Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen"

Transkriptio

1 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2011 LEMIN KUNTA 131 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja Rings Mervi varapuheenjohtaja Värtö Minna jäsen Taipale Heikki jäsen Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Vainikka Petri Liljander Sirkka Parviainen Päivi Seppälä Tarja Tuomi Paula Sinkko Eija esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori asiantuntija, vapaa-aikasihteeri asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja asiantuntija, varhaiskasvatuspäällikkö kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Liisa Tikka ja Ari Alaoutinen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Risto Pietiläinen Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Raija Liisa Tikka Petri Vainikka Ari Alaoutinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Rehtori Petri Vainikka

2 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 72 Esitys Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Päätös Merkittiin tiedoksi.

3 Sivistyslautakunta Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus Sivistyslautakunta 73 Sivistystoimen tehtävien hoitamiseen on käytetty määrärahoja vuoden 2011 alusta lukien seuraavasti (oheismateriaali): - sivistystoimen hallinto 76,5 % - perusopetus 83,4 % - muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 82,6 % - kirjasto- ja kulttuuripalvelut 83,2 % - yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 83,6 % - liikuntapalvelut 77,4 % - nuorisotyö 44,6 % - varhaiskasvatus (hallinto, päiväkotihoito, esiopetus, lasten päivähoito) 89 % Investointeja on toteutunut sivistystoimen osalta seuraavasti (oheismateriaali): - Koulukeskuksen irtaimisto 37,4 % - Kuukanniemen irtaimisto 60,9 % - Kirjaston irtaimisto 0 % - Vapaa-aikatoimen irtaimisto 0 % (valm. PV) Esitys Päätös Sivistyslautakunta merkitsee taloudellisen osavuosikatsauksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

4 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelma lukuvuodeksi Sivistyslautakunta 74 Varhaiskasvatuspäällikkö on toimittanut sivistyslautakunnalle varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman sisältöinä ovat päivähoito päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, esiopetus, kotihoidon tuki sekä yleisiä asioita. Esiopetuksen toimintasuunnitelma sisältää tiedot ryhmistä yhteystietoineen, esiopetuksen toimintapäivät ja tavoitteet, tietoja yhteistyöstä sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelmat jaetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina ennen kokous. (valm. PV) Esitys Sivistyslautakunta päättää hyväksyä 1. varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi. 2. esiopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi. Päätös Sivistyslautakunta päättää hyväksyä 1. varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi esiopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi 2.

5 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvion tasapainotusehdotus Sivistyslautakunta 75 Kunnanhallituksen päätöksessä kunnanhallitus antaa tasapainotusehdotuksen lautakunnille kannanottoja varten siten, että muutosehdotuksia voi tehdä vain tasapainotusehdotuksen mukaisen nettomenon sisällä eikä menoja enää voi lisätä tulojen lisäystä enempää. Lisäksi toimielinten tulee tarkistaa vuoden 2012 talousarvioon tulevat toiminnalliset tavoitteet tasapainotusehdotuksen mukaisiksi. Kannanotot ja tarkistetut tavoitteet tulee toimittaa talousosastolle viimeistään Lautakunnan jäsenille annetaan oheismateriaaliksi kunnanhallituksen päätöksen mukaiset liitteet. Talousosasto on tehnyt sivistyslautakunnan päätöksen , 63:n mukaiset täydennykset ja oikaisut, korjannut virheet, poistanut päällekkäisyydet ja tehnyt lisäykset, jotka eivät olleet sivistyslautakunnan tiedossa elokuussa Valmistelutekstiin on lisätty sivistyslautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet kunnankamreerin valmisteleman tekstin sisälle. Vapaa-aikasihteerin valmistelema kannanotto annetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Kirjastotoimen johtaja on ilmoittanut, että kirjastotoimi on tyytyväinen kunnanhallituksen tekemiin muutoksiin. (valm. PV) Sivistyslautakunta, euroa Hallinto, euroa Muutos johtuu eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen tarkistuksesta. Tulosalueen nimi Sivistystoimen hallinto Tulosalueen kuvaus: Sivistystoimen hallinto sisältää sivistyslautakunnan ja sivistystoimiston työskentelyn. Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on huolehtia sivistyslautakunnan päätöksenteosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista, henkilöstön rekrytoinnista ja muista sivistyspalveluiden hallintotehtävistä sekä yhteistyöstä kunnan muiden hallintokuntien toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinnon tavoitteena on opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen suunnittelun, päätöksenteon, koulutuksen ja arvioinnin avulla. Sitovat määrärahat: Muut sitovat määräykset:

6 Sivistyslautakunta Tavoitteet: Talous ja resurssit Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Sivistystoimen hallinnon toimivuuden ylläpitäminen Työkyvyn ylläpitäminen Palvelutason ylläpitäminen Työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät koulutukset Täydennyskoulutus Hallinto-ohjelmien osaamisen päivittäminen Prosessit Toimintasäännön uudistaminen Hyväksytyn toimintasäännön käyttöönotto Entisen sivistystoimiston aineiston ja arkiston siivouksen aloittaminen Entisen sivistystoimiston aineistoa aloitetaan käydä läpi. Palvelut Lomakkeiden saatavuutta kunnan kotisivuilta lisätään. Tiedotteita ja lomakkeita saatavana kunnan kotisivuilta. Opetuspalvelut, muutos euroa Muilta kunnilta saatavia kotikuntakorvauksia on lisätty euroa, opetustoimen hankkeista arvioidaan vuodelle 2012 kohdentuvan tuloja euroa esitettyä enemmän ja palkkatukituloja kertynee noin euroa arvioitua enemmän. Liikuntasali- ja muita lyhytaikaisia tilavuokria on lisätty euroa. Palkkamenojen vähennys esitykseen nähden on euroa. Suurimpia vähennyksiä ovat ilman sivukuluja: euroa vähennetty erityisopetuksesta, uusi erityisopettaja sisältyy tasapainotusehdotukseen 50 %:na koulusihteerin puuttunut palkka on lisätty, euroa määräaikaisten palkkoja on vähennetty euroa erityisopetuksesta ja euroa koulukeskuksesta, koska vakinaiset opettajat riittävät opetuksen järjestämiseen erilliskorvauksia on vähennetty euroa, koska määrärahat näihin sisältyvät vakinaisten palkkoihin työllisyyspalkkoja on vähennetty euroa opettajien sijaisten palkkoja on vähennetty euroa arviota sairausvakuutuskorvauksista on lisätty eurolla Näiden muutosten vaikutus sivukuluihin on noin euroa.

7 Sivistyslautakunta Palvelujen ostoja on vähennetty euroa seuraavilta kustannuspaikoilta: erityisopetus e, koulukyydit e, oppilashuolto e, Kuukanniemen opetus e, koulukeskuksen hallinto e ja yläaste e. Tarvikehankintoja on vähennetty eurolla, mutta kasvua jää silti mm. oppikirjojen uusimiseen. Muista toimintamenoista on vähennetty 800 euroa. Tulosalueen nimi Opetustoimi Tulosalueen kuvaus: Opetustoimi sisältää koulujen yhteiset (erityisopetus, koulutus, kuljetus ja muu oppilashuolto). Kuukanniemen koulun, Lemin koulukeskuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tulosalueet. Opetustoimen tarkoituksena on järjestää laadukasta perus- ja erityisopetusta lemiläisille lapsille. Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetään saumattomana yhteistyönä. Sitovat määrärahat: Muut sitovat määräykset: Tavoitteet: Talous ja resurssit Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Tuntikehyksen tason säilyttäminen Erityisopetustuntien lisääminen 3-portaisen tuen turvaaminen oppilaille 3 -portaisen tuen käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa Henkilöstö Tyky -toiminnan ja ammatillisen osaamisen lisääminen OSAAVA -koulutuksiin osallistuminen, yli 80 % esi- ja perusopetuksen opettajista Prosessit Opettajien yhteiskäytön lisääminen Opettajaosaamisen jakamisen aloittaminen molempiin kouluihin (VE, UO, jne.) Opetussuunnitelman tarkistaminen Oppilasarvioinnin päivittäminen ja käyttöönotto Arvioinnin hyödyntäminen Perusopetuksen laatukriteereiden (OSAAVA) laatimisen aloittaminen Palvelut Kodin ja koulun yhteistyön tehostaminen WILMA:n osittainen käyttöönotto

8 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus, muutos euroa Myyntituloa muilta kunnilta on lisätty yhteensä euroa, joista euroa arvioidaan saatavan Iitiän päiväkodista syksyn 2012 aikana. Tämä on mahdollista, jos perhepäivähoito ei purkaudu lähes kokonaan vuoden 2012 aikana. Jos se purkautuu, syntyy säästöä palkkamenoissa. Puuttuvia asiakasmaksutuloja on lisätty euroa. Palkkatukituloa on lisätty euroa. Palkkausmenoja on vähennetty noin euroa. Iitiän päiväkodista vähennettiin euroa, koska siihen oli esitetty koko vuoden palkat, mutta toimintaa on vain 5 kuukautta. Perhepäivähoidon palkkausmenot vähenevät eurolla osin luonnollisen poistuman myötä, kun uusia perhepäivähoitajia ei oteta ja osin siksi, että hoitajia siirtyy päiväkotiin päivähoitajaksi. Muihin varhaiskasvatuksen kustannuspaikkojen palkkoihin on tehty pieniä lisäyksiä teknisinä tarkistuksina. Investointiosasta on siirretty euroa toimintamenoihin ICT - hankintoja, jotka eivät ylitä investointirajaa. Lasten kotihoidontuesta on vähennetty yhteensä euroa tämän vuoden käytön perusteella. Perhepäivähoitajien kustannuskorvauksia on lisätty euroa. Tulosalueen nimi Varhaiskasvatus Tulosalueen kuvaus: Tulosalueelle kuuluvat kunnan alueella lasten päivähoito ja esiopetus. Muita toimintoja ovat kotihoidontuki ja leikkikenttätoiminta (avoin päiväkotitoiminta). Sitovat määrärahat: Muut sitovat määräykset: Tavoitteet:

9 Sivistyslautakunta Talous ja resurssit Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Palvelujen tuottaminen taloudellisesti Kustannustietoisuus Päivähoidon hinta / hoitopv Henkilöstö Vakinaiset toimet Henkilöstömitoitus vastaa lasten määrää Prosessit Suunnitelmallinen varhaiskasvatus ja esiopetus Toimintaa ohjaavat opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat Lapsi / hoitohlö Erityisen tuen tarve ja kuntoutus päivähoidossa Varhaisen puuttumisen menetelmä on käytössä Käytännöt ja menetelmät laadittu Palvelut Laadukas varhaiskasvatuspalvelu Päivähoitopalvelujen riittävyys ja perhepäivähoidon varahoitojärjestelyt Asiakastyytyväisyyskyselyt Palvelut vastaavat hoidon tarpeita Päiväkodeissa on vuorohoitoryhmät. Uusi päiväkoti on käytössä. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, muutos euroa Sijaispalkkoja on vähennetty ja toimintakuluihin on tehty pieniä leikkauksia. Kirjaston aineistomäärärahaa ei ole vähennetty esitetystä valtion kirjatalkoohankkeen vuoksi. Tulosalueen nimi Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tulosalueen kuvaus: Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja kuntalaisille ja siten tukea kuntalaisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kirjasto on kuntalaisten kulttuuri- ja tietokeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja elämänlaadun edistämiseen. Kirjaston kokoelmaan kuuluu kirjojen ja lehtien lisäksi av-aineistoa, kuten musiikkia, elokuvia, äänikirjoja ja kielikursseja. Asiakkaat voivat myös lainata sähköisiä kirjoja. Kirjaston aineistot ovat maksutta asiakkaitten käytössä. Internetin kautta kokoelmaan on pääsy mistä tahansa. Kulttuuripalvelut sisältävät määrärahan kunnan virallisten juhlien järjestämiseen (veteraani- ja itsenäisyyspäivä), Metkun-rahat ja erilliset kohdeavustusmäärärahat. Omaleimaisia kulttuuripalveluita tuotetaan yhteistyössä eri järjestöjen kanssa niin lemiläisille, ulkopaikkakuntalaisille ja uusille kuntaan muuttaville asukkaille. Lemin musiikkijuhlat jatkavat lemiläisenä monipuolisena musiikkitapahtumana ja sitä tuetaan samoin kuin Lemi on mukana valtakunnallisen Taikalamppu lastenkulttuuriverkoston Metkun toiminnassa. Rekisteröityjen kyläyhdistysten toimintaa avustetaan kohdeavustuksin. Kustannustaso säilytetty v tasossa.

10 Sivistyslautakunta Sitovat määrärahat: Lastenkulttuurikeskuspalvelut euroa / v Lemin Musiikkijuhlat euroa / v Muut sitovat määräykset: Tavoitteet: Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Talous ja resurssit Aineistomäärärahan riittävyys Määrärahan pitäminen entisellä tasolla, kokoelman laatua ja monipuolisuutta koskeva asiakaspalaute Niukka budjetti Pysytään v budjettisummissa laadusta tinkimättä Tilinpäätös Henkilöstö Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Täydennyskoulutukseen osallistuminen Kirjastotoimenjohtajan ja henkilöstön yhteinen arviointi koulutuksen riittävyydestä Prosessit Asiakaslähtöinen kokoelmatyö Vanhentuneen aineiston aktiivinen poistaminen. Kaunokirjallisuuden luettelointi asiakaslähtöiseksi Henkilöstön oma-arviointi ja asiakaspalaute Valdemar Pyysiäisen vuotisnäyttely Pienempimuotoisen näyttelyn järjestäminen Lemin musiikkijuhlien aikaan (esim. Lemin kirkossa) viikon mittaisena Kulttuurimaiseman säilyttäminen Kyläsiivoustalkoot toteutettu taajamissa ja eri kyläalueilla. Talkoissa mukana myös Lemin koulut ja kunnan henkilökunta. Palvelut Asiakaslähtöiset, tasaveroiset, monipuoliset, luotettavat ja ajantasaiset kirjastopalvelut kaikille Lainaajia asukkaista 40 % Lainauksia / asukas 16 Käyntejä /asukas 11 Kuntalaisilta Uusille kuntalaisille järjestetty tilaisuus Lapset huomioitu Metkun tapahtumat ja yhteistyön lisääminen koulujen kerhotoiminnan, eskarin ja kirjaston kanssa

11 Sivistyslautakunta Perusteluja määrärahakorotuksille: Kustannukset säilytetty v tasossa vaikka korotuspainetta olisi mm. kyläyhdistysten avustuksiin ja tapahtumakuluihin. Pitäjänhistorian menoja ei enää tule eikä tulopuolellekaan ole enää budjettiin varattu määrärahaa, vaikkakin muutama tempaus pyritään pitämään kirjamyynnin suhteen. Vapaa-aikatoimi, muutos euroa Palkkatukea on lisätty eurolla ja työllisyysmäärärahaa eurolla. Muita palkkausmenoja on vähennetty noin eurolla. Esitetty määräaikainen nuoriso-ohjaaja ei sisälly talousarvioon, mutta se on mahdollista hoitaa palkkatuella, jos tehtävään sopiva henkilö löytyy. Toimintakuluista palveluja on vähennetty 900 euroa, tarvikehankintoja euroa. Avustuksista on vähennetty euroa, joten viime vuosina toteutettu nuorisojärjestöjen avustusten suunnitelmallinen lisääminen ei tässä talousarviossa jatku. Siihen varaudutaan taas seuraavina vuosina. Muita kuluja on vähennetty euroa ja tuloja lisätty euroa. [Vapaa-aikasihteerin esittämä kannanotto annetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. (valm. PV)] Tulosalueen nimi Vapaa-aikatoimi Tulosalueen kuvaus: Vapaa-aikatoimi sisältää liikunta- ja nuorisotoimen hallinnon, liikunta- ja nuorisotilat, nuoriso- ja urheilutoiminnan, 1-2 lk:ien iltapäivätoiminnan, liikunta- ja nuorisoavustukset. Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota puitteet erilaiseen harrastustoimintaan kunnan alueella ja tuottaa yhteistyössä eri järjestöjen ja hallintokuntien kanssa laadukkaita ja virikkeellisiä vapaa-ajanpalveluja, jotka ovat helposti saavutettavissa. Vapaa-aikatoimi huolehtii kuntalaisille ja osin kesäasukkaille Lemin talvi-, kesä- ja syystiedotteen tekemisestä ja on mukana seutukunnallisen KaNuppien toiminnassa, ehkäisevän päihdetyön ja etsivän nuorisotyön projekteissa. Sitovat määrärahat: KaNupit 500 euroa Lemin osuus (Kaakon nuorisotyön projekti) Etsivä nuorisotyö 500 euroa Lemin osuus (Laptuote) Muut sitovat määräykset:

12 Sivistyslautakunta Tavoitteet: Talous ja resurssit Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Turvakamerat Nuoriso-ohjaajan toimi Kuukanniemen ja kirkonkylän nuorisotiloissa toimivat turvakamerat Yksi kokoaikainen koulutettu nuoriso-ohjaaja palkattu kenttätyöhön. Tilinpäätös Varhainen puuttuminen Huolen puheeksiotto ja moniammatillinen yhteistyö lisääntynyt. Prosessit 50. Lemin lenkki 50. Lemin lenkki -laturetki toteutettu onnistuneesti Palvelut Bänditila Bändien tilapäinen harjoitustila saatu käyttöön 1-3 bändille ja osittaiseen käyttöön koulun bändikerhojen lisäharjoitustilana yhteistyössä Stam1nan kanssa. Erillisraportit / muistiot Perusteluja määrärahamuutoksille: 1. Hallinnon palkkakululisäykset henkilöstömenoineen yht Painatuksiin kuntatiedotteen painosmääriä lisätty menekin lisäyksen myötä Atk-tarvikkeet pyöristetty Vähennyksiä huomioitu kattamaan ylitystarpeita hallinnosta muista palveluista, lehdistä ja kalustosta Liikuntakoulutus pyöristetty lisäys Urheilutoiminnan muihin palveluihin huomioitu tarve Lemin lenkin 50. juhlahiihtoon +500, vastaavasti vähennetty muut tuet ja avustukset Kyläkenttien avustukset samassa vaikka tarvetta olisi korottaa 8. Ulkoilureittien korotus kohonneet palkkakulukorvaukset +1800, kunnossapidon kulukorvaukset +700, matkakulukorvauksia omille tekijöille +200, sähkökustannusten nousu +1500, vastaavasti vähennetty puh. ym. kulut -100 sekä muut aineet ja tarvikkeet Muut liikuntapaikat kunnossapitokuluihin lisäystä +500 sekä muihin palveluihin Lpr:n erilaiset tarkastustaksat +500, vastaavasti vähennetty vaatteistosta -200, sähköstä -500 sekä muista aineista ja tarvikkeista Liikuntajärjestöjen avustuksiin lisätty sis. ostoihin +60 pyöristystä varten Kotajärven vesikulut 11.Ip-toiminta tuloista vähennystä pienemmän osallistujamäärän takia (kaksi vuotta pienet ikäryhmät) samoin vähennetty askartelutarvikkeista -200 sekä elintarvikkeista -800, avustajan palkkakulut tulisi lisätä 7-8h/vko kevät ja syysjaksolle (koulunkäyntiavustaja) 12. leiri-ja retkikulut sisältyvät nuorisotoiminnan kuluihin jota ei muutettu tästä vuodesta 13. Kuukanniemen nuorisotilaan lisätty ½ kokoaikaisen nuoriso-ohjaajan toimen palkasta Leirikeskuksen menoista vähennetty Tapiolan nuorisotilaan lisätty ½ kokoaikaisen nuoriso-ohjaajan toimen palkasta , puhelinkuluihin +200, kalustoon turvakamerat +4700, vuokriin lisätty tilapäisten bänditilojen vuokrakulut sähkömenoineen +4600, joille tulisi avata oma kustannuspaikka, vastaavasti tulopuolelle lisäys korvauksiin tilan käytöstä (tila myös koulutoiminnan käyttöön) 16.Avustuksiin ohjattuun toimintaan alle 18-v. korotus tähän vuoteen (Risto Pietiläisen valtuustoaloite 2009)

13 Sivistyslautakunta Vapaa-aikatoimen korotukset johtuvat lähinnä bänditilasta, nuoriso-ohjaajan toimesta, turvakameroista, muut korotukset pyritty kattamaan vähennyksillä aiemmin varatuista määrärahoista. Jollei nuorisoohjaajan tointa saada täyttää, pitäisi tilojen palkkamäärärahoihin varata työllisyyspalkkoihin rahaa yht. 30 h työntekijää varten. Henkilöstömuutokset Investoinnit Vakinaisen henkilöstön muutoksia on seuraavasti: lastentarhanopettaja 2 kpl päiväkotiapulaisen työajan lisäys + 50 % laitosapulaiset Iitiän päiväkotiin, + 1,75 henk. apulaisrehtori, sisäinen valinta määräajaksi erityisopettaja 50 % alkaen Investointimäärärahaesityksiin on tehty seuraavat muutokset: Terveysaseman rakentaminen Palolan kuntoutustila ja ilmastointi Iitiän päiväkoti Kirjaston katto ja asunnon keittiö Kuukanniemen koulun ovet Lämppärin ulkovuoraus ja ulkomaalaus Kotalahden leirikeskus Koulukeskuksen ilmastointi **) Koulukeskuksen opetuskeittiö Varhaiskasvatuksen ICT -hankinnat Tievalaistuksen rakentaminen Kaavateiden rakentaminen Kuukanniemen monitoimikenttä *) Kirkonkylän uimalan peruskorjaus Koulukeskuksen piha Kirkonkylän esikoulun piha-aita Kuukanniemen maitolaiturin kunnostus *) voi toteutua 2012, jos ulkopuolinen rahoitus saadaan **) suunnittelu v. 2012, samalla rahalla saa suunnitella myös koulun laajennusta (valm. kunnankamreeri PP ja PV)

14 Sivistyslautakunta Esitys Sivistyslautakunta päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle 1) kannanottonaan, että kirjattuja sivistystoimen toiminnallisia tavoitteita vuodeksi 2012 ei tarvitse muuttaa. 2) että opettajien sijaismäärärahat saattavat olla alimitoitetut perusopetuslain 29 ja 30 :n mukaisen opetuksen järjestämiseksi. 3) henkilömuutoksien osalta, että valmistelu Koulukeskuksen apulaisjohtajan, rehtorin ja kunnan sivistysosaston päällikön tehtävien hoitamisesta on keskeneräinen. Lautakunnan on varauduttava taloudellisesti Koulukeskuksen apulaisjohtajan tehtävien muuttamiseksi apulaisrehtoriksi vuonna Päätös Sivistyslautakunta päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle 1) kannanottonaan, että kirjattuja sivistystoimen toiminnallisia tavoitteita vuodeksi 2012 ei tarvitse muuttaa kuin vapaa-aikatoimen osalta. Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Talous ja resurssit Turvakamerat Kuukanniemen nuorisotiloissa toimivat turvakamerat Tilinpäätös Henkilöstö Nuoriso-ohjaajan toimi Yksi työllistämistuella palkattu nuoriso-ohjaaja kenttätyöhön. Varhainen puuttuminen Huolen puheeksiotto ja moniammatillinen yhteistyö lisääntynyt. Prosessit 50. Lemin lenkki 50. Lemin lenkki -laturetki toteutettu onnistuneesti Palvelut Erillisraportit / muistiot 2) että opettajien sijaismäärärahat saattavat olla alimitoitetut perusopetuslain 29 ja 30 :n mukaisen opetuksen järjestämiseksi. 3) henkilömuutoksien osalta, että valmistelu Koulukeskuksen apulaisjohtajan, rehtorin ja kunnan sivistysosaston päällikön tehtävien hoitamisesta on keskeneräinen. Lautakunnan on varauduttava taloudellisesti Koulukeskuksen apulaisjohtajan tehtävien muuttamiseksi apulaisrehtoriksi vuonna 2012.

15 Sivistyslautakunta Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena Sivistyslautakunta 76 Esitys Lemin kunnalle kuuluvista konetyönä suoritettavista lumitöistä ja latujen aukipidosta on pyydetty tarjoukset klo mennessä. Tarjouspyyntöilmoitus on julkaistu Länsi-Saimaan Sanomat lehdessä , kunnan ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla. Tarjousten avauspöytäkirja tarjousvertailuineen on oheismateriaalina. (valm. SL) Lautakunta päättää hyväksyä alla olevat hoitotyöt tehdyn esityksen mukaan ja valtuuttaa vapaa-aikasihteerin hyväksymään puuttuville latuosuuksille (Uimi, Ruomi, Remunen, Lahnajärven ulkoilu-/luistelureitti) mahdollisesti tulevat tarjoukset määrärahojen puitteissa. 1) Kirkonkylän kiekkokaukalo Hoidetaan mahdollisimman pitkälja koulun luistelualue le kunnan omana työnä arkisin työaikana. Ilta- ja viikonlopputyöt/tilapäisapuna: Jani Vilhu ja H&M Hovi Ky konetyö 55,35 /h (sis. alv 23 %) henkilötyö /h (sis. alv 23 %) 2) Kuukanniemen kiekkokaukalo Hoidetaan osittain lähinnä jäädyja yleisluistelualue sekä alueille tyksessä kunnan omana työnä, johtavat tiet ja huoltorakennuksen muutoin Seppo Kuukka kunnossapitotyöt - konetyö 51,66 /h (sis. alv 23 %) - henkilötyö 31,98 /h (sis. alv 23 %) 3) Latujen aukaisut kirkonkylässä Kunnan omana työnä siten, että ja Kuukanniemen valaistulatu/ ensisijalla on kuntoradan ja koulun koulu, Keskisenpään latu ladut. Lahnajärven jäälatua hoidetaan työtilanteen mukaan. 4) Käpylän, Vainikkalan, Metsäs- Pentti Uski tysmajan, Turunkylän ja Huttu- - konetyö 22,00 /h (oma veroilm.) lan kyläladut sekä yhdyslatu - henkilötyö 25,00 /h (palkkana) em. reiteille

16 Sivistyslautakunta ) Kotalahden ladut, ampuma- Lemin Eskot ry hiihtostadionin lumityöt ampumahiihtojaosto - konetyö 37 /h (alv 0 %) - henkilötyö 10 (alv 0 %) 6) Hyvärilän latu ja Kuukanniemen Ari Värtö 10 km:n latu - konetyö 23 /h (oma veroilm.) - miestyö 19 /h (palkkana) 7) Huttulan laavu-salmenkylä- Erkki Huttunen Tevala-Ulapanlampi-Heikkeri - 45,51 /h (alv 23 %) Huttulan laavu Päätös Hyväksyttiin.

17 Sivistyslautakunta Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten jakaminen Sivistyslautakunta 77 Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina liikuntajärjestöille Kohdeavustukset ovat olleet haettavina mennessä ja hakemisesta on ilmoitettu viikolla joka kotiin Lemin kunnan alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, ilmestyneessä Länsi-Saimaan Sanomissa, järjestökirjeessä, muistutettu järjestöparlamentin kokouksessa ja kunnan nettisivuilla. Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kaksi hakemusta: Lemin Säräsiskot ry Sulkavan soutujen osallistumismaksu ja veneen vuokra Lemin Eskot ry nuorten harrastustoiminnan lisääminen ja eco-aselaitteiston hankkiminen (valm. SL) Esitys Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti: Lemin Säräsiskot ry Sulkavan soutujen kuluihin Lemin Eskot ry eco-aselaitteiston hankintaan Päätös Hyväksyttiin.

18 Sivistyslautakunta Nuorisojärjestöjen kohdeavustusten jakaminen Sivistyslautakunta 78 Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina nuorisojärjestöille Kohdeavustukset ovat olleet haettavina mennessä ja hakemisesta on ilmoitettu viikolla joka kotiin Lemin kunnan alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, ilmestyneessä Länsi-Saimaan Sanomissa, järjestökirjeessä, muistutettu järjestöparlamentin kokouksessa ja kunnan nettisivuilla. Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kaksi hakemusta: Lemin Nuorisoseura ry - järjestyksenvalvojan kertauskurssi 50 - fereesikurssin ohjauskulut 100 Lemin 4 H -yhdistys ry - koiraleiri monitoimikerho, Kuukanniemi, kevät 400 Nuorten itsensä järjestämän toiminnan avustuksista on jakamatta : L. A. W. Productions nuorille suunnatun bändi-illan järjestämiskuluihin (ilmainen yleisölle) (valm. SL) Esitys Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti: Lemin Nuorisoseura ry järjestyksenvalvojan kertauskurssi ja fereesikurssi Lemin 4 H -yhdistys ry - koiraleiri monitoimikerho, Kuukanniemi, kevät 335

19 Sivistyslautakunta Nuorten itsensä järjestämän toiminnan avustuksista: L. A. W. Productions bändi-illan järjestelykuluihin Päätös Hyväksyttiin.

20 Sivistyslautakunta Ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus Sivistyslautakunta 79 Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina nuorisojärjestöille ja jätettiin jaettavaksi kohdeavustuksen yhteydessä. Kohdeavustukset ovat olleet haettavina mennessä ja hakemisesta on ilmoitettu viikolla joka kotiin Lemin kunnan alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, ilmestyneessä Länsi-Saimaan Sanomissa, järjestökirjeessä ja muistutettu järjestöparlamentin kokouksessa. Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kuusi hakemusta: Lemin Nuorisoseura ry - Kuukanniemessä järjestettävän lasten teatteri-ilmaisukerhon ohjaajan palkka- ja matkakuluihin: - kevät syksy Lemin 4 H -yhdistys ry - kokkikerhon ohjaajien palkka- ja kerhokuluihin: - kevät syksy monitoimikerho Kuukanniemessä, kevät 400 MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry - lasten liikkiskerhot kk/kuukanniemi, kesä ja syksy lasten pikkujoulut 700 Kopa Juniorit ry - maalivahdin varusteiden uusiminen (4:lle joukkueelle) korttelisarjamaksut erotuomarimaksut F8 Imatran turnaus 70 - Simpeleen F8 pelimatka Saimaanturnaus maksut 330

21 Sivistyslautakunta Kuukanniemen vanhempainyhdistys ry - koulun ja/tai päiväkodin pihaleikki-, roolivaate- tai muun tarpeiston täydennys joulumyyjäisten ohjelma 600 Lemin Eskot ry - nuorten harrastustoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen - eco-aselaitteiston hankinta Vanhempainyhdistys Lykky ry - lapsille leikki- ja liikuntavälineistöä L. A. W. Productions (yritys) kitaran ja basson alkeisopetusta sekä miksaus- ja äänentoistokurssi - opetukseen vaadittaviin soittimiin ja oheislaitteisiin (valm. SL) Esitys Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti: Lemin Nuorisoseura ry lasten teatterikerhon kuluihin Lemin 4 H -yhdistys ry kokkikerhoihin MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry liikkikerhoihin Kopa Juniorit ry maalivahdin varusteisiin Kuukanniemen vanhempainyhdistys ry pihaleikki-, roolivaatteita, muun tarpeiston täydennys Lemin Eskot ry eco-aselaitteen hankintaan Vanhempainyhdistys Lykky ry leikki- ja liikuntavälineisiin L. A. W. Productions - - yritys, ei avustusta Päätös Hyväksyttiin.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat 61. Saapuneet kirjeet...115 62. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmat toimintavuodelle 2012-2013...116 63.

Käsiteltävät asiat 61. Saapuneet kirjeet...115 62. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmat toimintavuodelle 2012-2013...116 63. Käsiteltävät asiat 61. Saapuneet kirjeet...115 62. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmat toimintavuodelle 2012-2013...116 63. Eron myöntäminen päiväkodinjohtajan virasta...118 64. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 7/2010 93 Sivistyslautakunta. maanantai 8.11.2010 klo 18.00 19.06. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 7/2010 93 Sivistyslautakunta. maanantai 8.11.2010 klo 18.00 19.06. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 7/2010 93 Sivistyslautakunta maanantai 8.11.2010 klo 18.00 19.06 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen puheenjohtaja Mervi Rings varapuheenjohtaja Minna Värtö jäsen Jari Heikka jäsen Hannu Hakonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 6/2010 81 Sivistyslautakunta. tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 6/2010 81 Sivistyslautakunta. tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 6/2010 81 Sivistyslautakunta tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Minna Värtö Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Sivistyslautakunta 10.9.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Sivistyslautakunta 10.9.2013 PÖYTÄKIRJA 7/2013 Sivistyslautakunta 10.9.2013 Käsiteltävät asiat 64. Saapuneet kirjeet...113 65. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...114 66. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone 3/2011 40 Sivistyslautakunta 5.4.2011 klo 18.00 19.30 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari Taipale Heikki puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsiteltävät asiat 9. Saapuneet kirjeet...18 10. Sivistyslautakunnan vuoden 2011 toimintakertomus...19 11. Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodeksi 2012...20 12. Vapaa-aikatoimen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat 24. Talousarvion toteutuminen...40 25. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten

Käsiteltävät asiat 24. Talousarvion toteutuminen...40 25. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivistyslautakunta 21.5.2014 Käsiteltävät asiat 24. Talousarvion toteutuminen...40 25. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten jakaminen...41

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015. 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015. 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015... PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015 Käsiteltävät asiat 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015...2 2. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Sivistyslautakunta. 60. Viranhaltijapäätökset...95

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Sivistyslautakunta. 60. Viranhaltijapäätökset...95 PÖYTÄKIRJA 8/2015 Sivistyslautakunta Asialista 60. Viranhaltijapäätökset...95 61. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 4.11.2015...96 62. Muutos Lemin pääkirjaston aukioloaikoihin...97

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta. 24. Viranhaltijapäätökset...33

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta. 24. Viranhaltijapäätökset...33 PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 24. Viranhaltijapäätökset...33 25. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 3.5.2016...34 26. Muistitikun myyntihinta kirjastossa...35

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014 Käsiteltävät asiat 76. Viranhaltijapäätökset...115 77. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...116 78. Muutos Lemin pääkirjaston aukioloaikoihin...118

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivistyslautakunta 28.8.2014

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivistyslautakunta 28.8.2014 PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivistyslautakunta 28.8.2014 Käsiteltävät asiat 63. Viranhaltijapäätökset...88 64. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...89 65. Päiväkotien toiminta-aika toimintavuonna 2014

Lisätiedot

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 Tekninen lautakunta Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 1.4.2015 klo 17-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 49. Viranhaltijapäätökset...85 50. Lukuvuoden tehostetun ja erityisen tuen tuntimäärät kouluille...86 51. Varautuminen lukuvuoden 2013-2014 koulujen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2010 22 Sivistyslautakunta. 23.3.2010 klo 18.00 20.40. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 3/2010 22 Sivistyslautakunta. 23.3.2010 klo 18.00 20.40. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 3/2010 22 Sivistyslautakunta 23.3.2010 klo 18.00 20.40 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.6.2008 klo 19.00 21.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Oittilan Hirviranta Vanhala Jari A., puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 47. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Eskola Tanja Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki.

Sivistyslautakunta Sivu 47. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Eskola Tanja Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki. Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 47 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.6.2014 17.00 17.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Sisällysluettelo 1. Saapuneet kirjeet...2 2. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen...3 3. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä pitäminen ja valitusajan

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat 56. Saapuneet kirjeet...107 57. Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena 2012-2015...108 58. Päiväkotien aukioloajat...110 59.

Käsiteltävät asiat 56. Saapuneet kirjeet...107 57. Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena 2012-2015...108 58. Päiväkotien aukioloajat...110 59. Käsiteltävät asiat 56. Saapuneet kirjeet...107 57. Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena 2012-2015...108 58. Päiväkotien aukioloajat...110 59. Iitiän päiväkodin toimintamenojen kohdentaminen...111

Lisätiedot

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Käsiteltävät asiat 51. Saapuneet kirjeet...95 52. Päivähoitomaksujen määrittäminen ja periminen 1.8.2012 alkaen...96 53. Vetoomus päivähoitomaksujen huojennuksesta...101 54. Sivistystoimen taloudellinen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 17.10.2013 klo 17 18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15

Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010. Sivistyslautakunta 23.03.2010 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010. Sivistyslautakunta 23.03.2010 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Sivistyslautakunta 23.03.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 23.03.2010 klo 18.00 19.05 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 Tekninen lautakunta Nro 4/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 14.8.2014 klo 17-17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne.

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne. Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 42 KOKOUSAIKA Tiistai 18.6.2013 klo 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2009 klo 17.00-19.53 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Seija

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta 24.03.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 - Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 6 75

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 6 75 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 6 75 KOKOUSAIKA Tiistai 18.9.2007 klo 18.00 21.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 2/2010 13 Tekninen lautakunta Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivistyslautakunta. 39. Viranhaltijapäätökset...61

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivistyslautakunta. 39. Viranhaltijapäätökset...61 PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivistyslautakunta Asialista 39. Viranhaltijapäätökset...61 40. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 20.5.2015...62 41. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 03.04.2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 18.00-19.20 KOKOUSPAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 11 VUODEN 2012 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO 2 12 KOULUTYÖNTEKIJÖIDEN LOMAUTTAMINEN 3 13

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Pöytäkirja 5/2012 KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 3.12.2012 klo 17.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto ( ) Pihlajamäki Anu (x) Kulo Eija-Liisa ( ) Salonen

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 4/2011 LEMIN KUNTA 62 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 10.5.2011 klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2011 22 Sivistyslautakunta. 8.3.2011 klo 18.30 21.45. Uusi kunnantalo, kokoushuone. Pietiläinen Risto puheenjohtaja.

LEMIN KUNTA 2/2011 22 Sivistyslautakunta. 8.3.2011 klo 18.30 21.45. Uusi kunnantalo, kokoushuone. Pietiläinen Risto puheenjohtaja. 2/2011 22 Sivistyslautakunta 8.3.2011 klo 18.30 21.45 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja Rings Mervi varapuheenjohtaja Värtö Minna jäsen Heikka Jari jäsen Hakonen Hannu jäsen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri Viranomainen No 3/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 32 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 17.30 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2

TUUSNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta 02.08.2011 1/2 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 02.08.2011 kello 17.00 18.37 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI

Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI PORNAISTEN KUNTA Nuorisovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI Halla,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen PÖYTÄKIRJA 5/2011 LEMIN KUNTA 87 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 14.6.2011 klo 19.00 21.03 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Päiväkoti Oravanpesä

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2013 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2013 Aika 11.11.2013 klo 19.00 21.20 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 26.01.2012 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. (liite 1) 3. (liite 2) 4. 5. (liite 3) 6. (liitteet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

ASIAT MULTIAN KUNTA. Keskiviikko 12.11.2014 alkaen klo 18.00 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

ASIAT MULTIAN KUNTA. Keskiviikko 12.11.2014 alkaen klo 18.00 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA MULTIAN KUNTA Matkailun kehittämistyöryhmä Matkailun kehittämistyöryhmän Keskiviikko 12.11.2014 alkaen klo 18.00 ASIAT 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 12

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 9/ 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 79 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010 113 Sivistyslautakunta. tiistai 7.12.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 8/2010 113 Sivistyslautakunta. tiistai 7.12.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 8/2010 113 Sivistyslautakunta tiistai 7.12.2010 klo 18.00 19.25 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen puheenjohtaja Mervi Rings varapuheenjohtaja Minna Värtö jäsen Jari Heikka jäsen Hannu Hakonen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot