SININEIM RESERVI Monipuolista merellistä toimintaa maanpuolustuksen hyväksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SININEIM RESERVI Monipuolista merellistä toimintaa maanpuolustuksen hyväksi"

Transkriptio

1 SININEIM RESERVI Monipuolista merellistä toimintaa maanpuolustuksen hyväksi

2 Global network of innovation SIEMENS Kaikki tietoliikenteeseen. Verkot Sovellukset Konsultointi

3 Mikä ja mitä on Sininen Reservi Sininen Reservi on monipuolinen, aktiivinen ja päämäärätietoinen toimija, joka sijoittuu luontevasti merivoimien rinnalle rakentamaan, resursoimaan ja toteuttamaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Sinisessä Reservissä jokainen suomalainen löytää itselleen sopivan tavan toimia turvallisuuden ja maanpuolustustahdon rakentamiseksi. Sinisessä Reservissä on monia aktiivisesti toimivia organisaatioita, joista kerrotaan tämän esitteen sivuilla. Sininen Reservin toiminta voidaan kiteyttää kolmeen toimintasektoriin: Sininen Reservi on järjestötoimintaa, joka nousee isänmaanrakkaudesta, perinteiden kunnioittamisesta ja halusta tehdä maanpuolustustyötä. Sininen Reservi ry:n 23 jäsenjärjestöä kattavat kaikki merivoimien piiristä löytyvät toimintamuodot. Järjestöjen perinteet, jäsenistön saama sotilaskoulutus ja toiminta-alue vaihtelevat. Yhteistä niille on väkevä tahto toimia Sinisenä Reservinä tukemalla kaikin tavoin maanpuolustustyötä ja merivoimien toimintaa. Sininen Reservi on resursointia, varojen keräämistä maanpuolustustyölle. Se on myös hyvien suoritusten palkitsemista ja toimintaa tukevaa julkaisutoimintaa. Sinisen Reservin Säätiö ja Rannikkotykistösäätiö ovat rakentamassa taloudelliset edellytykset toiminnalle, jonka päämääränä on maanpuolustustahdon ja puolustusvalmiutemme vahvistaminen. Monin tavoin kiitetty ja palkittu yhteinen lehtemme Rannikonpuolustaja tekee samaa työtä viestinnän keinoin. Sininen Reservi on vapaaehtoista koulutustoimintaa, kursseja sekä muita koulutustapahtumia, joiden tavoitteena on sotilaallisten taitojen ylläpitäminen ja kartuttaminen. Viime vuonna kertausharjoituksiin osallistui runsaat kolmekymmentä tuhatta reserviläistä. Lähes sama määrä osallistui vapaaehtoiseen koulutukseen kursseilla tai muissa koulutustapahtumissa. Koulutettavista yli puolet kuuluu asevelvolliseen reserviin. Vapaaehtoista koulutusta ohjaa ja koordinoi Maanpuolustuskoulutus ry (MPK ry), joka on perustettu vuonna Yhdistykseen, jonka toimintaa ja organisaatiota ajanmukaistettiin 1999 tehdyllä sääntömuutoksella, kuuluu jäseninä 11 keskeistä valtakunnallista maanpuolustusjärjestöä sekä puolustusministeriö ja puolustusvoimat. Myös sisäasiainministeriö tukee toimintaa. MPKn koulutusorganisaation muodostaa 19 alueellista maanpuolustuspiiriä, valtakunnalliset ilma- ja meripuolustuspiirit sekä noin 200 vapaaehtoisvoimin toimivaa paikallisosastoa. Merivoimien ja Sinisen Reservin yhteistyökumppanina järjestön koulutusorganisaatiossa on Meripuolustuspiiri. Sininen Reservi rydlä, joka on MPKn jäsenjärjestö, on edustajansa yhdistyksen hallituksessa. Kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa on mitattu kansalaisten maanpuolustustahtoa ja puolustusvoimiin kohdistuvaa luottamusta, Suomi on aina sijoittunut parhaiden joukkoon. Tästä me kaikki voimme olla ylpeitä. Tämän tilanteen säilymiseksi meidän kannattaa tehdä työtä ja panostaa niin henkisiä kuin aineellisiakin voimavarojamme. Suomi on hyvä maa, jota kannattaa yhdessä puolustaa myös rauhan aikana. Reijo Telaranta Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja 3

4 seisomme tukevasti kolmella jalalla Aspo on teollisuuden logistiikkapalveluja tarjoava monialayhtiö, jolla on kolme toimialaa: Chemicals markkinoi muoviraaka-aineita ja teollisuuskemikaaleja, Shipping huolehtii raaka-aineiden merikuljetuksista ja Systems valmistaa ja huoltaa huoltamoiden jakeluautomaatiojärjestelmiä. Kaikilla toimialoilla vastuullamme on keskeinen linkki asiakkaidemme logistisesta ketjusta. Monialayhtiönä voimme tehokkaasti hyödyntää yhdellä toimialalla hankittuja kokemuksia myös muilla toimialoilla ja eri asiakkuuksissa. Siksi Aspo on enemmän kuin osiensa summa. it ASPO

5 SI IM I IM E IM RESERVI RY Meripuolustuksen maanpuolustusjärjestöjen vahva yhdysside HISTORIA Sininen Reservi ry syntyi virallisesti , kun seitsemän laivastojoukkojen reserviläisten yhdistystä piti perustavan kokouksen. Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus oli käytännössä alkanut rekisteröimättömänä Sinisen Reservin nimellä jo muutamia vuosia aikaisemmin. Kun puolustusvoimien organisaatiomuutos muodosti rannikko- ja laivastojoukoista nykyiset merivoimat, myös vapaaehtoisella puolella reserviläisten organisaatiot yhdistettiin. Tämä yhdistäminen, joka sujui ripeästi ja kivuitta, toteutettiin sekä koulutusorganisaatioissa että järjestökentässä. Kun mukaan toimintaan tulivat myös rannikkojoukkojen järjestöt, Sininen Reservi ry kasvoi nopeasti 21 jäsenjärjestön yhteenliittymäksi. Merivoimien piirissä tapahtuvaa vapaaehtoista koulutustoimintaa hoitamaan muodostettiin Sinisen Reservin laivueista ja rannikkojoukkojen paikallisosastoista yhteinen organisaatio, joka MPK ry:n johdossa otti meripuolustuspiirinä vastuulleen vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen. Sininen Reservi ry sai tässä jaossa ne tehtävät, jotka on lueteltu vuonna 2000 uusituissa yhdistyksen säännöissä. TEHTÄVÄT Sininen Reservi ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea ja harrastaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä, tukea meripuolustuksen vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta, edistää meripuolustuksen, merenkulun ja merimiestaidon harrastusta, tehdä tunnetuksi suomalaista merenkulkuperinnettä sekä ylläpitää ja kohottaa maanpuolustustahtoa. Edellä mainittuihin tavoitteisiin järjestö pyrkii mm. edistämällä jäsenyhdistystensä yhteistyötä, järjestämällä vapaaehtoisia kouluttajia ja koulutettavia MPK ry:n Meripuolustuspiirin koulutustapahtumiin sekä harjoittamalla ja tukemalla tiedotus- ja perinnetoimintaa. Sininen Reservi ry on valtakunnallisen koulutusorganisaation MPK ry:n jäsen, ja yhdistyksellä on edustaja sen hallituksessa. JÄSENET Sininen Reservi ry:ssä ei ole henkilöjäseniä. Toimintaamme toteuttavat Sinisen Reservin alaosastot ja jäsenyhdistykset. 23 jäsenyhdistyksessämme on yhteensä noin 6000 jäsentä. Helsingin Laivastokilta ry Helsingin Merireserviläiset iy Helsingin Reservimeriupseerit ry Helsingin Miinaraivaajakilta ry Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry Kymen Laivastokilta 17 5

6 Laivaston Sukeltajakilta ry Naantalin Reservialiupseerit ry:n Meriosasto Naantalin Reserviupseerit ry Nylands Brigads Gille rf Pohjanlahden Laivastokilta ry Rannikkojääkärikilta ry Rannikkosotilaskotiyhdistys ry:n Siniset Vihreät Sisaret Rt-kerho Johtorengas ry Saaristomeren Merivartioston Kilta ry Selkämeren Rannikkokilta ry Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry Tampereen Reserviläiset ry: n Meriosasto Tampereen Reserviupseerit ry:n Meriosasto Turun Sotilaspoliisikilta ry Turun Laivastokilta ry Turun Rannikkotykistökilta ry Turun Reservimeriupseerit ry LISATIETOJA Sininen Reservi ry:stä ja sen toiminnasta antavat yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Telaranta, puh , ja varapuheenjohtaja Jukka Tarjanne, , Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta HALLINTO Sininen Reservi ry järjestää vuositain yhdessä merivoimien kanssa Meripuolustuspäivän, johon osallistuvat merivoimien, reserviläisjärjestöjen, vapaaehtoisen koulutustoiminnan, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin avainhenkilöt. Samassa yhteydessä järjestetään jäsenjärjestöjen edustajille syysseminaari, jossa kehitetään ja suunnitellaan yhteisvoiminen yhdistyksen toimintaa. Kevätkokous on yhdistyksen virallinen vuosikokous, jossa jäsenyhdistysten edustajat valitsevat Sininen Reservi ry:n puheenjohtajan ja hallituksen. Tällä hetkellä hallituksessa ovat seuraavat: Keijo Telaranta Tapio Riikonen Jukka Tarjanne Hannu Saario Kare Vartiainen Matti 1 liitimen Mauri Kettunen Keijo Karimäki Jarmo Holm Heikki Nieminen Mauno Hintsala Mika Koivunen Christer Sundman Eija Paananen puheenjohtaja Kymen Laivastokilta ry, varapuheenjohtaja Helsingin Laivastokilta ry, varapuheenjohtaja Helsingin Reservimeriupseerit ry Rt-kerho Johtorengas Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry Helsingin Merireserviläiset ry Laivaston Sukeltajakilta ry Turun Laivastokilta ry Naantalin Reserviupseerit ry Pohjanlahden Laivastokilta ry Selkämeren Rannikkokilta ry Nylands Brigads Ciille rl Rannikkosotilaskotiyhdistys ry Läsnäolo- ja puheoikeus: Pentti Villanen MerivE Aslak Saviranta MPK / Meripuolustuspiiri Pekka Niemi Sinisen Reservin Säätiö Kai Masa Iin Suomenlahden Meripuolustusosasto Jouko Mäki Saaristomeren Meripuolustusosasto Kristiina Slotte Tapio Björklund Hallituksen sihteeri Taloudenhoitaja wjwin.n.iik.1 laiuuin-iuiuiiaja m m Mika Ku ti Tiedottaja www. smmenreservi. fi b

7 Vahva kentällä kuin kentällä / Tykkivene Karjala avataan yleisölle kesäkuuj> Sotamuseo luovut komeimman Foru Turun Sanomat JAMIE NIEMINEN Vain ohikiitävän hetken sai Sotamuseon johtaja Markku Melkko pitää museolaivaksi reservissä ylennettyä tykkivene Karjalaa omanaan. Turussa pidetyssä tilaisuudessa merivoimien komentaja, kontra-amiraali Hans Holmström luovutti Karjalan virallisesti Melkolle, joka puolestaan siirsi sen edelleen Forum Marinumin toimitusjohtaja Seppo Sareliukselle. - Sotamuseon kokoelmien komein, luonnehti Melkko juhlaliputettua tykkivenettä. - Pääsi ansaitsemaansa säilytyspaikkaan, totesi puolestaan Holmström aluksella palvelleen merikadetin asiantuntemuksella. Kansainvälisestikin kiinnostava Tykkivene Karjala edustaa sisaraluksensa, konetekniikan laboratoriona nykyään toimivan tykkivene Turunmaan tavoin aikansa huippumodernia tekniikkaa, joka herätti suurta kiinnostusta ulkomaita myöten. Nämä Suomessa kehitetyt sota-alukset olivat rakenteensa, nopeutensa ja aseij sensa ansiosta ainutlaatuise Itämeren alueella. Silloiset telutiimissä oli mukana Saarikangas, jokaj paukutellut henksf Tykkivene vuosina 198! ja viestiki laitteet sa, solle. t' Forum Marinj jalahinattii lusq saluee: 'ap; Tilaa Turun Sanomat. Soita maksuttomaan palvelunumeromme (arkisin , lauantaisin ), ja kysy lisää tilausvaihtoehdoistamme. Tänä vuonna Turun Sanomat tarjoaa yli juttua, joista yli toimittajiemme omia, noin valokuvaa, yli kaaviota ja grafiikkaa. Turun Sanomilla on lukijaa jokaisena päivänä. urun.»aiio'" a Sucun<6anomal

8 MERIPUOLUSTUSPIIRI kouluttaa vapaaehtoista merellistä reserviä Koululaiva Röyttä Maanpuolustuskoulutus ry: n merellisen koulutuksen toteuttajana toimii Meripuolustuspiiri. Se aloitti toimintansa , jolloin uusimuotoinen Maanpuolustuskoulutus ry aloitti toimintansa. Vastaavaa koulutusta oli ollut eri nimikkeiden alla jo vuodesta 1992 lähtien. Organisaatiot toiminnan alkuvuosina elivät varsin voimakkaasti, mutta tällä hetkellä toiminta on selkiintynyt ja vakiintunut nykyiseen muotoonsa. Nykyinen koulutusorganisaatio Meripuolustuspiiri toimii rannikkoseudulla Virolahdelta- Tornioon ja sisämaassa Tampereen alueella. Meripuolustuspiiri jakaantuu Itäiseksi ja Läntiseksi koulutusalueeksi siten, että itäiseen kuuluu Suomenlahti ja läntiseen Saaristomeri ja Pohjanlahti sekä Tampereen seutu. Varsinainen koulutustoiminta tapahtuu Meripuolustuspiirin alaisissa paikallisosastoissa tai meriosastoissa. Näitä on Meripuolustuspiirissä yhteensä 13. Meriosasto eroaa paikallisosastosta siinä, että se on hallinnollisesti yhdistetty alueellisen maanpuolustuspiirin paikallisosastoon. Itäisellä koulutusalueella toimii Hamina - Kotka alueella Meri-Karjalan paikallisosastoja muualla Suomenlahden alueella Suomenlahden Meripuolustusosasto, Suomenlinnan, Porkkalan paikallisosastot, Paikallisosasto Rikama Santahaminassa ja Hangon Meriosasto. Läntisellä koulutusalueella Saaristomeren Meripuolustusosasto ja Länsi-Turunmaan, Kemiönsaaren, Raumanmeren, Perämeren paikallisosastot sekä Tampereen, Vaasan ja Kokkolan meriosastot. Meripuolustusosastoilla on alueidensa koulutustoimintaa koordinoiva ja tukeva tehtävä. Ne toimivat samalla alueensa reserviläistoiminnan yhteyseliminä merivoimien joukko-osastoihin. Koulutuksen järjestelyt Meripuolustuspiirin koulutuksen sisältö poikkeaa jonkin verran muiden maanpuolustuspiirien koulutuksesta. Koulutus on suurelta osin meripuolustuksen v iranomaisten koulutusta tukevaa. Sotilaalliset kurssiaiheet jakaantuvat sisältönsä puolesta laivasto- ja rannikkojoukkokursseihin. Niillä pyritään parantamaan reserviläisen henkilökohtaisia sotilaallisia taitoja tavoitteena parantaa reserviläisen sijoittamista poikkeusolojen tehtäviin. 8

9 Sotilaalliset lisäkurssit Kursseista noin 80 % on sotilaallisia lisäkursseja. Näitä ovat mm - sotilasveneenkuljettajakurssit, joilla annetaan perus- ja jatkokoulutusta veneenkuljettajataidoissa ja niille voi hakeutua kaikki yli 15 vuotiaat suomalaiset, - ilmatorjunta-, viesti-, tiedustelu- ja kohteensuojaamiskurssit - linnakkeen taistelu-kurssit - merivalvontakurssit - sukeltajakurssit merivoimien sukeltajille jne. Erilaisia sotilaallisia lisäkurssityyppejä on noin 20. Niistä 2/3 on reserviläisille kohdennettuja tehtäväkohtaisia kursseja ja harjoituksia. Kurssien kesto on yleensä 2 vuorokautta. Meripuolustuksen valmiuskurssi Meripuolustuksen valmiuskurssin opetus tähtää merellisten viranomaisten poikkeusolojen toimintojen ymmärtämiseen. Kurssi on ajateltu olevan eräänlainen aloituskurssi paikallisosastojen toimintaan hakeutuville. Kurssiin kesto on tuntia ja siihen sisältyy 2-3 vuorokauden sotilaallinen jakso joko merivoimien aluksilla tai linnakkeella. Kurssi järjestetään vuorovuosina Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Yleiskurssit Yleiskurssien tarkoituksena on mm kansalaisen yleisten erä-ja merimiestaitojen kouluttaminen tai kertaaminen. Tällaisia kursseja on -pelastautumiskurssit, meripelastus- ja ensiapukurssit, -ympäristövahinkojen torjuntakurssit jne Kouluttajakoulutus Kouluttajakoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa kurssinjohtajat ja kouluttajat Meripuolustuspiirin kursseille. Kouluttajakoulutuksesta osa tapahtuu puolustusvoimien toimeenpanemina kertausharjoituksina tai vapaaehtoisina harjoituksina ja osa on Meripuolustuspiirin omaa koulutusta.tarkempaa tietoa koulutuksesta saa Maanpuolustuskoulutus ry:n internet-sivuilta osoite: tai Muu toiminta Koulutustoiminnan lisäksi on erilaisia yhteisiä tapahtumia, joiden tarkoitus on Meripuolustuspiirin toiminnan tunnettavuuden parantaminen. Tässä ominaisuudessa osallistutaan erilaisiin merihenkisiin näyttely- ja messutapahtumiin usein yhdessä merivoimien kanssa. Meripuolustuspiirin kurssit toteutetaan etupäässä merivoimien joukko-osastoissa oikeissa toimintaympäristöissä. Harjoituksissa on käytössä merivoimien alusten lisäksi myös Sinisen Reservin ja sen jäsenyhdistysten omistamaa alus- ja venekalustoa. Suurimpana aluksena toimii koululaiva Röyttä, jolla järjestetään vuosittain eri puolilla maata monia koulutuspurjehduksia ja harjoituksia. Kuva 3 Meripuolustuspiirillä vuonna 2001 oli 80 kurssia ja harjoitusta ja niihin osallistui kouluttajat mukaanluettuna 1790 henkilöä. Kurssipäiviä kertyi noin Tämän lisäksi paikallisosastojen henkilöstö tuki puolustusvoimien järjestämiä vapaaehtoisia harjoituksia reserviläisinä noin 1000 vuorokautta. Lopuksi Meripuolustuspiiri on kehittynyt vuosikymmenen aikana yhdeksi vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen merkittävistä kouluttajista. Saavutetuista myönteisistä tuloksista voidaan kiittää Meripuolustuspiirin omaa henkilöstöä, merivoimia, merivartiostoja sekä taustavaikuttajia kuten Sininen Reservi ry:tä Sinisen Reservin Säätiötä. Kaikkien tahojen tuki on ollut onnistumisen edellytys. Piiripäällikkö Aslak Saviranta Koululaiva Röyttä www. sininenreservi. fi

10 Sen suunnittelu aloitettiin Uusi CLK. 100 vuotta autoilun historiaa on Mercedes Benzin historiaa. Kun pyrkimys täydellisyyteen muuttuu intohimoksi, tuloksena on ajaton ja arvostettu klassikko. Siksi Mercedeksen coupö-mallit, esimerkiksi Mercedes-Benz CLK, ovat olleet jo 1960-luvun alusta maailman halutuimpia ja arvostetuimpia autoja. Yksi osoitus arvostuksesta on jälleenmyyntiarvo: Mercedes-Benz-k lassikoista maksetaan tänään jopa enemmän kuin ne maksoivat uutena. 347 hevosvoimaa. Mercedes-Benz CLK 55 AMG: V8-moottorilla 347 hv (255 kw) ja 5,3 sekuntia O -100 km/t. Vakiona kaikissa CLK coupe -malleissa mm. ilmastointiautomatiikka, ESP-ajovakauden hallintajärjestelmä, BAS-jarruassistentti, 6 turvatyynyä, 2 vuoden täystakuu ilman kilometrirajoitusta, 30 vuoden puhkiruostumattomuustakuu sekä MobiloLife-Iiikkuvuuspalvelu, etumatkustajilla automaattiset turvavöiden ojentimet: huippunykyaikainen klassikko, nyt Suomessa. Mercedes-Benz

11 SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ Historia Helsingissä perustettiin v reservin meriupseerien merisäätiö, jonka tehtävänä oli harjoitusaluksen ylläpito ja käyttö Helsingin meriosaston jäsenistölle. Säätiö hankki tähän tarkoitukseen my Saukko - nimisen moottoriveneen. Saukon ikääntyessä se myytiin v ja ryhdyttiin uuden aluksen hankintaan. Säätiön nimi muutettiin reserviläisten merisäätiöksi v. 1973, jolloin sen toiminta-alue kattoi myös Helsingin reservialiupseerien meriosaston. Loppuvuonna 1973 säätiö hankki uudeksi harjoitusalukseksi my Vesikon. Tämä alus toimi aluksi helsinkiläisten ja sittemmin muidenkin suomen merireserviläisten harjoitusaluksena vuoteen Kun koulutusalus Vesikko v myytiin vanhentuneena, saatiin sen tilalle koulualukseksi Merivoimien käytöstä poistettu R-luokan vartiovene Köyttä keväällä Köytän toiminta on ollut aktiivista ja sillä on erilaiseen koulutukseen osallistunut vuosina n. 800 koulutettavaa. Alukseen on Sinisen Reservin lippulaivana tutustunut arviolta henkilöä sen ollessa vierailuilla rannikko-suomen eri satamissa Kun sininen reservi muodostettiin aluksi rekisteröimättömänä ja sittemmin rekisteröitynä toimintana, säätiön toiminta muuttui vuodesta 1996 lukien valtakunnalliseksi toiminnaksi. Tällöin säätiö sai nykyisen nimensä Sinisen Reseivin Säätiö. Kun "laivasto" ja rannikkotykistö yhtyivät uusiksi merivoimiksi v syntyi kiinteä yhteistyö toisen meripuolustuksessa vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja maanpuolustusta rahoittavan RT-säätiön kanssa. Säätiöillä on yhteinen toiminta-alue kuitenkin niin, että niissä ei juurikaan ole päällekkäisyyksiä. Kun pitkäaikavälin tavoitteena on myös merivoimien vapaaehtoisten sektoreiden rahoituksen integroiminen syntyi myös tarve muuttaa Sinisen Reseivin Säätiön toimintoja siten, että tätä tavoitetta mahdollisimman hyvin lähestyttäisiin. Tässä tarkoituksessa säätiön säännöt muutettiin v ja perustettiin säätiön valtuuskunta. Säätiön hallinnollinen rakenne yhdenmukaistui RT-säätiön hallintomuodon kanssa. Hallinto Sinisen Reservin Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunta valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Se kokoontuu vuosittain viimeistään huhtikuussa jolloin se käsittelee edellisen kalenterivuoden toimintakertomuksen, siitä johtuvat toimenpiteet, vahvistaa valtuuskunnan jäsenten 11

12 lukumäärän ja valitsee heidät ja valitsee itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä säätiön hallituksen varajäsenineen. Valtuuskunta Säätiön valtuuskunta järjestäytyi pitämässään kokouksessa ja siihen kuuluvat seuraavat henkilöt: Säätiön tarkoitus Hallituksen jäsen Kari Airaksinen Aker-Finnyards Oy Toimitusjohtaja Martin Börman Oy Veho Group Ab Toimitusjohtaja Jorma Eloranta Oy Kvaerner Masa-Yards Ab Hall. puheenjohtaja Peter Fagernäs Pohjola Oy Pääkonsuli Kai Hietarinta Kontra-amiraali Hans Holmström Merivoimat Vuorineuvos Matti Honkala Kesko Oyj Varatoimitusjohtaja Mika Ihamuotila Sampo Oyj Toimitusjohtaja Keijo Ketonen TS-yhtymä Toimitusjohtaja Risto Kortela Siemens Oy Toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä Planmeca Oy Merenkulkuneuvos Antti Lagerroos Finnlines Oyj Johtaja Matti Lounasmeri UPM-Kymmene Oyj Hall. puheenjohtaja Juha Nurminen John Nurminen Oy Toimitusjohtaja Gustav Nyberg Aspo Oyj Toimitusjohtaja Risto Pouttu Pouttu Oy Toimitusjohtaja Juha Rantanen Ahlström Oyj Vuorineuvos Jaakko Rauramo Sanoma-WSOY Oyj Toimitusjohtaja Hannu Roine Isku Oy Johtaja Veli-Matti Ropponen Fortum Oyj Valtiosihteeri Antti Satuli Ulkoministeriö Ministeri Ilkka Suominen Europarlamentti toimitusjohtaja Roger Talermo Amer-yhtymä Oyj Toimitusjohtaja Jukka Viinanen Orion-yhtymä Oyj Sinisen Reservin Säätiön tarkoituksena on tukea ja kehittää meripuolustuksen reserviä ja sen toimintaa, vaalia sen perinteitä ja tallentaa sen historiaa, herättää yleistä kiinnostusta meripuolustusta kohtaan, edistää yleistä mielenkiintoa sekä ammatillisia että vapaa-ajan merellisiä toimintoja kohtaan ja tukea edellä mainittuja toimintoihin kohdistuvaa historian tutkimusta. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla meripuolustuksen piirissä toimivia vapaaehtoisen maanpuolustustyön yhdistyksiä sekä taivittaessa muutakin meripuolustusta mm. myöntämällä apurahoja säätiön tarkoitusta palveleviin tutkimushankkeisiin, historiaselvityksiin ja tiedotustoimintaan. Säätiö tukee taloudellisesti merenkulkukilpailutoimintaa, meripelastustaidon ja ympäristönsuojelun harrastusta ym. näihin verrattavaa merenkulkuun liittyvää toimintaa ja perinteen keräystä ja Valtuuskunnan puheenjohtajana on pääkonsuli Kai Hietarinta ja varapuheenjohtajina ovat toimitusjohtaja Keijo Ketonen ja vuorineuvos Matti Honkala. Valtuuskunnan sihteerinä on varatuomari Pekka Niemi Hallitus Säätiön varsinaista hallintoa hoitaa valtuuskunnan vuosittain valitsema hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja tarvittavat hallintoelimet, sihteerin ja taloudenhoitajan. Säätiön hallituksessa ovat seuraavat henkilöt: Toimitusjohtaja Christian Elfving Lippueamiraali Pertti Malmberg Hammaslääk. tri Kai Masalin Piiripäällikkö Aslak Saviranta Toimitusjohtaja Reijo Telaranta Pääjohtaja Kyösti Vesterinen Puheenjohtaja Ulla Riikonen Kommodori Antero Karumaa KTL Tapio Riikonen Fil.tri Jouko Mäki Kommodori Hanno Strang Meriosaston pääll. Jorma Kuntsi Hallituksen puheenjohtajana on pääjohtaja Kyösti Vesterinen ja varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Reijo Telaranta. Hallituksen sihteerinä on varatuomari Pekka Niemi ja taloudenhoitajana komentaja evp. Aslak Saviranta. 12

13 säilyttämistä. Säätiö voi julkaista lehteä sekä hankkia ja omistaa aluksia. Säätiön tämän hetken toiminnan painopisteenä on omistamansa koulutusalus Röytän ylläpito ja Sinisen Reservin 23:n jäsenyhdistyksen toiminnan taloudellinen tukeminen. Säätiön varainhankinta Säätiön varainhankinta on perustunut yrityksiltä saatuihin lahjoituksiin. Pitemmällä aikavälillä säätiö pyrkii kehittämään pääomaansa siten, että säätiön tarkoituksiin vuosittain tarvittavat varat voitaisiin osoittaa omasta pääomasta. Tämän vuoksi säätiön varainhankinta nyt jakaantuu toiminnalliseen rahoitukseen ja pääomarahoitukseen. Toiminnallisella rahoituksella katetaan Sinisen Reservin yhdistysten, koulukuvan ja projektien vuotuiset kustannukset. Tämä on lyhyen aikavälin rahoitusta ja perustuu yhteistyökumppaneiden ja elinkeinoelämän avustuksiin. Pääomarahoituksella tavoitellaan pitemmällä aikavälillä säätiölle sellaista pääomarakennetta, joka mahdollistaisi säätiön tukitoiminnan pääomatuloilla. Vähitellen avustusperusteinen rahoitusosuus vähenisi ja pääomaperusteinen kasvaisi ja muodostuisi lopulta perustoiminnot kattavaksi. Yhteystiedot Säätiön toiminnasta saa lisätietoa säätiön taloudenhoitajalta komentaja evp. Aslak Savirannalta, puh tai ja säätiön sihteeriltä varatuomari Pekka Niemeltä, puh tai Nuku yösi rauhassa. Ota kotivakuutus. Soita OIO , niin teemme sinulle tarjouksen, josta ei kannata kieltäytyä. jg^ Jr OHJOLA Keskity elämään

14 Nyt voit tehdä päivän hyvän työn myös kaupassa. KESKO K-ympäristökauppadiplomi valittiin maailman kymmenen parhaan kumppanuusohjelman joukkoon YK:n kestävän kehityksen kokouksessa Johannesburgissa. Suomessa on yli 160 K-ympäristökauppaa, joissa asiakkaiden ja työntekijöiden on helppoa olla vastuullisia. Käytännön tekomme ympäristön hyväksi jatkuvat. Lisää tietoa ympäristökaupoista saat osoitteesta PHflRMO urana elämässä sattuu ja tapahtuu Burana tunnetaan tehokkaana kipu- ja särkylääkkeenä. Se alentaa m/ös kuumetta ja poistaa tulehdusta. Useimmille Burana sopii, mutta jos saat allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, munuais- tai maksasairaus tai olet raskaana, neuvottele käytöstä lääkärin kanssa. Käyttöalueet: tilapäiset kipuja kuumetilat, kuten vilustumissairauksien ja influenssan oireet, lihasja nivelkivut, hammassärky. Tutustu pakkauksessa olevaan käyttöohjeeseen. Sisältää ibuprofeenia. Lisätietoja

15 R AN N IKKOTYKISTÖSÄATIÖ Rannikkotykistösäätiön tarkoituksena on rannikkotykistön perinteiden vaaliminen ja merivoimien piirissä tapahtuvan rannikkopuolustukseen liittyvän kehitystyön edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö palkitsee ja tukee taloudellisesti merivoimien piirissä suoritettavaa rannikkopuolustukseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä sekä opiskelua. Lisäksi säätiö tukee taloudellisesti merivoimien piirissä tapahtuvaa rannikkopuolustukseen liittyvää julkaisu-, valistusja viihdytystoimintaa. Näin on kirjattu rannikkotykistösäätiön sääntöihin, jotka päivitettiin äskettäin vastaamaan vuonna 1998 tapahtunutta puolustusvoimien rakennemuutosta, jossa rannikkotykistö ja merivoimat yhdistettiin. Muutos oli lähinnä teknillinen ja säätiö jatkaa edelleen toimintaansa perustajien tarkoittamalla tavalla. Säätiön talous on vakaalla pohjalla ja se kykenee vuosittain jakamaan peruspääomasta saaduilla korko- ja osinkotuloilla jopa IS 000 euroa erilaisina palkintoina ja apurahoina. Rannikkotykistösäätiön toimintaa valvoo valtuuskunta. Valtuuskunnan jäsenet ovat rannikkotykistön piirissä ja muualla yhteiskunnassa merkittävässä asemassa olevia vaikuttajia. Valtuuskunta kokoontuu vuosittain yleensä kaksi kertaa käsittelemään päättyneen toimikauden tilinpäätöstä, vahvistamaan tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja valitsemaan säätiön hallituksen. Sotien jälkeen oli maanpuolustuspiireissä perustettu useita aselajisäätiöitä tukemaan ja edistämään aselajin piirissä tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. Rannikkotykistöä lähellä olevissa piireissä syntyi 1970-luvun lopulla ajatus vastaavan säätiön perustamisesta tukemaan vastaavasti rannikkotykistön kehittämistyötä. Perustamisessa kokoavana voimana oli silloinen rannikkotykistön tarkastaja eversti Alpo Kantola. Hänen innostamana perustettiin ensin Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry kokoamaan säätiölainsäädännön edellyttämä markan peraspääoma. Perinneyhdistyksen rahavaliokunta ja rannikkotykistön ystävät toimivat ripeästi ja päätös Rannikkotykistösäätiön perustamisesta ja hakemisesta säätiörekisteriin voitiin tehdä syksyllä Rannikkotykistösäätiö hyväksyttiin oikeusministeriön kirjaamalla ilmoituksella säätiörekisteriin

16 Rannikkotykistösäätiön valtuuskunta vuonna 2002 on seuraava: Toimitusjohtaja Johtaja Johtaja Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Kommc >dori Puheenjohtaja Varatuomari Prikaatikenraali Kansanedustaja Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtaja Johtaja Toimitusjohtaja Ekonomi Opetusneuvos Toimitusjohtaja Myyntipäällikkö Toimitusjohtaja Eversti Toimitusjohtaja Juhani Forss Pauli Juuti Timo Kivi-Koskinen Seppo Riitamaa Keijo Tapiovaara Jorma Vuohelainen lilla Varjola Christer Anteli Asko Kilpinen Esko Aho Martti Koski Erkki Karmila Ilpo Linko Jarl Storgärds Pekka Ahtola Pentti Jänkälä Matti Julin Markku Rouhe Heikki Kapanen Risto Sinkkonen Kari Tarkiainen Säätiön asiamiehenä toimii komentajakapteeni Kari Aapro MeriSK. kari. mii. fi p Rannikkotykistösäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja on toimitusjohtaja Keijo Tapiovaara. Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana on perinteisesti ollut rannikkotykistön tarkastaja. Meripuolustuksen rakennemuutoksen jälkeen puheenjohtajan tehtävää on hoitanut kommodori Hanno Strang. Rannikkotykistösäätiön hallitus jäsenten henkilökohtaisine varajäsenineen on vuonna 2002: Kommodori Hanno Strang PE Kommodori Hannu Luukkonen MerivE Komentaja Hasse Rekola RtUY Eversti Juhani Haapala RtUY Toimitusjohtaja Pertti E.K. Aalto Johtc )rengas Insinööri Jukka Toukkari Joht( >rengas Toimitusjohtaja Reijo Telaranta Rp-kilta Ekonomi Jouni Grönroos Rp-kilta Komentaja Jukka Tilli PE K< «lientaja kapteeni Jori Harju PE Kapteeniluutnantti Hannu Keppola RtOU Yliluutnantti Jari Andersson RtOU 130TK MT085-meritorjuntaohjus 16

17 Tähän kaupunkiin on hyvä herätä. Monestakin syystä. Kaikki mitä kaupungissa tapahtuu. Joka aamu. Tilaa Hesari kotiisi numerosta tai HELSINGIN SANOMAT

18 IA«"«lostol» 1 SIVU"» 5 ' 1LAS" Meripuolustuksen tiedotus- ja sidosryhmä/ehti RANNIKON PUOLUSTAJA Rannikon Puolustaja on koko meripuolustuksen ja sen sidosryhmien yhteinen äänenkannattaja, joka tavoittaa yli 5000 lukijaa neljä kertaa vuodessa. B5-kokoinen lehti painetaan nelivärisenä ja sen sivumäärä on keskimäärin noin 100 sivua. Vuoden 2003 aineistopäivät ja ilmestymisajankohdat Numero 1/2003 2/2003 3/2003 4/2003 Aineistopäivä Ilmestyy viikko 9 viikko 23 viikko 38 viikko 48 Tilausmaksut ja erillissopimukset Meripuolustuksen piirissä toimiville yhdistyksille on tarjottu mahdollisuus tilata lehti jäsenilleen jäsenhintaan 7 euroa/vuosikerta. Yksittäiselle tilaajalle lehden vuosikerran hinta on 17 euroa. Lehteä jaetaan myös merkittäviä määriä erilaisissa meripuolustuksen rekrytointi- ja markkinointitilaisuuksissa mm- puolustusvoimain harjoituksissa. Aineistot Lehti julkaisee sekä meripuolustuksen tulevaisuutta, että nykyisyyttä koskevia artikkeleita ja meripuolustuksellisten järjestöjen toiminnasta kertovia kiinnostavia artikkeleita. Lehden kotisivut ja sähköinen tiedottaminen (www.rannikonpuolustaja.fi) Lehdellä on omat kotisivut, joilla tietoa voidaan levittää joustavasti ja nopeasti. Yhdistyksillä on mahdollisuus toimittaa omia ajankohtaistiedotteitaan näille kotisivuille. Yhdistykset vastaavat omista ilmoituksistaan ja niiden ajankohtaisuudesta. Tiedotustila on yhdistyksille maksuton. Erikoisnumerot Rannikon Puolustaja -lehti julkaisee ajoittain erikoisja teemanumerolta, jotka toteutetaan projektikohtaisesta Koulutus ja muu toiminta Yhdistysten tiedotuksesta vastaavat henkilöt ovat tervetulleita lehden maksuttomiin, lehden tekoa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, joita on järjestetty viime aikoina vuosittain. Yhdistysten jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua lehden järjestämiin lukijamatkoihin. Kehittäminen ja talous Lehti on vuosia jatkuneen määrätietoisen työskentelyn tuloksena sisällöstään ja ulkoasustaan kiitetty ja myös palkittu lehti. Lehden tulevaisuuden turvaaminen vaatii kuitenkin mahdollisimman laajaa tukea, myös taloudellista. Tilausmaksut kattavat alle puolet lehden kustannuksista. Mikäli voittoa syntyy, se on käytetty ja käytetään lehden kehittämiseen. 1 8

19 Ilmoitusmyynti Lehdellä on ulkopuolinen ilmoitushankkija Ilpo Pitkänen Oy, jonka kanssa on tehty sopimus lehden nimiin tehtävästä ilmoitushankinnasta. Kustantaja voi hankkia myös suoraan omia ilmoituksia, mutta niistä on aina sovittava ennakkoon päätoimittajan kanssa, joka edelleen sopii asiasta lehden ilmoitushankkijan kanssa. Kustantaja Lehden kustantajana toimii Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry, joka kantaa myös lehden taloudellisen vastuun. Rannikon Puolustaja -lehti on Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen. Toimituskunta Päätoimittajan ja toimituspäällikön apuna on toimituskunta, jonka jäsenet edustavat keskeisiä sidosryhmiä, kuten merivoimia ja Sinisen Reservin jäsenjärjestöjä. Toimituskunnan jäsenet huolehtivat ensisijaisesti aktiivitoimittajina siitä, että heidän taustayhteisönsä saa lehdessä mahdollisimman hyvän näkyvyyden. Keskeistä on uutisointi yksikön /järjestön tapahtumista ja toiminnasta. Toimitusneuvosto Lehdellä on toimitusneuvosto, jonka työskentelyyn kutsutaan lehden tilaavista yhdistyksistä henkilöitä, joilla on laaja meripuolustuksen asiantuntemus sekä mielellään kokemusta käytännön lehtityöstä. Toimitusneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja tukee mahdollisuuksiensa mukaan päätoimittajan ja toimituksen työskentelyä. Tärkeimpänä tehtävänä on vaikuttaminen lehden linjauksiin ja suuntaviivoihin. Yhteenveto Yhteenvetona voidaan todeta, että yhdistyksille tarjotaan tilausmaksua vastaan mahdollisuus saada edellä mainitut lehden tarjoamat edut. Yhdistysten "velvollisuutena" on mahdollisuuksien mukaan tukea ja varmistaa lehden terveen kehityksen jatkuminen sekä sen taloudellisten ja toiminnallisten resurssien säilyminen myös jatkossakin. Kannattaa muistaa, että Rannikon Puolustaja -lehden tekijät työskentelevät korvauksetta - vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Tervetuloa lehden tilaajaksi ja aineiston tuottajaksi - yhteisen asian puolesta Kai Masalin päätoimittaja gsm: kai. Kiitos Poutulle Pansuolan käytöstä! Ahlström POUTTU Ahlström Oyj, PL 329, Eteläesplanadi 14, Helsinki Puhelin , fax

20 UPM Tervettä kasvua.

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi Viestiupseeriyhdistys ry www.viestiupseeriyhdistys.fi Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja tietotekniikka-alan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestialan johto-

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen PL 2100, 02015 TKK Rakentajanaukio 4 A, 02150 Espoo http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 11.11.2010 JÄSENTIEDOTE 3/2010 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen Seuran vaalikokous

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82 KORJAUSKEHOTUS Liite Säännöt pyydetään korjaamaan merkintöjen mukaisesti. Yhdistys voi hyväksyä korjausehdotukset sellaisenaan rastittamalla ao. ruudut. Kaikki asiakirjat on toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SMART & CLEAN - SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT [Luonnos IX / 11.3.2016]

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SMART & CLEAN - SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT [Luonnos IX / 11.3.2016] PÄÄKAUPUNKISEUDUN SMART & CLEAN - SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT [Luonnos IX / 11.3.2016] 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr (ruotsiksi Huvudstadsregionens Smart &

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut JÄSENTIEDOTE 2/2014 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen: Seuran vaalikokous 2014 Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n sääntömääräinen ja kaikille jäsenille avoin vaalikokous pidetään Otaniemessä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 TIEDOTE 1 (3) Laivaston Sukeltajakilta ry Tapani Korhonen 28.1.2016 LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 Tervehdys hyvät kiltaveljet! Killan 31. toimintavuosi on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. Tämän

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA Suonteen kalastusalueen vuosikokous 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 25.4.2014 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö

Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö Pykälä ry:n oikeusapuohjesääntö 1 Luku Tarkoitus ja toimintamuodot 1 Tarkoitus Tässä oikeusapuohjesäännössä määrätään Pykälä ry:n (jäljempänä yhdistys) harjoittamasta oikeusaputoiminnasta. Oikeusaputoiminnan

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

SUOMALAINEN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT

SUOMALAINEN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT SUOMALAINEN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 14.3. ja ylimääräisessä kokouksessa 10.6.1996. 1 Yhdistyksen nimi on Suomalainen Pursiseura ry., epävirallisesti lyhennettynä SPS, ja sen

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja muodostaminen Työhuonekunnan nimi on:... ja sen muodostavat... työskentelevät... kuuluvat jäsenet. 2 Työhuonekunnan perustaminen, tarkoitus ja toimintamuodot

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE Seivästalli ry:n visio ja missio kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoituspaikkoja ja lajikulttuuria sekä vaalia perinteitä tarkoitustaan

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomenlinnan Upseerikerho ry ja sen kotipaikka on Suomenlinna Helsingin kaupungissa. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot