TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika Paikka keskiviikko klo , jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui klo Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja, saapui :n 488 päätöksentekoon klo Ainasoja Merja varapuheenjohtaja, puheenjohtaja :ien kohdalla (muut asiat paitsi budjetti ja vastaselitys markkinaoikeudelle). Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Åminne Folke varajäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Knuts Lars Runar jäsen

2 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen, saapui klo 8.45 ja poistui klo :n 489 käsittelyn aikana Isotalo Seppo jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen, poistui klo ja palasi klo :n 489 käsittelyn aikana von Schöneman Arja jäsen, poistui :n 489 käsittelyn aikana klo Åminne Folke varajäsen Huovinen Pentti kv:n pj, poistui klo Nieminen Mikko kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra, saapui klo 8.15 Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra, saapui klo 7.45 Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui klo Fager Mia lakimies, sihteeri Heino Paula tiedotuspäällikkö, poistui klo Hokka Irma talouspäällikkö Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kaisti Aapo talous ja suunnittelujohtaja Kallio Hannu hallintojohtaja Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Poissa Knuts Lars Runar jäsen 473 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 475 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 476 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin siten muutettuna, että esityslistalta asia 4/ hj. käsitellään kokouksen viimeisenä asiakohtana ja talous ja suunnittelujohtajan esiteltävät asiat käsitellään järjestyksessä 1, 2, 4, 5, 6, 7 ja PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hlavatý ja Seppo Isotalo ja Seppo Isotalo ja Pentti Korhonen. 478 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on myöntänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja 4 :n 1 momentin nojalla pastori, HuK Ismo Seivästölle osittaista virkavapautta Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen (II) virasta ajalle siten, että hän hoitaa virkaansa kuuluvia kaikkia papillisia tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori Pasi Jaakkolan suostumuksensa mukaisesti Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntapastorin (III) viransijaiseksi ajaksi siten, että hän

4 hoitaa ko. virkaa kuuluvia kaikkia tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella tuomiokapituli on päättänyt kirkkolain 6 luvun 8a :n 6 momentin nojalla peruuttaa pastori Lena Hildénin virkamääräyksen hoitaa Turun Mikaelinseurakunnan sekä ensimmäisen kappalaisen virkaa 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella että toisen kappalaisen virkaa 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella alkaen anomuksensa ja tuomiokapitulin tekemän päätöksen johdosta, jolla hänet on otettu kasvatuksen hiippakuntasihteerin sijaiseksi ajaksi Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 5/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 479 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 76 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 77 Kokouksen laillisuus Ei toimenpieitä. 78 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 79 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

5 Ei toimenpiteitä. 80 Diakoniajohtaja Hannu Suihkosen esitys diakoniatyöstä Ei toimenpiteitä. 81 Kirkkovaltuutettu Riikka Korpisen ilmoitus asuinpaikan muutoksesta Ei toimenpiteitä. 82 Kirkkovaltuuston varajäsen Sebastian Djubsjöbackan ilmoitus asuinpaikan muutoksesta Ei toimenpiteitä. 83 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö Ei toimenpiteitä. 84 Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston ehdotus nuorten kirkkopäivien tukemisesta Ilmoitus anojille ja taloustoimistolle. 85 Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteinen pääsiäistapahtuma vuonna 2008 Ilmoitus Mikko Laurénille ja taloustoimistolle. 86 Hilkka Pullin aloite muutosesitys hautainhoitomaksuihin ja hallinta aikamaksuihin Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi. Ei toimenpiteitä. 87 Valtuutettu Harri Raittiin aloite Pyhän Henrikin kappelin omistussuhteista Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi. Ei toimenpiteitä.

6 Kirkkovaltuutettu Urpo Kivikarin aloite nuorten palvelun uudistamiseksi Liite Aloite lähetetään johtoryhmän valmisteltavaksi. 89 Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuutettujen aloite rippileirien tupakoimattomuudesta Liite Aloite lähetetään johtoryhmän valmisteltavaksi. 90 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 480 SIELUNHOITOTYÖN H37 PALKKALUOKAN TEOLOGIN VIRAN TÄYTTÖ Sielunhoitotyön teologin virka on uusi virka, joka täytetään alkaen. Virka on ollut haettavana seuraavalla hakukuulutuksella: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi sielunhoitotyön teologin H37 pl:n viran (uusi) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on perustanut alkaen uuden sielunhoitotyön teologin viran, jonka vastuulla on yhtymän retriittitoiminta, hengellinen ohjaus ja sururyhmätyö. Lisäksi työntekijän edellytetään osallistuvan työnohjaustoimintaan. Työtä toteuttamaan etsitään nyt pappia, jolla on kelpoisuus vakinaisen papin virkaan sekä tehtävän

7 edellyttämä sielunhoito ja työnohjaajakoulutus. Virkaan valittavan on sitouduttava suorittamaan Hiljaisuuden Ystävien järjestämä retriittikoulutus päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksia tuli seitsemän. Sielunhoitotyön toimistossa laadittu yhteenveto hakemuksista kuuluu seuraavasti: Liite Päättäessään viran haettavaksi julistamisesta kirkkoneuvosto asetti samalla työryhmän valmistelemaan viran täyttämistä. Työryhmään nimettiin sielunhoitotyön johtokunnan puheenjohtaja Mikko Laurén, sielunhoitotyön johtokunnan jäsen Ailo Uhinki, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Aiju von Schöneman, hallintojohtaja Hannu Kallio, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, retriittiohjaaja Kyllikki Krapinoja ja työnohjaaja Heikki Palmu. Valintatyöryhmä kutsui hakemusten perusteella haastateltaviksi Antero Aaltosen, Riitta Komu Suokonaution, Marjut Ostermaan ja Päivi Vuorilehdon. Hakukuulutuksen mukaisia koulutusvaatimuksia ei kukaan hakijoista täytä yksiselitteisesti. Kelpoisuus vakituisen papin virkaan ei ole tulkinnanvarainen asia. Sen sijaan hakukuulutuksen mukaan tehtävän edellyttämä sielunhoito ja työnohjaajakoulutusta ei yksilöidä. Ei siis haeta etukäteen määrättyä koulutusta, vaan tehtävästä suoriutumisen kannalta relevanttia koulutusta. Hakuilmoituksessa retriittityö ja sielunhoidolliset tehtävät esitetään selkeästi viranhoidon keskeisiksi vastuualueiksi. Työnohjaustoiminta on esitetty lisävastuualueena. Hakijoista Aaltosella ei ollut pastoraalitutkinto suoritettuna hakuajan päättyessä. Muilla pastoraalitutkinto on. Tätä on pidettävä ehdottomana edellytyksenä virkaan valitsemiselle. Sen sijaan tehtävän edellyttämää sielunhoito ja työnohjaajakoulutusta ei ole kenelläkään siten, että kummastakin olisi erillinen tutkinto. Haastatelluista Aaltoselta sekä Komu Suokonautiolta puuttuu sielunhoitotyön koulutus. Ostermaalta puuttuu retriittiohjaajan koulutus ja työnohjaajakoulutus on kesken. Myös Komu Suokonautiolta sekä Vuorilehdolta puuttuu työnohjaajakoulutus. Valtuusto lisäsi virkaa perustaessaan siihen maininnan, että valittavan tulee suorittaa Hiljaisuuden Ystävät ry:n järjestämä retriittikoulutus. Valintaa valmisteltaessa oli katsottu, että tehtävän edellyttämä sielunhoidon koulutus tarkoittaa käytännössä retriittikoulutusta. Valtuuston tekemä lisäys johtaa

8 helposti siihen päätelmään, että koulutusvaatimuksista retriittikoulutus on hankittavissa jälkikäteen. Tämä ei kuitenkaan vastaa viran tarkoitusta. Suoritettu retriittikoulutus ja käytännön retriittityön tuntemus on viran täytön kannalta asetettava keskeiseen asemaan. Näin lisävastuualueen eli työnohjauksen puuttuva koulutus ei vastaa painoarvoltaan retriittikoulutusta. Kun kukaan hakijoista ei täytä kaikkia koulutusvaatimuksia täydellisesti hakuajan päättyessä, mutta hakijajoukko on kuitenkin selkeästi korkeatasoinen, on valinta tehtävissä hakijoiden keskuudesta. Työryhmän yksimielisen näkemyksen mukaan avoinna olevaan virkaan soveltuu parhaiten sairaalasielunhoitaja Päivi Vuorilehto. Viran pääpaino on retriittityössä, ja Vuorilehdolla on sekä retriitinohjaajakoulutus että laaja kokemus käytännön retriittityöstä. Hän on lisäksi tehnyt lisensiaattityönsä retriiteistä. Tältä pohjalta hänellä on sekä paikallisen että valtakunnallisen tason retriittyön ja verkostojen tuntemus. Vuorilehdolla on kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus ja pitkä kokemus sielunhoitotyöstä sekä kokemusta myös sururyhmätyöstä ja hengellisestä ohjauksesta. Sielunhoidon teologin viranhaltijalta edellytetään hakukuulutuksen mukaan vain osallistumista työnohjaustoimintaan, joten työryhmä katsoo, että Vuorilehdon pitkä kokemus työnohjauksen luonteisesta työstä sairaalapapin tehtävissä riittää työtehtävien menestykselliseen hoitamiseen. Sielunhoitotyön johtokunta on yhtynyt valintatyöryhmän esitykseen ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sielunhoitotyön H37 palkkaluokan teologin virkaan valitaan sairaalasielunhoitaja Päivi Vuorilehto. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvosto päättää valita H37 palkkaluokan sielunhoitotyön teologin virkaan sairaalasielunhoitaja Päivi Vuorilehdon alkaen ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ilmoitus virkaan valitulle, muille hakijoille, sielunhoitotyön johtokunnalle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin yksimielisesti. 481 N TYÖNTEKIJÖIDEN KIRJASTO Seurakuntayhtymän kirjasto sijaitsee Eerikinkadun toimitalon 2. kerroksessa, juhlasalin takana. Kirjastossa on n teosta, jotka on järjestetty ma

9 nuaalisella kortistolla. Kirjastoa on aikanaan hoitanut kirkkoherra Kauko Viitanen, mutta hänen jäätyään eläkkeelle vuonna 2005, ei kirjaston hoitoa ole nimetty kenenkään työntekijän vastuulle. Kirjaston käyttö on ollut vähäistä, johtuen osittain sen käytön hankaluudesta vain paikan päällä asioiden. Kasvatusasiankeskuksessa on kesällä 2007 siirrytty sähköisen kirjaston käyttöön. Kaikki lainattavissa oleva materiaali, kirjat, dvd:t ja cd.t, on siirretty PrettyLib ohjelmaan. Materiaalin haku ja lainaus on mahdollista viivakoodilukijan avulla kasvatusasiainkeskuksen koneelta. Kasvatusasiainkeskus palkkasi kaksi kirjasto ja tietoalan opiskelijaa luokittelemaan ja siirtämään materiaalin PrettyLib ohjelmaan. Nämä kaksi opiskelijaa olisivat käytettävissä kaksi päivää viikossa loka joulukuussa myös yhtymän kirjastohankkeessa. Jos hanke toteutetaan vuoden loppuun mennessä, työssä voidaan hyödyntää kasvatusasiainkeskuksen Helsingin yliopiston kanssa tekemää sopimusta Linnea tietokannan käytöstä (voimassa asti). Sopimus mahdollistaa kirjojen tietojen kopioinnin Linneatietokannasta suoraan PrettyLib ohjelmaan. Hankkeen kustannukset vuonna 2007 ovat enintään euroa: kahden työntekijän palkat yhteensä n euroa asennustyö 600 euroa ohjelmalisenssit (PrettyBitServer www liittymä versio 4 ja PrettyLib 4 tuki) euroa (sis.alv 22%) ylläpito ja tuki 204 euroa/ vuosi (sis.alv 22%) Hankkeen toteuttamisen jälkeen kirjasto olisi jokaisen käytettävissä yhtymän verkossa. Oman työpisteen koneelta olisi mahdollista hakea aineistoa, tehdä varauksia ja pidentää laina aikaa. Kirjan haku ja lainaus tapahtuisi 2. kerroksen kirjaston tietokonetta ja viivakoodilukijaa käyttäen. Jatkossa työtä aiheutuisi uusien kirjojen tietojen kirjaamisesta järjestelmään ja lainojen seurannasta. Tämä työ voidaan toteuttaa joko omana työnä tai esim. tuntityöntekijää käyttäen. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää hankkia PrettyBit Software Oy:ltä PrettyBitServer www liittymä version 4 ja siihen sisältyvän PrettyLib 4 tuen, siihen liittyvän ylläpidon ja tuen sekä tarvittaessa asennustyön, palkata kirjasto ja tietoalan opiskelija Jenni Heiskasen väliselle ajalle 2 päivää/ vko palkkaluokalla R18 luokittelemaan ja siirtämään yhtymän kirjaston materiaalin PrettyLibkirjastojärjestelmään ja

10 palkata kirjasto ja tietoalan opiskelija Mikko Bergin väliselle ajalle 2 päivää/ vko palkkaluokalla R18 luokittelemaan ja siirtämään yhtymän kirjaston materiaalin PrettyLib kirjastojärjestelmään. Kustannukset maksetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista kustannuspaikalta Tiedoksi Jenni Heiskanen, Mikko Berg, atk päällikkö Timo Koskinen ja Mia Fager. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 482 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 482, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 42 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 483 EIJA MÄKISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Vs. osa aikainen sairaalasieluhoitaja Eija Mäkinen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa Kaartotie 11, Turku. Virkapaikaksi ehdotetaan Turun kaupunginsairaalaa, osoitteessa Kunnallissairaalantie 20, Turku. Johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko Helle puoltaa anomusta.

11 Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa vs. osa aikainen sairaalasielunhoitaja Eija Mäkisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Turun kaupunginsairaala osoitteessa Kunnallissairaalantie 20, Turku. Ilmoitus Eija Mäkiselle, Hilkka Kakko Helteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 484 KANSAN RAAMATTUSEURAN SÄÄTIÖN AVUSTUSANOMUS KRISTUS PÄIVÄN JÄRJES TÄMISEKSI Kansan Raamattuseuran Säätiön toiminnanjohtaja Hannu Nyman on lähettänyt kirkkoneuvostolle seuraavan avustusanomuksen: Liite Avustusanomuksessa pyydetään euron avustusta valtakunnallisen rukoustapahtuman järjestämiseksi Turkuhallissa Avustusanomukseen on liitetty tapahtuman suunnitelma ja kustannusarvio. Kustannusarvion mukaan tapahtuman kokonaiskustannukset nousevat euroon. Suurimmat kustannuserät liittyvät mainontaan, tilavuokriin, vaakunoiden hankintaan ja tekniikkaan. Lisäksi tulee esiintyjäkuluja ja rekrytointikustannuksia. Tulopuolella suurin yksittäinen erä on seurakuntayhtymän avustus. Päivä on kokonaisuudessaan alikatteinen ja alijäämä jää Kansan Raamattuseuran vastuulle. Toiminnanjohtaja Nyman on ollut selostamassa ideaansa kirkkoherroille, mutta tehty ehdotus ei ole herättänyt suurta vastakaikua. Yksittäiseksi tilaisuudeksi päivän järjestelyt ovat erittäin kalliita. Esimerkki päivän järjestelylle on haettu Sveitsin Baselista. Johtoryhmässä käydyssä keskustelussa todettiin, että tämä ei ole sellainen tilaisuus, joka koettaisiin yhteiseksi, eikä sellainen, johon kannattaisi sijoittaa pyydettyjä varoja. Tilaisuuksia pystytään järjestämään omin voimin huomattavasti edullisemmin eikä Kristus päivän ulkoistamiselle ole perusteita. Kirkkoneuvosto päättää, että Kansan Raamattuseuran Säätiön avustusanomus Kristus päivän kulujen kattamisesta ei anna aihetta toimenpiteille.

12 Ilmoitus Hannu Nymanille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uuteen valmisteluun. Ei muutoksenhakuoikeutta. 485 TURUN NNKY:N AVUSTUSANOMUS Turun NNKY anoo lisäavustusta seurakuntayhtymältä. Yhdistys sai kirkkovaltuuston päätöksellä euron avustuksen jaettaessa avustusmäärärahaa kirkollisiin tarkoituksiin. Tästä määrärahasta jäi kirkkoneuvoston käyttöön euroa. Puheenjohtaja Jaana Rantalan avustuspyyntö on seuraava: Liite Yhdistys pyytää euron avustusta, koska yhdistys on joutunut maksamaan toiminnanohjaajan palkkaa ja samanaikaisesti sijaisen palkkaa sairausloman johdosta. Yhdistys ilmoittaa, että se ei ole saanut avustusta Turun kaupungilta. Avustuksen antaminen kirkkoneuvoston toimesta yhdistykselle, joka on jo saanut valtuuston päättämän avustuksen, on ongelmallista. Kirkkoneuvosto voi poikkeuksellisesti myöntää avustuksen erityisiin syihin vedoten. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää avustukset kirkollisiin tarkoituksiin kustannuspaikalta sen käyttöön jätetyn euron summan Turun NNKY:lle yhdistyksen vaikean taloudellisen tilanteen johdosta. Ilmoitus Jaana Rantalalle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 486 KASVATUKSEN TEOLOGI HEIKKI ARIKAN PUHELINKORVAUS

13 Heikki Arikka oli kasvatusasiain johtokunnan päätöksen mukaisesti Tall Ships Racen mukana purjehduksella. Matka suuntautui Tallinnasta Maarianhaminan kautta Tukholmaan ja sieltä edelleen Stettiin ja Greifswaldiin. Matkan ajalla oli pahat vastatuulet etelästä ja isot laivat joutuivat vähän väliä hakeutumaan suojasatamiin. Heikki Arikka joutui ottamaan yhteyttä lukuisia kertoja palvelunumeroihin säätietojen ja satamatietojen saamiseksi. Hänen puhelinlaskunsa nousi tältä ajalta näiden johdosta 428 euroon. Hän on pyytänyt, että nämä voitaisiin korvata hänelle poikkeuksellisesti. Kirkkoneuvosto päättää, että Heikki Arikan poikkeuksellisen suuri puhelinlasku 428 euroa ajalta saadaan maksaa kasvatusasiain keskuksen asianomaiselta kustannuspaikalta. Ilmoitus Heikki Arikalle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 487 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA SELVITYS VEROTULOKERTYMÄSTÄ SYYSKUUN LOPPUUN MENNESSÄ Keskuskirjanpidon tiliasema mennessä on seuraava: Liite Tiliasemasta ei ilmene sellaista, joka vaikuttaisi käsillä olevan talousarvioehdotuksen laadintaan. Koska talousarvioehdotuksessa toteutumasarake käsittää ajanjakson tammi heinäkuu, on uusimman tiliaseman jakaminen nyt perusteltua. Investointituloista ja menoista on laadittu myös toteutumavertailu elokuun loppuun mennessä. Se on seuraava: Liite Toteutumavertailusta ilmenee, että eräät investointimenot ovat suuremmat kuin niille myönnetty talousarviosumma. Ylityksille on ensi tilassa pyydettävä lupa kirkkovaltuustolta. Ylitysten perusteleminen on lähinnä kiinteistöjohtajan asia. Kirkollisveron kertymä yhteenveto syyskuun loppuun mennessä on seuraava:

14 Liite Verotulot ovat kehittyneet suotuisasti. Kokonaisverokertymä on 7,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron tuotto on ollut peräti 15 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten, kun taas ns. palkansaajaverot ovat kasvaneet kuudella prosentilla. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi keskuskirjanpidon tiliaseman sekä sitä vastaavan investointien toteutumavertailun. Lisäksi kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen kirkollisverojen kertymästä mennessä. Kirkkoneuvosto pyytää kiinteistöjohtajaa tekemään ehdotuksen kirkkovaltuustolle tarvittavista tilinylitysluvista investointien osalta. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 488 N VARAINHOITAJAN VALINTA 489 VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUS Salassa pidettävä asia, kunnes sopimus asiassa on tehty, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 7 2 momentti. Talousarvioehdotuksen käyttötalous, tuloslaskelma ja rahoitusosa on ensimmäinen liite. Liite Toisena liitteenä on toiminta ja taloussuunnitelman investointiosa vuosille Liite Kolmantena liitteenä on toiminta ja taloussuunnitelmaehdotuksen toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Liite Neljäntenä liitteenä on talousarvioehdotuksen henkilökuntaliite. Liite

15 Viidentenä liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus. Liite Käyttötalouden talousarvioliitteen alussa on sisällysluettelo, jonka jälkeen tulee seurakuntayhtymän strategia, joka on jo vuosilukujen osalta vanhentunut. Sitä noudatetaan kuitenkin kunnes uusi on tehty ja hyväksytty. Seuraavaksi asiakirjassa on talousarvion laadintaohjeet ja selostus talousarvion sitovuustasosta. Ehdotukseen on otettu myös uutena vahvistetut hankintarajat. Kirkkovaltuusto päätti seurakuntatyön määrärahojen jakamisesta ja tämän päätöksen mukaisesti on laadittu jakolaskelma ja tehty ehdotus. Talousarvioehdotuksen yksityiskohtaisia perusteluja on sivuilla 7 10 ja Niiden välissä on laskelmat verokertymien arvioidusta tuotosta. Sivulla 249 on yhteenveto seurakuntayhtymän tuotoista ja kuluista. Seuraavalla sivulla on yhteenvedon loppuosa, jossa on poistot, satunnaiset tuotot sekä tilikauden tulos. Talousarvioehdotus päätyy alijäämäiseksi ollen alijäämän määrä euroa. Alijäämän määrä on pieni, koska verotulojen arvioidaan kasvavan 7,7 prosenttia kuluvan vuoden arvioon nähden. Toimintatuottojen on laskettu kasvavan 2,1 prosenttia. Toimintakulut kasvavat 0,8 prosenttia, joten toimintakate heikkenee vähäisessä määrin. Rahoitustuottojen on laskettu pienenevän, koska sijoitusomaisuus on vähentynyt vuosien saatossa. listaa tehtäessä ei ole vielä selvillä, mitä uusi palkkaratkaisu tuo tullessaan. Oletettavasti seurakuntien ratkaisu noudattaa kuntien linjaa, josta päätökset saadaan kuluvan viikon aikana. Uusi työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä on myös tulossa ja sen arvioidaan nostavan palkkoja 2,5 prosentilla. Talousarvioehdotuksen palkkavaraukset ovat mahdollisesti riittämättömät, mikäli sopimuksesta tulee kuntien tason mukainen. Tämä uhkaa horjuttaa talousarvion tasapainoa, mutta toisaalta nyt näköpiirissä olevat suuret palkantarkistukset tulevat ensi vuonna kasvattamaan verotulokertymää yli nyt arvioidun. Rahoituslaskelma on sivulla 251. Se osoittaa, että kassavaroja tullaan suunnitelman mukaan käyttämään ensi vuonna 4,2 miljoonaa euroa eli näin syödään vanhoja säästöjä. Investointisuunnitelmat on vanhaan tapaan yksityiskohtaisesti perusteltu, joten niitä ei tarvitse tässä enempää kommentoida. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma on niin

16 ikään positiivinen eli kassavarat kasvavat tehdyistä investoinneista huolimatta euroa. Johtoryhmä on omasta puolestaan käsitellyt talousarvioehdotuksen ja nyt tehty ehdotus on talous ja suunnittelujohtajan ja johtoryhmän yhteinen. Kirkkoneuvosto on käsitellyt talousarvion laadinta aikataulua. Kirkkoherroja on pyydetty varautumaan siihen, että talousarviolausunnot annetaan viikoilla Koska budjetin toinen lukeminen menee myös johtoryhmään, on lausuntojen oltava talous ja suunnittelujohtajalla viimeistään aamupäivällä. Estys Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2008 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotukset liitteiden mukaisesti. Kirkkoneuvoston hyväksymästä talousarvioehdotuksesta päätetään pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talous ja suunnittelujohtajalla viimeistään aamupäivällä. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodeksi 2008 liitteen nro 5 mukaisesti. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi alustuksessaan, että uuden virka ja työehtosopimuksen ja siihen sisältyvän uuden palkkausjärjestelmän aiheuttamat kustannusvaikutukset palkkamenoihin ovat vielä täsmentymättä, koska hyväksytyn sopimuksen yksityiskohtia ei ole Kirkon työmarkkinalaitoksen toimesta annettu seurakunnille vielä tiedoksi. Jäsen Jari Hlavatý ehdotti, että tulevaisuudessa luottamushenkilöille annettaisiin useampia talousarvioskenaarioita eri muuttujilla. Jäsen Juha Nappu kiinnitti huomiota päätettyjen investointien toteutumisen siirtymiseen. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2008 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotukset liitteiden 1 ja 2 mukaisesti ja samalla merkitä tiedokseen vuosien taloussuunnitelman (ei sitova) seuraavin muutoksin: Liite Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä yhteisten työmuotojen ja hallinnon toimintasuunnitelmat ja laskelmat talousarvioehdotuksen liitteen 3 mukaisesti seuraavin muutoksin: Hallintoviraston talous ja henkilöstöhallinnon toimintasuunnitelmaan vuodelle 2008 lisättiin Merkittävimmät yhteistyötahot kohtaan Yhteiskuntasuhteissa otetaan huomioon myös kuntarakenteen

17 Kiinteistöjohtajan asiat muuttumisprosessit ja erityisesti Kaarinan ja Piikkiön mahdollinen yhdistymisprosessi. Samalla kirkkoneuvosto merkitsi seurakuntien toimintasuunnitelmat ja laskelmat sekä talousarvioehdotukseen liittyvän henkilökuntaliitteen nro 4 tiedokseen. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodeksi 2008 liitteen nro 5 mukaisesti. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti palauttaa talousarvion kohdan 298 uuteen valmisteluun kirkkoherrainkokoukselle. Kirkkoneuvoston hyväksymästä talousarvioehdotuksesta päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talous ja suunnittelujohtajalla viimeistään aamupäivällä. Ei muutoksenhakuoikeutta. 490 HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT Investoinnit esitellään seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, jonka kauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointitaulukko on seuraava: Liite Peruskorjaukset ja parannukset Turun hautausmaan WC tilat Turun hautausmaalla on asianmukaiset yleiset WC tilat kolmessa paikassa: Pyhän Ristin kappelissa, Ylösnousemuskappelissa ja huoltokeskuksessa. Ongelma on se, että kappeleiden WC:t ovat avoinna vain silloin kun kappelitkin ja huoltokeskuksen WC:kin sulkeutuu sähkölukolla alkuillasta. Lisäksi Turun hautausmaalla on neljä puuceetä, joita voi käyttää läpi vuorokauden. Nämä aiheuttavat aika ajoin vilkasta yleisönosastokirjoittelua ja valituksia. Ajatuksena on tutkia mahdollisuuksia kolmen WC:n rakentamiseksi. Ensi vuonna olisi suunnittelun ja rakennusluvan hankkimisen aika ja toteutus olisi vuonna Suunnitelmista pyydetään hyvin todennäköisesti lausunnot maakuntamuseolta, vammaisneuvostolta ja esteettömyysasiamieheltä. Yksi suurimmista ongelmista on löytää keinot ilkivallan ja yöpymisen estämiseksi, tätähän tapahtuu jatkuvasti nykyisissäkin käymälöissä. Toinen ongelma

18 on löytää sopivat sijoituspaikat, jotta tarvittavat vesijohdot ja viemäröinti voidaan kaivaa. Turun Vanhan hautausmaan pumppuasema Pumppuasema sijaitsee maan alla Uudenmaantien varressa. Sen putkitukset on rakennettu moneen kertaan uutta vanhan päälle menetelmällä. Nykytila on niin sekava vuotavine sulkuventtiileineen, pumppuineen ja taajuusmuuttajineen, että korjausmiehiltä menee vähintään puoli päivää sen miettimiseen mitä kautta vesi missäkin kulkee. Asemalle tulee vettä omalta pohjavedenottamolta. Mikäli se ei riitä, mukaan tulee kaupungin vettä. Kaupungin vesi tulee Uudenmaantien alittaen Uudenmaantie 45:stä vanhaa Mannesmannia pitkin. Vanha putki voi kaupungilta saadun tiedon mukaan hajota milloin tahansa. Peruskorjauksen yhteydessä onkin syytä työntää uusi putki vanhan sisään. Maa ja vesirakentaminen Maansiirto ja viherrakennustöissä tärkein painopistealue on vanhojen hautakortteleiden saneeraus. Tämä tarkoittaa istutusten, nurmien ja käytäväpintojen uusimista. Erilaisia maa aineksia joudutaan lisäksi ostamaan runsaasti vuosittain. Sadetusautomaation rakentamista esitetään jatkuvasti kaikkina suunnittelujakson vuosina Turun, Katariinan ja Kärsämäen hautausmailla. Sadevesi, salaoja, sähkö ja vesijohtoverkostoja laajennetaan, muutetaan ja peruskorjataan. Turun hautausmaan veteraanilehtoa on tarkoitus edelleen laajentaa. Tietohallinto Ensi vuonna kuluja aiheuttavat mahdolliset uudet lisenssit, kaapeloinnit, laitteet ja päivitykset. Koneet ja kalusto Investointibudjettiin kirjattavia hankintoja on tarkoitus tehdä siten, että seuraavat koneet vaihdetaan: Kuormaaja Kuormaaja Kuormaaja Lundberg 345 Lundberg 5200 Wille 655V vm 2000 vm 2001 vm 2002 Ruohonleikkuri 2 ruohonleikkuria 2 ruohonleikkuria

19 Harjakone Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti puoltaa hautaustoimen investointeja vuosiksi edellä esitetyn mukaisesti. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen selvityksen hautaustoimen investoinneista vuosiksi ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

20 SELVITYS KIINTEISTÖHALLINNON RAKENNUS JA PERUSKORJAUSKOHTEISTA VUOSI SIKSI Liitteenä olevassa investointien kolmivuotissuunnitelmassa on esitetty vuoden 2007 talousarvioluku sekä käytetty määrä mennessä. Talousarviovuodelle 2008 on esitetty siten arvio investoinnin todellisesta kulusta sinä vuonna, samoin kuin vuosille 2009 ja Liitteen oikeaan reunaan on arvioitu ko. investointien kokonaiskustannusarvio. Suuremmat investoinnit tulevaisuudessa ovat Henrikinkirkon ja Hirvensalon kirkon laajennukset sekä Kaarinan kirkon laajennus. Investointien rakennusjärjestys ja ajankohta on aikaisintaan seuraava: Henrikinkirkon laajennus 1/2008 9/2009 Hirvensalon kirkon laajennus 12/2008 8/2010 Kaarinan kirkon laajennus 2011 Investointien aloituspäätöstä tehtäessä tulee tarkkaan miettiä, mikä on silloin rakentamisen suhdanne ja kannattaako sijoituksia rahastoista purkaa vai odottaa rakentamisen hiljenemistä ja nauttia sijoitusten tuotosta, jolla saadaan leikattua rakentamisen hinnannousua. Suunnitelmat tehdään erikseen kiinteistöhallinnon ja hautaustoimen osalta. Esillä oleva kolmivuotissuunnitelma perustuu kiinteistötoimiston tiedossa oleviin ja suunniteltuihin tarpeisiin vuosille sisältäen sekä toteutumassa olevat että mahdollisesti toteutettavat hankkeet. Suunnitelma kuuluu seuraavasti: Liite Selvityksenä luettelossa esiintyvistä kohteista kiinteistötoimisto esittää seuraavaa: Tuomiokirkon inva wc Tuomiokirkossa on wc tilat, mutta inva wc puuttuu. Inva wc:tä on toivottu jo vuosia ja tutkimusten jälkeen sopiva paikka löytyi siivouskomeron kohdalta nykyisten wc tilojen vierestä. Asiasta on neuvoteltu mm. Kynnys ry:n kanssa ja kaupungin esteettömyysasiamies on myös käynyt paikan päällä. Käynti uuteen wc tilaan vaatii myös luiskan rakentamisen eteiseen. Rakennuslupa on vireillä, ja kun se saadaan, voidaan työt aloittaa. Martinkirkon kellarin saneeraus uuteen käyttöön

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot