KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

2 1

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO VESIHUOLLON NYKYTILA YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA Asutus Elinkeinoelämä Kaavoitus Pohjavesialueet Natura-alueet, pintavedet ja muinaisjäännökset LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN KEHITYSNÄKYMÄT VESIHUOLTOTILANNE Keskitetty vedenhankinta ja jakelu Keskitetty viemäröinti ja jätevedenkäsittely Vesiosuuskunnat ja vesihuolto-osuuskunnat Vesihuoltoverkostojen ulkopuoliset alueet VESIHUOLTOLAITOSTEN TAKSAT SEUDULLINEN YHTEISTYÖ Päätökset Sopimukset AIEMMAT SUUNNITELMAT VESIHUOLLON ENNUSTEET JA TAVOITTEET KEHITTYMISENNUSTEIDEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET VESIHUOLLON TAVOITTEET ASUTUKSEN JA ELINKEINOELÄMÄN KEHITYSNÄKYMÄT VESIHUOLLON SUUNNITTELUN KYTKEMINEN MUUHUN SUUNNITTELUUN RAHOITUKSEN JA TUKEMISEN PERIAATTEET VEDENKULUTUKSEN ENNUSTEET Vedenkulutusennusteen perusteet Liittyminen vesilaitokseen Vedenkulutusennuste JÄTEVEDEN MÄÄRÄN JA LAADUN ENNUSTEET Jätevesien määrän ja laadun ennusteen perusteet Liittyminen viemärilaitokseen Jäteveden määrä ja kuormitus PINTA- JA POHJAVESIEN SUOJELUN KEHITYSNÄKYMÄT VESIHUOLLON KANNALTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET JA KEHITTÄMISTOIMENPIDEOHJELMA VESIHUOLTOLAITOSTEN KAPASITEETIN RIITTÄVYYS JA TOIMINTAVARMUUS Vedenhankinnan varmuuden kehittäminen Vedenjakelun varmuuden kehittäminen Viemäröinnin ja jätevesien puhdistuksen kehittäminen VESIHUOLTOVERKOSTOJEN LAAJENTAMINEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN ERITYISKYSYMYKSET KIINTEISTÖKOHTAISEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN TOIMENPIDEOHJELMA SUUNNITELMAN VAIKUTUKSIA VESIHUOLTOLAITOSTEN TALOUS VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN, ELINKEINOELÄMÄÄN JA ASUINVIIHTYVYYTEEN SEURANTA JA TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... 33

4 3 Liitteet: LIITE 1. Kangasalan kunnan yhdyskuntarakenne 2010: taajamien ja kylien sijainti LIITE 2. Kangasalan kunnan vedenkulutusennusteet alueittain. LIITE 3. Vesihuoltoon liittyvää lainsäädäntöä. LIITE 4. Kangasalan jätevedenpuhdistamojen kuormitustietoja. LIITE 5. Kangasalan suurimmat työnantajat LIITE 6. Kangasalan vesihuollon taksakehitys Suunnitelmapiirrokset: S1. Kangasalan kunnan vesihuollon nykytilanne, suojelualueet sekä arseeniriskialueet S2 Kangasalan kunnan vesihuollon kehittämistarpeet ja -toimenpiteet

5 4 1. JOHDANTO Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee vastata alueensa vesihuollon kehittämisestä yhdessä alueen vesihuoltolaitosten kanssa sekä pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelma ei ole oikeusvaikutteisesti sitova asiakirja, vaan tavoitteellinen suunnitelma siitä miten vesihuolto kunnan alueella tullaan lähitulevaisuudessa ja myös pitkällä aikavälillä toteuttamaan. Kehittämissuunnitelman on tarkoitus olla myös vesihuollon suunnittelun apuna niin viranomaisille, vesilaitoksille kuin yksityisille kiinteistönomistajille. Kangasalan sekä entisten Sahalahden ja Kuhmalahden kuntien ensimmäiset kehittämissuunnitelmat laadittiin vuonna Tällöin Sahalahti (kuntaliitos ) ja Kuhmalahti (kuntaliitos ) olivat vielä omat kuntansa. Vuoden 2004 suunnitelmassa esitetyt haja-asutusalueiden hankkeet toteutuivat jopa suunniteltua paremmin, ja uusia vesihuolto-osuuskuntia alueelle on rekisteröity v ja sen jälkeen 10 kappaletta. Tämä vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on laadittu Kangasalan kunnan ja Kangasalan Veden toimesta. Kangasalan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen on toteutettu vuoden kevään ja syksyn 2012 aikana. Vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos ( ) oli nähtävillä ja Saatujen lausuntojen ja nähtävilläoloajan jälkeen kehittämissuunnitelmaa päivitettiin ja täydennettiin vuodenvaihteessa Suunnittelun aikana on pidetty useita kokouksia, joihin on osallistunut Kangasalan kunnan, Kangasalan Vesi liikelaitoksen (jäljempänä Kangasalan Vesi), vesihuoltoosuuskuntien, ELY-keskuksen sekä Ramboll Finland Oy:n edustajia. Suunnittelun aikana on pidetty vesihuollon järjestämiseen liittyvä tiedotustilaisuus Vehkajärvellä. 2. VESIHUOLLON NYKYTILA 2.1 Yleiskuvaus suunnittelualueesta Suunnittelualue kattaa Kangasalan kunnan alueen. Kangasala sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja on osa noin asukkaan Tampereen kaupunkiseutua. Kangasalan rajanaapureita ovat Tampere, Orivesi, Lempäälä, Valkeakoski, Kuhmoinen, Padasjoki ja Pälkäne. Kangasalan kunta kuuluu Pirkanmaan liittoon, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston piiriin. Kunnan asukasluku on (ennakkotieto syyskuu 2013). Loma-asuntoja Kangasalla on 4971 ( ). Vesi- ja viemärilaitostoiminnasta vastaa Kangasalla vastaavat Kangasalan Vesi, Kuhmalahden vesilaitos ja vesihuolto-osuuskunnat (12 kpl) Asutus Kunnan väkiluvun kehittymisen ennusteet ovat keskeinen lähtötieto vesihuollon kehittämissuunnittelussa, koska niiden perusteella arvioidaan tulevaisuuden vedenkulutusmääriä sekä muodostuvaa jätevesimäärää.

6 5 Taulukko 2.1. Kangasalan asukasluvun kehittyminen Vuosi Asukasluku Muutos (asukasta) Muutos % vuosi ,8 % ,8 % (Kuhmalahti-kuntaliitos) +4,2 % ,7 % tilanne syyskuu 2013 Väkiluku on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana suunnittelualueella n asukkaalla. Kuntaliitosten (Sahalahti n asukasta ja Kuhmalahti n asukasta) lisäksi väkiluku on kasvanut viime vuosina keskimäärin n asukkaalla. Kangasalan taajama-aste on 83,9 % ( ). Asuntokuntia Kangasalla on ( ), joten jokaista asuntokuntaa kohden on keskimäärin 2,3 asukasta. Suurin osa kangasalaisista asuu kirkonkylältä Tampereen suuntaan jatkuvassa nauhataajamassa Kirkonkylän, Suoraman ja Vatialan alueella. Merkittäviä asuinalueita ovat myös Ruutana ja Sahalahti. Taulukko 2.2. Väestö osa-alueittain ja Osa-alue asukkaita asukkaita (ennen kuntaliitoksia) (muutos vuoteen 2003) Vatiala 4712 (+849, +22 %) 3863 Suorama 6060 (+950, +18,5 %) 5110 Kirkonkylä 9104 (+635, +7,4 %) 8469 Itä-osa 1731 (+165, +11 %) 1566 Pohjois-osa 3679 (498, +16 %) 3181 Etelä-osa 797 (+128, +19 %) 669 (muut 152) Sahalahti 2369 (+162, +7,3 %) (2207, omana kuntana vielä tällöin) Kuhmalahti 1046 (-78, -6,9 %) (1124, omana kuntan vielä tällöin) YHTEENSÄ (3334, +12,7 %) Kunnan tilastollinen osa-aluejako on esitetty kuvassa 2.1. Tarkempi aluejako väestötietoineen on estetty taulukossa KUHMALAHTI Kuva 2.1. Kunnan tilastollinen osa-aluejako.

7 Elinkeinoelämä Vesihuollon kehittämisen tavoitteena on turvata toimiva vesihuolto myös elinkeinoelämälle. Vesihuollon suunnittelussa on otettava huomioon alueen mahdolliset suurkuluttajat. Liitteessä 5 on esitetty Kangasalan suurimmat työnantajat Kaavoitus Yksi tärkeä vesihuollon tavoite on turvata kasvavien taajama-alueiden toimiva vesihuolto. Kunta on suunnittelemassa Tampereen rajan tuntumaan uutta 8000 asukkaan Lamminrahkan kunnanosaa. Väestömäärä lisääntyy tulevaisuudessa usealla tuhannella asukkaalla myös nauhataajamassa keskustan, Vatialan ja Suoraman alueilla. Lisäksi kasvua ohjataan Asemantien varteen Tursolaan sekä Ruutanan alueelle. Kunnan maaseutualueilla uudisrakentamista ohjataan ensisijaisesti palvelukyliin Pohjavesialueet Pohjavesialueet ovat vedenhankinnan kannalta erityisen kannalta erityisen tärkeitä alueita, joita käytetään tai voidaan tulevaisuudessa käyttää vedenhankinnassa. Näillä alueilla mm. viemäriverkoston hyvään kuntoon sekä haja-asutuksen jätevedenkäsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuva 2.2. Kangasalan pohjavesialueet (www.ymparisto.fi) I luokan pohjavesialue II luokan pohjavesialue III luokan pohjavesialue (www.ymparisto.fi)

8 7 Taulukko 2.4. Kangasalan pohjavesialueet (www.ymparisto.fi ja Hertta-järjestelmä) Tunnus Nimi Luokka Kokonaispinta-ala [km 2 ] Muodostumisalueen pinta-ala [km 2 ] Arvio muodostuvan pohjav. määrästä [m 3 /d]* B Kirkkoharju II 2,89 1, C Kirkkoharju II 3,52 2, Riku I 1,16 0, Vehoniemenharju I 6,08 3, Lintusyrjä I 0,65 0, Kirkkoharju II 0,95 0, Harju III 0,65 0, Vuortenharju II 1,62 0, Välimaa III 0,58 0, *Laskennallisen antoisuuden määrä on suuntaa antava, ei kerro todellista määrää Natura-alueet, pintavedet ja muinaisjäännökset Vesihuollon suunnittelussa on otettava huomioon luontoarvot. Natura- ja muita luonnonsuojelualueita on esitetty myös liitekartassa S1. Kangasalla on yhdeksän Natura verkostoon kuuluvaa arvokasta luontoaluetta: Keisarinharju-Vehoniemenharju (268 ha), Hepomäki-Kalkunvuori (18 ha), Kirkkojärven alue (305 ha), Salmuksen alue (364 ha), Längelmäveden saaret (407 ha), Hautalammi (2.1 ha), Tervaniemenlahti (147 ha), Vehkajärvi (19 ha) ja Sipilän niitty (7.3 ha). Näistä Salmus sijaitsee osin Lempäälässä ja Längelmäveden saaret osin Orivedellä. Alueiden rajat on esitetty myös liitekartassa S1.

9 8 Kuva 2.3. Kangasalan Natura-alueet (www.ymparisto.fi) Kangasalan järvien tila vaihtelee suuresti. Linturikas Kirkkojärvi on voimakkaasti rehevöitynyt, mutta toisaalta Heramaanjärvi on lähes luonnontilainen ja erittäin karu: kesällä järven näkösyvyys on noin 8 metriä. Vastaavia arvoja ei ole juuri mitattu muista Kokemäenjoen vesistöalueen järvistä. Kangasalan 85 järvestä on käytettävissä vedenlaatutuloksia. Lisätietoja järvistä on saatavilla kunnan ympäristönsuojelusta ja netistä: Kangasalan järviselvitys. Vesihuoltoa suunniteltaessa on otettava huomioon muinaisjäännökset. Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä (www.nba.fi) ovat perustiedot Kangasalankin muinaisjäännöksistä. Rekisterin tiedot karttuvat ja päivittyvät tutkimusten, inventointien ja tarkastusten myötä. 2.2 Lainsäädäntö ja sen kehitysnäkymät Lainsäädäntö ohjaa pitkälti vesihuoltoa ja sen tulevaisuuden suuntaviivoja sekä luo puitteet tämän kehittämissuunnitelman sisältöön. Lainsäädännössä on velvoitteita kunnalle, vesihuoltolaitokselle, kiinteistönomistajalle ja valvontaviranomaiselle. Vesihuoltolain 2. luku käsittelee vesihuollon kehittämistä ja järjestämistä. Vesihuollon kehittämissuunnitelma esitetään siinä yhteydessä suunnitelma-asiakirjana, jossa kunnan vesihuoltoon liittyvät kehittämistarpeet ja toimenpiteet esitetään. Vesihuoltolaissa ei esitetä yksityiskohtaisia vaatimuksia kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman sisällölle ja tarkkuudelle. Kunnan tulee kuitenkin arvioida tarpeet vesihuoltolain tavoitteet huomioon ottaen. Vesihuoltoon liittyvää lainsäädäntöä on esitelty enemmän liitteessä 3.

10 9 2.3 Vesihuoltotilanne Keskitetty vedenhankinta ja jakelu Kunnan vastuulla on vesihuollon yleinen kehittäminen koko alueellaan. Kangasalan vesihuoltotoiminnasta vastaa pääosin Kangasalan Vesi ja Kuhmalahden vesilaitos. Kangasalan Vesi on toiminut kunnallisena liikelaitoksena vuodesta 2002 alkaen. Kangasalla toimii lisäksi useita (12 kpl) vesi(huolto)osuuskuntia jotka ostavat talousveden Kangasalan Vedeltä yhtä lukuun ottamatta. Vesiosuuskuntia on esitelty tarkemmin luvussa 2.3.3, taulukossa Suunnittelualueen liittymisprosentti keskistettyyn vedenjakeluun on noin 92 %. Kangasalan osa-alueella kunnallisen vesihuollon piirissä sekä vesihuolto-osuuskuntiin liittyneenä on yhteensä arviolta n. 95 % asukkaista. Sahalahden ja Kuhmalahden osaalueilla kunnallisen vesihuollon piirissä on kuitenkin vain n. reilu 60 % asukkaista. Kangasalan Vedellä on yhteensä n. 340 km vesijohtoverkostoa. Kangasalan Veden vesijohtoverkostosta n. 65 km on Sahalahden osa-alueella, 50 km Kuhmalahdella ja 2 km Raikun kylällä. Vesijohtoverkostossa on käytössä kolme ylävesisäiliötä. Harjunsalo, kirkonkylä ja Sahalahti). Kirkkoharjun ylävesisäiliötä ei enää käytetä. Talousvesi pumpataan suunnittelualueelle pääosin Rikun ja Raikun alueiden vedenottamoilta. Kuhmalahden osa-alueelle vettä pumpataan Lintusyrjän pohjavesialueella sijaitsevasta Lintusyrjän pohjavedenottamosta. Rikun vedenottamo sijaitsee Vesijärven rannalla, ja raakavesi onkin suurimmaksi osaksi Vesijärvestä rantaimeytynyttä pohjavettä. Alueella muodostuva varsinaisen pohjaveden määrä on laskennallisesti vain 150 m 3 /d. Rikun laitokselta pohjavettä pumpataan keskimäärin 3600 m 3 /d. Rikun vedenottamolle on annettu lupa 7900 m 3 /d vedenottoon. Rikun vedenottamo saneerattiin v Rikun laitoksen toimintavarmuus on parantanut ja sen tuottaman talousveden laatu on ollut myös laatusuosituksiin kuuluvan mangaanin osalta hyvä. Raikun pohjavesi pumpataan Vehoniemen harjusta. Vehoniemenharjun pohjavesi on hyvänlaatuista. Vedenottamo sijaitsee valtatie 12 eteläpuolella. Raikun vedenkäsittelylaitokselta johdetaan pohjavettä n m 3 /d. Raikun vedenkäsittelylaitos on toimittanut noin kolmanneksen Kangasalan talousvedestä. Raikun vedenkäsittelylaitokselta vettä pumpataan pääasiassa Sahalahden tarpeisiin sekä pieniä määriä Raikun kylään. Vehoniemenharjun vedenottolupa on n m 3 /d (LSVEO , nro 40/2000/1). Sahalahden alueella teollisuuden vedentarve (käytännössä Saarioinen) on yli 1000 m 3 /d ja kotitalouksien n. 800 m 3 /d. Vanha Raikun ottamo, joka sijaitsi Raikun uimarannan läheisyydessä valtatien 12 pohjoispuolella, on poistettu käytöstä. Raikun uuden pohjavedenottamon raakavesi desinfioidaan ja ph:ta säädetään soodalla. Raikun vedenottamolla on käytössä myös UV-laitteisto. Vehoniemenkylän vesiyhtymä ottaa vettä kahdeksan talouden käyttöön Vanhan Pälkäneentien varresta olevasta porakaivosta. Vehoniemenharjun alueelle suunnitellaan tekopohjavesihanketta, jonka johdosta alueen pohjavesivaroja on tutkittu runsaasti. Keisarinharjun alueelta johdetaan vettä Kaivannon sairaalalle sairaalan omasta vedenottamosta. Sahalahden osa-alueella on pintavedenottamo, joka jäi varavesilähteeksi Raikun uuden vedenottamon käyttöönoton jälkeen. Ukin (Ukkijärven) pohjavedenottamo sijaitsee Kirkkoharjun pohjavesialueella. Ukin pohjavedenottamo on poistettu käytöstä v Taajamatoiminnoista huolimatta Kirkkojärven pohjavesialueen vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset.

11 10 Kangasalan Vedellä on Tampereen Veden verkostoon kaksi yhdysputkea. Tampereen suunnasta saatava/toimitettavan veden määrä vastaa tilanteen vaatimuksia. Ponsan vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto on yhdistetty Oriveden kaupungin verkostoon. Kuhmalahden osa-alueen ja Eräjärven vesiosuuskunnan verkostot on lähestulkoon yhdistetty Vedentaustan kohdalla. Kuhmalahden ja Sahalahden osa-alueen välillä on yhdysjohto, jonka kautta voidaan johtaa vettä Kuhmalahden osa-alueelle. Taulukko 2.6. Kangasalla sijaitsevat pohjavedenottamot Pohjavesialue Nimi Omistaja Lupa/laskennallinen antoisuus* m 3 /d Vedenotto m 3 /d Riku B ja C Kirkkoharju Vehoniemenharju Keisarinharju (luokittelematon pohjavesialue) Vehoniemenharju Lintusyrjä Vehkajärven vanhustentalosäätiö Riku Kangasalan Vesi 7900 /150+rantaimeytyminen Ukkijärvi Kangasalan Vesi 4500/ (v ) Raikku Kangasalan Vesi 4500/ (v ) Kaivannon Kaivannon sairaala sairaala Vehoniemen vesiosuuskunta Lintusyrjä Kuhmalahden osaalue: Kangasalan Vesi 120 (ei lupaa koska ottomäärä < 250 m 3 /d) (v ) *Laskennallisen antoisuuden määrä on suuntaa antava, ei kerro todellista määrää. Kangasalan pohjavesien suojelusuunnitelman päivitys on vuodelta 2006, joten ko. raportti ei kata Kuhmalahden alueen pohjavesialueita. Suunnittelualueen vesijohtoverkostoihin on viime vuosina pumpattu talousvettä n m 3 /d, josta laskutetun veden osuus on ollut %. Taulukko 2.7. Kangasalan Veden vesijohtoverkostoon pumpatut veden määrät v (m 3 /d vuosikeskiarvona). Kuhmalahden Lintusyrjän vedenottamotiedot n. 100 m 3 /d puuttuvat taulukon tiedoista. Vuosi Pumpattu Sahalahden vesilaitokselta (nykyisin varavesilähteenä) (m 3 /d) Pumpattu Raikun vedenottamolta pääosin Sahalahden osa-alueelle (m 3 /d) Pumpattu Rikun vedenottamolta Kangasalan keskusverkostoon (m 3 /d) Pumpattu yht. (m 3 /d) pumpattu talousvesi (l/as /vrk) l/as/d l/as/d l/as/d l/as/d l/as/d l/as/d l/as/d

12 11 Taulukko 2.8. Kangasalan Veden laskutetut talousveden määrät, m 3 /d vuosikeskiarvona (% pumpatusta talousvedestä ). Kuhmalahden Lintusyrjän vedenottotiedot N. 100 m 3 /d puuttuvat taulukon tiedoista. Vuosi Laskutettu Sahalahden (ja Raikun) alueelta (m 3 /d) Laskutettu Kangasalan keskusverkoston alueelta (m 3 /d) Laskutettu yht. (m 3 /d) laskutettu talousvesi (l/as /vrk) (78 %) 2890 (80 %) 4220 (79 %) 176 l/as/vrk (74 %) 3080 (84 %) 4460 (80 %) 181 l/as/vrk (75 %) 3160 (92 %) 4560 (86 %) 181 l/as/vrk (72 %) 3110 (94 %) 4470 (86 %) 174 l/as/vrk (90 %) 174 l/as/vrk (89 %) 169 l/as/vrk (80 %) 161 l/as/vrk Keskitetty viemäröinti ja jätevedenkäsittely Suunnittelualueella viemärilaitostoiminnasta vastaa pääosin Kangasalan Vesi ja Kuhmalahden vesilaitos. Lisäksi useilla vesi(huolto)osuuskunnilla on viemäriverkostoa. Vesiosuuskuntien viemäriverkostojen jätevedet johdetaan Kangasalan Veden viemäriverkostojen kautta eteenpäin. Vesiosuuskuntia on esitelty tarkemmin luvussa 2.3.3, taulukossa Suurin osa suunnittelualueelta kerätystä jätevedestä johdetaan Tampereen Veden Viinikanlahden puhdistamolle puhdistettavaksi. Kuhmalahden alueella on toiminnassa kirkonkylän ja Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamot. Sahalahdella on Sahalahden Esikäsittelylaitos Oy; omistajat kunta, Saarioinen Oy Ja Kemira Operon Oy. Esikäsittelylaitoksesta Saarioisten jätevedet johdetaan nekin Kangasalan Veden viemäriverkostoon. Kuhmalahden kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on rakennettu v Laitos on toimintatavaltaan biologis-kemiallinen. Esikäsittelynä on rumpusiivilöinti, biologisena vaiheena toimii bioroottori ja kemiallinen saostus hoidetaan AVR:llä. Muodostunut saostuma ja kiintoaine erotetaan jälkiselkeytyksellä. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on 100 m 3 /d. Mitoitusarvo BOD 7 :lle on 20 kg/d, fosforille 0,89 kg/d ja typelle 3,0 kg/d. Puhdistetut jätevedet johdetaan Längelmäveteen. Viime vuosina jätevettä on puhdistettu tässä puhdistamossa keskimäärin m 3 /d. Kuhmalahden kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kuormitustietoja viime vuosilta on esitetty liitteessä 4. Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamo on bioroottoriprosessi, jota on täydennetty kemiallisella jälkisaostuksella. Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamolta jätevedet johdetaan puhdistamolta 200 m putkea pitkin avo-ojaan, ja tästä edelleen avo-ojaa pitkin n. 300 m Tervaniemenlahteen ja edelleen Längelmäveteen. Viime vuosina jätevettä on puhdistettu tässä puhdistamossa keskimäärin m 3 /d. Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamon kuormitustietoja viime vuosilta on esitetty liitteessä 4. Kunnallisiin jätevesiviemäriverkkoihin on liittynyt Kangasalan osa-alueelta asukasta, Sahalahden osa-alueilta n asukasta sekä Kuhmalahden vesilaitoksen alueelta n. 350 asukasta. Lisäksi vesihuolto-osuuskuntien viemäriverkostoihin on liittynyt suunnittelualueella n. 900 asukasta, joten koko suunnittelualueen liittymisprosentti keskitettyyn jätevedenkäsittelyyn on noin 90 %. Kangasalan Vedellä on Kangasalan osa-alueella n. 220 km ja Sahalahden osa-alueella n. 20 km jätevesiviemäriverkostoa. Kuhmalahden kirkonkylän alueella viemäriverkostoa on alle 10 km ja Pohjan alueella noin viisi kilometriä. Hulevesiviemäriverkostoa on Kangasalan ja Sahalahden taajamissa.

13 12 Jätevettä on viime vuosina kerätty suunnittelualueelta yhteensä keskimäärin m 3 /d. Tästä n m 3 /d on kerätty Kangasalan osa-alueelta, m 3 /d Sahalahden osa-alueelta ja Kuhmalahden osa-alueelta alle 100 m 3 /d. Taulukko 2.9. Kangasalan ja Sahalahden osa-alueen puhdistetut jätevesimäärät vv (m 3 /d vuosikeskiarvona). Sahalahden jätevedenpuhdistamon toiminta päättyi Vuosi Puhdistettua jätevettä Kangasalan puhdistamossa Puhdistettua jätevettä Sahalahden puhdistamossa Puhdistettua yhteensä (Kangasala +Sahalahti) (m 3 /d) - (l/as/vrk) (m 3 /d) (m 3 /d) ( l/as/vrk) Kangasalan ja Sahalahden osa-alueilla jäteveden määrästä laskuttamattomia vuotovesiä on ollut %. Vuotovedellä tarkoitetaan viemäriverkostoon vuotavaa pinta- ja ja pohjavettä. Kuhmalahden kirkonkylän alueella vuotovesien määrä on ollut n % puhdistetusta jätevesimäärästä. Taulukko Kangasalan ja Sahalahden osa-alueiden laskutetut jäteveden määrät, m 3 /d vuosikeskiarvona (% puhdistetusta jätevedestä,) Vuosi Laskutettu Sahalahden osa- alueelta (m 3 /d) Laskutettu Kangasalan keskusverkoston alueelta (m 3 /d) Laskutettu yht. (m 3 /d) (% puhdistetusta jätevesimäärästä) laskutettu talousvesi (l/as /vrk) (77 %) (77 %) (80 %) (67 %) (81 %) (76 %) (73 %) Saostus- ja umpikaivoja tyhjentävät yksityisyrittäjät kuljettavat lietteen Vatialantien varressa sijaitsevalle vastaanottoasemalle. Kuhmalahden osa-alueen jätevedenpuhdistamoilta liete kuljetetaan myös vastaanottoasemalle, josta se kulkeutuu Tampereen viemäriverkoston mukana Viinikanlahden puhdistamolle. Sahalahdella on myös vastaanottoasema Vesiosuuskunnat ja vesihuolto-osuuskunnat Vesi(huolto)-osuuskuntia on alueella 11 kpl. Nämä on esitelty ao. taulukossa Suurimmalla osalla vesiosuuskunnista on sekä vesijohto että viemäri.

14 13 Taulukko Suunnittelualueen vesi(huolto)osuuskunnat ja vesiyhtymät (lähde osuuskuntarekisteri, veden toimitus Vahti-palvelu, liittyjämäärät eri lähteet) Vesiosuuskunta Rekisteröity (v.) liittyjämäärä (arvio) Laskutetut vesimäärät v m 3 /d Tiihalan vesiosuuskunta liittyjää Vesi ja jätevesi: 4,7 6,0 Ponsan vesiosuuskunta Ostaa veden Orivedeltä. Pelisalmen vesihuoltoosuuskunta Kerppolan vesihuoltoosuuskunta Veden toimitus v.2008: 4,5 m 3 /d ja v ,6 m3/d Vesi ja jätevesi: 2,7 3, Vesi ja jätevesi:3,8-4,5 Kaivannon vesisosuuskunta Vesi ja jätevesi: 2,2 Peliniemen vesiosuuskunta Vesi ja jätevesi: 2,0 3,4 Keson vesiosuuskunta Vesi ja jätevesi: Pohjois-Kangasalan vesiosuuskunta Vesi ja jätevesi: 28 Kesäkartanonkulman vesiosuuskunta Vesi ja jätevesi: 5,2 5,7 Sahalahden Tursolan vesiosuuskunta talousvesi 2,3 3,0, jv Vehoniemen vesiyhtymä taloutta oma porakaivo Vehoniemen pohjavesialueella Kautialan vesiosuuskunta Raikunseudun vesiosuuskunta YHTEENSÄ 11 kpl Vesihuoltoverkostojen ulkopuoliset alueet Suunnittelualueella keskitetyn vedenjakelun ulkopuolella on n. 8 % ja keskitetyn jätevesiviemäröinnin ulkopuolella on noin 10 % asukkaista. Kaivoveden varassa olevilla kiinteistöillä vedenlaadussa esiintyy paikoin fluoridi- ja arseeniongelmia. Lisäksi kaivovesissä on paikoin runsaasti rautaa ja mangaania sekä liiallisia bakteeri- ja nitraattipitoisuuksia. Liitekartassa S1 on esitetty suunnittelualueen arseeni- alueita. Suunnitelmakartassa S1 esitetyt arseeniriskialueet perustuvat Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tutkimuksiin sekä kunnan ympäristöterveysvalvonnan tekemiin kaivokartoituksiin. Keskitettyyn jätevedenkäsittelyyn liittymättömien kiinteistöjen jätevedet käsitellään uuden rakennuskannan osalta yleisesti verrattain tehokkaasti kolmiosaisessa saostuskaivostoissa ja maaperäkäsittelyssä sekä muissa pienpuhdistamoissa. Melko yleinen tapa erityisesti ranta-alueilla on myös johtaa wc-vedet umpisäiliöön ja ns. harmaat vedet vähintään kaksiosaisen saostuskaivoston kautta maaperäkäsittelyyn. Vanhemman rakennuskannan osalta jätevedet käsitellään vielä yleisesti pelkissä saostuskaivoissa. Vanhan rakennuskannan osaltakin kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät on uusittava lainsäädännön määräämänä maaliskuuhun 2016 mennessä (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011). Asetuksen mukaan talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömänjäteveden kuormitukseen. Lisäksi kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa edellä tiukempia vaatimuksia viemäriverkostojen ulkopuoliselle jäteveden käsittelylle.

15 Vesihuoltolaitosten taksat Vesihuoltolain maksuista säädetään vesihuoltolaissa (18 ja 19 ). Vesihuoltolaitoksen täytyy periä vesihuollosta käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Laitos voi periä lisäksi liittymismaksua, perusmaksua ja muita palvelumaksuja. Kangasalan Vesi perii liittyjiltä maksuja vuosittain hyväksytyn taksan mukaisesti. Taksassa on määritetty käyttö-, liittymis-, perus- sekä palvelumaksut. Liittymis-, perus- ja muut maksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen takia tai muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan huomioida lisäksi kiinteistön käyttötarkoitus. Kangasalla v.2014 liittymismaksun suuruus lasketaan kaavalla L= k x A x p x y L, jossa k= kiinteistötyypin mukainen kerroin, A= kerrosala, p =palvelukerroin ja y L = liittymismaksun yksikköhinta (4,8 /k-m 2 ). Omakotitalojen liittymismaksut määräytyivät kuitenkin suoraan kerrosalan mukaan ollen (sis. vesijohto+jätevesi+hulevesi) kerrosalasta riippuen. Haja-asutusalueilla ja toiminta-alueen ulkopuolella Kangasalan Vesi voi periä korotettua liittymismaksua. Kangasalan Veden perusmaksun suuruus määräytyy vuosikulutusarvion perusteella ollen esimerkiksi puhtaan veden osalta /v (alv =0 %) vuosittaisesta vedenkulutusmäärästä riippuen. Hulevesien johtamisesta erillisviemäröintialueella jätevesiviemäriin, peritään korotettua perusmaksua. Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä ja se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Käyttömaksut ovat Kangasalan Vedellä v.2014 veden osalta 1,29 /m3 ja jäteveden osalta 2,24 /m3. Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, laitos voi periä korotettua käyttömaksua. Liitteessä 6 on esitetty vesihuoltolaitosten perimiä taksoja vv (lähde: Kangasalan Vesi ja osuuskuntien osalta Vahti-palvelu, nettisivut). 2.5 Seudullinen yhteistyö Kangasala on mukana Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeessa. Hanke on huomattavan suuri vesihuoltoinvestointi, mutta Tampereen keskustan elinvoimaisuuden kasvun kannalta merkittävä hanke. Keskuspuhdistamon toteuttaminen ajoittunee vuoden 2020 tuntumaan. Vesihuollon seudullisesta yhteistyöstä on meneillään selvitys. Selvityksen taustalla on Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen toteutukseen liittyvä organisoituminen. Selvityksen perusteella arvioidaan erilaisia vesihuollon seudullisen järjestämisen vaihtoehtoja niiden vaikutuksia niin vesihuollon kustannuksiin kuin palvelujen järjestämiseen asiakkaiden kannalta. Vesihuollon laajimpana päävaihtoehtona tarkastellaan mukana olevien kuntien yhteistä seudullista vesihuoltoyhtiötä, joka huolehtisi koko alueen vesihuollosta loppuasiakkaalle saakka. Muita esillä olevia vaihtoehtoja ovat vesihuoltopalveluja operointimallilla tarjoava yhtiö tai kuntien omistama erillinen jätevedenkäsittelyyhtiö. Selvitystyössä esiin nousevat vesihuollon järjestämisen vaihtoehdot tulevat kuntiin käsiteltäväksi v Päätökset Rikun, Raikun ja Ukkijärven vedenottamoilla on länsi-suomen vesioikeuden ja länsi- Suomen ympäristölupaviraston luvat. Kuhmalahden Pohjan taajaman jätevedenpuhdistamolla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa , nro 102/2013/1, Dnro

16 15 LSSAVI/202/04.08/2012. Luvan mukaan jätevedet on käsiteltävä biologis-kemiallisesti siten että purkuvesistöön johdettavan käsitellyn jäteveden BOD 7 -ATU on enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 0,8 mg/l. Puhdistustehon on sekä BOD 7 -ATU:n että kokonaisfosforin osalta oltava vähintään 90 %. Lisäksi kiintoainepitoisuus saa olla enintään 35 mg/l ja sen poistoteho vähintään 90 %. Kemiallinen hapenkulutus COD Cr enintään 125 mg/l ja sen poistoteho vähintään 75 %. Tulokset on laskettava vuosikeskiarvona. Luvan saajan on viimeistään jätettävä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Kuhmalahden kirkonkylän taajamassa sijaitsevalla jätevedenpuhdistamolla ei ole vesioikeuden lupaa, mutta sillä on Kuhmalahden kunnan ympäristösuojelulautakunnan lupa vuodelta Luvassa on asetettu jätevesien käsittelylle ja vesistöön johtamiselle seuraavat raja-arvot: - BOD 7-ATU < 25 mg/l - kokonaisfosforin jäännöspitoisuus < 1,5 mg/l. - Puhdistusteho BOD 7-ATU : n osalta > 80 % ja kokonaisfosforin osalta > 80 %. Kunnanhallitus on vahvistanut Kangasalan Veden toiminta-alueet sekä vesi(huolto)- osuuskuntien toiminta-alueita. Toiminta-alueet on esitetty suunnitelmakartoissa Sopimukset Kangasalan kunta ja Tampereen kaupunki ovat laatineet sopimuksen ja toimeenpanosuunnitelman Ojala-Lamminrahkan alueen jatkosuunnittelun ja toteutuksen yhteistyötä varten, mutta toiminta-alueeseen liittyviä päätöksiä ei ole tehty. Sopimuksessa Tampere varautuu vesihuollon osalta myös Lamminrahkan alueen liittämiseen verkostoon. Kangasala vastaa vesihuoltoverkoston rakentamisen kustannuksista Tampereen puolen Petäjäsuolta eteenpäin Lamminrahkan alueelle. Tampere toimittaa veden tukkuhinnalla Lamminrahkan alueelle ja vastaanottaa sieltä tulevan jäteveden voimassa olevan jätevesisopimuksen mukaisella hinnalla. Lamminrahkan vesihuollon toteutustapa määritellään Tampereen Veden ja Kangasalan kunnan / Kangasalan Veden välisessä erillisessä sopimuksessa. Kangasalan on solminut vedenhankintaa koskevan TAVASE-sopimuksen. Valtuuston pöytäkirja : Valtuusto päättää, että Kangasalan kunta irtautuu Tavase Oy:stä ja käy mennessä neuvottelut muiden osakaskuntien kanssa koskien myös Tavase Oy:n tulevaisuutta : Vesijohtoyhteys: Kangasala-Tampere Tampereen ja Kangasalan välinen sopimus kaupunkia ja kuntaa yhdistävän vesijohdon rakentamisesta ja veden toimittamisesta poikkeus- ja kriisiolosuhteissa. Siirtovesijohto rakennettiin Ruskon vedenpuhdistuslaitokselta Kaukajärven pohjoisrannalle. Sopimuksen mukaan poikkeus- ja kriisitilanteissa toimitettavan veden määrän tulee vastata tilanteen vaatimuksia ja veden toimittajan tulee tarvittaessa pyrkiä rajoittamaan omaa vedenkulutustaan : Vesijohtoyhteys Kangasala-Tampere Tampereen ja Kangasalan välinen sopimus veden myynnistä Kangasalan kunnalle sekä veden toimittamisesta kriisitilanteissa. Vesijohtoyhteys Kangasalle rakennettiin Tampereen Holvastin kaupunginosan verkostoon liittymällä : Kangasalan jätevedet Tampereelle

17 16 Kangasalan kunnan jätevesien johtaminen Tampereen verkostoon ja niiden puhdistaminen Tampereen kaupungin toimesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään asti. Sopimus päättyy kuitenkin mahdollisen uuden yhteisen keskusjätevedenpuhdistamon käytön alkaessa. Vesi(huolto)osuuskunnat Kangasalan Vesi on sopinut vesi(huolto)osuuskuntien veden toimittamisesta esihuoltoosuuskuntien verkostoon sekä jätevesien johtamisesta Kangasalan Veden viemäreihin. Ponsan vesiosuuskunnalle verkostovesi johdetaan kokonaisuudessaan Oriveden puolelta. 2.6 Aiemmat suunnitelmat - Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen päivitetty yleissuunnitelma valmistui v Laitoksen vesilain mukainen lupahakemus on viranomaisen (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) käsittelyssä. - Kangasalan, Sahalahden ja Kuhmalahden edelliset vesihuollon kehittämissuunnitelmat laadittiin vuonna Vuonna 2004 laadittiin myös kaakkois-pirkanmaan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, joka kattoi Sahalahden ja Kuhmalahden osa-alueet. Suunnittelutalo S.Anttila päivitti Kuhmalahdelle vesihuollon kehittämissuunnitelman v Kangasalan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman täydentäminen Sahalahden alueen osalta laadittiin v Vuonna 2006 valmistui Pirkanmaan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. Siinä on aikataulutettu Kuhmalahti-Sahalahti siirtoviemärilinja rakennettavaksi vuoden 2020 jälkeen. - Yleissuunnitelma Kuhmalahti-Sahalahti siirtoviemäri. S.Anttila v Vehkajärven viemäröinti paikallisesti ja panospuhdistamo. Yleissuunnitelma S.Anttila. v Vehkajärven vesihuolto-runkolinja. Yleissuunnitelma. S.Anttila. V.2009.

18 17 3. VESIHUOLLON ENNUSTEET JA TAVOITTEET 3.1 Kehittymisennusteiden yleiset lähtökohdat ja perusteet Ennusteet vedenkulutuksesta ja jäteveden muodostumisesta on laadittu kunnalta ja vesilaitoksilta saatujen tietojen perusteella. Lähtökohtana on nykyinen vedenkäyttötilanne ja ennusteet asutuksen ja elinkeinoelämän kehityksestä. Ennusteet ovat tavoitteellisia ja niiden toteutuminen riippuu myös siitä, kuinka paljon vastaisuudessa halutaan ja voidaan investoida vesihuollon kehittämiseen. Lisäksi ennusteiden toteutuminen on riippuvainen vesi/vesihuolto-osuuskuntatoiminnan aktiivisuudesta. Ennusteet laaditaan vuoteen 2030 saakka. Pitkä ennustejakso on tarpeen, koska mm. putkijohtojen tekninen käyttöikä voi olla yli 50 vuotta. Ennusteita ja suunnitelmia on kuitenkin tulevaisuudessakin tarkistettava tarpeen mukaan esim vuoden välein ja aina, kun olosuhteet merkittävästi muuttuvat. 3.2 Vesihuollon tavoitteet - Vedenhankinnan keskeisenä tavoitteena on hyvälaatuisen, terveellisen ja riittävän talousveden turvaaminen asutukselle ja elinkeinotoiminnoille. - Vedenhankinnan varmuuden parantaminen. Mahdollisissa käyttöhäiriö- ja katastrofitilanteissakin vedenjakelu on voitava hoitaa tyydyttävästi. Vesijohtoverkoston kapasiteettiongelmien kartoitus pidetään ajan tasalla. Vedenjakelun turvallisuusriskien turvallisuussuunnittelua jatketaan jatkuvana prosessina. - Vesihuollon yleisen kehittämisen jatkaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. o Maankäytön ja vesihuollon suunnittelun yhteistyötä pyritään parantamaan entisestään (vrt. luku 3.4). o Vesihuoltoverkoston laajennushankkeiden kiireellisyyskartoitukset (suuren asukasjoukon tarve, terveydelliset syyt). o Kunnan kehittämissuunnitelma pidetään ajan tasalla. o Vesiosuuskunnille tarjotaan asiantuntija-apua ja kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia verkostojen kunnossapidon suhteen. o Keskuspuhdistamohanke - Alueelliseen yhteistyön edellytyksien huomiointi vesihuollon edistämisessä. - Vesihuoltoverkoston saneeraus. Resurssointi vesihuoltoverkostojen saneeraukseen. o Vuotovesien määrää pyritään vähentämään vesijohtoverkostojen ja viemärien oikea-aikaisen ja oikean saneeraustavan valinnan edistäminen kunnan kattavin saneerausohjelmin. o Vedenjakeluverkostossa on vielä käytössä paljon vanhaa himaniittiputkea. Putken hajoamiset aiheuttavat ongelmia ja riskitilanteita vedenjakelussa. Himaniittiputkien vaihtaminen nykyaikaisiin materiaaleihin on saneeraustöissä yksi keskeisistä tavoitteista. - YSL 18 nojalla annettavan asetuksen mukaisten toimenpiteiden käyttöönotto ja sen jatkaminen (haja-asutuksen jätevedet). Tiedottamisen ja neuvonnan kehittäminen. - Hulevesien hallinnan kehittäminen kokonaisvaltaisesti suunnittelualueella. - Toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittymisasteen nostaminen.

19 18 Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi on käsitelty luvussa 4. Suunniteltujen vesihuoltoverkostojen laajentumisalueet on esitetty kehittämissuunnitelman liitteenä olevassa kartassa. 3.3 Asutuksen ja elinkeinoelämän kehitysnäkymät Suunnitelmassa käytetään lähtökohtana kunnan kaavoituksen laatimaa väestöennustetta. Ennuste on tavoitteellinen ja perustuu Tampereen kaupungin rakennesuunnitelmaan. Taulukko 3.1. Asukasmäärän arvioidaan Kangasalla kehittyvän seuraavasti: Kunnan epävirallinen väestöennuste, päivitetty Kangasalan osa-alue Sahalahden osa-alue Kuhmalahden osa-alue Tilastokeskuksen väestöennuste (julkaistu ) Taulukko 3.2. Asukasmäärän sekä työpaikkojen määrän ennusteet Kangasalla kunnan oman epävirallisen väestöennusteen mukaan tarkemmalla osa-aluejaolla. OSA-ALUE VÄESTÖ tilanne ENNUSTE 2030 VÄESTÖ- VÄESTÖN- MUUTOS TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄN MUUTOS KANGASALAN OSA-ALUE SA HA LA Lamminrahka Keskusta Suorama Vatiala tp (Lentola- Kallio). Pikonlinna Ruutana + VT ?(valtatie 9:n varsi). Asema-Tursola Huutijärvi Ranta-Koivisto-Liuksiala Riku-Päkinmäki Herttuala Haviseva Eteläosan maaseutualueet Itäosan maaseutualueet Pohjoisosan maaseutualueet KUH- MA- LAHTI HT Sahalahden maaseutualueet I Sahalahti keskusta Kuhmalahti kk Pohja Kivisalmi-Puutari-Vedentausta Vehkajärvi YHTEENSÄ ? Lamminrahkaan, keskustan, Suoraman ja Vatialan alueelle odotetaan merkittävää asukasmäärän lisäystä ( asukasta/alue). Pikonlinnan, Ruutanan, Asema- Tursolan sekä Ranta-Koivisto-Liuksialan asukasluvun ennustetaan kasvavan usealla sadalla asukkaalla. Sahalahden keskustan sekä Huutijärven, Herttualan ja Havisevan alueen asukasmäärän arvioidaan kasvavan noin sadalla asukkaalla 20 vuodessa. Muille alueille asukasmäärän ennustetaan kasvavan tätäkin maltillisemmin.

20 19 Lisää työpaikkoja rakentuu Lamminrahkaan, Lentolan-Kalliolan alueelle ja mahdollisesti myös VT9 varteen Ruutanaan. 3.4 Vesihuollon suunnittelun kytkeminen muuhun suunnitteluun Maankäytön suunnittelun, vesihuollon toteutuksen ja vesihuollon valvonnan (ympäristöja terveydensuojeluviranomaiset) vastaavien tahojen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen on keskeinen tekijä onnistuneessa vesihuollon järjestämisessä. Yhteistyöllä ja etukäteissuunnittelulla saavutetaan vesihuollon toimivuuteen ja taloudellisuuteen liittyviä hyötyjä sekä pystytään välttämään/varautumaan hallitsemattomien tilanteiden syntyminen/-seen Vesihuollon laajentamisessa ja myös verkostojen saneerauksessa tulee ottaa huomioon alueen tuleva maankäyttö, eikä vesihuollon laajentaminen saa vaikeuttaa alueen myöhempää maankäytön suunnittelua (esim. suurempien päävesihuoltolinjojen sijoittaminen vapaassa maastossa). Maankäytön suunnittelussa puolestaan pystytään vaikuttamaan vesihuollon rakentamisesta syntyviin kustannuksiin. Kangasalla kaikki kaava-alueet onkin rajattu nykyisten vesihuollon toiminta-alueiden välittömään läheisyyteen. Lisäksi maaseutualueiden osayleiskaavalla (tulossa nähtäville v.2012) hallitaan yhdyskuntarakenteen kehitystä asemakaava-alueiden ulkopuolella sekä ohjataan maaseudun rakentamista palvelukyliin. Tarkistettu osayleiskaavaehdotus on tulossa nähtäville vuoden 2012 aikana. Vesihuoltolain 6 :n mukaan, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Siksi maankäytön ja vesihuollon suunnittelussa ja ohjauksessa on tarpeen ottaa huomioon myös terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisten näkökannat. 3.5 Rahoituksen ja tukemisen periaatteet Kunta tukee vesihuolto-osuuskuntien perustamista antamalla asiantuntija-apua. Kunta tukee myös osuuskuntien perustamista ja laajentamista myöntämällä osuuskunnille lainojen takauksia hakemuksesta. Jatkossa selvitetään vesihuolto-osuuskuntien verkostojen ylläpidon yhteistyömahdollisuuksia. 3.6 Vedenkulutuksen ennusteet Vedenkulutusennusteen perusteet Vedenkulutusennuste laaditaan vesilaitokseen liittyneen asukasmäärän ja asukasta kohti kulutettavan veden määrän eli ominaiskulutuksen perusteella Liittyminen vesilaitokseen Vesilaitoksen ja uusien ja olevien vesiosuuskuntien suunniteltuja laajennusalueita on esitetty liitekartassa. Suunnittelussa on oletettu että v jälkeen keskitettyyn (vesilaitos + vesiosuuskunnat) vedenjakeluun on liittynyt Kangasalan osa-alueella 99 % asukkaista sekä Sahalahden ja Kuhmalahden osa-alueilla 86 % asukkaista.

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Vesihuolto Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma jatkossa huomioitavaa

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2004-2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2004-2030 Kangasalan kunta KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2004-2030 Tiivistelmä SCC Viatek Tampere 11.3.2004 Kangasalan vesihuollon kehittämissuunnitelma, tiivistelmä 2 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ 26.3.2012 TIIVISTELMÄ Yleistä Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon kehittämisestä alueellaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012 Yhdyskuntasuunnittelun suunnittelu- ja konsulttitoimisto Maankäyttö, kaavoitus, maisemasuunnittelu, YVA Tie-, liikenne- ja aluetekniikka,

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos 1 (6) Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Kustannusarvio Varautumissuunnitelma Vesijohtoverkosto Vedenhankinnan poikkeustilanteet Vuotojen ehkäiseminen Laaditaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 116 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen Kaakkois-Suomi Kehotus KASELY/157/07.02/2010 21.11.2011 Lappeenrannan kaupunginhallitus PL 11 53101 LAPPEENRANTA Viite Lausuntopyyntö 6.9.2010 (144/740/2010) Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet;

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO... 2

SISÄLLYSLUETTELO... 2 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN SAHALAHDEN ALUEEN OSALTA 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. NYKYTILA... 3 1.1. SUUNNITTELUALUE...3 1.2. VESIHUOLTOTILANNE...3

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti. HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty tekla 15.11.2016 Voimaantulo 16.11.2016 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi- ja viemäri- ja liittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus Pirkanmaan vesihuollon

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti TAMMELAN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelu ja viemäröinti Tammelan kunta tekninen osasto 23.5.2011 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Vesihuoltolaki 3. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2

Lisätiedot

Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin

Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin 1 Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin 1. VEDEN JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY 1.1. TALOUSVEDEN LAATU 1101 Laatusuositukset täyttävä

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017 Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/02.02.00.01/2017 Liikelaitos Salon Veden toimintastrategia 2018-2021 Liikelaitos Salon Vesi toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista puhdasta

Lisätiedot

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %).

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %). HINNASTO 1 HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Vesi- ja viemärilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Vihdin Vesi perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011

Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNNAN PÄIVITETYN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA 1 Tämä taksa korvaa edellisen, Vesilahden kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Tämän taksan on Vesilahden tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kaukalampi-Saari-Levanto-Hautjärvi alueen vesihuollon järjestämisen tulevaisuuden vaihtoehdot

Kaukalampi-Saari-Levanto-Hautjärvi alueen vesihuollon järjestämisen tulevaisuuden vaihtoehdot 16X2325542 Kaukalampi-Saari-Levanto-Hautjärvi alueen vesihuollon järjestämisen tulevaisuuden vaihtoehdot Tiivistelmä, 8.6.2017 (asukastilaisuudessa esitetty materiaali pienin täydennyksin) Pöyry Finland

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 SUUNNITTELUN TAVOITE 2 3 MITOITUS 2 3.1 Mitoitusperusteet 2 3.2 Mitoitusvesimäärät 3 4 VESIJOHTOVERKOSTO 4 4.1 Lapinkylän

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet 1 (6) KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 19.12.2013 157

Lisätiedot

PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI

PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN PERINTEISESTI KEHITTÄMISSUUNNITELMISSA Perinteisesti kartoilla esitettyjä paikkatietoja

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa

Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa 2 1 YLEISTÄ Allekirjoittanut suunnittelutoimisto on yhteistyössä Oy Nordwest Engineering

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Sisältö 1 Kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa 3 2 Palvelutason määritteleminen on omistajaohjauksen väline 4 3

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo. Valtuusto 32 07.04.2014 Aloite kaksoisviemäröintijärjestelmään siirtymisestä/sami Virpiö 338/10.03.01/2013 KV 108 Valtuusto 9.9.2013 Sami Virpiö jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoossa siirrytään

Lisätiedot

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon 20.12.2013 Page 1 Yleistä mallinnuksista Päivitetty 2013 alkupuolella. Mallinnettu FCGswmm ja FCGnet ohjelmistoilla. Mallinnukset suoritettu nykyisellä

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Vesihuolto

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Vesihuolto Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Vesihuolto Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika 5.3.-10.4.2015,

Lisätiedot