ABIPAKETTI 2005 AIKAKIRJAT. Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABIPAKETTI 2005 AIKAKIRJAT. Sisältö"

Transkriptio

1 AIKAKIRJAT ABIPAKETTI 2005 Sisältö 1. Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeita reaalikokeeseen osallistuvalle 2. Miten toimin reaalikokeessa? 3. Miten valmistaudun reaalikokeeseen? 4. Kertaustehtäviä kursseittain

2 1 Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeita reaalikokeeseen osallistuvalle Muokattu ylioppilastutkintolautakunnan ohjeista ( ja ) historian kysymyksiin vastaavalle Suoritusten lukumäärä REAALIKOKEESSA VASTATAAN KAHDEKSAAN TEHTÄVÄÄN. Reaalikokeen tarkoitus Tarkoituksena on selvittää, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukion tavoitteiden mukaisen kypsyyden reaaliaineiden hallinnassa. Tehtävät ovat pakollisten ja syventävien kurssien aiheista. Reaalikokeen toteutus Kaikkiin koepapereihin on merkittävä koulun nimen ja numeron lisäksi kokelaan nimikirjoitus, täydellinen nimi ja numero. Vastauksen otsikoksi merkitään aineryhmän ja tehtävän numero, esimerkiksi VI:10. Reaalikokeessa voi käyttää koko- ja puoliarkkeja. Puoliarkeille kirjoitetaan yksi vastaus/paperi. Kokoarkeille kirjoitettaessa eri aineryhmien vastaukset kirjoitetaan eri arkeille. Vastauksen luonnosteluun käytetyt paperit yliviivataan. Samoin opiskelija yliviivaa ne suoritukset, joita ei halua arvosteltavaksi. Kirjoitusvälineenä käytetään riittävän pehmeää lyijykynää (HB tai numero 2), jotta jälki on vaivattomasti luettavaa. Kirjoita selkeällä käsialalla. Värikyniä saa käyttää piirroksissa. Punainen väri on varattu opettajan käyttöön. Reaalikokeen arvostelu Asianomaisen aineen opettaja tarkastaa suoritukset ja arvostelee ne alustavasti. Arvostelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin kypsyyttä osoittaviin näkökohtiin: Suoritus on jäsennelty. Suoritus on johdonmukainen kokonaisuus. 2

3 Tehtävän kannalta olennaiset tiedot esitetään kattavasti. Syitä ja seurauksia tarkastellaan asianmukaisesti eri näkökulmista. Esitetyt väitteet perustellaan selkeästi. Esittelytapa ilmentää tietojen ja taitojen itsenäistä hallintaa ja kykyä niiden soveltamiseen. Tehtäviin liittyviä aineistoja käytetään tarkoituksenmukaisesti. Lisäansiona pidetään seuraavia näkökohtia: Tiedot kyetään asettamaan laajempiin asiayhteyksiin. Pohdiskelua vaativissa tehtävissä erotetaan faktat, perustellut kannanotot ja mielipiteet. Lisäansioiden merkitys korostuu erityisesti jokeritehtävissä. Vastauksen arvoa laskevat selvät asiavirheet epäselvästi tai epätarkasti ilmaistut ajatukset tehtävän käsittäminen väärin selvästi epäolennaisten tietojen esittäminen vastauksen rakentaminen mielipiteiden varaan. Pisteitä vähentää se, että kokelas vastaa useampaan kuin kahdeksaan tehtävään se, että kokelas vastaa vaihtoehtotehtävissä eri tehtäviin, jolloin huonoin vastaus otetaan huomioon arvostelutyötä vaikeuttava epäselvyys, sekavuus, suorituspaperin epäsiisteys. Kokeen uusiminen Hyväksytyn reaalikokeen voi uusia kaksi kertaa. Todistukset Kokelas saa todistuksen kaikista hyväksytyistä suorituksistaan. Todistukseen merkitään arvosanan lisäksi kolmen eniten pisteitä tuottaneen oppiaineen nimilyhenne, aineen vastauksista saatu pistesumma ja vastausten lukumäärä kyseisessä aineessa. Jos kokelas hajauttaa tutkinnon suorittamisen ajallisesti ja uusii reaalikokeen ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista, todistukseen merkitään paras suoritus. 3

4 2 Miten toimin reaalikokeessa? a) Tutustu tarkoin edellisessä luvussa esitettyihin ylioppilastutkintolautakunnan arvosteluohjeisiin. Niissä on sanottu yksiselitteisesti, miten tehtävät arvioidaan. b) Reaalikoe on vaativa suoritus, joten kokeeseen tulisi saapua hyvin nukkuneena ja pirteänä. Hyvä aamupala kuuluu myös asiaan. Ennen koululle tuloa aivot voi aktivoida selailemalla kurssikirjoja, joita on lukenut ennen tutkintoa. Saatuasi tehtäväpaperin sinun kannattaa lukea läpi kaikkien niiden oppiaineiden tehtävät, joihin olet ennalta valmistautunut. Samalla voit merkitä ne tehtävät, jotka tuntuvat sopivilta vastattaviksi. Varsinainen vastaaminen on parasta aloittaa helpolta tuntuvasta tehtävästä, se lisää itsevarmuutta. c) Ennen kuin kirjoitat vastauksen, on hyvä menetellä seuraavasti: Analysoi tehtävä niin hyvin, että tiedät varmasti, mitä kysytään. Ole tarkka sanamuotojen suhteen. Esimerkiksi verbit vertaa, pohdi, tarkastele, selvitä, väitetään ja sanotaan ohjaavat vastausta tiettyyn suuntaan. Tehtävässä voi olla myös taustamateriaalina dokumentteja ja tilastoja, joihin tulee perehtyä huolellisesti. Jos tehtävässä on valmis ajan määritys, mieti hyvin sen sisältö. Muista aina ajoittaa vastauksesi. d) Kun olet selvittänyt kysymysmuodon ja analysoinut kysymyksen niin hyvin, että olet varma, mitä kysytään, kokoa luetteloksi ne asiat, joita aiot vastauksessasi käsitellä. Hahmota luettelon avulla mielessäsi vastauskokonaisuus. Kirjoita vasta sitten varsinainen vastaus. Kun olet jäsennellyt asian ensin mielessäsi ja paperilla, kiinnitä erityistä huomiota hyvään ja selkeään kielenkäyttöön ja suorituksen siistiin ulkoasuun. e) Koska reaalikokeessa on paljon kysymyksiä ja pelkkään tehtävien sisälukuun voi kulua paljon aikaa, tarkkaile välillä kelloa, jotta ehdit vastata kaikkiin kahdeksaan tehtävään. f) Seuraavaan on koottu esimerkinomaisesti joukko tehtäviä, joihin voi sisältyä joitakin ansoja. Ne voi ohittaa näiden ohjeiden avulla. Osa tehtävistä on vanhoja ylioppilastutkintokysymyksiä. 4

5 Tehtävä: Suomen ja Saksan suhteet toisen maailmansodan aikana Tehtävässä on ajan määritys toisen maailmansodan aikana, siis vuoden 1939 syyskuusta vuoden 1945 toukokuuhun. Tehtävässä täytyy käsitellä Suomen ja Saksan suhteita koko tuona aikana, ei pelkästään jatkosodan aikaa vuodesta 1941 lähtien. Tehtävä: Saksa ja Neuvostoliitto Nyt tehtävässä ovat rajauksena vuodet. Vastauksesta voi helposti unohtua pois alkuvuoden 1939 viileät välit ja elokuussa solmittu Ribbentrop-sopimus. Ajanjakson lopusta täytyy muistaa, että Neuvostoliitto oli Saksassa miehitysvyöhykkeen haltija vuoden 1945 lopussa. Tehtävä: Nationalismi Euroopassa 1800-luvulta ensimmäisen maailmansodan jälkiselvittelyihin saakka Vastauksessa pitää selvittää nationalismin aatteellinen sisältö ja sen erilaisia ilmenemismuotoja. Helpoimmin se on tehtävissä konkreettisten esimerkkien avulla: Saksan yhdistyminen 1871, Itävalta-Unkarin keisarikunnan hajoaminen 1918, Suomen, Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan itsenäistyminen Neuvosto- Venäjästä. Huomaa, että vastauksen täytyy yltää 1900-luvulle saakka. Tehtävä: Millä eri tavoilla alla olevat lainaukset heijastelevat puheenpitohetkellä maassa vallinnutta tilannetta? Adolf Hitler valtiopäivillä : En pyydä keneltäkään Saksan mieheltä enempää kuin mitä olin itse neljän vuoden ajan valmis tekemään. Olen tästedes vain Saksan valtakunnan ensimmäinen sotilas. Vielä kerran olen pukenut ylleni asetakin, joka on minulle pyhä ja rakas. Sitä en riisu ennen kuin voitto on varma, taikka en selviä loppuratkaisuista hengissä. Winston Churchill alahuoneessa : Me emme väsy emmekä murru. Me jatkamme loppuun asti. Taistelemme Ranskassa, taistelemme kotivesillä ja valtamerillä, taistelemme yhä luottavaisemmin ja voimakkaammin ilmassa, puolustamme saartamme, maksoipa se mitä tahansa, taistelemme rannoilla ja maihinnousukentillä, taistelemme pelloilla ja kaduilla, taistelemme kukkuloilla; me emme ikinä antaudu. Vastauksessasi sinun on viitattava pohjatekstiin, josta saamasi tiedot liität muuhun historialliseen tietämykseesi. Hitlerin puhe on pidetty sinä päivänä, jolloin Saksa hyökkäsi Puolaan ja toinen maailmansota alkoi. Winston Churchillin puhe liittyy ajankohtaan, jolloin hänestä oli tullut Englannin pääministe- 5

6 ri ja Saksa oli aloittanut suurhyökkäyksensä lännessä. Tekstianalyysin avulla voi päätellä Hitlerin puheen minä-muodon viittaavan diktatuuriin. Churchillin käyttämä me-muoto puolestaan viittaa koko kansan yhteiseen taisteluun eli demokraattiseen järjestelmään. Tehtävä: Miten eurooppalaiset toteuttivat uuden ajan alussa Diazin esittämiä eri tavoitteita löytöretkien kohdealueilla? Espanjalainen löytöretkeilijä Bernal Diaz perusteli 1500-luvulla Intian matkaansa seuraavasti: Olemme lähteneet Intiaan palvellaksemme Jumalaa ja Hänen Majesteettiaan, antamaan uskon valoa niille, jotka elävät pimeydessä, ja rikastumaan, kuten jokainen ihminen toivoo tekevänsä. Ensin tulee huomata ajoitus: uuden ajan alkupuolella, siis 1500-luvulla ja luvun alussa. Tekstilainauksessa kerrotaan kolme tavoitetta: Jumalan ja majesteetin palvelu (uusien alueiden liittäminen hallitsijan valtakuntaan), uskon valon antaminen (kristinuskon levittäminen ja pakanoitten käännyttäminen) ja henkilökohtainen rikastuminen. Hyvässä vastauksessa on käsiteltävä näiden tavoitteiden toteutumista vähintään kahdella löytöretkien kohdealueella. Amerikan mantereen valloitus Väli- ja Etelä-Amerikasta vähitellen Pohjois- Amerikkaan tarjoaa runsaasti esimerkkejä, samoin Intian liittäminen ensin portugalilaisten ja sittemmin brittien valtapiiriin. Tehtävä: Maanpuolustus ja sen merkitys turvallisuuspolitiikan osana Tehtävä on kaksiosainen, varsinaisesti siinä kysytään maanpuolustuksesta, jonka osa-alueet (sotilaallinen, taloudellinen, henkinen, väestönsuojelu) on käsiteltävä tarkasti. Sen lisäksi on osattava selvittää maanpuolustuksen merkitys nimenomaan osana turvallisuuspolitiikkaa. 6

7 3 Miten valmistaudun reaalikokeeseen? Reaalikokeessa vastataan kahdeksaan tehtävään. Historian ja yhteiskuntaopin viidestä pakollisesta ja kolmesta syventävästä kurssista on kustakin kaksi tehtävää. Tehokas apu opiskeluun ovat sivulta 8 alkavat kertaustehtävät. Näin opiskelen kurssin 1. Kaikissa Aikakirjat-sarjan kirjoissa on teksti Lukijalle. Lue se ensimmäiseksi. Siitä saat selville kurssin sisällön ja tietoja kirjan tekotavasta. 2. Lue kirjan sisällysluettelo. Yritä aktiivisesti muistella, mitä tiedät tai muistat asiasta otsikoiden perusteella. 3. Ota esille oppikirjan ensimmäinen aloitusaukeama. Lue johdantoteksti ja tutustu aloitusaukeaman kuviin. Selaile kirjaa seuraavaan aloitusaukeamaan asti katsellen kuvia, tilastoja, karttoja ja mahdollisia omia, kurssin aikana tekemiäsi muistiinpanoja. Näin käyt koko kirjan lävitse. Aktivoi ajatteluasi asettamalla itsellesi kysymyksiä. 4. Opiskele kirja kunnolla pääluku kerrallaan. Parhaiten opit, kun haet koko ajan vastauksia joihinkin kysymyksiin. Jos et itse osaa asettaa kysymyksiä, saat vinkkejä aloitusaukeaman Lukiessasi huomaa -kohdasta. Luettuasi pääluvun katso, että sait vastauksen asettamaasi kysymykseen ja varmista osaamisesi muistelemalla pääluvun sisältöä. 5. Kun olet opiskellut koko kirjan, hahmota vielä kerran kokonaisuus selailemalla se läpi ja muistelemalla, mitä juuri olet oppinut. 6. Voit testata koko kurssin oppimäärän osaamistasi miettimällä vastauksia seuraaviin tehtäviin. Ne on jaettu kursseittain. Kysymykset on laadittu kattamaan kurssien keskeiset teemat ja sisällöt. 7

8 4 Kertaustehtäviä kursseittain Ihmisen ja ympäristön Aikakirja Ihminen, ympäristö ja kulttuuri 1. Miten käsitys ihmisen alkuhistoriasta muuttui 1800-luvulla? Entä miten käsitys on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana? 2. Mihin tekijöihin Ateenan kaupungin vauraus ja taloudellinen hyvinvointi perustuivat vuotta sitten? 3. Mihin seikkoihin Genovan kaupungin vauraus pohjautui oheisen piirroksen perusteella? Tarkastele lisäksi Pohjois-Italian taloudellista merkitystä luvun Euroopan historiassa. Genova 1400-luvulla 8

9 4. Mitä oheisesta syntyneiden ja kuolleiden tilastosta voidaan päätellä? Millä seikoilla 145 vuoden aikana tapahtunut muutos voidaan selittää? Syntyneet ( ) 1830/ / / / / /75 Suomi 35,9 37,1 33,6 26,6 23,8 13,7 Englanti 32,1 34,5 30,8 24,0 15,7 12,6 Ranska 30,1 26,6 22,2 21,1 19,4 14,7 Venäjä-Nl 49,7 50,5 31,8 26,9 18,1 Yhdysvallat 44,3 31,5 28,0 23,1 14,9 Kuolleet ( ) 1830/ / / / / /75 Suomi 31,6 24,3 20,4 16,0 10,1 9,4 Englanti 22,3 21,4 19,9 12,3 12,1 11,5 Ranska 26,1 22,3 22,9 17,5 13,0 10,6 Venäjä-Nl 34,7 36,3 20,4 9,7 9,0 Yhdysvallat 17,2 12,3 9,7 9,1 Lähde: Jutikkala. Kuolemalla on aina syynsä, s Euroopan väkiluku nousi 1800-luvulla sadassa vuodessa 186 miljoonasta 401 miljoonaan. Mitkä tekijät selittävät tätä voimakasta väestönkasvua? Miten kasvavalle väestölle saatiin ravintoa? 6. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ohjelmassa vuodelta 1961 esitetään muun muassa seuraavia tavoitteita: Seuraavalla kymmenvuotiskaudella Neuvostoliitto rakentaa kommunismin aineellisen ja teknisen perustan ja ohittaa tuotannoltaan kapitalistisen maailman voimakkaimman ja rikkaimman maan, USA:n. Seuraavan kymmenvuotiskauden aikana Neuvostoliitto ohittaa USA:n tärkeimpien maataloustuotteiden tuotannossa asukasta kohden. Seuraavan kymmenvuotiskauden aikana maan asuntopula katoaa. Miksi puolueohjelmassa verrataan Neuvostoliittoa nimenomaan USA:han? Selvitä lisäksi, miten esitetyt tavoitteet toteutuivat käytännössä. 7. Intialainen tutkija, taloustieteen nobelisti Amartya Sen on teoksessaan Poverty and Famines (1981) sanonut, että nälkäkriisi tai nälänhätä ei ole Jumalan tuomio tai luonnonkatastrofin seuraus, vaan kyse on ennen kaikkea sosiaalisesta, taloudellisesta ja varsinkin poliittisesta ongelmasta. Tarkastele tätä Senin kannanottoa kahden historiallisen tai nykyhetken esimerkin avulla. 8. Vuonna 2004 Japanissa oli alle 15-vuotiaita 14 prosenttia ja Afrikan väkirikkaimmassa maassa Nigeriassa lähes 50 prosenttia väestöstä. Yli 65-vuotiaita Japanissa oli 19 prosenttia ja Nigeriassa kolme prosenttia väestöstä. Selvitä, mistä esitetyt erot johtuvat. Miten tietojen tulisi vaikuttaa maassa harjoitettavaan yhteiskuntapolitiikkaan? 9

10 9. Kanadalaiset tutkijat ovat kehittäneet uuden mittarin ihmisen kulutuksen arvioimiseksi ja nimenneet sen ekologiseksi jalanjäljeksi. Se kertoo hehtaareina laidun-, pelto- ja metsäalan, joka kuluu ruuan ja muiden hyödykkeiden tuottamiseen. Mukana on lisäksi maa-ala, joka tarvitaan jätteiden käsittelyyn ja hiilidioksidin sitomiseen takaisin luonnon kiertokulkuun. Pienimmän jalanjäljen vuonna 1996 jättivät bangladeshiläiset (0,5 hehtaaria) ja suurimman USA:n asukkaat (9,7 hehtaaria). Koko maailman keskiarvo oli 2,3 hehtaaria. Tilastointivuonna suomalaisen jättämän jalanjäljen suuruus oli 8,4 hehtaaria. Miten jalanjälkien suuruuserot voidaan selittää? 10. Maailman teollisuustuotanto jakautui vuosina alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. a) Selvitä tapahtuneiden muutosten pääpiirteet ja niiden taustatekijöitä. b) Miten Eurooppa on yrittänyt vahvistaa omaa tuotantoaan viimeisten vuosikymmenten aikana? Maailman teollisuustuotannon jakautuminen vuosina Itä-Aasia = Kiina, Japani, Intia Pohjois-Amerikka = Yhdysvallat, Kanada Eurooppa = Saksa, Britannia, Ranska, Italia, Espanja, Ruotsi, Belgia, Sveitsi Lähde: Helsingin Sanomat

11 Jäsennysesimerkki tehtävään 5 Esseevastaus jaetaan aloituskappaleeseen ja useampaan käsittelykappaleeseen. 1. Lähtökohta, joka sopii aloituskappaleen rungoksi: Väestö kasvoi, koska syntyvyys pysyi edelleen korkeana koko 1800-luvun ajan, mutta kuolleisuus alkoi vähitellen laskea. 2. Käsittelykappaleissa nostetaan esiin ainakin seuraavat seikat: Kuolleisuuden laskun taustalla olleet ravinnon määrä ja laatu sekä hygienia paranivat. Tämän seurauksena tarttuvat taudit vähenivät. Esimerkiksi koleraa, tuberkuloosia ja ripulia esiintyi entistä vähemmän, ja isorokko taltutettiin rokotuksin. Syntyvyys pysyi edelleen korkeana, mutta syntyvyyden säännöstelyyn ei ollut tarvetta. Suurin osa eurooppalaisista sai vielä elantonsa maataloudesta, ja jokainen syntyvä lapsi merkitsi tarpeellista uutta työvoimaa. Pikkulapsien kuolleisuus oli ollut suuri, ja oli totuttu suuren osan syntyvistä lapsista kuolevan varhain. Oli siis varmempaa hankkia paljon lapsia, jotta edes osa heistä eläisi aikuisikään saakka. Lisäksi 1800-luvulla ehkäisyvälineitä ei vielä ollut laajalti saatavilla. Avioitumisikä alkoi nousta vasta vuosisadan vaihteessa. Toisaalta myös naimattomuus alkoi yleistyä. Kasvava väestö saatiin ravittua, koska uutta viljelymaata raivattiin paitsi Euroopassa myös Siperiassa, Amerikan mantereilla ja Australiassa, joista tuotiin viljaa Eurooppaan. Kehitettiin uusia viljelymenetelmiä, jotka lisäsivät huomattavasti sadon määrää. Maataloutta alettiin tehokkaasti koneellistaa 1800-luvun toisella puoliskolla, mikä nosti tuottavuutta. 11

12 Eurooppalaisen ihmisen Aikakirja Eurooppalainen ihminen 1. Antiikin ajoista meidän päiviimme asti eri ajattelijat ja heidän kannattajansa ovat esittäneet erilaisia elämänasenteita ja tapoja selviytyä elämästä. Tällaisia ovat esimerkiksi askeetti, epikurolainen, stoalainen, kristitty, skeptikko, yliihminen ja eksistentialisti. Seuraavassa on lyhyt kuvaus neljästä filosofiasta. a) Minä haluan saavuttaa elämässäni mielenrauhan nautinnollisesti ystäväpiirissä eläen. b) Minulla on korkea äly, jalo sielu ja voimakas vallanhalu. Voin asettua vallitsevan moraalin yläpuolelle. c) Mielestäni hyveellinen ja järkevä elämä antaa viisaalle ominaisen järkkymättömän mielenrauhan. d) Mielestäni ihminen on yksin maailmassa. Minun tulee olla vapaa valitsemaan, mitä elämästäni tulee. Mihin ajattelutapoihin esimerkit liittyvät? 2. Mikä merkitys antiikin Kreikan mytologialla oli omana aikanaan ja miten se on myöhemmin vaikuttanut koko länsimaiseen kulttuuriin? 3. Mitä aikakautta ja tyylisuuntaa alla olevat kuvat edustavat? Mistä aikakauden tunnistaa? Miten aikakauden tyyli on vaikuttanut myöhemmin eurooppalaiseen kulttuuriin? 4. Katolinen kirkko oli keskiajan Euroopan tärkein instituutio. Se vaikutti uskonnollisen elämän lisäksi politiikkaan, talouteen ja taiteisiin. Se oli läsnä niin arjessa kuin juhlassa. Millä eri tavoin katolinen kirkko vaikutti ihmisten jokapäiväiseen elämään keskiajan Euroopassa? 5. Mitä oli 1500-luvun humanismi ja miten se vaikutti omana aikanaan? 12

13 6. Selvitä, millainen valtio- ja yhteiskuntakäsitys on piispa Sorolaisen esittämän ajatuksen takana. Ericus Erici Sorolainen kirjoitti 1600-luvun postillassaan: Erotus on esivallan ja alamaisten välillä. Ja sen jälkeen kuin itsekukin täsä maailmassa on, sen jälkeen hän myös istuu täsä ylimäises eli alimaises siasa. Yhden kuninkaan ja Ruhtinaan tulee olla ylempänä kuin yksi Kreivi, se taas ylempänä yhtä Friiherraa, Friiherra ylempänä yhtä aatelis miestä, niin Borgmestari on ylempänä yhteistä Kauppamiestä, ja niin toinen toisensa jälkeen. Lähde: Suomen kulttuurihistoria 1, s Ohessa on kaksi 1400-luvun puupiirrosta, jotka kuvaavat kalojen ja hyönteisten syntymistä. Miten tieteen kehittyminen uudella ajalla ja 1800-luvulla muutti kuvissa esitettyjä käsityksiä? 8. Oheinen piirros on aikalaiskuvaus ranskalaisesta yhteiskunnasta vuonna a) Pohdi kuvan perusteella eri yhteiskuntaryhmien asemaa. b) Miten Ranskan suuren vallankumouksen aikana esitetyt ajatukset pyrkivät muuttaman kuvan esittämää yhteiskuntajärjestystä? 13

14 luvun tunnetuin islamilainen ajattelija Dzamal al-afghani kirjoitti vuonna 1882: Eurooppalaiset ovat nyt vallanneet koko maailman. Britit ovat Afganistanissa, ranskalaiset Tunisiassa. Mutta itse asiassa... valtaus ei ole ranskalaisten tai brittien työtä. Tiede on se, joka kaikkialla on osoittanut valtansa ja voimansa. Tietämättömyydelle ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nöyrtyminen tieteen edessä ja alistuminen... Arvioi kannanottoa esittämällä perusteluja näkemyksen puolesta ja sitä vastaan. 10. Miten Euroopan rooli ja merkitys muuttuivat 1900-luvun kulttuurielämässä? 11. Selvitä oheisia kuvia hyödyntäen, miten postmoderni taide ja ajattelu eroavat modernista taiteesta ja ajattelusta. Martti Aiha: Neljä suuntaa Kirjoja, puu, paperi, pigmentti; 20 x 273 x 273 cm; Nykytaiteen museo, Helsinki. San Franciscon modernin taiteen museo, Kalifornia. Arkkitehti Mario Botta

15 Kansainvälisten suhteiden Aikakirja Kansainväliset suhteet 1. Sijoittakaa nappulanne hyvät herrat, kehottaa alla olevan piirroksen pelinjohtaja. Pöydän vasemmalla puolella istuvat Ranska, Iso-Britannia ja Venäjä ja oikealla Saksa, Itävalta-Unkari, Italia ja Japani. Saksalainen piirros on vuodelta a) Miten piirroksessa otetaan kantaa aikakauden suurvaltapolitiikkaan? b) Arvioi kannanottoa sitä seuranneen kymmenvuotiskauden tapahtumien valossa. Lähde: Suuri maailmanhistoria 12. s Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Eurooppaan syntyi uusia valtioita, joissa otettiin käyttöön kansanvaltainen hallitustapa. Myös aiemmin yksinvaltaisesti hallitut maat muuttuivat demokratioiksi. Miksi useimmissa tapauksissa kansanvaltainen järjestelmä ei kuitenkaan kestänyt maailmansotien välisenä aikana? 15

16 3. Oheisessa kuvassa etualalla marssii Englannin uusi pääministeri Winston Churchill. Hän astui virkaansa toukokuussa 1940, jolloin piirros ilmestyi Evening Standardissa. All behind you, Winston Low, David. Evening Standard Churchill piti parlamentissa puheen, joka sisälsi muun muassa seuraavan usein lainatun kohdan: Vaikka suuri osa Eurooppaa ja monet vanhat ja kunniakkaat valtiot ovat joutuneet tai joutuvat Gestapon ja koko natsihallinnon iljettävän koneiston kynsiin, me emme kuitenkaan anna periksi emmekä luovuta. Me taistelemme Rankassa, me taistelemme merillä ja valtamerillä, me taistelemme yhä enemmän itseemme uskoen ja vahvistuvin voimin ilmassa, me puolustamme saartamme mihin hintaan tahansa. Me taistelemme rannoilla, me taistelemme kiitoradoilla, me taistelemme pelloilla ja kaduilla, me taistelemme vuorilla: me emme antaudu koskaan. Ja jos kävisikin niin, mitä en hetkeäkään usko, että tämä saari tai suurin osa sitä kukistettaisiin, silloin meidän imperiumimme merien tuolla puolen jatkaisi varustautuneena ja brittilaivaston suojaamana taistelua edelleen siihen päivään asti, jolloin uusi maailma kaikessa voimassaan ja mahdissaan nousee pelastamaan ja vapauttamaan vanhan. Lähde: Suuri maailmanhistoria 13, s a) Vertaa toisiinsa piirroksen ja puheen viestiä mielialoista ja tunnelmista tuon ajan Englannissa. b) Selvitä Englannin rooli ja merkitys toisen maailmansodan syttymisessä, sotatapahtumissa ja rauhanteoissa. 4. Nobel-palkittu fyysikko, Yhdysvaltoihin muuttanut saksalainen Albert Einstein varoitti elokuussa 1939 kirjeitse presidentti Franklin D. Rooseveltiä mahdollisuudesta rakentaa uudenlainen ja erittäin tuhovoimainen pommi. Hänellä oli selvä viesti presidentille: pommia suunnitellaan Saksassa ja Yhdysvalloilla olisi aihetta ehtiä ensin. Ydinaseen kehittäminen sai USA:ssa vauhtia vasta joulukuun 1941 jälkeen. Lähde: Klemola, Matti. Valta, uhkaaminen ja pelko ovat ydinaseen rakennusaineet. Helsingin Sanomat a) Miksi pommin rakentaminen vauhdittui joulukuun 1941 jälkeen? b) Selvitä ydinaseen rooli ja merkitys 1940-luvun kansainvälisessä politiikassa. 16

17 5. Pystyykö hän estämään sen? kysytään oheisessa piirroksessa. a) Selvitä kuvan historialliset yhteydet (kuka, mitä, missä, milloin). b) Miten estämisyritys onnistui? 6. Euroopan isäksi sanottu Robert Schuman totesi vuonna 1953: Meidän on rakennettava Eurooppaa vapaiden kansakuntien etujen mukaisesti, mutta ottaen huomioon myös sen, että Itä-Euroopan maat voidaan ottaa mukaan heti, kun ne vapauduttuaan pyytävät päästä yhteisön jäseniksi. Lähde: Euroopan Aika. Euroopan parlamentin tiedotuslehti 1/2003. Selvitä, mitä Schuman tarkoitti tällä toteamuksellaan. Miten Schumanin visio on toteutunut tähän päivään tultaessa? 7. Oheisessa Masi-sarjakuvassa yhdysvaltalaiset sotilaat ovat palaamassa sodista eri puolilta maailmaa. Valitse kaksi kuvassa mainituista sodista ja selvitä ja vertaile Yhdysvaltain roolia niissä. 17

18 8. USA:n syyskuussa 2002 julkaistussa turvallisuusstrategiassa todetaan muun muassa: Emme voi puolustaa itseämme ja liittolaisiamme vain toivomalla, että asiat sujuisivat lopulta parhain päin. Perinteitämme ja periaatteitamme kunnioittaen emme hyödynnä voimaamme oman edun tavoitteluun, vaan pyrimme edistämään sellaisen valtatasapainon syntymistä, joka edistää vapauden asiaa kaikkialla maailmassa. EU:n Thessalonikin huippukokouksessa kesäkuussa 2003 hyväksytyssä strategiassa puolestaan sanotaan: Hyvin hallituista demokraattisista valtioista koostuva maailma on paras turvallisuustae omalle yhteiskunnallemme. Turvallisuusstrategiaan on kuuluttava vaikuttaminen hyvän hallintotavan omaksumiseen avustusohjelmilla, ehdollisuudella ja kohdennetuilla kaupan toimenpiteillä. Lähde: Helsingin Sanomat Kiinan vuoden 2002 puolustuspoliittisessa linjapaperissa todetaan: Rauha ja kehitys ovat entistä epävarmemmalla pohjalla. Maailma on kaikkea muuta kuin rauhallinen. Vanha kansainvälinen poliittinen ja taloudellinen järjestys, joka on epäoikeudenmukainen ja järjenvastainen, täytyy muuttaa vielä perusteellisesti. Lähde: Mykkänen, Pekka. Kiina rynnistää huipulle, s Miten kannanotot eroavat toisistaan? Miten kannanottojen mukaiset linjaukset ovat näkyneet käytännön politiikassa meidän aikanamme? 9. Vuonna 2004 USA:n poliittiseen kielenkäyttöön tulivat termit Vanha Eurooppa ja Uusi Eurooppa. Mitkä seikat tekevät osasta Eurooppaa vanhan ja mitkä uuden? 18

19 Suomen historian Aikakirja Suomen historian käännekohtia 1. Mitä oheisesta tilastosta voidaan päätellä? Mitkä seikat selittävät tilaston kuvaamaa kehitystä? Sanoma- ja aikakauslehtien määrän kasvu Suomessa Lähde: Tommila-Salokangas 2000, s Yhteiskunnalliset vastakohdat syvenivät Suomen maaseudulla 1800-luvun lopulla. Miten tämä ilmeni ja mitkä seikat selittävät tätä kehitystä? 3. Forssan työväentalolle kokoontui elokuussa 1903 joukko työmiehiä, suutareita, räätäleitä ja toimittajia, jotka hyväksyivät uuden ohjelman sosialidemokraattiselle puolueelle Suomessa. Ohjelma sisälsi tukun vaatimuksia, joiden piti ja jotka ovatkin monella tavoin mullistaneet koko suomalaista yhteiskuntaa. Ohessa on poimintoja ohjelmasta. Selvitä, miten nämä vaatimukset ovat kuluneen sadan vuoden aikana ilmenneet ja toteutuneet. 19

20 Yleinen, yhtäläinen ja välitön vaali- ja äänioikeus kaikille 21 vuoden ikäisille Suomen kansalaisille sukupuoleen katsomatta kaikissa vaaleissa. Täydellinen yhdistymis-, kokoontumis-, lausunto- ja painovapaus. Maksuton oikeudenkäyttö ja oikeusapu. Maksuton opetus kaikissa oppilaitoksissa. Uskonto on julistettava yksityisasiaksi. Kirkko on erotettava valtiosta. Uskonnonopetus on poistettava kouluista. Yleinen kieltolaki väkijuomain valmistuksen ja kaupan suhteen. 4. a) Miten tilanne Suomessa muuttui oheisen aikalaispiirroksen mukaan maaliskuussa 1917? b) Mitä muita muutoksia Suomessa tapahtui vuoden 1917 loppuun mennessä? Lähde: Huttunen, Veikko Kansakunnan historia Täysivaltainen kansakunta. WSOY, Helsinki, s Suomessa tuli vuonna 1919 voimaan kieltolaki. a) Miksi se säädettiin? b) Miten kieltolakia noudatettiin Suomessa? c) Milloin ja miten kieltolaki kumottiin? d) Miten alkoholin valmistus ja myynti järjestettiin kieltolain kumoamisen jälkeen? 20

21 6. Analysoi ja tulkitse alla olevaa kuvaa historiallisen tietämyksesi pohjalta. (Pienen miehen vyössä lukee Finland.) Leslie Illingworthin piirros Vuosi 1944 käännekohtana Suomen historiassa. 8. Sanotaan, että Suomi aloitti toisen maailmansodan jälkeen uuden ulkopolitiikan. Mikä oli tämän politiikan pääsisältö? Miten uusi ulkopolitiikka käytännössä ilmeni? 9. Miksi Neuvostoliitto on sallinut Suomen säilyttää itsenäisyytensä? USA:n presidentti John F. Kennedy esitti tämän kysymyksen suomalaiselle diplomaatille Max Jakobsonille vuonna 1961 ennen presidentti Kekkosen USA:n vierailua. Lähde: Jakobson, Max. Kivikasvot. Helsingin Sanomien Kuukausiliite, elokuu/2004. Vastaa kysymykseen omien tietojesi pohjalta. 10. Miksi 1990-lukua voidaan pitää Suomen lähihistorian suurena käännekohtana? Ota vastauksessasi huomioon talouselämän vaihtelut kansainvälisen tilanteen muutokset: Euroopan mullistus ja maailmanlaajuinen kehitys osallistuminen eurooppalaiseen integraatioon muu kansainvälinen yhteistyö. 21

22 11. Brittiläinen historiantutkija Eric Hobsbawn on sanonut, että 1900-luvun suurimpia muutoksia oli naisen aseman muuttuminen. Miten tämä näkyi Suomessa? 12. a) Mitä oheisesta kuvaajasta voidaan päätellä? b) Mitkä seikat selittävät kuvattua kehitystä? Venäjän ja Neuvostoliiton osuus Suomen viennistä Lähde: ETLA Kansantalous 2028, s

23 Jäsennysesimerkki tehtävään 2 Vastauksen voi jakaa neljään osaan. 1. Aloitus Mitä, missä, milloin? Esimerkiksi: Yhteiskunnalliset vastakohdat syvenivät Suomen maaseudulla 1800-luvun loppupuolella. 2. Taustoja, syitä tai asioiden yhteyksiä Selvitetään, että 1800-luvun alkupuolella Suomen maaseudulla elettiin enimmäkseen omavaraistaloudessa. Talonpojat muodostivat maata omistavan säädyn, mutta maaseudun tilattomien määrä oli kasvamassa. Kriisin merkit olivat näkyvissä, koska ruuan lisätuotanto ei vastannut kasvavaa väkimäärää. 3. Selvitetään kysyttyä asiaa Miten yhteiskunnallisten vastakohtien syveneminen ilmeni, ja mitkä seikat selittivät kuvattua kehitystä? Maata omistavat talonpojat muodostivat maaseudun asukkaiden vähemmistön. Maanomistajat saivat tuloja metsän myynnistä, ja heillä oli resurssit hyödyntää kaupallista maataloutta. Maanomistuksesta oli tullut vaurauden lähde. Varallisuutensa he käyttivät maatalouden koneistamiseen ja elintasonsa kohottamiseen. Siten he erottuivat selvästi maaseudun tilattomasta väestöstä. Väestönkasvu aiheutti alenevan säätykierron ja sen, että tilattoman väestön suhteellinen osuus kasvoi. Tilattoman väestön työpaikat olivat usein kausiluontoisia. Teollisuuden synty sai aikaan metsän arvonnousua. Kasvavat kaupungit ja vienti erityisesti Venäjälle lisäsivät karjataloustuotteiden kysyntää. 4. Lopetus Seuraukset. 23

24 Yhteiskunnan Aikakirja Valta, valtio ja yhteiskunta 1. Suomessa on kesäkuusta 2003 lähtien istunut Matti Vanhasen punamultahallitus. Mitä tällaisella hallitusnimikkeellä tarkoitetaan? Mitkä ovat opposition toimintamahdollisuudet tämäntyyppisen hallituskoalition aikana? 2. Suomessa on käytössä parlamentaarinen hallitustapa. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten se käytännössä toteutuu? 3. Arvioi, miten hyvin oheiset kansanvaltaisuuden ja oikeusvaltion periaatteet käytännössä toteutuvat. Suomen perustuslain 2 : Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan ja elinympäristön kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. 4. Selvitä oheista kuvaa käyttäen, millä perusteilla kansanäänestystä on a) kannatettu b) vastustettu. Lähde: Uutislehti Mistä eri syistä kuntien mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen tuottamiseen eroavat toisistaan? 6. Suuren kaupungin kunnallisvaaleissa ehdokas X sai 725 ääntä ja ehdokas Y 578 ääntä. Pienemmästä äänimäärästään huolimatta ehdokas Y tuli valituksi. Miten kuntavaalien vaali- ja ääntenlaskentatavat selittävät kuvatun tilanteen? 24

Tämä koekokonaisuus pyrkii kehittämään oppilaan valmiutta suoriutua erilaisista tehtävistä.

Tämä koekokonaisuus pyrkii kehittämään oppilaan valmiutta suoriutua erilaisista tehtävistä. KOE 72 Opettajalle Kevään 2006 abiturientit osallistuvat ylioppilastutkinnon uudistettuun reaalikokeeseen, ainereaaliin. Historian aineryhmästä tulee kokeeseen kaikkiaan kymmenen tehtävää, joista kaksi

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 5.6.2015 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 6.9.2016 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN DIGITAALISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN DIGITAALISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN DIGITAALISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 10.3.2017 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin digitaalisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden digitaalisten kokeiden määräykset

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä, vastataan kuuteen (6). Yleensä 2 kysymystä / kurssi yhdeksän pisteen arvoiset jokerit usein synteettisiä, ainerajat (Bi, Hi, Yh)

Kymmenen kysymystä, vastataan kuuteen (6). Yleensä 2 kysymystä / kurssi yhdeksän pisteen arvoiset jokerit usein synteettisiä, ainerajat (Bi, Hi, Yh) Kymmenen kysymystä, vastataan kuuteen (6). Yleensä 2 kysymystä / kurssi yhdeksän pisteen arvoiset jokerit usein synteettisiä, ainerajat (Bi, Hi, Yh) ylittäviä. Vastaa kaikkiin kuuteen tehtävään nolla pistettä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Kurssikohtaiset huomiot

Kurssikohtaiset huomiot Biologian reaalikoe Kaksitoista tehtävää, vastataan kahdeksaan (8). Yleensä 2 kysymystä / kurssi yhdeksän pisteen arvoiset jokerit usein synteettisiä, ainerajatkin (Ke, Ge) ylittäviä. Vastaa kaikkiin kahdeksaan

Lisätiedot

VI Tutkielman tekeminen

VI Tutkielman tekeminen VI Tutkielman tekeminen Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 25.9.2015 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeiden määräysten kanssa kevään 2018 tutkintoon saakka. Näitä määräyksiä

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Sota, valtio ja kansainvälinen oikeus uudella ajalla

Sota, valtio ja kansainvälinen oikeus uudella ajalla Sota, valtio ja kansainvälinen oikeus uudella ajalla VII: Eurooppalaisten vuosisata Risto Marjomaa https://alma.helsinki.fi/doclink/16989 Alma: Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Matti Sarvimäki (yhdessä Laura Ansalan, Essi Eerolan, Kari Hämäläisen, Ulla Hämäläisen, Hanna Pesolan ja Marja Riihelän kanssa) Viesti Maahanmuutto voi parantaa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO SYKSY 2015 YLIOPPILASKIRJOITUKSET SYKSY 2015 Kuullunymmärtämiskokeet Maanantai 7.9.2015 Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä Ruotsi A- ja

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS Yo-kokeessa käytettävät laskimet ja taulukkokirjat on tuotava aikuislukion kansliaan tarkistettavaksi viimeistään yo-koetta edeltävänä päivänä kello 18 mennessä. Jos

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO KEVÄT 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET KEVÄT 2016 KIRJALLISET KOKEET klo 9.00-15.00 (-17.00) Paikalla oltava 30 minuuttia ennen kokeen alkua. Perjantai 12.2.2016

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Kokeessa: 15 tehtävää, joista valitaan 10 ja vain kymmenen - valintaan kannattaa kiinnittää huomiota!!! (Tehtävien valintaa olemme harjoitelleet!

Kokeessa: 15 tehtävää, joista valitaan 10 ja vain kymmenen - valintaan kannattaa kiinnittää huomiota!!! (Tehtävien valintaa olemme harjoitelleet! Matematiikan yo-kirjoitukset Kokeessa: 15 tehtävää, joista valitaan 10 ja vain kymmenen - valintaan kannattaa kiinnittää huomiota!!! (Tehtävien valintaa olemme harjoitelleet!) Pitkän matematiikan kokeessa

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2011 Yhteiskunnallisten aineiden seuranta-arviointi Tiedot kerättiin kaksivaiheisella ositetulla otannalla 98 suomenkielisestä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Väestö. GE2 Yhteinen maailma Leena Kangas-Järviluoma

Väestö. GE2 Yhteinen maailma Leena Kangas-Järviluoma Väestö GE2 Yhteinen maailma Leena Kangas-Järviluoma Väkiluku maailmassa elää tällä hetkellä yli 7 mrd ihmistä Population clock väestön määrään ja muutoksiin vaikuttavat luonnolliset väestönmuutostekijät

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

OHJEET YHTEISKUNTAOPIN KIRJOITTAJALLE

OHJEET YHTEISKUNTAOPIN KIRJOITTAJALLE OHJEET YHTEISKUNTAOPIN KIRJOITTAJALLE YHTEISKUNTAOPIN KURSSIT YH1: yhteiskuntatieto (pakollinen) Yhteiskuntaopin peruskurssi, jonka keskeisiä sisältöjä ovat poliittiset toimielimet ja toimijat, hyvinvointivaltio,

Lisätiedot

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS Yo-kokeessa käytettävät laskimet ja taulukkokirjat on tuotava aikuislukion kansliaan tarkistettavaksi viimeistään yo-koetta edeltävänä päivänä kello 18 mennessä. Jos

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 28.10.2016 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeen määräysten kanssa kevään 2017 tutkinnosta alkaen. Toisen kotimaisen

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Oppimispolku Teollistuva maailma

Oppimispolku Teollistuva maailma Teollistuva maailma Kesto: 3 x 75 min Tavoitteet Tietotavoitteet ymmärtää teollistumisen taustatekijät hahmottaa, miten koneet vaikuttivat teollistumiseen ja miten teollistuminen levisi eri maihin osata

Lisätiedot

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN EURAJOEN LUKIO SYKSY 2014 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Syksyn 2014 koepäivät KAIKKIIN KOKEISIIN SAAVUTTAVA 30 MINUUTTIA ENNEN KOKEEN ALKUA! Aikataulut löytyvät myös lukion Peda.netin

Lisätiedot

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Rakennusaineet Lisää tähän otsikkonousuun ja yritysten menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Maailmantalouden kriisi leviää aaltoina Suomeen Suhdannekuva yhä synkkä Maailmantalouden kriisi jatkuu Raju

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Kuviot ja taulukot Suomiforum Lahti 9.11.25 Suomalaiset Kuvio 1. Väkiluku 175 25 Väkiluku 175 25 ennuste 6 Miljoonaa 5 4 3 2 1 Suomen sota 175 177 179 181 183

Lisätiedot

MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa?

MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa? MISSÄ ASUN? Katu? Kaupunginosa? Kunta? Kaupunki? Maakunta? Maa? MAAKUNNAT YHTEISKUNTA ENNEN JA NYT Ennen ELÄMÄ SAMASSA PAIKASSA turvallisuus, varmuus identiteetti ja mahdollisuudet määrätty auktoriteettien

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Eurokriisin vaikutukset esimerkkinä taloudellisesta katastrofista

Eurokriisin vaikutukset esimerkkinä taloudellisesta katastrofista Eurokriisin vaikutukset esimerkkinä taloudellisesta katastrofista Author : albert John Maynard Keynes luonnehti eräässä kirjoituksessaan 1930-luvun lamaa nykyajan suurimmaksi sellaiseksi katastrofiksi,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2016

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros: kolme näkökulmaa 1. Teollisuuden murros: uudet teknologiat sekä tuhoavat että luovat uutta 2. Politiikan murros: poliittiset

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

TERVETULOA!

TERVETULOA! TERVETULOA! 4.5.2017 ILMOITTAUTUMINEN (1/2) Sitova ilmoittautuminen vain syksyn 2017 YO-kokeisiin Wilmaan 19.5. mennessä ILMOITTAUTUMINEN (2/2) Lomake jaetaan RO-tuokiossa allekirjoitettavaksi Suunnitelma

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta YH1 kurssin kertaus Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet Tasavallan presidentin valinta Tasavallan presidentin tehtävät ja toimenkuva Tasa-arvoinen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN http://www.ylioppilastutkinto.fi AJANKOHTA Tarkista päivämäärä YTL:n sivuilta (ks. osoite yllä). Keskiviikko 28.9.2016. Koe kestää klo 9.00-15.00. PAIKKA Tarkista

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Juha Tarkka Tieteiden yö 13.01.2005 Suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa Yksinkertainen väite: vapaan kilpailun oloissa kunkin

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Väestönkasvu. Paljonko meitä on Maapallolla? Netistä löytyy paljon laskureita (joiden lukemat eroavat toisistaan jopa sadoilla miljoonilla)

Väestönkasvu. Paljonko meitä on Maapallolla? Netistä löytyy paljon laskureita (joiden lukemat eroavat toisistaan jopa sadoilla miljoonilla) Väestönkasvu Paljonko meitä on Maapallolla? Netistä löytyy paljon laskureita (joiden lukemat eroavat toisistaan jopa sadoilla miljoonilla) Väestönkasvun taitekohdat 1. Maatalouden vallankumous (n. 10 000

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Suomen tulevaisuus 100 vuotta sitten

Suomen tulevaisuus 100 vuotta sitten Suomen tulevaisuus 100 vuotta sitten Sakari Heikkinen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä 8.2.2017 Esityksen rakenne Suomi sata vuotta sitten

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

Suorituksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin näkökohtiin. - kokonaisuus on jäsennelty ja asiasisällöltään johdonmukainen

Suorituksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin näkökohtiin. - kokonaisuus on jäsennelty ja asiasisällöltään johdonmukainen Fysiikka pyrkii ymmärtämään luonnon perusrakennetta, luonnonilmiöiden perusmekanismeja ja niiden säännönmukaisuuksia. Fysiikassa käsitteellinen tieto ja tietorakenteet pyritään ilmaisemaan mahdollisimman

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET Määräys Päivämäärä 30.9.2011 REAALIAINEIDEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET Reaaliaineiden kokeiden määräykset sisältävät ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin ja ylioppilastutkinnosta annettuun asetukseen

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot