Työpajojen satoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpajojen satoa 13.12.2013"

Transkriptio

1 Työpajojen satoa

2 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Selvitimme ennakkoon millä alueilla uudistumisessa tarvitaan eniten apua KA 4,12 KA 4,72 KA 4,40 KA 4,05 KA 3,67 KA 4,41 KA 3,88 KA 4,13 KA 3,44 0,00 Kulttuuri ja arvot Johdon uudistumishalu Organisaation kyky nähdä ongelmia ja kehityskohteita Organisaation kyky hakea toimintamalleja oman organisaation ulkopuolelta Kuvatut toimintamallit joita voi kehittää Joustavat järjestelmät ja teknologia Työntekijöiden uudistumishalu Työntekijoiden kyky innovoida uutta Inspiroivat tilaisuudet, koulutus ja kirjallisuus Oulu Kuopio Tampere Turku Helsinki

3 5,00 4,50 Jätetään hetkeksi sivuun olettamukset johdon ja henkilöstön halusta uudistua ja keskitytään organisaation haasteisiin KA 4,12 KA 4,40 KA 4,05 KA 3,67 KA 3,88 KA 4,13 KA 3,44 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Kulttuuri ja arvot Organisaation kyky nähdä ongelmia ja kehityskohteita Organisaation kyky Kuvatut toimintamallit Joustavat järjestelmät hakea toimintamalleja oman organisaation ulkopuolelta joita voi kehittää ja teknologia Työntekijoiden kyky innovoida uutta Inspiroivat tilaisuudet, koulutus ja kirjallisuus Oulu Kuopio Tampere Turku Helsinki

4 Kun ongelma on tunnistettu, sillä on tapana vetää ratkaisuja puoleensa kuin hunaja mehiläisiä. Yhteen ongelmaan voi olla monta, mutta yhtä toimivaa ratkaisua!

5 Tuumasta toimeen

6 Työpajojen aiheet 1. Missä asioissa aloittava verkkokauppias tarvitsee apua? Itella 2. Miten varmistat yrityksesi viestin perillemenon tulevaisuudessa? MTV 3. Millaisia investointeja yrityksen tulee tehdä uudistuakseen? OP-Pohjola 4. Mitkä ovat uudistumisen esteet? Seedi 5. Mitkä ihmeen teolliset symbioosit? Sitra 6. ICT:n kolmas rooli/kuinka uudistun työtapoja muuttamalla? Sonera

7 Sadonkorjuu

8 1. Missä asioissa aloittava verkkokauppias tarvitsee apua? Liiketoiminnan kirkastaminen: mikä on oma kulma millä verkkoon mennään ja millä siellä ollaan, mistä kate tulee Pitää olla kiinnostunut asiakkaasta ja hänen tarpeestaan Avainkysymys: Miten asiakkaat löytävät minut, olennaiset hakusanat mikä softa, mikä maksujärjestelmä Luotettavuus => millä luodaan luottamus? Myyvät ja houkuttelevat, ajantasaiset tuotekuvaukset ja -päivitykset Miten tavarat toimitetaan asiakkaalle => Sujuva logistiikka ja toimitukset, palautuskäytäntö Luotava hyvä ostokokemus => saadaan ei maksettua mainontaa Kumppanit ovat keskeinen onnistumisen mahdollistaja Mikä on verkkokaupan kilpailuetu, millä erottaudutaan Kivijalan ja verkon aito yhteispeli Somen hyödyntäminen Verkkokaupan sisällöntuotanto (jokaisesta tuotteesta myyvä tuotetieto) Kivijalan ja verkon aito yhteispeli Jatkomyynti kertaostajille Ei vain sähköpostisuoria

9 1. Missä asioissa aloittava verkkokauppias tarvitsee apua? Lähtökohtaisesti asiaa lähestytään helposti pelkästään IT:n kautta, pitäisi ajatella myös prosessien ja asiakaskokemuksen kautta Oikeanlaisten kumppaneiden löytäminen (esim. Verkkokauppasivuston rakentaja), tarvitaan maailmanlaajuisia tai suomalaisia kumppaneita, jotka hanskaavat kv-kuvion Miten herätellään kiinnostus, luodaan kontakti, saadaan lisämyyntiä Hyvän asiakaspalvelun rakentaminen: ohjataan asiakasta, saadaan palautetta, parannetaan, haetaan interaktiota Reklamaatio- ja palautuskäytännön sujuvoittaminen Kansainvälistyminen: markkinointi ja myyntikanavat, suomalaisilla petrattavaa, pääomaa ja riskinottokykyä Onko verkkokauppa reitti jälleenmyyjille vai toimiiko kuluttajamarkkinoilla Tunne pitää olla mukana, tarinan kautta Hyvä kohderyhmälähtöinen markkinointi: WAU-efekti tärkeä

10 2. Miten varmistat yrityksesi viestin perillemenon tulevaisuudessa? Kuunteleminen 24/7, kommunikointi on suhdetoimintaa, kuunteleminen on tärkeintä, lisää ymmärrystä, kaksisuuntaista, joten vaikea hallita, ollaan rohkeampia (mallia startupeista) Tarina kohdennetuissa kanavissa Sisäinen viestintä, kaikki viestii, yhteisen tarinan jalkautus, tarinan pitää tukea tekoja, teot ratkaisevat

11 2. Miten varmistat yrityksesi viestin perillemenon tulevaisuudessa? Viestin yksinkertaisuus Oikea kulma herättämään kiinnostus => kanava Hyvä viesti => oikea kohderyhmä Varmista viestin laatu, toteutus yms. Viestinnän ammattilaisen avulla Henkilökohtainen suhde asiakkaaseen Tarina tuotteen ympärille, tarinan jatkuminen eri kanavissa Kohderyhmien segmentointi => ei kaikkea kaikille Kohderyhmälähtöisyys (puhuttelevuus, alueellisuus) Mielenkiinnon herättäminen, tarina tunne ilmiöt Tekniikka, mobiili-responsiivisuus mainoshaku Pelkkä ajatus ei riitä, teot ratkaisee Käytä asiantuntijoita

12 3. Millaisia investointeja yrityksen tulee tehdä uudistuakseen? Selkeä vastuujako Johdon sitoutuminen Henkilökohtainen hyöty Riittävä tuki, koulutus Yhteinen tekeminen, prosessi Tiedottaminen riittävän ajoissa Tiedon lukutaito tietotulvassa Missä on aikaresurssi uudistamiselle, milloin tehdään, miten sitä tehdään Luovu rohkeasti: luovu rohkeasti turhista toiminnoista Aineettomat investoinnit: hlöstöön investointi (työhyvinvointi, osaamisen lisääminen, sisäinen viestintä Kone- ja laiteinvestointeja ICT omana investointina Innovatiivisuus: hlöstön ja johdon valmius ja kyky katsoa tekemistä omasta näkökulmasta Prosessi (miten kirjanpidossa käsitellään investointi uusiin toimintatapoihin, sisäiseen kehitykseen) Liiketoimintaa kehittävät investoinnit: ICT/tiedonkulku Toimivat työtilaratkaisut, työympäristö Tulevaisuustiedon hankinta

13 3. Millaisia investointeja yrityksen tulee tehdä uudistuakseen? 1. Prosessit Logistiikka 2. IT Osaaminen (rekryt) Asiakaspalvelu Kirjanpito Reklamaatiot, palautukset Myyntiputken hallinta Integraatiot (ERP) Maksupalvelut Asiakaskokemus (ostamisen psykologia, A/B-testaus) 3. Go Global Markkinointi Globaali lakiapu vs. lokaali lakiapu Jalansija ulkomaille, investoinnit ja pääoma Rajoitetta: globaali kilpailu Tarjooma Myyntikanava Positio globaalissa nettikaupassa 4. Muuta Muutos organisaatiossa Kumppanit

14 4. Mitkä ovat uudistumisen esteet? Resurssit (aika, raha, osaamattomuus, ei osaavia, innovatiivisia yhteistyökumppaneita Ihminen itse kateus, antirohkeus, mukavuuden halu, mukavat vanhat toimintatavat, asenteet, laiskuus, ei out-of-the-box ajattelua ei ymmärretä omia ongelmia, puuttuu yhteishenki ja talkoohenki, kuunnellaan niitä joilla suurin ääni ja paljon sanottavaa Järjestelmä (sisältö, toimintaympäristö, uudistumishalu puuttuu) Ymmärtämättömyys, ei ole tietoa muista mahdollisuuksista, suunnan puute

15 4. Mitkä ovat uudistumisen esteet? Ei nähdä tarvetta uudistua (aina on tarvetta) Ideat uudistumiselle, joita ei ole Rohkeuden puute toteuttaa ja sanoa ääneen Osaamisen ja tiedon puute Saamattomuus, laiskuus Ei resursseja, ei tekijöitä, ei aikaa, ei rahaa Muutosvastarintaa, ei halua, pelko luopua vanhasta, kiinni nykyisessä ollaan totuttu tekemään aina näin Toimialan kulttuuri Pääomakysymys, rajalliset resurssit Sidosryhmien muutoshaluttomuus/-kyvyttömyys Joustamattomuus, hidas reagointi Koulutusjärjestelmän putkimaisuus Paljon puhetta vähän tekoja, tehdään huomenna -asenne Ei ymmärretä omia ongelmia Erilaisuutta ei hyväksytä

16 5. Mitkä ihmeen teolliset symbioosit? Symbioosi, tarkoittaako paremmin ekosysteemiä, ei pelkästään kahden välistä yhteyttä vaan useamman yhteispeliä Arvoverkko, ei niinkään lineaarinen arvoketju Symbioosissa täyttyy taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen aspekti Kaikki symbioosissa täytyy voittaa: kaikki kontribuoi, ei haraa vastaan Symbioosit pitää tuottaa Jatkuva muutosodotus, ollaan valmiita, että koko prosessin ajan prosessit muuttuvat, kohti parempaa kokonaisuutta Itse ei pysty tekemään kaikkea, yhteistyöllä syntyy oikea symbioosi Pääteemoina jätteenkäsittely, kierrätys, ekologia Symbioosi on vaikkapa kaupunkiseudun teollista yhteistyötä, esim. Tampereen rantatunnelin louhintajätteen hyödyntäminen tai paperiteollisuus (sisäänrakennettu) tai tiiviimpi pakkaaminen, robotit + algoritmit Myös immateriaalioikeuksien kierrätys

17 5. Mitkä ihmeen teolliset symbioosit? Kaikkien täytyy voittaa uskalletaan menestyä, lähdetään itsekin mukaan Jatkuva muutosodotus, esim. Ketterät menetelmät Innovaatiosymbioosi tunnista oma rajallisuutesi, löydä täydentävä osa(aminen), yhteinen intressi, yhteinen suunta, taloudellinen hyöty Demola yritysten symbioosihaasteiden ratkaisu opiskelijavoimin

18 5. Mitkä ihmeen teolliset symbioosit? Palveluliiketoiminnan symbioosit Verkottuminen Osaaminen Kierrätys Symbioosin esiaste Mahdollistaminen Liiketoimintaekosysteemi Jakaminen Vaihtaminen Yhteisölliset työtavat

19 6. ICT:n kolmas rooli/kuinka uudistun työtapoja muuttamalla? Tiedolla johtaminen -Ei teknologialla Työmäärän hallinta vs. Lisäys Poisoppiminen ja uskallus muuttua Tavoitteet selkeiksi Kohderyhmätuntemus Missä? Mikä kiinnostaa? Miksi? Sielu/tarjoama/sisällöt/ilmiöt Miten käytännössä? Verkosto Kanavat Asiakaspalvelu Sisällöt Mainonta Suositukset/keskustelut Resurssit

20 6. ICT:n kolmas rooli/kuinka uudistun työtapoja muuttamalla? Keittiökauppa ei ole vielä netissä, pitää olla netissä, koska ovi ei käy kivijalkakaupassa, virtuaalikuvastoa luetaan netissä Vuorovaikutustekniikka Tavoitteet selkeät, mitä lähdetään tekemään, ennen kuin aletaan perustamaan someryhmää, taustamateriaalien kartoitus, kohderyhmien ymmärtäminen Millainen sielu yrityksellä on Miten käytännössä tapahtuu, viestintä eri kohteille, eri viesteillä, eri kanavissa, eri sisällöillä Eri suositukset Pidetään kiinni vanhasta ja tutusta Multitaskataan koko ajan, miten voidaan oikeasti tehostaa koko ajan, jos ei luovu vanhasta Pitää uskaltaa itsekin muuttua, yksi jäärä riittää estämään muutoksen 1. Tunne oma prosessisi 2. Mieti sen digitalisointikokonaisuutta 3. Luo digitaalinen infrastruktuuri 4. Hanki tarvittavat välineet 5. Ota se haltuun!

21 Kiitos osallistumisestasi! Lisätiedot: Mari Grapes

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

JORMA TUKIA. Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA. Leaders House Oy

JORMA TUKIA. Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA. Leaders House Oy JORMA TUKIA Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA Leaders House Oy Kasvuyritys Esityksen tarkoituksena on ottaa esiin muutamia näkökulmia, joita voi olla hyödyllistä miettiä omaa liiketoimintatapaustaan

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 22.-23.1.2014 Hartola, Linna Hotelli HS-Yrityspalvelut ja Lahden Tilikeskus Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä

Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä Click to edit Master title style Organisaatiokulttuurin ymmärtäminen laatutyön menestystekijänä Kulttuuri on se, missä me toimimme. Voidakseen kehittää toimintaa, varmistaa sen laatu tai muuten edistää

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

8 SOK:n Taavi Heikkilä

8 SOK:n Taavi Heikkilä nro 2 2014 8 SOK:n Taavi Heikkilä Digitaalisuus on enemmän kuin verkkokauppa 14 Big data pehmentää bussimatkaa 16 Kumppaniekosysteemi: paras kasvun kirittäjä 24 Taipuuko johtaminen uuden työn haasteisiin?

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus ISMAgazine NRO 1 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus Visman pilvipalvelut, joustavia ratkaisuja jokaiselle Muiden johtaminen edellyttää itsensä tuntemista Julian

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Kyber-INKA Roadshow. Koostanut Vilma Mutka, Business Arena Oy www.businessarena.fi

Kyber-INKA Roadshow. Koostanut Vilma Mutka, Business Arena Oy www.businessarena.fi Kyber-INKA Roadshow Tampere 29.1.2015, Torni Koostanut Vilma Mutka, Business Arena Oy www.businessarena.fi Kyber INKA Roadshow, Tampere OHJELMA 29.1.2015 8.30 9.00 Aamukahvit ja verkostoitumista 9.00 9.10

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Kertomuksen laatija Tomi Enäjärvi 1 Hyvä OIVAlainen OIVA Matkailuyrittäjien koulutusohjelman ensimmäinen viiden päivän kestoinen

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot