DATA PROJECTOR XJ-H1600/XJ-H1650* XJ-H1700/XJ-H1750* XJ-H2600/XJ-H2650* XJ-ST145*/XJ-ST155*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DATA PROJECTOR XJ-H1600/XJ-H1650* XJ-H1700/XJ-H1750* XJ-H2600/XJ-H2650* XJ-ST145*/XJ-ST155*"

Transkriptio

1 GISwRPDPlFiCzNr DATA PROJECTOR XJH1600/XJH1650 XJH1700/XJH1750 XJH2600/XJH2650 XJST145/XJST155 Modelle mit USBPort Modelli con porta USB Modeller med USBport Modelos com porta USB Modellen met USBaansluitingen USBportilliset mallit USBportmodeller Deutsch SchnellstartAnleitung Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf. Für die neueste Ausgabe dieser Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte unsere Website unter folgender URL. Italiano Guida di avvio rapido Conservare l intera documentazione dell utente a portata di mano per riferimenti futuri. Per ottenere la versione più aggiornata di questo manuale, visitare il sito web all URL riportato di seguito. Svenska Snabbstartsguide Förvara all användardokumentation nära till hands för framtida referens. Den senaste versionen av detta instruktionshäfte kan hämtas från webbplatsen med följande URLadress. Português Guia de Iniciação Rápida Certifiquese de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências. Para obter a última versão deste manual, visite o site no endereço URL abaixo. Nederlands Snelstartgids Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag. Bezoek de website op de onderstaande URL voor de nieuwste versie van deze handleiding. Einige der in diese Bedienungsanleitung einbezogenen Modelle sind in bestimmten Gebieten eventuell nicht erhältlich. Alcuni modelli riportati da questa Guida dell utilizzatore potrebbero non essere disponibili in determinate aree geografiche. Vissa modeller som beskrivs i detta instruktionshäfte saluförs inte i vissa områden. Suomi Pikaaloitusopas Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. Saat uusimman version tästä oppaasta seuraavasta Internetosoitteesta: Alguns modelos cobertos neste Guia do Usuário podem não se encontrar disponíveis em certas áreas geográficas. Sommige modellen uit deze Gebruiksaanwijzing zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde geografische gebieden. Jotkin tässä Käyttäjän oppaassa mainitut mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla. Norsk Hurtigstartguide Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk. For å få den nyeste utgaven av denne bruksanvisningen, besøk nettsiden ved bruk av URL en nedenfor. Det kan være at noen av modellene som omtales i denne bruksanvisningen ikke er tilgjengelig i visse geografiske områder.

2 Sisältö Turvaohjeet... Fi1 Käyttöä koskevia varotoimia... Fi7 Yleisohjeet... Fi10 Pikaopas...Fi11 Keskeiset tekniset tiedot...fi13 Pakkauksen avaaminen Kun poistat projektorin pakkauksesta, varmista, että kaikki alla näkyvät tarvikkeet kuuluvat pakkaukseen. DATAPROJEKTORI Pikaaloitusopas Kaukosäädin (YT120) Lue tämä ensin sivu Testiparistot, AAAkoko (2 kpl) Takuu Virtajohto Langaton sovitin Mini DSub kaapeli (toimitetaan vain USBportillisten mallien kanssa) Kantolaukku Projektorin oppaat ja ohjelmisto Tämän projektorin käyttöoppaat voidaan ladata CASIOverkkosivustolta alla olevasta osoitteesta. Joidenkin projektorimallien mukana toimitetaan myös CDlevy, joka sisältää käyttöopastiedostot. Viitekäyttöopas: Käyttäjän opas (UsersGuide_Finnish.pdf) USBportillisten mallien käyttöoppaat: USBtoimintoopas, Langaton toimintoopas USBportillisten mallien ohjelmisto voidaan ladata CASIOn verkkosivustolta alla olevasta osoitteesta. Joidenkin projektorimallien mukana toimitetaan myös CDlevy, joka sisältää ohjelmistotiedostot. USBportillisten mallien ohjelmistot: Wireless Connection 3, EZConverter FA, ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector, Multi Projection Camera Update Software Tämän Käyttäjän oppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän oppaan kopiointi joko osittain tai kokonaisuudessaan on kielletty. Tämä opas on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöösi. Muu käyttö on kiellettyä ilman CASIO COMPUTER CO., LTD:n lupaa. CASIO COMPUTER CO., LTD. ei vastaa menetyksistä tai kolmansien osapuolien esittämistä korvausvaatimuksista, joita aiheutuu tämän tuotteen tai oppaan käytöstä. CASIO COMPUTER CO., LTD. ei vastaa laitteen toimintavioista tai huoltamisesta tai mistään muista syistä aiheutuvista tietojen tai tuottojen menetyksistä. Tässä oppaassa esitetyt esimerkkinäytöt ovat havainnollistavia. Ne saattavat poiketa jonkin verran tuotteen todellisista näytöistä. Ellei muuten mainita, kaikki tämän oppaan kuvat esittävät mallia XJH1650. Fi

3 Turvaohjeet Kiitämme sinua tämän CASIOtuotteen valitsemisesta. Muista lukea nämä Turvaohjeet ennen laitteen käyttämistä. Luettuasi Käyttäjän oppaan säilytä sitä turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Tietoja varoitusmerkinnöistä Tässä Käyttäjän oppaassa ja itse laitteessa on käytetty erilaisia merkintöjä. Ne auttavat tuotteen turvallisessa käytössä ja suojaavat sinua ja muita ihmisiä loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen varalta. Symbolien merkitykset selitetään alla. Vaara Tällä symbolilla viitataan tietoihin, joiden noudattamatta jättäminen tai väärä soveltaminen saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. Varoitus Tällä symbolilla viitataan tietoihin, joiden noudattamatta jättäminen tai väärä soveltaminen saattaa mahdollisesti aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. Tällä symbolilla viitataan tietoihin, joiden noudattamatta jättäminen tai väärä Huomautus soveltaminen saattaa mahdollisesti aiheuttaa henkilö tai omaisuusvahinkoja. Esimerkkejä kuvakkeista Kolmio merkitsee tilannetta, jossa on toimittava varoen. Tässä esimerkissä se varoittaa sähköiskun vaarasta.! Ympyrä, jonka poikki kulkee viiva, merkitsee kieltoa. Kyseessä oleva tehtävä on kuvattu ympyrän sisällä. Tämä esimerkki kertoo, että purkaminen on kielletty. $ Musta ympyrä kertoo tehtävästä, joka on suoritettava. Kyseessä oleva tehtävä on kuvattu ympyrän sisällä. Tässä esimerkissä kerrotaan, että virtajohto on irrotettava pistorasiasta. Huomautuksia käytöstä Varoitus Savu, haju, lämpö ja muut poikkeavuudet Jos huomaat savua, epätavallista hajua tai muita poikkeavuuksia, lopeta 1. Sammuta projektorin virta. projektorin käyttö välittömästi. Käytön jatkaminen aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Suorita seuraavat vaiheet välittömästi: 1. Irrota projektori pistorasiasta. 2. Ota yhteys myyjään tai valtuutettuun CASIOhuoltokeskukseen. Toimintahäiriöt Lopeta projektorin käyttö välittömästi, jos näyttö vaikuttaa epänormaalilta tai laite toimii epänormaalisti, vaikka käytät projektoria oikein. Käytön jatkaminen aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Suorita seuraavat vaiheet välittömästi: 2. Irrota projektori pistorasiasta. 3. Ota yhteys myyjään tai valtuutettuun CASIOhuoltokeskukseen. Fi1

4 Turvaohjeet Virtajohto Virtajohdon virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Noudata aina seuraavia varotoimia: Käytä vain projektorin mukana toimitettuja varusteita. Käytä virtalähdettä, jonka jännite vastaa projektorin jännitettä. Älä ylikuormita pistorasiaa liian monilla laitteilla. Älä anna virtajohdon kulkea uunin läheltä. Älä käytä projektorin mukana toimitettua virtajohtoa muiden laitteiden kanssa. Älä jaa projektorin käyttämää pistorasiaa muiden laitteiden kanssa. Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että sen ampeeriarvo vastaa projektorin arvoa. Älä käytä virtajohtoa, kun se on nipussa. Käytä helposti ulottuvilla olevaa virtalähdettä, jotta pystyt nopeasti irrottamaan projektorin pistorasiasta. Viallinen virtajohto aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Noudata aina seuraavia varotoimia: Älä koskaan aseta painavia esineitä virtajohdon päälle tai altista sitä kuumuudelle. Varmista, ettei virtajohto ole puristuksissa seinän ja hyllyn tai pöydän välissä, äläkä koskaan peitä virtajohtoa tyynyllä tai millään muulla esineellä. Älä koskaan yritä muokata virtajohdon rakennetta, äläkä vaurioita tai taivuta sitä liiallisesti. Älä kierrä virtajohtoa tai vedä siitä. Älä koskaan kosketa virtajohtoa märin käsin. Tämä aiheuttaa sähköiskuvaaran. " Kun käytät projektoria sen ostomaassa, käytä mukana toimitettua virtajohtoa. Jos käytät projektoria jossakin muussa maassa, osta virtajohto, jonka jännite vastaa kyseisen maan jännitettä. Tutustu myös maan turvallisuusmääräyksiin. Kun poistut projektorin luota, varmista, että se on sellaisessa paikassa, joka on etäällä lemmikeistä ja muista eläimistä, ja irrota sähköjohto pistorasiasta. Pureskelun vaurioittama virtajohto saattaa aiheuttaa oikosulkuja ja johtaa tulipalon syttymiseen. Vesi ja vieraat aineet Älä koskaan kastele projektoria. Vesi aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. % % Älä aseta projektorin päälle maljakoita tai muita vedellä täytettyjä astioita. Vesi aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Projektorin sisälle pääsevä vesi, muut nesteet ja vieraat aineet (mm. metalli) aiheuttavat tulipalo ja sähköiskuvaaran. Jos projektoriin pääsee jotakin sisälle, suorita seuraavat vaiheet välittömästi: 1. Sammuta projektorin virta. 2. Irrota projektori pistorasiasta. 3. Ota yhteys myyjään tai valtuutettuun CASIOhuoltokeskukseen. Purkaminen ja rakenteen muuttaminen Älä koskaan yritä purkaa projektoria erillisiin osiin tai muokata sen rakennetta! millään tavalla. Projektorin sisällä on useita suurjännitekomponentteja, jotka saattavat aiheuttaa sähköiskun ja palovamman. Huomaa myös, että takuu ei kata projektorin valtuuttamattomasta purkamisesta tai muuttamisesta aiheutuneita ongelmia eivätkä ne kuulu CASIOn takuuhuollon piiriin. Jätä kaikki sisäiset tarkastukset, säädöt ja korjaukset myyjän tai valtuutetun CASIOhuoltokeskuksen tehtäviksi. Pudottaminen ja kolhiminen Projektorin käytön jatkaminen sen jälkeen, kun se on vahingoittunut pudottamisen tai väärinkäytön takia, aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Suorita seuraavat vaiheet välittömästi: 1. Sammuta projektorin virta. 2. Irrota projektori pistorasiasta. 3. Ota yhteys myyjään tai valtuutettuun CASIOhuoltokeskukseen. Fi2

5 Turvaohjeet Hävittäminen polttamalla Älä koskaan yritä hävittää projektoria polttamalla. Tämä saattaa aiheuttaa räjähdyksen ja johtaa tulipaloon ja tapaturmaan. Linssiin tai ilmaaukkoihin katsominen valoyksikön ollessa päällä Älä katso suoraan linssiin tai ilmaaukkoihin valoyksikön ollessa päällä. Projektorin heijastama kirkas valo saattaa vaurioittaa silmiä. Ilmaaukkojen tukkiminen Älä tuki tuuletusaukkoja. Laitteen sisäinen lämpötila nousee, mikä aiheuttaa projektorin syttymis ja vikaantumisvaaran. Projektorin koskettaminen kuumana saattaa aiheuttaa palovamman. Muista aina noudattaa seuraavia varotoimia: Aseta projektori vähintään 30 cm:n päähän seinistä. Älä sijoita projektoria paikkaan, jossa on huono ilmanvaihto. Älä koskaan peitä projektoria peitolla tai muulla vastaavalla esineellä. Projektorin käyttöalustan on oltava vakaa ja tasainen. Älä käytä projektoria maton, peiton, pyyhkeen, tyynyn tai minkään muun pehmeän alustan päällä. Älä nosta projektoria pystyyn kummallekaan päädylle käytön aikana. Projektorin kotelo Älä koskaan avaa projektorin koteloa. Tämä aiheuttaa sähköiskuvaaran. Puhdistus Sammuta virta ja irrota projektori pistorasiasta ennen puhdistamista. $ Seurauksena saattaa muuten olla sähköisku. Ilmanotto ja poistoaukot Projektorin ilmanotto ja poistoaukot kuumenevat voimakkaasti sen ollessa toiminnassa. Älä koske niihin. Voit saada palovamman. Myös ilmanotto ja poistoaukkoja ympäröivät alueet kuumenevat. Älä aseta muovisia tai lämmönherkistä materiaaleista valmistettuja esineitä projektorin lähelle tai alle. Tämä saattaa aiheuttaa esineessä värin tai muodonmuutoksia. Linssin suojus Irrota linssin suojus ennen projektorin virran kytkemistä. Älä jätä linssin suojusta projektoriin käytön aikana. Paikka Älä koskaan sijoita projektoria seuraavantyyppisiin paikkoihin. Tämä aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Voimakkaalle tärinälle altistuvat paikat Erittäin kosteat tai pölyiset paikat Keittiö ja muut vastaavat paikat, joissa on öljynkäryä Lähelle lämmittimiä, lämpömatoille ja suoraan auringonpaisteeseen Äärilämpötiloille altistuvat alueet (käyttölämpötila on 5 35 C). Painavat esineet Älä aseta projektorin päälle painavia esineitä tai kiipeä projektorin päälle. Tämä aiheuttaa tulipaloja sähköiskuvaaran. Vesi Älä sijoita projektoria kylpyhuoneeseen tai muihin tiloihin, joissa siihen saattaa roiskua vettä. Epävakaa paikka Älä koskaan aseta projektoria epävakaalle pinnalle tai korkealle hyllylle. Projektori saattaa pudota ja aiheuttaa tapaturmia. Fi3

6 Turvaohjeet Projektorin käyttö pyörällisen alustan päällä Jos käytät projektoria pyörällisen alustan päällä, lukitse pyörät, kun et liikuta alustaa. Salamointi Älä koske projektorin virtapistokkeeseen ukonilmalla. Kaukosäädin Älä koskaan yritä purkaa kaukosäädintä tai muokata sen rakennetta millään! tavalla. Tämä aiheuttaa sähköiskuvaaran ja saattaa johtaa palo ja muiden vammojen syntyyn. Jätä kaikki sisäiset tarkastukset, säädöt ja korjaukset myyjän tai valtuutetun CASIOhuoltokeskuksen tehtäviksi. Älä kastele kaukosäädintä. Vesi aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Langattoman sovittimen (toimitetaan joidenkin projektorimallien mukana) radioaallot Älä käytä tätä tuotetta lentokoneissa, sairaaloissa tai muissa paikoissa, joissa tällaisten laitteiden käyttö on kielletty. Radioaallot saattavat vaikuttaa sähkö ja sairaalalaitteiden toimintaan aiheuttaen onnettomuuksia. Älä käytä tätä tuotetta lähellä suurtarkkuuselektroniikkalaitteita, jotka käsittelevät heikkoja radiosignaaleja. Radioaallot saattavat vaikuttaa tällaisten laitteiden toimintaan aiheuttaen onnettomuuksia. Jos käytät sydämentahdistinta tai muita sähköisiä lääkintälaitteita, ota yhteys lääkäriin tai laitteen valmistajaan ennen tämän tuotteen käyttöä. Huomautus Virtajohto Virtajohdon virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Muista aina noudattaa seuraavia varotoimia: Kun irrotat laitteen pistorasiasta, tartu aina pistokkeeseen, älä vedä virtajohdosta. Työnnä pistoke pistorasiaan mahdollisimman syvälle. Kun lopetat projektorin käytön, irrota se pistorasiasta. Irrota projektori virtalähteestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan. Irrota pistoke pistorasiasta vähintään kerran vuodessa ja poista pöly pistokkeen piikkien ympäriltä kuivalla liinalla tai pölynimurilla. Älä koskaan puhdista virtajohtoa, varsinkaan pistoketta, pesuaineella. Sammuta virta ja irrota projektori pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä. Tärkeiden tietojen varmuuskopioiminen Pidä erillistä kirjallista luetteloa tiedoista, jotka on tallennettu projektorin muistiin. Muistin tiedot saatetaan menettää esim. projektorin vikaantuessa tai huollossa. Varmista projisoinnin aikana, että linssin edessä ei ole valon heijastumista estäviä esineitä. Linssin edessä oleva esine voi aiheuttaa tulipalovaaran. Heijastuma Älä sijoita akvaariota tai muuta heijastumia aiheuttavia esineitä projektorin eteen valonlähteen ollessa toiminnassa. Ne aiheuttavat tulipalovaaran. Linssi Älä koskaan kosketa linssiä käsillä. Langaton sovitin (toimitetaan joidenkin projektorimallien kanssa) Pidä langaton sovitin pienten lasten ulottumattomissa. Jos langaton sovitin joutuu suuhun, se saattaa aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja hengenvaarallisen tilanteen. Fi4

7 Turvaohjeet Huomautuksia paristoista Vaara Jos alkaliparistoista vuotaa nestettä ja sitä pääsee silmiin, noudata välittömästi seuraavia vaiheita: 1. Älä hankaa silmiä! Huuhtele silmät puhtaalla vedellä. 2. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Jos et toimi nopeasti, voit menettää näkösi. Varoitus Paristojen väärinkäytön seurauksena ne saattavat vuotaa ja tahrata niitä ympäröivät alueet tai räjähtää aiheuttaen tulipalo ja loukkaantumisvaaran. Muista aina noudattaa seuraavia varotoimia: Älä koskaan yritä purkaa paristoja tai aiheuttaa niihin oikosulkua. Älä koskaan altista paristoja kuumuudelle tai heitä niitä tuleen. Älä koskaan sekoita vanhoja paristoja uusien kanssa. Älä koskaan sekoita eri tyyppisiä paristoja keskenään. Älä yritä ladata paristoja. Varmista, että asetat paristot oikein päin. Huomautus Paristojen väärinkäytön seurauksena ne saattavat vuotaa ja tahrata niitä ympäröivät alueet tai räjähtää aiheuttaen tulipalo ja loukkaantumisvaaran. Muista aina noudattaa seuraavaa varoitusta: Käytä vain tälle kaukosäätimelle määritettyä paristotyyppiä. Kuluneet paristot Poista paristot kaukosäätimestä heti, kun ne ovat kuluneet loppuun. Poista paristot, jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan. Paristojen hävittäminen Käytetyt paristot on hävitettävä paikallisten sääntöjen ja asetusten mukaisesti. Linssin suojus (vain XJST145 ja XJST155) Varoitus Tämän dataprojektorin linssin suojuksessa on magneettinen kiinnitin. Sitä ei saa käyttää lähellä ihmisiä, joilla on sydämentahdistin tai muita sähköisiä lääkintälaitteita. Siirrä ongelmatilanteissa linssin suojus etäälle kyseisistä henkilöistä ja ota yhteyttä lääkäriin. Huomautus Pidä linssin suojus etäällä levykkeistä, magneettikorteista, magneettinauhoista, lipuista, sekeistä ja muista magneettitallennusta käyttävistä välineistä. Linssin suojus saattaa vahingoittaa magneettisen tietovälineen tietoja. Muuta Huomautus Jos projektorin sisälle muodostuu pölyä eikä sitä puhdisteta, seurauksena voi olla tulipalo ja vikaantumisvaara. Ota yhteys alkuperäiseen myyjään tai valtuutettuun CASIOhuoltokeskukseen ja puhdistuta projektorin sisäosat kerran vuodessa. Huomaa, että tämä on maksullinen palvelu. Fi5

8 Turvaohjeet 3Dlasit Seuraavantyyppiset henkilöt eivät saa katsella kolmiulotteisia kuvia, sillä heidän terveytensä saattaa vaarantua: sydäntautipotilaat fotodermatoosipotilaat epilepsiapotilaat. Varoitus Huomautus Älä katsele kolmiulotteisia kuvia, jos saat seuraavia oireita: Olet huonossa fyysisessä kunnossa. Terveytesi tuntuu olevan heikkenemässä. Lopeta katselu, jos tunnet väsymystä, terveyden heikkenemistä tai epätavallisia tuntemuksia katsellessasi kolmiulotteisia kuvia. Katselun jatkaminen saattaa vaarantaa terveytesi. Lopeta katselu, jos näet kolmiulotteiset kuvat kahtena tai kuvat menettävät kolmiulotteisuutensa. Katselun jatkaminen saattaa rasittaa silmiä. Vältä katselemasta kolmiulotteisia kuvia pitkiä aikoja. Saatat rasittaa silmiäsi. Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, kun katselet kolmiulotteisia kuvia: Huomioi lähellä olevat ihmiset ja esineet. Kolmiulotteisten kuvien katselu saattaa häiritä etäisyyksien tulkintakykyä, joten varo lähellä olevia ihmisiä ja esineitä, kun liikutat käsiäsi tai teet äkillisiä liikkeitä. Saatat aiheuttaa omaisuus tai henkilövammoja. Katsele kolmiulotteisia kuvia 3Dlaseilla. Kolmiulotteisten kuvien katselu ilman 3Dlaseja saattaa rasittaa silmiä. Käytä aina erityisiä 3Dlaseja katsellessasi kolmiulotteisia kuvia. Joudut lisäksi käyttämään silmälasejasi tai muita laitteita, joita käytät yleensä näkösi korjaamiseen. Jos yleensä käytät silmälaseja tai piilolinssejä, käytä niitä katsellessasi kolmiulotteisia kuvia 3Dlaseilla. Silmäsi saattavat muuten rasittua tai näkökykysi huonontua. Alle kuusivuotiaat lapset eivät saa katsella kolmiulotteisia kuvia. Kykenevän aikuisen on valvottava kolmiulotteisia kuvia katselevia pieniä lapsia ja varmistettava mm. se, että kolmiulotteiset kuvat soveltuvat lapsille ja etteivät lapset katsele niitä liian pitkään ilman keskeytyksiä. Fi6

9 Käyttöä koskevia varotoimia Tietoja valoyksiköstä Projektorin valoyksikkö koostuu laserista ja LEDvalosta. Valoyksikön käyttöikä on noin tuntia. Todellinen ikä vaihtelee olosuhteiden, asetusvalikosta määritettyjen asetusten ja yksittäisen valoyksikön eroavaisuuksien mukaan. Valoyksikön takuu on merkitty takuutodistukseen, tai se on tunnin pituinen (kumpi täyttyy ensin). Jos valoyksikön valo sammuu tai sen kirkkaus heikkenee huomattavasti, se on käyttöikänsä lopussa. Tiedustele vaihtoosaa myyjältä tai valtuutetulta CASIOhuoltokeskukselta. Huomaa, että takuu ei kata projektorin valtuuttamattomasta purkamisesta tai muuttamisesta aiheutuneita ongelmia eivätkä ne kuulu CASIOn takuuhuollon piiriin. Laseriin liittyviä varotoimia Tämä projektori on luokan 1 laserlaite, joka vastaa standardia IEC Tässä projektorissa on sisäinen lasermoduuli. Sen purkaminen tai muuttaminen on hyvin vaarallista eikä siihen tule koskaan ryhtyä. Toimet ja säädöt, joita ei ole nimenomaan neuvottu Käyttäjän oppaassa, saattavat altistaa vaaralliselle lasersäteilylle. Pohja Fi7

10 Käyttöä koskevia varotoimia Muita huomautuksia Tämä projektori sisältää tarkkuuskomponentteja. Seuraavien varotoimien noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tietojen tallentumisen epäonnistumisen ja laitevian. Älä käytä tai säilytä projektoria alla mainituissa paikoissa. Projektori saattaa vaurioitua ja siinä saattaa ilmetä toimintavikoja. Staattisille sähköpurkauksille alttiit paikat Äärilämpötiloille alttiit paikat Hyvin kosteat paikat Äkillisille lämpötilan muutoksille alttiit paikat Hyvin pölyiset paikat Tärisevät, vinot tai muuten epävakaat pinnat Kastumiselle alttiit paikat. Vältä projektorin käyttöä alla mainituissa olosuhteissa. Projektori saattaa vaurioitua ja siinä saattaa ilmetä toimintavikoja. Vältä paikkoja, joissa lämpötila on hyvin korkea tai alhainen (käyttölämpötila on 5 35 C). Älä aseta projektorin päälle painavia esineitä tai kiipeä projektorin päälle. Älä työnnä vieraita esineitä tai anna niiden pudota projektoriin. Älä aseta projektorin päälle maljakoita tai muita vedellä täytettyjä astioita. Kun siirrät projektoria tai sijoitat sitä paikalleen, varo jättämästä sormiasi puristuksiin projektorin alle. Älä jätä tyhjentyneitä paristoja kaukosäätimeen pitkäksi ajaksi. Kuluneet paristot saattavat vuotaa, minkä seurauksena kaukosäädin saattaa vaurioitua ja siinä saattaa ilmetä toimintavikoja. Pyyhi pehmeällä kuivalla liinalla. Jos se on hyvin likainen, puhdista se pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedon ja neutraalin puhdistusaineen sekä veden laimealla sekoituksella. Väännä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimisen aloittamista. Älä koskaan puhdista projektoria tinnerillä, bentseenillä tai muilla tulenaroilla aineilla. Kotelon merkinnät saattavat kadota ja kotelo saattaa tahriintua. Puuttuvat näytön pisteet Vaikka projektori on valmistettu uusimmalla ja kehittyneimmällä mahdollisella digitaalitekniikalla, osa näytön pisteistä saattaa puuttua. Tämä on normaalia eikä ole merkki laitteessa olevasta viasta. Älä koskaan altista projektoria voimakkaille iskuille, kun sillä projisoidaan. Jos projektoria kolhaistaan yhtäkkiä voimakkaasti, heijastettu kuva katoaa hetkeksi. Kuva ilmestyy jonkin ajan kuluttua uudelleen, mutta se saattaa olla väärän värinen tai sen mukana saattaa näkyä virheviesti. Jos heijastuskuva on väärän värinen, valitse nykyinen tulolähde uudelleen. Jos heijastuskuvan oikea väri ei vieläkään palaa, katkaise projektorin virta ja kytke se sitten uudelleen. Jos kuva ilmestyy uudelleen virheviestin kanssa, korjaa ongelma Käyttöoppaan (UsersGuide_Finnish.pdf) Virheen merkkivalot ja varoitusviestit kohdan merkkivalojen selitysten mukaan. Keystonekorjaus ja kuvanlaatu Keystonekorjauksen seurauksena kuva pakataan ennen sen heijastamista. Kuva saattaa tästä johtuen vääristyä ja sen laatu huonontua. Vaihda tässä tapauksessa projektorin ja/tai kuvapinnan suuntaa, jotta se vastaa mahdollisimman läheisesti Käyttöoppaan (UsersGuide_Finnish.pdf) Projektorin asettaminen kohdan kuvaa. Jos kuvan laatu on ensisijaisen tärkeä, poista automaattinen keystonekorjaus käytöstä ja sijoita projektori siten, että se osoittaa suoraan kuvapintaa kohden. Fi8

11 Käyttöä koskevia varotoimia Takuun ulkopuolinen käyttö Vaikka projektorin takuu olisi vielä voimassa, joudut maksamaan korjauksista, jotka aiheutuivat seuraavista syistä: projektoria käytettiin keskeytyksettä hyvin pitkään (esim. vuorokauden), esineitä oli 30 cm:n etäisyydellä projektorista sen käytön aikana tai projektori asetettiin ja sitä käytettiin noudattamatta Käyttöoppaan (UsersGuide_Finnish.pdf) Asettamiseen liittyvät varotoimet kohdan ohjeita. Projektorin käsittelyyn liittyviä käytön jälkeisiä varotoimia Projektorin etuosan Ilmanotto ja poistoaukot ja niitä ympäröivä alue kuumentuvat voimakkaasti käytön aikana ja pysyvät kuumina projektorin virran sammuttamisen jälkeenkin. Projektoria on tästä syystä pideltävä sen reunoista kuvan mukaisesti, kun sitä siirretään. Projektorin säilyttäminen kantopussissa Varmista, että projektori on jäähtynyt, ennen kuin asetat sen kantopussiin. Projektorin puhdistaminen Puhdista projektorin ulkopinta, linssi, ilmanottoaukot sekä ilmanotto ja poistoaukot säännöllisesti. Ilmaaukkojen ympärille kerääntyy usein pölyä ja likaa. Pöly ja lika on puhdistettava säännöllisesti pölynimurilla. Projektorin käytön jatkaminen, kun sen ilmaaukoissa on pölyä, saattaa kuumentaa sisäisiä osia ja johtaa laitevikaan. Fi9

12 Yleisohjeet LUOKAN 1 LASERTUOTE XJH1600/XJH1650/XJH1700/XJH1750/XJH2600/XJH2650 Ilmanottoaukot [P] (Virta) näppäin Ohjauspaneeli Merkkivalot Kirkkauden tunnistin Ilmanotto ja poistoaukot Kaiutin Linssin suojus Linssin suojuksen hihna Projektiolinssi Tarkennusrengas Ilmanotto ja poistoaukot Zoomausrengas Ilmanotto ja poistoaukot Kaukosäätimen signaalin vastaanotin Irrota linssin suojus työntämällä sormet sen syvennyksiin ja puristamalla keskiosaa. XJST145/XJST155 Ilmanottoaukot [P] (Virta) näppäin Ohjauspaneeli Merkkivalot Kirkkauden tunnistin Ilmanotto ja poistoaukot Kaiutin Linssin suojus Projektiolinssi Tarkennusrengas Ilmanotto ja poistoaukot Ilmanotto ja poistoaukot Kaukosäätimen signaalin vastaanotin Linssin suojus pysyy paikallaan magneetin avulla. Irrota se vetämällä itseäsi päin. Fi10

13 Pikaopas Tämä osa sisältää toimintavaiheet projisoinnin aloittamiseen asti. Lisätietoja yksittäisistä toimista on Käyttäjän oppaassa (UsersGuide_Finnish.pdf). 1. Aseta paristot kaukosäätimeen. Kaukosäätimen paristojen asettaminen (Käyttäjän opas) 2. Aseta projektori pöydälle tai tasolle, joka on tasainen ja vakaa. Varmista, että ympärille jää riittävästi tyhjää tilaa. Projektorin asettaminen, Asettamiseen liittyvät varotoimet (Käyttäjän opas) Muista myös lukea Turvaohjeet (sivu Fi1) ja Käyttöä koskevia varotoimia (sivu Fi7). 3. Säädä projektorin asentoa pystysuunnassa. 1 Nosta projektorin etureunaa ja paina vapautuspainiketta. Etujalka tulee esiin projektorin pohjasta. 2 Nosta tai laske projektorin etureunaa pitäen vapautuspainiketta samalla painettuna. Kun etujalka on haluamallasi korkeudella, vapauta vapautuspainike. Etujalka lukittuu tähän asentoon. 3 Tee hienosäätöjä projektorin vaakasuuntaiseen kallistukseen pyörittämällä takajalkoja Liitä projektori pistorasiaan mukana toimitetulla virtajohdolla. 5. Kytke projektori kuvan lähtölaitteeseen ja kytke virta laitteeseen. Liittäminen kuvan lähtölaitteeseen (Käyttäjän opas) 6. Poista projektorin linssin suojus. 7. Kytke projektoriin virta painamalla [P] (Virta) näppäintä. Kun projektoriin kytketään virta ensimmäisen kerran, Kieliikkuna tulee näkyviin kuvapinnan keskelle. Valitse haluamasi kieli. 8. Valitse tulolähde [INPUT]näppäimellä. Tulolähteen valinta (Käyttäjän opas) 9. Säädä heijastetun kuvan kokoa projektorin linssin zoomausrenkaalla (vain XJH1600, XJH1650, XJH1700, XJH1750, XJH2600 ja XJH2650). 10. Säädä tarkennusta tarkennusrenkaalla. 11. Paina projisoinnin päättymisen jälkeen [P] (Virta) näppäintä. Näyttöön tulee virran katkaisun vahvistusviesti. Sammuta projektorin virta painamalla [P] (Virta) näppäintä uudelleen. HUOMAUTUS Tämä tuote on suunniteltu myös ITvirranjakelujärjestelmille, joissa on 230 V:n vaihevälin jännite. Fi11

14 Pikaopas Ongelmien sattuessa Jos projektoria käyttäessäsi esiintyy ongelmia tai epäilet projektorin toimivan väärin, katso Käyttäjän oppaan (UsersGuide_Finnish.pdf) kohtaa Vianmääritys. Fi12

15 Keskeiset tekniset tiedot Mallin nimi Kirkkaus (ANSIluumenia) Ympäristö Virta XJH1600/ XJH1650 XJH1700/ XJH1750 XJH2600/ XJH2650 Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. XJST145 XJST Käyttölämpötila: 5 35 C Käyttökosteus: % (ei tiivistymistä) Käyttökorkeus: m merenpinnan yläpuolella Vaatimukset V AC, 50/60 Hz, 5,1 2,2 A Vaatimukset V AC, 50/60 Hz, 5,1 2,2 A Likimääräiset mitat 400 (L) 323 (S) 106 (K) mm 420 (L) 323 (S) 106 (K) mm Paino Noin 7,1 kg Noin 7,1 kg GPL ja LGPL (USBportilliset mallit) (1) Tässä tuotteessa käytetään ohjelmistoa ( tämä ohjelmisto ), joka kuuluu GNU General Public License (GPL) ja GNU Lesser General Public License (LGPL) lisenssien piiriin. GPL ja LGPLlisenssien mukaan tämän ohjelmiston lähdekoodi on avoin. Voit vapaasti tarkastella avointa lähdekoodia lataamalla sen CASIOprojektorin lataussivustolta. Tätä ohjelmistoa kopioitaessa, muokattaessa tai jaettaessa on noudatettava GPL:n ja LGPL:n ehtoja. (2) Ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan ilman mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä huomautus ei kuitenkaan vaikuta itse tuotteen takuun ehtoihin (mukaan lukien tästä ohjelmistosta johtuvat toimintaviat). (3) GPL ja LGPLlisenssien teksti, joka koskee tätä ohjelmistoa, on luettavissa kokonaisuudessaan USBtoimintooppaan takaosassa. Tämän projektorin USBtoimintoopas sisältyy tiedostoihin, jotka ovat ladattavissa tämän oppaan kannessa mainitulta verkkosivustolta. DLP on yhdysvaltalaisen Texas Instruments Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki. Microsoft, Windows, Windows Vista ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HDMI, HDMIlogo ja HighDefinition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple ja Macintosh ovat yhdysvaltalaisen Apple Computer Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. XGA on yhdysvaltalaisen IBM Corporationin rekisteröity tavaramerkki. ArcSoft ja ArcSoftlogo ovat ArcSoft Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut yhtiö ja tuotenimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Fi13

Wall Mount Bracket YM-80

Wall Mount Bracket YM-80 CN/JA/EN/DE/FR/ES/IT/SV/RU/PT/TR/NL/PL/FI/CS/NO/LT/TH/ID/MS/VI/TW/KO/AR Wall Mount Bracket YM-80 Suomi Käyttäjän opas User s Guide English Deutsch Bedienungsanleitung Norsk Bruksanvisning Français Mode

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Kannettava projektori M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Käyttöopas Malleja M350X ja M230X ei myydä Pohjois-Amerikassa. Mallinumero NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X, NP-M300W, NP-M260W 1. painos,

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN. Käyttäjän opas

DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN. Käyttäjän opas DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN FI Käyttäjän opas Lue dataprojektorin mukana toimitetun Asetusopas-asiakirjan kohdat Turvaohjeet ja Käyttöä koskevia varotoimia ja varmista tuotteen asianmukainen käyttö. Säilytä

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

DATAPROJEKTORI XJ-A142/XJ-A147* XJ-A242/XJ-A247* XJ-A252/XJ-A257* XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* XJ-A-sarja

DATAPROJEKTORI XJ-A142/XJ-A147* XJ-A242/XJ-A247* XJ-A252/XJ-A257* XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* XJ-A-sarja DATAPROJEKTORI FI XJ-A-sarja XJ-A142/XJ-A147* XJ-A242/XJ-A247* XJ-A252/XJ-A257* XJ-M-sarja XJ-M141/XJ-M146* XJ-M151/XJ-M156* XJ-M241/XJ-M246* XJ-M251/XJ-M256* *USB-mallit Käyttäjän opas XJ-A-sarjalla ja

Lisätiedot

fx-cg10 L a i t tei s ton Käyttäjän opas http://edu.casio.com Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto

fx-cg10 L a i t tei s ton Käyttäjän opas http://edu.casio.com Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto Fi fx-cg10 fx- CG20 L a i t tei s ton Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto http://edu.casio.com Tässä ohjekirjassa käytetyt yhtiö- ja tuotenimet saattavat olla niiden vastaavien omistajien

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W Projektori L50W Käyttöopas Mallinumero NP-L50W 2. versio marraskuu 2011 DLP ja BrilliantColor ovat Texas Instrumentin tavaramerkkejä. IBM on tavaramerkki tai International Business Machines yrityksen rekisteröity

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä.

Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet Heijastusasetukset ennen projektorin käyttöä. Käyttöopas Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä. Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Varotoimet...2 Tämän laitteen turvatarrat...6 Säädös-

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ,

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

LCD TV-näyttö Käyttöopas

LCD TV-näyttö Käyttöopas SyncMaster P2470HD / P2770HD LCD TV-näyttö Käyttöopas Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne.

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. 7010640 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee

Lisätiedot

LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas

LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas TA350 TA550 LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen. Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/register Tämän

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

Käyttöopas CECH-2104A CECH-2104B

Käyttöopas CECH-2104A CECH-2104B FI Käyttöopas Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025 Versio C Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-7010 ja DCP-7025 (Ympäröi oman mallisi numero) Sarjanumero:*

Lisätiedot

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa. Käyttöopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Ennen käytön aloittamista Lue tämän osion ohjeet ennen käytön aloittamista. Tässä osiossa luetellaan osien nimet ja neuvotaan, miten kamera valmistellaan käyttökuntoon.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON LASER SHOT LBP2900 http://fi.yourpdfguides.com/dref/816426

Käyttöoppaasi. CANON LASER SHOT LBP2900 http://fi.yourpdfguides.com/dref/816426 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle CANON LASER SHOT LBP2900. Löydät kysymyksiisi vastaukset CANON LASER SHOT LBP2900 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE. DS-5000 DS-5000iD FI OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE. DS-5000 DS-5000iD FI OHJEET Johdanto Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Ota yhteys asiakastukeen, jos haluat lisätietoja tuotteiden nimistä tai mallien numeroista. Tämän asiakirjan sisällön paikkansa

Lisätiedot