SININEIM RESERVI Monipuolista merellistä toimintaa maanpuolustuksen hyväksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SININEIM RESERVI Monipuolista merellistä toimintaa maanpuolustuksen hyväksi"

Transkriptio

1 SININEIM RESERVI Monipuolista merellistä toimintaa maanpuolustuksen hyväksi

2 Global network of innovation SIEMENS Kaikki tietoliikenteeseen. Verkot Sovellukset Konsultointi

3 Mikä ja mitä on Sininen Reservi Sininen Reservi on monipuolinen, aktiivinen ja päämäärätietoinen toimija, joka sijoittuu luontevasti merivoimien rinnalle rakentamaan, resursoimaan ja toteuttamaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Sinisessä Reservissä jokainen suomalainen löytää itselleen sopivan tavan toimia turvallisuuden ja maanpuolustustahdon rakentamiseksi. Sinisessä Reservissä on monia aktiivisesti toimivia organisaatioita, joista kerrotaan tämän esitteen sivuilla. Sininen Reservin toiminta voidaan kiteyttää kolmeen toimintasektoriin: Sininen Reservi on järjestötoimintaa, joka nousee isänmaanrakkaudesta, perinteiden kunnioittamisesta ja halusta tehdä maanpuolustustyötä. Sininen Reservi ry:n 23 jäsenjärjestöä kattavat kaikki merivoimien piiristä löytyvät toimintamuodot. Järjestöjen perinteet, jäsenistön saama sotilaskoulutus ja toiminta-alue vaihtelevat. Yhteistä niille on väkevä tahto toimia Sinisenä Reservinä tukemalla kaikin tavoin maanpuolustustyötä ja merivoimien toimintaa. Sininen Reservi on resursointia, varojen keräämistä maanpuolustustyölle. Se on myös hyvien suoritusten palkitsemista ja toimintaa tukevaa julkaisutoimintaa. Sinisen Reservin Säätiö ja Rannikkotykistösäätiö ovat rakentamassa taloudelliset edellytykset toiminnalle, jonka päämääränä on maanpuolustustahdon ja puolustusvalmiutemme vahvistaminen. Monin tavoin kiitetty ja palkittu yhteinen lehtemme Rannikonpuolustaja tekee samaa työtä viestinnän keinoin. Sininen Reservi on vapaaehtoista koulutustoimintaa, kursseja sekä muita koulutustapahtumia, joiden tavoitteena on sotilaallisten taitojen ylläpitäminen ja kartuttaminen. Viime vuonna kertausharjoituksiin osallistui runsaat kolmekymmentä tuhatta reserviläistä. Lähes sama määrä osallistui vapaaehtoiseen koulutukseen kursseilla tai muissa koulutustapahtumissa. Koulutettavista yli puolet kuuluu asevelvolliseen reserviin. Vapaaehtoista koulutusta ohjaa ja koordinoi Maanpuolustuskoulutus ry (MPK ry), joka on perustettu vuonna Yhdistykseen, jonka toimintaa ja organisaatiota ajanmukaistettiin 1999 tehdyllä sääntömuutoksella, kuuluu jäseninä 11 keskeistä valtakunnallista maanpuolustusjärjestöä sekä puolustusministeriö ja puolustusvoimat. Myös sisäasiainministeriö tukee toimintaa. MPKn koulutusorganisaation muodostaa 19 alueellista maanpuolustuspiiriä, valtakunnalliset ilma- ja meripuolustuspiirit sekä noin 200 vapaaehtoisvoimin toimivaa paikallisosastoa. Merivoimien ja Sinisen Reservin yhteistyökumppanina järjestön koulutusorganisaatiossa on Meripuolustuspiiri. Sininen Reservi rydlä, joka on MPKn jäsenjärjestö, on edustajansa yhdistyksen hallituksessa. Kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa on mitattu kansalaisten maanpuolustustahtoa ja puolustusvoimiin kohdistuvaa luottamusta, Suomi on aina sijoittunut parhaiden joukkoon. Tästä me kaikki voimme olla ylpeitä. Tämän tilanteen säilymiseksi meidän kannattaa tehdä työtä ja panostaa niin henkisiä kuin aineellisiakin voimavarojamme. Suomi on hyvä maa, jota kannattaa yhdessä puolustaa myös rauhan aikana. Reijo Telaranta Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja 3

4 seisomme tukevasti kolmella jalalla Aspo on teollisuuden logistiikkapalveluja tarjoava monialayhtiö, jolla on kolme toimialaa: Chemicals markkinoi muoviraaka-aineita ja teollisuuskemikaaleja, Shipping huolehtii raaka-aineiden merikuljetuksista ja Systems valmistaa ja huoltaa huoltamoiden jakeluautomaatiojärjestelmiä. Kaikilla toimialoilla vastuullamme on keskeinen linkki asiakkaidemme logistisesta ketjusta. Monialayhtiönä voimme tehokkaasti hyödyntää yhdellä toimialalla hankittuja kokemuksia myös muilla toimialoilla ja eri asiakkuuksissa. Siksi Aspo on enemmän kuin osiensa summa. it ASPO

5 SI IM I IM E IM RESERVI RY Meripuolustuksen maanpuolustusjärjestöjen vahva yhdysside HISTORIA Sininen Reservi ry syntyi virallisesti , kun seitsemän laivastojoukkojen reserviläisten yhdistystä piti perustavan kokouksen. Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus oli käytännössä alkanut rekisteröimättömänä Sinisen Reservin nimellä jo muutamia vuosia aikaisemmin. Kun puolustusvoimien organisaatiomuutos muodosti rannikko- ja laivastojoukoista nykyiset merivoimat, myös vapaaehtoisella puolella reserviläisten organisaatiot yhdistettiin. Tämä yhdistäminen, joka sujui ripeästi ja kivuitta, toteutettiin sekä koulutusorganisaatioissa että järjestökentässä. Kun mukaan toimintaan tulivat myös rannikkojoukkojen järjestöt, Sininen Reservi ry kasvoi nopeasti 21 jäsenjärjestön yhteenliittymäksi. Merivoimien piirissä tapahtuvaa vapaaehtoista koulutustoimintaa hoitamaan muodostettiin Sinisen Reservin laivueista ja rannikkojoukkojen paikallisosastoista yhteinen organisaatio, joka MPK ry:n johdossa otti meripuolustuspiirinä vastuulleen vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen. Sininen Reservi ry sai tässä jaossa ne tehtävät, jotka on lueteltu vuonna 2000 uusituissa yhdistyksen säännöissä. TEHTÄVÄT Sininen Reservi ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea ja harrastaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä, tukea meripuolustuksen vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta, edistää meripuolustuksen, merenkulun ja merimiestaidon harrastusta, tehdä tunnetuksi suomalaista merenkulkuperinnettä sekä ylläpitää ja kohottaa maanpuolustustahtoa. Edellä mainittuihin tavoitteisiin järjestö pyrkii mm. edistämällä jäsenyhdistystensä yhteistyötä, järjestämällä vapaaehtoisia kouluttajia ja koulutettavia MPK ry:n Meripuolustuspiirin koulutustapahtumiin sekä harjoittamalla ja tukemalla tiedotus- ja perinnetoimintaa. Sininen Reservi ry on valtakunnallisen koulutusorganisaation MPK ry:n jäsen, ja yhdistyksellä on edustaja sen hallituksessa. JÄSENET Sininen Reservi ry:ssä ei ole henkilöjäseniä. Toimintaamme toteuttavat Sinisen Reservin alaosastot ja jäsenyhdistykset. 23 jäsenyhdistyksessämme on yhteensä noin 6000 jäsentä. Helsingin Laivastokilta ry Helsingin Merireserviläiset iy Helsingin Reservimeriupseerit ry Helsingin Miinaraivaajakilta ry Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry Kymen Laivastokilta 17 5

6 Laivaston Sukeltajakilta ry Naantalin Reservialiupseerit ry:n Meriosasto Naantalin Reserviupseerit ry Nylands Brigads Gille rf Pohjanlahden Laivastokilta ry Rannikkojääkärikilta ry Rannikkosotilaskotiyhdistys ry:n Siniset Vihreät Sisaret Rt-kerho Johtorengas ry Saaristomeren Merivartioston Kilta ry Selkämeren Rannikkokilta ry Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry Tampereen Reserviläiset ry: n Meriosasto Tampereen Reserviupseerit ry:n Meriosasto Turun Sotilaspoliisikilta ry Turun Laivastokilta ry Turun Rannikkotykistökilta ry Turun Reservimeriupseerit ry LISATIETOJA Sininen Reservi ry:stä ja sen toiminnasta antavat yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Telaranta, puh , ja varapuheenjohtaja Jukka Tarjanne, , Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta HALLINTO Sininen Reservi ry järjestää vuositain yhdessä merivoimien kanssa Meripuolustuspäivän, johon osallistuvat merivoimien, reserviläisjärjestöjen, vapaaehtoisen koulutustoiminnan, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin avainhenkilöt. Samassa yhteydessä järjestetään jäsenjärjestöjen edustajille syysseminaari, jossa kehitetään ja suunnitellaan yhteisvoiminen yhdistyksen toimintaa. Kevätkokous on yhdistyksen virallinen vuosikokous, jossa jäsenyhdistysten edustajat valitsevat Sininen Reservi ry:n puheenjohtajan ja hallituksen. Tällä hetkellä hallituksessa ovat seuraavat: Keijo Telaranta Tapio Riikonen Jukka Tarjanne Hannu Saario Kare Vartiainen Matti 1 liitimen Mauri Kettunen Keijo Karimäki Jarmo Holm Heikki Nieminen Mauno Hintsala Mika Koivunen Christer Sundman Eija Paananen puheenjohtaja Kymen Laivastokilta ry, varapuheenjohtaja Helsingin Laivastokilta ry, varapuheenjohtaja Helsingin Reservimeriupseerit ry Rt-kerho Johtorengas Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry Helsingin Merireserviläiset ry Laivaston Sukeltajakilta ry Turun Laivastokilta ry Naantalin Reserviupseerit ry Pohjanlahden Laivastokilta ry Selkämeren Rannikkokilta ry Nylands Brigads Ciille rl Rannikkosotilaskotiyhdistys ry Läsnäolo- ja puheoikeus: Pentti Villanen MerivE Aslak Saviranta MPK / Meripuolustuspiiri Pekka Niemi Sinisen Reservin Säätiö Kai Masa Iin Suomenlahden Meripuolustusosasto Jouko Mäki Saaristomeren Meripuolustusosasto Kristiina Slotte Tapio Björklund Hallituksen sihteeri Taloudenhoitaja wjwin.n.iik.1 laiuuin-iuiuiiaja m m Mika Ku ti Tiedottaja www. smmenreservi. fi b

7 Vahva kentällä kuin kentällä / Tykkivene Karjala avataan yleisölle kesäkuuj> Sotamuseo luovut komeimman Foru Turun Sanomat JAMIE NIEMINEN Vain ohikiitävän hetken sai Sotamuseon johtaja Markku Melkko pitää museolaivaksi reservissä ylennettyä tykkivene Karjalaa omanaan. Turussa pidetyssä tilaisuudessa merivoimien komentaja, kontra-amiraali Hans Holmström luovutti Karjalan virallisesti Melkolle, joka puolestaan siirsi sen edelleen Forum Marinumin toimitusjohtaja Seppo Sareliukselle. - Sotamuseon kokoelmien komein, luonnehti Melkko juhlaliputettua tykkivenettä. - Pääsi ansaitsemaansa säilytyspaikkaan, totesi puolestaan Holmström aluksella palvelleen merikadetin asiantuntemuksella. Kansainvälisestikin kiinnostava Tykkivene Karjala edustaa sisaraluksensa, konetekniikan laboratoriona nykyään toimivan tykkivene Turunmaan tavoin aikansa huippumodernia tekniikkaa, joka herätti suurta kiinnostusta ulkomaita myöten. Nämä Suomessa kehitetyt sota-alukset olivat rakenteensa, nopeutensa ja aseij sensa ansiosta ainutlaatuise Itämeren alueella. Silloiset telutiimissä oli mukana Saarikangas, jokaj paukutellut henksf Tykkivene vuosina 198! ja viestiki laitteet sa, solle. t' Forum Marinj jalahinattii lusq saluee: 'ap; Tilaa Turun Sanomat. Soita maksuttomaan palvelunumeromme (arkisin , lauantaisin ), ja kysy lisää tilausvaihtoehdoistamme. Tänä vuonna Turun Sanomat tarjoaa yli juttua, joista yli toimittajiemme omia, noin valokuvaa, yli kaaviota ja grafiikkaa. Turun Sanomilla on lukijaa jokaisena päivänä. urun.»aiio'" a Sucun<6anomal

8 MERIPUOLUSTUSPIIRI kouluttaa vapaaehtoista merellistä reserviä Koululaiva Röyttä Maanpuolustuskoulutus ry: n merellisen koulutuksen toteuttajana toimii Meripuolustuspiiri. Se aloitti toimintansa , jolloin uusimuotoinen Maanpuolustuskoulutus ry aloitti toimintansa. Vastaavaa koulutusta oli ollut eri nimikkeiden alla jo vuodesta 1992 lähtien. Organisaatiot toiminnan alkuvuosina elivät varsin voimakkaasti, mutta tällä hetkellä toiminta on selkiintynyt ja vakiintunut nykyiseen muotoonsa. Nykyinen koulutusorganisaatio Meripuolustuspiiri toimii rannikkoseudulla Virolahdelta- Tornioon ja sisämaassa Tampereen alueella. Meripuolustuspiiri jakaantuu Itäiseksi ja Läntiseksi koulutusalueeksi siten, että itäiseen kuuluu Suomenlahti ja läntiseen Saaristomeri ja Pohjanlahti sekä Tampereen seutu. Varsinainen koulutustoiminta tapahtuu Meripuolustuspiirin alaisissa paikallisosastoissa tai meriosastoissa. Näitä on Meripuolustuspiirissä yhteensä 13. Meriosasto eroaa paikallisosastosta siinä, että se on hallinnollisesti yhdistetty alueellisen maanpuolustuspiirin paikallisosastoon. Itäisellä koulutusalueella toimii Hamina - Kotka alueella Meri-Karjalan paikallisosastoja muualla Suomenlahden alueella Suomenlahden Meripuolustusosasto, Suomenlinnan, Porkkalan paikallisosastot, Paikallisosasto Rikama Santahaminassa ja Hangon Meriosasto. Läntisellä koulutusalueella Saaristomeren Meripuolustusosasto ja Länsi-Turunmaan, Kemiönsaaren, Raumanmeren, Perämeren paikallisosastot sekä Tampereen, Vaasan ja Kokkolan meriosastot. Meripuolustusosastoilla on alueidensa koulutustoimintaa koordinoiva ja tukeva tehtävä. Ne toimivat samalla alueensa reserviläistoiminnan yhteyseliminä merivoimien joukko-osastoihin. Koulutuksen järjestelyt Meripuolustuspiirin koulutuksen sisältö poikkeaa jonkin verran muiden maanpuolustuspiirien koulutuksesta. Koulutus on suurelta osin meripuolustuksen v iranomaisten koulutusta tukevaa. Sotilaalliset kurssiaiheet jakaantuvat sisältönsä puolesta laivasto- ja rannikkojoukkokursseihin. Niillä pyritään parantamaan reserviläisen henkilökohtaisia sotilaallisia taitoja tavoitteena parantaa reserviläisen sijoittamista poikkeusolojen tehtäviin. 8

9 Sotilaalliset lisäkurssit Kursseista noin 80 % on sotilaallisia lisäkursseja. Näitä ovat mm - sotilasveneenkuljettajakurssit, joilla annetaan perus- ja jatkokoulutusta veneenkuljettajataidoissa ja niille voi hakeutua kaikki yli 15 vuotiaat suomalaiset, - ilmatorjunta-, viesti-, tiedustelu- ja kohteensuojaamiskurssit - linnakkeen taistelu-kurssit - merivalvontakurssit - sukeltajakurssit merivoimien sukeltajille jne. Erilaisia sotilaallisia lisäkurssityyppejä on noin 20. Niistä 2/3 on reserviläisille kohdennettuja tehtäväkohtaisia kursseja ja harjoituksia. Kurssien kesto on yleensä 2 vuorokautta. Meripuolustuksen valmiuskurssi Meripuolustuksen valmiuskurssin opetus tähtää merellisten viranomaisten poikkeusolojen toimintojen ymmärtämiseen. Kurssi on ajateltu olevan eräänlainen aloituskurssi paikallisosastojen toimintaan hakeutuville. Kurssiin kesto on tuntia ja siihen sisältyy 2-3 vuorokauden sotilaallinen jakso joko merivoimien aluksilla tai linnakkeella. Kurssi järjestetään vuorovuosina Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Yleiskurssit Yleiskurssien tarkoituksena on mm kansalaisen yleisten erä-ja merimiestaitojen kouluttaminen tai kertaaminen. Tällaisia kursseja on -pelastautumiskurssit, meripelastus- ja ensiapukurssit, -ympäristövahinkojen torjuntakurssit jne Kouluttajakoulutus Kouluttajakoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa kurssinjohtajat ja kouluttajat Meripuolustuspiirin kursseille. Kouluttajakoulutuksesta osa tapahtuu puolustusvoimien toimeenpanemina kertausharjoituksina tai vapaaehtoisina harjoituksina ja osa on Meripuolustuspiirin omaa koulutusta.tarkempaa tietoa koulutuksesta saa Maanpuolustuskoulutus ry:n internet-sivuilta osoite: tai Muu toiminta Koulutustoiminnan lisäksi on erilaisia yhteisiä tapahtumia, joiden tarkoitus on Meripuolustuspiirin toiminnan tunnettavuuden parantaminen. Tässä ominaisuudessa osallistutaan erilaisiin merihenkisiin näyttely- ja messutapahtumiin usein yhdessä merivoimien kanssa. Meripuolustuspiirin kurssit toteutetaan etupäässä merivoimien joukko-osastoissa oikeissa toimintaympäristöissä. Harjoituksissa on käytössä merivoimien alusten lisäksi myös Sinisen Reservin ja sen jäsenyhdistysten omistamaa alus- ja venekalustoa. Suurimpana aluksena toimii koululaiva Röyttä, jolla järjestetään vuosittain eri puolilla maata monia koulutuspurjehduksia ja harjoituksia. Kuva 3 Meripuolustuspiirillä vuonna 2001 oli 80 kurssia ja harjoitusta ja niihin osallistui kouluttajat mukaanluettuna 1790 henkilöä. Kurssipäiviä kertyi noin Tämän lisäksi paikallisosastojen henkilöstö tuki puolustusvoimien järjestämiä vapaaehtoisia harjoituksia reserviläisinä noin 1000 vuorokautta. Lopuksi Meripuolustuspiiri on kehittynyt vuosikymmenen aikana yhdeksi vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen merkittävistä kouluttajista. Saavutetuista myönteisistä tuloksista voidaan kiittää Meripuolustuspiirin omaa henkilöstöä, merivoimia, merivartiostoja sekä taustavaikuttajia kuten Sininen Reservi ry:tä Sinisen Reservin Säätiötä. Kaikkien tahojen tuki on ollut onnistumisen edellytys. Piiripäällikkö Aslak Saviranta Koululaiva Röyttä www. sininenreservi. fi

10 Sen suunnittelu aloitettiin Uusi CLK. 100 vuotta autoilun historiaa on Mercedes Benzin historiaa. Kun pyrkimys täydellisyyteen muuttuu intohimoksi, tuloksena on ajaton ja arvostettu klassikko. Siksi Mercedeksen coupö-mallit, esimerkiksi Mercedes-Benz CLK, ovat olleet jo 1960-luvun alusta maailman halutuimpia ja arvostetuimpia autoja. Yksi osoitus arvostuksesta on jälleenmyyntiarvo: Mercedes-Benz-k lassikoista maksetaan tänään jopa enemmän kuin ne maksoivat uutena. 347 hevosvoimaa. Mercedes-Benz CLK 55 AMG: V8-moottorilla 347 hv (255 kw) ja 5,3 sekuntia O -100 km/t. Vakiona kaikissa CLK coupe -malleissa mm. ilmastointiautomatiikka, ESP-ajovakauden hallintajärjestelmä, BAS-jarruassistentti, 6 turvatyynyä, 2 vuoden täystakuu ilman kilometrirajoitusta, 30 vuoden puhkiruostumattomuustakuu sekä MobiloLife-Iiikkuvuuspalvelu, etumatkustajilla automaattiset turvavöiden ojentimet: huippunykyaikainen klassikko, nyt Suomessa. Mercedes-Benz

11 SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ Historia Helsingissä perustettiin v reservin meriupseerien merisäätiö, jonka tehtävänä oli harjoitusaluksen ylläpito ja käyttö Helsingin meriosaston jäsenistölle. Säätiö hankki tähän tarkoitukseen my Saukko - nimisen moottoriveneen. Saukon ikääntyessä se myytiin v ja ryhdyttiin uuden aluksen hankintaan. Säätiön nimi muutettiin reserviläisten merisäätiöksi v. 1973, jolloin sen toiminta-alue kattoi myös Helsingin reservialiupseerien meriosaston. Loppuvuonna 1973 säätiö hankki uudeksi harjoitusalukseksi my Vesikon. Tämä alus toimi aluksi helsinkiläisten ja sittemmin muidenkin suomen merireserviläisten harjoitusaluksena vuoteen Kun koulutusalus Vesikko v myytiin vanhentuneena, saatiin sen tilalle koulualukseksi Merivoimien käytöstä poistettu R-luokan vartiovene Köyttä keväällä Köytän toiminta on ollut aktiivista ja sillä on erilaiseen koulutukseen osallistunut vuosina n. 800 koulutettavaa. Alukseen on Sinisen Reservin lippulaivana tutustunut arviolta henkilöä sen ollessa vierailuilla rannikko-suomen eri satamissa Kun sininen reservi muodostettiin aluksi rekisteröimättömänä ja sittemmin rekisteröitynä toimintana, säätiön toiminta muuttui vuodesta 1996 lukien valtakunnalliseksi toiminnaksi. Tällöin säätiö sai nykyisen nimensä Sinisen Reseivin Säätiö. Kun "laivasto" ja rannikkotykistö yhtyivät uusiksi merivoimiksi v syntyi kiinteä yhteistyö toisen meripuolustuksessa vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja maanpuolustusta rahoittavan RT-säätiön kanssa. Säätiöillä on yhteinen toiminta-alue kuitenkin niin, että niissä ei juurikaan ole päällekkäisyyksiä. Kun pitkäaikavälin tavoitteena on myös merivoimien vapaaehtoisten sektoreiden rahoituksen integroiminen syntyi myös tarve muuttaa Sinisen Reseivin Säätiön toimintoja siten, että tätä tavoitetta mahdollisimman hyvin lähestyttäisiin. Tässä tarkoituksessa säätiön säännöt muutettiin v ja perustettiin säätiön valtuuskunta. Säätiön hallinnollinen rakenne yhdenmukaistui RT-säätiön hallintomuodon kanssa. Hallinto Sinisen Reservin Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunta valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Se kokoontuu vuosittain viimeistään huhtikuussa jolloin se käsittelee edellisen kalenterivuoden toimintakertomuksen, siitä johtuvat toimenpiteet, vahvistaa valtuuskunnan jäsenten 11

12 lukumäärän ja valitsee heidät ja valitsee itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä säätiön hallituksen varajäsenineen. Valtuuskunta Säätiön valtuuskunta järjestäytyi pitämässään kokouksessa ja siihen kuuluvat seuraavat henkilöt: Säätiön tarkoitus Hallituksen jäsen Kari Airaksinen Aker-Finnyards Oy Toimitusjohtaja Martin Börman Oy Veho Group Ab Toimitusjohtaja Jorma Eloranta Oy Kvaerner Masa-Yards Ab Hall. puheenjohtaja Peter Fagernäs Pohjola Oy Pääkonsuli Kai Hietarinta Kontra-amiraali Hans Holmström Merivoimat Vuorineuvos Matti Honkala Kesko Oyj Varatoimitusjohtaja Mika Ihamuotila Sampo Oyj Toimitusjohtaja Keijo Ketonen TS-yhtymä Toimitusjohtaja Risto Kortela Siemens Oy Toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä Planmeca Oy Merenkulkuneuvos Antti Lagerroos Finnlines Oyj Johtaja Matti Lounasmeri UPM-Kymmene Oyj Hall. puheenjohtaja Juha Nurminen John Nurminen Oy Toimitusjohtaja Gustav Nyberg Aspo Oyj Toimitusjohtaja Risto Pouttu Pouttu Oy Toimitusjohtaja Juha Rantanen Ahlström Oyj Vuorineuvos Jaakko Rauramo Sanoma-WSOY Oyj Toimitusjohtaja Hannu Roine Isku Oy Johtaja Veli-Matti Ropponen Fortum Oyj Valtiosihteeri Antti Satuli Ulkoministeriö Ministeri Ilkka Suominen Europarlamentti toimitusjohtaja Roger Talermo Amer-yhtymä Oyj Toimitusjohtaja Jukka Viinanen Orion-yhtymä Oyj Sinisen Reservin Säätiön tarkoituksena on tukea ja kehittää meripuolustuksen reserviä ja sen toimintaa, vaalia sen perinteitä ja tallentaa sen historiaa, herättää yleistä kiinnostusta meripuolustusta kohtaan, edistää yleistä mielenkiintoa sekä ammatillisia että vapaa-ajan merellisiä toimintoja kohtaan ja tukea edellä mainittuja toimintoihin kohdistuvaa historian tutkimusta. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla meripuolustuksen piirissä toimivia vapaaehtoisen maanpuolustustyön yhdistyksiä sekä taivittaessa muutakin meripuolustusta mm. myöntämällä apurahoja säätiön tarkoitusta palveleviin tutkimushankkeisiin, historiaselvityksiin ja tiedotustoimintaan. Säätiö tukee taloudellisesti merenkulkukilpailutoimintaa, meripelastustaidon ja ympäristönsuojelun harrastusta ym. näihin verrattavaa merenkulkuun liittyvää toimintaa ja perinteen keräystä ja Valtuuskunnan puheenjohtajana on pääkonsuli Kai Hietarinta ja varapuheenjohtajina ovat toimitusjohtaja Keijo Ketonen ja vuorineuvos Matti Honkala. Valtuuskunnan sihteerinä on varatuomari Pekka Niemi Hallitus Säätiön varsinaista hallintoa hoitaa valtuuskunnan vuosittain valitsema hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja tarvittavat hallintoelimet, sihteerin ja taloudenhoitajan. Säätiön hallituksessa ovat seuraavat henkilöt: Toimitusjohtaja Christian Elfving Lippueamiraali Pertti Malmberg Hammaslääk. tri Kai Masalin Piiripäällikkö Aslak Saviranta Toimitusjohtaja Reijo Telaranta Pääjohtaja Kyösti Vesterinen Puheenjohtaja Ulla Riikonen Kommodori Antero Karumaa KTL Tapio Riikonen Fil.tri Jouko Mäki Kommodori Hanno Strang Meriosaston pääll. Jorma Kuntsi Hallituksen puheenjohtajana on pääjohtaja Kyösti Vesterinen ja varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Reijo Telaranta. Hallituksen sihteerinä on varatuomari Pekka Niemi ja taloudenhoitajana komentaja evp. Aslak Saviranta. 12

13 säilyttämistä. Säätiö voi julkaista lehteä sekä hankkia ja omistaa aluksia. Säätiön tämän hetken toiminnan painopisteenä on omistamansa koulutusalus Röytän ylläpito ja Sinisen Reservin 23:n jäsenyhdistyksen toiminnan taloudellinen tukeminen. Säätiön varainhankinta Säätiön varainhankinta on perustunut yrityksiltä saatuihin lahjoituksiin. Pitemmällä aikavälillä säätiö pyrkii kehittämään pääomaansa siten, että säätiön tarkoituksiin vuosittain tarvittavat varat voitaisiin osoittaa omasta pääomasta. Tämän vuoksi säätiön varainhankinta nyt jakaantuu toiminnalliseen rahoitukseen ja pääomarahoitukseen. Toiminnallisella rahoituksella katetaan Sinisen Reservin yhdistysten, koulukuvan ja projektien vuotuiset kustannukset. Tämä on lyhyen aikavälin rahoitusta ja perustuu yhteistyökumppaneiden ja elinkeinoelämän avustuksiin. Pääomarahoituksella tavoitellaan pitemmällä aikavälillä säätiölle sellaista pääomarakennetta, joka mahdollistaisi säätiön tukitoiminnan pääomatuloilla. Vähitellen avustusperusteinen rahoitusosuus vähenisi ja pääomaperusteinen kasvaisi ja muodostuisi lopulta perustoiminnot kattavaksi. Yhteystiedot Säätiön toiminnasta saa lisätietoa säätiön taloudenhoitajalta komentaja evp. Aslak Savirannalta, puh tai ja säätiön sihteeriltä varatuomari Pekka Niemeltä, puh tai Nuku yösi rauhassa. Ota kotivakuutus. Soita OIO , niin teemme sinulle tarjouksen, josta ei kannata kieltäytyä. jg^ Jr OHJOLA Keskity elämään

14 Nyt voit tehdä päivän hyvän työn myös kaupassa. KESKO K-ympäristökauppadiplomi valittiin maailman kymmenen parhaan kumppanuusohjelman joukkoon YK:n kestävän kehityksen kokouksessa Johannesburgissa. Suomessa on yli 160 K-ympäristökauppaa, joissa asiakkaiden ja työntekijöiden on helppoa olla vastuullisia. Käytännön tekomme ympäristön hyväksi jatkuvat. Lisää tietoa ympäristökaupoista saat osoitteesta PHflRMO urana elämässä sattuu ja tapahtuu Burana tunnetaan tehokkaana kipu- ja särkylääkkeenä. Se alentaa m/ös kuumetta ja poistaa tulehdusta. Useimmille Burana sopii, mutta jos saat allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, munuais- tai maksasairaus tai olet raskaana, neuvottele käytöstä lääkärin kanssa. Käyttöalueet: tilapäiset kipuja kuumetilat, kuten vilustumissairauksien ja influenssan oireet, lihasja nivelkivut, hammassärky. Tutustu pakkauksessa olevaan käyttöohjeeseen. Sisältää ibuprofeenia. Lisätietoja

15 R AN N IKKOTYKISTÖSÄATIÖ Rannikkotykistösäätiön tarkoituksena on rannikkotykistön perinteiden vaaliminen ja merivoimien piirissä tapahtuvan rannikkopuolustukseen liittyvän kehitystyön edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö palkitsee ja tukee taloudellisesti merivoimien piirissä suoritettavaa rannikkopuolustukseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä sekä opiskelua. Lisäksi säätiö tukee taloudellisesti merivoimien piirissä tapahtuvaa rannikkopuolustukseen liittyvää julkaisu-, valistusja viihdytystoimintaa. Näin on kirjattu rannikkotykistösäätiön sääntöihin, jotka päivitettiin äskettäin vastaamaan vuonna 1998 tapahtunutta puolustusvoimien rakennemuutosta, jossa rannikkotykistö ja merivoimat yhdistettiin. Muutos oli lähinnä teknillinen ja säätiö jatkaa edelleen toimintaansa perustajien tarkoittamalla tavalla. Säätiön talous on vakaalla pohjalla ja se kykenee vuosittain jakamaan peruspääomasta saaduilla korko- ja osinkotuloilla jopa IS 000 euroa erilaisina palkintoina ja apurahoina. Rannikkotykistösäätiön toimintaa valvoo valtuuskunta. Valtuuskunnan jäsenet ovat rannikkotykistön piirissä ja muualla yhteiskunnassa merkittävässä asemassa olevia vaikuttajia. Valtuuskunta kokoontuu vuosittain yleensä kaksi kertaa käsittelemään päättyneen toimikauden tilinpäätöstä, vahvistamaan tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja valitsemaan säätiön hallituksen. Sotien jälkeen oli maanpuolustuspiireissä perustettu useita aselajisäätiöitä tukemaan ja edistämään aselajin piirissä tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. Rannikkotykistöä lähellä olevissa piireissä syntyi 1970-luvun lopulla ajatus vastaavan säätiön perustamisesta tukemaan vastaavasti rannikkotykistön kehittämistyötä. Perustamisessa kokoavana voimana oli silloinen rannikkotykistön tarkastaja eversti Alpo Kantola. Hänen innostamana perustettiin ensin Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry kokoamaan säätiölainsäädännön edellyttämä markan peraspääoma. Perinneyhdistyksen rahavaliokunta ja rannikkotykistön ystävät toimivat ripeästi ja päätös Rannikkotykistösäätiön perustamisesta ja hakemisesta säätiörekisteriin voitiin tehdä syksyllä Rannikkotykistösäätiö hyväksyttiin oikeusministeriön kirjaamalla ilmoituksella säätiörekisteriin

16 Rannikkotykistösäätiön valtuuskunta vuonna 2002 on seuraava: Toimitusjohtaja Johtaja Johtaja Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Kommc >dori Puheenjohtaja Varatuomari Prikaatikenraali Kansanedustaja Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtaja Johtaja Toimitusjohtaja Ekonomi Opetusneuvos Toimitusjohtaja Myyntipäällikkö Toimitusjohtaja Eversti Toimitusjohtaja Juhani Forss Pauli Juuti Timo Kivi-Koskinen Seppo Riitamaa Keijo Tapiovaara Jorma Vuohelainen lilla Varjola Christer Anteli Asko Kilpinen Esko Aho Martti Koski Erkki Karmila Ilpo Linko Jarl Storgärds Pekka Ahtola Pentti Jänkälä Matti Julin Markku Rouhe Heikki Kapanen Risto Sinkkonen Kari Tarkiainen Säätiön asiamiehenä toimii komentajakapteeni Kari Aapro MeriSK. kari. mii. fi p Rannikkotykistösäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja on toimitusjohtaja Keijo Tapiovaara. Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana on perinteisesti ollut rannikkotykistön tarkastaja. Meripuolustuksen rakennemuutoksen jälkeen puheenjohtajan tehtävää on hoitanut kommodori Hanno Strang. Rannikkotykistösäätiön hallitus jäsenten henkilökohtaisine varajäsenineen on vuonna 2002: Kommodori Hanno Strang PE Kommodori Hannu Luukkonen MerivE Komentaja Hasse Rekola RtUY Eversti Juhani Haapala RtUY Toimitusjohtaja Pertti E.K. Aalto Johtc )rengas Insinööri Jukka Toukkari Joht( >rengas Toimitusjohtaja Reijo Telaranta Rp-kilta Ekonomi Jouni Grönroos Rp-kilta Komentaja Jukka Tilli PE K< «lientaja kapteeni Jori Harju PE Kapteeniluutnantti Hannu Keppola RtOU Yliluutnantti Jari Andersson RtOU 130TK MT085-meritorjuntaohjus 16

17 Tähän kaupunkiin on hyvä herätä. Monestakin syystä. Kaikki mitä kaupungissa tapahtuu. Joka aamu. Tilaa Hesari kotiisi numerosta tai HELSINGIN SANOMAT

18 IA«"«lostol» 1 SIVU"» 5 ' 1LAS" Meripuolustuksen tiedotus- ja sidosryhmä/ehti RANNIKON PUOLUSTAJA Rannikon Puolustaja on koko meripuolustuksen ja sen sidosryhmien yhteinen äänenkannattaja, joka tavoittaa yli 5000 lukijaa neljä kertaa vuodessa. B5-kokoinen lehti painetaan nelivärisenä ja sen sivumäärä on keskimäärin noin 100 sivua. Vuoden 2003 aineistopäivät ja ilmestymisajankohdat Numero 1/2003 2/2003 3/2003 4/2003 Aineistopäivä Ilmestyy viikko 9 viikko 23 viikko 38 viikko 48 Tilausmaksut ja erillissopimukset Meripuolustuksen piirissä toimiville yhdistyksille on tarjottu mahdollisuus tilata lehti jäsenilleen jäsenhintaan 7 euroa/vuosikerta. Yksittäiselle tilaajalle lehden vuosikerran hinta on 17 euroa. Lehteä jaetaan myös merkittäviä määriä erilaisissa meripuolustuksen rekrytointi- ja markkinointitilaisuuksissa mm- puolustusvoimain harjoituksissa. Aineistot Lehti julkaisee sekä meripuolustuksen tulevaisuutta, että nykyisyyttä koskevia artikkeleita ja meripuolustuksellisten järjestöjen toiminnasta kertovia kiinnostavia artikkeleita. Lehden kotisivut ja sähköinen tiedottaminen (www.rannikonpuolustaja.fi) Lehdellä on omat kotisivut, joilla tietoa voidaan levittää joustavasti ja nopeasti. Yhdistyksillä on mahdollisuus toimittaa omia ajankohtaistiedotteitaan näille kotisivuille. Yhdistykset vastaavat omista ilmoituksistaan ja niiden ajankohtaisuudesta. Tiedotustila on yhdistyksille maksuton. Erikoisnumerot Rannikon Puolustaja -lehti julkaisee ajoittain erikoisja teemanumerolta, jotka toteutetaan projektikohtaisesta Koulutus ja muu toiminta Yhdistysten tiedotuksesta vastaavat henkilöt ovat tervetulleita lehden maksuttomiin, lehden tekoa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, joita on järjestetty viime aikoina vuosittain. Yhdistysten jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua lehden järjestämiin lukijamatkoihin. Kehittäminen ja talous Lehti on vuosia jatkuneen määrätietoisen työskentelyn tuloksena sisällöstään ja ulkoasustaan kiitetty ja myös palkittu lehti. Lehden tulevaisuuden turvaaminen vaatii kuitenkin mahdollisimman laajaa tukea, myös taloudellista. Tilausmaksut kattavat alle puolet lehden kustannuksista. Mikäli voittoa syntyy, se on käytetty ja käytetään lehden kehittämiseen. 1 8

19 Ilmoitusmyynti Lehdellä on ulkopuolinen ilmoitushankkija Ilpo Pitkänen Oy, jonka kanssa on tehty sopimus lehden nimiin tehtävästä ilmoitushankinnasta. Kustantaja voi hankkia myös suoraan omia ilmoituksia, mutta niistä on aina sovittava ennakkoon päätoimittajan kanssa, joka edelleen sopii asiasta lehden ilmoitushankkijan kanssa. Kustantaja Lehden kustantajana toimii Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry, joka kantaa myös lehden taloudellisen vastuun. Rannikon Puolustaja -lehti on Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen. Toimituskunta Päätoimittajan ja toimituspäällikön apuna on toimituskunta, jonka jäsenet edustavat keskeisiä sidosryhmiä, kuten merivoimia ja Sinisen Reservin jäsenjärjestöjä. Toimituskunnan jäsenet huolehtivat ensisijaisesti aktiivitoimittajina siitä, että heidän taustayhteisönsä saa lehdessä mahdollisimman hyvän näkyvyyden. Keskeistä on uutisointi yksikön /järjestön tapahtumista ja toiminnasta. Toimitusneuvosto Lehdellä on toimitusneuvosto, jonka työskentelyyn kutsutaan lehden tilaavista yhdistyksistä henkilöitä, joilla on laaja meripuolustuksen asiantuntemus sekä mielellään kokemusta käytännön lehtityöstä. Toimitusneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja tukee mahdollisuuksiensa mukaan päätoimittajan ja toimituksen työskentelyä. Tärkeimpänä tehtävänä on vaikuttaminen lehden linjauksiin ja suuntaviivoihin. Yhteenveto Yhteenvetona voidaan todeta, että yhdistyksille tarjotaan tilausmaksua vastaan mahdollisuus saada edellä mainitut lehden tarjoamat edut. Yhdistysten "velvollisuutena" on mahdollisuuksien mukaan tukea ja varmistaa lehden terveen kehityksen jatkuminen sekä sen taloudellisten ja toiminnallisten resurssien säilyminen myös jatkossakin. Kannattaa muistaa, että Rannikon Puolustaja -lehden tekijät työskentelevät korvauksetta - vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Tervetuloa lehden tilaajaksi ja aineiston tuottajaksi - yhteisen asian puolesta Kai Masalin päätoimittaja gsm: kai. Kiitos Poutulle Pansuolan käytöstä! Ahlström POUTTU Ahlström Oyj, PL 329, Eteläesplanadi 14, Helsinki Puhelin , fax

20 UPM Tervettä kasvua.

MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI 4/2003

MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI 4/2003 MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI 4/2003 U 4 irannikon PUOLUSTAJA MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI Päätoimittaja Tilaushinnat vuodelle 2 0 0 4 Kai Masalin puh 09-351 040 f ax 09-351 04400

Lisätiedot

Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14

Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2011 Ministeri Stefan Wallin: Määrärahojen supistuessa tarvitaan kaikessa toiminnassa entistä enemmän harkintaa ja ennakkosuunnittelua. s. 14 Amiraali Juha

Lisätiedot

R A N N I K O N PUOLUSTAJA

R A N N I K O N PUOLUSTAJA RANNIKON PUOLUSTAJA MERIPUOLUSTUKSEN AMMATTI- JA JÄSENLEHTI Tilaushinnat vuodelle 2005 Päätoimittaja Kai Masalin puh 09-351 0 4 0 f ax 09-351 0 4 4 0 0 gsm 040 5111851 e-mail kai.masalin@plusterveys.fi

Lisätiedot

50 vuotta vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Maanpuolustuskiltojen liitto 50 vuotta 1963 2013

50 vuotta vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Maanpuolustuskiltojen liitto 50 vuotta 1963 2013 50 vuotta vapaaehtoista maanpuolustustyötä Maanpuolustuskiltojen liitto 50 vuotta 1963 2013 Puolustusvoimat Marko Palokangas 540 sivua Kovakantinen Tilaa nyt Kustannusosakeyhtiö Suomen Miehen kustantamaa,

Lisätiedot

Merivoimien. kehittäminen hankemaailma. Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2014. Teemana

Merivoimien. kehittäminen hankemaailma. Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2014. Teemana Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2014 Rannikkojoukkojen kehittämisseminaari tuotti uutta ajattelua s. 46 Teemana Merivoimien kehittäminen hankemaailma 7. Ohjuslaivue 45-vuotta s. 60 Kansallinen

Lisätiedot

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27 Päijät-Hä meen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007 Myös Päijät-Hämäläiset osallistuivat eri paikkakunnilla Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlatilaisuuksiin. Kuva Nastolasta. Padasjoen

Lisätiedot

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 4/2014

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 4/2014 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 4/2014 Merivoimien komentajan puheenvuoro s. 10 Teemana Uudistuneet Merivoimat paluu entiseen? NOCO 2014 s. 40 ja 46 Meripuolustuspäivä Merisotakoululla 25.10.

Lisätiedot

1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 24.2.2012 Uusi toiminnanjohtaja aikoo näkyä kentällä s. 3 Oripään reservialiupseereihin tullaan suoraan intistä

Lisätiedot

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2010. Teemana. "Suljettujen saarten" konversio ja uusiokäyttö

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2010. Teemana. Suljettujen saarten konversio ja uusiokäyttö Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2010 Teemana "Suljettujen saarten" konversio ja uusiokäyttö Pääkirjoitus 3/2010 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti Päätoimittaja Kai Masalin puh 09-351

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Maanpuolustustahto. Kunniamerkkejä arvostetaan yhä. Ensi. Kyberharjoitus. Ritarikunnat jakoivat jälleen tunnustuksia lippujuhlan päivänä

Maanpuolustustahto. Kunniamerkkejä arvostetaan yhä. Ensi. Kyberharjoitus. Ritarikunnat jakoivat jälleen tunnustuksia lippujuhlan päivänä Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Kunniamerkkejä arvostetaan yhä Ritarikunnat jakoivat jälleen tunnustuksia lippujuhlan päivänä uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 53. vuosikerta n:o 11

Lisätiedot

RANNIKKOJOUKKOJEN ASELAJILEHTI 42. VUOSIKERTA 1/1999 RANNIKON PUOLUSTAJA KOTKAN RANNIKKOALUE RUOTSIN RANNIKKOPUOLUSTUS POLYPHEM KEHITTYY

RANNIKKOJOUKKOJEN ASELAJILEHTI 42. VUOSIKERTA 1/1999 RANNIKON PUOLUSTAJA KOTKAN RANNIKKOALUE RUOTSIN RANNIKKOPUOLUSTUS POLYPHEM KEHITTYY RANNIKKOJOUKKOJEN ASELAJILEHTI 42. VUOSIKERTA 1/1999 RANNIKON PUOLUSTAJA KOTKAN RANNIKKOALUE RUOTSIN RANNIKKOPUOLUSTUS POLYPHEM KEHITTYY RANNIKKOJOUKKOJEN ASELAJILEHTI R A N N I K O N PUOLUSTAJA TASSA

Lisätiedot

2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI. vuosikerta 23.4.202 Merihenkiset taitokilpailut Pansiossa s. 2 Puolustusvoimien supistukset puhuttivat Heikkilässä s. 3 Reservipiirit

Lisätiedot

Maanpuolustaja 1/2013 Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti

Maanpuolustaja 1/2013 Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti Maanpuolustaja 1/2013 Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti Kiltatyötä 50 vuotta Liiton juhlavuosi alkoi Eino Järvinen on vuoden kiltalainen Ansiokas kiltatyö palkittiin Hannu Hillo suunnitteli liiton vaakunan

Lisätiedot

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus Porvoon seudulla 1993-2007

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus Porvoon seudulla 1993-2007 Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus Porvoon seudulla 1993-2007 Mats Blomberg 1.12.2007 - 2 - Esipuhe Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutustoiminta on Porvoossa ollut erittäin vilkasta vuodesta 1993 lähtien,

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA. 32. VUOSIKERTA JOULUKUU 1989 N:o 4. Rannikkotykistökoulu Kaksi itsenäistä vuosikymmentä

RANNIKON PUOLUSTAJA. 32. VUOSIKERTA JOULUKUU 1989 N:o 4. Rannikkotykistökoulu Kaksi itsenäistä vuosikymmentä RANNIKON PUOLUSTAJA 32. VUOSIKERTA JOULUKUU 1989 N:o 4 Rannikkotykistökoulu Kaksi itsenäistä vuosikymmentä 1969 1989 DWX tekee uran muiden kulkea LYNX GLX 5900 SYNCRO Lynx GL 5900 Syncro on Suomen suosituin.

Lisätiedot

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana Lapin nuija LAPIN RESERVIPIIRIEN, LAPIN ALUETOIMISTON JA MAANPUOLUSTUSVÄEN LEHTI 1 15 55. VSK Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi SIVU 3 Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana SIVU 6 Puolustusvoimien

Lisätiedot

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti. Teemana. Henkilöstön johtamisen suunnittelu

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti. Teemana. Henkilöstön johtamisen suunnittelu Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti Teemana Henkilöstön johtamisen suunnittelu Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti Päätoimittaja Tilaushinnat vuodelle 2010 Kai Masalin Yksittäiset kestotilaajat

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Rannikkotykistökerho Johtorengas 40 vuotta Rannikon Puolusta jäin Kilta 15 vuotta

Rannikkotykistökerho Johtorengas 40 vuotta Rannikon Puolusta jäin Kilta 15 vuotta 20. VUOSIKERTA KESÄKUU 1977 N:o 2 RANNIKKOPUOLUSTUKSEN RESERVILÄISJÄRJESTÖT JUHLANUMERO Rannikkotykistökerho Johtorengas 40 vuotta Rannikon Puolusta jäin Kilta 15 vuotta a n t i a i h a i t n - n t u s

Lisätiedot

RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa. 45 vuoden jälkeen.

RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa. 45 vuoden jälkeen. 3/2012 pohjois-pohjanmaan MAANPUOLUSTUSlehti 21.9.2012 RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa 45 vuoden jälkeen RUK:n kurssin 124 veteraanit kokoontuivat elokuussa Oulussa. Paikalle saapui 70 kokelasta. Koollekutsujana

Lisätiedot

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 2/2013

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 2/2013 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 2/2013 Teemana Kansakunnan tahtotila Suomen yhtälö on käymässä kestämättömäksi s. 14 Uhka sotilaallisessa suunnittelussa s. 18 Kadonneen kiven metsästys s. 52

Lisätiedot

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 31.10.2012 Partiotaidot puntarissa Somerolla s. 11 Ampumaratojen olosuhteissa isoja eroja s. 3 Rintamanaisten

Lisätiedot

Justuksen ammatti- ja jäsenlehj. muutos pysyvänä olotilana

Justuksen ammatti- ja jäsenlehj. muutos pysyvänä olotilana Justuksen ammatti- ja jäsenlehj muutos pysyvänä olotilana Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti Päätoimittaja Osoitteenmuutokset ja tilaukset Kai Masalin puh 09-351 040 fax 09-35104400 gsm 040-511 1851

Lisätiedot

Alueellinen maanpuolustuskurssi käytiin Ukrainan varjostamana

Alueellinen maanpuolustuskurssi käytiin Ukrainan varjostamana No: 1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 54. vuosikerta 26.2.2015 Alueellinen maanpuolustuskurssi käytiin Ukrainan varjostamana s. 4 Tammisunnuntaita juhlittiin näyttävästi Turussa.

Lisätiedot

u o l u s t i ;en a i u n i ; l e i i l e h t i и г о 2 / 2 0 0 9

u o l u s t i ;en a i u n i ; l e i i l e h t i и г о 2 / 2 0 0 9 uolusti ;en aiuni; leiilehti иго 2/2009 OM» Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti Päätoimittaja Tilaushinnat vuodelle 2009 Kai Masalin puh 09-351 040 fax 09-351 04400 gsm 040-511 1851 e-mail kai.masalin@plusterveys.fi

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Sotilaallinen tilanne Itämerellä

Sotilaallinen tilanne Itämerellä 27. VUOSIKERTA JOULUKUU 1984 Nro 4 Sotilaallinen tilanne Itämerellä Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen puheenjohtaja vaihtui ^JlXanttailiaini-ntusao Kalliolinnantie 14 Kaivopuisto Helsinki Puhelin 635443

Lisätiedot

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS c 1/2013 53. vsk d POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS 14 20 22 2 SAVON VASAMA 1 2013 53. vuosikerta, maaliskuu 2013 JULKAISIJA Suur-Savon

Lisätiedot

SOTILASKOTILIITTO - SOLDATHEMSFÖRBUNDET ry VIHREÄ KIRJA

SOTILASKOTILIITTO - SOLDATHEMSFÖRBUNDET ry VIHREÄ KIRJA SOTILASKOTILIITTO - SOLDATHEMSFÖRBUNDET ry VIHREÄ KIRJA 2013 2 VIHREÄ KIRJA Julkaisija: Sotilaskotiliitto Soldathemsförbundet ry Tekstin on laatinut Sotilaskotiliiton järjestötoimintaprosessi: Karoliina

Lisätiedot