Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen"

Transkriptio

1 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2011 LEMIN KUNTA 131 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja Rings Mervi varapuheenjohtaja Värtö Minna jäsen Taipale Heikki jäsen Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Vainikka Petri Liljander Sirkka Parviainen Päivi Seppälä Tarja Tuomi Paula Sinkko Eija esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori asiantuntija, vapaa-aikasihteeri asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja asiantuntija, varhaiskasvatuspäällikkö kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Liisa Tikka ja Ari Alaoutinen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Risto Pietiläinen Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Raija Liisa Tikka Petri Vainikka Ari Alaoutinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Rehtori Petri Vainikka

2 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 72 Esitys Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Päätös Merkittiin tiedoksi.

3 Sivistyslautakunta Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus Sivistyslautakunta 73 Sivistystoimen tehtävien hoitamiseen on käytetty määrärahoja vuoden 2011 alusta lukien seuraavasti (oheismateriaali): - sivistystoimen hallinto 76,5 % - perusopetus 83,4 % - muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 82,6 % - kirjasto- ja kulttuuripalvelut 83,2 % - yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 83,6 % - liikuntapalvelut 77,4 % - nuorisotyö 44,6 % - varhaiskasvatus (hallinto, päiväkotihoito, esiopetus, lasten päivähoito) 89 % Investointeja on toteutunut sivistystoimen osalta seuraavasti (oheismateriaali): - Koulukeskuksen irtaimisto 37,4 % - Kuukanniemen irtaimisto 60,9 % - Kirjaston irtaimisto 0 % - Vapaa-aikatoimen irtaimisto 0 % (valm. PV) Esitys Päätös Sivistyslautakunta merkitsee taloudellisen osavuosikatsauksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

4 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelma lukuvuodeksi Sivistyslautakunta 74 Varhaiskasvatuspäällikkö on toimittanut sivistyslautakunnalle varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman sisältöinä ovat päivähoito päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, esiopetus, kotihoidon tuki sekä yleisiä asioita. Esiopetuksen toimintasuunnitelma sisältää tiedot ryhmistä yhteystietoineen, esiopetuksen toimintapäivät ja tavoitteet, tietoja yhteistyöstä sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelmat jaetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina ennen kokous. (valm. PV) Esitys Sivistyslautakunta päättää hyväksyä 1. varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi. 2. esiopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi. Päätös Sivistyslautakunta päättää hyväksyä 1. varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi esiopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi 2.

5 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvion tasapainotusehdotus Sivistyslautakunta 75 Kunnanhallituksen päätöksessä kunnanhallitus antaa tasapainotusehdotuksen lautakunnille kannanottoja varten siten, että muutosehdotuksia voi tehdä vain tasapainotusehdotuksen mukaisen nettomenon sisällä eikä menoja enää voi lisätä tulojen lisäystä enempää. Lisäksi toimielinten tulee tarkistaa vuoden 2012 talousarvioon tulevat toiminnalliset tavoitteet tasapainotusehdotuksen mukaisiksi. Kannanotot ja tarkistetut tavoitteet tulee toimittaa talousosastolle viimeistään Lautakunnan jäsenille annetaan oheismateriaaliksi kunnanhallituksen päätöksen mukaiset liitteet. Talousosasto on tehnyt sivistyslautakunnan päätöksen , 63:n mukaiset täydennykset ja oikaisut, korjannut virheet, poistanut päällekkäisyydet ja tehnyt lisäykset, jotka eivät olleet sivistyslautakunnan tiedossa elokuussa Valmistelutekstiin on lisätty sivistyslautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet kunnankamreerin valmisteleman tekstin sisälle. Vapaa-aikasihteerin valmistelema kannanotto annetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Kirjastotoimen johtaja on ilmoittanut, että kirjastotoimi on tyytyväinen kunnanhallituksen tekemiin muutoksiin. (valm. PV) Sivistyslautakunta, euroa Hallinto, euroa Muutos johtuu eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen tarkistuksesta. Tulosalueen nimi Sivistystoimen hallinto Tulosalueen kuvaus: Sivistystoimen hallinto sisältää sivistyslautakunnan ja sivistystoimiston työskentelyn. Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on huolehtia sivistyslautakunnan päätöksenteosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista, henkilöstön rekrytoinnista ja muista sivistyspalveluiden hallintotehtävistä sekä yhteistyöstä kunnan muiden hallintokuntien toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinnon tavoitteena on opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen suunnittelun, päätöksenteon, koulutuksen ja arvioinnin avulla. Sitovat määrärahat: Muut sitovat määräykset:

6 Sivistyslautakunta Tavoitteet: Talous ja resurssit Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Sivistystoimen hallinnon toimivuuden ylläpitäminen Työkyvyn ylläpitäminen Palvelutason ylläpitäminen Työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät koulutukset Täydennyskoulutus Hallinto-ohjelmien osaamisen päivittäminen Prosessit Toimintasäännön uudistaminen Hyväksytyn toimintasäännön käyttöönotto Entisen sivistystoimiston aineiston ja arkiston siivouksen aloittaminen Entisen sivistystoimiston aineistoa aloitetaan käydä läpi. Palvelut Lomakkeiden saatavuutta kunnan kotisivuilta lisätään. Tiedotteita ja lomakkeita saatavana kunnan kotisivuilta. Opetuspalvelut, muutos euroa Muilta kunnilta saatavia kotikuntakorvauksia on lisätty euroa, opetustoimen hankkeista arvioidaan vuodelle 2012 kohdentuvan tuloja euroa esitettyä enemmän ja palkkatukituloja kertynee noin euroa arvioitua enemmän. Liikuntasali- ja muita lyhytaikaisia tilavuokria on lisätty euroa. Palkkamenojen vähennys esitykseen nähden on euroa. Suurimpia vähennyksiä ovat ilman sivukuluja: euroa vähennetty erityisopetuksesta, uusi erityisopettaja sisältyy tasapainotusehdotukseen 50 %:na koulusihteerin puuttunut palkka on lisätty, euroa määräaikaisten palkkoja on vähennetty euroa erityisopetuksesta ja euroa koulukeskuksesta, koska vakinaiset opettajat riittävät opetuksen järjestämiseen erilliskorvauksia on vähennetty euroa, koska määrärahat näihin sisältyvät vakinaisten palkkoihin työllisyyspalkkoja on vähennetty euroa opettajien sijaisten palkkoja on vähennetty euroa arviota sairausvakuutuskorvauksista on lisätty eurolla Näiden muutosten vaikutus sivukuluihin on noin euroa.

7 Sivistyslautakunta Palvelujen ostoja on vähennetty euroa seuraavilta kustannuspaikoilta: erityisopetus e, koulukyydit e, oppilashuolto e, Kuukanniemen opetus e, koulukeskuksen hallinto e ja yläaste e. Tarvikehankintoja on vähennetty eurolla, mutta kasvua jää silti mm. oppikirjojen uusimiseen. Muista toimintamenoista on vähennetty 800 euroa. Tulosalueen nimi Opetustoimi Tulosalueen kuvaus: Opetustoimi sisältää koulujen yhteiset (erityisopetus, koulutus, kuljetus ja muu oppilashuolto). Kuukanniemen koulun, Lemin koulukeskuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tulosalueet. Opetustoimen tarkoituksena on järjestää laadukasta perus- ja erityisopetusta lemiläisille lapsille. Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetään saumattomana yhteistyönä. Sitovat määrärahat: Muut sitovat määräykset: Tavoitteet: Talous ja resurssit Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Tuntikehyksen tason säilyttäminen Erityisopetustuntien lisääminen 3-portaisen tuen turvaaminen oppilaille 3 -portaisen tuen käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa Henkilöstö Tyky -toiminnan ja ammatillisen osaamisen lisääminen OSAAVA -koulutuksiin osallistuminen, yli 80 % esi- ja perusopetuksen opettajista Prosessit Opettajien yhteiskäytön lisääminen Opettajaosaamisen jakamisen aloittaminen molempiin kouluihin (VE, UO, jne.) Opetussuunnitelman tarkistaminen Oppilasarvioinnin päivittäminen ja käyttöönotto Arvioinnin hyödyntäminen Perusopetuksen laatukriteereiden (OSAAVA) laatimisen aloittaminen Palvelut Kodin ja koulun yhteistyön tehostaminen WILMA:n osittainen käyttöönotto

8 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus, muutos euroa Myyntituloa muilta kunnilta on lisätty yhteensä euroa, joista euroa arvioidaan saatavan Iitiän päiväkodista syksyn 2012 aikana. Tämä on mahdollista, jos perhepäivähoito ei purkaudu lähes kokonaan vuoden 2012 aikana. Jos se purkautuu, syntyy säästöä palkkamenoissa. Puuttuvia asiakasmaksutuloja on lisätty euroa. Palkkatukituloa on lisätty euroa. Palkkausmenoja on vähennetty noin euroa. Iitiän päiväkodista vähennettiin euroa, koska siihen oli esitetty koko vuoden palkat, mutta toimintaa on vain 5 kuukautta. Perhepäivähoidon palkkausmenot vähenevät eurolla osin luonnollisen poistuman myötä, kun uusia perhepäivähoitajia ei oteta ja osin siksi, että hoitajia siirtyy päiväkotiin päivähoitajaksi. Muihin varhaiskasvatuksen kustannuspaikkojen palkkoihin on tehty pieniä lisäyksiä teknisinä tarkistuksina. Investointiosasta on siirretty euroa toimintamenoihin ICT - hankintoja, jotka eivät ylitä investointirajaa. Lasten kotihoidontuesta on vähennetty yhteensä euroa tämän vuoden käytön perusteella. Perhepäivähoitajien kustannuskorvauksia on lisätty euroa. Tulosalueen nimi Varhaiskasvatus Tulosalueen kuvaus: Tulosalueelle kuuluvat kunnan alueella lasten päivähoito ja esiopetus. Muita toimintoja ovat kotihoidontuki ja leikkikenttätoiminta (avoin päiväkotitoiminta). Sitovat määrärahat: Muut sitovat määräykset: Tavoitteet:

9 Sivistyslautakunta Talous ja resurssit Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Palvelujen tuottaminen taloudellisesti Kustannustietoisuus Päivähoidon hinta / hoitopv Henkilöstö Vakinaiset toimet Henkilöstömitoitus vastaa lasten määrää Prosessit Suunnitelmallinen varhaiskasvatus ja esiopetus Toimintaa ohjaavat opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat Lapsi / hoitohlö Erityisen tuen tarve ja kuntoutus päivähoidossa Varhaisen puuttumisen menetelmä on käytössä Käytännöt ja menetelmät laadittu Palvelut Laadukas varhaiskasvatuspalvelu Päivähoitopalvelujen riittävyys ja perhepäivähoidon varahoitojärjestelyt Asiakastyytyväisyyskyselyt Palvelut vastaavat hoidon tarpeita Päiväkodeissa on vuorohoitoryhmät. Uusi päiväkoti on käytössä. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, muutos euroa Sijaispalkkoja on vähennetty ja toimintakuluihin on tehty pieniä leikkauksia. Kirjaston aineistomäärärahaa ei ole vähennetty esitetystä valtion kirjatalkoohankkeen vuoksi. Tulosalueen nimi Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tulosalueen kuvaus: Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja kuntalaisille ja siten tukea kuntalaisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kirjasto on kuntalaisten kulttuuri- ja tietokeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja elämänlaadun edistämiseen. Kirjaston kokoelmaan kuuluu kirjojen ja lehtien lisäksi av-aineistoa, kuten musiikkia, elokuvia, äänikirjoja ja kielikursseja. Asiakkaat voivat myös lainata sähköisiä kirjoja. Kirjaston aineistot ovat maksutta asiakkaitten käytössä. Internetin kautta kokoelmaan on pääsy mistä tahansa. Kulttuuripalvelut sisältävät määrärahan kunnan virallisten juhlien järjestämiseen (veteraani- ja itsenäisyyspäivä), Metkun-rahat ja erilliset kohdeavustusmäärärahat. Omaleimaisia kulttuuripalveluita tuotetaan yhteistyössä eri järjestöjen kanssa niin lemiläisille, ulkopaikkakuntalaisille ja uusille kuntaan muuttaville asukkaille. Lemin musiikkijuhlat jatkavat lemiläisenä monipuolisena musiikkitapahtumana ja sitä tuetaan samoin kuin Lemi on mukana valtakunnallisen Taikalamppu lastenkulttuuriverkoston Metkun toiminnassa. Rekisteröityjen kyläyhdistysten toimintaa avustetaan kohdeavustuksin. Kustannustaso säilytetty v tasossa.

10 Sivistyslautakunta Sitovat määrärahat: Lastenkulttuurikeskuspalvelut euroa / v Lemin Musiikkijuhlat euroa / v Muut sitovat määräykset: Tavoitteet: Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Talous ja resurssit Aineistomäärärahan riittävyys Määrärahan pitäminen entisellä tasolla, kokoelman laatua ja monipuolisuutta koskeva asiakaspalaute Niukka budjetti Pysytään v budjettisummissa laadusta tinkimättä Tilinpäätös Henkilöstö Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Täydennyskoulutukseen osallistuminen Kirjastotoimenjohtajan ja henkilöstön yhteinen arviointi koulutuksen riittävyydestä Prosessit Asiakaslähtöinen kokoelmatyö Vanhentuneen aineiston aktiivinen poistaminen. Kaunokirjallisuuden luettelointi asiakaslähtöiseksi Henkilöstön oma-arviointi ja asiakaspalaute Valdemar Pyysiäisen vuotisnäyttely Pienempimuotoisen näyttelyn järjestäminen Lemin musiikkijuhlien aikaan (esim. Lemin kirkossa) viikon mittaisena Kulttuurimaiseman säilyttäminen Kyläsiivoustalkoot toteutettu taajamissa ja eri kyläalueilla. Talkoissa mukana myös Lemin koulut ja kunnan henkilökunta. Palvelut Asiakaslähtöiset, tasaveroiset, monipuoliset, luotettavat ja ajantasaiset kirjastopalvelut kaikille Lainaajia asukkaista 40 % Lainauksia / asukas 16 Käyntejä /asukas 11 Kuntalaisilta Uusille kuntalaisille järjestetty tilaisuus Lapset huomioitu Metkun tapahtumat ja yhteistyön lisääminen koulujen kerhotoiminnan, eskarin ja kirjaston kanssa

11 Sivistyslautakunta Perusteluja määrärahakorotuksille: Kustannukset säilytetty v tasossa vaikka korotuspainetta olisi mm. kyläyhdistysten avustuksiin ja tapahtumakuluihin. Pitäjänhistorian menoja ei enää tule eikä tulopuolellekaan ole enää budjettiin varattu määrärahaa, vaikkakin muutama tempaus pyritään pitämään kirjamyynnin suhteen. Vapaa-aikatoimi, muutos euroa Palkkatukea on lisätty eurolla ja työllisyysmäärärahaa eurolla. Muita palkkausmenoja on vähennetty noin eurolla. Esitetty määräaikainen nuoriso-ohjaaja ei sisälly talousarvioon, mutta se on mahdollista hoitaa palkkatuella, jos tehtävään sopiva henkilö löytyy. Toimintakuluista palveluja on vähennetty 900 euroa, tarvikehankintoja euroa. Avustuksista on vähennetty euroa, joten viime vuosina toteutettu nuorisojärjestöjen avustusten suunnitelmallinen lisääminen ei tässä talousarviossa jatku. Siihen varaudutaan taas seuraavina vuosina. Muita kuluja on vähennetty euroa ja tuloja lisätty euroa. [Vapaa-aikasihteerin esittämä kannanotto annetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. (valm. PV)] Tulosalueen nimi Vapaa-aikatoimi Tulosalueen kuvaus: Vapaa-aikatoimi sisältää liikunta- ja nuorisotoimen hallinnon, liikunta- ja nuorisotilat, nuoriso- ja urheilutoiminnan, 1-2 lk:ien iltapäivätoiminnan, liikunta- ja nuorisoavustukset. Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota puitteet erilaiseen harrastustoimintaan kunnan alueella ja tuottaa yhteistyössä eri järjestöjen ja hallintokuntien kanssa laadukkaita ja virikkeellisiä vapaa-ajanpalveluja, jotka ovat helposti saavutettavissa. Vapaa-aikatoimi huolehtii kuntalaisille ja osin kesäasukkaille Lemin talvi-, kesä- ja syystiedotteen tekemisestä ja on mukana seutukunnallisen KaNuppien toiminnassa, ehkäisevän päihdetyön ja etsivän nuorisotyön projekteissa. Sitovat määrärahat: KaNupit 500 euroa Lemin osuus (Kaakon nuorisotyön projekti) Etsivä nuorisotyö 500 euroa Lemin osuus (Laptuote) Muut sitovat määräykset:

12 Sivistyslautakunta Tavoitteet: Talous ja resurssit Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Turvakamerat Nuoriso-ohjaajan toimi Kuukanniemen ja kirkonkylän nuorisotiloissa toimivat turvakamerat Yksi kokoaikainen koulutettu nuoriso-ohjaaja palkattu kenttätyöhön. Tilinpäätös Varhainen puuttuminen Huolen puheeksiotto ja moniammatillinen yhteistyö lisääntynyt. Prosessit 50. Lemin lenkki 50. Lemin lenkki -laturetki toteutettu onnistuneesti Palvelut Bänditila Bändien tilapäinen harjoitustila saatu käyttöön 1-3 bändille ja osittaiseen käyttöön koulun bändikerhojen lisäharjoitustilana yhteistyössä Stam1nan kanssa. Erillisraportit / muistiot Perusteluja määrärahamuutoksille: 1. Hallinnon palkkakululisäykset henkilöstömenoineen yht Painatuksiin kuntatiedotteen painosmääriä lisätty menekin lisäyksen myötä Atk-tarvikkeet pyöristetty Vähennyksiä huomioitu kattamaan ylitystarpeita hallinnosta muista palveluista, lehdistä ja kalustosta Liikuntakoulutus pyöristetty lisäys Urheilutoiminnan muihin palveluihin huomioitu tarve Lemin lenkin 50. juhlahiihtoon +500, vastaavasti vähennetty muut tuet ja avustukset Kyläkenttien avustukset samassa vaikka tarvetta olisi korottaa 8. Ulkoilureittien korotus kohonneet palkkakulukorvaukset +1800, kunnossapidon kulukorvaukset +700, matkakulukorvauksia omille tekijöille +200, sähkökustannusten nousu +1500, vastaavasti vähennetty puh. ym. kulut -100 sekä muut aineet ja tarvikkeet Muut liikuntapaikat kunnossapitokuluihin lisäystä +500 sekä muihin palveluihin Lpr:n erilaiset tarkastustaksat +500, vastaavasti vähennetty vaatteistosta -200, sähköstä -500 sekä muista aineista ja tarvikkeista Liikuntajärjestöjen avustuksiin lisätty sis. ostoihin +60 pyöristystä varten Kotajärven vesikulut 11.Ip-toiminta tuloista vähennystä pienemmän osallistujamäärän takia (kaksi vuotta pienet ikäryhmät) samoin vähennetty askartelutarvikkeista -200 sekä elintarvikkeista -800, avustajan palkkakulut tulisi lisätä 7-8h/vko kevät ja syysjaksolle (koulunkäyntiavustaja) 12. leiri-ja retkikulut sisältyvät nuorisotoiminnan kuluihin jota ei muutettu tästä vuodesta 13. Kuukanniemen nuorisotilaan lisätty ½ kokoaikaisen nuoriso-ohjaajan toimen palkasta Leirikeskuksen menoista vähennetty Tapiolan nuorisotilaan lisätty ½ kokoaikaisen nuoriso-ohjaajan toimen palkasta , puhelinkuluihin +200, kalustoon turvakamerat +4700, vuokriin lisätty tilapäisten bänditilojen vuokrakulut sähkömenoineen +4600, joille tulisi avata oma kustannuspaikka, vastaavasti tulopuolelle lisäys korvauksiin tilan käytöstä (tila myös koulutoiminnan käyttöön) 16.Avustuksiin ohjattuun toimintaan alle 18-v. korotus tähän vuoteen (Risto Pietiläisen valtuustoaloite 2009)

13 Sivistyslautakunta Vapaa-aikatoimen korotukset johtuvat lähinnä bänditilasta, nuoriso-ohjaajan toimesta, turvakameroista, muut korotukset pyritty kattamaan vähennyksillä aiemmin varatuista määrärahoista. Jollei nuorisoohjaajan tointa saada täyttää, pitäisi tilojen palkkamäärärahoihin varata työllisyyspalkkoihin rahaa yht. 30 h työntekijää varten. Henkilöstömuutokset Investoinnit Vakinaisen henkilöstön muutoksia on seuraavasti: lastentarhanopettaja 2 kpl päiväkotiapulaisen työajan lisäys + 50 % laitosapulaiset Iitiän päiväkotiin, + 1,75 henk. apulaisrehtori, sisäinen valinta määräajaksi erityisopettaja 50 % alkaen Investointimäärärahaesityksiin on tehty seuraavat muutokset: Terveysaseman rakentaminen Palolan kuntoutustila ja ilmastointi Iitiän päiväkoti Kirjaston katto ja asunnon keittiö Kuukanniemen koulun ovet Lämppärin ulkovuoraus ja ulkomaalaus Kotalahden leirikeskus Koulukeskuksen ilmastointi **) Koulukeskuksen opetuskeittiö Varhaiskasvatuksen ICT -hankinnat Tievalaistuksen rakentaminen Kaavateiden rakentaminen Kuukanniemen monitoimikenttä *) Kirkonkylän uimalan peruskorjaus Koulukeskuksen piha Kirkonkylän esikoulun piha-aita Kuukanniemen maitolaiturin kunnostus *) voi toteutua 2012, jos ulkopuolinen rahoitus saadaan **) suunnittelu v. 2012, samalla rahalla saa suunnitella myös koulun laajennusta (valm. kunnankamreeri PP ja PV)

14 Sivistyslautakunta Esitys Sivistyslautakunta päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle 1) kannanottonaan, että kirjattuja sivistystoimen toiminnallisia tavoitteita vuodeksi 2012 ei tarvitse muuttaa. 2) että opettajien sijaismäärärahat saattavat olla alimitoitetut perusopetuslain 29 ja 30 :n mukaisen opetuksen järjestämiseksi. 3) henkilömuutoksien osalta, että valmistelu Koulukeskuksen apulaisjohtajan, rehtorin ja kunnan sivistysosaston päällikön tehtävien hoitamisesta on keskeneräinen. Lautakunnan on varauduttava taloudellisesti Koulukeskuksen apulaisjohtajan tehtävien muuttamiseksi apulaisrehtoriksi vuonna Päätös Sivistyslautakunta päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle 1) kannanottonaan, että kirjattuja sivistystoimen toiminnallisia tavoitteita vuodeksi 2012 ei tarvitse muuttaa kuin vapaa-aikatoimen osalta. Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Talous ja resurssit Turvakamerat Kuukanniemen nuorisotiloissa toimivat turvakamerat Tilinpäätös Henkilöstö Nuoriso-ohjaajan toimi Yksi työllistämistuella palkattu nuoriso-ohjaaja kenttätyöhön. Varhainen puuttuminen Huolen puheeksiotto ja moniammatillinen yhteistyö lisääntynyt. Prosessit 50. Lemin lenkki 50. Lemin lenkki -laturetki toteutettu onnistuneesti Palvelut Erillisraportit / muistiot 2) että opettajien sijaismäärärahat saattavat olla alimitoitetut perusopetuslain 29 ja 30 :n mukaisen opetuksen järjestämiseksi. 3) henkilömuutoksien osalta, että valmistelu Koulukeskuksen apulaisjohtajan, rehtorin ja kunnan sivistysosaston päällikön tehtävien hoitamisesta on keskeneräinen. Lautakunnan on varauduttava taloudellisesti Koulukeskuksen apulaisjohtajan tehtävien muuttamiseksi apulaisrehtoriksi vuonna 2012.

15 Sivistyslautakunta Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena Sivistyslautakunta 76 Esitys Lemin kunnalle kuuluvista konetyönä suoritettavista lumitöistä ja latujen aukipidosta on pyydetty tarjoukset klo mennessä. Tarjouspyyntöilmoitus on julkaistu Länsi-Saimaan Sanomat lehdessä , kunnan ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla. Tarjousten avauspöytäkirja tarjousvertailuineen on oheismateriaalina. (valm. SL) Lautakunta päättää hyväksyä alla olevat hoitotyöt tehdyn esityksen mukaan ja valtuuttaa vapaa-aikasihteerin hyväksymään puuttuville latuosuuksille (Uimi, Ruomi, Remunen, Lahnajärven ulkoilu-/luistelureitti) mahdollisesti tulevat tarjoukset määrärahojen puitteissa. 1) Kirkonkylän kiekkokaukalo Hoidetaan mahdollisimman pitkälja koulun luistelualue le kunnan omana työnä arkisin työaikana. Ilta- ja viikonlopputyöt/tilapäisapuna: Jani Vilhu ja H&M Hovi Ky konetyö 55,35 /h (sis. alv 23 %) henkilötyö /h (sis. alv 23 %) 2) Kuukanniemen kiekkokaukalo Hoidetaan osittain lähinnä jäädyja yleisluistelualue sekä alueille tyksessä kunnan omana työnä, johtavat tiet ja huoltorakennuksen muutoin Seppo Kuukka kunnossapitotyöt - konetyö 51,66 /h (sis. alv 23 %) - henkilötyö 31,98 /h (sis. alv 23 %) 3) Latujen aukaisut kirkonkylässä Kunnan omana työnä siten, että ja Kuukanniemen valaistulatu/ ensisijalla on kuntoradan ja koulun koulu, Keskisenpään latu ladut. Lahnajärven jäälatua hoidetaan työtilanteen mukaan. 4) Käpylän, Vainikkalan, Metsäs- Pentti Uski tysmajan, Turunkylän ja Huttu- - konetyö 22,00 /h (oma veroilm.) lan kyläladut sekä yhdyslatu - henkilötyö 25,00 /h (palkkana) em. reiteille

16 Sivistyslautakunta ) Kotalahden ladut, ampuma- Lemin Eskot ry hiihtostadionin lumityöt ampumahiihtojaosto - konetyö 37 /h (alv 0 %) - henkilötyö 10 (alv 0 %) 6) Hyvärilän latu ja Kuukanniemen Ari Värtö 10 km:n latu - konetyö 23 /h (oma veroilm.) - miestyö 19 /h (palkkana) 7) Huttulan laavu-salmenkylä- Erkki Huttunen Tevala-Ulapanlampi-Heikkeri - 45,51 /h (alv 23 %) Huttulan laavu Päätös Hyväksyttiin.

17 Sivistyslautakunta Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten jakaminen Sivistyslautakunta 77 Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina liikuntajärjestöille Kohdeavustukset ovat olleet haettavina mennessä ja hakemisesta on ilmoitettu viikolla joka kotiin Lemin kunnan alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, ilmestyneessä Länsi-Saimaan Sanomissa, järjestökirjeessä, muistutettu järjestöparlamentin kokouksessa ja kunnan nettisivuilla. Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kaksi hakemusta: Lemin Säräsiskot ry Sulkavan soutujen osallistumismaksu ja veneen vuokra Lemin Eskot ry nuorten harrastustoiminnan lisääminen ja eco-aselaitteiston hankkiminen (valm. SL) Esitys Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti: Lemin Säräsiskot ry Sulkavan soutujen kuluihin Lemin Eskot ry eco-aselaitteiston hankintaan Päätös Hyväksyttiin.

18 Sivistyslautakunta Nuorisojärjestöjen kohdeavustusten jakaminen Sivistyslautakunta 78 Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina nuorisojärjestöille Kohdeavustukset ovat olleet haettavina mennessä ja hakemisesta on ilmoitettu viikolla joka kotiin Lemin kunnan alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, ilmestyneessä Länsi-Saimaan Sanomissa, järjestökirjeessä, muistutettu järjestöparlamentin kokouksessa ja kunnan nettisivuilla. Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kaksi hakemusta: Lemin Nuorisoseura ry - järjestyksenvalvojan kertauskurssi 50 - fereesikurssin ohjauskulut 100 Lemin 4 H -yhdistys ry - koiraleiri monitoimikerho, Kuukanniemi, kevät 400 Nuorten itsensä järjestämän toiminnan avustuksista on jakamatta : L. A. W. Productions nuorille suunnatun bändi-illan järjestämiskuluihin (ilmainen yleisölle) (valm. SL) Esitys Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti: Lemin Nuorisoseura ry järjestyksenvalvojan kertauskurssi ja fereesikurssi Lemin 4 H -yhdistys ry - koiraleiri monitoimikerho, Kuukanniemi, kevät 335

19 Sivistyslautakunta Nuorten itsensä järjestämän toiminnan avustuksista: L. A. W. Productions bändi-illan järjestelykuluihin Päätös Hyväksyttiin.

20 Sivistyslautakunta Ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus Sivistyslautakunta 79 Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina nuorisojärjestöille ja jätettiin jaettavaksi kohdeavustuksen yhteydessä. Kohdeavustukset ovat olleet haettavina mennessä ja hakemisesta on ilmoitettu viikolla joka kotiin Lemin kunnan alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, ilmestyneessä Länsi-Saimaan Sanomissa, järjestökirjeessä ja muistutettu järjestöparlamentin kokouksessa. Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kuusi hakemusta: Lemin Nuorisoseura ry - Kuukanniemessä järjestettävän lasten teatteri-ilmaisukerhon ohjaajan palkka- ja matkakuluihin: - kevät syksy Lemin 4 H -yhdistys ry - kokkikerhon ohjaajien palkka- ja kerhokuluihin: - kevät syksy monitoimikerho Kuukanniemessä, kevät 400 MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry - lasten liikkiskerhot kk/kuukanniemi, kesä ja syksy lasten pikkujoulut 700 Kopa Juniorit ry - maalivahdin varusteiden uusiminen (4:lle joukkueelle) korttelisarjamaksut erotuomarimaksut F8 Imatran turnaus 70 - Simpeleen F8 pelimatka Saimaanturnaus maksut 330

21 Sivistyslautakunta Kuukanniemen vanhempainyhdistys ry - koulun ja/tai päiväkodin pihaleikki-, roolivaate- tai muun tarpeiston täydennys joulumyyjäisten ohjelma 600 Lemin Eskot ry - nuorten harrastustoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen - eco-aselaitteiston hankinta Vanhempainyhdistys Lykky ry - lapsille leikki- ja liikuntavälineistöä L. A. W. Productions (yritys) kitaran ja basson alkeisopetusta sekä miksaus- ja äänentoistokurssi - opetukseen vaadittaviin soittimiin ja oheislaitteisiin (valm. SL) Esitys Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti: Lemin Nuorisoseura ry lasten teatterikerhon kuluihin Lemin 4 H -yhdistys ry kokkikerhoihin MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry liikkikerhoihin Kopa Juniorit ry maalivahdin varusteisiin Kuukanniemen vanhempainyhdistys ry pihaleikki-, roolivaatteita, muun tarpeiston täydennys Lemin Eskot ry eco-aselaitteen hankintaan Vanhempainyhdistys Lykky ry leikki- ja liikuntavälineisiin L. A. W. Productions - - yritys, ei avustusta Päätös Hyväksyttiin.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat 61. Saapuneet kirjeet...115 62. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmat toimintavuodelle 2012-2013...116 63.

Käsiteltävät asiat 61. Saapuneet kirjeet...115 62. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmat toimintavuodelle 2012-2013...116 63. Käsiteltävät asiat 61. Saapuneet kirjeet...115 62. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmat toimintavuodelle 2012-2013...116 63. Eron myöntäminen päiväkodinjohtajan virasta...118 64. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 7/2010 93 Sivistyslautakunta. maanantai 8.11.2010 klo 18.00 19.06. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 7/2010 93 Sivistyslautakunta. maanantai 8.11.2010 klo 18.00 19.06. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 7/2010 93 Sivistyslautakunta maanantai 8.11.2010 klo 18.00 19.06 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen puheenjohtaja Mervi Rings varapuheenjohtaja Minna Värtö jäsen Jari Heikka jäsen Hannu Hakonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 6/2010 81 Sivistyslautakunta. tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 6/2010 81 Sivistyslautakunta. tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 6/2010 81 Sivistyslautakunta tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Minna Värtö Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Sivistyslautakunta 10.9.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Sivistyslautakunta 10.9.2013 PÖYTÄKIRJA 7/2013 Sivistyslautakunta 10.9.2013 Käsiteltävät asiat 64. Saapuneet kirjeet...113 65. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...114 66. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone 3/2011 40 Sivistyslautakunta 5.4.2011 klo 18.00 19.30 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari Taipale Heikki puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsiteltävät asiat 9. Saapuneet kirjeet...18 10. Sivistyslautakunnan vuoden 2011 toimintakertomus...19 11. Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodeksi 2012...20 12. Vapaa-aikatoimen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat 24. Talousarvion toteutuminen...40 25. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten

Käsiteltävät asiat 24. Talousarvion toteutuminen...40 25. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivistyslautakunta 21.5.2014 Käsiteltävät asiat 24. Talousarvion toteutuminen...40 25. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten jakaminen...41

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015. 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015. 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015... PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015 Käsiteltävät asiat 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015...2 2. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta. 24. Viranhaltijapäätökset...33

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta. 24. Viranhaltijapäätökset...33 PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 24. Viranhaltijapäätökset...33 25. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 3.5.2016...34 26. Muistitikun myyntihinta kirjastossa...35

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Sivistyslautakunta. 60. Viranhaltijapäätökset...95

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Sivistyslautakunta. 60. Viranhaltijapäätökset...95 PÖYTÄKIRJA 8/2015 Sivistyslautakunta Asialista 60. Viranhaltijapäätökset...95 61. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 4.11.2015...96 62. Muutos Lemin pääkirjaston aukioloaikoihin...97

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 34 Tekninen lautakunta Nro 3/ 2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00-18.39 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivistyslautakunta 28.8.2014

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivistyslautakunta 28.8.2014 PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivistyslautakunta 28.8.2014 Käsiteltävät asiat 63. Viranhaltijapäätökset...88 64. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...89 65. Päiväkotien toiminta-aika toimintavuonna 2014

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014 Käsiteltävät asiat 76. Viranhaltijapäätökset...115 77. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...116 78. Muutos Lemin pääkirjaston aukioloaikoihin...118

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 9 Tekninen lautakunta Nro 2/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 1.4.2015 klo 17-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

No 7/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Kunnantalo, Lautakuntien huone

No 7/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Kunnantalo, Lautakuntien huone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 7/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 1.11.2017 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, Lautakuntien huone JÄSEN: VARAJÄSEN: Antti Waris, pj x Heikki

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2010 22 Sivistyslautakunta. 23.3.2010 klo 18.00 20.40. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 3/2010 22 Sivistyslautakunta. 23.3.2010 klo 18.00 20.40. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 3/2010 22 Sivistyslautakunta 23.3.2010 klo 18.00 20.40 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Sisällysluettelo 1. Saapuneet kirjeet...2 2. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen...3 3. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä pitäminen ja valitusajan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 4 41 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.6.2008 klo 19.00 21.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Oittilan Hirviranta Vanhala Jari A., puheenjohtaja

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 49. Viranhaltijapäätökset...85 50. Lukuvuoden tehostetun ja erityisen tuen tuntimäärät kouluille...86 51. Varautuminen lukuvuoden 2013-2014 koulujen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Käsiteltävät asiat 51. Saapuneet kirjeet...95 52. Päivähoitomaksujen määrittäminen ja periminen 1.8.2012 alkaen...96 53. Vetoomus päivähoitomaksujen huojennuksesta...101 54. Sivistystoimen taloudellinen

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15

Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 6 75

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 6 75 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 6 75 KOKOUSAIKA Tiistai 18.9.2007 klo 18.00 21.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta. 46. Viranhaltijapäätökset...70

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta. 46. Viranhaltijapäätökset...70 PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 46. Viranhaltijapäätökset...70 47. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 7.9.2016...71 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 Tekninen lautakunta Nro 4/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 14.8.2014 klo 17-17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat 56. Saapuneet kirjeet...107 57. Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena 2012-2015...108 58. Päiväkotien aukioloajat...110 59.

Käsiteltävät asiat 56. Saapuneet kirjeet...107 57. Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena 2012-2015...108 58. Päiväkotien aukioloajat...110 59. Käsiteltävät asiat 56. Saapuneet kirjeet...107 57. Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena 2012-2015...108 58. Päiväkotien aukioloajat...110 59. Iitiän päiväkodin toimintamenojen kohdentaminen...111

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 17.10.2013 klo 17 18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 47. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Eskola Tanja Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki.

Sivistyslautakunta Sivu 47. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Eskola Tanja Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki. Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 47 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.6.2014 17.00 17.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Nro 10 19.9.2017 Kokousaika 19.9.2017 klo 17.00 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta 24.03.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 - Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo MULTIAN KUNTA 4/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona 20.12.2017 klo 13.00 13.45 ASIAT 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 32

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010. Sivistyslautakunta 23.03.2010 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010. Sivistyslautakunta 23.03.2010 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Sivistyslautakunta 23.03.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 23.03.2010 klo 18.00 19.05 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivistyslautakunta. 39. Viranhaltijapäätökset...61

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivistyslautakunta. 39. Viranhaltijapäätökset...61 PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivistyslautakunta Asialista 39. Viranhaltijapäätökset...61 40. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 20.5.2015...62 41. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2009 klo 17.00-19.53 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Seija

Lisätiedot

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Sivistyslautakunta Sivu 21 KOKOUSAIKA 28.2.2012 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Mäkinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 2/2010 13 Tekninen lautakunta Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2016 klo 16.00-17.30 Rautalammin lukio Anu Hotti Helena Hänninen

Lisätiedot

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 9.8.2017 klo 18.36 19.00 KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: VARAJÄSEN: Antti Waris, pj

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/2017 25 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.10.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Uuden virastotalon kokoushuone, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 3/2014. KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kunnantalo LIITE

Sivistyslautakunta 3/2014. KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kunnantalo LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 3/2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 02.04.2014 klo 18.00 19.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kunnantalo LIITE 20 Koulujen tuntikehykset lv. 2014-2015 21 Liikunta-

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 187 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 28.1.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II (klo 9-9.40) Kirkonkylän koulukeskus (klo 10 14) LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Sivistyslautakunta 24.03.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 24.03.2009 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI

Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI PORNAISTEN KUNTA Nuorisovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI Halla,

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsiteltävät asiat 32. Saapuneet kirjeet...64 33. Viranhaltijapäätökset...65 34. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...66 35. Sivistyslautakunnan ehdotukset investointihankkeista talousarviovuodeksi

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne.

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne. Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 42 KOKOUSAIKA Tiistai 18.6.2013 klo 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 03.04.2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 18.00-19.20 KOKOUSPAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 11 VUODEN 2012 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO 2 12 KOULUTYÖNTEKIJÖIDEN LOMAUTTAMINEN 3 13

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2011 22 Sivistyslautakunta. 8.3.2011 klo 18.30 21.45. Uusi kunnantalo, kokoushuone. Pietiläinen Risto puheenjohtaja.

LEMIN KUNTA 2/2011 22 Sivistyslautakunta. 8.3.2011 klo 18.30 21.45. Uusi kunnantalo, kokoushuone. Pietiläinen Risto puheenjohtaja. 2/2011 22 Sivistyslautakunta 8.3.2011 klo 18.30 21.45 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja Rings Mervi varapuheenjohtaja Värtö Minna jäsen Heikka Jari jäsen Hakonen Hannu jäsen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 18.2.2011 klo 9.00 13.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 22.9.2017 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 22.9.2017 kello 8.18 Vastaukset: perjantai 22.9.2017 kello

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen PÖYTÄKIRJA 5/2011 LEMIN KUNTA 87 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 14.6.2011 klo 19.00 21.03 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Päiväkoti Oravanpesä

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot