Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri"

Transkriptio

1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Pekka Kalliomäki, yli insinööri 1 Esityksen sisältö Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Uudistuvat rakennusten energiamääräykset C3, D2, D3 ja D5 Laki rakennuksen energiatodistuksesta Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta Lämmityskattiloiden neuvontamenettely Maankäyttö ja rakennuslain muutos 2 1

2 Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2002/91/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rakennusten energiatehokkuudesta Energiatehokkuusvaatimukset Perusparannus Uudisrak. Tekniset tarkastukset EnD Energiatodistukset Ilmastointi järj. Kattilat 3 Uudet energiamääräykset Uusien määräysten tavoiteaikataulu on kesä 2007 C3 Rakennusten lämmöneristys D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D3 Rakennusten energiatehokkuus D5 Rakennusten energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Määräykset ja ohjeet koskevat uusia rakennuksia ja tulisivat voimaan

3 Taustaa energiamääräysten muutoksille Energiamääräykset uusittu 2003 Energiamääräyksien uusimisen syynä on rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2002/91/EY) toimeenpano Merkittävää energiamääräysten tason kiristämistä ei tehdä Lisätään joustavuutta määräyksiin, tiiviyden huomioonottaminen Pyritään yksinkertaisuuteen määräysten vaatimustason asettamistavassa Standardien käytön mahdollistaminen energialaskennassa 5 Asetusluonnos rakennusten lämmöneristys C3/2007 Rakennuksen seinälle, yläpohjalle, alapohjalle ja ikkunoille annetaan lämmönläpäisykertoimien enimmäisarvot (vähimmäisvaatimus) Rakennuksen vaipan osille annetaan lämmönläpäisykertoimien vertailuarvot (U arvot, ikkunoiden pinta ala) Rakennuksen vaipan lämpöhäviö saa olla enintään yhtä suuri kuin vertailuarvoilla laskettu rakennuksen vaipan lämpöhäviö; tai Rakennuksen vaipan lämpöhäviö saa olla enintään 20 prosenttia vertailuarvojen mukaista lämpöhäviötä suurempi, jos lämpöhäviön ylitys tasataan parantamalla LTO:ta tai rakennuksen vaipan ilmanpitävyyttä 6 3

4 Asetusluonnos rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D2/2007 Vain pienehköjä muutoksia Ravintoloiden tupakointitilojen koskevien säännösten muutokset Mitoituslämpötilojen siirto D5 osaan 7 Asetusluonnos rakennusten energiatehokkuus D3/2007 D3 osa kokoaa energiamääräykset yhteen Vaatimukset: Yleistä Rakennuksen lämpöhäviö (vaippa, vuotoilma, ilmanvaihto) Ilmanvaihtojärjestelmä => D2, Käyttöveden lämmitysjärjestelmä =>D1, Tilojen lämmitysjärjestelmä, Talotekniikkajärjestelmien säätö, Valaistusjärjestelmä, Kesäajan huonelämpötilan hallinta ja jäähdytys, Energiankulutuksen laskenta 8 4

5 Asetusluonnos rakennusten energiatehokkuus D3/2007: Keskeiset vaatimukset Rakennuksen lämpöhäviö (vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon yhteenlaskettu lämpöhäviö) saa olla enintään yhtä suuri kuin rakennukselle määritetty vertailulämpöhäviö Määräystenmukaisuus osoitetaan tasauslaskelmalla Rakennuslupaa haettaessa on esitettävä rakennuksen energiaselvitys, yleensä seuraavat tarkastelut: Lämpöhäviön määräystenmukaisuus IV järjestelmän ominaissähköteho Rakennuksen lämmitysteho Arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta ja tarvittaessa jäähdytysteho Rakennuksen energiankulutus Rakennuksen energiatodistus 9 Asetusluonnos rakennusten energiatehokkuus D3/2007: Keskeiset vaatimukset Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa Energiaselvitys on liitettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan Rakennuksen energiankulutuksen laskenta voidaan tehdä määräyskokoelman osan D5 mukaan tai käyttää soveltuvia SFS EN standardeja tai muita yksityiskohtaisempia laskentamenetelmiä 10 5

6 Asetusluonnos rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta D5/2007 Menetelmä on yksinkertaistettu laskentamenetelmä, joka ottaa huomioon oleellisimmat energiankulutukseen vaikuttavat tekijät ja ominaisuudet Suomen olosuhteissa. Menetelmä perustuu pääpiirteissään standardissa SFS EN esitettyyn laskentamenetelmään. Taustamateriaalina on käytetty kansallisen RET projektin tuloksia. Rakennuksen energiankulutukseen ei sisälly eri energiamuotojen (lämpö, sähkö ja kylmäenergia) kiinteistökohtaisen eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä. Rakennuksen ostoenergiankulutuksen laskennassa otetaan huomioon kiinteistökohtainen energiantuotantotapa ja sen häviöt. 11 Laki rakennuksen energiatodistuksesta (487/2007) Annettu Voimaan uusille rakennuksille Ennen lain voimaantuloa valmistuneille lakia sovelletaan vuoden 2009 alusta Laissa säädetään mm. soveltamisalasta, energiatodistuksen antajista, hankintavelvollisuudesta, antajien pätevyysvaatimuksista,voimassaoloajat Yksityiskohdat sisältyvät asetukseen 12 6

7 Mikä on rakennusten energiatodistus? Asiapaperi, joka kertoo rakennuksen energiatehokkuuden normitilanteessa Energiatehokkuus kuvataan luokitteluasteikolla, jossa yksikkönä kwh/brm 2 Luokitteluasteikko A G, eri asteikot 10 rakennustyypille Energiatehokkuuden määritys perustuu rakennustyypistä riippuen laskennalliseen tai kulutustietoihin pohjautuvaan energiankulutukseen: Laskennallinen: uudet rakennukset, pienet asuinrakennukset Kulutustiedot: Muut olemassa olevat rakennukset Eristystasoltaan, tiiveydeltään ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotoltaan hyvä talo saa hyvän energialuokan 13 Mitä hyötyä energiatodistuksesta on? Ohjaa kuluttajia valinnoissa, mahdollistaa vertailun eri rakennusten välillä Auttaa kiinteistönomistajia kiinnittämään huomiota energian käyttöön Antaa suosituksia toimenpiteistä joilla voi parantaa energiatehokkuutta Tavoitteena on nostaa energiatehokkuus osto ja vuokraustilanteessa tärkeäksi valintatekijäksi 14 7

8 Milloin tarvitaan energiatodistus? Kaikista uudisrakennuksista rakennuslupamenettelyn yhteydessä Rakennuksen tai sen osan (esim. asunnot) myynnin tai vuokrauksen yhteydessä Jo rakennetusta omakotitalosta ja enintään kuuden asunnon rakennuksista energiatodistuksen hankkiminen on vapaaehtoista Myyjän tai vuokranantajan velvollisuus asettaa nähtäville 15 Energiatodistusta ei vaadita Pienet alle 50 m2:n rakennukset Vapaa ajan, enintään 4 kk vuodessa käytettävät asuinrakennukset Väliaikaiset, enintään 2 vuodeksi tarkoitetut rakennukset Teollisuus ja korjaamorakennukset eikä maatilarakennukset, joissa energiantarve on vähäinen tai joita koskee valtakunnallinen energiatehokkuussopimus Suojellut rakennukset Kirkot ja vastaavat rakennukset 16 8

9 Kuka energiatodistuksen tekee? Uudisrakennuksissa pääsuunnittelija antaa energiatodistuksen Isännöitsijätodistuksen yhteydessä yhtiön isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja Energiakatselmuksen yhteydessä energiakatselmoija Erillisen energiatodistuksen voi antaa henkilö, joka täyttää säädetyt pätevyysvaatimukset 17 Energiatodistuksen voimassaoloaika Voimassaoloaika 10 vuotta Omakotitalojen ja max. 6 asunnon kohteitten todistukset Energiakatselmusten yhteydessä tehdyt Erilliset energiatodistukset Voimassaoloaika 4 vuotta Muu uudisrakentaminen (ei omakotitalot ja max.6 asunnon kohteet) Lyhyempi voimassaoloaika Isännöitsijätodistukseen sisältyvä todistus, voimassa kuten isännöitsijätodistus 18 9

10 Energiatodistusasetus (luonnos) Energiatodistusasetuksen tavoiteaikataulu kesä 2007 Pykälät Rakennuksen energiatehokkuus Energiatehokkuusluvun määrittäminen Energiatodistuslomake Rakennuksen tarkastaminen Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimukset Voimaantulo Keskeinen sisältö asetuksen liitteissä, n. 50 sivua Luokitteluasteikot, laskentamenetelmät, todistusmallit, täyttöohjeet, graafiset ohjeet 19 Rakennuksen energiatehokkuus 1 luonnos Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan energiatehokkuusluvulla, joka saadaan jakamalla rakennuksen tarvitsema vuotuinen energiamäärä rakennuksen bruttopinta alalla

11 Energiatehokkuuden luokitteluasteikot Pienet asuinrakennukset (enintään 6 asuntoa asuinrakennuksessa tai rakennusryhmässä) Muut asuinrakennukset Toimistorakennukset Liikerakennukset Opetusrakennukset Terveydenhoitorakennukset Päiväkodit Kokoontumisrakennukset Uimahallit Muut 21 Energiatodistuslomakkeet Rakennus Rakennustunnus Rakennustyyppi: 01 Erillinen pientalo Kiinteistötunnus: Osoite: Kotikatu 1 Rakennusnumero: Helsinki Valmistumisvuosi: 2006 Asuntojen lukumäärä: 1 Pientalo, esimerkki täytetyn energiatodistuksen kansilehdestä Energiatodistus on laadittu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä erillisen tarkastuksen yhteydessä R a k e n n u k s e n e n e r g i a t e h o k k u u s l u o k k a ET (kwh/brm 2 VÄHÄN KULUTTAVA ) < >320 PALJON KULUTTAVA Luonnos BC Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET): 179 Käytettävä asteikko: Pientalot Todistuksen tilaaja: Todistuksen antamispäivä: Matti Meikäläinen Todistuksen antaja: Pekka Pääsuunnittelija Viimeinen voimassaolopäivä:

12 Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta (489/2007) Annettu Tulee voimaan Jäähdytysteholtaan vähintään 12 kw kylmälaitteet on tarkistettava vähintään kerran kymmenessä vuodessa Ei koske kaukojäähdytystä Rakennuksen omistajan velvollisuus huolehtia tarkastuksesta Tarkastuksessa on arvioita laitteiden kunto ja tehokkuus => rakennusautomaatio Tarkastuksen voi suorittaa valtioneuvoston asetuksen (1187/2001) pätevyysvaatimukset täyttävä toiminnanharjoittaja 23 Lämmityskattiloiden tarkastuksen korvaava vaihtoehtoinen neuvontamenettely Hallituksen esityksessä (HE 170/2006 vp) rakennusten energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi ehdotettiin lämmityskattiloiden pakollinen tarkastus tehtäväksi energiatehokkuusdirektiivissä vaihtoehtona olevan neuvontamenettelyn mukaisesti Hanke toteutetaan HÖYLÄ ohjelmaan liittyen, joka on käynnistetty jo vuonna 1997 Tiedotus, neuvonta (Lämmöllä lehti) => järjestelmien uusiminen Energia avustukset Kotitalousvähennys Vapaaehtoiset kattilatarkastukset => säätöjärjestelmien toiminta Raportointi komissiolle joka toinen vuosi 24 12

13 Laki maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta (488/2007) MRL:n rakennuksen kunnossapitovaatimusta koskevaan pykälään on lisätty energiahuoltojärjestelmät 166 Rakennuksen kunnossapito: Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset. 25 Rakennusautomaatio ja energiatehokkuuslainsäädäntö? Kulutustietoihin pohjautuvassa energiatodistuksessa rakennusautomaation laatu ja toimivuus on keskeistä rakennuksen energiatehokkuuden tekijänä Rakennusautomaation merkitys energiansäästöinvestointina kasvaa Rakennusautomaation merkitys kasvaa ilmastoinnin kylmälaitteiden energiatehokkuuden varmistajana Rakennusautomaation merkitys kasvaa öljy ja kaasulämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden varmistajana Kunnossapitovaatimus myös rakennusautomaatiojärjestelmille 26 13

14 Lisätietoja

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 19.4.2012 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta ja rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennustekniikan koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Kristiina Ihanajärvi TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Rakennustekniikan

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, valvojana RI Ilkka Saarinen

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, valvojana RI Ilkka Saarinen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Opinnäytetyö ENERGIATODISTUSTEN LAADINNAN SUUNNITTELU ISÄNNÖINTI ILKKA SAARINEN OY:SSÄ Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Tältä ET näyttää.. Tällöin energiatodistus tarvitaan.. 1. rakennusta tai sen osaa taikka niiden

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 21.12.2007 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla

KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla KULUTUKSEEN PERUSTUVAN ENERGIATODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla 2000-luvun asuinkerrostalon laskentaesimerkki (Energiatodistus isännöitsijätodistuksessa) SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys

Lisätiedot

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö Energiatodistus Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013 Maarit Haakana Ympäristöministeriö Ilta- Sanomat 28.3.2013: Onko pakollinen energiatodistus reilua vai ei? Kaisan vastaus: Ostajan kannalta pientalojen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys ja energiatodistus, yleistä...2 1.1 Energiaselvityksen sisältö...2

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp Sivu 1/7 Ympäristövaliokunnan mietintö 8/2012 vp YmVM 8/2012 vp - HE 161/2012 vp Tarkistettu versio 2.0 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Energiatodistus. Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis Oy

Energiatodistus. Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis Oy Energiatodistus Perustiedot :stä,, on riippumaton energia-alan organisaatio, joka toimii osana Euroopan laajuista noin 400 toimiston energiatoimistoverkostoa. :n organisaation päättävänä elimenä on hallitus,

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU- direktiivejä ja standardeja?

Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU- direktiivejä ja standardeja? Tuleeko rakennuksesta energiatehokas noudattaen EU- direktiivejä ja standardeja? SWEGON AIR ACADEMY TAMPERE 13.11.2008 DI Jorma Railio LVI-talotekniikkateollisuus ry jorma.railio@teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Toimitus: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Turun kaupunki Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Uusi energiatodistus

Uusi energiatodistus Uudistunut energiatodistus mikä muuttuu? Uudet energiamääräykset korjausrakentamisessa Taloyhtiön energiailta 12.3.2013, Porvoo DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Uusi energiatodistus 1 Nykyinen

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Asunto ja rakennusosasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN SEUDUN OPISKELIJA- ASUNTOSÄÄTIÖN RAKENNUKSISSA

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN SEUDUN OPISKELIJA- ASUNTOSÄÄTIÖN RAKENNUKSISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Paavo Leinonen ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN SEUDUN OPISKELIJA- ASUNTOSÄÄTIÖN RAKENNUKSISSA Työn

Lisätiedot

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee

Lisätiedot