Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon"

Transkriptio

1

2 päätoimittajalta Iisisti kohti huomista EU:ssä on päätetty, että haja-asutusalueidenkin jätevedet on puhdistettava. Vesistöön ja muualle luontoon ei enää haluta päästää saasteita. Etenkin vesistöjä rehevöittävä fosfori on ongelmana Suomessa, muualla huolia on myös monista muista saasteista. Päätös on tehty ja sitä ei muuteta. EUdirektiivin mukainen jätevesiasetuksemme määrää, millaista vettä kiinteistöistä saa mennä luontoon. Asetus velvoittaa korjaamaan monien kotien ja vapaa-ajanasuntojen jätevesien käsittelyn. Sen lisäksi kaikki uudet kotitalot ja loma-asunnot on tehtävä uusien normien mukaisesti myös jätevesien käsittelyn osalta. Uusi tilanne aiheuttaa hämmennystä ja epätietoa siitä, mitä pitää tehdä. Kentällä liikkuu paljon vahvoja luuloja jätevesien käsittelystä ja jätevesien puhdistamisen kuluista. Iisisti-lehti on tehty auttamaan Sinua miettiessäsi jätevesiasioihisi edullista, helppoa ja pitkälläkin aikavälillä toimivaa ratkaisua. Olemme tätä numeroa varten kiertäneet keskistä Suomea ja kysyneet siellä tavallisilta suomalaisilta, mitä ja miksi he ovat tehneet jätevesiensä kanssa. Esimerkkejä on niin uusista kuin vanhoistakin kodeista sekä loma-asunnoista. Toivon, että Iisisti-lehtemme helpottaa Sinua tehdessäsi itsesi, läheistesi ja lähiympäristösi kannalta tärkeän päätöksen. HEIKKI RAUTIO, PÄÄTOIMITTAJA IISISTI Green Rock Oy:n asiakaslehti 1/2008 Päätoimittaja Heikki Rautio, TUOTANTO U&U Productions Oy, Taitto Tarja Lehtinen, Hilda GS PAINOPAIKKA Rannikon Laatupaino Oy, Raahe 2008 Jätevesien puhdistaminen Suomen jätevesiasetus ja sen taustalla oleva EU-direktiivi on tehty suojelemaan luontoa ja kallisarvoisia vesistöjämme. Kiinteistönomistajien kannalta tilanne on yksiselitteinen, omat jätevedet on puhdistettava säännösten mukaan. Jos kiinteistö ei ole viemäriverkon piirissä, vastuu jätevesien puhtaudesta on lopulta aina kiinteistön omistajalla. Siksi jätevesien käsittelyssä on syytä olla tarkkana. Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon piirissä, on pitänyt tehdä selvitys jätevesien käsittelystä. Jos jäteveden puhdistusjärjestelmä ei täytä nykynormeja, on lisäksi oltava asetuksen vaatima suunnitelma tilanteen saattamisesta uusien määräysten mukaiseksi. Kun pienistä noroista kertyy hiljalleen iso vesimäärä, on ympäristön hygienian ja luonnon puhtauden varmistaminen nähty mahdolliseksi vain ottamalla kaikki kiinteistöt uusien määräysten piiriin. Asetuksessa on määritelty jätevesien puhdistustaso, mutta siinä ei oteta mitenkään kantaa itse jätevesien puhdistukseen. Toteutuksen voi siis valita vapaasti. Tärkeintä on, että niin oma tontti kuin lähiympäristökin pysyvät puhtaana. Suunnitelman voi tehdä esimerkiksi jätevesien puhdistukseen perehtynyt konsultti tai jätevesien puhdistusjärjestelmien myyjä. Kiinteistön omistajan on kuitenkin hyvä muistaa, että vastuu jäteveden laadusta pysyy aina hänellä. Ulkopuolisen suunnittelijan ja järjestelmän rakentajan käyttäminen eikä kunnalta haettu rakennus- tai toimenpidelupa siis poista kiinteistönomistajan vastuuta. Siksi suunnittelijan ja toteuttajan valintaan on kiinnitettävä huomiota. Suunnitelmaa ei voi tehdä tuntematta paikallisia oloja. Siksi suunnittelijan on käytävä kiinteistöllä tutkimassa olot, joihin jätevesijärjestelmä tehdään. Suunnitteluun kuuluvat mittaukset ja selvitykset tontilla sekä yhteys kuntaan paikallisten määräysten selvittämiseksi. Toteutuksessa taas on tärkeää varmistaa, että järjestelmän tekijä takaa jätevesien puhdistumisen asetuksen vaatimaan tasoon. Toteutusmenetelmän valintatilanteessa on selvitettävä myös käyttöön ja huoltoon liittyvät asiat. Huollon pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista. Ostajan on hyvä kysyä, saako myyjältä pitkäaikaisesti huoltopalvelua. Huoltosopimus on kiinteistönomistajan kannalta helpoin ratkaisu. Toimenpidelupa on kunnan kannalta tärkein tapa varmentaa, että ratkaisu täyttää kunnan vaatimukset kiinteistön sijaintialueella. Lisäksi lupamenettelyn kautta saadaan tieto, mitä missäkin on tehty. Kunnissa on esimerkiksi kartoitettu tärkeät pohjavesialueet ja ranta-alueet. Kun kunta tietää, mitä tehdään, ei tehdä ainakaan vääriä investointeja järjestelmiin, jotka eivät täytä vaatimuksia. Korjaukset mahdollisimman pian Uusia normeja pitäisi noudattaa jo nyt. Poliittisten päättäjien jättämä siirtymäkausi koskee järjestelmän vähäisten puutteiden korjaamista, se ei siis ole valtakirja lykätä ympäristön tarvitsemia toimenpiteitä vuosien päähän. Esimerkiksi jo 1990-luvulla rakennettujen F Green Rockin Iisi-puhdistamot valmistetaan yhtiön tuotantolaitoksilla Oulun seudulla. Kuvassa työnjohtaja Jouko Haarala viimeistelee Kivi-Iisiä. Green Rock on Suomen johtava pientaloihin tarkoitettujen puhdistamojen valmistaja. Iisejä viedään lisäksi paljon eri puolille Eurooppaa

3 on kiinteistönomistajan vastuulla imeytyskenttien toimivuutta on syytä epäillä suuresti, etenkin jos ei tiedä tarkkaan miten kenttä on rakennettu. Toimivan imeytyskentän vaatima maaperä löytyy useimmiten vain pohjavesialueilta, joissa imeytyskenttää ei saa rakentaa. Jos on ostanut tai ostamassa talon, jota ei ole liitetty viemäriverkkoon, on syytä ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Imeytyskenttien lisäksi myös maasuodatuksen toimimista on aihetta epäillä. Maasuodatus toimii, jos se on tehty oikeista materiaaleista hyvin. Eri asia on, osataanko tai onko aikanaan osattu tehdä hyvin toimiva maasuodatus. Myös betonisten sakokaivojen kunto on tarkistettava. Huonokuntoiset kaivot korjataan yleensä uusimalla ne työn yhteydessä. Vähäisetkin korjaukset on tehtävä vuoden 2013 loppuun mennessä. Kiinteistönomistajan kannattaa lähteä töihin mahdollisimman pian kaikissa korjaustoimissa. Nyt saa vielä varmasti kohtuuhintaisia tuotteita ja tekijöitä. Määräajan lopun lähestyessä kustannukset eivät ole ainakaan tämänhetkistä alhaisempia. Lisäksi esimerkiksi puhdistamoja ja järjestelmien rakentajia saattaa siinä vaiheessa joutua jonottamaan pitkään. Ensisijaisesti tässä kaikessa olisi kuitenkin hyvä muistaa määräysten lopullinen päämäärä. Tässähän tehdään työtä sen hyväksi, että lähivetemme ja ympäristömme eivät olisi jätevesien saastuttamaa ja pilaamaa. Asennus ammattitaidolla myös mökeille Vuosien varrella on tehty monenlaisia jätevesien puhdistusratkaisuja. Ilman riittävää valmistelua on tehty liian usein toteutuksia, joita joudutaan nyt korjaamaan. Ongelmia on syntynyt sekä suunnittelun että itse toteutuksen puutteiden takia. Tulevaisuutta ajatellen on tärkeää, että työmaan vastaava henkilö kirjaa tarkkaan muistiin, mitä on tehty. Asennuksessa on syytä käyttää turhien ongelmien välttämiseksi ammattitaitoista apua. Jätevedet on puhdistettava myös vapaaajanasunnoissa, joihin tulee paineellinen vesi omasta tai yhteisestä kaivosta. Vapaaajanasuntojen puhdistusjärjestelmiin tuo omat haasteensa se, ettei mökkejä yleensä käytetä säännöllisesti. On siis hyvä selvittää, että asennettava järjestelmä toimii kunnolla myös mökkioloissa. G Kaikkien kiinteistöjen, joihin tulee paineella vettä kaivosta ja joissa on vesivessa, jätevedet pitää puhdistaa kunnolla. Jos viemäriverkosto ei ole lähellä, Iisi-puhdistamo on edullinen ja toimiva tapa saada asiat jätevesiasetuksen määräämälle tasolle.

4 Hyvin toimiva ja riittävän Tietotekniikka-ammattilainen Jyrki Salminen rakensi perheelleen talon jokirantaan. Hän valitsi jätevesien puhdistamiseen pienpuhdistamon, jossa ei ole elektroniikkaa. Yksinkertainen tekniikka toimii varmasti ilman ongelmia myös tulevaisuudessa, Jyrki Salminen tietää. G Jyrki Salminen (oik.) rakensi yhdistetyn kodin ja kesämökin Jämsänjoen rantaan. Jätevesiasiat hän ratkoi yhteistyössä Kari Lahden kanssa, jotta saasteita ei pääsisi sen enempää tontin maaperään kuin jokeenkaan. Iisi Sako 6:sta tontilla näkyy vain puhdistamon vihreä kansi. Jyrki Salmisen työ yrityksille atk-ohjelmistoja tekevässä ATK-Pajassa ei vaadi istumista yrityksen Ylöjärven toimistossa. Salmiset valitsivatkin asuinpaikakseen Jämsän Turkinkylän, jossa on mahdollista yhdistää koti ja kesämökki samaan paikkaan. Kun sopivia rantataloja ei ollut myynnissä, sellainen piti rakentaa. Löysimme tontin Turkinkylästä Jämsänjoen rannasta noin 5 kilometrin päästä Jämsän keskustasta ja 1,5 kilometriä Päijänteestä. Ajattelimme ensin, että liitämme talon kaupungin vesijohtoon ja viemäriin. Kun linjastojen teko eteni hitaasti ja selvittelimme eri vaihtoehtoja, kääntyi mieli oman porakaivon ja puhdistamon rakentamiseen, Jyrki Salminen kertoo. Päätöstä vauhditti se, että talo oli vesiratkaisua vaille muuttovalmis. Kun muutimme omaan taloon vuokra-asunnosta, olemme jo ehtineet säästää puhdistamon hinnan säästyneinä vuokrina, Salminen naurahtaa. Ajatus jätevesien johtamisesta maaperään tontilla, jossa pienet lapsemme leikkivät pitkin päivää, ei innostanut yhtään edes ajatuksena. Eikä maaperäkäsittelyä olisi saanut tehdäkään tänne. Kaupunki ehdotti umpisäiliön rakentamista, mutta sitä varten olisi pitänyt olla talossa kaksiviemärijärjestelmä. Olimme tehneet jo kunnan viemäriä ajatellen yksiviemärijärjestelmän, jolloin umpisäiliö olisi vaatinut valmiin talon purkamista toisen viemäriputkiston tekoa varten. Ajatus jatkuvasta säiliöautoliikenteestä tontilla säiliön tyhjentämiseksi tuntui myös vastenmieliseltä, neljältä hengeltä tulee kuitenkin jätevesiä aika paljon. Niinpä aloimme selvittää mahdollisuutta tehdä pienpuhdistamo. Liika tekniikka arveluttaa Jyrki Salmisen veljellä on talossaan pienpuhdistamo, jossa on vesien puhdistusta varten mm. kompressori ja elektroniikkaa prosessin ohjaamista varten. Tekniikan määrä arvelutti Salmista, hän epäili monimutkaisen puhdistamon toimivuuden ja kunnossapidon vaativan aikaa myöten paljon vaivaa ja myös rahaa. Veljen puhdistamo oli ollut hankintavaiheessa myös kohtuullisen hintava. Jämsän Hydrauliikkatarvikkeen Kari Lahdelta saimme tietoa puhdistamosta, joka on toimintaperiaatteeltaan selkeä ja hinnaltaan edullinen. Se on Green Rockin Iisi Sako- 6, joka on meille sopivan kokoinen. Laite on mahtavan yksinkertainen verrattuna muihinkin kilpaileviin tuotteisiin kuin veljelläni olevaan. En todellakaan pelkää ongelmia tämän kanssa. Käytännössä ainoa osa, jota voi joutua korjaamaan, on pumppu. Ja pumppuja saa helposti mistä vain nopeasti, Jyrki Salminen kertoo innoissaan. Kari Lahti hoiti kaupunkiin päin lupaasiat puolestamme yhdessä Green Rockin väen kanssa. Mehän jouduimme hakemaan rakennusluvan muutosta, kun alkujaan oli aiottu liittyä viemäriin. Kaupungille toimitettiin pyydetyt lisätiedot mm. puhdistustehosta ja tuotteeseen liittyvistä tutkimustuloksista. Kun lupa saatiin, järjesti Lahti puolestamme myös laitteiston asentamisen, Salminen kiittelee palvelua. Rakennuslupaan laitettiin ehto, että puhdistamon toiminta on tutkittava jossain vaiheessa käyttöönoton jälkeen. Olen katsellut purkuputkesta tulevaa vettä ja se on täydellisen kirkasta. Mitään hajuhaittojakaan ei ole ollut. Odotan tutkimusta ilman huolen häivää. Rehellisesti sanottuna epäilen, että meidän purkuputkemme päästä tulee puhtaampaa vettä kuin monista kunnallisista puhdistamoista, Jyrki Salminen toteaa. Haja-asutusalueelle rakennetaan Jämsän Hydrauliikkatarvike tekee hydrauliikka- ja lvi-alan töitä Jämsän seudulla. Yhtiö on asentanut Green Rockin puhdistamoita nelisen vuotta. Jämsän Hydrauliikkatarvikkeelta tilattuja puhdistamoita on asennettu Jämsän lisäksi Kuhmoisiin, Korpilahdelle, Längelmäelle, Jämsänkoskelle ja Muurameen. Asennuksia on tehty sekä uusiin ja jo

5 yksinkertainen asuttuihin taloihin että niin vakituisiin kuin loma-asuntoihinkin. Iisi Sako 6 on aika tyypillinen uuden talon puhdistamo, isompiakin Iisejä toki menee. Parhaillaankin meillä on työn alla kahden talon yhteinen puhdistamo. Asutuissa taloissa on käytetty pelkkää Kivi-Iisiä, jos vanhat sakokaivot ovat kunnossa ja niitä on kolme. Usein sakokaivoja on ollut vain kaksi, jolloin on pitänyt myös muuttaa kaivot vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi asutuissa taloissa voi joutua tekemään uuden purkuputken, kertoo Kari Lahti työkentästään puhdistamopuolella. Monet asuvat mielellään haja-asutusalueilla. Kun he vertailevat liittymistä viemäriverkostoon sekä keskitetyn järjestelmän käyttökuluja, on oma puhdistamo kiinnostava vaihtoehto. Useinhan viemäri ei mene ihan tontin vierestä, Lahti tietää. Olen laskenut, että meillä puhdistamo kuluttaa vuodessa noin sadan euron verran sähköä ja lisäksi muutamalla kympillä fosforin sitomiseen lisättävää kemikaalia. Tyhjennytämme säiliön kaksi kertaa vuodessa suosituksen mukaan, Jyrki Salminen kertoo. G Sani Salminen ottaa mukiin talon omasta kaivosta tulevaa raikasta ja puhdasta vettä. Sani voi nauttia myös omassa kotirannassa puhtaista vesistä, kun talon jätevedet puhdistetaan Iisissä.

6 Teimme Nyt loppui pihan auki repiminen Jari Drake on aina halunnut huolehtia vuonna 1989 rakennetun omakotitalonsa jätevesien puhdistamisesta. Revittyään pihansa auki monta kertaa hän totesi, että maaperäkäsittely ei toimi mitenkään tehtynä pitkään. Onneksi tilalle oli tarjolla edullinen asuttuihin taloihin suunniteltu pienpuhdistamo Soliskylälle taloa rakentaessamme sen ajan tavan mukaan betoniset saostuskaivot, joista jätevesi ohjattiin kivisilmään. Silmä meni tukkoon vajaassa kahdeksassa vuodessa. Sen jälkeen meille asennettiin uusi muovinen kolmiosainen ns. pullokaivo, josta vesi ohjattiin maaperäkäsittelyyn uuteen tätä varten rakennettuun kenttään. Se toimi pari vuotta ja meni tukkoon. Niinpä piha kaivettiin taas auki ja tehtiin uusi entistä isompi kenttä jälleen aikakauden parhaan tietämyksen mukaan. Ei mennyt kuin reilu kaksi vuotta, kun uusikin kenttä alkoi mennä tukkoon. Silloin meille riitti, Jari Drake kertoo. Tiesimme vaatimukset ja odotettavissa olevat velvoitteet, joten jotakin oli tehtävä. Olimme upottaneet paljon aikaa, vaivaa ja rahaa uuteen kaivoon ja maaperäkäsittelyyn, jota ei silti saatu toimimaan. Kaunis pihamme oli myllerretty moneen kertaan piloille. Olo alkoi olla aika kireä. Selvitimme, miten pääsisimme pälkähästä ja löysimme mm. paikallisen Green Rock-edustajan Juha Hämäläisen yhteystiedot. Hän kävi tutustumassa tilanteeseemme ja tarjosi ratkaisuksi Kivi-Iisiä. Nyt olo on tyytyväinen, kun voimme vaimoni kanssa keskittyä töissä työhön ja nauttia kotona vapaa-ajasta, Viitasaarella nelostien varressa olevan Autotalo Draken toimitusjohtajana työskentelevä Jari Drake huoahtaa. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä. Kun Kivi-Iisi todettiin toiminnaltaan ja hinnaltaan selvästi parhaaksi vaihtoehdoksi, kuin meille tehdyksi, Juha Hämäläinen hoiti lupa-asiat ja lupien tultua kaikki työt yhdessä illassa. Tämä on ollut meille todella huoleton ratkaisu. Laite ei juuri vaadi huoltoa ja maaperäkäsittelyyn jatkuvasti liittyneistä hajuhaitoistakin on päästy eroon. Asennusvaiheen jälkeiset pihatyötkin jäivät hyvin vähäisiksi, piti asentaa vain sähköjohto ja uusi purkuputki tarkistuskaivosta vanhan kentän ohi, Drake kiittää. Olisihan tässä säästänyt todella paljon rahaa, jos ei olisi lähtenyt rakentamaan ollenkaan maaperäkäsittelyä. Haimme molemmilla kerroilla uusinta tietoa ja mielestämme parhaat ammattilaiset tekemään kenttää. Kenttä ei vain toiminut. Nyt on riittänyt, kun tyhjennyttää säiliön pari kertaa vuodessa ja lisää fosforin poistoon tarvittavaa kemikaalia tarvittaessa, Jari Drake toteaa. Kallis kenttä vaihtui puhdistamoon Savon ja Keski-Suomen rajalla Suovanlahdessa Saila ja Janne Koljosen maitotilalla laajennetaan tuotantorakennuksia. Samassa yhteydessä määrättiin uusimaan karjakeittiöstä tulevien jätevesien käsittely. Lypsylaitteistosta ja tilatankista tuleva ensimmäinen pesuvesi ohjataan virtsakaivoon, muut navetan harmaat vedet pitää puhdistaa tilalla. Suunnittelukeskus teki meille suunnitelmat maaperäkäsittelyä varten. Kenttää olisi pitänyt rakentaa pellolle noin 100 neliötä, eikä kentän päällä olevaa maata olisi saanut pitää hyötykäytössä. Laskimme, että tämä olisi maksanut kaikkine maineen, kankaineen ja töineen sellaiset euroa. Kun kenttään liittyy vielä tukkeutumisriski, aloimme selvittää muitakin vaihtoehtoja. Ratkaisuksi tuli Iisi Sako 6, johon nyt ohjataan navetan vesien lisäksi asuinrakennuksemme kolmen hengen F Arttu Koljonen hoitaa mielellään tilan vasikoita. Navetan harmaat vedet, joita tulee lypsylaitteiden, tilatankin ja navettavaatteiden pesemisestä, ohjataan Koljosten tilalla nyt puhdistamoon.

7 jätevedet. Näin saimme vain navettavesille tehtävän kentän rakentamista halvemmalla hoidetuksi sekä navetan että kodin jätevesien puhdistuksen, Janne Koljonen tiivistää. Koljosilla asia ratkottiin tekemällä kokoojakaivo, johon tulevat vedet sekä navetan kaivolta että asuinrakennuksen kahdelta vanhalta sakokaivolta. Kokoojakaivosta vedet menevät sitten Iisi Sako 6:een. Sieltä puhdistettu vesi ohjataan tarkistuskaivon kautta purkuputkella pihan ja pellon väliseen ojaan. Ratkaisu haettiin yhdessä suunnitelman tehneen Juha Hämäläisen kanssa ja hyväksytettiin sitten sekä kunnassa että navettatöiden rahoitukseen osallistuvassa TE-keskuksessa. Hämäläinen on myös vastannut asentamisesta. Olen tehnyt paljon jätevesiselvityksiä ja suunnitelmia. Tämä jätevesipuoli istuu minulle, kun teen muutenkin paljon maanrakennustöitä yksityisille ja louhintatöitä esimerkiksi Viitasaaren kaupungille. Olen ollut jätevesisuunnitelmia varten koulutuksessa ja aion hakea itselleni jossain vaiheessa suunnittelijan FISE-pätevyyttä, Juha Hämäläinen toteaa. Hämäläinen ei toimita puhdistamoita käymättä paikan päällä ja selvittämättä sekä käsiteltävän veden määriä että rakentamiseen liittyviä eri tekijöitä. Koljosilla tämä taustatyö tuotti kuvatunlaisen ratkaisun. Itse asennustyö tehtiin päivässä. Pihan istutustyöt odottavat navettalaajennuksen valmistumista vielä. Iso tekijä meille oli, että tässä säästyi valtavasti aikaa ja vaivaa kentän tekoon verrattuna. Tämä oli helppo ja muutenkin kätevä ratkaisu, kun asuintalon jätevesien puhdistus järjestyi samalla. Puhdistamo näyttää toimivan ihan hyvin. Kuulemme joka aamu aamulypsylle mennessä, että laite pelaa, kun Iisistä kuuluu hiljainen pumpun hyrinä puhdistusprosessin ollessa päällä, Koljonen kertoo. kaivot olivat huonokuntoiset, ne korvattiin Iisi Sako 6 puhdistamolla. Samalla uusittiin 20 metriä talosta tulevaa viemäriputkea ja tehtiin 15 metriä uutta purkuputkea niin, että vedet ohjataan poispäin järvestä. Kun viemäri tuli syvällä, lisättiin puhdistamon päälle yksi korokerengas. Tontin korkeuserot, sijainti järven rannalla ja viemäriputken sijainti näin syvällä tekivät ajatuksen maaperäkäsittelystä mahdottomaksi. Se ei olisi toiminut. Maaperäkäsittely olisi tullut myös aika kalliiksi, kun kentän lisäksi olisi pitänyt tehdä erillinen fosforipuhdistamo. Iisin kanssa puhdistusjärjestelmä pystyttiin tekemään meillekin. Siinä tulo- ja lähtöputki on sijoitettu niin, että järjestelmä toimii. Iisi näyttää toimivan käytössä hyvin, Martti Syynimaa toteaa. G Monille nelostien kulkijoille on tuttu viitasaarelainen Autotalo Drake. Jari Drake halusi keskittyä autokauppaan ja vaihtoi talonsa jätevesien maaperäkäsittelyn nykyaikaiseen, edulliseen ja helppohoitoiseen pienpuhdistamoon. Pinna paloi lopullisesti, kun maaperäkäsittelykenttä meni kolmannen kerran tukkoon. H Arttu ja Janne Koljonen tulivat rakennustöistä käymään uudella puhdistamolla. Talosta ja navetasta tulevat jätevedet menevät kokoojakaivoon, jonka päällä Koljoset seisovat, ja kaivosta uuteen Iisi-puhdistamoon. Tällä ratkaisulla säästyttiin siltä, että taustalla näkyvälle pellolle olisi pitänyt rakentaa iso ja kallis käsittelykenttä jätevesille. Pihatyöt odottavat Koljosilla vielä navetan rakennustöiden päättymistä. Maasuodatus ei olisi toiminut Kortesjärven Purmojärven kylällä on myös mietitty, mitä tehdä järvenrantatontilla olevan omakotitalon jätevesille. Kun olen jo eläkkeellä, ajattelin, että hoidetaan tämä asia heti kuntoon ja pois päiväjärjestyksestä. Kävin Kortesjärvellä jätevesi-illassa, jossa oli Green Rockin paikallinen jälleenmyyjä Risto Pirttinen yhdessä tehtaan edustajan kanssa. Vakuutuimme tuotteesta ja päätimme hankkia Iisin, kertoo rakennusmestari Martti Syynimaa vaimonsa kanssa tekemästään päätöksestä. Syynimaan talosta tuleva viemäriputki on kaivettu metrin syvyyteen taloa rakennettaessa, että se ei varmasti jäätyisi. Kun vanhat

8 Emme halua pilata ympäristöä Jos olisimme tehneet maaperäsuodatuksen, kuten ensin ehdotettiin, olisi koko tontille ilmeen antava kalliorinne pitänyt louhia pois, kertoo helsinkiläinen Henrik Hårdh. Hyvä pienpuhdistamo toimii myös mökkioloissa, hän toteaa tyytyväisenä. F Asennuksen jälkeen puhdistamo on lähes näkymätön. Kun pihatyöt tänä kesänä tehdään valmiiksi, edes kansi ei näy enää mökille. Puhdistamon ansiosta mökin ympäristön maisema-arvot säilyivät. Maaperäkäsittelyä varten olisi jouduttu mm. louhimaan paljon kalliota. Seija ja Henrik Hårdh ovat viettäneet vapaa-aikaansa Päijänteen rannalla jo pitkään. Muutama vuosi sitten vanhan pienen mökin todettiin tulleen elinkaarensa päähän - sitä ei kannattanut enää korjata. Syntyi ajatus tehdä uusi mökki sellaiseksi, että mökkikaudesta tulisi ympärivuotinen. Meille on ollut itsestään selvää, että haluamme huolehtia ympäristöstämme tällä mökilläkin. Jätevesien kunnollinen käsittely kuuluu tähän myös sen vuoksi, että otamme käyttövetemme tontilla olevasta kaivosta. Lisäksi juomme kotona sen saman Päijänteen vettä, jonka rannalla mökkimme on, Henrik Hårdh sanoo. Rantamaisemat voitiin pelastaa Ajatuksenamme oli ensin, että jätevedet ohjattaisiin maaperäkäsittelyyn mökin takana olevaan metsikköön, kuten meille oli ehdotettu. Kentän olisi pitänyt olla aika iso. Kun tutkimme maaperää, totesimme, että kenttää varten olisi pitänyt louhia koko kaunis mäenrinne pois tontiltamme. Hyvät kauniit maisemat olisivat menneet samalla sen siliän tien, Hårdh toteaa. Hårdhit alkoivat tutkia vaihtoehtoja kentän rakentamiselle, johon olisi siis kuulunut mittavan maanajorumban ohella paljon louhintatöitä. He löysivät tietoa Green Rockista ja ottivat yhteyttä yhtiön tuotteita myyvään Kari Lahteen. Hårdhien tarpeisiin todettiin sopivaksi Iisi Sako 6. Sen jälkeen otettiin yhteyttä kuntaan ja esitettiin tehty suunnitelma. Kunnassa ympäristöpäällikkö oli kuitenkin ensin sitä mieltä, että vain jo kerran hylkäämämme maaperäkäsittely kelpaa. Kunnassa näytti olevan vielä silloin, kun haimme lupaa, sellainen käsitys, että pienpuhdistamo vaatii toimiakseen vakituisen asutuksen. Onneksi meillä oli asiassa yhteistyökumppani, joka saattoi toimittaa kuntaan riittävät dokumentit ja tutkimustulokset ja osoittaa, että Iisi toimii myös vapaa-ajanasunnoissa, Henrik Hårdh hymyilee tyytyväisenä. Tärkeää oli, että emme antaneet heti periksi ja että olimme etsineet myös mökkikäyttöön sopivan puhdistamon. Kun valmistajalla on tutkittua tietoa tuotteesta, muuttui mielipide kunnassa ja rakennuslupa tuli esittämällämme tavalla. Asiaa nyt enemmän tutkittuani on pienpuhdistamo mielestäni ainoa pitkäaikaisesti luotettava tapa hoitaa jätevesien käsittely. Meidän piti vain todistaa se Green Rockin kanssa kunnallekin, Henrik Hårdh toteaa. Uusi mökki rakennettiin vähän kauemmaksi rannasta kuin vanha ja puhdistamo sijoitettiin vanhan mökin kohdalle, jossa myös maaperä oli hiekkaista ja asennus kalliorinnettä paljon helpompaa. Alkavana kesänä pihatyöt täydennetään, jolloin puhdistamon kansikin jää rinnepengerryksen taakse mökiltä päin järvelle katsoen.

9 mökilläkään Puhdistamo voi olla kiinni välillä Hårdhit ovat olleet tyytyväisiä Green Rockin ja sen edustajan toimintaan ja itse tuotteeseen. Kari Lahti hoiti rakentamiseen liittyvät asiat. Pihalla tarvittavat maat ajatin paikalle jo roudan aikana, ettei mökkitiemme menisi velliksi. Itse puhdistamo asennettiin toukokuussa Hankinta- ja käyttövaiheesta meillä on pelkästään hyvää sanottavaa. Iisin valinnan taustalla oli, että halusin mökille sopivan puhdistamon. Halusin voida sulkea puhdistamon lähtiessämme mökiltä ilman pelkoa, että se ei toimisi, kun puhdistamo kytketään takaisin päälle. Iisi eroaa tässä asiassa muista tutkimistamme puhdistamoista eli sallii myös satunnaisen käytön. Olemme seuranneet purkuputken päästä tulevaa vettä ja se on ollut puhdasta, Henrik Hårdh vakuuttaa. Puhdistamon asentanut Jämsän Hydrauliikkatarvike lupasi olla tukenamme myös käyttövaiheessa. Tarvetta ei ole ollut, mutta on hyvä tietää, että laitteen asentanut yrittäjä ja sen valmistanut yritys voivat antaa muutakin kuin niin sanotun perävalotakuun. Green Rock vakuutti meidät myös tässä mielessä, Hårdh toteaa. Iisi-puhdistamoita käytetään vapaa-ajanasunnoilla ympäri Suomen. Tamperelainen Olli Pasanen on myös asennuttanut Iisin loma-asunnolleen tänä keväänä. Pasasen mökillä oleva puhdistamo kytketään päälle kännykällä samalla tavalla kuin mökin lämmöt talvella. Puhdistamon käynnistämistä varten ei rakennettu erillistä järjestelmää. Ajatus oli, että biologinen puhdistusprosessi on varmasti ehtinyt herätä sitten, kun tulemme, Pasanen toteaa. G Taustalla näkyvän Päijänteen veden puhtaus on tärkeää Hårdheille sekä mökillä viihtymisen että kotona Helsingissä juotavan Päijänteen veden laadun kannalta. Tässä asennetaan Iisi Sako 6:ta paikalleen. E Henrik Hårdh auttaa yrityksiä niiden etsiessä ja hankkiessa toimitiloja. Parhaillaan hän tekee töitä mm. Tokmannin Mäntsälään tulevan uuden toimitalon kanssa. Hårdh tekee mielellään osan töistään vapaa-ajanasunnon lämpimällä terassilla järven rannassa.

10 Tutkitusti puhdasta vettä Jatkuva tutkimustyö varmistaa, että Iisi-puhdistamoilla saadaan kiinteistön jätevedet asetuksen määräämälle tasolle. Green Rockin Iisi Sako ja Kivi-Iisi puhdistavat Oulussa koko ajan aitoa kaupungin viemäriverkosta otettua jätevettä. Puhdistamoiden toimintaa seuraa Oulun yliopisto ja laboratorionäytteet tutkitaan tarkkaan Suomen ympäristökeskuksen Pohjois-Pohjanmaan laboratoriossa. Green Rockin kehitysjohtaja Juha Lahtinen esittelee tutkimustyötä Oulun kaupungin jätevesipumppaamossa, johon tulee yli asukkaan jätevedet. Viemäriverkostosta otetaan ehtaa tavaraa koko ajan sekä Iisi Sakoon että Kivi-Iisiin. Putken päästä lirisee kirkasta vettä, jonka laadun ympäristökeskuksen laboratorio analysoi näytteistä. Täällä testataan myös kaikki puhdistamon laitteet. Ajatus on, että jos esimerkiksi pumput kestävät täällä, ne kestävät myös käytössä. Toki meillekin on joskus tullut pumppuvalmistajalta viallinen pumppuerä, mutta sellaista varten tuotteessa on takuu. Valmistusviat on tietysti korjattu kuntoon, Lahtinen toteaa. Iisin toimintaperiaate on puhdistaa jätevedet mahdollisimman luonnonmukaisella tavalla. Prosessi on samantyylinen kuin sadeveden siilautuminen puhtaaksi pohjavedeksi. Iisissä jätevesi pumpataan ylös biologiseen prosessiin, josta se valuu sitten puhdistuneena kohti purkuputkea. Tämä luonnon normaalien toimintojen jäljitteleminen selittää myös sen, miksi Iisi sopii yhtä hyvin pysyvän G Kehitysjohtaja Juha Lahtinen ottaa tutkimuslaboratoriossa lasiin näytettä Iisi-puhdistamon läpi menneestä vedestä. F Tutkimuslaboratoriossa aitoa Oulun kaupungin jätevettä puhdistaa etualalla Iisi Sako ja taustalla Kivi-Iisin laitteisto. asunnon kuin loma-asunnon puhdistamoksi. Biologinen prosessi voi olla välillä lepotilassa, mutta käynnistyy uudelleen, kun puhdistamo käynnistetään ja alkaa pumpata vettä ja happea, Lahtinen lisää. Nykyiset Iisi-puhdistamot on tarkoitettu ennen kaikkea asuntojen jätevesien käsittelyyn. Laboratoriossa tutkitaan paljon sellaisiakin asioita, joita ei tarvita koskaan puhdistettaessa vaikka omakotitalon jätevesiä. Juha Lahtisen mukaan on kuitenkin tärkeä tutkia asioita laajalti, jotta tuote on mahdollisimman hyvä ja toimiva. Tutkimus- ja kehitystyömme perustuu vahvasti asiakaspalautteeseen. Meille on itsestään selvää, että tuotteidemme on sovittava todellisiin tarpeisiin. Kun puhdistamoja on kehitetty tästä lähtökohdasta ja tutkittu myös erilaisten asiakkaiden pihalla, uskallamme seisoa tuotteidemme takana myös asennuksen jälkeen, Lahtinen vakuuttaa. Yhtenä kehitystyön kimmokkeena on ollut asiakkaiden palaute erilaisten järjestelmien käytöstä. Juha Lahtinen sanoo, että Iisipuhdistamot on siksi tehty mahdollisimman helpoiksi käyttää. Siksi puhdistamoissa ei ole esimerkiksi elektroniikkaa ollenkaan ja niiden huollot voi jokainen asiakas tehdä halutessaan itsekin. 10

11 Helppo hoitaa ja huolto pelaa Iisi-pienpuhdistamot saavat käyttäjiltä tämän lehden artikkeleissakin kiitosta toiminnastaan. Nyt Iisien valmistaja Green Rock Oy tarjoaa asiakkailleen myös äärimmäisen helppoa keinoa pitää Iisinsä varmassa toimintakunnossa. Se on Iisi-puhdistamoiden tapaan edullinen Iisi-huoltosopimus. Pienpuhdistamo vaatii toimiakseen säännöllistä huoltoa samaan tapaan kuin esimerkiksi auto. Molemmat toimivat parhaiten, kun tietyt asiat tarkistetaan ja hoidetaan säännöllisesti. Iisin voi auton tapaan huoltaa itse tai huollattaa ammattilaisella, toteaa Green Rockin kehitysjohtaja Juha Lahtinen. Iisi täyttää oikein asennettuna ja ohjeiden mukaan hoidettuna jätevesiasetuksen vaatimukset. Perushuoltotoimia ovat saostuskemikaalin lisääminen, puhdistamon tyhjennyttäminen ja pumpun toiminnan tarkistus, Lahtinen kertoo. Puhdistamosäiliön tyhjennykset tekee paikallinen lokapalveluyrittäjä kiinteistönomistajan lukuun. Suosittelemme teettämään säiliön tyhjennyksen kiintoaineesta vähintään kahdesti vuodessa. Tuo tarve aiheutuu lieteaineen käyttäytymisestä, ei yleensä säiliön täyttymisestä. Helpointa olisi, että kiinteistönomistaja sopisi säännöllisistä tyhjennyksistä, jolloin asiaa ei tarvitsisi muistaa, Lahtinen toteaa. Suurin etu, jonka asiakas saa huoltosopimuksesta, ovat ammattilaisen säännölliset käynnit tarkistamassa Iisi ja sen toiminta. Iisi-huolto osaa arvioida, tarvitseeko puhdistamon muoviset kantoalueet tai pumppu puhdistaa. Huollon suorittava ammattilainen antaa lisäksi käyttäjälle palautetta, jos näyttää esimerkiksi siltä, että saostuskemikaalia ei ole lisätty tarpeeksi tai säiliötä tyhjennetty riittävän usein. Green Rockin toiminnan arvoista keskeisin kuuluu asiakas on meille tärkein. Juha Lahtinen sanoo huoltosopimuksen kehittämisen olevan osa lupausta elää asiakkaiden arjessa myös Iisin asennuksen jälkeen. Meillä on oma valtakunnallinen jälleenmyyjäverkostomme, mikä erottaa Green Rockin markkinoilla. Iisejä ei siis toimiteta G Iisi-pienpuhdistamon hoito ja huolto on helppoa. Iisi-huoltosopimus tekee siitä vieläkin helpompaa. marketin hyllylle jonkun tukkuliikkeen kautta. Jälleenmyyjämme tarjoavat Iisi-palvelua, johon sisältyy apu puhdistamojärjestelmän suunnittelussa, toteutuksessa ja hoidossa. Näin asiakkaamme saavat aina parhaan omaan tilanteeseensa sopivan ratkaisun, Juha Lahtinen muistuttaa. Iisi-huoltosopimusta tehtäessä voidaan myös sopia, että pakettiin lisätään seuraavaan huoltoon asti riittävän saostuskemikaalierän toimitus. Sen iisimmäksi hoito ei oikein voi mennä, Juha Lahtinen naurahtaa. E Juha Hämäläinen toimii Iisi-edustajana Viitasaarella ja sen ympäristössä mm. Kinnulassa ja Kivijärvellä. Hänellä on pysyvä tuotenäyttely nelostien varressa Viitasaaren Nesteellä. Lisäksi hän järjestää jätevesiasioita koskevia tilaisuuksia yhteistyössä mm. kuntien viranomaisten kanssa. Hämäläiseltä saa puhdistamoiden lisäksi jätevesisuunnitelmat, puhdistamoiden asennuksen ja huollot. 11

12 Edullinen ja helppo ratkaisu jätevesille Luulo ei ole tiedon väärti. Moni asiakkaamme on olettanut jätevesiasetuksen maksavan heille kymmeniä tuhansia euroja ja teettävän paljon työtä. Todellisuudessa moniin taloihin riittää alle 2500 euroa maksava Kivi-Iisi, jonka saa asennetuksi hyvin pienellä työmäärällä pihaa mylläämättä, toteaa Green Rockin myyntijohtaja Heikki Rautio. G Iisi-pienpuhdistamon hankinta ei raunioita taloutta. Iisin asentamisen jälkeen elämästä voi nauttia puhtaasti. Yksinkertaisimmillaan kiinteistön jätevesiasiat saadaan kuntoon vain asentamalla Kivi-Iisi vanhan hyväkuntoisen kolmiosaisen sakokaivon päälle alle tunnissa. Kivi-Iisin ohjehinta on 2490 euroa, jonka lisäksi tulee vähän asennuskuluja. Seuraavaksi helpoin tapa on muuttaa kaksikaivoinen järjestelmä kolmikaivoiseksi ja asentaa sitten Kivi-Iisi. Iisilla saadaan varmasti toimiva lopputulos ilman tarvetta myllätä koko pihaa uusiksi kuten maaperäkäsittelyä rakennettaessa, Heikki Rautio toteaa. Kiinteistönomistajilla tuntuu olevan eniten vääriä käsityksiä maaperäkäsittelyn toiminnasta ja kustannuksista. Maaperämme ei yleensä sovi sellaisenaan jäteveden käsittelyyn, vaan tontilla joudutaan tekemään maanvaihtoja kenttää varten tai rakentamaan käsittelykumpu. Työssä tarvitaan kaivinkonetta, kenttään tulevat sepelit, kankaat yms. materiaalit, kentän putkitukset, erillinen fosforinpoistokaivo, kummun kanssa pumppu, kallioisella tontilla louhintaa ja lopuksi sitten pihan kunnostus laajalta alueelta, Rautio muistuttaa maaperäkäsittelyyn liittyvän kokonaistyön määrästä. Jos verrataan, mitä uusi 3990 euroa maksava Iisi Sako 6 ja sen asennustyöt maksavat, tulee maaperäkäsittely saamiemme tietojen mukaan maksamaan yleensä vähintään yhtä paljon, pahimmillaan jopa yli kaksi kertaa täydellisen pienpuhdistamopakettimme verran. Ja kuten esimerkit kertovat, tämä kentänrakennusrumba tehdään pahimmillaan 2-3 vuoden välein käsittelykentän mentyä tukkoon, mitä puhdistamossa ei tarvitse tehdä, Rautio selventää todellista tilannetta. Jokainen kiinteistönomistaja on itse vastuussa, että jätevedet puhdistuvat käsittelyssä asetuksen määräämälle tasolle. Jos viranomainen huomaa jätevettä tutkiessaan, että maaperäkäsittelystä tulevan veden laatu ei ole riittävä, on järjestelmä korjattava, mikä voi siis myös aiheuttaa yllättäviä lisäkuluja. Iisi-puhdistamot on testattu ja niistä ovat käytettävissä Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen Pohjois-Pohjanmaan laboratorion tutkimustulokset. Oikein käytettynä ja huollettuna Iisi toimii varmasti, Rautio tähdentää tutkitun tuotteen käyttäjille tuomaa turvaa. Iisi-pienpuhdistamot ovat selvästi edullisempia kuin niiden markkinoilla olevat kilpailijat. Raution mukaan taustalla on tuotekehitys, jossa luonnon omat puhdistusprosessit on yhdistetty mahdollisimman yksinkertaiseen tekniikkaan. Näin lopputulos on sekä edullinen että toimiva kaikissa kohteissa myös osan ajasta asumatta olevilla vapaa-ajanasunnoilla. Valmistamme puhdistamot itse alusta loppuun. Näin olemme voineet tehostaa tuotantoa, saada materiaalihankintoihin skaalaetuja ja pudottaa myös sitä kautta hintaa. Samalla tuotteiden laatu on tiukasti omissa käsissämme. Iisin hankinta ja käyttö on helppoa. Oma paikallinen edustajamme hoitaa rakennusvaiheessa halutessasi kaikki luvat ja työt puolestasi. Siksi Iisi on Suomen myydyin pienpuhdistamo, Rautio toteaa. 12

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo.

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo. IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen

Lisätiedot

Jaettu puhdistamo jaettu urakka

Jaettu puhdistamo jaettu urakka Jaettu puhdistamo jaettu urakka Skaftungin kylä sijaitsee Pohjanmaan eteläisimmässä rannikkokunnassa, Kristiinankaupungissa. Siellä asuu niin maanviljelijöitä kuin kalankasvattajiakin, ja sen saaret ja

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN FOSFORIN ESISAOSTUKSELLA VARUSTETUN MAASUODATTAMON

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa

Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa Hyvä on harjuksen hyppiä puhtaassa Ounasjoessa Kittilän Kaukosen kylässä, Ounasjoen kupeessa Jouni Seppälällä ja Jouni Ojanperällä riittää haastatteluhetkellä lokakuussa kiireitä. Kylään on asennettu WehoPuts

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Putkilahden vesihuoltosuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29378 Raportti, LUONNOS 1 (6) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Putkilahden vesihuolto

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

BAGA Easy. Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla. CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin

BAGA Easy. Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla. CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin BAGA Easy Puhdistamot ja jätevesilaitteistot erinomaisella puhdistustasolla CE-testattu ja soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin yksinkertainen ja toimintavarma matalat puhdistuskulut toiminnanvarmistus tekstiviestillä

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN PIPELI- FEN V6-PANOSPUHDISTAMON ASENTAMISESTA

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä Erkki Santala, Hajaputsari ry Neuvontaan liittyvällä kiinteistökäynnillä tehtävä jätevesijärjestelmän arviointi Jätevesijärjestelmän toimintakunnon

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen Kunnanhallitus 21.1.2008 39 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA Kh 26 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7,

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 1 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vesien- ja ympäristönsuojelu, ympäristöterveys Vesi- ja elintarvikelaboratorio Tutkimus, neuvonta, julkaisutoiminta Jäsenet vesien

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista

Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Kokemuksia neuvojan työstä ja neuvonnan haasteista Virve Ståhl ja Henri Virkkunen, LUVY 3.6.2016 Alkuperäinen esitys: Niina Tiainen Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry Mihin kokemukset perustuvat? Virve:

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU Teijo Myllylä Syväsuontie 10 46800 Myllykoski Kymen jätelautakunta Valtakatu 33 45700 Kuusankoski OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtaisesta 1. Kiinteistönhaltija Nii jakeluosoite, postinuero ja -toiipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranoaiselle OSYT 2015 puhelinnuero

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer Oy 1/11 Sisällysluettelo 1Pienpuhdistamon valinta...3 1.1Asennustavan valinta...3 1.2Clewer Ainavalmis 560...3 1.3Clewer

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( )

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ( ) 1(4) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE (07-03-2008) ARSEENINPOISTOSUODATIN...AsB 20 (patruuna) YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. HUOLTO Paikka suodattimenne erikoistiedoille

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO lähtien

PALVELUHINNASTO lähtien PALVELUHINNASTO 1.7.2010 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee Joroisten Kartano-Golf Oy Päivitetty 14.12.2016 Ympäristötoimenpiteet Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.2.2015 kello 17:00 19.04 Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN INDRÄN-VAAKAVIRTAUSMAASUODATTIMEN RAKENTAMISESTA

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja mökillä asuminen

Rakennusvalvonta ja mökillä asuminen Rakennusvalvonta ja mökillä asuminen Aleksi Heinilä 26.11.2013 1 KHO 24.9.2013 t. 3013 Ei julkaistu ratkaisu Ei muutettu hallintooikeuden ratkaisua tai sen perusteluita lautakunta oli velvoittanut sakon

Lisätiedot

Maatilan Energiahuolto TUULIVOIMA HEINOLA OY. Martti Pöytäniemi, RUOVESI

Maatilan Energiahuolto TUULIVOIMA HEINOLA OY. Martti Pöytäniemi, RUOVESI Ita, kic SSNÄj0KI 3-6.7.2OI3.. TUULIVOIMA HEINOLA OY Martti Pöytäniemi, RUOVESI Talvella 203 käynnistynyt kw:n Bonus voimala sijaitsee Ruoveden Kytövuorella ( m). Maston mitta m ja siiven pituus 22 m.

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016 Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan kohtuullistettavan ja selkeytettävän Hallitusohjelman kirjaus

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Asennusohje. Pipelife Ympäristö -tuotteet

Asennusohje. Pipelife Ympäristö -tuotteet TÄY T TÄ V ÄT Pipelife Ympäristö -tuotteet P U H D J ÄT E V E S I S T U I A S E T U K S E N S T U L O K T E S Pipelife Ympäristö Propipe Oy Yrittäjäntie 5, 91100 Ii, puh. 030 600 2220, faksi 030 600 2221

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot