Talonrakennusjaosto LIVI Yhteisseminaari ENERGIATEHOKKUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talonrakennusjaosto LIVI Yhteisseminaari ENERGIATEHOKKUUS"

Transkriptio

1 RIL Elinkaarijaosto Talonrakennusjaosto LIVI Yhteisseminaari RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS 1 Energian hintakehitys esimerkkinä öljy 2

2 Kerrostalojen lämmitysenergian kulutuksen kehitys Matalaenergiataso Eurooppalaisia lämmitysenergian ominaiskulutuksia 4

3 Eurooppalaisia rakennusvaipan lämmöneristysarvoja 5 Maa Eurooppalaisia lähivuosien energiatehokkuuden kehitystavoitteita Normiuudistustavoitteet Itävalta Julkisille ill asuntotuottajille passiivitaso i (Vorarlbergin osavaltiossa v. 2007) Belgia Tanska Suomi Saksa Irlanti Hollanti v kaikki uudet rakennukset passiivitasoa v. 2010:Matalenergia taso II (Minimienergia) v. 2015: Matalaenergiataso I (Passiivi) v n. 30% parannus v. 2012: Rarannus n. 20 % (>>Matalaenergiataso) v. 2008: 30% parannus, v. 2012: 30 % parannus ( >> Matalaenergiataso) v. 2008: 40% parannus v.2010: 60 %parannus ( >> Matalaenergiataso) v. 2016: Passiivitaso v. 2020: Nollaenergiataso ostoenergialle Norja v. 2007: pientalot: 57 kwh/as.m 2, kerrostalot: 37 kwh/as.m 2 v. 2012: parannus (tasoa ei määritelty) Englanti v 2010: Parannus, tasoa ei vielä määritelty, v.2013: Parannus, v. 2016: Passiivitaso Sveitsi Nykytaso: 63 kwh/(as m 2 a) Ruotsi Nykytaso: 110/130 kwh/(as m 2 a) (etelä/pohjois R), Valmisteilla: 55/75 kwh/(as m 2 a) (etelä/pohjois R) 6

4 Rakennuksen lämpöenergian kulutusluokka RIL ohjeen energiatehokkuusluokittelu Lämmitysenergia Rakennuksen lämmitys- ja Lämpimän käyttöveden Rakennuksen lämpöenergian jäähdytysenergiaenergian lämmitys- ominaiskulutus (lämmitys, ominaiskulutus ominaiskulutus jäähdytys+ käyttöveden kwh/as-m 2 a 1) 2) kwh/as-m 2 a 3) lämmitys) Rakennuksen kokonais- energian ominaiskulutus (lämmitys+ jäähdytys+ käyttöveden lämmitys,+ kotitaloussähkö) kwh/as-m 2 a Normirakennus (+- 5) (kerrostalo) kwh/as-m 2 a 1) 2) Ominaisenergia, Ostoenergia, Primäärienergia, Huipputeho 85 (+- 5) (pientalo) Matalaenergiarakennus Minimienergia rakennus Passiivi- < 15 < 15 < rakennus Energiatehokkuus- luokka Rakennuksen kokonaisenergian Kiinteistön ostoenergian Kiinteistön ostoenergian Kiinteistön ostoenergian ominaiskulutuksen ominaiskulutuksen tuottoon kuluvan hetkellisen yläraja yläraja primääri-energian huipputehon kwh/as-m 2 a kwh/as-m 2 a ominaiskulutus ominaisarvo kwh/as-m 2 a W/as-m < A Normirakennus 2010 (ehdotus) Normirakennus < (ennako-tieto) A + Matalaenergia- 90 < 95 < rakennus A ++ Minimienergiarakennus A +++ Passiivirakennus 0 Nollaenergiarakennus 0+ Plusenergiarakennus 70 <75 < < 55 < Omaenergian Kiinteistö myy 10 tuotto ylittää energiaa Asko kulutuksen Sarja 8

5 Tekninen tekijä Normitalo (2005) RMK C3- määräys, 2010 Matalaenergia- rakennus Minimienergiarakennus Passiivirakennus U-arvot, W/m2K Alapohja 0,16 0,24 maanvastainen 0,17/0,09 0,19 Alapohja ryömintätilaan 1) Ulkoseinä 0,24 0,17 Yläpohja 0,15 0,09 Ikkunat 1,4 1,0 Ovet - 1,0 Vaipan ilmanvuoto-luku 2,0 <4,0 n50,1/h Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde % Ilmanvaihdon <2,0 ominaissähköteho, kw/m3/s <2,5 0,12 0,10 0,14 0,09 0,9 0,5 0,6 0, <2,0 0,12 0,10 0,14 0,08 0,7-0,8 0,4 0, <2,0 0,12 0,10 0,10 0,08 0,5-0,7 0,3 0,4-0, ,5 9 U arvoja vastaavat lämmöneristepaksuudet Rakenneosa Ulkoseinä Maan-vastainen ulkoseinä Yläpohja U-arvo, W/m 2 K Ohjeellinen eristyspaksuus, mm 2) Esimerkkinä käytetty eristemateriaali 1) 2) 014 0, , , ,08 U polyuretaani polystyreeni, levyvilla ja tuulensuoja-villa tai puhallusvilla 0,20 0,15 0,12 0,10 U polyuretaani polystyreeni, levyvilla ja tuulensuoja-villa tai puhallusvilla 009 0, , , ,05 U polyuretaani polystyreeni, levyvilla ja tuulensuoja-villa tai puhallusvilla 10

6 Eri energiamuotojen ominaispäästöt Energiamuoto Ominaispäästöt, CO 2ekv, kg/mkwh CO 2ekv päästöjen energian muut elinkaaren yhteensä Primäärienergia-kerroin tuotanto vaiheet 1) f p Kivihiili, lauhdesähkö ,3 Kivihiili, ,2 kaukolämpölaitossähkö Kivihiili, kaukolämpö ,2 Kevyt polttoöljy ,1 Maakaasu ,1 Turve ,2 Aurinkokennot ,1 Vesivoima ,1 Bioenergia ,2 Tuulivoima ,1 Ydinvoima 0 2,5 2,5 2,8 Valtakunnan verkon ,2 4) yleissähkö 2) ,2 4) Vihreä sähkö 3) ,

7 Elinkaaritalous eri vaihtoehtojen vertailussa 13 Tilojen lämmönhallinnan energiankulutus 14

8 Mitoitusteho 15 Rakennuskannan ja muun energiankulutuksen osuudet 16

9 Pientalon tuotanto ja lämmitysenergian kulutus eri lämmitysenergian kulutusluokissa 50 y elinjakson aikana. Tietolähde: Kalvo/Pekka Nurro : 50 y energianku ulutus, kwh Elinjakson: Lämmitysenergia 50y Tuotantoenergia Koko energiankulutus 50y 0 Normirakennus 100 Matalaenergia=50% Minimienergia=25% Passiivitalo =15% Rakennuksen lämmitysenergian kulutusluokka Pientalon elinkaaren energiankulutus eri kulutusluokissa Pientalon energiankulutus Huoneistoala 121,5 m2, tarkastelujakso 50 v kwh Kotitaloussähkö Lämmin käyttövesi Lämmitysenergia Rakentamisen energiankulutus Normitalo 50 % 75 % Rakentamisen ja rakennustuotteiden tuottamisen energiankulutus Rakentaminen lämmitysenergiasta 20 % 44 % 94 % Rakentaminen kokonaisenergiasta 11 % 16 % 21 % RILxxx 2009 Matalaenergiarakennukset RILxxx 2009 Matalaenergiarakennukset 18 Pekka Nurro

10 Davi d Lämmöneristeen elinkaaren energian kulutus 3000 Mineraalivillan elinkaarienergia, 50 vuotta 2500 Valmistusenergia Lämpövuoto, 50 v. Elinkaaren: 50 v. kokonaisenergia rakenne m2 nkulutus, kwh/r Energia Eristepaksuus, 1 mm Kiinteistön energian-hankinnan päästöjentuotto CO 2ekv Omaenergian tuoton CO 2ekv - tuotto Kiinteistölaitteiston käytön CO 2ekv - tuotto Q T Q V Q S Calculation direction (from the use to the source) Q i Q h Q c,e Emission Q d heat requirement (heat use) Distribution Storage Q s Generation Final energy (boundary:building) Calculation direction (from the use to the source) Q g Primary energy NERGIANH HANKINTA A KIINTE EISTÖN E + Primäärienergian käytön CO 2ekv - tuotto = Ostoenergian määrä energialajeittain x Ostoenergian päästökerroin energialajeittain x Energian tuottoyksikön CO 2ekv - tuotto Kiinteistön energianhankinnan CO 2ekv - tuotto 20

11 Energian hankinta Energianhankinnan vaihtoehdot lisääntyvät lämmitysenergian kulutuksen pienetessä: 1. Kiinteistön omaenergia, jonka tuottotapoja ovat mm. maa- ja ilmalämpöpumput, aurinkoenergian keräimet, sähköiset aurinkokennot ja tuulivoimalat 2. Kiinteistössä tuotettava ostoenergia, kuten lämpökattilat ja takat, joiden primäärienergia on ostoenergiaa 3. Lähienergia, joka tuotetaan ja jaetaan kuhunkin tapaukseen soveltuvan rakennusryhmän käyttöön. 4. Kaukolämpö- ja sähkölaitoksen lämpö- ja sähköenergia. 5. Valtakunnallinen ja kansainvälinen energiantuotanto, kuten yleisessä sähköverkossa jaettava sähköntuotanto ja maakaasuverkoissa jaettava maakaasuntuotanto. 21 Rakennushankkeen kokonaisvaltainen laadunvarmistus 22

12 Matalaenergiarakennusten kriittiset tekijät Matalaenergiarakentamisen keskeisiä kriittisiä laatutekijöitä ovat: Rakennusvaipan p lämmöneristyksen suunnittelu ja asennus siten, että vältetään paikalliset lämpövuodot ja kylmäsillat Rakennusvaipan tiiviys, jonka päätekijät ovat: puurakenteilla höyryn- ja ilmansulku siten, että työn ja käytön aikaiset lävistykset minimoidaan höyryn- ja ilmansulku noin mm seinän sisälevytyksen ulkopuolelle kaikilla ulkoseinillä ylä- ja alapohjan liitosten tiiviyden varmistaminen ikkunoiden tiivis asentaminen seinään ja läpivientien hyvä ja pitkäaikaisesti varmatoiminen tiivistys Rakennusvaipan rakenteiden lämmöneristyksen ulkopuolien tuuletus erityisesti i ti yläpohjissa, ryömintätilallisissa lli i alapohjissa ja erikseen määriteltävissä seinätyypeissä Koneellisen ilman sisäänotto-ulospuhallus ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus, erityisesti: Ilmanvaihdon määrän ja tasapainotuksen säätö lämpötilan säätö lämmöntalteenoton toimivuus 23 Rakennuksen kriittisten ominaisuuksien laaduntarkastus Laaduntarkastus (Sertifiointi) voidaan toteuttaa joko ulkopuolisen ammattitaitoisen sertifioijan toimesta tai rakennuttajan, suunnittelijoiden ja rakennusliikkeen omana toimintana rakennuttajan valvonnassa Erityismittauksia tarvitaan lähinnä rakennusvaipan tiiviyden varmistamisessa ilmanvuotoluvun mittauksena ja ilmanvaihtojärjestelmän ja lämmöntalteenoton toimivuuden ja säätöjen määrittämisessä. Ilmatiiviyden varmistukseen tarvitaan mittausmenettely Ilmanvuotoluku määritetään puolivalmiista ja/tai valmiista rakennuksesta Teollisessa tuotannossa laaditaan tilastolliseen otantaan perustuva menettely Paikallarakentamisessa mitataan jokainen rakennus, ellei rakennusliikkeellä ole teollista tuotantoa vastaavaa laadunvarmistusta Mahdollisia mittauskohteita voivat olla: termokuvaus kylmäsiltojen ja paikallisten vuotokohtien kartoituksessa ja joissakin tapauksissa ylä- ja alapohjien tuuletuksen tehokkuuden mittaukset ainakin uusien tai erityisen herkkien (esim. puurossi-alapohjat) tapauksissa. 24

13 Rakennuskannan muutosarvio vuodelle 2050 Suomen vuoden 2050 rakennuskanta suhteessa nykyiseen on muuttunut siten, että vuoden 2009 jälkeen rakennettujen rakennusten osuus on % kattavan korjaushankkeen kautta uusittujen rakennusten osuus on % korjaustarveperusteisesti kunnossapidettyjen rakennusten osuus on % v noin 15 % nykyisestä rakennuskannasta on poistettu käytöstä/purettu. 25 Rakennustyypit ja niiden yleiset Energiatehokkuusluokat egate uusuoat Rakennustyyppi Energiatehokkuusl uokka Muuratut rakennukset F-G 1950 Rakennukset E-F Rakennukset E Rakennukset D Rakennukset A Rakennukset A+ Matalaenergiarakennukset A+ +(ei YM:n luokittelussa) Minimienergiarakennukset A+++ (ei YM:n luokittelussa) Passiivirakennukset A++++ (ei YM:n luokittelussa) 26

14 Kerrostalojen energiakorjausten potentiaaliset taloudelliset säästömahdollisuudet. Avainmoduuli Avainmoduulin suhteellinen osuus rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutuksesta % Lämpöenergian säästöpotentiaali vuoden 2003 normirakennukseen verrattuna 1) Avaimoduulin säästöpotentiaali normitasosta % Seinä Yläpohja ,5-1 Alapohja 1 Vähäinen 1) - Ikkunat Aurinkosuojat Rakennuksen energiankulutuksen säästöpotentiaali % Ilmanvaihto Ilmavuodot ) Yhteensä Energiakorjauksen taloudellisuus on haasteellinen Energiakorjauksen taloudellisuutta voidaan kehittää seuraavilla toimenpiteillä: yhdistetään energiakorjaus muuhun peruskorjaukseen, jolloin kustannukset jaetaan näiden kesken ja korjauksesta käytölle tuleva kokonaishaitta minimoidaan mikäli kiinteistössä on jäljellä j rakennusoikeutta, tehdään sen puitteissa sallittu hyötyalan lisäys, jonka tuotto voidaan käyttää korjauksen rahoitukseen peruskorjaukseen ja energiakorjaukseen käytettävissä olevat valtion rahoitusavustukset ja korkoavustukset toimivat osarahoituksena. Energiakorjaustoimenpiteitä peruskorjausten yhteydessä : Ikkunoiden vaihtaminen energiatehokkaiksi (U-arvo 0,8-1,0 10W/m 2 K) Ilmanvaihdon uusiminen tulo- ja poistoilman mekaanisella puhalluksella ja tehokkaalla lämmön talteenotolla t ll varustetuksi t Rakennuksen vaipan ilmanpitävyyden parantaminen ja Rakennuksen vaipan lämmöneristyksen lisääminen ja kylmäsiltojen poistaminen 28

15 Energiakorjauksen elinkaaritalous vaihtoehtovertailussa 29 Korjauskonseptivaihtoehtojen määrittelyesimerkkejä. Korjaustoimenpide Vaipan tiiveyden ja eristystason parantaminen Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen Korjauskonsepti 1 Korjauskonsepti 2 Korjauskonsepti 3 Ikkunoiden ja ilmanvaihto järjestelmän uusiminen (tehokas LTO). Tiiveyden parantaminen. Vaipan eristystason parantaminen, Vaipan eristystason parantaminen ml. ikkunoiden uusiminen sekä talo tekniikan pääosittainen uusiminen. 5 % 15 % 25 % 10 % 10 % 15 % ulkoseinien uusiminen, ikkunoiden uusiminen sekä kokonaisoptimoitu talotekniikan uusiminen. Ilmanvaihdon uusiminen 10 % 1) 25 % 1) 35 % lämmön talteenotolla varustetuksi Yhteensä 25 % 50 % 75 % 30

Miten energiatehokas asuminen toteutetaan taloyhtiöissä? Keskiviikkona 5. toukokuuta klo 17:45 20:00 Nokianvirran koulu, Kyyninkatu 47, Nokia.

Miten energiatehokas asuminen toteutetaan taloyhtiöissä? Keskiviikkona 5. toukokuuta klo 17:45 20:00 Nokianvirran koulu, Kyyninkatu 47, Nokia. ASUMISEN ENERGIAILTA Miten energiatehokas asuminen toteutetaan taloyhtiöissä? Keskiviikkona 5. toukokuuta klo 17:45 20:00 Nokianvirran koulu, Kyyninkatu 47, Nokia. Energiatehokkuuden parantaminen kerros

Lisätiedot

Rakennuskannan ja rakennusten energiankäyttö. TkT Pekka Tuomaala 25.11.2008

Rakennuskannan ja rakennusten energiankäyttö. TkT Pekka Tuomaala 25.11.2008 Rakennuskannan ja rakennusten energiankäyttö TkT Pekka Tuomaala 25.11.2008 Kiinteistöjen ja rakennusten osuus Suomen energian loppukäytöstä on lähes 40 % 2 RAKENNUSTEN KÄYTTÄMÄN LÄMMITYSENERGIAN LÄHTEET

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo

Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo Motiva Oy Rakennamme hyvinvointia edistämällä energian ja materiaalien

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI 20.5.2012 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) 5 artiklan mukainen ilmoitus Euroopan komissiolle

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava

ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen. Kuntien 5. ilmastokonferenssi, Tampere 5.5.2010 Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jyri Nieminen VTT

Matalaenergiarakentaminen. Kuntien 5. ilmastokonferenssi, Tampere 5.5.2010 Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jyri Nieminen VTT Matalaenergiarakentaminen Kuntien 5. ilmastokonferenssi, Tampere 5.5.2010 Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jyri Nieminen VTT 2 Esityksen sisältö Mitä eri käsitteet (matala, passiivi jne.) tarkoittavat?

Lisätiedot

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku) RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine

Lisätiedot

Teknologiapolut 2050 - Rakennussektori. TkT Pekka Tuomaala 12.2.2008

Teknologiapolut 2050 - Rakennussektori. TkT Pekka Tuomaala 12.2.2008 Teknologiapolut 2050 - Rakennussektori TkT Pekka Tuomaala 12.2.2008 Kiinteistöjen ja rakennusten osuus Suomen energian loppukäytöstä on lähes 40 % 2 RAKENNUSTEN KÄYTTÄMÄN LÄMMITYSENERGIAN LÄHTEET [PJ/a]

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2377 Pientalon vuotuinen öljyenergiankulutus Energiankulutus, kwh/a 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Ennen korjauksia

Lisätiedot

Tehontarpeen ja energiankäytön laskentaesimerkkejä

Tehontarpeen ja energiankäytön laskentaesimerkkejä TkT, Jarek Kurnitski TKK LVI-tekniikan laboratorio 16.5.2009 Tehontarpeen ja energiankäytön laskentaesimerkkejä Seuraavat 1-krs pientalon ja 2-krs kompaktin pientalon esimerkit osoittavat tehontarpeet

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen

Lisätiedot

Uusien järjestelmien tuomat mahdollisuudet rakennuksien energialähteenä: energian kuluttamisesta kohden energian tuottamista

Uusien järjestelmien tuomat mahdollisuudet rakennuksien energialähteenä: energian kuluttamisesta kohden energian tuottamista Uusien järjestelmien tuomat mahdollisuudet rakennuksien energialähteenä: energian kuluttamisesta kohden energian tuottamista XVI Itä-Suomen rakentajaseminaari Joensuu 11.6.2013 TkT Riikka Holopainen Tiimipäällikkö,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Asko Sarja, Juhani Laine, Sakari Pulakka & Mikko Saari

Asko Sarja, Juhani Laine, Sakari Pulakka & Mikko Saari ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2206 Asko Sarja, Juhani Laine, Sakari Pulakka & Mikko Saari INDUCON-rakennuskonsepti VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2206 INDUCONrakennuskonsepti Asko Sarja, Juhani Laine, Sakari

Lisätiedot

Matalaenergiaharkkotalo Yleissuunnitteluohje. Lämpöenergia, kwh/krs-m². Normitalo 100 % Ostettava lämpöenergia Hyödynnetyt lämpökuormat.

Matalaenergiaharkkotalo Yleissuunnitteluohje. Lämpöenergia, kwh/krs-m². Normitalo 100 % Ostettava lämpöenergia Hyödynnetyt lämpökuormat. ESPOO 2002 TUTKIMUSRAPORTTI RTE3785/02 Lämpöenergia, kwh/krs-m² 40 35 30 25 20 15 10 5 0 10 5 0 Ostettava lämpöenergia Hyödynnetyt lämpökuormat Normitalo 100 % 1 2 3 4Matalaenergiatalo 5 6 7 8 25 9 % 10

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi

Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi Tietopaketti taloyhtiöille INNOVA Kerrostalosta passiivitaloksi Jyri Nieminen Käsitteet Lämmönläpäisykerroin (U-arvo, W/m 2 K) ilmoittaa lämpövirran tiheyden (lämpöhäviön), joka läpäisee rakennusosan,

Lisätiedot

Passiivitalo ohjeita rakennuttajalle. Jyri Nieminen Jenni Jahn Miimu Airaksinen

Passiivitalo ohjeita rakennuttajalle. Jyri Nieminen Jenni Jahn Miimu Airaksinen Passiivitalo ohjeita rakennuttajalle Jyri Nieminen Jenni Jahn Miimu Airaksinen PEP PEP eli Promotion of European Passive Houses on eurooppalainen hanke, jonka tarkoituksena on edistää passiivitalojen rakentamista.

Lisätiedot

Passiivitalo. Jyri Nieminen VTT

Passiivitalo. Jyri Nieminen VTT Passiivitalo VTT Tulevaisuuden muutokset Haaste: Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää CO2 päästöjen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä 90% Muutokset lähitulevaisuudessa 2010: Asuinrakennusten energiantarve

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot