niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8"

Transkriptio

1 6 T O U K O K U U R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Kuuntelijapalaute kertoo uskon syntymisestä niin kirsikkapuun juurella kuin kamelin selässä s. 8 SANSA kouluttaa mediatyöhön s. 3 Innokkaiden idäntyöstä syntyi SANSA 35 vuotta sitten s. 11 Algerialainen Sliman Laici: Olin muslimi ja Jeesuksen koskettama s. 13

2 P ä ä k i r j o i t u s Pyhä kolminaisuus lähetyksen keskuksessa Ensimmäinen helluntai oli kristillisen lähetystyön alku. Pyhän Hengen vuodattaminen merkitsi alkuseurakunnan ja koko kristillisen kirkon syntyä. Samoin siinä toteutui Jeesuksen lupaus Pyhästä Hengestä, jonka voimasta opetuslapset tulivat olemaan hänen todistajiaan Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan äärin saakka. Siinä on sama kaiku kuin Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssä mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikki kansat hänen oletuslapsikseen kastamalla ja opettamalla. Kirkon elämän ja sille uskotun lähetystehtävän keskuksessa on usko kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Tämän Raamatun sanaan ankkuroituvan ja ekumeenisissa uskontunnustuksissa määritellyn uskon varassa on mahdollista ja turvallista arvioida myös lähetysteologiaa ja lähetystyön käytäntöjä. Jumalan olemus Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä avaa ymmärryksen hänen toimintaansa maailmassa ja yksityisen ihmisen elämässä. Jumalan olemuksen eri puolista mitään ei tule väheksyä, eikä mitään ylikorostaa. Niitä ei tule myöskään erottaa tai sekoittaa. Martti Lutherin sanoin Jumala on antanut sanansa julkisesti saarnattavaksi sitä varten, että Kristuksen meille kärsimyksellään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan hankkima pelastus otettaisiin käyttöön ja nautittavaksi. Sanassaan hän on antanut Pyhän Hengen tuomaan lunastuksen aarteen luoksemme ja saattamaan sen omistukseemme. Lähetystyön tavoitteena ja tarkoituksena on edelleen Jumalan sanan välittäminen siitä osattomille. Jumala ilmoittaa itsensä sanansa kautta. Sana synnyttää Matti Korpiaho uskon Kristukseen. Sanaan sisältyy myös sen ympäristössä vaikuttava muutosvoima. Lähetystyön maantieteelliset rajat ovat murtuneet maallistumisen, muuttoliikkeen ja lisääntyvän pakolaisuuden myötä. Lähetystehtävä velvoittaa toimimaan kaikkialla, myös omassa maassamme, ihmisten tavoittamiseksi evankeliumilla. Erityiseen arvoonsa kolminaisuusoppi nousee keskusteltaessa kristinuskon ja muiden uskontojen suhteesta. Kristillinen käsitys Jumalasta ja pelastuksesta on erilainen kuin esimerkiksi islamin, hindulaisuuden tai buddhalaisuuden käsitys samoista asioista. Siksi onkin hämmentävää kuulla vakavasti esitettyjä ajatuksia siitä, ettei lähetystyön tehtävä olekaan viedä sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta niille, jotka uskovat toisin, vaan että heitä on tuettava oman uskontonsa harjoittamisessa. Kuitenkin ilman Kristusta ihminen ei voi oppia tuntemaan Jumalaa ja hänen armoaan. Kristuksesta taas ei voida mitään tietää ilman Pyhän Hengen välittämää ilmoitusta. Raamatun sanasta nousevat ja siihen tukeutuvat lähetysteologia ja lähetystyö ovat aina sidoksissa kolmiyhteiseen Jumalaan. Samanaikaisesti ne ovat aina Kristuskeskeisiä. Näin on siksi, että lähetystyötä ei voi olla ilman Kristusta, hänen ristinkuolemaansa ja ylösnousemustaan. Helluntaina Pyhä Henki kokosi ja liitti Kristukseen uskovat yhteen. Näin syntyi kristillinen kirkko. Usko ei ollut kuitenkaan tarkoitettu vain tuon aikaisten ihmisten yksinoikeudeksi, vaan vietäväksi toisillekin. Ylösnousseesta todistaminen tuli Pyhän Hengen voimasta siten kristillisen kirkon tunnusomaiseksi piirteeksi ja tehtäväksi, joka jatkuu aina Kristuksen paluuseen saakka. Juha Auvinen lähetysjohtaja R e p l i i k k i I k k u n a Valoisia metsiä tähdittävät vuokot. Niilläkin on domeeninsa, kuntansa, alakuntansa, kaarensa, alakaarensa, luokkansa, lahkonsa, heimonsa, sukunsa ja lajinsa suoraan alenevassa polvessa. Luojan luomia silti, vaikka Linnén kehittämän järjestelmän mukaan tieteellisesti luokiteltuja! Hilpi Jenu Piirros Aura Karjalainen 2 on radiolähetystyön aika

3 Lähde 6/ Pääkirjoitus Repliikki Ikkuna 3 Uutisia 4 Uutisia Kolumni Tukea rukoillen 5 Radiolähetystyön kesäpäivien ohjelma Sanasi annoit meille 6 Lähteellä Raamattuopetus Rukous 7 Kotimaantyön arkea Savonlinnan rovastikunnasta kävi vieraita lähetysjärjestöissä 8 9 Keskiaukeama Kuuntelijat kirjoittavat maailmalta Kuukauden ääni 10 Teologia 11 Historiaa Innokkaiden idäntyöstä syntyi SANSA 35 vuotta sitten Kuukauden lähetysteksti 12 Radio nyt Naisten nurkka 13 Kirje kentältä Lehdessämme 30 v. sitten 14 SANSAn radio-ohjelmat: Raamattu kannesta kanteen Naiset toivon lähteellä Lähetysaika 15 Lähde mukaan Tapahtumakalenteri 16 Takasivun juttu Indonesialaissyntyinen sairaanhoitaja Sri Nissi Porvoosta haluaa kertoa Jumalan rakkaudesta ja osallistua seurakunnan toimintaan, muun muassa radiolähetystyöhön. SANANSAATTAJAT =väli 4 mm =väli 2 mm Fontit: ITC Kabel Penguin U u t i s i a SANSA koulutti Kesäpäiville Koulutuspäivässä kohtasivat Medialeirin isosten ja Kesäpäivillä avustavan mediatiimin lisäksi seurakunnan tiedotuksen, nuorisotyön ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) työntekijät. Kouluttajina toimivat SANSAn kehityspäällikkö Ilkka Kastepohja ja naistyön koordinaattori Marjaana Kotilainen. Paikallista vastuuta kantoivat tiedottajat Seija Rytkönen ja Helena Kantanen sekä nuorisotyönohjaaja Pirjo Mäenpää-Ronkainen. Lisävahvistusta isoskoulutukseen toivat myös sosionomiopiskelija Saara Mrcela sekä vt. nuorisotyöntekijä Ulla Rissanen Lapinlahdelta. Iisalmen kulttuurikeskukseen kokoontuneen joukon tavoitteena oli oppia uutta ja tehdä Kesäpäivistä entistä houkuttelevampi tapahtuma myös niille, joille radiolähetystyö ja sähköiset viestimet ovat vieraita. Vastaavanlaista, Radiolähetystyön kesäpäiviin liittyvää koulutusta SAN- SA ei ole aikaisemmin järjestänyt. Pyrkimyksenä on, että uusista opeista olisi hyötyä paikallisesti Kesäpäivien jälkeenkin. Oppia ja suunnittelua yhdessä ja erikseen Mukaan ilmoittautui neljän aikuisen ja viiden nuoren innokas joukko. Päivän aikana jakauduttiin kahdelle kanavalle, joissa mediatiimiläiset sorvasivat yhteistuumin toteutettavaa Kesäpäivien tiedotussuunnitelmaa ja Medialeirin vetäjät viimeistelivät leiriohjelmaa. Kaikille yhteisissä harjoituksissa tulivat tutuiksi myös Minidisc-nauhurin käyttö, haastattelujen käsittely, LÄHDE mediatiimiä ja isosia Iisalmessa järjestettäviä Radiolähetystyön kesäpäiviä valmistelee innokas seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten joukko. Osa heistä kokoontui hiomaan varhaisnuorten Medialeirin ohjaamiseen ja Kesäpäivien tiedotukseen tarvittavia taitoja huhtikuun puolivälissä Iisalmen kulttuurikeskuksessa. Seija Rytkönen Marjaana Kotilainen hyvän radiohaastattelun ja nettijutun tekemisen niksit. - Tärkeintä ja antoisinta oli tutustua kouluttajiin ja tiimin muihin jäseniin. SANSAn työkin tuli uudella tavalla tutuksi. Omat kiinnostukseni kohteet mediatyössä pyörivät kirjoittamisessa, tiedottamisessa ja nettisivujen tekemisessä. Myös valokuva kiinnostaa, listasi mediatiimityöskentelyyn osallistunut iisalmelainen kotiäiti ja aiempaa tiedotusalan koulutusta itselleen hankkinut Merja Hynynen-Niskanen. - Uskaltaudunko malliksi nuoremmalleni siinä, kuinka käyttäytyä ja näyttäytyä viestimissä? Opettelemme yhdessä leiriläisten kanssa tekemään Marjaana Kotilainen, pylväässä kiinni takaoikealla, vastaa Radiolähetystyön kesäpäivien Medialeiristä apunaan muun muassa paikallisia isosia sekä nuorisotyöhön perehtyneet Saara Mrcela ja Ulla Rissanen. Ilkka Kastepohja neuvoi viestinnän teknisissä tiedoissa ja taidoissa sekä Medialeirin vastuunuoriin kuuluvia isosia että Radiolähetystyön kesäpäivien mediatiimistä paikalle päässeitä aikuisia kiinnostuneita. viisaita valintoja ja löytämään iloa myös ilman koneita. Siinä isonen voi olla apuna, evästi puolestaan isoskoulututuksen kanavasta vastannut Marjaana Kotilainen. - Koko joukkoa yhdisti valtava tekemisen meininki ja halu kertoa Jumalan sanasta. Olen kiitollinen Jumalalle tämän porukan osaamisesta ja innosta lähteä kantamaan vastuuta Kesäpäivistä myös tässä muodossa, Iisalmen seurakunnan vs. tiedottaja Seija Rytkönen riemuitsee. Iisalmen kesäpäivien teemana on Sanasi annoit meille. Medialeirillä asia ilmaistaan kutsumalla varhaisnuoria Ankkuripaikalle. Raili Paul Hyvä sana, jotta lukutaidottomat voivat kuulla Sanaa Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) kesäkeräys alkaa nimensä mukaisesti kesäkuun alussa. Hyvä sana -keräyksen tuotto käytetään radiolähetystyön tukemiseen lukutaidottomien keskuudessa. Lukutaidottomia on paljon muun muassa Kiinan uiguureissa, Afrikan sarven afareissa ja Länsi- Afrikan fulaneissa. Heille Sanaa pitää välittää puheenvaraisen kulttuurin keinoin, jollaisiin he ovat tottuneet. - Myös luku- ja kirjoitustaidottomilla ihmisillä on oikeus kuulla evankeliumi, ja kuulla se heidän ymmärtämillään tavoilla ja sanoilla, lähetysjohtaja Juha Auvinen korostaa. - Puheenvaraisen kulttuurin yhteisöissä on opittu kertomaperinne, joka periytyy sukupolvelta toiselle. Tavoitteemme onkin, että Raamatun kertomuksista tulisi osa kyseisten kertomakulttuurien perinteitä. (Lähde) on radiolähetystyön aika

4 Matti Korpiaho LÄHDE SANSAn tulokehitys edistää työn kasvua Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) talous kehittyi viime vuonna ennakoitua paremmin. Kokonaistuotot kasvoivat edellisvuodesta noin 7 prosenttia, ja tuloja kertyi noin euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Vuoden 2007 talousarvio oli tehty hyvin varovaisella 2,5 prosentin kasvuennusteella, koska näköpiirissä oli talousjohtaja Sirpa Laurellin mukaan monenlaisia epävarmuustekijöitä. Elina Saari jatkaa Kroatiassa Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) hallitus on päättänyt lähettää sosionomi (AMK) Elina Saaren uudelle kolmivuotiskaudelle Kroatian evankelisen kirkon palvelukseen. Hänet siunataan matkaan KYLLÄ KIITOS, haluan tilata Lähde-lehden! r kestotilauksena 28 euroa/vuosi r vuositilauksena 33 euroa/vuosi r opiskelijatilauksena 18 euroa/vuosi r kestotilauksena Pohjoismaiden ulkopuolelle 38 euroa/vuosi r vuositilauksena Pohjoismaiden ulkopuolelle 43 euroa/ vuosi Kyllä kiitos, haluan tutustua Lähde-lehteen. Lähettäkää minulle r ilmainen näytenumero Nimi Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Kasvu oli hieman suurempaa seurakunnilta saaduissa avustuksissa kuin yksityisessä kannatuksessa. Seurakuntien jakamat avustukset lisääntyivät lähes 13 prosenttia, yksityisiltä tulleet lahjoitukset (ilman testamenttituloja) noin 8 prosenttia. Testamenttituloja yhdistys sai noin euroa. SANSAn kokonaiskulut pysyivät budjetoidulla tasolla, ja olivat noin 2,5 miljoonaa euroa. Työn ystäviä talkoissa ahkerin käsin, rukoilevin sydämin. SAN- SAn taloudellisesta tuesta yksittäiset henkilöt lahjoittivat viime vuonna 57 prosenttia. Radiolähetystyön kesäpäivillä Iisalmessa, ja hänen seuraava työkautensa alkaa ensi syksynä. Elina Saaren vuonna 2005 alkanut lähettikausi päättyy heinäkuussa Kroatian evankelisen kirkon synodin hallitus päätti viime marraskuussa anoa Saaren työluvan r Yhteystietoni saa laittaa SANSAn asiakasrekisteriin U u t i s i a Seurakuntaliitokset voivat vaikuttaa - Iloitsemme Sanansaattajissa siitä, että suotuisa tulokehitys mahdollistaa meille toiminnan kasvattamisen. Saaduilla rahavaroilla on tarkoitus laajentaa ulkomailla tehtävää media- ja muuta lähetystyötä, Laurell kertoo. - Lähivuosien tulokehitykseen sisältyy kuitenkin monenlaisia epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi se, miten lukuisat seurakuntien yhdistymiset mahdollisesti vaikuttavat seurakunnilta saatujen talousarvioavustusten määrään, on arvailujen varassa. - Sanansaattajilla on suhteellisen pieni, mutta sitäkin uskollisempi ja sitoutunut ystäväjoukko, joka tukee sen toimintaa rukouksin, rahavaroin ja kätten töin. Tämän ystäväjoukon lahjoitukset muodostivat viime vuonna peräti 57 prosenttia kokonaistuotoista, Laurell laskee. SANSAssa katsotaan Laurellin mukaan luottavaisena tulevaisuuteen. Työn jatkuminen ja voimavarat sen tekemiseen ovat Kaikkivaltiaan Jumalan hyvissä käsissä. Niin kauan kuin on Hänen tahtonsa, työ jatkuu. (Lähde) jatkamista saakka. Saari on työnsä ohessa pian vuoden opiskellut Zagrebin protestanttisessa teologisessa tiedekunnassa, josta ovat aikoinaan valmistuneet niin Matti Korpiaho, Seija Uimonen kuin Jakov Mrcelakin. (Lähde) Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat maksaa postimaksun Tunnus VASTAUSLÄHETYS K o l u m n i Lähettämistä ja vastaanottamista T u k e a r u k o i l l e n SAT-7:n alueella on monta epävarmuuden aiheuttajaa Lähi-idässä ja Pohjois- Afrikassa toimiva kristillinen satelliittitelevisiokanava SAT-7 järjestää kesäkuun alussa (1.6.) kansainvälisen rukouspäivän, jossa yhteistyökumppaneita ja työn tukijoita kutsutaan rukoilemaan ohjelmatuotannon, nopeasti kasvavan katsojajoukon ja alueen kristittyjen puolesta. - Alueella asuu miljoonaa kristittyä, jotka elävät monenlaisten haasteiden keskellä. Libanonissa tulevaisuutta varjostaa poliittinen epävarmuus. Irakin kristityistä monet ovat joutuneet pakenemaan maasta henkensä uhalla. Iranilaiskatsojat voivat seurata farsinkielisiä raamatunopetusoh- Mitähän vanhimmalle lapselleni kuuluu? Hän on jo pari päivää ollut jotenkin poissaoleva, mutissut vain, kun olen jotain kysynyt. On aivan käpertynyt itseensä. Lieneekö väsynyt vai murehtiiko jotain? Murrosikä on alkamassa Toinen lapseni on sitäkin eloisampi; käväisee jatkuvasti kertomassa, mitä päivän aikana on tapahtunut ja mitä huomiselle on suunnitteilla. Kuuntelen, hymähtelen ja iloitsen elämän täyttämästä lapsesta. Kaksi nuorimmaistani viihtyvät keskenään. He ovat sulkeneet äidin omien touhujensa ulkopuolelle ja käyvät kiihkeitä leikkejä dinosaurusmaassa. Turha heitä on nyt häiritä, syömään ehtii myöhemminkin. Sanotaan, että äidin ja lapsen suhde on maailman herkin. Viestit kulkevat sanattomasti näkymätöntä napanuoraa pitkin, vaisto ja katse kertovat paljon. Toki sanojakin tarvitaan, joskus räiskyvästikin, jotta viesti menisi perille. Ihminen on viesti. Äidin pelkkä läsnäoleminen, sanatonkin, viestittää turvallisuutta ja huolenpitoa. Toki äidinkin pää täyttyy huolista ja murheista, mutta rakkautta ne eivät poista. Äitinä olemisella ja Jumalalla on jotakin yhteistä; olisi hyvä olla aina saatavilla; huolehtimassa, lohduttamassa ja iloa jakamassa. Ja jos vaikka äitinä epäonnistuisinkin oman olemiseni ja viestimiseni suhteen, jäävät jäljelle Jeesuksen sanat. Ne ovat selkeät ja yksiselitteiset: Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. (Mark.10:15) Olenko valmis ottamaan tämän viestin vastaan? Olenko valmis luottamaan siihen, että tapahtuipa mitä tahansa, Jumala ei hylkää? Saan olla äitinäkin lapsi; potea välillä kasvukipuja, nauttia täysillä elämästä ja välillä uppoutua omiin askareisiini. Epäonnistuminenkin on sallittua. Jumalan viesti on rakkaus ja tätä rakkautta saan minäkin opetella vastaanottamaan ja jakamaan. Merja Kauppinen jelmiamme, mutta heidän täytyy tehdä se useimmiten salassa, rukoushaasteita tiivistää televisioaseman johtaja Terence Ascott. SAT-7 on kristillinen televisiokanava, joka syntyi vuonna 1996 paikallisen arabiryhmän aloitteesta. Sen työnäkynä on vahvistaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen kirkkoja ja antaa kristityille mahdollisuus opettaa ja kertoa uskostaan. Televisioasema tuottaa noin 50 ohjelmaa viikossa kolmella eri kanavalla, joita ovat arabiankielinen, farsinkielinen PARS-7 ja lastenkanava KIDS-7. Studiot sijaitsevat Egyptissä, Libanonissa ja Kyproksessa. (SANSA) on radiolähetystyön aika

5 12.00 lounas lounas OHJELmA Perjantai Lipunnosto Avajaiset: Seisomme ovellasi, oi Herra, Auttajani, isä elias, Martti harju, arno Toivanen, Matti Korpiaho, Juha auvinen, Jarno Tepora Raamattuopetus: Sanasi annoit meille, eero Junkkaala, musiikki: shlomo Khaikovitch lounas Ikkuna Israeliin: Pelastuksen ääni Lähi- idässä, eero Junkkaala, Matti Korpiaho, musiikki: shlomo Khaikovitch Raamattuopetus: Pyytäjä avun saa, seija Uimonen, musiikki: shlomo Khaikovitch 1.00 Päiväkahvi muutokset mahdollisia Ikkuna Kroatiaan: Rauhan ääni Balkanilla, Jakov ja Marja-liisa Mrcela, seija Uimonen, musiikki: shlomo Khaikovitch Valinnaista ohjelmaa: Lähettien tapaamiset srk-talossa Lähetysnäyttelyn esittely Kulttuurikeskuksessa Opastettu kierros evakkokeskuksessa ja Pyhän elian kirkossa Päivärukoushetki, lauri Mattila. Pyhän ristin kirkko Raamattuopetus: Armahda, Isä, meitä, Jukka norvanto, musiikki: Caritas 1.00 Päiväkahvi Ikkuna Lähi-itään: Sydämen puhetta arabiaksi, vieras lähi-idästä, david ezzine, Timo reuhkala, musiikki: Caritas Päivällinen Sanan ja rukouksen ilta: Ravitse toivolla, Martti nissinen, Pirjo Juntunen, Pirjo hyövälti, musiikki: Caritas. esirukousta. Pyhän ristin kirkko Siioninvirsiseurat, arno Toivanen, Toivo Tolppanen, Matti Korpiaho, Kari eskelinen. Kustaa aadolfin kirkko Caritas laulaa ja laulattaa kesäillassa Sunnuntai Rukoushetki, Pirjo hyövälti, musiikki: Martti Poukka. seurakuntatalo messut: Rakkauden laki (mark. 10:17 27) Pyhän Ristin kirkko, matkaansiunaamismessu, arno Toivanen, Juha auvinen, Timo reuhkala Kustaa Aadolfin kirkko, perhejumalanpalvelus, Marjaana Kotilainen, saara Mrcela Kiuruveden kirkko, Matti Korpiaho Lapinlahden kirkko, Kari eskelinen Pyhäjärven kirkko, eino rauha Sonkajärven kirkko, seija Uimonen Varpaisjärven kirkko, Jakov Mrcela Lastenohjelma 3 9-vuotiaille. Tilaisuuksien nimilainaukset Siionin virrestä 268 Seisomme ovellasi, sanat Martti rautanen, suomennos Kaija Pispa. suom. sanat Warner/Chappell Music Finland Oy. Julkaisuluvan myöntänyt F-kustannus Oy. TIETOA TERVETULOA! Radiolähetysjuhla: 35 vuotta Sanansaattajina, Juha auvinen, Jarno Tepora, Tuula airaksinen, david ezzine, vieras lähi-idästä, Jakov Mrcela lähtökahvi Tilaisuudet iisalmen kulttuurikeskuksessa, Kirkkopuistonk. 9, ellei toisin mainita. iisalmen kulttuurikeskus, p. (017) , Ennakkoilmoittautuminen Osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista. ryhmien ruokailut, ks. kohta ruokailut. Pysäköinti Pysäköinti kaduilla kirkon ja Kulttuurikeskuksen ympärillä. majoitus Varaukset suoraan majoitusliikkeistä, esim. hotelli iisalmen seurahuone (017) 88 1, sokos hotel Koljonvirta (017) iisalmen kaupungin matkailupalvelu (017) tai Ruokailut (lounas ja päivällinen) Juhani ahon koulussa kirkon vieressä. ateriat 7. ryhmien ja erikoisruokavalioiden ennakkoilmoittautumiset: lähetysemäntä leena honkala, p ruokailu- ja päiväkahvituotot lähiidän äitien ja naisten auttamiseen. Lauantaina ohjelmassa myös Kello 1 sansan vuosikokous jäsenille. Kello 10 1 iisalmen torilla ohjelmatuokiot tasatunnein. Lisätietoa järjestäjiltä radiolähetysjärjestö sanansaattajat, anne isokuortti, p. (019) 7 77, iisalmen seurakunta, Tuula airaksinen, p. (017) 8 226, Päivällinen Koko perheen yhteislauluilta: Sylisi lämpöön peitä, arno Toivanen, shlomo Khaikovitch & perhe. ilon maa -kuvaelma, sansan työntekijät Laulua ja soittoa kesäillan kirkkaudessa, shlomo Khaikovitch Lauantai Raamattuopetus: Luotamme lupaukseen ja armoon valtavaan, arno Toivanen Kanavat: 1. Seurakunta ja SANSA, Matti Korpiaho, Jarno Tepora, arno Toivanen, Tuula airaksinen. Collán-sali 2. Viestimet ja SANSA Suomessa, Juha auvinen, Jukka norvanto, ilkka Kastepohja. 3. Arabiankielinen tv-työ, Timo reuhkala, david ezzine. seurakuntatalo medialeiri! Tule tekemään kesän yhteistä päiväleiriä Iisalmeen mediataitojen kartuttamisen ja Raamatun totuuksien parissa. Meitä on muitakin, jotka tiedämme, minne on hyvä heittää ankkuri. kesäloma mp3 netti radio leiri video Iisalmi me 9-13v KUTSUEN, isoset Emmi Hämäläinen, Eija Hartikainen, Annette Jäntti, Johanna Lappalainen, Viola Penttinen, Saara Mrcela, Ulla Rissanen ja mediapajaemot Heli Erkkilä, Sari Palmu ja Seija Rytkönen sekä tietty Vesa Erkkilä ja Ilkka Kastepohja. Järjestäjinä Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ja Iisalmen seurakunta, siispä ilmoittautumiset ja lisätietoja leiriemo-marjaanalta: Ankkuripaikka varhaisnuorille On radiolähetystyön aika

6 Lähteellä Työtä on vielä paljon, niin Gennesaretin järven ympäristössä kuin muuallakin. Verkon vetäjille on paikkoja lähtijöinä, lähettäjinä ja esirukoilijoina. JEESUKSEN HUOLENPITO JA meidän Koskettavaa on se, että tätä tapahtuvaa kuvaavassa Leivän ja kalan kirkon mosaiikin leipävasussa näkyy vain neljä leipää. Miksi? Siksi, että Kristus itse on se viides leipä. Hän on elämän leipä, joka Jumalan sanassa on tarjolla kaikille hengellisesti nälkäisille ihmisille. Nyt hän siis valmisti samoilla rannoilla aamiaisen uupuneille opetuslapsilleen ja pyysi vielä hiillokselle lisää kalaa heidän saalistaan. Johannes kertoo opetuslasten saaliin olleen 153 kalaa. Luvun sanotaan erään selityksen mukaan edustavan siihen aikaan tunnettujen kalalajien määrää. Näin luku oli todiste siitä, että kaikki kansat on koottava Jumalan valtakuntaan. Ateriayhteys merkitsi anteeksiantoa ja sovintoa Rukous Pääsiäisen vavahduttavien tapahtumien jälkeen ainakin osa Jeesuksen opetuslapsista palasi Jerusalemista Galileaan. Olihan Jeesus sanonut, että hän tapaisi opetuslapsensa siellä. Hän ilmestyikin siellä heille kahdesti ylösnousemuksensa jälkeen ja oli heidän kanssaan osoittaen heille rakkautensa ja voimansa. Juha Auvinen Pietari ja muutamat muut olivat palanneet kalastajan ammattiinsa Gennesaretin järvelle, josta olivat kolme vuotta aikaisemmin lähteneet Jeesusta seuraamaan. Nyt ylösnoussut Jeesus oli ilmestynyt miehille heidän ollessaan koolla lukittujen ovien takana ja sitten taas kadonnut. Oli jo kulunut viikkoja. Epävarmuus ja epätietoisuus kalvoi mieliä. Miten ylösnousemuksen laita olikaan? Millaiseksi muodostuisi heidän tulevaisuutensa? Kalaonnea heillä ei ainakaan ollut. Yön uurastuksen jälkeen he palasivat Säteistä riittää moneksi, varsinkin näillä kirkkailla. Valaisemaan, paljastamaan, koristamaan, joskus jopa peittämään ja pimentämään. Varjelethan, ettemme vääristä sokaistu, Herra. Aamen järveltä verkot tyhjänä. Aamun sarastaessa ja heidän veneensä ollessa noin sadan metrin päässä rannasta he kuulivat heille tuntemattoman miehen huutavan: Kuulkaa miehet! Onko teillä mitään syötävää? Jeesuksen miehistä käyttämä sana paidia tarkoittaa itse asiassa lapsia, niin kuin se vanhassa raamatunkäännöksessä onkin. Hän siis kysyi, eikö lapsilla ole mitään särvintä leivän kanssa syötäväksi. Kysymys osoitti ylösnousseen Jeesuksen huolenpitoa omistaan. Ja nämä vastasivat: Ei ole! Kuinka usein me lähdemmekään ns. merta edemmäs kalaan. Aherramme ja yritämme omin voimin, keräämme ja kulutamme. Tavoittelemme uusia kokemuksia ja elämyksiä. Ihminen kulkee oman tahtonsa tietä, tekee vääriä valintoja, kalastaa veneen vasemmalta puolelta, ja sielu jää ravinnotta ja nälkäiseksi. Kuitenkin elämän eväät, Sana ja sakramentit ovat tarjolla äärellämme, kotikirkossa, omassa seurakunnassa. Yhteys Kristukseen, elämän antajaan, on koettavissa turvallisesti ja ystävien ympäröimänä. Pia Tiusanen Jeesus tuli opettamaan Jumalan tahdon Kun opetuslapset sitten vastaan sanomatta noudattivat Jeesuksen kehotusta ja heittivät verkkonsa veneen oikealle puolelle, he saivat kalaa paljon yli odotusten. Ihme ei ollut kalojen saaminen sinänsä, vaan se, että Jeesus tiesi, minne heidän oli verkkonsa heitettävä. Opetuslasten mieleen lienee tullut toinen, Luukkaan (5:4 6) kertoma samanlainen tilanne, jossa Jeesus oli kehottanut heitä, koko yön tyhjää kalastaneita, laskemaan verkot syvään veteen, ja he saivat niin suuren saaliin että heidän verkkonsa repeilivät. Jeesus tuli opettamaan meille Jumalan tahdon. Se on aina parasta, mitä meille voi tapahtua. Tehtyään niin kuin Jeesus käski, opetuslapset saivat kalaa niin paljon, että jaksoivat vaivoin vetää verkkonsa rantaan. Jeesus huolehti siitä, että kalat uivat heidän verkkoonsa. Tästä riemastuneena Johannes tunnisti rannalla seisojan Jeesukseksi ja sanoi Pietarille: Se on Herra! Silloin puuhakas Pietari unohti työn, kalat, verkon ja veneen. Hän veti viitan ylleen ja hyppäsi veteen päästäkseen heti Jeesuksen luo. Jeesuksen näkemisestä voimaa saaneena hän tosin palasi veneeseen auttamaan toisia täysinäisen verkon vetämisessä maihin. Verkon pysyminen ehjänä oli ihme. Rantaan päästyään he näkivät kalaa hiilloksella ja leipää. Emme tiedä, mistä Jeesus oli kalan saanut tai miten hän oli sytyttänyt tulen hiillosta varten. Siihen liittyi jälleen ihme niin kuin viidentuhannen miehen ruokkimiseen aikaisemmin. Tuolloin miesten lisäksi paikalla oli ollut myös naisia ja lapsia. He kaikki olivat tulleet ravituiksi Jeesuksen siunaamilla viidellä ohraleivällä ja kahdella kalalla. Matti Korpiaho Ylösnoussut Jeesus aterioi hiilloksella ystäviensä kanssa. Kuten ennenkin, hän toimi isäntänä ja palveli heitä. He kokivat pyhää pelkoa hänen seurassaan, vaikka olivatkin nyt varmoja siitä, kuka hän oli. Hiillos lienee muistuttanut Pietaria hiilivalkeasta, jonka äärellä hän ylipapin pihalla oli lämmitellyt ja kolmesti kieltänyt Jeesuksen. Vielä kerran hän joutui hiilloksen äärellä koeteltavaksi, mutta toisella tavalla kuin aikaisemmin. Nyt Jeesus kysyi, rakastaako Pietari häntä. Samoin kuin hän oli kolme kertaa kieltänyt Mestarinsa, Pietari sai nyt kolme kertaa kertoa sydämensä asenteesta häneen. Pietari oli saanut tuntea heikkoutensa ja lankeemuksensa, mutta Kristus tunsi hänet läpikotaisin. Ateriayhteys merkitsi myös anteeksiantoa ja sovintoa. Jeesus hyväksyi, välitti ja armahti. Hän piti huolta väsyneistä ja omaan yrittämiseensä kyllästyneistä ihmisistä. He saivat levätä Vapahtajan seurassa ja hänen valmistamallaan aterialla. Tässä, niin kuin aikaisemmassakin ruokkimisihmeessä, voidaan nähdä yhtymäkohta pyhään ehtoolliseen. Siinä Kristus on läsnä, antaen meille itsensä kun otamme hänet uskossa vastaan. Hän palvelee niitä, jotka hänen luokseen tulevat, ja antaa levon ja rauhan. Tapahtuma rannalla liittyy selvästi lähetyskäskyyn ja siihen, että opetuslapsista tässä tehtiin ihmisten kalastajia. Kertomus osoittaa, että opetuslapset voivat menestyä kalastajina vain tottelemalla Jeesuksen sanoja. Tänäänkin Kristus kutsuu epäonnistuneita, syntisiä ja langenneita ihmisiä kalastamaan toisia epäonnistuneita, syntisiä ja langenneita hänen omikseen. Hän ruokkii ja palvelee omiaan. Hän varustaa viemään ylösnousemuksen sanomaa kaikkialle, jotta kansojen meri täyttäisi taivaan nuotan. Hän lahjoittaa Pyhän Henkensä voimaksi ja oppaaksi. Työtä on vielä paljon, verkon vetäjille on paikkoja lähtijöinä, lähettäjinä ja esirukoilijoina. Onko sinun paikkasi jo täytetty? 6 On radiolähetystyön aika

7 Raili Paul Savonlinnan ympäristön seurakunnista Lähetysjohtajan avustaja ja lähettikuraattori Tuula Korpiaho kertoo koko SANSAn, Radioraamattukoulun vastaava radiotoimittaja Inga-Lill Rajala Raamattu kannesta kanteen -ohjelmien historiasta. Rajala myös esittelee, millaiselta radio-ohjelma näyttää nykyaikaisella tietokoneruudulla. Koska kerimäkeläisiä on mukana, puhutaan toki SANSAn pitkäaikaikävi vieraita kaikissa lähetysjärjestöissä - Ilmakin on tiheänään Jumalan sanaa. Hän ei jätä mitään keinoja käyttämättä halutessaan kertoa Jeesuksesta ihmisille, joita rakastaa, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) yhteyssihteeri Anne Isokuortti muistuttaa Savonlinnan rovastikunnan seurakuntien edustajille, jotka ovat tulleet ottamaan selkoa radiolähetystyön arjesta jos juhlastakin. Ihmettelemistähän siinä riittää, että radioaallot heijastuvat ilmakehän korkeimpaan kerrokseen, ionosfääriin, ja takaisin sekä kiertävät maapallon seitsemän kertaa sekunnissa! - Radiolähetystyö kulkee sydämeltä sydämelle: lähetysrakkauden saaneesta lähettäjästä Jeesusta vielä tuntemattomaan kuuntelijaan. Välissä on paljon ilmaa, kumppaneita ja radioasema, Isokuortti jatkaa. Savonlinnan rovastikunnan lähetystoimikunta ja lähetyssihteerit olivat innostuneet selvittämään, löytyisikö alueen seitsemästä seurakunnasta riittävästi väkeä tutustumismatkalle kaikkiin suomenkielisiin lähetysjärjestöihin. Kyllä löytyi! Matkalaisia on kolmisenkymmentä. - Rantasalmi on ainoa, josta ei tällä kertaa ole edustajaa, matkanvetäjä, lääninrovasti ja Punkaharjun kirkkoherra Jorma Silander sanoo. Muista seurakunnista on matkassa joko innokkaita lähetysystäviä tai työntekijöitä tai molempia. - Kerimäeltä, Punkaharjulta, Savonlinnasta ja Sulkavalta ovat mukana lähetyssihteerit. Puumalasta taas diakoni, jolle aikaisemmin kuuluivat myös lähetyssihteerin tehtävät. Kannustus aina tarpeen K o t i m a a n t y ö n a r k e a Raili Paul Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien pieni kirja- ja lahjatavarakauppa Putiikki on mahdollisuuksien mukaan auki, kun vieraita saapuu. Sulkavan lähetyssihteeri Aila Asikainen ja porukan ainoa pikkumies Severi Luhanko (2,5 v) tekevät kauppaa SANSAn kirjanpitäjän ja Putiikin vastaavan Pirjo Hyövältin kanssa. sesta Kroatian-lähetistä Seija Uimosestakin. Keski-Aasian noustessa esiin kerimäkeläinen lähetysaktiivi Sirkka-Liisa Jakkula mainitsee suunnittelevansa alueelle matkaa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähettinä siellä vuoden työskennellyttä Soili-tytärtään tapaamaan. Silander kuvaa kaksipäiväistä tutustumismatkaa tiukaksi paketiksi, jossa on luotu järjestöihin nopeahkoja yleissilmäyksiä. Ensimmäisenä kohteena oli Suomen Lähetysseura. - Erityispiirteet ovat hahmottuneet hyvin, esimerkiksi Suomen Pipliaseuran raamattutyö ja SANSAn radiotyö. Ne ovat tärkeitä työmuotoja ja täyttävät erittäin hyvin paikkansa. - Toivottavasti esittelyt rohkaisevat mukanaolijoitamme, Silander summaa. Hän itse on joskus käynyt motivoitumassa Trans World Radion (TWR) Monacon-studioilla asti. Raili Paul ja Leena Punkari Raili Paul Raili Paul SANSAn keittiössä tankataan radiolähetystietoutta samalla, kun on tarjolla juotavaa ja päiväkahvipurtavaa. Kuulolla Tuula Parikka (vas.) Savonlinnasta, Sirpa Vatanen Savonrannasta sekä kerimäkeläiset Aino Silvennoinen ja Sirkka-Liisa Jakkula. Radiostudio on vierailijoille usein SANSAn toimitalon mielenkiintoisin paikka tai oikeastaan studiot. Tutustumis- ja keskusteluvuorossa Aino Silvennoinen (vas.), Eila Niiranen ja Sylvi Pesonen Kerimäeltä sekä Irja Honkanen Punkaharjulta. Leena Punkari Kirja vaihtaa omistajaa. Savonlinnan rovastikunnan lääninrovasti, Punkaharjun kirkkoherra Jorma Silander lahjoittaa SANSAlle Säämingin seurakunnan 500- vuotisjuhlakirjan, jonka vastaanottaa lähetysjohtajan avustaja ja lähettikuraattori Tuula Korpiaho. Monta Savonlinnan rovastikunnan seurakuntaa edustettuina SANSAn neuvotteluhuoneen pöydän ympärillä: Sirpa Vatanen (vas.) Savonrannasta, Aila Asikainen Sulkavalta, Elma Näveri Savonlinnasta, Mirjami Autio Puhkaharjulta, Tuula Parikka Savonlinnasta ja Kaarina Valkonen Puumalasta. Äitinsä vieressä Severi Luhanko lukupuuhissa. LÄHDE Helluntain ihme vaikuttaa edelleen Jukka Norvanto Kyproksella asuessani tutustuin egyptiläisiin koptikristittyihin. Kirkkohistorian perusteella tiesin heistä jotakin, mutta kaikki tieto oli kovin teoreettista. Tieto alkoi muuttua lihaksi ihan uudella tavalla, kun kysyin eräältä heistä, miten hän kokee elämänsä kristittynä: Vastaus yllätti: Sitä kokee itsensä niin syntiseksi. Jos Jeesusta ei olisi, ei olisi mitään toivoa. Jollei edessäni olisi seissyt arabin näköistä miestä, olisin voinut kuvitella keskustelevani suomalaisen kristityn kilvoittelijan kanssa. Yhtäkkiä kaikki kilometrit ja kulttuurien erilaisuudet tuntuivat häviävän väliltämme. Hänen vastauksensa kertoi samasta asiasta, josta muistutamme itseämme jokaisessa jumalanpalveluksessa. Uskontunnustuksen kolmannessa osassa me julistamme helluntain ihmeestä, kun tunnustamme uskovamme Pyhään Henkeen, pyhän, yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden Pyhäin yhteys on Pyhän Hengen luoma yhteys kaikkien Herraan Jeesukseen uskovien ihmisten välille. Raamattu opettaa, että kaikki, joita yhdistää usko Jeesukseen, ovat osallisia Jumalan Pyhästä Hengestä. Efesolaiskirjeessä seurakuntaa verrataankin ruumiiseen. Se auttaa ymmärtämään, miksi eri puolilla maailmaa elävät ihmiset voivat olla osallisia yhdestä ja samasta Pyhästä Hengestä, ja miksi ruumiin jäsenet voivat myös ymmärtää toisiaan ulkoisista eroista huolimatta ja kokea kuuluvansa yhteen. Helluntaina vietämme kristillisen kirkon syntymäpäivää. Seurakunta syntyi, kun Pyhä Henki vuodatettiin opetuslapsiin, ja he alkoivat rohkeasti julistaa evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Helluntaina eri puolilta Rooman valtakuntaa Jerusalemiin kokoontuneet ihmiset kuulivat kouluja käymättömien opetuslasten julistavan evankeliumia heidän omalla kielellään. Jumalan Pyhä Henki näytti tuossa hetkessä läsnäolijoille jotakin siitä, millainen maailma oli ollut ennen Babylonin kieltensekoitusta. Pyhä Henki yhdisti sen, minkä ihmisen pyrkimys tulla riippumattomaksi Jumalasta, oli särkenyt. on radiolähetystyön aika 7

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA

PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Opetuslapset olivat siirtyneet Jerusalemista Galileaan, Jeesuksen

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Radion ortodoksinen aamuhartaus

Radion ortodoksinen aamuhartaus 1 / 5 Rovasti Veikko Purmonen Radion ortodoksinen aamuhartaus 21.9. 2002 Luuk. 5: 1-11 Kirkon luovuttamaton tehtävä ja kaikkien kristittyjen yhteinen kutsumus on lähetystyön tekeminen, todistaminen Jumalan

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen.

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen. Joh.20:19-31 Joh.20:19-31: Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään Kynttilänpäivänä on kirkollisena aiheena: Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS:

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Ensimmäinen

Nettiraamattu. lapsille. Ensimmäinen Nettiraamattu lapsille Ensimmäinen pääsiäinen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen Missio Rasti 1. Kirkon uusi lähetyksen peruslinjaus on nimeltään Yhteinen todistus. Kuinka monta lähetysjärjestöä kirkossamme toimii? A. Kaksi B. seitsemän C. yhdeksän Mene puhelimellasi osoitteeseen www.sakasti.evl.fi/yhteinentodistus

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa 29.1.2007 EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net EHTOO- JA

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Kirkkovuoden juhlat Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Adventin jälkeen seuraava juhla on Suomen itsenäisyyspäivä 6.12$ Kirkossa rukoillaan

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 1 Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 Abrahamin tapaus Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava.

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5)

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5) Suomen teologinen instituutti Henrik Perret 17.1.2006 PYHÄ HENKI JA ME Luentosarja Apostolien teoista Missä mennään? = miksi Ap. t.? defaitismi = tappiomieliala, antautumishenki olen rintamakarkuri Jos

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot