TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika Paikka keskiviikko klo , jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui klo Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja, saapui :n 488 päätöksentekoon klo Ainasoja Merja varapuheenjohtaja, puheenjohtaja :ien kohdalla (muut asiat paitsi budjetti ja vastaselitys markkinaoikeudelle). Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Åminne Folke varajäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Knuts Lars Runar jäsen

2 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen, saapui klo 8.45 ja poistui klo :n 489 käsittelyn aikana Isotalo Seppo jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen, poistui klo ja palasi klo :n 489 käsittelyn aikana von Schöneman Arja jäsen, poistui :n 489 käsittelyn aikana klo Åminne Folke varajäsen Huovinen Pentti kv:n pj, poistui klo Nieminen Mikko kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra, saapui klo 8.15 Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra, saapui klo 7.45 Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui klo Fager Mia lakimies, sihteeri Heino Paula tiedotuspäällikkö, poistui klo Hokka Irma talouspäällikkö Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kaisti Aapo talous ja suunnittelujohtaja Kallio Hannu hallintojohtaja Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Poissa Knuts Lars Runar jäsen 473 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 475 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 476 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin siten muutettuna, että esityslistalta asia 4/ hj. käsitellään kokouksen viimeisenä asiakohtana ja talous ja suunnittelujohtajan esiteltävät asiat käsitellään järjestyksessä 1, 2, 4, 5, 6, 7 ja PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hlavatý ja Seppo Isotalo ja Seppo Isotalo ja Pentti Korhonen. 478 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on myöntänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja 4 :n 1 momentin nojalla pastori, HuK Ismo Seivästölle osittaista virkavapautta Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen (II) virasta ajalle siten, että hän hoitaa virkaansa kuuluvia kaikkia papillisia tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori Pasi Jaakkolan suostumuksensa mukaisesti Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntapastorin (III) viransijaiseksi ajaksi siten, että hän

4 hoitaa ko. virkaa kuuluvia kaikkia tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella tuomiokapituli on päättänyt kirkkolain 6 luvun 8a :n 6 momentin nojalla peruuttaa pastori Lena Hildénin virkamääräyksen hoitaa Turun Mikaelinseurakunnan sekä ensimmäisen kappalaisen virkaa 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella että toisen kappalaisen virkaa 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella alkaen anomuksensa ja tuomiokapitulin tekemän päätöksen johdosta, jolla hänet on otettu kasvatuksen hiippakuntasihteerin sijaiseksi ajaksi Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 5/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 479 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 76 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 77 Kokouksen laillisuus Ei toimenpieitä. 78 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 79 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

5 Ei toimenpiteitä. 80 Diakoniajohtaja Hannu Suihkosen esitys diakoniatyöstä Ei toimenpiteitä. 81 Kirkkovaltuutettu Riikka Korpisen ilmoitus asuinpaikan muutoksesta Ei toimenpiteitä. 82 Kirkkovaltuuston varajäsen Sebastian Djubsjöbackan ilmoitus asuinpaikan muutoksesta Ei toimenpiteitä. 83 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö Ei toimenpiteitä. 84 Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston ehdotus nuorten kirkkopäivien tukemisesta Ilmoitus anojille ja taloustoimistolle. 85 Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteinen pääsiäistapahtuma vuonna 2008 Ilmoitus Mikko Laurénille ja taloustoimistolle. 86 Hilkka Pullin aloite muutosesitys hautainhoitomaksuihin ja hallinta aikamaksuihin Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi. Ei toimenpiteitä. 87 Valtuutettu Harri Raittiin aloite Pyhän Henrikin kappelin omistussuhteista Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi. Ei toimenpiteitä.

6 Kirkkovaltuutettu Urpo Kivikarin aloite nuorten palvelun uudistamiseksi Liite Aloite lähetetään johtoryhmän valmisteltavaksi. 89 Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuutettujen aloite rippileirien tupakoimattomuudesta Liite Aloite lähetetään johtoryhmän valmisteltavaksi. 90 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 480 SIELUNHOITOTYÖN H37 PALKKALUOKAN TEOLOGIN VIRAN TÄYTTÖ Sielunhoitotyön teologin virka on uusi virka, joka täytetään alkaen. Virka on ollut haettavana seuraavalla hakukuulutuksella: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi sielunhoitotyön teologin H37 pl:n viran (uusi) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on perustanut alkaen uuden sielunhoitotyön teologin viran, jonka vastuulla on yhtymän retriittitoiminta, hengellinen ohjaus ja sururyhmätyö. Lisäksi työntekijän edellytetään osallistuvan työnohjaustoimintaan. Työtä toteuttamaan etsitään nyt pappia, jolla on kelpoisuus vakinaisen papin virkaan sekä tehtävän

7 edellyttämä sielunhoito ja työnohjaajakoulutus. Virkaan valittavan on sitouduttava suorittamaan Hiljaisuuden Ystävien järjestämä retriittikoulutus päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksia tuli seitsemän. Sielunhoitotyön toimistossa laadittu yhteenveto hakemuksista kuuluu seuraavasti: Liite Päättäessään viran haettavaksi julistamisesta kirkkoneuvosto asetti samalla työryhmän valmistelemaan viran täyttämistä. Työryhmään nimettiin sielunhoitotyön johtokunnan puheenjohtaja Mikko Laurén, sielunhoitotyön johtokunnan jäsen Ailo Uhinki, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Aiju von Schöneman, hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, retriittiohjaaja Kyllikki Krapinoja ja työnohjaaja Heikki Palmu. Valintatyöryhmä kutsui hakemusten perusteella haastateltaviksi Antero Aaltosen, Riitta Komu Suokonaution, Marjut Ostermaan ja Päivi Vuorilehdon. Hakukuulutuksen mukaisia koulutusvaatimuksia ei kukaan hakijoista täytä yksiselitteisesti. Kelpoisuus vakituisen papin virkaan ei ole tulkinnanvarainen asia. Sen sijaan hakukuulutuksen mukaan tehtävän edellyttämä sielunhoito ja työnohjaajakoulutusta ei yksilöidä. Ei siis haeta etukäteen määrättyä koulutusta, vaan tehtävästä suoriutumisen kannalta relevanttia koulutusta. Hakuilmoituksessa retriittityö ja sielunhoidolliset tehtävät esitetään selkeästi viranhoidon keskeisiksi vastuualueiksi. Työnohjaustoiminta on esitetty lisävastuualueena. Hakijoista Aaltosella ei ollut pastoraalitutkinto suoritettuna hakuajan päättyessä. Muilla pastoraalitutkinto on. Tätä on pidettävä ehdottomana edellytyksenä virkaan valitsemiselle. Sen sijaan tehtävän edellyttämää sielunhoito ja työnohjaajakoulutusta ei ole kenelläkään siten, että kummastakin olisi erillinen tutkinto. Haastatelluista Aaltoselta sekä Komu Suokonautiolta puuttuu sielunhoitotyön koulutus. Ostermaalta puuttuu retriittiohjaajan koulutus ja työnohjaajakoulutus on kesken. Myös Komu Suokonautiolta sekä Vuorilehdolta puuttuu työnohjaajakoulutus. Valtuusto lisäsi virkaa perustaessaan siihen maininnan, että valittavan tulee suorittaa Hiljaisuuden Ystävät ry:n järjestämä retriittikoulutus. Valintaa valmisteltaessa oli katsottu, että tehtävän edellyttämä sielunhoidon koulutus tarkoittaa käytännössä retriittikoulutusta. Valtuuston tekemä lisäys johtaa

8 helposti siihen päätelmään, että koulutusvaatimuksista retriittikoulutus on hankittavissa jälkikäteen. Tämä ei kuitenkaan vastaa viran tarkoitusta. Suoritettu retriittikoulutus ja käytännön retriittityön tuntemus on viran täytön kannalta asetettava keskeiseen asemaan. Näin lisävastuualueen eli työnohjauksen puuttuva koulutus ei vastaa painoarvoltaan retriittikoulutusta. Kun kukaan hakijoista ei täytä kaikkia koulutusvaatimuksia täydellisesti hakuajan päättyessä, mutta hakijajoukko on kuitenkin selkeästi korkeatasoinen, on valinta tehtävissä hakijoiden keskuudesta. Työryhmän yksimielisen näkemyksen mukaan avoinna olevaan virkaan soveltuu parhaiten sairaalasielunhoitaja Päivi Vuorilehto. Viran pääpaino on retriittityössä, ja Vuorilehdolla on sekä retriitinohjaajakoulutus että laaja kokemus käytännön retriittityöstä. Hän on lisäksi tehnyt lisensiaattityönsä retriiteistä. Tältä pohjalta hänellä on sekä paikallisen että valtakunnallisen tason retriittyön ja verkostojen tuntemus. Vuorilehdolla on kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus ja pitkä kokemus sielunhoitotyöstä sekä kokemusta myös sururyhmätyöstä ja hengellisestä ohjauksesta. Sielunhoidon teologin viranhaltijalta edellytetään hakukuulutuksen mukaan vain osallistumista työnohjaustoimintaan, joten työryhmä katsoo, että Vuorilehdon pitkä kokemus työnohjauksen luonteisesta työstä sairaalapapin tehtävissä riittää työtehtävien menestykselliseen hoitamiseen. Sielunhoitotyön johtokunta on yhtynyt valintatyöryhmän esitykseen ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sielunhoitotyön H37 palkkaluokan teologin virkaan valitaan sairaalasielunhoitaja Päivi Vuorilehto. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvosto päättää valita H37 palkkaluokan sielunhoitotyön teologin virkaan sairaalasielunhoitaja Päivi Vuorilehdon alkaen ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ilmoitus virkaan valitulle, muille hakijoille, sielunhoitotyön johtokunnalle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin yksimielisesti. 481 N TYÖNTEKIJÖIDEN KIRJASTO Seurakuntayhtymän kirjasto sijaitsee Eerikinkadun toimitalon 2. kerroksessa, juhlasalin takana. Kirjastossa on n teosta, jotka on järjestetty ma

9 nuaalisella kortistolla. Kirjastoa on aikanaan hoitanut kirkkoherra Kauko Viitanen, mutta hänen jäätyään eläkkeelle vuonna 2005, ei kirjaston hoitoa ole nimetty kenenkään työntekijän vastuulle. Kirjaston käyttö on ollut vähäistä, johtuen osittain sen käytön hankaluudesta vain paikan päällä asioiden. Kasvatusasiankeskuksessa on kesällä 2007 siirrytty sähköisen kirjaston käyttöön. Kaikki lainattavissa oleva materiaali, kirjat, dvd:t ja cd.t, on siirretty PrettyLib ohjelmaan. Materiaalin haku ja lainaus on mahdollista viivakoodilukijan avulla kasvatusasiainkeskuksen koneelta. Kasvatusasiainkeskus palkkasi kaksi kirjasto ja tietoalan opiskelijaa luokittelemaan ja siirtämään materiaalin PrettyLib ohjelmaan. Nämä kaksi opiskelijaa olisivat käytettävissä kaksi päivää viikossa loka joulukuussa myös yhtymän kirjastohankkeessa. Jos hanke toteutetaan vuoden loppuun mennessä, työssä voidaan hyödyntää kasvatusasiainkeskuksen Helsingin yliopiston kanssa tekemää sopimusta Linnea tietokannan käytöstä (voimassa asti). Sopimus mahdollistaa kirjojen tietojen kopioinnin Linneatietokannasta suoraan PrettyLib ohjelmaan. Hankkeen kustannukset vuonna 2007 ovat enintään euroa: kahden työntekijän palkat yhteensä n euroa asennustyö 600 euroa ohjelmalisenssit (PrettyBitServer www liittymä versio 4 ja PrettyLib 4 tuki) euroa (sis.alv 22%) ylläpito ja tuki 204 euroa/ vuosi (sis.alv 22%) Hankkeen toteuttamisen jälkeen kirjasto olisi jokaisen käytettävissä yhtymän verkossa. Oman työpisteen koneelta olisi mahdollista hakea aineistoa, tehdä varauksia ja pidentää laina aikaa. Kirjan haku ja lainaus tapahtuisi 2. kerroksen kirjaston tietokonetta ja viivakoodilukijaa käyttäen. Jatkossa työtä aiheutuisi uusien kirjojen tietojen kirjaamisesta järjestelmään ja lainojen seurannasta. Tämä työ voidaan toteuttaa joko omana työnä tai esim. tuntityöntekijää käyttäen. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää hankkia PrettyBit Software Oy:ltä PrettyBitServer www liittymä version 4 ja siihen sisältyvän PrettyLib 4 tuen, siihen liittyvän ylläpidon ja tuen sekä tarvittaessa asennustyön, palkata kirjasto ja tietoalan opiskelija Jenni Heiskasen väliselle ajalle 2 päivää/ vko palkkaluokalla R18 luokittelemaan ja siirtämään yhtymän kirjaston materiaalin PrettyLibkirjastojärjestelmään ja

10 palkata kirjasto ja tietoalan opiskelija Mikko Bergin väliselle ajalle 2 päivää/ vko palkkaluokalla R18 luokittelemaan ja siirtämään yhtymän kirjaston materiaalin PrettyLib kirjastojärjestelmään. Kustannukset maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista kustannuspaikalta Tiedoksi Jenni Heiskanen, Mikko Berg, atk päällikkö Timo Koskinen ja Mia Fager. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 482 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 482, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 42 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 483 EIJA MÄKISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Vs. osa aikainen sairaalasieluhoitaja Eija Mäkinen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa Kaartotie 11, Turku. Virkapaikaksi ehdotetaan Turun kaupunginsairaalaa, osoitteessa Kunnallissairaalantie 20, Turku. Johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko Helle puoltaa anomusta.

11 Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa vs. osa aikainen sairaalasielunhoitaja Eija Mäkisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Turun kaupunginsairaala osoitteessa Kunnallissairaalantie 20, Turku. Ilmoitus Eija Mäkiselle, Hilkka Kakko Helteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 484 KANSAN RAAMATTUSEURAN SÄÄTIÖN AVUSTUSANOMUS KRISTUS PÄIVÄN JÄRJES TÄMISEKSI Kansan Raamattuseuran Säätiön toiminnanjohtaja Hannu Nyman on lähettänyt kirkkoneuvostolle seuraavan avustusanomuksen: Liite Avustusanomuksessa pyydetään euron avustusta valtakunnallisen rukoustapahtuman järjestämiseksi Turkuhallissa Avustusanomukseen on liitetty tapahtuman suunnitelma ja kustannusarvio. Kustannusarvion mukaan tapahtuman kokonaiskustannukset nousevat euroon. Suurimmat kustannuserät liittyvät mainontaan, tilavuokriin, vaakunoiden hankintaan ja tekniikkaan. Lisäksi tulee esiintyjäkuluja ja rekrytointikustannuksia. Tulopuolella suurin yksittäinen erä on seurakuntayhtymän avustus. Päivä on kokonaisuudessaan alikatteinen ja alijäämä jää Kansan Raamattuseuran vastuulle. Toiminnanjohtaja Nyman on ollut selostamassa ideaansa kirkkoherroille, mutta tehty ehdotus ei ole herättänyt suurta vastakaikua. Yksittäiseksi tilaisuudeksi päivän järjestelyt ovat erittäin kalliita. Esimerkki päivän järjestelylle on haettu Sveitsin Baselista. Johtoryhmässä käydyssä keskustelussa todettiin, että tämä ei ole sellainen tilaisuus, joka koettaisiin yhteiseksi, eikä sellainen, johon kannattaisi sijoittaa pyydettyjä varoja. Tilaisuuksia pystytään järjestämään omin voimin huomattavasti edullisemmin eikä Kristus päivän ulkoistamiselle ole perusteita. Kirkkoneuvosto päättää, että Kansan Raamattuseuran Säätiön avustusanomus Kristus päivän kulujen kattamisesta ei anna aihetta toimenpiteille.

12 Ilmoitus Hannu Nymanille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uuteen valmisteluun. Ei muutoksenhakuoikeutta. 485 TURUN NNKY:N AVUSTUSANOMUS Turun NNKY anoo lisäavustusta seurakuntayhtymältä. Yhdistys sai kirkkovaltuuston päätöksellä euron avustuksen jaettaessa avustusmäärärahaa kirkollisiin tarkoituksiin. Tästä määrärahasta jäi kirkkoneuvoston käyttöön euroa. Puheenjohtaja Jaana Rantalan avustuspyyntö on seuraava: Liite Yhdistys pyytää euron avustusta, koska yhdistys on joutunut maksamaan toiminnanohjaajan palkkaa ja samanaikaisesti sijaisen palkkaa sairausloman johdosta. Yhdistys ilmoittaa, että se ei ole saanut avustusta Turun kaupungilta. Avustuksen antaminen kirkkoneuvoston toimesta yhdistykselle, joka on jo saanut valtuuston päättämän avustuksen, on ongelmallista. Kirkkoneuvosto voi poikkeuksellisesti myöntää avustuksen erityisiin syihin vedoten. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää avustukset kirkollisiin tarkoituksiin kustannuspaikalta sen käyttöön jätetyn euron summan Turun NNKY:lle yhdistyksen vaikean taloudellisen tilanteen johdosta. Ilmoitus Jaana Rantalalle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 486 KASVATUKSEN TEOLOGI HEIKKI ARIKAN PUHELINKORVAUS

13 Heikki Arikka oli kasvatusasiain johtokunnan päätöksen mukaisesti Tall Ships Racen mukana purjehduksella. Matka suuntautui Tallinnasta Maarianhaminan kautta Tukholmaan ja sieltä edelleen Stettiin ja Greifswaldiin. Matkan ajalla oli pahat vastatuulet etelästä ja isot laivat joutuivat vähän väliä hakeutumaan suojasatamiin. Heikki Arikka joutui ottamaan yhteyttä lukuisia kertoja palvelunumeroihin säätietojen ja satamatietojen saamiseksi. Hänen puhelinlaskunsa nousi tältä ajalta näiden johdosta 428 euroon. Hän on pyytänyt, että nämä voitaisiin korvata hänelle poikkeuksellisesti. Kirkkoneuvosto päättää, että Heikki Arikan poikkeuksellisen suuri puhelinlasku 428 euroa ajalta saadaan maksaa kasvatusasiain keskuksen asianomaiselta kustannuspaikalta. Ilmoitus Heikki Arikalle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 487 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA SELVITYS VEROTULOKERTYMÄSTÄ SYYSKUUN LOPPUUN MENNESSÄ Keskuskirjanpidon tiliasema mennessä on seuraava: Liite Tiliasemasta ei ilmene sellaista, joka vaikuttaisi käsillä olevan talousarvioehdotuksen laadintaan. Koska talousarvioehdotuksessa toteutumasarake käsittää ajanjakson tammi heinäkuu, on uusimman tiliaseman jakaminen nyt perusteltua. Investointituloista ja menoista on laadittu myös toteutumavertailu elokuun loppuun mennessä. Se on seuraava: Liite Toteutumavertailusta ilmenee, että eräät investointimenot ovat suuremmat kuin niille myönnetty talousarviosumma. Ylityksille on ensi tilassa pyydettävä lupa kirkkovaltuustolta. Ylitysten perusteleminen on lähinnä kiinteistöjohtajan asia. Kirkollisveron kertymä yhteenveto syyskuun loppuun mennessä on seuraava:

14 Liite Verotulot ovat kehittyneet suotuisasti. Kokonaisverokertymä on 7,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron tuotto on ollut peräti 15 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten, kun taas ns. palkansaajaverot ovat kasvaneet kuudella prosentilla. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi keskuskirjanpidon tiliaseman sekä sitä vastaavan investointien toteutumavertailun. Lisäksi kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen kirkollisverojen kertymästä mennessä. Kirkkoneuvosto pyytää kiinteistöjohtajaa tekemään ehdotuksen kirkkovaltuustolle tarvittavista tilinylitysluvista investointien osalta. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 488 N VARAINHOITAJAN VALINTA 489 VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUS Salassa pidettävä asia, kunnes sopimus asiassa on tehty, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 7 2 momentti. Talousarvioehdotuksen käyttötalous, tuloslaskelma ja rahoitusosa on ensimmäinen liite. Liite Toisena liitteenä on toiminta ja taloussuunnitelman investointiosa vuosille Liite Kolmantena liitteenä on toiminta ja taloussuunnitelmaehdotuksen toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Liite Neljäntenä liitteenä on talousarvioehdotuksen henkilökuntaliite. Liite

15 Viidentenä liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus. Liite Käyttötalouden talousarvioliitteen alussa on sisällysluettelo, jonka jälkeen tulee seurakuntayhtymän strategia, joka on jo vuosilukujen osalta vanhentunut. Sitä noudatetaan kuitenkin kunnes uusi on tehty ja hyväksytty. Seuraavaksi asiakirjassa on talousarvion laadintaohjeet ja selostus talousarvion sitovuustasosta. Ehdotukseen on otettu myös uutena vahvistetut hankintarajat. Kirkkovaltuusto päätti seurakuntatyön määrärahojen jakamisesta ja tämän päätöksen mukaisesti on laadittu jakolaskelma ja tehty ehdotus. Talousarvioehdotuksen yksityiskohtaisia perusteluja on sivuilla 7 10 ja Niiden välissä on laskelmat verokertymien arvioidusta tuotosta. Sivulla 249 on yhteenveto seurakuntayhtymän tuotoista ja kuluista. Seuraavalla sivulla on yhteenvedon loppuosa, jossa on poistot, satunnaiset tuotot sekä tilikauden tulos. Talousarvioehdotus päätyy alijäämäiseksi ollen alijäämän määrä euroa. Alijäämän määrä on pieni, koska verotulojen arvioidaan kasvavan 7,7 prosenttia kuluvan vuoden arvioon nähden. Toimintatuottojen on laskettu kasvavan 2,1 prosenttia. Toimintakulut kasvavat 0,8 prosenttia, joten toimintakate heikkenee vähäisessä määrin. Rahoitustuottojen on laskettu pienenevän, koska sijoitusomaisuus on vähentynyt vuosien saatossa. listaa tehtäessä ei ole vielä selvillä, mitä uusi palkkaratkaisu tuo tullessaan. Oletettavasti seurakuntien ratkaisu noudattaa kuntien linjaa, josta päätökset saadaan kuluvan viikon aikana. Uusi työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä on myös tulossa ja sen arvioidaan nostavan palkkoja 2,5 prosentilla. Talousarvioehdotuksen palkkavaraukset ovat mahdollisesti riittämättömät, mikäli sopimuksesta tulee kuntien tason mukainen. Tämä uhkaa horjuttaa talousarvion tasapainoa, mutta toisaalta nyt näköpiirissä olevat suuret palkantarkistukset tulevat ensi vuonna kasvattamaan verotulokertymää yli nyt arvioidun. Rahoituslaskelma on sivulla 251. Se osoittaa, että kassavaroja tullaan suunnitelman mukaan käyttämään ensi vuonna 4,2 miljoonaa euroa eli näin syödään vanhoja säästöjä. Investointisuunnitelmat on vanhaan tapaan yksityiskohtaisesti perusteltu, joten niitä ei tarvitse tässä enempää kommentoida. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma on niin

16 ikään positiivinen eli kassavarat kasvavat tehdyistä investoinneista huolimatta euroa. Johtoryhmä on omasta puolestaan käsitellyt talousarvioehdotuksen ja nyt tehty ehdotus on talous ja suunnittelujohtajan ja johtoryhmän yhteinen. Kirkkoneuvosto on käsitellyt talousarvion laadinta aikataulua. Kirkkoherroja on pyydetty varautumaan siihen, että talousarviolausunnot annetaan viikoilla Koska budjetin toinen lukeminen menee myös johtoryhmään, on lausuntojen oltava talous ja suunnittelujohtajalla viimeistään aamupäivällä. Estys Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2008 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotukset liitteiden mukaisesti. Kirkkoneuvoston hyväksymästä talousarvioehdotuksesta päätetään pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talous ja suunnittelujohtajalla viimeistään aamupäivällä. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodeksi 2008 liitteen nro 5 mukaisesti. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi alustuksessaan, että uuden virka ja työehtosopimuksen ja siihen sisältyvän uuden palkkausjärjestelmän aiheuttamat kustannusvaikutukset palkkamenoihin ovat vielä täsmentymättä, koska hyväksytyn sopimuksen yksityiskohtia ei ole Kirkon työmarkkinalaitoksen toimesta annettu seurakunnille vielä tiedoksi. Jäsen Jari Hlavatý ehdotti, että tulevaisuudessa luottamushenkilöille annettaisiin useampia talousarvioskenaarioita eri muuttujilla. Jäsen Juha Nappu kiinnitti huomiota päätettyjen investointien toteutumisen siirtymiseen. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2008 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotukset liitteiden 1 ja 2 mukaisesti ja samalla merkitä tiedokseen vuosien taloussuunnitelman (ei sitova) seuraavin muutoksin: Liite Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä yhteisten työmuotojen ja hallinnon toimintasuunnitelmat ja laskelmat talousarvioehdotuksen liitteen 3 mukaisesti seuraavin muutoksin: Hallintoviraston talous ja henkilöstöhallinnon toimintasuunnitelmaan vuodelle 2008 lisättiin Merkittävimmät yhteistyötahot kohtaan Yhteiskuntasuhteissa otetaan huomioon myös kuntarakenteen

17 Kiinteistöjohtajan asiat muuttumisprosessit ja erityisesti Kaarinan ja Piikkiön mahdollinen yhdistymisprosessi. Samalla kirkkoneuvosto merkitsi seurakuntien toimintasuunnitelmat ja laskelmat sekä talousarvioehdotukseen liittyvän henkilökuntaliitteen nro 4 tiedokseen. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodeksi 2008 liitteen nro 5 mukaisesti. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti palauttaa talousarvion kohdan 298 uuteen valmisteluun kirkkoherrainkokoukselle. Kirkkoneuvoston hyväksymästä talousarvioehdotuksesta päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talous ja suunnittelujohtajalla viimeistään aamupäivällä. Ei muutoksenhakuoikeutta. 490 HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT Investoinnit esitellään seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, jonka kauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointitaulukko on seuraava: Liite Peruskorjaukset ja parannukset Turun hautausmaan WC tilat Turun hautausmaalla on asianmukaiset yleiset WC tilat kolmessa paikassa: Pyhän Ristin kappelissa, Ylösnousemuskappelissa ja huoltokeskuksessa. Ongelma on se, että kappeleiden WC:t ovat avoinna vain silloin kun kappelitkin ja huoltokeskuksen WC:kin sulkeutuu sähkölukolla alkuillasta. Lisäksi Turun hautausmaalla on neljä puuceetä, joita voi käyttää läpi vuorokauden. Nämä aiheuttavat aika ajoin vilkasta yleisönosastokirjoittelua ja valituksia. Ajatuksena on tutkia mahdollisuuksia kolmen WC:n rakentamiseksi. Ensi vuonna olisi suunnittelun ja rakennusluvan hankkimisen aika ja toteutus olisi vuonna Suunnitelmista pyydetään hyvin todennäköisesti lausunnot maakuntamuseolta, vammaisneuvostolta ja esteettömyysasiamieheltä. Yksi suurimmista ongelmista on löytää keinot ilkivallan ja yöpymisen estämiseksi, tätähän tapahtuu jatkuvasti nykyisissäkin käymälöissä. Toinen ongelma

18 on löytää sopivat sijoituspaikat, jotta tarvittavat vesijohdot ja viemäröinti voidaan kaivaa. Turun Vanhan hautausmaan pumppuasema Pumppuasema sijaitsee maan alla Uudenmaantien varressa. Sen putkitukset on rakennettu moneen kertaan uutta vanhan päälle menetelmällä. Nykytila on niin sekava vuotavine sulkuventtiileineen, pumppuineen ja taajuusmuuttajineen, että korjausmiehiltä menee vähintään puoli päivää sen miettimiseen mitä kautta vesi missäkin kulkee. Asemalle tulee vettä omalta pohjavedenottamolta. Mikäli se ei riitä, mukaan tulee kaupungin vettä. Kaupungin vesi tulee Uudenmaantien alittaen Uudenmaantie 45:stä vanhaa Mannesmannia pitkin. Vanha putki voi kaupungilta saadun tiedon mukaan hajota milloin tahansa. Peruskorjauksen yhteydessä onkin syytä työntää uusi putki vanhan sisään. Maa ja vesirakentaminen Maansiirto ja viherrakennustöissä tärkein painopistealue on vanhojen hautakortteleiden saneeraus. Tämä tarkoittaa istutusten, nurmien ja käytäväpintojen uusimista. Erilaisia maa aineksia joudutaan lisäksi ostamaan runsaasti vuosittain. Sadetusautomaation rakentamista esitetään jatkuvasti kaikkina suunnittelujakson vuosina Turun, Katariinan ja Kärsämäen hautausmailla. Sadevesi, salaoja, sähkö ja vesijohtoverkostoja laajennetaan, muutetaan ja peruskorjataan. Turun hautausmaan veteraanilehtoa on tarkoitus edelleen laajentaa. Tietohallinto Ensi vuonna kuluja aiheuttavat mahdolliset uudet lisenssit, kaapeloinnit, laitteet ja päivitykset. Koneet ja kalusto Investointibudjettiin kirjattavia hankintoja on tarkoitus tehdä siten, että seuraavat koneet vaihdetaan: Kuormaaja Kuormaaja Kuormaaja Lundberg 345 Lundberg 5200 Wille 655V vm 2000 vm 2001 vm 2002 Ruohonleikkuri 2 ruohonleikkuria 2 ruohonleikkuria

19 Harjakone Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti puoltaa hautaustoimen investointeja vuosiksi edellä esitetyn mukaisesti. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen selvityksen hautaustoimen investoinneista vuosiksi ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

20 SELVITYS KIINTEISTÖHALLINNON RAKENNUS JA PERUSKORJAUSKOHTEISTA VUOSI SIKSI Liitteenä olevassa investointien kolmivuotissuunnitelmassa on esitetty vuoden 2007 talousarvioluku sekä käytetty määrä mennessä. Talousarviovuodelle 2008 on esitetty siten arvio investoinnin todellisesta kulusta sinä vuonna, samoin kuin vuosille 2009 ja Liitteen oikeaan reunaan on arvioitu ko. investointien kokonaiskustannusarvio. Suuremmat investoinnit tulevaisuudessa ovat Henrikinkirkon ja Hirvensalon kirkon laajennukset sekä Kaarinan kirkon laajennus. Investointien rakennusjärjestys ja ajankohta on aikaisintaan seuraava: Henrikinkirkon laajennus 1/2008 9/2009 Hirvensalon kirkon laajennus 12/2008 8/2010 Kaarinan kirkon laajennus 2011 Investointien aloituspäätöstä tehtäessä tulee tarkkaan miettiä, mikä on silloin rakentamisen suhdanne ja kannattaako sijoituksia rahastoista purkaa vai odottaa rakentamisen hiljenemistä ja nauttia sijoitusten tuotosta, jolla saadaan leikattua rakentamisen hinnannousua. Suunnitelmat tehdään erikseen kiinteistöhallinnon ja hautaustoimen osalta. Esillä oleva kolmivuotissuunnitelma perustuu kiinteistötoimiston tiedossa oleviin ja suunniteltuihin tarpeisiin vuosille sisältäen sekä toteutumassa olevat että mahdollisesti toteutettavat hankkeet. Suunnitelma kuuluu seuraavasti: Liite Selvityksenä luettelossa esiintyvistä kohteista kiinteistötoimisto esittää seuraavaa: Tuomiokirkon inva wc Tuomiokirkossa on wc tilat, mutta inva wc puuttuu. Inva wc:tä on toivottu jo vuosia ja tutkimusten jälkeen sopiva paikka löytyi siivouskomeron kohdalta nykyisten wc tilojen vierestä. Asiasta on neuvoteltu mm. Kynnys ry:n kanssa ja kaupungin esteettömyysasiamies on myös käynyt paikan päällä. Käynti uuteen wc tilaan vaatii myös luiskan rakentamisen eteiseen. Rakennuslupa on vireillä, ja kun se saadaan, voidaan työt aloittaa. Martinkirkon kellarin saneeraus uuteen käyttöön

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18a/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2006 401. Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja. von Schöneman Arja

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18a/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2006 401. Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja. von Schöneman Arja 29.9.2006 401 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 496 Aika perjantai 29.9.2006 klo 7.30 12.30 Paikka Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka vpj., pj 492 investointiosa

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.3.2007 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2016 Keskiviikko klo 18.00 18.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2012. Kirkkovaltuusto 13.2.2012 Sivu 1. AIKA 13.2.2012 Keskiviikko klo 19.48 20.23

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2012. Kirkkovaltuusto 13.2.2012 Sivu 1. AIKA 13.2.2012 Keskiviikko klo 19.48 20.23 NRO 2/ 2012 Kirkkovaltuusto 13.2.2012 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.2.2012 Keskiviikko klo 19.48 20.23 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.9.2006 390. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.9.2006 390. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.9.2006 390 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 478 487 Aika torstai 28.9.2006 klo 16.00 20.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 09.06.2015 kello 18.00 19.10 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.6.2004 308 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 296 318 Aika torstai 23.6.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 44. Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 44. Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 44 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Kaarina Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.4.2008 163 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 180 205 Aika torstai 3.4.2008 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Korhonen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot