LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU PORVOO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO"

Transkriptio

1 Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus Kai Kylliäinen

2 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU PORVOO Sisäilmanlaadun mittaus Tilaaja: Pekka koskimies / Porvoon kaupunki Läsnäolijat: Viktor Johansson / Kai Kylliäinen / Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies Tutkimus pvm: Raportointi pvm: Tutkijat: Kai Kylliäinen, puh

3 Sivunumero: 3/11 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ Kohteen yleiskuvaus Tutkimusmenetelmät SAADUT TIEDOT Käytössä olleet asiakirjat HAVAINNOT Pintaindikointi Paine-eromittaus NÄYTTEET Sisäilman kuitupitoisuus Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus (VOC-yhdisteet) HAVAINTOJEN JA TULOSTEN TULKINTA TOIMENPIDESUOSITUKSET Liiteet: Pohjapiirustus näytteenottokohtineen Työterveyslaitoksen näytteenotto analyysiraportit

4 Sivunumero: 4/11 1 YLEISTÄ 1.1 Kohteen yleiskuvaus Tutkimuksen kohteena on 70-luvulla rakennettu koulurakennus. Rakenteet ovat betoni- / tiilirakenteisia. Ilmanvaihtona on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. 1.2 Tutkimusmenetelmät Tutkimusmenetelminä käytettiin kosteusmittauksia (pintaindikointi). Ilmanvaihdon toimivuutta tutkittiin paine-eromittausten avulla (loggaava paine-eromittaus). Sisäilman kuitupitoisuus mitattiin kahden viikon pölylaskeumasta. Sisäilmasta mitattiin haituvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus kuudesta tilasta. Pintakosteudentunnistin: Gann Hydromette UNI-1 pintaindikaattori Paine-eromittaus: Magnesense&Gemini-paine-erologgerijärjestelmä 2 SAADUT TIEDOT 2.1 Käytössä olleet asiakirjat - Kohteen pohjapiirustukset 3 HAVAINNOT 3.1 Pintaindikointi Luokkahuoneiden osalla ei havaittu poikkeamia pintaindikaattorin arvoissa Lattian / seinien alaosien pintakosteudet Gann: huone 1.067: huone 1.060: Luokka 3 (2.031): huone 2.014: huone 2.037: huone 2.077: Paine-eromittaus Ulkovaipan läpi olevan paine-eron mittaus suoritettiin luokkahuoneista ikkunan kohdalta, ulkovaipan läpi menevän kupariputken ja siihen liitetyn paine-erologgerin avulla. Mittaus väli oli 2 minuuttia. Mittausten perusteella sisätilat ovat ajoittain huomattavan (> 10 Pa) alipaineiset ulkoilmaan nähden. Vuorokausirytmissä on havaitaan paine-eron kasvavan aa-

5 Sivunumero: 5/11 mulla n. 1:00 2:00 ja laskevan 21:00. Vaihtelu johtuu todennäköisesti ilmanvaihdon ohjauksesta (illalla ilmanvaihto käyttöasetus muuttuu pienemmälle teholle ja aamulla suuremmalle teholle). Koulupäivän aikana paine-ero vaihtelee huomattavasti. Paine-erojen vaihtelu johtuu luokkahuoneissa olevan toiminnan vaikutuksesta (ovet ovat käytävään ajoittain auki / kiinni, ikkuna tuuletukset yms.) aikana paine-eron vaihtelu on huomattavaa, kyseisenä ajan kohtana oli tuulinen ulkoilma. Tuulensuunta oli pääsääntöisesti etelä/kaakko, jolloin tuulenpaine osuu luokkien 2 ja 4 osalle. Vararehtorin huoneen mittauksessa ei ole havaittavissa tuulenpaineesta aiheutuvia muutoksia paine-eroissa. Vararehtorin huoneen tuloksissa on havaittavissa ilmanvaihdon normaalit painesuhteet. 2-luokka 1-kerros , tuulen vaikutus on nähtävissä

6 Sivunumero: 6/11 2-luokka 1-kerros tarkennus osalle, tuulenvaikutus on havaittavissa painesuhteiden muutoksina koko vuorokauden aikana 4-luokka 2-kerros , tuulen vaikutus on nähtävissä

7 Sivunumero: 7/11 4-luokka 2-kerros tarkennus osalle, ilmanvaihdon käyntiasetukset on havaittavissa aamussa ja illassa. Kouluaika paine-ero vaihtelee huomattavasti. Vararehtori 2-kerros , mittauksissa ei ole havaittavissa tuulen vaikutusta. Vuorokautinen ilmanvaihdon käynti asetukset on havaittavissa tuloksissa.

8 Sivunumero: 8/11 Vararehtori 2-kerros tarkennus osalla 4 NÄYTTEET 4.1 Sisäilman kuitupitoisuus Sisäilman mineraalivilla kuitupitoisuuden määrittäminen toteutettiin geeliteipillä laskeumalevylle 2:den viikon aikana laskeutuneesta pölystä. Kohteeseen vietiin 6 kpl puhdistettuja laskeumalevyjä Laskeumalevyt annettiin olla kohteessa 2 viikkoa, jolloin saadaan otanta eri sisäilman olosuhteista (paine-ero ulkoilmaan nähden yms.) 2:den viikon laskeumasta suoritettiin geeliteippinäyte, jotka lähetettiin Työterveyslaitokselle tutkittavaksi Työterveyslaitoksen mineraalivillakuituanalyysin mukaan Näytteiden kuitupitoisuus (<0,1 0,2 kuitua/cm 2 ) ei ylittänyt Työterveyslaitoksen suositusarvoa (0,2 kuitua/ cm 2 ) Kuitunäytteiden tulkintaohje: Työterveyslaitoksen suositus ohjearvoksi kuitutiheydelle kahden viikon pölylaskeumasta on 0,2 kuitua / cm 2. Ohjearvon ylittyessä on tarpeen selvittää kuitulähteet ja mahdollisuudet kuitupitoisuuksien vähentämiseksi.(työterveyslaitos)

9 Sivunumero: 9/ Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus (VOC-yhdisteet) Kiinteistöstä mitattiin sisäilman VOC-pitoisuus kuudesta mittapisteestä. Näytteet lähetettiin Työterveyslaitokselle tutkittavaksi. Sisäilman VOC-näytteiden tulokset Näyte 1, luokka 1067 TVOC-pitoisuus <10 µg/m 3 Näyte 2, luokka 1060 TVOC-pitoisuus 16 µg/m 3 Muovimaton hajoamisreaktion yhteydessä muodostuvia yhdisteitä o 2-etyliheksanoli: 7 µg/m 3 o 1-Butanoli: 1 µg/m 3 Näyte 3, luokka 2077 TVOC-pitoisuus <10 µg/m 3 Muovimaton hajoamisreaktion yhteydessä muodostuvia yhdisteitä o 1-Butanoli: 1 µg/m 3 Näyte 4, luokka 2014 TVOC-pitoisuus <10 µg/m 3 Muovimaton hajoamisreaktion yhteydessä muodostuvia yhdisteitä o 1-Butanoli: 0,6 µg/m 3 Näyte 5, luokka 3 TVOC-pitoisuus 50 µg/m 3 Näyte 6, vararehtori TVOC-pitoisuus 10 µg/m 3 Muovimaton hajoamisreaktion yhteydessä muodostuvia yhdisteitä o 2-etyliheksanoli: 2 µg/m 3 o 1-Butanoli: 2 µg/m 3 5 HAVAINTOJEN JA TULOSTEN TULKINTA Pintaindikointi Pintaindikoinnin perusteella lattiapinnoilla ja seinän alaosassa ei ole mainittavaa poikkeamaa.

10 Sivunumero: 10/11 Paine-eromittaus Paine-ero mittausten perusteella kiinteistön sisätilat ovat pääsääntöisesti huomatavan alipaineiset ulkoilmaan nähden (> 5 Pa). Päivällä ilmanvaihdon tehostuessa sisätilojen alipaine ulkoilmaan nähden nousee n Pa. Tuulenvaikutuksesta painesuhteet muuttuvat tuulen voimakkuuden / suunnan mukaisesti. Alipaineen vaikutuksesta ilmavirtausta tapahtuu rakenteiden läpi niiden epätiiveyskohdista (mm. ikkunat, rakenteiden liittymät / läpiviennit). Mahdollisesti rakenteiden läpi tapahtuvan ilmavuotojen mukana kulkeutuu rakenteista epäpuhtauksia (pöly, haju, yms.) sisäilmaan sen laatua heikentäen. Kuitumittaus Kuitumittausten perusteella laskeutuneen pölyn kuitupitoisuus on alhainen, alittaa työterveyslaitoksen suositusarvon 0,2 kuitua/cm 2. Aistinvaraisten havaintojen perusteella luokkatiloissa ja käytävillä on mahdollisina kuitulähteinä kuitenkin mineraalivillaisia akustiikkalevyjä, jotka on tasopinnoiltaan pinnoitettuja ja reunaosiltaan pinnoittamattomia. Osassa levyjä tasopinnoissa on repeämiä, jossa mineraalivilla on avoin. Avoimista mineraalivilla pinnoista on mahdollista irrota mineraalivillakuituja sisäilmaan. Sisäilman VOC-mittaus Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus on alhainen (<10 16 µg/m 3 ) lähes kaikissa näytteissä. Näytteessä 5 (luokka 3) kokonaispitoisuus on myös alhainen mutta se poikkeaa muista näytteistä. Kyseisessä luokassa on tehty korjaustoimenpiteitä. Luokkaan tultaessa on aistittava poikkeava tuoksu muihin tiloihin nähden. Tuoksu muodostuu uusista rakennusmateriaaleista ja maalin/liimojen haihtumisesta. Poikkeama muista näytteistä aiheutuu tilassa tehdyistä korjauksista. Yksittäisistä yhdisteistä näytteessä 2 (luokka 1060) esiintyy muita enemmän muovimaton kemiallisen hajoamisen yhteydessä muodostuvia yhdisteitä (2-etyliheksanoli). Valviran lausunnon mukaisesti 2-etyliheksanolin viitearvona sisäilmassa voidaan pitää 10 µg/m 3. Näytteen pitoisuus (7 µg/m 3 ) alittaa kyseisen viitearvon. Näyte on kuitenkin yksittäinen ja kyseisen hetken tulos, havainnot/tuntemukset tilan käyttäjien osalla tulee huomioida. 6 TOIMENPIDESUOSITUKSET Ilmastointi / painesuhteet - Ilmastoinnin säätöarvojen tarkistaminen/säätäminen o Säätötöiden yhteydessä tulee huomioida sisä- ja ulkoilman välinen painesuhde - Kiinteistön lämpökuvauksen suunnittelu, mahdollisten rakenteiden epätiiveys kohtien paikantamiseksi

11 Sivunumero: 11/11 Kuitupitoisuus Mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä akustiikkalevyjen vaihdon suunnittelu materiaaliin joka ei sisällä mineraalivillaa tai mineraalivilla sisältävien levyjen osalla niiden kokonaisvaltainen pinnoitus. VOC-yhdisteet Luokan 1060 käyttäjien aistimusten tarkistaminen ja mahdollinen VOC-mittaus lattiapinnoitteesta. Korjausrakentaminen tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaan. Kai Kylliäinen Rakennusinsinööri (AMK) Rakennusterveysasiantuntia VTT-C Rakennusten lämpökuvaaja h/lk 009/05 Toimeksiannoissamme noudatamme vahinkosaneeraustöiden yleisiä toimitusehtoja. Tämän raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä saatujen tulosten analysointiin. Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita

12 LIITE 1/9 Piirros/pohjakuva: ei mittakaavassa viitteellinen 1-kerros VOC 1 K 1 Paine-ero Luokka 2 K 2 VOC 2 K 1 VOC 1 Kuitunäyte (laskeumalevy) VOC-näyte (sisäilma)

13 LIITE 2/9 2-kerros VOC 3 K 3 Paine-ero Luokka 4 K 4 K 5 VOC 6 VOC 4 Paine-ero Vararehtori VOC 5 K 6 K 1 Kuitunäyte (laskeumalevy) VOC 1 VOC-näyte (sisäilma)

14 LIITE 3/9

15 LIITE 4/9

16 LIITE 5/9

17 LIITE 6/9

18 LIITE 7/9

19 LIITE 8/9

20 LIITE 9/9