Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon"

Transkriptio

1

2 päätoimittajalta Iisisti kohti huomista EU:ssä on päätetty, että haja-asutusalueidenkin jätevedet on puhdistettava. Vesistöön ja muualle luontoon ei enää haluta päästää saasteita. Etenkin vesistöjä rehevöittävä fosfori on ongelmana Suomessa, muualla huolia on myös monista muista saasteista. Päätös on tehty ja sitä ei muuteta. EUdirektiivin mukainen jätevesiasetuksemme määrää, millaista vettä kiinteistöistä saa mennä luontoon. Asetus velvoittaa korjaamaan monien kotien ja vapaa-ajanasuntojen jätevesien käsittelyn. Sen lisäksi kaikki uudet kotitalot ja loma-asunnot on tehtävä uusien normien mukaisesti myös jätevesien käsittelyn osalta. Uusi tilanne aiheuttaa hämmennystä ja epätietoa siitä, mitä pitää tehdä. Kentällä liikkuu paljon vahvoja luuloja jätevesien käsittelystä ja jätevesien puhdistamisen kuluista. Iisisti-lehti on tehty auttamaan Sinua miettiessäsi jätevesiasioihisi edullista, helppoa ja pitkälläkin aikavälillä toimivaa ratkaisua. Olemme tätä numeroa varten kiertäneet keskistä Suomea ja kysyneet siellä tavallisilta suomalaisilta, mitä ja miksi he ovat tehneet jätevesiensä kanssa. Esimerkkejä on niin uusista kuin vanhoistakin kodeista sekä loma-asunnoista. Toivon, että Iisisti-lehtemme helpottaa Sinua tehdessäsi itsesi, läheistesi ja lähiympäristösi kannalta tärkeän päätöksen. HEIKKI RAUTIO, PÄÄTOIMITTAJA IISISTI Green Rock Oy:n asiakaslehti 1/2008 Päätoimittaja Heikki Rautio, TUOTANTO U&U Productions Oy, Taitto Tarja Lehtinen, Hilda GS PAINOPAIKKA Rannikon Laatupaino Oy, Raahe 2008 Jätevesien puhdistaminen Suomen jätevesiasetus ja sen taustalla oleva EU-direktiivi on tehty suojelemaan luontoa ja kallisarvoisia vesistöjämme. Kiinteistönomistajien kannalta tilanne on yksiselitteinen, omat jätevedet on puhdistettava säännösten mukaan. Jos kiinteistö ei ole viemäriverkon piirissä, vastuu jätevesien puhtaudesta on lopulta aina kiinteistön omistajalla. Siksi jätevesien käsittelyssä on syytä olla tarkkana. Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon piirissä, on pitänyt tehdä selvitys jätevesien käsittelystä. Jos jäteveden puhdistusjärjestelmä ei täytä nykynormeja, on lisäksi oltava asetuksen vaatima suunnitelma tilanteen saattamisesta uusien määräysten mukaiseksi. Kun pienistä noroista kertyy hiljalleen iso vesimäärä, on ympäristön hygienian ja luonnon puhtauden varmistaminen nähty mahdolliseksi vain ottamalla kaikki kiinteistöt uusien määräysten piiriin. Asetuksessa on määritelty jätevesien puhdistustaso, mutta siinä ei oteta mitenkään kantaa itse jätevesien puhdistukseen. Toteutuksen voi siis valita vapaasti. Tärkeintä on, että niin oma tontti kuin lähiympäristökin pysyvät puhtaana. Suunnitelman voi tehdä esimerkiksi jätevesien puhdistukseen perehtynyt konsultti tai jätevesien puhdistusjärjestelmien myyjä. Kiinteistön omistajan on kuitenkin hyvä muistaa, että vastuu jäteveden laadusta pysyy aina hänellä. Ulkopuolisen suunnittelijan ja järjestelmän rakentajan käyttäminen eikä kunnalta haettu rakennus- tai toimenpidelupa siis poista kiinteistönomistajan vastuuta. Siksi suunnittelijan ja toteuttajan valintaan on kiinnitettävä huomiota. Suunnitelmaa ei voi tehdä tuntematta paikallisia oloja. Siksi suunnittelijan on käytävä kiinteistöllä tutkimassa olot, joihin jätevesijärjestelmä tehdään. Suunnitteluun kuuluvat mittaukset ja selvitykset tontilla sekä yhteys kuntaan paikallisten määräysten selvittämiseksi. Toteutuksessa taas on tärkeää varmistaa, että järjestelmän tekijä takaa jätevesien puhdistumisen asetuksen vaatimaan tasoon. Toteutusmenetelmän valintatilanteessa on selvitettävä myös käyttöön ja huoltoon liittyvät asiat. Huollon pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista. Ostajan on hyvä kysyä, saako myyjältä pitkäaikaisesti huoltopalvelua. Huoltosopimus on kiinteistönomistajan kannalta helpoin ratkaisu. Toimenpidelupa on kunnan kannalta tärkein tapa varmentaa, että ratkaisu täyttää kunnan vaatimukset kiinteistön sijaintialueella. Lisäksi lupamenettelyn kautta saadaan tieto, mitä missäkin on tehty. Kunnissa on esimerkiksi kartoitettu tärkeät pohjavesialueet ja ranta-alueet. Kun kunta tietää, mitä tehdään, ei tehdä ainakaan vääriä investointeja järjestelmiin, jotka eivät täytä vaatimuksia. Korjaukset mahdollisimman pian Uusia normeja pitäisi noudattaa jo nyt. Poliittisten päättäjien jättämä siirtymäkausi koskee järjestelmän vähäisten puutteiden korjaamista, se ei siis ole valtakirja lykätä ympäristön tarvitsemia toimenpiteitä vuosien päähän. Esimerkiksi jo 1990-luvulla rakennettujen F Green Rockin Iisi-puhdistamot valmistetaan yhtiön tuotantolaitoksilla Oulun seudulla. Kuvassa työnjohtaja Jouko Haarala viimeistelee Kivi-Iisiä. Green Rock on Suomen johtava pientaloihin tarkoitettujen puhdistamojen valmistaja. Iisejä viedään lisäksi paljon eri puolille Eurooppaa

3 on kiinteistönomistajan vastuulla imeytyskenttien toimivuutta on syytä epäillä suuresti, etenkin jos ei tiedä tarkkaan miten kenttä on rakennettu. Toimivan imeytyskentän vaatima maaperä löytyy useimmiten vain pohjavesialueilta, joissa imeytyskenttää ei saa rakentaa. Jos on ostanut tai ostamassa talon, jota ei ole liitetty viemäriverkkoon, on syytä ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Imeytyskenttien lisäksi myös maasuodatuksen toimimista on aihetta epäillä. Maasuodatus toimii, jos se on tehty oikeista materiaaleista hyvin. Eri asia on, osataanko tai onko aikanaan osattu tehdä hyvin toimiva maasuodatus. Myös betonisten sakokaivojen kunto on tarkistettava. Huonokuntoiset kaivot korjataan yleensä uusimalla ne työn yhteydessä. Vähäisetkin korjaukset on tehtävä vuoden 2013 loppuun mennessä. Kiinteistönomistajan kannattaa lähteä töihin mahdollisimman pian kaikissa korjaustoimissa. Nyt saa vielä varmasti kohtuuhintaisia tuotteita ja tekijöitä. Määräajan lopun lähestyessä kustannukset eivät ole ainakaan tämänhetkistä alhaisempia. Lisäksi esimerkiksi puhdistamoja ja järjestelmien rakentajia saattaa siinä vaiheessa joutua jonottamaan pitkään. Ensisijaisesti tässä kaikessa olisi kuitenkin hyvä muistaa määräysten lopullinen päämäärä. Tässähän tehdään työtä sen hyväksi, että lähivetemme ja ympäristömme eivät olisi jätevesien saastuttamaa ja pilaamaa. Asennus ammattitaidolla myös mökeille Vuosien varrella on tehty monenlaisia jätevesien puhdistusratkaisuja. Ilman riittävää valmistelua on tehty liian usein toteutuksia, joita joudutaan nyt korjaamaan. Ongelmia on syntynyt sekä suunnittelun että itse toteutuksen puutteiden takia. Tulevaisuutta ajatellen on tärkeää, että työmaan vastaava henkilö kirjaa tarkkaan muistiin, mitä on tehty. Asennuksessa on syytä käyttää turhien ongelmien välttämiseksi ammattitaitoista apua. Jätevedet on puhdistettava myös vapaaajanasunnoissa, joihin tulee paineellinen vesi omasta tai yhteisestä kaivosta. Vapaaajanasuntojen puhdistusjärjestelmiin tuo omat haasteensa se, ettei mökkejä yleensä käytetä säännöllisesti. On siis hyvä selvittää, että asennettava järjestelmä toimii kunnolla myös mökkioloissa. G Kaikkien kiinteistöjen, joihin tulee paineella vettä kaivosta ja joissa on vesivessa, jätevedet pitää puhdistaa kunnolla. Jos viemäriverkosto ei ole lähellä, Iisi-puhdistamo on edullinen ja toimiva tapa saada asiat jätevesiasetuksen määräämälle tasolle.

4 Hyvin toimiva ja riittävän Tietotekniikka-ammattilainen Jyrki Salminen rakensi perheelleen talon jokirantaan. Hän valitsi jätevesien puhdistamiseen pienpuhdistamon, jossa ei ole elektroniikkaa. Yksinkertainen tekniikka toimii varmasti ilman ongelmia myös tulevaisuudessa, Jyrki Salminen tietää. G Jyrki Salminen (oik.) rakensi yhdistetyn kodin ja kesämökin Jämsänjoen rantaan. Jätevesiasiat hän ratkoi yhteistyössä Kari Lahden kanssa, jotta saasteita ei pääsisi sen enempää tontin maaperään kuin jokeenkaan. Iisi Sako 6:sta tontilla näkyy vain puhdistamon vihreä kansi. Jyrki Salmisen työ yrityksille atk-ohjelmistoja tekevässä ATK-Pajassa ei vaadi istumista yrityksen Ylöjärven toimistossa. Salmiset valitsivatkin asuinpaikakseen Jämsän Turkinkylän, jossa on mahdollista yhdistää koti ja kesämökki samaan paikkaan. Kun sopivia rantataloja ei ollut myynnissä, sellainen piti rakentaa. Löysimme tontin Turkinkylästä Jämsänjoen rannasta noin 5 kilometrin päästä Jämsän keskustasta ja 1,5 kilometriä Päijänteestä. Ajattelimme ensin, että liitämme talon kaupungin vesijohtoon ja viemäriin. Kun linjastojen teko eteni hitaasti ja selvittelimme eri vaihtoehtoja, kääntyi mieli oman porakaivon ja puhdistamon rakentamiseen, Jyrki Salminen kertoo. Päätöstä vauhditti se, että talo oli vesiratkaisua vaille muuttovalmis. Kun muutimme omaan taloon vuokra-asunnosta, olemme jo ehtineet säästää puhdistamon hinnan säästyneinä vuokrina, Salminen naurahtaa. Ajatus jätevesien johtamisesta maaperään tontilla, jossa pienet lapsemme leikkivät pitkin päivää, ei innostanut yhtään edes ajatuksena. Eikä maaperäkäsittelyä olisi saanut tehdäkään tänne. Kaupunki ehdotti umpisäiliön rakentamista, mutta sitä varten olisi pitänyt olla talossa kaksiviemärijärjestelmä. Olimme tehneet jo kunnan viemäriä ajatellen yksiviemärijärjestelmän, jolloin umpisäiliö olisi vaatinut valmiin talon purkamista toisen viemäriputkiston tekoa varten. Ajatus jatkuvasta säiliöautoliikenteestä tontilla säiliön tyhjentämiseksi tuntui myös vastenmieliseltä, neljältä hengeltä tulee kuitenkin jätevesiä aika paljon. Niinpä aloimme selvittää mahdollisuutta tehdä pienpuhdistamo. Liika tekniikka arveluttaa Jyrki Salmisen veljellä on talossaan pienpuhdistamo, jossa on vesien puhdistusta varten mm. kompressori ja elektroniikkaa prosessin ohjaamista varten. Tekniikan määrä arvelutti Salmista, hän epäili monimutkaisen puhdistamon toimivuuden ja kunnossapidon vaativan aikaa myöten paljon vaivaa ja myös rahaa. Veljen puhdistamo oli ollut hankintavaiheessa myös kohtuullisen hintava. Jämsän Hydrauliikkatarvikkeen Kari Lahdelta saimme tietoa puhdistamosta, joka on toimintaperiaatteeltaan selkeä ja hinnaltaan edullinen. Se on Green Rockin Iisi Sako- 6, joka on meille sopivan kokoinen. Laite on mahtavan yksinkertainen verrattuna muihinkin kilpaileviin tuotteisiin kuin veljelläni olevaan. En todellakaan pelkää ongelmia tämän kanssa. Käytännössä ainoa osa, jota voi joutua korjaamaan, on pumppu. Ja pumppuja saa helposti mistä vain nopeasti, Jyrki Salminen kertoo innoissaan. Kari Lahti hoiti kaupunkiin päin lupaasiat puolestamme yhdessä Green Rockin väen kanssa. Mehän jouduimme hakemaan rakennusluvan muutosta, kun alkujaan oli aiottu liittyä viemäriin. Kaupungille toimitettiin pyydetyt lisätiedot mm. puhdistustehosta ja tuotteeseen liittyvistä tutkimustuloksista. Kun lupa saatiin, järjesti Lahti puolestamme myös laitteiston asentamisen, Salminen kiittelee palvelua. Rakennuslupaan laitettiin ehto, että puhdistamon toiminta on tutkittava jossain vaiheessa käyttöönoton jälkeen. Olen katsellut purkuputkesta tulevaa vettä ja se on täydellisen kirkasta. Mitään hajuhaittojakaan ei ole ollut. Odotan tutkimusta ilman huolen häivää. Rehellisesti sanottuna epäilen, että meidän purkuputkemme päästä tulee puhtaampaa vettä kuin monista kunnallisista puhdistamoista, Jyrki Salminen toteaa. Haja-asutusalueelle rakennetaan Jämsän Hydrauliikkatarvike tekee hydrauliikka- ja lvi-alan töitä Jämsän seudulla. Yhtiö on asentanut Green Rockin puhdistamoita nelisen vuotta. Jämsän Hydrauliikkatarvikkeelta tilattuja puhdistamoita on asennettu Jämsän lisäksi Kuhmoisiin, Korpilahdelle, Längelmäelle, Jämsänkoskelle ja Muurameen. Asennuksia on tehty sekä uusiin ja jo

5 yksinkertainen asuttuihin taloihin että niin vakituisiin kuin loma-asuntoihinkin. Iisi Sako 6 on aika tyypillinen uuden talon puhdistamo, isompiakin Iisejä toki menee. Parhaillaankin meillä on työn alla kahden talon yhteinen puhdistamo. Asutuissa taloissa on käytetty pelkkää Kivi-Iisiä, jos vanhat sakokaivot ovat kunnossa ja niitä on kolme. Usein sakokaivoja on ollut vain kaksi, jolloin on pitänyt myös muuttaa kaivot vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi asutuissa taloissa voi joutua tekemään uuden purkuputken, kertoo Kari Lahti työkentästään puhdistamopuolella. Monet asuvat mielellään haja-asutusalueilla. Kun he vertailevat liittymistä viemäriverkostoon sekä keskitetyn järjestelmän käyttökuluja, on oma puhdistamo kiinnostava vaihtoehto. Useinhan viemäri ei mene ihan tontin vierestä, Lahti tietää. Olen laskenut, että meillä puhdistamo kuluttaa vuodessa noin sadan euron verran sähköä ja lisäksi muutamalla kympillä fosforin sitomiseen lisättävää kemikaalia. Tyhjennytämme säiliön kaksi kertaa vuodessa suosituksen mukaan, Jyrki Salminen kertoo. G Sani Salminen ottaa mukiin talon omasta kaivosta tulevaa raikasta ja puhdasta vettä. Sani voi nauttia myös omassa kotirannassa puhtaista vesistä, kun talon jätevedet puhdistetaan Iisissä.

6 Teimme Nyt loppui pihan auki repiminen Jari Drake on aina halunnut huolehtia vuonna 1989 rakennetun omakotitalonsa jätevesien puhdistamisesta. Revittyään pihansa auki monta kertaa hän totesi, että maaperäkäsittely ei toimi mitenkään tehtynä pitkään. Onneksi tilalle oli tarjolla edullinen asuttuihin taloihin suunniteltu pienpuhdistamo Soliskylälle taloa rakentaessamme sen ajan tavan mukaan betoniset saostuskaivot, joista jätevesi ohjattiin kivisilmään. Silmä meni tukkoon vajaassa kahdeksassa vuodessa. Sen jälkeen meille asennettiin uusi muovinen kolmiosainen ns. pullokaivo, josta vesi ohjattiin maaperäkäsittelyyn uuteen tätä varten rakennettuun kenttään. Se toimi pari vuotta ja meni tukkoon. Niinpä piha kaivettiin taas auki ja tehtiin uusi entistä isompi kenttä jälleen aikakauden parhaan tietämyksen mukaan. Ei mennyt kuin reilu kaksi vuotta, kun uusikin kenttä alkoi mennä tukkoon. Silloin meille riitti, Jari Drake kertoo. Tiesimme vaatimukset ja odotettavissa olevat velvoitteet, joten jotakin oli tehtävä. Olimme upottaneet paljon aikaa, vaivaa ja rahaa uuteen kaivoon ja maaperäkäsittelyyn, jota ei silti saatu toimimaan. Kaunis pihamme oli myllerretty moneen kertaan piloille. Olo alkoi olla aika kireä. Selvitimme, miten pääsisimme pälkähästä ja löysimme mm. paikallisen Green Rock-edustajan Juha Hämäläisen yhteystiedot. Hän kävi tutustumassa tilanteeseemme ja tarjosi ratkaisuksi Kivi-Iisiä. Nyt olo on tyytyväinen, kun voimme vaimoni kanssa keskittyä töissä työhön ja nauttia kotona vapaa-ajasta, Viitasaarella nelostien varressa olevan Autotalo Draken toimitusjohtajana työskentelevä Jari Drake huoahtaa. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä. Kun Kivi-Iisi todettiin toiminnaltaan ja hinnaltaan selvästi parhaaksi vaihtoehdoksi, kuin meille tehdyksi, Juha Hämäläinen hoiti lupa-asiat ja lupien tultua kaikki työt yhdessä illassa. Tämä on ollut meille todella huoleton ratkaisu. Laite ei juuri vaadi huoltoa ja maaperäkäsittelyyn jatkuvasti liittyneistä hajuhaitoistakin on päästy eroon. Asennusvaiheen jälkeiset pihatyötkin jäivät hyvin vähäisiksi, piti asentaa vain sähköjohto ja uusi purkuputki tarkistuskaivosta vanhan kentän ohi, Drake kiittää. Olisihan tässä säästänyt todella paljon rahaa, jos ei olisi lähtenyt rakentamaan ollenkaan maaperäkäsittelyä. Haimme molemmilla kerroilla uusinta tietoa ja mielestämme parhaat ammattilaiset tekemään kenttää. Kenttä ei vain toiminut. Nyt on riittänyt, kun tyhjennyttää säiliön pari kertaa vuodessa ja lisää fosforin poistoon tarvittavaa kemikaalia tarvittaessa, Jari Drake toteaa. Kallis kenttä vaihtui puhdistamoon Savon ja Keski-Suomen rajalla Suovanlahdessa Saila ja Janne Koljosen maitotilalla laajennetaan tuotantorakennuksia. Samassa yhteydessä määrättiin uusimaan karjakeittiöstä tulevien jätevesien käsittely. Lypsylaitteistosta ja tilatankista tuleva ensimmäinen pesuvesi ohjataan virtsakaivoon, muut navetan harmaat vedet pitää puhdistaa tilalla. Suunnittelukeskus teki meille suunnitelmat maaperäkäsittelyä varten. Kenttää olisi pitänyt rakentaa pellolle noin 100 neliötä, eikä kentän päällä olevaa maata olisi saanut pitää hyötykäytössä. Laskimme, että tämä olisi maksanut kaikkine maineen, kankaineen ja töineen sellaiset euroa. Kun kenttään liittyy vielä tukkeutumisriski, aloimme selvittää muitakin vaihtoehtoja. Ratkaisuksi tuli Iisi Sako 6, johon nyt ohjataan navetan vesien lisäksi asuinrakennuksemme kolmen hengen F Arttu Koljonen hoitaa mielellään tilan vasikoita. Navetan harmaat vedet, joita tulee lypsylaitteiden, tilatankin ja navettavaatteiden pesemisestä, ohjataan Koljosten tilalla nyt puhdistamoon.

7 jätevedet. Näin saimme vain navettavesille tehtävän kentän rakentamista halvemmalla hoidetuksi sekä navetan että kodin jätevesien puhdistuksen, Janne Koljonen tiivistää. Koljosilla asia ratkottiin tekemällä kokoojakaivo, johon tulevat vedet sekä navetan kaivolta että asuinrakennuksen kahdelta vanhalta sakokaivolta. Kokoojakaivosta vedet menevät sitten Iisi Sako 6:een. Sieltä puhdistettu vesi ohjataan tarkistuskaivon kautta purkuputkella pihan ja pellon väliseen ojaan. Ratkaisu haettiin yhdessä suunnitelman tehneen Juha Hämäläisen kanssa ja hyväksytettiin sitten sekä kunnassa että navettatöiden rahoitukseen osallistuvassa TE-keskuksessa. Hämäläinen on myös vastannut asentamisesta. Olen tehnyt paljon jätevesiselvityksiä ja suunnitelmia. Tämä jätevesipuoli istuu minulle, kun teen muutenkin paljon maanrakennustöitä yksityisille ja louhintatöitä esimerkiksi Viitasaaren kaupungille. Olen ollut jätevesisuunnitelmia varten koulutuksessa ja aion hakea itselleni jossain vaiheessa suunnittelijan FISE-pätevyyttä, Juha Hämäläinen toteaa. Hämäläinen ei toimita puhdistamoita käymättä paikan päällä ja selvittämättä sekä käsiteltävän veden määriä että rakentamiseen liittyviä eri tekijöitä. Koljosilla tämä taustatyö tuotti kuvatunlaisen ratkaisun. Itse asennustyö tehtiin päivässä. Pihan istutustyöt odottavat navettalaajennuksen valmistumista vielä. Iso tekijä meille oli, että tässä säästyi valtavasti aikaa ja vaivaa kentän tekoon verrattuna. Tämä oli helppo ja muutenkin kätevä ratkaisu, kun asuintalon jätevesien puhdistus järjestyi samalla. Puhdistamo näyttää toimivan ihan hyvin. Kuulemme joka aamu aamulypsylle mennessä, että laite pelaa, kun Iisistä kuuluu hiljainen pumpun hyrinä puhdistusprosessin ollessa päällä, Koljonen kertoo. kaivot olivat huonokuntoiset, ne korvattiin Iisi Sako 6 puhdistamolla. Samalla uusittiin 20 metriä talosta tulevaa viemäriputkea ja tehtiin 15 metriä uutta purkuputkea niin, että vedet ohjataan poispäin järvestä. Kun viemäri tuli syvällä, lisättiin puhdistamon päälle yksi korokerengas. Tontin korkeuserot, sijainti järven rannalla ja viemäriputken sijainti näin syvällä tekivät ajatuksen maaperäkäsittelystä mahdottomaksi. Se ei olisi toiminut. Maaperäkäsittely olisi tullut myös aika kalliiksi, kun kentän lisäksi olisi pitänyt tehdä erillinen fosforipuhdistamo. Iisin kanssa puhdistusjärjestelmä pystyttiin tekemään meillekin. Siinä tulo- ja lähtöputki on sijoitettu niin, että järjestelmä toimii. Iisi näyttää toimivan käytössä hyvin, Martti Syynimaa toteaa. G Monille nelostien kulkijoille on tuttu viitasaarelainen Autotalo Drake. Jari Drake halusi keskittyä autokauppaan ja vaihtoi talonsa jätevesien maaperäkäsittelyn nykyaikaiseen, edulliseen ja helppohoitoiseen pienpuhdistamoon. Pinna paloi lopullisesti, kun maaperäkäsittelykenttä meni kolmannen kerran tukkoon. H Arttu ja Janne Koljonen tulivat rakennustöistä käymään uudella puhdistamolla. Talosta ja navetasta tulevat jätevedet menevät kokoojakaivoon, jonka päällä Koljoset seisovat, ja kaivosta uuteen Iisi-puhdistamoon. Tällä ratkaisulla säästyttiin siltä, että taustalla näkyvälle pellolle olisi pitänyt rakentaa iso ja kallis käsittelykenttä jätevesille. Pihatyöt odottavat Koljosilla vielä navetan rakennustöiden päättymistä. Maasuodatus ei olisi toiminut Kortesjärven Purmojärven kylällä on myös mietitty, mitä tehdä järvenrantatontilla olevan omakotitalon jätevesille. Kun olen jo eläkkeellä, ajattelin, että hoidetaan tämä asia heti kuntoon ja pois päiväjärjestyksestä. Kävin Kortesjärvellä jätevesi-illassa, jossa oli Green Rockin paikallinen jälleenmyyjä Risto Pirttinen yhdessä tehtaan edustajan kanssa. Vakuutuimme tuotteesta ja päätimme hankkia Iisin, kertoo rakennusmestari Martti Syynimaa vaimonsa kanssa tekemästään päätöksestä. Syynimaan talosta tuleva viemäriputki on kaivettu metrin syvyyteen taloa rakennettaessa, että se ei varmasti jäätyisi. Kun vanhat

8 Emme halua pilata ympäristöä Jos olisimme tehneet maaperäsuodatuksen, kuten ensin ehdotettiin, olisi koko tontille ilmeen antava kalliorinne pitänyt louhia pois, kertoo helsinkiläinen Henrik Hårdh. Hyvä pienpuhdistamo toimii myös mökkioloissa, hän toteaa tyytyväisenä. F Asennuksen jälkeen puhdistamo on lähes näkymätön. Kun pihatyöt tänä kesänä tehdään valmiiksi, edes kansi ei näy enää mökille. Puhdistamon ansiosta mökin ympäristön maisema-arvot säilyivät. Maaperäkäsittelyä varten olisi jouduttu mm. louhimaan paljon kalliota. Seija ja Henrik Hårdh ovat viettäneet vapaa-aikaansa Päijänteen rannalla jo pitkään. Muutama vuosi sitten vanhan pienen mökin todettiin tulleen elinkaarensa päähän - sitä ei kannattanut enää korjata. Syntyi ajatus tehdä uusi mökki sellaiseksi, että mökkikaudesta tulisi ympärivuotinen. Meille on ollut itsestään selvää, että haluamme huolehtia ympäristöstämme tällä mökilläkin. Jätevesien kunnollinen käsittely kuuluu tähän myös sen vuoksi, että otamme käyttövetemme tontilla olevasta kaivosta. Lisäksi juomme kotona sen saman Päijänteen vettä, jonka rannalla mökkimme on, Henrik Hårdh sanoo. Rantamaisemat voitiin pelastaa Ajatuksenamme oli ensin, että jätevedet ohjattaisiin maaperäkäsittelyyn mökin takana olevaan metsikköön, kuten meille oli ehdotettu. Kentän olisi pitänyt olla aika iso. Kun tutkimme maaperää, totesimme, että kenttää varten olisi pitänyt louhia koko kaunis mäenrinne pois tontiltamme. Hyvät kauniit maisemat olisivat menneet samalla sen siliän tien, Hårdh toteaa. Hårdhit alkoivat tutkia vaihtoehtoja kentän rakentamiselle, johon olisi siis kuulunut mittavan maanajorumban ohella paljon louhintatöitä. He löysivät tietoa Green Rockista ja ottivat yhteyttä yhtiön tuotteita myyvään Kari Lahteen. Hårdhien tarpeisiin todettiin sopivaksi Iisi Sako 6. Sen jälkeen otettiin yhteyttä kuntaan ja esitettiin tehty suunnitelma. Kunnassa ympäristöpäällikkö oli kuitenkin ensin sitä mieltä, että vain jo kerran hylkäämämme maaperäkäsittely kelpaa. Kunnassa näytti olevan vielä silloin, kun haimme lupaa, sellainen käsitys, että pienpuhdistamo vaatii toimiakseen vakituisen asutuksen. Onneksi meillä oli asiassa yhteistyökumppani, joka saattoi toimittaa kuntaan riittävät dokumentit ja tutkimustulokset ja osoittaa, että Iisi toimii myös vapaa-ajanasunnoissa, Henrik Hårdh hymyilee tyytyväisenä. Tärkeää oli, että emme antaneet heti periksi ja että olimme etsineet myös mökkikäyttöön sopivan puhdistamon. Kun valmistajalla on tutkittua tietoa tuotteesta, muuttui mielipide kunnassa ja rakennuslupa tuli esittämällämme tavalla. Asiaa nyt enemmän tutkittuani on pienpuhdistamo mielestäni ainoa pitkäaikaisesti luotettava tapa hoitaa jätevesien käsittely. Meidän piti vain todistaa se Green Rockin kanssa kunnallekin, Henrik Hårdh toteaa. Uusi mökki rakennettiin vähän kauemmaksi rannasta kuin vanha ja puhdistamo sijoitettiin vanhan mökin kohdalle, jossa myös maaperä oli hiekkaista ja asennus kalliorinnettä paljon helpompaa. Alkavana kesänä pihatyöt täydennetään, jolloin puhdistamon kansikin jää rinnepengerryksen taakse mökiltä päin järvelle katsoen.

9 mökilläkään Puhdistamo voi olla kiinni välillä Hårdhit ovat olleet tyytyväisiä Green Rockin ja sen edustajan toimintaan ja itse tuotteeseen. Kari Lahti hoiti rakentamiseen liittyvät asiat. Pihalla tarvittavat maat ajatin paikalle jo roudan aikana, ettei mökkitiemme menisi velliksi. Itse puhdistamo asennettiin toukokuussa Hankinta- ja käyttövaiheesta meillä on pelkästään hyvää sanottavaa. Iisin valinnan taustalla oli, että halusin mökille sopivan puhdistamon. Halusin voida sulkea puhdistamon lähtiessämme mökiltä ilman pelkoa, että se ei toimisi, kun puhdistamo kytketään takaisin päälle. Iisi eroaa tässä asiassa muista tutkimistamme puhdistamoista eli sallii myös satunnaisen käytön. Olemme seuranneet purkuputken päästä tulevaa vettä ja se on ollut puhdasta, Henrik Hårdh vakuuttaa. Puhdistamon asentanut Jämsän Hydrauliikkatarvike lupasi olla tukenamme myös käyttövaiheessa. Tarvetta ei ole ollut, mutta on hyvä tietää, että laitteen asentanut yrittäjä ja sen valmistanut yritys voivat antaa muutakin kuin niin sanotun perävalotakuun. Green Rock vakuutti meidät myös tässä mielessä, Hårdh toteaa. Iisi-puhdistamoita käytetään vapaa-ajanasunnoilla ympäri Suomen. Tamperelainen Olli Pasanen on myös asennuttanut Iisin loma-asunnolleen tänä keväänä. Pasasen mökillä oleva puhdistamo kytketään päälle kännykällä samalla tavalla kuin mökin lämmöt talvella. Puhdistamon käynnistämistä varten ei rakennettu erillistä järjestelmää. Ajatus oli, että biologinen puhdistusprosessi on varmasti ehtinyt herätä sitten, kun tulemme, Pasanen toteaa. G Taustalla näkyvän Päijänteen veden puhtaus on tärkeää Hårdheille sekä mökillä viihtymisen että kotona Helsingissä juotavan Päijänteen veden laadun kannalta. Tässä asennetaan Iisi Sako 6:ta paikalleen. E Henrik Hårdh auttaa yrityksiä niiden etsiessä ja hankkiessa toimitiloja. Parhaillaan hän tekee töitä mm. Tokmannin Mäntsälään tulevan uuden toimitalon kanssa. Hårdh tekee mielellään osan töistään vapaa-ajanasunnon lämpimällä terassilla järven rannassa.

10 Tutkitusti puhdasta vettä Jatkuva tutkimustyö varmistaa, että Iisi-puhdistamoilla saadaan kiinteistön jätevedet asetuksen määräämälle tasolle. Green Rockin Iisi Sako ja Kivi-Iisi puhdistavat Oulussa koko ajan aitoa kaupungin viemäriverkosta otettua jätevettä. Puhdistamoiden toimintaa seuraa Oulun yliopisto ja laboratorionäytteet tutkitaan tarkkaan Suomen ympäristökeskuksen Pohjois-Pohjanmaan laboratoriossa. Green Rockin kehitysjohtaja Juha Lahtinen esittelee tutkimustyötä Oulun kaupungin jätevesipumppaamossa, johon tulee yli asukkaan jätevedet. Viemäriverkostosta otetaan ehtaa tavaraa koko ajan sekä Iisi Sakoon että Kivi-Iisiin. Putken päästä lirisee kirkasta vettä, jonka laadun ympäristökeskuksen laboratorio analysoi näytteistä. Täällä testataan myös kaikki puhdistamon laitteet. Ajatus on, että jos esimerkiksi pumput kestävät täällä, ne kestävät myös käytössä. Toki meillekin on joskus tullut pumppuvalmistajalta viallinen pumppuerä, mutta sellaista varten tuotteessa on takuu. Valmistusviat on tietysti korjattu kuntoon, Lahtinen toteaa. Iisin toimintaperiaate on puhdistaa jätevedet mahdollisimman luonnonmukaisella tavalla. Prosessi on samantyylinen kuin sadeveden siilautuminen puhtaaksi pohjavedeksi. Iisissä jätevesi pumpataan ylös biologiseen prosessiin, josta se valuu sitten puhdistuneena kohti purkuputkea. Tämä luonnon normaalien toimintojen jäljitteleminen selittää myös sen, miksi Iisi sopii yhtä hyvin pysyvän G Kehitysjohtaja Juha Lahtinen ottaa tutkimuslaboratoriossa lasiin näytettä Iisi-puhdistamon läpi menneestä vedestä. F Tutkimuslaboratoriossa aitoa Oulun kaupungin jätevettä puhdistaa etualalla Iisi Sako ja taustalla Kivi-Iisin laitteisto. asunnon kuin loma-asunnon puhdistamoksi. Biologinen prosessi voi olla välillä lepotilassa, mutta käynnistyy uudelleen, kun puhdistamo käynnistetään ja alkaa pumpata vettä ja happea, Lahtinen lisää. Nykyiset Iisi-puhdistamot on tarkoitettu ennen kaikkea asuntojen jätevesien käsittelyyn. Laboratoriossa tutkitaan paljon sellaisiakin asioita, joita ei tarvita koskaan puhdistettaessa vaikka omakotitalon jätevesiä. Juha Lahtisen mukaan on kuitenkin tärkeä tutkia asioita laajalti, jotta tuote on mahdollisimman hyvä ja toimiva. Tutkimus- ja kehitystyömme perustuu vahvasti asiakaspalautteeseen. Meille on itsestään selvää, että tuotteidemme on sovittava todellisiin tarpeisiin. Kun puhdistamoja on kehitetty tästä lähtökohdasta ja tutkittu myös erilaisten asiakkaiden pihalla, uskallamme seisoa tuotteidemme takana myös asennuksen jälkeen, Lahtinen vakuuttaa. Yhtenä kehitystyön kimmokkeena on ollut asiakkaiden palaute erilaisten järjestelmien käytöstä. Juha Lahtinen sanoo, että Iisipuhdistamot on siksi tehty mahdollisimman helpoiksi käyttää. Siksi puhdistamoissa ei ole esimerkiksi elektroniikkaa ollenkaan ja niiden huollot voi jokainen asiakas tehdä halutessaan itsekin. 10

11 Helppo hoitaa ja huolto pelaa Iisi-pienpuhdistamot saavat käyttäjiltä tämän lehden artikkeleissakin kiitosta toiminnastaan. Nyt Iisien valmistaja Green Rock Oy tarjoaa asiakkailleen myös äärimmäisen helppoa keinoa pitää Iisinsä varmassa toimintakunnossa. Se on Iisi-puhdistamoiden tapaan edullinen Iisi-huoltosopimus. Pienpuhdistamo vaatii toimiakseen säännöllistä huoltoa samaan tapaan kuin esimerkiksi auto. Molemmat toimivat parhaiten, kun tietyt asiat tarkistetaan ja hoidetaan säännöllisesti. Iisin voi auton tapaan huoltaa itse tai huollattaa ammattilaisella, toteaa Green Rockin kehitysjohtaja Juha Lahtinen. Iisi täyttää oikein asennettuna ja ohjeiden mukaan hoidettuna jätevesiasetuksen vaatimukset. Perushuoltotoimia ovat saostuskemikaalin lisääminen, puhdistamon tyhjennyttäminen ja pumpun toiminnan tarkistus, Lahtinen kertoo. Puhdistamosäiliön tyhjennykset tekee paikallinen lokapalveluyrittäjä kiinteistönomistajan lukuun. Suosittelemme teettämään säiliön tyhjennyksen kiintoaineesta vähintään kahdesti vuodessa. Tuo tarve aiheutuu lieteaineen käyttäytymisestä, ei yleensä säiliön täyttymisestä. Helpointa olisi, että kiinteistönomistaja sopisi säännöllisistä tyhjennyksistä, jolloin asiaa ei tarvitsisi muistaa, Lahtinen toteaa. Suurin etu, jonka asiakas saa huoltosopimuksesta, ovat ammattilaisen säännölliset käynnit tarkistamassa Iisi ja sen toiminta. Iisi-huolto osaa arvioida, tarvitseeko puhdistamon muoviset kantoalueet tai pumppu puhdistaa. Huollon suorittava ammattilainen antaa lisäksi käyttäjälle palautetta, jos näyttää esimerkiksi siltä, että saostuskemikaalia ei ole lisätty tarpeeksi tai säiliötä tyhjennetty riittävän usein. Green Rockin toiminnan arvoista keskeisin kuuluu asiakas on meille tärkein. Juha Lahtinen sanoo huoltosopimuksen kehittämisen olevan osa lupausta elää asiakkaiden arjessa myös Iisin asennuksen jälkeen. Meillä on oma valtakunnallinen jälleenmyyjäverkostomme, mikä erottaa Green Rockin markkinoilla. Iisejä ei siis toimiteta G Iisi-pienpuhdistamon hoito ja huolto on helppoa. Iisi-huoltosopimus tekee siitä vieläkin helpompaa. marketin hyllylle jonkun tukkuliikkeen kautta. Jälleenmyyjämme tarjoavat Iisi-palvelua, johon sisältyy apu puhdistamojärjestelmän suunnittelussa, toteutuksessa ja hoidossa. Näin asiakkaamme saavat aina parhaan omaan tilanteeseensa sopivan ratkaisun, Juha Lahtinen muistuttaa. Iisi-huoltosopimusta tehtäessä voidaan myös sopia, että pakettiin lisätään seuraavaan huoltoon asti riittävän saostuskemikaalierän toimitus. Sen iisimmäksi hoito ei oikein voi mennä, Juha Lahtinen naurahtaa. E Juha Hämäläinen toimii Iisi-edustajana Viitasaarella ja sen ympäristössä mm. Kinnulassa ja Kivijärvellä. Hänellä on pysyvä tuotenäyttely nelostien varressa Viitasaaren Nesteellä. Lisäksi hän järjestää jätevesiasioita koskevia tilaisuuksia yhteistyössä mm. kuntien viranomaisten kanssa. Hämäläiseltä saa puhdistamoiden lisäksi jätevesisuunnitelmat, puhdistamoiden asennuksen ja huollot. 11

12 Edullinen ja helppo ratkaisu jätevesille Luulo ei ole tiedon väärti. Moni asiakkaamme on olettanut jätevesiasetuksen maksavan heille kymmeniä tuhansia euroja ja teettävän paljon työtä. Todellisuudessa moniin taloihin riittää alle 2500 euroa maksava Kivi-Iisi, jonka saa asennetuksi hyvin pienellä työmäärällä pihaa mylläämättä, toteaa Green Rockin myyntijohtaja Heikki Rautio. G Iisi-pienpuhdistamon hankinta ei raunioita taloutta. Iisin asentamisen jälkeen elämästä voi nauttia puhtaasti. Yksinkertaisimmillaan kiinteistön jätevesiasiat saadaan kuntoon vain asentamalla Kivi-Iisi vanhan hyväkuntoisen kolmiosaisen sakokaivon päälle alle tunnissa. Kivi-Iisin ohjehinta on 2490 euroa, jonka lisäksi tulee vähän asennuskuluja. Seuraavaksi helpoin tapa on muuttaa kaksikaivoinen järjestelmä kolmikaivoiseksi ja asentaa sitten Kivi-Iisi. Iisilla saadaan varmasti toimiva lopputulos ilman tarvetta myllätä koko pihaa uusiksi kuten maaperäkäsittelyä rakennettaessa, Heikki Rautio toteaa. Kiinteistönomistajilla tuntuu olevan eniten vääriä käsityksiä maaperäkäsittelyn toiminnasta ja kustannuksista. Maaperämme ei yleensä sovi sellaisenaan jäteveden käsittelyyn, vaan tontilla joudutaan tekemään maanvaihtoja kenttää varten tai rakentamaan käsittelykumpu. Työssä tarvitaan kaivinkonetta, kenttään tulevat sepelit, kankaat yms. materiaalit, kentän putkitukset, erillinen fosforinpoistokaivo, kummun kanssa pumppu, kallioisella tontilla louhintaa ja lopuksi sitten pihan kunnostus laajalta alueelta, Rautio muistuttaa maaperäkäsittelyyn liittyvän kokonaistyön määrästä. Jos verrataan, mitä uusi 3990 euroa maksava Iisi Sako 6 ja sen asennustyöt maksavat, tulee maaperäkäsittely saamiemme tietojen mukaan maksamaan yleensä vähintään yhtä paljon, pahimmillaan jopa yli kaksi kertaa täydellisen pienpuhdistamopakettimme verran. Ja kuten esimerkit kertovat, tämä kentänrakennusrumba tehdään pahimmillaan 2-3 vuoden välein käsittelykentän mentyä tukkoon, mitä puhdistamossa ei tarvitse tehdä, Rautio selventää todellista tilannetta. Jokainen kiinteistönomistaja on itse vastuussa, että jätevedet puhdistuvat käsittelyssä asetuksen määräämälle tasolle. Jos viranomainen huomaa jätevettä tutkiessaan, että maaperäkäsittelystä tulevan veden laatu ei ole riittävä, on järjestelmä korjattava, mikä voi siis myös aiheuttaa yllättäviä lisäkuluja. Iisi-puhdistamot on testattu ja niistä ovat käytettävissä Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen Pohjois-Pohjanmaan laboratorion tutkimustulokset. Oikein käytettynä ja huollettuna Iisi toimii varmasti, Rautio tähdentää tutkitun tuotteen käyttäjille tuomaa turvaa. Iisi-pienpuhdistamot ovat selvästi edullisempia kuin niiden markkinoilla olevat kilpailijat. Raution mukaan taustalla on tuotekehitys, jossa luonnon omat puhdistusprosessit on yhdistetty mahdollisimman yksinkertaiseen tekniikkaan. Näin lopputulos on sekä edullinen että toimiva kaikissa kohteissa myös osan ajasta asumatta olevilla vapaa-ajanasunnoilla. Valmistamme puhdistamot itse alusta loppuun. Näin olemme voineet tehostaa tuotantoa, saada materiaalihankintoihin skaalaetuja ja pudottaa myös sitä kautta hintaa. Samalla tuotteiden laatu on tiukasti omissa käsissämme. Iisin hankinta ja käyttö on helppoa. Oma paikallinen edustajamme hoitaa rakennusvaiheessa halutessasi kaikki luvat ja työt puolestasi. Siksi Iisi on Suomen myydyin pienpuhdistamo, Rautio toteaa. 12

PUTKESSA. Suomalainen muoviputki on laadukas l Jäteveden maapuhdistamot KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

PUTKESSA. Suomalainen muoviputki on laadukas l Jäteveden maapuhdistamot KWH PIPEN ASIAKASLEHTI PUTKESSA 3 2006 H E L S I N G I N U U S I M E R I V E S I E N P U M P P A A M O Suomalainen muoviputki on laadukas l Jäteveden maapuhdistamot KWH PIPEN ASIAKASLEHTI K A U K O J Ä Ä H D Y T Y S T E K S

Lisätiedot

mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut 1/2004 Tammikuu Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11

mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut 1/2004 Tammikuu Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11 1/2004 Tammikuu mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut Asuntomessut Heinolassa sivu 5 Lauran perheelle uusi koti sivut 10-11 Rakenna käyttövesiputkisto sivut 17-18 Hallittua jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

PUTKESSA. Turvallisuus etusijalla sairaalan putkiurakassa l Kotkan uusi autokenttä KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

PUTKESSA. Turvallisuus etusijalla sairaalan putkiurakassa l Kotkan uusi autokenttä KWH PIPEN ASIAKASLEHTI PUTKESSA 2 2006 Y H D Y S V E S I J O H T O P O I S T A A S A L O N V E S I P U L A N Turvallisuus etusijalla sairaalan putkiurakassa l Kotkan uusi autokenttä KWH PIPEN ASIAKASLEHTI UUTISET Timo Alarautalahti

Lisätiedot

Kodin. mukavuudeksi. Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4. Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7

Kodin. mukavuudeksi. Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4. Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7 1/2003 Tammikuu mukavuudeksi Kodin Paremman rakentamisen ratkaisut Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4 Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7 Markkinoiden monipuolisin valikoima

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Jätevedet putkeen Suupohjassa -kehittämishanke, Suupohjan jätevesi-info -tiedotushanke, Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnat, Kauhajoen kaupunki Kiireisiä aikoja odotettavissa

Lisätiedot

Hukkakulutus minimiin uusilla vesikalusteilla Asiakaspalvelu ottaa vastaan hymyillen Putkiremontti voi alkaa!

Hukkakulutus minimiin uusilla vesikalusteilla Asiakaspalvelu ottaa vastaan hymyillen Putkiremontti voi alkaa! Hukkakulutus minimiin uusilla vesikalusteilla Asiakaspalvelu ottaa vastaan hymyillen Putkiremontti voi alkaa! Hyvissä Käsissä 1 PIRKANMAAN KIINTEISTÖVIESTI 3/09 1 PARAS LUOTTOLUOKKA 08/2009 HYPERDOC-DOKUMENTTIARKISTO

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2014 Sisältö Isoja ratkaisuja edessä... 3 Jätevesihuollon mahdollisuudet Kakskerta-Satavan alueella... 5 Kotien ja mökkien jätevesijärjestelmät kuntoon - valmiina

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Mihin Etelä-Savossa EU-varoja käytetään?

Mihin Etelä-Savossa EU-varoja käytetään? Mihin Etelä-Savossa EU-varoja käytetään? sisältö ruokaketju lyhenee... 3 vesi yhdistää...4 maailmalla tunnettu...5 monipuolisesti mukana...6 lomatunnelmaa parhaimmillaan...8 saunoissa löytyy...9 vauhdin

Lisätiedot

Kodin. mukavuudeksi. Paremman rakentamisen ratkaisut. 1/2005 Helmikuu. Kesän asuntomessut Oulussa ja Paraisilla sivu 17

Kodin. mukavuudeksi. Paremman rakentamisen ratkaisut. 1/2005 Helmikuu. Kesän asuntomessut Oulussa ja Paraisilla sivu 17 1/2005 Helmikuu mukavuudeksi Kodin Paremman rakentamisen ratkaisut Kesän asuntomessut Oulussa ja Paraisilla sivu 17 Rakenna oikein estä kosteusvauriot sivut 5-6 Uutta rakentajalle ilmanvaihdon suunnittelupalvelu

Lisätiedot

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpö Yritykset luovat ohjauskeinoja vähäpäästöisempään tulevaisuuteen Automaattiset linjansäätöventtiilit tekevät tuloaan Suomeen Sähkölämmitys on myös tulevaisuuden

Lisätiedot

PALVELuT HELPOSTI verkosta. ENNAKOIVA HuOLTO Tuo säästöjä. palo- ja vesivahingot ripeästi KunToon. ammattitaito HaLTuun oppisopimuksella

PALVELuT HELPOSTI verkosta. ENNAKOIVA HuOLTO Tuo säästöjä. palo- ja vesivahingot ripeästi KunToon. ammattitaito HaLTuun oppisopimuksella Talonmies nokian KiinTeisTöHuoLTo oy // asiakaslehti 2015 www.kiinteistohuolto.com + PALVELuT HELPOSTI verkosta + ENNAKOIVA HuOLTO Tuo säästöjä palo- ja vesivahingot ripeästi KunToon ammattitaito HaLTuun

Lisätiedot

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa Tiimimallilla haetaan Kaukajärviosuuskunta parempaa palvelua tarjoaa urapolkuja SIVUT 6 7 SIVU 9 Asumiskustannukset vaan nousevat? Maalämpö katkaisee kierteen! Taloudellinen maalämpö soveltuu mainiosti

Lisätiedot

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS 3 Timo Hyttinen Lasse Löytty Pekka Peura MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS Esiselvitys Pohjanmaan maakunnissa Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 122 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Vaatimukset

Lisätiedot

Uusi koti valmistuu kadun toiselle puolelle. Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9. Näin syntyy vuokrasopimus

Uusi koti valmistuu kadun toiselle puolelle. Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9. Näin syntyy vuokrasopimus Kesäkuu 1 2012 Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9 Näin syntyy vuokrasopimus sivut 10 11 Jarno on Ristimäen oma huoltomies sivut 12 13 Yli 50 vuotta Koivukujalla asunut Alli Gren muuttaa uuden talon ylimpään

Lisätiedot

PALVELUT HELPOSTI VeRKOsTa. ENNAKOIVA HUOLTO TuO säästöjä. HenKilösTön HyVin- VOinTiin PanOsTeTaan. ammattitaito HalTuun OPPisOPimuKsella

PALVELUT HELPOSTI VeRKOsTa. ENNAKOIVA HUOLTO TuO säästöjä. HenKilösTön HyVin- VOinTiin PanOsTeTaan. ammattitaito HalTuun OPPisOPimuKsella Talonmies PTH KiinTeisTöPalVeluT // asiakaslehti 2015 www.pthkiinteistopalvelut.fi + PALVELUT HELPOSTI VeRKOsTa + ENNAKOIVA HUOLTO TuO säästöjä PalO- ja VesiVaHinGOT RiPeäsTi KunTOOn ammattitaito HalTuun

Lisätiedot

IRTI AJASTA JA PAIKASTA

IRTI AJASTA JA PAIKASTA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2014 LVI-Optimi Parasta hallittu kokonaisuus Jyty-Sähkö Varmisti töiden laskutuksen Mesiel: Pitkän haaveilun jälkeen IRTI AJASTA JA PAIKASTA 1.7. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010 Asokoti Talkoilla paikat uusiksi ASOKOTIEN lehti 1/2010 Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOjärjestelmä 1990 2010 Asojärjestelmä on löytänyt paikkansa ti-ti-tyy sisältö 1/2010 18 Talkootoiminta

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

Global Dry Toilet Association of Finland

Global Dry Toilet Association of Finland Kokemuksia kuivakäymälöistä sisätiloissa Global Dry Toilet Association of Finland Käymäläseura Huussi ry Käymäläseura Huussi ry Global Dry Toilet Association of Finland Esipuhe: Pihan perältä kylpyhuoneeseen

Lisätiedot

TERVETULOA KEITTIÖ- JA TALOMYYMÄLÄÄN. Koneet ja laitteet rakentamiseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon - Helposti vuokraten RAKENTAJAN TALOCENTER

TERVETULOA KEITTIÖ- JA TALOMYYMÄLÄÄN. Koneet ja laitteet rakentamiseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon - Helposti vuokraten RAKENTAJAN TALOCENTER tammikuu 1 2011 Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen tiedotuslehti www.kiinteistöliitto.fi/kanta-hame Anna-Mari Ahonen tekninen johtaja Koko ihmiselämän kirjo sivuaa aina jollakin lailla asumista. Tiina Vehkakoski-Helén,

Lisätiedot

1/2011. Vesiosuuskunnat. hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Hyvä talousvesi. on tutkittu juttu

1/2011. Vesiosuuskunnat. hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Hyvä talousvesi. on tutkittu juttu solina -liikelaitoksen asiakaslehti 1/2011 Vesiosuuskunnat hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa Hyvä talousvesi on tutkittu juttu Pääkirjoitus 1/2011 Hyvä lukija, Puhdas vesi on elämämme perusedellytys.

Lisätiedot

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita REILUJA TARJOUKSIA K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007 Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN Föönimies MUISTELEE JOKO SINULLA ON AURINKOINEN TULEVAISUUS? LÄMPÖÄ monella eri tavalla tietoa ideoita I D E

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

UUTISET 1 2011 NIBE LÄMPÖPUMPUT LUONNOLLISESTI. Lämpöä auringosta lämpöpumpun ja aurinkokeräinten avulla! NIBE F470 poistoilmalämpöpumppu

UUTISET 1 2011 NIBE LÄMPÖPUMPUT LUONNOLLISESTI. Lämpöä auringosta lämpöpumpun ja aurinkokeräinten avulla! NIBE F470 poistoilmalämpöpumppu UUTISET 1 2011 Lämpöä auringosta lämpöpumpun ja aurinkokeräinten avulla! NIBE F470 poistoilmalämpöpumppu Tekninen tiimi esittäytyy Maalämmöllä rivitaloyhtiö tyytyväiseksi Tehdashalliin maalämpöä 18 porakaivon

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

NIBE mahdollisuuksien maailma!

NIBE mahdollisuuksien maailma! UUTISET 2 2012 Monipuoliset lämmitysratkaisut kaikenkokoisiin koteihin NIBE ilma/vesilämpöpumppuvalikoima laajeni NIBE DIM uuden ajan mitoitustyökalu NIBE UPLINK kiinteistölämpöpumppujen etäohjaus ja valvonta

Lisätiedot

Hyvä Elämä. Utajärvellä Utajärvellä

Hyvä Elämä. Utajärvellä Utajärvellä 2013 Hyvä Elämä 1 YKKÖSOSOITTEETON JOKA TALOUTEEN UTAJÄRVELLÄ, MUHOKSELLA, VAALASSA JA JAKELUA OULUSSA Hyvä Elämä KIINTEISTÖ OY JÄRVENNEIDON, KIINTEISTÖ OY MÄYRÄN JA UTAJÄRVEN KUNNAN JULKAISEMA ASUMISEN

Lisätiedot