LUENTO JA KURSSIOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUENTO JA KURSSIOPAS"

Transkriptio

1 LUENTO JA KURSSIOPAS

2 Johdanto Maaseudun Sivistysliitto (MSL) tukee taloudellisesti jäsenjärjestöjensä kurssi- ja luentotoimintaa. Tästä oppaasta löydät ohjeet tuen hakemiseen. MSL-opintokeskus maksaa järjestäjälle tukea tilaisuuden hyväksytyn tuntimäärän ja toteutuneiden kulujen mukaan. Tuki voi olla enintään 50 % kuluista. Hyväksyttäviä kuluja ovat muun muassa: kouluttajien palkkiot, tilavuokrat, ilmoitus-, opetusväline- ja materiaalimenot, kouluttajien ja osanottajien matka-, majoitus- ja ruokailumenot. Kurssin/luennon suunnittelusta ja järjestelyistä syntyneet kulut ovat järjestävän tahon omia kuluja. Luento Elinikäinen opiskelu on hauskaa ja kehittävää. Luennoille osallistumalla voi oppia uutta, kerrata vanhaa ja avartaa kokemusmaailmaa. Erilaisten asiantuntijoiden käyttäminen luennoitsijoina antaa ajankohtaista tietoa osallistujille sekä luo hyvän mahdollisuuden keskustelulle. Luento on tilaisuus, joka koostuu 45 minuutin pituisista oppitunneista, joita voi olla 1-5. Luento voi käsitellä mitä tahansa aihetta, joka kiinnostaa osallistujia ja jolla on opetuksellinen, tietoa antava tavoite. Luennolla aiheesta käytävän keskustelun saa sisällyttää luennon kestoon. Luennon tiedotteissa ja ohjelmissa mainitaan järjestäjäksi myös MSL-opintokeskus. Tukeen oikeuttavat yksittäiset luentotilaisuudet sekä useammista luennoista koostuvat luentosarjat. Luentojen järjestäjälle myönnetään tukea, joka määräytyy luentokokonaisuuden tuntimäärän mukaan. Maaseudun Sivistysliiton tarjoama tuki luennoille on 8,50 / oppitunti (45 min). Tukea maksetaan enintään 50 % toteutuneista kuluista. Luennon järjestäminen Valitse sopiva aihe ja hanki luennoitsija Luennon kestoaika 1-5 x 45 min. Vähintään 7 yli 15-vuotiasta osallistujaa Yhdistys maksaa kulut ja tekee tiliselvityksen MSL:lle Liitä luennon ohjelma tilitykseen Lomakkeita löydät osoitteesta: Luentoesimerkit Seuraavalla sivulla on esimerkkejä erilaisista järjestetyistä luennoista ja luentosarjoista. Voit ottaa näistä mallia tai suunnitella omia, uudenlaisia luentoja.

3 Muistihäiriöt -luento Muistihäiriöt-luento järjestetään kahden oppitunnin (á 45 min) mittaisena ja luennoitsijaksi pyydetään asiantuntija esim. Alzheimer-liitosta tai kunnan vanhustenhuollosta. Tilaisuuden järjestää paikallinen Eläkeliiton yhdistys, mutta kutsu lähetetään myös kyläyhdistyksille, MTK:n ja Keskustan paikallisyhdistyksille. Ohjelma: Kahvi Erilaiset muistityypit (30 min) Erilaiset muistihäiriöt (30 min) Miten voidaan hidastaa sairauden etenemistä, keskustelua (35 min) Tilaisuuden päätös Luennon kulut: kouluttajien matkat 7,80 tarjoilukulut 84,00 yhteensä 91,80 Luentojen kesto yhteensä: 95 minuuttia : 45 = 2,11 oppituntia Luennon kulut ovat yhteensä 91,80, joista maksetaan jäsenjärjestölle oppitunneista kertynyt tuki (2 oppituntia x 8,50 ) 17,00. Metsäverokoulutus-luentosarja Metsänhoitoyhdistys järjestää luentosarjan metsäverotuksesta. Luennot järjestetään neljällä paikkakunnalla samalla ohjelmalla. Luennoitsijana toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja. Luentosarjan aikataulu: Raahe Pyhäjoki Merijärvi Kalajoki Ohjelma: Yleistä verotuksesta (30 min) Metsän myyntivoittoverotus (90 min) Kahvitauko Arvonlisäverotus (60 min) Myynti- ja luovutusvoittoverotuksen periaatteet (60 min) Lopetus Luennon kulut: kouluttajien matkat 163,60 vuokrat 42,00 muut menot (esim. tarjoilu- ja materiaalikulut) 590,36 yhteensä 795,96 Luentosarjan kesto yhteensä: 240 min x 4 tilaisuutta = 960 : 45 = 21,33 oppituntia Tuki yhteensä 21 x 8,50 = 178,50 Luennon kulut ovat yhteensä 795,96, joista maksetaan jäsenjärjestölle oppitunneista kertynyt tuki 178,50.

4 Maaseudun jätevedet ja vuosi 2014 Jätevesiaiheiset luennot järjestetään kahden oppitunnin (á 45 min) mittaisina ja luennoitsijaksi pyydetään asiantuntija esim. kunnan tekniseltä osastolta sekä suunnittelusta vastaava konsultti. Tilaisuuden järjestää paikallinen kyläyhdistys oman kylänsä tarpeisiin, mutta kutsu lähetetään myös muille kyläyhdistyksille ja järjestöille. Ohjelma: Kahvi Jätevesilaki ja -asetus ja kunnan velvollisuudet (45 min) Kiinteistökohtainen suunnitelma ja erilaiset puhdistusmenetelmät (45 min) Keskustelu aiheesta (135 min) Tilaisuuden päätös Luennon kulut: kouluttajien matkat 50,00 tarjoilukulut 35,00 yhteensä 85,00 Luentojen kesto yhteensä: 225 minuuttia: 45 = 5 kokonaista oppituntia Luennon kulut ovat yhteensä 85, joista maksetaan jäsenjärjestölle oppitunneista kertynyt tuki (5 oppituntia x 8,50 ) 42,50. Kunnan sopimuspöytä kylillä -luentosarja Maakunnallinen kylien yhteenliittymä järjestää luentosarjan sopimuksellisuudesta. Luennot järjestetään neljällä paikkakunnalla samalla ohjelmalla. Luennoitsijana toimivat yhdistyksen kyläasiamies ja kyseisen kunnan edustajat sekä muiden yhdistysten edustajat. Luentojen ohjelma: Sopimukset kylätoiminnassa (30 min) Käytännön esimerkkejä omasta kunnasta (90 min) Kahvitauko Kuntien halukkuus ja kyky käyttää kylätoimijoita palvelujen tuottajina (60 min) Sosiaali- ja terveyspuolen erityisvaatimukset palvelujen tuottajilta (60 min) Lopetus Luennon kulut: kouluttajien matkat 163,60 vuokrat 42,00 muut menot (esim. tarjoilu- ja materiaalikulut) 400,00 yhteensä 605,60 Luentosarjan kesto yhteensä: 240 min x 4 tilaisuutta = 960 : 45 = 21,33 oppituntia. Tuki yhteensä 21 x 8,50 = 178,50. Luentosarjan kulut ovat yhteensä 605,60, joista maksetaan jäsenjärjestölle oppitunneista kertynyt tuki 178,50. Jos kuluja olisivat kouluttajien matkat 163,60 sekä tilavuokrat 42,00 olisi opintotuki puolet 50 % maksetuista menoista eli 163, = 205,60 : 2 = 102,80.

5 Kurssi Kurssiksi kutsutaan yhden tai useamman päivän mittaista opintokokonaisuutta, jolle osallistuu vähintään seitsemän yli 15-vuotiasta osallistujaa ja ohjaaja. Kurssin kesto on vähintään 6 x 45 minuuttia. Oppitunnit voi jakaa useammalle päivälle. Jäsenjärjestö voi järjestää kurssin itse tai yhdessä kansalais- tai kulttuurijärjestön kanssa. Kurssin tiedotteissa ja ohjelmissa mainitaan järjestäjäksi myös MSL-opintokeskus. Kurssin aihe ja työskentelytavat ovat vapaasti valittavissa. Kurssille sopivia opiskelumenetelmiä voivat olla esimerkiksi luennot, keskustelutilaisuudet, työpajat tai pienryhmätyöskentely. Kurssimuotoinen opiskelu tarjoaa mahdollisuuden perehtyä kiinnostaviin aiheisiin kokonaisvaltaisesti ja yhdessä oppien. Jäsenjärjestöille maksetaan kurssitukea 16,90 jokaista pidettyä oppituntia (45 min) kohti, kuitenkin korkeintaan puolet kurssista aiheutuneista kustannuksista. Kurssin järjestäminen Vähintään 7 yli 15-vuotiasta osallistujaa Tarkoitettu samalle osallistujajoukolle Kurssin kestoaika on vähintään 6 x 45 min Yhdistys maksaa kulut ja tekee tiliselvityksen MSL:lle Tiliselvityslomakkeeseen liitetään kurssin ohjelma sekä osallistujalista/nettoopiskelijatiedot (kuluvana vuonna 1. kertaa MSL:n kanssa järjestettävälle kursiille osallistuvat) Lomakkeita löydät osoitteesta: Huom! Muista hyödyntää kurssilla tehdyt ryhmätyöt, joista saat lisää oppitunteja. Ryhmän koon on oltava vähintään ohjaaja + 5 henkilöä. Kurssia kohti hyväksytään korkeintaan 8 työryhmää. Kurssiesimerkit Seuraavalla sivulla on esimerkkejä erilaisista kylätoiminnassa järjestetyistä kursseista. Voit ottaa näistä mallia tai suunnitella omia, uudenlaisia kursseja.

6 Aktiivisen kansalaisen perustutkinto Kurssi järjestetään yhden päivän aikana. Ohjelma sisältää luentoja, ryhmätöitä ja keskustelua vaikuttamisesta, aatteista ja unelmaelinympäristöstä,. Ohjelma: Minä olen vaikuttaja -luento (90 min) Kahvitauko Suomen poliittinen järjestelmä ryhmätyö, (135 min) 3 työryhmää Ryhmätyön purku (45 min) Aatteet ennen ja nyt (135 min) Unelmaelinympäristömme -ryhmäkeskustelu (90 min) Tauko Päivällinen Sauna ja vapaata ohjelmaa Kurssin kulut: opetuspalkkiot 150,00 opetusmateriaalimenot 40,00 muut menot (tarjoilu-, tila- ja majoituskulut) 110,77 yhteensä 300,77 Kurssilla on yhteensä 18 osallistujaa ja ohjaaja. Luennot, ryhmätyöt ja keskustelu yhteensä 495 minuuttia:45 = 11 oppituntia Kurssin kulut yhteensä 300,77, joista maksetaan järjestölle puolet, 150,38 Yhdistyksen viestintäkurssi Kurssin tavoitteena on tutustua verkkoviestinnän eri muotoihin, ohjelmassa on luentoja ja käytännön harjoituksia aiheeseen liittyen. Kurssiohjelma jakautuu kahdelle illalle. Ohjelma, 1.päivä: Kurssin avaus (30 min) Yhdistyksen viestintä -luento (75 min) Oikeaoppinen tiedote -luento + harjoitukset (45 min) Kahvi Asiakaslähtöiset verkkosivut (30 min) Palaute ja lopetus 2. päivä Selkeä ja havainnollinen verkkoteksti (90 min) Uusia tuulia viestintään, uutiskirje ja blogi (60 min) Verkkosivujen päivitys ryhmätyönä (60 min) Palaute ja lopetus Kurssin kulut: kouluttajien matkat majoituksineen 345,00 opetusmateriaalimenot 190,00 yhteensä 535,00 Kurssilla on yhteensä 14 osallistujaa Laskutettavia kurssitunteja (á 45 min) on yhteensä 8,66 (390 min/45) Kurssin kulut ovat yhteensä 535, joista maksetaan järjestölle tunneista kertynyt summa 8,5 x 16,90 = 143,65

7 Yhdistystoiminnan peruskurssi I Päivä YHDISTYSTOIMINTA Yhdistystoiminnan problematiikka, yhdessä toimimisen perusteita, kipukohtia ja onnistumisia Kuinka johdetaan ja aktivoidaan yhdistyksen jäseniä toimimaan yhdessä? Teoriaa ja keskustelua aiheesta, ryhmätöitä II Päivä TIEDOTUS Jäsen- ym. kirjeet, ilmoitustaulut, lehtijutut ja radio Aiheina mm. Millainen on hyvä ilmoitus? Kuinka teen jäsenkirjeen? Millaista juttua kannattaa tarjota tiedotusvälineille? Uudet mediat ja niiden hallinta, kuka kantaa vastuun tiedonkulusta Teoriaa aiheista, blogi- ja www-sivujen sekä kyläradio-ohjelman tekoa III Päivä YHDISTYKSEN HALLINNOINTI Yhdistyssäännöt ja toimihenkilöt, sääntöjen mukaan toimiminen ja niiden velvoitteet, toimihenkilöiden tehtävät Yhdistyksen talous, miten rahaa hankitaan ja miten siitä pidetään kirjaa Kulut: palkat ja palkkiot 900,00 matkat 180,00 tilat 120,00 markkinointi 80,00 ruokailut 300,00 yhteensä 1580,00 Osallistujia 19 henkilöä Yhteiset luennot 3 x 2 t = 6 t, ryhmätyöt 3 päivää x 3 ryhmää x 5 t= 51 t 51 tuntia x 16,90 t = 861,90, 50% kuluista = 790 Osallistumismaksut 30 * 19 hlö = 570, kylien maakunnallinen yhteenliittymä maksoi 220 Kylän ja kunnan yhteistoiminta, kierretään kaikki kunnan kylät Kyläkierros: Kahden ja kolmen kylän yhteinen tilaisuus, kuntapäättäjät yhdessä kyläläisten kanssa miettivät ryhmissä eri teemojen pohjilta kehittämiskohteita (Oppimiskahvila). Esille tulleista asioista kootaan kyläjulistukset. Kyläjulistukset viedään esille nettiin. Kierroksen jälkeen yhdessä kylien edustajien kanssa päätetään kehittämiskohteista (asioista). Kunta sitoutuu viemään asioita eteenpäin osaltaan. (www.msl.fi/kylakierros, tämä toteutettiin Ilomantsissa 2010.) Kyläiltojen yhteydessä työstetään kylien omaa sosiaalista mediaa, jonka puitteissa kyläläiset kokoontuvat useammin. Kulut: ohjaus/palkat (yhdeksän kyläiltaa) 4500,00 matkat 900,00 markkinointi 300,00 sosiaalisen median koulutus 900,00 yhteensä 6600,00 Yhdeksän kyläkierrosiltaa, joihin osallistuu noin henkilöä/tilaisuus (9 x kolme ryhmää x 3t) = 81 t Kylän oma kokoontuminen 18 kylää (18 x 2 ryhmää x 3 t) = 108 t (sosiaalinen media) Tuntituki 16,90 x 189 t = 3194,10 Loput kuluista esim. sponsorit, kunta, kyläyhdistys 3405,90 (18 kylää = 189,22 /kylä)

8 Perinnemaiseman kunnostaminen Luento maiseman kunnostamisesta ja rahoitusmahdollisuuksista, jonka ohessa myös maisemakävely sekä pistoaidan rakentaminen Kulut: aitatarpeet (aitaa 100 metriä) 400,00 matkat 120,00 palkat/ ostopalveluopetus 400,00 muut kulut, ilmoittelu 200,00 yhteensä 1120,00 Osallistujia 12 henkilöä/la su 7,5 t/päivä = (kaksi ryhmää x 7,5t x kaksi päivää) = 30 t Tuntituki 16,90 /t x 30 t = 507 Itse maksettavat kulut 613 (aitaa 100 metriä á 25 = 2500 ) Kyläsuunnittelu osallistuvilla työmenetelmillä tulevaisuuden verstas, kyläkahvila (oppimiskahvila), kyläkarttatyöskentely Kyläsuunnitelma koostetaan viidessä kyläillassa. Koostetaan kylän tiedot aina asukkaiden osaamisista yrityksiin ja luontokohteista perinteisiin tapahtumiin. Kootaan kylän kehittämiskohteet, ongelmat ja epäkohdat. Ideoidaan, mitä kaikkea voidaan omalla kylällä tehdä. Kaksi suunnitteluiltaa, joiden aikana työstetään kerätyn aineiston pohjalta toimenpideohjelmat. Koko aineistosta koostetaan kyläsuunnitelma. Kulut: ohjaus/palkat 800,00 matkat 300,00 tilavuokrat 200,00 markkinointi 190,00 painatus 200,00 yhteensä 1690,00 18 henkilöä, 3 ryhmää Viisi iltaa kahden-kolmen viikon välein 5 x(1 t + 3 x 3 t) = 50 t Tuntituki 16,90 /t x 50 t = 845 Loput kuluista esim. sponsorit, kunta, kyläyhdistys 845 Kylätiedottaminen Opiskellaan radio-ohjelman, lehtijutun tai lyhyen esittelyvideon tekeminen kahtena päivänä. Molempina päivinä pidetään tunnin luento. Ryhmissä työstetään radiojuttuja ja videoita, tehdään haastatteluja ja kuvataan sekä editoidaan ääni- ja kuvatiedostoja. Tuotetaan radio-ohjelma ja kylän esittelyvideo. Vaihtoehtona myös oman kylälehden tuottaminen printti- ja nettiversiona. Kulut: audio- tai videovälineet ja materiaali 400,00 matkat 80,00 ostopalvelu-opetus 500,00 muut kulut 100,00 yhteensä 1080,00 2 päivää x (1 t + 2 ryhmää x 7 t/päivä) = 30 t Tuntituki 16,90 /t x 30 t = 507 Itse maksettavat kulut 573, jotka saadaan esim. tuottamalla kylävideo, oma lehti, myydään ilmoitustilaa tai omaa kylävideota =>

9 Näin haet kurssi- ja luentotukia Liitä tiedotteisiin, lehti-ilmoituksiin ja kurssin/luennon ohjelmaan MSL:n logo tai maininta, että tilaisuus toteutetaan yhteistyössä MSL-opintokeskuksen tai Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Täytä tiliselvityslomake. Lomakkeita löydät nettisivuiltamme osoitteesta opintotoiminta Merkitse lomakkeeseen tilaisuuteen osallistuvien miesten ja naisten lukumäärät erikseen sekä osallistujien lukumäärä yhteensä. Merkitse järjestäjän maksamat menot -kohtaan kaikki menot. Tilaisuuden järjestäjä vastaa taloudesta ja hoitaa sen maksuliikenteen. Järjestäjä huolehtii myös palkkioihin liittyvät työnantajavelvoitteet (sosiaaliturvamaksun, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä eläkemaksut). Älä liitä kuitteja tilitykseen. Säilytä kuitit yhdistyksen kirjanpidossa, sillä niitä pyydetään järjestäjiltä pistokokein. Liitä mukaan kurssin/luennon ohjelma. Ohjelmassa tulee näkyä päivämäärä, oppituntien alkamis- ja päättymisajat, opetusaiheet ja kouluttajat. Voit käyttää MSL:n nettisivuilta löytyvää kurssin tai luennon ohjelmalomaketta. Merkitse ohjelmaan tauot, lounas- ja kahvitunnit. Niitä ei lasketa tilaisuuden kestoon. Allekirjoita tilityslomake. Tilityksen tekijä vastaa allekirjoituksellaan, että tilaisuudessa on noudatettu liitteenä olevaa ohjelmaa ja ilmoitetut menot ovat todellisten menojen suuruisia eikä niihin saada valtiolta tukea muuta kautta. Lähetä tilityslomake liitteineen Maaseudun Sivistysliittoon viimeistään kahden kuukauden kuluttua kurssin/luennon pitämisestä, vuoden vaihtuessa mennessä. Tilityslomake liitteineen on mahdollista lähettää sähköpostin liitteenä. Sähköisen asioinnin vakuutus ja allekirjoituslomakkeen pyydämme lähettämään ennen sähköistä asiointia kurssisihteeri Helena Ukuralle. Huomioitavaa Kurssitukea anoessasi liitä mukaan myös osallistujalista/netto-opiskelijatiedot. Luentosarjan voi tilittää yhdellä tiliselvityslomakkeella. Mikäli haluat kohdistaa maksettavan tuen oikeaan tilaisuuteen ja välttää korkeampia pankkikuluja, kannattaa sanallisen viestin sijaan merkitä viitenumero-kohtaan pankkiohjelmien hyväksymä viitenumero. Mikäli kurssin/luennon järjestäjä ei ole Maaseudun Sivistysliiton jäsenjärjestö, sovitaan tuen suuruus erikseen. Tarkempia ohjeita: > kurssit ja luennot Ota yhteyttä, kysy lisää: Kurssisihteeri Helena Ukura Kirkkokatu 4 A 35, Oulu Puhelin: (08) , Sähköposti:

10 Maaseudun Sivistysliiton keskustoimisto Eerikinkatu HELSINKI puh. (09) , sähköposti: MSL:n Pohjois-Suomen aluekeskus Kirkkokatu 4 A OULU puh. (08) , sähköposti: MSL:n Länsi- ja Keski-Suomen aluekeskus Paavontie SAARIJÄRVI puh sähköposti: MSL:n Itä-Suomen aluekeskus Kauppakatu 23 b A JOENSUU puh. (013) , sähköposti:

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 OK-opintokeskuksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 ohjeet päivitetty 16.1.2015 OK-opintokeskuksen 70-vuotisjuhlakuosi Hyvä koulutuksen toteuttaja! Tervetuloa toteuttamaan ammatillista lisäkoulutusta

Lisätiedot

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2015 2 Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö! Tervetuloa toteuttamaan

Lisätiedot

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 2014 Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 Hyvä koulutuksen toteuttaja! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat onnistuneesti yhteistyökoulutuksen OK-opintokeskuksen kanssa. Onnistumisen peruspilarit ovat laadukas

Lisätiedot

L a i f f i a l a n d e l l a - kyläelämä on ihmisen parasta aikaa

L a i f f i a l a n d e l l a - kyläelämä on ihmisen parasta aikaa Hankkeen nimi: L a i f f i a l a n d e l l a - kyläelämä on ihmisen parasta aikaa 1 Hankkeen hallinnoija : Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry Kauppakatu 23 b A 8, 80100 Joensuu p.

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ

KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ 22.10.2014 Osa 1 Kouluttajana Suomen Punaisessa Ristissä Kouluttajan rooli ja tehtävät Tuki kouluttajan tehtävään Yhteisymmärrys, sopiminen tehtävistä Kouluttajakoulutuksen

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA 2015 Ota talteen! SISÄLTÖ KSL KOULUTTAA 5 TIETOA OSALLISTUJALLE 5 HELSINKI 7 LAHTI 11 OULU 22 TAMPERE 25 UUTTA 2015: JYVÄSKYLÄ AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 29 TILAUSKOULUTUS

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Koulutus-, yleisö- ja luentotilaisuudet ovat yhdistysten toiminnan kannalta tärkeitä näkymisen, tiedottamisen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Aluetoiminnan käsikirja

Aluetoiminnan käsikirja Aluetoiminnan käsikirja Gospel Riders moottoripyöräkerho ry 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. IDEOITA ALUEEN TOIMINNALLE 3 1. KERHOTAPAAMISET 3 2. AJELUT 4 3. KOULUTUS 5 4. TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 2 2014. Taivalkoski on

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 2 2014. Taivalkoski on M Itella Oy Itella Green Uutisjyvät 2 2014 1 MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 2 2014 Pohjois-Suomi UUTISJYVÄT Akraamo palvelee maaseutuyrittäjiä s. 4 Palvelukeskus Akraamo auttaa alkutuottajia ja maaseutuyrittäjiä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi

yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi torijärjestäjän opas 2015 yhteystiedot Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki +358 50 317 6737 jaana.viirimaki@kepa.fi Kepa ry Elimäenkatu25-27 00510 Helsinki Puh: +358 9 584 233 www.kepa.fi

Lisätiedot

Opas historiallisten tanssien viikonloppuleirin järjestämiseen. Hilla Haapamäki

Opas historiallisten tanssien viikonloppuleirin järjestämiseen. Hilla Haapamäki Opas historiallisten tanssien viikonloppuleirin järjestämiseen Hilla Haapamäki Sisällys Innostu järjestämään!... 2 Vaihe 1: Suunnittelu... 3 Ilmoittaudu tanssileirin järjestäjäksi... 3 Tee leiriläisille

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

KOULUTUS 2015. PAMin koulutukset luottamushenkilöille. Nappaa

KOULUTUS 2015. PAMin koulutukset luottamushenkilöille. Nappaa KOULUTUS 2015 PAMin koulutukset luottamushenkilöille Nappaa talteen! Ilmoittautuminen Ilmoittaudu netissä tai sähköpostitse Voit hakea kurssille netissä osoitteessa www. pam.fi/koulutus ja kirjautumalla

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015

Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015 Koulutukset ja palvelut järjestöaktiiveille syksystä 2014 syksyyn 2015 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Aikaansaava yhdistys - yhdistystoiminnan

Lisätiedot