and population growth claim the planet s remaining wild places, mankind will learn to manage the natural world as a global garden. Species and even microscopic habitats will be monitored and protected via tiny sensors, and managed with the assistance of artificial intelligence. Brenda Cooper, Where the Wild Things Are Not, Sep-Oct 2012, p. 37

42 Futures Outlook 2013 Ikuinen elämä? Humans could one day reach longevity escape velocity. Continuous rejuvenation therapy that focuses on repairing cell damage before it accumulates, causing pathologies, may one day allow people to live for a thousand years. As these technologies continue to improve, each new round of rejuvenation therapy will improve upon the previous treatments, and we will stay young indefinitely. Aubrey de Grey, A Thousand Years Young, May-June 2012, pp

43 Varsinais-Suomi mahdollisuuksia ICT ja elektroniikka Mahdollisuuksia olla mukana useilla kehittyvillä aloilla ja teknologialojen yhdistelmissä (esim. sensorit, tunnistimet, RDIF, ubiikkiteknologia) Uusi maatalous Ruuan tuotanto, biomassan tuotanto ja sen eri käyttömahdollisuudet, energia jne. Tila, monipuolinen kulttuuri- ja luonnonympäristö Matkailu, lähituotanto, virkistys, elämyksellisyys jne. Logistinen asema periaatteessa hyvä; 3D tulostuksen aiheuttamat muutokset Palvelusektori tarvitsee tuekseen muuta tuotannollista toimintaa, mutta toimivat palvelut ovat vetovoimatekijä Life Science osaaminen

44 Varsinais-Suomi mahdollisuuksia Biomateriaalien ja -talouden maakunta Sähköistynyt kaupunkiliikenne Huomaamaton ubiikki- ja mobiiliteknologia Monikulttuurinen ja ikääntyneempi väestö - palvelut Kelluvien rakenteiden suunnittelu- ja tuotantokeskus Monessa mielessä turvallinen elinympäristö - houkuttelevuus Monipuolisen osaamisen keskittymä Teknologiset yhdistelmät!

45 Salon vahvuudet suhteessa mahdollisuuksiin lyhyellä aikavälillä ICT ja elektroniikka Mahdollisuuksia olla mukana useilla kehittyvillä aloilla ja teknologialojen yhdistelmissä (esim. sensorit, tunnistimet, RDIF, ubiikki) Maatalous Ruuan tuotanto, biomassan tuotanto ja sen eri käyttömahdollisuudet, energia jne. Tila, monipuolinen kulttuuri- ja luonnonympäristö Matkailu, lähituotanto, virkistys, elämyksellisyys jne. Logistinen asema periaatteessa hyvä Palvelusektori tarvitsee tuekseen muuta tuotannollista toimintaa, mutta toimivat palvelut ovat vetovoimatekijä Aina on mahdollisuus keksiä jotain aivan muuta!

46 I think there is a world market for maybe five computers." -- Thomas Watson, chairman of IBM, 1943 "Heavier-than-air flying machines are impossible." -- Lord Kelvin, president, Royal Society, Who the h_ll wants to hear actors talk?" -- H.M. Warner, Warner Brothers, "There is no reason anyone would want a computer in their home." -- Ken Olson, president, chairman and founder of Digital Equipment Corp., 1977 "Drill for oil? You mean drill into the ground to try and find oil? You're crazy." -- Drillers who Edwin L. Drake tried to enlist to his project to drill for oil in 1859.

47 W.W. Hua: Environment: The Sunlight of the Purple Vall 47

48

49 Johtopäätöksiä Muutos on jatkuvaa ja nopeutuvaa, sitä pitäisi hallita, ymmärtää ja siihen tulisi sopeutua. Mielikuvitus, unelmointi, innovaatiokyky, avoimuus, yhteistyökyky, kulttuuriosaaminen, asioiden yhdisteleminen. Riskejä on otettava Proaktiivisuus ja priorisointi Ennakointia tarvitaan.

50 Minne menet Salo ja Varsinais-Suomi? Miltä Salon kaupunki näyttää vuonna 2012? Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

51 Varsinais-Suomi mahdollisuuksia ICT ja elektroniikka Mahdollisuuksia olla mukana useilla kehittyvillä aloilla ja teknologialojen yhdistelmissä (esim. sensorit, tunnistimet, RDIF, ubiikkiteknologia) Uusi maatalous Ruuan tuotanto, biomassan tuotanto ja sen eri käyttömahdollisuudet, energia jne. Tila, monipuolinen kulttuuri- ja luonnonympäristö Matkailu, lähituotanto, virkistys, elämyksellisyys jne. Logistinen asema periaatteessa hyvä; 3D tulostuksen aiheuttamat muutokset Palvelusektori tarvitsee tuekseen muuta tuotannollista toimintaa, mutta toimivat palvelut ovat vetovoimatekijä Life Science osaaminen

52 Varsinais-Suomi mahdollisuuksia Biomateriaalien ja -talouden maakunta Sähköistynyt kaupunkiliikenne Huomaamaton ubiikki- ja mobiiliteknologia Monikulttuurinen ja ikääntyneempi väestö - palvelut Kelluvien rakenteiden suunnittelu- ja tuotantokeskus Monessa mielessä turvallinen elinympäristö - houkuttelevuus Monipuolisen osaamisen keskittymä Teknologiset yhdistelmät!

53 Salon vahvuudet suhteessa mahdollisuuksiin ICT ja elektroniikka Mahdollisuuksia olla mukana useilla kehittyvillä aloilla ja teknologialojen yhdistelmissä (esim. sensorit, tunnistimet, RDIF, ubiikki) Maa- ja metsätalous Ruuan tuotanto, biomassan tuotanto ja sen eri käyttömahdollisuudet, energia jne. Tila, monipuolinen kulttuuri- ja luonnonympäristö Matkailu, lähituotanto, virkistys, elämyksellisyys jne. Logistinen asema periaatteessa hyvä Palvelusektori tarvitsee tuekseen muuta tuotannollista toimintaa, mutta toimivat palvelut ovat vetovoimatekijä Aina on mahdollisuus keksi jotain aivan muuta!

54 Ajatus vuodelta 1925

55

56

57 Aspern Vienna s Urban Lakeside is one of Europe s largest urban development projects. You will find Aspern in the northeast area of Vienna (Austria); the place is thought to be a new urban model searching for sustainability, efficiency and a better quality of life for citizens. The investment for the project is of 4 billion euros but it is worth it with no doubt. There s no need to dream up eco-friendly spaces and easy-walks to workplace. Aspern will be provided with all the best services to citizens: office spaces, production facilities, R&D centres to focus on science and technology, a school campus and a secondary school complex for a complete educational course. A park will occupy around five hectares, the same area of its lake and almost 50% of the site will be reserved for high quality public open spaces. The new buildings will be enough to accommodate more than people and workplaces, which means most people living there, would be able to combine work and life in the same area, without stressful journeys to get to the office. In addition, eco-friendly forms of transport will permit pedestrians and cyclists to have priority and comfortable ways to move through the city and towards the external neighbouring areas (Excellent links to the rail stations, airports and city centres of the twin cities of Vienna and Bratislava). The first settlements will begin at the end of 2014 while the program to increase services will go on until 2028.

58 Altering most of today s cities to eliminate cars altogether would be a daunting, if not impossible, proposition which is why China is starting from scratch. Great City will be built around a high-rise core housing 80,000 people, entirely walkable, and surrounded by green space.

59

60

61 ncurlbandesign.org

62

63 Kiitoksia tarkkaavaisuudestanne! Juha Kaskinen, johtaja (VTT) Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Puh

64 64 Kiitoksia tarkkaavaisuudestanne! Juha Kaskinen, johtaja (VTT) Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Puh

Salo osaksi globaalia biotaloutta? Tulevaisuuden liiketoiminnan ja tuotannon mahdollisuudet aluetasolla Juha Kaskinen

Salo osaksi globaalia biotaloutta? Tulevaisuuden liiketoiminnan ja tuotannon mahdollisuudet aluetasolla Juha Kaskinen Salo osaksi globaalia biotaloutta? Tulevaisuuden liiketoiminnan ja tuotannon mahdollisuudet aluetasolla Juha Kaskinen Sisältö Lyhyt johdatus tulevaisuusajatteluun Toimintaympäristömme muutoksia ja megatrendejä

Lisätiedot

Suomen sata mahdollisuutta Tie kuntien tulevaisuuteen, 22.5.2014. Risto Linturi

Suomen sata mahdollisuutta Tie kuntien tulevaisuuteen, 22.5.2014. Risto Linturi Suomen sata mahdollisuutta Tie kuntien tulevaisuuteen, 22.5.2014 Risto Linturi Globaali kilpailu ja huoltosuhde 2030 BRIC-maiden pörssiarvo 40% maailman markkinakapitaalista BRIC-maiden kansantuote ohittanut

Lisätiedot

Helsinki 2030-2050 Läpinäkyvä kaupunki Forum Virium, 5.6.2014. Risto Linturi

Helsinki 2030-2050 Läpinäkyvä kaupunki Forum Virium, 5.6.2014. Risto Linturi Helsinki 2030-2050 Läpinäkyvä kaupunki Forum Virium, 5.6.2014 Risto Linturi Kehitystahti on yhä nopeampi 2030 16 vuoden päässä takana 1998 tai 1982 jos vauhti 2X 1998 netissä joitakin tuhansia suomalaisia,

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Radikaalit teknologiat haastavat kaupan, palvelut ja teollisuuden

Radikaalit teknologiat haastavat kaupan, palvelut ja teollisuuden Radikaalit teknologiat haastavat kaupan, palvelut ja teollisuuden Mitä Päijät-Hämeen tulee tietää pärjätäkseen tässä murroksessa? Risto Linturi Globaali kilpailu, Suomi ja huoltosuhde 2030 BRIC-maiden

Lisätiedot

Boardview. Niin muuttuu maailma. 1/2014 kevät. Directors Institute of. Finland

Boardview. Niin muuttuu maailma. 1/2014 kevät. Directors Institute of. Finland Boardview 1/2014 kevät Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Niin muuttuu maailma liiketoimintamallit murroksessa Kaksoishaastattelussa Anni Ronkainen ja Hannu Penttilä The

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

SATAKUNNAN TULEVAISUUSKUVA 2020

SATAKUNNAN TULEVAISUUSKUVA 2020 SATAKUNNAN TULEVAISUUSKUVA 2020 Tutkimusjohtaja, Dosentti Jari Kaivo-oja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Satakunnan Tulevaisuusfoorumi Torstai 10.10.2013 kello 8.30

Lisätiedot

Strategia TYÖTÄ, KETTERYYTTÄ JA ONNEA

Strategia TYÖTÄ, KETTERYYTTÄ JA ONNEA 1/2013 kevät Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Finland Strategia TYÖTÄ, KETTERYYTTÄ JA ONNEA Hallitusammattilaiset Brunila ja Siilasmaa Prof. Liisa Välikangas: Learning from

Lisätiedot

Working Paper Skenaariot ja kansantalous 2026: Kansainvälisten skenaarioiden tulevaisuuskuvia Soumen näkökulmasta

Working Paper Skenaariot ja kansantalous 2026: Kansainvälisten skenaarioiden tulevaisuuskuvia Soumen näkökulmasta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Walden,

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 Lähde: Motiva, Jochim Donner, 16.12.2008 Tämä asiakirja on vaihtoehtovaiheen keskustelun virittäjä. Syksyllä 2009 valtuuston käsittelyyn

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti

Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti Selvitystyön raportti Seija Hämäläinen 2 Contents Johdanto... 3 1. Projektikuvaus... 3 1.1. Projektin

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa

Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa Sitran selvityksiä 52 Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa Trendianalyysi Kati Hienonen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 Summary 6 1 Voiko maaseudusta kehittyä tulevaisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

SOLUTASOLTA SYSTEEMI-INNOVAATIOIHIN

SOLUTASOLTA SYSTEEMI-INNOVAATIOIHIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 148 TUTKIMUKSIA Niina Punelpuro SOLUTASOLTA SYSTEEMI-INNOVAATIOIHIN Bio- ja liiketoimintaosaaminen Turun ammattikorkeakoulussa 441 729 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 B2 Smart City 2 Puheenjohtaja: Johtaja Olli Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy 12:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Sitran selvityksiä 74 Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Joulukuu 2013 2 Sisältö Esipuhe 3 Tiivistelmä 5 Summary 6 1 Mustan

Lisätiedot

Metatheory of Small Firm Perform. Performance and Entrepreneurship

Metatheory of Small Firm Perform. Performance and Entrepreneurship Metatheory of Small Firm Performance and Entrepreneurship Yrittäjyys on riskiprojektien toteuttamista MMM Tuomas Kuhmosen yrittäjyyden väitöskirjan Metatheory of Small Firm Perform ance and Entrepreneurship

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

PROJEKTIPÄIVIEN OHJELMA

PROJEKTIPÄIVIEN OHJELMA PROJEKTIPÄIVIEN OHJELMA Keynotet, seminaarit ja puheenvuorot PLATINAKUMPPANIT PROJEKTIPÄIVÄT 2014 ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET KEYNOTE-PUHUJAT JUHLASALISSA Kaikki tapahtuman keynote-puhujat esiintyvät näyttelyalueella.

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Suomen tärkeimpien ihmisten lehti

Suomen tärkeimpien ihmisten lehti Suomen tärkeimpien ihmisten lehti Innovatiivinen tulevaisuus ikuinen toiveko? Puheenvuoro VTT:n Ennakointi ja sosiotekninen muutos 2013 -seminaarissa 10.10.2013 Jyrki Alkio Tekniikka&Talous Päätoimittaja

Lisätiedot

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot