DATA PROJECTOR XJ-H1600/XJ-H1650* XJ-H1700/XJ-H1750* XJ-H2600/XJ-H2650* XJ-ST145*/XJ-ST155*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DATA PROJECTOR XJ-H1600/XJ-H1650* XJ-H1700/XJ-H1750* XJ-H2600/XJ-H2650* XJ-ST145*/XJ-ST155*"

Transkriptio

1 GISwRPDPlFiCzNr DATA PROJECTOR XJH1600/XJH1650 XJH1700/XJH1750 XJH2600/XJH2650 XJST145/XJST155 Modelle mit USBPort Modelli con porta USB Modeller med USBport Modelos com porta USB Modellen met USBaansluitingen USBportilliset mallit USBportmodeller Deutsch SchnellstartAnleitung Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf. Für die neueste Ausgabe dieser Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte unsere Website unter folgender URL. Italiano Guida di avvio rapido Conservare l intera documentazione dell utente a portata di mano per riferimenti futuri. Per ottenere la versione più aggiornata di questo manuale, visitare il sito web all URL riportato di seguito. Svenska Snabbstartsguide Förvara all användardokumentation nära till hands för framtida referens. Den senaste versionen av detta instruktionshäfte kan hämtas från webbplatsen med följande URLadress. Português Guia de Iniciação Rápida Certifiquese de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências. Para obter a última versão deste manual, visite o site no endereço URL abaixo. Nederlands Snelstartgids Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag. Bezoek de website op de onderstaande URL voor de nieuwste versie van deze handleiding. Einige der in diese Bedienungsanleitung einbezogenen Modelle sind in bestimmten Gebieten eventuell nicht erhältlich. Alcuni modelli riportati da questa Guida dell utilizzatore potrebbero non essere disponibili in determinate aree geografiche. Vissa modeller som beskrivs i detta instruktionshäfte saluförs inte i vissa områden. Suomi Pikaaloitusopas Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. Saat uusimman version tästä oppaasta seuraavasta Internetosoitteesta: Alguns modelos cobertos neste Guia do Usuário podem não se encontrar disponíveis em certas áreas geográficas. Sommige modellen uit deze Gebruiksaanwijzing zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde geografische gebieden. Jotkin tässä Käyttäjän oppaassa mainitut mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla. Norsk Hurtigstartguide Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk. For å få den nyeste utgaven av denne bruksanvisningen, besøk nettsiden ved bruk av URL en nedenfor. Det kan være at noen av modellene som omtales i denne bruksanvisningen ikke er tilgjengelig i visse geografiske områder.

2 Sisältö Turvaohjeet... Fi1 Käyttöä koskevia varotoimia... Fi7 Yleisohjeet... Fi10 Pikaopas...Fi11 Keskeiset tekniset tiedot...fi13 Pakkauksen avaaminen Kun poistat projektorin pakkauksesta, varmista, että kaikki alla näkyvät tarvikkeet kuuluvat pakkaukseen. DATAPROJEKTORI Pikaaloitusopas Kaukosäädin (YT120) Lue tämä ensin sivu Testiparistot, AAAkoko (2 kpl) Takuu Virtajohto Langaton sovitin Mini DSub kaapeli (toimitetaan vain USBportillisten mallien kanssa) Kantolaukku Projektorin oppaat ja ohjelmisto Tämän projektorin käyttöoppaat voidaan ladata CASIOverkkosivustolta alla olevasta osoitteesta. Joidenkin projektorimallien mukana toimitetaan myös CDlevy, joka sisältää käyttöopastiedostot. Viitekäyttöopas: Käyttäjän opas (UsersGuide_Finnish.pdf) USBportillisten mallien käyttöoppaat: USBtoimintoopas, Langaton toimintoopas USBportillisten mallien ohjelmisto voidaan ladata CASIOn verkkosivustolta alla olevasta osoitteesta. Joidenkin projektorimallien mukana toimitetaan myös CDlevy, joka sisältää ohjelmistotiedostot. USBportillisten mallien ohjelmistot: Wireless Connection 3, EZConverter FA, ArcSoft MediaConverter 3 for CASIO Projector, Multi Projection Camera Update Software Tämän Käyttäjän oppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän oppaan kopiointi joko osittain tai kokonaisuudessaan on kielletty. Tämä opas on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöösi. Muu käyttö on kiellettyä ilman CASIO COMPUTER CO., LTD:n lupaa. CASIO COMPUTER CO., LTD. ei vastaa menetyksistä tai kolmansien osapuolien esittämistä korvausvaatimuksista, joita aiheutuu tämän tuotteen tai oppaan käytöstä. CASIO COMPUTER CO., LTD. ei vastaa laitteen toimintavioista tai huoltamisesta tai mistään muista syistä aiheutuvista tietojen tai tuottojen menetyksistä. Tässä oppaassa esitetyt esimerkkinäytöt ovat havainnollistavia. Ne saattavat poiketa jonkin verran tuotteen todellisista näytöistä. Ellei muuten mainita, kaikki tämän oppaan kuvat esittävät mallia XJH1650. Fi

3 Turvaohjeet Kiitämme sinua tämän CASIOtuotteen valitsemisesta. Muista lukea nämä Turvaohjeet ennen laitteen käyttämistä. Luettuasi Käyttäjän oppaan säilytä sitä turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Tietoja varoitusmerkinnöistä Tässä Käyttäjän oppaassa ja itse laitteessa on käytetty erilaisia merkintöjä. Ne auttavat tuotteen turvallisessa käytössä ja suojaavat sinua ja muita ihmisiä loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen varalta. Symbolien merkitykset selitetään alla. Vaara Tällä symbolilla viitataan tietoihin, joiden noudattamatta jättäminen tai väärä soveltaminen saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. Varoitus Tällä symbolilla viitataan tietoihin, joiden noudattamatta jättäminen tai väärä soveltaminen saattaa mahdollisesti aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. Tällä symbolilla viitataan tietoihin, joiden noudattamatta jättäminen tai väärä Huomautus soveltaminen saattaa mahdollisesti aiheuttaa henkilö tai omaisuusvahinkoja. Esimerkkejä kuvakkeista Kolmio merkitsee tilannetta, jossa on toimittava varoen. Tässä esimerkissä se varoittaa sähköiskun vaarasta.! Ympyrä, jonka poikki kulkee viiva, merkitsee kieltoa. Kyseessä oleva tehtävä on kuvattu ympyrän sisällä. Tämä esimerkki kertoo, että purkaminen on kielletty. $ Musta ympyrä kertoo tehtävästä, joka on suoritettava. Kyseessä oleva tehtävä on kuvattu ympyrän sisällä. Tässä esimerkissä kerrotaan, että virtajohto on irrotettava pistorasiasta. Huomautuksia käytöstä Varoitus Savu, haju, lämpö ja muut poikkeavuudet Jos huomaat savua, epätavallista hajua tai muita poikkeavuuksia, lopeta 1. Sammuta projektorin virta. projektorin käyttö välittömästi. Käytön jatkaminen aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Suorita seuraavat vaiheet välittömästi: 1. Irrota projektori pistorasiasta. 2. Ota yhteys myyjään tai valtuutettuun CASIOhuoltokeskukseen. Toimintahäiriöt Lopeta projektorin käyttö välittömästi, jos näyttö vaikuttaa epänormaalilta tai laite toimii epänormaalisti, vaikka käytät projektoria oikein. Käytön jatkaminen aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Suorita seuraavat vaiheet välittömästi: 2. Irrota projektori pistorasiasta. 3. Ota yhteys myyjään tai valtuutettuun CASIOhuoltokeskukseen. Fi1

4 Turvaohjeet Virtajohto Virtajohdon virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Noudata aina seuraavia varotoimia: Käytä vain projektorin mukana toimitettuja varusteita. Käytä virtalähdettä, jonka jännite vastaa projektorin jännitettä. Älä ylikuormita pistorasiaa liian monilla laitteilla. Älä anna virtajohdon kulkea uunin läheltä. Älä käytä projektorin mukana toimitettua virtajohtoa muiden laitteiden kanssa. Älä jaa projektorin käyttämää pistorasiaa muiden laitteiden kanssa. Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että sen ampeeriarvo vastaa projektorin arvoa. Älä käytä virtajohtoa, kun se on nipussa. Käytä helposti ulottuvilla olevaa virtalähdettä, jotta pystyt nopeasti irrottamaan projektorin pistorasiasta. Viallinen virtajohto aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Noudata aina seuraavia varotoimia: Älä koskaan aseta painavia esineitä virtajohdon päälle tai altista sitä kuumuudelle. Varmista, ettei virtajohto ole puristuksissa seinän ja hyllyn tai pöydän välissä, äläkä koskaan peitä virtajohtoa tyynyllä tai millään muulla esineellä. Älä koskaan yritä muokata virtajohdon rakennetta, äläkä vaurioita tai taivuta sitä liiallisesti. Älä kierrä virtajohtoa tai vedä siitä. Älä koskaan kosketa virtajohtoa märin käsin. Tämä aiheuttaa sähköiskuvaaran. " Kun käytät projektoria sen ostomaassa, käytä mukana toimitettua virtajohtoa. Jos käytät projektoria jossakin muussa maassa, osta virtajohto, jonka jännite vastaa kyseisen maan jännitettä. Tutustu myös maan turvallisuusmääräyksiin. Kun poistut projektorin luota, varmista, että se on sellaisessa paikassa, joka on etäällä lemmikeistä ja muista eläimistä, ja irrota sähköjohto pistorasiasta. Pureskelun vaurioittama virtajohto saattaa aiheuttaa oikosulkuja ja johtaa tulipalon syttymiseen. Vesi ja vieraat aineet Älä koskaan kastele projektoria. Vesi aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. % % Älä aseta projektorin päälle maljakoita tai muita vedellä täytettyjä astioita. Vesi aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Projektorin sisälle pääsevä vesi, muut nesteet ja vieraat aineet (mm. metalli) aiheuttavat tulipalo ja sähköiskuvaaran. Jos projektoriin pääsee jotakin sisälle, suorita seuraavat vaiheet välittömästi: 1. Sammuta projektorin virta. 2. Irrota projektori pistorasiasta. 3. Ota yhteys myyjään tai valtuutettuun CASIOhuoltokeskukseen. Purkaminen ja rakenteen muuttaminen Älä koskaan yritä purkaa projektoria erillisiin osiin tai muokata sen rakennetta! millään tavalla. Projektorin sisällä on useita suurjännitekomponentteja, jotka saattavat aiheuttaa sähköiskun ja palovamman. Huomaa myös, että takuu ei kata projektorin valtuuttamattomasta purkamisesta tai muuttamisesta aiheutuneita ongelmia eivätkä ne kuulu CASIOn takuuhuollon piiriin. Jätä kaikki sisäiset tarkastukset, säädöt ja korjaukset myyjän tai valtuutetun CASIOhuoltokeskuksen tehtäviksi. Pudottaminen ja kolhiminen Projektorin käytön jatkaminen sen jälkeen, kun se on vahingoittunut pudottamisen tai väärinkäytön takia, aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Suorita seuraavat vaiheet välittömästi: 1. Sammuta projektorin virta. 2. Irrota projektori pistorasiasta. 3. Ota yhteys myyjään tai valtuutettuun CASIOhuoltokeskukseen. Fi2

5 Turvaohjeet Hävittäminen polttamalla Älä koskaan yritä hävittää projektoria polttamalla. Tämä saattaa aiheuttaa räjähdyksen ja johtaa tulipaloon ja tapaturmaan. Linssiin tai ilmaaukkoihin katsominen valoyksikön ollessa päällä Älä katso suoraan linssiin tai ilmaaukkoihin valoyksikön ollessa päällä. Projektorin heijastama kirkas valo saattaa vaurioittaa silmiä. Ilmaaukkojen tukkiminen Älä tuki tuuletusaukkoja. Laitteen sisäinen lämpötila nousee, mikä aiheuttaa projektorin syttymis ja vikaantumisvaaran. Projektorin koskettaminen kuumana saattaa aiheuttaa palovamman. Muista aina noudattaa seuraavia varotoimia: Aseta projektori vähintään 30 cm:n päähän seinistä. Älä sijoita projektoria paikkaan, jossa on huono ilmanvaihto. Älä koskaan peitä projektoria peitolla tai muulla vastaavalla esineellä. Projektorin käyttöalustan on oltava vakaa ja tasainen. Älä käytä projektoria maton, peiton, pyyhkeen, tyynyn tai minkään muun pehmeän alustan päällä. Älä nosta projektoria pystyyn kummallekaan päädylle käytön aikana. Projektorin kotelo Älä koskaan avaa projektorin koteloa. Tämä aiheuttaa sähköiskuvaaran. Puhdistus Sammuta virta ja irrota projektori pistorasiasta ennen puhdistamista. $ Seurauksena saattaa muuten olla sähköisku. Ilmanotto ja poistoaukot Projektorin ilmanotto ja poistoaukot kuumenevat voimakkaasti sen ollessa toiminnassa. Älä koske niihin. Voit saada palovamman. Myös ilmanotto ja poistoaukkoja ympäröivät alueet kuumenevat. Älä aseta muovisia tai lämmönherkistä materiaaleista valmistettuja esineitä projektorin lähelle tai alle. Tämä saattaa aiheuttaa esineessä värin tai muodonmuutoksia. Linssin suojus Irrota linssin suojus ennen projektorin virran kytkemistä. Älä jätä linssin suojusta projektoriin käytön aikana. Paikka Älä koskaan sijoita projektoria seuraavantyyppisiin paikkoihin. Tämä aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Voimakkaalle tärinälle altistuvat paikat Erittäin kosteat tai pölyiset paikat Keittiö ja muut vastaavat paikat, joissa on öljynkäryä Lähelle lämmittimiä, lämpömatoille ja suoraan auringonpaisteeseen Äärilämpötiloille altistuvat alueet (käyttölämpötila on 5 35 C). Painavat esineet Älä aseta projektorin päälle painavia esineitä tai kiipeä projektorin päälle. Tämä aiheuttaa tulipaloja sähköiskuvaaran. Vesi Älä sijoita projektoria kylpyhuoneeseen tai muihin tiloihin, joissa siihen saattaa roiskua vettä. Epävakaa paikka Älä koskaan aseta projektoria epävakaalle pinnalle tai korkealle hyllylle. Projektori saattaa pudota ja aiheuttaa tapaturmia. Fi3

6 Turvaohjeet Projektorin käyttö pyörällisen alustan päällä Jos käytät projektoria pyörällisen alustan päällä, lukitse pyörät, kun et liikuta alustaa. Salamointi Älä koske projektorin virtapistokkeeseen ukonilmalla. Kaukosäädin Älä koskaan yritä purkaa kaukosäädintä tai muokata sen rakennetta millään! tavalla. Tämä aiheuttaa sähköiskuvaaran ja saattaa johtaa palo ja muiden vammojen syntyyn. Jätä kaikki sisäiset tarkastukset, säädöt ja korjaukset myyjän tai valtuutetun CASIOhuoltokeskuksen tehtäviksi. Älä kastele kaukosäädintä. Vesi aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Langattoman sovittimen (toimitetaan joidenkin projektorimallien mukana) radioaallot Älä käytä tätä tuotetta lentokoneissa, sairaaloissa tai muissa paikoissa, joissa tällaisten laitteiden käyttö on kielletty. Radioaallot saattavat vaikuttaa sähkö ja sairaalalaitteiden toimintaan aiheuttaen onnettomuuksia. Älä käytä tätä tuotetta lähellä suurtarkkuuselektroniikkalaitteita, jotka käsittelevät heikkoja radiosignaaleja. Radioaallot saattavat vaikuttaa tällaisten laitteiden toimintaan aiheuttaen onnettomuuksia. Jos käytät sydämentahdistinta tai muita sähköisiä lääkintälaitteita, ota yhteys lääkäriin tai laitteen valmistajaan ennen tämän tuotteen käyttöä. Huomautus Virtajohto Virtajohdon virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalo ja sähköiskuvaaran. Muista aina noudattaa seuraavia varotoimia: Kun irrotat laitteen pistorasiasta, tartu aina pistokkeeseen, älä vedä virtajohdosta. Työnnä pistoke pistorasiaan mahdollisimman syvälle. Kun lopetat projektorin käytön, irrota se pistorasiasta. Irrota projektori virtalähteestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan. Irrota pistoke pistorasiasta vähintään kerran vuodessa ja poista pöly pistokkeen piikkien ympäriltä kuivalla liinalla tai pölynimurilla. Älä koskaan puhdista virtajohtoa, varsinkaan pistoketta, pesuaineella. Sammuta virta ja irrota projektori pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä. Tärkeiden tietojen varmuuskopioiminen Pidä erillistä kirjallista luetteloa tiedoista, jotka on tallennettu projektorin muistiin. Muistin tiedot saatetaan menettää esim. projektorin vikaantuessa tai huollossa. Varmista projisoinnin aikana, että linssin edessä ei ole valon heijastumista estäviä esineitä. Linssin edessä oleva esine voi aiheuttaa tulipalovaaran. Heijastuma Älä sijoita akvaariota tai muuta heijastumia aiheuttavia esineitä projektorin eteen valonlähteen ollessa toiminnassa. Ne aiheuttavat tulipalovaaran. Linssi Älä koskaan kosketa linssiä käsillä. Langaton sovitin (toimitetaan joidenkin projektorimallien kanssa) Pidä langaton sovitin pienten lasten ulottumattomissa. Jos langaton sovitin joutuu suuhun, se saattaa aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja hengenvaarallisen tilanteen. Fi4

7 Turvaohjeet Huomautuksia paristoista Vaara Jos alkaliparistoista vuotaa nestettä ja sitä pääsee silmiin, noudata välittömästi seuraavia vaiheita: 1. Älä hankaa silmiä! Huuhtele silmät puhtaalla vedellä. 2. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Jos et toimi nopeasti, voit menettää näkösi. Varoitus Paristojen väärinkäytön seurauksena ne saattavat vuotaa ja tahrata niitä ympäröivät alueet tai räjähtää aiheuttaen tulipalo ja loukkaantumisvaaran. Muista aina noudattaa seuraavia varotoimia: Älä koskaan yritä purkaa paristoja tai aiheuttaa niihin oikosulkua. Älä koskaan altista paristoja kuumuudelle tai heitä niitä tuleen. Älä koskaan sekoita vanhoja paristoja uusien kanssa. Älä koskaan sekoita eri tyyppisiä paristoja keskenään. Älä yritä ladata paristoja. Varmista, että asetat paristot oikein päin. Huomautus Paristojen väärinkäytön seurauksena ne saattavat vuotaa ja tahrata niitä ympäröivät alueet tai räjähtää aiheuttaen tulipalo ja loukkaantumisvaaran. Muista aina noudattaa seuraavaa varoitusta: Käytä vain tälle kaukosäätimelle määritettyä paristotyyppiä. Kuluneet paristot Poista paristot kaukosäätimestä heti, kun ne ovat kuluneet loppuun. Poista paristot, jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan. Paristojen hävittäminen Käytetyt paristot on hävitettävä paikallisten sääntöjen ja asetusten mukaisesti. Linssin suojus (vain XJST145 ja XJST155) Varoitus Tämän dataprojektorin linssin suojuksessa on magneettinen kiinnitin. Sitä ei saa käyttää lähellä ihmisiä, joilla on sydämentahdistin tai muita sähköisiä lääkintälaitteita. Siirrä ongelmatilanteissa linssin suojus etäälle kyseisistä henkilöistä ja ota yhteyttä lääkäriin. Huomautus Pidä linssin suojus etäällä levykkeistä, magneettikorteista, magneettinauhoista, lipuista, sekeistä ja muista magneettitallennusta käyttävistä välineistä. Linssin suojus saattaa vahingoittaa magneettisen tietovälineen tietoja. Muuta Huomautus Jos projektorin sisälle muodostuu pölyä eikä sitä puhdisteta, seurauksena voi olla tulipalo ja vikaantumisvaara. Ota yhteys alkuperäiseen myyjään tai valtuutettuun CASIOhuoltokeskukseen ja puhdistuta projektorin sisäosat kerran vuodessa. Huomaa, että tämä on maksullinen palvelu. Fi5

8 Turvaohjeet 3Dlasit Seuraavantyyppiset henkilöt eivät saa katsella kolmiulotteisia kuvia, sillä heidän terveytensä saattaa vaarantua: sydäntautipotilaat fotodermatoosipotilaat epilepsiapotilaat. Varoitus Huomautus Älä katsele kolmiulotteisia kuvia, jos saat seuraavia oireita: Olet huonossa fyysisessä kunnossa. Terveytesi tuntuu olevan heikkenemässä. Lopeta katselu, jos tunnet väsymystä, terveyden heikkenemistä tai epätavallisia tuntemuksia katsellessasi kolmiulotteisia kuvia. Katselun jatkaminen saattaa vaarantaa terveytesi. Lopeta katselu, jos näet kolmiulotteiset kuvat kahtena tai kuvat menettävät kolmiulotteisuutensa. Katselun jatkaminen saattaa rasittaa silmiä. Vältä katselemasta kolmiulotteisia kuvia pitkiä aikoja. Saatat rasittaa silmiäsi. Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, kun katselet kolmiulotteisia kuvia: Huomioi lähellä olevat ihmiset ja esineet. Kolmiulotteisten kuvien katselu saattaa häiritä etäisyyksien tulkintakykyä, joten varo lähellä olevia ihmisiä ja esineitä, kun liikutat käsiäsi tai teet äkillisiä liikkeitä. Saatat aiheuttaa omaisuus tai henkilövammoja. Katsele kolmiulotteisia kuvia 3Dlaseilla. Kolmiulotteisten kuvien katselu ilman 3Dlaseja saattaa rasittaa silmiä. Käytä aina erityisiä 3Dlaseja katsellessasi kolmiulotteisia kuvia. Joudut lisäksi käyttämään silmälasejasi tai muita laitteita, joita käytät yleensä näkösi korjaamiseen. Jos yleensä käytät silmälaseja tai piilolinssejä, käytä niitä katsellessasi kolmiulotteisia kuvia 3Dlaseilla. Silmäsi saattavat muuten rasittua tai näkökykysi huonontua. Alle kuusivuotiaat lapset eivät saa katsella kolmiulotteisia kuvia. Kykenevän aikuisen on valvottava kolmiulotteisia kuvia katselevia pieniä lapsia ja varmistettava mm. se, että kolmiulotteiset kuvat soveltuvat lapsille ja etteivät lapset katsele niitä liian pitkään ilman keskeytyksiä. Fi6

9 Käyttöä koskevia varotoimia Tietoja valoyksiköstä Projektorin valoyksikkö koostuu laserista ja LEDvalosta. Valoyksikön käyttöikä on noin tuntia. Todellinen ikä vaihtelee olosuhteiden, asetusvalikosta määritettyjen asetusten ja yksittäisen valoyksikön eroavaisuuksien mukaan. Valoyksikön takuu on merkitty takuutodistukseen, tai se on tunnin pituinen (kumpi täyttyy ensin). Jos valoyksikön valo sammuu tai sen kirkkaus heikkenee huomattavasti, se on käyttöikänsä lopussa. Tiedustele vaihtoosaa myyjältä tai valtuutetulta CASIOhuoltokeskukselta. Huomaa, että takuu ei kata projektorin valtuuttamattomasta purkamisesta tai muuttamisesta aiheutuneita ongelmia eivätkä ne kuulu CASIOn takuuhuollon piiriin. Laseriin liittyviä varotoimia Tämä projektori on luokan 1 laserlaite, joka vastaa standardia IEC Tässä projektorissa on sisäinen lasermoduuli. Sen purkaminen tai muuttaminen on hyvin vaarallista eikä siihen tule koskaan ryhtyä. Toimet ja säädöt, joita ei ole nimenomaan neuvottu Käyttäjän oppaassa, saattavat altistaa vaaralliselle lasersäteilylle. Pohja Fi7

10 Käyttöä koskevia varotoimia Muita huomautuksia Tämä projektori sisältää tarkkuuskomponentteja. Seuraavien varotoimien noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tietojen tallentumisen epäonnistumisen ja laitevian. Älä käytä tai säilytä projektoria alla mainituissa paikoissa. Projektori saattaa vaurioitua ja siinä saattaa ilmetä toimintavikoja. Staattisille sähköpurkauksille alttiit paikat Äärilämpötiloille alttiit paikat Hyvin kosteat paikat Äkillisille lämpötilan muutoksille alttiit paikat Hyvin pölyiset paikat Tärisevät, vinot tai muuten epävakaat pinnat Kastumiselle alttiit paikat. Vältä projektorin käyttöä alla mainituissa olosuhteissa. Projektori saattaa vaurioitua ja siinä saattaa ilmetä toimintavikoja. Vältä paikkoja, joissa lämpötila on hyvin korkea tai alhainen (käyttölämpötila on 5 35 C). Älä aseta projektorin päälle painavia esineitä tai kiipeä projektorin päälle. Älä työnnä vieraita esineitä tai anna niiden pudota projektoriin. Älä aseta projektorin päälle maljakoita tai muita vedellä täytettyjä astioita. Kun siirrät projektoria tai sijoitat sitä paikalleen, varo jättämästä sormiasi puristuksiin projektorin alle. Älä jätä tyhjentyneitä paristoja kaukosäätimeen pitkäksi ajaksi. Kuluneet paristot saattavat vuotaa, minkä seurauksena kaukosäädin saattaa vaurioitua ja siinä saattaa ilmetä toimintavikoja. Pyyhi pehmeällä kuivalla liinalla. Jos se on hyvin likainen, puhdista se pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedon ja neutraalin puhdistusaineen sekä veden laimealla sekoituksella. Väännä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimisen aloittamista. Älä koskaan puhdista projektoria tinnerillä, bentseenillä tai muilla tulenaroilla aineilla. Kotelon merkinnät saattavat kadota ja kotelo saattaa tahriintua. Puuttuvat näytön pisteet Vaikka projektori on valmistettu uusimmalla ja kehittyneimmällä mahdollisella digitaalitekniikalla, osa näytön pisteistä saattaa puuttua. Tämä on normaalia eikä ole merkki laitteessa olevasta viasta. Älä koskaan altista projektoria voimakkaille iskuille, kun sillä projisoidaan. Jos projektoria kolhaistaan yhtäkkiä voimakkaasti, heijastettu kuva katoaa hetkeksi. Kuva ilmestyy jonkin ajan kuluttua uudelleen, mutta se saattaa olla väärän värinen tai sen mukana saattaa näkyä virheviesti. Jos heijastuskuva on väärän värinen, valitse nykyinen tulolähde uudelleen. Jos heijastuskuvan oikea väri ei vieläkään palaa, katkaise projektorin virta ja kytke se sitten uudelleen. Jos kuva ilmestyy uudelleen virheviestin kanssa, korjaa ongelma Käyttöoppaan (UsersGuide_Finnish.pdf) Virheen merkkivalot ja varoitusviestit kohdan merkkivalojen selitysten mukaan. Keystonekorjaus ja kuvanlaatu Keystonekorjauksen seurauksena kuva pakataan ennen sen heijastamista. Kuva saattaa tästä johtuen vääristyä ja sen laatu huonontua. Vaihda tässä tapauksessa projektorin ja/tai kuvapinnan suuntaa, jotta se vastaa mahdollisimman läheisesti Käyttöoppaan (UsersGuide_Finnish.pdf) Projektorin asettaminen kohdan kuvaa. Jos kuvan laatu on ensisijaisen tärkeä, poista automaattinen keystonekorjaus käytöstä ja sijoita projektori siten, että se osoittaa suoraan kuvapintaa kohden. Fi8

11 Käyttöä koskevia varotoimia Takuun ulkopuolinen käyttö Vaikka projektorin takuu olisi vielä voimassa, joudut maksamaan korjauksista, jotka aiheutuivat seuraavista syistä: projektoria käytettiin keskeytyksettä hyvin pitkään (esim. vuorokauden), esineitä oli 30 cm:n etäisyydellä projektorista sen käytön aikana tai projektori asetettiin ja sitä käytettiin noudattamatta Käyttöoppaan (UsersGuide_Finnish.pdf) Asettamiseen liittyvät varotoimet kohdan ohjeita. Projektorin käsittelyyn liittyviä käytön jälkeisiä varotoimia Projektorin etuosan Ilmanotto ja poistoaukot ja niitä ympäröivä alue kuumentuvat voimakkaasti käytön aikana ja pysyvät kuumina projektorin virran sammuttamisen jälkeenkin. Projektoria on tästä syystä pideltävä sen reunoista kuvan mukaisesti, kun sitä siirretään. Projektorin säilyttäminen kantopussissa Varmista, että projektori on jäähtynyt, ennen kuin asetat sen kantopussiin. Projektorin puhdistaminen Puhdista projektorin ulkopinta, linssi, ilmanottoaukot sekä ilmanotto ja poistoaukot säännöllisesti. Ilmaaukkojen ympärille kerääntyy usein pölyä ja likaa. Pöly ja lika on puhdistettava säännöllisesti pölynimurilla. Projektorin käytön jatkaminen, kun sen ilmaaukoissa on pölyä, saattaa kuumentaa sisäisiä osia ja johtaa laitevikaan. Fi9

12 Yleisohjeet LUOKAN 1 LASERTUOTE XJH1600/XJH1650/XJH1700/XJH1750/XJH2600/XJH2650 Ilmanottoaukot [P] (Virta) näppäin Ohjauspaneeli Merkkivalot Kirkkauden tunnistin Ilmanotto ja poistoaukot Kaiutin Linssin suojus Linssin suojuksen hihna Projektiolinssi Tarkennusrengas Ilmanotto ja poistoaukot Zoomausrengas Ilmanotto ja poistoaukot Kaukosäätimen signaalin vastaanotin Irrota linssin suojus työntämällä sormet sen syvennyksiin ja puristamalla keskiosaa. XJST145/XJST155 Ilmanottoaukot [P] (Virta) näppäin Ohjauspaneeli Merkkivalot Kirkkauden tunnistin Ilmanotto ja poistoaukot Kaiutin Linssin suojus Projektiolinssi Tarkennusrengas Ilmanotto ja poistoaukot Ilmanotto ja poistoaukot Kaukosäätimen signaalin vastaanotin Linssin suojus pysyy paikallaan magneetin avulla. Irrota se vetämällä itseäsi päin. Fi10

13 Pikaopas Tämä osa sisältää toimintavaiheet projisoinnin aloittamiseen asti. Lisätietoja yksittäisistä toimista on Käyttäjän oppaassa (UsersGuide_Finnish.pdf). 1. Aseta paristot kaukosäätimeen. Kaukosäätimen paristojen asettaminen (Käyttäjän opas) 2. Aseta projektori pöydälle tai tasolle, joka on tasainen ja vakaa. Varmista, että ympärille jää riittävästi tyhjää tilaa. Projektorin asettaminen, Asettamiseen liittyvät varotoimet (Käyttäjän opas) Muista myös lukea Turvaohjeet (sivu Fi1) ja Käyttöä koskevia varotoimia (sivu Fi7). 3. Säädä projektorin asentoa pystysuunnassa. 1 Nosta projektorin etureunaa ja paina vapautuspainiketta. Etujalka tulee esiin projektorin pohjasta. 2 Nosta tai laske projektorin etureunaa pitäen vapautuspainiketta samalla painettuna. Kun etujalka on haluamallasi korkeudella, vapauta vapautuspainike. Etujalka lukittuu tähän asentoon. 3 Tee hienosäätöjä projektorin vaakasuuntaiseen kallistukseen pyörittämällä takajalkoja Liitä projektori pistorasiaan mukana toimitetulla virtajohdolla. 5. Kytke projektori kuvan lähtölaitteeseen ja kytke virta laitteeseen. Liittäminen kuvan lähtölaitteeseen (Käyttäjän opas) 6. Poista projektorin linssin suojus. 7. Kytke projektoriin virta painamalla [P] (Virta) näppäintä. Kun projektoriin kytketään virta ensimmäisen kerran, Kieliikkuna tulee näkyviin kuvapinnan keskelle. Valitse haluamasi kieli. 8. Valitse tulolähde [INPUT]näppäimellä. Tulolähteen valinta (Käyttäjän opas) 9. Säädä heijastetun kuvan kokoa projektorin linssin zoomausrenkaalla (vain XJH1600, XJH1650, XJH1700, XJH1750, XJH2600 ja XJH2650). 10. Säädä tarkennusta tarkennusrenkaalla. 11. Paina projisoinnin päättymisen jälkeen [P] (Virta) näppäintä. Näyttöön tulee virran katkaisun vahvistusviesti. Sammuta projektorin virta painamalla [P] (Virta) näppäintä uudelleen. HUOMAUTUS Tämä tuote on suunniteltu myös ITvirranjakelujärjestelmille, joissa on 230 V:n vaihevälin jännite. Fi11

14 Pikaopas Ongelmien sattuessa Jos projektoria käyttäessäsi esiintyy ongelmia tai epäilet projektorin toimivan väärin, katso Käyttäjän oppaan (UsersGuide_Finnish.pdf) kohtaa Vianmääritys. Fi12

15 Keskeiset tekniset tiedot Mallin nimi Kirkkaus (ANSIluumenia) Ympäristö Virta XJH1600/ XJH1650 XJH1700/ XJH1750 XJH2600/ XJH2650 Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. XJST145 XJST Käyttölämpötila: 5 35 C Käyttökosteus: % (ei tiivistymistä) Käyttökorkeus: m merenpinnan yläpuolella Vaatimukset V AC, 50/60 Hz, 5,1 2,2 A Vaatimukset V AC, 50/60 Hz, 5,1 2,2 A Likimääräiset mitat 400 (L) 323 (S) 106 (K) mm 420 (L) 323 (S) 106 (K) mm Paino Noin 7,1 kg Noin 7,1 kg GPL ja LGPL (USBportilliset mallit) (1) Tässä tuotteessa käytetään ohjelmistoa ( tämä ohjelmisto ), joka kuuluu GNU General Public License (GPL) ja GNU Lesser General Public License (LGPL) lisenssien piiriin. GPL ja LGPLlisenssien mukaan tämän ohjelmiston lähdekoodi on avoin. Voit vapaasti tarkastella avointa lähdekoodia lataamalla sen CASIOprojektorin lataussivustolta. Tätä ohjelmistoa kopioitaessa, muokattaessa tai jaettaessa on noudatettava GPL:n ja LGPL:n ehtoja. (2) Ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan ilman mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä huomautus ei kuitenkaan vaikuta itse tuotteen takuun ehtoihin (mukaan lukien tästä ohjelmistosta johtuvat toimintaviat). (3) GPL ja LGPLlisenssien teksti, joka koskee tätä ohjelmistoa, on luettavissa kokonaisuudessaan USBtoimintooppaan takaosassa. Tämän projektorin USBtoimintoopas sisältyy tiedostoihin, jotka ovat ladattavissa tämän oppaan kannessa mainitulta verkkosivustolta. DLP on yhdysvaltalaisen Texas Instruments Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki. Microsoft, Windows, Windows Vista ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. HDMI, HDMIlogo ja HighDefinition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple ja Macintosh ovat yhdysvaltalaisen Apple Computer Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. XGA on yhdysvaltalaisen IBM Corporationin rekisteröity tavaramerkki. ArcSoft ja ArcSoftlogo ovat ArcSoft Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut yhtiö ja tuotenimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Fi13

16 Batterij niet weggooien, maar inlevern als KCA Manufacturer: CASIO COMPUTER CO.,LTD. 62, Honmachi 1chome, Shibuyaku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH CasioPlatz 1, Norderstedt, Germany

17 Printed in China MA1202A PH

XJ-SK600. Dual Projection System. English. Deutsch. Français. Español. Italiano. Svenska. Português. Nederlands. Suomi. Norsk.

XJ-SK600. Dual Projection System. English. Deutsch. Français. Español. Italiano. Svenska. Português. Nederlands. Suomi. Norsk. CkJEGFSISwRPoTrDPlFiCzNrChK Dual Projection System XJ-SK600 English Setup Guide Be sure to read the precautions in the YA-S10 Setup Guide that comes with the Dual Projection System. Be sure to keep all

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA PlayStation Move-rattiohjain Käyttöohje CECHYA-ZWA1 7019810 Osien nimet Etunäkymä vasen irrotuskytkin -näppäin -näppäin oikea suuntanäppäin yläsuuntanäppäin vasen suuntanäppäin alasuuntanäppäin yläpidike

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Pikaopas 1 1. Tärkeitä turvallisuutta ja käsittelyä koskevia tietoja - Tämä tuote sopii käytettäväksi ei-trooppisilla alueilla alle 2000 metrin korkeudella merenpinnasta, mikä

Lisätiedot

DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin

DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin Käyttöohje CUH-ZWA1E 7028438 FI Ennen käyttöä Lue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varotoimet

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

VAROTOIMET LUE NÄMÄ HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN JATKAT. Verkkolaite

VAROTOIMET LUE NÄMÄ HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN JATKAT. Verkkolaite VAROTOIMET LUE NÄMÄ HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN JATKAT Verkkolaite VAROITUS Tämä verkkolaite on suunniteltu käytettäväksi vain Yamaha/Steinberg-laitteiden kanssa. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

BeoLab Opaskirja

BeoLab Opaskirja BeoLab 8002 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo syttyy punaisena. Kaiuttimet ovat valmiustilassa

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Laitteiston Käyttäjän opas

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Laitteiston Käyttäjän opas Fi fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Laitteiston Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto http://edu.casio.com Käyttöoppaita on saatavana useilla kielillä osoitteessa

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

BeoLab 7-6. Opaskirja

BeoLab 7-6. Opaskirja BeoLab 7-6 Opaskirja CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun vaaran älä irrota laitteen kantta äläkä avaa laitetta takaa. Laitteen sisällä ei ole osia, jotka käyttäjä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot