Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon"

Transkriptio

1

2 päätoimittajalta Iisisti kohti huomista EU:ssä on päätetty, että haja-asutusalueidenkin jätevedet on puhdistettava. Vesistöön ja muualle luontoon ei enää haluta päästää saasteita. Etenkin vesistöjä rehevöittävä fosfori on ongelmana Suomessa, muualla huolia on myös monista muista saasteista. Päätös on tehty ja sitä ei muuteta. EUdirektiivin mukainen jätevesiasetuksemme määrää, millaista vettä kiinteistöistä saa mennä luontoon. Asetus velvoittaa korjaamaan monien kotien ja vapaa-ajanasuntojen jätevesien käsittelyn. Sen lisäksi kaikki uudet kotitalot ja loma-asunnot on tehtävä uusien normien mukaisesti myös jätevesien käsittelyn osalta. Uusi tilanne aiheuttaa hämmennystä ja epätietoa siitä, mitä pitää tehdä. Kentällä liikkuu paljon vahvoja luuloja jätevesien käsittelystä ja jätevesien puhdistamisen kuluista. Iisisti-lehti on tehty auttamaan Sinua miettiessäsi jätevesiasioihisi edullista, helppoa ja pitkälläkin aikavälillä toimivaa ratkaisua. Olemme tätä numeroa varten kiertäneet keskistä Suomea ja kysyneet siellä tavallisilta suomalaisilta, mitä ja miksi he ovat tehneet jätevesiensä kanssa. Esimerkkejä on niin uusista kuin vanhoistakin kodeista sekä loma-asunnoista. Toivon, että Iisisti-lehtemme helpottaa Sinua tehdessäsi itsesi, läheistesi ja lähiympäristösi kannalta tärkeän päätöksen. HEIKKI RAUTIO, PÄÄTOIMITTAJA IISISTI Green Rock Oy:n asiakaslehti 1/2008 Päätoimittaja Heikki Rautio, TUOTANTO U&U Productions Oy, Taitto Tarja Lehtinen, Hilda GS PAINOPAIKKA Rannikon Laatupaino Oy, Raahe 2008 Jätevesien puhdistaminen Suomen jätevesiasetus ja sen taustalla oleva EU-direktiivi on tehty suojelemaan luontoa ja kallisarvoisia vesistöjämme. Kiinteistönomistajien kannalta tilanne on yksiselitteinen, omat jätevedet on puhdistettava säännösten mukaan. Jos kiinteistö ei ole viemäriverkon piirissä, vastuu jätevesien puhtaudesta on lopulta aina kiinteistön omistajalla. Siksi jätevesien käsittelyssä on syytä olla tarkkana. Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon piirissä, on pitänyt tehdä selvitys jätevesien käsittelystä. Jos jäteveden puhdistusjärjestelmä ei täytä nykynormeja, on lisäksi oltava asetuksen vaatima suunnitelma tilanteen saattamisesta uusien määräysten mukaiseksi. Kun pienistä noroista kertyy hiljalleen iso vesimäärä, on ympäristön hygienian ja luonnon puhtauden varmistaminen nähty mahdolliseksi vain ottamalla kaikki kiinteistöt uusien määräysten piiriin. Asetuksessa on määritelty jätevesien puhdistustaso, mutta siinä ei oteta mitenkään kantaa itse jätevesien puhdistukseen. Toteutuksen voi siis valita vapaasti. Tärkeintä on, että niin oma tontti kuin lähiympäristökin pysyvät puhtaana. Suunnitelman voi tehdä esimerkiksi jätevesien puhdistukseen perehtynyt konsultti tai jätevesien puhdistusjärjestelmien myyjä. Kiinteistön omistajan on kuitenkin hyvä muistaa, että vastuu jäteveden laadusta pysyy aina hänellä. Ulkopuolisen suunnittelijan ja järjestelmän rakentajan käyttäminen eikä kunnalta haettu rakennus- tai toimenpidelupa siis poista kiinteistönomistajan vastuuta. Siksi suunnittelijan ja toteuttajan valintaan on kiinnitettävä huomiota. Suunnitelmaa ei voi tehdä tuntematta paikallisia oloja. Siksi suunnittelijan on käytävä kiinteistöllä tutkimassa olot, joihin jätevesijärjestelmä tehdään. Suunnitteluun kuuluvat mittaukset ja selvitykset tontilla sekä yhteys kuntaan paikallisten määräysten selvittämiseksi. Toteutuksessa taas on tärkeää varmistaa, että järjestelmän tekijä takaa jätevesien puhdistumisen asetuksen vaatimaan tasoon. Toteutusmenetelmän valintatilanteessa on selvitettävä myös käyttöön ja huoltoon liittyvät asiat. Huollon pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista. Ostajan on hyvä kysyä, saako myyjältä pitkäaikaisesti huoltopalvelua. Huoltosopimus on kiinteistönomistajan kannalta helpoin ratkaisu. Toimenpidelupa on kunnan kannalta tärkein tapa varmentaa, että ratkaisu täyttää kunnan vaatimukset kiinteistön sijaintialueella. Lisäksi lupamenettelyn kautta saadaan tieto, mitä missäkin on tehty. Kunnissa on esimerkiksi kartoitettu tärkeät pohjavesialueet ja ranta-alueet. Kun kunta tietää, mitä tehdään, ei tehdä ainakaan vääriä investointeja järjestelmiin, jotka eivät täytä vaatimuksia. Korjaukset mahdollisimman pian Uusia normeja pitäisi noudattaa jo nyt. Poliittisten päättäjien jättämä siirtymäkausi koskee järjestelmän vähäisten puutteiden korjaamista, se ei siis ole valtakirja lykätä ympäristön tarvitsemia toimenpiteitä vuosien päähän. Esimerkiksi jo 1990-luvulla rakennettujen F Green Rockin Iisi-puhdistamot valmistetaan yhtiön tuotantolaitoksilla Oulun seudulla. Kuvassa työnjohtaja Jouko Haarala viimeistelee Kivi-Iisiä. Green Rock on Suomen johtava pientaloihin tarkoitettujen puhdistamojen valmistaja. Iisejä viedään lisäksi paljon eri puolille Eurooppaa

3 on kiinteistönomistajan vastuulla imeytyskenttien toimivuutta on syytä epäillä suuresti, etenkin jos ei tiedä tarkkaan miten kenttä on rakennettu. Toimivan imeytyskentän vaatima maaperä löytyy useimmiten vain pohjavesialueilta, joissa imeytyskenttää ei saa rakentaa. Jos on ostanut tai ostamassa talon, jota ei ole liitetty viemäriverkkoon, on syytä ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Imeytyskenttien lisäksi myös maasuodatuksen toimimista on aihetta epäillä. Maasuodatus toimii, jos se on tehty oikeista materiaaleista hyvin. Eri asia on, osataanko tai onko aikanaan osattu tehdä hyvin toimiva maasuodatus. Myös betonisten sakokaivojen kunto on tarkistettava. Huonokuntoiset kaivot korjataan yleensä uusimalla ne työn yhteydessä. Vähäisetkin korjaukset on tehtävä vuoden 2013 loppuun mennessä. Kiinteistönomistajan kannattaa lähteä töihin mahdollisimman pian kaikissa korjaustoimissa. Nyt saa vielä varmasti kohtuuhintaisia tuotteita ja tekijöitä. Määräajan lopun lähestyessä kustannukset eivät ole ainakaan tämänhetkistä alhaisempia. Lisäksi esimerkiksi puhdistamoja ja järjestelmien rakentajia saattaa siinä vaiheessa joutua jonottamaan pitkään. Ensisijaisesti tässä kaikessa olisi kuitenkin hyvä muistaa määräysten lopullinen päämäärä. Tässähän tehdään työtä sen hyväksi, että lähivetemme ja ympäristömme eivät olisi jätevesien saastuttamaa ja pilaamaa. Asennus ammattitaidolla myös mökeille Vuosien varrella on tehty monenlaisia jätevesien puhdistusratkaisuja. Ilman riittävää valmistelua on tehty liian usein toteutuksia, joita joudutaan nyt korjaamaan. Ongelmia on syntynyt sekä suunnittelun että itse toteutuksen puutteiden takia. Tulevaisuutta ajatellen on tärkeää, että työmaan vastaava henkilö kirjaa tarkkaan muistiin, mitä on tehty. Asennuksessa on syytä käyttää turhien ongelmien välttämiseksi ammattitaitoista apua. Jätevedet on puhdistettava myös vapaaajanasunnoissa, joihin tulee paineellinen vesi omasta tai yhteisestä kaivosta. Vapaaajanasuntojen puhdistusjärjestelmiin tuo omat haasteensa se, ettei mökkejä yleensä käytetä säännöllisesti. On siis hyvä selvittää, että asennettava järjestelmä toimii kunnolla myös mökkioloissa. G Kaikkien kiinteistöjen, joihin tulee paineella vettä kaivosta ja joissa on vesivessa, jätevedet pitää puhdistaa kunnolla. Jos viemäriverkosto ei ole lähellä, Iisi-puhdistamo on edullinen ja toimiva tapa saada asiat jätevesiasetuksen määräämälle tasolle.

4 Hyvin toimiva ja riittävän Tietotekniikka-ammattilainen Jyrki Salminen rakensi perheelleen talon jokirantaan. Hän valitsi jätevesien puhdistamiseen pienpuhdistamon, jossa ei ole elektroniikkaa. Yksinkertainen tekniikka toimii varmasti ilman ongelmia myös tulevaisuudessa, Jyrki Salminen tietää. G Jyrki Salminen (oik.) rakensi yhdistetyn kodin ja kesämökin Jämsänjoen rantaan. Jätevesiasiat hän ratkoi yhteistyössä Kari Lahden kanssa, jotta saasteita ei pääsisi sen enempää tontin maaperään kuin jokeenkaan. Iisi Sako 6:sta tontilla näkyy vain puhdistamon vihreä kansi. Jyrki Salmisen työ yrityksille atk-ohjelmistoja tekevässä ATK-Pajassa ei vaadi istumista yrityksen Ylöjärven toimistossa. Salmiset valitsivatkin asuinpaikakseen Jämsän Turkinkylän, jossa on mahdollista yhdistää koti ja kesämökki samaan paikkaan. Kun sopivia rantataloja ei ollut myynnissä, sellainen piti rakentaa. Löysimme tontin Turkinkylästä Jämsänjoen rannasta noin 5 kilometrin päästä Jämsän keskustasta ja 1,5 kilometriä Päijänteestä. Ajattelimme ensin, että liitämme talon kaupungin vesijohtoon ja viemäriin. Kun linjastojen teko eteni hitaasti ja selvittelimme eri vaihtoehtoja, kääntyi mieli oman porakaivon ja puhdistamon rakentamiseen, Jyrki Salminen kertoo. Päätöstä vauhditti se, että talo oli vesiratkaisua vaille muuttovalmis. Kun muutimme omaan taloon vuokra-asunnosta, olemme jo ehtineet säästää puhdistamon hinnan säästyneinä vuokrina, Salminen naurahtaa. Ajatus jätevesien johtamisesta maaperään tontilla, jossa pienet lapsemme leikkivät pitkin päivää, ei innostanut yhtään edes ajatuksena. Eikä maaperäkäsittelyä olisi saanut tehdäkään tänne. Kaupunki ehdotti umpisäiliön rakentamista, mutta sitä varten olisi pitänyt olla talossa kaksiviemärijärjestelmä. Olimme tehneet jo kunnan viemäriä ajatellen yksiviemärijärjestelmän, jolloin umpisäiliö olisi vaatinut valmiin talon purkamista toisen viemäriputkiston tekoa varten. Ajatus jatkuvasta säiliöautoliikenteestä tontilla säiliön tyhjentämiseksi tuntui myös vastenmieliseltä, neljältä hengeltä tulee kuitenkin jätevesiä aika paljon. Niinpä aloimme selvittää mahdollisuutta tehdä pienpuhdistamo. Liika tekniikka arveluttaa Jyrki Salmisen veljellä on talossaan pienpuhdistamo, jossa on vesien puhdistusta varten mm. kompressori ja elektroniikkaa prosessin ohjaamista varten. Tekniikan määrä arvelutti Salmista, hän epäili monimutkaisen puhdistamon toimivuuden ja kunnossapidon vaativan aikaa myöten paljon vaivaa ja myös rahaa. Veljen puhdistamo oli ollut hankintavaiheessa myös kohtuullisen hintava. Jämsän Hydrauliikkatarvikkeen Kari Lahdelta saimme tietoa puhdistamosta, joka on toimintaperiaatteeltaan selkeä ja hinnaltaan edullinen. Se on Green Rockin Iisi Sako- 6, joka on meille sopivan kokoinen. Laite on mahtavan yksinkertainen verrattuna muihinkin kilpaileviin tuotteisiin kuin veljelläni olevaan. En todellakaan pelkää ongelmia tämän kanssa. Käytännössä ainoa osa, jota voi joutua korjaamaan, on pumppu. Ja pumppuja saa helposti mistä vain nopeasti, Jyrki Salminen kertoo innoissaan. Kari Lahti hoiti kaupunkiin päin lupaasiat puolestamme yhdessä Green Rockin väen kanssa. Mehän jouduimme hakemaan rakennusluvan muutosta, kun alkujaan oli aiottu liittyä viemäriin. Kaupungille toimitettiin pyydetyt lisätiedot mm. puhdistustehosta ja tuotteeseen liittyvistä tutkimustuloksista. Kun lupa saatiin, järjesti Lahti puolestamme myös laitteiston asentamisen, Salminen kiittelee palvelua. Rakennuslupaan laitettiin ehto, että puhdistamon toiminta on tutkittava jossain vaiheessa käyttöönoton jälkeen. Olen katsellut purkuputkesta tulevaa vettä ja se on täydellisen kirkasta. Mitään hajuhaittojakaan ei ole ollut. Odotan tutkimusta ilman huolen häivää. Rehellisesti sanottuna epäilen, että meidän purkuputkemme päästä tulee puhtaampaa vettä kuin monista kunnallisista puhdistamoista, Jyrki Salminen toteaa. Haja-asutusalueelle rakennetaan Jämsän Hydrauliikkatarvike tekee hydrauliikka- ja lvi-alan töitä Jämsän seudulla. Yhtiö on asentanut Green Rockin puhdistamoita nelisen vuotta. Jämsän Hydrauliikkatarvikkeelta tilattuja puhdistamoita on asennettu Jämsän lisäksi Kuhmoisiin, Korpilahdelle, Längelmäelle, Jämsänkoskelle ja Muurameen. Asennuksia on tehty sekä uusiin ja jo

5 yksinkertainen asuttuihin taloihin että niin vakituisiin kuin loma-asuntoihinkin. Iisi Sako 6 on aika tyypillinen uuden talon puhdistamo, isompiakin Iisejä toki menee. Parhaillaankin meillä on työn alla kahden talon yhteinen puhdistamo. Asutuissa taloissa on käytetty pelkkää Kivi-Iisiä, jos vanhat sakokaivot ovat kunnossa ja niitä on kolme. Usein sakokaivoja on ollut vain kaksi, jolloin on pitänyt myös muuttaa kaivot vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi asutuissa taloissa voi joutua tekemään uuden purkuputken, kertoo Kari Lahti työkentästään puhdistamopuolella. Monet asuvat mielellään haja-asutusalueilla. Kun he vertailevat liittymistä viemäriverkostoon sekä keskitetyn järjestelmän käyttökuluja, on oma puhdistamo kiinnostava vaihtoehto. Useinhan viemäri ei mene ihan tontin vierestä, Lahti tietää. Olen laskenut, että meillä puhdistamo kuluttaa vuodessa noin sadan euron verran sähköä ja lisäksi muutamalla kympillä fosforin sitomiseen lisättävää kemikaalia. Tyhjennytämme säiliön kaksi kertaa vuodessa suosituksen mukaan, Jyrki Salminen kertoo. G Sani Salminen ottaa mukiin talon omasta kaivosta tulevaa raikasta ja puhdasta vettä. Sani voi nauttia myös omassa kotirannassa puhtaista vesistä, kun talon jätevedet puhdistetaan Iisissä.

6 Teimme Nyt loppui pihan auki repiminen Jari Drake on aina halunnut huolehtia vuonna 1989 rakennetun omakotitalonsa jätevesien puhdistamisesta. Revittyään pihansa auki monta kertaa hän totesi, että maaperäkäsittely ei toimi mitenkään tehtynä pitkään. Onneksi tilalle oli tarjolla edullinen asuttuihin taloihin suunniteltu pienpuhdistamo Soliskylälle taloa rakentaessamme sen ajan tavan mukaan betoniset saostuskaivot, joista jätevesi ohjattiin kivisilmään. Silmä meni tukkoon vajaassa kahdeksassa vuodessa. Sen jälkeen meille asennettiin uusi muovinen kolmiosainen ns. pullokaivo, josta vesi ohjattiin maaperäkäsittelyyn uuteen tätä varten rakennettuun kenttään. Se toimi pari vuotta ja meni tukkoon. Niinpä piha kaivettiin taas auki ja tehtiin uusi entistä isompi kenttä jälleen aikakauden parhaan tietämyksen mukaan. Ei mennyt kuin reilu kaksi vuotta, kun uusikin kenttä alkoi mennä tukkoon. Silloin meille riitti, Jari Drake kertoo. Tiesimme vaatimukset ja odotettavissa olevat velvoitteet, joten jotakin oli tehtävä. Olimme upottaneet paljon aikaa, vaivaa ja rahaa uuteen kaivoon ja maaperäkäsittelyyn, jota ei silti saatu toimimaan. Kaunis pihamme oli myllerretty moneen kertaan piloille. Olo alkoi olla aika kireä. Selvitimme, miten pääsisimme pälkähästä ja löysimme mm. paikallisen Green Rock-edustajan Juha Hämäläisen yhteystiedot. Hän kävi tutustumassa tilanteeseemme ja tarjosi ratkaisuksi Kivi-Iisiä. Nyt olo on tyytyväinen, kun voimme vaimoni kanssa keskittyä töissä työhön ja nauttia kotona vapaa-ajasta, Viitasaarella nelostien varressa olevan Autotalo Draken toimitusjohtajana työskentelevä Jari Drake huoahtaa. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä. Kun Kivi-Iisi todettiin toiminnaltaan ja hinnaltaan selvästi parhaaksi vaihtoehdoksi, kuin meille tehdyksi, Juha Hämäläinen hoiti lupa-asiat ja lupien tultua kaikki työt yhdessä illassa. Tämä on ollut meille todella huoleton ratkaisu. Laite ei juuri vaadi huoltoa ja maaperäkäsittelyyn jatkuvasti liittyneistä hajuhaitoistakin on päästy eroon. Asennusvaiheen jälkeiset pihatyötkin jäivät hyvin vähäisiksi, piti asentaa vain sähköjohto ja uusi purkuputki tarkistuskaivosta vanhan kentän ohi, Drake kiittää. Olisihan tässä säästänyt todella paljon rahaa, jos ei olisi lähtenyt rakentamaan ollenkaan maaperäkäsittelyä. Haimme molemmilla kerroilla uusinta tietoa ja mielestämme parhaat ammattilaiset tekemään kenttää. Kenttä ei vain toiminut. Nyt on riittänyt, kun tyhjennyttää säiliön pari kertaa vuodessa ja lisää fosforin poistoon tarvittavaa kemikaalia tarvittaessa, Jari Drake toteaa. Kallis kenttä vaihtui puhdistamoon Savon ja Keski-Suomen rajalla Suovanlahdessa Saila ja Janne Koljosen maitotilalla laajennetaan tuotantorakennuksia. Samassa yhteydessä määrättiin uusimaan karjakeittiöstä tulevien jätevesien käsittely. Lypsylaitteistosta ja tilatankista tuleva ensimmäinen pesuvesi ohjataan virtsakaivoon, muut navetan harmaat vedet pitää puhdistaa tilalla. Suunnittelukeskus teki meille suunnitelmat maaperäkäsittelyä varten. Kenttää olisi pitänyt rakentaa pellolle noin 100 neliötä, eikä kentän päällä olevaa maata olisi saanut pitää hyötykäytössä. Laskimme, että tämä olisi maksanut kaikkine maineen, kankaineen ja töineen sellaiset euroa. Kun kenttään liittyy vielä tukkeutumisriski, aloimme selvittää muitakin vaihtoehtoja. Ratkaisuksi tuli Iisi Sako 6, johon nyt ohjataan navetan vesien lisäksi asuinrakennuksemme kolmen hengen F Arttu Koljonen hoitaa mielellään tilan vasikoita. Navetan harmaat vedet, joita tulee lypsylaitteiden, tilatankin ja navettavaatteiden pesemisestä, ohjataan Koljosten tilalla nyt puhdistamoon.

7 jätevedet. Näin saimme vain navettavesille tehtävän kentän rakentamista halvemmalla hoidetuksi sekä navetan että kodin jätevesien puhdistuksen, Janne Koljonen tiivistää. Koljosilla asia ratkottiin tekemällä kokoojakaivo, johon tulevat vedet sekä navetan kaivolta että asuinrakennuksen kahdelta vanhalta sakokaivolta. Kokoojakaivosta vedet menevät sitten Iisi Sako 6:een. Sieltä puhdistettu vesi ohjataan tarkistuskaivon kautta purkuputkella pihan ja pellon väliseen ojaan. Ratkaisu haettiin yhdessä suunnitelman tehneen Juha Hämäläisen kanssa ja hyväksytettiin sitten sekä kunnassa että navettatöiden rahoitukseen osallistuvassa TE-keskuksessa. Hämäläinen on myös vastannut asentamisesta. Olen tehnyt paljon jätevesiselvityksiä ja suunnitelmia. Tämä jätevesipuoli istuu minulle, kun teen muutenkin paljon maanrakennustöitä yksityisille ja louhintatöitä esimerkiksi Viitasaaren kaupungille. Olen ollut jätevesisuunnitelmia varten koulutuksessa ja aion hakea itselleni jossain vaiheessa suunnittelijan FISE-pätevyyttä, Juha Hämäläinen toteaa. Hämäläinen ei toimita puhdistamoita käymättä paikan päällä ja selvittämättä sekä käsiteltävän veden määriä että rakentamiseen liittyviä eri tekijöitä. Koljosilla tämä taustatyö tuotti kuvatunlaisen ratkaisun. Itse asennustyö tehtiin päivässä. Pihan istutustyöt odottavat navettalaajennuksen valmistumista vielä. Iso tekijä meille oli, että tässä säästyi valtavasti aikaa ja vaivaa kentän tekoon verrattuna. Tämä oli helppo ja muutenkin kätevä ratkaisu, kun asuintalon jätevesien puhdistus järjestyi samalla. Puhdistamo näyttää toimivan ihan hyvin. Kuulemme joka aamu aamulypsylle mennessä, että laite pelaa, kun Iisistä kuuluu hiljainen pumpun hyrinä puhdistusprosessin ollessa päällä, Koljonen kertoo. kaivot olivat huonokuntoiset, ne korvattiin Iisi Sako 6 puhdistamolla. Samalla uusittiin 20 metriä talosta tulevaa viemäriputkea ja tehtiin 15 metriä uutta purkuputkea niin, että vedet ohjataan poispäin järvestä. Kun viemäri tuli syvällä, lisättiin puhdistamon päälle yksi korokerengas. Tontin korkeuserot, sijainti järven rannalla ja viemäriputken sijainti näin syvällä tekivät ajatuksen maaperäkäsittelystä mahdottomaksi. Se ei olisi toiminut. Maaperäkäsittely olisi tullut myös aika kalliiksi, kun kentän lisäksi olisi pitänyt tehdä erillinen fosforipuhdistamo. Iisin kanssa puhdistusjärjestelmä pystyttiin tekemään meillekin. Siinä tulo- ja lähtöputki on sijoitettu niin, että järjestelmä toimii. Iisi näyttää toimivan käytössä hyvin, Martti Syynimaa toteaa. G Monille nelostien kulkijoille on tuttu viitasaarelainen Autotalo Drake. Jari Drake halusi keskittyä autokauppaan ja vaihtoi talonsa jätevesien maaperäkäsittelyn nykyaikaiseen, edulliseen ja helppohoitoiseen pienpuhdistamoon. Pinna paloi lopullisesti, kun maaperäkäsittelykenttä meni kolmannen kerran tukkoon. H Arttu ja Janne Koljonen tulivat rakennustöistä käymään uudella puhdistamolla. Talosta ja navetasta tulevat jätevedet menevät kokoojakaivoon, jonka päällä Koljoset seisovat, ja kaivosta uuteen Iisi-puhdistamoon. Tällä ratkaisulla säästyttiin siltä, että taustalla näkyvälle pellolle olisi pitänyt rakentaa iso ja kallis käsittelykenttä jätevesille. Pihatyöt odottavat Koljosilla vielä navetan rakennustöiden päättymistä. Maasuodatus ei olisi toiminut Kortesjärven Purmojärven kylällä on myös mietitty, mitä tehdä järvenrantatontilla olevan omakotitalon jätevesille. Kun olen jo eläkkeellä, ajattelin, että hoidetaan tämä asia heti kuntoon ja pois päiväjärjestyksestä. Kävin Kortesjärvellä jätevesi-illassa, jossa oli Green Rockin paikallinen jälleenmyyjä Risto Pirttinen yhdessä tehtaan edustajan kanssa. Vakuutuimme tuotteesta ja päätimme hankkia Iisin, kertoo rakennusmestari Martti Syynimaa vaimonsa kanssa tekemästään päätöksestä. Syynimaan talosta tuleva viemäriputki on kaivettu metrin syvyyteen taloa rakennettaessa, että se ei varmasti jäätyisi. Kun vanhat

8 Emme halua pilata ympäristöä Jos olisimme tehneet maaperäsuodatuksen, kuten ensin ehdotettiin, olisi koko tontille ilmeen antava kalliorinne pitänyt louhia pois, kertoo helsinkiläinen Henrik Hårdh. Hyvä pienpuhdistamo toimii myös mökkioloissa, hän toteaa tyytyväisenä. F Asennuksen jälkeen puhdistamo on lähes näkymätön. Kun pihatyöt tänä kesänä tehdään valmiiksi, edes kansi ei näy enää mökille. Puhdistamon ansiosta mökin ympäristön maisema-arvot säilyivät. Maaperäkäsittelyä varten olisi jouduttu mm. louhimaan paljon kalliota. Seija ja Henrik Hårdh ovat viettäneet vapaa-aikaansa Päijänteen rannalla jo pitkään. Muutama vuosi sitten vanhan pienen mökin todettiin tulleen elinkaarensa päähän - sitä ei kannattanut enää korjata. Syntyi ajatus tehdä uusi mökki sellaiseksi, että mökkikaudesta tulisi ympärivuotinen. Meille on ollut itsestään selvää, että haluamme huolehtia ympäristöstämme tällä mökilläkin. Jätevesien kunnollinen käsittely kuuluu tähän myös sen vuoksi, että otamme käyttövetemme tontilla olevasta kaivosta. Lisäksi juomme kotona sen saman Päijänteen vettä, jonka rannalla mökkimme on, Henrik Hårdh sanoo. Rantamaisemat voitiin pelastaa Ajatuksenamme oli ensin, että jätevedet ohjattaisiin maaperäkäsittelyyn mökin takana olevaan metsikköön, kuten meille oli ehdotettu. Kentän olisi pitänyt olla aika iso. Kun tutkimme maaperää, totesimme, että kenttää varten olisi pitänyt louhia koko kaunis mäenrinne pois tontiltamme. Hyvät kauniit maisemat olisivat menneet samalla sen siliän tien, Hårdh toteaa. Hårdhit alkoivat tutkia vaihtoehtoja kentän rakentamiselle, johon olisi siis kuulunut mittavan maanajorumban ohella paljon louhintatöitä. He löysivät tietoa Green Rockista ja ottivat yhteyttä yhtiön tuotteita myyvään Kari Lahteen. Hårdhien tarpeisiin todettiin sopivaksi Iisi Sako 6. Sen jälkeen otettiin yhteyttä kuntaan ja esitettiin tehty suunnitelma. Kunnassa ympäristöpäällikkö oli kuitenkin ensin sitä mieltä, että vain jo kerran hylkäämämme maaperäkäsittely kelpaa. Kunnassa näytti olevan vielä silloin, kun haimme lupaa, sellainen käsitys, että pienpuhdistamo vaatii toimiakseen vakituisen asutuksen. Onneksi meillä oli asiassa yhteistyökumppani, joka saattoi toimittaa kuntaan riittävät dokumentit ja tutkimustulokset ja osoittaa, että Iisi toimii myös vapaa-ajanasunnoissa, Henrik Hårdh hymyilee tyytyväisenä. Tärkeää oli, että emme antaneet heti periksi ja että olimme etsineet myös mökkikäyttöön sopivan puhdistamon. Kun valmistajalla on tutkittua tietoa tuotteesta, muuttui mielipide kunnassa ja rakennuslupa tuli esittämällämme tavalla. Asiaa nyt enemmän tutkittuani on pienpuhdistamo mielestäni ainoa pitkäaikaisesti luotettava tapa hoitaa jätevesien käsittely. Meidän piti vain todistaa se Green Rockin kanssa kunnallekin, Henrik Hårdh toteaa. Uusi mökki rakennettiin vähän kauemmaksi rannasta kuin vanha ja puhdistamo sijoitettiin vanhan mökin kohdalle, jossa myös maaperä oli hiekkaista ja asennus kalliorinnettä paljon helpompaa. Alkavana kesänä pihatyöt täydennetään, jolloin puhdistamon kansikin jää rinnepengerryksen taakse mökiltä päin järvelle katsoen.

9 mökilläkään Puhdistamo voi olla kiinni välillä Hårdhit ovat olleet tyytyväisiä Green Rockin ja sen edustajan toimintaan ja itse tuotteeseen. Kari Lahti hoiti rakentamiseen liittyvät asiat. Pihalla tarvittavat maat ajatin paikalle jo roudan aikana, ettei mökkitiemme menisi velliksi. Itse puhdistamo asennettiin toukokuussa Hankinta- ja käyttövaiheesta meillä on pelkästään hyvää sanottavaa. Iisin valinnan taustalla oli, että halusin mökille sopivan puhdistamon. Halusin voida sulkea puhdistamon lähtiessämme mökiltä ilman pelkoa, että se ei toimisi, kun puhdistamo kytketään takaisin päälle. Iisi eroaa tässä asiassa muista tutkimistamme puhdistamoista eli sallii myös satunnaisen käytön. Olemme seuranneet purkuputken päästä tulevaa vettä ja se on ollut puhdasta, Henrik Hårdh vakuuttaa. Puhdistamon asentanut Jämsän Hydrauliikkatarvike lupasi olla tukenamme myös käyttövaiheessa. Tarvetta ei ole ollut, mutta on hyvä tietää, että laitteen asentanut yrittäjä ja sen valmistanut yritys voivat antaa muutakin kuin niin sanotun perävalotakuun. Green Rock vakuutti meidät myös tässä mielessä, Hårdh toteaa. Iisi-puhdistamoita käytetään vapaa-ajanasunnoilla ympäri Suomen. Tamperelainen Olli Pasanen on myös asennuttanut Iisin loma-asunnolleen tänä keväänä. Pasasen mökillä oleva puhdistamo kytketään päälle kännykällä samalla tavalla kuin mökin lämmöt talvella. Puhdistamon käynnistämistä varten ei rakennettu erillistä järjestelmää. Ajatus oli, että biologinen puhdistusprosessi on varmasti ehtinyt herätä sitten, kun tulemme, Pasanen toteaa. G Taustalla näkyvän Päijänteen veden puhtaus on tärkeää Hårdheille sekä mökillä viihtymisen että kotona Helsingissä juotavan Päijänteen veden laadun kannalta. Tässä asennetaan Iisi Sako 6:ta paikalleen. E Henrik Hårdh auttaa yrityksiä niiden etsiessä ja hankkiessa toimitiloja. Parhaillaan hän tekee töitä mm. Tokmannin Mäntsälään tulevan uuden toimitalon kanssa. Hårdh tekee mielellään osan töistään vapaa-ajanasunnon lämpimällä terassilla järven rannassa.

10 Tutkitusti puhdasta vettä Jatkuva tutkimustyö varmistaa, että Iisi-puhdistamoilla saadaan kiinteistön jätevedet asetuksen määräämälle tasolle. Green Rockin Iisi Sako ja Kivi-Iisi puhdistavat Oulussa koko ajan aitoa kaupungin viemäriverkosta otettua jätevettä. Puhdistamoiden toimintaa seuraa Oulun yliopisto ja laboratorionäytteet tutkitaan tarkkaan Suomen ympäristökeskuksen Pohjois-Pohjanmaan laboratoriossa. Green Rockin kehitysjohtaja Juha Lahtinen esittelee tutkimustyötä Oulun kaupungin jätevesipumppaamossa, johon tulee yli asukkaan jätevedet. Viemäriverkostosta otetaan ehtaa tavaraa koko ajan sekä Iisi Sakoon että Kivi-Iisiin. Putken päästä lirisee kirkasta vettä, jonka laadun ympäristökeskuksen laboratorio analysoi näytteistä. Täällä testataan myös kaikki puhdistamon laitteet. Ajatus on, että jos esimerkiksi pumput kestävät täällä, ne kestävät myös käytössä. Toki meillekin on joskus tullut pumppuvalmistajalta viallinen pumppuerä, mutta sellaista varten tuotteessa on takuu. Valmistusviat on tietysti korjattu kuntoon, Lahtinen toteaa. Iisin toimintaperiaate on puhdistaa jätevedet mahdollisimman luonnonmukaisella tavalla. Prosessi on samantyylinen kuin sadeveden siilautuminen puhtaaksi pohjavedeksi. Iisissä jätevesi pumpataan ylös biologiseen prosessiin, josta se valuu sitten puhdistuneena kohti purkuputkea. Tämä luonnon normaalien toimintojen jäljitteleminen selittää myös sen, miksi Iisi sopii yhtä hyvin pysyvän G Kehitysjohtaja Juha Lahtinen ottaa tutkimuslaboratoriossa lasiin näytettä Iisi-puhdistamon läpi menneestä vedestä. F Tutkimuslaboratoriossa aitoa Oulun kaupungin jätevettä puhdistaa etualalla Iisi Sako ja taustalla Kivi-Iisin laitteisto. asunnon kuin loma-asunnon puhdistamoksi. Biologinen prosessi voi olla välillä lepotilassa, mutta käynnistyy uudelleen, kun puhdistamo käynnistetään ja alkaa pumpata vettä ja happea, Lahtinen lisää. Nykyiset Iisi-puhdistamot on tarkoitettu ennen kaikkea asuntojen jätevesien käsittelyyn. Laboratoriossa tutkitaan paljon sellaisiakin asioita, joita ei tarvita koskaan puhdistettaessa vaikka omakotitalon jätevesiä. Juha Lahtisen mukaan on kuitenkin tärkeä tutkia asioita laajalti, jotta tuote on mahdollisimman hyvä ja toimiva. Tutkimus- ja kehitystyömme perustuu vahvasti asiakaspalautteeseen. Meille on itsestään selvää, että tuotteidemme on sovittava todellisiin tarpeisiin. Kun puhdistamoja on kehitetty tästä lähtökohdasta ja tutkittu myös erilaisten asiakkaiden pihalla, uskallamme seisoa tuotteidemme takana myös asennuksen jälkeen, Lahtinen vakuuttaa. Yhtenä kehitystyön kimmokkeena on ollut asiakkaiden palaute erilaisten järjestelmien käytöstä. Juha Lahtinen sanoo, että Iisipuhdistamot on siksi tehty mahdollisimman helpoiksi käyttää. Siksi puhdistamoissa ei ole esimerkiksi elektroniikkaa ollenkaan ja niiden huollot voi jokainen asiakas tehdä halutessaan itsekin. 10

11 Helppo hoitaa ja huolto pelaa Iisi-pienpuhdistamot saavat käyttäjiltä tämän lehden artikkeleissakin kiitosta toiminnastaan. Nyt Iisien valmistaja Green Rock Oy tarjoaa asiakkailleen myös äärimmäisen helppoa keinoa pitää Iisinsä varmassa toimintakunnossa. Se on Iisi-puhdistamoiden tapaan edullinen Iisi-huoltosopimus. Pienpuhdistamo vaatii toimiakseen säännöllistä huoltoa samaan tapaan kuin esimerkiksi auto. Molemmat toimivat parhaiten, kun tietyt asiat tarkistetaan ja hoidetaan säännöllisesti. Iisin voi auton tapaan huoltaa itse tai huollattaa ammattilaisella, toteaa Green Rockin kehitysjohtaja Juha Lahtinen. Iisi täyttää oikein asennettuna ja ohjeiden mukaan hoidettuna jätevesiasetuksen vaatimukset. Perushuoltotoimia ovat saostuskemikaalin lisääminen, puhdistamon tyhjennyttäminen ja pumpun toiminnan tarkistus, Lahtinen kertoo. Puhdistamosäiliön tyhjennykset tekee paikallinen lokapalveluyrittäjä kiinteistönomistajan lukuun. Suosittelemme teettämään säiliön tyhjennyksen kiintoaineesta vähintään kahdesti vuodessa. Tuo tarve aiheutuu lieteaineen käyttäytymisestä, ei yleensä säiliön täyttymisestä. Helpointa olisi, että kiinteistönomistaja sopisi säännöllisistä tyhjennyksistä, jolloin asiaa ei tarvitsisi muistaa, Lahtinen toteaa. Suurin etu, jonka asiakas saa huoltosopimuksesta, ovat ammattilaisen säännölliset käynnit tarkistamassa Iisi ja sen toiminta. Iisi-huolto osaa arvioida, tarvitseeko puhdistamon muoviset kantoalueet tai pumppu puhdistaa. Huollon suorittava ammattilainen antaa lisäksi käyttäjälle palautetta, jos näyttää esimerkiksi siltä, että saostuskemikaalia ei ole lisätty tarpeeksi tai säiliötä tyhjennetty riittävän usein. Green Rockin toiminnan arvoista keskeisin kuuluu asiakas on meille tärkein. Juha Lahtinen sanoo huoltosopimuksen kehittämisen olevan osa lupausta elää asiakkaiden arjessa myös Iisin asennuksen jälkeen. Meillä on oma valtakunnallinen jälleenmyyjäverkostomme, mikä erottaa Green Rockin markkinoilla. Iisejä ei siis toimiteta G Iisi-pienpuhdistamon hoito ja huolto on helppoa. Iisi-huoltosopimus tekee siitä vieläkin helpompaa. marketin hyllylle jonkun tukkuliikkeen kautta. Jälleenmyyjämme tarjoavat Iisi-palvelua, johon sisältyy apu puhdistamojärjestelmän suunnittelussa, toteutuksessa ja hoidossa. Näin asiakkaamme saavat aina parhaan omaan tilanteeseensa sopivan ratkaisun, Juha Lahtinen muistuttaa. Iisi-huoltosopimusta tehtäessä voidaan myös sopia, että pakettiin lisätään seuraavaan huoltoon asti riittävän saostuskemikaalierän toimitus. Sen iisimmäksi hoito ei oikein voi mennä, Juha Lahtinen naurahtaa. E Juha Hämäläinen toimii Iisi-edustajana Viitasaarella ja sen ympäristössä mm. Kinnulassa ja Kivijärvellä. Hänellä on pysyvä tuotenäyttely nelostien varressa Viitasaaren Nesteellä. Lisäksi hän järjestää jätevesiasioita koskevia tilaisuuksia yhteistyössä mm. kuntien viranomaisten kanssa. Hämäläiseltä saa puhdistamoiden lisäksi jätevesisuunnitelmat, puhdistamoiden asennuksen ja huollot. 11

12 Edullinen ja helppo ratkaisu jätevesille Luulo ei ole tiedon väärti. Moni asiakkaamme on olettanut jätevesiasetuksen maksavan heille kymmeniä tuhansia euroja ja teettävän paljon työtä. Todellisuudessa moniin taloihin riittää alle 2500 euroa maksava Kivi-Iisi, jonka saa asennetuksi hyvin pienellä työmäärällä pihaa mylläämättä, toteaa Green Rockin myyntijohtaja Heikki Rautio. G Iisi-pienpuhdistamon hankinta ei raunioita taloutta. Iisin asentamisen jälkeen elämästä voi nauttia puhtaasti. Yksinkertaisimmillaan kiinteistön jätevesiasiat saadaan kuntoon vain asentamalla Kivi-Iisi vanhan hyväkuntoisen kolmiosaisen sakokaivon päälle alle tunnissa. Kivi-Iisin ohjehinta on 2490 euroa, jonka lisäksi tulee vähän asennuskuluja. Seuraavaksi helpoin tapa on muuttaa kaksikaivoinen järjestelmä kolmikaivoiseksi ja asentaa sitten Kivi-Iisi. Iisilla saadaan varmasti toimiva lopputulos ilman tarvetta myllätä koko pihaa uusiksi kuten maaperäkäsittelyä rakennettaessa, Heikki Rautio toteaa. Kiinteistönomistajilla tuntuu olevan eniten vääriä käsityksiä maaperäkäsittelyn toiminnasta ja kustannuksista. Maaperämme ei yleensä sovi sellaisenaan jäteveden käsittelyyn, vaan tontilla joudutaan tekemään maanvaihtoja kenttää varten tai rakentamaan käsittelykumpu. Työssä tarvitaan kaivinkonetta, kenttään tulevat sepelit, kankaat yms. materiaalit, kentän putkitukset, erillinen fosforinpoistokaivo, kummun kanssa pumppu, kallioisella tontilla louhintaa ja lopuksi sitten pihan kunnostus laajalta alueelta, Rautio muistuttaa maaperäkäsittelyyn liittyvän kokonaistyön määrästä. Jos verrataan, mitä uusi 3990 euroa maksava Iisi Sako 6 ja sen asennustyöt maksavat, tulee maaperäkäsittely saamiemme tietojen mukaan maksamaan yleensä vähintään yhtä paljon, pahimmillaan jopa yli kaksi kertaa täydellisen pienpuhdistamopakettimme verran. Ja kuten esimerkit kertovat, tämä kentänrakennusrumba tehdään pahimmillaan 2-3 vuoden välein käsittelykentän mentyä tukkoon, mitä puhdistamossa ei tarvitse tehdä, Rautio selventää todellista tilannetta. Jokainen kiinteistönomistaja on itse vastuussa, että jätevedet puhdistuvat käsittelyssä asetuksen määräämälle tasolle. Jos viranomainen huomaa jätevettä tutkiessaan, että maaperäkäsittelystä tulevan veden laatu ei ole riittävä, on järjestelmä korjattava, mikä voi siis myös aiheuttaa yllättäviä lisäkuluja. Iisi-puhdistamot on testattu ja niistä ovat käytettävissä Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen Pohjois-Pohjanmaan laboratorion tutkimustulokset. Oikein käytettynä ja huollettuna Iisi toimii varmasti, Rautio tähdentää tutkitun tuotteen käyttäjille tuomaa turvaa. Iisi-pienpuhdistamot ovat selvästi edullisempia kuin niiden markkinoilla olevat kilpailijat. Raution mukaan taustalla on tuotekehitys, jossa luonnon omat puhdistusprosessit on yhdistetty mahdollisimman yksinkertaiseen tekniikkaan. Näin lopputulos on sekä edullinen että toimiva kaikissa kohteissa myös osan ajasta asumatta olevilla vapaa-ajanasunnoilla. Valmistamme puhdistamot itse alusta loppuun. Näin olemme voineet tehostaa tuotantoa, saada materiaalihankintoihin skaalaetuja ja pudottaa myös sitä kautta hintaa. Samalla tuotteiden laatu on tiukasti omissa käsissämme. Iisin hankinta ja käyttö on helppoa. Oma paikallinen edustajamme hoitaa rakennusvaiheessa halutessasi kaikki luvat ja työt puolestasi. Siksi Iisi on Suomen myydyin pienpuhdistamo, Rautio toteaa. 12

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut OMAKOTITALOILLE Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan 1.1.2004 ja sitä muokattiin osittain vuonna

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Jätevesiremonttitutkimus haja-asutusalueen omakotitaloille ja kesämökeille. Kesäkuu 2017

Jätevesiremonttitutkimus haja-asutusalueen omakotitaloille ja kesämökeille. Kesäkuu 2017 Jätevesiremonttitutkimus haja-asutusalueen omakotitaloille ja kesämökeille Kesäkuu 2017 Tutkimuksen taustatiedot 10 monivalintakysymystä 1. Asuinalue, 2. Tietous jätevedenkäsittelyn lainsäädännöstä, 3.

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutuksen jätevedet Mitä tässä on? Itämeri-haasteen hajakuormitusseminaari, Turku 28.11.2011 - Petri Huovila ONGELMANA a) hajakuormitus = monta pistekuormittajaa, pellot ja metsät VAI b) suuret pistekuormittajat? - Helsinki,

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä? SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

HUOLETON JA TURVALLINEN JÄTEVESIRATKAISU

HUOLETON JA TURVALLINEN JÄTEVESIRATKAISU clean water Clewer-pienpuhdistamot HUOLETON JA TURVALLINEN JÄTEVESIRATKAISU Automatisoitu järjestelmä, taatusti puhdas vesi! 1 Kotimainen Clewer-pienpuhdistamo huolehtii jätevesistäsi Clewerin pienpuhdistamo

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Unira Oy. Risto Almonkari Tavolantie 718 09430 Saukkola gsm: 0400-441066 risto.almonkari@unira.fi www.unira.fi

Unira Oy. Risto Almonkari Tavolantie 718 09430 Saukkola gsm: 0400-441066 risto.almonkari@unira.fi www.unira.fi Unira Oy Risto Almonkari Tavolantie 718 09430 Saukkola gsm: 0400-441066 risto.almonkari@unira.fi www.unira.fi Yhteistyöllä! Vanha japanilainen tapa neuvotella on sellainen, että osapuolet istuvat samalla

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje BIOPUHDISTAJA 4 Henkilömitoitus Harmaavesimäärä Hetkellinen ylikuorma Puhallin - 1 kpl Materiaali: Painot Korkeus Halkaisija Viemäri

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä 1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

CW Solutions Oy 22.12.2004 1(11) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 22.12.2004 1(11) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 22.12.2004 1(11) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina TERVETULOA VOIMANPESÄÄN Miian tarina Ajattelin, että tää on viimeinen ovi, jonka avaan. Oon hakenut apua jo niin monesta paikasta tuntuu, että kukaan ei osaa auttaa. Sossu sanoi, että mun kannattais mennä

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry

Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Jätevesisuunnitelma Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Miksi opettaa suunnittelijoita suunnittelemaan? Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n suunnitelmaselvitys (Minttu Peuraniemi, 2007) KVVY

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo.

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo. IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Vestelli biomoduulit 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Vestelli Biomoduulit 8 toiminta Vestelli Biomoduulit 8 asennus Vestelli Biomoduulit 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Jaettu puhdistamo jaettu urakka

Jaettu puhdistamo jaettu urakka Jaettu puhdistamo jaettu urakka Skaftungin kylä sijaitsee Pohjanmaan eteläisimmässä rannikkokunnassa, Kristiinankaupungissa. Siellä asuu niin maanviljelijöitä kuin kalankasvattajiakin, ja sen saaret ja

Lisätiedot

Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN JITA- KEMIK-PANOSPUHDISTAMON

Lisätiedot

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia

Lisätiedot

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Helsinki 22.5.2015 Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Mitä järjestelmiä kiinteistöiltä

Lisätiedot

CW Solutions Oy (7) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy (7) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 02.10.2004 1(7) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Jätevesiklinikat. Liite 1.2.

Jätevesiklinikat. Liite 1.2. Jätevesiklinikat Liite 1.2. Osallistujien Tilaisuuden Kuvaus tilaisuuden ohjelmasta ja analyysi onnistumisesta (mm. tilaisuudessa tehtyjen yhteydenottojen Tilaisuuden järjestäjä Päivämäärä määrä kustannukset

Lisätiedot

Ritasjärven Vesiosuuskunta. Tiedotustilaisuus Päivölässä 14.1.2010 Jussi Airas

Ritasjärven Vesiosuuskunta. Tiedotustilaisuus Päivölässä 14.1.2010 Jussi Airas Ritasjärven Vesiosuuskunta Tiedotustilaisuus Päivölässä 14.1.2010 Jussi Airas Tilaisuuden ohjelma Avaus Osuuskunnan tilanne Rahoitustarve ja -malli Kysymyksiä ja keskustelua Osuuskunta tänään Osuuskunnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Työnäytösraportti 5. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU,

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Sivu 1. MRL-lupa nro:

Sivu 1. MRL-lupa nro: Sivu 1 Mikkelin seudun 2012 Selvitys ypäristöpalvelut jätevesijärjestelästä PL 167 50101 Mikkeli Käsittelytiedot: JV-kanta nro: LIMS-kohde nro: Täyttöohjeet takasivulla MRL-lupa nro: 1. RAKENNUS- Kunta

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Biologis-kemialliset pakettipuhdistamot: Omakotitalot, loma-asunnot, yhteispuhdistamot, kyläpuhdistamot, maitotilapuhdistamot

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN FOSFORIN ESISAOSTUKSELLA VARUSTETUN MAASUODATTAMON

Lisätiedot

Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto. Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009

Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto. Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009 Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009 1 Uponor-panospuhdistamo tuoteperhe *) Upoclean Uponor-panospuhdistamo 7 yhden perheen ratkaisu, myös vapaa-ajan asunnoille, joissa

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot

Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014

Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014 Miksi kodistaan kannattaa pitää huolta? Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014 KOULURAKENNUKSET VETO-ONGELMIA 42 %:SSA RIITTÄMÄTÖN ILMANVAIHTO 40 %:SSA TUNKKAINEN ILMA

Lisätiedot

Plastic Pipes UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä!

Plastic Pipes UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä! UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä! Jita sakosäiliöt / 2009 3-osastoiset harmaille + wc:n jätevesille 2500 L 3000 L 3500 L 1500 L 2-osastoinen harmaille jätevesille 5500 L 1-osastoinen

Lisätiedot

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n järjestämät ympäristönsuojelupäivät 2003 2.10.2003 Lammin biologinen asema yli-insinööri Jorma Kaloinen

Lisätiedot

Kuivakäymälä vanhaan taloon?

Kuivakäymälä vanhaan taloon? Kuivakäymälä vanhaan taloon? Olli Borg DI, ympäristönsuojelutekniikka erikoisalana vanhat rakennukset, kuntokartoitukset ja ympäristöindikaattorit kolumnisti ja toimituskunnan jäsen, Rakennusperinteen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Sanna Laakso Vanhempi jätevesineuvoja 13.3.2017 1 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Lisätiedot