niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8"

Transkriptio

1 6 T O U K O K U U R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Kuuntelijapalaute kertoo uskon syntymisestä niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8 SANSA kouluttaa mediatyöhön s. 3 Innokkaiden idäntyöstä syntyi SANSA 35 vuotta sitten s. 11 Algerialainen Sliman Laici: Olin muslimi ja Jeesuksen koskettama s. 13

2 P ä ä k i r j o i t u s Pyhä kolminaisuus lähetyksen keskuksessa Ensimmäinen helluntai oli kristillisen lähetystyön alku. Pyhän Hengen vuodattaminen merkitsi alkuseurakunnan ja koko kristillisen kirkon syntyä. Samoin siinä toteutui Jeesuksen lupaus Pyhästä Hengestä, jonka voimasta opetuslapset tulivat olemaan hänen todistajiaan Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan äärin saakka. Siinä on sama kaiku kuin Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssä mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikki kansat hänen oletuslapsikseen kastamalla ja opettamalla. Kirkon elämän ja sille uskotun lähetystehtävän keskuksessa on usko kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Tämän Raamatun sanaan ankkuroituvan ja ekumeenisissa uskontunnustuksissa määritellyn uskon varassa on mahdollista ja turvallista arvioida myös lähetysteologiaa ja lähetystyön käytäntöjä. Jumalan olemus Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä avaa ymmärryksen hänen toimintaansa maailmassa ja yksityisen ihmisen elämässä. Jumalan olemuksen eri puolista mitään ei tule väheksyä, eikä mitään ylikorostaa. Niitä ei tule myöskään erottaa tai sekoittaa. Martti Lutherin sanoin Jumala on antanut sanansa julkisesti saarnattavaksi sitä varten, että Kristuksen meille kärsimyksellään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan hankkima pelastus otettaisiin käyttöön ja nautittavaksi. Sanassaan hän on antanut Pyhän Hengen tuomaan lunastuksen aarteen luoksemme ja saattamaan sen omistukseemme. Lähetystyön tavoitteena ja tarkoituksena on edelleen Jumalan sanan välittäminen siitä osattomille. Jumala ilmoittaa itsensä sanansa kautta. Sana synnyttää Matti Korpiaho uskon Kristukseen. Sanaan sisältyy myös sen ympäristössä vaikuttava muutosvoima. Lähetystyön maantieteelliset rajat ovat murtuneet maallistumisen, muuttoliikkeen ja lisääntyvän pakolaisuuden myötä. Lähetystehtävä velvoittaa toimimaan kaikkialla, myös omassa maassamme, ihmisten tavoittamiseksi evankeliumilla. Erityiseen arvoonsa kolminaisuusoppi nousee keskusteltaessa kristinuskon ja muiden uskontojen suhteesta. Kristillinen käsitys Jumalasta ja pelastuksesta on erilainen kuin esimerkiksi islamin, hindulaisuuden tai buddhalaisuuden käsitys samoista asioista. Siksi onkin hämmentävää kuulla vakavasti esitettyjä ajatuksia siitä, ettei lähetystyön tehtävä olekaan viedä sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta niille, jotka uskovat toisin, vaan että heitä on tuettava oman uskontonsa harjoittamisessa. Kuitenkin ilman Kristusta ihminen ei voi oppia tuntemaan Jumalaa ja hänen armoaan. Kristuksesta taas ei voida mitään tietää ilman Pyhän Hengen välittämää ilmoitusta. Raamatun sanasta nousevat ja siihen tukeutuvat lähetysteologia ja lähetystyö ovat aina sidoksissa kolmiyhteiseen Jumalaan. Samanaikaisesti ne ovat aina Kristuskeskeisiä. Näin on siksi, että lähetystyötä ei voi olla ilman Kristusta, hänen ristinkuolemaansa ja ylösnousemustaan. Helluntaina Pyhä Henki kokosi ja liitti Kristukseen uskovat yhteen. Näin syntyi kristillinen kirkko. Usko ei ollut kuitenkaan tarkoitettu vain tuon aikaisten ihmisten yksinoikeudeksi, vaan vietäväksi toisillekin. Ylösnousseesta todistaminen tuli Pyhän Hengen voimasta siten kristillisen kirkon tunnusomaiseksi piirteeksi ja tehtäväksi, joka jatkuu aina Kristuksen paluuseen saakka. Juha Auvinen lähetysjohtaja R e p l i i k k i I k k u n a Valoisia metsiä tähdittävät vuokot. Niilläkin on domeeninsa, kuntansa, alakuntansa, kaarensa, alakaarensa, luokkansa, lahkonsa, heimonsa, sukunsa ja lajinsa suoraan alenevassa polvessa. Luojan luomia silti, vaikka Linnén kehittämän järjestelmän mukaan tieteellisesti luokiteltuja! Hilpi Jenu Piirros Aura Karjalainen 2 on radiolähetystyön aika

3 Lähde 6/ Pääkirjoitus Repliikki Ikkuna 3 Uutisia 4 Uutisia Kolumni Tukea rukoillen 5 Radiolähetystyön kesäpäivien ohjelma Sanasi annoit meille 6 Lähteellä Raamattuopetus Rukous 7 Kotimaantyön arkea Savonlinnan rovastikunnasta kävi vieraita lähetysjärjestöissä 8 9 Keskiaukeama Kuuntelijat kirjoittavat maailmalta Kuukauden ääni 10 Teologia 11 Historiaa Innokkaiden idäntyöstä syntyi SANSA 35 vuotta sitten Kuukauden lähetysteksti 12 Radio nyt Naisten nurkka 13 Kirje kentältä Lehdessämme 30 v. sitten 14 SANSAn radio-ohjelmat: Raamattu kannesta kanteen Naiset toivon lähteellä Lähetysaika 15 Lähde mukaan Tapahtumakalenteri 16 Takasivun juttu Indonesialaissyntyinen sairaanhoitaja Sri Nissi Porvoosta haluaa kertoa Jumalan rakkaudesta ja osallistua seurakunnan toimintaan, muun muassa radiolähetystyöhön. SANANSAATTAJAT =väli 4 mm =väli 2 mm Fontit: ITC Kabel Penguin U u t i s i a SANSA koulutti Kesäpäiville Koulutuspäivässä kohtasivat Medialeirin isosten ja Kesäpäivillä avustavan mediatiimin lisäksi seurakunnan tiedotuksen, nuorisotyön ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) työntekijät. Kouluttajina toimivat SANSAn kehityspäällikkö Ilkka Kastepohja ja naistyön koordinaattori Marjaana Kotilainen. Paikallista vastuuta kantoivat tiedottajat Seija Rytkönen ja Helena Kantanen sekä nuorisotyönohjaaja Pirjo Mäenpää-Ronkainen. Lisävahvistusta isoskoulutukseen toivat myös sosionomiopiskelija Saara Mrcela sekä vt. nuorisotyöntekijä Ulla Rissanen Lapinlahdelta. Iisalmen kulttuurikeskukseen kokoontuneen joukon tavoitteena oli oppia uutta ja tehdä Kesäpäivistä entistä houkuttelevampi tapahtuma myös niille, joille radiolähetystyö ja sähköiset viestimet ovat vieraita. Vastaavanlaista, Radiolähetystyön kesäpäiviin liittyvää koulutusta SAN- SA ei ole aikaisemmin järjestänyt. Pyrkimyksenä on, että uusista opeista olisi hyötyä paikallisesti Kesäpäivien jälkeenkin. Oppia ja suunnittelua yhdessä ja erikseen Mukaan ilmoittautui neljän aikuisen ja viiden nuoren innokas joukko. Päivän aikana jakauduttiin kahdelle kanavalle, joissa mediatiimiläiset sorvasivat yhteistuumin toteutettavaa Kesäpäivien tiedotussuunnitelmaa ja Medialeirin vetäjät viimeistelivät leiriohjelmaa. Kaikille yhteisissä harjoituksissa tulivat tutuiksi myös Minidisc-nauhurin käyttö, haastattelujen käsittely, LÄHDE mediatiimiä ja isosia Iisalmessa järjestettäviä Radiolähetystyön kesäpäiviä valmistelee innokas seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten joukko. Osa heistä kokoontui hiomaan varhaisnuorten Medialeirin ohjaamiseen ja Kesäpäivien tiedotukseen tarvittavia taitoja huhtikuun puolivälissä Iisalmen kulttuurikeskuksessa. Seija Rytkönen Marjaana Kotilainen hyvän radiohaastattelun ja nettijutun tekemisen niksit. - Tärkeintä ja antoisinta oli tutustua kouluttajiin ja tiimin muihin jäseniin. SANSAn työkin tuli uudella tavalla tutuksi. Omat kiinnostukseni kohteet mediatyössä pyörivät kirjoittamisessa, tiedottamisessa ja nettisivujen tekemisessä. Myös valokuva kiinnostaa, listasi mediatiimityöskentelyyn osallistunut iisalmelainen kotiäiti ja aiempaa tiedotusalan koulutusta itselleen hankkinut Merja Hynynen-Niskanen. - Uskaltaudunko malliksi nuoremmalleni siinä, kuinka käyttäytyä ja näyttäytyä viestimissä? Opettelemme yhdessä leiriläisten kanssa tekemään Marjaana Kotilainen, pylväässä kiinni takaoikealla, vastaa Radiolähetystyön kesäpäivien Medialeiristä apunaan muun muassa paikallisia isosia sekä nuorisotyöhön perehtyneet Saara Mrcela ja Ulla Rissanen. Ilkka Kastepohja neuvoi viestinnän teknisissä tiedoissa ja taidoissa sekä Medialeirin vastuunuoriin kuuluvia isosia että Radiolähetystyön kesäpäivien mediatiimistä paikalle päässeitä aikuisia kiinnostuneita. viisaita valintoja ja löytämään iloa myös ilman koneita. Siinä isonen voi olla apuna, evästi puolestaan isoskoulututuksen kanavasta vastannut Marjaana Kotilainen. - Koko joukkoa yhdisti valtava tekemisen meininki ja halu kertoa Jumalan sanasta. Olen kiitollinen Jumalalle tämän porukan osaamisesta ja innosta lähteä kantamaan vastuuta Kesäpäivistä myös tässä muodossa, Iisalmen seurakunnan vs. tiedottaja Seija Rytkönen riemuitsee. Iisalmen kesäpäivien teemana on Sanasi annoit meille. Medialeirillä asia ilmaistaan kutsumalla varhaisnuoria Ankkuripaikalle. Raili Paul Hyvä sana, jotta lukutaidottomat voivat kuulla Sanaa Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) kesäkeräys alkaa nimensä mukaisesti kesäkuun alussa. Hyvä sana -keräyksen tuotto käytetään radiolähetystyön tukemiseen lukutaidottomien keskuudessa. Lukutaidottomia on paljon muun muassa Kiinan uiguureissa, Afrikan sarven afareissa ja Länsi- Afrikan fulaneissa. Heille Sanaa pitää välittää puheenvaraisen kulttuurin keinoin, jollaisiin he ovat tottuneet. - Myös luku- ja kirjoitustaidottomilla ihmisillä on oikeus kuulla evankeliumi, ja kuulla se heidän ymmärtämillään tavoilla ja sanoilla, lähetysjohtaja Juha Auvinen korostaa. - Puheenvaraisen kulttuurin yhteisöissä on opittu kertomaperinne, joka periytyy sukupolvelta toiselle. Tavoitteemme onkin, että Raamatun kertomuksista tulisi osa kyseisten kertomakulttuurien perinteitä. (Lähde) on radiolähetystyön aika

4 Matti Korpiaho LÄHDE SANSAn tulokehitys edistää työn kasvua Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) talous kehittyi viime vuonna ennakoitua paremmin. Kokonaistuotot kasvoivat edellisvuodesta noin 7 prosenttia, ja tuloja kertyi noin euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Vuoden 2007 talousarvio oli tehty hyvin varovaisella 2,5 prosentin kasvuennusteella, koska näköpiirissä oli talousjohtaja Sirpa Laurellin mukaan monenlaisia epävarmuustekijöitä. Elina Saari jatkaa Kroatiassa Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) hallitus on päättänyt lähettää sosionomi (AMK) Elina Saaren uudelle kolmivuotiskaudelle Kroatian evankelisen kirkon palvelukseen. Hänet siunataan matkaan KYLLÄ KIITOS, haluan tilata Lähde-lehden! r kestotilauksena 28 euroa/vuosi r vuositilauksena 33 euroa/vuosi r opiskelijatilauksena 18 euroa/vuosi r kestotilauksena Pohjoismaiden ulkopuolelle 38 euroa/vuosi r vuositilauksena Pohjoismaiden ulkopuolelle 43 euroa/ vuosi Kyllä kiitos, haluan tutustua Lähde-lehteen. Lähettäkää minulle r ilmainen näytenumero Nimi Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Kasvu oli hieman suurempaa seurakunnilta saaduissa avustuksissa kuin yksityisessä kannatuksessa. Seurakuntien jakamat avustukset lisääntyivät lähes 13 prosenttia, yksityisiltä tulleet lahjoitukset (ilman testamenttituloja) noin 8 prosenttia. Testamenttituloja yhdistys sai noin euroa. SANSAn kokonaiskulut pysyivät budjetoidulla tasolla, ja olivat noin 2,5 miljoonaa euroa. Työn ystäviä talkoissa ahkerin käsin, rukoilevin sydämin. SAN- SAn taloudellisesta tuesta yksittäiset henkilöt lahjoittivat viime vuonna 57 prosenttia. Radiolähetystyön kesäpäivillä Iisalmessa, ja hänen seuraava työkautensa alkaa ensi syksynä. Elina Saaren vuonna 2005 alkanut lähettikausi päättyy heinäkuussa Kroatian evankelisen kirkon synodin hallitus päätti viime marraskuussa anoa Saaren työluvan r Yhteystietoni saa laittaa SANSAn asiakasrekisteriin U u t i s i a Seurakuntaliitokset voivat vaikuttaa - Iloitsemme Sanansaattajissa siitä, että suotuisa tulokehitys mahdollistaa meille toiminnan kasvattamisen. Saaduilla rahavaroilla on tarkoitus laajentaa ulkomailla tehtävää media- ja muuta lähetystyötä, Laurell kertoo. - Lähivuosien tulokehitykseen sisältyy kuitenkin monenlaisia epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi se, miten lukuisat seurakuntien yhdistymiset mahdollisesti vaikuttavat seurakunnilta saatujen talousarvioavustusten määrään, on arvailujen varassa. - Sanansaattajilla on suhteellisen pieni, mutta sitäkin uskollisempi ja sitoutunut ystäväjoukko, joka tukee sen toimintaa rukouksin, rahavaroin ja kätten töin. Tämän ystäväjoukon lahjoitukset muodostivat viime vuonna peräti 57 prosenttia kokonaistuotoista, Laurell laskee. SANSAssa katsotaan Laurellin mukaan luottavaisena tulevaisuuteen. Työn jatkuminen ja voimavarat sen tekemiseen ovat Kaikkivaltiaan Jumalan hyvissä käsissä. Niin kauan kuin on Hänen tahtonsa, työ jatkuu. (Lähde) jatkamista saakka. Saari on työnsä ohessa pian vuoden opiskellut Zagrebin protestanttisessa teologisessa tiedekunnassa, josta ovat aikoinaan valmistuneet niin Matti Korpiaho, Seija Uimonen kuin Jakov Mrcelakin. (Lähde) Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat maksaa postimaksun Tunnus VASTAUSLÄHETYS K o l u m n i Lähettämistä ja vastaanottamista T u k e a r u k o i l l e n SAT-7:n alueella on monta epävarmuuden aiheuttajaa Lähi-idässä ja Pohjois- Afrikassa toimiva kristillinen satelliittitelevisiokanava SAT-7 järjestää kesäkuun alussa (1.6.) kansainvälisen rukouspäivän, jossa yhteistyökumppaneita ja työn tukijoita kutsutaan rukoilemaan ohjelmatuotannon, nopeasti kasvavan katsojajoukon ja alueen kristittyjen puolesta. - Alueella asuu miljoonaa kristittyä, jotka elävät monenlaisten haasteiden keskellä. Libanonissa tulevaisuutta varjostaa poliittinen epävarmuus. Irakin kristityistä monet ovat joutuneet pakenemaan maasta henkensä uhalla. Iranilaiskatsojat voivat seurata farsinkielisiä raamatunopetusoh- Mitähän vanhimmalle lapselleni kuuluu? Hän on jo pari päivää ollut jotenkin poissaoleva, mutissut vain, kun olen jotain kysynyt. On aivan käpertynyt itseensä. Lieneekö väsynyt vai murehtiiko jotain? Murrosikä on alkamassa Toinen lapseni on sitäkin eloisampi; käväisee jatkuvasti kertomassa, mitä päivän aikana on tapahtunut ja mitä huomiselle on suunnitteilla. Kuuntelen, hymähtelen ja iloitsen elämän täyttämästä lapsesta. Kaksi nuorimmaistani viihtyvät keskenään. He ovat sulkeneet äidin omien touhujensa ulkopuolelle ja käyvät kiihkeitä leikkejä dinosaurusmaassa. Turha heitä on nyt häiritä, syömään ehtii myöhemminkin. Sanotaan, että äidin ja lapsen suhde on maailman herkin. Viestit kulkevat sanattomasti näkymätöntä napanuoraa pitkin, vaisto ja katse kertovat paljon. Toki sanojakin tarvitaan, joskus räiskyvästikin, jotta viesti menisi perille. Ihminen on viesti. Äidin pelkkä läsnäoleminen, sanatonkin, viestittää turvallisuutta ja huolenpitoa. Toki äidinkin pää täyttyy huolista ja murheista, mutta rakkautta ne eivät poista. Äitinä olemisella ja Jumalalla on jotakin yhteistä; olisi hyvä olla aina saatavilla; huolehtimassa, lohduttamassa ja iloa jakamassa. Ja jos vaikka äitinä epäonnistuisinkin oman olemiseni ja viestimiseni suhteen, jäävät jäljelle Jeesuksen sanat. Ne ovat selkeät ja yksiselitteiset: Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. (Mark.10:15) Olenko valmis ottamaan tämän viestin vastaan? Olenko valmis luottamaan siihen, että tapahtuipa mitä tahansa, Jumala ei hylkää? Saan olla äitinäkin lapsi; potea välillä kasvukipuja, nauttia täysillä elämästä ja välillä uppoutua omiin askareisiini. Epäonnistuminenkin on sallittua. Jumalan viesti on rakkaus ja tätä rakkautta saan minäkin opetella vastaanottamaan ja jakamaan. Merja Kauppinen jelmiamme, mutta heidän täytyy tehdä se useimmiten salassa, rukoushaasteita tiivistää televisioaseman johtaja Terence Ascott. SAT-7 on kristillinen televisiokanava, joka syntyi vuonna 1996 paikallisen arabiryhmän aloitteesta. Sen työnäkynä on vahvistaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen kirkkoja ja antaa kristityille mahdollisuus opettaa ja kertoa uskostaan. Televisioasema tuottaa noin 50 ohjelmaa viikossa kolmella eri kanavalla, joita ovat arabiankielinen, farsinkielinen PARS-7 ja lastenkanava KIDS-7. Studiot sijaitsevat Egyptissä, Libanonissa ja Kyproksessa. (SANSA) on radiolähetystyön aika

5 12.00 lounas lounas OHJELmA Perjantai Lipunnosto Avajaiset: Seisomme ovellasi, oi Herra, Auttajani, isä elias, Martti harju, arno Toivanen, Matti Korpiaho, Juha auvinen, Jarno Tepora Raamattuopetus: Sanasi annoit meille, eero Junkkaala, musiikki: shlomo Khaikovitch lounas Ikkuna Israeliin: Pelastuksen ääni Lähi- idässä, eero Junkkaala, Matti Korpiaho, musiikki: shlomo Khaikovitch Raamattuopetus: Pyytäjä avun saa, seija Uimonen, musiikki: shlomo Khaikovitch 1.00 Päiväkahvi muutokset mahdollisia Ikkuna Kroatiaan: Rauhan ääni Balkanilla, Jakov ja Marja-liisa Mrcela, seija Uimonen, musiikki: shlomo Khaikovitch Valinnaista ohjelmaa: Lähettien tapaamiset srk-talossa Lähetysnäyttelyn esittely Kulttuurikeskuksessa Opastettu kierros evakkokeskuksessa ja Pyhän elian kirkossa Päivärukoushetki, lauri Mattila. Pyhän ristin kirkko Raamattuopetus: Armahda, Isä, meitä, Jukka norvanto, musiikki: Caritas 1.00 Päiväkahvi Ikkuna Lähi-itään: Sydämen puhetta arabiaksi, vieras lähi-idästä, david ezzine, Timo reuhkala, musiikki: Caritas Päivällinen Sanan ja rukouksen ilta: Ravitse toivolla, Martti nissinen, Pirjo Juntunen, Pirjo hyövälti, musiikki: Caritas. esirukousta. Pyhän ristin kirkko Siioninvirsiseurat, arno Toivanen, Toivo Tolppanen, Matti Korpiaho, Kari eskelinen. Kustaa aadolfin kirkko Caritas laulaa ja laulattaa kesäillassa Sunnuntai Rukoushetki, Pirjo hyövälti, musiikki: Martti Poukka. seurakuntatalo messut: Rakkauden laki (mark. 10:17 27) Pyhän Ristin kirkko, matkaansiunaamismessu, arno Toivanen, Juha auvinen, Timo reuhkala Kustaa Aadolfin kirkko, perhejumalanpalvelus, Marjaana Kotilainen, saara Mrcela Kiuruveden kirkko, Matti Korpiaho Lapinlahden kirkko, Kari eskelinen Pyhäjärven kirkko, eino rauha Sonkajärven kirkko, seija Uimonen Varpaisjärven kirkko, Jakov Mrcela Lastenohjelma 3 9-vuotiaille. Tilaisuuksien nimilainaukset Siionin virrestä 268 Seisomme ovellasi, sanat Martti rautanen, suomennos Kaija Pispa. suom. sanat Warner/Chappell Music Finland Oy. Julkaisuluvan myöntänyt F-kustannus Oy. TIETOA TERVETULOA! Radiolähetysjuhla: 35 vuotta Sanansaattajina, Juha auvinen, Jarno Tepora, Tuula airaksinen, david ezzine, vieras lähi-idästä, Jakov Mrcela lähtökahvi Tilaisuudet iisalmen kulttuurikeskuksessa, Kirkkopuistonk. 9, ellei toisin mainita. iisalmen kulttuurikeskus, p. (017) , Ennakkoilmoittautuminen Osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista. ryhmien ruokailut, ks. kohta ruokailut. Pysäköinti Pysäköinti kaduilla kirkon ja Kulttuurikeskuksen ympärillä. majoitus Varaukset suoraan majoitusliikkeistä, esim. hotelli iisalmen seurahuone (017) 88 1, sokos hotel Koljonvirta (017) iisalmen kaupungin matkailupalvelu (017) tai Ruokailut (lounas ja päivällinen) Juhani ahon koulussa kirkon vieressä. ateriat 7. ryhmien ja erikoisruokavalioiden ennakkoilmoittautumiset: lähetysemäntä leena honkala, p ruokailu- ja päiväkahvituotot lähiidän äitien ja naisten auttamiseen. Lauantaina ohjelmassa myös Kello 1 sansan vuosikokous jäsenille. Kello 10 1 iisalmen torilla ohjelmatuokiot tasatunnein. Lisätietoa järjestäjiltä radiolähetysjärjestö sanansaattajat, anne isokuortti, p. (019) 7 77, iisalmen seurakunta, Tuula airaksinen, p. (017) 8 226, Päivällinen Koko perheen yhteislauluilta: Sylisi lämpöön peitä, arno Toivanen, shlomo Khaikovitch & perhe. ilon maa -kuvaelma, sansan työntekijät Laulua ja soittoa kesäillan kirkkaudessa, shlomo Khaikovitch Lauantai Raamattuopetus: Luotamme lupaukseen ja armoon valtavaan, arno Toivanen Kanavat: 1. Seurakunta ja SANSA, Matti Korpiaho, Jarno Tepora, arno Toivanen, Tuula airaksinen. Collán-sali 2. Viestimet ja SANSA Suomessa, Juha auvinen, Jukka norvanto, ilkka Kastepohja. 3. Arabiankielinen tv-työ, Timo reuhkala, david ezzine. seurakuntatalo medialeiri! Tule tekemään kesän yhteistä päiväleiriä Iisalmeen mediataitojen kartuttamisen ja Raamatun totuuksien parissa. Meitä on muitakin, jotka tiedämme, minne on hyvä heittää ankkuri. kesäloma mp3 netti radio leiri video Iisalmi me 9-13v KUTSUEN, isoset Emmi Hämäläinen, Eija Hartikainen, Annette Jäntti, Johanna Lappalainen, Viola Penttinen, Saara Mrcela, Ulla Rissanen ja mediapajaemot Heli Erkkilä, Sari Palmu ja Seija Rytkönen sekä tietty Vesa Erkkilä ja Ilkka Kastepohja. Järjestäjinä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ja Iisalmen seurakunta, siispä ilmoittautumiset ja lisätietoja leiriemo-marjaanalta: Ankkuripaikka varhaisnuorille On radiolähetystyön aika

6 Lähteellä Työtä on vielä paljon, niin Gennesaretin järven ympäristössä kuin muuallakin. Verkon vetäjille on paikkoja lähtijöinä, lähettäjinä ja esirukoilijoina. JEESUKSEN HUOLENPITO JA meidän Koskettavaa on se, että tätä tapahtuvaa kuvaavassa Leivän ja kalan kirkon mosaiikin leipävasussa näkyy vain neljä leipää. Miksi? Siksi, että Kristus itse on se viides leipä. Hän on elämän leipä, joka Jumalan sanassa on tarjolla kaikille hengellisesti nälkäisille ihmisille. Nyt hän siis valmisti samoilla rannoilla aamiaisen uupuneille opetuslapsilleen ja pyysi vielä hiillokselle lisää kalaa heidän saalistaan. Johannes kertoo opetuslasten saaliin olleen 153 kalaa. Luvun sanotaan erään selityksen mukaan edustavan siihen aikaan tunnettujen kalalajien määrää. Näin luku oli todiste siitä, että kaikki kansat on koottava Jumalan valtakuntaan. Ateriayhteys merkitsi anteeksiantoa ja sovintoa Rukous Pääsiäisen vavahduttavien tapahtumien jälkeen ainakin osa Jeesuksen opetuslapsista palasi Jerusalemista Galileaan. Olihan Jeesus sanonut, että hän tapaisi opetuslapsensa siellä. Hän ilmestyikin siellä heille kahdesti ylösnousemuksensa jälkeen ja oli heidän kanssaan osoittaen heille rakkautensa ja voimansa. Juha Auvinen Pietari ja muutamat muut olivat palanneet kalastajan ammattiinsa Gennesaretin järvelle, josta olivat kolme vuotta aikaisemmin lähteneet Jeesusta seuraamaan. Nyt ylösnoussut Jeesus oli ilmestynyt miehille heidän ollessaan koolla lukittujen ovien takana ja sitten taas kadonnut. Oli jo kulunut viikkoja. Epävarmuus ja epätietoisuus kalvoi mieliä. Miten ylösnousemuksen laita olikaan? Millaiseksi muodostuisi heidän tulevaisuutensa? Kalaonnea heillä ei ainakaan ollut. Yön uurastuksen jälkeen he palasivat Säteistä riittää moneksi, varsinkin näillä kirkkailla. Valaisemaan, paljastamaan, koristamaan, joskus jopa peittämään ja pimentämään. Varjelethan, ettemme vääristä sokaistu, Herra. Aamen järveltä verkot tyhjänä. Aamun sarastaessa ja heidän veneensä ollessa noin sadan metrin päässä rannasta he kuulivat heille tuntemattoman miehen huutavan: Kuulkaa miehet! Onko teillä mitään syötävää? Jeesuksen miehistä käyttämä sana paidia tarkoittaa itse asiassa lapsia, niin kuin se vanhassa raamatunkäännöksessä onkin. Hän siis kysyi, eikö lapsilla ole mitään särvintä leivän kanssa syötäväksi. Kysymys osoitti ylösnousseen Jeesuksen huolenpitoa omistaan. Ja nämä vastasivat: Ei ole! Kuinka usein me lähdemmekään ns. merta edemmäs kalaan. Aherramme ja yritämme omin voimin, keräämme ja kulutamme. Tavoittelemme uusia kokemuksia ja elämyksiä. Ihminen kulkee oman tahtonsa tietä, tekee vääriä valintoja, kalastaa veneen vasemmalta puolelta, ja sielu jää ravinnotta ja nälkäiseksi. Kuitenkin elämän eväät, Sana ja sakramentit ovat tarjolla äärellämme, kotikirkossa, omassa seurakunnassa. Yhteys Kristukseen, elämän antajaan, on koettavissa turvallisesti ja ystävien ympäröimänä. Pia Tiusanen Jeesus tuli opettamaan Jumalan tahdon Kun opetuslapset sitten vastaan sanomatta noudattivat Jeesuksen kehotusta ja heittivät verkkonsa veneen oikealle puolelle, he saivat kalaa paljon yli odotusten. Ihme ei ollut kalojen saaminen sinänsä, vaan se, että Jeesus tiesi, minne heidän oli verkkonsa heitettävä. Opetuslasten mieleen lienee tullut toinen, Luukkaan (5:4 6) kertoma samanlainen tilanne, jossa Jeesus oli kehottanut heitä, koko yön tyhjää kalastaneita, laskemaan verkot syvään veteen, ja he saivat niin suuren saaliin että heidän verkkonsa repeilivät. Jeesus tuli opettamaan meille Jumalan tahdon. Se on aina parasta, mitä meille voi tapahtua. Tehtyään niin kuin Jeesus käski, opetuslapset saivat kalaa niin paljon, että jaksoivat vaivoin vetää verkkonsa rantaan. Jeesus huolehti siitä, että kalat uivat heidän verkkoonsa. Tästä riemastuneena Johannes tunnisti rannalla seisojan Jeesukseksi ja sanoi Pietarille: Se on Herra! Silloin puuhakas Pietari unohti työn, kalat, verkon ja veneen. Hän veti viitan ylleen ja hyppäsi veteen päästäkseen heti Jeesuksen luo. Jeesuksen näkemisestä voimaa saaneena hän tosin palasi veneeseen auttamaan toisia täysinäisen verkon vetämisessä maihin. Verkon pysyminen ehjänä oli ihme. Rantaan päästyään he näkivät kalaa hiilloksella ja leipää. Emme tiedä, mistä Jeesus oli kalan saanut tai miten hän oli sytyttänyt tulen hiillosta varten. Siihen liittyi jälleen ihme niin kuin viidentuhannen miehen ruokkimiseen aikaisemmin. Tuolloin miesten lisäksi paikalla oli ollut myös naisia ja lapsia. He kaikki olivat tulleet ravituiksi Jeesuksen siunaamilla viidellä ohraleivällä ja kahdella kalalla. Matti Korpiaho Ylösnoussut Jeesus aterioi hiilloksella ystäviensä kanssa. Kuten ennenkin, hän toimi isäntänä ja palveli heitä. He kokivat pyhää pelkoa hänen seurassaan, vaikka olivatkin nyt varmoja siitä, kuka hän oli. Hiillos lienee muistuttanut Pietaria hiilivalkeasta, jonka äärellä hän ylipapin pihalla oli lämmitellyt ja kolmesti kieltänyt Jeesuksen. Vielä kerran hän joutui hiilloksen äärellä koeteltavaksi, mutta toisella tavalla kuin aikaisemmin. Nyt Jeesus kysyi, rakastaako Pietari häntä. Samoin kuin hän oli kolme kertaa kieltänyt Mestarinsa, Pietari sai nyt kolme kertaa kertoa sydämensä asenteesta häneen. Pietari oli saanut tuntea heikkoutensa ja lankeemuksensa, mutta Kristus tunsi hänet läpikotaisin. Ateriayhteys merkitsi myös anteeksiantoa ja sovintoa. Jeesus hyväksyi, välitti ja armahti. Hän piti huolta väsyneistä ja omaan yrittämiseensä kyllästyneistä ihmisistä. He saivat levätä Vapahtajan seurassa ja hänen valmistamallaan aterialla. Tässä, niin kuin aikaisemmassakin ruokkimisihmeessä, voidaan nähdä yhtymäkohta pyhään ehtoolliseen. Siinä Kristus on läsnä, antaen meille itsensä kun otamme hänet uskossa vastaan. Hän palvelee niitä, jotka hänen luokseen tulevat, ja antaa levon ja rauhan. Tapahtuma rannalla liittyy selvästi lähetyskäskyyn ja siihen, että opetuslapsista tässä tehtiin ihmisten kalastajia. Kertomus osoittaa, että opetuslapset voivat menestyä kalastajina vain tottelemalla Jeesuksen sanoja. Tänäänkin Kristus kutsuu epäonnistuneita, syntisiä ja langenneita ihmisiä kalastamaan toisia epäonnistuneita, syntisiä ja langenneita hänen omikseen. Hän ruokkii ja palvelee omiaan. Hän varustaa viemään ylösnousemuksen sanomaa kaikkialle, jotta kansojen meri täyttäisi taivaan nuotan. Hän lahjoittaa Pyhän Henkensä voimaksi ja oppaaksi. Työtä on vielä paljon, verkon vetäjille on paikkoja lähtijöinä, lähettäjinä ja esirukoilijoina. Onko sinun paikkasi jo täytetty? 6 On radiolähetystyön aika

7 Raili Paul Savonlinnan ympäristön seurakunnista Lähetysjohtajan avustaja ja lähettikuraattori Tuula Korpiaho kertoo koko SANSAn, Radioraamattukoulun vastaava radiotoimittaja Inga-Lill Rajala Raamattu kannesta kanteen -ohjelmien historiasta. Rajala myös esittelee, millaiselta radio-ohjelma näyttää nykyaikaisella tietokoneruudulla. Koska kerimäkeläisiä on mukana, puhutaan toki SANSAn pitkäaikaikävi vieraita kaikissa lähetysjärjestöissä - Ilmakin on tiheänään Jumalan sanaa. Hän ei jätä mitään keinoja käyttämättä halutessaan kertoa Jeesuksesta ihmisille, joita rakastaa, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) yhteyssihteeri Anne Isokuortti muistuttaa Savonlinnan rovastikunnan seurakuntien edustajille, jotka ovat tulleet ottamaan selkoa radiolähetystyön arjesta jos juhlastakin. Ihmettelemistähän siinä riittää, että radioaallot heijastuvat ilmakehän korkeimpaan kerrokseen, ionosfääriin, ja takaisin sekä kiertävät maapallon seitsemän kertaa sekunnissa! - Radiolähetystyö kulkee sydämeltä sydämelle: lähetysrakkauden saaneesta lähettäjästä Jeesusta vielä tuntemattomaan kuuntelijaan. Välissä on paljon ilmaa, kumppaneita ja radioasema, Isokuortti jatkaa. Savonlinnan rovastikunnan lähetystoimikunta ja lähetyssihteerit olivat innostuneet selvittämään, löytyisikö alueen seitsemästä seurakunnasta riittävästi väkeä tutustumismatkalle kaikkiin suomenkielisiin lähetysjärjestöihin. Kyllä löytyi! Matkalaisia on kolmisenkymmentä. - Rantasalmi on ainoa, josta ei tällä kertaa ole edustajaa, matkanvetäjä, lääninrovasti ja Punkaharjun kirkkoherra Jorma Silander sanoo. Muista seurakunnista on matkassa joko innokkaita lähetysystäviä tai työntekijöitä tai molempia. - Kerimäeltä, Punkaharjulta, Savonlinnasta ja Sulkavalta ovat mukana lähetyssihteerit. Puumalasta taas diakoni, jolle aikaisemmin kuuluivat myös lähetyssihteerin tehtävät. Kannustus aina tarpeen K o t i m a a n t y ö n a r k e a Raili Paul Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien pieni kirja- ja lahjatavarakauppa Putiikki on mahdollisuuksien mukaan auki, kun vieraita saapuu. Sulkavan lähetyssihteeri Aila Asikainen ja porukan ainoa pikkumies Severi Luhanko (2,5 v) tekevät kauppaa SANSAn kirjanpitäjän ja Putiikin vastaavan Pirjo Hyövältin kanssa. sesta Kroatian-lähetistä Seija Uimosestakin. Keski-Aasian noustessa esiin kerimäkeläinen lähetysaktiivi Sirkka-Liisa Jakkula mainitsee suunnittelevansa alueelle matkaa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähettinä siellä vuoden työskennellyttä Soili-tytärtään tapaamaan. Silander kuvaa kaksipäiväistä tutustumismatkaa tiukaksi paketiksi, jossa on luotu järjestöihin nopeahkoja yleissilmäyksiä. Ensimmäisenä kohteena oli Suomen Lähetysseura. - Erityispiirteet ovat hahmottuneet hyvin, esimerkiksi Suomen Pipliaseuran raamattutyö ja SANSAn radiotyö. Ne ovat tärkeitä työmuotoja ja täyttävät erittäin hyvin paikkansa. - Toivottavasti esittelyt rohkaisevat mukanaolijoitamme, Silander summaa. Hän itse on joskus käynyt motivoitumassa Trans World Radion (TWR) Monacon-studioilla asti. Raili Paul ja Leena Punkari Raili Paul Raili Paul SANSAn keittiössä tankataan radiolähetystietoutta samalla, kun on tarjolla juotavaa ja päiväkahvipurtavaa. Kuulolla Tuula Parikka (vas.) Savonlinnasta, Sirpa Vatanen Savonrannasta sekä kerimäkeläiset Aino Silvennoinen ja Sirkka-Liisa Jakkula. Radiostudio on vierailijoille usein SANSAn toimitalon mielenkiintoisin paikka tai oikeastaan studiot. Tutustumis- ja keskusteluvuorossa Aino Silvennoinen (vas.), Eila Niiranen ja Sylvi Pesonen Kerimäeltä sekä Irja Honkanen Punkaharjulta. Leena Punkari Kirja vaihtaa omistajaa. Savonlinnan rovastikunnan lääninrovasti, Punkaharjun kirkkoherra Jorma Silander lahjoittaa SANSAlle Säämingin seurakunnan 500- vuotisjuhlakirjan, jonka vastaanottaa lähetysjohtajan avustaja ja lähettikuraattori Tuula Korpiaho. Monta Savonlinnan rovastikunnan seurakuntaa edustettuina SANSAn neuvotteluhuoneen pöydän ympärillä: Sirpa Vatanen (vas.) Savonrannasta, Aila Asikainen Sulkavalta, Elma Näveri Savonlinnasta, Mirjami Autio Puhkaharjulta, Tuula Parikka Savonlinnasta ja Kaarina Valkonen Puumalasta. Äitinsä vieressä Severi Luhanko lukupuuhissa. LÄHDE Helluntain ihme vaikuttaa edelleen Jukka Norvanto Kyproksella asuessani tutustuin egyptiläisiin koptikristittyihin. Kirkkohistorian perusteella tiesin heistä jotakin, mutta kaikki tieto oli kovin teoreettista. Tieto alkoi muuttua lihaksi ihan uudella tavalla, kun kysyin eräältä heistä, miten hän kokee elämänsä kristittynä: Vastaus yllätti: Sitä kokee itsensä niin syntiseksi. Jos Jeesusta ei olisi, ei olisi mitään toivoa. Jollei edessäni olisi seissyt arabin näköistä miestä, olisin voinut kuvitella keskustelevani suomalaisen kristityn kilvoittelijan kanssa. Yhtäkkiä kaikki kilometrit ja kulttuurien erilaisuudet tuntuivat häviävän väliltämme. Hänen vastauksensa kertoi samasta asiasta, josta muistutamme itseämme jokaisessa jumalanpalveluksessa. Uskontunnustuksen kolmannessa osassa me julistamme helluntain ihmeestä, kun tunnustamme uskovamme Pyhään Henkeen, pyhän, yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden Pyhäin yhteys on Pyhän Hengen luoma yhteys kaikkien Herraan Jeesukseen uskovien ihmisten välille. Raamattu opettaa, että kaikki, joita yhdistää usko Jeesukseen, ovat osallisia Jumalan Pyhästä Hengestä. Efesolaiskirjeessä seurakuntaa verrataankin ruumiiseen. Se auttaa ymmärtämään, miksi eri puolilla maailmaa elävät ihmiset voivat olla osallisia yhdestä ja samasta Pyhästä Hengestä, ja miksi ruumiin jäsenet voivat myös ymmärtää toisiaan ulkoisista eroista huolimatta ja kokea kuuluvansa yhteen. Helluntaina vietämme kristillisen kirkon syntymäpäivää. Seurakunta syntyi, kun Pyhä Henki vuodatettiin opetuslapsiin, ja he alkoivat rohkeasti julistaa evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Helluntaina eri puolilta Rooman valtakuntaa Jerusalemiin kokoontuneet ihmiset kuulivat kouluja käymättömien opetuslasten julistavan evankeliumia heidän omalla kielellään. Jumalan Pyhä Henki näytti tuossa hetkessä läsnäolijoille jotakin siitä, millainen maailma oli ollut ennen Babylonin kieltensekoitusta. Pyhä Henki yhdisti sen, minkä ihmisen pyrkimys tulla riippumattomaksi Jumalasta, oli särkenyt. on radiolähetystyön aika 7

Jokaisen on hyvä oppia rukoilemaan Jumalaa myös itse

Jokaisen on hyvä oppia rukoilemaan Jumalaa myös itse 8 E L O K U U 2 012 M E D I A L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Hanna-koordinaattori Evangelina Satyanand Intian Gujaratista: Jokaisen on hyvä oppia rukoilemaan Jumalaa myös itse s. 11 Lukujen merkitys kirkkovuodessa

Lisätiedot

Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaiseksi s. 11

Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaiseksi s. 11 12 JOULUKUU 2012 M E D I A L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaiseksi s. 11 Liikkeelle paimenten tavoin s. 2 Joulurauhaa ja SiunattuaUutta Vuotta! LÄHDE 24.2.2012 12/2012 P

Lisätiedot

Jo tässä elämässä ihmisellä on Kristus tai ei ole. Murphyt kotisaaressa Suomessa työn kohdemaat merten takana. s. 15. s. 6

Jo tässä elämässä ihmisellä on Kristus tai ei ole. Murphyt kotisaaressa Suomessa työn kohdemaat merten takana. s. 15. s. 6 10 L O K A K U U 2 012 M E D I A L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Ystävämatkalla mahdollisuuksien metropolissa Pietarissa s. 16 Jo tässä elämässä ihmisellä on Kristus tai ei ole s. 15 Murphyt kotisaaressa

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä

Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä nro 1, maaliskuu 2015 5 Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä 1 2 Tässä lehdessä: Hyvä Sanoma -konferenssi, Valloita maa löydä lähimmäinen

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus Pyhän Henrikin aukio 1 B 00140 Helsinki Fides 4/2012 (13.4.) Katolinen hiippakuntalehti. Katolskt stiftsblad. 75. vuosikerta. ISSN 0356-5262. Tässä lehdessä TOIMITUKSELTA

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5

Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5 Hyvinkään seurakuntalehti 6 12.12.2013 Seppo Ylönen: Nopon koulun 2. luokkalaisia joulukuvaelmaharjoituksissa Jouluevankeliumi kuuluu koulujen jouluun Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5 keskiaukeama

Lisätiedot

Rohkeasti mukaan avioliittokouluun

Rohkeasti mukaan avioliittokouluun Rantsilan Ukko-Franzin esikuva on 1500-luvulta» 9» Oulun ev.lut. seurakunnat Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Siikalatva Tyrnävä Nro 22 1. 15.7.2015 108. vuosikerta Kehitysyhteistyön leikkaus harmittaa

Lisätiedot

Kiertokirje Lokakuu 2011

Kiertokirje Lokakuu 2011 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ( Hebr. 13:8) Kiertokirje Lokakuu 2011 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä 1 Moos.

Lisätiedot

Kiitos teille äidit!

Kiitos teille äidit! Pääsky 4/2015 Rovaniemen seurakuntalehti 6.5.2015 Sinä joka kannoit minut maailmaan, lämpöäsi annoit, siitä vielä jaan. Sinä joka hiljaa hoidit minua, silmissäsi ilo, valo hehkuva. Sinä joka jaoit vuodet

Lisätiedot

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä: Toivon näköaloja Marko Huhtala:

Lisätiedot

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2)

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) 1 MESSIAANINEN JUUTALAISUUS Väinö Hotti 1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) Tehosteet: Väinö Hotti Ensimmäisellä vuosisadalla syntyi ei-juutalainen kristillisyys. Juutalaisen identiteetti

Lisätiedot

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... (Matteus 10:8) Tätä kirjaa ei saa myydä missään tilanteessa. Tämä kirja on omistettu

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

auttamisen ketjussa Kajaanin seurakuntalehti No 3 keskiviikko 4.3.2015 57. vsk

auttamisen ketjussa Kajaanin seurakuntalehti No 3 keskiviikko 4.3.2015 57. vsk Kajaanin seurakuntalehti No 3 keskiviikko 4.3.2015 57. vsk Pala kerrallaan auttamisen ketjussa Äiti Teresa -peittopiiri on alkamassa Karoliinan Kamarilla ja tilassa vallitsee puheensorina ja puikkojen

Lisätiedot

Laulun juhlaa 90 vuotta

Laulun juhlaa 90 vuotta Hyvinkään seurakuntalehti 4 21.9.2006 Hyvinkään Kirkkokuorolla juhlavuosi Laulun juhlaa 90 vuotta Seppo Ylönen Kansalaisten alkoholinkäyttö teettää poliisilla töitä - sivu 12 Sari Vajavaara - on harrastanut

Lisätiedot

ILOUUTISET. sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa

ILOUUTISET. sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa Mika Poutala luistelee ja RÄPPÄÄ Klaus härö & Elinkautinen armo Hannu Takkula Kestäviä ratkaisuja etsimässä ILMAINEN LEHTI Sinulle. Tehokas apu särkyyn ja kuumeeseen!

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Majakka. Vapaaehtoiset tekevät Tuomasmessun Sivu 6. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan haastattelu Sivu 3

Majakka. Vapaaehtoiset tekevät Tuomasmessun Sivu 6. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan haastattelu Sivu 3 Majakka Fisucraft n vaasansuomalainenseurakunta.fi Vaasan suomalainen seurakunta 2/2015 Sivu 7 Carola Bergström Vapaaehtoiset tekevät Tuomasmessun Sivu 6 Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan haastattelu

Lisätiedot

on aina meissä Valamosta Seksuaalineuvoja Satu Timonen: Seksuaalisuus Puhetta ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI Sivut 4 7

on aina meissä Valamosta Seksuaalineuvoja Satu Timonen: Seksuaalisuus Puhetta ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI Sivut 4 7 ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 1 2012 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 9.2.2012 Seksuaalineuvoja Satu Timonen: Seksuaalisuus

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Syksyllä tulossa mielenkiintoisia Tuomasmessuja!

Syksyllä tulossa mielenkiintoisia Tuomasmessuja! Tuomasmessu 3/2013 tuomasmessu.fi Syksyllä tulossa mielenkiintoisia Tuomasmessuja! Jukka Relander Kristinuskossa ei ole kyse turvasta Tuomasmessulehti 3/2013 Pääkirjoitus Pirjo Kantala 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot