Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu"

Transkriptio

1 Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu Joensuun maaseutuohjelma vuosille Liitteet Liite 1. Joensuun maaseutu tilastojen valossa Liite 2. Kuntalaiskyselyn tulokset maaseutuluokituksella (kehittäjätapaamisen aineisto) Liite 3. Kuntalaiskyselyn tulokset aluejaolla Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara (aluetilaisuuksien aineisto) Liite 4. Näkymiä aluetilaisuuksista (valokuvat) Liite 5. Kehittäjätapaamiseen osallistuneet

2 Liite 1. Joensuun maaseutualueet tilastojen valossa (Lähde: Tilastokeskus) Tilastoalue Väkiluku 2014 (lkm) Työpaikat 2013 (lkm) Työttömät Työlliset Asukkaiden pääasiallinen toiminta 2013, % Ikärakenne 2014, % vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Eläkeläiset Muut 0-15 v v v v. 75 v Iiksenvaara Karhunmäki Ketunpesät Iiksenniitty Kiihtelysvaara Palo-Murtojärvi Heinävaara-Särkivaara Keskijärvi-Röksä Huhtilampi-Haapaloso-Raatevaara Uskali Tuupovaaran kirkonkylä Konnunniemi Kattila-aho Pirttijärvi Kovero Heinäaho Öllölä Luutalahti Hoilola Hammaslahti Ohvana-Niva-Rauansalo Reijola Niittylahti Suhmura Vehkapuro Rasivaara Rekivaara Kirkonkylä, Tuprava Louhioja Karhunsalo Pohja Kuusijärvi Sirkenvaara Ahveninen Uimaharju, Enonsalo, Siikavaara Ukkola Paukkaja Haapalahti Revonkylä-Löytöjärvi Sarvinki Kuisma Palovaara-Luhtapohja Ohjelma-alue yhteensä Koko Joensuu

3 Liite 4. Kuntalaiskyselyn tulokset maaseutuluokituksella (kehittäjätapaamisen aineisto) Havaintoja kuntalaiskyselystä Kehittäjätapaaminen Pasi Saukkonen

4 Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara) Kohdealueella noin 8500 kotitaloutta (pysyvä asutus) Satunnaisotoksessa noin 1000 kotitaloutta (12 %) o Noin 250 kotitaloutta/alue o Postinumeroalueittain niiden väkiluvun suhteessa o Vastaaja satunnaisesti valittu kotitalouden täysi-ikäisistä henkilöistä Tavoittaa myös hiljaisempia henkilöitä/kotitalouksia Kotitalouksia, lkm Lähetetty, lkm Pyhäselkä Eno Kiihtelysvaara Tuupovaara Selvittää 1) asukkaiden vaikuttamishalua ja mahdollisuuksia oman lähiympäristön asioihin ja sitä koskevaan päätöksentekoon, 2) mielipiteitä omasta asuinympäristöstä ja sen keskeisisistä kehittämiskohteista

5 Aineisto Vastauksia 496 kpl (vastausaktiivisuus 47 %) 43 % vastanneista asuu taajamassa, 57 % haja-asutusalueella. Ikäryhmistä aktiivisimpia vastaajia yli 65- vuotiaat. Miesten ja naisten vastausaktiivisuudessa ei suurta eroa Kysymyksessä laaja, ainutlaatuinen aineisto! Lähetetty, lkm Vastattu, lkm Vastausaktiivisuus, % Pyhäselkä Eno Kiihtelysvaara Tuupovaara Lähetetty, % Vastattu, % Ikäluokat % 3% % 57 % 65 -> 35 % 40 % Sukupuoli mies 53 % 47 % nainen 47 % 53 %

6 Kyselyn vastaukset kaupunki-maaseutuluokituksella Aluetyyppi Osuus Harvaan asuttu maaseutu 55 % Kaupungin läheinen maaseutu 18% Kaupungin kehysalue 16 % Ydinmaaseutu 11 %

7 Ei kovin tärkeä Vastausten keskiarvo Erittäin tärkeä Teiden parantaminen Kehittämiskohteet Koko kyselyaineisto (n= ) Kaupungin kehysalue (n=65-68) Kaupungin läheinen maaseutu (n= ) Harvaan asuttu maaseutu Ydinmaaseutu (n=48-52) (n=73-79) Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Joukkoliikenteen parantaminen Ympäristön siistiminen Kunnallisten palvelujen parantaminen Luonto- ja perinnekohteiden kunnostaminen Harrastusmahdollisuuksien parantaminen Kylä- ja aluerajat ylittävän yhteistyön kehittäminen Kaupan ja muiden yksityisten palvelujen saatavuuden parantaminen Uusien asukkaiden houkuttelu alueelle Yhteishengen parantaminen Kylätapahtumien järjestäminen Talkoo- ja naapuriavun kehittäminen (apuringit) Maankäytön suunnittelun parantaminen

8 Täysin eri mieltä Vastausten keskiarvo Täysin samaa mieltä Seuraan aktiivisesti asuinalueeni kehittämistä koskevia uutisia. Vaikuttaminen ja osallisuus Koko kyselyaineisto (n= ) Kaupungin kehysalue (n=68-71) Kaupungin läheinen maaseutu Harvaan asuttu maaseutu Ydinmaaseutu (n=49-52) (n=77-80) (n= ) Asuinalueeni kehittämiseen on vaikea osallistua. Minulla ei ole riittävästi aikaa osallistua asuinalueeni kehittämiseen. Haluaisin osallistua nykyistä enemmän Joensuun kaupungin kehittämiseen. Saan tietoa asuinalueeni kehittämisestä riittävästi. Tiedän, miten voin osallistua ja vaikuttaa asuinalueeni kehittämiseen. Osallistun aktiivisesti asuinalueeni kehittämiseen. Joensuun kaupunki kuuntelee asukkaita päätöksenteossa. Vaikuttamismahdollisuudet asuinalueiden kehittämiseen ovat tasapuoliset Joensuun kaupungin kaikilla alueilla.

9 Ydinmaaseutu 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vuosi 2020? Vähentynyt/heikentynyt selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi Kaupungin kehysalue Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaupungin läheinen maaseutu 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Harvaan asuttu maaseutu Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Sarja1 Sarja2 Sarja3 Sarja4 Sarja5 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Rakennetun ympäristön tila

10 Aluetilaisuudet 4 kpl: Kiihtelysvaara 14.10, Tuupovaara 20.10, Eno 27.10,Pyhäselkä 3.11 Osallistujia 15-20/tilaisuus Kyselyn aluekohtaiset tuloskoosteet: Esille nousseita asioita/teemoja: 1) Kylien markkinointi tontit, alueiden mahdollisuudet ja vahvuudet 2) Peruspalvelutason turvaaminen terveyspalvelut, palveluiden järjestäminen 3) Yhdistystoiminnan rooli vaikutusmahdollisuudet, kaupungin tuki? 4) Tietoliikenne valokuitu 5) Yhdistysten yhteistyö koordinoija tähän, aktiivisia ihmisiä lisää 6) Nuorten huomiointi toiminta, harrastukset, tilat 7) Ympäristön siisteys 8) Tila-kysymys tiloja niukasti tai ei ollenkaan

11 Kiitos!

12 Kuntalaiskysely Eno Pasi Saukkonen

13 Eno (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) % Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen b) maalainen c) sekä kaupunkilainen että maalainen Enolaiset kokevat asuinpaikkansa tyypillisesti maaseutumaiseksi, mutta myös kaupunkimaisia piirteitä tunnistetaan ympäristöstä sekä maalainen että kaupunkilainen Millaiseksi asuinpaikka mielletään Sekä maaseutumaiseksi että kaupunkimaiseksi 13% Kaupunkimaiseksi 1% 28 % Identiteetissä korostuu maalaisuus, mutta myös kaupunkilaisuus nostaa päätään. Maaseutumaiseksi 83 %

14 Lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara) Kohdealueella noin 8500 kotitaloutta (pysyvä asutus) Satunnaisotoksessa noin 1000 kotitaloutta (12 %) o Noin 250 kotitaloutta/alue o Postinumeroalueittain niiden väkiluvun suhteessa o Vastaaja satunnaisesti valittu kotitalouden täysi-ikäisistä henkilöistä Tavoittaa myös hiljaisempia henkilöitä/kotitalouksia Kyselyyn Eno Taloudet 2013 (kpl) valikoituneet (kpl) Eno Keskus Uimaharju Louhioja Ahveninen Paukkaja Ukkola Haapalahti Kuismavaara Luhtapohja Sarvinki Revonkylä Yhteensä Selvittää 1) asukkaiden vaikuttamishalua ja mahdollisuuksia oman lähiympäristön asioihin ja sitä koskevaan päätöksentekoon, 2) mielipiteitä omasta asuinympäristöstä ja sen keskeisisistä kehittämiskohteista

15 Aineisto Vastauksia Enon postinumeroalueilta 131 kappaletta (vastausaktiivisuus 45 %) 47 % vastanneista asuu taajamassa, 53 prosenttia haja-asutusalueella. Ikäluokista yli 65-vuotiaat hieman muita aktiivisempia vastaajia Kyselyn vastaanottajana hieman useamman mies, mutta naiset aktiivisempia vastaajia. Hiljaisia tavoitettiin. Kysymyksessä laaja, alueellisesti kattava, ainutlaatuinen aineisto! Lähetetty, Vastattu, lkm Vastausaktiivisuus, lkm % Eno Keskus Uimaharju Louhioja Ahveninen Paukkaja Ukkola Haapalahti Kuismavaara) Luhtapohja Sarvinki Revonkylä Yhteensä Ikäluokat Lähetetty, % Vastattu, % % 3% % 53 % 65 -> 37 % 44 % Sukupuoli mies 52 % 45 % nainen 48 % 55 %

16 Tyytyväisyys asuinalueeseen (131 enolaista vastaajaa) Erittäin tyytyväinen 24 % Erittäin tyytymätön 2 % Melko tyytyväinen 51 % Melko tyytymätön 8 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 15 % Taajama Erittäin tyytyväinen 13 % Haja-asutus Melko tyytyväinen 53 % Erittäin tyytyväinen 35 % Erittäin tyytymätön 5 % Melko tyytymätön 11 % Melko tyytymätön 4 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 18 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 12 % Melko tyytyväinen 49 %

17 Tyytyväisyys asuinalueeseen (131 enolaista vastaajaa) Vahvuudet (teemat) Vastausten lukumäärä Rauhallisuus 70 Luonto 37 Palvelut 19 Ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet 16 Väljyys 8 Naapurit 8 Heikkoudet (teemat) Palvelut 43 Tiestö 36 Harrastusmahdollisuudet 16 Julkinen liikenne 11 Ympäristön siisteys 9 Politiikka ja päätöksenteko 8

18 Erittäin tyytymätön Vastausten keskiarvo Erittäin tyytyväinen Tyytyväisyys palvelujen saatavuuteen palvelun jälkeen suluissa oleva luku tarkoittaa vastaajien lukumäärää Enossa Yläkoulu (77) Alakoulu (79) Päivittäistavarakauppa (127) Päivähoitopalvelut (59) Eno Koko kyselyaineisto Taajama Haja-asutusalue Kasvatus- ja perheneuvonta (62) Vapaa-ajan palvelut (106) Ikääntyneiden palvelut (98) Terveyspalvelut (123) Julkisen liikenteen palvelut (114)

19 Ei kovin tärkeä Vastausten keskiarvo Erittäin tärkeä Kehittämiskohteet Teiden parantaminen Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen Kunnallisten palvelujen parantaminen Eno Koko kyselyaineisto Taajama Haja-asutusalue Joukkoliikenteen parantaminen Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Ympäristön siistiminen Kylä- ja aluerajat ylittävän yhteistyön kehittäminen Harrastusmahdollisuuksien parantaminen Luonto- ja perinnekohteiden kunnostaminen Uusien asukkaiden houkuttelu alueelle Kaupan ja muiden yksityisten palvelujen saatavuuden parantaminen Yhteishengen parantaminen Kylätapahtumien järjestäminen Talkoo- ja naapuriavun kehittäminen (apuringit) Maankäytön suunnittelun parantaminen

20 Ei lainkaan toimiva Vastausten keskiarvo Erittäin toimiva Vaikuttamisväylät Äänestäminen kunnallisvaaleissa Osallistuminen kylä- tai asukasyhdistyksen toimintaan Eno Koko kyselyaineisto Antamalla palautetta asukkaille suunnatuissa tilaisuuksissa Osallistuminen muun yhdistyksen tai järjestön toimintaan Antamalla palautetta kirjallisesti esim. kuntalaiskyselyissä Olemalla yhteydessä valtuutettuun tai luottamushenkilöön Olemalla yhteydessä viranhaltijaan Tekemällä tai allekirjoittamalla kuntalaisaloite Antamalla palautetta sähköisten viestimien kautta Osallistumalla asukkaista koostuvaan asukasraatiin Käyttämällä lakisääteisiä keinoja päätösten muuttamiseksi (valitus, kantelu)

21 Koko aineisto Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Usko tulevaan Eno 2020? Eno 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tuupovaara Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % Vähentynyt/heikentynyt selvästi 60 % 80 % 100 % Vähentynyt/heikentynyt hieman Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/Parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Kiihtelysvaara Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähentynyt/heikentynyt selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Lisääntynyt/Parantunut hieman Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman

22 Kiitokset Eno!

23 Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen

24 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen 30 % a) kaupunkilainen b) maalainen c) sekä kaupunkilainen että maalainen Kiihtelysvaaralaiset kokevat asuinpaikkansa selkeästi maaseutumaiseksi maalainen Millaiseksi asuinpaikka mielletään kaupunkimaiseksi 1 % sekä maaseutumaiseksi että kaupunkimaiseksi 6 % 67 % Kuitenkin identiteetissä on häivähdys myös kaupunkilaisuutta maaseutumaiseksi 93 %

25 Lähtökohdat Selvittää 1) asukkaiden vaikuttamishalua ja mahdollisuuksia oman lähiympäristön asioihin ja sitä koskevaan päätöksentekoon, 2) mielipiteitä omasta asuinympäristöstä ja sen keskeisisistä kehittämiskohteista Tavoittaa myös hiljaisempia henkilöitä/kotitalouksia Kyselyyn KIIHTELYSVAARA Taloudet 2013 (kpl) valikoituneet (kpl) Heinävaara Keskijärvi Kiihtelysvaara keskus Oskola Uskali Huhtilampi Yhteensä Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara) Kohdealueella noin 8500 kotitaloutta Satunnaisotoksessa noin 1000 kotitaloutta (12 %) o Noin 250 kotitaloutta/alue o Postinumeroalueittain niiden väkiluvun suhteessa o Vastaaja satunnaisesti valittu kotitalouden täysi-ikäisistä henkilöistä

26 Aineisto Vastauksia Kiihtelysvaaran postinumeroalueilta 116 kappaletta (vastausaktiivisuus 46 %) 41 % vastanneista asuu taajamassa, 59 prosenttia haja-asutusalueella. Ikäluokista yli 65-vuotiaat hieman muita aktiivisempia vastaajia Kyselyn vastaanottajana useamman mies, mutta naiset aktiivisempia vastaajia. Kysymyksessä laaja ja kattava aineisto Lähetetty, lkm Vastattu, lkm Heinävaara Keskijärvi Kiihtelysvaara Oskola Uskali Huhtilampi 10 4 Yhteensä Lähetetty, % Vastattu, % Ikäluokat % 5 % % 57 % 65 -> 35 % 38 % Sukupuoli mies 57 % 50 % nainen 43 % 50 %

27 Tyytyväisyys asuinalueeseen (116 kiihtelysvaaralaista vastaajaa) Erittäin tyytymätön Melko 1 % tyytymätön 4 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 9 % Erittäin tyytyväinen 23 % Melko tyytyväinen 63 % Vahvuudet (teemat) Vastausten lukumäärä Rauhallisuus 60 Luonto 46 Sijainti 17 Palvelut 16 Väljyys 15 Maaseutumaisuus 12 Naapurit 12 Heikkoudet (teemat) Tiestö 31 Palvelut 27 Julkinen liikenne 22 Harrastusmahdollisuudet 15 Ympäristön siisteys 10

28 Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen Vastausten keskiarvo Tyytyväisyys palvelujen saatavuuteen (palvelun jälkeen suluissa oleva luku tarkoittaa vastaajien määrää) Alakoulu (114) Yläkoulu (112) Päivittäistavarakauppa (73) Päivähoitopalvelut (53) Kiihtelysvaara Koko kyselyaineisto Taajama Haja-asutusalue Terveyspalvelut (112) Kasvatus- ja perheneuvonta (49) Ikääntyneiden palvelut (73) Vapaa-ajan palvelut (97) Julkisen liikenteen palvelut (93)

29 Ei kovin tärkeä Vastausten keskiarvo Erittäin tärkeä Kehittämiskohteet Teiden parantaminen Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Ympäristön siistiminen Kiihtelysvaara Koko kyselyaineisto Taajama Haja-asutusalue Joukkoliikenteen parantaminen Luonto- ja perinnekohteiden kunnostaminen Kunnallisten palvelujen parantaminen Harrastusmahdollisuuksien parantaminen Kaupan ja muiden yksityisten palvelujen saatavuuden parantaminen Kylä- ja aluerajat ylittävän yhteistyön kehittäminen Uusien asukkaiden houkuttelu alueelle Yhteishengen parantaminen Kylätapahtumien järjestäminen Talkoo- ja naapuriavun kehittäminen (apuringit) Maankäytön suunnittelun parantaminen

30 Ei lainkaan toimiva Vastausten keskiarvo Erittäin toimiva Äänestäminen kunnallisvaaleissa Kiihtelysvaara Koko kyselyaineisto Vaikuttamisväylät Osallistuminen kylä- tai asukasyhdistyksen toimintaan Antamalla palautetta asukkaille suunnatuissa tilaisuuksissa Antamalla palautetta kirjallisesti esim. kuntalaiskyselyissä Olemalla yhteydessä viranhaltijaan Olemalla yhteydessä valtuutettuun tai luottamushenkilöön Osallistuminen muun yhdistyksen tai järjestön toimintaan Antamalla palautetta sähköisten viestimien kautta Osallistumalla asukkaista koostuvaan asukasraatiin Tekemällä tai allekirjoittamalla kuntalaisaloite Käyttämällä lakisääteisiä keinoja päätösten muuttamiseksi (valitus, kantelu)

31 Koko aineisto Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Usko tulevaan Kiihtelysvaaran tilanne 2020 Kiihtelysvaara Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman Työpaikkojen määrä Eno Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Palvelujen saatavuus Työpaikkojen määrä Luonnonympäristön tila Palvelujen saatavuus Rakennetun ympäristön tila Luonnonympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman Rakennetun ympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman

32 Kiitokset Kiihtelysvaara!

33 Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen

34 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1) kaupunkilainen 2) maalainen maalainen sekä maalainen että kaupunkilainen 44 % 46 % 3) sekä kaupunkilainen että maalainen. Millaiseksi asuinpaikka mielletään Pyhäselkäläiset kokevat asuinpaikkansa useimmiten maaseutumaiseksi, mutta myös kaupunkimaiset piirteet ovat vahvasti esillä Identiteetissä maalaisuuden rinnalla myös kaupunkilaisuus tulee vahvana esille Huom. aluekohtaiset erot suuret Sekä maaseutumaiseksi että kaupunkimaiseksi 39 % Kaupunkimaiseksi 1 % Maaseutumaiseksi 60 %

35 Lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara) Kohdealueella noin 8500 kotitaloutta (pysyvä asutus) Satunnaisotoksessa noin 1000 kotitaloutta (12 %) o Noin 250 kotitaloutta/alue o Postinumeroalueittain niiden väkiluvun suhteessa o Vastaaja satunnaisesti valittu kotitalouden täysi-ikäisistä henkilöistä Tavoittaa myös hiljaisempia henkilöitä/kotitalouksia Kyselyyn Eno Taloudet 2013 (kpl) valikoituneet (kpl) Hammaslahti Reijola Niittylahti Suhmura Yhteensä Selvittää 1) asukkaiden vaikuttamishalua ja mahdollisuuksia oman lähiympäristön asioihin ja sitä koskevaan päätöksentekoon, 2) mielipiteitä omasta asuinympäristöstä ja sen keskeisisistä kehittämiskohteista

36 Aineisto Vastauksia Pyhäselän postinumeroalueilta 112 kappaletta (vastausaktiivisuus 45 %) 55 % vastanneista asuu taajamassa, 45 prosenttia haja-asutusalueella. Nuoret passiivisia vastaajia Miesten ja naisten vastausaktiivisuudessa ei eroa Hiljaisia tavoitettiin. Kysymyksessä laaja, alueellisesti kattava, ainutlaatuinen aineisto! Lähetetty, lkm Vastattu, lkm Vastausaktiivisuus, % Reijola Hammaslahti Niittylahti Suhmura Yhteensä Lähetetty, % Vastattu, % Ikäluokat % 3% % 70 % 65 -> 24 % 27 % Sukupuoli mies 44 % 43 % nainen 56 % 57 % Väittämä: Osallistun aktiivisesti asuinalueeni kehittämiseen. Jokseenkin samaa mieltä 8 % Neutraali kanta 47 % Täysin eri mieltä 19 % Jokseenkin eri mieltä 26 %

37 Tyytyväisyys asuinalueeseen (111 pyhäselkäläistä vastaajaa) Melko tyytymätön 5 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 5 % Reijola, Niittylahti Erittäin tyytyväinen 33 % Melko tyytymätön 4 % Melko tyytyväinen 60 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 3 % Erittäin tyytyväinen 27 % Melko tyytyväinen 63 % Hammaslahti, Suhmura Erittäin tyytyväinen 17 % Melko tyytymätön 5 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 9 % Melko tyytyväinen 69 %

38 Tyytyväisyys asuinalueeseen (111 pyhäselkäläistä vastaajaa) Vahvuudet (teemat) Vastausten lukumäärä Rauhallisuus 70 Luonto 35 Palvelut 33 Sijainti 27 Maaseutumaisuus 19 Tie- ja kulkuyhteydet 15 Ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet 15 Väljyys 14 Heikkoudet (teemat) Palvelut 40 Tiestö 28 Harrastusmahdollisuudet 25 Julkinen liikenne 16 Ympäristön siisteys 11

39 Erittäin tyytymätön Vastausten keskiarvo Erittäin tyytyväinen Tyytyväisyys palvelujen saatavuuteen palvelun jälkeen suluissa oleva luku tarkoittaa vastaajien lukumäärää Pyhäselässä Alakoulu (67) Päivittäistavarakauppa (111) Päivähoitopalvelut (52) Kasvatus- ja perheneuvonta (57) Pyhäselkä Koko kyselyaineisto Reijola, Niittylahti Hammaslahti, Suhmura Yläkoulu (67) Vapaa-ajan palvelut (96) Julkisen liikenteen palvelut (90) Ikääntyneiden palvelut (60) Terveyspalvelut (106)

40 Ei kovin tärkeä Vastausten keskiarvo Erittäin tärkeä Kehittämiskohteet Teiden parantaminen Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen Ympäristön siistiminen Pyhäselkä Koko kyselyaineisto Reijola, Niittylahti Hammaslahti, Suhmura Joukkoliikenteen parantaminen Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Kunnallisten palvelujen parantaminen Harrastusmahdollisuuksien parantaminen Luonto- ja perinnekohteiden kunnostaminen Kaupan ja muiden yksityisten palvelujen saatavuuden parantaminen Kylä- ja aluerajat ylittävän yhteistyön kehittäminen Yhteishengen parantaminen Kylätapahtumien järjestäminen Maankäytön suunnittelun parantaminen Uusien asukkaiden houkuttelu alueelle Talkoo- ja naapuriavun kehittäminen (apuringit)

41 Ei lainkaan toimiva Vastausten keskiarvo Erittäin toimiva Vaikuttamisväylät Äänestäminen kunnallisvaaleissa Antamalla palautetta asukkaille suunnatuissa tilaisuuksissa Antamalla palautetta kirjallisesti esim. kuntalaiskyselyissä Pyhäselkä Koko kyselyaineisto Reijola, Niittylahti Hammaslahti, Suhmura Osallistuminen kylä- tai asukasyhdistyksen toimintaan Olemalla yhteydessä viranhaltijaan Osallistuminen muun yhdistyksen tai järjestön toimintaan Olemalla yhteydessä valtuutettuun tai luottamushenkilöön Antamalla palautetta sähköisten viestimien kautta Tekemällä tai allekirjoittamalla kuntalaisaloite Käyttämällä lakisääteisiä keinoja päätösten muuttamiseksi (valitus, kantelu) Osallistumalla asukkaista koostuvaan asukasraatiin

42 Reijola, Niittylahti 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asukkaiden määrä Arvio tulevasta Pyhäselkä 2020? Työpaikkojen määrä Pyhäselkä Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Hammaslahti, Suhmura Vähentynyt/heikentynyt selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/Parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Luonnonympäristön tila Asukkaiden määrä Rakennetun ympäristön tila Työpaikkojen määrä Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman

43 Vuonna 2020? Pyhäselkä Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Eno Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähentynyt/heikentynyt selvästi 0 % 20 Vähentynyt/heikentynyt % 40 % hieman 60 % 80 % 100 % Tuupovaara Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/Parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Vähentynyt/heikentynyt selvästi 0 % 20 % Vähentynyt/heikentynyt 40 % hieman 60 % 80 % 100 % Kiihtelysvaara Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/Parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi Asukkaiden määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Työpaikkojen määrä Rakennetun ympäristön tila Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman Rakennetun ympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman

44 Kiitokset Pyhäselkä!

45 Kuntalaiskysely Tuupovaara Pasi Saukkonen

46 Tuupovaara (104 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen sekä maalainen että kaupunkilainen 1 % 15 % a) kaupunkilainen b) maalainen c) sekä kaupunkilainen että maalainen Tuupovaaralaiset kokevat asuinpaikkansa selkeästi maaseutumaiseksi Vaikka identiteetissä ripaus myös kaupunkilaisuutta, alue profiloituu vahvasti (ohjelma-alueista vahvimmin) maaseuduksi. maalainen Millaiseksi asuinpaikka mielletään kaupunkimaiseksi 1 % maaseutumaiseksi 97 % sekä maaseutumaiseksi että kaupunkimaiseksi 2 % 84 %

47 Lähtökohdat Tavoittaa myös hiljaisempia henkilöitä/kotitalouksia Selvittää 1) asukkaiden vaikuttamishalua ja mahdollisuuksia oman lähiympäristön asioihin ja sitä koskevaan päätöksentekoon, 2) mielipiteitä omasta asuinympäristöstä ja sen keskeisisistä kehittämiskohteista Kohdealueella noin 8500 kotitaloutta Taloudet 2013 (kpl) Kyselyyn valikoituneet (kpl) Tuupovaara Tuupovaara keskus - Pirttiaho Kovero Marjovaara Öllölä Hoilola Kinnasniemi Pirttiaho Kokinvaara Luutalahti Mannervaara Yhteensä Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara) Satunnaisotoksessa noin 1000 kotitaloutta (12 %) o Noin 250 kotitaloutta/alue o Postinumeroalueittain niiden väkiluvun suhteessa o Vastaaja satunnaisesti valittu kotitalouden täysi-ikäisistä henkilöistä

48 Aineisto Vastauksia Tuupovaaran postinumeroalueilta 105 kappaletta (vastausaktiivisuus 39 %) 27 % vastanneista asuu taajamassa, 73 prosenttia haja-asutusalueella. Ikäluokista yli 65-vuotiaat hieman muita aktiivisempia vastaajia Kyselyn vastaanottajana useamman mies, mutta naiset aktiivisempia vastaajia. Hiljaisia tavoitettiin. Kysymyksessä laaja ja kattava aineisto! Lähetetty, Vastattu, Vastausaktiivisuus, lkm lkm % Kovero Tuupovaara 43 keskus - Pirttiaho Öllölä Hoilola Marjovaara Pirttiaho Kinnasniemi Kokinvaara 6 % Luutalahti Mannervaara YHTEENSÄ Ikäluokat Lähetetty, % Vastattu, % % 3% % 49 % 65 -> 42 % 48 % Sukupuoli mies 59 % 52 % nainen 41 % 48 %

49 Tyytyväisyys asuinalueeseen (105 tuupovaaralaista vastaajaa) Erittäin Melko tyytymätön 1 % tyytymätön 5 % Erittäin tyytyväinen 26 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 12 % Vahvuudet (teemat) Vastausten lukumäärä Rauhallisuus 65 Luonto 44 Palvelut 12 Ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet 11 Väljyys 9 Puhtaus 9 Heikkoudet (teemat) Tiestö 31 Palvelut 19 Politiikka ja päätöksenteko 12 Tietoliikenne 9 Ympäristön siisteys 9 Melko tyytyväinen 56 %

50 Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen Vastausten keskiarvo Tyytyväisyys palvelujen saatavuuteen palvelun jälkeen suluissa oleva luku tarkoittaa vastaajien lukumäärää Tuupovaarassa Taaja-alueilla vastaajien määrä jää joidenkin palvelujen osalta hyvin vähäiseksi (esim. päivähoito 11kpl), mikä heikentää tulosten luotettavuutta Päivähoitopalvelut (44) Alakoulu (57) Yläkoulu (57) Päivittäistavarakauppa (103) Vapaa-ajan palvelut (83) Kasvatus- ja perheneuvonta (42) Tuupovaara Koko kyselyaineisto Taajama Haja-asutusalue Terveyspalvelut (99) Ikääntyneiden palvelut (79) Julkisen liikenteen palvelut (90)

51 Ei kovin tärkeä Vastausten keskiarvo Erittäin tärkeä Kehittämiskohteet Teiden parantaminen Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Joukkoliikenteen parantaminen Tuupovaara Koko kyselyaineisto Taajama Haja-asutusalue Kunnallisten palvelujen parantaminen Ympäristön siistiminen Uusien asukkaiden houkuttelu alueelle Kaupan ja muiden yksityisten palvelujen saatavuuden parantaminen Yhteishengen parantaminen Kylä- ja aluerajat ylittävän yhteistyön kehittäminen Luonto- ja perinnekohteiden kunnostaminen Talkoo- ja naapuriavun kehittäminen (apuringit) Harrastusmahdollisuuksien parantaminen Kylätapahtumien järjestäminen Maankäytön suunnittelun parantaminen

52 Ei lainkaan toimiva Vastausten keskiarvo Erittäin toimiva Vaikuttamisväylät Äänestäminen kunnallisvaaleissa Osallistuminen kylä- tai asukasyhdistyksen toimintaan Tuupovaara Koko kyselyaineisto Antamalla palautetta asukkaille suunnatuissa tilaisuuksissa Osallistuminen muun yhdistyksen tai järjestön toimintaan Antamalla palautetta kirjallisesti esim. kuntalaiskyselyissä Olemalla yhteydessä viranhaltijaan Olemalla yhteydessä valtuutettuun tai luottamushenkilöön Osallistumalla asukkaista koostuvaan asukasraatiin Antamalla palautetta sähköisten viestimien kautta Tekemällä tai allekirjoittamalla kuntalaisaloite Käyttämällä lakisääteisiä keinoja päätösten muuttamiseksi (valitus, kantelu)

53 Koko aineisto Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Usko tulevaan Tuupovaara 2020? Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Tuupovaara Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kiihtelysvaara Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/Parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähentynyt/heikentynyt selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Lisääntynyt/Parantunut hieman Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi

54 Kiitokset Tuupovaara!

55 Liite 4. Näkymiä aluetilaisuuksista

56 Liite 5. Kehittäjätapaamiseen osallistuneet Ajankohta: Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Osallistuja Aaro Piipponen Antero Lehikoinen Elina Pajula Erkki Martikainen Esa Huurreoksa Esko Lehto Jari Horttanainen Johanna Savolainen Maikki Rouvinen Nina Juvonen Pasi Saukkonen Petri Kahila Tanja Airaksinen Teuvo Hirvonen Timo Hirvonen Timo Reko Tuula Kiviniemi Organisaatio Joensuun kaupunki Joensuun seudun Leader ry Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Maaseudun Sivistysliitto ry Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuun seudun Leader ry Joensuun kaupunki Itä-Suomen yliopisto/spatia Joensuun kaupunki Joensuun seudun maaseutupalvelut Itä-Suomen yliopisto/spatia Itä-Suomen yliopisto/spatia Pohjois-Karjalan kylät ry Joensuun seudun maaseutupalvelut Itä-Suomen yliopisto/spatia Maaseudun Sivistysliitto ry Joensuun kaupunki

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen 3.11.2015 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1)

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Tuupovaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Tuupovaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 20.10.2015 (104 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä %

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä % Joensuun kaupunki VÄESTÖ Väestö vuoden alussa 1850-2015 Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta määrä määrä Määrä % 1850 284 1998 50 980 223 0,4 1900 2 984 1999 51 113 133 0,3 1910 4 789 2000 51

Lisätiedot

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä %

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä % Joensuun kaupunki VÄESTÖ Väestö vuoden alussa 1850-2016 Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta määrä määrä Määrä % 1850 284 1998 50 980 223 0,4 1900 2 984 1999 51 113 133 0,3 1910 4 789 2000 51

Lisätiedot

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä %

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä % henkilöä Joensuun kaupunki VÄESTÖ Väestö vuoden alussa 1850-2017 Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta määrä määrä Määrä % 1850 284 2001 51 758 244 0,5 1900 2 984 2002 52 140 382 0,7 1910 4 789

Lisätiedot

Joensuun kaupunki ELINKEINOT. Työllinen työvoima toimialoittain Työpaikat toimialoittain

Joensuun kaupunki ELINKEINOT. Työllinen työvoima toimialoittain Työpaikat toimialoittain Joensuun kaupunki ELINKEINOT Työllinen työvoima toimialoittain 2012-2013 2012 2013 A maa-, metsä- ja kalatalous 779 784 B, D-E kaivostoim.; sähkö-, kaasu- ja lämpöh.; vesi-,viemäri-ja jäteh. 336 364 C

Lisätiedot

Joensuun kaupunki ELINKEINOT. Työllinen työvoima toimialoittain Työpaikat toimialoittain

Joensuun kaupunki ELINKEINOT. Työllinen työvoima toimialoittain Työpaikat toimialoittain Joensuun kaupunki ELINKEINOT Työllinen työvoima toimialoittain 2013-2014 2013 2014 A maa-, metsä- ja kalatalous 784 686 B, D-E kaivostoim.; sähkö-, kaasu- ja lämpöh.; vesi-,viemäri-ja jäteh. 364 317 C

Lisätiedot

POLVIJÄRVI

POLVIJÄRVI Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Polvijäven ja Outokummun kuntajakoselvitys Sivistysryhmä LIITE: Palveluverkko - Alueellinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen paikkavajaus / ylitarjonta nykyisillä kiinteistöillä

Lisätiedot

Kataja voitti koripalloilun Suomen mestaruuden keväällä 2015. 2016 Mitalijuhlat järjestettiin Joensuun torilla 21.5.2015.

Kataja voitti koripalloilun Suomen mestaruuden keväällä 2015. 2016 Mitalijuhlat järjestettiin Joensuun torilla 21.5.2015. Joensuu taskussa 2016 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Asumisväljyys 12 Asuntokanta hallintaperusteen mukaan 11 Asuntokanta huoneluvun mukaan 11 Asuntokanta talotyypeittäin 11 Asuntotuotanto talotyypeittäin 11

Lisätiedot

Joensuu taskussa 2013

Joensuu taskussa 2013 Joensuu taskussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO sivu Ammattikorkeakoulu 17 Asumisväljyys 12 Asuntokanta hallintaperusteen mukaan 11 Asuntokanta huoneluvun mukaan 11 Asuntokanta talotyypeittäin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2011 Rinnakkaislääketeollisuus Ry

Rinnakkaislääketutkimus 2011 Rinnakkaislääketeollisuus Ry Rinnakkaislääketutkimus 0 Rinnakkaislääketeollisuus Ry Research Insight Finland Oy RIF-07 Syyskuu 0 Elina Iivarinen Jorma Hakanen Slide Master Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Rinnakkaislääketeollisuus

Lisätiedot

Ympäristökysely Taulukkoraportti N=644 Julkaistu: 22.5.2009

Ympäristökysely Taulukkoraportti N=644 Julkaistu: 22.5.2009 Ympäristökysely Taulukkoraportti N=644 Julkaistu: 22.5.2009 Kaikki vastaajat (N=644) Oletko Poika 45 % Tyttö 55 % Ikä 12 v. tai alle 10 % 13 v. 18 % 14 v. 23 % 15 v. 22 % 16 v. 9 % 17 v. 10 % 18 v. 4 %

Lisätiedot

Joensuu taskussa 2014

Joensuu taskussa 2014 Joensuu taskussa 2014 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO sivu Asumisväljyys 12 Asuntokanta hallintaperusteen mukaan 11 Asuntokanta huoneluvun mukaan 11 Asuntokanta talotyypeittäin 11 Asuntotuotanto talotyypeittäin

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

JOENSUU: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontinluovutus. Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.

JOENSUU: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontinluovutus. Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu. JOENSUU: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontinluovutus Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi VÄESTÖN SIJOITTUMINEN KAUPUNKISEUDULLA Asukasmäärä eri

Lisätiedot

KARTOITUS FINANSSIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSESTÄ - TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN TULOKSISTA

KARTOITUS FINANSSIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSESTÄ - TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN TULOKSISTA KARTOITUS FINANSSIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSESTÄ - TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN TULOKSISTA 9.4.2015 1 Kartoitus finanssialan toimintaympäristön kehityksestä Finanssialan Keskusliitto teetti syksyn 2014

Lisätiedot

demokratia Kuinka rakennetaan kestäviä paikallisyhteisöjä? Palvelut, elinvoima ja Vihti 24.11.2014

demokratia Kuinka rakennetaan kestäviä paikallisyhteisöjä? Palvelut, elinvoima ja Vihti 24.11.2014 Kuinka rakennetaan kestäviä paikallisyhteisöjä? Palvelut, elinvoima ja demokratia Vihti 24.11.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Onnittelut tähän mennessä tehdystä

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli vanhemmille

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Joensuu taskussa

Joensuu taskussa Joensuu taskussa 2015 1 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO sivu Asumisväljyys 12 Asuntokanta hallintaperusteen mukaan 11 Asuntokanta huoneluvun mukaan 11 Asuntokanta talotyypeittäin 11 Asuntotuotanto

Lisätiedot

Ikäsyrjintä työpaikoilla 2016

Ikäsyrjintä työpaikoilla 2016 Ikäsyrjintä työpaikoilla 0 Sakari Nurmela TNS Gallup Oy Ikäsyrjintä työpaikoilla 0 Tutkimuksen toteuttaminen Ikäsyrjintä työpaikoilla 0 Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimusaineisto kerättiin

Lisätiedot

Tonttimarkkinoinnin suunnittelupalaveri. Enon palvelupiste klo 16-18

Tonttimarkkinoinnin suunnittelupalaveri. Enon palvelupiste klo 16-18 Tonttimarkkinoinnin suunnittelupalaveri Enon palvelupiste 25.2.2018 klo 16-18 Asialista Avaus ja osallistujat Tavoitteet, palaverissa päätettävät asiat Alustukset Johanna Junno, tsemppipuheenvuoro Aaro

Lisätiedot

ARTTU2 Kuntalaistutkimus 2015. Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen

ARTTU2 Kuntalaistutkimus 2015. Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen ARTTU2 Kuntalaistutkimus 2015 Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen Marianne Pekola-Sjöblom / tammikuu 2016 I Vaaliosallistumiseen liittyviä kysymyksiä 2 K33.1: Kunnallisvaaleissa äänestäminen on

Lisätiedot

Joensuu taskussa 2017

Joensuu taskussa 2017 Joensuu taskussa 2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu Asumisväljyys 11 Asuntokanta hallintaperusteen mukaan 11 Asuntokanta huoneluvun mukaan 11 Asuntokanta talotyypeittäin 11 Asuntotuotanto talotyypeittäin 11 Autokanta

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Selvitys työelämää ja työhyvinvointia kehittävien palveluiden tarjonnasta

Selvitys työelämää ja työhyvinvointia kehittävien palveluiden tarjonnasta Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämistä tukevien palveluiden tarjonta selvitys erityisesti eteläpohjalaisille yrityksille suunnatusta palvelutarjonnasta Alustavia tuloksia selvityksestä, toukokuu 2015

Lisätiedot

3. Asumismuotonne Ympyröikää oikea vaihtoehto 1. Omakotitalo 2. Rivitalo/paritalo 3. Kesäasunto 4. Muu, mikä?

3. Asumismuotonne Ympyröikää oikea vaihtoehto 1. Omakotitalo 2. Rivitalo/paritalo 3. Kesäasunto 4. Muu, mikä? KYLÄKYSELY TAUSTATIEDOT 1. Millä alueella asutte? Ympyröikää oikea vaihtoehto 1. Kaukas 2. Uusikylä 3. Myllykylä 2. Montako henkilöä talouteenne kuuluu? 0-6 v. henkilöä 7-17 v. henkilöä 18-65 v. henkilöä

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Joensuun maaseutualueiden kehittämisohjelma

Joensuun maaseutualueiden kehittämisohjelma 2009 2013 Joensuun maaseutualueiden kehittämisohjelma 21.11.2008 Tiivistelmä Enon ja Pyhäselän liittyessä Joensuuhun vuonna 2009 kaupungin maapinta-ala kaksinkertaistuu ja asukasmäärä kasvaa vajaalla 15

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu

Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu Joensuun maaseutuohjelma vuosille 2016 2020 Kaupunginvaltuusto 30.5.2016 44 Esipuhe Joensuun kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011 ja alueelliset kuluttajakuvat Pekka Myrskylä Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Julkisten hankintojen lainsäädännön vaikutus arkkitehtipalveluihin Kesä-elokuu 2010, vastaajia: 66

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Julkisten hankintojen lainsäädännön vaikutus arkkitehtipalveluihin Kesä-elokuu 2010, vastaajia: 66 Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Julkisten hankintojen lainsäädännön vaikutus arkkitehtipalveluihin Kesä-elokuu 2010, vastaajia: 66 1 Sisältö Tutkimuksen tausta ja toteutus 3 Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu

Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu Joensuun maaseutuohjelma vuosille 2016 2020 Luonnos 19.2.2016 Sisällys Esipuhe... 2 1. Joensuun maaseutualueet... 3 1.1 Joensuun maaseudun kehitystrendit tilastojen

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Joensuu taskussa 2012

Joensuu taskussa 2012 Joensuu taskussa 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu SISÄLLYSLUETTELO Ammattikorkeakoulu... 17 Asumisväljyys... 12 Asuntokanta hallintaperusteen mukaan... 11 Asuntokanta huoneluvun mukaan... 11 Asuntokanta talotyypeittäin...

Lisätiedot

Mielestämme hyvä kannustus ja mukava ilmapiiri on opiskelijalle todella tärkeää.

Mielestämme hyvä kannustus ja mukava ilmapiiri on opiskelijalle todella tärkeää. Ops-perusteluonnosten palaute Poikkilaakson oppilailta 1 LUKU 2 B Perusopetuksen arvoperusta Suunta on oikea, ja tekstissä kuvataan hyvin sitä, kuinka kaikilla lapsilla kuuluisi olla oikeus opiskella ja

Lisätiedot

Tohmajärvi. Kuntaraportti

Tohmajärvi. Kuntaraportti Tohmajärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke

Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 31.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry

Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2014 Vastuullinen lahjoittaminen ry 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen Vastuullinen lahjoittaminen ry:n (VaLa), Kansalaisyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuntalaisten kuuleminen ja tiedon hyödyntäminen Siun Sote valmistelussa Hyvinvointifoorumi 2016 2.5.2016 Lahti. Toiminnanjohtaja Elina Pajula

Kuntalaisten kuuleminen ja tiedon hyödyntäminen Siun Sote valmistelussa Hyvinvointifoorumi 2016 2.5.2016 Lahti. Toiminnanjohtaja Elina Pajula Kuntalaisten kuuleminen ja tiedon hyödyntäminen Siun Sote valmistelussa Hyvinvointifoorumi 2016 2.5.2016 Lahti Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten

Lisätiedot

Kuntien sote-menot 2012. 20,6 miljardia

Kuntien sote-menot 2012. 20,6 miljardia 1 Palveluseteli Kuntien sote-menot 2012 Kuntien sote-hankinnat yksityisiltä 2,38 mrd. eli 11,7 % 46 % kuntien menoista 20,6 miljardia Palveluseteli 0,08 mrd. eli noin 80 miljoonaa Julkisen sektorin oma

Lisätiedot

ASEMAKAAVOJEN ULKOPUOLISEN RAKENTAMISEN SEUDULLISET PERIAATTEET

ASEMAKAAVOJEN ULKOPUOLISEN RAKENTAMISEN SEUDULLISET PERIAATTEET ASEMAKAAVOJEN ULKOPUOLISEN RAKENTAMISEN SEUDULLISET PERIAATTEET Seutuhallitus 30.1.2013 Kuntajohtajakokous 14.12.2012 Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä 5.12.2012 1. PERIAATTEIDEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahen kaupunginhallitus 7.11.2016 Vastaus valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloitteeseen Kv 21.3.2016 41 / väkiluvun laskun aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAHDEN RENKOMÄKI. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAHDEN RENKOMÄKI. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAHDEN RENKOMÄKI Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Aluerajaus ja aineistot Sijoittuminen liikkumisvyöhykkeille VÄESTÖMÄÄRÄ Koko Kohdealue

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Espoo, Turku ja Vantaa. 10.1.2016 FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Espoo, Turku ja Vantaa. 10.1.2016 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 201 Espoo, Turku ja Vantaa 10.1.2016 Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyys 201 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti

Lisätiedot

Vaskion kyläkyselyn tuloksia

Vaskion kyläkyselyn tuloksia Vaskion kyläkyselyn tuloksia ke 15.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (134 vast.) Kumio 8 % Pampari - Toivila 37 % Vaskion kirkko - Ruotsala 24 % Sahala Perälä - Kuttila 9 % Heinäsuo 9 % Kierla

Lisätiedot

ZA4727. Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4727. Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Finland ZA4727 Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 194 URBAN AUDIT IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0: Q1 Voisitteko kertoa, oletteko yleisesti ottaen

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Vastausten määrä: 209 Tulostettu 6.2.2013 11:12:24

Vastausten määrä: 209 Tulostettu 6.2.2013 11:12:24 Vastausten määrä: 209 Tulostettu 6.2.2013 11:12:24 Poiminta luokat 7-9 7. luokalla = 1 TAI 8. luokalla = 1 TAI 9. luokalla = 1 Lapseni on: Lomakkeiden määrä 209 1. luokalla 0 2. luokalla 0 3. luokalla

Lisätiedot

Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014

Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Lukiokoulutuksen saavutettavuus hyvä. Alueen lukioverkko on opiskelijamääriin nähden laaja. Saavutettavuus toteutuu pienemmälläkin verkolla. Isot lukiot sijaitsevat Porissa

Lisätiedot

Helsinki. Kuntaraportti

Helsinki. Kuntaraportti Helsinki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Vantaa. Kuntaraportti

Vantaa. Kuntaraportti Vantaa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimus järjestäytymisestä

Tutkimus järjestäytymisestä Tutkimus järjestäytymisestä Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen taustaa: Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen ammatilliseen järjestäytymiseen liittyen Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

ARJEN KESKIÖSSÄ HELSINKI 7.3.2013 MARTTI NORJA

ARJEN KESKIÖSSÄ HELSINKI 7.3.2013 MARTTI NORJA ARJEN KESKIÖSSÄ HELSINKI 7.3.2013 MARTTI NORJA Seinäjoki 2005 ja 2009 kuntaliitosten jälkeen Pinta-ala kasvoi yli kymmenkertaiseksi ja on nyt 1469 km2 Asukkaita tällä hetkellä lähes 60000 ja väkiluku kasvaa

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä

Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa. Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa Ville Helminen Suomen ympäristökeskus Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017 Asumistoiveet Asukasbarometrin mukaan kerrostaloasumisen toiveet alkavat selvästi lisääntyä

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 Toimielin/lautakunta koulutuslautakunta Käyttötalous Toim 40 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 410 KOULUTUSPALVELUT Talouspäällikkö 4100 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

Äänestyskäyttäytyminen, paikallisidentiteetti ja osallistuminen

Äänestyskäyttäytyminen, paikallisidentiteetti ja osallistuminen Mitä äänestyskäyttäytyminen kertoo paikallisesta identiteetistä ja sen säilymisestä kuntaliitoskunnissa? Rajat ylittävä äänestäminen liitoskuntien kuntavaaleissa Äänestyskäyttäytyminen, paikallisidentiteetti

Lisätiedot

Lähtökohtia tulevaisuuden hoivaan

Lähtökohtia tulevaisuuden hoivaan VVV loppuseminaari 7.6.2012, Rake-sali, Klaus K, Helsinki Lähtökohtia tulevaisuuden hoivaan Hyttinen Virva & Suomalainen Sanna Esityksen sisältö Taustaa Lähtökohtia Tutkimuksen toteutus Tulokset Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2015

Kuntalaistutkimus 2015 Kuntalaistutkimus 2015 Tulosmaistiaisia kyselyn ennakkoaineistosta 29.5.2015 KUNTASEMINAARI 3.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö KUNTALAISTUTKIMUS 2015: Jatkoa ARTTU- ja KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

Palvelut nyt ja tulevaisuudessa

Palvelut nyt ja tulevaisuudessa Yleiskaavatyö 2013 2016 Yleiskaavaluonnos 2014 Palvelut nyt ja tulevaisuudessa Nettikysely 13.11. 15.12.2014 vastaajia 1 339 Palvelut Lahdessa nyt ja tulevaisuudessa Lahden kaupungin maankäyttö toteutti

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASON MÄÄRITTELYTYÖ

FORSSAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASON MÄÄRITTELYTYÖ FORSSAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASON MÄÄRITTELYTYÖ ASUKASKYSELYN TULOKSET 4/2016 VASTANNEIDEN ASUINKUNTA Eniten vastauksia tuli Tammelasta ja Humppilasta Kokonaisvastausmäärä oli 220 IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA

Lisätiedot

Savonlinna. Kuntaraportti

Savonlinna. Kuntaraportti Savonlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 11.4.2011 1 Muuttuva vapaa-ajan asuminen muuttuvalla maaseudulla

Lisätiedot

Kuopio. Kuntaraportti

Kuopio. Kuntaraportti Kuopio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tilastokeskuksen väestöennusteet

Tilastokeskuksen väestöennusteet Tilastokeskuksen väestöennusteet Kymppi-Moni hankkeen 2. työpaja Markus Rapo, Väestö- ja kuolemansyytilastot Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiaa Miksi ennusteita laaditaan Tilastokeskuksen väestöennusteen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä?

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? - Ensimmäisiä osatuloksia kevään 2015 kuntalaiskyselystä Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

VUODEN 2011 JOUKKOLIIKENTEEN VUOSIKERTOMUS

VUODEN 2011 JOUKKOLIIKENTEEN VUOSIKERTOMUS 1 VUODEN 2011 JOUKKOLIIKENTEEN VUOSIKERTOMUS KESKUSHALLINTO KAUPUNKISUUNNITTELUYKSIKKÖ Sisällys 1. Vuoden 2011 joukkoliikenteen vuosikertomus... 3 1.1. Kulunut vuosi sekä seudullinen yhteistyö ja joukkoliikennesuunnitelma...

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Kunnanhallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Hallitusjäsenen henkilökohtainen arviointi

Kunnanhallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Hallitusjäsenen henkilökohtainen arviointi Liite 3 Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen 9/80/2012 Kunnanhallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Hallitusjäsenen henkilökohtainen arviointi Hallitustyön edellytykset, toimintakulttuuri

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin

Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin Alueet, yritykset ja tuotteet - Tietoa löytyy, kun luokitukset ovat tiedossa -seminaari 11.3.2009 Ulla-Maarit Saarinen Esityksen sisältö

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Alajärvi. Kuntaraportti

Alajärvi. Kuntaraportti Alajärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietotekninen osaaminen seitsemässä kaakkoissuomalaisessa kunnassa

Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietotekninen osaaminen seitsemässä kaakkoissuomalaisessa kunnassa Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietotekninen osaaminen seitsemässä kaakkoissuomalaisessa kunnassa Terveydenhuollon atk-päivät 30.5.2006 Mikkeli, Johanna Kallio, kehittämissuunnittelija,

Lisätiedot

Populismi ja puoluejärjestelmä Heikki Paloheimo Muutosvaalit 2011 kirjan julkistamisseminaari 29.3.2012

Populismi ja puoluejärjestelmä Heikki Paloheimo Muutosvaalit 2011 kirjan julkistamisseminaari 29.3.2012 Populismi ja puoluejärjestelmä Heikki Paloheimo Muutosvaalit 2011 kirjan julkistamisseminaari 29.3.2012 heikki.paloheimo@uta.fi Populististen puolueiden yhteiset piirteet 1. Ne sitoutuvat määrätyllä alueella

Lisätiedot

Mittauksesta. Kouvolan kaupungin 360 mittaukset ja henkilökohtaiset purkucoachaukset Yhteenvetoraportti ja vertailut toimialoittain

Mittauksesta. Kouvolan kaupungin 360 mittaukset ja henkilökohtaiset purkucoachaukset Yhteenvetoraportti ja vertailut toimialoittain Free and Focus co-energy. Kouvolan kaupungin 360 mittaukset ja henkilökohtaiset purkucoachaukset Yhteenvetoraportti ja vertailut toimialoittain 4.4.2016 Innotiimi / Anssi Juutilainen www.innotiimi-icg.com

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana

Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana Tietoja kuntalaisaloitteiden määristä 2005-2011 Kuntalaisten suhtautuminen kuntalaisaloitteisiin Maaliskuu 2012 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2010 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE:

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2010 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE: VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2010 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE: - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot