1.KURSSIKERTA: TUTUSTUMINEN JA IHMISSUHTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.KURSSIKERTA: TUTUSTUMINEN JA IHMISSUHTEET"

Transkriptio

1 SUHDESOPPA

2 JOHDANTO Suhdesoppa-kurssi on kehitetty nuorten kanssa käytettäväksi. Bovallius-ammattiopiston pilottikursseille osallistuneet nuoret ovat vuotiaita ja tarvitsevat opinnoissaan erityistä tukea. Kurssit on toteutettu sukupuolen mukaan jaetuissa ryhmissä. Kurssimateriaalissa on huomioitu tuen tarpeet esimerkiksi korostamalla kuvien käyttöä ohjauksen tukena sekä asioiden selkeää jakoa aihepiirien mukaan. Kunkin tapaamisen lopussa tehtävä yhteenveto helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. Kurssi on suunniteltu viiden tapaamisen mittaiseksi, mutta sen pituutta voi varioida ohjattavan ryhmän ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Kurssin aloittaminen on vapaaehtoista, mutta osallistuja sitoutuu käymään ryhmässä aloitettuaan kurssin. Ryhmän kokosuositus on 4-8 henkilöä. Suhdesoppa-kurssin oheen on hyvä tarjota mahdollisuutta yksilökeskusteluihin, koska käsitellyt aiheet ovat tunnepitoisia ja saattavat herättää nuorissa muistoja tai kysymyksiä, joita ei ryhmässä sellaisenaan voi tuoda esiin. Koulutuksen järjestäjä voi linjata mahdollisuutta toteuttaa kurssi osana vapaasti valittavia opintoja. Bovallius-ammattiopistossa kurssi on toteutunut asuntolan vapaa-ajan toimintana. Käytäntö on osoittanut, että Suhdesoppa-kurssia ohjaamassa tulee olla kaksi henkilöä, joista toinen voi olla ns. apuohjaaja. Tämä materiaali on tuotettu Opetushallituksen rahoituksella Valmis 2-hankkeessa ja sen ovat tehneet Hanna Halminen ja Piia Virtanen Bovallius-ammattiopistosta. Kuvituksen on tehnyt Bovallius-ammattiopiston opiskelija Adriana Hanhikoski VALO-ryhmästä.

3

4 1.KURSSIKERTA: TUTUSTUMINEN JA IHMISSUHTEET Ensimmäisessä tapaamisessa on tavoitteina: a) tutustua toisiin ryhmäläisiin ja ryhmän ohjaajaan b) pohtia erilaisia ihmissuhteita ja omia tämän hetkisiä ihmissuhteita c) pohtia omia toimintatapoja ihmissuhteissa Ryhmäytyminen aloitetaan esittäytymiskierroksella. Alkuun otetaan mahdollisimman helppo harjoitus, jotta kynnys osallistua pysyy matalana. Ohjaaja on levittänyt lattialle kortteja, joissa on numeroita ja kirjaimia (yksi numero tai kirjain /kortti). Tärkeää on, että samaa kirjainta ja numeroa löytyy ainakin kaksi kappaletta. Ohjaaja voi auttaa ryhmäläisiä korttien valinnassa, jos tuntuu että heidän on vaikea keksiä, mitä itsestään kertoisivat. Voi esimerkiksi pyytää kertomaan harrastuksen ja ottaa sen alkukirjaimen. Ohjaaja ohjeistaa: Valitse itsellesi 1-3 korttia. Ota sellaiset kortit, joiden avulla pystyt kertomaan jotain itsestäsi muille. Voit esimerkiksi miettiä omaa nimeäsi, osoitettasi tai ikääsi (tai jotain ihan muuta). Saat itse valita, mitä kerrot. Jos haluamasi numero tai kirjain on jo jollain toisella, voit lainata sitä häneltä. Esittäytymiskierros käydään rauhalliseen tahtiin läpi. Ideana on, että osallistujat voivat tässä vaiheessa aivan itse säädellä sitä, mitä he haluavat itsestään kertoa. Ryhmän pelisäännöt: Ohjaaja kertoo ryhmän kaksi sääntöä: Kyseessä on suljettu ryhmä, johon osallistutaan kaikille neljälle tapaamiskerralle. Osallistumisvelvollisuudesta on kerrottu jo ilmoittautumisen yhteydessä. Ryhmässä käsiteltyjä asioita ei kerrota kellekään ryhmän ulkopuoliselle. Lain rikkomiseen liittyvissä asioissa (esim. esiin tulee seksuaalinen hyväksikäyttö) ohjaajan on kuitenkin toimittava lain edellyttämällä tavalla. Ryhmä voi sopia lisäksi keskenään muita sääntöjä esimerkiksi taukojen pidon suhteen. Ihmissuhteet Aletaan pohtia yhdessä, millaisia ihmissuhteita on olemassa. Ohjaaja kirjoittaa ja/ tai piirtää tikku-ukkokuvat fläppitaululle sitä mukaa, kun osallistujat kertovat erilaisia ihmissuhteita. Listataan siis useita erilaisia ihmissuhteita, esim.: ystävyys seurustelu avioliitto vanhempi lapsi työkaverit opiskelukaverit naapurit, tutut Seuraavaksi käsitellään sitä, mitä eroa on erilaisilla ihmissuhteilla. Ensin käydään keskustellen läpi niitä ihmissuhteiden muotoja, joita ryhmä on listaan tuottanut. Ryhmän ohjaaja voi ehdottaa lisättäväksi jotain, jos ryhmä on tuottanut hyvin vähän vaihtoehtoja. Seuraavan harjoituksen tarkoitus on hauskalla ja aika itsestään selvälläkin tavalla korostaa sitä, että erilaisissa ihmissuhteissa pätevät erilaiset säännöt ja tavat. Harjoitus: Pohditaan vielä tarkemmin, mikä erottaa läheisen ja etäisemmän ihmissuhteen toisistaan. Tämä tehdään siten, että on kaksi valokuvaa heijastettuna dokumenttikameralla seinään tai esim. sohvapöydällä, mikäli ryhmä on hyvin pieni. Toinen kuva on työkaveruudesta, esim. työntekijä hakee ruokaa palvelutiskistä. Toinen kuva on läheisestä ihmissuhteesta, esim. kaksi ihmistä halaavat toisiaan. Kuvat on hyvä otsikoida, jotta asia pysyy kurssilaisten mielessä. Ohjaaja on tehnyt väittämäkortteja. Korteissa lukee esim. Voivat pussata toisiaan, Asiakas maksaa ostoksensa. Ryhmäläiset saavat sijoittaa väittämät sen ihmissuhteen yhteyteen, johon ne paremmin sopivat. Mikäli väittämä sopii heidän mielestään molempiin, sen voi jättää kuvien väliin. Ohjaaja pyytää perustelemaan ratkaisuja ja käydään yhteistä keskustelua.

5 Hauska lisä: Voidaan myös puhua siitä, mitä tapahtuisi, jos toimisi toisessa ihmissuhteessa eri sääntöjen mukaan. Mitä seurustelukumppani sanoisi, jos esimerkiksi kiittäisit häntä hyvästä palvelusta tai toivottaisit hyvää päivänjatkoa, kun kääntyisit poispäin. Miten asiakaspalvelija/ työkaveri reagoisi, jos kertoisit hänelle tunteistasi tai halaisit häntä? Tärkeää on kuitenkin päättää keskustelu siihen, että todetaan tämän olleen kuvittelua. Mitä erilaisia parisuhteita on olemassa: Avataan käsite parisuhde. Ryhmän kanssa keskustellaan, mitä erilaisia parisuhteita on olemassa (seurustelu, avoliitto, avioliitto ja rekisteröity parisuhde). Kuinka löydän kumppanin: Keskustellaan lyhyesti siitä, millä eri tavoin ja mistä paikoista voi löytää itselleen seuraa. Tämä toimii vain virikkeenä seuraavaan vaiheeseen. netistä, suomi24, twitter, facebook kaverin kautta koulusta kaupungilta, hengailu harrastuksessa matkustaessa Aiheen käsittelyssä käytetään tukena liitemateriaalia treffeihin liittyen. Jos ryhmäläiset ovat keskenään tuttuja jo aiemmin, voi tyhjien puhekuplien määrää lisätä. Tällöin ryhmäläiset saavat itse pohtia tarkemmin, mitä missäkin tilanteessa voi sanoa ja ajatella. On hyvä keskustella myös siitä, mitä asioita EI ole tapana sanoa ääneen. Seurustelusuhde: Ensin keskustellaan siitä, mitä on seurustelu. Miten se esimerkiksi eroaa ihastumisesta? Seurustelua edeltää yleensä treffeillä käyminen tai tutustuminen jonkin yhteisen toiminnan (opiskelu, harrastus jne.) kautta. Keskeistä on, että ryhmäläiset ymmärtävät seurustelun olevan sellainen ihmissuhteen muoto, jossa molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että seurustellaan. Suhteeseen liittyy luottamuksellisuus ja kunnioitus toista ihmistä kohtaan. Tässä käytetään apuna Iloa ja vastuuta seksistä materiaalia, s Jos suositeltua materiaalia ei ole saatavilla, ryhmän ohjaaja voi piirtää taululle, keskustelun tueksi, jatkumon seurustelun vaiheista: ihastus tunteista kertominen tutustuminen - mahdollinen seurustelusta sopiminen tunteiden ilmaiseminen opettelu fyysisiä tapoja ilmaista tunteita: suuteleminen, hyväily, rakasteleminen seurustelusuhteeseen kuuluva vastuu. Ryhmäläisille annetaan mahdollisuus kertoa omia havaintojaan seurustelusta. Miten he ovat huomanneet ihmisten käyttäytyvän seurustellessa? Mistä huomaa, että jotkut seurustelevat? Yhteenveto: Ohjaaja kirjoittaa näkyville päivän aiheet: ryhmään tutustuminen erilaiset ihmissuhteet kuinka löydän kumppanin seurustelusuhde Jokainen ryhmäläinen saa sanoa yhden mieleen jääneen asian. Ohjaaja voi kysyä perusteluita ja laajentaa keskustelua, mikäli se uhkaa jäädä hyvin niukaksi.

6 2. KURSSIKERTA: PARISUHDE Toisessa tapaamisessa on tavoitteena: 1) hahmottaa sitä, millainen nuoren mielestä on hyvä parisuhde 2) pohtia sitä, millä tavalla parisuhteessa osoitetaan välittämistä 3) oppia tunnistamaan omat rajansa parisuhteessa 4) pohtia, sitä mikä ei kuulu parisuhteeseen Hyvä ja toimiva parisuhde Ohjaaja alustaa aiheesta avaamalla seuraavia aiheita ryhmälle sopivalla tavalla. Parisuhde on parhaimmillaan voimaannuttava ja kumpaakin osapuolta kehittävä suhde. Parisuhteen alussa kumppanit haluavat viettää paljon aikaa keskenään. Muu elämä jää aivan toissijaiseksi. Suhteen edetessä on luonnollista, että kumpikin haluaa viettää aikaa keskenään. Kuitenkin myös muille elämän osa-alueille, kuten omille harrastuksille ja läheisille ihmisille on enemmän aikaa. Tasavertaisen ja tasapainoisen suhteen kehittymiseksi on tärkeää, että kummallakin on omia juttuja, joita voi puuhastella yksin tai muiden kuin kumppaninsa kanssa. Jokaiseen parisuhteeseen kuuluu meidän juttuja, jotka ovat vain parin yhteisiä omia tapoja viettää aikaa. Se taas lisää suhteen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nuoret keskustelevat pareittain, mitä yhteisiä juttuja nuorella on kumppaninsa kanssa. Sen jälkeen keskustellaan asiasta ryhmässä, jolloin voi kertoa meidän juttuja muille ryhmän jäsenille, jos haluaa. Keskustelkaa ryhmässä, millainen on nuorten mielestä hyvä parisuhde? a) Jokainen ryhmän jäsen etsii lehdistä kuvan tai kuvia, jotka kertovat nuoren mielestä hyvästä parisuhteesta. Jokainen voi kertoa löytämästään kuvasta, miksi valitsi juuri kyseisen kuvan. b) Mikä tekee omasta parisuhteesta hyvän? Mikä ei kuulu parisuhteeseen? Parisuhteessa saattaa ilmetä myös sellaisia asioita, jotka eivät ole hyväksi parisuhteelle. Suhteessa toinen tai jopa molemmat saattavat käyttäytyä tavalla, joka voi aiheuttaa toiselle henkilölle pahaa oloa. pettäminen valehtelu seksiin ja mihinkään muuhun pakottaminen kumppanista juoruilu arvostelu, vähättely halveksunta uhkailu; erolla, väkivallalla, paljastaa jonkin henkilökohtaisen asian varastaminen kiusaaminen voimakas mustasukkaisuus väkivalta hyväksikäyttö: taloudellinen, seksuaalinen, verbaalinen nöyryyttäminen Seuraavaksi käsitellään muutamia teemoja tarkemmin. Ryhmän ohjaaja voi valita kolmesta teemasta (mustasukkaisuus, pettäminen, riiteleminen) käytettävissä olevan ajan ja ryhmän tarpeiden mukaan. Mustasukkaisuus Monesti ihmiset luokittelevat itsensä joko mustasukkaiseksi tai ei-mustasukkaiseksi ihmiseksi. Kaikki ovat kuitenkin tunteneet mustasukkaisuutta joskus. Mustasukkaisuuden tunne johtuu monesti siitä, että ihminen ei usko olevansa riittävän hyvä välittämälleen ihmiselle. Voimakas mustasukkaisuus voi synnyttää halun hallita ja valvoa kumppanin elämää. Kumppani saattaa soitella ja varmistella, mitä toinen on tekemässä, voi lukea toisen sähköposti- tai tekstiviestejä, ei anna toisen viettää kavereiden kanssa aikaa. Mustasukkaisuudesta on hyvä puhua parisuhteessa. Ei ole häpeä tuntea mustasukkaisuutta.

7 Pettäminen Mitä on pettäminen? Pettämisen voi ymmärtää eri tavoin. Sen vuoksi jokainen nuori voisi miettiä hetken ja vaikka kirjoittaa paperille, mikä on hänen mielestään pettämistä. Sen jälkeen keskustellaan ryhmässä pettämisestä. Jokaisessa parisuhteessa on tärkeää keskustella parisuhteensäännöistä ja siitä, mitä kumppanin mielestä on pettämistä. On tärkeää, että suhteessa puhutaan siitä, mitä kummallakin on lupa tehdä, kun seurustellaan. Se lisää luottamusta ja selkeyttää parisuhdetta. Nuorten kanssa keskustellaan siitä, minkälaisia tunteita pettäminen heissä herättää. Tunteiden nimeämisen sijaan voidaan käyttää kuvakortteja. Nuori valitsee korteista sen, joka kuvastaa hänestä parhaiten pettämiseen liittyvää tunnetilaa. Jokainen ryhmän jäsen voisi kertoa, miksi on valinnut juuri kyseisen kuvakortin. Riiteleminen, keskustelkaa ryhmässä: Miksi riidellään? Onko riitely hyvä vai huono asia? Parisuhteeseen liittyvä myytti: Riitelevätkö onnelliset parit? Riitelyn vaiheet: 1) Riitely 2) Rauhoittelu ja rauhoittuminen 3) Anteeksi pyytäminen ja antaminen 4) Kuulluksi tuleminen (kokemus siitä, että toinen todella kuuntelee sanoman) Riitelyä käsitellään opiskelijoiden kanssa draaman keinoin. Kaksi ryhmäläistä esittää riitatilanteen, jonka aihe tulee muilta opiskelijoilta. Ohjaajan tulee luonnollisesti huomioida nuorten vapaaehtoisuus osallistua draamatyöskentelyyn. Mikäli opiskelijat ovat hyvin arkoja, voivat ohjaajat esittää malliksi jonkin tilanteen. Esityksen päätteeksi keskustellaan riitatilanteesta heränneistä ajatuksista. Samalla ohjaaja ohjaa keskustelua siihen, miten ryhmäläiset itse kokevat toimivansa riitatilanteessa, onko jokin tietty toimintamalli, joka toistuu kerta kerran jälkeen esim. vanhempien, sisarusten kanssa riidellessä. Suhteen päättyminen Parisuhteen loppuminen on monesti vaikea asia kummallekin osapuolelle. Vaikka suhteen lopettaminen olisi helpompaa tekstiviestillä tai sähköpostilla, olisi tärkeää, että toiselle henkilölle kerrotaan suhteen päättymisestä kasvotusten keskustellen. Jättämistilanteessa on tärkeää, että molemmat henkilöt voivat ilmaista eroon liittyviä tuntemuksia. Suhteen päättyessä jätetyn ei kannata kerjätä toista jäämään suhteeseen, koska näin jätetty vahingoittaa vain enemmän itseään. Suhteen päättymiseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista on hyvä keskustella ystävien tai nuorelle tärkeän henkilön kanssa. Liikunta, maalaaminen tai muu itselle tärkeä toiminta voi myös helpottaa oloa. Tässä tilanteessa henkilö, joka on jättänyt toisen, ei kuitenkaan ole oikea henkilö lohduttamaan, koska jättäjä ja jätetty eivät enää halua samaa asiaa. Suhteen päättyessä kummallakin henkilöllä on lupa olla surullinen, vihainen tai mitä tunteita ikinä ero aiheuttaakaan. Ryhmässä on hyvä tuoda esiin, että moni nuori kertoo suhteen päättymisen olevan yhteinen päätös. Näin kuitenkin on todellisuudessa harvoin. Usein toinen osapuoli on kertonut haluavansa eron ja parisuhteen toinen osapuoli myötäilee eropäätöksen tehnyttä säilyttääkseen ns. omat kasvonsa erossa. On toki luonnollista suojella itseään menetykseltä sanomalla itselleen ja muille, että tätähän minäkin halusin. Kuitenkin on tärkeää, että myöhemmin pystyy hyväksymään, kumpi suhteen todellisuudessa lopetti. Ajan myötä parisuhteen alkuhuuma häviää, mutta suhteessa on paljon muita asioita, jotka korvaavat tämän voimakkaan tunteen. Parisuhde tasoittuu ja rakastaminen on tunne, joka kantaa suhdetta. Suhde antaa paljon arjen keskellä. Kumppanin kanssa saa jakaa omia kokemuksia ja ajatuksia. On tärkeää, että saa kokea olevansa hyväksytty. Aina ei edes tarvitse puhua tai tehdä mitään yhdessä, voi vain tuntea toisen henkilön läsnäolon. Bonus: Jos aikaa on tai voitte käyttää Parisuhde-teemaan kaksi tapaamista, katsokaa elokuva, jossa keskeisessä osassa on parisuhde. Keskustelkaa elokuvan jälkeen siitä, millaisia ajatuksia elokuva herätti.

8

9 3. KURSSIKERTA: SEKSI PARISUHTEESSA Ryhmän ohjaajille on muodostunut tähän tapaamiseen mennessä käsitys ryhmän kyvystä käsitellä arkaluonteisia asioita. Aihetta käsitellään juuri kyseiselle ryhmälle sopivin menetelmin ja sopivalla tasolla. Menetelmiä valitessaan ohjaajat pohtivat, missä määrin painottavat toiminnallisuutta, keskustelua ja kuvien tai muun havaintomateriaalin käyttöä. Kolmannessa tapaamisessa on tavoitteena: 1) saada tietoa seksistä 2) keskustella seksistä osana parisuhdetta 3) pohtia nuoren omia rajoja ja tarpeita suhteessa seksiin Monelle ihmiselle jopa aikuiselle saattavaa sanat seksi ja seksuaalisuus herättävät hämmennystä. Jokainen meistä ihmisistä on seksuaalinen. Se tarkoittaa kasvua ja kehitystä pojasta mieheksi ja tytöstä naiseksi. Seksuaalisuus kehittyy koko elämän ajan. Seksi taas on luonnollinen tarve, kuten ravinto ja suoja. Siihen liittyy myös tunteita ja tuntemuksia. Seksi Keskustelkaa ryhmässä, mitä sana seksi tuo mieleen. Millaisia tunteita se herättää? Nuoret keskustelevat pareittain siitä, mitä tulee mieleen sanasta koskettelu itsetyydytys yhdyntä Lisäksi keskustellaan yhdessä siitä, mitä tarkoittavat sanat: aseksuaali, porno, selibaatti, masturbointi, bi-seksuaali Seksi parisuhteessa Ihastumisen huumassa myös seksiin liittyvät tunteet monesti heräävät. Ihminen saattaa tuntea voimakasta halua harrastaa seksiä toisen kanssa. Kumppaneilla saattaa kuitenkin olla erilainen käsitys siitä, milloin on valmis seksiin kumppanin kanssa. Vaikka aihe on vaikea, tulisi pariskunnan keskustella siitä, milloin olisi kummallakin oikea aika harrastaa seksiä. Kummankin kumppanin tulee haluta seksiä. Seksiä ei tule harrastaa, jos toinen ei sitä halua. Kumppaneiden seksuaalisten tarpeiden erilaisuus voi herättää ristiriitoja; toinen kumppani haluaisin harrastaa seksiä monta kertaa viikossa ja toiselle kumppanille riittäisi vain kerran viikossa. Tällöin on tärkeää sopia siitä, milloin harrastetaan seksiä niin, ettei kumpikaan osapuoli siitä loukkaantuisi. Luottamus kumppaneiden välillä on tärkeä ennen seksin harrastamista. Ihminen paljastaa itsestään arkoja asioita ja päästää toisen ihmisen lähemmäs kuin missään muussa ihmissuhteessa. Kummankin on hyvä saada kokemus siitä, että kumpikaan kumppaneista ei halua vahingoittaa toista, vaan voi luottavaisesti kumppanin kanssa harrastaa seksiä. Seksin lisäksi on tärkeää keskustella myös ehkäisystä. Kummallakin henkilöllä on vastuu huolehtia ehkäisystä eikä sitä voi vain siirtää toiselle osapuolelle. Seksiä ei tule missään nimessä harrastaa ilman ehkäisyä. Jos kumppani on melko vieras eikä ole varmuutta siitä, onko kummallakaan sukupuolitautia, tulee yhdynnässä ehdottomasti käyttää kondomia muuten ehkäisyvälineen lisäksi. Miettikää nuorten kanssa, mistä voi hankkia ehkäisyvälineitä ja mitä erilaisia ehkäisyvälineitä on käytettävissä. Ryhmän ohjaaja voi näyttää nuorille erilaisia ehkäisyvälineitä.

10 Porno Nuorelle saattaa syntyä seksistä tietty mielikuva jo ennen kuin hän on harrastanut seksiä kumppanin kanssa. Erilaiset aikuisviihdevideot ja lehdet ovat voineet vaikuttaa nuoren mielikuviin. Nuoren on tärkeä ymmärtää, ettei seksi kumppanin kanssa ole samanlaista kuin se näyttäytyy pornografiassa. Porno on mielikuvitukseen perustuvaa eikä vastaa todellisuutta. Seksuaalinen hyväksikäyttö/kaltoinkohtelu Seksi on erittäin herkkä asia, koska se on jokaiselle ihmiselle erittäin henkilökohtainen. Sen vuoksi on se satuttaa kovasti, jos nuoreen kohdistuu seksuaalista kaltoinkohtelua. Monesti kuulee ihmisten puhuvan niin sanotuista puskaraiskauksista, jotka tapahtuvat uhrille täysin vieraan ihmisen tai ihmisjoukon toimesta. Kuitenkin suurin osa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta tapahtuu uhrille ennestään tutun ihmisen toimesta. Suurin osa raiskauksista tapahtuu parisuhteessa. Monesti uhri syyttää tapahtuneesta itseään, vaikka teko on täysin tekijän vastuulla. Seksuaalista väkivaltaa kohdanneen tulisi heti ottaa yhteyttä lääkäriin. Henkilö ei saisi peseytyä eikä vaihtaa vaatteita ennen lääkärissä käyntiä. Uhrin tulee pian teon jälkeen ottaa yhteyttä poliisiin ja tehdä rikosilmoitus teosta. Jos alaikäiseen on kohdistunut seksuaalista kaltoinkohtelua ja henkilö kertoo asiasta sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalan ammattilaiselle, tulee asiasta kuulleen henkilön tehdä siitä lastensuojeluilmoitus ja rikosilmoitus. Tärkeää on, että kaltoinkohteluksi tullut nuori ohjataan käsittelemään tapahtunutta ammattiauttajan, kuten koulukuraattorin, koulupsykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Raiskauskriisikeskus Tukinainen tarjoaa maksutonta neuvontaa puh , ma-pe klo 9-15, la-su klo 15-21, pyhinä ja niiden aattoina klo Iloa seksistä Parisuhteessa seksi on syvempää tutustumista toiseen ihmiseen. Seksin ei tarvitse olla vakavaa, vaan se voi olla leikittelyä tutun kumppanin kanssa. Positiivinen kokemus seksistä ja fyysinen läheisyys voivat lähentää kumppaneita entisestään. Seksuaalisen nautinnon tuottaminen kumppanille on yhteinen iloa tuova asia. Tehtävä tapaamisten välille: Lopuksi ohjaaja kertoo, että jokaisen on hyvä miettiä omaan toimintaansa toisten ihmisten kohtaamisessa. On hyvä, jos asiaa voi höystää omakohtaisella tarinalla, esim. Minä olen huomannut, että käyttäydyn tosi töykeästi, jos jännitän jotain tilannetta. Huomasin sen, kun hyvä ystäväni sanoi siitä minulle monta kertaa. Ohjaaja pyytää jokaista miettimään seuraavaksi kerraksi jonkin oman toimintatavan ihmissuhteissa. Se saa olla hyvä tapa tai tapa, jota haluaisi muuttaa. Tehtävää ei tarvitse kirjoittaa, vaan pohtiminen riittää. Jos ryhmäläisillä on vaikeutta muistaa annettuja ohjeita, on tehtävä hyvä antaa mukaan pienellä post-it lapulla.

11 4. KURSSIKERTA: TUNNETAIDOT JA VUOROVAIKUTUS Neljännessä tapaamisessa on tavoitteena a) tunteiden tunnistaminen b) ajatukset, tunteet, käyttäytyminen c) pohtia keinoja toisen henkilön tunteiden huomioimiseen d) käyttää vaihtelevia työtapoja kuten rentoutuminen, sisäisen puheen käyttö Tunnetaidoilla tarkoitetaan kykyä reagoida tarkoituksenmukaisesti eri tilanteisiin ja kykyä huomioida muiden ihmisten tunteet. Tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja hallintaa voidaan opetella. Nämä oppimistilanteet ja niissä tapahtuva ohjaajan ja nuorten kohtaaminen ovat yhtä kuin se, millainen harjoitus tehdään. Tunnetaitojen harjoittelun yksi tavoite on opettaa nuorille, että kaikki tunteet ovat sallittuja; negatiivinenkin tunne voi kääntyä voimavaraksi. Nuoret vasta opettelevat huomioimaan toisten ihmisten tunteita, tämä on hyvä tuoda ryhmäläisillekin esiin. On OK, että joskus töppää. Viime kerralla annettua välitehtävää hyödynnetään tunnetaidoista keskusteltaessa. Ohjaaja lukee seuraavan tilanteen: Olet kaupassa ja seisot kassajonossa. Yhtäkkiä joku tuuppii sinua selästä. Ihmettelet, mitä tapahtuu. Huomaat, että nuori mies tönii jonossa olijoita ja lopuksi ohittaa vanhan mummon tönäisten tuota mummoakin. Mitä tunteita tämä sinussa herättää? (oletettavia vastauksia ovat esim. ärtymys, kiukku ja pelko) Jos ryhmässä on avoin ilmapiiri, ohjaaja voi tehdä vielä provosoivamman esimerkin. Tavoitteena on, että osallistujat tässä keskustelussa tunnistaisivat kertomuksen herättämiä tunteita. Ohjaaja voi auttaa tunteiden nimeämisessä. Keskusteltaessa tunteista ryhmässä, voi huomata että muilla voi olla erilainen tunnekokemus samasta tilanteesta. Ohjaaja kertoo ryhmäläisille, mitä sisäisellä puheella tarkoitetaan. Sen voi konkretisoida esimerkiksi näin: Sisäinen puhe on ajatuksia, joilla voit vaikuttaa tunteisiisi ja siihen miten toimit. Voit esimerkiksi rauhoittaa itseäsi sen avulla. Mietitään uudestaan ohjaajan kertomaa esimerkkiä. Ohjaaja kysyy, millainen sisäinen puhe voisi auttaa tuossa tilanteessa, jossa tunnet ärtymystä/kiukkua/pelkoa. Millaisen lauseen voisit sanoa itsellesi?

12 Seuraavaksi katsotaan tunnekortteja, joissa on kasvokuvia erilaisista tunteista. Ryhmäläiset saavat kertoa esimerkkejä tilanteista, jossa ovat tunteneet ko. tunnetta. Ohjaaja tekee kysymyksiä, joilla ryhmäläiset tulevat tietoisemmiksi tunteistaan. Ohjaaja voi käyttää myös asteikkokysymyksiä, joissa asteikko on konkreettisesti näkyvillä. Huom! On tärkeää puhua myös ilon tunteista ja hyvistä kokemuksista, ei vain negatiivisista tilanteista. Ohjaaja poimii jonkun tai joitain esimerkkejä osallistujien tuomista tilanteista ja pyrkii kysymyksin osoittamaan osallistujille, että se, mitä tunnemme ja ajattelemme, vaikuttaa siihen miten toimimme. tilanne (mitä tapahtui) ajatukset (mitä ajattelet?) tunteet (mitä tunteita se herätti?) käyttäytyminen (mitä teit? miten toimit?) Lopuksi tehdään kehotietoisuuden harjoitus. Ensin keskustellaan siitä, miltä tunteet tuntuvat kehossa. Ohjaaja jakaa osallistujille A4:t, joissa on kehon ääriviivat. Osallistujat saavat värittää tai kirjoittaa kehoon tuntemuksiaan haluamillaan väreillä ja symboleilla. Ilmaisutapa on vapaa. Omaa kuvaansa ei tarvitse näyttää muille, jos ei halua. Suhdesoppa-kurssin lopussa pidetään pienet juhlat.

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa

Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa Seksuaalisuus: On ominaisuus, joka on jokaisella ihmisellä syntymästä lähtien muuttuu koko elämän ajan kasvun, kehityksen sekä ikääntymisen mukana koska seksuaalisuus

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Uhrin auttamisen lähtökohtana on aina empaattinen ja asiallinen kohtaaminen. Kuuntele ja usko siihen, mitä uhri kertoo. On

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1. Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: LAKI JA PARISUHDE Parisuhde Avoliitto Tasa-arvo Seksuaalioikeudet Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Tehtävät. stressiin liittyvät tehtävät 1 5. Minun stressini. Stressin monet puolet

Tehtävät. stressiin liittyvät tehtävät 1 5. Minun stressini. Stressin monet puolet Tehtävät 1 Minun stressini stressiin liittyvät tehtävät 15 A. Mikä sinua stressaa? Voit ajatella, mitkä asiat tämänhetkisessä arjessasi, elämäntilanteessasi tai vaikkapa yksittäisissä tilanteissa aiheuttavat

Lisätiedot

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi PARISUHTEEN JA PERHEEN HYVINVOINTI Parisuhde on kahden ihmisen välinen tila, joka syntyy yhteisestä sopimuksesta ja jota molemmat tai jompikumpi

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Valtin seminaari 10.11.2011 Ryhmän synty Opintopsykologipalvelujen ylisuuri kysyntä. Mahdollisuus päästä käsittelemään asioitaan nopeammin ryhmässä.

Lisätiedot

KUN NUORI KOKEE SEKSUAALISTA VÄKIVALTAA. Opas vanhemmille ja huoltajille

KUN NUORI KOKEE SEKSUAALISTA VÄKIVALTAA. Opas vanhemmille ja huoltajille KUN NUORI KOKEE SEKSUAALISTA VÄKIVALTAA Opas vanhemmille ja huoltajille SISÄLLYS Mitä on seksuaalinen väkivalta? s. 3 Miksi seksuaalista väkivaltakokemusta pitää käsitellä? s. 4 Miten nuori oireilee? s.

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmela

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmela Tukeva2 Rovaseudun pilotti Kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmela Koulukuraattorien kehittämispäivä 6.6.2012 Ryhmä on tarkoitettu vanhempiensa eron kokeneille 12-15 vuotiaille, yläkouluikäisille

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Odotusaika. Hyvät vanhemmat

Odotusaika. Hyvät vanhemmat Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhtstoiminta-alue Janakkalan neuvola Odotusaika Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaihta. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haastta perheelämään

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Vuonna 2016 uudistetussa

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi?

Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Osallistu kilpailuun Kesän 2017 parhaalle tapahtumalle nimi? Kesäkuussa 2017 Lappeenrannassa nähdään ja koetaan sirkusta, kansantanssia ja teatteria lasten ja nuorten esittämänä, kun Nurtsi-nuorisosirkusfestivaali,

Lisätiedot

Puhe-Judon peruskurssi

Puhe-Judon peruskurssi Puhe-Judon peruskurssi Mielenrauha koulutuspalvelut Oy 1 Asiantuntija- ja konsultointipalvelut Riskin todennäköisyys Vanhempien tietopaketti huumeista Kouluturva 2 Häirintärikosten EET Lasten ja nuorten

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi FM, UUSPERHENEUVOJA KIRSI BROSTRÖM, SUOMEN UUSPERHEIDEN LIITTO RY Uusperheen määrittelyä uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa

Lisätiedot

Alueelliset nuorisotyöpäivät 6.8.2014 Peräpohjolan Opistolla

Alueelliset nuorisotyöpäivät 6.8.2014 Peräpohjolan Opistolla Alueelliset nuorisotyöpäivät 6.8.2014 Peräpohjolan Opistolla Seksuaalisuus työpaja Nina Mömmö-Koskiniemi KM, kasvatuspsykologi, Auktorisoitu seksuaaliterapeutti ja ET Psykoterapeutti www.sileatkivet.fi

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 1 RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN Tilastotietoa kriisi- ja juristipäivystyksen yhteydenotoista 1.1. 31.5.2009 välisenä aikana 1.1. 31.5.2009 välisenä

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri -fontilla, fontti 18-20 keskitettynä, kaksirivinen otsikko laitetaan näin Tänne sijoitetaan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo,

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, 14.11.2012 Lähtökohdat Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimenpidekirjaus

Lisätiedot

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä 11.9.2013 Lolan Lindroos Kouluttaja Uudenmaan palvelualue Helsingin palveluyksikkö 1 Puuttuminen väkivaltaan on välittämistä! Epäily ja tunnistaminen

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Marja Snellman-, KM, LO, Sos.tt. Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö Sitoutumaton kansanterveys- ja kansalaisjärjestö Mielenterveysseura pyrkii siirtämään

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa?

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa? Väestöliiton järjestämä seminaari 6.6.2008 Vertaistoiminnan kehittäjä, psykologi Virpi Lahtiharju: Miten lapsi voisi näkyä perheasioiden sovittelussa? Lapsi on sovittelussa mukana puheen ja mielikuvien

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua?

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? 15.10.2012 TT, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki Millaista sinulle on olla nainen? Mitä arvostat

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

VÄKIVALLANKÄYTTÖ PUHEEKSI. Työntekijän lomake

VÄKIVALLANKÄYTTÖ PUHEEKSI. Työntekijän lomake VÄKIVALLANKÄYTTÖ PUHEEKSI Työntekijän lomake Kaarlejärvi, Kaisto, Malinen ja Mällinen 2014 SISÄLLYS Puheeksiotto kannattaa! 3 Mitä on väkivalta? 3 10 + 1 neuvoa Väkivallankäyttö puheeksi -lomakkeen käyttöön

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276

SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276 SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276 AMMATILLINEN VALTA LUOTTAMUKSEN RIKKOMINEN: kerrotaan asioita asiakkaan tietämättä. NORMALISOINTI: ei uskota asiakasta, hyväksytään

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

HYVÄ MINÄ! Tutkimusretki itsetuntoon - työpaja

HYVÄ MINÄ! Tutkimusretki itsetuntoon - työpaja HYVÄ MINÄ! Tutkimusretki itsetuntoon - työpaja Mervi Juusola Tietokirjailija, kuvataideterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja www.mielenvoimaa.net Varhaiskasvatuspäivät 6.11.2015 Sosiaalisten taitojen

Lisätiedot

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Ihmiset voivat elää monenlaisissa liitoissa. Tässä saat tietoa neljästä eri liitosta ja siitä, mitä ne tarkoittavat. Avoliitto Kun kaksi ihmistä

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

E Eläydy kuunteluun ja katso koko ajan puhujaan. A Asetu toisen asemaan ja tilanteeseen

E Eläydy kuunteluun ja katso koko ajan puhujaan. A Asetu toisen asemaan ja tilanteeseen HEARS -MALLI H Hyvä kuunteluasento E Eläydy kuunteluun ja katso koko ajan puhujaan A Asetu toisen asemaan ja tilanteeseen R Reagoi ilmeilläsi; jos toinen näyttää surulliselle ole surullinen. Jos toinen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Paneeli moniammatillinen ratkaisu miten lasta autetaan ajoissa

Paneeli moniammatillinen ratkaisu miten lasta autetaan ajoissa Paneeli moniammatillinen ratkaisu miten lasta autetaan ajoissa 14.1.2016 15.1.2016 1 Panelistit - Esittäytyminen Toimiala-asiantuntija (verkostotyö) Olli Laiho, Nurmijärvi Lastensuojelun päällikkö, Sanna

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot