VENUU OY:N JA TILAN VÄLINEN SOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VENUU OY:N JA TILAN VÄLINEN SOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT"

Transkriptio

1 VENUU OY:N JA TILAN VÄLINEN SOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT Sisällysluettelo 1. Sopimusosapuolet 2. Sopimuksen kohde 3. Tilan oikeudet ja velvollisuudet 3.1. Tilan oikeus päättää tarjoomasta 3.2. Sopimukset ja kommunikaatio Käyttäjien kanssa 3.3. Valokuvat 3.4. Tilan profiili 3.5. Jäsenmaksu ja jäsenyyskausi 3.6. Vakuutukset 4. Venuu Oy:n oikeudet ja velvollisuudet 4.1. Venuu Oy:n oikeus päättää tarjoomasta 4.2. Venuu Oy:n oikeus päättää sisällöstä ja tehdä perusteltuja muokkauksia 4.3. Venuu Oy:n oikeus muokata tai poistaa osia tarjoamistaan palveluista 4.4. Sisältö ja tekijänoikeudet 4.5. Venuu Oy:n velvollisuus markkinoida palvelua käyttäjille 4.6. Henkilötietojen käyttö ja rekisteriseloste 5. Sopimuksen voimaantulo, voimassaolo ja purkaminen 6. Sopimukseen perustuvien oikeuksien siirtäminen 7. Ylivoimainen este 8. Korvausvelvollisuus 9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu 10. Sopimusmuutokset 11. Sopimukseen perustuvat ilmoitukset 12. Etusija 1. Sopimusosapuolet 1.1. Palveluntarjoaja Venuu Oy, Y-tunnus , Kotipaikka: Vironkatu 11 B 25, Helsinki, Yhteyshenkilö: Jasu Koponen Venuu Oy ylläpitää Venuu.fi-internetsivustoa (jäljempänä "Venuu Oy" puhuttaessa yhtiöstä ja "Venuu.fi" tai "Palvelu" puhuttaessa sivustosta), joka tarjoaa tietoa tapahtumakäyttöön varattavissa olevista tapahtumatiloista, juhlasaleista, saunoista, kokoushuoneista ja muista tiloista. Venuu.fi:n kautta tapahtuman järjestäjä (jäljempänä "Käyttäjä") voi helposti löytää tapahtumalleen sopivia tilavaihtoehtoja ja lähettää niihin tarjouspyyntöjä ja yhteydenottoja Palvelun ostaja Palvelun ostaja, "Tila", täyttää yhteystietonsa Venuu.fi:n rekisteröintisivulle ja rekisteröityessään hyväksyy tämän sopimuksen. Osapuolia kutsutaan tässä sopimuksessa jäljempänä joko yllä ilmoitetuilla nimellä tai yleisnimellä "Osapuoli" ja yhdessä "Osapuolet". 2. Sopimuksen kohde Venuu Oy myöntää Tilalle oikeuden markkinoida tapahtumatilojaan Venuu.fi-verkkopalvelussa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Venuu Oy tarjoaa Tilan käyttöön tässä sopimuksessa myöhemmin yksilöitävät palvelut ja edut tapahtumatilojensa myyntityön avuksi ja edistämiseksi. Venuu.fi:n käyttö edellyttää Tilan rekisteröitymistä, tarvittavien tietojen täyttämistä palveluun ja tässä sopimuksessa myöhemmin yksilöitävän jäsenyysmaksun maksamista.

2 3. Tilan oikeudet ja velvollisuudet 3.1. Tilan oikeus päättää tarjoomasta Tilalla on oikeus päättää itsenäisesti siitä, mitä tapahtumatiloja se markkinoi Venuu.fiverkkopalvelussa Sopimukset ja kommunikaatio Käyttäjien kanssa Tilalla on oikeus päättää itsenäisesti, mihin tapahtumiin se vuokraa tapahtumatilojaan ja millä ehdoilla (hinta ja muut sopimusehdot). Venuu Oy ei ole sopimusosapuoli Käyttäjän varatessa Tilalta tapahtumatilan käyttöönsä. Venuu Oy:llä ei ole minkäänlaista vastuuta Käyttäjän tai kolmannen tahon Tilalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Tila vastaa tapahtumatilojensa lainmukaisuudesta. Tila on velvollinen vastaamaan Venuu.fi:n kautta Käyttäjiltä tuleviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin mahdollisimman nopeasti, mieluiten yhden (1) arkipäivän kuluessa. Mikäli Venuu Oy saa tietoonsa, että Tila systemaattisesti jättää vastaamatta Käyttäjien viesteihin ja tarjouspyyntöihin, on Venuu Oy:llä oikeus vetää kyseinen/kyseiset profiilit pois palvelusta Valokuvat Tilan tulee lisätä vähintää yksi valokuva tapahtumatilasta, ennen kuin Venuu.fi julkistaa kyseisen tapahtumatilan profiilin. Mikäli Tila käyttää Venuu Oy:n tarjoamaa valokuvauspalvelua, on Tilalla oikeus käyttää näitä kuvia myös muussa markkinoinnissaan. Venuu Oy pidättää oikeuden päättää palveluun lisättyjen kuvien soveltuvuudesta. Mikäli Venuu Oy: harkinnan mukaan kuvat eivät sovellu palveluun, on palveluntarjoajalla oikeus olla julkistamatta kyseisen tapahtumatilan profiilia ennen kuin Tila lisää vähintään yhden sopivan kuvan tapahtumatilasta Tapahtumatilan profiili Tila vastaa itsenäisesti toimintaansa liittyvistä vastuista ja velvotteista suhteessa palvelun Käyttäjiin (tapahtuman järjestäjään, joka vuokraa tapahtumatilan käyttöön Tilalta) ja muihin mahdollisiin kolmansiin osapuoliin. Tila esiintyy sopimus- ja muissa suhteissa omissa nimissään. Tila vastaa itsenäisesti tapahtumatilan profiilissa annetuista tiedoista ja niiden paikkansapitävyydestä. Venuu Oy pidättää oikeuden vetää profiili pois palvelusta, mikäli Tila ei toistuvista huomautuksista huolimatta korjaa virheellisiä tietoja profiilissa. Venuu Oy pidättää myös oikeuden määritellä, mitkä tiedot tapahtumatilan profiilissa tulee olla täytetty, jotta profiili on julkaisukelpoinen Jäsenmaksu ja jäsenyyskausi Tila sitoutuu maksamaan Venuu Oy:lle jäsenmaksun, jonka suuruus määräytyy seuraavasti: Mikäli Tila luo palveluun vain yhden tapahtumatilan profiilin, on jäsenmaksun suuruus 150. Mikäli Tila luo palveluun useamman tapahtumatilan profiilin, on jäsenmaksun hinta yhdelle näistä 150 ja lopuille 50 /tapahtumatila. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva ALV. Sopimukseen kuuluu kuuden (6) kuukauden mittainen jäsenyys palvelussa alkaen palvelun julkistushetkestä, jonka Venuu Oy pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan syyskuussa Mikäli palvelun virallinen julkistus Käyttäjille viivästyy yli lokakuun 2013, palauttaa Venuu Oy Tilalle 30% sen maksamasta summasta. Yllä kuvailtu kampanjatarjous on voimassa rajoitetun ajan. Venuu Oy pidättää oikeuden muokata palvelun hinnoittelua tämän sopimuksen piiriin kuuluvan kuuden (6) kuukauden jäsenyyden jälkeen ostettujen palvelu-/jäsenyyspakettien osalta.

3 3.6. Vakuutukset Tila on vastuussa lakisääteisien ja muuten tarpeellisten tapahtumatilojensa vuokraukseen liittyvien vakuutuksien hankkimisesta. 4. Venuu Oy:n oikeudet ja velvollisuudet 4.1 Venuu Oy:n oikeus päättää tarjoomasta Venuu Oy pidättää oikeuden päättää, mitkä tapahtumatilat kelpuutetaan palveluun. Tapahtumatilan profiili voidaan poistaa palvelusta, mikäli Venuu Oy näkee tämän tarpeelliseksi Venuu Oy:n oikeus päättää sisällöstä ja tehdä perusteltuja muokkauksia Venuu Oy pidättää oikeuden päättää mitä sisältöä (kuvat, videot, grafiikat, äänitiedostot, tekstit, dokumentit, käyttäjäarviot ja muut materiaalit) se kelpuuttaa palveluun. Venuu Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tapahtumatilan profiiliin ja siinä oleviin sisältöihin, mikäli se kokee tämän olevan sekä palvelun että Tilan edun mukaista ja siten perusteltua. Venuu Oy on kuitenkin tätä ennen velvollinen pyytämään Tilaa itse tekemään vaaditut, todenmukaiset ja perusteltavissa olevat muutokset. Mikäli pyynnön jälkeen Tila ei ole suorittanut vaadittuja muutoksia, on Venuu Oy:llä oikeus tehdä kyseiset muutokset omatoimisesti ilmoittaen kuitenkin asiasta tätä ennen Tilalle Venuu Oy:n oikeus muokata tai poistaa osia tarjoamistaan palveluista Venuu Oy pidättää oikeuden muokata tai poistaa osia sen tarjoamista palveluista. Palvelua kehitetään jatkuvasti eteenpäin, joten sen ominaisuudet tulevat olemaan jatkuvassa muutoksessa. Venuu Oy pidättää myös oikeuden lisätä palveluun uusia maksullisia lisäominaisuuksia sopimuskauden aikana Sisältö ja tekijänoikeudet Tilan tuodessa sisältöä palveluun se antaa Venuu Oy:lle oikeuden käyttää näitä sisältöjä palvelun markkinoinnissa, myynnissä, viestinnässä ja muussa palveluun liittyvässä toiminnassa rajatta ja rojaltivapaasti Venuu Oy:n velvollisuus markkinoida palvelua käyttäjille Venuu Oy on velvollinen markkinoimaan Venuu.fi-palvelua tapahtumien järjestäjille pyrkien siten tuomaan yhteydenottoja ja asiakkaita Tiloille. Markkinointitoimenpiteet sisältävät muun muassa suoramarkkinointia yrityksille, PR-toimintaa medianäkyvyyden varmistamiseksi, aktiivista viestintää sosiaalisessa mediassa, sekä hakukonemainontaa. Venuu Oy ei kuitenkaan takaa Tilan saavan asiakkaita palvelun kautta jäsenyyskauden aikana, vaikka työtä sen eteen tehdäänkin Henkilötietojen käyttö ja rekisteriseloste Tiedot henkilötietojen käyttötarkoituksista löytyvät Venuu.fi:n rekisteriselosteesta. Tämä dokumentti on saatavilla osoitteessa 5. Sopimuksen voimaantulo, voimassaolo ja purkaminen Sopimus astuu voimaan Tilan rekisteröityessä Venuu.fi-palveluun, mikä edellyttää "Hyväksyn sopimusehdot"-kohdan valinnan. Sopimus, ja siten Tilan jäsenyys, on voimassa kuusi (6) kuukautta palvelun virallisesta julkistushetkestä, jonka arvioidaan olevan syyskuun lopulla Lanseerauksen tarkka ajankohta ilmoitetaan kullekin Tilalle mahdollisimman pian. Tila ei ole velvollinen uusimaan jäsenyyttään Venuu.fi-palvelussa tämän sopimuskauden jälkeen. Venuu Oy muistuttaa Tilaa vähintään yhtä (1) viikkoa ennen Tilan sopimuskauden loppumisesta. Tila voi tällöin halutessaan jatkaa jäsenyyttään palvelussa hyväksymällä senhetkiset sopimusehdot ja maksamalla senhetkisen hinnoittelun mukaisen jäsenmaksun.

4 Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kesken sopimuskauden alla spesifioiduin seurauksin: Mikäli Tila purkaa sopimuksen ilman sopimusrikkomusta Venuu Oy:n puolelta, ei Venuu Oy ole velvollinen palauttamaan jäsenmaksua kokonaan tai osittain. Mikäli Tila purkaa sopimuksen Venuu Oy:n sopimusrikkomuksen takia, on Venuu Oy velvollinen palauttamaan Tilalle jäsenmaksusta laskennallisesti sillä hetkellä jäljellä olevan sopimuskauden hinnan. Mikäli Venuu Oy purkaa sopimuksen Tilan sopimusrikkomuksen takia, ei Venuu Oy ole velvollinen palauttamaan jäsenmaksua kokonaan tai osittain. Mikäli Venuu Oy purkaa sopimuksen ilman sopimusrikkomusta Tilan puolelta, on Venuu Oy velvollinen palauttamaan Tilalle jäsenmaksusta laskennallisesti sillä hetkellä jäljellä olevan sopimuskauden hinnan. 6. Sopimukseen perustuvien oikeuksien siirtäminen Venuu Oy:llä on oikeus siirtää Sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja osana siirrettävää liiketoimintaa myös kolmannelle taholle. 7. Ylivoimainen este Ylivoimainen este on ennalta arvaamaton tapahtuma, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttämisen määräajassa. Tällaisia tapahtumia ovat sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeytyminen tai poikkeuksellisen laaja tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus, tulipalo, valtion talousarvion tai valtioneuvoston asettama oleellinen rajoitus Osapuolten toiminnalle, laillinen taikka laiton lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen Osapuolista riippumaton syy. Osapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja sen vaikutuksista sekä ylivoimaisen esteen päättymisestä. Osapuolet eivät ole vastuussa toisille Osapuolille ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista tai viivästyksistä. 8. Korvausvelvollisuus Osapuoli vastaa toiselle Osapuolella aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Osapuoli ei vastaa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. Vahingonkorvausvaatimukset Osapuolta kohtaan on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa hetkestä, jolloin vahinko tuli korvausta hakevan Osapuolen tietoon. Mikäli Tilan näkyvyys sopimuksen kohteena olevalla internetsivustolla estyy, Venuu Oy:n vastuu rajoittuu kuitenkin jäsenmaksun määrään. 9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien ne viittaussäännökset, jotka johtaisivat toisen valtion lain soveltamiseen. Kaikki Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaisee lopullisesti Helsingin käräjäoikeus tai muu toimivaltainen tuomioistuin. 10. Sopimusmuutokset Tätä Sopimusta voidaan muuttaa vain Osapuolten yhteisellä päätöksellä. Muutokset on laadittava kirjallisesti. 11. Sopimukseen perustuvat ilmoitukset Kaikki toiselle Osapuolelle tehtävät ilmoitukset, vaatimukset ja muu yhteydenpito on

5 toimitettava suomen tai englannin kielellä ja ne katsotaan asianmukaisesti annetuksi tai tehdyksi, mikäli ne toimitetaan postitse tai sähköisesti toiselle Osapuolelle seuraavasti: Mikäli Venuu Oy:lle: Osoite: Venuu Oy, Vironkatu 11 B 25, 00170, Helsinki, Yhteyshenkilönä Jasu Koponen. Mikäli Tilalle: Ilmoitukset on lähetettävä osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, jonka Tila on ilmoittanut palvelussa yhteystiedoikseen rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin. 12. Etusija Tämä Sopimus muodostaa Osapuolten välisen sopimuksen. Mikäli Sopimuksen ja muiden Osapuolten välisten välipuheiden välillä on ristiriita, on tämän Sopimuksen tekstillä etusija.

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Yrityspalvelusopimus C

Yrityspalvelusopimus C Yrityspalvelusopimus C 1. Sopimuksen osapuolet ja yhteystiedot Toimittaja: Novasigma OÜ / Novasigma Ltd Rekisterinumero: Novasigma OÜ 12315677 Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: info@novasigma.com / Kooli 7-7,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Tervetuloa Avare Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") fernando.fi Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyvät seuraavat Internet-sivuston käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"),

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS)

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 18.3.2014 1 (4) 1. Osapuolet Nämä

Lisätiedot