ASENNUSOHJEET RAKENNUSPERUSTAN KOSTEUSERISTYS. VTT:n sertifikaatti nro 156/01. Tuonti ja markkinointi: OS TECH Pajbölentie 242, KEMIÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUSOHJEET RAKENNUSPERUSTAN KOSTEUSERISTYS. VTT:n sertifikaatti nro 156/01. Tuonti ja markkinointi: OS TECH Pajbölentie 242, 25700 KEMIÖ"

Transkriptio

1 ASENNUSOHJEET RAKENNUSPERUSTAN KOSTEUSERISTYS VTT:n sertifikaatti nro 156/01 Tuonti ja markkinointi: OS TECH Pajbölentie 242, KEMIÖ Tekninen neuvonta: Osmo Semberg Puh / fax , GSM Kotisivu : Valmistaja: MDT Mark- o Dräneringsteknik, Smärgelvägen 17, Skogås, Sverige

2 TECH 2 KELLARIKERROS KAIVUU JA SALAOJITUS Kaiva kuvan 1. osoittamaan tasoon. Kaivun jälkeen verhotaan kaivannon pohja ja alaluiska suodatinkankaalla (Typar / Terram II kl.) tasauskerroksen päälle. Suodatinkankaan saumat limitetään 250 mm. Huom! Kaivumaat tulee sijoittaa vähintään metrin päähän kaivannon reunasta kaivannon ollessa syvempi kuin 1 m. Kaivumaat on hyvä suojata sateelta muovikalvoilla tai pressuilla. Jos tontin erilaisia valmiiksi rakennettuja pintoja kuten esim. nurmikkoa pitää suojata voidaan nurmikolle tai kulkuväylille levittää tarkoitukseen erinomaisesti sopivaa suodatinkangas. Ruohikko säilyy kankaan ja maamassojen alla hyvin 1-2 viikkoa. Saneerauskohteen "normalisointia" voidaan tällä tavalla edesauttaa huomattavasti. Perustan maalajin ollessa anturan alla helposti häiriintyvää, jätetään anturan välittömään läheisyyteen vähintään 35 cm:n penger kuvan 1. mukaisesti. Kuva 1 Huom! Jos kaivun yhteydessä kaivannossa kohdataan paikallisia vedenpurkauksia on usein syytä tehostaa kyseisten kohtien salaojitusta. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa ot- taa yhteyttä tekniseen neuvontaan. Asenna suodatinkangasvuota salaojaputken tasauskerroksen päälle anturan alareunasta lukien ja kiinnitä se nauloilla kaivannon ulkoreunaan salaojaputken asennuksen ajaksi. Salaojaputken kaivanto tehdään anturan viereen luiskalla 1:2 tai loivempana. Jyrkempi luis- ka voi aiheuttaa painumia tai raukeamia, johtuen talon painosta. Poikkeukset kuvan 1b mukaisesti. Huom! Vanhaa salaojitusta on usein vaikeaa hyödyntää näissä tilanteissa, ellei voida olla riittävän varmoja siitä, että rakenteet ovat riittävän syvällä ja täysin toimintakuntoisia. Kaiva kaivanto heti riittävän syväksi ja oikeaan syvyyteen. Näin vältyt vaivalloiselta, aikaa vievältä ja kalliilta käsin kaivulta. Kun kaivutyöt on tehty on perustan anturan ja perusmuurin kosteussuhteiden tarkastuksen aika. Kaiva kullekin seinän sivulle pieni koekuoppa anturan alle. Täten saadaan selville, minkälaisen maapohjan päälle antura on aikanaan perustettu. Rakenteiden ollessa kosteita ja vesieriste puuttuu anturan ja perusmuurin välistä on usein tehtävissä oikea johtopäätös: Kosteus imeytyy maaperästä kapillaarisesti perusmuurin rakenteisiin. ks. edelleen sivut 4 ja 5.

3 TECH 3 PERUSMUURIN KÄSITTELY Puhdista perusmuuri ulkopuolelta. Bitumikerros poistetaan parhaiten hiekkapuhaltamalla, koneellisella petkeleellä tai saneerausjyrsimellä. Jos antura imee kapillaarisesti kosteutta tu- lee anturan ulkosivu puhdistaa bitumista kokonaan ja perusmuurin osuus lattiatason yläpuo- lelle 1,0 m:n korkeuteen muulta osin riittää bitumipinnan rikkominen 50 %:sti. Mitä paremmin perusmuuri on puhdistettu tiiviistä kerroksista, sen paremmin kuivumisprosessi etenee. Perusmuurin mahdolliset halkeamat korjataan korjauslaastilla. Perusmuurissa ilmenneet rikkoutumiset ja suuremmat halkeamat, jotka vaikuttavat perustan kantavuuteen on syytä korjauttaa asiantuntijan ohjeiden mukaan. Huom! Kevytbetonista tai Leca-harkoista muuratut perusmuurit tulee slammata. SUODATINKANGAS Suodatinkankaan tulee olla tasalaatuinen termisesti sidottu vähintään II - käyttöluokan geo- tekstiili, esim Typar tai Terram. ja vahvuudeltaan vähintään 135 gr/m 2. Ns. neulottuja kankaita ei tule käyttää. Jos kaivannon pohja on pehmeä tai lietteinen asennetaan suodatin- kangas kaivannon pohjalle ja putken tasauskerrokseksi n. 50 mm:n kerros hyvää salaojasoraa mm tai pestyä 8-12 mm sepeliä. SALAOJITUS Lattialaatan alla oleva salaojituskerros tulee johtaa perustan ulkopuoliseen salaojarakenteeseen. Tästä syystä tulee salaojaputken vesijuoksun olla em. salaojituskerroksen alapuolella, aina vähintään 10 cm anturan ja vähintään 500 mm kellaritason alimman lattiapinnan alapuolella. Anturan ollessa syvemmällä lattiatason alapuolella kuin 600 mm, kaivetaan salaojakaivanto vähintään kellarin lattiapinnan alapuolelle. Kuva 2 POIKKEUKSET: 1. Rakennus on perustettu puupaaluille. 2. Rakennus on perustettu puuarinalle. 3. Alueella, jossa pohjaveden korkeutta ei saa laskea esim. ympäröivien rakennusten tai maaperäsuhteiden takia (savialueet; painuminen) 4. Savialueet, joilla liian syvän peruskuiva- tuksen vuoksi on odotettavissa maaperän painumisia. Huom! Ellei vähintään 1,0 m:n salaojitussyvyyttä voida saavuttaa kannattaa ottaa yhteyttä tekniseen neuvontaan. Näin erityisesti silloin kun rakennus on perustettu joko osaksi tai kokonaan kalliolle.

4 TECH 4 SALAOJAPUTKEN ASENNUS JA YMPÄRYSTÄYTTÖ Salaojaputken tason tulee normaalisti olla kuten kuvissa 1 ja 2, (myös sivut 8 ja 9.) Raken- nusperustan salaojituksessa tulee aina käyttää tuplasalojaputkea de 110 mm T8. Kaivannon pohja tasataan joko hyvällä salaojasoralla; raekoko mm tai sepelillä 8-12 mm. Putkelle rakennetaan tasauskerroksen päälle putous, joka on 0,5% (= 5mm / m). Ellei tämä ole mahdollista, kannattaa ottaa yhteyttä tekniseen neuvontaan TIIVIIT RAKENTEET Kaivannoissa, jotka ovat matalampia kuin 3,0 m. tulee aina välttää perusmuurin ulkopuolisia vettä eristäviä kerroksia ( piki, perusmuurilevyt tms.), koska nämä estävät tehokkaasti perusmuurin kuivumisen. Syvemmissä eristyssyvyyksissä kannattaa ottaa yhteyttä tekniseen neuvontaan tai levyn toimittajaan. Jos maaperästä virtaava vesimäärä on erittäin suuri tai kyseessä on paikallinen veden purkaus voidaan ns. perusmuurilevyä käyttää ISODRÄN - levyn ulkopuolella ennen suodatinkangasta ja täyttöjä. Erittäin syvissä perustoissa Isodränlevyn ulkopuolella olevan perusmuurilevyn limitykset tulee olla riittävän suuret sivu- ja pystysuunnassa ( cm ) ja oikein päin. Kuva 3 Voimakkaasti viettävien rinteiden ollessa kyseessä on varminta ottaa yhteyttä tekni- seen neuvontaan. ISODRÄN-LEVYN MITOITUS Oikean vahvuisen ISODRÄN-levyn määrittämisen perustaksi tulee selvittää voimassa olevat lämmöneristysnormit, viihtyvyystekijät, salaojitustehon tarve sekä vallitseva kosteuskuormi- tus. Normaaleissa maasto-olosuhteissa ( tasainen maasto, tai vietto rakennuksesta pois- päin) voidaan salaojitustehon näkökulmasta katsoen käyttää 65 mm:n vahvuista ISODRÄN- levyä aina 1,5 m:n kuivatussyvyyteen ja 100 mm:n vahvuista ISODRÄN-levyä aina 2,5 m:n kuivatussyvyyteen. Lämmöneristyksen näkökulmasta katsoen suositellaan kuitenkin käytettäväksi aina 100 mm:n vahvuista ISODRÄN-levyä lämmitettävien ja asuttavien tilojen läm- möneristämiseen.( asuinhuoneet, oleskelutilat, konttoritiilat, sauna-, suihku-, ja pesuhuo- neet ym.) Ns. kylmien tilojen lämpöeristämiseen voidaan käyttää 65 mm:n ISODRÄN-levyä ( autotallit, varastot ym.)

5 TECH 5 Perusmuurin sisäpuolista lämmöneristämistä tulee ehdottomasti välttää maanpinnan ala- puolella, koska se nostaa aina perusmuurin kosteutta. Jos perusmuuri on eristetty sisäpuo- suutta tulee voimakkaasti lisätä, jotta vältytään kondensiolta lelta, tulee eristeet ensisijaisesti poistaa. Toissijaisesti perusmuurin ulkopuolista eristyspak- perusmuurissa. Tarvittaessa tehokkaampaa anturan ja perusmuurin kuivumista, suositellaan käytettäväksi mm:n vahvuista levykerrosta riippumatta tilojen käyttötarkoituksesta. ISODRÄN-LEVYN ASENNUS Yleiset ohjeet Perusmuuri puhdistetaan epäpuhtauksista harjaamalla tai painepesulla, epätasaisuudet poistetaan piikkaamalla tai tasauslaastilla. Hyvän asennustuloksen ja toiminnan kannalta on tärkeää, että perusmuuri on sileä, puhdas ja kuiva. Levyt asennetaan puskusaumaan limit- täin siten, että levykerrosten pystysuorat saumat tulevat mieluiten eri kohtaan. Levyjen kiinnittämisessä seinään käytetään mekaanisia eristekiinnikkeitä; yleensä 1 kiinnike levyä tai levypalaa kohti. Alimpia levyjä ei yleensä tarvitse kiinnittää perusmuuriin, vaan levyt asettu- vat luontevasti paikoilleen tehtäessä salaojaputken ympärystäyttöä. ISODRÄN-levyjen pa- loittelu onnistuu parhaiten hienohampaisella käsi- tai sähkökuviosahalla tms. ANTURAT PERUSTETTUINA KUIVALLE ALUSTALLE ( Ilman kapillaarivaikutusta ) Täysin sileät perustusrakenteet ilman ulkonevaa anturaa lämmön eristetään kuvan 4 mukaan ( ks. myös piirrosta nro 1) Kuva 4. Ulkonevan anturan ollessa kyseessä tulee asentaminen suorittaa kuvan 5. mukaisesti. ( myös kuva nro 2 ) Anturan laajennuksen tulee aina viettää ulospäin. Tämä saadaan aikaan sementtilaastilla, joka tehdään kallistuksella vähintään 1: 5. Kuva 5.

6 TECH 6 Pienempien ulkonemien osalta asennus voidaan tehdä myös kuvan 6 mukaisesti, jolloin 0,2 mm:n muovikalvolla ohjataan valuva vesi rakenteen ulkoreunaan. Anturan bitumisivelyä ja kermejä tulee ehdottomasti välttää. Kuva 6. VOIMAKKASTI KAPILLAARISELLE MAAPOHJALLE PERUSTETTU ANTURA JA PERUSMUURI KAPILLAARISET MAALAJIT, MOREENI, KALLIO TMS. PAIKAT, JOISSA SALAOJITUSTASOA EI SAADA RIITTÄVÄN SYVÄLLE. Bitumieristeen poisto; ks. perusmuurin käsittely. Suositeltava eristysvahvuus näissä tapauksissa on aina vähintään 100 mm anturan alareunasta tasoon, joka on lattian ala-reunasta n. 500 mm ylöspäin. Tämä on riippuvainen kosteusolosuhteista. Erityisen märkään tai voimakkaasti kapillaariseen maaperään suositellaan mm:n vahvuista eristyskerrosta Paksumpi eristyskerros takaa aina paremman kuivumistuloksen. Kuva 7. HUOM! Kallio ei saa viettää anturaa, perusmuuria tai seinää päin. Sileät perusmuurit vailla ulkonevia anturoita eristetään kuvan 4 ja 7. mukaisesti, kun salaojaputkia ei voida asentaa oikeaan tasoon. Tasaiset ja suorat perusmuurit eristetään kuvan 7 tai tyyppikuvan nro 3 mukaisesti erityises- kuvan 8 ti silloin kun salaojaputki voidaan asentaa oikeaan tasoon. Ulkonevat anturat asennetaan mukaisesti. Ulkonevan anturan eristys tehdään kuvan 8 mukaisesti. Muovikalvo estää ylhäältä valuvan veden kastelemasta anturaa sekä muovikalvon alla olevia ISODRÄN-levyjä. Kalvon tulee viettää perustasta poispäin; asennettujen ISODRÄN-levyjen yli.

7 TECH 7 Kuiva ISODRÄN-levy mahdollistaa alhaisen höyrypaineen sekä jatkuvan anturan ja perus- muurin kuivumisen. Asenna levyrakenteen yläreuna 5 cm tulevan valmiin maan pinnan alapuolelle Kuva 8. Asenna suodatinkangas useampana eri vuotana oikein limittäen ( cm ) putken alta salaojaputken ympärystäytön päälle ja ylöspäin riippuen kaivannon syvyydestä. Suodatinkangas voidaan ripustaa levyrakenteen päälle kiinnittämällä se joko nauloilla suodatinkankaan läpi levyrakenteeseen tai joustavilla listoilla tukea kaivannon ulkoseinämästä levyrakennetta vasten. KAIVANNON TÄYTTÖ Kun halutaan välttyä mittavilta täyttömaiden painumisilta, tulee täyttö tehdä n. 30 cm:n kerroksin, jotka kukin tiivistetään huolellisesti polkemalla. Täyttö voidaan tehdä kaivumailla suodatinkangasta vasten. Samalla on syytä varoa kivien, jäätyneiden maapaakkujen sekä liejun joutumista kosketuksiin suodatinkankaan kanssa. Jos lisätäyttömaita tarvitaan suositellaan hienojakoista maata esim. hienoa hietaa.hiekkaa tai mursketta mm. HUOM! Täytön ylimmän kerroksen; 30 cm pitää aina olla hienojakoista maa-ainesta. Asfaltoitavien ja laatoitettavien pintojen ollessa kyseessä täyttömaan tulee olla kitkamaata, joka voidaan tiivistää. Valmiin maanpinnan tulee viettää perustasta ulospäin 1: 50 ( = 20 mm / m ) Kuva 9.

8 TECH 8 Kuva 10. PEITELISTA Kun n. 50 cm täyttötyöstä on jäljellä, asennetaan peitelista ja suodatinkangassuikale ISODRÄN-levyn päälle. Samanaikaisesti peitelistan ja 0,5 m leveän kangassuikaleen kanssa asennetaan alhaalta levyjä vasten nostettu suodatinkangas ISODRÄN- levyn ja peitelistan väliin. On tärkeää, että alhaalta tulevan suodatinkankaan yläreuna on irrallaan peitelistan alta tulevan vastasuikaleen alla. Näin rakentuu liikuntasauma joten kangas ei pääse repeämään eikä repimään rakenteen toiminnalle tärkeää peitelistaa täyttömaiden vielä painuessa. Ennen peitelistan lopullista kiinnitystä tiivistetään peitelistan ja seinän väli huolellisesti tiivistemassalla. Kun peitelista on huolellisesti naulattu / ruuvattu paikoilleen, tarkistetaan tiivistemassa on täyttänyt sauman koko peitelistan pituudelta. Peitelistan jatkokohdat ja kulmat limitetään Huom! Jos peitelista jää kuvan 10 osoittaman tason alapuolelle tulee peitelistan yläpuolinen osuus käsitellä vesieristeellä EP 21:llä. Jos peitelista on massojen pai- että peitelista on kunnolla kiinni ja yläreuna numisen myötä jäänyt näkyviin tulee täyttömassoja lisätä riittävästi. Tarkista samalla tiivis. Kuva 11. Huom! Jotta vältytään pintavesien valumiselta ISODRÄN-levyä vastaan, tulee täyttömaan yläreunan tason olla AINA peitelistan yläpuolella. Maanpinta tasataan luiskaan > 1:50 vähintään 1,5...3,0 m:n päähän perusmuurista. Runsaslumisilla alueilla lisätään viettoa. Täytön jälkeen tapahtuvat painumat tulee korjata aiottuun tasoon lisämassoilla. Kun perusmuuri eristetään myös maanpinnan yläpuolelta, tehdään sokkelin ja perusmuurin liittymäkohdan eristys kuvan 12 mukaisesti ns. lämpörappauksella. ISODRÄN-rakenne päätetään aina maan pinnan alapuolelle. Peitelistaa ei tällöin välttämättä tarvita, koska sokkelieristys liittyy välittömästi ISODRÄN -levyyn.

9 TECH 9 TOIMENPITEET PERUSMUUREIHIN LIITTYVIEN MUURIEN OSALTA Portaiden, autotallien, sisäänajoluiskien, jäte-, tankki-, ym. tilojen perus- ja tukimuurit, jotka liittyvät varsinaisen rakennuksen perusmuuriin imevät usein kapillaarisesti kosteutta perusmuuriin. Siksi on tärkeää käsitellä ja eristää nämä muurinosat n. 1 m:n päähän varsinaisesta perusmuurista. Kuva 12. Kuva 13. UUSITTAVAT MAANVARAISLATTIAT Maa kaivetaan ja poistetaan mm:n vahvuudelta aiotun vahvuisen ISODRÄNlevyn alta. Tasauskerroksena käytetään soraa, mursketta rakeisuudeltaan mm tai sepeliä 8-12 mm ISODRÄN-levy 100mm / kg / on uudistettavien maanvaraislattioiden normaali eristysvahvuus. Kantavien seinien ollessa kyseessä tulee levyn puristuslujuus määrittää erikseen Maaperän ollessa pehmeä asennetaan suodatinkangas tasauskerroksen päälle ja ISODRÄN-levyt huolellisesti suodatinkankaan päälle. Eristyslevyjen päälle asennetaan toi- nen kerros suodatinkangasta ennen betoniraudoitusta ja -valua. Olemassa olevaa perus- perusmuurin ja lattialaatan muuria vastaan asennetaan muovikalvo tai XPS - nauha kosteussuluksi ja liikuntasaumaksi väliin. MAANVARAINEN LAATTA Pyydä tästä erillinen selvitys levyn toimittajalta HUOM! MAANVARAISLATTIAN ERISTÄMISESSÄ ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ KÄYTTÄÄ OIKEAN VAHVUISTA JA RIITTÄVÄN KUORMITUKSEN KESTÄVÄÄ LEVYÄ. SIKSI ON TÄRKEÄÄ NEUVOTELLA TEKNISEN NEUVONNAN KANSSA OIKEASTA LEVYVA- LINNASTA.

10 TECH 10 RYÖMINTÄTILAT Pyydä ratkaisumahdollisuuksista erillinen selvitys teknisestä neuvonnasta. RADONSUOJAUS ISODRÄN- levyrakenne antaa erinomaisen suojan maaperän radonongelmia vastaan. Levyn huokoinen rakenne mahdollistaa maanvaraisen lattiarakenteen alipaineistamisen jo- ko salaojajärjestelmän tai ilmastointijärjestelmän poistoputken kautta. Näin estetään radon- kaasun tunkeutuminen asuintiloihin. Rakenneratkaisu on periaatteessa sama kuin maanvaraisessa laatassa lisättynä hyvälaa- tuisella muovikalvolla ISODRÄN-levyn alle. Kalvo limitetään vähintään 0,3 mm ja putkien läpiviennit tiivistetään. RADONILE ALTTIIN RAKENNUSMATERIAALIN SUOJAUS Korkeita radonpitoisuuksia esiintyy usein kevytbetonisissa muurauselementeissä. Suurin osa radonin siirtymisestä perustan rakenteissa tapahtuu diffuusion myötä. Asentamalla ISODRÄN-rakenne perusmuurin ulkopuolelle kosteuden siirtyminen nopeutuu ja näin myös radonin siirtyminen oikeaan suuntaan ulos maaperään. Kun se lisäksi perusmuurin sisäpinta pinnoitetaan tiiviillä pinnoitteella esim. muovitapetti tai vastaava vähenee radonkaasun pääsy rakenteiden läpi merkittävästi. Saneerauskohteissa on näin ollen entistä tärkeämpää puhdistaa perusmuurin ulkopinta mahdollisimman puhtaaksi bitumista, jolloin kuivuminen ulospäin saadaan mahdollisimman tehokkaaksi. Kun harkkopinta puhdistetaan kunnolla pitää se slammata. SADEVESIEN JOHTAMINEN Katto- ja pintavedet, on hyvä johtaa räystäskourujen ja syöksytorvien kautta ja edelleen maanpinnalla olevia pintavesikouruja pitkin pois rakennusperustan välittömästä läheisyy- Näin destä, kun pinnanmuotoilu on tehty oikein jos mahdollista imeyttää takaisin maastoon. säilyisi maaperän kosteustasapaino. Ratkaisut tulee kuitenkin tehdä aina vallitsevien olosuhteiden ja rakennusmääräysten mukaisesti. Sadevedet voidaan myös käyttää kasteluve- sinä. Ratkaisuista kulloisessakin tapauksessa kannattaa keskustella asiantuntijamme kanssa. LEVYJEN VRASTOINTI Varastoitaessa levypakkauksia ulkosalla ladotaan ISODRÄN- pakkaukset tasaiselle alustal- le lappeelleen enintään 5 pakettia päällekkäin mieluiten varjoisaan paikkaan kesällä. Pakkaukset on hyvä peittää kevytpeitteellä tai vastaavalla UV-säteilyä ja voimakasta tuulta vastaan. Kuivia pakkauksia on mukavampi käsitellä. Pakkauksia tulee käsitellä asiallisesti ottamalla kanto-ote pakkauksen ympäriltä; ei pakkauskalvoista. Pakkaukset on paras avata ja työstää vasta kaivannossa. Pakkauskalvot eivät kuulu perustan täyttöihin. Yksittäiset levyt on suojattava turhalta likaantumiselta. TULITYÖT ISODRÄN-levyjen varastoinnissa ja valmiiden rakenteiden läheisyydessä tulee ehdottomas- ti noudattaa tulitöistä annettuja ohjeita.

11

12

13

14

15

ASENNUSOHJEET ISODRÄN salaojitus- ja vedeneristysjärjestelmä

ASENNUSOHJEET ISODRÄN salaojitus- ja vedeneristysjärjestelmä 2.11.2010 ASENNUSOHJEET ISODRÄN salaojitus- ja vedeneristysjärjestelmä VTT:n sertifikaatti nro 156/01 RT-kortti 37708 -järjestelmä Tuote kosteutta vastaan Tuonti, markkinointi ja tekninen neuvonta: Muottikolmio

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

Rakennusperustan kosteuseristys. Kellarin seinät

Rakennusperustan kosteuseristys. Kellarin seinät 2017-09-01 T Y Ö O H J E Rakennusperustan kosteuseristys Kellarin seinät Kosteuseristys KELLARIN SEINIEN KOSTEUSERISTYKSEEN TARVITAAN SEURAAVAT MATERIAALIT MATERIAALIT PERUSMUURIA VARTEN n t. Saatavilla

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 156/01 Myöntämispäivä 27.4.2001 Päivitetty 16.10.2006 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 156/01 Myöntämispäivä 27.4.2001 Päivitetty 16.10.2006 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 156/01 Myöntämispäivä 27.4.2001 Päivitetty 16.10.2006 TUOTTEEN NIMI 60 200 salaojitus ja vedeneristysjärjestelmä VALMISTAJA/EDUSTAJA Tehdas: Isodrän Ab, Svarvarvägen 8 A, S 14250 Skogås,

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

Platon Perusmuurin kosteudeneristys

Platon Perusmuurin kosteudeneristys Xtra Tammikuu 2006 Platon Perusmuurin kosteudeneristys Uusi ja kestävämpi Platon perusmuuriin Pitkäikäinen Platon turvekatto Ja talosi voi hyvin Platon Xtra Xtra kuiva kellari ja Kosteus aiheuttaa huomattavia

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

Bender Megawall. BENDERS Pihakivet. www.benders.fi

Bender Megawall. BENDERS Pihakivet. www.benders.fi megawall GARDEN Bender Megawall Kaunis muuri, jolla voidaan rakentaa 1,05 m korkea tukimuuri. Sen mahdollistaa ainutlaatuinen rakenne ja geoverkkojärjestelmä. Muurikivet toimitetaan valmiiksi lohkottuina,

Lisätiedot

PL 1, Minkinkatu 2, 20760 Piispanristi Puh. 02-284 4700, Fax 02-242 5050 www.abso.fi abso@netti.fi. Admiral A&C 2002

PL 1, Minkinkatu 2, 20760 Piispanristi Puh. 02-284 4700, Fax 02-242 5050 www.abso.fi abso@netti.fi. Admiral A&C 2002 PL 1, Minkinkatu 2, 20760 Piispanristi Puh. 02-284 4700, Fax 02-242 5050 www.abso.fi abso@netti.fi Admiral A&C 2002 Admiral A&C 2002 Perusvesijärjestelmä Perusvesijärjestelmä Viihtyisän asumisen puolesta

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PERUSMUURIN VEDENERISTYS RADONERISTYS. Terve perusta talolle oikeilla eristeillä

PERUSMUURIN VEDENERISTYS RADONERISTYS. Terve perusta talolle oikeilla eristeillä PERUSMUURIN VEDENERISTYS RADONERISTYS Terve perusta talolle oikeilla eristeillä Perusmuurin vedeneristys ja radoneristys varmistavat kodille terveellisen huoneilman. Homeongelmat ja huoneilman ohjearvot

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Manual. Swim & Fun Scandinavia, Fagerholtvej 16, 4050 Skibby www.swim-fun.dk 1

Manual. Swim & Fun Scandinavia, Fagerholtvej 16, 4050 Skibby www.swim-fun.dk 1 Manual Dansk Svensk Suomi Norsk English Polish Nedgravning af pool...2 Nergrävning av pool...5 Tietoja uima-altaan kaivamisesta maahan...8 Nedgraving av bassenget...10 In-ground use of pool...13 Informacje

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Honnin padon korjaaminen

Honnin padon korjaaminen Honnin padon korjaaminen Pato puhki säätökaivon vierestä Säätökaivon putken ympäriltä syöpynyt maata ja kaivo kallistunut Patorakenteeseen jääneen puunrungot ja onkalot sekä liian kapea pato perimmäiset

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

14341 Sivu- ja niskaojat

14341 Sivu- ja niskaojat InfraRYL, Päivitys 21.11.2017 / SHV 1 14341 Sivu- ja niskaojat Määrämittausohje 1434. 14341.1 Sivu- ja niskaojien materiaalit 14341.2 Sivu- ja niskaojien alusta 14341.3 Sivu- ja niskaojien tekeminen 14341.3.1

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 /

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 / PERUSTUSRATKAISUT Leca sora ryömintätilassa 3-12 / 19.11.2010 korvaa esitteen 3-12 / 1.6.2005 www.e-weber.fi LECA SORA RYÖMINTATILASSA Kuva 1: Ryömintätilainen Leca perustus. Ryömintätilan toimiva tuuletus,

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus 04.03.2001 (1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus Kattovesien ohjaus seinänvierustalle Puutteellinen ulkonurkan routasuojaus Riittämätön pinnankallistus Toimimaton salaojitus Virheellinen

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

Rappaustyypin valinta alustan mukaan

Rappaustyypin valinta alustan mukaan Poltettutiili, kevytsoraherkko, betoniharkko, betoni tai vastaava Rappaus: yleensä Bayosan LL 66, SL 67, RK 39. Rappauslaastin valintaan vaikuttaa tuleva pinnoite, ympäristö jne. Yleisesti rappauspaksuuden

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS Insinööritoimisto Geotesti Oy TYÖNRO 060292 RAKENNETTAVUUSSELVITYS AHLMANIN ALUE TAMPERE MPERE Insinööritoimisto Geotesti Oy DI Katri Saarelainen RAKENNETTAVUUSSELVITYS 05.12.2006 1(4) TYÖNRO 060292 Ahlmanin

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Isola seinäjärjestelmä

Isola seinäjärjestelmä Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo Asennusohjeet H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY A S E N N U S O H J E E T

Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo Asennusohjeet H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY A S E N N U S O H J E E T H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY A S E N N U S O H J E E T Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo Asennusohjeet 10 I 2007 30712 Sisältö Yleisohjeita YLEISTÄ sivu 2 Pakkauksen purkaminen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 9757 KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 31.3.2003 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm SANEERAUS Kaivon asennus laattaan s.2 Kaivon asennustuurna s.3 Muhvin ja putken asennus s.4 Ylin kerros ja mutkat s.6 Seinäkiinnikkeet

Lisätiedot

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY Käsittele Syväkeräys -säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa. Nosta

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

BENDERS seinäelementit. Seinäelementit ja perustukset. Lisää Bendersistä: www.benders.fi

BENDERS seinäelementit. Seinäelementit ja perustukset. Lisää Bendersistä: www.benders.fi BENDERS seinäelementit Seinäelementit ja perustukset Lisää Bendersistä: www.benders.fi 2 Sisältö Seinäelementit 4-10 Seinäelementtien tarvikkeet 11 Perustukset 12-15 Perustustarvikkeet 15 3 Seinäelementti

Lisätiedot

Omasta kodista turvallisempi Uponor-radonratkaisuilla

Omasta kodista turvallisempi Uponor-radonratkaisuilla RADONJÄRJESTELMÄ Omasta kodista turvallisempi Uponor-radonratkaisuilla 12 2010 40001 Voiko radon olla vaarallista? Radon on terveydelle vaarallista ja sitä esiintyy suomalaisissa kodeissa rakennuspaikasta

Lisätiedot

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: Kiinteistö Oy Federleynkatu 37 Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5711 4.12.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 B 13110 HÄMEENLINNA Kiinteistö

Lisätiedot

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta 1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE rev. 23.11.2010 Teräselementti Oy, Marjamäentie 16, 37570 Lempäälä p.03-2536 200 YLEISTÄ: Rondolevyjä on kaikkiaan 6 tyyppiä. Levyt kiinnitetään seinään alumiinisten Rondonastojen

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto 1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto Juho Lipponen Suomen Sisäilmakeskus Oy Ohjaajat: Eila Hämäläinen Suomen Sisäilmakeskus Oy ja Mike Heinonen ISS

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm Siivilämuhvin ja putken asennus s.2 Ylin kerros ja mutkat s.4 Seinäkiinnikkeet s.6 Puhdistusputken asennus s.9 Kattokaivo s.11

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna

Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Saunaremontti ja uuden saunan rakentaminen yhdistelmäsauna ja infrasauna Kun kiuassaunaan asennetaan myös infrapunalämpö, tulee ottaa huomioon muutamia näissä ohjeissa olevia tärkeitä seikkoja. Seuraavat

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakaivot asuintiloihin

ACO STAINLESS Lattiakaivot asuintiloihin ..00 Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia ACO EG 0 -lattiakaivo on tarkoitettu asuintiloihin ja paikkoihin, joissa virtaama on korkeintaan, l/s. Kiinnitä kaivo paikoilleen levittämällä lapiollinen

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportti. Salaojat. As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki

Kuntotutkimusraportti. Salaojat. As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki Kuntotutkimusraportti Salaojat As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki Kuntotutkimusraportti salaojat 2 (8) AJANKOHTA 23.7.2014 KOHDE Tilaaja Matti Virtanen, Isännöitsijä Yhtiö As. Oy

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 Kuivakäymäläkomero täyttää sisäasiainministeriön antamissa määräyksissä esitetyt vaatimukset. VTT on myöntänyt kuivakäymäläkomerolle sen vaatimusten mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin

Lisätiedot

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Rapattava alusta Kevytbetoni (Siporex), kevytsorabetoni (Leca-harkko), betoni,

Lisätiedot

Stormbox hulevesien imeytys / viivy-

Stormbox hulevesien imeytys / viivy- Asennusohje Stormbox - hulevesien viivytys / imeytysjärjestelmä Stormbox hulevesien imeytys / viivy- Stormbox yksikön asennusohjeet Asenna STORMBOX hulevesikasetit näitä asennusohjeita, kuntakohtaisia

Lisätiedot

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI NIKO PALONEN / www.suorakon.com TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI 8.10.2014 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on kertoa smyygi- eli täytelistan tekemisestä vanhan hirsirakennuksen ikkunakarmin

Lisätiedot

Hyvä piha kestää elämää

Hyvä piha kestää elämää Hyvä piha kestää elämää RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY RAKENNA ITSELLESI TOIMIVA PIHA Kuvassa Wanha Hollola -80 väri ruskea ja musta RB-päällystetuotteilla rakennat itsellesi toimivan pihan Pihakivistä

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

Varilan koulu PERUSTAMISTAPASELVITYS. Sastamala. Projektinumero

Varilan koulu PERUSTAMISTAPASELVITYS. Sastamala. Projektinumero Projektinumero 2017-5 PERUSTAMISTAPASELVITYS Varilan koulu Sastamala PERUSTAMISTAPASELVITYS 20.01.2017 1(4) Projektinumero 2017-5 Varilan koulu Sastamala YLEISTÄ Rakennuskohde Toimeksiannosta olen laatinut

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 27.04.2012 Työnro 120007 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Cargotec Valmetinkatu Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi.

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

Knauf liimausjärjestelmä

Knauf liimausjärjestelmä Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä

Lisätiedot

PIENTALON PERUSTUKSET

PIENTALON PERUSTUKSET PIENTALON PERUSTUKSET RAKENNUSPOHJAN LAADUN SELVITYS Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan rakennuspohjan laatu on selvitettävä ennakolta yleensä jokaisen rakennushankkeen yhteydessä. Maaperän laatua

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet:

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot