Asuminen ja elämänvaiheet Kankaanpään kaupungin osayleiskaavassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuminen ja elämänvaiheet Kankaanpään kaupungin osayleiskaavassa"

Transkriptio

1 Asuminen ja elämänvaiheet Kankaanpään kaupungin osayleiskaavassa Aluearkkitehti Ilmari Mattila

2 Kankaanpään vetovoima asuinpaikkana on keskeisessä roolissa kaupungin tulevaisuuden kannalta. Saadaanko osaavaa työvoimaa yrityksiin Saadaanko kuntaan veronmaksajia Kankaanpään osalta keskeistä on kaupunkikeskustan vetovoima asuinpaikkana.

3 Asumiseen vaikuttavia maailmanlaajuisia megatrendejä Ilmastomuutos / ekologisten arvojen nousu Voisiko Kankaanpää olla energiaomavarainen kaupunki Ihmiset tavoittelevat pientä hiilijalanjälkeä. Väestön ikääntyminen ja maailman laajuinen muuttoliike Voisiko Kankaanpää olla houkutteleva asuinpaikka ikäihmisille Muista kulttuureista tulevien ihmisten integroituminen Kankaanpääläisiksi Globalisaatio Verkostoituminen maailmalle ja globaali kuntamarkkinointi Luodaan oma loma/ etätyösatelliitti (ostetaan huoneistoja joita vuokrataan) esim. Malagaan (lennot Pirkkalasta)

4 Asumiseen vaikuttavia maailmanlaajuisia megatrendejä Informaatioteknologian kehitys Kankaanpään kaupunki mukaan sosiaaliseen mediaan (esim facebook) Digitaaliset maailmat, kuinka olemme mukana esim Second life maailmassa Etätyöedellytysten kehittäminen: Valokuitu kuntakeskukseen ja kylille!!!! Etätyöhön soveltuvia tiloja asumisen yhteyteen Teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen hoivapalveluissa Elämysyhteiskunnan nousu tietoyhteiskunnan tilalle Kankaanpään kaupunkiympäristö tarjoaa elämyksellisen asuinympäristön Esimerkkejä elämyksellisyydestä Liikunta Luonto Seikkailu Hyvinvointipalvelut Voisivatko terveydenhoitopalvelut olla elämyksiä Hiljaisuus Kaupunkiympäristö: taide, puistot, rakennukset, äänet

5 Näkemys tulevaisuuden asumisesta vuodelta 1957 James R. Powers

6 Suunnitelma Etelä-Koreaan architects MVRDV Näkemys tulevaisuuden kaupungista 2008 vuodelta

7 Jerome Olivet 2008 Vedessä kelluva omavarainen tulevaisuuden asunto 2009

8 MUSTAFA BULGUR AND SINAN GUNAY New York Cityn rakentamista ilmastonmuutoksen aiheuttaman merenpinnan nousun jälkeen 2010

9 Asumisen nykyisiä ja tulevaisuustrendejä Asuminen on muuttumassa ihmisten elämän painopistealueeksi. Asumisesta on tullut elämisen päänäyttämö. Esimerkkinä sisustukseen liittyvien tv-ohjelmien ja julkaisujen suuri määrä. Asumisen ja työn sekoittuminen. Töitä tehdään paljon kotona. Nykyiselle elämälle on tyypillistä aikuisten ja lasten harrastusten ja mielenkiinnon kohteiden moninaisuus. Ekologisesti kestävien ratkaisujen suosiminen. Energiaomavaraisuus. Omavaraistalouteen pyrkiminen. esim ruokakasvien viljely. Hiljaisuuden ja hitaan elämän arvostaminen.

10 Asumisen nyky/ tulevaisuustrendejä Harrastukset ohjaavat asumisen sijoittumista. Asuminen on tulevaisuudessa entistä keskeisemmin hyvinvointitekijä Turvallisuuden tavoittelu. Asuinympäristön valinta elämäntapojen ja identiteetin ilmentäjänä. Asukkaiden verkostoituminen asuinalueen sisällä ja ulkopuolella. Palvelukonseptien lisääntyminen (vanhukset ja kiireiset nuoret ihmiset). Ikäihmisten määrän kasvu. Asumisen terveyskytkennät. Liikuntamahdollisuudet, puhdas ympäristö, hiljaisuus, puhdas ruoka.

11 Asumisen hyvinvointitekijöitä Terveellisyys Vaivattomuus Hyvä sijainti Vuorovaikutteisuus Virikkeisyys Yksilöllisyys Yhteisöllisyys Luovuuden tukeminen Taloudellisuus Hiljaisuus/ rauhallisuus Esteettisyys Ympäristöystävällisyys Luonnonläheisyys Muunneltavuus Esteettömyys Valinnanvara Turvallisuus

12 Kankaanpään keskustaajaman kilpailuympäristö asumisen kannalta Pori Tampere Pienet kuntakeskukset Maaseutu

13 Mitkä ovat Kankaanpään vahvuudet kilpailussa asukkaista: Pieni ja kompakti kaupunki Tiivis kaupunkirakenne Lyhyet etäisyydet kaupungin sisällä (mahdollisuus kevyenliikenteen käyttöön) Selkeä elävä keskusta Hyvä kaupunki lasten harrastusmahdollisuuksien kannalta Laadukas kaupunkiympäristö Rakennukset Katualueet Puistot Taide Hyvät kaupalliset palvelut Hyvät liikuntapalvelut Hyvät ulkoilu/ virkistysalueet Hyvä vesi Hyvät harrastusmahdollisuudet

14 Mitkä ovat Kankaanpään heikkoudet kilpailussa asukkaista: Etäisyys isommista kaupunkia/ kasvukeskuksista Yksipuolinen ja vähäinen tonttitarjonta Liikenneyhteydet Kaupunkikeskustan asukasmäärä liian pieni, jotta se pystyisi tarjoamaan kaikkia palveluita ja urbaania elinympäristöä. Kaupungilla ei ole vetovoimaisia ympäristöön ja imagoon liittyviä houkuttimia, joilla saataisiin esim. eläkkeelle siirtyneet ihmiset muuttamaan Kankaanpäähän.

15 Mitä tulisi tehdä jotta Kankaanpää olisi houkutteleva asuinpaikkana? 1. Meidän tulee tarjota selkeä vaihtoehto asumispaikkana maaseudulle ja pienille kuntakeskuksille. Keskustan kaupunkimaisuutta ja tiiveyttä tulee korostaa Hyvät palvelut ja pienet etäisyydet Hyvät harrastusmahdollisuudet Koulut lähellä

16 2. Meidän tulee tarjota houkutteleva vaihtoehto suuremmissa kaupungeissa asuville ihmisille. Sopivan kokoinen kaupunki Lyhyet etäisyydet saavutettavissa kävellen tai pyörällä Turvallinen kaupunki, lapset voivat liikkua vapaasti kaupungissa Terveellinen kaupunki, puhdas vesi ja ilma Hyvät julkiset ja kaupalliset palvelut pieneksi kaupungiksi Luonto ja siihen liittyvät virkistysmahdollisuudet lähellä

17 3. Kaupunkimaisuuden korostaminen ja isomman asukasmäärän saaminen keskustaan. Kaupunkia rakennetaan kehämäisesti, tontti koon kasvaessa keskustasta etäämmälle mentäessä. Keskustassa tiivistä kerrostalo ja liikerakentamista. Myös monikerroksisia kerrostaloja tulisi suosia, jotta saataisiin riittävästi asukkaita ydinalueelle urbaanimman ympäristön synnyttämiseksi. Myös townhouse tyypisiä kytkettyjä kaupunkitaloratkaisuja tulisi edistää.

18 4. Kaupunkiympäristön laadun säilyttäminen ja kehittäminen Kankaanpää on kokoisekseen kaupungiksi ympäristöltään laadukas. Kaupunkikuva ( rakennukset, katualueet, julkiset tilat ja puistot) ovat tärkeitä vetovoiman, imagon ja viihtyisyyden kannalta. Kakki me haluamme asua nätissä hyvin hoidetussa ympäristössä.

19 5. Kankaanpään keskustan tulee tarjota monipuolisia asumisen ja elämisen vaihtoehtoja Keskustan kerrostaloasuminen Palveluasuminen Kytkettyjä kaupunkitaloja Rivitaloja Tontteja omakoti/ paritalorakentajille tulisi kokoajan olla tarjolla eri tyyppisiltä alueilta eri mieltymysten ja valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi. Kaupunki voisi tarjota myös maaseututyyppisiä tontteja keskustan läheisyydestä.

20 6. Hyvät tietoliikenneyhteydet Huonoja liikenneyhteyksiä korvataan nopeilla ja toimivilla tietoliikenneyhteyksillä. Kunnallinen/ seudullinen valokuituverkko

21 7. Vanhenevan väestön tarpeiden huomioiminen asumisessa ja elämisessä Kehitetään koko Kankaanpään keskustasta hyvinvointia, hoivaa, palveluasumista ja terveyspalveluja tarjoava kokonaisuus. Integroidaan yhtenäinen palveluverkosto jossa mukana terveyspuoli, kuntoutuskeskus, liikuntapalvelut ja yksityiset palvelut. Kehitetään palveluita vastaamaan hyvinvoinnin, hoivan ja palveluasumisen tarpeisiin. Esim laajennetaan uimahalli kylpyläksi. Tavoitteena korkeatasoinen ja monipuolinen palvelukokonaisuus, joka houkuttelee vanhenevaa väestöä asumaan Kankaanpään keskustaan. Samalla työllistetään ihmisiä ja vähennetään terveydenhuollon kuluja.

22 8. Kehitetään harrastus ja elämysmahdollisuuksia asuinympäristön vetovoiman kasvattamiseksi Kehitetään nykyisiä harrastus ja elämysmahdollisuuksia Kootaan kaikki toimintamahdollisuudet yhteiseen nettisivustoon, josta on helposti hahmotettavissa toimintamahdollisuudet aikatauluineen jne. Lisätään harkitusti uusia palveluita esim. golfkenttä Kytketään lähikuntien harrastus ja elämysmahdollisuudet osaksi Kankaanpään asumisen vetovoimaa.

23 9. Kankaanpää on 5 vuoden kuluessa päästöttömän energian ja pienen hiilijalanjäljen kaupunki. Vatajankosken energia/kaupunki rakentaa tuulivoimaa jota kaupunki käyttää ja jota asukkaiden on mahdollista käyttää. Edistetään uusiutuvien energiavaihtoehtojen käyttöä. Lyhyet etäisyydet ja korkeatasoiset kevyenliikenteen yhteydet kaupungin sisällä

24 10. Liikenneyhteyksien kehittäminen Pori Parkano radan uudelleen käyttöön otto (maakuntasuunnitelmassa) avaa uusia mahdollisuuksia yhteyksien kehittämiselle.

25 11. Luodaan Kankaanpäästä ja lähiympäristöstä niin viihtyisä asuin/ elämysympäristö että täällä viihdytään myös viikonloppuisin ja lomilla. Asumisen ja vapaa ajan yhdistäminen. Ei tarvetta mökille?

KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT

KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT ASUKASKYSELYN TULOKSET RAPORTTI 2.3.2010 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVATYÖ

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVATYÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVATYÖ TEEMARAPORTTI 1: Elinkeinot palvelut Mitä puuttuu? Löytyykö lisää perusteluja tai tavoitteita? Kommentteja kerätään yleiskaavan sähköpostiosoitteeseen: yleiskaava@kankaanpaa.fi

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014

ASUNTO-OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014 ASUNTO-OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014 Sisällysluettelo 1. Strategia 1.1 Polku asunto-ohjelmaan 2. Lähtötiedot 2.1 Suomen asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012-2015 2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

PÄIJÄNRANTA, JÄMSÄ. Finnish Place Branding Oy

PÄIJÄNRANTA, JÄMSÄ. Finnish Place Branding Oy 1 PÄIJÄNRANTA, JÄMSÄ Finnish Place Branding Oy Tässä työssä Päijänrannalle luotu brändi on Finnish Place Branding Oy:n omaisuutta, kunnes Himos Kiinteistökehitys Oy on suorittanut sopimuksen mukaisen korvauksen

Lisätiedot

Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan

Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan 1 Vihreät De Gröna 2 3 4 5 Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan 6 Hyväksytty Vihreiden valtuuskunnan kokouksessa 28.9.2008 Vihreän asuntopolitiikan tavoitteena on muun muassa:

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA

PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA Pieksämäen kaupunki Espoossa 29.10.2008 AIRIX Ympäristö Oy Vitikka 1 H 02630 ESPOO Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4301 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

KUOPION MAASEUTUOHJELMA

KUOPION MAASEUTUOHJELMA KUOPION MAASEUTUOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT...3 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILANNE JA ENNUSTEET...5 Väestö...5 Työpaikat...7 Maatalous...8 Palvelut...9 Kuopion

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelun linjaukset 2014

Maankäytön suunnittelun linjaukset 2014 1 Maankäytön suunnittelun linjaukset 2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Maankäytön suunnittelun periaatteet... 4 2.1 Johdanto... 4 2.2 Kehityskuva... 6 2.3 Maankäytön kehittämisen periaatteet...

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVATYÖ

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVATYÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVATYÖ TEEMARAPORTTI 4: Kaupunkikulttuuri Mitä puttuu? Löytyykö lisää perusteluja tai tavoitteita? Kommentteja kerätään yleiskaavan sähköpostiosoitteeseen: yleiskaava@kankaanpaa.fi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUASUMISTA NÄRPIÖN KESKUSTASSA MONIKKO -HANKE INKERI SIIKANIEMI 26.10.2011

IKÄIHMISTEN PALVELUASUMISTA NÄRPIÖN KESKUSTASSA MONIKKO -HANKE INKERI SIIKANIEMI 26.10.2011 IKÄIHMISTEN PALVELUASUMISTA N KESKUSTASSA -HANKE INKERI SIIKANIEMI 26.10.2011 taustaa närpiössä suunnittelukohteena on kaupungin keskustassa sijaitsevat vanhuspalvelujen yksiköt; dementiayksikkö, kevyen

Lisätiedot

Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä (0-energiakaupunki) Raportti. Kankaanpään kaupunki

Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä (0-energiakaupunki) Raportti. Kankaanpään kaupunki Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä (0-energiakaupunki) Raportti Kankaanpään kaupunki Huhtikuussa 2011 Esipuhe Työ tehtiin Kankaanpään kaupungin toimesta ja työ sai

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

KUOPION MAASEUTUOHJELMA

KUOPION MAASEUTUOHJELMA KUOPION MAASEUTUOHJELMA Kuopion kaupunki TAVOITE- JA KEHITTÄMISSUUNITELMAT TA2008:3 ISSN 0785-0352 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT... 3 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILANNE

Lisätiedot

515-1. Urheilu- ja leikkikalusteiden sijoitus nurmialueelle. teräsverkkoaidaksi. MAARAKENNETYYPPI, RT1, kulkuväylät:

515-1. Urheilu- ja leikkikalusteiden sijoitus nurmialueelle. teräsverkkoaidaksi. MAARAKENNETYYPPI, RT1, kulkuväylät: MAARAKENNETYYPPI, RT1, kulkuväylät: 1 2 1. Kivituhka SrM 0...12, 50 mm 2. Kantavakerros M 0...32, 150 mm MAARAKENNETYYPPI, RT2, peliareena: 1 2 3 4 5 Urheilu- ja leikkikalusteiden sijoitus nurmialueelle

Lisätiedot

Asumistatukevien palvelujen kehitäminen

Asumistatukevien palvelujen kehitäminen Rakennustekn ikan laitos Asumistatukevien palvelujen kehitäminen TytiWinikka,Juha-MatiJunnonen,Jukka Puhto TIEDE+ TEKNOLOGIA RAPORTTI Esipuhe Asumista tukevien palvelujen kehittäminen vaatii monialaista

Lisätiedot

Timo P. Niemisen Pormestariohjelma 2009-2012

Timo P. Niemisen Pormestariohjelma 2009-2012 Timo P. Niemisen Pormestariohjelma 2009-2012 Yhdessä tamperelaisten parhaaksi Tampereen kaupunki pitää kaupunkilaisten palveluista huolen myös vaikeina aikoina. Se edellyttää hyvää yhteistyötä ja talouden

Lisätiedot

Palvelukuvatutkimus. Äänekosken kaupunki. Toukokuu 2014 Kvantitatiivinen omnibustutkimus

Palvelukuvatutkimus. Äänekosken kaupunki. Toukokuu 2014 Kvantitatiivinen omnibustutkimus Palvelukuvatutkimus Äänekosken kaupunki Toukokuu 2014 Kvantitatiivinen omnibustutkimus Agenda Tutkimuksen tavoite ja toteutus Taustamuuttujat Äänekosken kaupungin palveluiden tärkeys & toteutuminen Palvelutilanteet

Lisätiedot

Esipuhe 3. 1. Toimintaympäristön analyysi 4

Esipuhe 3. 1. Toimintaympäristön analyysi 4 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Toimintaympäristön analyysi 4 1.1 Miksi meidän on muututtava? 1.2 SWOT analyysin tulokset 1.3 Tilastotiedot muutoksen toteamisen tueksi 1.4 Vertailu (Bench Marking) vertailukuntiin

Lisätiedot

SIBBESBORGIN KEHITYSKUVA. Kohti kestävää yhdyskuntaa ja seudun tasapainoista kehitystä 2013 2065 12.12.2012

SIBBESBORGIN KEHITYSKUVA. Kohti kestävää yhdyskuntaa ja seudun tasapainoista kehitystä 2013 2065 12.12.2012 SIBBESBORGIN KEHITYSKUVA Kohti kestävää yhdyskuntaa ja seudun tasapainoista kehitystä 2013 2065 12.12.2012 Tilaaja: Sipoon kunta Ohjausryhmä: Sipoon kehitysjohtaja Mikko Aho Aluekehitysarkkitehti Kaisa

Lisätiedot

Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 Hyvä elämä Satakunnassa

Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 Hyvä elämä Satakunnassa Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 Hyvä elämä Satakunnassa LUONNOS 4.10.2011 Juhlaseminaarin osallistujien käyttöön Aika ajoin on syytä pysähtyä pohtimaan yhteisömme asioita hieman pidemmällä tähtäimellä.

Lisätiedot

No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet -

No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet - No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet - mikä erottaa sen muista alueista Tampereella? 1 Etelä-Tampere Suomalaisen jääkiekkoilun kehto ja sellaisena se olisi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 TIIVISTELMÄ Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelma 2010 2030 - Tiivistelmä 1 Sisältö Lempäälän ja Vesilahden kunnat sijaitsevat

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Vihreitä asuntopoliittisia linjauksia - teesejä kunnallisvaaleihin 2008

Vihreitä asuntopoliittisia linjauksia - teesejä kunnallisvaaleihin 2008 Vihreä liitto r.p. - valtuuskunta 27. 28.9.2008 Asuntopoliittisen työryhmän esitys Vihreitä asuntopoliittisia linjauksia - teesejä kunnallisvaaleihin 2008 Vihreän asuntopolitiikan tavoitteena on mm.: Laittaa

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 1: Nykyisten yritysten akuutit tarpeet ja niihin vastaaminen maaalueiden ja liikenneyhteyksien keinoin.

TEHTÄVÄ 1: Nykyisten yritysten akuutit tarpeet ja niihin vastaaminen maaalueiden ja liikenneyhteyksien keinoin. KESKUSTAN OSAYLEISKAAVATYÖ KAUPUNKIHAUTOMOTYÖSKENTELY : YHTEENVETOMUISTIO 1: Elinkeinot palvelut 5.11.2008 klo 18.00 21.00 2: Asuminen ja elämänvaiheet 4.11.2008 klo 18.00 20.00 3: Liikkuminen ja kulutus

Lisätiedot

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava Hämeenkyrön strateginen yleiskaava Liite 3: Vuorovaikutusraportti 28.4.2015 Page 1 Liite 3: Vuorovaikutusraportti 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Yrittäjäin päivän työpaja 6.9.2013 3. Valtuustoseminaari

Lisätiedot

SOMERO 2020 STRATEGIA

SOMERO 2020 STRATEGIA 1 SOMERO 2020 STRATEGIA Johdanto Someron kaupunki, joka kuuluu Salon seutukuntaan, jättäytyi ainoana kuntana pois 10 kunnan muodostamasta ja 1.1.2009 aloittaneesta uudesta Salosta. Jatkaminen itsenäisenä

Lisätiedot

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Sirkka Heinonen HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen maakunnan tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen tulevaisuuden

Lisätiedot

Elinvoiman 8 tekijää LIITEMATERIAALI

Elinvoiman 8 tekijää LIITEMATERIAALI Elinvoiman 8 tekijää LIITEMATERIAALI 2 SISÄLLYS 1. Oulun seudun selvitysalue... 3 2. Oulun seudun kehityskuva ja paikka aluejärjestelmässä... 6 3. Oulun seudun kuntien palvelut...23 3.1 Oulun seudun palveluverkko...23

Lisätiedot