SININEIM RESERVI Monipuolista merellistä toimintaa maanpuolustuksen hyväksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SININEIM RESERVI Monipuolista merellistä toimintaa maanpuolustuksen hyväksi"

Transkriptio

1 SININEIM RESERVI Monipuolista merellistä toimintaa maanpuolustuksen hyväksi

2 Global network of innovation SIEMENS Kaikki tietoliikenteeseen. Verkot Sovellukset Konsultointi

3 Mikä ja mitä on Sininen Reservi Sininen Reservi on monipuolinen, aktiivinen ja päämäärätietoinen toimija, joka sijoittuu luontevasti merivoimien rinnalle rakentamaan, resursoimaan ja toteuttamaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Sinisessä Reservissä jokainen suomalainen löytää itselleen sopivan tavan toimia turvallisuuden ja maanpuolustustahdon rakentamiseksi. Sinisessä Reservissä on monia aktiivisesti toimivia organisaatioita, joista kerrotaan tämän esitteen sivuilla. Sininen Reservin toiminta voidaan kiteyttää kolmeen toimintasektoriin: Sininen Reservi on järjestötoimintaa, joka nousee isänmaanrakkaudesta, perinteiden kunnioittamisesta ja halusta tehdä maanpuolustustyötä. Sininen Reservi ry:n 23 jäsenjärjestöä kattavat kaikki merivoimien piiristä löytyvät toimintamuodot. Järjestöjen perinteet, jäsenistön saama sotilaskoulutus ja toiminta-alue vaihtelevat. Yhteistä niille on väkevä tahto toimia Sinisenä Reservinä tukemalla kaikin tavoin maanpuolustustyötä ja merivoimien toimintaa. Sininen Reservi on resursointia, varojen keräämistä maanpuolustustyölle. Se on myös hyvien suoritusten palkitsemista ja toimintaa tukevaa julkaisutoimintaa. Sinisen Reservin Säätiö ja Rannikkotykistösäätiö ovat rakentamassa taloudelliset edellytykset toiminnalle, jonka päämääränä on maanpuolustustahdon ja puolustusvalmiutemme vahvistaminen. Monin tavoin kiitetty ja palkittu yhteinen lehtemme Rannikonpuolustaja tekee samaa työtä viestinnän keinoin. Sininen Reservi on vapaaehtoista koulutustoimintaa, kursseja sekä muita koulutustapahtumia, joiden tavoitteena on sotilaallisten taitojen ylläpitäminen ja kartuttaminen. Viime vuonna kertausharjoituksiin osallistui runsaat kolmekymmentä tuhatta reserviläistä. Lähes sama määrä osallistui vapaaehtoiseen koulutukseen kursseilla tai muissa koulutustapahtumissa. Koulutettavista yli puolet kuuluu asevelvolliseen reserviin. Vapaaehtoista koulutusta ohjaa ja koordinoi Maanpuolustuskoulutus ry (MPK ry), joka on perustettu vuonna Yhdistykseen, jonka toimintaa ja organisaatiota ajanmukaistettiin 1999 tehdyllä sääntömuutoksella, kuuluu jäseninä 11 keskeistä valtakunnallista maanpuolustusjärjestöä sekä puolustusministeriö ja puolustusvoimat. Myös sisäasiainministeriö tukee toimintaa. MPKn koulutusorganisaation muodostaa 19 alueellista maanpuolustuspiiriä, valtakunnalliset ilma- ja meripuolustuspiirit sekä noin 200 vapaaehtoisvoimin toimivaa paikallisosastoa. Merivoimien ja Sinisen Reservin yhteistyökumppanina järjestön koulutusorganisaatiossa on Meripuolustuspiiri. Sininen Reservi rydlä, joka on MPKn jäsenjärjestö, on edustajansa yhdistyksen hallituksessa. Kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa on mitattu kansalaisten maanpuolustustahtoa ja puolustusvoimiin kohdistuvaa luottamusta, Suomi on aina sijoittunut parhaiden joukkoon. Tästä me kaikki voimme olla ylpeitä. Tämän tilanteen säilymiseksi meidän kannattaa tehdä työtä ja panostaa niin henkisiä kuin aineellisiakin voimavarojamme. Suomi on hyvä maa, jota kannattaa yhdessä puolustaa myös rauhan aikana. Reijo Telaranta Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja 3

4 seisomme tukevasti kolmella jalalla Aspo on teollisuuden logistiikkapalveluja tarjoava monialayhtiö, jolla on kolme toimialaa: Chemicals markkinoi muoviraaka-aineita ja teollisuuskemikaaleja, Shipping huolehtii raaka-aineiden merikuljetuksista ja Systems valmistaa ja huoltaa huoltamoiden jakeluautomaatiojärjestelmiä. Kaikilla toimialoilla vastuullamme on keskeinen linkki asiakkaidemme logistisesta ketjusta. Monialayhtiönä voimme tehokkaasti hyödyntää yhdellä toimialalla hankittuja kokemuksia myös muilla toimialoilla ja eri asiakkuuksissa. Siksi Aspo on enemmän kuin osiensa summa. it ASPO

5 SI IM I IM E IM RESERVI RY Meripuolustuksen maanpuolustusjärjestöjen vahva yhdysside HISTORIA Sininen Reservi ry syntyi virallisesti , kun seitsemän laivastojoukkojen reserviläisten yhdistystä piti perustavan kokouksen. Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus oli käytännössä alkanut rekisteröimättömänä Sinisen Reservin nimellä jo muutamia vuosia aikaisemmin. Kun puolustusvoimien organisaatiomuutos muodosti rannikko- ja laivastojoukoista nykyiset merivoimat, myös vapaaehtoisella puolella reserviläisten organisaatiot yhdistettiin. Tämä yhdistäminen, joka sujui ripeästi ja kivuitta, toteutettiin sekä koulutusorganisaatioissa että järjestökentässä. Kun mukaan toimintaan tulivat myös rannikkojoukkojen järjestöt, Sininen Reservi ry kasvoi nopeasti 21 jäsenjärjestön yhteenliittymäksi. Merivoimien piirissä tapahtuvaa vapaaehtoista koulutustoimintaa hoitamaan muodostettiin Sinisen Reservin laivueista ja rannikkojoukkojen paikallisosastoista yhteinen organisaatio, joka MPK ry:n johdossa otti meripuolustuspiirinä vastuulleen vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen. Sininen Reservi ry sai tässä jaossa ne tehtävät, jotka on lueteltu vuonna 2000 uusituissa yhdistyksen säännöissä. TEHTÄVÄT Sininen Reservi ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea ja harrastaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä, tukea meripuolustuksen vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta, edistää meripuolustuksen, merenkulun ja merimiestaidon harrastusta, tehdä tunnetuksi suomalaista merenkulkuperinnettä sekä ylläpitää ja kohottaa maanpuolustustahtoa. Edellä mainittuihin tavoitteisiin järjestö pyrkii mm. edistämällä jäsenyhdistystensä yhteistyötä, järjestämällä vapaaehtoisia kouluttajia ja koulutettavia MPK ry:n Meripuolustuspiirin koulutustapahtumiin sekä harjoittamalla ja tukemalla tiedotus- ja perinnetoimintaa. Sininen Reservi ry on valtakunnallisen koulutusorganisaation MPK ry:n jäsen, ja yhdistyksellä on edustaja sen hallituksessa. JÄSENET Sininen Reservi ry:ssä ei ole henkilöjäseniä. Toimintaamme toteuttavat Sinisen Reservin alaosastot ja jäsenyhdistykset. 23 jäsenyhdistyksessämme on yhteensä noin 6000 jäsentä. Helsingin Laivastokilta ry Helsingin Merireserviläiset iy Helsingin Reservimeriupseerit ry Helsingin Miinaraivaajakilta ry Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry Kymen Laivastokilta 17 5

6 Laivaston Sukeltajakilta ry Naantalin Reservialiupseerit ry:n Meriosasto Naantalin Reserviupseerit ry Nylands Brigads Gille rf Pohjanlahden Laivastokilta ry Rannikkojääkärikilta ry Rannikkosotilaskotiyhdistys ry:n Siniset Vihreät Sisaret Rt-kerho Johtorengas ry Saaristomeren Merivartioston Kilta ry Selkämeren Rannikkokilta ry Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry Tampereen Reserviläiset ry: n Meriosasto Tampereen Reserviupseerit ry:n Meriosasto Turun Sotilaspoliisikilta ry Turun Laivastokilta ry Turun Rannikkotykistökilta ry Turun Reservimeriupseerit ry LISATIETOJA Sininen Reservi ry:stä ja sen toiminnasta antavat yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Telaranta, puh , ja varapuheenjohtaja Jukka Tarjanne, , Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta HALLINTO Sininen Reservi ry järjestää vuositain yhdessä merivoimien kanssa Meripuolustuspäivän, johon osallistuvat merivoimien, reserviläisjärjestöjen, vapaaehtoisen koulutustoiminnan, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin avainhenkilöt. Samassa yhteydessä järjestetään jäsenjärjestöjen edustajille syysseminaari, jossa kehitetään ja suunnitellaan yhteisvoiminen yhdistyksen toimintaa. Kevätkokous on yhdistyksen virallinen vuosikokous, jossa jäsenyhdistysten edustajat valitsevat Sininen Reservi ry:n puheenjohtajan ja hallituksen. Tällä hetkellä hallituksessa ovat seuraavat: Keijo Telaranta Tapio Riikonen Jukka Tarjanne Hannu Saario Kare Vartiainen Matti 1 liitimen Mauri Kettunen Keijo Karimäki Jarmo Holm Heikki Nieminen Mauno Hintsala Mika Koivunen Christer Sundman Eija Paananen puheenjohtaja Kymen Laivastokilta ry, varapuheenjohtaja Helsingin Laivastokilta ry, varapuheenjohtaja Helsingin Reservimeriupseerit ry Rt-kerho Johtorengas Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry Helsingin Merireserviläiset ry Laivaston Sukeltajakilta ry Turun Laivastokilta ry Naantalin Reserviupseerit ry Pohjanlahden Laivastokilta ry Selkämeren Rannikkokilta ry Nylands Brigads Ciille rl Rannikkosotilaskotiyhdistys ry Läsnäolo- ja puheoikeus: Pentti Villanen MerivE Aslak Saviranta MPK / Meripuolustuspiiri Pekka Niemi Sinisen Reservin Säätiö Kai Masa Iin Suomenlahden Meripuolustusosasto Jouko Mäki Saaristomeren Meripuolustusosasto Kristiina Slotte Tapio Björklund Hallituksen sihteeri Taloudenhoitaja wjwin.n.iik.1 laiuuin-iuiuiiaja m m Mika Ku ti Tiedottaja www. smmenreservi. fi b

7 Vahva kentällä kuin kentällä / Tykkivene Karjala avataan yleisölle kesäkuuj> Sotamuseo luovut komeimman Foru Turun Sanomat JAMIE NIEMINEN Vain ohikiitävän hetken sai Sotamuseon johtaja Markku Melkko pitää museolaivaksi reservissä ylennettyä tykkivene Karjalaa omanaan. Turussa pidetyssä tilaisuudessa merivoimien komentaja, kontra-amiraali Hans Holmström luovutti Karjalan virallisesti Melkolle, joka puolestaan siirsi sen edelleen Forum Marinumin toimitusjohtaja Seppo Sareliukselle. - Sotamuseon kokoelmien komein, luonnehti Melkko juhlaliputettua tykkivenettä. - Pääsi ansaitsemaansa säilytyspaikkaan, totesi puolestaan Holmström aluksella palvelleen merikadetin asiantuntemuksella. Kansainvälisestikin kiinnostava Tykkivene Karjala edustaa sisaraluksensa, konetekniikan laboratoriona nykyään toimivan tykkivene Turunmaan tavoin aikansa huippumodernia tekniikkaa, joka herätti suurta kiinnostusta ulkomaita myöten. Nämä Suomessa kehitetyt sota-alukset olivat rakenteensa, nopeutensa ja aseij sensa ansiosta ainutlaatuise Itämeren alueella. Silloiset telutiimissä oli mukana Saarikangas, jokaj paukutellut henksf Tykkivene vuosina 198! ja viestiki laitteet sa, solle. t' Forum Marinj jalahinattii lusq saluee: 'ap; Tilaa Turun Sanomat. Soita maksuttomaan palvelunumeromme (arkisin , lauantaisin ), ja kysy lisää tilausvaihtoehdoistamme. Tänä vuonna Turun Sanomat tarjoaa yli juttua, joista yli toimittajiemme omia, noin valokuvaa, yli kaaviota ja grafiikkaa. Turun Sanomilla on lukijaa jokaisena päivänä. urun.»aiio'" a Sucun<6anomal

8 MERIPUOLUSTUSPIIRI kouluttaa vapaaehtoista merellistä reserviä Koululaiva Röyttä Maanpuolustuskoulutus ry: n merellisen koulutuksen toteuttajana toimii Meripuolustuspiiri. Se aloitti toimintansa , jolloin uusimuotoinen Maanpuolustuskoulutus ry aloitti toimintansa. Vastaavaa koulutusta oli ollut eri nimikkeiden alla jo vuodesta 1992 lähtien. Organisaatiot toiminnan alkuvuosina elivät varsin voimakkaasti, mutta tällä hetkellä toiminta on selkiintynyt ja vakiintunut nykyiseen muotoonsa. Nykyinen koulutusorganisaatio Meripuolustuspiiri toimii rannikkoseudulla Virolahdelta- Tornioon ja sisämaassa Tampereen alueella. Meripuolustuspiiri jakaantuu Itäiseksi ja Läntiseksi koulutusalueeksi siten, että itäiseen kuuluu Suomenlahti ja läntiseen Saaristomeri ja Pohjanlahti sekä Tampereen seutu. Varsinainen koulutustoiminta tapahtuu Meripuolustuspiirin alaisissa paikallisosastoissa tai meriosastoissa. Näitä on Meripuolustuspiirissä yhteensä 13. Meriosasto eroaa paikallisosastosta siinä, että se on hallinnollisesti yhdistetty alueellisen maanpuolustuspiirin paikallisosastoon. Itäisellä koulutusalueella toimii Hamina - Kotka alueella Meri-Karjalan paikallisosastoja muualla Suomenlahden alueella Suomenlahden Meripuolustusosasto, Suomenlinnan, Porkkalan paikallisosastot, Paikallisosasto Rikama Santahaminassa ja Hangon Meriosasto. Läntisellä koulutusalueella Saaristomeren Meripuolustusosasto ja Länsi-Turunmaan, Kemiönsaaren, Raumanmeren, Perämeren paikallisosastot sekä Tampereen, Vaasan ja Kokkolan meriosastot. Meripuolustusosastoilla on alueidensa koulutustoimintaa koordinoiva ja tukeva tehtävä. Ne toimivat samalla alueensa reserviläistoiminnan yhteyseliminä merivoimien joukko-osastoihin. Koulutuksen järjestelyt Meripuolustuspiirin koulutuksen sisältö poikkeaa jonkin verran muiden maanpuolustuspiirien koulutuksesta. Koulutus on suurelta osin meripuolustuksen v iranomaisten koulutusta tukevaa. Sotilaalliset kurssiaiheet jakaantuvat sisältönsä puolesta laivasto- ja rannikkojoukkokursseihin. Niillä pyritään parantamaan reserviläisen henkilökohtaisia sotilaallisia taitoja tavoitteena parantaa reserviläisen sijoittamista poikkeusolojen tehtäviin. 8

9 Sotilaalliset lisäkurssit Kursseista noin 80 % on sotilaallisia lisäkursseja. Näitä ovat mm - sotilasveneenkuljettajakurssit, joilla annetaan perus- ja jatkokoulutusta veneenkuljettajataidoissa ja niille voi hakeutua kaikki yli 15 vuotiaat suomalaiset, - ilmatorjunta-, viesti-, tiedustelu- ja kohteensuojaamiskurssit - linnakkeen taistelu-kurssit - merivalvontakurssit - sukeltajakurssit merivoimien sukeltajille jne. Erilaisia sotilaallisia lisäkurssityyppejä on noin 20. Niistä 2/3 on reserviläisille kohdennettuja tehtäväkohtaisia kursseja ja harjoituksia. Kurssien kesto on yleensä 2 vuorokautta. Meripuolustuksen valmiuskurssi Meripuolustuksen valmiuskurssin opetus tähtää merellisten viranomaisten poikkeusolojen toimintojen ymmärtämiseen. Kurssi on ajateltu olevan eräänlainen aloituskurssi paikallisosastojen toimintaan hakeutuville. Kurssiin kesto on tuntia ja siihen sisältyy 2-3 vuorokauden sotilaallinen jakso joko merivoimien aluksilla tai linnakkeella. Kurssi järjestetään vuorovuosina Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Yleiskurssit Yleiskurssien tarkoituksena on mm kansalaisen yleisten erä-ja merimiestaitojen kouluttaminen tai kertaaminen. Tällaisia kursseja on -pelastautumiskurssit, meripelastus- ja ensiapukurssit, -ympäristövahinkojen torjuntakurssit jne Kouluttajakoulutus Kouluttajakoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa kurssinjohtajat ja kouluttajat Meripuolustuspiirin kursseille. Kouluttajakoulutuksesta osa tapahtuu puolustusvoimien toimeenpanemina kertausharjoituksina tai vapaaehtoisina harjoituksina ja osa on Meripuolustuspiirin omaa koulutusta.tarkempaa tietoa koulutuksesta saa Maanpuolustuskoulutus ry:n internet-sivuilta osoite: tai Muu toiminta Koulutustoiminnan lisäksi on erilaisia yhteisiä tapahtumia, joiden tarkoitus on Meripuolustuspiirin toiminnan tunnettavuuden parantaminen. Tässä ominaisuudessa osallistutaan erilaisiin merihenkisiin näyttely- ja messutapahtumiin usein yhdessä merivoimien kanssa. Meripuolustuspiirin kurssit toteutetaan etupäässä merivoimien joukko-osastoissa oikeissa toimintaympäristöissä. Harjoituksissa on käytössä merivoimien alusten lisäksi myös Sinisen Reservin ja sen jäsenyhdistysten omistamaa alus- ja venekalustoa. Suurimpana aluksena toimii koululaiva Röyttä, jolla järjestetään vuosittain eri puolilla maata monia koulutuspurjehduksia ja harjoituksia. Kuva 3 Meripuolustuspiirillä vuonna 2001 oli 80 kurssia ja harjoitusta ja niihin osallistui kouluttajat mukaanluettuna 1790 henkilöä. Kurssipäiviä kertyi noin Tämän lisäksi paikallisosastojen henkilöstö tuki puolustusvoimien järjestämiä vapaaehtoisia harjoituksia reserviläisinä noin 1000 vuorokautta. Lopuksi Meripuolustuspiiri on kehittynyt vuosikymmenen aikana yhdeksi vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen merkittävistä kouluttajista. Saavutetuista myönteisistä tuloksista voidaan kiittää Meripuolustuspiirin omaa henkilöstöä, merivoimia, merivartiostoja sekä taustavaikuttajia kuten Sininen Reservi ry:tä Sinisen Reservin Säätiötä. Kaikkien tahojen tuki on ollut onnistumisen edellytys. Piiripäällikkö Aslak Saviranta Koululaiva Röyttä www. sininenreservi. fi

10 Sen suunnittelu aloitettiin Uusi CLK. 100 vuotta autoilun historiaa on Mercedes Benzin historiaa. Kun pyrkimys täydellisyyteen muuttuu intohimoksi, tuloksena on ajaton ja arvostettu klassikko. Siksi Mercedeksen coupö-mallit, esimerkiksi Mercedes-Benz CLK, ovat olleet jo 1960-luvun alusta maailman halutuimpia ja arvostetuimpia autoja. Yksi osoitus arvostuksesta on jälleenmyyntiarvo: Mercedes-Benz-k lassikoista maksetaan tänään jopa enemmän kuin ne maksoivat uutena. 347 hevosvoimaa. Mercedes-Benz CLK 55 AMG: V8-moottorilla 347 hv (255 kw) ja 5,3 sekuntia O -100 km/t. Vakiona kaikissa CLK coupe -malleissa mm. ilmastointiautomatiikka, ESP-ajovakauden hallintajärjestelmä, BAS-jarruassistentti, 6 turvatyynyä, 2 vuoden täystakuu ilman kilometrirajoitusta, 30 vuoden puhkiruostumattomuustakuu sekä MobiloLife-Iiikkuvuuspalvelu, etumatkustajilla automaattiset turvavöiden ojentimet: huippunykyaikainen klassikko, nyt Suomessa. Mercedes-Benz

11 SINISEN RESERVIN SÄÄTIÖ Historia Helsingissä perustettiin v reservin meriupseerien merisäätiö, jonka tehtävänä oli harjoitusaluksen ylläpito ja käyttö Helsingin meriosaston jäsenistölle. Säätiö hankki tähän tarkoitukseen my Saukko - nimisen moottoriveneen. Saukon ikääntyessä se myytiin v ja ryhdyttiin uuden aluksen hankintaan. Säätiön nimi muutettiin reserviläisten merisäätiöksi v. 1973, jolloin sen toiminta-alue kattoi myös Helsingin reservialiupseerien meriosaston. Loppuvuonna 1973 säätiö hankki uudeksi harjoitusalukseksi my Vesikon. Tämä alus toimi aluksi helsinkiläisten ja sittemmin muidenkin suomen merireserviläisten harjoitusaluksena vuoteen Kun koulutusalus Vesikko v myytiin vanhentuneena, saatiin sen tilalle koulualukseksi Merivoimien käytöstä poistettu R-luokan vartiovene Köyttä keväällä Köytän toiminta on ollut aktiivista ja sillä on erilaiseen koulutukseen osallistunut vuosina n. 800 koulutettavaa. Alukseen on Sinisen Reservin lippulaivana tutustunut arviolta henkilöä sen ollessa vierailuilla rannikko-suomen eri satamissa Kun sininen reservi muodostettiin aluksi rekisteröimättömänä ja sittemmin rekisteröitynä toimintana, säätiön toiminta muuttui vuodesta 1996 lukien valtakunnalliseksi toiminnaksi. Tällöin säätiö sai nykyisen nimensä Sinisen Reseivin Säätiö. Kun "laivasto" ja rannikkotykistö yhtyivät uusiksi merivoimiksi v syntyi kiinteä yhteistyö toisen meripuolustuksessa vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja maanpuolustusta rahoittavan RT-säätiön kanssa. Säätiöillä on yhteinen toiminta-alue kuitenkin niin, että niissä ei juurikaan ole päällekkäisyyksiä. Kun pitkäaikavälin tavoitteena on myös merivoimien vapaaehtoisten sektoreiden rahoituksen integroiminen syntyi myös tarve muuttaa Sinisen Reseivin Säätiön toimintoja siten, että tätä tavoitetta mahdollisimman hyvin lähestyttäisiin. Tässä tarkoituksessa säätiön säännöt muutettiin v ja perustettiin säätiön valtuuskunta. Säätiön hallinnollinen rakenne yhdenmukaistui RT-säätiön hallintomuodon kanssa. Hallinto Sinisen Reservin Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunta valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Se kokoontuu vuosittain viimeistään huhtikuussa jolloin se käsittelee edellisen kalenterivuoden toimintakertomuksen, siitä johtuvat toimenpiteet, vahvistaa valtuuskunnan jäsenten 11

12 lukumäärän ja valitsee heidät ja valitsee itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä säätiön hallituksen varajäsenineen. Valtuuskunta Säätiön valtuuskunta järjestäytyi pitämässään kokouksessa ja siihen kuuluvat seuraavat henkilöt: Säätiön tarkoitus Hallituksen jäsen Kari Airaksinen Aker-Finnyards Oy Toimitusjohtaja Martin Börman Oy Veho Group Ab Toimitusjohtaja Jorma Eloranta Oy Kvaerner Masa-Yards Ab Hall. puheenjohtaja Peter Fagernäs Pohjola Oy Pääkonsuli Kai Hietarinta Kontra-amiraali Hans Holmström Merivoimat Vuorineuvos Matti Honkala Kesko Oyj Varatoimitusjohtaja Mika Ihamuotila Sampo Oyj Toimitusjohtaja Keijo Ketonen TS-yhtymä Toimitusjohtaja Risto Kortela Siemens Oy Toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä Planmeca Oy Merenkulkuneuvos Antti Lagerroos Finnlines Oyj Johtaja Matti Lounasmeri UPM-Kymmene Oyj Hall. puheenjohtaja Juha Nurminen John Nurminen Oy Toimitusjohtaja Gustav Nyberg Aspo Oyj Toimitusjohtaja Risto Pouttu Pouttu Oy Toimitusjohtaja Juha Rantanen Ahlström Oyj Vuorineuvos Jaakko Rauramo Sanoma-WSOY Oyj Toimitusjohtaja Hannu Roine Isku Oy Johtaja Veli-Matti Ropponen Fortum Oyj Valtiosihteeri Antti Satuli Ulkoministeriö Ministeri Ilkka Suominen Europarlamentti toimitusjohtaja Roger Talermo Amer-yhtymä Oyj Toimitusjohtaja Jukka Viinanen Orion-yhtymä Oyj Sinisen Reservin Säätiön tarkoituksena on tukea ja kehittää meripuolustuksen reserviä ja sen toimintaa, vaalia sen perinteitä ja tallentaa sen historiaa, herättää yleistä kiinnostusta meripuolustusta kohtaan, edistää yleistä mielenkiintoa sekä ammatillisia että vapaa-ajan merellisiä toimintoja kohtaan ja tukea edellä mainittuja toimintoihin kohdistuvaa historian tutkimusta. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla meripuolustuksen piirissä toimivia vapaaehtoisen maanpuolustustyön yhdistyksiä sekä taivittaessa muutakin meripuolustusta mm. myöntämällä apurahoja säätiön tarkoitusta palveleviin tutkimushankkeisiin, historiaselvityksiin ja tiedotustoimintaan. Säätiö tukee taloudellisesti merenkulkukilpailutoimintaa, meripelastustaidon ja ympäristönsuojelun harrastusta ym. näihin verrattavaa merenkulkuun liittyvää toimintaa ja perinteen keräystä ja Valtuuskunnan puheenjohtajana on pääkonsuli Kai Hietarinta ja varapuheenjohtajina ovat toimitusjohtaja Keijo Ketonen ja vuorineuvos Matti Honkala. Valtuuskunnan sihteerinä on varatuomari Pekka Niemi Hallitus Säätiön varsinaista hallintoa hoitaa valtuuskunnan vuosittain valitsema hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja tarvittavat hallintoelimet, sihteerin ja taloudenhoitajan. Säätiön hallituksessa ovat seuraavat henkilöt: Toimitusjohtaja Christian Elfving Lippueamiraali Pertti Malmberg Hammaslääk. tri Kai Masalin Piiripäällikkö Aslak Saviranta Toimitusjohtaja Reijo Telaranta Pääjohtaja Kyösti Vesterinen Puheenjohtaja Ulla Riikonen Kommodori Antero Karumaa KTL Tapio Riikonen Fil.tri Jouko Mäki Kommodori Hanno Strang Meriosaston pääll. Jorma Kuntsi Hallituksen puheenjohtajana on pääjohtaja Kyösti Vesterinen ja varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Reijo Telaranta. Hallituksen sihteerinä on varatuomari Pekka Niemi ja taloudenhoitajana komentaja evp. Aslak Saviranta. 12

13 säilyttämistä. Säätiö voi julkaista lehteä sekä hankkia ja omistaa aluksia. Säätiön tämän hetken toiminnan painopisteenä on omistamansa koulutusalus Röytän ylläpito ja Sinisen Reservin 23:n jäsenyhdistyksen toiminnan taloudellinen tukeminen. Säätiön varainhankinta Säätiön varainhankinta on perustunut yrityksiltä saatuihin lahjoituksiin. Pitemmällä aikavälillä säätiö pyrkii kehittämään pääomaansa siten, että säätiön tarkoituksiin vuosittain tarvittavat varat voitaisiin osoittaa omasta pääomasta. Tämän vuoksi säätiön varainhankinta nyt jakaantuu toiminnalliseen rahoitukseen ja pääomarahoitukseen. Toiminnallisella rahoituksella katetaan Sinisen Reservin yhdistysten, koulukuvan ja projektien vuotuiset kustannukset. Tämä on lyhyen aikavälin rahoitusta ja perustuu yhteistyökumppaneiden ja elinkeinoelämän avustuksiin. Pääomarahoituksella tavoitellaan pitemmällä aikavälillä säätiölle sellaista pääomarakennetta, joka mahdollistaisi säätiön tukitoiminnan pääomatuloilla. Vähitellen avustusperusteinen rahoitusosuus vähenisi ja pääomaperusteinen kasvaisi ja muodostuisi lopulta perustoiminnot kattavaksi. Yhteystiedot Säätiön toiminnasta saa lisätietoa säätiön taloudenhoitajalta komentaja evp. Aslak Savirannalta, puh tai ja säätiön sihteeriltä varatuomari Pekka Niemeltä, puh tai Nuku yösi rauhassa. Ota kotivakuutus. Soita OIO , niin teemme sinulle tarjouksen, josta ei kannata kieltäytyä. jg^ Jr OHJOLA Keskity elämään

14 Nyt voit tehdä päivän hyvän työn myös kaupassa. KESKO K-ympäristökauppadiplomi valittiin maailman kymmenen parhaan kumppanuusohjelman joukkoon YK:n kestävän kehityksen kokouksessa Johannesburgissa. Suomessa on yli 160 K-ympäristökauppaa, joissa asiakkaiden ja työntekijöiden on helppoa olla vastuullisia. Käytännön tekomme ympäristön hyväksi jatkuvat. Lisää tietoa ympäristökaupoista saat osoitteesta PHflRMO urana elämässä sattuu ja tapahtuu Burana tunnetaan tehokkaana kipu- ja särkylääkkeenä. Se alentaa m/ös kuumetta ja poistaa tulehdusta. Useimmille Burana sopii, mutta jos saat allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, munuais- tai maksasairaus tai olet raskaana, neuvottele käytöstä lääkärin kanssa. Käyttöalueet: tilapäiset kipuja kuumetilat, kuten vilustumissairauksien ja influenssan oireet, lihasja nivelkivut, hammassärky. Tutustu pakkauksessa olevaan käyttöohjeeseen. Sisältää ibuprofeenia. Lisätietoja

15 R AN N IKKOTYKISTÖSÄATIÖ Rannikkotykistösäätiön tarkoituksena on rannikkotykistön perinteiden vaaliminen ja merivoimien piirissä tapahtuvan rannikkopuolustukseen liittyvän kehitystyön edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö palkitsee ja tukee taloudellisesti merivoimien piirissä suoritettavaa rannikkopuolustukseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä sekä opiskelua. Lisäksi säätiö tukee taloudellisesti merivoimien piirissä tapahtuvaa rannikkopuolustukseen liittyvää julkaisu-, valistusja viihdytystoimintaa. Näin on kirjattu rannikkotykistösäätiön sääntöihin, jotka päivitettiin äskettäin vastaamaan vuonna 1998 tapahtunutta puolustusvoimien rakennemuutosta, jossa rannikkotykistö ja merivoimat yhdistettiin. Muutos oli lähinnä teknillinen ja säätiö jatkaa edelleen toimintaansa perustajien tarkoittamalla tavalla. Säätiön talous on vakaalla pohjalla ja se kykenee vuosittain jakamaan peruspääomasta saaduilla korko- ja osinkotuloilla jopa IS 000 euroa erilaisina palkintoina ja apurahoina. Rannikkotykistösäätiön toimintaa valvoo valtuuskunta. Valtuuskunnan jäsenet ovat rannikkotykistön piirissä ja muualla yhteiskunnassa merkittävässä asemassa olevia vaikuttajia. Valtuuskunta kokoontuu vuosittain yleensä kaksi kertaa käsittelemään päättyneen toimikauden tilinpäätöstä, vahvistamaan tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja valitsemaan säätiön hallituksen. Sotien jälkeen oli maanpuolustuspiireissä perustettu useita aselajisäätiöitä tukemaan ja edistämään aselajin piirissä tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. Rannikkotykistöä lähellä olevissa piireissä syntyi 1970-luvun lopulla ajatus vastaavan säätiön perustamisesta tukemaan vastaavasti rannikkotykistön kehittämistyötä. Perustamisessa kokoavana voimana oli silloinen rannikkotykistön tarkastaja eversti Alpo Kantola. Hänen innostamana perustettiin ensin Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry kokoamaan säätiölainsäädännön edellyttämä markan peraspääoma. Perinneyhdistyksen rahavaliokunta ja rannikkotykistön ystävät toimivat ripeästi ja päätös Rannikkotykistösäätiön perustamisesta ja hakemisesta säätiörekisteriin voitiin tehdä syksyllä Rannikkotykistösäätiö hyväksyttiin oikeusministeriön kirjaamalla ilmoituksella säätiörekisteriin

16 Rannikkotykistösäätiön valtuuskunta vuonna 2002 on seuraava: Toimitusjohtaja Johtaja Johtaja Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Kommc >dori Puheenjohtaja Varatuomari Prikaatikenraali Kansanedustaja Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtaja Johtaja Toimitusjohtaja Ekonomi Opetusneuvos Toimitusjohtaja Myyntipäällikkö Toimitusjohtaja Eversti Toimitusjohtaja Juhani Forss Pauli Juuti Timo Kivi-Koskinen Seppo Riitamaa Keijo Tapiovaara Jorma Vuohelainen lilla Varjola Christer Anteli Asko Kilpinen Esko Aho Martti Koski Erkki Karmila Ilpo Linko Jarl Storgärds Pekka Ahtola Pentti Jänkälä Matti Julin Markku Rouhe Heikki Kapanen Risto Sinkkonen Kari Tarkiainen Säätiön asiamiehenä toimii komentajakapteeni Kari Aapro MeriSK. kari. mii. fi p Rannikkotykistösäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja on toimitusjohtaja Keijo Tapiovaara. Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana on perinteisesti ollut rannikkotykistön tarkastaja. Meripuolustuksen rakennemuutoksen jälkeen puheenjohtajan tehtävää on hoitanut kommodori Hanno Strang. Rannikkotykistösäätiön hallitus jäsenten henkilökohtaisine varajäsenineen on vuonna 2002: Kommodori Hanno Strang PE Kommodori Hannu Luukkonen MerivE Komentaja Hasse Rekola RtUY Eversti Juhani Haapala RtUY Toimitusjohtaja Pertti E.K. Aalto Johtc )rengas Insinööri Jukka Toukkari Joht( >rengas Toimitusjohtaja Reijo Telaranta Rp-kilta Ekonomi Jouni Grönroos Rp-kilta Komentaja Jukka Tilli PE K< «lientaja kapteeni Jori Harju PE Kapteeniluutnantti Hannu Keppola RtOU Yliluutnantti Jari Andersson RtOU 130TK MT085-meritorjuntaohjus 16

17 Tähän kaupunkiin on hyvä herätä. Monestakin syystä. Kaikki mitä kaupungissa tapahtuu. Joka aamu. Tilaa Hesari kotiisi numerosta tai HELSINGIN SANOMAT

18 IA«"«lostol» 1 SIVU"» 5 ' 1LAS" Meripuolustuksen tiedotus- ja sidosryhmä/ehti RANNIKON PUOLUSTAJA Rannikon Puolustaja on koko meripuolustuksen ja sen sidosryhmien yhteinen äänenkannattaja, joka tavoittaa yli 5000 lukijaa neljä kertaa vuodessa. B5-kokoinen lehti painetaan nelivärisenä ja sen sivumäärä on keskimäärin noin 100 sivua. Vuoden 2003 aineistopäivät ja ilmestymisajankohdat Numero 1/2003 2/2003 3/2003 4/2003 Aineistopäivä Ilmestyy viikko 9 viikko 23 viikko 38 viikko 48 Tilausmaksut ja erillissopimukset Meripuolustuksen piirissä toimiville yhdistyksille on tarjottu mahdollisuus tilata lehti jäsenilleen jäsenhintaan 7 euroa/vuosikerta. Yksittäiselle tilaajalle lehden vuosikerran hinta on 17 euroa. Lehteä jaetaan myös merkittäviä määriä erilaisissa meripuolustuksen rekrytointi- ja markkinointitilaisuuksissa mm- puolustusvoimain harjoituksissa. Aineistot Lehti julkaisee sekä meripuolustuksen tulevaisuutta, että nykyisyyttä koskevia artikkeleita ja meripuolustuksellisten järjestöjen toiminnasta kertovia kiinnostavia artikkeleita. Lehden kotisivut ja sähköinen tiedottaminen (www.rannikonpuolustaja.fi) Lehdellä on omat kotisivut, joilla tietoa voidaan levittää joustavasti ja nopeasti. Yhdistyksillä on mahdollisuus toimittaa omia ajankohtaistiedotteitaan näille kotisivuille. Yhdistykset vastaavat omista ilmoituksistaan ja niiden ajankohtaisuudesta. Tiedotustila on yhdistyksille maksuton. Erikoisnumerot Rannikon Puolustaja -lehti julkaisee ajoittain erikoisja teemanumerolta, jotka toteutetaan projektikohtaisesta Koulutus ja muu toiminta Yhdistysten tiedotuksesta vastaavat henkilöt ovat tervetulleita lehden maksuttomiin, lehden tekoa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin, joita on järjestetty viime aikoina vuosittain. Yhdistysten jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua lehden järjestämiin lukijamatkoihin. Kehittäminen ja talous Lehti on vuosia jatkuneen määrätietoisen työskentelyn tuloksena sisällöstään ja ulkoasustaan kiitetty ja myös palkittu lehti. Lehden tulevaisuuden turvaaminen vaatii kuitenkin mahdollisimman laajaa tukea, myös taloudellista. Tilausmaksut kattavat alle puolet lehden kustannuksista. Mikäli voittoa syntyy, se on käytetty ja käytetään lehden kehittämiseen. 1 8

19 Ilmoitusmyynti Lehdellä on ulkopuolinen ilmoitushankkija Ilpo Pitkänen Oy, jonka kanssa on tehty sopimus lehden nimiin tehtävästä ilmoitushankinnasta. Kustantaja voi hankkia myös suoraan omia ilmoituksia, mutta niistä on aina sovittava ennakkoon päätoimittajan kanssa, joka edelleen sopii asiasta lehden ilmoitushankkijan kanssa. Kustantaja Lehden kustantajana toimii Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry, joka kantaa myös lehden taloudellisen vastuun. Rannikon Puolustaja -lehti on Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen. Toimituskunta Päätoimittajan ja toimituspäällikön apuna on toimituskunta, jonka jäsenet edustavat keskeisiä sidosryhmiä, kuten merivoimia ja Sinisen Reservin jäsenjärjestöjä. Toimituskunnan jäsenet huolehtivat ensisijaisesti aktiivitoimittajina siitä, että heidän taustayhteisönsä saa lehdessä mahdollisimman hyvän näkyvyyden. Keskeistä on uutisointi yksikön /järjestön tapahtumista ja toiminnasta. Toimitusneuvosto Lehdellä on toimitusneuvosto, jonka työskentelyyn kutsutaan lehden tilaavista yhdistyksistä henkilöitä, joilla on laaja meripuolustuksen asiantuntemus sekä mielellään kokemusta käytännön lehtityöstä. Toimitusneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja tukee mahdollisuuksiensa mukaan päätoimittajan ja toimituksen työskentelyä. Tärkeimpänä tehtävänä on vaikuttaminen lehden linjauksiin ja suuntaviivoihin. Yhteenveto Yhteenvetona voidaan todeta, että yhdistyksille tarjotaan tilausmaksua vastaan mahdollisuus saada edellä mainitut lehden tarjoamat edut. Yhdistysten "velvollisuutena" on mahdollisuuksien mukaan tukea ja varmistaa lehden terveen kehityksen jatkuminen sekä sen taloudellisten ja toiminnallisten resurssien säilyminen myös jatkossakin. Kannattaa muistaa, että Rannikon Puolustaja -lehden tekijät työskentelevät korvauksetta - vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Tervetuloa lehden tilaajaksi ja aineiston tuottajaksi - yhteisen asian puolesta Kai Masalin päätoimittaja gsm: kai. Kiitos Poutulle Pansuolan käytöstä! Ahlström POUTTU Ahlström Oyj, PL 329, Eteläesplanadi 14, Helsinki Puhelin , fax

20 UPM Tervettä kasvua.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS-JA JÄSENLEHTI 3b 2003

MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS-JA JÄSENLEHTI 3b 2003 MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS-JA JÄSENLEHTI 3b 2003 RANNIKON PUOLUSTAJA "?:«.OlUSTl'

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

Helsingin Merireserviläiset ry Olle Skogman 1.12.1998. M/Y VESIKKO, tiedot 1974 --> 1998. sivu 1(13).

Helsingin Merireserviläiset ry Olle Skogman 1.12.1998. M/Y VESIKKO, tiedot 1974 --> 1998. sivu 1(13). Helsingin Merireserviläiset ry Olle Skogman 1.12.1998 M/Y VESIKKO, tiedot 1974 --> 1998. sivu 1(13). 1974: Ajopäivät: 79 päivää Ajomatka: 2166 mpk Ajoaika: 323 tuntia 1:nen ajopäivä: 27.4 viim. ajopäivä:

Lisätiedot

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa , Järvenpään maanpuolustustalo

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa , Järvenpään maanpuolustustalo Julkaisuvapaa 7.10.2017 kello 15.00 Julkaisuvapaa 7.10.2017 klo 15.00 Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa 7.10.2017, Järvenpään maanpuolustustalo

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja Kaiken varalta harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja taitojen hyödyntäminen suunnitelmallisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tukee yhteiskunnan

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

Arvoisat kiltasisaret ja -veljet!

Arvoisat kiltasisaret ja -veljet! VIESTIKILTOJEN LIITTO R.Y. Hallitus KUTSU Riihimäki 30.9.2015 Arvoisat kiltasisaret ja -veljet! Viestikiltojen Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 21.11.2015 klo 13:00 alkaen Rannikkoprikaatissa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi Viestiupseeriyhdistys ry www.viestiupseeriyhdistys.fi Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja tietotekniikka-alan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestialan johto-

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliitto ry Naisten Valmiusliitto ry Valtakunnallinen yhteistyöjärjestö perustettu vuonna 1997 yhdistää naisten maanpuolustustyötä tekevät ja tukevat järjestöt 11 jäsenjärjestöä, joissa 200 000 naisjäsentä kehittää

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

Sivistystoimen johdon varautumisja valmiuspäivä Puolen Suomen vapaaehtoiskouluttaja.

Sivistystoimen johdon varautumisja valmiuspäivä Puolen Suomen vapaaehtoiskouluttaja. Sivistystoimen johdon varautumisja valmiuspäivä 9.11.2017 Puolen Suomen vapaaehtoiskouluttaja 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tehtävät Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 TIEDOTE 1 (3) Laivaston Sukeltajakilta ry Tapani Korhonen 28.1.2016 LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 Tervehdys hyvät kiltaveljet! Killan 31. toimintavuosi on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. Tämän

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa.

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa. Lasten Päivän Säätiö sr Stiftelsen Barnens Dag sr Säännöt 1. Säätiön nimi on Lasten Päivän Säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Barnens Dag sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen PL 2100, 02015 TKK Rakentajanaukio 4 A, 02150 Espoo http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 11.11.2010 JÄSENTIEDOTE 3/2010 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen Seuran vaalikokous

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2018 KORPILAHDEN RESERVILÄISET RY Sisältö A. Toiminnan arvot ja toiminta-ajatus B. Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 C. Toiminta vuonna 2018 1. Päätapahtumat ja toiminta vuonna

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS-JA JÄSENLEHTI 4 B/2004 RANNIKON

MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS-JA JÄSENLEHTI 4 B/2004 RANNIKON MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS-JA JÄSENLEHTI 4 B/2004 RANNIKON TÄSSÄ NUMEROSSA: 5 Merivoimat - laadukas ja suorituskykyinen 2020-luvun puolustushaara 6 Merivoimat - turvaa merellä ja rannikolla 8 Rajavartiolaitos

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82 KORJAUSKEHOTUS Liite Säännöt pyydetään korjaamaan merkintöjen mukaisesti. Yhdistys voi hyväksyä korjausehdotukset sellaisenaan rastittamalla ao. ruudut. Kaikki asiakirjat on toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ

SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ 1. Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto ovat yhteisesti sopien päättyneet ratkaisuun, jossa Etelä-Karjalan

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015

(SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Suomenlahden merivartiosto (SLMV) Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.6.2015 Kapteeniluutnantti Tuomas Luukkonen Sisällys Merivartiosto osana Rajavartiolaitosta Suomenlahden merivartiosto

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry on vuonna 1991 uudelleen perustettu kotiseutuyhdistys, joka toimii Lappeenrannan kaupungissa. Suurin osa jäsenistä

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet Tavoitteena : 1. Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen 2. Pysyvät kustannussäästöt Kiinteistömenot Henkilöstökulut Materiaalihankinnat

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

SUOMALAISTEN KUNNIAMERKKIEN KANTOJÄRJESTYS

SUOMALAISTEN KUNNIAMERKKIEN KANTOJÄRJESTYS SUOMALAISTEN KUNNIAMERKKIEN KANTOJÄRJESTYS 1. VIRALLISET KUNNIAMERKIT Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen Vapaudenristin suurristi Suomen Valkoisen Ruusun suurristi Suomen Leijonan suurristi Vapaudenristin

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta AJOLUPAKURSSI 10.2.2014 Ajolupakursseille haluaa moni. Nyt se on taas mahdollista. Seuraava B-ajolupakurssi järjestetään maanantaina 10.2.2014. Kurssi on henkilökunnan

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot