ARVI Materiaalien arvovirrat ohjelman sisältöraami

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVI Materiaalien arvovirrat ohjelman sisältöraami"

Transkriptio

1 ARVI Materiaalien arvovirrat ohjelman sisältöraami WP1. Toimintaympäristön tuntemus ja tulevaisuuden kehitysennusteet Task 1.1 Nykyinen toimintaympäristö globaali reaalikuva (Tutkitaan nykyisen toimintaympäristön ajureita ja lainsäädännön sekä kansainvälisten sopimusten vaikutusta käytännön toimintaan) Subtask Toimintaa ohjaavat ajurit Vaatimukset, aikataulut, tukijärjestelmät, miten vaatimukset näkyvät liiketoimintojen kehittymisessä, investointien kehitys EU, USA, BRIC, Kehitysmaat Huomioitava tutkimuksessa: Lainsäädännön tuntemus ja ennakointi Ohjauskeinot ja kehitystarpeet Ilmastopolitiikka Jätehierarkian vaatimukset Jätedirektiivin ohjausvaikutus Materiaalien siirrot Kilpailulainsäädäntö Tuotevaatimukset Terveys (esim. työsuojelusäädökset) Tukipolitiikka Subtask Globaalit nykymarkkinat ja materiaalivirrat Jätehuollon yleiset toimintamallit ja globaalit jätehuoltomarkkinat Taloudellisen arvon määräytymismekanismit ja arvottamiskäytännöt Mitkä tekijät ohjaavat jäte- ja materiaalivirtoja globaalisti? Pääpaino: Strategiset materiaalit Kompleksiset materiaalit Harvinaiset maametallit Muovit (Biomateriaalit) Huomioitava tutkimuksessa: Materiaalivirtojen reitit ja määrät Materiaalien taloudellinen arvo Vertailumateriaalit (ml. neitseelliset materiaalit, öljyn hintakehityksen vaikutukset/energiaintensiivisyys)

2 Task 1.2 Tyyppimarkkinoiden tunnistaminen ja karakterisointi Metodologian kehittäminen Valittujen tyyppialueiden karakterisointi: Eri markkinatyyppien ominaispiirteet Suomi näyteikkunana: näyteikkunainfran inventointi ja pilotointimahdollisuuksien tunnistaminen Kohdealueet: EU, BRIC maat Aasia ja Etelä-Amerikka Huomioitava tutkimuksessa: Tyyppialueiden tuntemus Primaarituotanto /raaka-ainekysyntä Sosioekonomia ja yhteiskunnallinen kehitysaste Kulutustottumusten vaikutus määriin ja laatuun Rakennusmääräysten vaikutus Lainsäädäntö ja asetetut tavoitteet Kilpailutilanne, tuottajat / toimijat Jätehuollon toimintamallit ja stakeholderit Jätteiden käsittelyn tila: teknologiat, määrä, laatu ja trendi Päätöksenteko ja asiantuntijat Kierrätystuotemarkkinat, käytettävyyskriteerit Task 1.3 Toimintaympäristöennuste Globaalit skenaariot: Megatrendien vaikutus globaaliin toimintaympäristöön Technology foresight (beyond BAT in different reference regions) Kohdealueiden skenaariot: Toimintajärjestelmät tyyppialueilla Urbanisoituminen BRIC ja N-11 tyyppisten kasvumarkkinoiden yhteiskunnallisen kehityksen vaikutukset Tulevaisuuden markkinat Tarpeiden kehityksen arviointi Miten markkinat kehittyvät systeemeinä? Materiaalivirtojen määrän ja laadun pitkäaikaiset trendit Ennustemallit määrien ja laadun kehittymisestä Materiaalien hyödyntämispotentiaali 2025

3 WP2. Materiaalivirtojen karakterisointi Kohteena WP1:n pohjalta valitut materiaalivirrat (Biomateriaalien osalta on varmistettava, ettei tehdä päällekkäistä työtä bioenergiaohjelman kanssa) Task 2.1 Menetelmäkehitys Data mining Tilastointimenetelmät Edistykselliset analyysi- ja diagnostiikkajärjestelmät Kemiallinen analytiikka Fysikaaliset ominaisuudet ja tunnistus näytteenotto lajittelu luokittelu mittaus ja monitorointi koneellinen tunnistus Koostumuksen kehityksen ennakointi: Mikä vaikuttaa ja miten?, työkalut ennakoimiseen Task 2.2 Valittujen materiaalivirtojen karakterisointi Luotettavan tiedon koostaminen: määrät, taseet ja koostumus Tuotekohtaiset tarkastelut Kohdealuetarkastelut Materiaalitietokanta WP3. Tehokkaat käsittelyprosessit ja -järjestelmät Task 3.1 Uuden sukupolven yksikköprosessit Tutkimus eri yksikköprosessien toimivuudesta valittujen materiaalien käsittelyyn/kierrättämiseen Esikäsittelymenetelmät (alkulajittelu) Purkumenetelmät Extraction Thermal separation Talteenotto liuoksista Mekaaniset erotusjärjestelmät Tunnistus / erotusjärjestelmät IR, UV, tekonäkö Murskauksen energiatehokkuuden parantaminen

4 Task 3.2 Integroidut käsittelyjärjestelmät (kokonaiskonseptit) Köyhien ja kompleksisten materiaalivirtojen kierrätysteknologiat ja kierrätyksen hallinta Yhdistettyjen virtojen käsittely / Yhteenkerättyjen materiaalien laitoslajittelu High value ja low value -sovellutusten yhdistäminen Alkaliparistojen uusi kemiallinen kierrätysprosessi Kierrätettävän materiaalin laadun heikkenemisen asettamat prosessivaatimukset Toimintamalli hajautettujen ja keskitettyjen toimintamallien yhdistämiselle Joustavat pienen mittakaavanmodulaariset laitokset jätevirtojen esikäsittelyyn ja lajitteluun lähellä syntypistettä (ml. pienten tilojen konseptit esim. laivat) MBT Tulevaisuuden jätteenkäsittelykeskus/kaatopaikkakonsepti Biogeeniset sivuvirrat, integroitu materiaali- ja energiahyötykäyttö Tuhkat ja mineraaliset rakennusjätteet Biopolttoaineiden rinnakkaispolton vaikutukset muodostuvien seostuhkien laatuun ja sitä myötä hyötykäyttömahdollisuuksiin, mm. maarakennusasetuksen näkökulmasta Kuivan lentotuhkan varastointi on erittäin merkittävä tuhkien hyötykäytön kannalta. Toistaiseksi käytössä olevat tekniikat ovat liian kalliita (L&T) Tuhkien jalostaminen rakennusmateriaaleissa ja muissa mahdollisissa käyttökohteissa hyödynnettäväksi (Ekokem, Helen)/ Polttolaitostuhkien mineraaliainesten hyötykäyttömahdollisuudet (KK) Tuhkien sisältämien arvometallien talteenotto KK) Alueelliset/valtakunnalliset tuhkien hyödyntämiskonseptit (samat ehdot ja säännöt kaikille tuhkantuottajille ja hyödyntäjille riippumatta alueesta) (Helen) Mitkä ovat eri toiminnoista syntyvien tuhkien seostamisen edellytykset ja mahdollisuudet yksittäisten materiaalivirtojen ominaisuuksien parantamiseksi? Minkälainen hyötykäyttökonsepti/-konsepteja voitaisiin luoda alueellisesti tuhkien hyötykäytön mahdollistamiseksi ja edistämiseksi? Liiketoimintamahdollisuudet tuhkien hyödyntämisestä? Rakennusjätteen mineraaliaineksen hyötykäyttömahdollisuudet/betonimurskeen kierrätys betoniin aggregaatiksi Rakennusjätteiden käsittelyn TOC kysymykset (KK) Betonielementtien uusiokäyttö Task 3.3 Jäännöstuotteiden / -jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Jäännöstuotteiden määrittäminen: laatu, määrä, lähde Mahdolliset jatkokäsittelytarpeet Mahdolliset käyttökohteet Käsittelyprosessit

5 WP4. Systeeminen resurssitehokkuus, konseptien mallinnus ja optimointi Mallinnus kokonaisvaltaisten systeemianalyysien aikaansaamiseksi Task 4.1 Mallinnusmenetelmät systeemidynaamiseen mallinnukseen kompleksisessa kontekstissa Joustavat mallityökalut: työkalujen kehittäminen ja niiden soveltuvuuden tutkiminen eri toimintaympäristöissä: Integroidut prosessimallit Teknistaloudelliset mallit Kevyt esitarkastelumalli = liiketoimintakonseptien asiantuntijasynteesi Konseptien kestävyyden arvioiminen ja optimointi Vaikutusten arviointimallit Sustainability (LCA, LCC, social impacts) Markkinoiden laatua ja kehitystä koskevat tyyppimarkkinamallit Task 4.2 Valittujen kokonaiskonseptien mallinnus ja arviointi Uudet liiketoimintakonseptit (toimijoitten verkostot, ansaintalogiikat) Markkinapotentiaalin tunnistaminen Mahdollisten tuotteiden tunnistaminen: prosessit ja laitteet palvelut kierrätystuotteet materiaalit

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Muovipoli Oy Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Raportti 30.6.2014 Muovipoli Oy Soratie 2 15550 Nastola etunimi.sukunimi@muovipoli.fi www.muovipoli.fi Tämä raportti on tuotettu projektissa

Lisätiedot

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster

- CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster - CLEEN Oy - Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Kari-Matti Sahala Finnish Cleantech Cluster CLEEN Oy - osakkeenomistajat Yritykset (28): ABB Oy, Andritz Oy, Ekokem Oy Ab,

Lisätiedot

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 14/2003 Loppuraportti Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 14/2003

Lisätiedot

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Mikael Rossi MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Tarkastajat: Professori, TkT Mika Horttanainen

Lisätiedot

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden edista misohjelma Rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti, 24.10.2013 1 Työryhmältä Luonnonvarojen kestävän käytön

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten Ympäristöministeriön raportteja 24 2012 Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa Yhteenveto Suomen jätehuollon elinkaariarvioinneista ja ohjeita päätöksentekoa

Lisätiedot

Suomen jätepoliittisten tavoitteiden mukaiset jätetutkimuksen tutkimuskokonaisuudet l. tutkimusklusterit (Wasteprev-projekti)

Suomen jätepoliittisten tavoitteiden mukaiset jätetutkimuksen tutkimuskokonaisuudet l. tutkimusklusterit (Wasteprev-projekti) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 57 Suomen jätepoliittisten tavoitteiden mukaiset jätetutkimuksen tutkimuskokonaisuudet l. tutkimusklusterit (Wasteprev-projekti) Liitteenä kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes

Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes Tekesin strategian sisältölinjaukset Vuorovaikutus ja kokonaisuus Yhteiskunta Terve hyvinvoiva maailma Ihminen Talous ja teknologia Digitaalinen maailma Kestävä maailma Ympäristö Yhteenveto Tekesin strategian

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS

VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 166 TUTKIMUKSIA Henna Knuutila, Anna Kangas, Ellinoora Leino-Richert & Arttu Koskinen VARSINAIS-SUOMEN MATERIAALIVIRTOJEN KARTOITUS Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

KOHTI KIERTOTALOUTTA. - askeleita Suomen menestykselle JULKILAUSUMA + RESEPTIVIHKO

KOHTI KIERTOTALOUTTA. - askeleita Suomen menestykselle JULKILAUSUMA + RESEPTIVIHKO KOHTI KIERTOTALOUTTA - askeleita Suomen menestykselle JULKILAUSUMA + RESEPTIVIHKO KOHTI KIERTOTALOUTTA - askeleita Suomen menestykselle Suomen tulee etsiä uusia tapoja menestyä tulevaisuuden resurssipulasta

Lisätiedot

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 RYM-SHOKin esittely KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030. Visio ja roadmap. Johanna Kohl Nina Wessberg Sari Kauppi Jouko Myllyoja Helena Wessman-Jääskeläinen

Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030. Visio ja roadmap. Johanna Kohl Nina Wessberg Sari Kauppi Jouko Myllyoja Helena Wessman-Jääskeläinen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 145 Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030 Visio ja roadmap Johanna Kohl Nina Wessberg Sari Kauppi Jouko Myllyoja Helena Wessman-Jääskeläinen

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS E/319/221/2013 Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TTS 2015-2018 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle

Tulevaisuusluotain. Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Tulevaisuusluotain Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Tulevaisuusluotain Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä tekniikan ja liikenteen alan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla

Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02928-10 Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannele Tonteri, Heidi Auvinen, Tuomas Helin ja Max Johansson julkinen 1 (59) Tiivistelmä

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN

TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN TAUSTARAPORTTI 15.12.2014 SELVITYS: BIOMASS VALUE SUPPLY CHAIN 1 Cleantech Finland Bioenergy hanketta rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, alueen kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Työryhmien muistiinpanot. Arktinen tutkimus, tutkiva työpaja 10.10.2013 Suomen Akatemia. RYHMÄ A: Hyvä elämä pohjoisessa

Työryhmien muistiinpanot. Arktinen tutkimus, tutkiva työpaja 10.10.2013 Suomen Akatemia. RYHMÄ A: Hyvä elämä pohjoisessa Työryhmien muistiinpanot Arktinen tutkimus, tutkiva työpaja 10.10.2013 Suomen Akatemia Työpajaan kutsuttiin laajasti tutkijakuntaa, tiedon loppukäyttäjiä ja sidosryhmiä. Tilaisuuden tarkoitus oli käydä

Lisätiedot