Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen. Katajan koulu. Ylivieskan kaupunki Kyöstintie Ylivieska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen. Katajan koulu. Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen Katajan koulu Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie Ylivieska

2 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30). Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus... 2 Yhteyshenkilö Oulun ammattikorkeakoulu Oy:ssa:... 2 Tehtävä Kohde Tausta Tarkastus Mikrobitulosten arviointi Materiaalinäytteiden arviointi Pintapölynäytteet Mineraalikuitutulosten arviointi Mikrobitulokset Materiaalinäytteiden mikrobitulokset Pintapölynäytteiden mikrobitulokset Teolliset mineraalikuidut Huoneiden ilmanvaihto Tarkastuksessa Lattian pintakosteusmittaukset Tulosten tarkastelua ja suositeltavia toimenpiteitä Liite 1. Materiaalinäytteiden mikrobitulokset. Liite 2. Pintapölynäytteiden mikrobitulokset. Liite 3. Teollisten mineraalikuitujen analyysitulokset. Liite 4. Pohjapiirustus ja tutkimustuloksia.

3 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Tilaaja Tilaus Ylivieskan kaupunki Kyöstintie Ylivieska Tilaus, rakennuspäällikkö Unto Koskinen Yhteyshenkilö Oulun ammattikorkeakoulu Oy:ssa: Lehtori, erikoistutkija Hannu Kääriäinen Kotkantie 1, Oulu Puh Telekopio Tehtävä 1. Kohde 2. Tausta Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen Katajan koulu, Katajantie 23, Ylivieska. Kohde on yksikerroksinen koulurakennus, rakennusvuosi Ulkoseinät ovat tiilirakenteiset, sisä- ja ulkokuori tiiltä ja lämmöneristys mineraalivillaa. Yläpohja on ristikoilla toteutettu harjakatto, vesikatteena tiilet. Sokkeli on lämmöneristyksellä halkaistu betonisokkeli maanvaraisella betoniperustuksella. Suunnitelmapiirustuksen mukaan sokkelin alareunan lämmöneristyksenä on solumuovi ja yläosan lämmöneristeenä mineraalivilla. Kohteessa on tuotu esille epäilyjä sisäilmaongelmasta. Saadun tiedon mukaan oireita on havaittu ihon ym. osalta. Saadun tiedon mukaan ilmanvaihtojärjestelmä on säädetty ja puhdistettu kesä 2014 aikana. Kohteen tutkimuksissa on tehty seuraavia tarkastuksia: Oletetuista riskirakenteista on otettu materiaalinäytteitä mikrobipitoisuuden määrittämistä varten.

4 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Vaakapinnoilta on otettu pintapölynäytteitä mikrobipitoisuuden määrittämistä varten. Pintapölynäyte otettiin myös IV-koneen sisäpinnalta. Teollisten mineraalikuitujen määrityksiä tehtiin tasopinnoilta sekä IV-kanavista ja ilmanvaihtokoneesta. Tarkastettujen huonetilojen painesuhteet mitattiin ulkoilmaan nähden. Katselmuksessa havaittujen asioiden tarkastaminen, myös taltiointin valokuvilla. 3. Tarkastus Erikoistutkija Hannu Kääriäinen ja laboratoriomestari Pertti Uhlbäck tekivät kohteeseen mittaukset Tutkimuksessa otettiin kuusi materiaalinäytettä, kuusi pintapölynäytettä mikrobipitoisuuden määrittämistä varten. Lisäksi otettiin kuusi pintapölynäytettä mineraalikuitupitoisuuden määrittämistä varten. Mikrobinäytteiden analysoinnit tehtiin Työterveyslaitoksen Kuopion laboratoriossa ja mineraalikuituanalyysit Työterveyslaitoksen Oulun laboratoriossa. Analyysien tulokset on esitetty liitteissä 1-3. Tutkitun rakennuksen pohjapiirustus ja tutkimus- sekä näytteiden ottokohdat on esitetty liitteessä Mikrobitulosten arviointi 4.1 Materiaalinäytteiden arviointi Tulosten tarkastelussa on käytetty Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjetta (opas 2003:1), jonka mukaan rakennusmateriaalinäytteistä todetaan: jos vertailunäytettä ei ole käytettävissä, rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin cfu/g. Jos näytteen sieni-itiöpitoisuus on pienempi kuin cfu/g, yksinomaan sieni-itiöpitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä materiaalin kasvustosta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava. Edellä mainitun oppaan mukaan: jos aktinomykeettipitoisuus on suurempi kuin 500 kpl/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon.

5 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Asumisterveysoppaan mukaan; rakennusmateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei voida soveltaa edellä mainittuja tulkintaperiaatteita, varsinkaan jos niiden kautta ei tapahdu ilmavuotoja sisätiloihin. Edellä mainitulla aktinomykeettikasvustolla tarkoitetaan sädesienikasvustoa, jota nimeä käytetään jäljempänä. 5. Pintapölynäytteet Pintapölynäytteet otettiin pinta-alaltaan 10 cm *10 cm alueelta eri kasvualustoille suoraan. Analyysi tehtiin suoraviljelytekniikalla. Näytteen ottamisella pyrittiin saamaan selville, olisiko pitkäaikaisen pölyn mukana mikrobipitoisuutta sekä suuruuden että lajikkeiden osalta. Pölylaskeuman aikaa ei määritetty, joten tulosten tulkinnassa tulee lähinnä huomioida, millaisia mikrobisukuja näytteessä esiintyy. 6. Mineraalikuitutulosten arviointi Mineraalikuitupitoisuuksia arvioitaessa voidaan tuloksia verrata artikkelissa Sisäilmaseminaari 2003, mineraalikuidut sisäilmassa olevia viitearvoja, jotka on esitetty taulukossa 1. Yleensä IV-kanavan sisäpinnan kuitupitoisuutta vähemmän kuin 0,2 kuitua/cm 2 pidetään riittävän hyvänä tuloksena uudehkoissa rakennuksissa. Vanhoissa rakennuksissa on käytetty hyvin yleisesti mineraalikuitupitoisia osia ja pinnoitteita IV-kanavissa ja kammioissa. Vaikka mineraalikuitutuotteet on poistettu ja kanavat puhdistettu useita kertoja, kanavissa esiintyy silti hieman jäännöskuituja. Tavoitteena on päästä

6 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) mahdollisimman vähäisiin kuitupitoisuuksiin, jopa alle 1 kuitua/cm 2, usein kohtuullisena tasona voidaan pitää jopa 1-2 kuitua/cm 2. Yleensä pyritään teollisten mineraalikuitujen pitoisuus pinnoilla pitämään kohtuullisen pienenä. Työterveyslaitos on myös tulkinnut, että teollisten mineraalikuitujen pitoisuus IV-kanavien pinnoilla toimistorakennuksissa voisi olla jopa kpl/cm Mikrobitulokset 7.1 Materiaalinäytteiden mikrobitulokset Materiaalinäytteiden mikrobianalyysien yhteenvetotulokset on esitetty oheisessa taulukossa 2. Analyysitulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 1. Mikrobianalyysit tehtiin Työterveyslaitoksen Kuopion toimipisteessä. Taulukko 2. Materiaalinäytteiden mikrobitulosten yhteenveto. Näytteet on otettu Tarkastuskohta / huonetila Entinen talonmiehen asunto, olohuone, ikkuna liittymä Entinen talonmiehen asunto, olohuone, ulkoseinän alareuna Entinen talonmiehen asunto, olohuone, sokkeli Luokka 135, ulkoseinän alareuna Luokka 135, sokkeli, Teknisten aineiden luokka, yläpohja, jiirin kohta, lämmöneristeen alapinta Näyte nro ja materiaali Homepitoisu us (cfu/g) Sädesienet (cfu/g) 1. polyuretaanitilke mineraalivillalämmöneristys 3. mineraalivillalämmöneristys 4. mineraalivillalämmöneristys 5. mineraalivillalämmöneristys 6. mineraalivillalämmöneristys Ainoastaan yhdessä näytteessä, näytenumero 6, teknisen aineiden luokan yläpohja, jiirin kohdan lämmöneristeessä on hyvin lievä mikrobipitoisuus.

7 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Homeen pääsukuna on Clodosporium, joka on yleisin ulkoilman homesuku. Näytteissä ei esiintynyt sädesieniä. 7.2 Pintapölynäytteiden mikrobitulokset Pintapölynäytteillä pyritään arvioimaan sisäilman mikrobipitoisuutta. Tavanomainen sisäilmanäyte on näytteen oton kannalta lyhytaikainen ja siten pitemmän aikaisen laskeumapölynäyte mahdollistaa arvioimaan sisäilmassa esiintyvää mikrobipitoisuutta. Tavanomainen pintapölynäyte otetaan kahden viikon aikana kerääntyvästä pölystä. Tämän johdosta mikrobimäärien lukuarvojen arvioinnin osalta pölyn kerääntymisaika tulee huomioida. Pintapölynäytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen Kuopion laboratoriossa, tulokset liitteessä 2 ja yhteenveto tuloksista taulukossa 3. Taulukko 3. Pintapölynäytteiden mikrobitulosten yhteenveto. Näytteet on otettu Tarkastuskohta / huonetila Homepitoisuus Sädesienipitoisuus Entinen talonmiehen asunto, pesuhuone, seinähylly, yläpinta Luokka 103, kattolamppu, yläpinta Luokka 133, kattolamppu, yläpinta Luokka 134, kaappi, yläpinta Luokka 136, seinähylly, yläpinta Ilmanvaihtokone, ilmanvaihdon raitisilmapuoli, luokkiin menevä puhallinkammio, sisäpinta Runsas kasvusto Runsas kasvusto Runsas kasvusto Runsas kasvusto Kohtalainen kasvusto Niukka kasvusto Niukka kasvusto Niukka kasvusto Niukka kasvusto Niukka kasvusto Niukka kasvusto Niukka kasvusto Tuloksissa on huomioitava normaalia pitempiaikainen pölylaskeuma.

8 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Pintapölynäytteissä esiintyy monia eri homesukuja. Homeiden joukossa on Aspercillus fumicatus home, joka on toksisuutta tuottava sekä allergisuutta aiheuttava home. Homeiden joukossa on myös joitakin kosteusvaurioon viittaavia sukuja sekä homesukuja, joiden indikaattoriyhteyttä kosteusvaurioihin pidetään vielä avoimena. Pääosin homesuvut ovat normaaleja rakennuksen pölyissä esiintyviä sukuja. Pintapölyssä esiintyvät sädesienet arvioidaan kulkeutuvan ulkoilmasta. On huomattava, että oppilaiden vaatteiden ja kenkien mukana ulkoilman mikrobikanta kulkeutuu helposti. 8. Teolliset mineraalikuidut Tarkastuksen yhteydessä otettiin näytteitä tutkittavilta pinnoilta teollisten mineraalikuitujen määrän määrittämistä varten. Näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksella Oulussa. Analyysitulokset on esitetty liitteessä 3 ja yhteenveto tuloksista taulukossa 4. Taulukko 4. Pintapölynäytteiden teollisten mineraalikuitumäärien yhteenveto. Näytteet on otettu Määrityksissä on mukana kuidut, joiden suuruus on > 20 µm. Tarkastuskohta / huonetila Luokka 103, musiikki- ja tekstiilityö, tuloilmakanavan sisäpinta Luokka 133, tuloilmakanavan sisäpinta Luokka 134, kaapin yläpinta 9 Luokka 136, kaapin yläpinta 1 Ilmanvaihtokone, ilmanvaihdon raitisilmapuoli, luokkiin menevä viimeinen kammio, sisäpinta Ilmanvaihtokone, ilmanvaihdon raitisilmapuoli, voimistelusaliin menevä viimeinen kammio, sisäpinta Kuitumäärät (kpl/cm 2 ) >100 Teollisten mineraalikuitupitoisuudet ovat yhtä, luokka 136, kaapin yläpinta, lukuun ottamatta normaalista suurempia. Aikaisemmin mainittu Työterveyslaitoksen tulkinta, että teollisten mineraalikuitujen pitoisuus IV-kanavien pinnoilla toimistorakennuksissa 25

9 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) 9. Huoneiden ilmanvaihto voisi olla jopa kpl/cm 2. Tulosten tarkasteluissa tulee huomioida, että vanhat ilmanvaihtokanavat on muotoiltu käyttäen öljyä, joka sitoo kanavan sisäpintaan teollisia mineraalikuituja. Tämä huomioiden kaikki kanavan pinnasta määritetyt mineraalikuidut eivät siten pääsisi sisäilmaan. Teolliset mineraalikuidut aiheuttavat iho- ja hengitystieoireiluja, kuten kohteen käyttäjien ilmoitettuja oireita on tuotu esille. Ilmanvaihdon ilmamäärän mittauksia ei tehty. Saadun tiedon mukaan ilmanvaihtokanavat oli puhdistettu ja ilmanvaihto säädetty viime kesän aikana. Ilmanvaihdon osalta mitattiin huoneilman paine-eroa ulkoilmaan nähden. Paine-erojen mittausarvoja on esitetty taulukossa 5. Mittaukset tehtiin kertamittauksena. Taulukko 5. Huoneiden alipaineet ulkoilmaan nähden kertamittauksena, lukema-arvot otettu Huonenumero Lukema-arvot Sanallinen arvio Entinen talonmiehen asunto -0,4-0,6 normaali alipaine Luokka 103, musiikki- ja tekstiilityö -0,8-0,9 normaali alipaine Luokka 133-0,1 0,0 lähellä nollaa Luokka 134-0,0-0,4 normaali alipaine Luokka 136-0,6-1,0 normaali alipaine Kertamittauksella tarkastetut alipaineet ovat mittaushetkellä ja ilmanvaihtokoneiden toiminnoilla hyviä.

10 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) 10. Tarkastuksessa Kohdetta tarkastettiin muutamien satunnaisesti valittujen tilojen osalta. Ennalta saadun tiedon mukana epäilyjä sisäilmaongelmista on keskittynyt entisen talon miehen asunnon päähän. Entisen talonmiehen asunnon erään riskinä pidettiin ikkunaliittymää ulkoseinään. Ikkunan välit on rakennettu yhdellä isommalla runkotolpalla ja viereiset ikkunat on liitetty runkotolppaan polyuretaanivaahdolla. Liittymän kunto varmistettiin materiaalinäytteellä ja mikrobianalyysituloksen mukaan saumavaahto ei sisällä mikrobeja, mikrobitulokset liite 1. Kuva 1. Entisen talonmiehen asunnon ikkunan liittymän tarkastus, ikkunan väliosan sisäverhouslevy on poistettu.

11 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Entisen talonmiehen asunnon ulkopuolelta tarkastettiin ulkoseinän alareunan ja sokkelin mineraalivillalämmöneristeen kuntoa. Sokkelin ylemmässä osassa on lämmöneristeenä mineraalivilla ja piirustusten mukaan alemmalla osalla solumuovi, tätä ei tarkastettu. Solumuovia pidetään parempana lämmöneristeenä maata vasten olevassa rakenteessa. Ulkoseinän alareunan ja sokkelin mineraalivilla lämmöneristysmateriaalissa ei ole mikrobipitoisuutta. Rakennuksen ulkopuolinen maanpinta on hyvin tasainen. Maanpinta rakennuksen vierustalla on noin 20 cm valmista lattiapintaa alempana. Tämä on kohtuullisen hyvä tasoero, kun huomioidaan rakennusaika. Nykyisin edellytyksenä on, että maanpinta tulee olla 30 cm valmista lattiapintaa alempana ja maanpinta tulee kallistua rakennuksesta poispäin vähintään 15 cm kolmen metrin matkalla. Tulevissa korjauksissa maanpinnan muotoilua suositellaan. Kohteessa on harjakatto, tiili pinnoitteena. Kattovedet tulevat räystäskourujen ja syöksytorvien kautta rakennuksen vierusalle asennettuun loiskekivelle. Kattoveden poisto aiheuttaa lisäkosteusrasitusta sokkeliin, valokuva 3. Tulevissa korjauksissa kattoveden syöksytorven alle tulee asentaa rännikaivo ja kaivosta veden johtaminen luotettavasti pois rakennuksen vierustalta. Suositeltavaa on myös piha-alueen pintavesien kuivatusjärjestelmän asentaminen. Kuva 2. Yleiskuvaa takapihan puolelta entisen talonmiehen asunnon päädystä.

12 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 3. Takapihan puoleinen vesikaton syöksytorvi ja sen alapuolinen loiskekivi. Kattovedet aiheuttavat riskin sokkelin kosteusrasitukselle. Kohteessa saadun tiedon mukaan entisen talonmiehen asunnon pesuhuoneessa aistittaisiin homeen hajua. Tarkastushetkellä sisäilmassa ei havaittu aistinvaraisesti poikkeavampaa. Tilan avohyllystä otettiin pintapölynäyte mikrobimääritystä varten, valokuva 4, mikrobitulokset liite 2. Pitkäaikaisessa pölynäytteessä on analyysin mukaan runsaasti mikrobeja. Homeiden lisäksi näytteessä on myös niukasti sädesieniä. Pitkäaikaisen laskeuman pölynäytteessä usein esiintyy mikrobeja. Tulokset eivät välttämättä viittaa rakenteissa oleviin homevaurioihin. Merkittävänä riskinä on ulkoa kulkeutuva lika ja pöly vaatteiden ja kenkien mukana. Entisen talonmiehen asunnossa on oma koneellinen tulo-ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtokone avattiin ja havaittiin kesänjäljeltä tuloilmakammioissa runsaasti pienhyönteisiä, valokuva 5.

13 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 4. Entisen talonmiehen talon pesuhuone, jonka avohyllyltä otettiin pintapölynäyte mikrobianalyysiä varten. Kuva 5. Entisen talonmiehen asunnon ilmanvaihtokone. Tuloilmakammioon on kerääntynyt kesän jäljeltä runsaasti hyönteisiä.

14 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Entisen talonmiehen asunnon keittiön kalusteiden alareunat, ovet ja sokkelit, ovat paikoin kosteusvaurioituneet. Lastulevyt vaurioituvat helposti ajoittaisista valumavesistä ja niihin muodostuu suuriakin mikrobikasvustoja. Keittiön kalusteiden uusimista suositellaan ja vähintään vaurioituneiden kalusteiden kohtien poistamista. Kuva 6. Entisen talonmiehen asunnon kalusteiden alareunoissa ja sokkeleissa on kosteuden aiheuttamia levyn turpoamisia. Ilmanvaihdon läpimenojen juuret höyrynsulkumuovin kohdilta ei tarkastettu, valokuva 7. Mikäli läpimenojen kohdilla on puutteellisia tiiveyksiä, ne tulee tiivistää.

15 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 7. Ilmanvaihtoputken läpimenon juuri, höyrynsulkumuovin tiiveys tulee tarkastaa ja tiivistää tarvittaessa.. Ilmanvaihtokanavien sisäpintoja tarkastettiin satunnaisesti valituista kohdista. Luokan 103 pääte-elimen kyljessä oleva tarkastusluukku avattiin, valokuva 8. Kanavan sisäpinnassa oli mineraalivillan palasia, valokuva 9. Kanavan sisäpinnasta otettiin näyte teollisten mineraalikuitujen määrittämistä varten. Analyysitulosten mukaan kanavan pinnassa näytteen ottokohdalla on kuitupitoisuus 20 kpl/cm 2, liite 3. Kuitumäärä on suuri ja mahdollistaa muun muassa iho-, silmä- ja hengitystieoireilua. Vanhoissa ilmanvaihtokanavissa esiintyy teollisia mineraalivillakuituja jossakin määrin. Yleensä ne ovat peräisin ilmanvaihtokoneen mineraalivillaa sisältävistä tuloilmakammion rakenteista ja ilmanvaihtokanavien äänenvaimentimista. Analysoitu kuitumäärä, 20 kpl/cm 2, on lausunnonantajan mielestä normaalia suurempi ja yleensä suosituksena on poistaa kuitulähteet ja puhdistaa hyvin huolellisesti kanavat. Vanhoja ilmanvaihtokanavia on muotoitu öljyn kanssa, jolloin tämä jäljelle kanavan sisäpintaa jäänyt öljy sitoo kuituja, jolloin ne eivät kaikilta osin kulkeudu sisäilmaan. Vuosien jälkeen kuidut irtoavat helpommin kuitulähteistä. Kanavassa kiinni olevat kuidut eivät helposti irtoa puhtisuksen yhteydessä ja joissakin tapauksissa kanavia on jouduttu puhdistamaan useamman kerran.

16 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 8. Luokan 103 ilmanvaihtokanavan pääte-elimen avauskohtaa. Kuva 9. Luokan 103 ilmanvaihtokanavan pääte-elimen sisäpinnalla oli mineraalivillan palasia.

17 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 10. Luokan 103 viereisen tilan väliseinän reikä, jossa seinän mineraalivillapinta on avoin sisäilmaan. Luokissa kuten entisen talonmiehen asunnossakin lastulevykalusteissa on kosteuden aiheuttamia turpoamisia. Joko kalusteet kokonaan tai niiden sokkelit tulee uusia. Kuva 11. Luokkien lastulevykalusteisten sokkelin turpoamiset viittaavat kosteus- ja homevaurioihin.

18 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Teollisen mineraalikuituriskejä on kanavan sisäpuolisen kuitulähteen lisäksi, määritetty kuitumäärä 80 kpl/cm 2, kanavan liittymissä huonepintoihin. Esimerkiksi luokassa 133, valokuva 12, on näkyvillä leikattua ääneneristysreunaa, joka on kuitenkin tuloilmaelimen kehyksen takana. Liittymä suositellaan muutettavaksi, ettei kuituriskiä esiintyisi. Kuva 12. Luokan 133 tuloilmaelimen reunojen suojassa on avointa mineraalivillapintaa. Luokan 133 lattian ja seinän liittymää tarkastettiin ulkoseinän vierustalta, valokuva 13. Lattian betonilaatan reunaan muodostuu betonin luonnollisen kutistuman johdosta leveä ilmarako. Kyseisessä kohdassa on muovinen jalkalista, jonka alle on kerääntynyt vuosin mittaan pölyä. Vaikka talonmiehen asunnon kohdalla ei havaittu mikrobipitoisuutta ulkoseinän alareunassa eikä sokkelin yläreunassa, olisi hyvä saada liittymä tiiviiksi. Tulevien korjausten yhteydessä suositellaan lattian ja ulkoseinän liittymää tiivistettäväksi luotettavilla tiivistysmenetelmillä. Luokan 133 ikkunaliittymää tarkastettiin, valokuva 14, jossa oli ikkunalautana oleva laatat olivat haljenneet. Halkeamista voidaan todeta, että ikkunaliittymästä on suora ilmayhteys sisäilmaan. Tulevissa korjauksissa suositellaan ikkunan ja ulkoseinän liittymän luotettavaa tiivistämistä.

19 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 13. Luokan 133 lattian ja seinän liittymää muovijalkalistan alta. Kuva 14. Luokan 133 ikkunapenkin lohjenneita laattoja.

20 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 15. Liikuntasalin ulkoseinän alareunaa, jossa tiilien pystysaumoja on auki ulkoseinän tuulettuvuuden parantamiseksi. Kuva 16. Vesikatolta puuttuu tiiliä.

21 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Vesikaton tarkastuksessa havaittiin heikkokuntoisia jopa puuttuvia tiiliä, valokuvat 16 ja 17. Kuva 17. Joitakin murentuneita tiiliä. Kuva 18. Vesikaton läpimenojen juuria on paikattu ilmeisesti kattovuotoepäilyjen johdosta.

22 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 19. Harjatiilen kohdalla aluskate on suoraan näkyvissä ja lapetiilet eivät ulotu harjatiilien alle. Kuva 20. Jiirien kohdilla on puutteita katon tiiveydestä.

23 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 21.. Vesikatteen usean puutteen lisäksi aluskatteessa on myös puutteita, valokuva 21, joka mahdollistaa aluskatteen päälle pääsevän sadeveden ja lumen sulamisveden tunkeutumisen yläpohjaan. Jiirin kohdalla on havaittavissa suuria kosteusjälkiä myös aluskatteen alapinnassa, valokuva 22. Kattovuotoja ja vesikaton läpimenojen juuresta vesivuotoja on havaittavissa sisätiloissa.

24 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 22. Aluskatteen alapinnassa merkittäviä kosteusjälkiä.

25 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 23. Liikuntahallin liittymän vesikatteen jiirikohtaa, jossa jiiritiiliä ei ole paikoillaan vaan vesikatteena toimii aluskate. Sisätiloissa on joitakin pieniä vesikaton vuotojälkiä, valokuva 24. Yläpohjasta otettu lämmöneristysnäyte sisältää vain hyvin vähäisen mikrobipitoisuuden, liite 1, näyte otettu kuvan 24 kohdalta. Kuva 24. Teknisen luokan viereisen tilan kattovuotoa vesikaton läpiviennin juuresta.

26 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Luokkien ja liikuntasalin ilmanvaihtokoneet sijaitsevat liikuntasalin yhteydessä. Molemmat ilmanvaihtokoneen kammiot tarkasteltiin aistinvaraisesti. Luokkiin menevästä kammioista otettiin mineraalivillanäyte geeliteipillä, kuitupitoisuus oli näytteen ottokohdalla yli 100 kpl/cm 2. Kuitumäärä on erittäin suuri. Liikuntasaliin johtavan kammion kuitumäärä oli analyysin ottokohdalla 25 kpl/cm 2. Kammion sisällä oli hyönteisiä, valokuva 25. Kuva 25. Kammioon kerääntyy kesän aikana hyönteisiä ja ympäristöpölyä. Ilmanvaihtokonehuoneen kammioita tulisi puhdistaa ja imuroida suodattimien vaihtamisen lisäksi.

27 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Kuva 26. Ilmanvaihtokoneen kammioista löytyi tyhmä juomapurkki. Kuva 27. Luokkiin menevän ilmanvaihtokoneen kammio. Tarkastusaukon kautta otettu näyte ritilälevyn pinnalta sisältää erittäin runsaasti teollisia mineraalikuituja.

28 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) 11. Lattian pintakosteusmittaukset Kohteen tutkimuksen yhteydessä kartoitettiin lattian kosteusjakaumaa pintakosteusosoittimella Gann Hydromette RTU 600 ja B60 pinta-anturilla. Kosteusarvio tehtiin niiltä osin huoneen lattiaa, joita ei peittänyt kalusteet. Arvot on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Lattian kosteuden arviointia pintakosteusosoittimella, lukemaarvot otettu Huonenumero Lukema-arvot Sanallinen arvio Huomiot Entinen talonmiehen Ei normaalista normaali kuiva asunto, poikkeavaa olohuone Entinen talonmiehen asunto, makuuhuone normaali kuiva Luokka normaali kuiva Luokka normaali kuiva Luokka normaali kuiva Luokka normaali kuiva Luokka X 1) normaali kuiva Luokka X 1) normaali kuiva Luokka X 1) normaali kuiva Käytävä normaali kuiva Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa Ei normaalista poikkeavaa 1) Tilan tarkempi tunnus puuttuu, katso sijainti liitteestä 4. Pintakosteusosoittimella arvioitiin lattian nykyisiä kosteusarvoja. Arvot ovat normaaleja ja tulosten perusteella lattiassa ei olisi sisäilmastoa heikentävää kosteutta.

29 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) 12. Tulosten tarkastelua ja suositeltavia toimenpiteitä Kohteessa on saadun tiedon mukaan epäily sisäilmaongelmasta. Tutkimuksessa tarkastettiin oleellisia rakennuksen riskikohtia. Ulkoseinän alareunasta, sokkelin yläreunasta sekä yläpohjan jiirikohdista otettiin materiaalinäytteitä mikrobipitoisuuden määrittämistä varten. Missään näissä näytteissä ei ollut merkittävää mikrobipitoisuutta. Näytteiden ottokohdilla materiaalien kuntoa voidaan pitää normaaleina. Satunnaisesti valituista kohdista otettiin pintapölynäytteitä. Pintapölyn seassa oli eri määriä homeita ja niukkaa kasvustoa sädesieniä. Näytteet otettiin pitkäaikaisesta pölyn laskeutumasta, jolloin on odotettavissa jonkin veran mikrobikasvustoa. Näytteiden ottoaika oli syksy, jolloin ulkoilmassa on odotettavissa suurempaa mikrobipitoisuutta. On huomioitava rakennuksen käyttäjät, ulkovaatteiden ja kenkien mukana kulkeutuu sisäilmaan esimerkiksi talviaikaa enemmän epäpuhtauksia. Nämä kuitenkin heikentää sisäilmaston laatua. Kohteen yläpintojen siistimistä ainakin kesäsyysaikana tulisi lisätä. Merkittävä sisäilmaston riski muodostuu teollisista mineraalikuiduista. Niitä tavattiin pääasiassa ilmanvaihtokanavissa, mutta myös kalusteiden tasopinnoilta. Tyypillisiä oireita ovat ihon, hengitystien, silmien ynnä muita oireiluja. Oireet ovat osittain hyvin läheisiä mikrobien aiheuttamien oireiden kanssa. Ilmanvaihtojärjestelmästä tulee poistaa kaikki kuitulähteet ja puhdistaa sen jälkeen kanavat erittäin huolellisesti. Lattian kosteuksia kartoitettiin pintakosteusosoittimella. Tarkastelun perusteella lattian kosteusarvot eivät viittaa lattian pinnoitevaurioihin. Huonetilojen katoissa on paikoin näkyvissä kosteusjälkiä. Teknisen työn luokan kohdan vauriokohdalta otettiin yläpohjan lämmöneristeen näyte, jossa ei ole merkittävää määrää mikrobeja. Kosteusjälkien kohdat suositellaan korjattavaksi ulkonäkösyiden johdosta. Näiltä kohdin sisäverhouspinnat tulee uusia tai vaihtaa materiaalit uusiin. Myös yläpohjan lämmöneristeet suositellaan uusittavaksi kosteusvauriokohdilta, vaikka yksittäisen näyteanalyysin mukaan siinä ei ollut mikrobeja. Yläpohjan ja vesikaton läpimenojen tiiveydet tulee varmistaa. Vesikatteessa on useita puutteita ja vuotovaurioriskejä. Kattotiilissä on vaurioita ja kattotiilien liittymissä on puutteita sekä tiiliä puuttuu kokonaan.

30 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) Vesikatteen läpimenot ovat puutteellisesti tiivistetty ja aluskate ei pysty kaikilta osin poistamaan aluskatteen päälle kulkeutunutta vettä turvallisesti rakennuksen ulkopuolelle. Vesikaton korjaukset ovat tarpeellisia ja ensisijaisesti tehtäviä. Vesikaton harjan ja jiirien kohdat tulee tehdä huolellisesti tiivistäen. Tulevaisuuden korjauksissa tulisi tehdä rakennuksen vaipan tiivistystä. Lattian ja ulkoseinän liittymät sekä ikkunan liittymät ulkoseinään tulisi tiivistää eli tehdä niin sanottu tiivistyskorjaus. Ulkopuolella tehtävänä olisivat ikkunapeltien kallistukset sekä ulkoseinän ja ikkunan liittymien listoitusten tiivistämiset. Ikkunaliittymän tuulettuvuus tulee huomioida. Ikkunapeltien alle suositellaan myrskypilvi. Kohteen lastulevykalusteissa on kosteuden aiheuttamaa turpoamista. Kalusteiden vauriokohtien korjaukset tai koko kalusteiden uusimiset ovat suositeltavia toimenpiteitä. Rakennuksen ulkopuolelle suositellaan maanpinnan muotoilua rakennuksesta poispäin vähintään kolmen metrin matkalla 150 mm maanpinnan alenemista. Lisäksi maanpinta rakennuksen vierustalla tulisi olla vähintään 300 mm alempana. Entisen talonmiehen asunnon pesuhuoneen mahdollista kosteus- ja homeongelmaa ei saatu tutkimuksessa selville. Mitään poikkeavaa hajua tutkimushetkellä ei havaittu. Mahdollisuutena on aikaisemmin kosteana olevien materiaalien kuivuminen, jolloin mittauksilla vauriota ei saada enää selville. Toisena mahdollisuutena on puutteellinen ilmanvaihto, jolloin tilassa on seisova ilma. Toimenpiteenä suositellaan harkittavaksi aikaisempien rakenteiden purkamista ja korjaamista uusilla materiaaleilla. Kattovedet tulee johtaa hallitusti räystäskorujen kautta syöksytorvilla rännikaivoihin. Edelleen rännikaivoista vesi tulee johtaa sadevesijärjestelmän kautta erilliseen pintaveden kuivatusjärjestelmään. Samoin tulee tehdä piha-alueen kuivatus pintavesikaivojen kautta pintaveden kuivatusjärjestelmään. Oppilaiden suuri liikkuvuus sisä- ja ulkotilan välillä aiheuttaa ulkoilman pölyn ja lian siirtymistä sisätiloihin. Syksy- ja kevät aika on pahimpia tältä osin. Kohteen tehostettua siistimistä suositellaan näillä niin sanottuina likaisina vuoden aikoina. Pintapölyjen puhdistamista auttaa yläpintojen tehostettu siistiminen. Ovelliset kalusteet mahdollistavat, ettei pöly

31 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS (30) keräänny avoimiin hyllypintoihin eikä niillä säilytettävien tavaroiden päälle. Näiden tutkimustulosten perusteella koulun rakenteissa ei olisi kyse homevaurioista vaan teollisista mineraalikuiduista ja normaalista pölyhaitasta. Oulu, Diplomi-insinööri, erikoistutkija Rakennusterveysasiantuntija (VTT-C ) a-vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija (FISE-pätevyys) a-vaativuusluokan kosteustekninen korjaussuunnittelija (FISE- pätevyys) Certifioitu passiivitalon suunnittelijan pätevyys (Passivhaus Institut) Rakenteiden kosteuden mittaaja (VTT-C ) Rakennusterveysasiantuntijoiden kouluttaja LIITTEET Liite 1. Materiaalinäytteiden mikrobitulokset. (3 sivua) Liite 2. Pintapölynäytteiden mikrobitulokset. (4 sivua) Liite 3. Teollisten mineraalikuitujen analyysitulokset. (3 sivua) Liite 4. Pohjapiirustus ja tutkimustuloksia. (1 sivu)

32 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS LIITE 1. 1 (3) Tilaaja: Oulun ammattikorkeakoulu Oy Tekniikan yksikkö Kotkantie Oulu Kohde: Katajan koulu Katajantie Ylivieska Materiaalinäyteluettelo mikrobianalyysiä varten Näyte nro 1 Entinen talonmiehen asunto, olohuone, ikkuna liittymä, polyuretaanitilke 2 Entinen talonmiehen asunto, olohuone, ulkoseinän alareuna, mineraalivillalämmöneristys 3 Entinen talonmiehen asunto, olohuone, sokkeli, mineraalivillalämmöneristys 4 Luokka 135, ulkoseinän alareuna, mineraalivillalämmöneristys 5 Luokka 135, sokkeli, mineraalivillalämmöneristys Teknisten aineiden luokka, yläpohja, jiirin kohta, lämmöneristeen alapinta 6 mineraalivillalämmöneristys

33 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS LIITE 1. 2 (3)

34 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS LIITE 1. 3 (3)

35 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS LIITE 2. 1 (4) Tilaaja: Oulun ammattikorkeakoulu Oy Tekniikan yksikkö Kotkantie Oulu Kohde: Katajan koulu Katajantie Ylivieska Pintanäyteluettelo mikrobianalyysiä varten. Näyte nro 1 Entinen talonmiehen asunto, pesuhuone, seinähylly, yläpinta 2 Luokka 103, kattolamppu, yläpinta 3 Luokka 133, kattolamppu, yläpinta 4 Luokka 134, kaappi, yläpinta 5 Luokka 136, seinähylly, yläpinta 6 Ilmanvaihtokone, ilmanvaihdon raitisilmapuoli, luokkiin menevä puhallinkammio, sisäpinta

36 TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS LIITE 2. 2 (4)

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto LIITTYVÄ LAUSUNTO 9.4.2015 Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto Ylivieskan kaupungintalo Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA LIITTYVÄ LAUSUNTO 1

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

Rakennustekninen kuntoarvio

Rakennustekninen kuntoarvio KUNTOARVIO 16.5.2009 Rakennustekninen kuntoarvio Terveysasema Ruukki Tilaaja: Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tekniset palvelut Rantakatu 4 PL 25 92101 Raahe KUNTOARVIO 1 (18) Sisällysluettelo

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua

Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua 5.3.2015 Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua Ylivieskan kaupungintalo Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm 24.1.2017 2 TUTKIMUKSET, syksy 2017 Tutkimusten tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää syitä joilla

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari MittaVaT Oy MUISTIO 1/6 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettaja asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Jouni Tissari ja Jussi Timonen P. 040-7606243 AIKA 26.2.2014

Lisätiedot

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi MittaVaT Oy MUISTIO 1/11 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettajain asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen lotta.yrjana@mittavat.fi AIKA

Lisätiedot

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA 10.1.2017 Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, 04250 KERAVA / Tutkimuspalvelut Jaana Kovalchuk Rakennusterveysasiantuntija, FM VTT-C-22611-26-17

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

Kohteen tutkiminen näytteiden avulla

Kohteen tutkiminen näytteiden avulla TUTKIMUSSESTUS OAMK- BS- 044-17 Kohteen tutkiminen näytteiden avulla Liminka Linnukan päiväkoti Karintie 1 910 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 910 Liminka TUTKIMUSSESTUS OAMK- BS- 044-17

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Yläpohjassa on ontelolaatta jonka päällä on tehdasvalmisteiset puiset kattoristikot. Runkorakenteena on poltettu teräsbetoninen pilari palkki runko.

Yläpohjassa on ontelolaatta jonka päällä on tehdasvalmisteiset puiset kattoristikot. Runkorakenteena on poltettu teräsbetoninen pilari palkki runko. VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (6) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Viertolan koulu Liljatie 2 01300 Vantaa Tutkimusajankohta: 25.10.2011 4.1.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Muut yhteyshenkilöt: Tutkimuksen

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI JATKOTUTKIMUSRAPORTTI Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1 89400 Hyrynsalmi 27.10.2016 RI Joonas Koponen JATKOTUTKIMUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1, 89400 Hyrynsalmi

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella.

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella. KIINTEISTÖCONTROL OY www.vahinkopalvelu.com Raportti Tuomas Konsala Puh: 044-556 1132 Sertifikaatti Nro VTT-C-9740-24-13 tuomas.konsala@vahinkopalvelu.com Osoite: Talvitie 10 B106,B104 20610 Turku Asukas:

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014 RAKENNUS TARKASTUS PÄIVÄMÄÄRÄ TARKASTUKSEN TEKIJÄT Rakennuksen tarkastus on kesken Käyttäjähavainnot Tarkasteltavat tilat ja epäkohdat TARKASTELTAVAT TILAT LÄHTÖTILANNE EPÄKOHTA 1/5 Tarkasteltavat tilat

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä

Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä Rekolantie 64, 32100 Ypäjä 1/10 Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä Rakennustyyppi: Hirsirunkoinen omakotitalo. Rakennusvuosi: 2011 Lämmitysjärjestelmä:

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun tekniset

Kartanonkosken koulun tekniset Kartanonkosken koulun tekniset selvitykset Infotilaisuudet koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Osittainen kuntotutkimus Tekijä: Sisäilmatalo Kärki Oy Ajankohta:

Lisätiedot