Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012"

Transkriptio

1 -3, KH :00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 11/2012

2 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Kaupunginhallituksen huone Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu Asialistan mukaiset :t puheenjohtaja I vpj II vpj jäsen kv:n pj kv:n I vpj kv:n II vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Läsnä Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 90, KH :00 Tilannekatsaus toteutuksesta/ Salmenojan rantasortuman korjaus Tekninen lautakunta Valmistelija kaupunginpuutarhuri LIITE Maveplan Oy:n kustannussuunnitelma, karttaote Salmenojan rantasortuma Erkkisjärven pohjapadon alapuolella Pohjapadon alapuolinen uoma ( Salmenoja ) on sortunut noin 50 m padon alapuolelta uoman vasemmalta rannalta noin kahdenkymmenen metrin pituiselta ja enintään noin kymmenen metrin levyiseltä alueelta. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ( ELY-keskus ) on uusinut Erkkisjärven pohjapadon vuonna Padon valmistumisen jälkeen ympäristökeskus on luovuttanut padon rakenteet ja kunnossapidon Nivalan kaupungille. Salmenojan sortuman tiimoilta pidettiin katselmus , jossa oli mukana ELY-keskuksen edustajat ja Nivalan kaupungin edustajat (ympäristösihteeri ja kaupunginpuutarhuri) sekä kuivatusyhtiön edustajat. Katselmuksen perusteella korjaustyöt todettiin kuuluviksi Nivalan kaupungille. Rantasortuman toimenpiteista paikanpäällä sovittiin siten, että ELYkeskus käynnistää suunnittelutyön. Suunnittelutyön tehnyt Maveplan Oy ELY-keskuksen toimesta. Erkkisjärven pohjapadon alapuolisen rantasortuman kokonaiskustannusarvio on euroa + alv. Hankkeen rahoitusosuudet jakaantuu seuraavasti: Nivalan kaupunki; työn toteutus ( arvio ). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; suunnittelu ja valvonta ( ). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää vuosittain Vattenfall - ympäristörahaa vesiensuojelukohteisiin. Nivalan kaupungin teknisestä toimesta Vattenfall ympäristörahaanomus laitettu ELY-keskukseen (Salmenojan rantasortuma ). määrärahojen kohdentamisesta saadaan iltapäivällä. Kaupunginpuutarhuri ehdotus Tekninen toimi päättää osallistua rantasortuman kustannuksiin kustannusarvion mukaisesti n euroa alv 0 %. Teknisessä toimessa ei ole varattuna määrärahaa kyseiseen toimenpiteeseen. Pyydetään kaupunginhallitukselta ja valtuustolta lisämääräraha 20000euroa hankkeelle. Nivalan kaupungin tekninen toimi on anonut Vattenfall ympäristö rahaa, jos päätös on myönteinen niin kaupunki osallistuu kustannuksiin kustannuksia vastaavasti alenevalla summalla. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

5 90, KH :00 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Pyydetään kaupunginhallitukselta ja valtuustolta lisämääräraha euroa yllä mainitulle hankkeelle. Lisämääräraha katetaan lainoituksella. Kaupunginpuutarhuri Liisa Junttila selvitti asiaa kaupunginhallitukselle kello välisenä aikana. Yksimielisesti hyväksyttiin. Hankkeesta tulee toimittaa raportti kaupunginhallitukselle. Kaupunginvaltuusto Tämä asia käsiteltiin kokouksessa ensimmäisenä. Tekninen johtaja Jukka-Pekka Flygare selvitti asiaa. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tietoon saaduksi.

6 91, KH :00 HALL: 41/2010 Option käyttämisestä päättäminen/ Palveluliikennetarjouksen hyväksyminen Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Tarjouspyyntö. Nivalan kaupunki on pyytänyt tarjouksia palveluliikennekuljetuksista. Palveluliikennekuljetuksilla tarkoitetaan henkilöliikenteeseen liittyvää ostoliikennettä, jonka tarkoituksena on parantaa kuntalaisten (erityisesti ikäihmisten) asiointimahdollisuuksia Nivalan kaupungin keskustan virastoihin, liikkeisiin ja terveyskeskukseen. Palveluliikennekuljetuksessa asiakkaalle tulee jäädä keskustassa asiointiaikaa noin kaksi tuntia. Palveluliikenteessä ajetaan arkisin seitsemän reittiä, jotka suuntautuvat eri puolille Nivalaa. Hankintamenettelynä on käytetty avointa hankintamenettelyä ja hankinnan on arvioitu ylittävän kansallisen kynnysarvon. Hankintailmoitus kansallisen kynnysarvion ylittävästä hankinnasta on jätetty kauppa- ja teollisuusministeriön HILMA ilmoituskanavaan (http://www.hankintailmoitukset.fi/hilma/) Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Määräaikaan mennessä kello mennessä jätettiin kolme tarjousta, joista yksi oli tarjouspyynnön mukainen. Kaksi tarjousta on hylätty tarjouspyyntöä vastaamattomina. Heikkilän Liikenteen jättämä tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kaupunginhallitus päättä hyväksyä Heikkilän Liikenteen jättämän tarjouksen. Hallintojohtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan sopimus Heikkilän Liikenteen kanssa tarjouspyyntöasiakirjan ja jätetyn tarjouksen perusteella. Valitun palveluntuottajan ja Nivalan kaupungin välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta sopimuksen allekirjoittamisella. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Tarjouspyyntö. Heikkilän Liikenteen ja Nivalan kaupungin kanssa on laadittu tarjouspyyntöön ja jätettyyn tarjoukseen perustuva sopimus väliselle ajalle. Tarjouspyynnössä on maininta mahdollisen kahden vuoden option käyttämisestä. Mikäli optiota käytetään (optiota käytetään kummankin osapuolen yksimielisellä suostumuksella) liikennöintikorvaus tarkistetaan kustannusindeksin (Tilastokeskuksen laatima taksiliikenteen kustannusindeksi) muutosta vastaavaksi. Kustannusindeksi on ollut 2005 vuonna 100, vuoden 2010

7 91, KH :00 HALL: 41/2010 kesäkuussa 122,2 ja vuoden 2012 maaliskuussa 128. Kesäkuussa 2012 julkaistaan uusi kustannusidenksi. Asiasta on neuvoteltu liikennöisijän kanssa. Kaupunginhallitus päättää, että käytetään kahden vuoden optio ja hallintojohtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan asiasta tarvittavat asiakirjat, jotka perustuvat tarjouspyyntöön sekä jätettyyn tarjoukseen.

8 92, KH :00 HALL: 59/2012 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueen TE-palveluverkkosuunnitelman toimeenpanosta Oheismateriaali: Lausuntopyyntö (POPELY/64/ /2012) TE-palvelujen uudistaminen on edennyt siihen vaiheeseen, jossa määritellään alueen TE-palveluverkostoa. TE-palvelujen tarjonnasta vastaa Pohjois-Pohjanmaalla alkaen Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, jonka päätoimipaikka on Oulussa. Toimistolla on kuusi muuta toimipistettä: Haukipudas, Haapajärvi, Pudasjärvi, Raahe, Ylivieska ja Kuusamo. Nämä muodostavat ELY alueen TEpalveluverkoston, jossa on myös työvoiman palvelukeskuksia, yhteispalvelupisteitä, seudullisia yrityspalveluja sekä muuta sidosryhmien kanssa toteutettavaa palveluyhteistyötä. ELY-keskus pyytää kuntia, seurakuntia, Pohjois-Pohjanmaan liittoa ja Pohjois-Suomen AVIa lausumaan kannanottonsa Pohjois- Pohjanmaan TE-palveluverkon uudistamisesta, jossa Limingan, Haapaveden, Nivalan, Kalajoen, Oulaisten ja Taivalkosken toimipisteen palvelut järjestetään uudelleen vuoden 2013 alusta ja Haukiputaan viimeistään vuonna Lausunto tulee antaa mennessä. Esitys annetaan kokouksessa.

9 93, KH :00 HALL: 65/2012 Yhtiökokous Vestia Oy Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen Vestia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina kello Vestia Oy:n toimistollaylivieskassa. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita yhteisöissä edustaville henkilöille. Yhtiökokousedustajiksi on valittu Esko Kangas, Juhani Pihlajamaa ja Sirpa Heiska. Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia.

10 94, KH :00 HALL: 66/2012 Yhtiökokous Lakea Oy Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen. Lakea Oy:n (ent. Pohjanmaan YH Rakennuttajat Oy) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina kello alkaen Seinäjoella. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita yhteisöissä edustaville henkilöille. Yhtiökokousedustajiksi on nimetty Kari Valtanen ja Päivi Karikumpu. Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia.

11 95, KH :00 Kaupunginhallituksen kokoukset syksyllä 2012 Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään/ julkaistaan extranetissä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään/julkaistaan extranetissä jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jos kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissaolleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. Kaupunginhallitus on pitänyt kokouksensa ennakkoon sovittujen päivämäärien mukaisesti maanantaisin klo Ylimääräisiä kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Kokouskutsu asialistoineen on julkaistu kaupungin extranetissä. Esityslista on julkaistu myös kaupungin internet -sivuilla. Kaupunginhallitus päättää kokoontua syksyllä 2012 seuraavina päivinä kello 14.00: Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

12 96, KH :00 Tiedoksiantoasiat Kiinteistönluovutusilmoituksia 6 kpl. Nivalan kaupunki Esityslistat/pöytäkirjat -Sivistyslautakunnan pöytäkirja Teknisen lupajaoksen pöytäkirja Maaseutulautakunnan esityslista Pöytäkirjanotteet -Sivistyslautakunta Kyösti Kallion koulun esiopetusryhmän siirto Karvoskylän koululle. -Sivistyslautakunta Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite - palautepostilaatikot kirjaston eteisaluaan. Viranhaltijapäätökset -Kaupunginjohtaja nro 19: Virkamatkahakemukset ulkomaille (Asp, Ihala, Kaarlela). -Kaupunginjohtaja nro 20: Palkallinen virkavapaa (Turunen). -Hallintojohtaja nro 12: Nivalan kaupungin kesäduunisetelien myöntäminen. -Kaupunginkamreeri nro 8 ja 9: Tilapäislaina Nivalan kaupungille. Nivalan kaupungin talousarvion toteutumaraportit Nivalan vanhus- ja vammaisneuvosto -Ikäihmisten perhehoidon käynnistäminen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ja erityisesti Nivalan kaupungissa. Saapuneet kirjeet ja tiedotteet Sosiaali- ja terveysministeriö -Uutiskirje 1/2012, uutiskirjeet tilattavissa internetistä. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto -Lupapäätös Kevyen liikenteen siltojen rakentaminen Malisjoen yli. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus -Ohjeet yleissivistävän koulutuksen korjaushankkeisiin vuonna 2012 myönnettävistä valtionavustuksista. Suomen Kuntaliitto -Valtuustokauden työskentelyn arviointi ja tulevan kauden suunnittelu. Pohjois-Pohjanmaan liitto -Maakuntahallituksen pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä -Hallituksen pöytäkirja

13 96, KH :00 Nihak ry -Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun pakolaisten kuntiin osoittamisen strategiaasiakirjasta. Haapajärven oikeusaputoimisto -Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tuottamista koskeva hankinta. Kärsämäen kunta -Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Suomen Kotiseutuliitto -Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen kotiseutukokous Maaseudun sivistysliitto -Kiintiöpakolaisesta kuntalaiseksi seminaari Kärsämäellä. Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 8/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 8/2012 -3, KH 10.4.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 10.4.2012 Esityslista 8/2012 -2, KH 10.4.2012 14:00 Kokousaika Tiistai 10.4.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 2.6.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 2.6.2014

-3, KH 2.6.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 2.6.2014 -3, KH 2.6.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 2.6.2014 Esityslista 12/2014 -2, KH 2.6.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 2.6.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014 -3, KH 5.5.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.5.2014 Esityslista 10/2014 -2, KH 5.5.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 5.5.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla.

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. -3, KH 22.4.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 22.4.2013 Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. Esityslista 8/2013 -2, KH

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta. Nivalan kaupunki.

Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta. Nivalan kaupunki. -3, KH 17.6.2013 14:00 Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 17.6.2013 Esityslista 12/2013 -2, KH 17.6.2013

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 20/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 20/2012 -3, KH 15.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.10.2012 Esityslista 20/2012 -2, KH 15.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 15.10.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014 -3, KH 15.9.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2014 Esityslista 16/2014 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014

-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014 -3, KH 1.9.2014 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 1.9.2014 Esityslista 15/2014 -2, KH 1.9.2014 16:00 Kokousaika Maanantai 1.9.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -3, KV 19.12.2013 8:00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013

Lisätiedot

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot