Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen. Katajan koulu. Ylivieskan kaupunki Kyöstintie Ylivieska

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen. Katajan koulu. Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen Katajan koulu Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie Ylivieska

2 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30). Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus... 2 Yhteyshenkilö Oulun ammattikorkeakoulu Oy:ssa:... 2 Tehtävä Kohde Tausta Tarkastus Mikrobitulosten arviointi Materiaalinäytteiden arviointi Pintapölynäytteet Mineraalikuitutulosten arviointi Mikrobitulokset Materiaalinäytteiden mikrobitulokset Pintapölynäytteiden mikrobitulokset Teolliset mineraalikuidut Huoneiden ilmanvaihto Tarkastuksessa Lattian pintakosteusmittaukset Tulosten tarkastelua ja suositeltavia toimenpiteitä Liite 1. Materiaalinäytteiden mikrobitulokset. Liite 2. Pintapölynäytteiden mikrobitulokset. Liite 3. Teollisten mineraalikuitujen analyysitulokset. Liite 4. Pohjapiirustus ja tutkimustuloksia.

3 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Tilaaja Tilaus Ylivieskan kaupunki Kyöstintie Ylivieska Tilaus, rakennuspäällikkö Unto Koskinen Yhteyshenkilö Oulun ammattikorkeakoulu Oy:ssa: Lehtori, erikoistutkija Hannu Kääriäinen Kotkantie 1, Oulu Puh Telekopio Tehtävä 1. Kohde 2. Tausta Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen Katajan koulu, Katajantie 23, Ylivieska. Kohde on yksikerroksinen koulurakennus, rakennusvuosi Ulkoseinät ovat tiilirakenteiset, sisä- ja ulkokuori tiiltä ja lämmöneristys mineraalivillaa. Yläpohja on ristikoilla toteutettu harjakatto, vesikatteena tiilet. Sokkeli on lämmöneristyksellä halkaistu betonisokkeli maanvaraisella betoniperustuksella. Suunnitelmapiirustuksen mukaan sokkelin alareunan lämmöneristyksenä on solumuovi ja yläosan lämmöneristeenä mineraalivilla. Kohteessa on tuotu esille epäilyjä sisäilmaongelmasta. Saadun tiedon mukaan oireita on havaittu ihon ym. osalta. Saadun tiedon mukaan ilmanvaihtojärjestelmä on säädetty ja puhdistettu kesä 2014 aikana. Kohteen tutkimuksissa on tehty seuraavia tarkastuksia: Oletetuista riskirakenteista on otettu materiaalinäytteitä mikrobipitoisuuden määrittämistä varten.

4 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Vaakapinnoilta on otettu pintapölynäytteitä mikrobipitoisuuden määrittämistä varten. Pintapölynäyte otettiin myös IV-koneen sisäpinnalta. Teollisten mineraalikuitujen määrityksiä tehtiin tasopinnoilta sekä IV-kanavista ja ilmanvaihtokoneesta. Tarkastettujen huonetilojen painesuhteet mitattiin ulkoilmaan nähden. Katselmuksessa havaittujen asioiden tarkastaminen, myös taltiointin valokuvilla. 3. Tarkastus Erikoistutkija Hannu Kääriäinen ja laboratoriomestari Pertti Uhlbäck tekivät kohteeseen mittaukset Tutkimuksessa otettiin kuusi materiaalinäytettä, kuusi pintapölynäytettä mikrobipitoisuuden määrittämistä varten. Lisäksi otettiin kuusi pintapölynäytettä mineraalikuitupitoisuuden määrittämistä varten. Mikrobinäytteiden analysoinnit tehtiin Työterveyslaitoksen Kuopion laboratoriossa ja mineraalikuituanalyysit Työterveyslaitoksen Oulun laboratoriossa. Analyysien tulokset on esitetty liitteissä 1-3. Tutkitun rakennuksen pohjapiirustus ja tutkimus- sekä näytteiden ottokohdat on esitetty liitteessä Mikrobitulosten arviointi 4.1 Materiaalinäytteiden arviointi Tulosten tarkastelussa on käytetty Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjetta (opas 2003:1), jonka mukaan rakennusmateriaalinäytteistä todetaan: jos vertailunäytettä ei ole käytettävissä, rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin cfu/g. Jos näytteen sieni-itiöpitoisuus on pienempi kuin cfu/g, yksinomaan sieni-itiöpitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä materiaalin kasvustosta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava. Edellä mainitun oppaan mukaan: jos aktinomykeettipitoisuus on suurempi kuin 500 kpl/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon.

5 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Asumisterveysoppaan mukaan; rakennusmateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei voida soveltaa edellä mainittuja tulkintaperiaatteita, varsinkaan jos niiden kautta ei tapahdu ilmavuotoja sisätiloihin. Edellä mainitulla aktinomykeettikasvustolla tarkoitetaan sädesienikasvustoa, jota nimeä käytetään jäljempänä. 5. Pintapölynäytteet Pintapölynäytteet otettiin pinta-alaltaan 10 cm *10 cm alueelta eri kasvualustoille suoraan. Analyysi tehtiin suoraviljelytekniikalla. Näytteen ottamisella pyrittiin saamaan selville, olisiko pitkäaikaisen pölyn mukana mikrobipitoisuutta sekä suuruuden että lajikkeiden osalta. Pölylaskeuman aikaa ei määritetty, joten tulosten tulkinnassa tulee lähinnä huomioida, millaisia mikrobisukuja näytteessä esiintyy. 6. Mineraalikuitutulosten arviointi Mineraalikuitupitoisuuksia arvioitaessa voidaan tuloksia verrata artikkelissa Sisäilmaseminaari 2003, mineraalikuidut sisäilmassa olevia viitearvoja, jotka on esitetty taulukossa 1. Yleensä IV-kanavan sisäpinnan kuitupitoisuutta vähemmän kuin 0,2 kuitua/cm 2 pidetään riittävän hyvänä tuloksena uudehkoissa rakennuksissa. Vanhoissa rakennuksissa on käytetty hyvin yleisesti mineraalikuitupitoisia osia ja pinnoitteita IV-kanavissa ja kammioissa. Vaikka mineraalikuitutuotteet on poistettu ja kanavat puhdistettu useita kertoja, kanavissa esiintyy silti hieman jäännöskuituja. Tavoitteena on päästä

6 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) mahdollisimman vähäisiin kuitupitoisuuksiin, jopa alle 1 kuitua/cm 2, usein kohtuullisena tasona voidaan pitää jopa 1-2 kuitua/cm 2. Yleensä pyritään teollisten mineraalikuitujen pitoisuus pinnoilla pitämään kohtuullisen pienenä. Työterveyslaitos on myös tulkinnut, että teollisten mineraalikuitujen pitoisuus IV-kanavien pinnoilla toimistorakennuksissa voisi olla jopa kpl/cm Mikrobitulokset 7.1 Materiaalinäytteiden mikrobitulokset Materiaalinäytteiden mikrobianalyysien yhteenvetotulokset on esitetty oheisessa taulukossa 2. Analyysitulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 1. Mikrobianalyysit tehtiin Työterveyslaitoksen Kuopion toimipisteessä. Taulukko 2. Materiaalinäytteiden mikrobitulosten yhteenveto. Näytteet on otettu Tarkastuskohta / huonetila Entinen talonmiehen asunto, olohuone, ikkuna liittymä Entinen talonmiehen asunto, olohuone, ulkoseinän alareuna Entinen talonmiehen asunto, olohuone, sokkeli Luokka 135, ulkoseinän alareuna Luokka 135, sokkeli, Teknisten aineiden luokka, yläpohja, jiirin kohta, lämmöneristeen alapinta Näyte nro ja materiaali Homepitoisu us (cfu/g) Sädesienet (cfu/g) 1. polyuretaanitilke mineraalivillalämmöneristys 3. mineraalivillalämmöneristys 4. mineraalivillalämmöneristys 5. mineraalivillalämmöneristys 6. mineraalivillalämmöneristys Ainoastaan yhdessä näytteessä, näytenumero 6, teknisen aineiden luokan yläpohja, jiirin kohdan lämmöneristeessä on hyvin lievä mikrobipitoisuus.

7 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Homeen pääsukuna on Clodosporium, joka on yleisin ulkoilman homesuku. Näytteissä ei esiintynyt sädesieniä. 7.2 Pintapölynäytteiden mikrobitulokset Pintapölynäytteillä pyritään arvioimaan sisäilman mikrobipitoisuutta. Tavanomainen sisäilmanäyte on näytteen oton kannalta lyhytaikainen ja siten pitemmän aikaisen laskeumapölynäyte mahdollistaa arvioimaan sisäilmassa esiintyvää mikrobipitoisuutta. Tavanomainen pintapölynäyte otetaan kahden viikon aikana kerääntyvästä pölystä. Tämän johdosta mikrobimäärien lukuarvojen arvioinnin osalta pölyn kerääntymisaika tulee huomioida. Pintapölynäytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen Kuopion laboratoriossa, tulokset liitteessä 2 ja yhteenveto tuloksista taulukossa 3. Taulukko 3. Pintapölynäytteiden mikrobitulosten yhteenveto. Näytteet on otettu Tarkastuskohta / huonetila Homepitoisuus Sädesienipitoisuus Entinen talonmiehen asunto, pesuhuone, seinähylly, yläpinta Luokka 103, kattolamppu, yläpinta Luokka 133, kattolamppu, yläpinta Luokka 134, kaappi, yläpinta Luokka 136, seinähylly, yläpinta Ilmanvaihtokone, ilmanvaihdon raitisilmapuoli, luokkiin menevä puhallinkammio, sisäpinta Runsas kasvusto Runsas kasvusto Runsas kasvusto Runsas kasvusto Kohtalainen kasvusto Niukka kasvusto Niukka kasvusto Niukka kasvusto Niukka kasvusto Niukka kasvusto Niukka kasvusto Niukka kasvusto Tuloksissa on huomioitava normaalia pitempiaikainen pölylaskeuma.

8 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Pintapölynäytteissä esiintyy monia eri homesukuja. Homeiden joukossa on Aspercillus fumicatus home, joka on toksisuutta tuottava sekä allergisuutta aiheuttava home. Homeiden joukossa on myös joitakin kosteusvaurioon viittaavia sukuja sekä homesukuja, joiden indikaattoriyhteyttä kosteusvaurioihin pidetään vielä avoimena. Pääosin homesuvut ovat normaaleja rakennuksen pölyissä esiintyviä sukuja. Pintapölyssä esiintyvät sädesienet arvioidaan kulkeutuvan ulkoilmasta. On huomattava, että oppilaiden vaatteiden ja kenkien mukana ulkoilman mikrobikanta kulkeutuu helposti. 8. Teolliset mineraalikuidut Tarkastuksen yhteydessä otettiin näytteitä tutkittavilta pinnoilta teollisten mineraalikuitujen määrän määrittämistä varten. Näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksella Oulussa. Analyysitulokset on esitetty liitteessä 3 ja yhteenveto tuloksista taulukossa 4. Taulukko 4. Pintapölynäytteiden teollisten mineraalikuitumäärien yhteenveto. Näytteet on otettu Määrityksissä on mukana kuidut, joiden suuruus on > 20 µm. Tarkastuskohta / huonetila Luokka 103, musiikki- ja tekstiilityö, tuloilmakanavan sisäpinta Luokka 133, tuloilmakanavan sisäpinta Luokka 134, kaapin yläpinta 9 Luokka 136, kaapin yläpinta 1 Ilmanvaihtokone, ilmanvaihdon raitisilmapuoli, luokkiin menevä viimeinen kammio, sisäpinta Ilmanvaihtokone, ilmanvaihdon raitisilmapuoli, voimistelusaliin menevä viimeinen kammio, sisäpinta Kuitumäärät (kpl/cm 2 ) >100 Teollisten mineraalikuitupitoisuudet ovat yhtä, luokka 136, kaapin yläpinta, lukuun ottamatta normaalista suurempia. Aikaisemmin mainittu Työterveyslaitoksen tulkinta, että teollisten mineraalikuitujen pitoisuus IV-kanavien pinnoilla toimistorakennuksissa 25

9 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) 9. Huoneiden ilmanvaihto voisi olla jopa kpl/cm 2. Tulosten tarkasteluissa tulee huomioida, että vanhat ilmanvaihtokanavat on muotoiltu käyttäen öljyä, joka sitoo kanavan sisäpintaan teollisia mineraalikuituja. Tämä huomioiden kaikki kanavan pinnasta määritetyt mineraalikuidut eivät siten pääsisi sisäilmaan. Teolliset mineraalikuidut aiheuttavat iho- ja hengitystieoireiluja, kuten kohteen käyttäjien ilmoitettuja oireita on tuotu esille. Ilmanvaihdon ilmamäärän mittauksia ei tehty. Saadun tiedon mukaan ilmanvaihtokanavat oli puhdistettu ja ilmanvaihto säädetty viime kesän aikana. Ilmanvaihdon osalta mitattiin huoneilman paine-eroa ulkoilmaan nähden. Paine-erojen mittausarvoja on esitetty taulukossa 5. Mittaukset tehtiin kertamittauksena. Taulukko 5. Huoneiden alipaineet ulkoilmaan nähden kertamittauksena, lukema-arvot otettu Huonenumero Lukema-arvot Sanallinen arvio Entinen talonmiehen asunto -0,4-0,6 normaali alipaine Luokka 103, musiikki- ja tekstiilityö -0,8-0,9 normaali alipaine Luokka 133-0,1 0,0 lähellä nollaa Luokka 134-0,0-0,4 normaali alipaine Luokka 136-0,6-1,0 normaali alipaine Kertamittauksella tarkastetut alipaineet ovat mittaushetkellä ja ilmanvaihtokoneiden toiminnoilla hyviä.

10 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) 10. Tarkastuksessa Kohdetta tarkastettiin muutamien satunnaisesti valittujen tilojen osalta. Ennalta saadun tiedon mukana epäilyjä sisäilmaongelmista on keskittynyt entisen talon miehen asunnon päähän. Entisen talonmiehen asunnon erään riskinä pidettiin ikkunaliittymää ulkoseinään. Ikkunan välit on rakennettu yhdellä isommalla runkotolpalla ja viereiset ikkunat on liitetty runkotolppaan polyuretaanivaahdolla. Liittymän kunto varmistettiin materiaalinäytteellä ja mikrobianalyysituloksen mukaan saumavaahto ei sisällä mikrobeja, mikrobitulokset liite 1. Kuva 1. Entisen talonmiehen asunnon ikkunan liittymän tarkastus, ikkunan väliosan sisäverhouslevy on poistettu.

11 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Entisen talonmiehen asunnon ulkopuolelta tarkastettiin ulkoseinän alareunan ja sokkelin mineraalivillalämmöneristeen kuntoa. Sokkelin ylemmässä osassa on lämmöneristeenä mineraalivilla ja piirustusten mukaan alemmalla osalla solumuovi, tätä ei tarkastettu. Solumuovia pidetään parempana lämmöneristeenä maata vasten olevassa rakenteessa. Ulkoseinän alareunan ja sokkelin mineraalivilla lämmöneristysmateriaalissa ei ole mikrobipitoisuutta. Rakennuksen ulkopuolinen maanpinta on hyvin tasainen. Maanpinta rakennuksen vierustalla on noin 20 cm valmista lattiapintaa alempana. Tämä on kohtuullisen hyvä tasoero, kun huomioidaan rakennusaika. Nykyisin edellytyksenä on, että maanpinta tulee olla 30 cm valmista lattiapintaa alempana ja maanpinta tulee kallistua rakennuksesta poispäin vähintään 15 cm kolmen metrin matkalla. Tulevissa korjauksissa maanpinnan muotoilua suositellaan. Kohteessa on harjakatto, tiili pinnoitteena. Kattovedet tulevat räystäskourujen ja syöksytorvien kautta rakennuksen vierusalle asennettuun loiskekivelle. Kattoveden poisto aiheuttaa lisäkosteusrasitusta sokkeliin, valokuva 3. Tulevissa korjauksissa kattoveden syöksytorven alle tulee asentaa rännikaivo ja kaivosta veden johtaminen luotettavasti pois rakennuksen vierustalta. Suositeltavaa on myös piha-alueen pintavesien kuivatusjärjestelmän asentaminen. Kuva 2. Yleiskuvaa takapihan puolelta entisen talonmiehen asunnon päädystä.

12 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 3. Takapihan puoleinen vesikaton syöksytorvi ja sen alapuolinen loiskekivi. Kattovedet aiheuttavat riskin sokkelin kosteusrasitukselle. Kohteessa saadun tiedon mukaan entisen talonmiehen asunnon pesuhuoneessa aistittaisiin homeen hajua. Tarkastushetkellä sisäilmassa ei havaittu aistinvaraisesti poikkeavampaa. Tilan avohyllystä otettiin pintapölynäyte mikrobimääritystä varten, valokuva 4, mikrobitulokset liite 2. Pitkäaikaisessa pölynäytteessä on analyysin mukaan runsaasti mikrobeja. Homeiden lisäksi näytteessä on myös niukasti sädesieniä. Pitkäaikaisen laskeuman pölynäytteessä usein esiintyy mikrobeja. Tulokset eivät välttämättä viittaa rakenteissa oleviin homevaurioihin. Merkittävänä riskinä on ulkoa kulkeutuva lika ja pöly vaatteiden ja kenkien mukana. Entisen talonmiehen asunnossa on oma koneellinen tulo-ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtokone avattiin ja havaittiin kesänjäljeltä tuloilmakammioissa runsaasti pienhyönteisiä, valokuva 5.

13 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 4. Entisen talonmiehen talon pesuhuone, jonka avohyllyltä otettiin pintapölynäyte mikrobianalyysiä varten. Kuva 5. Entisen talonmiehen asunnon ilmanvaihtokone. Tuloilmakammioon on kerääntynyt kesän jäljeltä runsaasti hyönteisiä.

14 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Entisen talonmiehen asunnon keittiön kalusteiden alareunat, ovet ja sokkelit, ovat paikoin kosteusvaurioituneet. Lastulevyt vaurioituvat helposti ajoittaisista valumavesistä ja niihin muodostuu suuriakin mikrobikasvustoja. Keittiön kalusteiden uusimista suositellaan ja vähintään vaurioituneiden kalusteiden kohtien poistamista. Kuva 6. Entisen talonmiehen asunnon kalusteiden alareunoissa ja sokkeleissa on kosteuden aiheuttamia levyn turpoamisia. Ilmanvaihdon läpimenojen juuret höyrynsulkumuovin kohdilta ei tarkastettu, valokuva 7. Mikäli läpimenojen kohdilla on puutteellisia tiiveyksiä, ne tulee tiivistää.

15 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 7. Ilmanvaihtoputken läpimenon juuri, höyrynsulkumuovin tiiveys tulee tarkastaa ja tiivistää tarvittaessa.. Ilmanvaihtokanavien sisäpintoja tarkastettiin satunnaisesti valituista kohdista. Luokan 103 pääte-elimen kyljessä oleva tarkastusluukku avattiin, valokuva 8. Kanavan sisäpinnassa oli mineraalivillan palasia, valokuva 9. Kanavan sisäpinnasta otettiin näyte teollisten mineraalikuitujen määrittämistä varten. Analyysitulosten mukaan kanavan pinnassa näytteen ottokohdalla on kuitupitoisuus 20 kpl/cm 2, liite 3. Kuitumäärä on suuri ja mahdollistaa muun muassa iho-, silmä- ja hengitystieoireilua. Vanhoissa ilmanvaihtokanavissa esiintyy teollisia mineraalivillakuituja jossakin määrin. Yleensä ne ovat peräisin ilmanvaihtokoneen mineraalivillaa sisältävistä tuloilmakammion rakenteista ja ilmanvaihtokanavien äänenvaimentimista. Analysoitu kuitumäärä, 20 kpl/cm 2, on lausunnonantajan mielestä normaalia suurempi ja yleensä suosituksena on poistaa kuitulähteet ja puhdistaa hyvin huolellisesti kanavat. Vanhoja ilmanvaihtokanavia on muotoitu öljyn kanssa, jolloin tämä jäljelle kanavan sisäpintaa jäänyt öljy sitoo kuituja, jolloin ne eivät kaikilta osin kulkeudu sisäilmaan. Vuosien jälkeen kuidut irtoavat helpommin kuitulähteistä. Kanavassa kiinni olevat kuidut eivät helposti irtoa puhtisuksen yhteydessä ja joissakin tapauksissa kanavia on jouduttu puhdistamaan useamman kerran.

16 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 8. Luokan 103 ilmanvaihtokanavan pääte-elimen avauskohtaa. Kuva 9. Luokan 103 ilmanvaihtokanavan pääte-elimen sisäpinnalla oli mineraalivillan palasia.

17 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 10. Luokan 103 viereisen tilan väliseinän reikä, jossa seinän mineraalivillapinta on avoin sisäilmaan. Luokissa kuten entisen talonmiehen asunnossakin lastulevykalusteissa on kosteuden aiheuttamia turpoamisia. Joko kalusteet kokonaan tai niiden sokkelit tulee uusia. Kuva 11. Luokkien lastulevykalusteisten sokkelin turpoamiset viittaavat kosteus- ja homevaurioihin.

18 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Teollisen mineraalikuituriskejä on kanavan sisäpuolisen kuitulähteen lisäksi, määritetty kuitumäärä 80 kpl/cm 2, kanavan liittymissä huonepintoihin. Esimerkiksi luokassa 133, valokuva 12, on näkyvillä leikattua ääneneristysreunaa, joka on kuitenkin tuloilmaelimen kehyksen takana. Liittymä suositellaan muutettavaksi, ettei kuituriskiä esiintyisi. Kuva 12. Luokan 133 tuloilmaelimen reunojen suojassa on avointa mineraalivillapintaa. Luokan 133 lattian ja seinän liittymää tarkastettiin ulkoseinän vierustalta, valokuva 13. Lattian betonilaatan reunaan muodostuu betonin luonnollisen kutistuman johdosta leveä ilmarako. Kyseisessä kohdassa on muovinen jalkalista, jonka alle on kerääntynyt vuosin mittaan pölyä. Vaikka talonmiehen asunnon kohdalla ei havaittu mikrobipitoisuutta ulkoseinän alareunassa eikä sokkelin yläreunassa, olisi hyvä saada liittymä tiiviiksi. Tulevien korjausten yhteydessä suositellaan lattian ja ulkoseinän liittymää tiivistettäväksi luotettavilla tiivistysmenetelmillä. Luokan 133 ikkunaliittymää tarkastettiin, valokuva 14, jossa oli ikkunalautana oleva laatat olivat haljenneet. Halkeamista voidaan todeta, että ikkunaliittymästä on suora ilmayhteys sisäilmaan. Tulevissa korjauksissa suositellaan ikkunan ja ulkoseinän liittymän luotettavaa tiivistämistä.

19 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 13. Luokan 133 lattian ja seinän liittymää muovijalkalistan alta. Kuva 14. Luokan 133 ikkunapenkin lohjenneita laattoja.

20 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 15. Liikuntasalin ulkoseinän alareunaa, jossa tiilien pystysaumoja on auki ulkoseinän tuulettuvuuden parantamiseksi. Kuva 16. Vesikatolta puuttuu tiiliä.

21 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Vesikaton tarkastuksessa havaittiin heikkokuntoisia jopa puuttuvia tiiliä, valokuvat 16 ja 17. Kuva 17. Joitakin murentuneita tiiliä. Kuva 18. Vesikaton läpimenojen juuria on paikattu ilmeisesti kattovuotoepäilyjen johdosta.

22 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 19. Harjatiilen kohdalla aluskate on suoraan näkyvissä ja lapetiilet eivät ulotu harjatiilien alle. Kuva 20. Jiirien kohdilla on puutteita katon tiiveydestä.

23 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 21.. Vesikatteen usean puutteen lisäksi aluskatteessa on myös puutteita, valokuva 21, joka mahdollistaa aluskatteen päälle pääsevän sadeveden ja lumen sulamisveden tunkeutumisen yläpohjaan. Jiirin kohdalla on havaittavissa suuria kosteusjälkiä myös aluskatteen alapinnassa, valokuva 22. Kattovuotoja ja vesikaton läpimenojen juuresta vesivuotoja on havaittavissa sisätiloissa.

24 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 22. Aluskatteen alapinnassa merkittäviä kosteusjälkiä.

25 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 23. Liikuntahallin liittymän vesikatteen jiirikohtaa, jossa jiiritiiliä ei ole paikoillaan vaan vesikatteena toimii aluskate. Sisätiloissa on joitakin pieniä vesikaton vuotojälkiä, valokuva 24. Yläpohjasta otettu lämmöneristysnäyte sisältää vain hyvin vähäisen mikrobipitoisuuden, liite 1, näyte otettu kuvan 24 kohdalta. Kuva 24. Teknisen luokan viereisen tilan kattovuotoa vesikaton läpiviennin juuresta.

26 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Luokkien ja liikuntasalin ilmanvaihtokoneet sijaitsevat liikuntasalin yhteydessä. Molemmat ilmanvaihtokoneen kammiot tarkasteltiin aistinvaraisesti. Luokkiin menevästä kammioista otettiin mineraalivillanäyte geeliteipillä, kuitupitoisuus oli näytteen ottokohdalla yli 100 kpl/cm 2. Kuitumäärä on erittäin suuri. Liikuntasaliin johtavan kammion kuitumäärä oli analyysin ottokohdalla 25 kpl/cm 2. Kammion sisällä oli hyönteisiä, valokuva 25. Kuva 25. Kammioon kerääntyy kesän aikana hyönteisiä ja ympäristöpölyä. Ilmanvaihtokonehuoneen kammioita tulisi puhdistaa ja imuroida suodattimien vaihtamisen lisäksi.

27 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 26. Ilmanvaihtokoneen kammioista löytyi tyhmä juomapurkki. Kuva 27. Luokkiin menevän ilmanvaihtokoneen kammio. Tarkastusaukon kautta otettu näyte ritilälevyn pinnalta sisältää erittäin runsaasti teollisia mineraalikuituja.

28 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) 11. Lattian pintakosteusmittaukset Kohteen tutkimuksen yhteydessä kartoitettiin lattian kosteusjakaumaa pintakosteusosoittimella Gann Hydromette RTU 600 ja B60 pinta-anturilla. Kosteusarvio tehtiin niiltä osin huoneen lattiaa, joita ei peittänyt kalusteet. Arvot on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Lattian kosteuden arviointia pintakosteusosoittimella, lukemaarvot otettu Huonenumero Lukema-arvot Sanallinen arvio Huomiot Entinen talonmiehen Ei normaalista normaali kuiva asunto, poikkeavaa olohuone Entinen talonmiehen asunto, makuuhuone normaali kuiva Luokka normaali kuiva Luokka normaali kuiva Luokka normaali kuiva Luokka normaali kuiva Luokka X 1) normaali kuiva Luokka X 1) normaali kuiva Luokka X 1) normaali kuiva Käytävä normaali kuiva Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa 1) Tilan tarkempi tunnus puuttuu, katso sijainti liitteestä 4. Pintakosteusosoittimella arvioitiin lattian nykyisiä kosteusarvoja. Arvot ovat normaaleja ja tulosten perusteella lattiassa ei olisi sisäilmastoa heikentävää kosteutta.

29 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) 12. Tulosten tarkastelua ja suositeltavia toimenpiteitä Kohteessa on saadun tiedon mukaan epäily sisäilmaongelmasta. Tutkimuksessa tarkastettiin oleellisia rakennuksen riskikohtia. Ulkoseinän alareunasta, sokkelin yläreunasta sekä yläpohjan jiirikohdista otettiin materiaalinäytteitä mikrobipitoisuuden määrittämistä varten. Missään näissä näytteissä ei ollut merkittävää mikrobipitoisuutta. Näytteiden ottokohdilla materiaalien kuntoa voidaan pitää normaaleina. Satunnaisesti valituista kohdista otettiin pintapölynäytteitä. Pintapölyn seassa oli eri määriä homeita ja niukkaa kasvustoa sädesieniä. Näytteet otettiin pitkäaikaisesta pölyn laskeutumasta, jolloin on odotettavissa jonkin veran mikrobikasvustoa. Näytteiden ottoaika oli syksy, jolloin ulkoilmassa on odotettavissa suurempaa mikrobipitoisuutta. On huomioitava rakennuksen käyttäjät, ulkovaatteiden ja kenkien mukana kulkeutuu sisäilmaan esimerkiksi talviaikaa enemmän epäpuhtauksia. Nämä kuitenkin heikentää sisäilmaston laatua. Kohteen yläpintojen siistimistä ainakin kesäsyysaikana tulisi lisätä. Merkittävä sisäilmaston riski muodostuu teollisista mineraalikuiduista. Niitä tavattiin pääasiassa ilmanvaihtokanavissa, mutta myös kalusteiden tasopinnoilta. Tyypillisiä oireita ovat ihon, hengitystien, silmien ynnä muita oireiluja. Oireet ovat osittain hyvin läheisiä mikrobien aiheuttamien oireiden kanssa. Ilmanvaihtojärjestelmästä tulee poistaa kaikki kuitulähteet ja puhdistaa sen jälkeen kanavat erittäin huolellisesti. Lattian kosteuksia kartoitettiin pintakosteusosoittimella. Tarkastelun perusteella lattian kosteusarvot eivät viittaa lattian pinnoitevaurioihin. Huonetilojen katoissa on paikoin näkyvissä kosteusjälkiä. Teknisen työn luokan kohdan vauriokohdalta otettiin yläpohjan lämmöneristeen näyte, jossa ei ole merkittävää määrää mikrobeja. Kosteusjälkien kohdat suositellaan korjattavaksi ulkonäkösyiden johdosta. Näiltä kohdin sisäverhouspinnat tulee uusia tai vaihtaa materiaalit uusiin. Myös yläpohjan lämmöneristeet suositellaan uusittavaksi kosteusvauriokohdilta, vaikka yksittäisen näyteanalyysin mukaan siinä ei ollut mikrobeja. Yläpohjan ja vesikaton läpimenojen tiiveydet tulee varmistaa. Vesikatteessa on useita puutteita ja vuotovaurioriskejä. Kattotiilissä on vaurioita ja kattotiilien liittymissä on puutteita sekä tiiliä puuttuu kokonaan.

30 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Vesikatteen läpimenot ovat puutteellisesti tiivistetty ja aluskate ei pysty kaikilta osin poistamaan aluskatteen päälle kulkeutunutta vettä turvallisesti rakennuksen ulkopuolelle. Vesikaton korjaukset ovat tarpeellisia ja ensisijaisesti tehtäviä. Vesikaton harjan ja jiirien kohdat tulee tehdä huolellisesti tiivistäen. Tulevaisuuden korjauksissa tulisi tehdä rakennuksen vaipan tiivistystä. Lattian ja ulkoseinän liittymät sekä ikkunan liittymät ulkoseinään tulisi tiivistää eli tehdä niin sanottu tiivistyskorjaus. Ulkopuolella tehtävänä olisivat ikkunapeltien kallistukset sekä ulkoseinän ja ikkunan liittymien listoitusten tiivistämiset. Ikkunaliittymän tuulettuvuus tulee huomioida. Ikkunapeltien alle suositellaan myrskypilvi. Kohteen lastulevykalusteissa on kosteuden aiheuttamaa turpoamista. Kalusteiden vauriokohtien korjaukset tai koko kalusteiden uusimiset ovat suositeltavia toimenpiteitä. Rakennuksen ulkopuolelle suositellaan maanpinnan muotoilua rakennuksesta poispäin vähintään kolmen metrin matkalla 150 mm maanpinnan alenemista. Lisäksi maanpinta rakennuksen vierustalla tulisi olla vähintään 300 mm alempana. Entisen talonmiehen asunnon pesuhuoneen mahdollista kosteus- ja homeongelmaa ei saatu tutkimuksessa selville. Mitään poikkeavaa hajua tutkimushetkellä ei havaittu. Mahdollisuutena on aikaisemmin kosteana olevien materiaalien kuivuminen, jolloin mittauksilla vauriota ei saada enää selville. Toisena mahdollisuutena on puutteellinen ilmanvaihto, jolloin tilassa on seisova ilma. Toimenpiteenä suositellaan harkittavaksi aikaisempien rakenteiden purkamista ja korjaamista uusilla materiaaleilla. Kattovedet tulee johtaa hallitusti räystäskorujen kautta syöksytorvilla rännikaivoihin. Edelleen rännikaivoista vesi tulee johtaa sadevesijärjestelmän kautta erilliseen pintaveden kuivatusjärjestelmään. Samoin tulee tehdä piha-alueen kuivatus pintavesikaivojen kautta pintaveden kuivatusjärjestelmään. Oppilaiden suuri liikkuvuus sisä- ja ulkotilan välillä aiheuttaa ulkoilman pölyn ja lian siirtymistä sisätiloihin. Syksy- ja kevät aika on pahimpia tältä osin. Kohteen tehostettua siistimistä suositellaan näillä niin sanottuina likaisina vuoden aikoina. Pintapölyjen puhdistamista auttaa yläpintojen tehostettu siistiminen. Ovelliset kalusteet mahdollistavat, ettei pöly

31 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) keräänny avoimiin hyllypintoihin eikä niillä säilytettävien tavaroiden päälle. Näiden tutkimustulosten perusteella koulun rakenteissa ei olisi kyse homevaurioista vaan teollisista mineraalikuiduista ja normaalista pölyhaitasta. Oulu, Diplomi-insinööri, erikoistutkija Rakennusterveysasiantuntija (VTT-C ) a-vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija (FISE-pätevyys) a-vaativuusluokan kosteustekninen korjaussuunnittelija (FISE- pätevyys) Certifioitu passiivitalon suunnittelijan pätevyys (Passivhaus Institut) Rakenteiden kosteuden mittaaja (VTT-C ) Rakennusterveysasiantuntijoiden kouluttaja LIITTEET Liite 1. Materiaalinäytteiden mikrobitulokset. (3 sivua) Liite 2. Pintapölynäytteiden mikrobitulokset. (4 sivua) Liite 3. Teollisten mineraalikuitujen analyysitulokset. (3 sivua) Liite 4. Pohjapiirustus ja tutkimustuloksia. (1 sivu)

32 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS LIITE 1. 1 (3) Tilaaja: Oulun ammattikorkeakoulu Oy Tekniikan yksikkö Kotkantie Oulu Kohde: Katajan koulu Katajantie Ylivieska Materiaalinäyteluettelo mikrobianalyysiä varten Näyte nro 1 Entinen talonmiehen asunto, olohuone, ikkuna liittymä, polyuretaanitilke 2 Entinen talonmiehen asunto, olohuone, ulkoseinän alareuna, mineraalivillalämmöneristys 3 Entinen talonmiehen asunto, olohuone, sokkeli, mineraalivillalämmöneristys 4 Luokka 135, ulkoseinän alareuna, mineraalivillalämmöneristys 5 Luokka 135, sokkeli, mineraalivillalämmöneristys Teknisten aineiden luokka, yläpohja, jiirin kohta, lämmöneristeen alapinta 6 mineraalivillalämmöneristys

33 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS LIITE 1. 2 (3)

34 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS LIITE 1. 3 (3)

35 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS LIITE 2. 1 (4) Tilaaja: Oulun ammattikorkeakoulu Oy Tekniikan yksikkö Kotkantie Oulu Kohde: Katajan koulu Katajantie Ylivieska Pintanäyteluettelo mikrobianalyysiä varten. Näyte nro 1 Entinen talonmiehen asunto, pesuhuone, seinähylly, yläpinta 2 Luokka 103, kattolamppu, yläpinta 3 Luokka 133, kattolamppu, yläpinta 4 Luokka 134, kaappi, yläpinta 5 Luokka 136, seinähylly, yläpinta 6 Ilmanvaihtokone, ilmanvaihdon raitisilmapuoli, luokkiin menevä puhallinkammio, sisäpinta

36 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS LIITE 2. 2 (4)

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto LIITTYVÄ LAUSUNTO 9.4.2015 Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto Ylivieskan kaupungintalo Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA LIITTYVÄ LAUSUNTO 1

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua

Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua 5.3.2015 Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua Ylivieskan kaupungintalo Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus Ruukinkankaan koulu Ruukinkatu 5, Suomussalmi Tutkija Sotkamon Erikoispuhdistus Oy Sivu 1 / 4 MMMF-tutkimus Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE

MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE MIKROBIVILJELY, LAIMENNUSMENETELMÄLLÄ KOKONAISHOMEMASSANÄYTE (Mycometer ) MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE NÄYTTEEN LÄHETTÄJÄ/VASTAUSOSOITE: LASKUTUSOSOITE (mikäli eri kuin lähettäjä): Yritys Yritys Y-tunnus

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

LÄHETE MIKROBINÄYTE, LAIMENNUSVILJELY MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE

LÄHETE MIKROBINÄYTE, LAIMENNUSVILJELY MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE LÄHETE MATERIAALI- JA PINTANÄYTTEILLE NÄYTTEEN LÄHETTÄJÄ/VASTAUSOSOITE: LASKUTUSOSOITE (mikäli eri kuin lähettäjä): Yritys Yritys Y-tunnus Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelinnumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET SUUPANTIE 11 33960 PIRKKALA SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 2 SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 1. LÄHTÖTIEDOT Kohde: SUUPANTIE 11 33960

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET 6.3.2009 1. Paikantamispiirustus 3 kpl 2. Valokuvia tutkimuksista 6 s. 3. Lämpökuvasivut 1-10 s. 4. Analyysivastaukset

Lisätiedot

Kohteen tutkiminen sisäilmaepäilyn johdosta

Kohteen tutkiminen sisäilmaepäilyn johdosta TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 021-16 Kohteen tutkiminen sisäilmaepäilyn johdosta Liminka, Lintupuiston päiväkoti Kuormatie 11 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisantie 1328 07700 Koskenkylä Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Tarkastuspäivä: Käytetyt apuvälineet:

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus 1/6 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

SISÄILMAN KUITUKORJAUKSET

SISÄILMAN KUITUKORJAUKSET TUOMO KOLLANEN SISÄILMAN KUITUKORJAUKSET Opinnäytetyö Rakennusterveysasiantuntijakoulutus RTA1 RATEKO Mineraalivillakuidut Teolliset mineraalikuidut ovat epäorgaanisia kuituja, joita valmistetaan useista

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA, 040-5857534, e-mail, Hannu.Kaariainen@oamk.fi Yleisöosastokirjoituksia riittää, oheinen on 15.2.2016 Aamulehti 2 Mikä on hometalo Vaurioasteen

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

LAY D- ja E-siivet, korjaukset

LAY D- ja E-siivet, korjaukset D-siipi E-siipi LAY D- ja E-siivet, korjaukset Katariina Laine, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot