Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 20/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 20/2012"

Transkriptio

1 -3, KH :00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 20/2012

2 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Antti Hautakoski Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu puheenjohtaja I vpj II vpj jäsen E-L Ainasojan vh. kv:n pj kv:n I vpj kv:n II vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t Läsnä poissa Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 170, KH :00 Aktia Pankki Oyj:n kanssa tehdyn täyden valtakirjan varainhoidon sopimuksen muutos Oheismateriaali: Aktia Pankki Oyj:n kanssa tehty sopimus täyden valtakirjan varainhoidosta. Kaupunginhallitus on kokouksessaan valinnut kilpailutuksen jälkeen toiseksi sijoitussalkun hoitajaksi Aktia Pankki Oyj:n. Samalle päiväykselle on allekirjoitettu kaupungin ja Aktia Pankki Oyj:n kanssa täyden valtakirjan varainhoidon sopimus. Kyseisessä sopimuksen liitteessä 3 Sijoitusstrategia on sivulla 3(6) määritelty seuraavasti: Sijoituskohteina eivät kuitenkaan voi olla: 1. sellaiset sijoitusinstrumentit, joissa tuottopalkkio määräytyy vertailuindeksiä paremmasta tuotosta, ja jotka eivät sisällä absoluuttisen tuoton edellytystä (High Watermark). Aktia Pankki Oyj:n salkunhoitaja on esittänyt kaupungille sijoitussalkun sisällön muokkausta jossa käytettäisiin uutta rahastoa. Käytettävä rahasto on ns. high Watermark periaatteella toimiva rahasto. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Aktia Pankki Oyj:n salkunhoitajan esityksen käyttää high Watermark rahastoa ja valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan rahaston käytöstä aina erikseen tarvittaessa salkunhoitajan kanssa.

5 171, KH :00 HALL: 111/2012 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille Oheismateriaali: Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos Liite: Nivalan kaupungin lausunto. Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille Talous- ja toimintasuunnitelman rakenne noudattaa voimassa olevan talous- ja toimintasuunnitelman rakennetta. Liiton toiminnalle asetetut strategiset painopisteet ja tulosalueille asetetut tavoitteet on myös johdettu maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta. Strategisissa painopisteissä ja tavoitteissa korostuvat erityisesti maakunnan pääsuunnitelmien, maakuntakaavan ja maakuntaohjelman uudistaminen sekä tulevan rakennerahastokauden EU-ohjelmien laatiminen ja ohjelmakauteen liittyvä edunvalvonta, maakunnan ennakointiin ja osaamisrakenteen kehittämiseen liittyvät tehtävät, suurhankkeisiin valmistautuminen ja ICT-rakennemuutokseen vastaaminen. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää näkemyksiä asetetuista strategisista painopisteistä, toiminnalle asetetuista tavoitteista sekä talous- ja toimintasuunnitelman muusta sisällöstä. Mahdollinen lausunto tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liittoon mennessä sähköisesti osoitteella: Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lausunnon asiasta.

6 171, KH :00 / Pykälän liite: Lausunto P-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintas 2012 LAUSUNTO Pohjois-Pohjanmaan liitto OULU Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos vuosille Maakunnan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos vuosille on laadittu sen merkittävä rooli ja ajankohtaiset haasteet hyvin tunnistaen ja ammattitaitoisesti. Nivalan kaupunki haluaa kiinnittää talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksessa huomiota seuraaviin asioihin: Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian tarkastusprosessissa ja aluekehityslain uudistukseen liittyvässä edunvalvonnassa sekä tulevan rakennerahastokauden valmistautumisessa tulee säilyä aito, aluilta lähtevä toimintatapa, jossa tasaisuuden edellytykset toteutuvat. Alueellisten tavoitteiden tarvitsemat kehittämisvarat tulee rakennerahastouudistuksessa turvata ilman kuntien rahoituksen merkittävää kasvua. Pohjoisen suurhankkeisiin tulee valmistautua siten, että niiden positiiviset aluevaikutukset saadaan maksimoitua. Kehittämisvyöhyke-ajattelussa seutu haluaa nostaa keskusteluun Kokkola-Nivala- Kajaani linjan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamistyössä tulee turvata riittävät kaupan, energiantuotannon ja soiden käytön kehittymismahdollisuudet tasapuolisesti. EU:n rakennerahastokauden ohjelmatyötä valmisteltaessa Nivala- Haapajärven seutu haluaa korostaa aluekehittämisessä maaseudun ihmisten kokeman aluetyytyväisyyden teemoja, jotka liittyvät työhön, viihtyvyyteen ja alueelliseen vetovoimaan. Ohjelmien toteuttamisessa tulisi korostaa toimenpiteitä, jotka ovat ymmärrettäviä, konkreettisia ja pysyviä sekä vahvistavat haluttuja kehityspolkuja. Oleellista on lisätä kilpailukykyä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Yhteiskunnan sopeuttamistarpeeseen liittyvissä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen mitoituksissa tulee huomioida alueiden kasvukyvykkyys ja nuorten ikäluokkien koko siten, ettei maakunnan eteläosassa koulutuksen määrä supistu. Teollisuuden voimakas rakennemuutos ja toisaalta merkittävät energia- ja kaivosteollisuushankkeet sekä Lagunan-investointi vaativat panostusta elinkeinojen monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edellytyksiin, mikä korostaa liiton tähän liittyvää edunvalvontaa. Kalliontie 15, Nivala Puh Fax (08)

7 171, KH :00 / Pykälän liite: Lausunto P-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintas 2012 LAUSUNTO Joukkoliikenteen ja maaseudun perustieverkon rahoitus tulee pitää liiton edunvalvonnassa keskeisellä sijalla. Kuntatasolle luotavan yhteispalvelupisteiden verkon rahoituksessa liiton tulee etsiä kuntien kannalta kestävää ja kohtuullista kokonaisratkaisua. Liiton rahoittamien elinkeinopoliittisten kehittämistoimenpiteiden kumppanuus yritysten kanssa tulee olla selkeä. Nivalassa Kari Valtanen Nivalan kaupunginjohtaja Kalliontie 15, Nivala Puh Fax (08)

8 172, KH :00 Perusopetuksen laadunarviointi Sivistyslautakunta Toimialajohtajan esitys Valmistelija sivistysjohtaja Lautakunta on hyväksynyt käyttöönotettavaksi perusopetuksen laadunarvioinnin käsikirjan. Koulutason arviointi on toteutettu ja järjestäjätason arviointi Arviointitulokset liitteenä. Lautakunta keskustelee ensin arviointien tuloksista ja laatii sen jälkeen järjestäjätason kehittämissuunnitelman, josta ilmenee kehittämiskohteet, aikataulutus, vastuuhenkilöt ja mittarit tavoitteiden saavuttamiselle. Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa Sivistyslautakunta Toimialajohtajan esitys Lautakunta hyväksyy järjestäjätason kehittämissuunnitelman. Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta hyväksyi järjestäjätason kehittämissuunnitelman. Jere Jormalainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Sivistyslautakunta Toimialajohtajan esitys Hyväksytyn perusopetuksen laadunarvionnin käsikirjan mukaan välivuosina tarkastellaan kehittämiskohteiden toteutumista sekä otetaan esille mahdollisesti joitakin uusia kehittämiskohteita. Välivuosien tarkastelu tulee raportoida ja lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä kaikille kouluille, samoin se on syytä lähettää tiedoksi muille toimialoille. Sivistyslautakunta arvioi lukuvuoden kehittämissuunnitelman toteutumisen, päivittää suunnitelman lukuvuodelle

9 172, KH :00 ja lähettää arvioinnin tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä muille toimialoille ja kaikille kouluille. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Perusopetuksen laadunarvioinnin raportti Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää merkitä laadunarvioinnin raportoinnin tietoon saaduksi. Raportointi esitetään sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

10 173, KH :00 Neliapilan tulevaisuustyöpaja 2020 hanke Maaseutulautakunta Hankkeen tavoitteena on tehdä alueen maatalouden tulevaisuustyöpaja, joka tuo alueelle tietämystä ja ymmärtämystä tulevaisuuden hahmottamiseen. Työpajan tuloksena alueelle saadaan lisää tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista, uhkista ja epävarmuuksista yritystoiminnassa tehtävien päätöksien tueksi. Esimerkiksi navettainvestointi on noin miljoonan euron investointi. Investointipäätös koskettaa ja sen seuraukset vaikuttavat myös muualle kuin itse maatilaan; rahoittajiin, neuvontaan, kauppaan ym. Hankkeessa tehdään alueen maataloustuotannosta laajan asiantuntijajoukon kanssa skenaarioita eri kehityssuunnista joissa huomioidaan tilan ulkopuolelta tulevien muutostarpeiden vaikutukset. Näitä ovat: - tukijärjestelmän viherryttäminen - maitokiintiöiden poistuminen - maailmankaupan vapautuminen - ilmaston ja ympäristön muutokset - energiaratkaisut - rakennekehityksen vaikutus - teknologian kehittyminen - kuluttajatrendit Asiantuntijoilta ja työpajasta saatu tieto jaetaan kohderyhmille erilaisten tiedotustilaisuuksien ja julkaisujen avulla. Hankkeen kustannusarvio on euroa. Hankkeeseen haetaan 100 % rahoitusta. Keskipiste-Leader ja Rieska-Leader ovat tehneet myönteisen päätöksen hankkeesta. POPELY tekee hankkeesta vielä viranomaispäätöksen. Hankkeen voi aloittaa omalla riskillä. Maaseutujohtajan esitys Lautakunta päättää aloittaa hankkeen alkaen. Maaseutulautakunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän ehdotus. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Neliapilan tulevaisuustyöpaja 2020 Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättä merkitä tietoon saaduksi ja hyväksyy maaseutulautakunnan päätöksen asiasta.

11 174, KH :00 Maaseutulautakunnan laskutushinnat ja taksat Alueellinen maaseutulautakunta Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan alueellisella maaseutuhallintoyksiköllä voi olla myös muita tehtäviä kuin maaseutuhallinnon lakisääteisiä tehtäviä ja maaseudun kehittämistehtäviä. Muista tuotetuista tehtävistä laskutetaan palvelujen saajaa toteutuneiden kustannusten mukaan sopimuskunnilta. Jos palveluja tuotetaan muille kuin sopimuskunnille, laskutusperusteista on päätettävä. Muita tehtäviä voivat olla esim. pelto- ja tilaarviot, satovahinkoarviot, tulvavahinkoarviot ja hirvi- ja petoeläinarviot. Maaseutujohtajan esitys Maaseutulautakunta hyväksyy taksat seuraaville tuotetuille palveluille: 1. Sopimuskunnille tuotetut palvelut: Toteutuneet kustannukset 2. Sato- ja tulvavahingot: ei peritä maksua 3. Tehdyt pelto- ja tila-arviot: 85 + yli 2 tunnin työ 35 /h (sis. alv) ja mahdolliset matkakulut 4. Pelto- ja hirvivahingot: Toteutuneet kustannukset 5. Muut mahdolliset työt: Toteutuneet kustannukset. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää alueellisen maaseutulautakunnan esittämät taksat hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.

12 175, KH :00 Tiedoksiantoasioita Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl. Nivalan kaupunki Esityslistat/pöytäkirjat -Alueellisen maaseutulautakunnan pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Saapuneet kirjeet ja tiedotteet Opetus- ja kulttuuriministeriö -Kirje 382/520/2012 Opetusryhmien pienentämiseen varatun kohdennetun valtionerityisavustuksen hakeminen -Kirje 384/520/2012 Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Aluehallintovirasto -Vuoden 2012 perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakkojen tarkistaminen -Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -ELY-keskuksen hyväksymisesitys liikennevirastolle, Vt 27 kevyen liikenteen väylä välillä Junttikangas Ojalanperä. Pohjois-Pohjanmaan liitto -Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät Peruspalvelukuntayhtymä Kallio -Yhtymähallituksen pöytäkirja Jokilaaksojen poliisilaitos -Poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

13 175, KH :00

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 7/2012

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 7/2012 -3, SIV 28.8.2012 17:30 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 28.8.2012 Esityslista 7/2012 -2, SIV 28.8.2012 17:30 Kokousaika 28.8.2012 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla.

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. -3, KH 22.4.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 22.4.2013 Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. Esityslista 8/2013 -2, KH

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta. Nivalan kaupunki.

Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta. Nivalan kaupunki. -3, KH 17.6.2013 14:00 Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 17.6.2013 Esityslista 12/2013 -2, KH 17.6.2013

Lisätiedot

-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014

-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014 -3, KH 1.9.2014 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 1.9.2014 Esityslista 15/2014 -2, KH 1.9.2014 16:00 Kokousaika Maanantai 1.9.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014 -3, KH 15.9.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2014 Esityslista 16/2014 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014 -3, KH 5.5.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.5.2014 Esityslista 10/2014 -2, KH 5.5.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 5.5.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -3, KV 19.12.2013 8:00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015 -3, SIV 24.2.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.2.2015 Esityslista 2/2015 -2, SIV 24.2.2015 17:00 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015 -3, SIV 19.5.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 19.5.2015 Esityslista 5/2015 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot