Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu"

Transkriptio

1 Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu Joensuun maaseutuohjelma vuosille Liitteet Liite 1. Joensuun maaseutu tilastojen valossa Liite 2. Kuntalaiskyselyn tulokset maaseutuluokituksella (kehittäjätapaamisen aineisto) Liite 3. Kuntalaiskyselyn tulokset aluejaolla Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara (aluetilaisuuksien aineisto) Liite 4. Näkymiä aluetilaisuuksista (valokuvat) Liite 5. Kehittäjätapaamiseen osallistuneet

2 Liite 1. Joensuun maaseutualueet tilastojen valossa (Lähde: Tilastokeskus) Tilastoalue Väkiluku 2014 (lkm) Työpaikat 2013 (lkm) Työttömät Työlliset Asukkaiden pääasiallinen toiminta 2013, % Ikärakenne 2014, % vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Eläkeläiset Muut 0-15 v v v v. 75 v Iiksenvaara Karhunmäki Ketunpesät Iiksenniitty Kiihtelysvaara Palo-Murtojärvi Heinävaara-Särkivaara Keskijärvi-Röksä Huhtilampi-Haapaloso-Raatevaara Uskali Tuupovaaran kirkonkylä Konnunniemi Kattila-aho Pirttijärvi Kovero Heinäaho Öllölä Luutalahti Hoilola Hammaslahti Ohvana-Niva-Rauansalo Reijola Niittylahti Suhmura Vehkapuro Rasivaara Rekivaara Kirkonkylä, Tuprava Louhioja Karhunsalo Pohja Kuusijärvi Sirkenvaara Ahveninen Uimaharju, Enonsalo, Siikavaara Ukkola Paukkaja Haapalahti Revonkylä-Löytöjärvi Sarvinki Kuisma Palovaara-Luhtapohja Ohjelma-alue yhteensä Koko Joensuu

3 Liite 4. Kuntalaiskyselyn tulokset maaseutuluokituksella (kehittäjätapaamisen aineisto) Havaintoja kuntalaiskyselystä Kehittäjätapaaminen Pasi Saukkonen

4 Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara) Kohdealueella noin 8500 kotitaloutta (pysyvä asutus) Satunnaisotoksessa noin 1000 kotitaloutta (12 %) o Noin 250 kotitaloutta/alue o Postinumeroalueittain niiden väkiluvun suhteessa o Vastaaja satunnaisesti valittu kotitalouden täysi-ikäisistä henkilöistä Tavoittaa myös hiljaisempia henkilöitä/kotitalouksia Kotitalouksia, lkm Lähetetty, lkm Pyhäselkä Eno Kiihtelysvaara Tuupovaara Selvittää 1) asukkaiden vaikuttamishalua ja mahdollisuuksia oman lähiympäristön asioihin ja sitä koskevaan päätöksentekoon, 2) mielipiteitä omasta asuinympäristöstä ja sen keskeisisistä kehittämiskohteista

5 Aineisto Vastauksia 496 kpl (vastausaktiivisuus 47 %) 43 % vastanneista asuu taajamassa, 57 % haja-asutusalueella. Ikäryhmistä aktiivisimpia vastaajia yli 65- vuotiaat. Miesten ja naisten vastausaktiivisuudessa ei suurta eroa Kysymyksessä laaja, ainutlaatuinen aineisto! Lähetetty, lkm Vastattu, lkm Vastausaktiivisuus, % Pyhäselkä Eno Kiihtelysvaara Tuupovaara Lähetetty, % Vastattu, % Ikäluokat % 3% % 57 % 65 -> 35 % 40 % Sukupuoli mies 53 % 47 % nainen 47 % 53 %

6 Kyselyn vastaukset kaupunki-maaseutuluokituksella Aluetyyppi Osuus Harvaan asuttu maaseutu 55 % Kaupungin läheinen maaseutu 18% Kaupungin kehysalue 16 % Ydinmaaseutu 11 %

7 Ei kovin tärkeä Vastausten keskiarvo Erittäin tärkeä Teiden parantaminen Kehittämiskohteet Koko kyselyaineisto (n= ) Kaupungin kehysalue (n=65-68) Kaupungin läheinen maaseutu (n= ) Harvaan asuttu maaseutu Ydinmaaseutu (n=48-52) (n=73-79) Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Joukkoliikenteen parantaminen Ympäristön siistiminen Kunnallisten palvelujen parantaminen Luonto- ja perinnekohteiden kunnostaminen Harrastusmahdollisuuksien parantaminen Kylä- ja aluerajat ylittävän yhteistyön kehittäminen Kaupan ja muiden yksityisten palvelujen saatavuuden parantaminen Uusien asukkaiden houkuttelu alueelle Yhteishengen parantaminen Kylätapahtumien järjestäminen Talkoo- ja naapuriavun kehittäminen (apuringit) Maankäytön suunnittelun parantaminen

8 Täysin eri mieltä Vastausten keskiarvo Täysin samaa mieltä Seuraan aktiivisesti asuinalueeni kehittämistä koskevia uutisia. Vaikuttaminen ja osallisuus Koko kyselyaineisto (n= ) Kaupungin kehysalue (n=68-71) Kaupungin läheinen maaseutu Harvaan asuttu maaseutu Ydinmaaseutu (n=49-52) (n=77-80) (n= ) Asuinalueeni kehittämiseen on vaikea osallistua. Minulla ei ole riittävästi aikaa osallistua asuinalueeni kehittämiseen. Haluaisin osallistua nykyistä enemmän Joensuun kaupungin kehittämiseen. Saan tietoa asuinalueeni kehittämisestä riittävästi. Tiedän, miten voin osallistua ja vaikuttaa asuinalueeni kehittämiseen. Osallistun aktiivisesti asuinalueeni kehittämiseen. Joensuun kaupunki kuuntelee asukkaita päätöksenteossa. Vaikuttamismahdollisuudet asuinalueiden kehittämiseen ovat tasapuoliset Joensuun kaupungin kaikilla alueilla.

9 Ydinmaaseutu 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vuosi 2020? Vähentynyt/heikentynyt selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi Kaupungin kehysalue Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaupungin läheinen maaseutu 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Harvaan asuttu maaseutu Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Sarja1 Sarja2 Sarja3 Sarja4 Sarja5 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Rakennetun ympäristön tila

10 Aluetilaisuudet 4 kpl: Kiihtelysvaara 14.10, Tuupovaara 20.10, Eno 27.10,Pyhäselkä 3.11 Osallistujia 15-20/tilaisuus Kyselyn aluekohtaiset tuloskoosteet: Esille nousseita asioita/teemoja: 1) Kylien markkinointi tontit, alueiden mahdollisuudet ja vahvuudet 2) Peruspalvelutason turvaaminen terveyspalvelut, palveluiden järjestäminen 3) Yhdistystoiminnan rooli vaikutusmahdollisuudet, kaupungin tuki? 4) Tietoliikenne valokuitu 5) Yhdistysten yhteistyö koordinoija tähän, aktiivisia ihmisiä lisää 6) Nuorten huomiointi toiminta, harrastukset, tilat 7) Ympäristön siisteys 8) Tila-kysymys tiloja niukasti tai ei ollenkaan

11 Kiitos!

12 Kuntalaiskysely Eno Pasi Saukkonen

13 Eno (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) % Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen b) maalainen c) sekä kaupunkilainen että maalainen Enolaiset kokevat asuinpaikkansa tyypillisesti maaseutumaiseksi, mutta myös kaupunkimaisia piirteitä tunnistetaan ympäristöstä sekä maalainen että kaupunkilainen Millaiseksi asuinpaikka mielletään Sekä maaseutumaiseksi että kaupunkimaiseksi 13% Kaupunkimaiseksi 1% 28 % Identiteetissä korostuu maalaisuus, mutta myös kaupunkilaisuus nostaa päätään. Maaseutumaiseksi 83 %

14 Lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara) Kohdealueella noin 8500 kotitaloutta (pysyvä asutus) Satunnaisotoksessa noin 1000 kotitaloutta (12 %) o Noin 250 kotitaloutta/alue o Postinumeroalueittain niiden väkiluvun suhteessa o Vastaaja satunnaisesti valittu kotitalouden täysi-ikäisistä henkilöistä Tavoittaa myös hiljaisempia henkilöitä/kotitalouksia Kyselyyn Eno Taloudet 2013 (kpl) valikoituneet (kpl) Eno Keskus Uimaharju Louhioja Ahveninen Paukkaja Ukkola Haapalahti Kuismavaara Luhtapohja Sarvinki Revonkylä Yhteensä Selvittää 1) asukkaiden vaikuttamishalua ja mahdollisuuksia oman lähiympäristön asioihin ja sitä koskevaan päätöksentekoon, 2) mielipiteitä omasta asuinympäristöstä ja sen keskeisisistä kehittämiskohteista

15 Aineisto Vastauksia Enon postinumeroalueilta 131 kappaletta (vastausaktiivisuus 45 %) 47 % vastanneista asuu taajamassa, 53 prosenttia haja-asutusalueella. Ikäluokista yli 65-vuotiaat hieman muita aktiivisempia vastaajia Kyselyn vastaanottajana hieman useamman mies, mutta naiset aktiivisempia vastaajia. Hiljaisia tavoitettiin. Kysymyksessä laaja, alueellisesti kattava, ainutlaatuinen aineisto! Lähetetty, Vastattu, lkm Vastausaktiivisuus, lkm % Eno Keskus Uimaharju Louhioja Ahveninen Paukkaja Ukkola Haapalahti Kuismavaara) Luhtapohja Sarvinki Revonkylä Yhteensä Ikäluokat Lähetetty, % Vastattu, % % 3% % 53 % 65 -> 37 % 44 % Sukupuoli mies 52 % 45 % nainen 48 % 55 %

16 Tyytyväisyys asuinalueeseen (131 enolaista vastaajaa) Erittäin tyytyväinen 24 % Erittäin tyytymätön 2 % Melko tyytyväinen 51 % Melko tyytymätön 8 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 15 % Taajama Erittäin tyytyväinen 13 % Haja-asutus Melko tyytyväinen 53 % Erittäin tyytyväinen 35 % Erittäin tyytymätön 5 % Melko tyytymätön 11 % Melko tyytymätön 4 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 18 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 12 % Melko tyytyväinen 49 %

17 Tyytyväisyys asuinalueeseen (131 enolaista vastaajaa) Vahvuudet (teemat) Vastausten lukumäärä Rauhallisuus 70 Luonto 37 Palvelut 19 Ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet 16 Väljyys 8 Naapurit 8 Heikkoudet (teemat) Palvelut 43 Tiestö 36 Harrastusmahdollisuudet 16 Julkinen liikenne 11 Ympäristön siisteys 9 Politiikka ja päätöksenteko 8

18 Erittäin tyytymätön Vastausten keskiarvo Erittäin tyytyväinen Tyytyväisyys palvelujen saatavuuteen palvelun jälkeen suluissa oleva luku tarkoittaa vastaajien lukumäärää Enossa Yläkoulu (77) Alakoulu (79) Päivittäistavarakauppa (127) Päivähoitopalvelut (59) Eno Koko kyselyaineisto Taajama Haja-asutusalue Kasvatus- ja perheneuvonta (62) Vapaa-ajan palvelut (106) Ikääntyneiden palvelut (98) Terveyspalvelut (123) Julkisen liikenteen palvelut (114)

19 Ei kovin tärkeä Vastausten keskiarvo Erittäin tärkeä Kehittämiskohteet Teiden parantaminen Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen Kunnallisten palvelujen parantaminen Eno Koko kyselyaineisto Taajama Haja-asutusalue Joukkoliikenteen parantaminen Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Ympäristön siistiminen Kylä- ja aluerajat ylittävän yhteistyön kehittäminen Harrastusmahdollisuuksien parantaminen Luonto- ja perinnekohteiden kunnostaminen Uusien asukkaiden houkuttelu alueelle Kaupan ja muiden yksityisten palvelujen saatavuuden parantaminen Yhteishengen parantaminen Kylätapahtumien järjestäminen Talkoo- ja naapuriavun kehittäminen (apuringit) Maankäytön suunnittelun parantaminen

20 Ei lainkaan toimiva Vastausten keskiarvo Erittäin toimiva Vaikuttamisväylät Äänestäminen kunnallisvaaleissa Osallistuminen kylä- tai asukasyhdistyksen toimintaan Eno Koko kyselyaineisto Antamalla palautetta asukkaille suunnatuissa tilaisuuksissa Osallistuminen muun yhdistyksen tai järjestön toimintaan Antamalla palautetta kirjallisesti esim. kuntalaiskyselyissä Olemalla yhteydessä valtuutettuun tai luottamushenkilöön Olemalla yhteydessä viranhaltijaan Tekemällä tai allekirjoittamalla kuntalaisaloite Antamalla palautetta sähköisten viestimien kautta Osallistumalla asukkaista koostuvaan asukasraatiin Käyttämällä lakisääteisiä keinoja päätösten muuttamiseksi (valitus, kantelu)

21 Koko aineisto Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Usko tulevaan Eno 2020? Eno 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tuupovaara Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % Vähentynyt/heikentynyt selvästi 60 % 80 % 100 % Vähentynyt/heikentynyt hieman Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/Parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Kiihtelysvaara Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähentynyt/heikentynyt selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Lisääntynyt/Parantunut hieman Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman

22 Kiitokset Eno!

23 Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen

24 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen 30 % a) kaupunkilainen b) maalainen c) sekä kaupunkilainen että maalainen Kiihtelysvaaralaiset kokevat asuinpaikkansa selkeästi maaseutumaiseksi maalainen Millaiseksi asuinpaikka mielletään kaupunkimaiseksi 1 % sekä maaseutumaiseksi että kaupunkimaiseksi 6 % 67 % Kuitenkin identiteetissä on häivähdys myös kaupunkilaisuutta maaseutumaiseksi 93 %

25 Lähtökohdat Selvittää 1) asukkaiden vaikuttamishalua ja mahdollisuuksia oman lähiympäristön asioihin ja sitä koskevaan päätöksentekoon, 2) mielipiteitä omasta asuinympäristöstä ja sen keskeisisistä kehittämiskohteista Tavoittaa myös hiljaisempia henkilöitä/kotitalouksia Kyselyyn KIIHTELYSVAARA Taloudet 2013 (kpl) valikoituneet (kpl) Heinävaara Keskijärvi Kiihtelysvaara keskus Oskola Uskali Huhtilampi Yhteensä Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara) Kohdealueella noin 8500 kotitaloutta Satunnaisotoksessa noin 1000 kotitaloutta (12 %) o Noin 250 kotitaloutta/alue o Postinumeroalueittain niiden väkiluvun suhteessa o Vastaaja satunnaisesti valittu kotitalouden täysi-ikäisistä henkilöistä

26 Aineisto Vastauksia Kiihtelysvaaran postinumeroalueilta 116 kappaletta (vastausaktiivisuus 46 %) 41 % vastanneista asuu taajamassa, 59 prosenttia haja-asutusalueella. Ikäluokista yli 65-vuotiaat hieman muita aktiivisempia vastaajia Kyselyn vastaanottajana useamman mies, mutta naiset aktiivisempia vastaajia. Kysymyksessä laaja ja kattava aineisto Lähetetty, lkm Vastattu, lkm Heinävaara Keskijärvi Kiihtelysvaara Oskola Uskali Huhtilampi 10 4 Yhteensä Lähetetty, % Vastattu, % Ikäluokat % 5 % % 57 % 65 -> 35 % 38 % Sukupuoli mies 57 % 50 % nainen 43 % 50 %

27 Tyytyväisyys asuinalueeseen (116 kiihtelysvaaralaista vastaajaa) Erittäin tyytymätön Melko 1 % tyytymätön 4 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 9 % Erittäin tyytyväinen 23 % Melko tyytyväinen 63 % Vahvuudet (teemat) Vastausten lukumäärä Rauhallisuus 60 Luonto 46 Sijainti 17 Palvelut 16 Väljyys 15 Maaseutumaisuus 12 Naapurit 12 Heikkoudet (teemat) Tiestö 31 Palvelut 27 Julkinen liikenne 22 Harrastusmahdollisuudet 15 Ympäristön siisteys 10

28 Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen Vastausten keskiarvo Tyytyväisyys palvelujen saatavuuteen (palvelun jälkeen suluissa oleva luku tarkoittaa vastaajien määrää) Alakoulu (114) Yläkoulu (112) Päivittäistavarakauppa (73) Päivähoitopalvelut (53) Kiihtelysvaara Koko kyselyaineisto Taajama Haja-asutusalue Terveyspalvelut (112) Kasvatus- ja perheneuvonta (49) Ikääntyneiden palvelut (73) Vapaa-ajan palvelut (97) Julkisen liikenteen palvelut (93)

29 Ei kovin tärkeä Vastausten keskiarvo Erittäin tärkeä Kehittämiskohteet Teiden parantaminen Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Ympäristön siistiminen Kiihtelysvaara Koko kyselyaineisto Taajama Haja-asutusalue Joukkoliikenteen parantaminen Luonto- ja perinnekohteiden kunnostaminen Kunnallisten palvelujen parantaminen Harrastusmahdollisuuksien parantaminen Kaupan ja muiden yksityisten palvelujen saatavuuden parantaminen Kylä- ja aluerajat ylittävän yhteistyön kehittäminen Uusien asukkaiden houkuttelu alueelle Yhteishengen parantaminen Kylätapahtumien järjestäminen Talkoo- ja naapuriavun kehittäminen (apuringit) Maankäytön suunnittelun parantaminen

30 Ei lainkaan toimiva Vastausten keskiarvo Erittäin toimiva Äänestäminen kunnallisvaaleissa Kiihtelysvaara Koko kyselyaineisto Vaikuttamisväylät Osallistuminen kylä- tai asukasyhdistyksen toimintaan Antamalla palautetta asukkaille suunnatuissa tilaisuuksissa Antamalla palautetta kirjallisesti esim. kuntalaiskyselyissä Olemalla yhteydessä viranhaltijaan Olemalla yhteydessä valtuutettuun tai luottamushenkilöön Osallistuminen muun yhdistyksen tai järjestön toimintaan Antamalla palautetta sähköisten viestimien kautta Osallistumalla asukkaista koostuvaan asukasraatiin Tekemällä tai allekirjoittamalla kuntalaisaloite Käyttämällä lakisääteisiä keinoja päätösten muuttamiseksi (valitus, kantelu)

31 Koko aineisto Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Usko tulevaan Kiihtelysvaaran tilanne 2020 Kiihtelysvaara Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman Työpaikkojen määrä Eno Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Palvelujen saatavuus Työpaikkojen määrä Luonnonympäristön tila Palvelujen saatavuus Rakennetun ympäristön tila Luonnonympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman Rakennetun ympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman

32 Kiitokset Kiihtelysvaara!

33 Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen

34 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1) kaupunkilainen 2) maalainen maalainen sekä maalainen että kaupunkilainen 44 % 46 % 3) sekä kaupunkilainen että maalainen. Millaiseksi asuinpaikka mielletään Pyhäselkäläiset kokevat asuinpaikkansa useimmiten maaseutumaiseksi, mutta myös kaupunkimaiset piirteet ovat vahvasti esillä Identiteetissä maalaisuuden rinnalla myös kaupunkilaisuus tulee vahvana esille Huom. aluekohtaiset erot suuret Sekä maaseutumaiseksi että kaupunkimaiseksi 39 % Kaupunkimaiseksi 1 % Maaseutumaiseksi 60 %

35 Lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara) Kohdealueella noin 8500 kotitaloutta (pysyvä asutus) Satunnaisotoksessa noin 1000 kotitaloutta (12 %) o Noin 250 kotitaloutta/alue o Postinumeroalueittain niiden väkiluvun suhteessa o Vastaaja satunnaisesti valittu kotitalouden täysi-ikäisistä henkilöistä Tavoittaa myös hiljaisempia henkilöitä/kotitalouksia Kyselyyn Eno Taloudet 2013 (kpl) valikoituneet (kpl) Hammaslahti Reijola Niittylahti Suhmura Yhteensä Selvittää 1) asukkaiden vaikuttamishalua ja mahdollisuuksia oman lähiympäristön asioihin ja sitä koskevaan päätöksentekoon, 2) mielipiteitä omasta asuinympäristöstä ja sen keskeisisistä kehittämiskohteista

36 Aineisto Vastauksia Pyhäselän postinumeroalueilta 112 kappaletta (vastausaktiivisuus 45 %) 55 % vastanneista asuu taajamassa, 45 prosenttia haja-asutusalueella. Nuoret passiivisia vastaajia Miesten ja naisten vastausaktiivisuudessa ei eroa Hiljaisia tavoitettiin. Kysymyksessä laaja, alueellisesti kattava, ainutlaatuinen aineisto! Lähetetty, lkm Vastattu, lkm Vastausaktiivisuus, % Reijola Hammaslahti Niittylahti Suhmura Yhteensä Lähetetty, % Vastattu, % Ikäluokat % 3% % 70 % 65 -> 24 % 27 % Sukupuoli mies 44 % 43 % nainen 56 % 57 % Väittämä: Osallistun aktiivisesti asuinalueeni kehittämiseen. Jokseenkin samaa mieltä 8 % Neutraali kanta 47 % Täysin eri mieltä 19 % Jokseenkin eri mieltä 26 %

37 Tyytyväisyys asuinalueeseen (111 pyhäselkäläistä vastaajaa) Melko tyytymätön 5 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 5 % Reijola, Niittylahti Erittäin tyytyväinen 33 % Melko tyytymätön 4 % Melko tyytyväinen 60 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 3 % Erittäin tyytyväinen 27 % Melko tyytyväinen 63 % Hammaslahti, Suhmura Erittäin tyytyväinen 17 % Melko tyytymätön 5 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 9 % Melko tyytyväinen 69 %

38 Tyytyväisyys asuinalueeseen (111 pyhäselkäläistä vastaajaa) Vahvuudet (teemat) Vastausten lukumäärä Rauhallisuus 70 Luonto 35 Palvelut 33 Sijainti 27 Maaseutumaisuus 19 Tie- ja kulkuyhteydet 15 Ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet 15 Väljyys 14 Heikkoudet (teemat) Palvelut 40 Tiestö 28 Harrastusmahdollisuudet 25 Julkinen liikenne 16 Ympäristön siisteys 11

39 Erittäin tyytymätön Vastausten keskiarvo Erittäin tyytyväinen Tyytyväisyys palvelujen saatavuuteen palvelun jälkeen suluissa oleva luku tarkoittaa vastaajien lukumäärää Pyhäselässä Alakoulu (67) Päivittäistavarakauppa (111) Päivähoitopalvelut (52) Kasvatus- ja perheneuvonta (57) Pyhäselkä Koko kyselyaineisto Reijola, Niittylahti Hammaslahti, Suhmura Yläkoulu (67) Vapaa-ajan palvelut (96) Julkisen liikenteen palvelut (90) Ikääntyneiden palvelut (60) Terveyspalvelut (106)

40 Ei kovin tärkeä Vastausten keskiarvo Erittäin tärkeä Kehittämiskohteet Teiden parantaminen Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen Ympäristön siistiminen Pyhäselkä Koko kyselyaineisto Reijola, Niittylahti Hammaslahti, Suhmura Joukkoliikenteen parantaminen Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Kunnallisten palvelujen parantaminen Harrastusmahdollisuuksien parantaminen Luonto- ja perinnekohteiden kunnostaminen Kaupan ja muiden yksityisten palvelujen saatavuuden parantaminen Kylä- ja aluerajat ylittävän yhteistyön kehittäminen Yhteishengen parantaminen Kylätapahtumien järjestäminen Maankäytön suunnittelun parantaminen Uusien asukkaiden houkuttelu alueelle Talkoo- ja naapuriavun kehittäminen (apuringit)

41 Ei lainkaan toimiva Vastausten keskiarvo Erittäin toimiva Vaikuttamisväylät Äänestäminen kunnallisvaaleissa Antamalla palautetta asukkaille suunnatuissa tilaisuuksissa Antamalla palautetta kirjallisesti esim. kuntalaiskyselyissä Pyhäselkä Koko kyselyaineisto Reijola, Niittylahti Hammaslahti, Suhmura Osallistuminen kylä- tai asukasyhdistyksen toimintaan Olemalla yhteydessä viranhaltijaan Osallistuminen muun yhdistyksen tai järjestön toimintaan Olemalla yhteydessä valtuutettuun tai luottamushenkilöön Antamalla palautetta sähköisten viestimien kautta Tekemällä tai allekirjoittamalla kuntalaisaloite Käyttämällä lakisääteisiä keinoja päätösten muuttamiseksi (valitus, kantelu) Osallistumalla asukkaista koostuvaan asukasraatiin

42 Reijola, Niittylahti 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asukkaiden määrä Arvio tulevasta Pyhäselkä 2020? Työpaikkojen määrä Pyhäselkä Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Hammaslahti, Suhmura Vähentynyt/heikentynyt selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/Parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Luonnonympäristön tila Asukkaiden määrä Rakennetun ympäristön tila Työpaikkojen määrä Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman

43 Vuonna 2020? Pyhäselkä Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Eno Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähentynyt/heikentynyt selvästi 0 % 20 Vähentynyt/heikentynyt % 40 % hieman 60 % 80 % 100 % Tuupovaara Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/Parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Vähentynyt/heikentynyt selvästi 0 % 20 % Vähentynyt/heikentynyt 40 % hieman 60 % 80 % 100 % Kiihtelysvaara Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/Parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi Asukkaiden määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Työpaikkojen määrä Rakennetun ympäristön tila Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman Rakennetun ympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman

44 Kiitokset Pyhäselkä!

45 Kuntalaiskysely Tuupovaara Pasi Saukkonen

46 Tuupovaara (104 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen sekä maalainen että kaupunkilainen 1 % 15 % a) kaupunkilainen b) maalainen c) sekä kaupunkilainen että maalainen Tuupovaaralaiset kokevat asuinpaikkansa selkeästi maaseutumaiseksi Vaikka identiteetissä ripaus myös kaupunkilaisuutta, alue profiloituu vahvasti (ohjelma-alueista vahvimmin) maaseuduksi. maalainen Millaiseksi asuinpaikka mielletään kaupunkimaiseksi 1 % maaseutumaiseksi 97 % sekä maaseutumaiseksi että kaupunkimaiseksi 2 % 84 %

47 Lähtökohdat Tavoittaa myös hiljaisempia henkilöitä/kotitalouksia Selvittää 1) asukkaiden vaikuttamishalua ja mahdollisuuksia oman lähiympäristön asioihin ja sitä koskevaan päätöksentekoon, 2) mielipiteitä omasta asuinympäristöstä ja sen keskeisisistä kehittämiskohteista Kohdealueella noin 8500 kotitaloutta Taloudet 2013 (kpl) Kyselyyn valikoituneet (kpl) Tuupovaara Tuupovaara keskus - Pirttiaho Kovero Marjovaara Öllölä Hoilola Kinnasniemi Pirttiaho Kokinvaara Luutalahti Mannervaara Yhteensä Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara) Satunnaisotoksessa noin 1000 kotitaloutta (12 %) o Noin 250 kotitaloutta/alue o Postinumeroalueittain niiden väkiluvun suhteessa o Vastaaja satunnaisesti valittu kotitalouden täysi-ikäisistä henkilöistä

48 Aineisto Vastauksia Tuupovaaran postinumeroalueilta 105 kappaletta (vastausaktiivisuus 39 %) 27 % vastanneista asuu taajamassa, 73 prosenttia haja-asutusalueella. Ikäluokista yli 65-vuotiaat hieman muita aktiivisempia vastaajia Kyselyn vastaanottajana useamman mies, mutta naiset aktiivisempia vastaajia. Hiljaisia tavoitettiin. Kysymyksessä laaja ja kattava aineisto! Lähetetty, Vastattu, Vastausaktiivisuus, lkm lkm % Kovero Tuupovaara 43 keskus - Pirttiaho Öllölä Hoilola Marjovaara Pirttiaho Kinnasniemi Kokinvaara 6 % Luutalahti Mannervaara YHTEENSÄ Ikäluokat Lähetetty, % Vastattu, % % 3% % 49 % 65 -> 42 % 48 % Sukupuoli mies 59 % 52 % nainen 41 % 48 %

49 Tyytyväisyys asuinalueeseen (105 tuupovaaralaista vastaajaa) Erittäin Melko tyytymätön 1 % tyytymätön 5 % Erittäin tyytyväinen 26 % En tyytyväinen enkä tyytymätön 12 % Vahvuudet (teemat) Vastausten lukumäärä Rauhallisuus 65 Luonto 44 Palvelut 12 Ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet 11 Väljyys 9 Puhtaus 9 Heikkoudet (teemat) Tiestö 31 Palvelut 19 Politiikka ja päätöksenteko 12 Tietoliikenne 9 Ympäristön siisteys 9 Melko tyytyväinen 56 %

50 Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen Vastausten keskiarvo Tyytyväisyys palvelujen saatavuuteen palvelun jälkeen suluissa oleva luku tarkoittaa vastaajien lukumäärää Tuupovaarassa Taaja-alueilla vastaajien määrä jää joidenkin palvelujen osalta hyvin vähäiseksi (esim. päivähoito 11kpl), mikä heikentää tulosten luotettavuutta Päivähoitopalvelut (44) Alakoulu (57) Yläkoulu (57) Päivittäistavarakauppa (103) Vapaa-ajan palvelut (83) Kasvatus- ja perheneuvonta (42) Tuupovaara Koko kyselyaineisto Taajama Haja-asutusalue Terveyspalvelut (99) Ikääntyneiden palvelut (79) Julkisen liikenteen palvelut (90)

51 Ei kovin tärkeä Vastausten keskiarvo Erittäin tärkeä Kehittämiskohteet Teiden parantaminen Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Joukkoliikenteen parantaminen Tuupovaara Koko kyselyaineisto Taajama Haja-asutusalue Kunnallisten palvelujen parantaminen Ympäristön siistiminen Uusien asukkaiden houkuttelu alueelle Kaupan ja muiden yksityisten palvelujen saatavuuden parantaminen Yhteishengen parantaminen Kylä- ja aluerajat ylittävän yhteistyön kehittäminen Luonto- ja perinnekohteiden kunnostaminen Talkoo- ja naapuriavun kehittäminen (apuringit) Harrastusmahdollisuuksien parantaminen Kylätapahtumien järjestäminen Maankäytön suunnittelun parantaminen

52 Ei lainkaan toimiva Vastausten keskiarvo Erittäin toimiva Vaikuttamisväylät Äänestäminen kunnallisvaaleissa Osallistuminen kylä- tai asukasyhdistyksen toimintaan Tuupovaara Koko kyselyaineisto Antamalla palautetta asukkaille suunnatuissa tilaisuuksissa Osallistuminen muun yhdistyksen tai järjestön toimintaan Antamalla palautetta kirjallisesti esim. kuntalaiskyselyissä Olemalla yhteydessä viranhaltijaan Olemalla yhteydessä valtuutettuun tai luottamushenkilöön Osallistumalla asukkaista koostuvaan asukasraatiin Antamalla palautetta sähköisten viestimien kautta Tekemällä tai allekirjoittamalla kuntalaisaloite Käyttämällä lakisääteisiä keinoja päätösten muuttamiseksi (valitus, kantelu)

53 Koko aineisto Asukkaiden määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Usko tulevaan Tuupovaara 2020? Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Tuupovaara Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kiihtelysvaara Asukkaiden määrä Työpaikkojen määrä Palvelujen saatavuus Luonnonympäristön tila Rakennetun ympäristön tila Vähentynyt/heikentynyt selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/Parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähentynyt/heikentynyt selvästi Vähentynyt/heikentynyt hieman Pysynyt ennallaan Lisääntynyt/parantunut selvästi Lisääntynyt/Parantunut hieman Vähentynyt/heikentynyt selvästi Pysynyt ennallaan Vähentynyt/heikentynyt hieman Lisääntynyt/Parantunut hieman Lisääntynyt/parantunut selvästi

54 Kiitokset Tuupovaara!

55 Liite 4. Näkymiä aluetilaisuuksista

56 Liite 5. Kehittäjätapaamiseen osallistuneet Ajankohta: Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Osallistuja Aaro Piipponen Antero Lehikoinen Elina Pajula Erkki Martikainen Esa Huurreoksa Esko Lehto Jari Horttanainen Johanna Savolainen Maikki Rouvinen Nina Juvonen Pasi Saukkonen Petri Kahila Tanja Airaksinen Teuvo Hirvonen Timo Hirvonen Timo Reko Tuula Kiviniemi Organisaatio Joensuun kaupunki Joensuun seudun Leader ry Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Maaseudun Sivistysliitto ry Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuun seudun Leader ry Joensuun kaupunki Itä-Suomen yliopisto/spatia Joensuun kaupunki Joensuun seudun maaseutupalvelut Itä-Suomen yliopisto/spatia Itä-Suomen yliopisto/spatia Pohjois-Karjalan kylät ry Joensuun seudun maaseutupalvelut Itä-Suomen yliopisto/spatia Maaseudun Sivistysliitto ry Joensuun kaupunki

Joensuu taskussa 2014

Joensuu taskussa 2014 Joensuu taskussa 2014 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO sivu Asumisväljyys 12 Asuntokanta hallintaperusteen mukaan 11 Asuntokanta huoneluvun mukaan 11 Asuntokanta talotyypeittäin 11 Asuntotuotanto talotyypeittäin

Lisätiedot

JOENSUU: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontinluovutus. Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.

JOENSUU: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontinluovutus. Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu. JOENSUU: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontinluovutus Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi VÄESTÖN SIJOITTUMINEN KAUPUNKISEUDULLA Asukasmäärä eri

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011 ja alueelliset kuluttajakuvat Pekka Myrskylä Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Joensuun maaseutualueiden kehittämisohjelma

Joensuun maaseutualueiden kehittämisohjelma 2009 2013 Joensuun maaseutualueiden kehittämisohjelma 21.11.2008 Tiivistelmä Enon ja Pyhäselän liittyessä Joensuuhun vuonna 2009 kaupungin maapinta-ala kaksinkertaistuu ja asukasmäärä kasvaa vajaalla 15

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista

Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Metsänomistajien näkemys luonnontuotteisiin perustuvista liiketoimintamahdollisuuksista Veera Tahvanainen ja Mikko Kurttila Luonnontuotealan tutkimusseminaari, Ruka, Kuusamo 11.11.2015 Taustaa Luonnontuotteisiin

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 Toimielin/lautakunta koulutuslautakunta Käyttötalous Toim 40 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 410 KOULUTUSPALVELUT Talouspäällikkö 4100 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2015

Kuntalaistutkimus 2015 Kuntalaistutkimus 2015 Tulosmaistiaisia kyselyn ennakkoaineistosta 29.5.2015 KUNTASEMINAARI 3.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö KUNTALAISTUTKIMUS 2015: Jatkoa ARTTU- ja KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 11.4.2011 1 Muuttuva vapaa-ajan asuminen muuttuvalla maaseudulla

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin

Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin Alueet, yritykset ja tuotteet - Tietoa löytyy, kun luokitukset ovat tiedossa -seminaari 11.3.2009 Ulla-Maarit Saarinen Esityksen sisältö

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana

Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana Tietoja kuntalaisaloitteiden määristä 2005-2011 Kuntalaisten suhtautuminen kuntalaisaloitteisiin Maaliskuu 2012 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä?

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? - Ensimmäisiä osatuloksia kevään 2015 kuntalaiskyselystä Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Vapaa-ajan asukkaat mökkikuntansa vaikuttajina. Valtakunnalliset kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen ja kehittämisen päivät 14.2.

Vapaa-ajan asukkaat mökkikuntansa vaikuttajina. Valtakunnalliset kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen ja kehittämisen päivät 14.2. Vapaa-ajan asukkaat mökkikuntansa vaikuttajina Valtakunnalliset kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen ja kehittämisen päivät 14.2.2013 Manu Rantanen 18.2.2013 1 Näkökulmat Vaikuttaminen - (vapaa-ajan)asukasosallistuminen

Lisätiedot

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO ARVIO JOUKKOLIIKENTEEN NYKYISESTÄ MÄÄRÄSTÄ Lipputyyppi Arvioidut matkat vuodessa Lipputyyppijakaumat I II III Yht. I II III Yht. Kertalippu, aikuinen 281

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Aluetypologia -hanke. Satu Tolonen Alueiden ennakointiseminaari 30.3.2012, Pori

Aluetypologia -hanke. Satu Tolonen Alueiden ennakointiseminaari 30.3.2012, Pori Aluetypologia -hanke Satu Tolonen Alueiden ennakointiseminaari 30.3.2012, Pori Aluetypologiahankkeen taustaa Tehtävä: Alueiden luokittelu kaupunki- ja maaseututyyppeihin Miksi: Tarvitaan tietoa erityyppisten

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään?

Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään? Asumisen ja olemisen toiveita, miten maaseutu voi vastata kysyntään? Asumisen valinnat Mahdollisuuksien maaseutu Pälkäne 29.11.2011 Eija Hasu Tohtorikoulutettava Maisema-arkkitehti, KTM Arkkitehtuurin

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto

Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto PIEKSÄMÄKI, HUONO-OSAISUUSTUTKIMUKSEN SEMINAARI 10.6.2015 TOPIAS PYYKKÖNEN JA ANNE SURAKKA Tutkimuksen lähtökohdat Puheissa ja

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015

Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Postikyselyn toteutusajankohta:

Lisätiedot

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Humppilan kunta Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Myllynkulman kyläseura ry on laatinut kyläsuunnitelman yhteistyössä LounaPlussa ry:n alma rahoitteisen Plussaa lounakylille hankkeen

Lisätiedot

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Antti Karisto & Marjaana Seppänen 1.12.2011 1 Esityksessä tarkastellaan Miten köyhyys kohdentui ikääntyvän väestön keskuudessa

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 11.5.2011

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 11.5.2011 ja alueelliset kuluttajakuvat Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Joensuun lähiliikenne 12.8.2015 5.6.2016. Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinjat.fi. Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924

Joensuun lähiliikenne 12.8.2015 5.6.2016. Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinjat.fi. Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924 12.8.2015 5.6.2016 Aikataulut Joensuun lähiliikenne Aikataulut ja tarjousmatkat verkossa: savonlinjat.fi Yhdessä eteenpäin jo vuodesta 1924 1 HYVÄÄ JA TURVALLISTA MATKAA SAVONLINJA-YHTIÖIDEN KYYDISSÄ!

Lisätiedot

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti Lähivoimalahanke Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-hanke järjesti syksyllä 2013 asukaskyselyn Kaukajärven asuinalueella (Kaukajärvi-Annala). Sähköinen

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

Kansainvälisyys-työpaja - Mitä kansainvälisyyteen liittyviä asioita järjestötoimijat voisivat tehdä?

Kansainvälisyys-työpaja - Mitä kansainvälisyyteen liittyviä asioita järjestötoimijat voisivat tehdä? Kansainvälisyys-työpaja - Mitä kansainvälisyyteen liittyviä asioita järjestötoimijat voisivat tehdä? Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 17.11. Ilomantsi Antero Lehikoinen, Joensuun seudun Leader Esko Lehto,

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 28.3.2012

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 28.3.2012 ja alueelliset kuluttajakuvat Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Eläkerekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

KOOSTE LIITOSALUEIDEN ESITYKSISTÄ KUOPION PÄÄTTÄJILLE 7.4.2014 Kokoaja: Asukkaan ääni paikallisvaikuttamisen mahdollisuudet

KOOSTE LIITOSALUEIDEN ESITYKSISTÄ KUOPION PÄÄTTÄJILLE 7.4.2014 Kokoaja: Asukkaan ääni paikallisvaikuttamisen mahdollisuudet KOOSTE LIITOSALUEIDEN ESITYKSISTÄ KUOPION PÄÄTTÄJILLE 7.4.2014 Kokoaja: Asukkaan ääni paikallisvaikuttamisen mahdollisuudet Pohjois-Savossa - Lähidemokratian tiedonvälityshanke 1.8.2013-30.9.2014 -Rahoitus:

Lisätiedot

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47 TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014 Taustamuuttujat n % n % Sukupuoli (n=242) Sukupuoli (n=205) Nainen 133 55 109 53 Mies 109 45 96 47 Ikä (n=240) Ikä (n=205) 68-73-vuotiaat 92 38

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Raportti Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmaan liittyvän kyselyn tuloksista 2015 Ravitsemussuunnitelman tavoitteissa erittäin tärkeää

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia, julkinen 13.1.2016, klo 10.30 Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

VUODEN 2015 RAKENTAMISEEN LUOVUTETTAVAT UUDET TONTIT

VUODEN 2015 RAKENTAMISEEN LUOVUTETTAVAT UUDET TONTIT MATO-0 VUODEN 0 RAKENTAMSEEN LUOVUTTAVAT UUD TONTT MATO-0 on itkän aikavälin rakentamis- ja tontinluovutusohjelma. Ohjelma on tarkentunut niin, että enää ei ole tarkoituksenmukaista tehdä erillistä kolmivuotista

Lisätiedot

Naiset politiikassa Onko tasa-arvo jo saavutettu?

Naiset politiikassa Onko tasa-arvo jo saavutettu? Naiset politiikassa Onko tasa-arvo jo saavutettu? Naisjärjestöjen keskusliitto 21.04.2012 Sari Pikkala Tasa-arvotiedon keskus Minna Tampereen yliopisto sari.pikkala@uta.fi p. 040 190 4068 1 Naisten edustus

Lisätiedot

Biojätteen syntypaikkalajittelu

Biojätteen syntypaikkalajittelu Hanna Maunula 22.2.2016 Biojätteen syntypaikkalajittelu Taustaa Sekajäte ohjataan tulevaisuudessa polttoon Riikinvoiman ekovoimalaitokseen Sekajätteen joukossa oleva biojäte alentaa jätteen lämpöarvoa

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

Kaupunkimaisuus ja liikkuvuus

Kaupunkimaisuus ja liikkuvuus Kaupunkimaisuus ja liikkuvuus faktoja kirjasta: Building blocks for sustainable transport: obstacles, trends, solutions Adriaan Perrels Veli Himanen Martin Lee-Gosselin 21-10-2008 Kirjan tausta 1. Perustuu

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuudet kouluterveyskyselyaineiston esittämisessä Case: Nuorten hyvinvointierot Helsingissä

Paikkatiedon mahdollisuudet kouluterveyskyselyaineiston esittämisessä Case: Nuorten hyvinvointierot Helsingissä Paikkatiedon mahdollisuudet kouluterveyskyselyaineiston esittämisessä Case: Nuorten hyvinvointierot Helsingissä Faris Alsuhail (@AlsuhailFaris) Helsingin kaupunki Tietokeskus faris.alsuhail@hel.fi 050

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot

Kumppanuus, identiteettisuhteet ja kansalaisvaikuttaminen kunnassa

Kumppanuus, identiteettisuhteet ja kansalaisvaikuttaminen kunnassa Kumppanuus, identiteettisuhteet ja kansalaisvaikuttaminen kunnassa. Helsingin yliopisto, Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Mikkeli 15.2.2013 www.helsinki.fi/ruralia 15.2.2013 1 Sisältö

Lisätiedot