CHARTIS HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUSEHDOT /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CHARTIS HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUSEHDOT / 119-4390"

Transkriptio

1 CHARTIS HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUSEHDOT / Voimassa alkaen Vakuutuksenantaja: Chartis Europe S.A. sivuliike (jäljempänä Chartis Finland ) Vakuutuksenottaja: Verkkokauppa.com Oy (jäljempänä Verkkokauppa ) Vakuutetut: Verkkokaupan Huoltolaajennus-palvelun ostajat (jäljempänä myös Verkkokaupan asiakkaat ) Tämä asiakirja sisältää ryhmävakuutuksen täydelliset vakuutusehdot. Chartis Finland ja Verkkokauppa ovat tehneet vakuutussopimuslaissa (543/94) tarkoitetun ryhmävakuutussopimuksen, ja sen olennainen sisältö on määritetty näissä vakuutusehdoissa. 1. HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT 1.1 Huoltolaajennusvakuutus Huoltolaajennusvakuutus jatkaa valmistajan takuuta laitteen ostokuitissa määritellyn mukaisesti yhden, kahden, kolmen tai neljän vuoden ajan valmistajan alkuperäisessä takuutodistuksessa mainitun alkuperäisen takuun umpeutumispäivästä lukien. Huoltolaajennusvakuutus on voimassa vakuutetun ostokuitissa mainitun määräajan. Huoltolaajennusvakuutuksesta korvataan vakuutetun Verkkokaupan myymälästä tai Verkkokaupan Internet - verkkokaupasta yksityistä käyttöään varten hankkiman laitteen rikkoutuminen, mikäli Verkkokaupan asiakas on hankkinut laitteeseensa sen ostohetkellä Verkkokaupan tarjoaman huoltolaajennuspalvelun ( Vakuutettu laite ). Rikkoutumisena korvataan Vakuutetussa laitteessa ilmenevästä sisäisestä viasta johtuva Vakuutetun laitteen puutteellinen toiminta Vakuutetussa laitteessa olevan virheen johdosta. Vakuutetun laitteen rikkoutuessa korvataan Vakuutetun laitteen korjauksesta valtuutetussa huoltopisteessä aiheutuvat kustannukset. Mikäli korjauskustannus (mukaan lukien kuljetuskustannus) ylittää alkuperäisen ostohinnan tai Vakuutettua laitetta ei voi korjata, Chartis on oikeutettu harkintansa mukaan korvaamaan Vakuutetun laitteen vastaavalla laitteella tai korvaamaan vakuutetulle vastaavan laitteen tai alkuperäisen Vakuutetun laitteen ostohinnan. Korvaus ei missään tilanteessa voi ylittää alkuperäisestä ostokuitista ilmenevää Vakuutetun laitteen ostohintaa. Huoltolaajennusvakuutus on voimassa vain alkuperäisen Vakuutetun laitteen ostajan hyväksi. Huoltolaajennusvakuutus ei voi siirtyä edelleen Vakuutetun laitteen uudelle ostajalle tai muulle uudelle haltijalle sen alkuperäiseltä ostajalta. 1.2 Vakuutuksen voimassaolon edellytykset Huoltolaajennusvakuutus on voimassa vain Verkkokaupan asiakkaiden osalta, jotka ovat hankkineet Verkkokaupan tarjoaman hinta- ja tuoteluokkatietoja vastaavan huoltolaajennuspalvelun samanaikaisesti ja samalla kuitilla/laskulla kuin Vakuutettu laite on hankittu; Vakuutetun laitteen tulee olla ostettu uutena Verkkokaupasta; Vakuutetulla laitteella on ostohetkellä Suomessa voimassa oleva valmistajan täydellinen ja alkuperäinen takuu; Vakuutettu laite on hankittu yksityistä käyttöä varten. 1

2 2. HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUKSEN KORVAUSRAJOITUKSET Huoltolaajennusvakuutuksesta ei korvata: kustannuksia, jotka suoraan tai välillisesti kuuluvat jonkin valmistajan, toimittajan tai korjaajan antaman takuun piiriin takuun ollessa voimassa; vahinkoja ja vaurioita, joiden aiheuttaja on: tapaturmainen rikkoutuminen, tärähdys, törmäys, valtuuttamattoman tahon suorittama korjaus, varkaus, ilkivalta, murto, väärinkäyttö, virheellinen käyttö, viranomaisen suorittama takavarikko, Vakuutetun laitteen puutteellinen suojaus, hiekka, vesi, tuli, tulva, salama, korroosio, akkuvuoto, eläimen tai hyönteisen tunkeutuminen Vakuutettuun laitteeseen tai näiden aiheuttamat vahingot ja vauriot, onnettomuus mukaan lukien maanjäristys, myrsky ja/tai hurrikaani, muu ylivoimainen luonnoneste, sisällissota, sota taikka kapina; vahinkoa, joka on aiheutunut ulkopuolisista tekijöistä tai suoraan tai välillisesti Vakuutetun laitteen kuljetuksen, toimituksen tai asennuksen seurauksena; Vakuutetun laitteen toimintaan vaikuttamattomia haittoja ja ulkonäköhaittoja kuten esimerkiksi Vakuutettuun laitteen maalauksen tai pintakäsittelyn vahingoittumista tai lommoja tai naarmuja; Vakuutetun laitteen ollessa tuoteparin tai sarjan osa, toista tuoteparia tai muita sarjan osia; Vakuutetussa laitteessa tai Vakuutetun laitteen kanssa käytettäviä erikseen hankittuja lisälaitteita, ellei niille ole hankittu erillistä huoltolaajennuspalvelua (esimerkiksi tietokoneohjelmistoja, modeemeja, skannereita, tulostimia tai latureita); mitään kustannuksia, jotka aiheutuvat tai liittyvät vakuutetun vaihdettavissa oleviin kulutusosiin, oheistuotteisiin tai tarvikkeisiin kuten pistokkeisiin, sulakkeisiin paristoihin, lamppuihin, suojuksiin, kaapeleihin, suodattimiin, liitännäisosiin, kantohihnoihin, musteisiin, rumpuihin, nauhoihin, tietokoneohjelmiin tai hiirilaitteisiin taikka kustannuksiin ja/tai vahinkoihin, jotka suoraan tai välillisesti liittyvät näiden vaihtoon tai ovat näiden tai muiden Vakuutetun tuotteen käyttöön liittyvien tarvikkeiden aiheuttamia; Vakuutetun laitteen tavanomaista kulumista; määräaikaista huoltoa, tarkistusta, puhdistusta, voitelua, säätöä, kunnostusta, muutoksia tai saostumien poistoa; vaurioita, jotka johtuvat virtakatkoksesta, ylijänniteaallosta, jännitekuopasta, jännitteen vaihtelusta tai epäasianmukaisesta jännitteestä tai virrasta; Vakuutetun laitteen poistosta tai uudelleenasennuksesta aiheutuvia kuluja; Vakuutetun laitteen ulkoisia tai sisäisiä paristoja tai akkuja; haittaohjelmien aiheuttamia vikoja Vakuutetulle laitteelle; Vakuutetun laitteen muutoksia tai sen vetämistä myynnistä; mitään valmistajan ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutunutta vahinkoa; virheellisen asennuksen, modifikaation tai huollon aiheuttamia kustannuksia; kustannuksia siinä tapauksessa, ettei Vakuutetusta laitteesta löydetä mitään vikaa; kustannuksia, jotka johtuvat Vakuutetun laitteen vikaantumisen aiheuttamasta vauriosta tai siitä, ettei Vakuutettua laitetta voi käyttää; vahinkoja, jotka johtuvat Vakuutetun laitteen kaupallisesta käytöstä; Kiinteistölle tai asunnolle aiheutuvia vahinkoja; mitään välillisiä vahinkoja; korjaus- tai muita kustannuksia, jotka ovat syntyneet ilman, että asiakas on ennalta ollut yhteydessä Chartis Finlandin asiakas- tai korvauspalveluun ja saanut hyväksynnän korjaukselle. 3. SUOJELUOHJEET Vakuutetun tulee huolehtia siitä, ettei Vakuutettua laitetta käytetä valmistajan, maahantuojan tai myyjän antamien käyttö-, huolto- ja asennusohjeiden vastaisesti tai aseteta alttiiksi liian kovalle rasitukselle. Vakuutetun tulee noudattaa näitä suojeluohjeita. Suojeluohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakuutuskorvauksen epäämisen tai alentamiseen. 2

3 4. VAKUUTETUN VELVOLLISUUS TORJUA JA RAJOITTAA VAHINKOA Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vakuutettu on laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, voidaan korvausta alentaa tai se evätä. 5. VAKUUTUSTAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN JA VILPILLINEN MENETTELY Chartis Finland on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. Jos vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Chartis Finlandille vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja Chartis Finlandin vastuun selvittämisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. 6. KORVAUSVAATIMUS Vakuutetun on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen otettava mahdollisimman pian yhteyttä Chartis Finlandin asiakaspalvelukeskukseen soittamalla numeroon (avoinna ma - pe , la ). Chartis Finlandin asiakaspalvelukeskus neuvoo vakuutettua Vakuutetun laitteen korjauttamisessa. Vakuutetun tulee säilyttää ja Chartis Finlandin pyynnöstä lähettää korjauspalvelun järjestämiseksi tai korvaushakemuksen käsittelemiseksi ostotositteet ja muut tarpeelliset asiakirjat. Vakuutetulla tulee olla: a. Vakuutetun laitteen ostokuitti alkuperäisenä tai kopiona, josta käy ilmi Vakuutetun laitteen ostopäivä, valmistaja, malli ja hinta; sekä b. asiakirja, josta käy ilmi Vakuutettuun laitteeseen hankittu Verkkokaupan huoltolaajennuspalvelu. Korvaushakemus liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen: Chartis Europe S.A. sivuliike Kasarmikatu Helsinki Vakuutettu on velvollinen omalla kustannuksellaan hankkimaan ne asiakirjat ja selvitykset, jotka ovat parhaiten vakuutetun saatavissa. Chartis Finland ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut kaikki tarpeelliset selvitykset. Chartis Finland suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan korvauksen tai ilmoittaa ettei korvausta suoriteta viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä on riidanalainen, Chartis Finland suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. Korvaus suoritetaan tilisiirtona vakuutetun ilmoittamalle tilille. Viivästyneelle korvaukselle Chartis Finland maksaa korkolaissa säädetyn viivästyskoron. 3

4 7. MUUTOKSENHAKU KORVAUSPÄÄTÖKSEEN Jos korvauksen hakija on tyytymätön Chartis Finlandin korvauspäätökseen, ilmaista apua ja neuvontaa antaa: Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (puolueeton elin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa). Korvauspäätös voidaan saattaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivan Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi, jonka tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa. Kuluttajariitalautakunta (antaa maksuttomia lausuntoja ja ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella). Jos vakuutettu tai korvauksenhakija on tyytymätön Chartis Finlandin päätökseen, hän voi nostaa kanteen Chartis Finlandia vastaan. Kanne voidaan saattaa vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on nostettava kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Chartis Finlandin päätöksestä ja tästä määräajasta. Chartis Europe S.A. sivuliikkeen toimintaa Suomessa valvoo: Finanssivalvonta, PL 103, Helsinki Puhelin: Faksi: Chartis Europe S.A:n toimintaa Ranskassa valvoo: Autorite de Controle des Assurances et Mutuelles (ACAM) 61, rue Taitbout, Paris Cedex 09, France Puhelin: Tähän vakuutukseen sovelletaan näiden vakuutusehtojen ohella Suomen lakia. 8. KORVAUSOIKEUDEN VANHENTUMINEN Korvausta on haettava Chartis Finlandilta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen. 9. CHARTIS FINLANDIN TAKAUTUMISOIKEUS Vakuutetun oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä vahinkovakuutuksessa korvausmäärä, jonka Chartis Finland on hänelle suorittanut, siirtyy Chartis Finlandille, jos kolmas aiheutti vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta taikka on lain mukaan velvollinen suorittamaan korvausta huolimattomuudesta riippumatta. Vakuutetun tulee Chartis Finlandin pyynnöstä avustaa Chartis Finlandia takautumisoikeuden toteuttamiseksi, esimerkiksi toimittamalla ja allekirjoittamalla kaikki tarpeelliset asiakirjat. Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan määräytyy vakuutussopimuslain mukaisesti. 4

5 10. MONIVAKUUTUS Mikäli vakuutetulla on useampia saman vakuutusturvan sisältäviä vakuutuksia, vakuutetulla ei ole oikeutta saada korvauksena yhteensä enempää kuin vahingon määrä. Monivakuutustilanteessa vakuutusyhtiöiden keskinäinen vastuu määräytyy vakuutussopimuslain mukaisesti. 11. HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUKSEN PÄÄTTYMINEN Huoltolaajennusvakuutus päättyy, kun vakuutetun ostokuitissa todettu huoltolaajennuspalvelu päättyy. Vakuutus päättyy myös, mikäli vakuutettu peruuttaa, purkaa tai irtisanoo ostamansa Vakuutettua laitetta koskevan huoltolaajennuspalvelusopimuksen taikka mikäli Vakuutettu laite siirtyy kolmannen tahon haltuun (esim. rahoituslaitos ottaa Vakuutetun laitteen haltuun rahoituslaitoksen ja vakuutetun välisen sopimuksen perusteella) tai omistukseen. Huoltolaajennusvakuutus päättyy myös, mikäli Vakuutettu laite korvataan uudella laitteella. Jos Chartis Finlandin ja Verkkokaupan välinen ryhmävakuutussopimus päättyy vakuutuksenantajan tai vakuutuksenottajan toimenpiteiden johdosta, kunkin Verkkokaupan asiakkaan ottama huoltolaajennuspalvelu säilyy tästä huolimatta voimassa vakuutetun ostotositteessa mainitun määräajan loppuun asti. 5

CHARTIS HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUSEHDOT / 119-4390

CHARTIS HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUSEHDOT / 119-4390 CHARTIS HUOLTOLAAJENNUSVAKUUTUSEHDOT / 119-4390 Voimassa 8.8.2011 alkaen Vakuutuksenantaja: Chartis Europe S.A. sivuliike (jäljempänä Chartis Finland ) Vakuutuksenottaja: Verkkokauppa.com Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Kotona arjessa sattuu ja tapahtuu. Tuoteturva-vakuutus on suunniteltu kattamaan vahinkoja, joita meille kaikille tapahtuu päivittäisessä elämässämme:

Kotona arjessa sattuu ja tapahtuu. Tuoteturva-vakuutus on suunniteltu kattamaan vahinkoja, joita meille kaikille tapahtuu päivittäisessä elämässämme: NORDEAN LUOTTOKORTTIEN TUOTETURVAVAKUUTUS* Kotona arjessa sattuu ja tapahtuu. Tuoteturva-vakuutus on suunniteltu kattamaan vahinkoja, joita meille kaikille tapahtuu päivittäisessä elämässämme: - Uuden

Lisätiedot

Esimerkkejä Ostoturva-vakuutuksesta korvatuista vahingoista:

Esimerkkejä Ostoturva-vakuutuksesta korvatuista vahingoista: *TUOTE-ESITE: Ostoturva-vakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking, Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2011 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Nordea Rahoituksen TUOHI MasterCard Hintaturvavakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Nordea Rahoituksen TUOHI MasterCard Hintaturvavakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2014 alkaen ja niitä

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Esimerkkejä Hintaturva-vakuutuksesta maksetuista korvauksista:

Esimerkkejä Hintaturva-vakuutuksesta maksetuista korvauksista: *TUOTE-ESITE: Hintaturvavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking, Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusehdot voimassa

Lisätiedot

MasterCard Corporate Gold -kortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Corporate Gold -kortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Corporate Gold -kortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN08-v02 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on (jäljempänä

Lisätiedot

MasterCard Corporate Platinum -kortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Corporate Platinum -kortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Corporate Platinum -kortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN09-v02 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on (jäljempänä

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus.

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus. YLEISET VAKUUTUSEHDOT Yleisiä vakuutusehtoja sovelletaan vakuutussopimukseen jollei ryhmävakuutussopimuksessa, ryhmäetuvakuutussopimuksessa tai erityisissä ehdoissa ole jonkun asian kohdalta toisin sovittu.

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Voimassa 1. 1. 2011 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 n tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2011 alkaen YL YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus...2

Lisätiedot

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 1 (1) TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS Pohjolan ryhmävakuutus on kiinteä osa Metsä Groupin myöntämää TaimiTurva -palvelusopimusta. Sen avulla turvataan taimikon kehittyminen

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

Chartis Europe S.A. (sivuliike) KotiPlus-vakuutus. Vakuutusehdot AH1103

Chartis Europe S.A. (sivuliike) KotiPlus-vakuutus. Vakuutusehdot AH1103 Chartis Europe S.A. (sivuliike) KotiPlus-vakuutus Vakuutusehdot AH1103 Vakuutuksenottajan ja Chartis Europe S.A. sivuliikkeen (jäljempänä Chartis Finland ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta,

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT

Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan niissä vakuutussopimuksissa, joissa siitä on sovittu. Kulloinkin

Lisätiedot