Energiasanomat 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiasanomat 6/5.4.2011"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ SÄHKÖMARKKINAT - NorGer-kaapeli Saksan ja Norjan välille 2015 VERKOSTO - Tuntimittauskoulutuksessa tärkeää asiaa kaikille Energiasanomat 6/ KAUKOLÄMPÖ - Kansallinen energiapolitiikka jarruttaa kaukolämmitystä? - Kaukolämmön sopimusehdot myös englanniksi ILMASTO - EU tavoittelee vähähiilistä taloutta vuoteen 2050 mennessä PÄÄSTÖT - Suomen päästöt kasvoivat viime vuonna TUTKIMUS - Älykkään verkon kuluttajapalveluja kehitetään YMPÄRISTÖPOOLI - Päästövertailumittaukset loppuseminaari KOULUTUS JA TAPAHTUMAT - Kohti hiilineutraalia kuntaa - tutkimushanke (HINKU) - Koulutusohjelma valmistaa energia-alan lähiesimiestehtäviin Opiskelijoita kaivataan! - Energy Business Professionals monipuolinen koulutus energia-alan johtajille ja asiantuntijoille - Energiateollisuuden Ilmasto- ja päästökauppaseminaari - Laskuttajapäivä - Jakeluverkon vikojen paikantaminen ilmajohdot - Käytännön maastosuunnittelu - Alueelliset tuntimittauskoulutukset - Yliasentajapäivät - Ilmajohtoverkostotyöt - Turvallisuuskoordinaattori sähköverkon rakentamisessa - EDI käyttäjäpäivät Julkaisija: Energiateollisuus ry Toimitus: Pekka Tiusanen (vastaava), puh. (09) , faksi (09) , pekka.tiusanen(a)energia.fi Jukka Kortelainen, puh. (09) , faksi (09) , jukka.kortelainen(a)energia.fi Toimitussihteeri: Ekku Stenfors, Adato Energia Oy, puh. (09) , faksi (09) , ekku.stenfors(a)energia.fi Tilaukset: Paperiversio vuosikerta 95 + alv/ekku Stenfors

2 SÄHKÖMARKKINAT NorGer-kaapeli Saksan ja Norjan välille 2015 Ala-Saksin osavaltio on nyt omalta osaltaan hyväksynyt pitkään valmistellun Saksan ja Norjan yhdistävän NorGer-merikaapelin suunnitteluprosessin. Kaapeli tarvitsee Saksassa kuitenkin vielä toisen vastaavanlaisen hyväksymispäätöksen ennen lopullista lupaa. Tavoitteena on ottaa vuoden 2015 aikana käyttöön megawatin siirtotehoinen tasavirtayhteys tasaamaan Norjan vesivoimaa ja Saksan tuulivoimaa. Kaapelin hinnaksi arvioidaan 1,4 miljardia euroa. Kaapelin suunniteltu jännite on kilovolttia. Kaapelin Norjan pää tulee Tonstadiin ja Saksassa 570 kilometriä pitkä kaapeli päättyy Ala-Saksin Mooriemiin. NorGer-kaapelin takana on konsortio, jossa osakkaina ovat Norjan kantaverkkoyhtiö Statnett SF (50 %), norjalaiset energiayhtiöt Agder Energi AS ja Lyse Produksjon AS sekä sveitsiläinen Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg EGL AG, kukin niistä 16,67 prosentin osuudella. Statnett tuli projektin osakkaaksi kesäkuussa Hanketta varten on perustettu yhtiö NorGer AS Kristiansandiin. NorGer-kaapelihanke on ollut vireillä ainakin jo vuodesta Aluksi suunniteltiin 700 MW:n yhteyttä, joka olisi valmistunut vuonna Jatkosuunnittelussa siirtotehoa on nostettu ja valmistumisen ajankohtaa on siirretty. Pekka Tiusanen VERKOSTO Tuntimittauskoulutuksessa tärkeää asiaa kaikille Maaliskuussa järjestettyihin alueellisiin tuntimittauskoulutuksiin Jyväskylässä, Oulussa ja Vantaalla eivät kaikki halukkaat mahtuneet mukaan ja tästä johtuen järjestämme toukokuussa vielä yhden lisätilaisuuden Sokos Hotel Vantaalla. Energiateollisuus ry on julkaissut ajankohtaisen tuntimittauksen toteutusta käsittelevän suosituksen Tuntimittauksen periaatteita. Suosituksessa annetaan ohjeita sähkömarkkinalainsäädännön vaatiman tuntimittauksen toteutukselle sekä täsmennetään toimialan käytäntöjä tuntimittauksen ja tuntitietojen välityksen suhteen. Uuden suosituksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin kolmessa maaliskuun aikana järjestettävässä samansisältöisessä alueellisessa koulutustilaisuudessa. Tilaisuudet antavat erinomaisen katsauksen tuntimittauksen keskeisestä merkityksestä toimijoiden liiketoiminnan kannalta. Koulutuksessa pureudutaan eri toimijoiden rooleihin ja vastuisiin mittaukseen liittyen, käydään läpi lainsäädännön vaatimukset mittalaitteiden teknisille ominaisuuksille sekä tutustutaan luenta- ja mittaustiedonhallintajärjestelmältä vaadittaviin ominaisuuksiin. Koulutus ei keskity vain mittauksen tekniseen toteutukseen, vaan keskeisessä roolissa ovat myös mittaustietojen välittämisen pelisäännöt. Erityistä huomiota koulutuksessa on kiinnitetty mittaustietojen oikeellisuuden varmistamiseen ja puuttuvien tietojen käsittelyyn unohtamatta työn alla olevia sääntöjä tasevirheiden korjauksille. Uusi suositus aiheuttaa muutoksia kaikille sähkömarkkinoiden osapuolille, niin myyjille kuin verkonhaltijoillekin.

3 Tuntimittaukseen kohdistuu parhaillaan suuria odotuksia sekä toimijoiden että asiakkaiden parissa. Tuntimittausvaatimukset tulevat osin voimaan jo vuoden 2012 alussa. Tuntimittauksen luotettavuudella ja yhteisillä toimintatavoilla on aivan keskeinen merkitys verkonhaltijan lisäksi myös sähkönmyyjän liiketoimintaan sekä asiakaskohtaamisiin laskuista yksityiskohtaiseen asiakasneuvontaan. Koulutuksessa onkin tärkeää ajankohtaista asiaa niin mittauksesta ja tiedonvaihdosta vastaaville kuin asiakasrajapinnassa työskenteleville. Tule kuulemaan uudesta suosituksesta sekä vaihtamaan ajatuksia muiden asian parissa työskentelevien kanssa! Tutustu ohjelmaan tästä linkistä. KAUKOLÄMPÖ Kansallinen energiapolitiikka jarruttaa kaukolämmitystä? Aiheuttaako kansallinen lainsäädäntö esteitä kaukolämmitykselle? Millä keinoin kaukolämmitystä voi edistää? Näihin kysymyksiin on etsitty ratkaisuja piakkoin valmistuvassa Ecoheat4EU selvityksessä. Useimpien tarkasteltujen 14 EU-jäsenmaan lainsäädännöstä löytyy tarpeettomia esteitä kaukolämmityksen kehitykselle. Näin on myös Suomessa - kaukolämmön kilpailukykyä rasittaa vuodenvaihteessa huimasti kiristyneet kaukolämmön tuotannon polttoaineiden valmisteverot. Myös Energiateollisuus on ollut mukana EU:n Intelligent Energy for Europe ohjelman rahoittamassa ja Euroheat & Powerin koordinoimaan DHC+ Technology Platformiin kuuluvassa Ecoheat4EU selvityksessä. Selvityksessä on tarkasteltu 14 EU-maan oikeudellisia järjestelmiä ja pyritty löytämään lainsäädäntömekanismeja, joilla edistettäisiin modernin kaukolämmityksen ja jäähdytyksen kehitystä koko Euroopassa ja erityisesti hankkeen kohteina olleissa 14 EU-maassa ml. Suomessa. Selvityksessä annetaan lukuisia suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia (65 kpl) sekä EU-tason että kansallisen tason lainsäädännön muutoksiksi ja lisäyksiksi. Suomelle suositellaan kolmea toimenpidettä: - Kaukolämpöjärjestelmien kaksinkertaisen hiilidioksidiohjauksen poistaminen (sekä CO2- perusteinen energiavero että EU:n päästökauppa kohdistuvat samoihin kohteisiin) - Primäärienergian käytön huomioon ottaminen rakentamismääräyksissä - Eri tukitoimien keskinäisen vaikutuksen huomioon ottaminen, kun uusia tukitoimia kehitetään ja otetaan käyttöön. Lisätietoja: Jari Kostama Kaukolämmön sopimusehdot myös englanniksi Suosituksemme kaukolämmön sopimusehdoista on nyt käännetty myös englanniksi, käännös on epävirallinen. ET:n suositus Recommendation T1/2010, Terms of contract for district heat löytyy pdf-muodossa Kaukolämpö» Kirjasto» Julkaisut. ET:n kaukolämpötoimialan jäsenet löytävät julkaisut ET:n ekstranetistä myös muokattavassa wordmuodossa Mirja Tiitinen

4 ILMASTO EU tavoittelee vähähiilistä taloutta vuoteen 2050 mennessä Komissio on julkaissut ilmastopääosaston valmisteleman tiekartan vähähiilisestä yhteisöstä vuoteen 2050 (ns. ilmastotiekartta). Tiekartan mukaan kahden asteen ilmastotavoitteesta johdetut päästövähennystavoitteet EU:lle ovat seuraavat: 80 % vuoteen 2050, 60 % vuoteen 2040 ja 40 % vuoteen 2030 mennessä. Edelleen komissio tuo esille sen, että vuoden 20 %:n päästötavoite vuoteen 2020 mennessä ei ole kahden asteen tavoitepolulla. Energian käytön tehostaminen johtaisi komission mukaan 25 %:n päästövähennyksiin. Tiekartassa kuvataan myös sektorikohtaisia tavoitteita. Energiasektorin päästövähennykseksi on arvioitu noin 60% vuoteen 2030 mennessä. Komission tiedonanto lähtee siitä, että päästöpolku olisi toteutettavissa pitkälti nykyisellä teknologialla, joskin hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin merkitys niin energiantuotannossa kuin prosessiteollisuudessa olisi suuri. 80 %:n päästövähennys vuoteen 2050 mennessä on tarkoitus toteuttaa yhteisön omin voimin, eikä kehitysmaissa toteutettavia päästövähennyshankkeita ole ajateltu hyödynnettävän. Komissio näkee päästökaupan ilmastopolitiikan lippulaivana, jonka roolia se aikoo vahvistaa. Tarkoitus on muun muassa tiukentaa päästökaupan tavoitteita vetämällä päästökaupasta pois (ns. set aside) tietty määrä päästöoikeuksia kauden 2013 alussa. Tähän mennessä jäsenmaiden ympäristöministerit ovat keskustelleet asiasta. Näillä näkymin jäsenmaat ottavan ehdotukseen kantaa tarkemmin kesäkuussa. Ilmastotiekartta on yksi osa tiekarttojen kokonaisuutta. Samanaikaisesti ilmastotiekartan kanssa komissio julkaisi energiatehokkuudesta toimintaohjelman. Liikenteen vihreä kirja on tarkoitus julkaista vielä maaliskuun aikana. Kesäkuussa odotetaan tiekarttaa resurssitehokkuudesta, ja vuoden 2011 lopulla tulee ulos energiatiekartta. Tiekartat täydentävät parhaillaan toimeenpantavaa vuoteen 2020 tähtäävän ilmasto- ja energiapakettia sekä komission uutta energiastrategiaa vuosille Tiekarttojen käsittelyn jälkeen komissio antanee yksityiskohtaisempia lainsäädäntöesityksiä eri aiheista. ET:n tulokulmana on alan visio hiilineutraalista sähköstä ja kaukolämmöstä vuoteen 2050 mennessä. Sähkö ja kaukolämpö pitää nähdä ratkaisuna tuleviin haasteisiin, sillä vähän päästöjä aiheuttavalla tavalla tuotettu sähkö ja kaukolämpö voivat olla vähentämässä merkittävästi päästöjä mm. liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa. ET:n viestinä on ollut, että vuoden 2020 ilmastotavoitteen tiukentamisen sijaan katse pitää kohdistaan vuosiin 2030 ja Suomen pitäisi arvioida osaltaan vuosien 2030 ja 2040 ilmastotavoitteita ja niiden vaikutuksia. Jatkossa yhteisössä ei pidä asettaa uusiutuvalle energialle uusia tavoitteita, jotka kilpailevat päästötavoitteen kanssa. ET ei tue päästökauppaan suunniteltua set aside mallia. Lisäksi ET peräänkuuluttaa mekanismien roolia pyrittäessä saamaan aikaan globaali hinta hiilidioksidille. ET tuo esille oman visionsa viestejä. Osallistumalla pitkän aikavälin keskusteluun on tarkoitus vaikuttaa siihen, että lähiajan poliittiset päätökset turvaavat energiainvestoinneille toimintaympäristön pitkäjänteisesti ja ennakoivasti. Riitta Larnimaa

5 PÄÄSTÖT Suomen päästöt kasvoivat viime vuonna Suomessa EU:n päästökauppaan kuuluvien laitosten yhteispäästömäärä viime vuonna oli 41,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Yrityksille myönnetyt 37,9 miljoonan tonnin päästöoikeudet eivät riittäneet, vaan päästöt ylittivät myönnetyt 3,4 miljoonaa tonnia. Päästöjen kasvu johtui pääasiassa teollisuustuotannon elpymisestä, kylmästä talvesta sekä heikosta vesivoimatilanteesta Pohjoismaissa, ilmenee Energiamarkkinaviraston julkistamista tiedoista. Erityisesti päästöoikeudet eivät riittäneet sähkön- ja lämmöntuotannossa, vaje oli viime vuonna noin 6,0 miljoonaa päästöoikeutta. Ylimääräisiä päästöoikeuksia jäi yrityksille kuitenkin terästeollisuudessa sekä massa- ja paperiteollisuudessa. Talouden elpymisen seurauksena teollisuus- ja energiantuotanto kasvoivat. Myös kylmä talvi ja heikko vesivoimatilanne Pohjoismaissa lisäsivät lämmön- ja sähköntuotantoa. Sähköä tuotettiin aikaisempaa enemmän myös pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Teollisuus- ja energiatuotannon lisäys kasvatti kivihiilen kulutusta viime vuonna 23 prosenttia, maakaasun käyttöä 10 prosenttia ja turpeen käyttöä 30 prosenttia. Laitoskohtaiset tiedot vuosille myönnetyistä päästöoikeuksista, päästöistä sekä niiden erotuksista ovat EMV:n nettisivulla ja yrityskohtaiset tiedot sivulla Pekka Tiusanen TUTKIMUS Älykkään verkon kuluttajapalveluja kehitetään Älykkään sähköverkon ja esimerkiksi automaattisen mittariluvun tuottamia mahdollisuuksia on teknisestä näkökulmasta tutkittu vuosia. Älykkään verkon tuottamia mahdollisuuksia asiakasnäkökulmasta on kuitenkin tutkittu toistaiseksi hyvin vähän. Älykkään asiakasrajapinnan mahdollistamat uudet konseptit koskevat tulevaisuudessa laajasti sekä kuluttajia että sähköyhtiöitä. Toistaiseksi nämä mallit ja konseptit ovat pääosin vielä idea- tai kokeiluasteella. Nämä visiot liittyvät mm. sähkön pienimuotoiseen tuottamiseen, energiaomavaraisuuden kasvattamiseen, kysyntäjoustoon, kotiautomaation lisäämiseen, sähkön säästämiseen ja energiatehokkuuteen, tarkempaan kulutuksen seurantaan tai vaikkapa sähköautojen laajempaan käyttöönottoon. Älykkään verkon tuoman lisäarvon ymmärtäminen -hankkeessa selvitetään pystytäänkö osa asiakkaista aktivoimaan niin, että he tuottaisivat keskenään tai yhdessä sähköyhtiön kanssa lisäarvoa itselleen tai jollekin kolmannelle osapuolelle. Osapuolista riippuu millaiseksi yhteistyö niiden välillä muotoutuu ja millaista niiden välinen liiketoiminta tulee olemaan tulevaisuudessa. Aihealueen tutkiminen kuluttajanäkökulmasta on ajankohtaista, jotta tunnistettujen mahdollisuuksien kiinnostavuutta voidaan arvioida ja täsmentää, sekä fokusoida kuluttajien tarpeet nykyistä paremmin. Samalla kun asiakkaan rooli muuttuu aktiiviseksi toimijaksi sähkömarkkinoilla, voi sähköyhtiön rooli muuttua myyjästä tai energian jakelijasta selkeämmin yhteistyökumppaniksi. Liiketoimintaa ja lisäarvopalveluita voi syntyä koko energiaketjun varrelle. Lähtökohtana on kaikkien osapuolien hyöty.

6 Hankkeen toteuttaa Kuluttajatutkimuskeskus ja sitä rahoittaa sähköntutkimuspooli. Hanketta koordinoi Energiateollisuus ry. Lisätietoja: Sirpa Leino Energiateollisuus ry, Kaisa Matschoss, Kuluttajatutkimuskeskus, Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, Sirpa Leino YMPÄRISTÖPOOLI Päästövertailumittaukset loppuseminaari Energia-alan ympäristöpooli rahoitti yhdessä ympäristöministeriön, Metsäteollisuuden, Teknologiateollisuuden ja VTT:n kanssa kansalliset päästövertailumittaukset. Vertailumittaukset järjestetään muutaman vuoden välein parantamaan savukaasupäästöjen mittausten laatua. Hanke on saatu päätökseen ja siitä järjestetään loppuseminaari klo 13:00 16:00 VTT:n auditoriossa (Vuorimiehentie 5, Espoo). Seminaarissa valotetaan vertailumittauksien taustoja, esitetään päästövertailumittausten tulokset vuodelta 2010 ja keskustellaan alan kehittämistarpeista Suomessa. Ohjelma: pj. ympäristöneuvos, Markku Hietamäki, YM 13:00 13:20 Ilmoittautuminen ja kahvi 13:20 13:40 Miksi päästömittauksia / vertailumittauksia tehdään Tutkimusinsinööri, Harri Puustinen, VTT 13:40 15:00 Vuoden 2010 vertailumittausten tulosten esittely Tutkija, Tuula Kajolinna, VTT 15:00 15:15 Miten päästömittaustoimintoja tulisi kehittää? Tiimipäällikkö, Tuula Pellikka, VTT 15:15 15:50 Keskustelua mm. seuraavista aiheista: Kommentteja vertailumittauksiin liittyen Kenen tehtävä / intressi on kehittää alan laatua? Tarvitaanko yhteistä raportointipohjaa? Kuinka usein vertailumittauksia pitäisi tehdä? 15:50 16:00 Seminaarin päätös Ilmoittautumiset alla olevasta linkistä mennessä: https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/vtt_9922 Pia Oesch

7 KOULUTUS JA TAPAHTUMAT Kohti hiilineutraalia kuntaa -tutkimushanke (HINKU) Tervetuloa Kohti hiilineutraalia kuntaa -tutkimushankeen (HINKU) yritystapaamiseen Suomen ympäristökeskukseen Mechelininkatu 34a, neuvotteluhuone Muuttohaukka, 1. krs. huhtikuun 8 päivänä 2011 klo Suomen ympäristökeskuksen sijainti ja yhteydet: Tilaisuus on suunnattu hankkeen yhteistyöyrityksille. Ohjelma: - Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke laajenee valtakunnalliseksi ja toiminta muuttuu pysyväksi, Professori Jyri Seppälä, SYKE - Uudenkaupungin toimintatapa yritysten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, Toimitusjohtaja Reijo Laine, Senior & Sons - HINKU-hankkeen mahdollisuudet tukea yritysten toimintaa kunnissa, Projektipäällikkö Jyrki Tenhunen, SYKE Yritysten valmistellut kommenttipuheenvuorot - Viestintäjohtaja Sari Lehikoinen, BaseN - Myyntipäällikkö Veikko Ruohonen, ABB - Keskustelu HINKU-prosessin kehittämisestä yritysten näkökulmasta Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös videoyhteydellä. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen mennessä sähköpostilla osoitteeseen Mikäli haluatte pitää valmistellun puheenvuoron, ottakaa yhteys Jyrki Tenhuseen, puh Koulutusohjelma valmistaa energia-alan lähiesimiestehtäviin Opiskelijoita kaivataan! AEL:n tarjoama energia-alan työnjohtokoulutus antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia ammattimaisesti energia-alan lähiesimiestehtävissä. Koulutus sopii parhaiten energiaalan ammattitaidon jo omaaville henkilöille, jotka ovat siirtymässä tai ovat äskettäin siirtyneet lähiesimiestehtäviin, tiimin tai ryhmän vetäjiksi tai muihin työnjohtotehtäviin. Koulutus kestää noin puolitoista vuotta ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu lähipäiviä, verkko-opiskelua ja ohjattua työssä oppimista. Ohjauksen ja koulutusmenetelmien tavoitteena on opittujen asioiden vieminen tekemisen tasolle. Lähiopetuspäiviä on noin 25, jotka pidetään pääsääntöisesti kahden päivän jaksoina. Koulutus suoritetaan osoittamalla osaaminen näyttöjen avulla. Koulutus on oppisopimusrahoitteista, eli työnantajalle ei aiheudu suoria kuluja koulutuksesta. Energiateollisuuden jäsenyritysten edustajia on ollut mukana suunnittelemassa koulutuksen sisältöjä. Seuraava ryhmä aloittaa koulutuksen , mikäli saadaan tarpeeksi osallistujia. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Minna Rautajoki

8 Energy Business Professionals monipuolinen koulutus energia-alan johtajille ja asiantuntijoille Aalto PRO Aalto-yliopiston Energy Business Professionals -koulutusohjelmassa tarkastellaan energia-alan tulevaisuuden haasteita ja miten näihin haasteisiin voidaan vastata paremmalla ja tietoisemmalla johtamisella. Näkökulmina ovat mm. strateginen päätöksenteko ja strategioiden toteuttaminen, prosessien johtaminen, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen sekä muutoksen johtaminen. Lisäksi osallistujat haastetaan tarkastelemaan omaa johtajuuttaan ja vuoro-vaikutustaan konkreettisen palautteen kautta. Viidettä kertaa toteutettava koulutus syventää osallistujien ammatillista osaamista, antaa uusia virikkeitä, kehittää strategista ajattelua ja johtamisvalmiuksia. Koulutuksen avulla osallistujat pystyvät hahmottamaan energia-alan ja oman yrityksensä tulevaisuuden haasteita aikaisempaa paremmin ja siten viemään yritystään menestykseen. Lisäksi osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden yritysten välisten yhteistyöverkostojen syntymiseen ja hyvien käytäntöjen oivaltamiseen. Energiateollisuuden jäsenyritysten edustajista koostuva suunnitteluryhmä on ollut mukana suunnittelemassa koulutuksen sisältöjä. Seuraava EPB-koulutuksen ajanjakso on (12 pv). Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Minna Rautajoki Energiateollisuuden Ilmasto- ja päästökauppaseminaari Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Helsinki Energiateollisuus ry ja Adato Energia Oy järjestävät keskiviikkona jo perinteeksi muodostuneen ilmasto- ja päästökauppaseminaarin. Seminaarissa etsimme vastausta kysymykseen "Mikä ohjaa päästövähennyksiä tulevaisuudessa?" EU:n rooli ilmasto- ja energiapolitiikassa on vahvistunut entisestään, ja kansallista liikkumavaraa on yhä vähemmän. EU:ssa pohditaan uusia päästötavoitteita ja energiapolitiikalle valmistellaan pitkän aikavälin tiekarttaa. Samalla, kun päästökaupan vuonna 2013 alkavaa kautta valmistellaan, keskustelu velloo myös verotuksen ohjausvaikutuksista. Jotkut tahot tarjoavat pöydälle myös normeja esimerkiksi ilmastolain muodossa. Seminaarin tavoitteena on välittää tietoa ja lisätä keskustelua Suomen ja EU:n Ilmastopoliittisista linjauksista ja toimenpiteistä sekä niiden vaikutuksista energia-alan yritysten liiketoimintaan. Päivän aikana virinnyttä keskustelua on mahdollista jatkaa virallisen ohjelma-osuuden jälkeen pidettävässä buffet-tilaisuudessa. Samalla on tilaisuus tavata uusia ja vanhoja yhteistyökumppaneita. Tarkempi ohjelma valmistuu maaliskuun puoleen väliin mennessä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Juhani Kalevi, Adato

9 Laskuttajapäivä , Työväenmuseo Werstas, Tampere Ajankohtaispäivässä on mahdollisuus päivittää energia-alan laskutukseen liittyvät tuoreimmat muutokset. Kuulemme myös katsauksen pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehityksestä. Tavoitteenahan on, että muutaman vuoden kuluttua meillä olisi yhtenäiset pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat. Keskustelemme myös tuntimittauksesta laskutuksen näkökulmasta ja maksuliikenteen nykytilasta. Kuluttajatutkimuskeskus selvitti osana Energiateollisuus ry:n Mainetalkoita kuluttajien mielipiteitä sähkölaskusta. Saamme asiantuntijan raportin kuluttajien näkemyksistä. Päivän lopuksi kuulemme kahden palvelutoimittajan näkemyksiä energia-alan laskutuksen kehitykseen. Päivä on tarkoitettu kaikille energia-alalla toimiville taloushallinnon asiantuntijoille, laskutuksen parissa toimiville sekä muille asiasta kiinnostuneille. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Juhani Kalevi, Adato Jakeluverkon vikojen paikantaminen ilmajohdot viat ja niistä johtuvat epänormaalit jännitteet sähkönkäyttäjällä Edupoli, luentosali ja harjoituskenttä, Vantaa Tällä kurssilla vikojen paikantamista harjoitellaan sähköverkostotöiden harjoittelua varten rakennetulla harjoituskentällä käytännön mittauksin ja harjoituksin. Käytännön harjoitteluun sisältyy myös maakaapelivikojen paikannusta kaapelitutkien avulla. Koulutuspäivän tavoitteena on - selvittää sähkön laadun vaatimuksia jakeluverkossa ja käyttöhäiriöiden osuutta sähkön laatuun - selvittää mistä niitä vikoja tulee ja voidaanko niitä estää ennakkoon - perehtyä tyypillisiin vikatilanteisiin ja vian paikantamisen ongelmiin - suorittaa vianselvitykseen liittyviä mittausharjoituksia käytännössä - opastaa mittaustulosten analysointiin ja vianpaikantamiseen Kohderyhmä Sähkönjakeluverkoston päivystys-, viankorjaus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä työskentelevät. Käytännön maastosuunnittelu Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli Tämä kurssi on viime syksyn suositun uudistetun maastosuunnittelukurssin uusinta. Kurssilla paneudutaan erityisesti käytännön maastosuunnitteluun, laitteiden käyttöön, metsän arviointiin ja puuston korvausten määrittelyyn maastoharjoitusten muodossa. Maastosuunnittelussa ilmajohdoille etsitään sopiva reitti, sillä kartalla sijoitusta määrättäessä ei ole voitu ottaa huomioon paikallisia olosuhteita, kuten erilaisia maastoesteitä, maanomistajien toivomuksia jne. Tavoitteena on johdon rakenteiden ja rakentamisen aiheuttaman haitan minimoiminen ja johdon sijoittaminen sopivasti maastoon pyrkien mahdollisimman lyhyeen johtopituuteen ja mahdollisimman taloudellisiin rakenneratkaisuihin. Tilaisuuden tavoitteena on - korostaa maastosuunnittelun taloudellisuutta ja suunnittelun ammattitaitoa

10 - käydä läpi käytännön maastosuunnittelua ottaen huomioon eri standardeja, määräyksiä, - suosituksia ja turvallisuusnäkökohtia - perehtyä maastosuunnittelussa käytettäviin laitteisiin ja välineisiin sekä niiden käyttöön - opastaa ja harjoitella maastosuunnittelua, metsän arviointia ja puuston korvausten määrittelyä maastossa - keskustella ja vaihtaa kokemuksia eri sähköyhtiöiden maastosuunnittelun käytännöistä ja laitteista ym. Kohderyhmä Kurssi on tarkoitettu maastosuunnittelusta jo kokemusta omaaville ja aiemmille maastosuunnittelukursseilla osallistuneille maastosuunnittelijoille ja muille käytännön maastosuunnittelusta tietoa tarvitseville. Alueelliset tuntimittauskoulutukset Sokos hotel, Vantaa (suuren suosio vuoksi lisätilaisuus) TUNTIMITTAUSKOULUTUKSESSA TÄRKEÄÄ ASIAA KAIKILLE Energiateollisuus ry on julkaissut ajankohtaisen tuntimittauksen toteutusta käsittelevän suosituksen Tuntimittauksen periaatteita. Suosituksessa annetaan ohjeita sähkömarkkinalainsäädännön vaatiman tuntimittauksen toteutukselle sekä täsmennetään toimialan käytäntöjä tuntimittauksen ja tuntitietojen välityksen suhteen. Uuden suosituksen sisällöstä kerrotaan tarkemmin kolmessa maaliskuun aikana järjestettävässä samansisältöisessä alueellisessa koulutustilaisuudessa. Tilaisuudet antavat erinomaisen katsauksen tuntimittauksen keskeisestä merkityksestä toimijoiden liiketoiminnan kannalta. Koulutuksessa pureudutaan eri toimijoiden rooleihin ja vastuisiin mittaukseen liittyen, käydään läpi lainsäädännön vaatimukset mittalaitteiden teknisille ominaisuuksille sekä tutustutaan luenta- ja mittaustiedonhallintajärjestelmältä vaadittaviin ominaisuuksiin. Koulutus ei keskity vain mittauksen tekniseen toteutukseen, vaan keskeisessä roolissa ovat myös mittaustietojen välittämisen pelisäännöt. Erityistä huomiota koulutuksessa on kiinnitetty mittaustietojen oikeellisuuden varmistamiseen ja puuttuvien tietojen käsittelyyn unohtamatta työn alla olevia sääntöjä tasevirheiden korjauksille. Uusi suositus aiheuttaa muutoksia kaikille sähkömarkkinoiden osapuolille, niin myyjille kuin verkonhaltijoillekin. Tuntimittaukseen kohdistuu parhaillaan suuria odotuksia sekä toimijoiden että asiakkaiden parissa. Tuntimittausvaatimukset tulevat osin voimaan jo vuoden 2012 alussa. Tuntimittauksen luotettavuudella ja yhteisillä toimintatavoilla on aivan keskeinen merkitys verkonhaltijan lisäksi myös sähkönmyyjän liiketoimintaan sekä asiakaskohtaamisiin laskuista yksityiskohtaiseen asiakasneuvontaan. Koulutuksessa onkin tärkeää ajankohtaista asiaa niin mittauksesta ja tiedonvaihdosta vastaaville kuin asiakasrajapinnassa työskenteleville. Tule kuulemaan uudesta suosituksesta sekä vaihtamaan ajatuksia muiden asian parissa työskentelevien kanssa!

11 Yliasentajapäivät Tallinna Päivät aloitamme paneutumalla valtioneuvoston asetukseen VNa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta ja sen soveltamiseen käytännön verkonrakennustöissä ja turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin ja vastuisiin. VNa 205/2009 mukaan hankkeelle on nimettävä turvallisuuskoordinaattori, jonka tulee ennen työn aloittamista varmistua siitä, että turvallisuus on huomioitu suunnittelua tilattaessa ja suunnittelussa. Hänen tulee varmistua siitä, että suunnittelulla on tarvittavat tilaajan toimittamat johdon rakenteiden kuntotiedot ja siitä, että niitä hyödynnetään suunnittelussa sekä varmistuttava siitä, että suunnittelija antaa aktiivisesti tietoa rakennuttajalle/rakentajalle turvallisuuteen vaikuttavista asioista. Asetuksen mukaan myös purkutyöt on suunniteltava etukäteen ja kypärän käyttöön on tullut lisävaatimuksia. Saamme opastusta keskijänniteverkon ylijännitesuojaukseen ja sen asentamiseen, maakaapelivarusteista sekä liitosten tekemisestä oikein, jotta niistä ei aiheudu ongelmia verkon käytölle. Lisäksi perehdymme 20 kv jännitetyömenetelmiin, työvälineisiin sekä pätevyyteen tehdä jännitetöitä. Erityisesti paneudutaan käytännön verkonrakennustöissä tehtävien jännitetöiden laatuvaatimuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Ensimmäisen päivän lopuksi kuulemme ja keskustelemme yliasentajatutkinnon perusteiden muutoksista, jotka tulivat voimaan Uudessa sähköverkkoalan erikoisammattitutkinnossa keskitytään lähinnä työnjohtajana toimimiseen. Pakollisina osina ovat turvallisuus ja riskien hallinta, projektinhallinta. Millaiset ovat aiemman sähkölaitosyliasentajatutkinnon suorittaneiden tulevaisuuden näkymät ja jatkokehittymisnäkymät verkostoalalla? Yliasentajapäivillä sinulla on erinomainen mahdollisuus keskustella luentojen lomassa kollegoiden kanssa ajankohtaisista verkonrakennukseen ja siihen liittyvistä aiheista ja uuden ammattitutkinnon vaikutuksista asentajien ja yliasentajien tehtäviin. Ilmajohtoverkostotyöt Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli Verkostotöitä rakennutetaan yhä enemmän verkonrakennukseen erikoistuneilla urakoitsijoilla tai oman yhtiön urakointiyksiköllä. Verkonhaltijan oma henkilöstö suorittaa monissa yhtiöissä lähinnä verkoston kunnossapito-, huolto-, ja viankorjaustöitä sekä pienehköjen liittymisjohtojen rakentamista. Kilpailun myötä verkostotyön laatu ja verkostoasentajien ammattitaito korostuu, joten ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen kannattaa panostaa. Ilmajohtoverkostotyöt -kurssi on tarkoitettu sähköyhtiöissä työskenteleville verkostoasentajille ja verkoston rakentamistehtäviin siirtyville verkko- ja urakointiyhtiöiden henkilöille. Ensimmäinen päivä soveltuu erityisesti myös verkonrakentamiseen liittyviä maanrakennustöitä, kuten pylväiden pystytystä, tekeville urakoitsijoille. Ilmajohtoverkostotyöt -kurssin tavoitteena on - luoda katsaus ilmajohtoverkoston rakentamisen nykytilaan ja tulevaisuuteen - luoda käsitys rakentamistyön laadun merkityksestä ilmajohtoverkoston käyttöiälle - käydä läpi ilmajohtotekniikan peruskäsitteitä - selvittää verkoston rakentamisen perusteita rakennustöiden valmistelusta käyttöönotto- ja vastaanottotarkastuksiin

12 - oppia noudattamaan asennus- ja työpiirustuksia ja ohjeita sekä oppia oikeita asennustapoja - koota sähkönjakeluverkon rakentamisen ja urakoinnin parissa toimivia sekä omien tilaajien, omien rakennusyksiköiden, urakoitsijoiden verkostoasentajia ym. verkostorakentamisen parissa toimivia tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan verkostorakentamiseen liittyvistä asioista. Osallistujille jaetaan Markku Monnin Ilmajohtoverkostotyöt kirjan uusin painos, jota käytetään aineistona. Turvallisuuskoordinaattori sähköverkon rakentamisessa Hämeenkylän kartano, Vantaa Kesäkuun 2009 alusta tuli voimaan valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNA 205/2009). Rakennuttajan on nimettävä työkohteeseen pätevä turvallisuuskoordinaattori, jolla tulee olla myös tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa turvallisuusasioiden hoitoon. Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei vähennä päätoteuttajan ja mm. suunnittelijoiden vastuita. Millaisissa verkonrakennushankkeissa turvallisuuskoordinaattori on nimettävä? Mistä turvallisuuskoordinaattori käytännössä vastaa, mitä asiakirjoja laadittava, mikä on sähkötöiden ja käytönjohtajien rooli? Näistä ja monista muista avoimista kysymyksistä keskustelemme ja haemme vastauksia päivän aikana. Aamupäivällä kuulemme työsuojeluviranomaisen näkemyksiä ja ohjeita uuden asetuksen soveltamisesta, velvoitteista ja toimenpiteistä. Selvittelemme myös, miten turvallisuuskoordinaattoriasiat on käytännössä eri yhtiöissä toteutettu ja millaisia yhteisiä käytäntöjä on sovellettavissa verkonrakentamisessa. Iltapäivän teemana on yhteisrakentaminen ja kuulemme mm. liikenne- ja viestintäministeriöön näkemyksiä sekä ministeriössä meneillään olevista hankkeista asian suhteen. Lisäksi tuomme esille verkkoyhtiön kokemuksia ja näkemyksiä, miten kunta päätoteuttajana yhteisellä verkkotyömaalla on näkynyt ja vaikuttanut arkipäivän tekemiseen ja miten toimitaan eri yhtiöissä. Päivän lopuksi kuulemme vielä näkemyksiä ja kokemuksia yhteisrakentamisesta ja urakointiasiakirjojenkäytöstä Lahden alueella. Päivä on suunnattu erityisesti verkonrakennuttajille, verkko- ja urakointi- ym. palveluntuotantoyhtiöissä verkonrakennus-, käyttö-, kunnossapito- ja suunnittelutehtävissä toimiville. EDI käyttäjäpäivät Scandic Vierumäki Perinteiset alkukesän suositut EDI -käyttäjäpäivät ovat jälleen täynnä asiaa. Päivien aikana kuulemme sähkömarkkinoiden toimivuudesta eri näkökulmista. Asiaa tarkastellaan niin kuluttajan, viranomaisen kuin toimijoidenkin näkökulmasta. Paneudumme peruutussanomien käyttöönottoon ja muihin vuoden 2010 uusiin menettelytapalinjauksiin. Käynnissä oleva tuntimittausuudistus toi tullessaan muutoksia myös PRODAT-sanomaliikenteeseen ja siinä noudatettaviin menettelytapoihin.

13 Ensimmäisen päivän lopuksi pohdimme niin uudistetulla kuin aikaisemmin totutulla tavalla pienryhmissä vastauksia erilaisiin ryhmätyötehtäviin liittyen päivittäisiin haasteisiin sanomaliikenteen ja asiakkuuksien hoidossa. Myös mittaus ja taseselvitys sekä päivitetyt menettelyohjeet joutuvat osallistujien käsittelyyn. Osallistujat voivat ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa, mihin ryhmään haluavat osallistua. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiin 1-3 mahtuu ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Toinen päivä aloitetaan ryhmätöiden oikeiden vastausten parissa ja jatketaan kuulemalla missä pohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat hankkeessa mennään ja mitä kehitys mahtaakaan tuoda tulleessaan. Lisäksi selvittelemme taseselvityksen pohjoismaista harmonisointia sekä menettelytapoja taseisiin jääneiden virheiden korjaamiseksi. Luentojen yhteyteen varataan aikaa myös keskusteluille ja kysymyksille. Järjestämme bussikuljetuksen HKI - Vantaan lentoasemalta Vierumäelle ja päivien jälkeen takaisin.

Energiasanomat 11/19.8.2011

Energiasanomat 11/19.8.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 11/19.8.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu - Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje - Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäis-markkinamallista

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä Arviointi ilmastolain vaihtoehdoista ja tarpeellisuudesta Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2014 Yhteistyö Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12 Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14 2/2014 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot