Ostotarjouskilpailu Kuninkaanhaan kerrostalotonteista , 7, 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ostotarjouskilpailu Kuninkaanhaan kerrostalotonteista 609-13-12-6, 7, 8"

Transkriptio

1 Ostotarjouskilpailu Kuninkaanhaan kerrostalotonteista , 7, 8 Tarjouskilpailun ajankohta TPK/Kiinteistövarallisuus puhelin, vaihde faksi (02) Postiosoite PL Pori Porin kaupunki Tekninen palvelukeskus Yrjönkatu 6 B Pori

2 Yleistä Porin kaupunki myy avoimen tarjouskilpailun perusteella kolme kerrostalotonttia Kuninkaanhaan (13.) kaupunginosasta vanhan, nyt puretun uimahallin alueelta. Uuden, vahvistuneen asemakaavan muutoksen perusteella alueelle muodostuu kaikkiaan yhdeksän kerrostalotonttia. Kaikki tontit ovat asemakaavan mukaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-42). Nyt tarjottavat kolme tonttia myydään kerralla yhdelle ostajataholle. Kilpailu ratkaistaan yksinomaan tarjotun kauppahinnan perusteella. Myytävät tontit sijaitsevat runsaan kilometrin etäisyydellä Porin Kauppatorilta kaakkoon. Tonteista 500 m:n säteellä sijaitsevat uusi uimahalli, urheilutalo, alakoulu, yläkoulu ja suuri päivittäistavaramyymälä. Linja-autoasemalle on matkaa alle kilometri. Ydinkeskustan kaakkoisreunalle sijoittuvan uuden uimahallin viereen on rakentumassa Pasaasin ja Omena-korttelin asuinalueet. Alueen kehittämisessä päädyttiin pitkällisen suunnittelun jälkeen vanhan uimahallin purkuun. Asemakaavamuutoksen myötä uimahallin paikalle on mahdollista toteuttaa Kuninkaanhaan puistoihin rajoittuva uusi omaleimainen asuin-, liike- ja toimistorakennusten kokonaisuus, josta tontit luovutetaan vaiheittain. Korttelien 12 ja 17 väliin muodostuva uusi katu, Kuninkaanhaanpiha, rakennetaan liikennöitävään kuntoon alkuvuonna Myytävät tontit Myytävien tonttien kiinteistötunnukset, pinta-alat, rakennusoikeudet ja osoitteet ovat seuraavat: tontti pinta-ala (m²) rak.oik. (k-m²) osoite Kuninkaanhaanpiha Kuninkaanhaanpiha Kuninkaanhaanpiha 5 TPK/Kiinteistövarallisuus puhelin, vaihde faksi (02) Postiosoite PL Pori Porin kaupunki Tekninen palvelukeskus Yrjönkatu 6 B Pori

3 Tarjousmenettely Tarjousta pyydetään kolmen tontin yhteenlasketusta kokonaiskauppahinnasta. Tarjousta ei voi tehdä vain osasta tontteja. Tarjous tulee tehdä liitteellä olevalla lomakkeella. Se on toimitettava suljetussa kirjekuoressa klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Porin kaupungin hankintapalvelut, Pohjoispuisto 7, Pori. Kirjekuoren etupuolelle tulee tehdä merkintä Tarjous, Kuninkaanhaan kerrostalotontit. Tarjouksen tulee olla voimassa asti, mikä on myös merkitty tarjouslomakkeeseen. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan viipymättä tarjousajan päätyttyä. Tontit myydään sille, joka on tehnyt korkeimman tarjouksen. Jos korkeimpia tarjouksia on useampia, voittaja arvotaan. Myyjä pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta. Kauppojen tekeminen ja keskeiset ehdot Kustakin tontista laaditaan oma, oheisen mallin mukainen kauppakirja. Kauppakirjat on allekirjoitettava viimeistään klo 14. Kaupat sitovat ostajaa heti ja myyjää sitten, kun Porin kaupungin teknisen lautakunnan päätös kauppojen hyväksymisestä on saanut lainvoiman. Tarjottu kokonaiskauppahinta jaetaan tasan kolmelle tontille. Yhden tontin osalta kauppahinta on maksettava myyjän osoittamalle pankkitilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Toisen tontin osalta kauppahinta on maksettava vuoden kuluessa TPK/Kiinteistövarallisuus puhelin, vaihde faksi (02) Postiosoite PL Pori Porin kaupunki Tekninen palvelukeskus Yrjönkatu 6 B Pori

4 ja kolmannen tontin osalta kahden vuoden kuluessa kauppakirjojen allekirjoittamisesta. Kauppahintojen maksamattomille osille on maksettava allekirjoituspäivästä lukien laskettavaa 5 %:n vuotuista korkoa loppukauppahinnan maksamisen yhteydessä. Maksamattomien kauppahintojen vakuudeksi myyjä pidättää itsellään tontteihin kiinnitetyt kauppahintojen suuruiset panttikirjat. Tonttien etelälaidalla on Porin Veden jätevesiviemäri ja tontin lounaiskulmassa on jätevesipumppaamo. Viemäri poistetaan käytöstä ja pumppaamo puretaan viimeistään mennessä, josta alkaen tonteille pääsee rakentamaan. Osa vanhoista johto- ja viemärilinjoista jäävät purkamattomina kiinteistöille. Kauppakirjaan sisällytetään ehto kunnallisteknisten töiden aikataulusta sekä johtojen sijoittamisesta tontille. Kauppakirjat saatetaan viipymättä niiden allekirjoittamisen jälkeen Porin kaupungin teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Mikäli tekninen lautakunta ei päätä myydä tontteja tai myyntiä koskeva päätös ei tule lainvoimaiseksi tai tonttien luovutus viivästyy, myyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, kuten tarjous- ja suunnittelukuluista. Lisätiedot Lisätietoja antavat Tekninen palvelukeskus, kiinteistövarallisuus - kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku, p kiinteistölakimies Maija Arola, p Konsernihallinto, kaupunkisuunnittelu - asemakaava-arkkitehti Risto Reipas, p Porin Vesi - suunnitteluinsinööri Jyrki Lehtonen p verkostopäällikkö Jouko Halminen p Liitteet 1) sijaintikartta 2) asemakaavakartta 3) asemakaavamääräykset 4) tonttijakokartta 5) havainnekuvat maan tasolta (asemakaavaselostuksesta) 6) havainnekuvat yläviistosta (asemakaavaselostuksesta) 7) ilmakuvasovitus (asemakaavaselostuksesta) 8) ilmakuva 9) kauppakirjaluonnos 10) tarjouslomake TPK/Kiinteistövarallisuus puhelin, vaihde faksi (02) Postiosoite PL Pori Porin kaupunki Tekninen palvelukeskus Yrjönkatu 6 B Pori

5 Liite 1

6 Liite 2

7 Liite 3

8 Liite 4

9 Liite 5

10 Liite 6

11 Liite 7

12 Liite 8 Ilmakuva

13 LUONNOS K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Porin kaupunki Y-tunnus: KAUPAN KOHDE Porin kaupungissa sijaitseva tontti KAUPPAHINTA kaupunginosa kortteli tontti. Tontin pinta-ala: m 2 Tontin osoite: Asemakaavan mukaan tontti on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-42). Kauppahinta on.. (..) euroa. Osapuolet toteavat, että kauppahinta perustuu ostajan tarjoukseen myyjän järjestämässä tarjouskilpailussa. KAUPAN MUUT EHDOT Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

14 1. Kauppahinnan maksaminen tai a) Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä myyjän osoittamalle pankkitilille ja kuitataan ilman eri merkintää suoritetuksi. b) Kauppahinta maksetaan vuoden (kahden vuoden) kuluessa tämän kauppakirjan allekirjoituksesta myyjän osoittamalle pankkitilille. Kauppahinnan maksamattomalle osalle maksetaan kauppakirjan allekirjoituspäivästä lukien 5 %:n vuotuista koroa. Maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi myyjä pidättää itsellään kaupan kohteeseen kiinnitetyn kauppahinnan suuruisen panttikirjan. 2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistusoikeus siirtyy ostajalle sitten, kun Porin kaupungin teknisen lautakunnan päätös kaupan hyväksymisestä on saanut lainvoiman. Hallintaoikeus kiinteistöön siirtyy ostajalle heti tämän kauppakirjan allekirjoituksin. Myyjä pidättää itsellään oikeuden saattaa loppuun vanhan uimahallin purkutyöt sekä asemakaavamuutoksesta johtuvat kunnallisteknisten laitteiden ja rakennelmien purku- ja siirtotyöt. Em. työt valmistuvat mennessä. Mikäli töiden aikataulu viivästyy, ostajalla on oikeus vaatia kaupan purkua kohdan 3. mukaisesti. 3. Sopimuksen sitovuus, purkaminen ja vastuunrajoitus Tämä kauppa sitoo ostajaa heti ja myyjää sitten, kun Porin kaupungin teknisen lautakunnan päätös kaupan hyväksymisestä on saanut lainvoiman. Mikäli tämä kiinteistökauppa ei saa Porin kaupungin teknisen lautakunnan hyväksyntää tai päätös ei tule lainvoimaiseksi tai ostaja purkaa kaupan tämän sopimuksen mukaisin perustein, sovitaan kaupan purkamisesta kirjallisesti maakaaren ( /540) 2 luvun 1 ja 5 :n mukaan. Ostajalla on oikeus vaatia kaupan purkua, mikäli teknisen lautakunnan päätös kaupan hyväksymisestä ei ole saanut lainvoimaa mennessä tai alueen kunnallistekniset työt viivästyvät. Kaupan purkautuessa suoritukset palautetaan maakaaren 2 luvun 33 :ssä säädetyllä tavalla. Kuten myyjä kiinteistön myyntiä koskevassa tarjouspyynnössään on ilmoittanut, myyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista tai kus-

15 tannuksista, kuten tarjous- ja suunnittelukustannuksista, mikäli kaupungin toimivaltainen viranomainen päättää olla myymättä kiinteistöjä tai myyntiä koskeva päätös ei tule lainvoimaiseksi tai tonttien luovutus viivästyy. 4. Kiinnitykset ja panttioikeudet tai a) Kiinteistöön ei ole vahvistettu kiinteistökiinnityksiä eikä panttioikeuksia. b) Kiinteistöön on vahvistettu kauppahinnan määräinen kiinteistökiinnitys. Kiinnitystä koskeva panttikirja jää myyjän haltuun maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi. Panttikirja luovutetaan ostajalle, kun koko kauppahinta korkoineen on maksettu. 5. Rasitteet ja rasitukset Kiinteistö myydään rasitteista ja rasituksista vapaana. 6. Vero ja maksut ja vastuu vahingoista Myyjä vastaa kiinteistöstä suoritettavista veroista ja maksuista siihen saakka, kunnes omistusoikeus siirtyy ostajalle. Ostaja vastaa sanotuista veroista ja maksuista omistusoikeuden siirtymisen jälkeen. Vaaranvastuu kiinteistöstä siirtyy myyjältä ostajalle hallintaoikeuden siirtyessä. Ostaja suorittaa kauppaan liittyvän varainsiirtoveron. 7. Kohteeseen tutustuminen Ostaja on tarkastanut kiinteistön, sen alueen ja rajat sekä tutustunut alueen maastoolosuhteisiin. Ostaja on verrannut näitä seikkoja kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Ostajalla ei ole huomauttamista näiden seikkojen osalta. Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista. 8. Asiakirjoihin tutustuminen Ostaja on tutustunut kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat: 1. Lainhuutorekisterin ote 2. Rasitustodistus 3. Kiinteistörekisterinote 4. Kaavakartat ja määräykset

16 9. Johtojen ym. sijoittaminen 10. Kadun puhtaanapito 11. Ilmoitus maaperästä 12. Vallintarajoitus 13. Irtaimisto Kiinteistönomistaja sallii kaupungin osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen laitteiden yms. sijoittamisen kiinteistölle, sen yli ja sillä sijaitseviin rakennuksiin. Tässä tarkoitetuista toimenpiteistä kiinteistönomistajalle aiheutuva suoranainen haitta tai vahinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. Tontilla mahdollisesti kauppaa tehtäessä olevat edellä mainitut johdot, laitteet yms. kiinteistönomistaja sallii olla paikoillaan. Jos em. johtojen, laitteiden yms. siirtäminen on tarpeellista kiinteistönomistajan omien hankkeiden vuoksi, kiinteistönomistaja vastaa siirtämisen kustannuksista. Ostajan velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana tonttiin rajoittuva katu ja yleinen alue määräytyy sen mukaan kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta on säädetty sekä asianomaisessa kunnallisessa säännössä määrätään. Ostaja sitoutuu antamaan kaupungin sitä vaatiessa tämän kohdan mukaan ostajalle kuuluvan kunnossa- ja puhtaanapidon kaupungin tehtäväksi kustannuksia ja yleiskuluja vastaavasta korvauksesta, jonka kaupunki päättää. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 104 :ään viitaten myyjä ilmoittaa, että luovutettava kiinteistö ei tiettävästi sisällä jätteitä tai aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Korttelissa sijainnut vanha uimahalli on purettu ja asemakaavamuutoksesta johtuen alueen kunnallistekniikkaa on siirretty. Tästä syystä kiinteistölle on jäänyt käytöstä poistettuja vesijohtoja, putkia ja muita rakenteita. Ostaja on tietoinen maaperään mahdollisesti jääneistä rakenteista ja vastaa tarvittaessa niiden poistamisesta kustannuksellaan. Ostaja sitoutuu ottamaan kohdassa 9-10 mainitut sopimusehdot kiinteistöä koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin. Tämän kiinteistönkaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa. Tätä kauppakirjaa on tehty kolme (3) yhtäpitävää kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.

17 Liite 10 Ostotarjouslomake Porin kaupungin tekniselle lautakunnalle Kuninkaanhaan kerrostalotontit (AL-42) , 7 ja 8 Tarjoudumme ostamaan Porin kaupungilta Kuninkaanhaan kerrostalotontit (Kuninkaanhaanaukio 9), (Kuninkaanhaanaukio 7) ja (Kuninkaanhaanaukio 5) tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti. Kokonaishinnaksi tarjoamme: kirjaimin numeroin Tonttien ostaja Yhteyshenkilö Osoite Puhelinnumero Sähköposti Tarjous on voimassa asti. Paikka ja aika Allekirjoitus Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Porin kaupungin hankintapalvelut, Pohjoispuisto 7, Pori. Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä: Kuninkaanhaan kerrostalotontit.

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9. KAUPAN KOHDE Porin kaupungissa sijaitseva tontti KAUPPAHINTA kaupunginosa kortteli tontti Karjaranta 21. Tontin pinta-ala:.. m 2 Tontin

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja )

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa sijaitsevien

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Maankäyttöyksikkö

YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Maankäyttöyksikkö PIENTALOTONTTIEN VARAUS- JA LUOVUTUSMENETTELU 2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Maankäyttöyksikkö TONTIN VARAUS- JA LUOVUTUSMENETELY Pientalotontit Teknisten palveluiden lautakunta hyväksyy

Lisätiedot

Ostotarjouskilpailu Kiertokatu 16 ja 18 kerrostalot tontteineen

Ostotarjouskilpailu Kiertokatu 16 ja 18 kerrostalot tontteineen Ostotarjouskilpailu Kiertokatu 16 ja 18 kerrostalot tontteineen Tarjouskilpailun ajankohta 15.10. 2.12.2013 http://www.pori.fi/tpk/kiertokatu www.pori.fi/tpk etunimi.sukunimi@pori.fi TPK/Kiinteistövarallisuus

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Cenna Oy,

Lisätiedot

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ).

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ). KAUPPAKIRJA LUONNOS 1(5) MYYJÄ Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA OSTAJA Rakennuspalvelu Salmela Ky, 1895756-4 Osoite: Ojahaantie 15, 84100 YLIVIESKA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN

Lisätiedot

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA

MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen tontin ostohakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. SAMMALISTO (19) NOKIAN KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS MYYTÄVINÄ OLEVAT

Lisätiedot

KAUPPAKIRJAPOHJA. Vesilahden kunta (Y-tunnus:) jäljempänä myyjä Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI. (Y-tunnus. ) jäljempänä ostaja

KAUPPAKIRJAPOHJA. Vesilahden kunta (Y-tunnus:) jäljempänä myyjä Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI. (Y-tunnus. ) jäljempänä ostaja 1 KAUPPAKIRJAPOHJA Myyjä: Vesilahden kunta (Y-tunnus:) jäljempänä myyjä Lindinkuja 1 37470 VESILAHTI Ostaja: (Y-tunnus. ) jäljempänä ostaja KAUPAN KOHDE: Kunta Kylä Tilan nimi RN:o Tontti n:o Pinta-ala

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA SEURAAVAT KIIN- TEISTÖT:

NAANTALIN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA SEURAAVAT KIIN- TEISTÖT: . Arvola, määräala kiinteistöstä 529-564-4-102 Jussila NAANTALIN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA SEURAAVAT KIIN- TEISTÖT: LIVONSAAREN ENTINEN KOULU Myydään kiinteistöt Toivola 1:3 ja Toivola I 1:12,

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos)

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos) 1(3) KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos) Kaupan osapuolet Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki Ostaja Rakennuskartio Oy, 0189229-0

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos)

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos) KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS (luonnos) 1(4) Kaupan osapuolet Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki Ostaja Rakennusliike Somero Oy, 1891127-3

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1 (5) Rakennus myydään peruskorjattavaksi. Rakennuksen kauppahinta on tuhat (1.000,00) euroa.

KAUPPAKIRJA 1 (5) Rakennus myydään peruskorjattavaksi. Rakennuksen kauppahinta on tuhat (1.000,00) euroa. KAUPPAKIRJA 1 (5) Kiinteistön kauppa ja maanvuokrasopimus Myyjä Rautjärven kunta (0206951-1) Simpeleentie 12 56800 SIMPELE Ostaja Kaupan kohde Martti Kunttu Paatsamakatu 4 53810 Lappeenranta Rautjärven

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Veturin yritysalue / tontti 2308-1) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä

Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä KUOPION KAUPUNKI Maaomaisuuden hallintapalvelut Tarjousten perusteella myytävät rivitalotontit Lehtoniemen Kärängässä Tarjousten jättöaika 1.10-26.10.2012 KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Rave Rakennus Oy, 1769201-5 tai määräämänsä Osoite: Lintutie 1 84100 Ylivieska Kaupan kohde Ylivieskan

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

RAISION OMAKOTITONTIT 1/2013 tonttiesite

RAISION OMAKOTITONTIT 1/2013 tonttiesite RAISION OMAKOTITONTIT 1/2013 tonttiesite RAISION KAUPUNKI tekninen keskus TARJOUSPERUSTEISET OMAKOTITONTIT 1-2013 Tontti Pinta-ala(m2) Rak.oikeus(krs-m2) Pohjahinta( ) NUORIKKALANMETSÄ 4 (HUOM! Tonttien

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1

NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, jäljempänä MYYJÄ, ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, y-tunnus 0906150-4, Pinninkatu 51, 33100 Tampere,

Lisätiedot

RAISION TARJOUSTONTIT 1/2013 tonttiesite

RAISION TARJOUSTONTIT 1/2013 tonttiesite RAISION TARJOUSTONTIT 1/2013 tonttiesite RAISION KAUPUNKI TARJOUSPERUSTEISET OMAKOTITONTIT 1-2013 Tontti Pinta-ala(m2) Rak.oikeus(krs-m2) Pohjahinta( ) Luovutusmuoto NUORIKKALANMETSÄ 2 9-956-2 829 250

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

TEERSALO OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU 2015

TEERSALO OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU 2015 Naantali - kotikaupunki, josta voit olla ylpeä n tontit TEERSALO OMAKOTITONTTIEN HINNOITTELU 2015 27.2.2015 PP n Kiinteistö- Tilan Omakotitontin Pinta-ala Rak-oikeus Myyntihinta Ennakko Tontin Lähtö-

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA JA MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA JA MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA 4.1.2014 Sivu 1 / 7 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA JA MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA OSAPUOLET 1. MÄÄRÄALAN KAUPPA (Kaunismäen alue / vuokratontti ja lisäalue) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja

Lisätiedot

. Arvola, kiinteistö 529-564-4-104 27.2.2014 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 28.2.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 529-564-4-104 Arvola Perustiedot Kiinteistötunnus: 529-564-4-104 Nimi: Arvola Rekisteriyksikkölaji:

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

12.8.2015. Kaupan kohde on merkitty liitteinä oleviin karttoihin.

12.8.2015. Kaupan kohde on merkitty liitteinä oleviin karttoihin. Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 2 Ostajat 3 Kaupan kohde Marju Lamminen Heidi Rapila-Mäyrä perustettavan yhtiön lukuun.

Lisätiedot

Ostotarjouskilpailu Yyteri Top Camping leirintäalue

Ostotarjouskilpailu Yyteri Top Camping leirintäalue Ostotarjouskilpailu Yyteri Top Camping leirintäalue Tarjouskilpailun ajankohta 1.7. 30.9.2014 http://www.pori.fi/yyteri www.pori.fi/tpk etunimi.sukunimi@pori.fi TPK/Kiinteistövarallisuus puhelin, vaihde

Lisätiedot

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä )

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) 1/5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus]

Lisätiedot