Tutkimus yritysten uudistumishalusta ja kyvystä. Vastaajia n

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus yritysten uudistumishalusta ja kyvystä. Vastaajia n. 250 13.12.2013"

Transkriptio

1 Tutkimus yritysten uudistumishalusta ja kyvystä Vastaajia n

2 Mistä tämä tutkimus kertoo Tutkimuksemme perusteella voimme entistä vahvemmin todeta, että uudistuminen lähtee ihmisistä - ja etenkin ihmisistä, joilla on kyky ja halu nähdä ongelmia ja kehityskohteita. Parhaimmillaan uudistuminen tapahtuu yrityksissä, joissa uudistumisen asenne on olemassa. Kehityskohteita etsitään aktiivisesti ja niitä nostetaan esiin rohkeasti. Moni yritys kaipaa apua kykyyn innovoida uutta ja jopa sitä uudistumishalua. Uudistuminen on investointi tulevaisuuteen!

3 1. Millä toimialalla yrityksesi/organisaatiosi toimii? Ajoneuvoteollisuus Elintarviketeollisuus Huonekaluteollisuus Julkinen hallinto ja maanpuolustus Kemian teollisuus Kiinteistö- ja vuokrauspalvelut Kone- ja laitteistoteollisuus Koulutus- ja konsulttipalvelut Kuljetus- ja varastointitoiminta Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi Mainospalvelut Majoitus- ja ravitsemustoiminta sekä matkatoimistot Metalliteollisuus Puu- ja paperiteollisuus Rahoitus- ja vakuutustoiminta Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Tele- ja tietoliikennepalvelut Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Tietojenkäsittelypalvelut Tukku- ja vähittäiskauppa sekä agentuuritoiminta Tutkimus ja kehittämispalvelut Muu, kuvaus alla olevaan kenttään. 1

4 2 a. Miten uudistumishaluinen yrityksesi/organisaatiosi on? (1 = Ei lainkaan, 5 = Erittäin paljon) 4,20 4,15 4,10 4,05 4,00 Keskiarvo 3,99 3,95 3,90 3,85 3,80 3,75

5 2 b. Miten uudistumiskykyinen yrityksesi/organisaatiosi on? (1 = Ei lainkaan, 5 = Erittäin paljon) 3,70 3,65 3,60 3,55 3,50 3,45 3,40 3,35 3,30 3,25 3,20 3,15 Keskiarvo 3,43

6 3. Arvioi seuraavien tekijöiden tärkeyttä uudistumisenne kannalta. 1= ei tärkeää, 5 = erittäin tärkeää 5,00 KA 4,12 KA 4,72 KA 4,40 KA 4,05 KA 3,67 KA 4,41 KA 3,88 KA 4,13 KA 3,44 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 a) Kulttuuri ja arvot b) Johdon uudistumishalu c) Organisaation kyky nähdä ongelmia ja kehityskohteita d) Organisaation kyky hakea toimintamalleja oman organisaation ulkopuolelta e) Kuvatut toimintamallit joita voi kehittää f) Joustavat järjestelmät ja teknologia g) Työntekijöiden h) Työntekijoiden uudistumishalu kyky innovoida uutta i) Inspiroivat tilaisuudet, koulutus ja kirjallisuus

7 Muu, mikä? Esteenä omistajien uudistumishalu, tahto ja konkreettinen toiminta sen eteen. Erittäin tärkeä asia -vahva talouspohja mahdollistajana Riittävät resurssit Raha Toimiala Kyky ajatella ulkopuolelle totutun Uudistumiseen tarvitaan myös investointeja. Näille on vaikea löytää rahoitusta nykytilanteessa.

8 4. Mihin seuraavista yrityksesi/organisaatiosi eniten tarvitsisi apua uudistumisessa? 1 = ei avuntarvetta, 5 = suuri avuntarve 5,00 4,50 KA 2,48 KA 2,76 KA 3,11 KA 3,29 KA 3,01 KA 3,23 KA 3,44 KA 3,34 KA 2,88 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 a) Kulttuuri ja arvot b) Johdon uudistumishalu c) Organisaation kyky nähdä ongelmia ja kehityskohteita d) Organisaation kyky hakea toimintamalleja oman organisaation ulkopuolelta e) Kuvatut toimintamallit joita voi kehittää f) Joustavat järjestelmät ja teknologia g) Työntekijöiden h) Työntekijoiden uudistumishalu kyky innovoida uutta i) Inspiroivat tilaisuudet, koulutus ja kirjallisuus

9 Muuhun, mihin? Uudenlainen tapa kohdata asiakkaita -asiakaskokemus Alalla vaikuttavaan asennemuutokseen Rahoitukseen

10 5 a. Koetko, että organisaationne on tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä kilpailutilanteenne vaatimalla tasolla? Ei läheskään, este menestymiselle. Pientä haittaa toiminnalle. Ollaan samalla viivalla kilpailijoiden ja kumppaneiden kanssa. Saamme jonkin verran kilpailuetua. On meille merkittävä kilpailuetu. En osaa sanoa.

11 5 b. Kokeeko henkilöstönne organisaation tieto- ja viestintätekniikan käytön joustavana ja tehokkaana, myös liikuttaessa toimitilojen ulkopuolella? Ei läheskään, aiheuttaa jatkuvasti valituksia. Aiheuttaa pientä harmitusta. Osin kunnossa, osin ei. Lisää jonkin verran työtyytyväisyyttä. Tyytyväisyys on meille merkittävä kilpailuetu. En osaa sanoa.

12 6 a. Mitkä seuraavista kuvaavat yrityksenne tilannetta? Tuotantomme sivutuotteena syntyy merkittävästi jätettä, joka aiheuttaa meille kustannuksia ja ongelmia. Ekologisuus on merkittävä kilpailuetu toimialallamme, mutta emme ole edelläkävijöitä. Ekologisuus on merkittävä kilpailuetu toimialallamme ja olemme alan eturintamassa. Hyödynnämme raakaaineiden hankinnassa myös muiden yritysten ylijäämämateriaaleja. Ei mikään yllä olevista En osaa sanoa.

13 6 b. Mitkä väitteet kuvaavat yrityksenne resurssitilannetta? Uskon, että meillä olisi tehostamisen tarvetta raaka-aineiden käytössä. Käytämme yrityksemme raakaaineita optimaalisesti koko tuotantoketjun ajan. Tuotantomme ylijäämät voisivat synnyttää tai jo synnyttävät uutta liiketoimintaa. Voisimme parantaa kannattavuuttamme jos tuotantomme ylijäämät voisi käyttää hyväksi. Meille olisi hyödyllistä tehdä yhteistyötä raaka-aineiden hankinnassa jonkin toisen yrityksen kanssa. Toimimme jo teollisessa symbioosissa toisen yrityksen kanssa. En osaa sanoa.

14 7 a. Mihin seuraavista olette investoimassa seuraavien 12 kk aikana? Emme investoi kasvuun - nyt pitää säästää. Investoimme kasvuun ja uudistumiseen Suomessa. Investoimme kasvuun ja uudistumiseen sekä Suomessa, että ulkomailla. Investoimme kasvuun ja uudistumiseen pääosin ulkomailla. Investoimme merkittävästi henkilöstömme hyvinvointiin.

15 7 b. Miten uudenaikaisesti hoidatte yrityksenne likviditeetin ja kassavarojen hallintaa? Valitse, mitkä vaihtoehdot kuvaavat toimintaanne Rahat tilillä. Osa kassavirroista sijoitettuna lyhytaikaisesti. Meillä on automaattinen kassavirtojen sijoittamisen prosessi aina kun tilille tulee ylimääräistä. Sijoitamme varojamme myös yli 12 kk sijoituksiin. En osaa sanoa.

16 8 a. Joudutteko kilpailemaan pörssiyritysten kanssa ja koette, että kilpailijanne saavat pörssilistauksesta lisää uskottavuutta ja tunnettuutta? Kyllä Ei En osaa sanoa

17 8 b. Onko yrityksessänne käyty keskusteluja omistuspohjan laajentamisesta ja listautumisesta tai onko yrityksenne ollut kiinnostava ulkopuolisille sijoittajillekin, mutta toimivaa toteutuskeinoa ei ole löytynyt? Kyllä Ei En osaa sanoa

18 9 a. Kuinka tärkeä rooli mainonnalla on mielestäsi kasvun luomisessa? Hyvin tärkea Tärkeä Jonkin verran tärkeä Ei tärkeä En osaa sanoa

19 9 b. Onko yrityksesi muuttamassa mediapanostuksia seuraavan vuoden aikana? Kyllä - Mihin suuntaan? Vastaus alla olevaan kenttään. Ei En osaa sanoa

20 Yritykseni mediapanostuksen muutos seuraavan vuoden aikana? Pyrimme tehostamaan markkinointia kokonaisuudessaan sekä hyödyntämään enemmän digitaalisia medioita. Nyt jo hyödynnetään sosiaalista mediaa paljon, mutta jatkosssa vielä enenmmän Pyrimme käyttämään digitaalisia kanavia entistä paremmin hyödyksi ja myynnin tukifunktiona WEB ja WIKI lisäämme mainontaa, mutta teemme sen itse. Avainhenkilöt: b2b, b2c, PR ja DIGI = moniosaaja Asiaa tutkitaan. Vastailen tässä vain yhtä monista yrityksistäni ajatellen. Panostamme digitaaliseen mediaan Etsimme uusia tapoja toimia

21 10 a. Onko yrityksellänne käytössä sähköisen kaupankäynnin ratkaisuja? Kyllä Ei En osaa sanoa

22 10 b. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "kyllä", niin toimitteko verkkokauppanne avulla kansainvälisesti tai onko se harkinnassa? Kyllä Harkinnassa Ei En osaa sanoa

23 10 c. Onko todennäköistä, että tulette panostamaan lisää verkkokaupan ratkaisuihin seuraavan 12 kk aikana? Kyllä Ei En osaa sanoa

24 10 d. Jos vastasit edelliseen kysymykseen "kyllä", niin aiotteko rakentaa verkkokaupan itsenäiseksi kokonaisuudekseen vai laajennukseksi nykyisiin toimitusprosesseihin? Itsenäiseksi kokonaisuudekseen Laajennukseksi nykyisiin toimitusprosesseihin En osaa sanoa

25

Työpajojen satoa 13.12.2013

Työpajojen satoa 13.12.2013 Työpajojen satoa 13.12.2013 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Selvitimme ennakkoon millä alueilla uudistumisessa tarvitaan eniten apua KA 4,12 KA 4,72 KA 4,40 KA 4,05 KA 3,67 KA 4,41 KA

Lisätiedot

Teollisen muotoilun toimialakartoitus

Teollisen muotoilun toimialakartoitus 2002 Teollisen muotoilun toimialakartoitus Muotoilun innovaatiokeskus Designium rakentuu kiinteälle yhteistyölle Taideteollisen korkeakoulun, Lapin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun,

Lisätiedot

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia MARKKINOINNIN TILA 2008 1(22) MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia Johdanto StratMark-hankkeen puitteissa toteutettiin kevät-talvella 2008 laajamittainen Markkinoinnin Tila 2008 -kyselytutkimus,

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007

Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007 Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007 Palvelumyynti - uskallusta luvata? Palveluiden myynti vaatii aivan erilaista osaamista kuin perinteinen tuotemyynti. Tuotteet voivat olla hyvin samankaltaisia,

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Henna Kokkonen Helen Reijonen Henna Kokkonen & Helen Reijonen Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

ITS Business. Projektiraportti 23.12.2012. Reijo Syrjäläinen Hermia/ Uusi Tehdas & Gorilla Ventures Oy

ITS Business. Projektiraportti 23.12.2012. Reijo Syrjäläinen Hermia/ Uusi Tehdas & Gorilla Ventures Oy Projektiraportti 23.12.2012 Reijo Syrjäläinen Hermia/ Uusi Tehdas & Gorilla Ventures Oy Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere -ohjelman (2012 2018), avulla autetaan uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn

Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuus alan toimijoiden vastauksia kyselyyn Pohjois-Suomen media-alan tulevaisuusbarometri, väliraportti.. Sinikka Jänkälä ISBN: ---- (pdf) ISSN: - Kannen suunnittelu: Harri

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Yrityksiä kiinnostaa liikkuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Helena Rautiainen - Elina Tauriainen

Yrityksiä kiinnostaa liikkuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Helena Rautiainen - Elina Tauriainen Yrityksiä kiinnostaa liikkuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen Helena Rautiainen - Elina Tauriainen Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula

Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula Varma on edelläkävijä työeläkkeissä Huolehdimme suomalaisen

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

CASE DEALDASH OY Vuoden 2011 Timangi kilpailun voittaja

CASE DEALDASH OY Vuoden 2011 Timangi kilpailun voittaja CASE DEALDASH OY Vuoden 2011 Timangi kilpailun voittaja 1 TIMANGIN VALINTARAADIN PERUSTELUT Tämä nuoren ja rohkean yrittäjän tarina on erittäin mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen. Hän on aloittanut yrittäjän

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot