TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika Paikka keskiviikko klo , jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui klo Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja, saapui :n 488 päätöksentekoon klo Ainasoja Merja varapuheenjohtaja, puheenjohtaja :ien kohdalla (muut asiat paitsi budjetti ja vastaselitys markkinaoikeudelle). Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Åminne Folke varajäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Knuts Lars Runar jäsen

2 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen, saapui klo 8.45 ja poistui klo :n 489 käsittelyn aikana Isotalo Seppo jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen, poistui klo ja palasi klo :n 489 käsittelyn aikana von Schöneman Arja jäsen, poistui :n 489 käsittelyn aikana klo Åminne Folke varajäsen Huovinen Pentti kv:n pj, poistui klo Nieminen Mikko kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra, saapui klo 8.15 Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra, saapui klo 7.45 Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui klo Fager Mia lakimies, sihteeri Heino Paula tiedotuspäällikkö, poistui klo Hokka Irma talouspäällikkö Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kaisti Aapo talous ja suunnittelujohtaja Kallio Hannu hallintojohtaja Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Poissa Knuts Lars Runar jäsen 473 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 475 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 476 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin siten muutettuna, että esityslistalta asia 4/ hj. käsitellään kokouksen viimeisenä asiakohtana ja talous ja suunnittelujohtajan esiteltävät asiat käsitellään järjestyksessä 1, 2, 4, 5, 6, 7 ja PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hlavatý ja Seppo Isotalo ja Seppo Isotalo ja Pentti Korhonen. 478 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on myöntänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja 4 :n 1 momentin nojalla pastori, HuK Ismo Seivästölle osittaista virkavapautta Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen (II) virasta ajalle siten, että hän hoitaa virkaansa kuuluvia kaikkia papillisia tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori Pasi Jaakkolan suostumuksensa mukaisesti Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntapastorin (III) viransijaiseksi ajaksi siten, että hän

4 hoitaa ko. virkaa kuuluvia kaikkia tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella tuomiokapituli on päättänyt kirkkolain 6 luvun 8a :n 6 momentin nojalla peruuttaa pastori Lena Hildénin virkamääräyksen hoitaa Turun Mikaelinseurakunnan sekä ensimmäisen kappalaisen virkaa 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella että toisen kappalaisen virkaa 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella alkaen anomuksensa ja tuomiokapitulin tekemän päätöksen johdosta, jolla hänet on otettu kasvatuksen hiippakuntasihteerin sijaiseksi ajaksi Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 5/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 479 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 76 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 77 Kokouksen laillisuus Ei toimenpieitä. 78 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 79 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

5 Ei toimenpiteitä. 80 Diakoniajohtaja Hannu Suihkosen esitys diakoniatyöstä Ei toimenpiteitä. 81 Kirkkovaltuutettu Riikka Korpisen ilmoitus asuinpaikan muutoksesta Ei toimenpiteitä. 82 Kirkkovaltuuston varajäsen Sebastian Djubsjöbackan ilmoitus asuinpaikan muutoksesta Ei toimenpiteitä. 83 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö Ei toimenpiteitä. 84 Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston ehdotus nuorten kirkkopäivien tukemisesta Ilmoitus anojille ja taloustoimistolle. 85 Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteinen pääsiäistapahtuma vuonna 2008 Ilmoitus Mikko Laurénille ja taloustoimistolle. 86 Hilkka Pullin aloite muutosesitys hautainhoitomaksuihin ja hallinta aikamaksuihin Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi. Ei toimenpiteitä. 87 Valtuutettu Harri Raittiin aloite Pyhän Henrikin kappelin omistussuhteista Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi. Ei toimenpiteitä.

6 Kirkkovaltuutettu Urpo Kivikarin aloite nuorten palvelun uudistamiseksi Liite Aloite lähetetään johtoryhmän valmisteltavaksi. 89 Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuutettujen aloite rippileirien tupakoimattomuudesta Liite Aloite lähetetään johtoryhmän valmisteltavaksi. 90 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 480 SIELUNHOITOTYÖN H37 PALKKALUOKAN TEOLOGIN VIRAN TÄYTTÖ Sielunhoitotyön teologin virka on uusi virka, joka täytetään alkaen. Virka on ollut haettavana seuraavalla hakukuulutuksella: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi sielunhoitotyön teologin H37 pl:n viran (uusi) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on perustanut alkaen uuden sielunhoitotyön teologin viran, jonka vastuulla on yhtymän retriittitoiminta, hengellinen ohjaus ja sururyhmätyö. Lisäksi työntekijän edellytetään osallistuvan työnohjaustoimintaan. Työtä toteuttamaan etsitään nyt pappia, jolla on kelpoisuus vakinaisen papin virkaan sekä tehtävän

7 edellyttämä sielunhoito ja työnohjaajakoulutus. Virkaan valittavan on sitouduttava suorittamaan Hiljaisuuden Ystävien järjestämä retriittikoulutus päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksia tuli seitsemän. Sielunhoitotyön toimistossa laadittu yhteenveto hakemuksista kuuluu seuraavasti: Liite Päättäessään viran haettavaksi julistamisesta kirkkoneuvosto asetti samalla työryhmän valmistelemaan viran täyttämistä. Työryhmään nimettiin sielunhoitotyön johtokunnan puheenjohtaja Mikko Laurén, sielunhoitotyön johtokunnan jäsen Ailo Uhinki, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Aiju von Schöneman, hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, retriittiohjaaja Kyllikki Krapinoja ja työnohjaaja Heikki Palmu. Valintatyöryhmä kutsui hakemusten perusteella haastateltaviksi Antero Aaltosen, Riitta Komu Suokonaution, Marjut Ostermaan ja Päivi Vuorilehdon. Hakukuulutuksen mukaisia koulutusvaatimuksia ei kukaan hakijoista täytä yksiselitteisesti. Kelpoisuus vakituisen papin virkaan ei ole tulkinnanvarainen asia. Sen sijaan hakukuulutuksen mukaan tehtävän edellyttämä sielunhoito ja työnohjaajakoulutusta ei yksilöidä. Ei siis haeta etukäteen määrättyä koulutusta, vaan tehtävästä suoriutumisen kannalta relevanttia koulutusta. Hakuilmoituksessa retriittityö ja sielunhoidolliset tehtävät esitetään selkeästi viranhoidon keskeisiksi vastuualueiksi. Työnohjaustoiminta on esitetty lisävastuualueena. Hakijoista Aaltosella ei ollut pastoraalitutkinto suoritettuna hakuajan päättyessä. Muilla pastoraalitutkinto on. Tätä on pidettävä ehdottomana edellytyksenä virkaan valitsemiselle. Sen sijaan tehtävän edellyttämää sielunhoito ja työnohjaajakoulutusta ei ole kenelläkään siten, että kummastakin olisi erillinen tutkinto. Haastatelluista Aaltoselta sekä Komu Suokonautiolta puuttuu sielunhoitotyön koulutus. Ostermaalta puuttuu retriittiohjaajan koulutus ja työnohjaajakoulutus on kesken. Myös Komu Suokonautiolta sekä Vuorilehdolta puuttuu työnohjaajakoulutus. Valtuusto lisäsi virkaa perustaessaan siihen maininnan, että valittavan tulee suorittaa Hiljaisuuden Ystävät ry:n järjestämä retriittikoulutus. Valintaa valmisteltaessa oli katsottu, että tehtävän edellyttämä sielunhoidon koulutus tarkoittaa käytännössä retriittikoulutusta. Valtuuston tekemä lisäys johtaa

8 helposti siihen päätelmään, että koulutusvaatimuksista retriittikoulutus on hankittavissa jälkikäteen. Tämä ei kuitenkaan vastaa viran tarkoitusta. Suoritettu retriittikoulutus ja käytännön retriittityön tuntemus on viran täytön kannalta asetettava keskeiseen asemaan. Näin lisävastuualueen eli työnohjauksen puuttuva koulutus ei vastaa painoarvoltaan retriittikoulutusta. Kun kukaan hakijoista ei täytä kaikkia koulutusvaatimuksia täydellisesti hakuajan päättyessä, mutta hakijajoukko on kuitenkin selkeästi korkeatasoinen, on valinta tehtävissä hakijoiden keskuudesta. Työryhmän yksimielisen näkemyksen mukaan avoinna olevaan virkaan soveltuu parhaiten sairaalasielunhoitaja Päivi Vuorilehto. Viran pääpaino on retriittityössä, ja Vuorilehdolla on sekä retriitinohjaajakoulutus että laaja kokemus käytännön retriittityöstä. Hän on lisäksi tehnyt lisensiaattityönsä retriiteistä. Tältä pohjalta hänellä on sekä paikallisen että valtakunnallisen tason retriittyön ja verkostojen tuntemus. Vuorilehdolla on kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus ja pitkä kokemus sielunhoitotyöstä sekä kokemusta myös sururyhmätyöstä ja hengellisestä ohjauksesta. Sielunhoidon teologin viranhaltijalta edellytetään hakukuulutuksen mukaan vain osallistumista työnohjaustoimintaan, joten työryhmä katsoo, että Vuorilehdon pitkä kokemus työnohjauksen luonteisesta työstä sairaalapapin tehtävissä riittää työtehtävien menestykselliseen hoitamiseen. Sielunhoitotyön johtokunta on yhtynyt valintatyöryhmän esitykseen ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sielunhoitotyön H37 palkkaluokan teologin virkaan valitaan sairaalasielunhoitaja Päivi Vuorilehto. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvosto päättää valita H37 palkkaluokan sielunhoitotyön teologin virkaan sairaalasielunhoitaja Päivi Vuorilehdon alkaen ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ilmoitus virkaan valitulle, muille hakijoille, sielunhoitotyön johtokunnalle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin yksimielisesti. 481 N TYÖNTEKIJÖIDEN KIRJASTO Seurakuntayhtymän kirjasto sijaitsee Eerikinkadun toimitalon 2. kerroksessa, juhlasalin takana. Kirjastossa on n teosta, jotka on järjestetty ma

9 nuaalisella kortistolla. Kirjastoa on aikanaan hoitanut kirkkoherra Kauko Viitanen, mutta hänen jäätyään eläkkeelle vuonna 2005, ei kirjaston hoitoa ole nimetty kenenkään työntekijän vastuulle. Kirjaston käyttö on ollut vähäistä, johtuen osittain sen käytön hankaluudesta vain paikan päällä asioiden. Kasvatusasiankeskuksessa on kesällä 2007 siirrytty sähköisen kirjaston käyttöön. Kaikki lainattavissa oleva materiaali, kirjat, dvd:t ja cd.t, on siirretty PrettyLib ohjelmaan. Materiaalin haku ja lainaus on mahdollista viivakoodilukijan avulla kasvatusasiainkeskuksen koneelta. Kasvatusasiainkeskus palkkasi kaksi kirjasto ja tietoalan opiskelijaa luokittelemaan ja siirtämään materiaalin PrettyLib ohjelmaan. Nämä kaksi opiskelijaa olisivat käytettävissä kaksi päivää viikossa loka joulukuussa myös yhtymän kirjastohankkeessa. Jos hanke toteutetaan vuoden loppuun mennessä, työssä voidaan hyödyntää kasvatusasiainkeskuksen Helsingin yliopiston kanssa tekemää sopimusta Linnea tietokannan käytöstä (voimassa asti). Sopimus mahdollistaa kirjojen tietojen kopioinnin Linneatietokannasta suoraan PrettyLib ohjelmaan. Hankkeen kustannukset vuonna 2007 ovat enintään euroa: kahden työntekijän palkat yhteensä n euroa asennustyö 600 euroa ohjelmalisenssit (PrettyBitServer www liittymä versio 4 ja PrettyLib 4 tuki) euroa (sis.alv 22%) ylläpito ja tuki 204 euroa/ vuosi (sis.alv 22%) Hankkeen toteuttamisen jälkeen kirjasto olisi jokaisen käytettävissä yhtymän verkossa. Oman työpisteen koneelta olisi mahdollista hakea aineistoa, tehdä varauksia ja pidentää laina aikaa. Kirjan haku ja lainaus tapahtuisi 2. kerroksen kirjaston tietokonetta ja viivakoodilukijaa käyttäen. Jatkossa työtä aiheutuisi uusien kirjojen tietojen kirjaamisesta järjestelmään ja lainojen seurannasta. Tämä työ voidaan toteuttaa joko omana työnä tai esim. tuntityöntekijää käyttäen. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää hankkia PrettyBit Software Oy:ltä PrettyBitServer www liittymä version 4 ja siihen sisältyvän PrettyLib 4 tuen, siihen liittyvän ylläpidon ja tuen sekä tarvittaessa asennustyön, palkata kirjasto ja tietoalan opiskelija Jenni Heiskasen väliselle ajalle 2 päivää/ vko palkkaluokalla R18 luokittelemaan ja siirtämään yhtymän kirjaston materiaalin PrettyLibkirjastojärjestelmään ja

10 palkata kirjasto ja tietoalan opiskelija Mikko Bergin väliselle ajalle 2 päivää/ vko palkkaluokalla R18 luokittelemaan ja siirtämään yhtymän kirjaston materiaalin PrettyLib kirjastojärjestelmään. Kustannukset maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista kustannuspaikalta Tiedoksi Jenni Heiskanen, Mikko Berg, atk päällikkö Timo Koskinen ja Mia Fager. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 482 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 482, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 42 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 483 EIJA MÄKISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Vs. osa aikainen sairaalasieluhoitaja Eija Mäkinen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa Kaartotie 11, Turku. Virkapaikaksi ehdotetaan Turun kaupunginsairaalaa, osoitteessa Kunnallissairaalantie 20, Turku. Johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko Helle puoltaa anomusta.

11 Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa vs. osa aikainen sairaalasielunhoitaja Eija Mäkisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Turun kaupunginsairaala osoitteessa Kunnallissairaalantie 20, Turku. Ilmoitus Eija Mäkiselle, Hilkka Kakko Helteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 484 KANSAN RAAMATTUSEURAN SÄÄTIÖN AVUSTUSANOMUS KRISTUS PÄIVÄN JÄRJES TÄMISEKSI Kansan Raamattuseuran Säätiön toiminnanjohtaja Hannu Nyman on lähettänyt kirkkoneuvostolle seuraavan avustusanomuksen: Liite Avustusanomuksessa pyydetään euron avustusta valtakunnallisen rukoustapahtuman järjestämiseksi Turkuhallissa Avustusanomukseen on liitetty tapahtuman suunnitelma ja kustannusarvio. Kustannusarvion mukaan tapahtuman kokonaiskustannukset nousevat euroon. Suurimmat kustannuserät liittyvät mainontaan, tilavuokriin, vaakunoiden hankintaan ja tekniikkaan. Lisäksi tulee esiintyjäkuluja ja rekrytointikustannuksia. Tulopuolella suurin yksittäinen erä on seurakuntayhtymän avustus. Päivä on kokonaisuudessaan alikatteinen ja alijäämä jää Kansan Raamattuseuran vastuulle. Toiminnanjohtaja Nyman on ollut selostamassa ideaansa kirkkoherroille, mutta tehty ehdotus ei ole herättänyt suurta vastakaikua. Yksittäiseksi tilaisuudeksi päivän järjestelyt ovat erittäin kalliita. Esimerkki päivän järjestelylle on haettu Sveitsin Baselista. Johtoryhmässä käydyssä keskustelussa todettiin, että tämä ei ole sellainen tilaisuus, joka koettaisiin yhteiseksi, eikä sellainen, johon kannattaisi sijoittaa pyydettyjä varoja. Tilaisuuksia pystytään järjestämään omin voimin huomattavasti edullisemmin eikä Kristus päivän ulkoistamiselle ole perusteita. Kirkkoneuvosto päättää, että Kansan Raamattuseuran Säätiön avustusanomus Kristus päivän kulujen kattamisesta ei anna aihetta toimenpiteille.

12 Ilmoitus Hannu Nymanille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uuteen valmisteluun. Ei muutoksenhakuoikeutta. 485 TURUN NNKY:N AVUSTUSANOMUS Turun NNKY anoo lisäavustusta seurakuntayhtymältä. Yhdistys sai kirkkovaltuuston päätöksellä euron avustuksen jaettaessa avustusmäärärahaa kirkollisiin tarkoituksiin. Tästä määrärahasta jäi kirkkoneuvoston käyttöön euroa. Puheenjohtaja Jaana Rantalan avustuspyyntö on seuraava: Liite Yhdistys pyytää euron avustusta, koska yhdistys on joutunut maksamaan toiminnanohjaajan palkkaa ja samanaikaisesti sijaisen palkkaa sairausloman johdosta. Yhdistys ilmoittaa, että se ei ole saanut avustusta Turun kaupungilta. Avustuksen antaminen kirkkoneuvoston toimesta yhdistykselle, joka on jo saanut valtuuston päättämän avustuksen, on ongelmallista. Kirkkoneuvosto voi poikkeuksellisesti myöntää avustuksen erityisiin syihin vedoten. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää avustukset kirkollisiin tarkoituksiin kustannuspaikalta sen käyttöön jätetyn euron summan Turun NNKY:lle yhdistyksen vaikean taloudellisen tilanteen johdosta. Ilmoitus Jaana Rantalalle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 486 KASVATUKSEN TEOLOGI HEIKKI ARIKAN PUHELINKORVAUS

13 Heikki Arikka oli kasvatusasiain johtokunnan päätöksen mukaisesti Tall Ships Racen mukana purjehduksella. Matka suuntautui Tallinnasta Maarianhaminan kautta Tukholmaan ja sieltä edelleen Stettiin ja Greifswaldiin. Matkan ajalla oli pahat vastatuulet etelästä ja isot laivat joutuivat vähän väliä hakeutumaan suojasatamiin. Heikki Arikka joutui ottamaan yhteyttä lukuisia kertoja palvelunumeroihin säätietojen ja satamatietojen saamiseksi. Hänen puhelinlaskunsa nousi tältä ajalta näiden johdosta 428 euroon. Hän on pyytänyt, että nämä voitaisiin korvata hänelle poikkeuksellisesti. Kirkkoneuvosto päättää, että Heikki Arikan poikkeuksellisen suuri puhelinlasku 428 euroa ajalta saadaan maksaa kasvatusasiain keskuksen asianomaiselta kustannuspaikalta. Ilmoitus Heikki Arikalle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 487 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA SELVITYS VEROTULOKERTYMÄSTÄ SYYSKUUN LOPPUUN MENNESSÄ Keskuskirjanpidon tiliasema mennessä on seuraava: Liite Tiliasemasta ei ilmene sellaista, joka vaikuttaisi käsillä olevan talousarvioehdotuksen laadintaan. Koska talousarvioehdotuksessa toteutumasarake käsittää ajanjakson tammi heinäkuu, on uusimman tiliaseman jakaminen nyt perusteltua. Investointituloista ja menoista on laadittu myös toteutumavertailu elokuun loppuun mennessä. Se on seuraava: Liite Toteutumavertailusta ilmenee, että eräät investointimenot ovat suuremmat kuin niille myönnetty talousarviosumma. Ylityksille on ensi tilassa pyydettävä lupa kirkkovaltuustolta. Ylitysten perusteleminen on lähinnä kiinteistöjohtajan asia. Kirkollisveron kertymä yhteenveto syyskuun loppuun mennessä on seuraava:

14 Liite Verotulot ovat kehittyneet suotuisasti. Kokonaisverokertymä on 7,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron tuotto on ollut peräti 15 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten, kun taas ns. palkansaajaverot ovat kasvaneet kuudella prosentilla. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi keskuskirjanpidon tiliaseman sekä sitä vastaavan investointien toteutumavertailun. Lisäksi kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen kirkollisverojen kertymästä mennessä. Kirkkoneuvosto pyytää kiinteistöjohtajaa tekemään ehdotuksen kirkkovaltuustolle tarvittavista tilinylitysluvista investointien osalta. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 488 N VARAINHOITAJAN VALINTA 489 VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUS Salassa pidettävä asia, kunnes sopimus asiassa on tehty, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 7 2 momentti. Talousarvioehdotuksen käyttötalous, tuloslaskelma ja rahoitusosa on ensimmäinen liite. Liite Toisena liitteenä on toiminta ja taloussuunnitelman investointiosa vuosille Liite Kolmantena liitteenä on toiminta ja taloussuunnitelmaehdotuksen toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Liite Neljäntenä liitteenä on talousarvioehdotuksen henkilökuntaliite. Liite

15 Viidentenä liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus. Liite Käyttötalouden talousarvioliitteen alussa on sisällysluettelo, jonka jälkeen tulee seurakuntayhtymän strategia, joka on jo vuosilukujen osalta vanhentunut. Sitä noudatetaan kuitenkin kunnes uusi on tehty ja hyväksytty. Seuraavaksi asiakirjassa on talousarvion laadintaohjeet ja selostus talousarvion sitovuustasosta. Ehdotukseen on otettu myös uutena vahvistetut hankintarajat. Kirkkovaltuusto päätti seurakuntatyön määrärahojen jakamisesta ja tämän päätöksen mukaisesti on laadittu jakolaskelma ja tehty ehdotus. Talousarvioehdotuksen yksityiskohtaisia perusteluja on sivuilla 7 10 ja Niiden välissä on laskelmat verokertymien arvioidusta tuotosta. Sivulla 249 on yhteenveto seurakuntayhtymän tuotoista ja kuluista. Seuraavalla sivulla on yhteenvedon loppuosa, jossa on poistot, satunnaiset tuotot sekä tilikauden tulos. Talousarvioehdotus päätyy alijäämäiseksi ollen alijäämän määrä euroa. Alijäämän määrä on pieni, koska verotulojen arvioidaan kasvavan 7,7 prosenttia kuluvan vuoden arvioon nähden. Toimintatuottojen on laskettu kasvavan 2,1 prosenttia. Toimintakulut kasvavat 0,8 prosenttia, joten toimintakate heikkenee vähäisessä määrin. Rahoitustuottojen on laskettu pienenevän, koska sijoitusomaisuus on vähentynyt vuosien saatossa. listaa tehtäessä ei ole vielä selvillä, mitä uusi palkkaratkaisu tuo tullessaan. Oletettavasti seurakuntien ratkaisu noudattaa kuntien linjaa, josta päätökset saadaan kuluvan viikon aikana. Uusi työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä on myös tulossa ja sen arvioidaan nostavan palkkoja 2,5 prosentilla. Talousarvioehdotuksen palkkavaraukset ovat mahdollisesti riittämättömät, mikäli sopimuksesta tulee kuntien tason mukainen. Tämä uhkaa horjuttaa talousarvion tasapainoa, mutta toisaalta nyt näköpiirissä olevat suuret palkantarkistukset tulevat ensi vuonna kasvattamaan verotulokertymää yli nyt arvioidun. Rahoituslaskelma on sivulla 251. Se osoittaa, että kassavaroja tullaan suunnitelman mukaan käyttämään ensi vuonna 4,2 miljoonaa euroa eli näin syödään vanhoja säästöjä. Investointisuunnitelmat on vanhaan tapaan yksityiskohtaisesti perusteltu, joten niitä ei tarvitse tässä enempää kommentoida. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma on niin

16 ikään positiivinen eli kassavarat kasvavat tehdyistä investoinneista huolimatta euroa. Johtoryhmä on omasta puolestaan käsitellyt talousarvioehdotuksen ja nyt tehty ehdotus on talous ja suunnittelujohtajan ja johtoryhmän yhteinen. Kirkkoneuvosto on käsitellyt talousarvion laadinta aikataulua. Kirkkoherroja on pyydetty varautumaan siihen, että talousarviolausunnot annetaan viikoilla Koska budjetin toinen lukeminen menee myös johtoryhmään, on lausuntojen oltava talous ja suunnittelujohtajalla viimeistään aamupäivällä. Estys Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2008 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotukset liitteiden mukaisesti. Kirkkoneuvoston hyväksymästä talousarvioehdotuksesta päätetään pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talous ja suunnittelujohtajalla viimeistään aamupäivällä. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodeksi 2008 liitteen nro 5 mukaisesti. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi alustuksessaan, että uuden virka ja työehtosopimuksen ja siihen sisältyvän uuden palkkausjärjestelmän aiheuttamat kustannusvaikutukset palkkamenoihin ovat vielä täsmentymättä, koska hyväksytyn sopimuksen yksityiskohtia ei ole Kirkon työmarkkinalaitoksen toimesta annettu seurakunnille vielä tiedoksi. Jäsen Jari Hlavatý ehdotti, että tulevaisuudessa luottamushenkilöille annettaisiin useampia talousarvioskenaarioita eri muuttujilla. Jäsen Juha Nappu kiinnitti huomiota päätettyjen investointien toteutumisen siirtymiseen. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2008 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotukset liitteiden 1 ja 2 mukaisesti ja samalla merkitä tiedokseen vuosien taloussuunnitelman (ei sitova) seuraavin muutoksin: Liite Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä yhteisten työmuotojen ja hallinnon toimintasuunnitelmat ja laskelmat talousarvioehdotuksen liitteen 3 mukaisesti seuraavin muutoksin: Hallintoviraston talous ja henkilöstöhallinnon toimintasuunnitelmaan vuodelle 2008 lisättiin Merkittävimmät yhteistyötahot kohtaan Yhteiskuntasuhteissa otetaan huomioon myös kuntarakenteen

17 Kiinteistöjohtajan asiat muuttumisprosessit ja erityisesti Kaarinan ja Piikkiön mahdollinen yhdistymisprosessi. Samalla kirkkoneuvosto merkitsi seurakuntien toimintasuunnitelmat ja laskelmat sekä talousarvioehdotukseen liittyvän henkilökuntaliitteen nro 4 tiedokseen. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodeksi 2008 liitteen nro 5 mukaisesti. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti palauttaa talousarvion kohdan 298 uuteen valmisteluun kirkkoherrainkokoukselle. Kirkkoneuvoston hyväksymästä talousarvioehdotuksesta päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talous ja suunnittelujohtajalla viimeistään aamupäivällä. Ei muutoksenhakuoikeutta. 490 HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT Investoinnit esitellään seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, jonka kauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointitaulukko on seuraava: Liite Peruskorjaukset ja parannukset Turun hautausmaan WC tilat Turun hautausmaalla on asianmukaiset yleiset WC tilat kolmessa paikassa: Pyhän Ristin kappelissa, Ylösnousemuskappelissa ja huoltokeskuksessa. Ongelma on se, että kappeleiden WC:t ovat avoinna vain silloin kun kappelitkin ja huoltokeskuksen WC:kin sulkeutuu sähkölukolla alkuillasta. Lisäksi Turun hautausmaalla on neljä puuceetä, joita voi käyttää läpi vuorokauden. Nämä aiheuttavat aika ajoin vilkasta yleisönosastokirjoittelua ja valituksia. Ajatuksena on tutkia mahdollisuuksia kolmen WC:n rakentamiseksi. Ensi vuonna olisi suunnittelun ja rakennusluvan hankkimisen aika ja toteutus olisi vuonna Suunnitelmista pyydetään hyvin todennäköisesti lausunnot maakuntamuseolta, vammaisneuvostolta ja esteettömyysasiamieheltä. Yksi suurimmista ongelmista on löytää keinot ilkivallan ja yöpymisen estämiseksi, tätähän tapahtuu jatkuvasti nykyisissäkin käymälöissä. Toinen ongelma

18 on löytää sopivat sijoituspaikat, jotta tarvittavat vesijohdot ja viemäröinti voidaan kaivaa. Turun Vanhan hautausmaan pumppuasema Pumppuasema sijaitsee maan alla Uudenmaantien varressa. Sen putkitukset on rakennettu moneen kertaan uutta vanhan päälle menetelmällä. Nykytila on niin sekava vuotavine sulkuventtiileineen, pumppuineen ja taajuusmuuttajineen, että korjausmiehiltä menee vähintään puoli päivää sen miettimiseen mitä kautta vesi missäkin kulkee. Asemalle tulee vettä omalta pohjavedenottamolta. Mikäli se ei riitä, mukaan tulee kaupungin vettä. Kaupungin vesi tulee Uudenmaantien alittaen Uudenmaantie 45:stä vanhaa Mannesmannia pitkin. Vanha putki voi kaupungilta saadun tiedon mukaan hajota milloin tahansa. Peruskorjauksen yhteydessä onkin syytä työntää uusi putki vanhan sisään. Maa ja vesirakentaminen Maansiirto ja viherrakennustöissä tärkein painopistealue on vanhojen hautakortteleiden saneeraus. Tämä tarkoittaa istutusten, nurmien ja käytäväpintojen uusimista. Erilaisia maa aineksia joudutaan lisäksi ostamaan runsaasti vuosittain. Sadetusautomaation rakentamista esitetään jatkuvasti kaikkina suunnittelujakson vuosina Turun, Katariinan ja Kärsämäen hautausmailla. Sadevesi, salaoja, sähkö ja vesijohtoverkostoja laajennetaan, muutetaan ja peruskorjataan. Turun hautausmaan veteraanilehtoa on tarkoitus edelleen laajentaa. Tietohallinto Ensi vuonna kuluja aiheuttavat mahdolliset uudet lisenssit, kaapeloinnit, laitteet ja päivitykset. Koneet ja kalusto Investointibudjettiin kirjattavia hankintoja on tarkoitus tehdä siten, että seuraavat koneet vaihdetaan: Kuormaaja Kuormaaja Kuormaaja Lundberg 345 Lundberg 5200 Wille 655V vm 2000 vm 2001 vm 2002 Ruohonleikkuri 2 ruohonleikkuria 2 ruohonleikkuria

19 Harjakone Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti puoltaa hautaustoimen investointeja vuosiksi edellä esitetyn mukaisesti. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen selvityksen hautaustoimen investoinneista vuosiksi ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

20 SELVITYS KIINTEISTÖHALLINNON RAKENNUS JA PERUSKORJAUSKOHTEISTA VUOSI SIKSI Liitteenä olevassa investointien kolmivuotissuunnitelmassa on esitetty vuoden 2007 talousarvioluku sekä käytetty määrä mennessä. Talousarviovuodelle 2008 on esitetty siten arvio investoinnin todellisesta kulusta sinä vuonna, samoin kuin vuosille 2009 ja Liitteen oikeaan reunaan on arvioitu ko. investointien kokonaiskustannusarvio. Suuremmat investoinnit tulevaisuudessa ovat Henrikinkirkon ja Hirvensalon kirkon laajennukset sekä Kaarinan kirkon laajennus. Investointien rakennusjärjestys ja ajankohta on aikaisintaan seuraava: Henrikinkirkon laajennus 1/2008 9/2009 Hirvensalon kirkon laajennus 12/2008 8/2010 Kaarinan kirkon laajennus 2011 Investointien aloituspäätöstä tehtäessä tulee tarkkaan miettiä, mikä on silloin rakentamisen suhdanne ja kannattaako sijoituksia rahastoista purkaa vai odottaa rakentamisen hiljenemistä ja nauttia sijoitusten tuotosta, jolla saadaan leikattua rakentamisen hinnannousua. Suunnitelmat tehdään erikseen kiinteistöhallinnon ja hautaustoimen osalta. Esillä oleva kolmivuotissuunnitelma perustuu kiinteistötoimiston tiedossa oleviin ja suunniteltuihin tarpeisiin vuosille sisältäen sekä toteutumassa olevat että mahdollisesti toteutettavat hankkeet. Suunnitelma kuuluu seuraavasti: Liite Selvityksenä luettelossa esiintyvistä kohteista kiinteistötoimisto esittää seuraavaa: Tuomiokirkon inva wc Tuomiokirkossa on wc tilat, mutta inva wc puuttuu. Inva wc:tä on toivottu jo vuosia ja tutkimusten jälkeen sopiva paikka löytyi siivouskomeron kohdalta nykyisten wc tilojen vierestä. Asiasta on neuvoteltu mm. Kynnys ry:n kanssa ja kaupungin esteettömyysasiamies on myös käynyt paikan päällä. Käynti uuteen wc tilaan vaatii myös luiskan rakentamisen eteiseen. Rakennuslupa on vireillä, ja kun se saadaan, voidaan työt aloittaa. Martinkirkon kellarin saneeraus uuteen käyttöön

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2016 Keskiviikko klo 18.00 18.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 9.12.2014 klo 18.00 18.50 Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKKIRJA 12/2014 59 Aika Keskiviikko 26.11.2014 klo 18-20.05 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola, poissa tilalla Juhani Isotalo Marja

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013 AIKA Tiistai 17.12.2013 klo 18 19.10 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Jouko Jokinen Kaarina

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (12) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (12) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 2.10.2013 klo 14.00-16.47, tauko klo 15.05-15.20 ja 16.10.-16.20 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 44. Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 44. Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 44 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Kaarina Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2013 Aika 12.3.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven neuvotteluhuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6)

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6) Seurakuntaneuvosto 1(6) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 28.maaliskuuta 2011 klo 17.30 PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: 27 43 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot