Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen"

Transkriptio

1 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2011 LEMIN KUNTA 131 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja Rings Mervi varapuheenjohtaja Värtö Minna jäsen Taipale Heikki jäsen Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Vainikka Petri Liljander Sirkka Parviainen Päivi Seppälä Tarja Tuomi Paula Sinkko Eija esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori asiantuntija, vapaa-aikasihteeri asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja asiantuntija, varhaiskasvatuspäällikkö kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Liisa Tikka ja Ari Alaoutinen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Risto Pietiläinen Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Raija Liisa Tikka Petri Vainikka Ari Alaoutinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Rehtori Petri Vainikka

2 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 72 Esitys Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Päätös Merkittiin tiedoksi.

3 Sivistyslautakunta Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus Sivistyslautakunta 73 Sivistystoimen tehtävien hoitamiseen on käytetty määrärahoja vuoden 2011 alusta lukien seuraavasti (oheismateriaali): - sivistystoimen hallinto 76,5 % - perusopetus 83,4 % - muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 82,6 % - kirjasto- ja kulttuuripalvelut 83,2 % - yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 83,6 % - liikuntapalvelut 77,4 % - nuorisotyö 44,6 % - varhaiskasvatus (hallinto, päiväkotihoito, esiopetus, lasten päivähoito) 89 % Investointeja on toteutunut sivistystoimen osalta seuraavasti (oheismateriaali): - Koulukeskuksen irtaimisto 37,4 % - Kuukanniemen irtaimisto 60,9 % - Kirjaston irtaimisto 0 % - Vapaa-aikatoimen irtaimisto 0 % (valm. PV) Esitys Päätös Sivistyslautakunta merkitsee taloudellisen osavuosikatsauksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

4 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelma lukuvuodeksi Sivistyslautakunta 74 Varhaiskasvatuspäällikkö on toimittanut sivistyslautakunnalle varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman sisältöinä ovat päivähoito päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, esiopetus, kotihoidon tuki sekä yleisiä asioita. Esiopetuksen toimintasuunnitelma sisältää tiedot ryhmistä yhteystietoineen, esiopetuksen toimintapäivät ja tavoitteet, tietoja yhteistyöstä sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelmat jaetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina ennen kokous. (valm. PV) Esitys Sivistyslautakunta päättää hyväksyä 1. varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi. 2. esiopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi. Päätös Sivistyslautakunta päättää hyväksyä 1. varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi esiopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi 2.

5 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvion tasapainotusehdotus Sivistyslautakunta 75 Kunnanhallituksen päätöksessä kunnanhallitus antaa tasapainotusehdotuksen lautakunnille kannanottoja varten siten, että muutosehdotuksia voi tehdä vain tasapainotusehdotuksen mukaisen nettomenon sisällä eikä menoja enää voi lisätä tulojen lisäystä enempää. Lisäksi toimielinten tulee tarkistaa vuoden 2012 talousarvioon tulevat toiminnalliset tavoitteet tasapainotusehdotuksen mukaisiksi. Kannanotot ja tarkistetut tavoitteet tulee toimittaa talousosastolle viimeistään Lautakunnan jäsenille annetaan oheismateriaaliksi kunnanhallituksen päätöksen mukaiset liitteet. Talousosasto on tehnyt sivistyslautakunnan päätöksen , 63:n mukaiset täydennykset ja oikaisut, korjannut virheet, poistanut päällekkäisyydet ja tehnyt lisäykset, jotka eivät olleet sivistyslautakunnan tiedossa elokuussa Valmistelutekstiin on lisätty sivistyslautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet kunnankamreerin valmisteleman tekstin sisälle. Vapaa-aikasihteerin valmistelema kannanotto annetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Kirjastotoimen johtaja on ilmoittanut, että kirjastotoimi on tyytyväinen kunnanhallituksen tekemiin muutoksiin. (valm. PV) Sivistyslautakunta, euroa Hallinto, euroa Muutos johtuu eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen tarkistuksesta. Tulosalueen nimi Sivistystoimen hallinto Tulosalueen kuvaus: Sivistystoimen hallinto sisältää sivistyslautakunnan ja sivistystoimiston työskentelyn. Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on huolehtia sivistyslautakunnan päätöksenteosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista, henkilöstön rekrytoinnista ja muista sivistyspalveluiden hallintotehtävistä sekä yhteistyöstä kunnan muiden hallintokuntien toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinnon tavoitteena on opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen suunnittelun, päätöksenteon, koulutuksen ja arvioinnin avulla. Sitovat määrärahat: Muut sitovat määräykset:

6 Sivistyslautakunta Tavoitteet: Talous ja resurssit Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Sivistystoimen hallinnon toimivuuden ylläpitäminen Työkyvyn ylläpitäminen Palvelutason ylläpitäminen Työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät koulutukset Täydennyskoulutus Hallinto-ohjelmien osaamisen päivittäminen Prosessit Toimintasäännön uudistaminen Hyväksytyn toimintasäännön käyttöönotto Entisen sivistystoimiston aineiston ja arkiston siivouksen aloittaminen Entisen sivistystoimiston aineistoa aloitetaan käydä läpi. Palvelut Lomakkeiden saatavuutta kunnan kotisivuilta lisätään. Tiedotteita ja lomakkeita saatavana kunnan kotisivuilta. Opetuspalvelut, muutos euroa Muilta kunnilta saatavia kotikuntakorvauksia on lisätty euroa, opetustoimen hankkeista arvioidaan vuodelle 2012 kohdentuvan tuloja euroa esitettyä enemmän ja palkkatukituloja kertynee noin euroa arvioitua enemmän. Liikuntasali- ja muita lyhytaikaisia tilavuokria on lisätty euroa. Palkkamenojen vähennys esitykseen nähden on euroa. Suurimpia vähennyksiä ovat ilman sivukuluja: euroa vähennetty erityisopetuksesta, uusi erityisopettaja sisältyy tasapainotusehdotukseen 50 %:na koulusihteerin puuttunut palkka on lisätty, euroa määräaikaisten palkkoja on vähennetty euroa erityisopetuksesta ja euroa koulukeskuksesta, koska vakinaiset opettajat riittävät opetuksen järjestämiseen erilliskorvauksia on vähennetty euroa, koska määrärahat näihin sisältyvät vakinaisten palkkoihin työllisyyspalkkoja on vähennetty euroa opettajien sijaisten palkkoja on vähennetty euroa arviota sairausvakuutuskorvauksista on lisätty eurolla Näiden muutosten vaikutus sivukuluihin on noin euroa.

7 Sivistyslautakunta Palvelujen ostoja on vähennetty euroa seuraavilta kustannuspaikoilta: erityisopetus e, koulukyydit e, oppilashuolto e, Kuukanniemen opetus e, koulukeskuksen hallinto e ja yläaste e. Tarvikehankintoja on vähennetty eurolla, mutta kasvua jää silti mm. oppikirjojen uusimiseen. Muista toimintamenoista on vähennetty 800 euroa. Tulosalueen nimi Opetustoimi Tulosalueen kuvaus: Opetustoimi sisältää koulujen yhteiset (erityisopetus, koulutus, kuljetus ja muu oppilashuolto). Kuukanniemen koulun, Lemin koulukeskuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tulosalueet. Opetustoimen tarkoituksena on järjestää laadukasta perus- ja erityisopetusta lemiläisille lapsille. Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetään saumattomana yhteistyönä. Sitovat määrärahat: Muut sitovat määräykset: Tavoitteet: Talous ja resurssit Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Tuntikehyksen tason säilyttäminen Erityisopetustuntien lisääminen 3-portaisen tuen turvaaminen oppilaille 3 -portaisen tuen käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa Henkilöstö Tyky -toiminnan ja ammatillisen osaamisen lisääminen OSAAVA -koulutuksiin osallistuminen, yli 80 % esi- ja perusopetuksen opettajista Prosessit Opettajien yhteiskäytön lisääminen Opettajaosaamisen jakamisen aloittaminen molempiin kouluihin (VE, UO, jne.) Opetussuunnitelman tarkistaminen Oppilasarvioinnin päivittäminen ja käyttöönotto Arvioinnin hyödyntäminen Perusopetuksen laatukriteereiden (OSAAVA) laatimisen aloittaminen Palvelut Kodin ja koulun yhteistyön tehostaminen WILMA:n osittainen käyttöönotto

8 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus, muutos euroa Myyntituloa muilta kunnilta on lisätty yhteensä euroa, joista euroa arvioidaan saatavan Iitiän päiväkodista syksyn 2012 aikana. Tämä on mahdollista, jos perhepäivähoito ei purkaudu lähes kokonaan vuoden 2012 aikana. Jos se purkautuu, syntyy säästöä palkkamenoissa. Puuttuvia asiakasmaksutuloja on lisätty euroa. Palkkatukituloa on lisätty euroa. Palkkausmenoja on vähennetty noin euroa. Iitiän päiväkodista vähennettiin euroa, koska siihen oli esitetty koko vuoden palkat, mutta toimintaa on vain 5 kuukautta. Perhepäivähoidon palkkausmenot vähenevät eurolla osin luonnollisen poistuman myötä, kun uusia perhepäivähoitajia ei oteta ja osin siksi, että hoitajia siirtyy päiväkotiin päivähoitajaksi. Muihin varhaiskasvatuksen kustannuspaikkojen palkkoihin on tehty pieniä lisäyksiä teknisinä tarkistuksina. Investointiosasta on siirretty euroa toimintamenoihin ICT - hankintoja, jotka eivät ylitä investointirajaa. Lasten kotihoidontuesta on vähennetty yhteensä euroa tämän vuoden käytön perusteella. Perhepäivähoitajien kustannuskorvauksia on lisätty euroa. Tulosalueen nimi Varhaiskasvatus Tulosalueen kuvaus: Tulosalueelle kuuluvat kunnan alueella lasten päivähoito ja esiopetus. Muita toimintoja ovat kotihoidontuki ja leikkikenttätoiminta (avoin päiväkotitoiminta). Sitovat määrärahat: Muut sitovat määräykset: Tavoitteet:

9 Sivistyslautakunta Talous ja resurssit Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Palvelujen tuottaminen taloudellisesti Kustannustietoisuus Päivähoidon hinta / hoitopv Henkilöstö Vakinaiset toimet Henkilöstömitoitus vastaa lasten määrää Prosessit Suunnitelmallinen varhaiskasvatus ja esiopetus Toimintaa ohjaavat opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat Lapsi / hoitohlö Erityisen tuen tarve ja kuntoutus päivähoidossa Varhaisen puuttumisen menetelmä on käytössä Käytännöt ja menetelmät laadittu Palvelut Laadukas varhaiskasvatuspalvelu Päivähoitopalvelujen riittävyys ja perhepäivähoidon varahoitojärjestelyt Asiakastyytyväisyyskyselyt Palvelut vastaavat hoidon tarpeita Päiväkodeissa on vuorohoitoryhmät. Uusi päiväkoti on käytössä. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, muutos euroa Sijaispalkkoja on vähennetty ja toimintakuluihin on tehty pieniä leikkauksia. Kirjaston aineistomäärärahaa ei ole vähennetty esitetystä valtion kirjatalkoohankkeen vuoksi. Tulosalueen nimi Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tulosalueen kuvaus: Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja kuntalaisille ja siten tukea kuntalaisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kirjasto on kuntalaisten kulttuuri- ja tietokeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja elämänlaadun edistämiseen. Kirjaston kokoelmaan kuuluu kirjojen ja lehtien lisäksi av-aineistoa, kuten musiikkia, elokuvia, äänikirjoja ja kielikursseja. Asiakkaat voivat myös lainata sähköisiä kirjoja. Kirjaston aineistot ovat maksutta asiakkaitten käytössä. Internetin kautta kokoelmaan on pääsy mistä tahansa. Kulttuuripalvelut sisältävät määrärahan kunnan virallisten juhlien järjestämiseen (veteraani- ja itsenäisyyspäivä), Metkun-rahat ja erilliset kohdeavustusmäärärahat. Omaleimaisia kulttuuripalveluita tuotetaan yhteistyössä eri järjestöjen kanssa niin lemiläisille, ulkopaikkakuntalaisille ja uusille kuntaan muuttaville asukkaille. Lemin musiikkijuhlat jatkavat lemiläisenä monipuolisena musiikkitapahtumana ja sitä tuetaan samoin kuin Lemi on mukana valtakunnallisen Taikalamppu lastenkulttuuriverkoston Metkun toiminnassa. Rekisteröityjen kyläyhdistysten toimintaa avustetaan kohdeavustuksin. Kustannustaso säilytetty v tasossa.

10 Sivistyslautakunta Sitovat määrärahat: Lastenkulttuurikeskuspalvelut euroa / v Lemin Musiikkijuhlat euroa / v Muut sitovat määräykset: Tavoitteet: Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Talous ja resurssit Aineistomäärärahan riittävyys Määrärahan pitäminen entisellä tasolla, kokoelman laatua ja monipuolisuutta koskeva asiakaspalaute Niukka budjetti Pysytään v budjettisummissa laadusta tinkimättä Tilinpäätös Henkilöstö Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Täydennyskoulutukseen osallistuminen Kirjastotoimenjohtajan ja henkilöstön yhteinen arviointi koulutuksen riittävyydestä Prosessit Asiakaslähtöinen kokoelmatyö Vanhentuneen aineiston aktiivinen poistaminen. Kaunokirjallisuuden luettelointi asiakaslähtöiseksi Henkilöstön oma-arviointi ja asiakaspalaute Valdemar Pyysiäisen vuotisnäyttely Pienempimuotoisen näyttelyn järjestäminen Lemin musiikkijuhlien aikaan (esim. Lemin kirkossa) viikon mittaisena Kulttuurimaiseman säilyttäminen Kyläsiivoustalkoot toteutettu taajamissa ja eri kyläalueilla. Talkoissa mukana myös Lemin koulut ja kunnan henkilökunta. Palvelut Asiakaslähtöiset, tasaveroiset, monipuoliset, luotettavat ja ajantasaiset kirjastopalvelut kaikille Lainaajia asukkaista 40 % Lainauksia / asukas 16 Käyntejä /asukas 11 Kuntalaisilta Uusille kuntalaisille järjestetty tilaisuus Lapset huomioitu Metkun tapahtumat ja yhteistyön lisääminen koulujen kerhotoiminnan, eskarin ja kirjaston kanssa

11 Sivistyslautakunta Perusteluja määrärahakorotuksille: Kustannukset säilytetty v tasossa vaikka korotuspainetta olisi mm. kyläyhdistysten avustuksiin ja tapahtumakuluihin. Pitäjänhistorian menoja ei enää tule eikä tulopuolellekaan ole enää budjettiin varattu määrärahaa, vaikkakin muutama tempaus pyritään pitämään kirjamyynnin suhteen. Vapaa-aikatoimi, muutos euroa Palkkatukea on lisätty eurolla ja työllisyysmäärärahaa eurolla. Muita palkkausmenoja on vähennetty noin eurolla. Esitetty määräaikainen nuoriso-ohjaaja ei sisälly talousarvioon, mutta se on mahdollista hoitaa palkkatuella, jos tehtävään sopiva henkilö löytyy. Toimintakuluista palveluja on vähennetty 900 euroa, tarvikehankintoja euroa. Avustuksista on vähennetty euroa, joten viime vuosina toteutettu nuorisojärjestöjen avustusten suunnitelmallinen lisääminen ei tässä talousarviossa jatku. Siihen varaudutaan taas seuraavina vuosina. Muita kuluja on vähennetty euroa ja tuloja lisätty euroa. [Vapaa-aikasihteerin esittämä kannanotto annetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. (valm. PV)] Tulosalueen nimi Vapaa-aikatoimi Tulosalueen kuvaus: Vapaa-aikatoimi sisältää liikunta- ja nuorisotoimen hallinnon, liikunta- ja nuorisotilat, nuoriso- ja urheilutoiminnan, 1-2 lk:ien iltapäivätoiminnan, liikunta- ja nuorisoavustukset. Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota puitteet erilaiseen harrastustoimintaan kunnan alueella ja tuottaa yhteistyössä eri järjestöjen ja hallintokuntien kanssa laadukkaita ja virikkeellisiä vapaa-ajanpalveluja, jotka ovat helposti saavutettavissa. Vapaa-aikatoimi huolehtii kuntalaisille ja osin kesäasukkaille Lemin talvi-, kesä- ja syystiedotteen tekemisestä ja on mukana seutukunnallisen KaNuppien toiminnassa, ehkäisevän päihdetyön ja etsivän nuorisotyön projekteissa. Sitovat määrärahat: KaNupit 500 euroa Lemin osuus (Kaakon nuorisotyön projekti) Etsivä nuorisotyö 500 euroa Lemin osuus (Laptuote) Muut sitovat määräykset:

12 Sivistyslautakunta Tavoitteet: Talous ja resurssit Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Turvakamerat Nuoriso-ohjaajan toimi Kuukanniemen ja kirkonkylän nuorisotiloissa toimivat turvakamerat Yksi kokoaikainen koulutettu nuoriso-ohjaaja palkattu kenttätyöhön. Tilinpäätös Varhainen puuttuminen Huolen puheeksiotto ja moniammatillinen yhteistyö lisääntynyt. Prosessit 50. Lemin lenkki 50. Lemin lenkki -laturetki toteutettu onnistuneesti Palvelut Bänditila Bändien tilapäinen harjoitustila saatu käyttöön 1-3 bändille ja osittaiseen käyttöön koulun bändikerhojen lisäharjoitustilana yhteistyössä Stam1nan kanssa. Erillisraportit / muistiot Perusteluja määrärahamuutoksille: 1. Hallinnon palkkakululisäykset henkilöstömenoineen yht Painatuksiin kuntatiedotteen painosmääriä lisätty menekin lisäyksen myötä Atk-tarvikkeet pyöristetty Vähennyksiä huomioitu kattamaan ylitystarpeita hallinnosta muista palveluista, lehdistä ja kalustosta Liikuntakoulutus pyöristetty lisäys Urheilutoiminnan muihin palveluihin huomioitu tarve Lemin lenkin 50. juhlahiihtoon +500, vastaavasti vähennetty muut tuet ja avustukset Kyläkenttien avustukset samassa vaikka tarvetta olisi korottaa 8. Ulkoilureittien korotus kohonneet palkkakulukorvaukset +1800, kunnossapidon kulukorvaukset +700, matkakulukorvauksia omille tekijöille +200, sähkökustannusten nousu +1500, vastaavasti vähennetty puh. ym. kulut -100 sekä muut aineet ja tarvikkeet Muut liikuntapaikat kunnossapitokuluihin lisäystä +500 sekä muihin palveluihin Lpr:n erilaiset tarkastustaksat +500, vastaavasti vähennetty vaatteistosta -200, sähköstä -500 sekä muista aineista ja tarvikkeista Liikuntajärjestöjen avustuksiin lisätty sis. ostoihin +60 pyöristystä varten Kotajärven vesikulut 11.Ip-toiminta tuloista vähennystä pienemmän osallistujamäärän takia (kaksi vuotta pienet ikäryhmät) samoin vähennetty askartelutarvikkeista -200 sekä elintarvikkeista -800, avustajan palkkakulut tulisi lisätä 7-8h/vko kevät ja syysjaksolle (koulunkäyntiavustaja) 12. leiri-ja retkikulut sisältyvät nuorisotoiminnan kuluihin jota ei muutettu tästä vuodesta 13. Kuukanniemen nuorisotilaan lisätty ½ kokoaikaisen nuoriso-ohjaajan toimen palkasta Leirikeskuksen menoista vähennetty Tapiolan nuorisotilaan lisätty ½ kokoaikaisen nuoriso-ohjaajan toimen palkasta , puhelinkuluihin +200, kalustoon turvakamerat +4700, vuokriin lisätty tilapäisten bänditilojen vuokrakulut sähkömenoineen +4600, joille tulisi avata oma kustannuspaikka, vastaavasti tulopuolelle lisäys korvauksiin tilan käytöstä (tila myös koulutoiminnan käyttöön) 16.Avustuksiin ohjattuun toimintaan alle 18-v. korotus tähän vuoteen (Risto Pietiläisen valtuustoaloite 2009)

13 Sivistyslautakunta Vapaa-aikatoimen korotukset johtuvat lähinnä bänditilasta, nuoriso-ohjaajan toimesta, turvakameroista, muut korotukset pyritty kattamaan vähennyksillä aiemmin varatuista määrärahoista. Jollei nuorisoohjaajan tointa saada täyttää, pitäisi tilojen palkkamäärärahoihin varata työllisyyspalkkoihin rahaa yht. 30 h työntekijää varten. Henkilöstömuutokset Investoinnit Vakinaisen henkilöstön muutoksia on seuraavasti: lastentarhanopettaja 2 kpl päiväkotiapulaisen työajan lisäys + 50 % laitosapulaiset Iitiän päiväkotiin, + 1,75 henk. apulaisrehtori, sisäinen valinta määräajaksi erityisopettaja 50 % alkaen Investointimäärärahaesityksiin on tehty seuraavat muutokset: Terveysaseman rakentaminen Palolan kuntoutustila ja ilmastointi Iitiän päiväkoti Kirjaston katto ja asunnon keittiö Kuukanniemen koulun ovet Lämppärin ulkovuoraus ja ulkomaalaus Kotalahden leirikeskus Koulukeskuksen ilmastointi **) Koulukeskuksen opetuskeittiö Varhaiskasvatuksen ICT -hankinnat Tievalaistuksen rakentaminen Kaavateiden rakentaminen Kuukanniemen monitoimikenttä *) Kirkonkylän uimalan peruskorjaus Koulukeskuksen piha Kirkonkylän esikoulun piha-aita Kuukanniemen maitolaiturin kunnostus *) voi toteutua 2012, jos ulkopuolinen rahoitus saadaan **) suunnittelu v. 2012, samalla rahalla saa suunnitella myös koulun laajennusta (valm. kunnankamreeri PP ja PV)

14 Sivistyslautakunta Esitys Sivistyslautakunta päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle 1) kannanottonaan, että kirjattuja sivistystoimen toiminnallisia tavoitteita vuodeksi 2012 ei tarvitse muuttaa. 2) että opettajien sijaismäärärahat saattavat olla alimitoitetut perusopetuslain 29 ja 30 :n mukaisen opetuksen järjestämiseksi. 3) henkilömuutoksien osalta, että valmistelu Koulukeskuksen apulaisjohtajan, rehtorin ja kunnan sivistysosaston päällikön tehtävien hoitamisesta on keskeneräinen. Lautakunnan on varauduttava taloudellisesti Koulukeskuksen apulaisjohtajan tehtävien muuttamiseksi apulaisrehtoriksi vuonna Päätös Sivistyslautakunta päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle 1) kannanottonaan, että kirjattuja sivistystoimen toiminnallisia tavoitteita vuodeksi 2012 ei tarvitse muuttaa kuin vapaa-aikatoimen osalta. Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Talous ja resurssit Turvakamerat Kuukanniemen nuorisotiloissa toimivat turvakamerat Tilinpäätös Henkilöstö Nuoriso-ohjaajan toimi Yksi työllistämistuella palkattu nuoriso-ohjaaja kenttätyöhön. Varhainen puuttuminen Huolen puheeksiotto ja moniammatillinen yhteistyö lisääntynyt. Prosessit 50. Lemin lenkki 50. Lemin lenkki -laturetki toteutettu onnistuneesti Palvelut Erillisraportit / muistiot 2) että opettajien sijaismäärärahat saattavat olla alimitoitetut perusopetuslain 29 ja 30 :n mukaisen opetuksen järjestämiseksi. 3) henkilömuutoksien osalta, että valmistelu Koulukeskuksen apulaisjohtajan, rehtorin ja kunnan sivistysosaston päällikön tehtävien hoitamisesta on keskeneräinen. Lautakunnan on varauduttava taloudellisesti Koulukeskuksen apulaisjohtajan tehtävien muuttamiseksi apulaisrehtoriksi vuonna 2012.

15 Sivistyslautakunta Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena Sivistyslautakunta 76 Esitys Lemin kunnalle kuuluvista konetyönä suoritettavista lumitöistä ja latujen aukipidosta on pyydetty tarjoukset klo mennessä. Tarjouspyyntöilmoitus on julkaistu Länsi-Saimaan Sanomat lehdessä , kunnan ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla. Tarjousten avauspöytäkirja tarjousvertailuineen on oheismateriaalina. (valm. SL) Lautakunta päättää hyväksyä alla olevat hoitotyöt tehdyn esityksen mukaan ja valtuuttaa vapaa-aikasihteerin hyväksymään puuttuville latuosuuksille (Uimi, Ruomi, Remunen, Lahnajärven ulkoilu-/luistelureitti) mahdollisesti tulevat tarjoukset määrärahojen puitteissa. 1) Kirkonkylän kiekkokaukalo Hoidetaan mahdollisimman pitkälja koulun luistelualue le kunnan omana työnä arkisin työaikana. Ilta- ja viikonlopputyöt/tilapäisapuna: Jani Vilhu ja H&M Hovi Ky konetyö 55,35 /h (sis. alv 23 %) henkilötyö /h (sis. alv 23 %) 2) Kuukanniemen kiekkokaukalo Hoidetaan osittain lähinnä jäädyja yleisluistelualue sekä alueille tyksessä kunnan omana työnä, johtavat tiet ja huoltorakennuksen muutoin Seppo Kuukka kunnossapitotyöt - konetyö 51,66 /h (sis. alv 23 %) - henkilötyö 31,98 /h (sis. alv 23 %) 3) Latujen aukaisut kirkonkylässä Kunnan omana työnä siten, että ja Kuukanniemen valaistulatu/ ensisijalla on kuntoradan ja koulun koulu, Keskisenpään latu ladut. Lahnajärven jäälatua hoidetaan työtilanteen mukaan. 4) Käpylän, Vainikkalan, Metsäs- Pentti Uski tysmajan, Turunkylän ja Huttu- - konetyö 22,00 /h (oma veroilm.) lan kyläladut sekä yhdyslatu - henkilötyö 25,00 /h (palkkana) em. reiteille

16 Sivistyslautakunta ) Kotalahden ladut, ampuma- Lemin Eskot ry hiihtostadionin lumityöt ampumahiihtojaosto - konetyö 37 /h (alv 0 %) - henkilötyö 10 (alv 0 %) 6) Hyvärilän latu ja Kuukanniemen Ari Värtö 10 km:n latu - konetyö 23 /h (oma veroilm.) - miestyö 19 /h (palkkana) 7) Huttulan laavu-salmenkylä- Erkki Huttunen Tevala-Ulapanlampi-Heikkeri - 45,51 /h (alv 23 %) Huttulan laavu Päätös Hyväksyttiin.

17 Sivistyslautakunta Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten jakaminen Sivistyslautakunta 77 Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina liikuntajärjestöille Kohdeavustukset ovat olleet haettavina mennessä ja hakemisesta on ilmoitettu viikolla joka kotiin Lemin kunnan alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, ilmestyneessä Länsi-Saimaan Sanomissa, järjestökirjeessä, muistutettu järjestöparlamentin kokouksessa ja kunnan nettisivuilla. Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kaksi hakemusta: Lemin Säräsiskot ry Sulkavan soutujen osallistumismaksu ja veneen vuokra Lemin Eskot ry nuorten harrastustoiminnan lisääminen ja eco-aselaitteiston hankkiminen (valm. SL) Esitys Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti: Lemin Säräsiskot ry Sulkavan soutujen kuluihin Lemin Eskot ry eco-aselaitteiston hankintaan Päätös Hyväksyttiin.

18 Sivistyslautakunta Nuorisojärjestöjen kohdeavustusten jakaminen Sivistyslautakunta 78 Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina nuorisojärjestöille Kohdeavustukset ovat olleet haettavina mennessä ja hakemisesta on ilmoitettu viikolla joka kotiin Lemin kunnan alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, ilmestyneessä Länsi-Saimaan Sanomissa, järjestökirjeessä, muistutettu järjestöparlamentin kokouksessa ja kunnan nettisivuilla. Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kaksi hakemusta: Lemin Nuorisoseura ry - järjestyksenvalvojan kertauskurssi 50 - fereesikurssin ohjauskulut 100 Lemin 4 H -yhdistys ry - koiraleiri monitoimikerho, Kuukanniemi, kevät 400 Nuorten itsensä järjestämän toiminnan avustuksista on jakamatta : L. A. W. Productions nuorille suunnatun bändi-illan järjestämiskuluihin (ilmainen yleisölle) (valm. SL) Esitys Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti: Lemin Nuorisoseura ry järjestyksenvalvojan kertauskurssi ja fereesikurssi Lemin 4 H -yhdistys ry - koiraleiri monitoimikerho, Kuukanniemi, kevät 335

19 Sivistyslautakunta Nuorten itsensä järjestämän toiminnan avustuksista: L. A. W. Productions bändi-illan järjestelykuluihin Päätös Hyväksyttiin.

20 Sivistyslautakunta Ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus Sivistyslautakunta 79 Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina nuorisojärjestöille ja jätettiin jaettavaksi kohdeavustuksen yhteydessä. Kohdeavustukset ovat olleet haettavina mennessä ja hakemisesta on ilmoitettu viikolla joka kotiin Lemin kunnan alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, ilmestyneessä Länsi-Saimaan Sanomissa, järjestökirjeessä ja muistutettu järjestöparlamentin kokouksessa. Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kuusi hakemusta: Lemin Nuorisoseura ry - Kuukanniemessä järjestettävän lasten teatteri-ilmaisukerhon ohjaajan palkka- ja matkakuluihin: - kevät syksy Lemin 4 H -yhdistys ry - kokkikerhon ohjaajien palkka- ja kerhokuluihin: - kevät syksy monitoimikerho Kuukanniemessä, kevät 400 MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry - lasten liikkiskerhot kk/kuukanniemi, kesä ja syksy lasten pikkujoulut 700 Kopa Juniorit ry - maalivahdin varusteiden uusiminen (4:lle joukkueelle) korttelisarjamaksut erotuomarimaksut F8 Imatran turnaus 70 - Simpeleen F8 pelimatka Saimaanturnaus maksut 330

21 Sivistyslautakunta Kuukanniemen vanhempainyhdistys ry - koulun ja/tai päiväkodin pihaleikki-, roolivaate- tai muun tarpeiston täydennys joulumyyjäisten ohjelma 600 Lemin Eskot ry - nuorten harrastustoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen - eco-aselaitteiston hankinta Vanhempainyhdistys Lykky ry - lapsille leikki- ja liikuntavälineistöä L. A. W. Productions (yritys) kitaran ja basson alkeisopetusta sekä miksaus- ja äänentoistokurssi - opetukseen vaadittaviin soittimiin ja oheislaitteisiin (valm. SL) Esitys Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti: Lemin Nuorisoseura ry lasten teatterikerhon kuluihin Lemin 4 H -yhdistys ry kokkikerhoihin MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry liikkikerhoihin Kopa Juniorit ry maalivahdin varusteisiin Kuukanniemen vanhempainyhdistys ry pihaleikki-, roolivaatteita, muun tarpeiston täydennys Lemin Eskot ry eco-aselaitteen hankintaan Vanhempainyhdistys Lykky ry leikki- ja liikuntavälineisiin L. A. W. Productions - - yritys, ei avustusta Päätös Hyväksyttiin.

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 9/2011 LEMIN KUNTA 157 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 13.12.2011 klo 18.00-19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 19.12.2011 klo 18.00-19.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. 7. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (22) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 05.03.2015 Aika 04.03.2015, klo 17:01-19:15 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kivijärven kunnan toimintakertomus 2014 Versio 152 Kannen kuva: Pirkko Oinonen (Kukkomarkkinat 2014) Y:\TOIMINTAKERTOMUKSET\Toimintakertomus 2014\Toimintakertomus_2014.docx 1

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot