NOPEIN, EDULLISIN 3D-T ULOST US > >

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOPEIN, EDULLISIN 3D-T ULOST US > >"

Transkriptio

1 NOPEIN, EDULLISIN VÄ R ILLINEN 3D-T ULOST US > >

2 KUINKA Z CORPORATIONIN TEKNOLOGIA TOIMII Z Corporatinin teknologia luo kolmiulotteisen fyysisen mallin digitaalisesta datasta kerros kerrokselta, muuttaen näin konseptit ja ideat todellisiksi 3D- malleiksi, joita voidaan pitää kädessä, tutkia ja kokeilla. 1. 3D CAD- tiedosto viedään järjestelmän ohjelmistoon, joka siivuttaa tiedoston ohuiksi kerroksiksi ja vie ne tulostimelle. 2. Tulostin luo mallin kerros kerrokselta levittäen jauhekerroksen ja ruiskuttamalla väriä ja koviketta. 3. Toiminto toistetaan, kunnes jokainen kerros on tulostettu ja malli on valmis poistettavaksi. ZPRINTERIN EDUT ZPrinter on luonut standardin nopeuden, värin, käyttökustannusten ja helppokäyttöisyyden suhteen. Sinä ja muut käyttäjät opitte muutamassa tunnissa laitteen käytön. Laite soveltuu käytettäväksi aivan normaalissa toimistossa. M AAILM AN NO PEIN 3D- TULO - STIN Z Corporationin 3D- tulostimet ovat maailman nopeimmat 3Dtulostimet - viisi - kymmenen kertaa nopeampia kuin muut ratkaisut. Tämä tarkoittaa, että saat mallisi tunneissa ei päivissä. Poiketen muista 3D- tulostimesta, voit tulostaa monta eri mallia samaan aikaan. Tämä lissä dramaattisesti läpimenoa. Z Corporationin huippunopeat ratkaisut tarjoavat keilpailuedun laajassa valikoimassa sovelluksia, vaativista kaupallisista ympäristöistä, joissa palvellaan koko suunnitteluosastoa, koulutusympäristöihin, joissa oppilaita on useita kymmeniä. VÄRI TUO TTAA DRAM AATTISIA TULO KSIA Mikään muu ei kommunikoi yhtä hyvin kuin värillinen 3D- malli ja tuoteproto - ja vain Z Corporation tekee värillisen 3D- tulostuksen mahdolliseksi jokaiselle. Väri kommunikoi dramaattisesti paremmin tuotesuunnittelussa, piirtää elävän kuvan arkkitehtisuunnittelussa ja tuo animoiduille hahmoille elämän. Voit lisätä malleihisi huomautuksia ja korostuksia, kuten osanumeron, suunnitteluhuomautuksia ja logoja. Z Corporationin tulostimien korkeatarkkuusominaisuuksien ansiosta voit tuottaa erittäin monimutkaisia geometriaa ja pieniä, yksityiskohtia. EDULLISET KÄYTTÖ KUSTAN- NUK SET Sen lisäksi että Z Corporationin tulostimet ovat edullisia hankkia ne ovat myös edullisia käyttää. Itse asiassa markkinoiden edullisimpia. Z Corporation tulostimet käyttävät luotettavaksi koettua mustesuihkuteknologiaa, jonka käyttökustannukset ovat vain murto-osa muiden 3D- tulostinten käyttökustannuksista. Ja koska Z Corporationin kierrättää kaiken käyttämättömän tulostusmateriaalin maksat vain mallin tulostamiseen käytetystä materiaalista.

3 RATKAISU, JOKA SOPII SINUN TARPEISIISI Luokasta toim istoon, yksivärisestä m oniväriseen terävälaatuiseen 3D- tulostukseen. Z Corporation tarjoaa laajan valikoim an erilaisia sovelluksia, jotka soveltuvat laajaan skaalaan sovelluksia. Kaikki ovat edullisia hankkia ja käyttää, kaikki ovat helppoja käyttää ja kaikki ovat alansa nopeim pia. ZPrinter 310 Plus Yksivärinen perustulostin Ihanteellinen aloitustason prototyyppitulostin, ZPrinter 310 Plus on m onipuolinen, m ahdollistaen m allien teon nopeati ja helposti konseptievaluointia ja testausta varten. Tulosteet voidaan m aalata viim eistellym m än ulkonäön saavuttam iseksi. Se sopii m ainiosti sekä toim isto- että opetuskäyttöön. ZPrinter 450 M aailm an autom atisoiduin ja edullisin 3D- väritulostin ZPrinter 450 suorittaa useim m at toim innot täysin autom aattisesti ja m uut yksinkertaisesti. Puhdas, hiljainen, turvallinen ja m ukava, ZPrinter 450 tuottaa 3D-m allit viisi kertaa nopeam m in kuin kilpailevat laitteet ja viideosa hinnalla. Se on ihanteellinen esitellessään 3D- väritulostuksen m onissa eri sovelluksissa tuotesuunnittelusta, tuotantoprotoista ja arkkitehtuurisista konsepteista koulutukseen, terveydenhuoltoon ja taiteeseen. ZPrinter 650 Maailman paras, 3D- väritulostin vaativimpiin sovelluksiin H uippum allim m e, ZPrinter 650 on ainoa vaihtoehto vaativim piin sovelluksiin. Ylivoim ainen väri ja resoluutio, alan suurin työala ja korkein tuottavuus. ZPrinter 650 on ihanteellinen suunnitteluun, koulutkseen, arkkitehtuuriin, kartta- ja m aastosoveluuksiin ja viihdeteollisuuteen. Tulostaa erittäin suuria m alleja vain tunneissa ja tuottaa realistisia m alleja ilm an jälkeen päin m aalaam ista - kaikki täm ä m inim aalisella koulutuksella. Turvallinen ja helppo käyttää, ZPrinter 650 on täydellinen 3D- tulostinpaketti, joka soveltuu m ihin tahansa toim istoon tai kouluun.

4 ZPRINTER KAIKKEEN KÄYTTÖÖN OMINAISUUS TULOSTIN ZPrinter 310 Plus ZPrinter450 ZPrinter 650 SOVELLUS MONIVÄRI Edullisin, hienot osat Edullisin väri, helppokäyttöinen, toimistoystävällinen Kyllä Edullisin väri, helppokäyttöinen, toimistoystävällinen, suurin työala AUTOMATISOITU Kyllä TULOSTUSNOPEUS 2-4 kerrosta minuutissa 2-4 kerrosta minuutissa 2-4 kerrosta minuutissa TULOSTUSKOKO 203 x 254 x 203 mm 203 x 254 x 203 mm 254 x 381 x 203 mm TULOTUSMATERIAALIT High- performance composite, direct casting, elastomeric, investment casting High- performance composite High- performance composite KERROSVAHVUUS mm mm mm RESOLUUTIO 300 x 450 dpi 300 x 450 dpi 600 x 540 dpi KIRJOITUSPÄIDEN MÄÄRÄ SUUTTIMIEN MÄÄRÄ DATAFORAMAATIT STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR MITAT 74 x 86 x 109 cm 122 x 79 x 140 cm 188 x 74 x 145 cm PAINO 115 kg 193 kg 340 kg JÄNNITEVAATIMUKSET 230V, 2.4 A 230V, 2.4 A 230V, 2.4 A VERKKOLIITÄNTÄ TCP/IP 100/10 base T TCP/IP 100/10 base T TCP/IP 100/10 base T KÄYTTÖJÄRJESTELMÄVAATIMUS Windows XP Professional ja Windows Vista Business/Ultimate Windows XP Professional ja Windows Vista Business/Ultimate Windows XP Professional ja Windows Vista Business/Ultimate HYVÄKSYNNÄT CE, CSA CE, CSA CE, CSA TILAVAATIMUKSET Ei Ei Ei

5 MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA Z Corporation valm istaa m aailm an nopeim m at, helppokäyttöisim m ät ja edullisim m at 3D- tulostim et. Z Corporationin tulostim et tulostavat käsissä pidettävät m allit nopeasti, helposti ja edulölisesti CAD- tai m uusta datasta. Koulutuskäytöstä vaativim paan kaupalliseen käyttöön, Z Corporation perheen tulostim et täyttävät erilaisten sovellusten tarpeet, m ukaan lukien: Suunnitteluprotot 3D- konseptim allit, toim innallisuusprotot ja esitysm allit evaluointia ja heinosäätöä varten M etallivalu Muotteja voidaan tulostaa suoraan tai tulostaa käänteinen m uotti A rkkitehtuuri Luo m alleja arkkitehtisuunnittelusta ja prototyyppejä krriittisten elem enttien suunnittelusta Koulutus Sitouttaa oppilaita tuoden digitaalisen konseptin todelliseen m aailm aan, m uuttaa heidän ideansa tosieläm än 3D- m alleiksi, joita he voivat pitää käsissään. Z Corporation järjestelm än avulla voim m e keskustella aam ulla, tehdä ehdotuksen, pitää lounastauon ja nähdä tulosken iltapäivällä. Mikään m uu työkalu ei pysty tähän. Jane Sm ith Director, Concept Car Division G eneral Motors Corporation Maantiede Muuttaa G IS- datan helposti 3D- m aisem aksi ja kaupunkim alleiksi Terveydenhuolto Tuottaa nopeasti 3D- m allin potilaan m agneettikuvausja kerroskuvausaineistosta parantaen kom m unikointia ja hoitotuloksia. Viihde ja taide Luo hahm oja ja asiakas! guureja pelien, anim aatioiden ja nuorisolle suunnattujen ohjelm istojen datasta.

6 SOVELLUKSIA JA TOIMIALOJA AUTOTEOLLISUUS Koko:25x28x11 cm Tulostusaika: 8 tuntia KONSEPTIMALLINNUS Koko: 21 x 33 x 20 cm Tulostusaika: 12 tuntia ESITTELYMALLI Koko: 25 x 29 x 7 cm Tulostusaika: 4-5 tuntia JALKINETEOLLISUUS Koko: 10 x 30 x 5 cm Tulostusaika: 3 tuntia METALLIVALU Koko: 20 x 33 x 13 cm Tulostusaika: 7 tuntia ARKKITEHTUURI Koko: 33 x 25 x 10 cm Tulostusaika: 8,5 tuntia KOULUTUS Koko: 13 x 25 x 13 cm Tulostusaika: 7 tuntia ÄÄRELLISTEN ELEMENT- TIEN ANALYYSI Koko: 14 x 20 x 10 cm Tulostusaika: 4,5 tuntia GIS Koko: 25 x 31 x 6 cm Tulostusaika: 5,5 tuntia KULUTTAJATUOTTEET Koko: 8 x 18 x 5 cm Tulostusaika: 2 tuntia TOIMINNALLISUUSTESTAUS Koko: 20 x 20 x 4 cm Tulostusaika: 1,5 tuntia TERVEYDENHUOLTO Koko: 25 x 20 x 10 cm Tulostusaika: 5,5 tuntia W ORLDW IDE HEADQ UARTERS Z Corporation 32 Second Avenue Burlington, MA USA w w w.zcorp.com MAAHANTUONTI JA MYYNTI Planix Oy Vitikka ESPOO w w w.planix.!

FROM YOUR PERSPECTIVE. Tulostimet, projektorit, skannerit. Näemme eri tavalla

FROM YOUR PERSPECTIVE. Tulostimet, projektorit, skannerit. Näemme eri tavalla WE SEE EDUCATION DIFFERENTLY Tulostimet, projektorit, skannerit Näemme OPETUKSEN eri tavalla FROM YOUR SINUN NÄKÖKULMASTASI PERSPECTIVE SUUNNITELTU OPETUS- KÄYTTÖÖN Me ymmärrämme OPPILAITOKSIA Tiedämme,

Lisätiedot

FRO YOUR ERS ECTI E DIFFERENTLY. Tulostimet, projektorit, skannerit. Näemme. HUOLLON eri tavalla SUUNNITELTU

FRO YOUR ERS ECTI E DIFFERENTLY. Tulostimet, projektorit, skannerit. Näemme. HUOLLON eri tavalla SUUNNITELTU WE SEE EDUCATION Tulostimet, projektorit, skannerit DIFFERENTLY Näemme TERVEYDEN- HUOLLON eri tavalla FRO YOUR SINUN NÄKÖKULMASTASI ERS ECTI E SUUNNITELTU yrityksille Me ymmärrämme terveydenhuoltoa Terveydenhuollon

Lisätiedot

NEWZ 1 2005 Businessforumin asiakaslehti

NEWZ 1 2005 Businessforumin asiakaslehti BF NEWZ 1 2005 Businessforumin asiakaslehti HANSEL-SOPIMUS HELPOTTAA OSTAMISTA SIVU 6 MONIYDIN- PROSESSOREISTA TUPLASTI TEHOA SIVU 14 *TYÖVOITTO H A NTEIK A CHI!* IT-BISNES JA KARATE YHDISTÄVÄT OTAVAN

Lisätiedot

SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki

SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki SMART Oppimisen uusi aika Opetusteknologia Koulutus ja ammatillinen kehittyminen Sisällöt ja yhteisö Huolto ja tuki Sisällys Aronet palvelee... 3 Koulutustarjonta... 4 Sosiaalinen media... 6 SMART Partnerit...

Lisätiedot

Yli 40 vuotta innovaatioita

Yli 40 vuotta innovaatioita Ammattilaisten sanelujärjestelmät Yli 40 vuotta innovaatioita Printed in Germany OIME Id. No. E0461834 Hab 08/2009 FI Wendenstr. 14 18, D-20097 Hamburg, Germany P.O. Box 10 49 08, D-20034 Hamburg, Germany

Lisätiedot

Fiksu ratkaisu tiukkoihin aikatauluihin

Fiksu ratkaisu tiukkoihin aikatauluihin iw Publishing Manager Fiksu ratkaisu tiukkoihin aikatauluihin Canonin älykkään iw Publishing Manager -ohjelmiston avulla koostat ammattimaisen viimeistellyt asiakirjat helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Lisätiedot

EPSONIN MUSTESUIHKUTULOSTIMET TOIMISTOKÄYTTÖÖN TULOSTIMET YRITYSKÄYTTÖÖN

EPSONIN MUSTESUIHKUTULOSTIMET TOIMISTOKÄYTTÖÖN TULOSTIMET YRITYSKÄYTTÖÖN EPSONIN MUSTESUIHKUTULOSTIMET TOIMISTOKÄYTTÖÖN TULOSTIMET YRITYSKÄYTTÖÖN SYKSY 2008 EPSONIN YRITYSTULOSTIMET. TOIMISTOKÄYTTÖÖN SOPIVAT NOPEAT TULOSTIMET JA MONITOIMILAITTEET. EPSONIN MUSTESUIHKUTULOSTIMET

Lisätiedot

Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa. MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät

Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa. MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät Max 38 sivua/min Suuri värillinen LCD-kosketusnäyttö Vaikuttava suorituskyky pakattuna pieneen

Lisätiedot

SUORITUSKYKY, TUOTTAVUUS JA ELEGANSSI UUSI LÄHESTYMISTAPA VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMIIN MX-5001N/MX-4101N. Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä

SUORITUSKYKY, TUOTTAVUUS JA ELEGANSSI UUSI LÄHESTYMISTAPA VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMIIN MX-5001N/MX-4101N. Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä SUORITUSKYKY, TUOTTAVUUS JA ELEGANSSI UUSI LÄHESTYMISTAPA VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMIIN MX-5001N/MX-4101N Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä 50/41 SIVUA/MIN MUSTAVALKOISENA JA VÄRILLISENÄ SUURI KOSKETUSNÄYTTÖ

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

NÄET ERON EPSON PROFESSIONAL GRAPHICS -MALLISTO

NÄET ERON EPSON PROFESSIONAL GRAPHICS -MALLISTO NÄET ERON EPSON PROFESSIONAL GRAPHICS -MALLISTO AMMATTILAISTEN TULOSTUSRATKAISUT Epson Stylus Pro Graphics -tulostimilla saat entistä korkeatasoisemmat tulosteet. Tarkat ja monipuoliset Epsontulostimet

Lisätiedot

SureColor TM SC-S -sarjan tuotevalikoima

SureColor TM SC-S -sarjan tuotevalikoima TM SC-S -sarjan tuotevalikoima Epsonin laatu, rajattomat vaihtoehdot SC-S50600 Huippunopea, erittäin tuottava SC-S30600 Edullinen valinta SC-S70600 Laatua ja innovaatioita SC-S50600 on suunniteltu nopeaksi,

Lisätiedot

www.lenovo.com/partners

www.lenovo.com/partners KÄYTÄNNÖN opas jälleenmyyjille 2013 Lenovon kumppanuusverkosto Liiketoimintaa helposti Ilmaista markkinointimateriaalia Nopeat hyvitysmaksut Palkittuja tuotteita Asiakkaiden houkuttelu kanavalle TÄSSÄ

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Digitaalisten valokuvien tulostusopas

Digitaalisten valokuvien tulostusopas Digitaalisten valokuvien tulostusopas NPD3325-00 Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toimintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia ratkaisuja. Avaa ja tutustu!

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia ratkaisuja. Avaa ja tutustu! Data Groupin asiakaslehti Asiakkaan kokoisia ratkaisuja Avaa ja tutustu! Parempaa palvelua olkaa hyvä! Data Group Helsinki Aames Oy on vuonna 1944 perustettu IT-palveluita tarjoava yritys pääkaupungin

Lisätiedot

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet Toshiba mallisto Monitoimilaitteet n Monitoimilaitteella virheetöntä tulostusta, kopiointia, skannausta ja faksausta n Oikea tuote laajasta monitoimilaitemallistosta n Monipuoliset laitehallintaratkaisut

Lisätiedot

Painotalon uudet tuotteet - 3D tulostuksen mallinnus- ja aineisto-ohjeet -

Painotalon uudet tuotteet - 3D tulostuksen mallinnus- ja aineisto-ohjeet - Painotalon uudet tuotteet - 3D tulostuksen mallinnus- ja aineisto-ohjeet - Kirjoittajat: Ismo Heikkilä (VTT), Ismo Mäkelä (Deskartes Oy), Tuomas Klaus ja Antti Kauppi (Arkkitehtuuriosakeyhtiö Sankari Oy)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP BUSINESS INKJET 2230/2280 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894422

Käyttöoppaasi. HP BUSINESS INKJET 2230/2280 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894422 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Messu- ja näyttelytelineet

Messu- ja näyttelytelineet Messu- ja näyttelytelineet Kuvatelineillä näkyvyyttä tiloihin ja tapahtumiin PixMill tarjoaa tulosteiden esillepanoon kattavaa valikoimaa laadukkaita Euroopassa valmistettuja kuvatelineitä ja tulostaa

Lisätiedot

EDULLISIA VÄRILLISIÄ TARROJA ERI TARPEISIIN SUUNNITELTU YRITYKSILLE

EDULLISIA VÄRILLISIÄ TARROJA ERI TARPEISIIN SUUNNITELTU YRITYKSILLE Epsonin väritarratulostimet EDULLISIA VÄRILLISIÄ TARROJA ERI TARPEISIIN SUUNNITELTU YRITYKSILLE ARVOKASTA VÄRIÄ TARVITTAESSA Viimeaikaiset edistysaskelet Epsonin johtamalla joustavan väritulostustekniikan

Lisätiedot

Tuoteluettelo TULOSTIN FAKSI DCP MFC P-TOUCH

Tuoteluettelo TULOSTIN FAKSI DCP MFC P-TOUCH Tuoteluettelo 2008 TULOSTIN FAKSI DCP MFC P-TOUCH SISÄLLYSLUETTELO valkolasertulostimet HL-2035/HL-2100 sarja... sivu 3 valkolasertulostimet HL-5200 sarja aattikäyttöön...sivu 4 Business Colours: Värilasertulostimet

Lisätiedot

Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin. KIP C7800 I CAD Designed

Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin. KIP C7800 I CAD Designed Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin KIP C7800 I CAD Designed KIP C7800 CAD DESIGNED Suurkokojen väritulostusjärjestelmä teknisiin ja tuotannollisiin tarpeisiin KIP C7800 on täydellinen

Lisätiedot

Käyttöopas. Sisällysluettelo

Käyttöopas. Sisällysluettelo Käyttöopas Sisällysluettelo Käyttöoppaassa liikkuminen..........................................2 Kirjoittimen asennus............................. 3 Kirjoittimen liittäminen rinnakkaiskaapelilla...........................3

Lisätiedot

Ne ovat pieniä, nopeita ja monipuolisia /This is Why Sharpin monitoimilaitteille löytyy paikka jokaisesta toimistosta.

Ne ovat pieniä, nopeita ja monipuolisia /This is Why Sharpin monitoimilaitteille löytyy paikka jokaisesta toimistosta. MX-C381 / MX-C312 Digitaalinen värimonitoimilaite TEHOKAS JA PIENIKOKOINEN A4-VÄRIMONITOIMILAITE Ne ovat pieniä, nopeita ja monipuolisia /This is Why Sharpin monitoimilaitteille löytyy paikka jokaisesta

Lisätiedot

KTA-YHTIÖT Oy:n asiakaslehti 1 2/2008. Käpylä Printille. Xerox DC 8000AP. Fuji Drupassa. KTA mukaan. Itämeren suojeluun

KTA-YHTIÖT Oy:n asiakaslehti 1 2/2008. Käpylä Printille. Xerox DC 8000AP. Fuji Drupassa. KTA mukaan. Itämeren suojeluun KTA-YHTIÖT Oy:n asiakaslehti 1 2/2008 Fuji Drupassa Käpylä Printille Xerox DC 8000AP KTA mukaan Itämeren suojeluun SISÄLTÖ Pääkirjoitus...2 KTA mukaan Itämeren suojeluprojektiin John Nurmisen Säätiö..3

Lisätiedot

4 Potilasturvallisuus on asennekysymys mikä on ihmishengen hinta?

4 Potilasturvallisuus on asennekysymys mikä on ihmishengen hinta? FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 4 Potilasturvallisuus on asennekysymys mikä on ihmishengen

Lisätiedot

EDULLISTA JA KORKEALAATUISTA TULOSTUSTA YRITYKSILLE

EDULLISTA JA KORKEALAATUISTA TULOSTUSTA YRITYKSILLE EDULLISTA JA KORKEALAATUISTA TULOSTUSTA YRITYKSILLE www.brother.fi UUSI KOMPAKTI MUSTAVALKOLASERMALLISTO - KORKEALAATUISTA YRITYSTULOSTUSTA EDULLISESTI Me Brotherilla tiedämme, että tiedonvälitys on yrityksille

Lisätiedot

2014 Merkintäratkaisut

2014 Merkintäratkaisut 2014 Merkintäratkaisut 02 2014 Merkintäratkaisut DYMO : saat enemmän aikaan yksinkertaisesti. Osta merkintätarpeen mukaan: Kansiot ja mapit Omaisuus ja luettelointi Yleismerkinnät 04 06 08 Verkkokomponentit,

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot