Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen"

Transkriptio

1 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2011 LEMIN KUNTA 131 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja Rings Mervi varapuheenjohtaja Värtö Minna jäsen Taipale Heikki jäsen Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Vainikka Petri Liljander Sirkka Parviainen Päivi Seppälä Tarja Tuomi Paula Sinkko Eija esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori asiantuntija, vapaa-aikasihteeri asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja asiantuntija, varhaiskasvatuspäällikkö kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Liisa Tikka ja Ari Alaoutinen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Risto Pietiläinen Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Raija Liisa Tikka Petri Vainikka Ari Alaoutinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Rehtori Petri Vainikka

2 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 72 Esitys Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Päätös Merkittiin tiedoksi.

3 Sivistyslautakunta Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus Sivistyslautakunta 73 Sivistystoimen tehtävien hoitamiseen on käytetty määrärahoja vuoden 2011 alusta lukien seuraavasti (oheismateriaali): - sivistystoimen hallinto 76,5 % - perusopetus 83,4 % - muut opetuspalvelut (kansalaisopisto, taiteen perusopetus) 82,6 % - kirjasto- ja kulttuuripalvelut 83,2 % - yhteiset tehtävät (vapaa-aikatoimen hallinto) 83,6 % - liikuntapalvelut 77,4 % - nuorisotyö 44,6 % - varhaiskasvatus (hallinto, päiväkotihoito, esiopetus, lasten päivähoito) 89 % Investointeja on toteutunut sivistystoimen osalta seuraavasti (oheismateriaali): - Koulukeskuksen irtaimisto 37,4 % - Kuukanniemen irtaimisto 60,9 % - Kirjaston irtaimisto 0 % - Vapaa-aikatoimen irtaimisto 0 % (valm. PV) Esitys Päätös Sivistyslautakunta merkitsee taloudellisen osavuosikatsauksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

4 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelma lukuvuodeksi Sivistyslautakunta 74 Varhaiskasvatuspäällikkö on toimittanut sivistyslautakunnalle varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman sisältöinä ovat päivähoito päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, esiopetus, kotihoidon tuki sekä yleisiä asioita. Esiopetuksen toimintasuunnitelma sisältää tiedot ryhmistä yhteystietoineen, esiopetuksen toimintapäivät ja tavoitteet, tietoja yhteistyöstä sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelmat jaetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina ennen kokous. (valm. PV) Esitys Sivistyslautakunta päättää hyväksyä 1. varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi. 2. esiopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi. Päätös Sivistyslautakunta päättää hyväksyä 1. varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi esiopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodeksi ja liittää suunnitelman päätöksen liitteeksi 2.

5 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan vuoden 2012 talousarvion tasapainotusehdotus Sivistyslautakunta 75 Kunnanhallituksen päätöksessä kunnanhallitus antaa tasapainotusehdotuksen lautakunnille kannanottoja varten siten, että muutosehdotuksia voi tehdä vain tasapainotusehdotuksen mukaisen nettomenon sisällä eikä menoja enää voi lisätä tulojen lisäystä enempää. Lisäksi toimielinten tulee tarkistaa vuoden 2012 talousarvioon tulevat toiminnalliset tavoitteet tasapainotusehdotuksen mukaisiksi. Kannanotot ja tarkistetut tavoitteet tulee toimittaa talousosastolle viimeistään Lautakunnan jäsenille annetaan oheismateriaaliksi kunnanhallituksen päätöksen mukaiset liitteet. Talousosasto on tehnyt sivistyslautakunnan päätöksen , 63:n mukaiset täydennykset ja oikaisut, korjannut virheet, poistanut päällekkäisyydet ja tehnyt lisäykset, jotka eivät olleet sivistyslautakunnan tiedossa elokuussa Valmistelutekstiin on lisätty sivistyslautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet kunnankamreerin valmisteleman tekstin sisälle. Vapaa-aikasihteerin valmistelema kannanotto annetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Kirjastotoimen johtaja on ilmoittanut, että kirjastotoimi on tyytyväinen kunnanhallituksen tekemiin muutoksiin. (valm. PV) Sivistyslautakunta, euroa Hallinto, euroa Muutos johtuu eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen tarkistuksesta. Tulosalueen nimi Sivistystoimen hallinto Tulosalueen kuvaus: Sivistystoimen hallinto sisältää sivistyslautakunnan ja sivistystoimiston työskentelyn. Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on huolehtia sivistyslautakunnan päätöksenteosta, sivistyspalvelujen suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista, tulosalueen sopimuksista, henkilöstön rekrytoinnista ja muista sivistyspalveluiden hallintotehtävistä sekä yhteistyöstä kunnan muiden hallintokuntien toimielinten ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinnon tavoitteena on opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen suunnittelun, päätöksenteon, koulutuksen ja arvioinnin avulla. Sitovat määrärahat: Muut sitovat määräykset:

6 Sivistyslautakunta Tavoitteet: Talous ja resurssit Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Sivistystoimen hallinnon toimivuuden ylläpitäminen Työkyvyn ylläpitäminen Palvelutason ylläpitäminen Työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät koulutukset Täydennyskoulutus Hallinto-ohjelmien osaamisen päivittäminen Prosessit Toimintasäännön uudistaminen Hyväksytyn toimintasäännön käyttöönotto Entisen sivistystoimiston aineiston ja arkiston siivouksen aloittaminen Entisen sivistystoimiston aineistoa aloitetaan käydä läpi. Palvelut Lomakkeiden saatavuutta kunnan kotisivuilta lisätään. Tiedotteita ja lomakkeita saatavana kunnan kotisivuilta. Opetuspalvelut, muutos euroa Muilta kunnilta saatavia kotikuntakorvauksia on lisätty euroa, opetustoimen hankkeista arvioidaan vuodelle 2012 kohdentuvan tuloja euroa esitettyä enemmän ja palkkatukituloja kertynee noin euroa arvioitua enemmän. Liikuntasali- ja muita lyhytaikaisia tilavuokria on lisätty euroa. Palkkamenojen vähennys esitykseen nähden on euroa. Suurimpia vähennyksiä ovat ilman sivukuluja: euroa vähennetty erityisopetuksesta, uusi erityisopettaja sisältyy tasapainotusehdotukseen 50 %:na koulusihteerin puuttunut palkka on lisätty, euroa määräaikaisten palkkoja on vähennetty euroa erityisopetuksesta ja euroa koulukeskuksesta, koska vakinaiset opettajat riittävät opetuksen järjestämiseen erilliskorvauksia on vähennetty euroa, koska määrärahat näihin sisältyvät vakinaisten palkkoihin työllisyyspalkkoja on vähennetty euroa opettajien sijaisten palkkoja on vähennetty euroa arviota sairausvakuutuskorvauksista on lisätty eurolla Näiden muutosten vaikutus sivukuluihin on noin euroa.

7 Sivistyslautakunta Palvelujen ostoja on vähennetty euroa seuraavilta kustannuspaikoilta: erityisopetus e, koulukyydit e, oppilashuolto e, Kuukanniemen opetus e, koulukeskuksen hallinto e ja yläaste e. Tarvikehankintoja on vähennetty eurolla, mutta kasvua jää silti mm. oppikirjojen uusimiseen. Muista toimintamenoista on vähennetty 800 euroa. Tulosalueen nimi Opetustoimi Tulosalueen kuvaus: Opetustoimi sisältää koulujen yhteiset (erityisopetus, koulutus, kuljetus ja muu oppilashuolto). Kuukanniemen koulun, Lemin koulukeskuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tulosalueet. Opetustoimen tarkoituksena on järjestää laadukasta perus- ja erityisopetusta lemiläisille lapsille. Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus mahdollistavat kuntalaisten elinikäisen oppimisen. Palvelut tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetään saumattomana yhteistyönä. Sitovat määrärahat: Muut sitovat määräykset: Tavoitteet: Talous ja resurssit Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Tuntikehyksen tason säilyttäminen Erityisopetustuntien lisääminen 3-portaisen tuen turvaaminen oppilaille 3 -portaisen tuen käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa Henkilöstö Tyky -toiminnan ja ammatillisen osaamisen lisääminen OSAAVA -koulutuksiin osallistuminen, yli 80 % esi- ja perusopetuksen opettajista Prosessit Opettajien yhteiskäytön lisääminen Opettajaosaamisen jakamisen aloittaminen molempiin kouluihin (VE, UO, jne.) Opetussuunnitelman tarkistaminen Oppilasarvioinnin päivittäminen ja käyttöönotto Arvioinnin hyödyntäminen Perusopetuksen laatukriteereiden (OSAAVA) laatimisen aloittaminen Palvelut Kodin ja koulun yhteistyön tehostaminen WILMA:n osittainen käyttöönotto

8 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus, muutos euroa Myyntituloa muilta kunnilta on lisätty yhteensä euroa, joista euroa arvioidaan saatavan Iitiän päiväkodista syksyn 2012 aikana. Tämä on mahdollista, jos perhepäivähoito ei purkaudu lähes kokonaan vuoden 2012 aikana. Jos se purkautuu, syntyy säästöä palkkamenoissa. Puuttuvia asiakasmaksutuloja on lisätty euroa. Palkkatukituloa on lisätty euroa. Palkkausmenoja on vähennetty noin euroa. Iitiän päiväkodista vähennettiin euroa, koska siihen oli esitetty koko vuoden palkat, mutta toimintaa on vain 5 kuukautta. Perhepäivähoidon palkkausmenot vähenevät eurolla osin luonnollisen poistuman myötä, kun uusia perhepäivähoitajia ei oteta ja osin siksi, että hoitajia siirtyy päiväkotiin päivähoitajaksi. Muihin varhaiskasvatuksen kustannuspaikkojen palkkoihin on tehty pieniä lisäyksiä teknisinä tarkistuksina. Investointiosasta on siirretty euroa toimintamenoihin ICT - hankintoja, jotka eivät ylitä investointirajaa. Lasten kotihoidontuesta on vähennetty yhteensä euroa tämän vuoden käytön perusteella. Perhepäivähoitajien kustannuskorvauksia on lisätty euroa. Tulosalueen nimi Varhaiskasvatus Tulosalueen kuvaus: Tulosalueelle kuuluvat kunnan alueella lasten päivähoito ja esiopetus. Muita toimintoja ovat kotihoidontuki ja leikkikenttätoiminta (avoin päiväkotitoiminta). Sitovat määrärahat: Muut sitovat määräykset: Tavoitteet:

9 Sivistyslautakunta Talous ja resurssit Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Palvelujen tuottaminen taloudellisesti Kustannustietoisuus Päivähoidon hinta / hoitopv Henkilöstö Vakinaiset toimet Henkilöstömitoitus vastaa lasten määrää Prosessit Suunnitelmallinen varhaiskasvatus ja esiopetus Toimintaa ohjaavat opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat Lapsi / hoitohlö Erityisen tuen tarve ja kuntoutus päivähoidossa Varhaisen puuttumisen menetelmä on käytössä Käytännöt ja menetelmät laadittu Palvelut Laadukas varhaiskasvatuspalvelu Päivähoitopalvelujen riittävyys ja perhepäivähoidon varahoitojärjestelyt Asiakastyytyväisyyskyselyt Palvelut vastaavat hoidon tarpeita Päiväkodeissa on vuorohoitoryhmät. Uusi päiväkoti on käytössä. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, muutos euroa Sijaispalkkoja on vähennetty ja toimintakuluihin on tehty pieniä leikkauksia. Kirjaston aineistomäärärahaa ei ole vähennetty esitetystä valtion kirjatalkoohankkeen vuoksi. Tulosalueen nimi Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tulosalueen kuvaus: Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja kuntalaisille ja siten tukea kuntalaisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kirjasto on kuntalaisten kulttuuri- ja tietokeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja elämänlaadun edistämiseen. Kirjaston kokoelmaan kuuluu kirjojen ja lehtien lisäksi av-aineistoa, kuten musiikkia, elokuvia, äänikirjoja ja kielikursseja. Asiakkaat voivat myös lainata sähköisiä kirjoja. Kirjaston aineistot ovat maksutta asiakkaitten käytössä. Internetin kautta kokoelmaan on pääsy mistä tahansa. Kulttuuripalvelut sisältävät määrärahan kunnan virallisten juhlien järjestämiseen (veteraani- ja itsenäisyyspäivä), Metkun-rahat ja erilliset kohdeavustusmäärärahat. Omaleimaisia kulttuuripalveluita tuotetaan yhteistyössä eri järjestöjen kanssa niin lemiläisille, ulkopaikkakuntalaisille ja uusille kuntaan muuttaville asukkaille. Lemin musiikkijuhlat jatkavat lemiläisenä monipuolisena musiikkitapahtumana ja sitä tuetaan samoin kuin Lemi on mukana valtakunnallisen Taikalamppu lastenkulttuuriverkoston Metkun toiminnassa. Rekisteröityjen kyläyhdistysten toimintaa avustetaan kohdeavustuksin. Kustannustaso säilytetty v tasossa.

10 Sivistyslautakunta Sitovat määrärahat: Lastenkulttuurikeskuspalvelut euroa / v Lemin Musiikkijuhlat euroa / v Muut sitovat määräykset: Tavoitteet: Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Talous ja resurssit Aineistomäärärahan riittävyys Määrärahan pitäminen entisellä tasolla, kokoelman laatua ja monipuolisuutta koskeva asiakaspalaute Niukka budjetti Pysytään v budjettisummissa laadusta tinkimättä Tilinpäätös Henkilöstö Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Täydennyskoulutukseen osallistuminen Kirjastotoimenjohtajan ja henkilöstön yhteinen arviointi koulutuksen riittävyydestä Prosessit Asiakaslähtöinen kokoelmatyö Vanhentuneen aineiston aktiivinen poistaminen. Kaunokirjallisuuden luettelointi asiakaslähtöiseksi Henkilöstön oma-arviointi ja asiakaspalaute Valdemar Pyysiäisen vuotisnäyttely Pienempimuotoisen näyttelyn järjestäminen Lemin musiikkijuhlien aikaan (esim. Lemin kirkossa) viikon mittaisena Kulttuurimaiseman säilyttäminen Kyläsiivoustalkoot toteutettu taajamissa ja eri kyläalueilla. Talkoissa mukana myös Lemin koulut ja kunnan henkilökunta. Palvelut Asiakaslähtöiset, tasaveroiset, monipuoliset, luotettavat ja ajantasaiset kirjastopalvelut kaikille Lainaajia asukkaista 40 % Lainauksia / asukas 16 Käyntejä /asukas 11 Kuntalaisilta Uusille kuntalaisille järjestetty tilaisuus Lapset huomioitu Metkun tapahtumat ja yhteistyön lisääminen koulujen kerhotoiminnan, eskarin ja kirjaston kanssa

11 Sivistyslautakunta Perusteluja määrärahakorotuksille: Kustannukset säilytetty v tasossa vaikka korotuspainetta olisi mm. kyläyhdistysten avustuksiin ja tapahtumakuluihin. Pitäjänhistorian menoja ei enää tule eikä tulopuolellekaan ole enää budjettiin varattu määrärahaa, vaikkakin muutama tempaus pyritään pitämään kirjamyynnin suhteen. Vapaa-aikatoimi, muutos euroa Palkkatukea on lisätty eurolla ja työllisyysmäärärahaa eurolla. Muita palkkausmenoja on vähennetty noin eurolla. Esitetty määräaikainen nuoriso-ohjaaja ei sisälly talousarvioon, mutta se on mahdollista hoitaa palkkatuella, jos tehtävään sopiva henkilö löytyy. Toimintakuluista palveluja on vähennetty 900 euroa, tarvikehankintoja euroa. Avustuksista on vähennetty euroa, joten viime vuosina toteutettu nuorisojärjestöjen avustusten suunnitelmallinen lisääminen ei tässä talousarviossa jatku. Siihen varaudutaan taas seuraavina vuosina. Muita kuluja on vähennetty euroa ja tuloja lisätty euroa. [Vapaa-aikasihteerin esittämä kannanotto annetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. (valm. PV)] Tulosalueen nimi Vapaa-aikatoimi Tulosalueen kuvaus: Vapaa-aikatoimi sisältää liikunta- ja nuorisotoimen hallinnon, liikunta- ja nuorisotilat, nuoriso- ja urheilutoiminnan, 1-2 lk:ien iltapäivätoiminnan, liikunta- ja nuorisoavustukset. Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota puitteet erilaiseen harrastustoimintaan kunnan alueella ja tuottaa yhteistyössä eri järjestöjen ja hallintokuntien kanssa laadukkaita ja virikkeellisiä vapaa-ajanpalveluja, jotka ovat helposti saavutettavissa. Vapaa-aikatoimi huolehtii kuntalaisille ja osin kesäasukkaille Lemin talvi-, kesä- ja syystiedotteen tekemisestä ja on mukana seutukunnallisen KaNuppien toiminnassa, ehkäisevän päihdetyön ja etsivän nuorisotyön projekteissa. Sitovat määrärahat: KaNupit 500 euroa Lemin osuus (Kaakon nuorisotyön projekti) Etsivä nuorisotyö 500 euroa Lemin osuus (Laptuote) Muut sitovat määräykset:

12 Sivistyslautakunta Tavoitteet: Talous ja resurssit Henkilöstö Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Turvakamerat Nuoriso-ohjaajan toimi Kuukanniemen ja kirkonkylän nuorisotiloissa toimivat turvakamerat Yksi kokoaikainen koulutettu nuoriso-ohjaaja palkattu kenttätyöhön. Tilinpäätös Varhainen puuttuminen Huolen puheeksiotto ja moniammatillinen yhteistyö lisääntynyt. Prosessit 50. Lemin lenkki 50. Lemin lenkki -laturetki toteutettu onnistuneesti Palvelut Bänditila Bändien tilapäinen harjoitustila saatu käyttöön 1-3 bändille ja osittaiseen käyttöön koulun bändikerhojen lisäharjoitustilana yhteistyössä Stam1nan kanssa. Erillisraportit / muistiot Perusteluja määrärahamuutoksille: 1. Hallinnon palkkakululisäykset henkilöstömenoineen yht Painatuksiin kuntatiedotteen painosmääriä lisätty menekin lisäyksen myötä Atk-tarvikkeet pyöristetty Vähennyksiä huomioitu kattamaan ylitystarpeita hallinnosta muista palveluista, lehdistä ja kalustosta Liikuntakoulutus pyöristetty lisäys Urheilutoiminnan muihin palveluihin huomioitu tarve Lemin lenkin 50. juhlahiihtoon +500, vastaavasti vähennetty muut tuet ja avustukset Kyläkenttien avustukset samassa vaikka tarvetta olisi korottaa 8. Ulkoilureittien korotus kohonneet palkkakulukorvaukset +1800, kunnossapidon kulukorvaukset +700, matkakulukorvauksia omille tekijöille +200, sähkökustannusten nousu +1500, vastaavasti vähennetty puh. ym. kulut -100 sekä muut aineet ja tarvikkeet Muut liikuntapaikat kunnossapitokuluihin lisäystä +500 sekä muihin palveluihin Lpr:n erilaiset tarkastustaksat +500, vastaavasti vähennetty vaatteistosta -200, sähköstä -500 sekä muista aineista ja tarvikkeista Liikuntajärjestöjen avustuksiin lisätty sis. ostoihin +60 pyöristystä varten Kotajärven vesikulut 11.Ip-toiminta tuloista vähennystä pienemmän osallistujamäärän takia (kaksi vuotta pienet ikäryhmät) samoin vähennetty askartelutarvikkeista -200 sekä elintarvikkeista -800, avustajan palkkakulut tulisi lisätä 7-8h/vko kevät ja syysjaksolle (koulunkäyntiavustaja) 12. leiri-ja retkikulut sisältyvät nuorisotoiminnan kuluihin jota ei muutettu tästä vuodesta 13. Kuukanniemen nuorisotilaan lisätty ½ kokoaikaisen nuoriso-ohjaajan toimen palkasta Leirikeskuksen menoista vähennetty Tapiolan nuorisotilaan lisätty ½ kokoaikaisen nuoriso-ohjaajan toimen palkasta , puhelinkuluihin +200, kalustoon turvakamerat +4700, vuokriin lisätty tilapäisten bänditilojen vuokrakulut sähkömenoineen +4600, joille tulisi avata oma kustannuspaikka, vastaavasti tulopuolelle lisäys korvauksiin tilan käytöstä (tila myös koulutoiminnan käyttöön) 16.Avustuksiin ohjattuun toimintaan alle 18-v. korotus tähän vuoteen (Risto Pietiläisen valtuustoaloite 2009)

13 Sivistyslautakunta Vapaa-aikatoimen korotukset johtuvat lähinnä bänditilasta, nuoriso-ohjaajan toimesta, turvakameroista, muut korotukset pyritty kattamaan vähennyksillä aiemmin varatuista määrärahoista. Jollei nuorisoohjaajan tointa saada täyttää, pitäisi tilojen palkkamäärärahoihin varata työllisyyspalkkoihin rahaa yht. 30 h työntekijää varten. Henkilöstömuutokset Investoinnit Vakinaisen henkilöstön muutoksia on seuraavasti: lastentarhanopettaja 2 kpl päiväkotiapulaisen työajan lisäys + 50 % laitosapulaiset Iitiän päiväkotiin, + 1,75 henk. apulaisrehtori, sisäinen valinta määräajaksi erityisopettaja 50 % alkaen Investointimäärärahaesityksiin on tehty seuraavat muutokset: Terveysaseman rakentaminen Palolan kuntoutustila ja ilmastointi Iitiän päiväkoti Kirjaston katto ja asunnon keittiö Kuukanniemen koulun ovet Lämppärin ulkovuoraus ja ulkomaalaus Kotalahden leirikeskus Koulukeskuksen ilmastointi **) Koulukeskuksen opetuskeittiö Varhaiskasvatuksen ICT -hankinnat Tievalaistuksen rakentaminen Kaavateiden rakentaminen Kuukanniemen monitoimikenttä *) Kirkonkylän uimalan peruskorjaus Koulukeskuksen piha Kirkonkylän esikoulun piha-aita Kuukanniemen maitolaiturin kunnostus *) voi toteutua 2012, jos ulkopuolinen rahoitus saadaan **) suunnittelu v. 2012, samalla rahalla saa suunnitella myös koulun laajennusta (valm. kunnankamreeri PP ja PV)

14 Sivistyslautakunta Esitys Sivistyslautakunta päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle 1) kannanottonaan, että kirjattuja sivistystoimen toiminnallisia tavoitteita vuodeksi 2012 ei tarvitse muuttaa. 2) että opettajien sijaismäärärahat saattavat olla alimitoitetut perusopetuslain 29 ja 30 :n mukaisen opetuksen järjestämiseksi. 3) henkilömuutoksien osalta, että valmistelu Koulukeskuksen apulaisjohtajan, rehtorin ja kunnan sivistysosaston päällikön tehtävien hoitamisesta on keskeneräinen. Lautakunnan on varauduttava taloudellisesti Koulukeskuksen apulaisjohtajan tehtävien muuttamiseksi apulaisrehtoriksi vuonna Päätös Sivistyslautakunta päättää ilmoittaa kunnanhallitukselle 1) kannanottonaan, että kirjattuja sivistystoimen toiminnallisia tavoitteita vuodeksi 2012 ei tarvitse muuttaa kuin vapaa-aikatoimen osalta. Tavoite Tavoitetaso 2012 Arviointi- tai mittaustapa Talous ja resurssit Turvakamerat Kuukanniemen nuorisotiloissa toimivat turvakamerat Tilinpäätös Henkilöstö Nuoriso-ohjaajan toimi Yksi työllistämistuella palkattu nuoriso-ohjaaja kenttätyöhön. Varhainen puuttuminen Huolen puheeksiotto ja moniammatillinen yhteistyö lisääntynyt. Prosessit 50. Lemin lenkki 50. Lemin lenkki -laturetki toteutettu onnistuneesti Palvelut Erillisraportit / muistiot 2) että opettajien sijaismäärärahat saattavat olla alimitoitetut perusopetuslain 29 ja 30 :n mukaisen opetuksen järjestämiseksi. 3) henkilömuutoksien osalta, että valmistelu Koulukeskuksen apulaisjohtajan, rehtorin ja kunnan sivistysosaston päällikön tehtävien hoitamisesta on keskeneräinen. Lautakunnan on varauduttava taloudellisesti Koulukeskuksen apulaisjohtajan tehtävien muuttamiseksi apulaisrehtoriksi vuonna 2012.

15 Sivistyslautakunta Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena Sivistyslautakunta 76 Esitys Lemin kunnalle kuuluvista konetyönä suoritettavista lumitöistä ja latujen aukipidosta on pyydetty tarjoukset klo mennessä. Tarjouspyyntöilmoitus on julkaistu Länsi-Saimaan Sanomat lehdessä , kunnan ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla. Tarjousten avauspöytäkirja tarjousvertailuineen on oheismateriaalina. (valm. SL) Lautakunta päättää hyväksyä alla olevat hoitotyöt tehdyn esityksen mukaan ja valtuuttaa vapaa-aikasihteerin hyväksymään puuttuville latuosuuksille (Uimi, Ruomi, Remunen, Lahnajärven ulkoilu-/luistelureitti) mahdollisesti tulevat tarjoukset määrärahojen puitteissa. 1) Kirkonkylän kiekkokaukalo Hoidetaan mahdollisimman pitkälja koulun luistelualue le kunnan omana työnä arkisin työaikana. Ilta- ja viikonlopputyöt/tilapäisapuna: Jani Vilhu ja H&M Hovi Ky konetyö 55,35 /h (sis. alv 23 %) henkilötyö /h (sis. alv 23 %) 2) Kuukanniemen kiekkokaukalo Hoidetaan osittain lähinnä jäädyja yleisluistelualue sekä alueille tyksessä kunnan omana työnä, johtavat tiet ja huoltorakennuksen muutoin Seppo Kuukka kunnossapitotyöt - konetyö 51,66 /h (sis. alv 23 %) - henkilötyö 31,98 /h (sis. alv 23 %) 3) Latujen aukaisut kirkonkylässä Kunnan omana työnä siten, että ja Kuukanniemen valaistulatu/ ensisijalla on kuntoradan ja koulun koulu, Keskisenpään latu ladut. Lahnajärven jäälatua hoidetaan työtilanteen mukaan. 4) Käpylän, Vainikkalan, Metsäs- Pentti Uski tysmajan, Turunkylän ja Huttu- - konetyö 22,00 /h (oma veroilm.) lan kyläladut sekä yhdyslatu - henkilötyö 25,00 /h (palkkana) em. reiteille

16 Sivistyslautakunta ) Kotalahden ladut, ampuma- Lemin Eskot ry hiihtostadionin lumityöt ampumahiihtojaosto - konetyö 37 /h (alv 0 %) - henkilötyö 10 (alv 0 %) 6) Hyvärilän latu ja Kuukanniemen Ari Värtö 10 km:n latu - konetyö 23 /h (oma veroilm.) - miestyö 19 /h (palkkana) 7) Huttulan laavu-salmenkylä- Erkki Huttunen Tevala-Ulapanlampi-Heikkeri - 45,51 /h (alv 23 %) Huttulan laavu Päätös Hyväksyttiin.

17 Sivistyslautakunta Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten jakaminen Sivistyslautakunta 77 Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina liikuntajärjestöille Kohdeavustukset ovat olleet haettavina mennessä ja hakemisesta on ilmoitettu viikolla joka kotiin Lemin kunnan alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, ilmestyneessä Länsi-Saimaan Sanomissa, järjestökirjeessä, muistutettu järjestöparlamentin kokouksessa ja kunnan nettisivuilla. Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kaksi hakemusta: Lemin Säräsiskot ry Sulkavan soutujen osallistumismaksu ja veneen vuokra Lemin Eskot ry nuorten harrastustoiminnan lisääminen ja eco-aselaitteiston hankkiminen (valm. SL) Esitys Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti: Lemin Säräsiskot ry Sulkavan soutujen kuluihin Lemin Eskot ry eco-aselaitteiston hankintaan Päätös Hyväksyttiin.

18 Sivistyslautakunta Nuorisojärjestöjen kohdeavustusten jakaminen Sivistyslautakunta 78 Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina nuorisojärjestöille Kohdeavustukset ovat olleet haettavina mennessä ja hakemisesta on ilmoitettu viikolla joka kotiin Lemin kunnan alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, ilmestyneessä Länsi-Saimaan Sanomissa, järjestökirjeessä, muistutettu järjestöparlamentin kokouksessa ja kunnan nettisivuilla. Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kaksi hakemusta: Lemin Nuorisoseura ry - järjestyksenvalvojan kertauskurssi 50 - fereesikurssin ohjauskulut 100 Lemin 4 H -yhdistys ry - koiraleiri monitoimikerho, Kuukanniemi, kevät 400 Nuorten itsensä järjestämän toiminnan avustuksista on jakamatta : L. A. W. Productions nuorille suunnatun bändi-illan järjestämiskuluihin (ilmainen yleisölle) (valm. SL) Esitys Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti: Lemin Nuorisoseura ry järjestyksenvalvojan kertauskurssi ja fereesikurssi Lemin 4 H -yhdistys ry - koiraleiri monitoimikerho, Kuukanniemi, kevät 335

19 Sivistyslautakunta Nuorten itsensä järjestämän toiminnan avustuksista: L. A. W. Productions bändi-illan järjestelykuluihin Päätös Hyväksyttiin.

20 Sivistyslautakunta Ohjattua nuorisotyötä alle 18 -vuotiaille tekevien järjestöjen kohdeavustus Sivistyslautakunta 79 Vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista järjestöavustuksista jätettiin kokouksessa rahaa jaettavaksi kohdeavustuksina nuorisojärjestöille ja jätettiin jaettavaksi kohdeavustuksen yhteydessä. Kohdeavustukset ovat olleet haettavina mennessä ja hakemisesta on ilmoitettu viikolla joka kotiin Lemin kunnan alueella jaetussa kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla, ilmestyneessä Länsi-Saimaan Sanomissa, järjestökirjeessä ja muistutettu järjestöparlamentin kokouksessa. Asian käsittelyssä jäävien lautakunnan jäsenten on etukäteen varmistettava varajäsenensä läsnäolo avustusten käsittelyn ajaksi. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä kuusi hakemusta: Lemin Nuorisoseura ry - Kuukanniemessä järjestettävän lasten teatteri-ilmaisukerhon ohjaajan palkka- ja matkakuluihin: - kevät syksy Lemin 4 H -yhdistys ry - kokkikerhon ohjaajien palkka- ja kerhokuluihin: - kevät syksy monitoimikerho Kuukanniemessä, kevät 400 MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry - lasten liikkiskerhot kk/kuukanniemi, kesä ja syksy lasten pikkujoulut 700 Kopa Juniorit ry - maalivahdin varusteiden uusiminen (4:lle joukkueelle) korttelisarjamaksut erotuomarimaksut F8 Imatran turnaus 70 - Simpeleen F8 pelimatka Saimaanturnaus maksut 330

21 Sivistyslautakunta Kuukanniemen vanhempainyhdistys ry - koulun ja/tai päiväkodin pihaleikki-, roolivaate- tai muun tarpeiston täydennys joulumyyjäisten ohjelma 600 Lemin Eskot ry - nuorten harrastustoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen - eco-aselaitteiston hankinta Vanhempainyhdistys Lykky ry - lapsille leikki- ja liikuntavälineistöä L. A. W. Productions (yritys) kitaran ja basson alkeisopetusta sekä miksaus- ja äänentoistokurssi - opetukseen vaadittaviin soittimiin ja oheislaitteisiin (valm. SL) Esitys Sivistyslautakunta päättää jakaa kohdeavustukset seuraavasti: Lemin Nuorisoseura ry lasten teatterikerhon kuluihin Lemin 4 H -yhdistys ry kokkikerhoihin MLL:n Lemin paikallisyhdistys ry liikkikerhoihin Kopa Juniorit ry maalivahdin varusteisiin Kuukanniemen vanhempainyhdistys ry pihaleikki-, roolivaatteita, muun tarpeiston täydennys Lemin Eskot ry eco-aselaitteen hankintaan Vanhempainyhdistys Lykky ry leikki- ja liikuntavälineisiin L. A. W. Productions - - yritys, ei avustusta Päätös Hyväksyttiin.

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta. 24. Viranhaltijapäätökset...33

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta. 24. Viranhaltijapäätökset...33 PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 24. Viranhaltijapäätökset...33 25. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 3.5.2016...34 26. Muistitikun myyntihinta kirjastossa...35

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 Tekninen lautakunta Nro 4/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 14.8.2014 klo 17-17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Käsiteltävät asiat 51. Saapuneet kirjeet...95 52. Päivähoitomaksujen määrittäminen ja periminen 1.8.2012 alkaen...96 53. Vetoomus päivähoitomaksujen huojennuksesta...101 54. Sivistystoimen taloudellinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 2/2012 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 03.04.2012 KOKOUSAIKA 03.04.2012 klo 18.00-19.20 KOKOUSPAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 11 VUODEN 2012 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO 2 12 KOULUTYÖNTEKIJÖIDEN LOMAUTTAMINEN 3 13

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri Viranomainen No 3/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 32 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 17.30 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat 56. Saapuneet kirjeet...107 57. Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena 2012-2015...108 58. Päiväkotien aukioloajat...110 59.

Käsiteltävät asiat 56. Saapuneet kirjeet...107 57. Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena 2012-2015...108 58. Päiväkotien aukioloajat...110 59. Käsiteltävät asiat 56. Saapuneet kirjeet...107 57. Talvityötarjoukset jääalueet/ladut kautena 2012-2015...108 58. Päiväkotien aukioloajat...110 59. Iitiän päiväkodin toimintamenojen kohdentaminen...111

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/10 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/10 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/10 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 27.4.2010 KELLO 18.00 21.02 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Nuorisotila Päätalo, Tuusniemi Juha Pitkänen, puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Pöytäkirja 5/2012 KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 3.12.2012 klo 17.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto ( ) Pihlajamäki Anu (x) Kulo Eija-Liisa ( ) Salonen

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2013 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 / 2013 Aika 11.11.2013 klo 19.00 21.20 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta. 46. Viranhaltijapäätökset...70

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta. 46. Viranhaltijapäätökset...70 PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 46. Viranhaltijapäätökset...70 47. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 7.9.2016...71 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja Sivu Nro

Kokouspöytäkirja Sivu Nro Kokouspöytäkirja Sivu Nro Koulutuslautakunta 14.12.2016 65 7 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 18.00-18.35 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Saapuvilla olleet jäsenet Lundén Allan, puheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

Keskiviikkona klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Keskiviikkona klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 02.03.2016 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivistyslautakunta. 39. Viranhaltijapäätökset...61

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivistyslautakunta. 39. Viranhaltijapäätökset...61 PÖYTÄKIRJA 5/2015 Sivistyslautakunta Asialista 39. Viranhaltijapäätökset...61 40. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 20.5.2015...62 41. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 26.01.2012 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. (liite 1) 3. (liite 2) 4. 5. (liite 3) 6. (liitteet

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016 Sivistyslautakunta 01.12.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 01.12.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

Tykköön toimipisteellä HUOMIOI PAIKKA!!!

Tykköön toimipisteellä HUOMIOI PAIKKA!!! Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 18.11.2014 klo 18.30 Paikka Tykköön toimipisteellä HUOMIOI PAIKKA!!! Käsiteltävät asiat 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66 KOKOUSAIKA maanantai 1.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 7 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 8 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 9 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 10 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*)

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 11/2016 24.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Torstaina

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37

No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37 KOKOUSAIKA 11.9.2014 klo 18-19.30 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika to 28.1.2016 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 9.1.2014 klo 17.00 17.36 Isonkyrön

Lisätiedot

Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsiteltävät asiat 32. Saapuneet kirjeet...64 33. Viranhaltijapäätökset...65 34. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...66 35. Sivistyslautakunnan ehdotukset investointihankkeista talousarviovuodeksi

Lisätiedot

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Maaseutuelinkeinolautakunta 2/2007 8 KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot