Miten energiatehokas asuminen toteutetaan taloyhtiöissä? Keskiviikkona 5. toukokuuta klo 17:45 20:00 Nokianvirran koulu, Kyyninkatu 47, Nokia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten energiatehokas asuminen toteutetaan taloyhtiöissä? Keskiviikkona 5. toukokuuta klo 17:45 20:00 Nokianvirran koulu, Kyyninkatu 47, Nokia."

Transkriptio

1 ASUMISEN ENERGIAILTA Miten energiatehokas asuminen toteutetaan taloyhtiöissä? Keskiviikkona 5. toukokuuta klo 17:45 20:00 Nokianvirran koulu, Kyyninkatu 47, Nokia. Energiatehokkuuden parantaminen kerros ja rivitaloissa toimitusjohtaja Ari Elorinne, Knowtek Oy

2 Rakennusten energiankäyttö voidaan puolittaa Rakennusten osuus on 40 % Euroopan koko energiankäytöstä. Se on enemmän kuin kuljetusten tai teollisuuden käyttämä energia. Tässä valossa energiatehokkuusdirektiivinmuutos ja sen korkea tavoitetaso on ensiarvoisen tärkeä. Tosiasia on, että olemassa olevien rakennusten energiankulutus voidaan puolittaa yksinkertaisilla toimenpiteillä: Parantamalla rakennusten ala ja yläpohjan, seinien, ikkunoiden ja ovien eristystä Lämmön talteenottoa tehostamalla Lämmitys ja ohjausjärjestelmien säätäminen vastaamaan talon alhaisempaa lämmitysvaatimustasoa Sopivan ympäristöystävällisen ja uusiutuvan energialähteen valinnalla

3 Rakennusten energiankäyttö voidaan puolittaa Uudisrakentamisen tiukennetut energiatehokkuusmääräykset tulivat voimaan vuoden 2010 alussa. Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso määritellään ympäristö ministeriön antamissa rakentamismääräyksissä. Uusien määräysten tiukentava vaikutus noin 30 % aikaisempaan määräystasoon verrattuna Määräysten rakennetta ja määräystenmukaisuuden osoittamista ei muutettu Uudet annetut ja voimaan tulleet määräykset RakMK C3/2010 Rakennusten lämmöneristys RakMK D3/2010 Rakennusten energiatehokkuus RakMK D2/2010 Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto RakMK = Rakennusmääräyskokoelma

4 Rakennustekniikassa lämmönläpäisykertoimen tarkoituksena on kuvata rakennuksen eri rakennusosien lämmöneristyskykyä. Mitä pienempi U arvo, sitä parempi lämmöneristys. Vaipan lämpöhäviön joustoa lisätään siten, että vaipan lämpöhäviö saa olla enintään XX% suurempi kuin vertailulämpöhäviö Kehittyvät energiatehokkuusvaatimukset; Pekka Kalliomäki, Ympäristöministeriö

5 EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin laajennus Marraskuun 18. päivänä 2009, EU:n komissio, neuvosto ja parlamentti solmivat poliittisen sopimuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD:n) laajennuksesta. Energiatehokkuusdirektiivin laajennus on tärkeä askel oikeaan suuntaan, kun siirrytään rakennusten energiantuhlauksesta ilmastonsuojeluun. Merkittäviä parannuksia Uuden energiatehokkuusdirektiivin tärkein muutos on vähimmäispinta alan poisto olemassa olevien rakennusten korjausrakentamisen yhteydessä direktiivin energiatehokkuusvaatimusten soveltamisesta. Edellinen 1000 neliömetrin vähimmäispinta ala sulki 70 % koko rakennuskannasta pois energiatehokkuus direktiivin piiristä. Tämä on merkittävä tekijä olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa.

6 EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uusiminen Ehdotuksen sisältöä: Rakentamista koskevat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset: uudisrakentaminen ja laajat korjaukset Rakennuksiin asennettaville teknisille järjestelmille energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset korjausrakentamiseen Energiatodistusten painoarvon lisääminen Lämmitys ja ilmastointijärjestelmien tarkastusten laajentaminen Kansalliset suunnitelmat matalaenergiarakennusten edistämiseksi Laadunvalvontamenettelyt energiatodistuksille ja tarkastuksille Vuoden 2020 jälkeen kaikkien uusien rakennusten pitää olla lähes energiaomavaraisia Erittäin korkea energiatehokkuus Vähäinen energian määrä laajalti katettavissa uusiutuvalla energialla

7 Mitä tulevaisuudessa 2012 ja 2020? Määräysten kokonaisuudistus vuonna 2012 Kokonaisenergiankulutukseen perustuva sääntely (mm. hiilidioksidipäästöjen huomioiminen) Mahdollinen energiamuodon huomioiminen Yleisen vaatimustason lisäkiristys 20 % Vuoden 2010 määräysten lämpöhäviötaso vähimmäisvaatimuksena energiavaatimuksen ohella EU lainsäädäntö Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (keskeisiä asioita; energiatehokkuus, energiatodistus, kattilaitosten ja ilmanvaihtojärjestelmien määräaikaistarkastukset) Ecodesign direktiivi (ympäristönäkökohtien integrointi jo suunnitteluvaiheessa) Energiamerkintädirektiivi (kulutuksen osoittaminen yhdenmukaisin merkinnöin) RES direktiivi (uusiutuvien energialähteiden edistäminen)

8

9

10 ET luku (kwh/brm²/vuosi) Ympäristöministeriön Energiatodistusoppaan mukainen rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan asetuksessa säädetyllä tavalla rakennuksen energiatehokkuusluvulla. Se saadaan jakamalla rakennuksen tarvitsema vuotuinen energiamäärä rakennuksen bruttopinta alalla, josta on vähennetty kylmien tilojen pinta ala. Vuotuinen energiamäärä lasketaan rakennuksen tarvitseman vuotuisen lämpö ja jäähdytysenergiamäärän (jäähdytys mukana vain, jos rakennus varustetaan jäähdytys järjestelmällä) sekä kiinteistösähkön vakioidun kulutuksen summana.

11 Ympäristöministeriön asetus energiatehokkuudesta astui voimaan Asetuksessa on yksityiskohtaiset ohjeet rakennuksen energiatodistukseen sisällytettävän energiatehokkuusluvun määrittämiseksi. Toteutuneisiin kulutuksiin perustuvaa energiatehokkuusluokittelua voidaan pitää karkeana lähtökohtana olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuskorjausten tavoiteasettelussa ja suunnittelussa. Pienet asuinrakennukset 6 kuusi asuntoa Suuret asuinrakennukset > 6 kuusi asuntoa

12 Elinkaarilaskelmin taloudellisesti kannattavia pienimuotoisia energiakorjauksia tai toimenpiteitä ovat: Patteriventtiilien vaihdot Lämmitysverkoston perussäädöt Kesäsulkujen käyttö Vedenmittauslaitteiden asennus ja kulutusperusteinen laskutus Vesikalusteiden ja laitteiden huollot ja vesikalusteiden virtausten vakioinnit Vakiopaineventtiilit Lämpötilatasojen alentaminen Rakennuksen käytön seuranta Ilmanvaihdon säätötyöt Asumistottumuksiin vaikuttaminen Kuntoarviot, kuntokatselmukset sekä energiaselvitykset ja katselmukset paluu

13 Huoltotyö osana energiansäästötalkoita Huoltotyön seurantakatselmukset Käyttö ja huolto ohjeiden sisältöpäivitys Huoltohenkilöstön lisävaltuutus tai vastuutus Puhaltimien käyntiajat ja niiden seuranta Lämmityskäyrän asettelu Sisälämpötilojen seuranta (patteriventtiilien toiminta) Kulutusseurannan analysointi Ominaiskulutussuoran käyttöön otto (menoveden suhde ulkoilmaan) Suodatinhuolto Yleisten tilojen valaistusautomatikan seuranta Saunavuorot Tuulikaappien, raitisilmaventtiilien yms. seuranta lämmityskaudella

14

15 Suurempien korjausten ja perusparannusten lisätavoitteina voivat olla laajemmat energiakorjaukset Ikkunoiden ja ovien vaihtaminen Ulkovaipan lisäeristys Kylmäsiltojen poistaminen Ulkovaipan ilmanpitävyyden parantaminen Ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuuden parantaminen (esim. lämmöntalteenotto) Rakennustenkorjauksissa ollaan siirtymässä kokonaisvaltaisempaan perusparantamiseen. Matalaenergiatason saavuttaminen suoritetuilla korjauksilla on usein taloudellisesti epärealistien tavoite.

16 Energiakorjauksen taloudellisuus on haasteellinen Energiakorjauksen taloudellisuutta voidaan kehittää seuraavilla toimenpiteillä: Yhdistetään energiakorjaus muuhun peruskorjaukseen, jolloin Kustannukset sisällytetään kokonaishankkeeseen Korjauksesta käytölle tuleva kokonaishaitta minimoidaan Mikäli kiinteistössä on jäljellä rakennusoikeutta, Tehdään sen puitteissa sallittu hyötyalan lisäys, jonka tuotto voidaan käyttää korjauksen rahoitukseen Peruskorjaukseen ja energiakorjaukseen käytettävissä olevat valtion Rahoitusavustukset ja korkoavustukset toimivat osarahoituksena Energiakorjaustoimenpiteitä peruskorjausten yhteydessä : Ikkunoiden vaihtaminen energiatehokkaiksi (U arvo 0,8 1,0 W/m2K) Ilmanvaihdon uusiminen Tulo ja poistoilman mekaanisella puhalluksella ja tehokkaalla lämmön talteenotolla varustetuksi Rakennuksen vaipan ilmanpitävyyden parantaminen lämmöneristyksen lisääminen Kylmäsiltojen poistaminen

17 Korjaushankkeisiin ryhtymisen perusteluna voi olla myös: Halu sisäolosuhteiden parantamiseen Putkistojen ja rakenteiden kunto Mahdollisten kosteusongelmien vähentäminen Korjausrakentamisen investointien tukipolitiikka Energiahintojen nousuennusteet Energian varastointi (varaajat, rakenteet) Ekologiset ja eettisen näkökohdat Lämmitysjärjestelmän muutos (korvaaminen uusiutuvilla energiamuodoilla) Olemassa olevan lämmitysjärjestelmän täydentäminen lämpöpumput aurinkoenergia tuulisähkö jäähdytys, lumivarastot biopolttoaineet

18 Lähde: Uudis ja korjausrakentamisenelinkaarilaatu, professori Asko Sarja

19 Lähde: Pirkanmaan kiinteistöliiketoiminnan ja rakennuttamisen aluefoorumi 1/2010, Tampere, Jari Shemeikka, VTT,

20 Lähde: Pirkanmaan kiinteistöliiketoiminnan ja rakennuttamisen aluefoorumi 1/2010, Tampere, Jari Shemeikka, VTT,

21 Lähde: Pirkanmaan kiinteistöliiketoiminnan ja rakennuttamisen aluefoorumi 1/2010, Tampere, Jari Shemeikka, VTT,

22

23

24

25 Energianhankinnan vaihtoehdot lisääntyvät lämmitysenergian kulutuksen pienetessä: 1. Kiinteistön omaenergia, jonka tuottotapoja ovat mm. Maa ja ilmalämpöpumput, Aurinkoenergian keräimet, Sähköiset aurinkokennot Tuulivoimalat 2. Kiinteistössä tuotettava ostoenergia, kuten Lämpökattilat ja takat, joiden primäärienergia on ostoenergiaa 3. Lähienergia, joka tuotetaan ja jaetaan Kuhunkin tapaukseen soveltuvan rakennusryhmän käyttöön lähienergia 4. Kaukolämpö ja sähkölaitoksen Lämpö ja sähköenergia 5. Valtakunnallinen ja kansainvälinen energiantuotanto, kuten Yleisessä sähköverkossa jaettava sähköntuotanto ja Maakaasuverkoissa jaettava maakaasuntuotanto.

26 Päätelmät Nykyisillä energianhinnoilla laajempien energiakorjaustoimenpiteiden takaisin maksuajat ovat liian pitkiä, jotta rakennusta korjattaisiin vain sen energian kulutuksen pienentämiseksi. Sen sijaan rakennuksen muun korjauksen yhteydessä energiakorjaustoimenpiteillä on mahdollista vähentää selvästi lämmitys tai jäähdytysenergian tarvetta. Pienimuotoiset energiakorjaukset ovat usein hyvinkin kannattavia. Pienimuotoiset korjaukset Energian hinnan noustessa pelkästään rakennuksen energiankulutuksen pienentämiseksi tehtävät korjaustoimenpiteet saattavat muodostua kannattaviksi investoinneiksi.

27 Päätelmät Perusparannuksen yhteydessä rakennukselle tulisi aina laatia kokonaisenergian tarvelaskelma, joka sisältää sekä lämmöntarpeen tavoitekulutuksen että sähköntarpeen tavoitekulutuksen arvioinnin. Suomessa ei tällä hetkellä ole yleistä ohjetta kummankaan laskelman tekemiseksi. Arvioiden tekemisessä käytetään useita erilaisia menettelytapoja. EU:n energiatehokkuusdirektiivi astui Suomessa voimaan Toistaiseksi direktiivin soveltamisohjeita ei ole rakennustyyppikohtaisesti kuitenkaan julkaistu.

28 Päätelmät Energiataloudellisessa perusparantamisessa tehdään investointipäätöksiä, joilla on pitkävaikutteisia seurauksia. Päätöksenteossa on suositeltavaa soveltaa investointilaskennan yleisiä perusteita ja tehdä vaihtoehdoille myös riittävästi herkkyystarkasteluja. Investointilaskennan ymmärtämiseksi pitää teoreettisen laskelman tulokset pystyä esittämään selkeässä muodossa ja sellaisilla malleilla, joilla tuloksia on mahdollisuus simuloida. Tällä hetkellä ei tällaisia malleja ole yleisesti käytettävissä.

29

30 takaisin

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Yleistä Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisiä sitoumuksia

Lisätiedot

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Toimitus: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Turun kaupunki Kiinteistöliitto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Ajankohtaista rakentamisen energiatehokkuudesta Energiatehokas koti seminaari 7.4.2011 Pekka Kalliomäki

Ajankohtaista rakentamisen energiatehokkuudesta Energiatehokas koti seminaari 7.4.2011 Pekka Kalliomäki Ajankohtaista rakentamisen energiatehokkuudesta Energiatehokas koti seminaari 7.4.2011 Pekka Kalliomäki Esityksen sisältö Uudet energiamääräykset 2012 Ekosuunnittelulain muutos Uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Uudet energiamääräykset ja vaikutus sisäilmaan

Uudet energiamääräykset ja vaikutus sisäilmaan Uudet energiamääräykset ja vaikutus sisäilmaan TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little Without the hot air - David JC MacKay Blueprint for a Green

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU- direktiivejä ja standardeja?

Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU- direktiivejä ja standardeja? Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU- direktiivejä ja standardeja? SWEGON AIR ACADEMY TAMPERE 13.11.2008 DI Jorma Railio LVI-talotekniikkateollisuus ry jorma.railio@teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä LAUSUNTO 1 (20) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi jyrki.kauppinen@ymparisto.fi Viite: YM5/600/2012 Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta

Lisätiedot

ENERGIAMÄÄRÄYKSET UUDISTUVAT 2012 JA 2020. Kuuma-Laatuasuminen

ENERGIAMÄÄRÄYKSET UUDISTUVAT 2012 JA 2020. Kuuma-Laatuasuminen ENERGIAMÄÄRÄYKSET UUDISTUVAT 2012 JA 2020 Kuuma-Laatuasuminen Tekn.tri Heikki Lonka Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Uusiutuvien energiamääräysten lähteet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus

Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus Teppo Lehtinen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot Vanajanlinna 27.1.2011 1 3 IEA 2008 Worldwide, existing buildings represent Recommendation a) Governments should

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI

VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI Vaasan tiedepuistotalon energianhallintaratkaisut Riku Rikkola Patrik Sjöholm Pekka Peura VAASA 2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation tiedekunta SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA Timo Vehosmaa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO. Rakennukset (RA) Julkinen sektori (KU ja VA) Palveluala yksityinen (PA) Teollisuus (TE)

LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO. Rakennukset (RA) Julkinen sektori (KU ja VA) Palveluala yksityinen (PA) Teollisuus (TE) LIITE 2 ESD TOIMENPIDEKUVAUKSET SISÄLLYSLUETTELO Rakennukset (RA) RA 01 YM Energiatehokkuusmääräykset uudisrakentamiselle 2003, 2008, 2010 ja 2012 3 RA 02 YM Energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamiselle

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

Kokonaisenergiatarkastelun vaikutus suunnitteluprosessiin pääsuunnittelijan rooli

Kokonaisenergiatarkastelun vaikutus suunnitteluprosessiin pääsuunnittelijan rooli Kokonaisenergiatarkastelun vaikutus suunnitteluprosessiin pääsuunnittelijan rooli Kimmo Lylykangas, arkkitehti SAFA Tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos, Puurakentaminen

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot