Koulutulokaspäivä Tervetuloa Paattisten kouluun!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutulokaspäivä 4.5.2010. Tervetuloa Paattisten kouluun!"

Transkriptio

1 Koulutulokaspäivä Tervetuloa Paattisten kouluun!

2 Paattisten koulun toiminta ajatus Paattisten koulun toiminta ajatuksena on antaa oppilaille elämän perustaidot ja kehittää heissä elämänmyönteisyyttä, oma aloitteisuutta ja luovuutta. Pyrkimyksenä on, että oppilaat sopeutuvat tulevan yhteiskunnan muutoksiin, ovat hyvin käyttäytyviä, ahkeria ja vastuunsa tuntevia ihmisiä. Koulu toimii taloudellisten mahdollisuuksien, sijainnin ja henkilökunnan ammattitaidon asettamissa rajoissa.

3 Koulun arvoperusta Paattisten koulun arvoperusta rakentuu seuraaville arvoille ja periaatteille. Ne näkyvät opetuksen tavoitteissa, sisällöissä ja jokapäiväisessä koulutyössä. yhteistyötaidot ja sosiaalisuus vastuullisuus omasta toiminnasta itsetuntemus ja itsensä kehittäminen hyvät tavat ja esimerkillisyys avoin ja luottamuksellinen oppimisympäristö

4 Tuntijako Oppiaine 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk Äidinkieli ja kirjallisuus A kieli englanti Matematiikka Ympäristö ja luonnontieto Biologia ja maantieto 2 1 Fysiikka ja kemia 1 1 Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi 2 1 Taide ja taitoaineet: Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Valinnaiset aineet LK, MU/kuoro 1 1 Oppilaan tunnit/vko Vapaaehtoinen A kieli 2 2 2

5 Päiväkodin ja koulun eroja Oppilaalla on koulupäivän jälkeen kotitehtäviä. Lapsi tarvitsee vanhempien tukea kotitehtävien suorittamisessa. Koulussa ei tarjota aamiaista tai välipaloja. Koulussa ei mennä päivälevolle. Koulusta ei voi olla pois samalla tavoin kuin päiväkodista.

6 Miten lapsen arki muuttuu? Lupaa voi pyytää Wilman kautta tai paperisella lomakkeella. Koulu ja oppilaan työjärjestys rytmittävät lapsen päivän. Oppilaan pitää tulla kouluun työjärjestyksen mukaisesti. Perusopetuslaissa 25 on säädetty oppivelvollisuus. Poissaolon syy pitää ilmoittaa opettajalle. Etukäteen tiedossa olevaan poissaoloon pitää pyytää lupa. Perheen lomat tulee suunnitella siten, ettei niistä aiheudu turhia poissaoloja koulusta.

7 Lapsi itsenäistyy Kodin ohella lapsen elämässä merkittäviksi vaikuttajiksi tulevat opettaja ja kaverit. Sosiaalisten taitojen oppiminen ei suju aina ilman ongelmia. Sosiaalisten taitojen opettelu ja koulukiusaaminen eivät tarkoita samaa asiaa.

8 Koulukiusaaminen Koulukiusaamisen tunnusmerkkejä kiusaaminen on fyysistä, psyykkistä, verbaalista tai sosiaalista se tapahtuu toistuvasti kiusaajan ja kiusatun välillä vallitsee epätasapaino se on tahallista ja tietoista sillä alistetaan ja loukataan toista Kiusaamiseen liittyy ryhmän vahvistava ja hyväksymä käyttäytyminen. Paattisten koulu on KiVa koulu

9 Onko lapsi koulukypsä? Tärkeitä asioita ovat: itsenäisyys, esim. pukeminen kengännauhojen solmiminen WC käynnit koulumatkan kulkeminen yksin suihkussa käynti ryhmässä työskentely keskittyminen ja hiljaa omalla paikalla istuminen Kielelliset ja matemaattiset perusvalmiudet ovat tärkeitä, mutta kouluun tullessa lapsen ei tarvitse osata lukea! Halu oppia riittää.

10 Onko lapsi koulukypsä? Jos epäilet, onko lapsesi koulukypsä, ota yhteyttä kasvatus ja perheneuvolaan. Päiväkodissa osataan kertoa, miten lapsesi selviää ryhmässä työskentelystä. Lapsen kannalta on parempi siirtää koulun aloittamista vuodella kuin käydä ensimmäinen luokka toiseen kertaan.

11 Koulun tukitoimenpiteet Jos oppilaalla on tilapäisiä oppimisvaikeuksia, luokanopettaja antaa tukiopetusta. Erityisopettaja tukee oppimisvaikeuksissa. Oppimisvaikeuksia voidaan auttaa sitä paremmin, mitä aikaisemmin niihin puututaan. On tärkeää, että koti ja koulu tekevät yhteistyötä. Kreivilän yksikössä on pienryhmä. Puheopetusta tarvitsevat oppilaat saavat apua äännevirheiden korjaamiseksi. Paattisten koulun erityisopettaja on Tuija Hurme.

12 Oppilashuoltoryhmä Koulunkäyntiin liittyviä pulmia pyritään selvittämään vanhempien ja oppilashuoltoryhmän yhteistyöllä. Oppilashuoltoryhmän työskentelyyn osallistuvat: erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri, luokanopettaja ja koulunjohtaja. Joskus oppilashuoltoryhmän kokoukseen kutsutaan myös vanhemmat, psykologi tai sosiaalityöntekijä.

13 Koulumatkat Perusopetuslaki mom. Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.

14 Koulumatkat Koulumatkan rasittavuus ja vaikeus neuvolalääkärin lausunto lausunnon pyytää huoltaja Koulumatkan vaarallisuus opetuspalvelukeskus pyytää poliisiviranomaisen lausunnon Suurpetovaaran perusteella järjestettävät taksikuljetukset myönnetään tapauskohtaisesti alueella, joka on riistanhoitopiirin lausunnon mukaan susilaumojen ydinaluetta ja koulumatkalle sijoittuu valaisemattomia tieosuuksia.

15 Koulumatkat Opetuslautakunnan päätös harkinnanvaraisista koulukuljetuksista koulumatka korvataan luokan oppilaille, jos se on oman oppilasalueen lähimpään kouluun pidempi kuin 3 kilometriä koulumatka on oppilaan päivittäinen kodin ja koulun välinen matka lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisesti käytössä olevaa tietä pitkin kodin pihalta koulun pihalle

16 Koulukuljetushakemus Kuljetushakemus koulumatkan maksamisesta kannattaa tehdä jo keväällä, jos em. ehdot täyttyvät. Lomake on internetissä koulun kotisivulla. Hakemuksen voi jättää kouluun tai opetuspalvelukeskukseen. Päätöksen koulumatkan maksamisesta tekee talouspäällikkö Anne Takalo. Päätökseen voi halkea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto oikeuteen. Oikaisuvaatimuspäätös on maksullinen.

17 Linja autokortti Linja autokorttiin ladataan kerralla lukuvuoden kaikki koulumatkat. Matkoja voi maksaa 2 kpl jokaisena arkipäivänä. Kortti ei toimi viikonloppuisin. Rikkoutuneesta, kadonneesta tai varastetusta kortista joutuu maksamaan 5 panttimaksun. Uuden kortin voi lunastaa joukkoliikenteen palvelutoimistosta. Koulukuljetusasioissa opetuspalvelukeskuksessa palvelee Leena Vilén tai Maarit Vauro, puh

18 Aamu ja iltapäivähoito Huoltajan kannattaa etukäteen miettiä, voiko hän työskennellä koulun alkaessa lyhennettyä työaikaa tai ottaa vuosilomaa. Koulu voi alkaa Paavolan yksikössä aamulla vasta klo ja päättyä jo klo Koulu voi alkaa Kreivilän yksikössä aamulla vasta klo ja päättyä jo klo Aamu ja iltapäivähoidon suunnittelu etukäteen on tärkeää.

19 Aamu ja iltapäivähoito Seurakunnan iltapäiväkerho on turvallinen paikka. Ekaluokkalainen ei viihdy yksin kotona. Se on normaalia. Totuta lapsesi olemaan yksin kotona pieniä hetkiä kerrallaan jo nyt.

20 Ruokailu Lounas syödään Kreivilässä klo ja Paavolassa klo Eläinallergiat pitää myös ilmoittaa opettajalle. Ruoka valmistetaan Jäkärlän koulussa. Kaikki maistavat kouluruokaa. Tavoitteena on totuttaa lapsia uusiin ruokalajeihin ja hyviin tapoihin. Lapsi tarvitsee kotona myös toisen lämpimän aterian. Allergioista on syytä keskustella terveydenhoitajan ja opettajan kanssa. Kyselytuloksia Paavolasta ja Kreivilästä

21 Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus Uskontoa tai elämänkatsomustietoa opetetaan 1. luokalla yksi tunti viikossa. Evankelis luterilaiseen kirkkoon kuuluva oppilas osallistuu oman uskonnon opetukseen. Rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva voi pyytää oman uskontonsa opetusta. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattoman huoltajan lapsi osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen tai johonkin muuhun Turun kouluissa järjestettävään uskonnon opetukseen. Muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan tai uskontokuntiin kuulumattoman oppilaan huoltaja voi pyytää, että oppilas voi osallistua evankelis luterilaisen uskonnon opetukseen.

22 Liikunta Liikuntatunneilla käytetään eri vaatteita kuin muilla tunneilla. Liikuntatunnin jälkeen käydään yleensä pesulla. Liikuntatunnille tarvitaan mukaan pyyhe. Kaikkiin vaatteisiin on syytä laittaa nimi. Talvella liikuntatunnilla luistellaan ja hiihdetään. Liikunnallisen taidot, esim. pyöräily, ovat kaveripiirissä tärkeitä.

23 Kodin ja koulun yhteistyö Opettaja järjestää vanhempainillan. Opettajalle voi soittaa, lähettää viestin reppuvihossa, Wilmalla tai sähköpostilla. Opettaja pitää luokilla vanhempainvartin. Koululla voi olla kaikkien oppilaiden vanhemmille tarkoitettuja yhteisiä vanhempainiltoja. Vanhempainyhdistys ja kerho toimivat aktiivisesti. Kreivilän oppilastöiden kevätnäyttely on tiistaina1.6. klo Tervetuloa!

24 Koulun yhteystiedot Luokanopettaja Sinikka Suominen puh Koulunjohtaja Ari Rusi puh Tervetuloa Paattisten kouluun!

25 Koulun yhteystiedot Luokanopettaja Teemu Lehto puh Koulunjohtaja Ari Rusi puh Tervetuloa Paattisten kouluun!

OPAS MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN HUOLTAJILLE

OPAS MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN HUOLTAJILLE OPAS MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN HUOLTAJILLE Kodin ja koulun välisen yhteistyön tukemiseksi Kodin ja koulun välisen yhteistyön tukemiseksi... 2 1. UUTEEN KOULUUN TUTUSTUMINEN... 4 Oppivelvollisuus... 4 Esiopetus...

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta.

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta. 1 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 sisältää valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet edelliseen perustuvan kuntakohtaisen

Lisätiedot

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51

Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Askolan kunta Sivistyslautakunta 19.4.2005 3 19.9.2006 87 15.12.2009 71 21.6.2011 56 21.8.2012 70 25.6.2013 70 24.6.2014 51 Koulukuljetuksia koskevat periaatteet lukuvuodelle 2014-2015 1. YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET. Sivistyslautakunta 3.12.2014 97

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET. Sivistyslautakunta 3.12.2014 97 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Sivistyslautakunta 3.12.2014 97 Sisältö 1 Yleiset periaatteet... 3 Tien vaarallisuus... 4 Koulumatkan pituus... 4 2 Lainsäädäntö... 5 3 Liikenneturvallisuus...

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2011 lukien Hyväksytty siv.ltk 63/9.11.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki 32. 3 Yleistä

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Perusopetus Esiopetus Erityispäivähoito Sivistystoimi Opetuslautakunta 5.4.2011 ( 34) HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Tässä oppaassa käsitellään perusja esiopetuksen sekä

Lisätiedot

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.1.2011, 8 Kappale 5.1 päivitetty 3.10.2012, 57 Päivitetty sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET

SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET 1 Opetuslautakunta 17.12.2013 135 SALON KAUPUNGIN KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSPERIAATTEET Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet

Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteet Nokiankaupungin koulukuljetusperiaatteet SISÄLTÖ 1. Yleiset periaatteet...1 2. Käsitteitä...1 3. Lainsäädäntö...2 4. Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet esi- ja perusopetuksessa...2 4.1 Koulumatka...3

Lisätiedot

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun Koulukuljetukset ja perusopetuslaki Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä.

Lisätiedot

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen 2 Hyväksytty: Koulutuslautakunta 25.10.2007 Muutettu: Koulutuslautakunta 13.4.2011 33 Perusopetuslain 32 :ssä (tämän oppaan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen. Koulumatkaoikeus voi olla

Lisätiedot

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun?.... 7 Ekaluokalle....8 Seiskalle....10 Kieli-info.................................12

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot