Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014"

Transkriptio

1 -3, TEK :30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta Esityslista 1/2014

2 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Honkala Taimo Palola Jussi Perkkiö Timo Kaikkonen Aimo Korkiakoski Janna Vainio Suvi Vihtari Rauno Päivärinta Miia Pajukoski Merja Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Viio Joel Viitanen Ville Hautala Jouni Aksila Raija pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen kh:n puh.joht kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj. kh:n edustaja nuorisovalt.ed. nuorisovalt.ed. esittelijä sihteeri Läsnä Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Taimo Honkala Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintosihteerin työhuoneessa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

3 1, TEK :30 Teknisen lautakunnan kokoontuminen ja kokouskutsujen lähettäminen v Hallintosäännön 35 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen lautakunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajilla, kaupunginhallituksen edustajilla ja kaupunginjohtajalla sekä kahdella nuorisovaltuustoon nimetyllä edustajalla oikeus olla saapuvilla ja käyttää puheoikeutta. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa siitä viipymättä omalle varajäsenelleen ja lautakunnan sihteerille, joka varmistaa varajäsenen paikallaolon. Tekninen lautakunta on kokoontunut vuoden 2013 aikana pääsääntöisesti joka toisen kuukauden kolmantena torstaina alkaen klo Kutsu kokoukseen on lähetetty esityslistoineen extranettiin viimeistään edellisen viikon perjantaina.. Teknisen johtajan esitys Päätös Lautakunnan kokoukset vuonna 2014 pidetään pääsääntöisesti joka toisen kuukauden kolmantena torstaina alkaen klo Tarvittaessa lautakunta kokoontuu myös muuna ajankohtana. Kokouskutsut ja esityslistat liitteineen lähetetään ensisijaisesti jäsenille Nivalan kaupungin Extranet järjestelmään ja vain poikkeustapauksissa sähköpostiin tai postitse. Pöytäkirjat, ellei jonkin asian kohdalla toisin päätetä kirjoitetaan ja tarkastetaan pöytäkirjantarkastajien toimesta heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana arkipäivänä palvelusihteerin työhuoneessa. Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen pöytäkirjat julkaistaan kaupungin internet sivuilla.

4 2, TEK :30 Laskujen ja tositteiden hyväksyjät v Toimialajohtajan esitys Päätös LIITE Luettelo laskujen/tositteiden hyväksyjistä v Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti jokaista tehtäväaluetta tai yksikköä varten toimielinten on valittava vuosittain laskujen hyväksyjät, ellei hyväksyjää ole määrätty ohje- ja johtosäännössä. Hallintokuntien tulee lähettää kaupunginhallitukselle ja taloustoimistoon laskentapäällikölle vuotta 2014 koskevat päätökset laskujen hyväksyjistä. Laskujen hyväksyntä tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta, joten nimikirjoitusnäytteitä ei tarvitse. Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan luettelon laskujen/tositteiden hyväksyjistä vuodelle 2014.

5 2, TEK :30 / Pykälän liite: Laskujen hyväksyjät 2014 NIVALAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 1 LASKUJEN JA TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT V LUPA- JA VALVONTA Kaija Kiviahde rakennustarkastaja 650 MAANKÄYTTÖ Juha Peltomaa maanmittausteknikko 700 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Jouni Hautala tekninen johtaja toimialajohtaja 705 LIIKENNEVÄYLÄT 7051 kaavatiet 7052 kevyen liikenteenväylät 7063 valaistus 7064 sadevesiverkosto 7065 kunnan tiet 7067 monitoimiradasto Kari Kaartinen maanrakennustyön etumies yksityistiet Juha Peltomaa maanmittausteknikko 710 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 720 KONEKESKUSPALVELUT 730 JÄTEHUOLTO Liisa Junttila kaupunginpuutarhuri

6 2, TEK :30 / Pykälän liite: Laskujen hyväksyjät KUNNOSSAPITO Jari Jyrkkä kiinteistöpäällikkö Kulutusmittaus ja erityislaitehuolto Pekka Mehtälä automaationpääkäyttäjä RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELU Sirpa Peltomaa ruokahuoltopäällikkö Asta Keckman siivoustyöjohtaja 7611 Keskuskeittiö Särvin, 7612 Kotikeskuksen keittiö, 7660 TK:n keittiö Liisa Linna ruokapalveluesimies Anna-Leena Tölli ruokapalveluesimies INVESTOINNIT VASTUUALUEITTAIN Vastaavat henkilöt kuten edellä. Lisäksi kaikkien laskujen hyväksyjinä voivat toimia varalla. Jouni Hautala tekninen johtaja toimialajohtaja Juha Peltomaa maanmittausteknikko toimialajohtajan sijaisena ollessaan Hyväksymismerkinnän edellä laskuissa tulee aina ensin olla laskun aiheellisuuden ja menokohdan toteava vastaanottomerkintä.

7 3, TEK :30 Investointikäyttösuunnitelman hyväksyminen v Toimialajohtajan esitys Päätös LIITE Investointikäyttösuunnitelmaesitys v Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt v talousarvion investointiosan Investointimäärärahojen käyttösuunnitelmat on laadittu määrärahojen mukaisesti. Hyväksytään liitteen mukainen käyttösuunnitelma talonrakennuksen, julkisen käyttöomaisuuden ja irtaimen omaisuuden osalta.

8 3, TEK :30 / Pykälän liite: Investointikäyttösuunnitelma (3) INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Kotikeskus Sauna ja pesutilojen saneeraus Kotikeskus Sprinklaus palomääräysten mukaisesti Terveyskeskus Vuodeosaston sprinklaus Järvikylän koulu vesikatteen uusiminen Junttilan koulu pysäköintialue ja lämmitystolpat Pyssyhovi lattian ja ulkoportaiden kunnostus Kyösti-Kallion koulu Lumisuojat ilmanvaihtokojeisiin Paloaseman ensihoidon tilat Terveyskeskuksen vuodeosaston ja hallintosiiven saneeraus Kaupungintalon kunnostustöitä Peltopuiston Päiväkoti Vesikatteen ja IV-laitteiston uusiminen Vilkunan päiväkodin vesikatto Lukion vesikatto Välikylän koulu koneellisen ilmastoinnin rakentaminen Junttilan koulun perusparannus TOIMINTATUOTOT investointiavustus 50 % TOIMINTAKULUT Junttilan koulun perusparannus yhteensä Kyösti Kallion koulun laajennus TOIMINTATUOTOT investointiavustus 50 % TOIMINTAKULUT Kyösti Kallion koulun investoinnit yhteensä Koulujen pihaleikkivälineet Koulujen pihojen kunnostus (erillisen ohjelman mukaan) Asfalttipiha-alueiden peruskorjaus, useita kohteita TALONRAKENNUS YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT (3)

9 3, TEK :30 / Pykälän liite: Investointikäyttösuunnitelma JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS KUNNALLISTEKNIIKKA Kaavatiet, sv-viemärit Kesäniityntien alkupää, Tornitie ja Iskonkuja sis. Sv-viemärit Vanhojen sv-viemärien uusimista Jyrkäntien, Tiemestarintien ja Toritien länsipään päällystys Jaakolan ja Lepistön siltojen kansien uusiminen Valaistus Urheilutie/Heikkiläntie valaistuksen saneeraus Vanhojen valaisimien uusiminen Kevyenliikenteen väylät Niittypuhdon ja Peltopuhdon välinen klv Pajatien rakentaminen TOIMINTATUOTOT rahoitusavustus 40 % TOIMINTAKULUT Pajatien rakentaminen yhteensä Liikenneturvallisuuden parantaminen KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT MUUT YLEISET ALUEET Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet Erillisen kohdelistan mukaan. Matonpesupaikka Vireä Malisjoki II TOIMINTATUOTOT EAKR rahoitusavustus 85 % TOIMINTAKULUT Tori ja keskusalueen kunnostus TOIMINTATUOTOT EAKR rahoitusavustus 50 % TOIMINTAKULUT Tori ja keskusalueen kunnostus yhteensä MUUT YLEISET ALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

10 3, TEK :30 / Pykälän liite: Investointikäyttösuunnitelma (3) 877 LIIKUNTA- ALUEET TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Urheilupuiston tekonurmikentän parkkipaikka Liikunta-alueiden kunnossapito Frisbee golf radan laajennus Liikunta-alueiden uusimis/kunnostustyöt Skeittialueen kalustaminen Urheilupuiston tekonurmikentän rakentaminen TOIMINTATUOTOT rahoitusavustus 35 % kustannusarviosta TOIMINTAKULUT Urheilupuiston rakentaminen yhteensä LIIKUNTA-ALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT IRTAIN OMAISUUS Irtaimistohankinnat Puhdistuspalvelut laiteinvestointeja Ruokapalvelut laiteinvestointeja IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ TUOTOT KULUT NETTO

11 4, TEK :30 Työohjelma ja aikataulu vuodelle 2014 Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö, kaupunginpuutarhuri ja maanrakennustyönjohtaja LIITE Työohjelmaesitykset tehtäväalueittain v Esityslistan liitteenä tehtäväalueittain laaditut alustavat työohjelmat vuodelle Ohjelmat perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin määrärahoihin. Valmistelijoiden ehdotus Toimialajohtajan esitys Päätös Lautakunta hyväksyy liitteenä olevat työohjelmat vuodelle Hyväksytään valmistelijoiden ehdotukset.

12 4, TEK :30 / Pykälän liite: Tekninen työaikataulut

13 4, TEK :30 / Pykälän liite: Tekninen työaikataulut

14 4, TEK :30 / Pykälän liite: Tekninen työaikataulut

15 5, TEK :30 Teknisen toimen saatavien poistaminen (ei julkinen) Valmistelijan ehdotus Valmistelija kiinteistösihteeri LIITE poistettavat saatavat ( ei julkisuuteen). Myyntireskontran mukaan teknisen toimen alaisia saatavia on jäänyt maksamatta. Teknisen toimen tuloista on saamatta 959,28 euroa. Useista kehotuksista huolimatta saatavia ei ole saatu perittyä. Saatavat on siirretty Intrum Justitia Oy:n jälkiperintään. Poistetaan teknisen toimen saatavat 959,28 euroa myyntireskontrasta. Poistopäätös ei vaikuta perintään, vaan mikäli velallisella on myöhemmin varallisuutta, saatava voidaan liittää muihin saataviin. Intrum Justitia Oy:n jälkiperintä huolehtii saatavien perinnästä. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

16 6, TEK :30 Pajatien jatkon rakentaminen ja Ravitien kunnostus suunnitelmat Tekninen lautakunta Valmistelija tekninen johtaja LIITTEET Pajatien suunnitelmakartta Ravitien suunnitelmakartta Tyyppipoikkileikkaukset Pajatie ja Ravitie Kaupungin tekninen toimi on laatinut rakennussuunnitelmat Teollisuuskylässä olevan Pajatien jatkorakentamisesta sekä Ravitien kunnostamisesta. Pajatien jatko on suunniteltu Hopeatien risteyksestä ns. Kurunpuhdon tiehen saakka. Rakennettavan tien pituus on 840 m. Ravitietä on suunniteltu kunnostettavaksi 500:n metrin pituisesti. Pajatie rakennetaan päällystettynä, sadevesiviemäröinnillä ja valaistuksella varustettuna. Ravitie kunnostetaan korottamalla nykyistä tietä masuunihiekka ja murskekerroksella. Rakentamisen yhteydessä Ravitien liittymä valtatie 27:lle katkaistaan ja kulku järjestetään Pajatielle Hopeatien kohdalle rakennettavan uuden liittymän kautta. Liittymä järjestelyt ovat VT27 Nivalan taajaman kohdalla toimenpideselvityksen mukaiset. Valtatien liittymäsuunnittelu toteutetaan erikseen yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Pajatien jatkon ja Ravitien kunnostuksen sekä liittymäjärjestelyjen rahoittamiseksi on jätetty EAKR-rahoitushakemus Pohjois- Pohjanmaan liittoon, jossa :n kustannusarvioon haetaan rahoitusavustusta 40% eli Rahoitus varattu avustusperusteisena vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Teknisen johtajan esitys Lautakunta hyväksyy tehdyt suunnitelmat ja asettaa ne yleisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta valmistelija tekninen johtaja Pajatien rakennussuunnitelmat ja Ravitien kunnostussuunnitelmat ovat olleet nähtävillä Nähtävilläoloaikana suunnitelmista ei jätetty muistutuksia. Nähtävilläolon jälkeen lautakunnan on tehtävä suunnitelmista erillinen hyväksymistä koskeva päätös. Teknisen johtajan esitys

17 6, TEK :30 Lautakunta hyväksyy ja vahvistaa nähtävillä olleet suunnitelmat. Päätös

18 7, TEK :30 Omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusasiakirja 2014 Tekninen lautakunta Kuluttajaturvallisuuslain ( 920/2011) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisen mukana oleville. Suunnitelmissa on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus. Turvallisuusasiakirjasta ja sen sisällöstä on lisäksi tarkemmin säädetty lain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1110/2011). Turvallisuusasiakirja tulee olla laadittuna ennen palvelun tarjoamisen aloittamista. Jos kuluttajapalvelun tarjoaminen on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa ( ), lain 7 :n mukainen turvallisuusasiakirja tulee siirtymäsäännöksen mukaan olla laadittuna viimeistään Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 :n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja: kohdassa 4) leikkikentät ja siihen rinnastettavat sisäleikkipaikka. Olen laatinut leikkipaikkojen omavalvonta järjestelmän ja turvallisuusasiakirjan, jossa otetaan kantaa leikkialuemääriin, henkilöstöresursseihin, omavalvontajärjestelmän tavoitteisiin, leikkialueiden kunnossapitoon, leikkipaikkoihin ja niissä oleviin välineisiin sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion suorittamaan tarkastukseen. Leikkipaikkoihin tehtäviin tarkastuksiin rakentamis- ja kunnossapitoaikana. Leikkipaikkatarkastuksien ajankohdat. Huoltotöiden sisällöt. Talvikunnossapitoon leikkikentillä lautakunnan tulee määritellä mitä leikkialueita pidetään kunnossa talviaikana. Turvallisuussuunnitelma sisältää turvallisuustehtävät ja vastuuhenkilöt, viranomaistarkastukset, onnettomuuskirjanpidon, yleisten alueiden päivystystoiminnan. Omavalvonta asiakirjassa osiossa kunnossapito kohdassa 3.2 sivut Korjattavat ja uusittavat välineet ja puutteet esitetty vuodelle 2014 poistettavia ja niiden tilalle hankittavia leikkivälineitä. Korjaustoimet ja uusinnat saatiin selville Lappsetin PlayCare turvatarkastus raportin kautta. Omavalvonta järjestelmä ja turvallisuusasiakirja leikkikentille tulee päivittää vuosittain. Kaupunginpuutarhurin ehdotus Esitän, että Tekninen lautakunta tutustuu ja hyväksyy omavalvonta järjestelmän ja turvallisuusasiakirjan vuodelle Talousarvioon vuodelle 2014 liittyvät korjaustoimet ja uusien leikkivälineiden hankinnat lautakunta hyväksyy vuoden 2014 talousarvion puitteissa. Talviaikana kunnossapidettäviksi leikkikentiksi esitän Järvimehtänpuiston ja Angervatienpuiston leikkikenttiä. Talvikunnossapito leikkikentillä edellyttää henkilökuntaa myös talvi aikana tai palvelujen ostoa.

19 7, TEK :30 Teknisen johtajan esitys Tekninen lautakunta hyväksyy omavalvontajärjestelmän ja turvallisuusasiakirjan vuodelle 2014 sekä talviaikana kunnossapidettävät leikkikentät valmistelijan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Lautakunta merkitsi tietoon omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusasiakirjan sekä hyväksyi talviaikana kunnossapidettävät leikkikentät esityksen mukaisesti. Metsolan puiston leikkikentän talvikunnossapidon mahdollisuus selviteään seuraavaan kokoukseen. Kaupunginpuutarhuri Liisa Junttila selosti lautakunnalle omavalvontajärjestelmää ja turvallisuusasiakirjaa. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Merja Pajukoski saapui tämän asian käsittelyn aikana klo Tekninen lautakunta Oikein hoidettuna leikkikenttien talvikunnossapito vaatisi leikkivälineistä lumen- ja jäänpoistoa, joka sinänsä on talviaikana mahdoton tehtävä hoitaa, jotta leikkivälineiden turvallisuus taattaisiin kokoajan.turvallisuusvaatimukset edellyttävät, että talvikunnossapito on tehtävä samojen periaatteiden mukaan kuin kesälläkin huomioiden talven erityisolosuhteet. Jos lunta on paljon se luodaan välineistä pois, jää hakataan portaista pois, kulkuväylät hiekoitetaan. Nämä toimenpiteet pitäisi suorittaa viikoittain. Tämän hetkinen kunnossapito käsittää lähinnä lumenpoiston konetyönä leikkialueelta sekä mahdolliset hiekoitukset liukkaana aikana. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole omaa henkilökuntaa edes pienempimuotoisen työn suorittamiseen. Ostopalveluna kustannukset sisältäen kone- ja miestyön tekee n euroa / 2 leikkikenttää. Työ sisältää lumityöt kone- ja käsityönä sekä jään poiston leikkivälineistä mahdollisuuksien mukaan. Käyttötalouteen varatut määrärahat riittävät niukasti leikkikenttien peruskunnossapitoon kesäaikana, jos ei satu yllätyksiä hoitokaudella. Leikkikenttien pääasiallinen käyttötarkoitus on kuitenkin kesäaika, koska nykyiset välineet on rakennettu kesäolosuhteita ajatellen. Leikkivälineiden valmistajat ovat myös monissa välineissä huomioineen vain niiden soveltuvuuden kesäolosuhteisiin. Kaupunginpuutarhurin ehdotus Esitän, että talviaikana hoidetaan vain teknisen lautakunnan hyväksymät leikkikentät Järvimehtänpuisto ja Angervatienpuisto. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

20 7, TEK :30 Päätös

21 8, TEK :30 Kesäniityntien, Tornitien ja Iskonkujan rakennussuunnitelmat Valmistelija tekninen johtaja LIITTEET Kesäniityntien suunnitelmat Tornitien suunnitelmat Iskonkujan suunnitelmat Tornitien ja Iskonkujan kuivatussuunnitelma Kaupungin tekninen toimi on laatinut rakennussuunnitelmat Iskonkujan ja Tornitien jatkojen rakentamisesta Tiemestarintielle, sekä Kesäniityntien rakentamisesta. Tässä vaiheessa Kesäniityntiestä rakennetaan ensimmäinen puolikas. Laaditut suunnitelmat ovat voimassa olevan asemakaavan mukaiset. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahat kyseisten teiden rakentamiseksi kokouksessaan Teknisen johtajan esitys Päätös Asetetaan suunnitelmat yleisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi.

22 8, TEK :30 / Pykälän liite: kesäniityntie suunnitelmat 2014

23 8, TEK :30 / Pykälän liite: kesäniityntie suunnitelmat 2014

24 8, TEK :30 / Pykälän liite: kesäniityntie suunnitelmat 2014

25 8, TEK :30 / Pykälän liite: kesäniityntie suunnitelmat 2014

26 8, TEK :30 / Pykälän liite: tornitie suunnitelmat 2014

27 8, TEK :30 / Pykälän liite: tornitie suunnitelmat 2014

28 8, TEK :30 / Pykälän liite: tornitie suunnitelmat 2014

29 8, TEK :30 / Pykälän liite: iskonkuja suunnitelmat 2014

30 8, TEK :30 / Pykälän liite: iskonkuja suunnitelmat 2014

31 8, TEK :30 / Pykälän liite: iskonkuja suunnitelmat 2014

32 8, TEK :30 / Pykälän liite: tornitie iskonkuja kuivatussuunnitelma

33 9, TEK :30 Teknisen toimen tehtäväalueiden johtajat ja heidän sijaiset Toimialajohtajan esitys Päätös Valmistelija tekninen johtaja LIITE tehtäväaluejohtajat Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaan kunkin lautakunnan alaisen toiminnan johtamisesta vastaa toimialajohtaja, jonka kaupunginhallitus on nimennyt toistaiseksi. Toimialajohtajan sijaisen määrää em. tavalla kaupunginhallitus. Toimialan jakamisesta tehtäväalueisiin sekä niiden johtajat ja heidän sijaisensa määrää ao. lautakunta toimialajohtajan esityksestä. Henkilövaihdoksista johtuen on syytä päivittää ajantasalle tehtäväalueiden johtajat ja heidän sijaisensa. Hyväksytään teknisen lautakunnan alaiset tehtäväalueet ja niiden johtajat liitteen mukaisesti.

34 9, TEK :30 / Pykälän liite: HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAISET TEHTÄVÄALUE LIITE Tekninen lautakunta HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAISET TEHTÄVÄALUEET JA NIIDEN JOHTAJAT JA SIJAISET VIRANOMAISPALVELUT Tehtäväalueen johtaja: Sijainen: rakennustarkastaja Kaija Kiviahde kiinteistöpäällikkö Jari Jyrkkä TILAPALVELUT Tehtäväalueen johtaja: Sijainen: kiinteistöpäällikkö Jari Jyrkkä tekninen johtaja Jouni Hautala RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Tehtäväalueen johtaja: Sijainen: ruokahuoltopäällikkö Sirpa Peltomaa siivoustyönjohtaja Asta Keckman TEKNISET PALVELUT Tekniset palvelut on jaettu kolmeksi osa-alueeksi, teknisen hallintoon, joka on suoraan teknisen johtajan alaisuudessa sekä liikenneväyliin ja yleisiin alueisiin. 1. Liikenneväylät (liikenneväylien kunnossa- ja ylläpito) Esimies: Kari Kaartinen Sijainen: Liisa Junttila 2. Yleiset alueet (puistot ja yleiset alueet, konekeskuspalvelu, jätehuoltoprosessi) Esimies: Liisa Junttila Sijainen: Kari Kaartinen Liitteen mukainen järjestely on voimassa heti lautakuntakäsittelyn jälkeen.

35 10, TEK :30 TEKNI: 37/2013 Rivitalo- ja kerrostalotontin varaaminen perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Rakennusliike Somero on ostanut aikaisemmin tontit nr:o 1 ja 2 korttelista 241 rakentaakseen alueelle rivitaloja. Tontista 2 on muodostettu kaksi erillistä rakennuspaikkaa. Rakennusliikkeellä on ollut varauksessa tontti nr:o 3 vuoden 2013 loppuun saakka. Rakennusliike haluaa varata uudelleen tontin n:ro 3 vuoden 2014 loppuun. Somero on rakentanut kerrostalon tontille nr:o 1 korttelissa 74. Rakennusliikkeellä on ollut varauksessa tontti nr:o 2 vuoden 2013 loppuun saakka. Rakennusliike haluaa varata uudelleen tontin nr:o 2, jotta voi suorittaa kohteen ennakkomarkkinoinnin. Somero on lähettänyt kirjallisen varauspyynnön molemmista tonteista. Varataan rakennusliike Somerolle Kydön kaava-alueelta rivitalotontti nr:o 3 korttelista 241. Varausaika on vuoden 2014 loppuun. Vuotuinen varausmaksu on 5 % tontin myyntihinnasta, joka peritään varauksen päättyessä. Lisäksi Somerolle varataan kerrostalotontti nr:o 2 korttelista 74. Varausaika on vuoden 2014 loppuun. Vuotuinen varausmaksu on 3 % tontin myyntihinnasta, joka peritään varauksen päättyessä. Tontit voidaan myydä varaajalle varausaikana normaalein rakentamisvelvoittein. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

36 10, TEK :30 / Pykälän liite: Somero Oy:n tontivarauskirje

37 10, TEK :30 / Pykälän liite: Somero Oy:n tontivarauskirje

38 11, TEK :30 Päätös Niko Pihlajaniemen ja Raija-Kaisa Jääskeläisen asuinrakennuksen liittämiseksi yleiseen viemäriverkostoon Valmistelijan ehdotus Valmistelija ympäristösihteeri Nivalan kaupunginvaltuusto on päätöksellään vahvistanut Pirttiranta-Kullaa alueen vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueeksi alkaen. Vesihuoltolain ( 119 / 2001 ) 10 :n mukaan toiminta-alueella olevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Niko Pihlajaniemen ja Raija-Kaisa Jääskeläisen omistama kiinteistö Hietikko Rn:o 28:135, osoitteessa Savulantie 72, Nivala, sijaitsee kyseisellä toiminta-alueella. Nivalan kaupungin ympäristösihteeri on päivätyllä kirjeellä ilmoittanut kiinteistön omistajille liittymisvelvoitteesta ja määrännyt kiinteistön laatimaan liittymissopimus mennessä. Nivalan Vesihuolto Oy:ltä saadun valvontatiedon mukaan liittymissopimusta kyseisen kiinteistön osalta ei ole tehty, eikä kiinteistölle ole haettu vesihuoltolain 11 :n mukaista vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Lautakunta velvoittaa kiinteistön laatimaan liittymissopimuksen Nivalan Vesihuolto Oy:n kanssa kiinteistön liittämiseksi alueelle rakennettuun viemäriverkostoon viimeistään mennessä. Liittymän rakentamisen aikataulusta voi sopia tarkemmin vesiyhtiön kanssa kuitenkin siten, että kiinteistö tulee olla liitettynä alueelle rakennettuun viemäriverkostoon viimeistään mennessä. Mikäli liittymissopimusta ei ole annettuun määräaikaan mennessä tehty, tulee lautakunta käynnistämään uhkasakkolain (1113/1990) mukaisen hallintopakkomenettelyn vaatimuksensa tehostamiseksi. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan esitys. Muutoksen haku: Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Oulun Hallinto- oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä Tiedoksi: Niko Pihlajaniemi ja Raija-Kaisa Jääskeläinen Nivalan Vesihuolto Oy

39 12, TEK :30 Pajatien jatkon rakentaminen hankkeen ohjausryhmä Valmistelija tekninen johtaja Nivalan kaupunki on jättänyt Pohjois-Pohjanmaan liitolle EAKRrahoitushakemuksen Pajatien jatkon rakentamiseksi. Nivalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen omarahoitusosuuden talousarvion hyväksymisen yhteydessä Maakuntahallitus on kokouksessaan tehnyt myönteisen päätöksen rahoitushakemuksesta. Pajatien jatkon rakentaminen hankkeen aloituspalaveri pidettiin Nivalassa Aloituspalaveriin osallistuivat hankkeen rahoittajan edustaja Aki Lappalainen, hankkeen projektipäällikkö Jouni Hautala sekä talousvastaava Sirpa Pääkkö. Hankkeelle on nimettävä ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata ja seurata hankkeen toteuttamista projektipäätöksen mukaisesti. Rahoitushakemuksessa ohjausryhmän kokoonpanoksi on esitetty Nivalan kaupungilta neljä jäsentä, sekä ELY-keskuksesta yksi jäsen. Teknisen johtajan päätösesitys Päätös 1. Nimetään ohjausryhmän asiantuntijaksi rahoittajan edustaja Aki Lappalainen, projektipäällikkö Jouni Hautala ja talousvastaava Sirpa Pääkkö. 2. Tekninen lautakunta nimeää ohjausryhmään kaksi jäsentä sekä heille varajäsenet.. 3. Pyydetään kaupunginhallitusta nimeämään ohjausryhmään kaksi jäsentä sekä heille varajäsenet. 4. Pyydetään ELY-keskusta nimeämään ohjausryhmään yksi jäsen sekä hänelle varajäsen.. 5. Ohjausryhmä nimeää 1. kokouksessa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

40 13, TEK :30 Tekonurmikentän rakentamisen ohjausryhmä Valmistelija tekninen johtaja Liikuntapuiston suunnittelutoimikunta on kokoontunut , jolloin toimikunnalle on esitelty tekonurmikentän suunnitelmat ja toteutusaikataulu. Toimikunta on kokouksessaan päättänyt että suunnittelutoimikunta ei kokoonnu enää vaan tekonurmikentän rakentamista varten valitaan erillinen ohjausryhmä. Valtuusto on talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt, että rakentaminen toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata hankkeen toteutusta. Ohjausryhmässä on kaupungin edustajien lisäksi syytä olla liikuntakeskuksen ja harrastajien edustus. Jalkapalloseura FC-92:n hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää seuran edustajaksi ohjausryhmään Jukka Kukkolaa. Teknisen johtajan esitys Päätös Tekninen lautakunta nimeää edustajansa ohjausryhmään ja pyytää myös kaupungin hallitusta nimeämään edustajansa ohjausryhmään. Valitaan ohjausryhmään jalkapalloseura FC-92:n edustajaksi Jukka Kukkola ja liikuntakeskuksen edustajaksi Pekka Niemelä ja varalle Juha Aitto-oja.

41 14, TEK :30 Tiedoksiantoasiat Viranhaltijapäätökset - teknisen johtajan päätös nro 184, Eurovac keskussiivousjärjestelmän myynti - teknisen johtajan päätös nro 185, Lupahakemus sähkökaapelin sijoittamiseksi Nivalan kaupungin omistamalle maalle, Tiukumetsä - teknisen johtajan päätös nro 1, Naapurin kuuleminen vesistörakentamista varten - teknisen johtajan päätös nro 2, Maanvuokrasopimus JD Group Oy:n mainostaulut - teknisen johtajan päätös nro 3, Kaavamuutos VT 27 liittymäjärjestelyt Teollisuuskylässä - teknisen johtajan päätös nro 4, Liikenneväylien kunnossapidon varallaoloaikojen muutos - teknisen johtajan päätös nro 5, päätös Jorma Typön hakemuksesta vapauttaa kiinteistö velvollisuudesta liittyä yleiseen viemäriverkostoon - teknisen johtajan päätös nro 6, Monitoimityöntekijän palkkaaminen Teknisten palveluiden tehtäväalueelle - teknisen johtajan päätös nro 7, Vuoden 2013 teknisen toimen tehtäväalueiden viranhaltijapäätösten tarkastus - teknisen johtajan päätös nro 8, Terveyskeksuksen ja Kotikeskuksen sprinklausjärjestelmien hankinta - ruokahuoltopäällikön viranhaltijapäätösluettelo v Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päätös 623/2013/POP/2, Yksityisen tien parantamisen valtionavustus Teknisen johtajan esitys Päätös Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi ja samalla todetaan, että ei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Tekninen lautakunta 12.05.2015. Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25. Paikka

Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Tekninen lautakunta 12.05.2015. Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25. Paikka Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1(30) Aika 12.05.201 5, klo 16:30-18:25 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 73 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot