Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta. Nivalan kaupunki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta. Nivalan kaupunki."

Transkriptio

1 -3, KH :00 Kokouksen alussa rehtori Juha Maijala antaa tilannekatsauksen lukion kehittämisstrategian laadinnasta Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 12/2013

2 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä keskiviikkona hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Raudaskoski Jarmo Niinikoski Eija-Riitta Pirnes Satu Ahlholm Jani Kujala Helena Kangas Esko Pihlajaniemi Jarmo Uusitalo Tapio Valtanen Kari Karikumpu Päivi puheenjohtaja 1. vpj 2. vpj jäsen kv:n pj kv:n 1. vpj kv:n 2. vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t Läsnä Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 128, KH :00 HALL: 89/2013 Lausuntopyyntö - Sievin kunta pyytää lausuntoa Sievin Jakostenkallioiden tuulivoimayleiskaavan luonnoksesta Valmistelijan ehdotus Valmistelija ympäristösihteeri Oheismateriaali: Lausuntopyyntö, kartta, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sievin kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt Nivalan kaupungin lausuntoa Sievin Jakostenkallion alueelle suunnitellun tuulivoimayleiskaavan luonnoksesta. Kaavaluonnoksen mukaan Infinenergies Finland Oy:llä on tarkoitus rakentaa alueelle 9 tuulivoimalaa, joiden teho olisi 2 3 MW ja kokonaiskorkeus n. 200 metriä. Tuulivoimaloiden suunniteltu sijoituspaikka sijaitsee n. 9 kilometriä Nivalan keskustasta länteen ja lähimmillään n. 500 metrin etäisyydellä Nivalan kaupungin rajasta. Lähin tuulivoimala sijaitsee n. 700 metrin etäisyydellä VT 28 ( Sievi Nivala) pohjoispuolella. Tuulivoimaloiden tuottama sähkö on tarkoitus siirtää maakaapeleina alueen pohjoisreunalle rakennettavan sähköaseman kautta olemassa olevalle Fingrid Oyj:n 110 KV voimajohdolle, josta edelleen Nivalan sähköasemalle. Suunnittelualueen lähimmät vakituiseen asumiseen käytettävät asuinrakennukset sijaitsevat Nivalan Koukelassa ja Sievin Saukonperällä. Etäisyydet lähimmistä tuulivoimaloista asuinrakennuksiin on n metriä. Kaavaluonnoksessa esitettyjen selvitysten mukaan hankkeesta ei todennäköisesti ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Nivalan kaupungin alueelle. Mikäli tuulipuiston sähkönsiirto toteutetaan suunnitelman mukaisesti olemassa olevaa 110 KV voimajohtoa pitkin Nivalan sähköasemalle, ei kaupunginhallituksella ole huomautettavaa kaavaluonnokseen. Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen lausunnoksi Sievin Jakostenkallion tuulivoimayleiskaavan luonnoksesta.

5 129, KH :00 HALL: 55/2012 Junttilan koulun vanhempainyhdistyksen Leader hanke Valmistelijan ehdotus Oheismateriaali: Käyttöoikeussopimus ja vuokrasopimus Valmistelija kaupunginkamreeri Junttilan koulun vanhempainyhdistys ry on tekemässä Kylä liikkeellenimellä Leader- hankehakemusta. Toteutettavalla hankkeella rakennetaan Junttilan koulun pihapiiriin leikkipuisto, frisbeegolfrata, beachvolley-kenttä, grillikota, ja lähiliikunta-alue, joka pitää sisällään jääkiekkokaukalon, tenniskentän, koripallokentän ja kaksi sählykenttää. Hanketta varten kaupunki luovuttaa koulun piha-alueen käyttöoikeuden määräajaksi vanhempainyhdistyksen hallintaan. Hyväksytään kaupungin ja Junttilan koulun vanhempainyhdistyksen kesken laaditut käyttöoikeus- ja vuokrasopimus. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Junttilan koulun vanhempainyhdistys ry:n yleisen kokouksen päätös sekä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen päätös nro Liite: Velkakirjaluonnos Vuoden 2012 talousarvion hyväksymisen yhteydessä on valtuusto hyväksynyt kaupunginhallitukselle valtuudet myöntää rekisteröidylle yleishyödylliselle yhteisölle lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella enintään vuodeksi kerrallaan EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkeiden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Hankeen vuosikustannusarvion tulee olla yli Lainasta peritään nostohetken mukainen Euribor 6 kk (tod/360) korko. Vakuudeksi edellytetään yhdistyksen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kaupungilta ja velkakirjaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Hankkeen jatkuessa laina voidaan uudistaa tarvittaessa kaupunginhallituksen päätöksellä. Laina on maksettava takaisin kokonaisuudessaan heti, kun hanke on päättynyt ja hankesuunnitelman mukaiset maksatukset on saatu.

6 129, KH :00 HALL: 55/2012 Valmistelijan ehdotus Junttilan koulun vanhempainyhdistys ry:n yleinen kokous on kokoontunut ja on päättänyt puskurirahoituksen hakemisesta. Junttilan koulun vanhempainyhdistyksellä on tarkoituksena hankkeen aikana rakentaa Junttilan koulun pihapiiriin leikkipuisto, frisbeegolfrata, beachvolley-kenttä, grillikota, ja lähiliikunta-alue, joka pitää sisällään jääkiekkokaukalon, tenniskentän, koripallokentän ja kaksi sählykenttää. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on , josta julkisen rahan osuus on yhteensä ja yksityisen rahoituksen osuus Talkootyön osuudeksi on arvioitu ja omarahoituksen rahalliseksi osuudeksi Keskipiste Leader hallitus on puoltanut hankkeen rahoitusta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen ( päätösnumero 26601) ja myöntänyt rahoitusta Kylä liikkeelle hankkeelle Kaupunginhallitus päättää myöntää Junttilan koulun vanhempainyhdistys ry:lle lyhytaikaista tilapäisrahoitusta velkakirjassa mainituin ehdoin. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Yksimielisesti hyväksyttiin Oheismateriaali: Junttilan koulun vanhempainyhdistys ry:n kokouksen pöytäkirja, allekirjoitettu sekä velkakirja Kaupunginhallitus on päättänyt myöntää Junttilan koulun vanhempainyhdistys ry:lle tilapäislainaa Leader hankkeen toteuttamisen väliaikaisrahoitukseksi (neljäkymmentätuhatta euroa). ELY keskuksen maksatusten viivästyessä on yhdistykselle tullut tarpeen hakea lisäaikaa (1 vuosi) hankkeen väliaikaisrahoituksen maksamiseksi takaisin kaupungille. Kaupunginhallitus päättää jatkaa lainan maksuaikaa vuodella. Muut velkakirjan ehdot pysyvät samana allekirjoitetun velkakirjan mukaisena.

7 130, KH :00 HALL: 90/2013 Aloite Nivalan kaupungin yleisten uimapaikkojen jätekuljetuksen järjestämisestä kaupungin toimesta Oheismateriaali: Aloite Kaupunginvaltuuston kokouksessa Suvi Vainio jätti valtuutettujen allekirjoittaman aloitteen. Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää mahdollisuutensa järjestää ja kustantaa yleisten uimapaikkojen jätekuljetus. Asianmukainen jätekuljetus lisää uimapaikkojen viihtyisyyttä ja turvallisuutta ja on myös pieni korvaus maanomistajille. Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.

8 131, KH :00 HALL: 91/2013 Kuntalaisaloite päivystävän lastenlääkärin saamiseksi Nivalaan Oheismateriaali: Kuntalaisaloite Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin kuntalaisaloite, jossa esitetään, että valtuuston tulee selvittää, millä keinoin voitaisiin kehittää Nivalan terveyskeskuksen pienten lasten lääkäripalveluiden ajanvarausta ja lääkärin vastaanotolle pääsyä. Nivalassa tarvitaan aloitteen mukaan kahden lastenlääkärin työpanos, jotta lapsille pystytään turvaaman riittävät lääkäripalvelut. Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa aloitteen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion valmisteltavaksi.

9 132, KH :00 Tiedoksiantoasiat Sosiaali- ja terveysministeriö -Tiedoksi päätös: Valtion korvaus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen v Valtiovarainministeriö -Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Kysely osallistumisesta etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon -Valtion tietoturvallisuuden johtoryhmän, VAHTIn toimintakertomus vuodelta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus - hanketuen maksamisesta - Kauko-kuivaamo. Suomen Kuntaliitto -Yleiskirje 10/80/2013 Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2012 nettokuluista. Pohjois-Pohjanmaan liitto -Tilinpäätös Luontoparatiisit lähellämme. Kosteikot Pohjois-Pohjanmaan matkailun voimavarana julkaisu. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä -Valtuuston kokouskutsu ja esityslista Tilinpäätös Peruspalvelukuntayhtymä Kallio -Yhtymähallituksen pöytäkirja Yhtymähallituksen kokous siirtyy pidettäväksi Nihak Oy:n seutuvaltuuston pöytäkirja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslista Jokilaaksojen musiikkiopiston ky:n hallituksen pöytäkirja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ojhtokunnan esityslista Alueellisen jätelautakunnan pöytäkirja Liikennevirasto -Vt 27 kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman hyväksymispäätös välillä Junttikangas-Ojalanperä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes -Makolan valtausoikeutta koskeva päätös Belvedere Mining Oy:lle. Suomen Kotiseutuliitto -Hilja sähköinen uutiskirje, kesäkuu 2013

10 132, KH :00 -Kutsu Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Vuosikertomus Kotiseutu 2013 julkaisu. Opettajien ammattijärjestö OAJ -Lomautukset uhka lasten tulevaisuudelle. Pakkoliitoksia vastaan liike -Kannatusaloitteen kannatusilmoituslomake valmistunut. Kiinteistönluovutusilmoituksia 15 kpl. Nivalan kaupunki Esityslistat/pöytäkirjat -Henkilöstöjaoksen pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan esityslista Viranhaltijapäätökset -Hallintojohtaja nro 21, Kesäduuniseteli -Hallintojohtaja nro 22, Tilapäislainan kilpailutus -Maanmittausteknikko Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014 -3, KH 5.5.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.5.2014 Esityslista 10/2014 -2, KH 5.5.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 5.5.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla.

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. -3, KH 22.4.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 22.4.2013 Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. Esityslista 8/2013 -2, KH

Lisätiedot

-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014

-3, KH 1.9.2014 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 1.9.2014 -3, KH 1.9.2014 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 1.9.2014 Esityslista 15/2014 -2, KH 1.9.2014 16:00 Kokousaika Maanantai 1.9.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014 -3, KH 15.9.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2014 Esityslista 16/2014 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -3, KV 19.12.2013 8:00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015 -3, SIV 24.2.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.2.2015 Esityslista 2/2015 -2, SIV 24.2.2015 17:00 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 7/2012

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 7/2012 -3, SIV 28.8.2012 17:30 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 28.8.2012 Esityslista 7/2012 -2, SIV 28.8.2012 17:30 Kokousaika 28.8.2012 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015 -3, SIV 19.5.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 19.5.2015 Esityslista 5/2015 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot