Rakennustekninen kuntoarvio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustekninen kuntoarvio"

Transkriptio

1 KUNTOARVIO Rakennustekninen kuntoarvio Terveysasema Ruukki Tilaaja: Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tekniset palvelut Rantakatu 4 PL Raahe

2 KUNTOARVIO 1 (18) Sisällysluettelo Tilaaja...2 Tilaus...2 Yhteyshenkilö:...2 Tehtävä Kohde Tausta Kohteen tietoja Kohteessa tehtyjä korjauksia Tarkastus Mikrobitulosten arviointi Materiaalinäytteiden mikrobitulosten arviointi Mineraalikuituanalyysin arviointi Mikrobitulokset Materiaalinäytteiden mikrobitulokset Sisäilmanäytteet, otettu Ilmanvaihtokanavan sisäpinnan ja kaapin päällyksen mineraalikuitupitoisuustulokset Käyttäjäkyselyn tuloksia Kosteuskartoitus ja kosteusmittaustulokset Pintakosteusosoittimen mukaiset mittausarvot Suhteellisen kosteuden mittausarvot Havaintoja kohdetarkastuksesta Aluerakenteet Perustukset Rakennuksen runko Yläpohjan rakenteet Julkisivut Täydentävät sisäosat Kosteusvauriotarkastukset Riskikohdat Suositeltavia toimenpiteitä...16 Liite 1. Pohjapiirustus ja yhteenveto analyysituloksista. Liite 2. Materiaalinäytteiden mikrobitulokset. Liite 3. Mineraalikuitunäytteiden analyysitulokset. Liite 4. Valokuvia tarkastuksesta.

3 KUNTOARVIO 2 (18) Tilaaja Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tekniset palvelut Rantakatu 4 PL Raahe Tilaus Tilaus, Pekka Kastell Yhteyshenkilö: Hannu Kääriäinen, diplomi-insinööri, erikoistutkija Tikankonttitie 36, Oulu Puh , Tehtävä Rakennustekninen kuntoarvio. 1. Kohde Terveysasema, Ruukki. 2. Tausta 2.1 Kohteen tietoja Tutkimuksen tavoitteena on arvioida kohteen nykyinen rakennustekninen kunto. Kohteeseen on marraskuussa 2008 tehty käyttäjäkysely, joista on aikaisemmin laadittu erillinen raportti, Kohteen lattian kuntoa on tutkittu vuonna 2002 VTT:n toimesta. Lisäksi tuolloin VTT on tehnyt lämpökuvauksen. Kohteen henkilöstöllä on tullut esille sisäilmaongelmiin viittaavia oireilua. Oireilut ovat pääosin voimistuneet vuonna Ruukin terveysasema on rakennettu vuonna Rakennuksen toiseen päätyyn on rakennettu neuvolasiipi 1987.

4 KUNTOARVIO 3 (18) Kohteen rakennepiirustuksia ei ole käytettävissä. Muista suunnitelmakuvista voidaan päätellä rakennuksen olevan maanvaraisen sokkeli ja pilariperustuksen varassa. Lattia on maanvarainen betonilaatta, jonka alla on solumuovilämmöneristys, keskellä rakennusta paksuus 50 mm, ulkoseinän vierustalla paksuus 100 mm. Lattian alapuolelle on merkitty paksuudeltaan 400 mm tiivistetty sora. Sokkeli on solumuovilämmöneristyslevyllä halkaistu teräsbetonisokkeli. Ulkoseinät ovat alaosastaan tiilimuurattuja. Ulkoverhouksena on keltainen tiili, 130 mm, lämmöneristeenä mineraalivilla 150 mm ja sisäverhouksena kalkkihiekkatiili 130 mm. Ulkoseinän yläosa on puurakenteinen, jossa on profiilipeltiulkoverhous. Yläpohja on puukannattajien varassa. Rakennuksen keskikohdalla on liimapuupalkkeja. Vanha vesikatto on niin sanottu matalakallisteinen katto. Uusi korkeampi harjakatto on tuettu aikaisemman katon päältä. Rakennusta on tutkittu vuosina 2001 ja Tuolloin on tehty rakennuksen lämpökuvaus, katon kunnon arviointi sekä tutkittu hammashoitolan lattian kosteusteknistä kuntoa. 2.2 Kohteessa tehtyjä korjauksia Tilaajalta saatujen tietojen mukaan kohteeseen on tehty seuraavia korjauksia: - Vuonna 1987 aikaisempi matalakallisteinen katto, tasakatto on muutettu harjakatoksi. - Pintamaalauksia on vuoden 1996 aikana. - Vuonna 1999 on säädetty ilmanvaihtoa ja tasapainotettu. - Ikkunat on tiivistetty vuonna Patteriventtiilit, verkostojen ja patterien säädöt on tehty vuonna Vuonnan2006 on korjattu piha-alueita ja asennettu salaojat sekä rännikaivot. - Vuonna 2008 on tehty katon vuotovauriokohtien korjauksia, muun muassa aulan kattoikkunan juuria. - Patteriputket on lämmöneristetty Tarkastus Erikoistutkija Hannu Kääriäinen teki kohteeseen tämän tutkimuksen osalta ensimmäisen kohdekäynnin Tarkastus tehtiin katselmuksen omaisesti yleistarkastuksena.

5 KUNTOARVIO 4 (18) 4. Mikrobitulosten arviointi Tämän jälkeen laboratorioteknikko Pertti Uhlbäck OAMK:lta (Oulun seudun ammattikorkeakoulu) teki kohteeseen sisäilmamittauksia. Sisäilmanäytteiden tulokset on analysoitu erikseen, Tutkimuksia jatkettiin , jolloin Hannu Kääriäinen tarkasti kohteen kuntoa vielä tarkemmin. Lähinnä lattiarakenteiden kosteuksia mitattiin pintakosteusosoittimella ja lisätarkistuksia tehtiin mittaamalla kosteuksia tarkemmin poraamalla lattiaan mittausreikiä. Tarkastuksen yhteydessä otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten sekä mineraalikuitunäytteitä kuituanalyysiä varten. Tarkastuksessa, , otettiin 11 materiaalinäytettä mikrobianalyysiä varten. Näytteitä otettiin ulkoseinän alaosasta, sokkelista, lattian pintakerroksesta, ikkunaliittymästä sekä yläpohjasta. Mineraalikuitunäytteet otettiin ilmanvaihtokanavasta huoneen tuloilmaelimen takaa. Mikrobinäytteet ja mineraalikuitunäytteet analysoitiin Työterveyslaitoksella Oulussa. Analyysitulokset on esitetty liitteessä 2 ja 3. Näytteiden ottopaikat sekä yhteenveto tuloksista on esitetty liitteessä 1. Liitteessä 3 on esitetty tarkastuksessa otettuja valokuvia. 4.1 Materiaalinäytteiden mikrobitulosten arviointi Tulosten tarkastelussa on käytetty Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjetta (opas 2003:1), jonka mukaan rakennusmateriaalinäytteistä todetaan: jos vertailunäytettä ei ole käytettävissä, rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin kpl/g. Jos näytteen sieni-itiöpitoisuus on pienempi kuin kpl/g, yksinomaan sieni-itiöpitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä materiaalin kasvustosta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava. Edellä mainitun oppaan mukaan: jos aktinomykeettipitoisuus on suurempi kuin 500 kpl/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon. Asumisterveysoppaan mukaan; rakennusmateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei voida soveltaa edellä mainittuja tulkintaperiaatteita, varsinkaan jos niiden kautta ei tapahdu ilmavuotoja sisätiloihin. Edellä mainitulla aktinomykeettikasvustolla tarkoitetaan sädesienikasvustoa, jota nimeä käytetään jäljempänä.

6 KUNTOARVIO 5 (18) 5. Mineraalikuituanalyysin arviointi Mineraalikuitupitoisuuksia arvioitaessa voidaan tuloksia verrata artikkelissa Sisäilmaseminaari 2003, mineraalikuidut sisäilmassa olevia viitearvoja, jotka on esitetty taulukossa Mikrobitulokset 6.1 Materiaalinäytteiden mikrobitulokset Materiaalinäytteiden mikrobianalyysien yhteenvetotulokset on esitetty taulukossa 2. Analyysitulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 2.

7 KUNTOARVIO 6 (18) Taulukko 2. Materiaalinäytteiden mikrobitulosten yhteenveto. Näytteet on otettu Tarkastuskohta / huonetila Fysioterapian huone, lattia. 1, mattoliima ja tasoite. Näyte nro ja materiaali Homepitoisuus (cfu/g) Sädesienet (cfu/g) Fysioterapian huone, ulkoseinän alaosa. 2, mineraalivilla. - - Fysioterapian huone, sokkeli. 3, solumuovilämmöneristys. - - Fysioterapian huone, ikkunaliittymä. 4, mineraalivilla. - - Lääkärin huone, lattia. 5, mattoliima ja tasoite Lääkärin huone, ulkoseinän alaosa. 6, mineraalivilla Lääkärin huone, ikkunaliittymä. 7, mineraalivilla. - - Hammashoitajan huone, lattia. Hammashoitajan huone, ulkoseinän alaosa. 8, mattoliima ja tasoite , mineraalivilla. - - Hammashoitajan huone, ikkunaliittymä. 10, mineraalivilla. - - Yläpohja, hammashoitolan kattoikkunan liittymä. 11, mineraalivilla Taulukkoon on tummennettu niiden näytteiden pitoisuudet, jotka ylittävät Asumisterveysoppaan viitearvot. 6.2 Sisäilmanäytteet, otettu Aikaisemmin otettujen sisäilmanäytteiden tulokset on esitetty yhteenvatona taulukossa 3. Sisäilmanäytteiden raportti on OAMK:n tutkimusselostuksessa, tutkimusselostus OAMK- BS , päivätty

8 KUNTOARVIO 7 (18) Taulukko 3. Sisäilmanäytteiden mikrobitulosten yhteenveto. Näytteet on otettu Tarkastettu huonetila Homepitoisuus (cfu/m 3 ) Esitutkimushuone Entinen röntgenhuone - - Neuvola Hammashoitola Fysioterapia - 4 Sädesienet (cfu/m 3 ) Suurin sisäilmanäytteissä esiintynyt homepitoisuus oli esitutkimushuoneessa 132, pitoisuus 26 kpl/m 3. Yli puolet tästä pitoisuudesta oli homesukua Penicillium, joka on yleisin rakennuksissa ja rakennusmateriaaleissa esiintyvä homesuku. Edellä mainittua homepitoisuutta voidaan pitää vielä normaalina. Muiden mitattujen tilojen sisäilman homepitoisuudet ovat pienempiä tai sisäilmassa ei esiinny hometta olenkaan. Vain fysioterapian huoneessa esiintyy vähäinen määrä sädesieniä. Määrää voidaan pitää vielä normaalina. 7. Ilmanvaihtokanavan sisäpinnan ja kaapin päällyksen mineraalikuitupitoisuustulokset Mineraalikuitupitoisuusnäytteiden analyysitulosten yhteenveto on esitetyt taulukossa 3, tarkemmat tulokset ovat liitteessä 2.

9 KUNTOARVIO 8 (18) Taulukko 3. IV-kanavan sisäpinnalta määritettyjen mineraalikuitupitoisuusanalyysien yhteenveto. Näytteet otettu Näytenumero Tarkastettu tila Tarkastuskohta Mineraalikuidut (< 20 µm) (kpl/cm 2 ) Fysioterapian huone, ilmanvaihtokanava, sisääntuloelimen Kanavan sisäpinta 52 takaa, kotelon alapinta. Lääkärin huone, ilmanvaihtokanava, sisääntuloelimen takaa, Kanavan sisäpinta 14 kotelon alapinta. Hammashoitajan huone, ilmanvaihtokanava, sisääntuloelimen takaa, kotelon alapinta. Kanavan sisäpinta 23 Ilmanvaihtokanavan sisäpinnan mineraalikuitumäärät ovat normaaleja suurempita. 8. Käyttäjäkyselyn tuloksia Käyttäjäkysely tehtiin vuoden 2008 lopulla. Tulokset on julkaistu päivätyssä raportissa. Käyttäjien antamia tietoja on vertailtu muista rakennuksista saatuihin käyttäjäpalautetietoihin. Terveysaseman käyttäjiltä saadut tiedot on koottu oheiseen taulukkoon 4. Taulukossa on tuloksia verrattu vertailurakennuksesta saatuihin tuloksiin. Taulukossa olevat keltaisella merkityt kohdat on Ruukin terveysasemalla käyttäjät ovatkokeneet paremmiksi, kuin vertailukohteissa. Vastaavasti vaalean sinisellä merkityt kohdat ovat Ruukin terveysasemalla vertailukohteen käyttäjiltä saatuja palautetietoja heikompia.

10 KUNTOARVIO 9 (18) Taulukko 4. Ruukin terveysaseman käyttäjiltä saatujen palautetietojen yhteenvetotulokset. Käyttäjäpalautetiedot on raportoitu erikseen, julkaistu Kaikki palautetut vastaukset Vastaajien lukumäärä (kpl) 30 On kokenut Ruukin Vertailu- terveysasema rakennus kaikki käyttäjät 2.Oletteko kokeneet työskentelytilassanne ongelmana? % % Ero: %-yks Liian korkean huonelämpötilan 56 % 50 % 6 % Liian matalan huonelämpötilan 21 % 67 % -46 % Vaihtelevan huonelämpötilan 15 % 53 % -38 % Vedon ikkunoista tai ilmanvaihtojärjestelmästä 29 % 53 % -24 % Lattioiden kylmyyden 9 % 20 % -11 % Kuivan ilman 44 % 60 % -16 % Kostean ilman 6 % 3 % 3 % Tunkkaisen ilman 68 % 60 % 8 % Epämiellyttävän hajun 35 % 40 % -5 % Pölyisen ilman 32 % 23 % 9 % Pinnoilla havaittavan lian tai pölyn 21 % 27 % -6 % Melun naapuritilasta, iv-järjestelmästä tai ulkoa 38 % 17 % 21 % Tuntemusindeksi yhteensä Onko teillä esiintynyt toistuvasti seuraavia oireita? % % Ero: %-yks Silmien punoitus, kutina, kuivuus 38 % 57 % -19 % Nuha tai nenän tukkoisuus 53 % 47 % 6 % Äänen käheys 35 % 60 % -25 % Yskä, liman nousu 41 % 53 % -12 % Hengenahdistus 9 % 10 % -1 % Astma 6 % 7 % -1 % Toistuvat hengitystieinfektiot 21 % 40 % -19 % Kuumeilu 6 % 7 % -1 % Ihon punoitus, kuivuus tai kutina 21 % 20 % 1 % Päänsärky 26 % 40 % -14 % Väsymys 56 % 23 % 33 % Keskittymisvaikeudet 18 % 7 % 11 % Oireindeksi yhteensä Kosteuskartoitus ja kosteusmittaustulokset 9.1 Pintakosteusosoittimen mukaiset mittausarvot Rakenteiden, lähinnä lattian ja seinien alareunojen kosteuksia kartoitettiin tehdyllä tarkastuskäynnillä. Kartoitus tehtiin pintakosteusosoittimella, Gann Hydromette HT 600. Lisäksi pintakosteusosoittimen antamista lievästi tavallisuudesta poikkeavista kosteuslukemakohdista tarkastettiin rakenteen kosteus suhteellisen kosteuden mittauksilla.

11 KUNTOARVIO 10 (18) Tarkas tuspiste Taulukko 5. Pintakosteusosoittimella tehtyjen kartoitusten yhteenvetotulokset. Kartoitus tehtiin Huonetila Rakenne Pintakos- Merkitys teusosoit- timen lukema Lattia, ulkoseinän nurkkaus Puoli kuiva Lattia, keskemmältä Puoli kuiva Seinien alareunat Normaali kuiva Lattia n. 45 Erittäin kuiva Lattia, kaivon ympärys n. 60 Normaali kuiva Seinien alareunat Erittäin kuiva 1 Fysioterapia 2 Välinehuolto Lattia Normaali kuiva Erittäin kuiva, normaali kuiva Lattia Erittäin kuiva Sisääntulo, ambulanssi Seinien alareuna Neuvola, odotustila Seinien alareunat Normaali kuiva Neuvola, käytävän Lattia Erittäin kuiva pää Seinien alareunat Erittäin kuiva, normaali kuiva Lattia, Normaali kuiva Laboratorio, keskialue Seinien alareunat Laboratorio, käytävän oven edusta Laboratorio, huoltotila Erittäin kuiva, normaali kuiva Lattia Puoli kuiva Seinien alareunat n. 40 Erittäin kuiva Lattia Erittäin kuiva, normaali kuiva Seinien alareunat Erittäin kuiva 7 Erittäin kuiva, Hammashoitaja, Lattia normaali kuiva työhuone Seinien alareunat Normaali kuiva 8 Normaali kuiva, Hammaslääkäri, Lattia puoli kuiva vastaanotto Seinien alareunat Normaali kuiva 9 Lattia Erittäin kuiva Hammaslääkäri, Lattia, oven edusta Kostea vastaanotto Seinien alareunat Erittäin kuiva 10 Varasto Lattia Normaali kuiva, puoli kuiva Seinien alareunat Erittäin kuiva, normaali kuiva 11 Konekirjoitus Lattia Erittäin kuiva

12 KUNTOARVIO 11 (18) 12 Kuulotutkimus 13 Lääkärin vastaanotto Lattia, väli- ja ulkoseinän vierusta n. 80 Puoli kuiva Seinien alareunat Normaali kuiva Lattia Normaali kuiva, puoli kuiva Seinien alareunat Normaali kuiva Lattia Normaali kuiva, puoli kuiva Seinien alareunat Erittäin kuiva, normaali kuiva Seinä, maalihilseilyn kohta normaali Erittäin kuiva, kuiva Pintakosteusosoittimen kosteusarvon tulkinnassa on huomioitu lattian ja seinän materiaalit, koska lukema-arvo on riippuvainen mitattavasta materiaalista. Fysioterapian ja hammaslääkärin huoneen lattian kartoitusarvoissa oli muista arvoista poikkeavampia tuloksia. Näistä kohdista tehtiin tarkempi suhteellisen kosteuden mittaus. Tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa. 9.2 Suhteellisen kosteuden mittausarvot Suhteellisen kosteuden mittaukset tehtiin Vaisalan HMI41 näyttölaitteella ja HMP42 sekä HMP44 mitta-antureilla. Mittaukset tehtiin tarkastuskäynnin aikana. Ohjeiden mukaan betonilattian kosteuden mittauksessa tulisi mittareikä tehdä noin 1-3 vuorokautta ennen mittauspäivää. Näissä betonilattian mittauksissa mittareiät tehtiin samana päivänä. Betonilattian kosteuslukema-arvot saattavat tämän johdosta olla noin 1-5 prosenttiyksikköä lopullista lukema-arvoa suuremmat. Seinän lämmöneristyskerroksen kosteusmittausarvoihin reiän poraamisella ei ole merkitystä. Mittaustulokset on esitetty taulukossa 6.

13 KUNTOARVIO 12 (18) Taulukko 6. Suhteellisen kosteuden mittausarvot. Mittaukset on tehty Huonetila ja rakenne Fysioterapia, lattia Fysioterapia, ulkoseinä Hammashoitajan huone, lattia Hammashoitajan huone, ulkoseinä Hammaslääkäri, lattia Lääkärin vastaanotto, ulkoseinä, kosteusjäljen kohta Suhteellinen kosteus (%) Lämpötila ( o C) Absoluuttinen kosteus (g/m 3 ) Mittaussyvyys (mm) ,5 18, , ,5 12, ,3 3, ,9 18, ,1 3, Havaintoja kohdetarkastuksesta Mittaussyvyydet on ilmoitettu lattian valmiista pinnasta ja seinän sisäpinnasta lukien. Fysioterapian ja hammaslääkärin huoneen lattian mitattu kosteus poikkeaa muista mittausarvoista. Lukema-arvot ovat normaalia suuremmat. Mittauskohtien suuri lämpötila viittaa lattiapinnan alapuoliseen lämmönlähteeseen. Mahdollisuutena on, että mittauskohdan lähellä on lattian sisäinen tai täyttöhiekkakerroksessa oleva putki, jossa on lämmintä vettä ajoittain tai kokoajan. Tämä selittäisin lattiapinnoitteen alla nousevan paikallisen kosteusrasituksen Aluerakenteet Kohde sijaitsee tasaisessa maastossa. Ulkopuolisia pintarakenteiden korjauksia on tehty vuonna Tuolloin on asennettu salaojitus ja kattovesien kuivatusjärjestelmä. Rakennuksen vierustalla on nurmikkokaista. Piha-aluetta on asfaltoitu. Rakennuksen ulkopuolinen maanpinta on lähellä lattiapinnan tasoa.

14 KUNTOARVIO 13 (18) 10.2 Perustukset Rakennuksen perustukset ovat lämmöneristyshalkaisulla varustettuja betonisokkeleita. Lämmöneristeenä tarkastuskohdilla oli solumuovi. Sokkelin ulkopinta oli normaalikuntoinen. Joitakin kosteuden aiheuttamia jälkiä oli neuvolan maalatussa sokkelissa havaittavissa, esim. valokuva 11 neuvolan nurkkauksessa. Sokkelissa on myös joitakin yksittäisiä halkeama, joita voidaan pitää betonin kutistumiseen liittyvinä. Arkkitehdin suunnitelmakuvissa lattian ja sokkelin liittymä on piirretty kahdella eri tavalla. Toisaalta lattian pintalaatta liittyisi sokkeliin tasapaksuisena ja toisaalta lattian betonilaatassa on reunavahvennus sokkelin liittymässä. Reunavahvistettu lattia on todennäköinen ratkaisu, kuten fysioterapian huoneessa tarkastuskohdalla Rakennuksen runko Rakennuksen rungon osalta ei ole tarkkaa tietoa puuttuvien rakennesuunnitelmakuvien johdosta. Terveyskeskuksen aulan kohdalla oli teräsbetonipilarit ja liimapuupalkit. Kattoleikkauksien kuvissa on kuvattu sekundäärikannattajat. Rakennuksen runko on pintarakenteiden peitossa, joten rungon kunnon poikkeamista normaalista ei voida sanoa Yläpohjan rakenteet Rakennuksen alkuperäinen yläpohjan on puurakenteinen ja vesikatto matalakallisteinen. Katon korjauksen yhteydessä 1987 uusi vesikatto on koolattu aikaisemman katon päältä. Nykyinen vesikatto on harjakatto. Aikaisemman katon vedeneristyskerrokseen on tehty aukkoja aikaisemman katon yläpohjan tuuletusta varten. Katolla on aulatilojen kohdilla kattoikkunoita. Tarkastuksen yhteydessä kattoikkunoiden alalappeen puolella oli vesikatteen aluskatteen päällä jäälinssejä. Sään lämmetessä nämä jäälinssit olivat sulamassa ja vettä valui aluskatteiden saumoista ja naulan reiästä yläpohjaan, valokuva 13. Esimerkiksi hammashoitolan aulan kohdalla on havaittu kattovuotoja kattoikkunoiden vierustoilla. Vuodot ovat ilmeisesti edellä mainitun mukaisia. Neuvolan aulan WC:ssä on viemärin tuuletusputken koteloinnissa kosteusvaurio. Yläpohjassa viemärin tuuletusputkien juurissa oli jäälinssejä aikaisemman vesikatteen ja putken liittymässä, valokuva 14. On hyvin todennäköistä, että yläpohjan läpimenevien putkien ympäristön vuotovauriot johtuvat näiden jäälinssien sulamisesta.

15 KUNTOARVIO 14 (18) 10.5 Julkisivut Julkisivun alaosat ovat tiilimuurattuja, joissa kuorimuurausten välissä on mineraalivillalämmöneristys. Ulkopuolisen tiilimuurauksen taustan tuuletus on tehty jättämällä auki tiilien pystysaumoja tiiliseinän alareunasta sekä yläosasta, valokuva 7. Ulkoseinän yläosassa on profiilipeltiverhous. Peltiverhouksen taustan tuuletus tapahtunee ikkunoiden yläpuolella olevan tuuletusraon, valokuva 6, ja pellin profiilien, valokuva 9, kautta. Julkisivumuurauksessa oli halkeamia paikoin, kuten fysioterapiahuoneen kohdalla rakennuksen nurkassa, valokuva 10. Julkisivuverhousten pellityksissä on huoltokorjauksen tarvetta, valokuvat 2, 7 ja 8. Ikkunapellin ja ikkunaliittymät tulee tiivistää. Paikoin heikot ikkunapellitykset mahdollistavat viistosateella veden tunkeutumisen ikkunaliittymään. Ikkunaliittymän mineraalivillatilkkeet olivat puhtaat, joten riski ei ole vielä toteutunut. Sisäpuolelta ikkunaliittymät on tiivistetty polyuretaanivaahdolla. Ikkunan liittymän tiivistämistä voidaan parantaa vielä kittaamalla liittymät. Sisäpuolisen ikkunapenkin päädyn ja taustan osalta ikkunaliittymän tiiveyttä ei tarkastettu. Ikkunapenkki tulisi irrottaa tarkastusta varten. Vanhan osan ikkunat ovat jo kunnostamisen tai uusimisen tarpeessa, valokuva Täydentävät sisäosat Sisäpinnoissa on normaali käytön aiheuttamaa kulumista. Sisäpinnoissa on halkeamia, jotka pääosin johtunevat normaalista rakenteiden kutistumisista, lämpöliikkeistä ym. Terveyskeskuksen aulan lattiassa on selvä painauma, jonka kohdalla lattian betonilaatassa on halkeamia. Rakennuksen keskellä on aikaisemmin ollut röntgenhuone. Laitteiden ja asennusten jälkeen jääneet varaukset ovat edelleen peittämättä. Lattiassa on avoimia kaapelikanaaleita, joiden kautta saattaa tulla sisäilmaan epäpuhtauksia. Avoimet kourut ovat myös työturvallisuusriskejä. Aikaisempien tutkimusten tarkastusaukot ovat vielä peittämättä.

16 KUNTOARVIO 15 (18) 10.7 Kosteusvauriotarkastukset 10.8 Riskikohdat Hammashoitolan aulan kattoikkunoiden liittymissä on vuotovauriojälkiä. Saadun tiedon mukaan ikkunaliittymistä on havaittu myös vuotovaurioita. Ullakon tarkastuksen yhteydessä havaittiin kattoikkunan liittymässä aluskatteen päällä jäätä, joka sulaessaan valui yläpohjan eristeisiin. On ilmeistä, että kattoikkunan liittymä vesikaton peltiin ei toimi. Hammashoitolan kattoikkunan vuoto johtunee edellä mainituista asioista. Terveyskeskuksen aulasta neuvolaan johtavan käytävän katosta on tullut vettä alaslaskussa olleen putkivuodon johdosta. Lääkärin vastaanottohuoneen ulkoseinässä ikkunan nurkkauksessa on sisämaalin hilseilyä. Tämä viittaa kosteuden aiheuttamaan vaurioon. Neuvolan aulan WC:n putkikotelon alareuna oli tarkastushetkellä märkä. Lattian kosteuskartoituksen yhteydessä havaittiin kohonnutta kosteutta fysioterapian huoneessa keskemmällä lattiaa. Myös hammaslääkärin huoneen aulan viereisen seinän vierustalla oli kohonnutta kosteutta. Näistä kohdin tehtiin kosteusmittaukset, jonka mukaan näissä mittauspisteissä kosteus ja lämpötila olivat koholla. Ilmanvaihtokanavissa havaittiin tuloilmaelimen takana paikoin likaa, valokuvat 25 ja 26. Tarkastetuissa kohdissa kanavan sisäpinnassa tuloilmaelimen takana oli myös mineraalikuituja tavanomaista enemmän. Riskinä on mineraalivillakuitujen irtoaminen kanavan pinnasta ja kulkeutuminen ilmanvaihdon mukaan huoneilmaan. Vesikatossa on kattoikkunoiden liittymässä vuotovaurioita. Aluskatteen päällä havaittiin tarkastusaikana jäälinssejä. Sulaessaan jää valuu kattoikkunaliittymän kohdalta yläpohjan lämmöneristyskerrokseen. Mineraalivillanäytteessä oli runsas homepitoisuus. Liittymät ovat myös oleellisia ilmavuotokohtia, jolloin lämmöneristeessä olevat epäpuhtaudet pääsevät vuotoilman mukana sisäilmaan. Yläpohjassa on eristämättömiä putkia. Viemärin tuuletusputken vanhan katon vesieristeen kohdalla oli suuri jäälinssi. Syytä jäälinssin syntymiseen selvitetty. Jäälinssin sulaessa vesi valuu yläpohjan lämmöneristeisiin tai putkia suojaavaan koteloon, kuten neuvolan WC:ssä. Riskinä ovat mikrobivauriot koteloinneissa ja yläpohjan lämmöneristeissä. Aikaisemmin korkealla ollut rakennuksen ulkopuolinen kostea maanpinta on aiheuttanut kosteusriskin sokkeliin ja lattiaan ulkoseinän vierustalla. Fysioterapian huoneen ulkonurkkauksesta avattiin lattiaa piikkaamalla. Laatassa on tarkastuskohdalla reunavahvennus, piikkaussyvyys oli 25 cm.

17 KUNTOARVIO 16 (18) 11. Suositeltavia toimenpiteitä Tällä syvyydellä ei päästy vielä lattian alapuoliseen rakenteeseen. Lattiabetonin ja sokkelin välinen sauma oli normaali, suurempaa betonilaatan kutistumisesta johtuvaa halkeamaa liittymässä ei ollut. Muovimaton avaamisen yhteydessä aistittiin epämiellyttävä haju. Muovimaton alapuolisessa mattoliima- ja tasoitenäytteessä oli suuri home- ja sädesienipitoisuus. Hajulle arvioidaan syyksi edellä mainittu mikrobivaurio. Vastaava mikrobivaurio oli myös viereisessä lääkärin huoneen lattian ulkoseinän liittymässä. Vastaavasti hammashoitajan huoneen lattian ja ulkoseinän liittymän kohdassa mattoliiman ja tasoitteen näytteessä ei ollut mikrobivaurioita. Kalusteissa ja pinnoitteissa havaittiin käytön aiheuttamia kulumisia. Ovien ja viereisten sähköpaneeleiden alareunoissa oli pinnan lievää pullistumaa, joka viittaa siivouksen kosteuden aiheuttamaksi iäkkäässä materiaalissa. Välinehuolloin kalusteet tulisi olla veden ja kosteuden kestäviä. Lisäksi välinehuolloin höyrynpoistaminen tehokkaasti tulisi varmistaa. Ilmanvaihtokanavia tarkastettiin poistamalla tuloilmaventtiili. Kaikissa tarkastetuissa kohdissa kanavan sisäpinnassa oli normaalia enemmän mineraalikuituja. Lisäksi tarkastuskohdissa oli roskaa. Toimenpiteenä suositellaan ilmanvaihtokanavien puhdistamista, jonka jälkeen ilmanvaihto tulee tasapainottaa ja säätää. Onko koko ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen jo tarpeellista? Lattian liittymää ulkoseinän vierustalla tarkastettiin kolmesta kohtaa. Kahdessa kohdassa muovimaton alapuolisessa mattoliimassa ja tasoitteessa oli runsas mikrobikasvusto. Lisäksi mikrobikasvusto antoi epämiellyttävän hajun avauskohdilla. On oletettavaa, että haju ei tule betonilaatan alta lattian ja sokkelin välisestä saumasta. Tämä tulisi kuitenkin vielä varmistaa. Lattian muovimaton alapuolista kuntoa olisi hyvä tutkia vielä useammasta kohdasta tarkemman tiedon saamiseksi. Toimenpidevaihtoehtoja on useita. Mikäli vaurio olisi rajautunut rakennuksessa pienelle alueelle, lattiapinnoitteet voitaisiin uusia kokonaan. Mikäli vaurio on laajemmalla alueella ja ainoastaan ulkoseinän vierustalla, voidaan lattiapinnoitteet uusia ulkoseinän vierustalta vaurioituneelta kaistalta ja noin 0,5 metriä vaurioitumatonta kaistaa. Näissäkin tilanteissa on ilmeisesti hyvä uusia lattiapinnoitteet koko huonetilassa. Kattoikkunoiden vierustalta yläpohjan lämmöneristeet tulee uusia. Tarkastaa ja uusia tai puhdistaa kantavia rakenteita. Kattoikkunoiden ja vesikaton pellin välinen sauma tulee korjata tai tehdä uudestaan. Mahdollisesti kattoikkunoiden kuvun ja kauluksen väliset tiivisteet tulee myös uusia. Aluskate tulee tehdä siten, että sen päälle tuleva vesi valuu pois, eikä keräänny aluskatteen päälle muodostuvaa poimuun. Viemärien tuuletusputket ja yläpohjassa olevat muutkin läpimenot tulee lämmöneristää yläpohjan kohdalla. Lisäksi tulee varmistaa syy, miksi put-

18 KUNTOARVIO 17 (18) ken ympärille muodostuu jäälinssit. Putkien kastuneet kotelot sekä kotelossa olevat lämmöneristeet tulee uusia. Rakennus tulee saada tiiviiksi. Läpimenot, ikkunoiden pielet tulee vielä tarkastaa ja varmistaa. Ikkunaliittymän polyuretaanivaahdon lisäksi liittymä suositellaan tiivistettäväksi elastisella kitillä. Ilmavuotokohtia voidaan tarkastaa vielä talviaikana lämpökameran kanssa. Kalusteissa, ovien ja sähköpielien alareunoissa on näkyvissä käytön ja mahdollisesti kosteuden aiheuttamia jälkiä. Näissä vaurioituneissa kohdissa voi olla paikallisia pieniä mikrobivaurioita. Välinehuoltotilassa esiintyy ajoittain höyryrasitus, joka tulisi saada poistettua hallitummin. Entisessä röntgenhuoneessa on aikaisempien asennusten jälkeisiä varauksia lattiassa ja seinässä. Turvallisuussyistä ne tulisi korjata. Lattian sisäinen avoin kanaali saattaa kerätä myös mikrobikasvustoa ja kanaalia on vaikea pitää puhtaana. Kohteeseen on tehty aikaisemmin tutkimuksia, joiden tarkastusaukot ovat vielä peittämättä. Riskinä on lattia-aukon kohdalla täyttöhiekan sisältämän lievän mikrobikasvuston haittavaikutusten pääseminen huonetilaan. Vuosien aikana rakennukseen tulleet halkeamat voidaan korjata huoltokorjausten omaisesti. Seinähalkeamat ovat lähinnä esteettisiä vaurioita. Terveyskeskuksen aulan lattian painuman syytä ei tunneta. Mikäli painuma ei ole muuttunut vuosien aikana, voidaan olettaa, että muutokset lattian alapuolisessa täyttökerroksessa ovat olleet painuman syynä. Lattian korjausmahdollisuutena voisi tällöin olla pinnoitteiden irrottaminen ja ohuen tasoitteen tai lisävalun tekeminen betonilaatan pintaan. Rakennuksen ikkunapellit tulee tarkastaa ja kiinnittää paikoin uudestaan. Myös ikkunoiden ja ikkunapeltien uusiminen voisi tulla kyseeseen. Fysioterapian ja hammaslääkärin huoneen lattiassa oli pienellä alueella kohonnut kosteus. Syynä arvioidaan olevan lattian putkilinjat. Tämä tulisi vielä varmistaa. Mahdollisesti kohonnut kosteus saattaa aiheuttaa ajan kuluessa mikrobivaurioita tai lattiapinnoitteisiin saattaa syntyä emissiovaurioita. Merkittävimmät korjaukset muodostuisivat ilmanvaihdon uusiminen tai nykyisen ilmanvaihtokanavien puhdistaminen ja tasapainottaminen. Lattian pinnoitteet tulee korjata mikrobivaurioituneilta kohdilta ulkoseinän vierustoilta. Yläpohjan lämmöneristeet ja jäljellejäävät rakenteet tulee puhdistaa kattovuotojen kohdilta.

19 KUNTOARVIO 18 (18) Ennen kuin laajempiin korjausiin ryhdytään, tulee selvittää korjausten kustannukset. Näin laajoihin korjauksiin ryhdyttäessä, tulee tarvittavista korjauksista tehdä tarkempi suunnitelma. Nykyisen rakennuksen korjaus on teknisesti mahdollinen. Korjausasteen laskemisen jälkeen voidaan tehdä korjauksen ja uuden rakentamisen välinen vertailu. Arvion perusteella kohteen vauriot ovat sen verran vähäiset, etteivät ne ilmeisesti selitä henkilökunnan laajempia oireiluja. Näin ollen tutkimuksia tulisi vielä laajentaa. Jatkotutkimuksissa tarvitaan laajempaa tietoa henkilökunnan oireiluista. Oulu, Erikoistutkija LIITTEET Liite 1. Pohjapiirustus ja yhteenveto analyysituloksista (1 sivu) Liite 2. Materiaalinäytteiden mikrobitulokset. (3 sivua) Liite 3. Mineraalikuitunäytteiden analyysitulokset. (2 sivua) Liite 4. Valokuvia tarkastuksesta. (13 sivua) JAKELU Tilaaja Pekka Kastell Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tekniset palvelut Rantakatu 4 PL Raahe 1 kpl (Alkuperäinen) Hannu Kääriäinen 1 kpl (Sähköinen kopio) 1 kpl (Alkuperäinen)

20 KUNTOARVIO 1 (1) Tarkastuskohta 2 Näyte 5 (Lääkärin huone, lattia, mattoliima ja tasoite): Homeet: cfu/g Sädesienet: cfu/g Näyte 6 (Lääkärin huone, ulkoseinä, mineraalivilla): Homeet: cfu/g Sädesienet: cfu/g Näyte 7 (Lääkärin huone, ikkunaliittymä, mineraalivilla): Homeet: cfu/g Sädesienet: cfu/g Lattian kosetusmittaus Suhteellinen kosteus 96 % Lämpötila 21,9 o C Kosteussisätö 18,4 g/m 3 Mittaussyvyys 35 mm Tarkastuskohta 4 Näyte 11 (Yläpohja, mineraalivilla): Homeet: cfu/g Sädesienet: cfu/g LIITE 1. Tarkastuskohta 1 Näyte 1 (Fysioterapia, lattia, mattoliima ja tasoite): Homeet: cfu/g Sädesienet: cfu/g Näyte 2 (Fysioterapia, ulkoseinä, mineraalivilla): Homeet: cfu/g Sädesienet: cfu/g Näyte 3 (Fysioterapia, sokkeli, solumuovi): Homeet: cfu/g Sädesienet: cfu/g Näyte 4 (Fysioterapia, ikkunaliittymä, mineraalivilla): Homeet: cfu/g Sädesienet: cfu/g Tarkastuskohta 5 Mineraalikuitunäyte 1 (Fysioterapia, tuloilmakanava): Mineraalikuituja: 52 kp/cm 2 Lattian kosetusmittaus Suhteellinen kosteus 100 % Lämpötila 21,5 o C Kosteussisätö 18,7 g/m 3 Mittaussyvyys 27 mm Tarkastuskohta 3 Näyte 8 (Hammashoitajan huone, lattia, mattoliima ja tasoite): Homeet: cfu/g Sädesienet: cfu/g Näyte 9 (Hammashoitajan huone,, ulkoseinä, mineraalivilla): Homeet: cfu/g Sädesienet: cfu/g Näyte 10 (Hammashoitajan huone,, ikkunaliittymä, mineraalivilla): Homeet: cfu/g Sädesienet: cfu/g Tarkastuskohta 7 Mineraalikuitunäyte 1 (Hammashoitajan huone, tuloilmakanava): Mineraalikuituja: 23 kp/cm 2 Tarkastuskohta 6 Mineraalikuitunäyte 1 (Lääkärin huone, tuloilmakanava): Mineraalikuituja: 14 kp/cm 2

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti Kosteusmittausraportti Betonivalun päällystettävyysmittaukset Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti 1(10) Kosteusmittausraportti Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin GANN RHT 37 kosteusanturi VAISALA

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm:

Lisätiedot

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh:

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh: Kosteuskartoitusraportti 1(7) VAHINKOTIEDOT Työkohde: Hevoshaan koulu (Asunto) Puh: Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: 0400 615 428 Asukas: Osoite: Puh: Kartoitusaika: 01.11.2005 Kartoittaja: Juha

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto LIITTYVÄ LAUSUNTO 9.4.2015 Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto Ylivieskan kaupungintalo Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA LIITTYVÄ LAUSUNTO 1

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1272940 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Pukuhuoneet ja märkätilat kuntosalin kosteusvaurioituneen seinän linjassa Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua

Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua 5.3.2015 Kaupungintalon sisäilmakorjauksiin liittyvää alustavaa tarkastelua Ylivieskan kaupungintalo Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUS 4 ja 26.4.2011

VAHINKOKARTOITUS 4 ja 26.4.2011 VAHINKOKARTOITUS 4 ja 26.4.2011 Laatija: Mannermaa Marko / Pkm. Puh. 040 31 30 135 marko.mannermaa@iss.fi Kohde / osoite: Satamatie 11 90520 Oulu Asukas / puhelin: Hannu Siren 050 536 2310 Vakuutuksenottaja:

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisantie 1328 07700 Koskenkylä Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Tarkastuspäivä: Käytetyt apuvälineet:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS VALAJANTIE 5-7 26820 RAUMA

KUNTOKARTOITUS VALAJANTIE 5-7 26820 RAUMA KUNTOKARTOITUS VALAJANTIE 5-7 26820 RAUMA Sivu 1 / 53 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Alapohja... 5 3.2 Välipohjarakenne... 5 3.3 Yläpohjarakenne... 5 3.4 Runko... 5

Lisätiedot