OPINTO-OPAS Syksyllä 2005 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS 2005. Syksyllä 2005 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS 2005 Syksyllä 2005 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2005

2 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat Sivuntaitto: Eija Piiparinen Kansi: Leea Wasenius Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Opintotoimisto Tikkarinne 9, Joensuu puh. (013) faksi (013) Paino: Kirjakas Ky, Nurmijärvi

3 Sisällysluettelo KULTTUURIALA Kuvataiteen koulutusohjelma... 5 Muotoilun koulutusohjelma Musiikin koulutusohjelma Viestinnän koulutusohjelma LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Metsätalouden koulutusohjelma Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Fysioterapian koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Muovitekniikan koulutusohjelma Puutekniikan koulutusohjelma Rakennustekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Degree Programme in International Business Liiketalouden koulutusohjelma

4

5 Kuvataide Kuvataiteen koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Kuvataiteilija (AMK.) Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Kuvataiteen ja Muotoilun koulutusohjelmat toimivat kiinteässä yhteistyössä ja koulutusohjelmilla on yhteisiä opintojaksoja. Kuvataiteen koulutusohjelma (HK), joka johtaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon (kuvataiteilija AMK). Tutkinnon laajuus on 240 op. Laajuus ilmaistaan opintopisteinä (op), joiden katsotaan kestävän neljä vuotta. Opintojen rakenne ja toteutustapa Ensimmäisen vuoden opinnot suoritetaan yhdessä Muotoilun koulutusohjelman kanssa. Toisen vuoden ammattiopinnot ovat kaikille kuvataiteilijoille yhteisiä. Tällöin opiskelija saa laajemmat tiedot kuvataiteen menetelmistä: taidemaalauksesta, kuvanveistosta ja taidegrafiikasta sekä tila- ja ympäristötaiteesta. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opiskelija pystyy valitsemaan syventävän alueen kuvataiteesta. Uutena mahdollisuutena tulee mukaan myös tietotekniikan uudet sovellutukset. Opinnot liittyvät laajimpiin monialaisiin oppimisympäristöihin ja projekteihin, joita toteutetaan esimerkiksi yhteistyössä Muotoilun koulutusohjelman kanssa. Suuntautumisvaihtoehdot Suuntautumisvaihtoehdot ovat: - Maalaus - Kuvanveisto (tila- ja ympäristötaide) - Taidegrafiikka Aikuiskoulutussovellukset Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Kuvataiteen koulutusohjelmassa on mahdollisuus täydentää aikaisempi ammatillinen tutkinto tai muu aikaisempi tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi kehittämällä ammatillisia valmiuksia ja omaksumalla tutkiva työtapa oman ammattialan kehittämisessä. Ammatillisten opintojen ohella opinnoissa korostuvat kieli- ja viestintäopinnot, projektityöskentely sekä opinnäytetyö. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, kuvataiteilija (AMK). Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Täydennys-/erotusopintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Opiskelu on päiväopiskelua. Kunkin opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tutkintovaatimusten pohjalta. Siinä huomioidaan aikaisemmat vähintään opistotason tutkinnot, korkeakoulutasoiset opintosuoritukset sekä työkokemus kotimaassa ja ulkomailla. PERUSOPINNOT Koodi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Orientoivat opinnot HP10 Yksilöllinen kehittyminen HP Tiedonhankinta HP Tietotekniikka HP Kuvallinen viestintä HP11 Värien vuorovaikutus - väri, muoto ja tila HP Maalauksen perusteet HP Sommittelun perusteet HP Tila ja ympäristötaide HP Graafinen suunnittelu HP Digitaalinen valokuvaus HP Taidehistoria HP Muotoilun historia HP Suunnittelu ja työpajatyöskentely HP12 Suunnittelutaidon perusteet HP

6 Kuvataide AMMATTIOPINNOT Kuvataiteen työpajat HK25 Ympäristöprojektin suunnittelu ja toteutus HK Maalauksen työpaja HK Taidegrafiikan työpaja HK Kuvanveiston työpaja HK Taide ja kulttuuri HK26 Visuaalinen tutkimus HP Kuvanveisto HK Maalaus HK Taidegrafiikka HK Paperi, kuitumateriaalit ja kokeilevataide HP Taide ja ympäristö HK27 Taiteen ja tieteen filosofia HP Tietoverkkojulkaiseminen HK Syventävät työpajaopinnot HK Viestintä HP Ammattilaisena yhteisössä HP28 Projektin suunnittelu ja johto HP Yrittäjyys HP Yritysyhteistyöprojekti HP Ammattitaidon kehittäminen HP29 Ammatilliset projektit HP Englannin kieli 1, orientointi ammattikieleen HP Englannin kieli 2, kuvataiteen ja muotoilun ammattikieli HP Ruotsi HP Kritiikkitehtävät HP Valinnaiset opinnot Protopajan perusteet 1 HP Q-itu studio 1 HP Protopajan perusteet 2 HP Q-itu studio 2 HP Kuvanveiston työpaja HP Taidegrafiikan perusteet HP Croquis-piirustus HP Manuaalinen esitystekniikka HP Mallipiirustus ja maalaus HP CNC -ohjelmointi HP Suunnitteluohjelmien syventävät opinnot HP VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT HARJOITTELU Työharjoittelu HP OPINNÄYTETYÖ Opinnäytetyö HP

7 Kuvataide PERUSOPINNOT HP1009 Värien vuorovaikutus - väri, muoto ja tila, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää miten ihminen aistii värit ja miten värillä voi ilmaista kuvataiteilijan ammatissa. Opinnoissa otetaan haltuun erilaisia väriin liittyviä ilmiöitä ja niihin liittyviä peruskäsitteitä. Keskeinen sisältö: Tutkitaan värien vuorovaikutusta ja värin suhdetta muotoon ja tilaan. Pohditaan värillisen valon olemusta ja sen mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa. Opintojaksoon liittyy oppimateriaalia ja tehtäviä, jotka ovat kuvataiteen ja muotoilun koulutusohjelmien yhteisillä kotisivuilla. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, selaintehtävät, itsenäiset tehtävät, oppimiskansio. Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee värien vuorovaikutukseen liittyvät perusilmiöt ja omaan ilmaisuun liittyvän värin havainnoinnin ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3), opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee värien vuorovaikutukseen liittyvät perusilmiöt. Tyydyttävä (2-1), opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä väri-ilmiöitä, Hylätty (0)opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1012 Tila ja ympäristötaide, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, projektiosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tila- ja ympäristötaiteen käsitteet ja työskentelytavat ja pystyy suunnittelemaan toteuttamaan taideteoksen tilaan ja ympäristöön. Keskeinen sisältö: Tutustutaan tila- ja ympäristötaiteen ilmiöihin ja ympäristötaiteen suunnittelun ja toteuttamisen periaatteisiin. Opintojakson aikana toteutetaan ympäristötaiteen ryhmätyö. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, itsenäinen ja ohjattu työskentely, ryhmätyöskentely, yhteiset keskustelut tehdyistä töistä. taitojen ja opiskeluprosessin esittely. Arviointiperusteet: Hyväksytty (H): Opiskelija on osallistunut luennoille, ja toiminut työryhmässä. harjoitustyö on toteutettu sovituilla periaatteilla. Hylätty (0) Opiskelija ei ole osallistunut opetukseen ja ei ole toiminut työryhmässä. Arviointiasteikko: Hyväksytty (H) Hylätty (0) HP1014 Graafinen suunnittelu, 6 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, tiedonhankinnan ja - käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu graafiseen suunnitteluun osana kuvataiteilijan ja muotoilijan ammatillista osaamista. Perehtyy eri kuvankäsittely-, piirros ja taitto-ohjelmiin. Keskeinen sisältö: Harjoitustehtävien kautta perehdytään kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmiin sekä graafisen suunnittelun periaatteisiin. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitustehtävät, yhteiset arviointitilaisuudet. Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3), opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee alan perusilmiöt. Tyydyttävä (2-1), opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä ilmiöitä, Hylätty (0)opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1110 Yksilöllinen kehittyminen, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää mistä tekijöistä ammattitaito koostuu, sekä ammatillisen kehittymisen jatkuvan seurannan tärkeyden osana ammatti-taitoa. Opiskelija ymmärtää oppimisen tapahtuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman sitoutumisen merkityksen tuloksellisessa oppimisessa. Opiskelija osaa käyttää erilaisia oppimisen apuvälineitä ja menetelmiä ja osaa toimia oppimisympäristön suomissa puitteissa. Opiskelija osaa suunnitella oppimistaan ja asettaa henkilökohtaisia oppimistavoitteita sekä arvioida omaa ammatillista kehittymistään. Opiskelija osaa jakaa oppimaansa ja vastaanottaa tietoa. Opiskelija sitoutuu yhteisiin ja omiin päämääriin. Keskeinen sisältö: Opiskelu PKAMK:ssa. Oppimisympäristön haltuunotto. Opintojen henkilökohtaistaminen =HOPSin laatiminen. Koulutusohjelman pedagogiset valinnat ja menetelmät: portfolio-työskentely ja projektioppiminen sekä ammattitaidon käsite ja oppimistyylit. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta h, Itsenäinen työskentely 32 h 7

8 Kuvataide Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuksessa, hyväksytysti suoritetut tehtävät, tentti Arviointiasteikko: Hyväksytty (H) - Hylätty (0) HP1111 Tiedonhankinta, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tiedonhankinnan merkityksen osana työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa ja ammatillista kehittymistä. Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia tietoa erilaisista lähteistä eri menetelmin. Osaa käyttää ja arvioida tietoa ja tiedon lähteitä. Osaa jäsentää ja tulkita tietoa sekä käyttää tietokonetta tiedon prosessointiin. Keskeinen sisältö: Tiedonhaku: tutustutaan kirjastojen tietokantoihin sekä kirjaston ja internetin käyttöön. Lähdekritiikki. Tiedonkeruun perusmenetelmät: havainnointi, kysely haastattelu Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 48 kontaktia, 32 itsenäistä työskentelyä Arviointiperusteet: Läsnäolo opetuksessa, suoritetut tehtävät Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1112 Tietotekniikka, 3 op Osaamisjuonteet: tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tietotekniikan perustaidot sekä perusohjelmien tekstinkäsittelyn hallinnan, oppii alan käsitteistöä ja toimintaperiaatteita ja soveltaa taitojaan opintoihin liittyvissä harjoitustehtävissä. Keskeinen sisältö: Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysohjelmat, käyttöjärjestelmä, laitteiden hallinta. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 14 tuntia, oppimistehtävät 10, itsenäiset harjoitustehtävät 16. Arviointiperusteet: Osallistuminen tunneille, hyväksytyt harjoitustyöt ja tentti. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1113 Maalauksen perusteet, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Tavoitteena on oppia maalaamiseen liittyvät perustaidot, -tiedot ja käsitteet sekä oppia havainnoimaan maalaamalla esineitä, elävää mallia ja ympäristöä Keskeinen sisältö: Vesiväri, peiteväri ja akryylimaalauksen tekniikat sekä erilaiset tekniset kokeilut. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Materiaalitekniset kokeilut 2op ja havaintoharjoitukset mallista ja maisemasta 2op. Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee materiaalit ja omaan ilmaisuun liittyvät maalaustekniikat ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3), opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee materiaalit ja omaan ilmaisuun liittyvät maalaustekniikat. Tyydyttävä (2-1), opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä maalaustekniikoita, Hylätty (0)opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1114 Sommittelun perusteet, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kaksi- ja kolmiulotteiseen sommitteluun liittyvät perustekijät. Opiskelija osaa hyödyntää annetuissa tehtävissä sommitteluun vaikuttavia perustekijöitä. Keskeinen sisältö: Tutkitaan eri materiaaleilla sekä välineillä sommittelun ilmaisullisia mahdollisuuksia. Pohditaan kuvasommittelun suhdetta kuvataiteen ilmiöihin. ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, itsenäisesti toteutetut tehtävät, yhteiset arviointitilanteet, oppimiskansio. Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1115 Taidehistoria, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen Osaamistavoitteet: Tavoitteet saavuttanut opiskelija osaa analysoida ja ymmärtää länsimaisen kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisiä ilmiöitä omanaikansa tuotteina, osaa etsiä ja soveltaa ammattialansa taidehistorian tuntemusta omassa työskentelyssään sekä ymmärtää kokonaisuutena kansainvälisen taiteen merkityksen ja vaikutuksen omaan kansalliseen kulttuuriin. Opiskelija omaa perustiedot länsimaisen taiteen historiasta menneisyydestä nykyisyyteen sekä tuntee joidenkin Euroopan ulkopuolisten kulttuurien taidetta. Keskeinen sisältö: Opintojakso sisältää länsimaisen 8

9 Kuvataide kuvataiteen ja arkkitehtuurin historian perusteet menneisyydestä luvulle sekä modernin taiteen ja nykytaiteen historian luvun lopusta nykyhetkeen. Opintojaksoon liittyy taidehistorian opintomatka näyttely- ja museokäynteineen. Kuva- ja kirjatentti. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, kuvatentti, analysointiharjoitukset, itsenäiset esseet ja/ tai tutkielmat, opintomatka Arviointiperusteet: Kuvatentti ja kirjatentti, analysointiharjoitukset Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1116 Muotoilun historia, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ja tunnistaa muotoilun eri osa-alueiden vaiheet, koulukunnat, merkittävimmät ammatilliset ja heidän tuotantonsa. Opiskelija perehtyy suomalaiseen ja yleiseurooppalaiseen muotokieleen taideteollisuuden, teollisuuden ja käsityön ilmentymissä eri aikakausina. Opiskelija ymmärtää taide- ja muotoilullisten tyylisuuntien ja eri ilmiöiden vaikutuksen suunnitteluun. opiskelija pystyy peilaamaan ammattikuntansa historiaa omaan ammatinkuvansa rakentamiseen. Keskeinen sisältö: Muotoilun ja taideteollisuuden tyylisuunnat ja ilmentymät Suomessa ja Euroopassa alkaen 1750-luvun teollistumisesta tämän päivän muotoiluun. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, tiedonhankinta- ja muut soveltavat tehtävät, näyttelykäynnit, tentit. Arviointiperusteet: Tehtävien suoritus ja tentit. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1117 Suunnittelutaidon perusteet, 8 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää luovuuden ammatillisena työvälineenä ja näkee oman toimintansa osana laajempaa toimintaympäristöä. Opiskelija hahmottaa kokonaisvaltaisen taiteentuottamisen prosessin / suunnitteluprosessin ja siihen liittyviä ulkoisia muuttujia ja tekijöitä kuten ergonomia, ekologia, eettisyys, esteettisyys ja ekonomia. Opiskelija oppii erilaisia ideointi- luonnostelu- ja suunnittelumenetelmiä ja -tekniikoita. Oppii havainnointia ja ymmärtää oman toiminnan ja produktien kriittisen arvioinnin merkityksen osana ammatillisuutta. Keskeinen sisältö: Suunnittelu ja toteutus /valmistusprosessin /taiteellisen prosessin mallintaminen. Taiteen tekemisen ja tuotteen muotoilun lähtökohtia: tuotteen ja taiteen funktiot, tuotekonsepti, laatu, elinkaari, kohderyhmä/ käyttäjä/ vastaanottaja, taloudellinen suunnittelu. Portfoliossa /kehityskansiossa oppija rakentaa omaa ymmärrystään taiteen tuottamisen / tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen ja reflektoi tekijän, teoksen /tuotteen, kohderyhmän ja ympäristön välisistä suhteista. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktit: Teoreettiset perusteet 24 h, prosessityöskentely 96h Itsenäisen työskentelyn tehtävät 60 h: käytännön toiminnan havainnointi ja reflektointi teoreettista taustaa vasten16 h ja muut harjoitustehtävät Arviointiperusteet: Muotoilun / kuvataiteen maailmaan orientoiva kirjatehtävä ja essee Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1125 Digitaalinen valokuvaus, 3 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opintojakson aikana perehdytään olennaisimpiin ja tärkeimpiin valokuvaustermistöihin, - käsitteisiin ja -tekniikoihin digitaalisilla järjestelmäkameroilla (Canon EOS300D ja Canon 10D). Jakson aikana on mahdollisuus käyttää sekä omaa (jos on), että koulun kamerakalustoa. Lisäksi tutustutaan digitaalisen kuvankäsittelyn perusteisiin Adobe Photoshop CS -ohjelmalla. Keskeinen sisältö: Opintojakson aikana suoritetaan useita kuvaustehtäviä joissa perehdytään kameran käsittelyyn ja tekniikoihin erilaisissa kuvaustilanteissa ja olosuhteissa. Jakson päätteeksi jokainen opiskelija toteuttaa itsenäisesti erikseen annetun kuvaustehtävän. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: opintojaksolla tapahtuva työskentely, sekä itsenäinen kuvaaminen. Arviointiperusteet: Kamera- ja kuvaustekniikka, visuaalisuus Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) AMMATTIOPINNOT HK2137 Ympäristöprojektin suunnittelu ja toteutus, 6 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, 9

10 Kuvataide viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii ideoimaan ja toteuttamaan tila- ja ympäristötaideteoksen valittuun kohteeseen. Tavoitteena on hallita ympäristöön sijoittuvan taideteoksen suunnittelu paikan esteettisen rakenteen, historian ja sosiaalisen käytön näkökulmasta. Keskeinen sisältö: Opintojaksolla opitaan suunnittelu- ja ideointiprosessin hallintaa myös projektitoiminnan periaatteilla. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: luennot, itsenäinen ja ohjattu työskentely, projektityöskentely. Arviointiperusteet: Hyväksytty (H): Opiskelija on osallistunut luennoille, ja toiminut projektiryhmässä. Projekti on toteutettu sovituilla periaatteilla. Hylätty (0) Opiskelija ei ole osallistunut opetukseen ja ei ole toiminut projektiryhmässä. Arviointiasteikko: Hyväksytty (H) Hylätty (0) HK2142 Maalauksen työpaja, 6 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee akryyli-, tempera- ja öljymaalauksen tekniset periaatteet, maalauspohjat sekä pystyy kehittämään teknistä osaamista omassa ilmaisussaan ja tuotannossaan. Keskeinen sisältö: Opintojakso sisältää maalauksen, materiaalioppia, muotokuva, malli- ja asetelmamaalausta sekä sommittelua ja värioppia. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee värin käyttöön liittyvät perusilmiöt ja omaan ilmaisuun liittyvän värin havainnoinnin ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3), opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee värien käyttöön liittyvät perusilmiöt. Tyydyttävä (2-1), opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä väri-ilmiöitä, Hylätty (0)opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2143 Taidegrafiikan työpaja, 6 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opitaan vedostamaan itsenäisesti sekä valmistamaan annetun aineiston pohjalta graafinen vedossarja tai vastaava kokonaisuus. Opitaan suunnittelemaan sekä pystyttämään taidenäyttely omatoimisesti tai ryhmätyönä. Keskeinen sisältö: Opintojaksossa tutustutaan (Non- Toxic) syväpainon (metalligrafiikka) perusteisiin, sekä opitaan soveltamaan eri tekniikoita keskenään. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2144 Kuvanveiston työpaja, 6 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustietoa kuvanveistoon käytetyistä materiaaleista, työtavoista, tekniikoista ja välineistä. Opiskelija kykenee itsenäiseen pajatyöskentelyyn. Oman ammatti-identiteetin kasvu. Keskeinen sisältö: Jaksolla toteutetaan monimateriaalinen veistos kovista materiaaleista. Tutustutaan veistotaiteen traditioihin. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2243 Kuvanveisto, 3 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii hyödyntämään omassa ilmaisussaan keraamisen kuvanveiston mahdollisuuksia. Keskeinen sisältö: Savimassat, keraamiset värit, lasitteet, poltto perustiedot keraamisista tekniikoista Opiskelijan työmäärän jakautuminen: itsenäinen työskentely, demonstraatiot, luennot Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2244 Maalaus, 3 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää omaa persoonallista ilmaisua omien suunnitelmien pohjalta. Keskeinen sisältö: Opintojaksossa syvennetään ideointi ja mallintamistaitoja. Opintojaksolla syvennetään piirustuksen ja maalauksen teknistä hallintaa ja erikoistutaan erilaisiin teknisiin sovellutuksiin sekä perehdytään sommittelun ja väriopin kysymyksiin historian ja kulttuurin lähtökohdista. Opintojakson lopuksi toteutetaan yhteisnäyttely. 10

11 Kuvataide Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2245 Taidegrafiikka, 3 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opitaan hallitsemaan suunnittelu ideasta valmiiksi teokseksi. Lisäksi opitaan hallitsemaan suuria teoskokonaisuuksia ja syvennetään ideointi ja sisällöntuottamistaitoja. Keskeinen sisältö: Opintojaksossa tutustutaan monotypiagrafiikan menetelmiin ja opitaan soveltamaan erilaisia tekniikoita keskenään. Lisäksi monotypiamenetelmillä toteutetaan lopuksi vedossarja tai vastaava kokonaisuus monumentaaligrafiikan keinoin. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee omaan ilmaisuun liittyvät monotypia- ja monumentaaligrafiikkatekniikat ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3):opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee omaan ilmaisuun liittyvät monotypia- ja monumentaaligrafiikkatekniikat. Tyydyttävä (2-19): opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä monotypia- ja monumentaaligrafiikkatekniikoita. Hylätty (0):opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5),hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2314 Tietoverkkojulkaiseminen, 3 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy rakentamaan kotisivut, joissa opiskelija esittelee osaamistaan, ajatuksiaan ja taiteilijakuvaansa. Keskeinen sisältö: Opintojakso tutustutaan HTMLsivunkuvauskielen tärkeimpiin komentoihin sekä FTPtiedonsiirtoon. Lisäksi käydään tutustutaan Adobe Golive WWW-julkaisuohjelman työkalujen hallintaan sekä sivujen julkaisemiseen ja päivittämiseen. 2. vuoden ammatilliset opinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely. Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HK2702 Syventävät työpajaopinnot, 12 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, projektiosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija laajentaa omaa ymmärrystään kuvataiteen ilmiöistä ja kykenee sijoittamaan itsensä taiteen tekijänä kuvataiteen kenttään. Jakson aikana syvennetään tietoja ja taitoja kuvataiteen työpajoista. Keskeinen sisältö: Opiskelija toteuttaa teemallisen näyttelykokonaisuuden valitsemassaan suuntautumisessa. Nykytaiteen ilmiöt. perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: luennot, itsenäinen työskentely, yhteiset arviointitilanteet, essee Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2201 Paperi, kuitumateriaalit ja kokeilevataide, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Tavoitteena on erilaisten paperimassa-, pinta- ja viimeistyskokeiluin tutkia materiaalien visuaalista ilmettä ja toimivuutta osana teoksen toteutusta. Keskeinen sisältö: Materiaaleja käsitellään ja viimeistellään mm. maalaamalla, liimaamalla, laminoimalla, painamalla ja eri tavoin koostamalla. Opintojakso toteutetaan yhdessä kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdon kanssa. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ideointi 1op, Luonnostelu ja kokeilut 1op, teoksen viimeistely 1op Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee erilaisia materiaaleja ja omaan ilmaisuun liittyvän värin havainnoinnin ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3):opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee erilaisia materiaaleja. Tyydyttävä (2-1): opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä materiaaleja Hylätty (0):opiskelija ei ole toteuttanut materiaalikokeiluita Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2205 Visuaalinen tutkimus, 5 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää visuaalisen kulttuurin toiminta-mekanismeja. Opiskelija osaa kriittisesti analysoida omaa visuaalista tuottamistaan, oppii hankkimaan vastaanottajatietoa valitsemillaan menetelmillä ja analysoimaan vastaanottajan kokemuksia. 11

12 Kuvataide Keskeinen sisältö: Visuaaliset järjestelmät visuaalisen viestinnän perustana. Visuaaliseen havainnointiin, tulkintaan ja ymmärtämiseen liittyvät tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät eri tieteenalojen kuten psykologian, sosiologian ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Tiedonhankinta, suunnittelutaidon perusteet Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 40 h, ohjauskeskustelut 10 h, visuaalisen kulttuurin havainnointi- ja analyysitehtävät 20 h, ammatillisiin projekteihin liittyvät soveltavat tutkimustehtävät 70 h Arviointiperusteet: Suoritetut harjoitustehtävät, soveltaminen ammatillisiin tehtäviin, analyysikeskusteluihin osallistuminen. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2304 Viestintä, 4 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa viestiä jäsentyneesti ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa ja haluaa kehittää sekä kirjallisia että suullisia viestintätaitojaan osana ammattitaitoaan. Keskeinen sisältö: Projektityössä tarvittavat viestintätaidot, ryhmätyötaidot, asiakirjat, raportointi, kielenhuolto, puheviestinnän perusteet. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot ja harjoitukset 40 tuntia, ryhmätyöskentely 10, itsenäinen tiedonhankinta 25, oppimisaineistoihin perehtyminen 20 Arviointiperusteet: Kirjoittaminen: arvioidut tehtävät Puheviestintä: aktiivinen osallistuminen ja suunniteltu harjoitus. Arviointiasteikko: Kirjoittaminen 1-5, Puheviestintä 1-5, Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2406 Yrittäjyys, 6 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää suunnitteluprosessin ja taiteellisen tuotantoprosessin yrittäjyyden näkökulmasta. Opiskelija osaa toiminnassaan luovan prosessin ohella kiinnittää huomiota taiteen ja muotoilun markkinointiin, taloussuunnitteluun ja taloudellisiin menestystekijöihin sekä oikeudellisiin peruskysymyksiin. Keskeinen sisältö: Kulttuuriyrityksen toimintaympäristö ja sidosryhmät. Liiketoimintaosaamisen perusteet (markkinointi, laskentatoimi, rahoitus, tekijänoikeudet, teollisoikeudet, sopimukset). Opintojakson aikana opiskelija tekee itselleen toimintasuunnitelman (liiketoimintasuunnitelman) sekä arvioi tekemänsä suunnitelman perusteella toimintansa kannattavuutta. Suunnitelmaan kuuluu myös oman osaamisen markkinointisuunnitelman tekeminen. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, opintojakson aikana sovitut tehtävät sekä osallistuminen vierailuluentoihin ja seminaareihin. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0) HP2510 Englannin kieli 1, orientointi ammattikieleen, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyttämään englannin kieltä erilaisissa ammattiin liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa. Hän osaa myös ammatillista perussanastoa. Keskeinen sisältö: Erilaisten sosiaalisten tilanteiden harjoittelua audiovisuaalista materiaalia hyväksi käyttäen. Ammatillisten tekstien läpikäyntiä. Suullisia esityksiä. Internetin käyttöä. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus: 36 h Suulliset ja kirjalliset kokeet: 4 h Itsenäistä työskentelyä: 40 h Arviointiperusteet: 80 % osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset tehtävät, itsenäinen opiskelu. Omaa alaa käsittelevä esitys, kirjallinen koe Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2511 Englannin kieli 2, kuvataiteen ja muotoilun ammattikieli, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää tietojaan alan ammattikielestä. Keskeinen sisältö: Itsenäisiä kirjallisia tehtäviä. Suullisissa harjoituksissa korostetaan kielen kommunikatiivisuuden merkitystä ja kehitetään pohjaa toimia kansainvälisissä yhteyksissä. Englannin kieli 1 Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus: 28 h Itsenäinen työskentely: 40 h Kirjallisen raportin laatiminen: 12 h Arviointiperusteet: Kirjallinen ja suullinen raportti. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) 12

13 Kuvataide HP2701 Taiteen ja tieteen filosofia, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää länsimaisen filosofisen tradition merkityksiä kulttuurissa: teoksissa, tuotteissa ja ammatillisessa tutkimuksessa. Opiskelija harjaantuu filosofiseen kysymyksenasetteluun ja analyysiin ammatillisissa tehtävissä. Opiskelija osaa arvioida oman toimintansa eettisiä vaikutuksia. Keskeinen sisältö: Filosofiset peruskäsitteet ja osaalueet. Tieteen ja tutkimuksen filosofiset lähtökohdat ja tieteen traditio. Taiteen ja muotoilun filosofisia perusteita ja analyysitapoja. Ammatti- ja tutkimus-eettiset soveltavat kysymykset. Kuvataiteen ja muotoilun opinnäytetyö osana ammatillista kehittymistä ja tutkimusosaamista. Ammatillisen tutkimuksen lähtökohdat ja kysymyksenasettelu. Tiedonhankinta, Visuaalinen tutkimus Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Filosofian luennot 40 h, ammattieettinen analyysi ja siihen liittyvät keskustelut 20 h, opinnäytetyöprosessiin liittyvät luennot 20, ammatillisen tutkimussuunnitelman harjoitustehtävä, ohjauskeskustelut ja esittelyt 60. Arviointiperusteet: Kirjallisuus, lentomateriaali Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2801 Projektin suunnittelu ja johto, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää projektityöskentelyn luonteen ja erityyppisten projektien erityispiirteitä. Opiskelija hahmottaa kokonaisuuden ideasta suunnittelun ja toteutuksen kautta arviointiin ja raportointiin. Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman, toteuttaa projektin, seurata ja dokumentoida projektin kulkua ja laatia loppuraportin. Osaa toimia projektiryhmässä. Keskeinen sisältö: Projektin ideointi ja suunnittelu, projektin johtaminen, seuranta ja dokumentointi, projektityyppejä, projektirahoitusmahdollisuuksia. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus /luennot 24, projektisuunnitelmien ja valmiiden projektien esittely 10, ohjauskeskustelut 2, itsenäinen työskentely 44 Arviointiperusteet: Tehtävät, Projektisuunnitelma, projektin arviointi Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2802 Yritysyhteistyöprojekti, 9 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää projektitoiminnan periaatteet ja hallitsee projektin toteuttamiseen liittyvät osa-alueet sekä yhteistyön yritysten ja yhteisöjen kanssa. Opiskelija osaa myös esitellä projektinsa asiakkaalle sekä suullisesti että visuaalisin keinoin. Keskeinen sisältö: Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan projekti, jossa painotetaan opiskelijan ammattiidentiteetin kehittymistä ja suuntautumista, itsenäistä otetta vaativaa asioimista yritysten ja yhteisöjen kanssa, asiakaskontaktien luomista ja neuvottelutilanteiden hallintaa. Projektiin sisältyy oman tuotannon / työskentelyn taloudellinen tarkastelunäkökulma. Projektit toteutetaan pääsääntöisesti DART muotoilun palvelukeskuksen kautta. Perusopinnot ja 2. vuoden ammatilliset opinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: (Opetusmenetelmät/työskentelytavat) Opintojakson suorittaminen edellyttää sitoutumista projektiin, asiakasyhteistyön koordinointia ja valmiuksia joustaa työajoissa. Prosessin kulkua seurataan ja ohjataan säännöllisin aikavälein toistuvissa ohjausryhmäkokouksissa sekä kunkin projektin osalta prosessia seuraavat ja ohjaavat ammatilliset ohjaajat. Arviointiperusteet: Arvioinnissa kiinnitetään huomio itseohjautuvuuteen ja suunnittelu- ja tuotantoprosessien kokonaishallintaan sekä viestintä- ja esitysteknisiin taitoihin. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2901 Ammatilliset projektit, 15 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opiskelija toteuttaa itsenäisesti tai ryhmässä monialaisen taideilmaisuun tai tuotesuunnitteluun liittyvän projektin. Toiminnassa painotetaan verkostoitumista ja tiimityötä. Keskeinen sisältö: Projekti etenee aina projektisuun- 13

14 Kuvataide nitelman mukaan. Projektin toteutukseen liittyy aina ulkopuolinen taho, yritys, yhteisö tai vastaava. Projekti dokumentoidaan, pidetään projektipäiväkirjaa ja tapaamisista tehdään pöytäkirjat / muistiot toteutuksen aikana. Perus- ja ammattiopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Itsenäinen työskentely, projektiesittelyt ja arvioinnit, ohjausryhmätyöskentely. Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Hyväksytty (H) Hylätty (0) HP2902 Ruotsi, 5 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa viestiä alansa puitteissa keskeisiä ammattiasioita ruotsin kielellä. Hän osaa kehittää ammattitaitoaan seuraamalla alan pohjoismaista kehitystä. Keskeinen sisältö: Alakohtaisen oppimateriaalin opiskelua ja tehtävien tekemistä parityönä, ryhmissä tai yksin. Lukion oppimäärä tai ammatilliset kieliopinnot sekä kertaus. Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Keskimäärin puolet ajasta käytetään lähiopetukseen ja puolet itsenäiseen opiskeluun (oppimateriaalin opiskelu, tehtävien tekeminen, tiedonhankinta ja kokeisiin valmistautuminen) Arviointiperusteet: Tehtävien tekeminen ja palauttaminen. Kokeiden hyväksytty suorittaminen. Suullisten tehtävien harjoittelua varten läsnäolo on välttämätön. Arviointiasteikko: 5 kiitettävä 4 hyvä 3 hyvä 2 tyydyttävä 1 tyydyttävä 0 hylätty HP2903 Kritiikkitehtävät, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida omaa ja muiden taiteellista tuottamista ja kehittymistä. Opiskelija tunnistaa tuotteissa ja suunnitteluprosesseissa hyvät ja huonot puolet ja pyrkii analyyttiseen tarkasteluun. Keskeinen sisältö: Kritiikkitehtävien sisältö koostuu alan suunnittelukilpailuista, joihin osallistuvia tuotoksia tarkastellaan kriittisesti yhteispalavereissa. Suunniteltaessa teollisille yrityksille graafista imagoa käsitellään Design Management -suunnittelun lähtökohtia ja perusteita. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: ammatillinen ote, sitoutuminen Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HARJOITTELU HP4221 Työharjoittelu, 30 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Antaa opiskelijoille käytännön kokemusta oman alansa työtehtäviin. Keskeinen sisältö: Orientoivassa työharjoittelussa ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija tutustuu ammattialansa työtehtäviin ja olosuhteisiin. Työharjoittelutehtävien vaativuusaste kehittyy portaittain ammattikuvan mukaan. Työharjoittelupaikka on aina etukäteen hyväksyttävä koulutusohjelmassa. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: tehtävät, tiimityö, projektipäiväkirja ja kansio Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Hyväksytty-Hylätty OPINNÄYTETYÖ HP4230 Opinnäytetyö, 15 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, taloudellinen osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, tutkimus- kehitystoimintaosaaminen, projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot Osaamistavoitteet: Opinnäytetyö on kuvataiteilijan ja muotoilijan opintoihin kuuluva opinnäyte, joka osoittaa opiskelijan ammatillisen valmiuden soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tulee kohdistua koulutusohjelman perustana olevan tehtäväalueen kannalta tärkeään aihekokonaisuuteen. Opinnäytetyö on yksilöllinen oman alan, tai monialainen opinnäyte. Se voi olla myös kahden tai useamman opiskelijan, tai koulutusohjelman välinen yhteisprojekti, josta kuitenkin kaikkien projektiin osallistuvien opiskelijoiden itsenäinen osuus on pystyttävä osoittamaan ja arvioimaan. Opinnäytetyö arvioidaan erillisessä, julkisessa opinnäytetyöseminaarissa, jossa opinnäytetyöhön osallistuneet opiskelijat, opiskelijaopponentti sekä ohjaajat käyvät läpi valmistuneet työt ja niihin liittyvät prosessit. 14

15 Kuvataide Perus- ja ammattiopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1) VALINNAISET OPINNOT HP1118 Protopajan perusteet 1, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakso antaa perusvalmiudet toimia työpajoissa työturvallisuussäädöksiä noudattaen. Keskeinen sisältö: Kovien materiaalien työstökoneet ja laitteet sekä niiden huolto, oikeat työtekniikat ja työstötavat, ammattisanasto ja käsitteet. Tutustutaan puun, metallin ja kiven työstömenetelmiin. Opintojaksolla suoritetaan itsenäiseen työskentelyyn omalla ajalla oikeuttava työpajapassi. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Koneiden ja laitteiden käytön hallinta, suoritetut harjoitukset. Arviointiasteikko: Hyväksytty hylätty HP1119 Q-itu studio 1, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustua tekstiili- ja vaatetusalaan sekä perehtyä pajojen välineisiin ja laitteisiin. Keskeinen sisältö: Opintojaksolla perehdytään luovaan ja kokeilevaan työskentelytapaan sekä Q-itu pajojen tarjoamiin työskentelymahdollisuuksiin. Opintojakso antaa valmiudet käyttää Q-itu pajojen välineitä, koneita ja laitteita. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoitukset ja kokeilut, yksilö- ja ryhmätyöskentely Arviointiperusteet: Sitoutuminen työtehtäviin. Opiskelijan henkilökohtainen kehittyminen, luovuus sekä suunnittelu- ja mallintamistaidot. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1120 Protopajan perusteet 2, 8 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Tavoitteena on mallipajataitojen syventäminen ja perehtyminen esineen valmistamiseen, viimeistelyyn ja laadukkaaseen toteuttamiseen Keskeinen sisältö: Käytännön mallinnustekniikat ja eri materiaalien vaatimat työmetodit. Harjoitustehtävät ja koneiden käytön sisäistäminen. Protopajan perusteet 1 Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: ammatillinen asenne, sitoutuminen, läsnäolo Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1121 Q-itu studio 2, 8 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustua tuotesuunnitteluprosessiin ja mallintamiseen tekstiili- ja vaatetusalalla. Keskeinen sisältö: Opintojaksolla perehdytään prototyöskentelyyn osana tuotteen suunnitteluprosessia sekä tekstiili- ja vaatetusalan esitystekniikkaan ja ammattitekniseen mallintamiseen. Q-studio 1 Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Harjoitukset ja kokeilut, ammatillisen suunnitteluprojektin toteutus, yksilö- ja ryhmätyöskentely, ohjauskeskustelut Arviointiperusteet: Sitoutuminen työtehtäviin ja projektityöskentelyyn. Opiskelijan henkilökohtainen kehittyminen, suunnittelu- ja mallintamistaidot. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1122 Kuvanveiston työpaja, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Mallityöskentelyn avulla tutkitaan muotoa, tilaa ja materiaalia. Keskeinen sisältö: Kuvanveiston eri tekniikat, keraamiset perustekniikat. Kirjallinen tehtävä. Kuvanveistotaiteen muutokset. ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, itsenäisesti toteutetut tehtävät, yhteiset arviointitilanteet, essee Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP1123 Taidegrafiikan perusteet, 4 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opitaan vedostamaan itsenäisesti sekä toteuttamaan annetun aineiston pohjalta vedossarja tai vastaava kokonaisuus. Lisäksi opitaan suunnittelemaan sekä pystyttämään taidenäyttely omatoimisesti tai ryhmätyönä. 15

16 Kuvataide Keskeinen sisältö: Opintojaksossa tutustutaan myrkyttömien (Non-Toxic) syväpainomenetelmien (metalligrafiikka) perusteisiin sekä opitaan soveltamaan erilaisia tekniikoita keskenään ja syvennetään ideointi ja sisällöntuottamistaitoja. Ei edellytetä Opiskelijan työmäärän jakautuminen: ja itsenäinen työskentely Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee omaan ilmaisuun liittyvät syväpainotekniikat ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3):opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee omaan ilmaisuun syväpainotekniikat. Tyydyttävä (2-19): opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä syväpainotekniikoita. Hylätty (0):opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2507 CNC -ohjelmointi, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on syventää 3D- suunnittelun taitoja erilaisilla cad- ja camohjelmilla. Keskeinen sisältö: Opintojakson aikana tutustutaan CNC-työstökoneen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja toteutetaan CAM-ohjelmalla erilaisia työstöratoja. Suunnittelu- ja työstörataohjelmia hyödynnetään opiskelijan suunnitteluprosessin läpiviemisessä ajatuksesta työstökoneelle. Tuotteet visualisoidaan ja havainnollistetaan tietokoneen avulla. Tekninen dokumentointi, 3Dsuunnittelu Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, annetut tehtävät Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2509 Mallipiirustus ja maalaus, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on kehittää havainnointi-, piirustus- ja maalaustaitoja oman ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Keskeinen sisältö: Piirretään ja maalataan eri välineillä havaintoharjoitelmia mallista. Opintoihin sisältyy itsenäisesti toteutettava syventävä työ, joka liitetään opiskelijan ammatillisen suuntautumisen lähtökohtiin. Opiskelija tekee kehittymisprosessistaan esittelykansion. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot, tehtävät. yhteiset keskustelut tehdyistä töistä. taitojen ja opiskeluprosessin esittely oppimiskansiolla. Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee materiaalit ja omaan ilmaisuun liittyvät maalaus ja piirustustekniikat tekniikat ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3): opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee materiaalit ja omaan ilmaisuun liittyvät maalaus ja piirustustekniikat. Tyydyttävä (2-19): opiskelija on toteuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liittyviä maalaustekniikoita. Hylätty (0):opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2532 Manuaalinen esitystekniikka, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakos tavoitteena on oppia käyttämään erilaisia luonnosten valmistamiseen tarvittavia manuaalisia välineitä ja tekniikoita. Keskeinen sisältö: Tehtävissä harjoitellaan ihmisen ja erilaisten materiaalien kuvaamista käyttäen lyijykynää, tussia, puuvärejä, vesivärejä ja pastelli- ja vahaliituja. Tehtävistä valmistetaan kansio. Perusopinnot sekä 2 vsk:n ammatilliset opinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Mallista kuvaamisen harjoitukset, eri materiaalien kuvaamisharjoitukset. Arviointiperusteet: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota havainnointikykyyn, välineiden ja menetelmien tarkoituksenmukaiseen ilmaisulliseen ja kokeilevaan käyttöön ja tehtävien visuaaliseen toteutukseen. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) HP2533 Croquis-piirustus, 3 op Osaamisjuonteet: Osaamistavoitteet: Tavoitteena on nopea muodon, liikkeen ja rytmin havainnointi ja piirtäminen mallista. Keskeinen sisältö: Opintojaksossa harjoitellaan havainnointia ja piirtämistä mallista. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Erillinen arviointikaavake. Kontaktiopetuksessa toteutetuista piirustuksista kootaan oppimiskansio, jossa opiskelija esittelee ja analysoi kehittymistään piirtäjänä. Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) 16

17 Kuvataide HP2537 Suunnitteluohjelmien syventävät opinnot, 3 op Osaamisjuonteet: taiteilijan ammatillinen kasvu/taiteellinen osaaminen, tekninen ja materiaaliosaaminen Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on syventää tekstiili- ja vaatetussuunnittelun esitystekniikassa ja suunnittelussa tarvittavien atk-ohjelmien käyttötaitoja. Keskeinen sisältö: Jakson aikana kerrataan ja syvennetään Primavision, Photoshop, Freehand ja ohjelmien keskeisimpiä ominaisuuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia tekstiili- ja vaatetusalan esitystekniikassa ja suunnittelussa. Jakson aikana toteutetaan esitysteknisiä harjoituksia oman suuntautumisalan mukaisesti Photoshop, Freehand ja/tai Primavision -ohjelmilla. Perusopinnot Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Arviointiperusteet: Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), Hylätty (0) 17

18 Muotoilu Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto. Artenomi (AMK). Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Muotoilun koulutusohjelma toimii kiinteässä yhteistyössä Kuvataiteen koulutusohjelman kanssa ja koulutusohjelmilla on yhteisiä opintojaksoja. Muotoilun koulutusohjelma (HM) johtaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon (artenomi AMK). Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Laajuus ilmaistaan opintopisteinä (op), joiden katsotaan kestävän noin neljä vuotta. Muotoilun koulutusohjelman yhteydessä toimii D ART Muotoilun palvelukeskus, joka on osa Pohjois- Karjalan osaamiskeskusverkostoa. D ART on koulutusohjelman tärkein linkki yritysyhteystyössä. Opintojen rakenne ja toteutustapa Ensimmäisen vuoden perusopinnot suoritetaan yhdessä Kuvataiteen koulutusohjelman kanssa. Toisen, kolmannen vuoden opinnot suoritetaan ammatillisten opintokokonaisuuksien kautta. Kaikkiin opintokokonaisuuksiin liittyy yhteistyö ulkopuolisen yritysten ja yhteisöjen kanssa. Opintoihin voidaan kytkeä ns. yrityshautomopolku, jossa opiskelija suorittaa ammatillisia opintoja oman yritystoiminnan sisällä. Muotoilun koulutuksen kehittäminen kohdistuu ammatilliseen toimintaan, yritysyhteistyöhön ja verkostoitumiseen yhteistyössä D ART Muotoilun palvelukeskuksen, osaamiskeskusten, sekä ammattikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien kanssa. Muotoilun koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoja ovat. - Teollinen muotoilu - Vaatesuunnittelu - Tekstiilisuunnittelu - Graafinen suunnittelu (aikuiskoulutussovellutus) - Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu (aikuiskoulutussovellutus) Aikuiskoulutussovellukset Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Muotoilun koulutusohjelmassa on mahdollisuus täydentää aikaisempi ammatillinen tutkinto tai muu aikaisempi tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi kehittämällä ammatillisia valmiuksia ja omaksumalla tutkiva työtapa oman ammattialan kehittämisessä. Ammatillisten opintojen ohella opinnoissa korostuvat kieli- ja viestintäopinnot, projektityöskentely sekä opinnäytetyö. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, artenomi (AMK). Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Täydennys-/erotusopintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Opiskelu on päiväopiskelua. Kunkin opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tutkintovaatimusten pohjalta. Siinä huomioidaan aikaisemmat vähintään opistotason tutkinnot, korkeakoulutasoiset opintosuoritukset sekä työkokemus kotimaassa ja ulkomailla. 18

19 Muotoilu PERUSOPINNOT Koodi 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi Orientoivat opinnot HP10 Yksilöllinen kehittyminen HP Tiedonhankinta HP Tietotekniikka HP Kuvallinen viestintä HP11 Värien vuorovaikutus - väri, muoto ja tila HP Esitystekniikka HP Sommittelun perusteet HP Tila ja ympäristötaide HP Graafinen suunnittelu HP Digitaalinen valokuvaus HP Taidehistoria HP Muotoilun historia HP Suunnittelu ja työpajatyöskentely HP12 Suunnittelutaidon perusteet HP AMMATTIOPINNOT Ammattilaisena yhteisössä HP28 Projektin suunnittelu ja johto HP Yrittäjyys HP Yritysyhteistyöprojekti HP Ammattitaidon kehittäminen HP29 Ammatilliset projektit HP Englannin kieli 1, orientointi ammattikieleen HP Englannin kieli 2, kuvataiteen ja muotoilun ammattikieli HP Ruotsi HP Kritiikkitehtävät HP SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON OPINNOT Tekstiili suunnittelu Materiaalitietous HM25 ATK-avusteinen suunnittelu HM Materiaalioppi HM Kankaankuviointi ja värjäys HM Tekstiilimuotoilu 1 HM Visuaalisuus HM227 Visuaalinen tutkimus HP ATK-avusteinen esitystekniikka HM Tekstiilimuotoilu 2 HM Asiakaslähtöisyys HM233 Taiteen ja tieteen filosofia HP Tuotannon suunnittelu HM Tekstiilimuotoilu 3 HM Viestintä HP Teollinen muotoilu Kalustemuotoilu HM21 Kalustesuunnittelu HM Tuotannon suunnittelu HM Tekninen dokumentointi HM Protopaja 1 HM Kivituotemuotoilu HM226 Visuaalinen tutkimus HP Suunnittelu HM D Suunnittelu HM

20 Muotoilu Protopaja 2 HM Teollinen muotoilu HM23 Taiteen ja tieteen filosofia HP Muotoilu HM Protopaja 3 HM Viestintä HP Vaatesuunnittelu Materiaalitietous 24 op HM25 ATK-avusteinen suunnittelu HM Materiaalioppi HM Kankaankuviointi ja värjäys HM Vaatetusmuotoilu 1 HM Visuaalisuus HM22 Visuaalinen tutkimus HP ATK-avusteinen esitystekniikka HM Vaatetusmuotoilu 2 HM Asiakaslähtöisyys HM233 Taiteen ja tieteen filosofia HP Tuotannon suunnittelu HM Vaatetusmuotoilu 3 HM Viestintä HP Valinnaiset opinnot Protopajan perusteet 1 HP Q-itu studio 1 HP Protopajan perusteet 2 HP Q-itu studio 2 HP Kuvanveiston työpaja HP Taidegrafiikan perusteet HP Croquis-piirustus HP Manuaalinen esitystekniikka HP Mallipiirustus ja maalaus HP CNC -ohjelmointi HP Suunnitteluohjelmien syventävät opinnot HP VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT HARJOITTELU Työharjoittelu HP OPINNÄYTETYÖ Opinnäytetyö HP

OPINTO-OPAS 2006. Syksyllä 2006 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat

OPINTO-OPAS 2006. Syksyllä 2006 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat OPINTO-OPAS 2006 Syksyllä 2006 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2006 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Perusopinnot, 40 ov .89$7$,7((1Ã.RXOXWXVRKMHOPD KOODI 3(58623,1127ÃNDLNLOOHÃ\KWHLVHWÃÃRY +32Ã6XXQQLWWHOXÃMD.ROPHÃNRNRQDLVXXWWDÃVHXUDDYLVWD

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat OPINTO-OPAS 2004 Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2004 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0.

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0..b6,Ã-$Ã7$,'(7(2//,6886$/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Muotoilun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Aikuiskoulutussovellukset - Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö

Kuvataide. Tavoitteet ja sisältö Kuvataide Tavoitteet ja sisältö Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista kuvailmaisua, kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Kirjaston integrointi opetukseen

Kirjaston integrointi opetukseen Kirjaston integrointi opetukseen Arjen kokemuksia Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaari Taina Peltonen, PIRAMK 12.6.2009 1 12.6.2009 2 PIRAMK, Ikaalinen & Ikaalisten kauppaoppilaitos Samassa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON?

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi 27.12.2017 1 (5) Osaamisportfolio MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Osaamisportfoliossa osoitat joko sellaisenaan tai erikseen annettujen tehtävien

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 OAMK / LUOVA Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 Yliopettaja Pirjo Siipola Kuvat ja piirrokset koonnut opiskelija Sanna Sunnari Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Tavoitteena on parantaa elinympäristön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

IIZT4020 Projektitoiminta

IIZT4020 Projektitoiminta IIZT4020 Projektitoiminta Jouni Huotari S2010 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iizt4020/ Tutustumiskierros Kuka minä olen miksi minä opetan projektitoimintaa Keitä te olette mitä te haluatte

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. 20.6.2017

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot